Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu"

Transkrypt

1 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, ul. Piotrkowska 89, Akademia Językowych Kompetencji zawodowych - szkolenia językowe dla kadr sektora finansów, księgowości i handlu Akademia Efektywnej Sprzedaży PRIORYTET VIII PO KL - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Cele szczegółowe Priorytetu VIII: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej; Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą Działanie 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Projekty zrealizowane Celem głównym projektu jest wyposażenie osób pracujacych z branży finansowej ksiegowej i handlowej z województwa łódzkiego, dostosowanie do potrzeb gospodarki regionalnej z zakresu języka angielskiego oraz ICT. Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacjiosób z województwa łódzkiego i dostosowanie ich do potrzeb lokalnego rynku pracy. Grupę docelową stanowią osoby po 18 roku życia z wyłaczeniem osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą. Projekt skierowany jest do osób z województwa łódzkiego posiadających co najmnie wykształcenie średnie. tel r r r. IV tel r r r. VI 3 Euromed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Al. Jerozolimskie, Warszawa Czas przygotować najlepszych na najgorsze Celem ogólnym projektu jest podniesienie i aktualizacja umiejętności zawodowych przez 108 pracowników służb mundurowych z zakresu ratownictwa taktycznego oraz taktyki realizacyjnej poprzez przeprowadzenie dla nich specjalistycznych szkoleń umożliwiających uzyskanie Międzynarodowych Certyfikatów świadczących o nabytych umiejętnościach. Wsparcie skierowane jest do pracujących osób (pow. 18 r. ż.), wykonujących pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji, w szczególności dla osób zatrudnionych o zdezaktualizowanych kwalifikacjach, mających miejsce zamieszkania na terenie woj. łódzkiego zatrudnionych w różnych jednostkach wojska, Straży Granicznej, Policji, w tym Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi i Centralnego Biura Śledczego oraz pracowników podmiotów systemu ratownictwa medycznego m.in. Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Ze względu na rodzaj zatrudnienia potencjalnych BO trudno określić liczebność poszczególnych grup. Wsparciem zostanie objętych 108 beneficjentów. tel r r r. VII 4 ILS Robert Fiutak ul. Piotrkowska 24, HR Przyszłości Szkolenie rozwijające kompetencje językowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi Celem głównym projektu jest wyposażenie 64 pracowników działu HR z województwa łódzkiego w narzędzia efektywnej pracy z obcojęzycznym klientem zewnętrznym i wewnętrznym, potwierdzone certyfikatem, w okresie do końca VIII 2009 roku. Projekt skierowany jest do 64 osób pracujących w działach HR oraz do osób zarządzających zasobami ludzkimi, z minimum średnim wykształceniem, z obszaru województwa łódzkiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. tel , r r r. VIII 5 Leszek Ogłoza Sławomir Zdziechowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Techmark" Spółka Jawna, ul. Piotrkowska 10/12, Aleksandrów Łódzki Wzrost konkurencyjności Sp. J. Techmark poprzez rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Celem projektu jest podniesienie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa Techmark (producent mebli metalowych biurowych i socjalnych, świadczący również usługi z zakresu obróbki blach) poprzez rozwinięcie i wzmocnienie umiejętności pracowników oraz dostosowanie ich do nowych procesów produkcyjnych i zmian zachodzących w samej organizacji (wprowadzanie innowacyjnych technologii, wzrost produkcji i sprzedaży, dążenie do poszerzenia asortymentu i rynków zbytu). Beneficjentami projektu są pracownicy przedsiębiorstwa Techmark Sp. J.: pracownicy działu konstrukcyjnego, pracownicy produkcji, kierownicy, szefowie produkcji, pracownicy działu handlowego (łącznie 48 osób zostało objętych wsparciem w ramach danego projektu). tel r r r. XI Centrum Fitness Lady-Fit, Fitness Efekt Piotr Lipiński ul. Elsnera 23, Faber Consulting Sp. z o.o ul. Dominikańska 9, Toruń Akademia trenerów fit & wellness Pociąg do kolei szkolenie na maszynistę dla pomocników maszynisty z województwa łódzkiego APNET Kowalewska Anna, ul. Wyższe kwalifikacje szansą na Kostromska 53a nr lokalu 5, 97- awans 300 Piotrków Trybunalski Global Training Centre Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44/201, Warszawa Prospero Business Training S.C., ul. Skoczylaska 5, Katowice Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich - ART. Czas menedżera Projekt zakłada realizację szkoleń dla 80 dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy poszukują możliwości Celem projektu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności i nabycia nowych bądź uzupełnienia dotychczasowych kwalifikacji. kwalifikacji pozwalających na pracę w charakterze instruktora Będą to osoby powyżej 18 roku życia, wykonujące pracę na ruchowych zajęć prozdrowotnych obejmujących następujące podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. specjalizacje: Mental Body, wzmacnianie, Body-ball, joga, Oferta jest kierowana w szczególności do: instruktorów/trenerów streching oraz ruchowe techniki relaksacyjne. fitness, nauczycieli (w tym wychowania fizycznego), pracowników domów kultury, placówek oświatowych i wychowawczych, fizjo- i psychoterapautów. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i awans zawodowy pomocników maszynistów do stopnia maszynisty pojazdów trakcyjnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Celem ogólnym projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez rozwój pracowników w województwie łódzkim. Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy umiejętności i kwalifikacji zawodowychtrenerskich osób prowadzących szkolenia wewnętrzne Celem projektu jest wzrost konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw poprzez podniesienie poprzez podniesienie kompetencji memnedżerskich kadr zarządzajacych i kierowniczych. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących obszar województwa łódzkiego, zatrudnionych na stanowisku pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych na podstawie dowolnej umowy cywilno-prawnej. Grupę docelową stanowią osoby powyżej 18 roku życia, posiadające co najmniej wykształcenie gimnazjalne lub wg. starego systemu kształcenia podstawowe zamieszkałe w województwie łódzkim. Do udziału w projekcie zakwalifikują się osoby pełniące funkcję trenerów wewnętrznych lub delegowane do szkoleń, które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu (umowa o pracę i umowy cywilno-prawne) oraz zameldowanie na terenie województwa łódzkiego. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych zostanie TYLKO 15 OSÓB Projek skierowany jest do przedsiębiorców stanowiących grupę kierowniczą i pracowników stanowiących grupę kierowniczą w przedsiębiorstwie. tel r r r. XI tel , Oddział Regionalny w Łodzi, l. Skorupki 21 lok.303, , Polska/Poland tel./fax: (042) tel , Plac Komuny Paryskiej 5 pok.204, II p. (budynek Domu Technika) tel./fax mailto: r r r. XI r r r. XII r r r. XII tel r r r. XII

2 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 11 PartnerSoft Małgorzata Siemienowicz, ul.sienkiewicza 47, Łodź Wzrost efektywności zarządzania inwestycją budowlaną dzięki wykwalifikowanej kadrze wspomaganej nowoczesnym oprogramowaniem Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w branży budowlanej do potrzeb regionalnej gospodarki. Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy oraz ich pracownicy reprezentujący branżę budowlaną. W szczególności są to osoby z minimum średnim wykształceniem budowlanym, w większości osoby z wykształceniem wyższym politechnicznym lub ekonomicznym. tel r r r. XII 12 Knowledge Sp. z o.o. ul. Długa 44/50m.200, Warszawa Zarządzanie projektami dla prawników Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami 12 prawników realizujących przedsięwzięcia metodą projektową, zatrudnionych (z wyłączeniem samozatrudnienia) w kancelarii lub działach prawnych (b.o.) W projekcie mogą wziąć udział absolwenci wyższych studiów na kierunku prawo będący osobami w trakcie aplikacji prawnej, radcy prawni (o ile nie prowadzą własnej działalności gospodarczej). Chętne osoby muszą mieszkać i pracować na terenie województwa łódzkiego. ul. Dowborczyków 30/ , IV piętro (lokal firmy NTBC) fax e- mail: osoba do kontaktów roboczych: tel r r r. XII 13 HRP, Małgorzata Czernecka, Konrad Jaszczyński ul. Piotrkowska 55, Akademia Specjalistów ds. Projektów Społecznych II Celem projektu jest wprowadzenie na rynek pracy specjalistów ds. projektów społecznych w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku szkoleniowego Uczestnikiem Akademii może zostać każdy, kto spełni podane niżej kryteria: jest osobą zameldowaną w województwie łódzkim, nie posiada kompleksowej wiedzy z zakresu projektów społecznych, pracuje w instytucji rynku pracy, organizacji lub firmie realizującej bądź planującej realizację projektów społecznych w ramach POKL, z własnej inicjatywy chce nabyć nowe kompetencje zawodowe związane z pracą specjalisty ds. projektów społecznych, posiada minimum średnie wykształcenie HRP, ul.piotrkowska 55, , Tel.: Fax: r r r. XII 14 Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Szkolenia "Pierwsza Pomoc" - Drogowego, to łatwe dla służb ul. Narutowicza 74, mundurowych Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników służb mundurowych w województwie łódzkim w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bezprzyrządowego rozpoznawania osób będących pod wpływem narkotyków. Uczestniczyć w szkoleniu może każda osoba pracująca w służbach mundurowych w województwie łódzkim, m.in.. Straż miejska, policja, państwowa i ochotnicza straż pożarna, jednostki specjalne, Służba Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, , ul. Narutowicza , ul. Pomorska 41 (od ) Tel (42) , Fax (42) r r r. I 15 Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii Akademia Innowacji MŚPprojekt pilotażowy Cele Projektu: Zdobycie wiedzy na temat poziomu innowacyjności w współczesnej gospodarce przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach unii europejskiej: 1. Nabycie umiejętności rozpoznania obszarów innowacyjności we własnym przedsiębiorstwie. 2. Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi metodami rozwijania kultury innowacyjnej oraz wprowadzania zasad funkcjonowania organizacji uczących się i rozwijających. 3.Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi metodami rozwijania kultury innowacyjnej oraz wprowadzania zasad funkcjonowania organizacji uczących się i rozwijających. 4.Pozyskanie wiedzy na temat możliwości zyskania źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć we własnych przedsiębiorstwach.projekt ma za zadanie poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności na temat tworzenia, wdrażani, finansowania i marketingu innowacji wśród kadry zarządzającej średnich przedsiębiorstw z branży produkcyjnej z WŁ, chcących podnieść i dostosować swoje kwalifikacje do wyzwań globalnej gospodarki i rywalizacji rynkowej z bardziej innowacyjnymi firmami z innych krajów UE. Projekt skierowany jest do reprezentantów kadry zarządzającej zatrudnionej w średniej wielkości przedsiębiorstwach sektora produkcyjnego z Województwa Łódzkiego. Przesłanką wyboru grupy docelowej jest potrzeba podniesienia świadomości innowacyjnej kadry zarządzającej ŚP produkcyjnych z WŁ. Liczba uczestników: 30 osób. Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii. ul. Struga , Tel , fax: , Biuro Projektu tel r r r. II Kappa s.c. ul. Słowiańska 1/9, Cityschool S.C Paweł Kędzierski, Piotr Kosowski Al.. Jerozolimskie 44/1029, Warszawa Bądź bezpieczny - szkolenie z zakresu bezpieczeństwa sieciowego dla pracujących osob dorosłych w regionie łódzkim Konkurencyjni na rynku pracy Celem nadrzędnym projektu jest, aby Beneficjent Ostateczny (BO) po zakończonym szkoleniu nabył umiejętności w zakresie bezpieczeństwa sieciowego co doprowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności pracujących osób dorosłych z powiatu tczewskiego poprzez rozwój kompetencji zawodowych i dostosowanie ich do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE Beneficjentami Ostatecznymi Projektu mogą być tylko osoby dorosłe powyżej 18 roku życia wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, wyboru, powołania, spółdzielczej, umowy o pracę (oprócz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które zameldowane są na terenie województwa łódzkiego i które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa sieciowego. Projekt nie ogranicza się w żaden sposób do objęcia wsparciem określonej grupy zawodowej zakłada równość szans, tzn. równy dostęp do szkoleń wszystkich chętnych bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie. Promocja Projektu dotyczy w szczególności osób o niskich lub zdeaktualizowanych kwalifikacjach po 45 roku życia. Beneficjentami projektu są pracujący kobiety i mężczyźni powyżej 18 roku życia zamieszkali w powiecie tczewskim (niezależnie od posiadanego wykształcenia), ul. Słowińska 1/9 tel.: (042) , Warszawa Al. Jerozolimskie 44/1029 Tel.: (022) Fax: (022) Kontakt: tel.: r r r. II r r r. II

3 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 18 Centrum Języka Angielskiego, Będę komunikatywny - rozwój Magdalena Cieślikowska-Włuka, umiejętnośći językowych osób ul. Kamińskiego 18, po 40. roku życia Celem projektu jest podniesienie znajomości języka obcego (angielskiego lub hiszpańskiego) wśród osób dorosłych po 40 roku życia. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego na poziomach podstawowym i średniozaawansowanym, a główny nacisk zostanie postawiony na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Projekt kierujemy do pracujących osób dorosłych po 40 roku życia, które pragną podnieść swoje kwalifikacje poprzez naukę nowego języka lub zwiększenie już posiadanych umiejętności językowych. W szczególności zachęcamy do udziału w projekcie osoby powyżej 50 roku życia, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego lub już dawno straciły kontakt z językiem. Projekt ten kierujemy do mieszkańców Łodzi oraz okolicznych miejscowości z powiatu łódzkiego. CENTRUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO ul. Kamińskiego 17/ Sekretariat: Koordynator projektu: r r r. II 19 TRANER Jacek Fijałkowski, ul. Jeżynowa 2/42, Mszczonów HORYZONT ZAWODOWY Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju kariery zawodowej w aktualnej pracy dzięki zwiekszeniu własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnicy Projektu wezmą udział w szkoleniach i kursach zawodowych. Projekt skierowany jest do osób: powyżej 18 roku życia, pozostających w zatrudnieniu na podstawie: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, zamieszkałych na terenie powiatów: łowickiego, skierniewickiego, kutnowskiego i rawskiego FIRMA SZKOLENIOWA TRANER ul. Rybickiego 8 lok. 327 (III piętro) Skierniewice tel. kom lub r r r. II 20 Akademi Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz Kreatywny człowiek - kapitałem przyszłości Celem ogólnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności firm biorących udział w projekcie, a tym samym zwiększenie konkurencyjności regionu łódzkiego.cel ten będzie realizowany poprzez podniesienie kwalifikacji językowych i zawodowych pracowników firm, a tytm samym zwiększenie jakości usług oferowanych przez te firmy. Odbiorcą będą małe (30 podmiotów) i średnie (30 podmiotów) firmy z województwa łódzkiego, które delegują do projektu 120 pracowników (minimum połowa w wieku ponad 45 lat) do realizowanych w ramach projektu szkoleń. tel , fax , Kormoranów Radzieje r r. 2010r. II 21 Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz ul. Kormoranów 10, Radzieje Kreatywny człowiek - kapitałem przyszłości Celem ogólnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności firm biorących udział w projekcie, a tym samym zwiększenie konkurencyjności regionu łódzkiego. Cel ten będzie realizowany poprzez podniesienie kwalifikacji językowych i zawodowych pracowników firm, a tytm samym zwiększenie jakości usług oferowanych przez te firmy. Odbiorcą projektu będą mikroprzedsiębiorstwa oraz średnie firmy z województwa łódzkiego, które delegują do projektu 120 pracowników (minimum połowa w wieku ponad 45 lat) do realizowanych w ramach projektu szkoleń. Każda firma do projektu deleguje pracownika w wieku poniżej i powyżej 45 lat, aby można było w ramach szkolenia ICT zastosować metodę intermentoringu. Delegowani pracownicy będą to głównie kadry wyższego i średniego szczebla, gdzie umiejętności językowe (kontakty z klientami) i ICT (komunikacja internetowa, przepływ informacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych) są niezbędne do wykonywania zawodu. tel r r r. III 22 ICE-FULL Sp. z o.o. ul. Główna 71, Tomaszów Mazowiecki Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników ICE - FULL Sp. z o.o. - etap I Projekt ma na celu podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 62 osób zatrudnionych w firmie ICE-FULL Sp. Z o.o., zgodnie z potrzebą lokalnego rynku w branży handlowej. Projekt skierowany jest do grupy 62 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na następujących stanowiskach: przedstawiciel handlowy - 37 os., kierownik sprzedaży i oddziałów - 10 os., kadra administracyjno-planistyczna - 10 os., kadra zarządzająca - 5 os. Wszyscy ww. pracownicy zatrudnieni są przez ICE-FULL Sp. z o.o. tel r r r. III 23 Lechaa Consulting Sp. z o.o., ul. Fiołkowa 7, Lublin INICJATYWA Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 108 pracujących osób głównie w administracji publicznej pow. 50. roku życia z terenu województwa łódzkiego do końca lutego 2010 r. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki: osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) zatrudnione w administracji publicznej oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy), zameldowani na terenie woj. świętokrzyskiego. Lechaa Consulting Sp. z o.o. ul. Sandomierska 89 (I piętro) Kielce, tel: , wewn.: 201, 202, r r r. III 24 Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych ul. Narutowicza 61, Lublin Kadry dla turystyki Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez nabycie, zmianę bądź podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez pracujące osoby dorosłe. Osoby powyżej 18. roku życia, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, mieszkające na terenie województwa łódzkiego. Dodatkowe wymogi formalne: dla kandydatów na szkolenie obsługa recepcji i marketing usług hotelarsko-gastronomicznych, i pracownik biura podróży/agencji turystycznej wykształcenie co najmniej średnie, dla kandydatów na szkolenie obsługa kelnerska wykształcenie co najmniej zawodowe. Al. Piłsudskiego 135 pokój 412, IV piętro , r r r. III 25 Ośrodek Promocji Biznesu i Zarządzania "MASTER" Bogusław Zagdan ul. Odlewnicza 24, Koluszki Szkolenie Pełnomocników ds. Jakości oraz Auditorów Wewnetrznych zgodnie z normą ISO 9001:2008 Celem projektu jest przeszkolenie 60 dorosłych osób pracujących (poza godzinami pracy), w zakresie kompetencji Pełnomocnika ds.. Jakości oraz Auditora Wewnętrznego zgodnie ze znowelizowaną normą międzynarodową ISO 9001:2008 Szkolenia skierowane są do dorosłych osób (ukończone 18 lat) pracujących (zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło w trakcie uczestniczenia w szkoleniu), posiadających wykształcenie minimum średnie, z własnej inicjatywy zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacj, zamieszkujących województwo łódzkie oraz wyrażających zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Ośrodek Promocji Biznesu i Zarządzania MASTER", Koluszki, ul. Odlewnicza 24, tel/fax , kom , r r r. III

4 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 26 "Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Jezyków Obcych ul. Legionów 2, Wzrost kwalifikacji językowych osób pracujących, kluczem do wykorzystania potencjału rozwojowego Gminy i Miasta Uniejowa w kierunku turystycznym Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu języka angielskiego 60 osób pracujących, zatrudnionych i/lub zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Uniejowa Grupę docelową stanowi 60 dorosłych osób pracujących, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu języka angielskiego, poza godzinami pracy. W projekcie wezmą udział pracujący mieszkańcy województwa łódzkiego, pracujący i/lub mieszkający na terenie Gminy i Miasta Uniejów. Priorytetowo podczas rekrutacji będą traktowane osoby powyżej 50 roku życia. Zespół Szkół w Uniejowie, pok. nr 120, Uniejów, ul. Kościelnicka 26/28, tel , r r r. IV 27 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi, ul.tokarzewskiego 2, Profesjonalne kadry szansą na poprawę bezpieczeństwa regionu Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracujących osób dorosłych, w szczególności odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa łódzkiego i dostosowanie ich do potrzeb regionalnej gospodarki Projekt skierowany jest do: pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego /policja, straż miejska, straż pożarna, inspekcja transportu drogowego, służby ratownicze/ lub pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia nowych, uzupełnienia bądź podwyższenia kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem obcym. WARUNKI FORMALE: Uczestnikiem może być osoba zatrudniona lub wykonująca pracę na terenie województwa łódzkiego. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi, ul. Tokarzewskiego 2, , tel. 42/ , r r r. IV 28 NT Group Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Traugutta 21/23, MCSEkspert Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w nabyciu umiejętności z zakresu projektowania i wdrażania infrastruktury Microsoft oraz wzrost kompetencji pracowniczych poprzez umożliwienie im zdobycie tytułu - Microsoft Certified Systems Engineer - certyfikatu uznawanego i cenionego na całym świecie. Uczestnikami projektu są osoby pracujące, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć dokształcania się poza godzinami pracy. Projekt jest przede wszystkim adresowany do osób pracujących w firmach o statusie mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw z branży IT i pokrewnych. Uczestnicy posiadać muszą wiedzę na temat środowiska systemowego Windows oraz znać język angielski na określonym poziomie, wymaganym do zrozumienia treści zawartych w materiałach szkoleniowych w tym języku. Szkolenie adresowane jest zarówno do informatyków z Łodzi jak i innych miejscowości województwa łódzkiego, pragnących poszerzyć swoje kompetencje, a także do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w zawodzie inżyniera systemów. NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o , ul. Traugutta 25, I piętro, w godz. 8:00 17:00, tel tel./fax r r r. IV 29 Global Training Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 44 lok. 201, Warszawa Nowoczesne kadry - program szkoleń dla pracowników turystyki, hotelarstwa i gastronomii Celem głównym jest podniesienie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy umiejętności i kwalifikacjizawodowych osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, pracujących w turystyce, gastronomii i hotelarstwie. Grupę docelową stanowia osoby po 18 roku życia o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, pracujące w sektorach: turystyki, gastronomii, hotelarstwie. tel r r r. IV 30 Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., ul. Niepodleglości 2, Poznań Akademia profesjonalnego asystenta 50+ Celem projektu jest uzupełnienie, zaktualizowanie wiedzy i W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby z terenu województwa kwalifikacji lub chęć zdobycia nowych umiejętności przez tel , fax: lubelskiego po 50 roku życia, zatrudnione na umowę o prace lub osoby po 50. roku życia, w celu zwiększenia swojej mobilności 46, inną umowę cywilno-prawną i atrakcyjności zawodowej r r r. IV 31 Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii Mechatronik zawodem przyszłości Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji osób pracujących do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zapraszamy osoby dorosłe, pracujące, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego, posiadające maksymalnie średnie wykształcenie. W pierwszej kolejności do Projektu będziemy kwalifikować osoby należące do choć jednej z poniższych grup: po 45 roku życia, mieszkające na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (do 25 tyś. mieszkańców), posiadające wykształcenie poniżej średniego. ul. A. Struga 2, , tel.: (0 42) r r r. V 32 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Jan Kocemba ul. Gwardii Ludowej 38, Bełchatów Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zintegrowanego systemu zarzadzania środowiskowego i jakością Celem projektu jest doradztwo, które wpłynie na poprawę systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie jakości oraz środowiska. Grupą docelową jest przedsiębiorstwo wnioskodawcy. tel , r r r. V 33 HR partners Marta Pilżys ul. Gdańska 91/93, lok. 44, AKADEMIA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI: kompleksowy kurs dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w działach personalnych Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 32 osób zainteresowanych podjęciem pracy w działach personalnych z woj. łódzkiego oraz wyposażenie ich w kompleksowe umiejętności zawodowe i efektywne narzędzia pracy w dziale HR. Projekt skierowany jest do 32 osób pracujących z min. średnim wykształceniem, z woj. łódzkiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych podwyższaniem kwalifikacji. HR partners tel.: e- mail: r r r. V

5 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 34 Centrum Fizjioterapii "KAMED" Mirosła Kapica ul. Getta Żydowskiego 24/21, Zduńska Wola Szkolenia z Manualnej Terapii Funkcjonalnej szansą rozwoju dla osób ze środowiska medycznego Celem projektu jest nabycie nowych umiejętności, wiedzy i metod wykorzystywanych w terapii manualnej m.in. zwalczania bólu i usprawniania czynności poszczególnych narządów przez osoby z sektora medycznego, dzięki czemu poprawi się poziom świadczonych usług fizjoterapeutycznych (w firmach sektora MSP). W szkoleniu mogą wziąć udział: fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze, pielęgniarki zamieszkujący i pracujący na terenie woj. łódzkiego w sektorze MSP, wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło w sektorze medycznym, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy, w szczególności zatrudnieni o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Centrum Fizjoterapii KAMED Mirosław Kapica ul. Getta Żydowskiego 24/ Zduńska Wola tel: r r r. V 35 Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4a/2, Rzeszów Kontrola Finansowa i audyt wewnętrzny - kadry woj. łódzkiego Projekt ma na celu aktualizację, podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 80 pracujących osób dorosłych z terenu woj. łódzkiego do potrzeb regionalnej gospodarki. W projekcie może wziąć udział osoba spełniająca następujące warunki: wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, pracuje na terenie woj. łódzkiego (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) lub jest zameldowana na terenie woj. łódzkiego (osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych), ukończyła 18 rok życia, z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Pierwszeństwo mają osoby z wyższym wykształceniem i dwuletnim doświadczeniem w kontroli i audycie w sektorze publicznym. Stowarzyszenie B-4 ul. Gdańska 80, tel.: faks: r r 2010 r. V 36 Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. 64, Farmaceuto! Podnoś swoje umiejętności Celem głównym projektu jest nabycie bądź podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się j. angielskim wśród 40 farmaceutów (w szczególności 45+) z woj.. Łódzkiego w trakcie (przez) 9 m-cy trwania projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby: z wykształceniem farmaceutycznym (technik lub magister farmacji), mieszkające lub zameldowane na terenie województwa łódzkiego, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, na terenie woj. łódzkiego, nie prowadzące własnej działalności gospodarczej. Szczególnie zapraszamy osoby w wieku powyżej 45 roku życia! Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi , ul. Pomorska 83/85 pokój N- 115 tel.: , fax: r r r. V 37 "MALTABUD' Spółka jawna, Bogdan Wełna i Zbigniew Wełna, ul. Wodna 11, Wieluń Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zintegrowanego systemu zarzadzania środowiskowego i jakością Głównym celem projektu jest uzyskanie poprawy systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsiębiorstwo wnioskodawcy "MALTABUD" sp.j. tel r r r. V 38 Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego, ul. Sielec 1A, Sędziszów Małopolski KWALIFIKACJE NA NOWO - PROFESJONALNIE I ZAWODOWO Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb sektora mikro i małych przedsiębiorstw w woj.. Łódzkim poprzez nabycie uprawnień spawalniczych. Szkolenia kierowane są do pracowników, którzy spełniają następujące kryteria: są zatrudnieni w ramach umowy o pracę na stanowiskach fizycznych w mikro- i małych przedsiębiorstwach z regionu łódzkiego, są zameldowani na terenie województwa łódzkiego, posiadają wykształcenie co najwyżej zawodowe, zostaną oddelegowani na szkolenie przez pracodawcę , ul. Wólczańska 53, tel./fax.: (0-42) tel. kom.: r r r. V 39 Instytut Edukacji Ustawicznej - dr "Kreowanie wizerunku firmy" Beata Owczarska, Profesjonalne szkolenia dla ul. Narutowicza 7/9, osób pracujących z terenu województwa łódzkiego Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 60 osób pracujących z terenu województwa łódzkiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji zawodowych i umiejętności zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, poprzez organizowanie zaawansowanych szkoleń z zakresu PR w okresie Beneficjentami projektu są osoby dorosłe, pracujące - głównie z MŚP, które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w zakresie kształtowania wizerunku firm, w zakresie wiedzy Public Ralatiuons. Osoby dorosłe, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych, z terenu województwa łódzkiego - 60 osób. tel r r r. VI 40 "WIEDZA" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych, ul. Legionów 2, Łódzkie - tu pracuję Celem projektu jest podniesienie, uaktualnienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez grupę 40 osób dorosłych, pracujących, z województwa łódzkiego. Odbiorcami projektu są osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji.uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy województwa łódzkiego. Priorytetowo traktowane będą osoby powyżej 50 roku życia , ul. Legionów 2 tel./fax (0-42) r r r. VI 41 Miasto - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności lokalnych biznesmenów w zakresie zarządzania firmą. Dzięki specjalnym kursom można uzyskać umiejętności prawdziwego lidera biznesu i nadać swojej firmie nowy impuls rozwojowy. Projekt jest skierowany do Mikro i Małych Przedsiębiorstw (MMP) w województwie łódzkim, także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Projekt skierowany jest także do osób z krótkim stażem prowadzenia działalności. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro; partner - FPL Europa,, ul. Piramowicza 9, tel.: (042) r r r. VI

6 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 42 KADRY POLSKIE Sp. z.o.o, ul. Piastowska 1/1, Opole EUROkierowca W projekcie mogą wziąć wszystkie osoby spełniające poniższe kryteria: pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, Celem projektu jest podniesienie umiejętności kierowców wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy samochodów poprzez szkolenia z szeroko rozumianej tematyki zlecenia lub umowy o dzieło; zamieszkałe na terenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagadnień związanych województwa łódzkiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego); z pracą kierowcy. posiadające odpowiednią kategorię prawa jazdy kat. B w przypadku Akademii Bezpiecznej Jazdy oraz co najmniej kat. C w przypadku szkolenia z czasu pracy i ADR; tel r r r. VI 43 Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz ul. Kormoranów 10, Radzieje Profesjonalny strażak Celem ogólnym projektu jest uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych 100 beneficjentów ostatecznych z obszaru województwa łódzkiego, osób w wieku powyżej 45 lat. Projekt skierowany jest do 100 aktywnych zawodowo strażaków i pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z województwa łódzkiego. tel lub r r r. VI 44 PartnerSoft Małgorzata Siemienowicz, ul.sienkiewicza 47, Łodź Kosztorysant budowlany wciąż poszukiwany Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących oraz planujących pracę w branży budowlanej do potrzeb regionalnej gospodarki. Aby wziąć udział w projekcie, zarówno Beneficjent Ostateczny jak i przedsiębiorstwo w którym obecnie pracuje, muszą być trwale związani z województwem łódzkim co oznacza, że: przedsiębiorstwo ma siedzibę lub oddział w Łodzi, Beneficjent Ostateczny (uczestnik szkolenia) jest zameldowany na terenie województwa łódzkiego. Beneficjent Ostateczny zainteresowany przystąpieniem do projektu zgłasza się samodzielnie (nie deleguje go firma). W projekcie może brać udział ograniczona ilość uczestników 45 Beneficjentów Ostatecznych , ul. Sienkiewicza 47 lok. 225, tel , , fax , e- mail: r r r. VI 45 Global Training Centre Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 44/201, Warszawa Specjalistyczne kursy języka angielskiego z certyfikatami LCCI Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy umiejętności zawodowych osób o niskich i zdeaktualizowanych kwalifikacjach, pracujących w sektorze handlu i usług (prywatnych i publicznych). Projekt skierowany jest do osób dorosłych (pow. 18 r. ż), o niskich lub zdeaktualizowanych kwalifikacjach pracujących w sektorach handlu i usług (zarówno prywatnych jak i publicznych), które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji. BO zameldowani są na terenie woj. łódzkiego; zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło , Plac Komuny Paryskiej 5, pok.204, II p. (budynek Domu Technika), tel./fax , r r r. VI 46 "HURTAP" SPÓLKA AKCYJNA ul.górnicza 2, Łęczyca Rozwój zasobów ludzkich "HURTAP" Spólka Akcyjna poprzez zintegrowany system szkoleń doskonalących Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności HURTAP SA poprzez ogólne szkolenia doskonalące. Łęczyca PL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 6 tel , r r r. VI 47 Grunwald Centrum Językow Obcych Krzysztof Grunwald ul. Dąbrowskiego 16, Piotrków Trybunalski Rozwój kompetencji u specjalistów ds. gospodarki materiałowej w powiecie piotrkowskim Celem projektu jest przeszkolenie 100 mieszkańców z powiatu piotrkowskiego. W ramach projektu przewidziane są szkolenia: z języka angielskiego w efekcie którego nastąpi podniesienie poziomu znajomości tego języka o jeden stopień wg skali europejskiej przez wszystkich uczestników kursu tzw. miękkie dzięki którym uczestnicy projektu rozwiną umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, zwiększy się ich mobilność i odwaga zawodowa, oraz nastąpi wzmocnienie pozycji zawodowej, połączone ze wzrostem umiejętności organizacji czasu pracy. Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, mieszkańców powiatu piotrkowskiego, pracujących w sektorze gospodarki materiałowej (szeroko rozumianej jako: sprzedaż towarów, magazynowanie, konfekcjonowanie, ewidencjonowanie, spedycja, transport, zaopatrzenie itd) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy) w zakresie języków obcych, oraz dodatkowych umiejętności w zakresie szkoleń miękkich. Grunwald Centrum Języków Obcych ul.dąbrowskiego 16, Piotrków Trybunalski tel/fax (044) tel. kom do r r. VI 48 REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO UL. Sienkiewicza 67, Zawód pamiątkarz Celem przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i podniesienie kwalifikacji i umiejętności praktycznych uczestników, dzięki czemu będą oni przygotowani do zmiany zawodu, samozatrudnienia i rozpoczęcia pracy w zawodzie PAMIĄTKARZA, czyli osoby zajmującej się produkcją pamiątek regionalnych, niezwykle potrzebnych w całym Województwie Łódzkim. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby (kobiety i mężczyzn), które: Ukończyły 18 rok życia (w tym osoby powyżej 45 roku życia); Wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło; Zainteresowane są pracą w rozwijającej się branży turystycznej; Dobrowolnie przystąpią do udziału w projekcie poza miejscem i godzinami pracy; Mieszkają na terenie Województwa Łódzkiego; Poszukują wsparcia w zakresie dostępu do nauki nowego zawodu; Dysponują zdolnościami artystycznymi umożliwiającymi tworzenie wyrobów artystycznych z rożnych materiałów, np. papier, drewno, glina, tkanina; Chcą zwiększyć swoje szanse na konkurencyjnym rynku pracy. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, , tel.: (+48) , fax: (+48) , r r r. VI 49 Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. "Zainwestuj w siebie" kursy dla pracujących osób dorosłych o niskich kwalifikacjach Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych 60 osób dorosłych, pracujących, o niskich kwalifikacjach, z województwa łódzkiego w okresie od sierpnia 2009 do czerwca 2010 poprzez dobrowolny udział w konkursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Grupa docelowa to pracujące osoby dorosłe, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. BO to 60 dorosłych osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, posiadających wykształcenie najwyżej średnie, zamieszkujących lub pracujących na terenie powiatów poddębickiego, wieluńskiego lub sieradzkiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub podwyższeniem posiadanych już kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 6B Sieradz tel e- mail: osoba do kontaktów roboczych: tel r r r. VI

7 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu Centrum Fitness Lady-Fit, Fitness Efekt Piotr Lipiński ul. Elsnera 23, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie ul. Klonowska 2, Lututów ALT Systemy Informatyczne Bożena Karolewska, ul. Narutowicza 7/9, Centrum Szkoleniowe Finansus s.c. ul. Piotrkowska 270/304, Akademia trenerów Dla rozwoju lokalnego - Akademia Profesjonalnego bankiera - program doskonalenia kwalifikacji kadr 7 Banków Spółdzielczych z terenu woj. łódzkiego Akademia zarządzania kapitałem oprogramowania Pracowniku - niech wiedza stanie się Twoim atutem! Celem projektu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności i kwalifikacji pozwalających na pracę w charakterze instruktora ruchowych zajęć prozdrowotnych obejmujących następujące specjalizacje: Mental Body, wzmacnianie, Body-ball, joga, streching oraz ruchowe techniki relaksacyjne. Celem projektujest przeprowadzenie kompleksowego programu szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe pracowników 7 banków spółdzielczych woj.. Łódzkiego: Lututów, Biała, Działoszyn, Rusiec, Sieradz, Zduńska Wola poprzez przeszkolenie 232 pracowników Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki zarządzania kapitałem oprogramowania w firmie, a w szczególności: zapoznanie z zasadami licencjonowania oprogramowania oraz wiedzą z zakresu ochrony własności intelektualnej; rozwinięcie kompetencji w zakresie praktycznego zarządzania oprogramowaniem w organizacji oraz przeprowadzania audytów oprogramowania; nabycie umiejętności obsługi narzędzi IT przeznaczonych do zarządzania oprogramowaniem. Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych 36 dorosłych osób pracujących, z województwa łódzkiego w okresie od września 2009 r. do czerwca 2010 r. poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac oraz PKiR Projekt zakłada realizację szkoleń dla 24 dorosłych osób pracujących z województwa łódzkiego, które z własnej inicjatywy poszukują możliwości nabycia nowych bądź uzupełnienia dotychczasowych kwalifikacji. Zgodnie z wytycznymi będą to osoby pracujące powyżej 18 roku życia. Oferta skierowana jest w szczególności do: instruktorów/trenerów fitness, nauczycieli, pracowników domów kultury, placówek oświatowych i wychowawczych, fizjo- i psychoterapautów. Grupę docelową stanowi 232 pracowników 7 banków spółdzielczych woj. Łódzkiego: Lututów, Biała, Działoszyn, Rusiec, Sieradz, Zduńska Wola Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która : jest zatrudniona w sektorze MŚP, pracuje na stanowisku informatycznym, zamieszkuje na terenie woj. łódzkiego. Oferta jest skierowana do osób pracujących (na umowę o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych) osób dorosłych (powyżej 18. roku życia z wyłączniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zameldowanych na terenie województwa łódzkiego. Szczególnie mile widziane są osoby powyżej 45. roku życia tel r r r. VI Spółdzielcza Grupa Bankowa Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, tel , , ALT Systemy Informatyczne Bożena Karolewska, ul. Narutowicza 7/9, , ul. Piotrkowska 270, lok. 304 (od pon. do pt w godz ) tel r r r. VII &lvl1= r r r. VII r r r. VII 54 Euro Dialog Jarosław Patrzyk ul. Solidarności 7/21, Rawa Mazowiecka Obsługa klienta najcenniejszą umiejętnością pracownika Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 144 pracujących osób dorosłych, w tym co najmniej 72 osób 45+, do potrzeb gospodarki regionu łódzkiego w obszarze posługiwania się językiem angielskim oraz w obsłudze klienta zagranicznego do czerwca 2010 r. W kursie może brać udział każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma więcej niż 65 lat, posiada zatrudnie (umowa o pracę, cywilno-prawna, spółdzielcza, mianowanie) oraz mieszka i pracuje na terenie Województwa Łódzkiego. Preferowane będą panie, które ukończyły 45 lat oraz osoby niepełnosprawne. Z jednego przedsiębiorstwa liczba uczestników nie może przekroczyć 24 osoby. Nie mogą brać udziału w szkoleniu osoby samozatrudnione oraz niepracujące. tel r r r. VII 55 Łódzka Izba Przemysłowo- Handlowa Wiedza dla przedsiębiorczych Celem głównym projektu jest podniesienie, w okresie projektu, kwalifikacji 150 pracujących osób dorosłych (zarówno kobiet jak i mężczyzn) zatrudnionych w MMŚP województwa łódzkiego w obszarach wskazanych przez ankietowane osoby jako kluczowe dla efektywnego funkcjonowania w miejscu pracy. Projekt skierowany jest do pełnoletnich pracowników zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu województwa łódzkiego na zasadach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej , ul. Tuwima 30, siedziba w Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej; tel ; osoba do kontaktów roboczych: tel r r r. VII 56 ILS Robert Fiutak ul. Piotrkowska 24, szyje na miarę - język angielski dla branży tekstylno - odzieżowej Za cel główny projektu przyjęto wyposażenie pracowników działów handlowo-marketingowych branży tekstylno odzieżowej z województwa łódzkiego w kompetencje umożliwiające efektywną komunikację z klientem zewnętrznym, potwierdzone certyfikatem HUTCHINSON Business Language Academy (HBLA) poziom 2 Wsparcie w ramach projektu obejmie w II edycjach 96 osób pracujących w działach handlowo-marketingowych firm z branży tekstylno odzieżowej, z minimum średnim wykształceniem i średnim poziomem języka angielskiego, z obszaru województwa łódzkiego, które z własnej inicjatywny chcą podwyższyć kwalifikacje i umiejętności językowe. Poprzez pracowników działów handlowo-marketingowych rozumie się osoby odpowiedzialne za szeroko pojęte kontakty z kontrahentami obcojęzycznymi. Preferowani będą uczestnicy z najwyższym poziomem motywacji i najwyższym poziomem języka angielskiego, którym szkolenie umożliwi poprawę jakości obsługi klienta zagranicznego i poszerzenie umiejętności z zakresu języka angielskiego specjalistycznego. tel r r r. VII 57 REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Zawód Informator turystyczny UL. Sienkiewicza 67, Celem projektu Zawód Informator Turystyczny realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego jest przygotowanie profesjonalnie wykształconych, posługujących się branżowym językiem angielskim INFORMATORÓW TURYSTYCZNYCH osób zajmujących się obsługą rosnącego w województwie łódzkim ruchu turystycznego. Udział w projekcie jest otwarty dla mieszkańców całego Województwa Łódzkiego. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby (kobiety i mężczyzn), które: Ukończyły 18 rok życia (w tym osoby powyżej 45 roku życia); Wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło; Posiadają minimum wykształcenie średnie; Posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły średniej; Posiadają znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym; Poszukują wsparcia w zakresie dostępu do nauki nowego zawodu; Dobrowolnie przystępują do projektu poza miejscem i godzinami pracy; Mieszkają na terenie województwa łódzkiego; Szukają wsparcia w zakresie dostępu do nauki nowego zawodu; Chcą zwiększyć swoje szanse na konkurencyjnym rynku pracy. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego ul. Sienkiewicza 67, tel.: (+48) fax: (+48) u.pl r r r. VII

8 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 58 POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116, JĘZYKI OBCE SZANSĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO Projekt koncentruje się na podnoszeniu kwalifikacji pracownika - umiejętności posługiwania się językami obcymi, których znajomość nie jest już atutem lecz koniecznością. Celem nadrzędnym projektu jest, aby Uczestnik Kursu po zakończonym kursie potrafił wykorzystać w praktyce znajomość języka obcego na poziomie A2 i B1. W projekcie uczestniczyć mogą pracujące osoby dorosłe (powyżej 18.roku życia), które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, dzieło, umowy-zlecenia, wyboru, powołania, spółdzielczej umowy o pracę (oprócz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które zameldowane są na terenie województwa łódzkiego i które z własnej inicjatywy zainteresowane są podwyższaniem kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych. Liczba uczestników projektu jest ograniczona. W projekcie weźmie udział 200 osób. Al. Politechniki Budynek B-25 pokój nr 4 (na parterze) tel: Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 do 17: r r r. VII 59 STS S.C., ul. Radarowa 56 lok 2, Warszawa Dobrym szefem być Celem ogólnym projektu jest poprawa konkurencyjności oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wiedzy, kwalifikacji i umiejętności zawawodowych. Projekt skierowany jest do pracujących osób z województwa łódzkiego w tym powyżej 45 roku życia. tel , r r r. VIII 60 NT Group Systemy Informatyczne Spólka z GRAFIK - kurs dla osób ograniczoną odpowiedzialnością pracujących z wykształceniem ul. Traugutta 21/23, plastycznym Celem projektu jest pomoc Beneficjentom Ostatecznym w nabyciu umiejętności z zakresu programów graficznych i wzrost kompetencji pracowniczych. Beneficjentami Ostatecznymi projektu są osoby pracujące, posiadające wykształcenie plastyczne (na poziomie średnim bądź wyższym) z województwa łódzkiego zgłaszające z własnej inicjatywy chęć dokształcania się poza godzinami pracy. NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o., , ul. Traugutta 25, I piętro, w godz. 8:00 17:00, tel tel./fax r r r. VIII 61 Studium Języków Obcych Spółka Jawna ul. Piotrkowska 43, Pracownicy łódzkiej służby zdrowia na miarę Europy Celem ogólnym projektu jest podwyższenie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez 192 pracowników służby zdrowia z powiatu m., od połowy września 2009 do połowy lipca 2010 r. Projekt skierowany jest do pracowników publicznej służby zdrowia z powiatu m., wykonujące pracę na podst. um. o pracę, cywilno-prawnej, które z własnej inicjatywy poza godzinami pracy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji, umiejętności z j.ang., ICT oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szczególnie zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 45+ Studium Języków Obcych Szuster przy ul. Piotrkowskiej 43, tel: wew. 5, r r r. VIII British Centre Bożena Ziemniewicz, Marian Mikuś spółka jawna, ul. Pomorska 140 A, Wykształcony i kompetentny ratownik Państwowej Straży Pożarnej Cityschool S.C. Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski, Uczę się więć jestem - ul. Al. Jerozolimskie 44/1029, 00- wartościowym pracownikiem 24 Warszawa Lloyd Woodley English Language Centre-Centrum Języka Angielskiego Doskonalenie kompetencji językowych szansą dla osób pracujących 45+ i 50+ Celem ogólnym projektu jest przeszkolenie funkcjonariuszy PSP z zakresu porozumiewania się w j. obcym i opanowania kompetencji informatycznych (MS Office, Internet). Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 47 kobiet i 13 mężczyzn - osób 45+ z wykształceniem co najmniej średnim, pracujących w woj.. Łódzkim, do zmieniających się wymagań rynku pracy w terminie do r. Celem ogólnym projektu jest wyposażenie 168 pracujących osób dorosłych 45+, w tym co najmniej 50 osób 50+, z terenu aglomeracji łódzkiej, w kompetencje językowe, umożliwiające im efektywne funkcjonowanie na rynku pracy, w ramach 128 godzinnego kursu j. angielskiego. Projekt skierowany jest do dorosłych osób współpracujących z Ochotniczą Strażą Pożarną i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, mianowania lub powołania, dla których podniesienie możliwości komunikacyjnych w języku obcym oraz umiejętności informatycznych stanowi podniesienie kwalifikacji koniecznych w pracy wobec zadań stojących przed PSP w województwie łódzkim. Wsparcie w ramach projektu obejmie 60 osób 45+ pracujących w województwie łódzkim, którzy posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. W projekcie planowany jest udział 168 uczestników, które są dorosłymi osobami pracującymi, wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno - prawnej i z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności poza miejscem i godzinami pracy. Uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa łódzkiego. BRITISH CENTRE, ul. Pomorska 140A, , tel/fax ; e- tel LLOYD WOODLEY English Language Centre Centrum Języka Angielskiego tel , e- mail: r r r. VIII dzkie/396.html r r r. VIII r r r. VIII 65 Consultor Sp. z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, Lublin Bezpieczna przyszłość Celem szczególnym projektu jest uzyskanie nowych Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe powyżej 18 umiejętności zawodowych, podniesienie samooceny i wiary we roku życia z wyjątkiem osób prowadzących działalność własne możliwości, dostosowanie się do uczestników szkolenia gospodarczą, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, do zmieniajacych się warunków społeczno - gospodarczych które są zaintersowane zdobyciem nowych lub podwyższenie regionu. kwalifikacji. tel r r r. 66 Fundacja Promocji Europejskiej ul. Szewska 4/9, Lublin Centrum kształcenia prawnofinansowego Głównym celem projektu Centrum kształcenia prawnofinansowego jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z województwa łódzkiego w zakresie zagadnień prawnych i finansowych. Adresaci szkolenia: Osoby pełnoletnie, Aktywne zawodowo - wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę (powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło), które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podwyższenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w czasie wolnym od pracy, Zamieszkałe (zameldowane) na terenie województwa łódzkiego, Pracujące w dziale finansowym lub księgowym, kadrowym lub dziale prawnym lub organizacyjnoprawnym lub zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień finansowych lub prawnych ul. Tymienieckiego 16D/67, , tel./fax Godziny pracy biura : poniedziałki wtorki-czwartki piątki r r r. VIII 67 Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4a/2, Rzeszów Projekt ma na celu podniesienie oraz dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności pracujących osób dorosłych poprzez poprzez szkolenia z technik komputerowych i e-biznesu. Uczestnikiem projektu może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: jest osobą pełnoletnią; jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; jest zameldowania i pracuje na terenie województwa łódzkiego; z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Stowarzyszenie B-4, ul. Gdańska 80, , tel.: , faks: , r r r. VIII

9 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 68 "ALFA" Kancelaria Podatkowa, Biuro Rachunkowe Magdalena Borkowska, ul. Jaracza 72, Profesjonalista w dziale kadr i płac Celem projektu jest dostarczenie zaktualizowanej wiedzy koniecznej w pracy w dziale kadr i płac, opartej na wykorzystaniu nowoczesnych e-narzędzi pracownikom kadr o zdezaktualizowanych kwalifikacjach oraz innym osobom pracującym, chcącym podnieść swoje kompetencje. Grupę docelową stanowi 60 pracującycych osób dorosłych z Łodzi i województwa, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć dokształcania się poza godzinami pracy. Przynajmniej 50% stanowić będą osoby po 45. roku życia. Oferta kierowana jest do pracowników, którzy na co dzień stykają się z problematyką ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, lecz ich kompetencje nie są wystarczające i zgodne z aktualnymi wymogami. Wymagana jest znajomość z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz znajomość obsługi komputera. Adres: Drewnowska 48, tel.: (042) Fax: (042) , osoba do kontaktów roboczych: tel r r r. VIII 69 Leader School Marcin Dzieniszewski ul. Paderewskiego 63, Profesjonalny sprzedawca Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych 96 osób pracujących, z województwa łódzkiego w okresie od listopada 2009 r. do lipca 2010 r. poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu umiejętności sprzedażowych. Grupa docelowa to 96 pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą), które z własnej inicjatywy, poza godzinami i miejscem pracy uczestniczą w szkoleniach i kursach, chcąc podnosić swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności sprzedażowych. tel , r r r. VIII 70 Leader School Marcin Dzieniszewski ul. Paderewskiego 63, Kurs języka angielskiego dla specjalistów branży handlowej zakończony egzaminem TOEIC Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych 60 osób pracujących, z województwa łódzkiego w okresie od listopada 2009 r. do lipca 2010 r. poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu umiejętności językowych. Aby uczestnik mógł wziąć udział w projekcie będzie musiał spełnić następujące kryteria dostępu: mieć ukończone 18 lat, być zameldowanym na terenie woj. łódzkiego, pracować w branży handlowej, złożyć podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie. tel , r r r. VIII 71 "WIEDZA" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych ul. Legionów 2, Fachowiec przede wszystkim Celem projektu jest podniesienie, uaktualnienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez grupę osób dorosłych, pracujących, z województwa łódzkiego. Odbiorcami projektu są pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy i poza miejscem pracy, są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji. Uczestnikami projektu mogą być jedynie mieszkańcy województwa łódzkiego. Priorytetowo traktowane będą osoby powyżej 45 roku życia , ul. Legionów 2 tel.: (0-42) fax: (0-42) 636 o=projekty&id=projekt r r r. VIII 72 O.K. Centrum Językow Obcych Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53, Lublin Certyfikat sukcesu Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki:1.pracujące lub zameldowane na terenie województwa łódzkiego 2.osoby dorosłe po 45 r. życia z Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność kwalifikacji i umiejętności informatycznych i językowych 120 gospodarczą 3.wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, pracujących osób dorosłych po 45 roku życia zamieszkujących powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, województwo łódzkie, co przyczyni się do poprawy umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej woli atrakcyjności zawodowej tej grupy na rynku pracy oraz wpłynie zainteresowane są uczestnictwem w szkoleniach i kursach poza pozytywnie na rozwój społeczeństwa informacyjnego. godzinami pracy, nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem osób o kwalifikacjach niskich lub zdezaktualizowanych. tel r r r. VIII 73 O.K. Centrum Językow Obcych Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53, Lublin Kwalifikacje na sprzedaż Projekt "Kwalifikacje na sprzedaż" ma na celu podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 120 dorosłych osób pracujących z terenu woj. łódzkiego do potrzeb regionalnej gospodarki. O.K. Centrum Języków Obcych Odbiorcami projektu są mieszkańcy woj. łódzkiego, zatrudnienie Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 135 na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania, pok. 116, tel spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o 229 dzieło w różnych sektorach gospodarki. W projekcie weźmie udział 120 osób, z czego 50% będą stanowiły osoby powyżej 45 roku życia. m.pl r r r. VIII 74 O.K. Centrum Językow Obcych Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53, Lublin "Dlaczego nie?!" Nabywanie i doskonalenie kwalifikacji pracujących osób dorosłych województwa łódzkiego Celem głównym projektu jest nabycie nowych, uzupełnianie lub podwyższanie kwalifikacji i umiejętności dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy województwa łódzkiegooraz minimalizacji ryzyka utraty pracy przez 120 osób pracujących z terenu województwa łódzkiego, z czego przynajmniej 50% BO stanowić będą osoby powyżej 45 roku życia. Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki: 1.Pracujące i zameldowane na terenie województwa łódzkiego 2.Wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej woli zainteresowane są uczestnictwem w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy, nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem osób o kwalifikacjach niskich lub zdezaktualizowanych O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 135 pok. 116, tel r r r. VIII 75 Creator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafirowa 13/26, Lublin Księga kwalifikacji Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie umiejętności i kwalifikacji 135 osób pracujących po 45 roku życia do potrzeb gospodarki województwa łódzkiego do r. Projekt obejmuje wsparciem 135 dorosłych osób pracujących powyżej 45 r. ż. (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą), wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdz. Umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło - zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (z wył. kształc. ustawicz. w formach szkol. realizow. w szkołach dla dorosłych). tel r r r. VIII

10 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 76 NT Group Systemy Informatyczne Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Traugutta 21/23, MCSAdministrator II Celem projektu jest pomoc Beneficjentom Ostatecznym w nabyciu umiejętności z zakresu administrowania sieciami informatycznymi i wzrost kompetencji pracowniczych poprzez umożliwienie im zdobycie tytułu - Microsoft Certified System Administrator - certyfikatu uznawanego i cenionego na całym świecie. Beneficjentami Ostatecznymi projektu są osoby pracujące, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć dokształcania się poza godzinami pracy. Zakłada się, iż projekt jest przede wszystkim adresowany do osób pracujących w firmach o statusie mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw z branży IT i pokrewnych. Uczestnicy posiadać muszą wiedzę na temat środowiska systemowego Windows oraz znać język angielski na określonym poziomie, wymaganym do zrozumienia treści zawartych w materiałach szkoleniowych w tym języku. Szkolenie adresowane jest zarówno do informatyków z Łodzi jak i innych miejscowości województwa łódzkiego, pragnących poszerzyć swoje kompetencje, a także do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w zawodzie administratora sieci. NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o , ul. Traugutta 25, I piętro, w godz. 8:00-17:00 tel tel./fax r r r. IX 77 Wyższa Szkoła Informatyki ul. Rzgowska 17 a, Rachunkowość budżetowa bez tajemnic Celem projektu jest organizacja szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej sektora budżetowego z zastosowaniem programu komputerowego Progman lub Vulcan Szkolenie przeznaczone jest dla dorosłych osób pracujących z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnionych), chcących się Wyższa Szkoła Informatyki, ul. przekwalifikować/zdobyć dodatkowe umiejętności, aby Rzgowska 17a, pok. zabezpieczyć się przed wypadnięciem z 311B tel , zatrudnienia/dopracować aż do osiągnięcia wieku emerytalnego lub osób chcących uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu finansów. Pierwszeństwo przy zapisywaniu będą miały osoby po 45 roku życia r r r. IX 78 Fundacja Europejskie Centrum Edukacji Społecznej, ul. Plac Wolności 2, Łódzka Szkoła Trenerów KRYTERIA NABORU: 1. Osoby dorosłe pozostające w zatrudnieniu: na podstawie umowy o pracę, powołania, Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom podnoszenia mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy o swych kwalifikacji zawodowych. Zaproponowany cykl pracę lub o dzieło, które w ramach obowiązków służbowych szkoleniowy wyposaży adresatów w niezbędną wiedzę prowadzą szkolenia lub które są zainteresowane podjęciem teoretyczną i praktyczną w zakresie zadań pracy trenera w przyszłości. 2. Pracownicy wszystkich sektorów. trenerskich. Po zakończeniu projektu uczestnicy przygotowani 3. Wykształcenie minimum średnie. 4. Osoby posiadające w będą do profesjonalnego przekazywania posiadanej swojej dziedzinie wiedzę specjalistyczną,którą będą mogły specjalistycznej wiedzy w wybranych obszarach tematycznych. przekazywać jako trenerzy. 5. Miejsce zamieszkania - województwo łódzkie. 6. Dodatkowym atutem będzie posiadanie wstępnego doświadczenia trenerskiego , Plac Wolności 2, Koordynator projektu: tel. kom , tel/fax , r r r. IX 79 Creator Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafirowa 13/26, Lublin Alternatywy 45+ Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie umiejętności i kwalifikacji 150 osób pracujących po 45 roku życia z terenu województwa łódzkiego do potrzeb gospodarki województwa do r. Projekt skierowany jest do 150 pracujących osób powyżej 45 roku życia (100% uczestników) zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (z wył. kszt. ustawicz.) Rzeszów, ul. Lisa Kuli 1 od poniedziałku do piątku w godzinach Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (017) oraz r r r. IX 80 Lechaa Consulting sp. z o.o. ul. Fiołkowa 7, Lublin KREATYWNI Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 150 os. Pracujących z terenu woj. łódzkiego, w tym min. 75 osób w wieku 45+, i min 75 kobiet, do 30 IX 2010 r. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki: a) osoby powyżej 18 roku życia, z różnych branż, wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy), b) osoby zameldowane na terenie woj. łódzkiego, c) osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Lechaa Consulting Sp. z o.o. ul. Rewolucji 1905 r. nr tel: , , fax: osoba do kontaktów roboczych: tel wew. 11, e- mail: r r r. IX 81 Wyższa Szkoła Informatyki ul. Rzgowska 17 a, Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem Exela Celem projektu jest organizacja szkolenia z zakresu finansów w przedsiębiorstwie z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel do analizy finansowej. Szkolenie przeznaczone jest dla dorosłych osób pracujących z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnionych), chcących się przekwalifikować/zdobyć dodatkowe umiejętności, aby zabezpieczyć się przed wypadnięciem z zatrudnienia/dopracować aż do osiągnięcia wieku emerytalnego lub osób chcących uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu finansów. Pierwszeństwo przy zapisywaniu będą miały osoby po 45 roku życia Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Rzgowska 17a, pok. 311B, tel , r r r. IX 82 WYG Consulting Sp. z o.o. ul. Sienna 75, Warszawa Szkolenia dla pracowników warsztatów samochodowych AUTOSTART Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w warsztatach samochodowych działających na obszarze projektu, w sposób, który wzmocni konkurencyjność na regionalnym rynku MMP biorących udział w projekcie. Grupę docelową projektu stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa (MMP), które prowadzą działalność w województwie łódzkim w zakresie naprawy pojazdów lub usług zachowawczych (np. przeglądy), a także mieszkający na tym terenie pracownicy ww. firm. tel r r r. IX

11 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 83 Wyższa Szkoła Informatyki ul. Rzgowska 17 a, Księgowy - zawód z przyszłością Celem projektu jest organizacja szkolenia z zakresu podstaw rachunkowości z zastosowaniem programu komputerowego Symfonia. Szkolenie przeznaczone jest dla dorosłych osób pracujących z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnionych), chcących się Wyższa Szkoła Informatyki, ul. przekwalifikować/zdobyć dodatkowe umiejętności, aby Rzgowska 17a, pok. zabezpieczyć się przed wypadnięciem z 311B, tel , zatrudnienia/dopracować aż do osiągnięcia wieku emerytalnego lub osób chcących uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu finansów. Pierwszeństwo przy zapisywaniu będą miały osoby po 45 roku życia r r r. IX 84 Instytut Organizacji i Ochrony Pracy Studium Kształcenia Ustawicznego "CON-LEX" Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 34/8, Radom Audytor - zawód z przyszłością Celem ogólnym projektu jest podwyższenie, uzupełnienie poza godzinami i miejscem pracy w okresie od września 2009 do sierpnia 2010 r. przez minimum 270 osób dorosłych (powyżej 18 lat), pracujących w województwie łódzkim kwalifikacji, umiejętności w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych i sporządzania świadectw energetycznych budynków - ukończenie szkoleń i wydanie zaśwaidczeń. Warunki uczestnictwa: osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), pracujące w województwie łódzkim, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno - prawnej, zatrudnione w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, wykształcenie wyższe (kurs: Audytor energetyczny...), dostęp do komputera (konieczność korzystania z platformy e-learningowej) , ul. Łąkowa 11, piętro III tel./fax.: 42/ r r r. IX Signa Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 89, PM Group s.c Paweł Panasewicz, Marek Zubrycki ul. Legionowa 28/101, Białystok Kasjer złotowo walutowy "Wschód projektów" - cykl szkoleń z Zarządzania Projektami wg PMI wraz z przygotowaniem do egzaminu certyfikującego Projekt "Kasjer złotowo-walutowy" ma na celu podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności zawodowych 144 dorosłych osób pracujących zamieszkujących województwo łódzkie do lipca 2010 r. Celem ogólnym projektu jest przygotowanie przedsiębiorców, kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw z województwa łódzkiego do pełnienia roli profesjonalnego Zarządzającego Projektami w oparciu o uznaną w świecie metodykę Project Management Institute (PMI) Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych zamieszkujących województwo łódzkie zainteresowanych nabyciem nowych lub podnoszeniem posiadanych kwalifikacji. Grupą docelową projektu będą kadry zarządzające i pracownicy przedsiębiorstw, pełniący rolę kierowniczą w firmie, z województwa łódzkiego (288 osób z 96 firm). Signa Sp. z o.o., ul. A.Struga 2, , tel: (042) , fax: (042) , tel , r r r. IX r r r. IX 87 Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. 64, Profesjonalny administrator - szkolenia obejmujące zagadnienia konfiguracji i administracji siecią w środowisku Windows Server 2008 Celem ogólnym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności 48 pracujących osób dorosłych pracujących na stanowisku informatyka z województwa łódzkiego w okresie poprzez udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe w zakresie konfiguracji i administracji sieci oraz usługi Active Directory. Grupa docelowa to pracujące osoby dorosłe, pracujące w branży IT (Information Technology) oraz informatycznej pomocy technicznej - m.in.. Informatycy, administratorzy, programiści, webmasterzy. Będą to osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności bądź podwyższeniem już posiadanych, uczestnicząc w szkoleniach poza godzinami pracy. tel r r r. IX PM Group s.c Paweł Panasewicz, Marek Zubrycki ul. Legionowa 28/101, Białystok WYG Consulting Sp. z o.o. ul. Sienna, Warszawa Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., ul. Towarowa 35, Poznań Pracownik biurowy - program szkoleń dla firm Szkolenia podnoszące kompetencje sprzedażowe małych firm Firmy rodzinne szansa rozwoju przedsiebiorczosci w województwie łódzkim Ogólnym celem projektu jest wzrost konkurencyjności MMP w województwie łódzkim poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych Projekt skierowany jest do firm zarejestrowanych i prowadzących pracowników biurowych w nich zatrudnionych. Poza tym celem działalność na terenie województwa łódzkiego.projekt skierowany projektu jest: nabycie przez pracowników MMP w jest wyłącznie do pracowników firm mikro i małych, gdyż ze województwie łódzkim profesjonalnych kwalifikacji względu na bark polityki kadrowej mają oni mniejsze szanse na zawodowych w zakresie prac biurowych, poprawa samooceny delegowanie na szkolenie przez pracodawcę niż pracownicy zawodowej i zdolności adaptacyjnych pracowników MMP w większych firm. Projekt swoim wsparciem obejmie 270 osób województwie łódzkim, a w konsekwencji zwiększenie szansy zatrudnionych w mikro lub małych przedsiębiorstwach. na utrzymanie pracy. Celem głównym jest dostarczenie MMP wysokiej jakości szkoleń w zakresie kompetencji sprzedażowych ich pracowników i poprzez to wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorczości rodzinnej w woj. łódzkim poprzez podniesienie kompetencji zarządczych 150 osób Grupę docelową stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa (MMP), które działają na terenie województwa łódzkiego, oraz mieszkający na tym terenie pracownicy tych firm. Grupa docelowa to: *50 firm mających swoja siedzibę/odział w woj. łódzkim (35 mikro, 15 małe), *przedsiębiorcy i pracownicy firm, w tym: osoby zarządzajace, właściciele z wyłączeniem osób samozatrudnionych, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i umów cywilno-prawnych. PM Group Paweł Panasewicz Marek Zubrycki s.c., ul. Legionowa 28 lok.101, Białystok, tel: 085/ , fax: 085/ r r r. IX tel r r r. IX tel r r r. X 91 Mazowiecka Grupa Szkoleniowo - Doradcza Kajetan Kisielewski Innowacyjne techniki masażu ul. Świętochowskiego 1/74, 01- spa & wellness 318 Warszawa Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych pracowników (głównie masażystów i fizjoterapeutów) w regionie (woj. mazowieckie), poprzez przeprowadzenie kursów nowatorskich technik masaży relaksacyjnych. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dorosłe osoby zatrudnione, (przede wszystkim masażystów, fizjoterapeutów oraz inne osoby posiadające ugruntowane podstawy anatomii oraz pracy z ciałem), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione na terenie woj. mazowieckiego, w jednej z poniższych form: umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Mazowiecka Grupa Szkoleniowo- Doradcza Kajetan Kisielewski Marcin Czyż s.c. ul. Elektoralna 19/ Warszawa tel.: (+48 22) fax: (+48 22) tel. kom.: (+48) , r r r. X 92 DSE Monika Ainscough ul. Mszczonowska 33/35, Skierniewice Skierniewice na językach Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim wśród 80 osób zatrudnionych w firmach i instytucjach na terenie powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice w ciągu 14 miesięcy. Odbiorcami projektu są osoby zatrudnione w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach z terenu powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice. Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35, (Biały Dom, pokój 112) czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 14:00-20:00. tel.: (046) lub , r r r. X

12 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 93 Business Center 1 Anna Kępka ul. Staromiejska 2 lok. 7, Katowice Ekspert ds. Efektywności energetycznej oraz finansowania w budownictwie Celem ogólnym projektu jest przeszkolenie przedsiebiorców i pracowników z terenu woj. łódzkiego i uzyskanie przez nich kwalifikacji w specjalizacji; ekspert ds. efektywności energetycznej oraz finansowania w budownictwie. Grupę docelowa stanowią osoby będące przedsiebiorcami posiadajacymi właściwe wykształcenie z tytułem minimum inzyniera o specjalności budownictwo, ochrona środowiska lub pokrewne, prowadzace działalność gospodarczą lub pracujace w przedsiebiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa łodzkiego tel r r r. X 94 Regionalna Izba Gospodarcza ul. Więckowskiego 13, Kadry dla turystyki konnej Celem projektu jest przygotowanie podstawowych kadr dla poprawnego funkcjonowania ośrodków jeździeckich wokół wojewódzkiego szlaku konnego - mającego uczynić z turystyki konnej markowy produkt turystyczny regionu. Projekt adresowany jest dla pracujących osób powyżej 18-tego roku życia, mieszkańców Województwa Łódzkiego, posiadających co najmniej wykształcenie średnie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub uzupełnieniem bądź podwyższaniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności-w systemie poza godzinami pracy, w szczególności dla osób zatrudnionych, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach w następujących zawodach: REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA ŁÓDŹ ul. Więckowskiego 13, ŁÓDŹ tel/fax: r r r. X 95 "HRP" Małgorzata Czernecka, Konrad Jaszczyński, ul. Piotrkowska 55, Akademia Specjalistów ds. Projektów Społecznych - profesjonalne metodyki Project Management Celem ogólnym projektu jest wyposażenie w okresie od X 2010 r. minimum 28 SPS z województwa łódzkiego, w kompetencje umożliwiające im wykorzystywanie metodyk PM oraz narzędzi wspierających PM w ramach pralizacji projektów PO KL, poprzez organizację 80 godzin kursu. Grupę docelową projektu stanowi 36 osób pracujących, mieszkańców województwa łódzkiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem kompetencji związanych z wykorzystywaniem metodyk PM w projektów PO KL, zaangażowanych w tworzenie i realizację tego typu projektów w regionie. Większość uczestników będą stanowiły kobiety, za względu na ich przewagę w grupie docelowej, jednak nie planuje się icj konkretnego parytetu wśród uczestników. płeć nie będzie również kryterium preferencyjnym. ul.piotrkowska 55, (prawa oficyna, III piętro), tel.: Fax: e- mail: tel r r r. X 96 Lilla Hause Agencja Artystyczna ul. Wigury Trener tańca - najlepsza inwestycja Lilla Hause celem głównym jest podniesienie kwalifikacji zawodowych trenerów i trenerek tańca Agencji Artystycznej Lilla Hause z zakresu nauczania i techniki hip - hop (new style, new age, JFH, locking), jazz, salsa poprzez szkolenia Grupą docelową są pracownicy Agencji artystycznej Lilla Hause tel r r r. X 97 Społem Łódzka Spółdzielnia Spożywców ul. Piotrkowska 165/ Rozwój kadr firmy Społem Łódzkiej Spółdzielni Spożywców w Łodzi celem szczególnym projektu jest zwiększenie liczby wykwalifikowanyc pracowników w firmie poprzez organizowanie szkoleń zgodnych z potrzebami firmy, wzrost kompetencji zasobów ludzkich jako czynnik zwiekszjacy konkurencyjność firmy zapewniajacy jej rozwój, zwiekszenie poziomu motywacji i zaangażowania pracowników wpływających na rozwój firmy, zdynamizowanie kariery zawodowej pracowników poprzez zorganizowanie szkoleń zgodnych z ich potrzebami Grupę docelową stanowią pracownicy firmy Społem ŁSS w Łodzi tel er&idm= r r r. X 98 M.ZIELIŃSKI RESTAURACJE- CATERING Profesjonalna obsługa klienta w gastronomii Projekt stanowi system szkoleń dla profesjonalnej kadry gastronomii, ktory obejmuje: szkolenia zawodowe obejmujące tematyke obsługi klienta w gastronomii, lektorat języka angielskiego dla gastronomii warsztaty interpersonalne Projekt kierowany jest do osób: powyżej 18 r.ż., pracujących (z wyłączeniem prowadzących dzialalnośc gospodarczą), zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, które z własnej woli, poza godzinami pracy, chcą uczestniczyć w systemie szkoleń przygotowującym profesjonalne kadry do obsługi kllienta w gastronomii Marek Zieliński RESTAURACJE CATERING ul. Traugutta 6, , tel.: l, e- mail: r r r. X 99 OFIS ul. Aleja Pokoju 1/55, Sieradz Rozwoj umiejętności i stałe podnoszenie kwalifikacji, jako warunek sukcesu zawodowego dorosłych osób pracujących na regionalnym rynku pracy Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności osób pracujących z terenu powiatu sieradzkiego do potrzeb regionalnej gospodarki (wsparcie szkoleniowe kierowane będzie do osób, które z własnej inicjatywy chcą się doskonalić poza godzinami i miejscem pracy). W projekcie uczestniczyć mogą pracujące osoby dorosłe z terenu powiatu sieradzkiego zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb rynku pracy Sieradz, ul. Kościuszki 9 lok 5 (I piętro), infolinia koordynator projektu: Daniel Ofis gg: , skype: ofis.projekt r r r. XI 100 SOCO Szyma i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Stefana Jaracza 45, Obsługa oprogramowania do zintegrowanego zarządzania organizacją (tzw. ERP) opartego na technologii SQL (silniki bazodanowe) Celem projektu jest dostosowanie posiadanych kompetencji informatycznych w ramach obszaru finansowo księgowego, kadrowo płacowego i logistycznego, do poziomu zaawansowanego użytkownika, związanych z wykorzystaniem i obsługą oprogramowania ERP. Uczestnikiem Projektu może być osoba dorosła (powyżej 18 roku życia) spełniająca łącznie poniższe kryteria: zatrudnienie w obszarze pracy zawodowej związanym z jedną z następujących dziedzin: finansami i księgowością, kadrami i płacami, logistyką gospodarką magazynową i sprzedażową - na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej, zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego, posiadanie podstawowego poziomu umiejętności obsługi komputera, niezbędnego do obsługi oprogramowania ERP w ww. obszarach; przyjmuje się założenie, że przystępujący do Szkolenia nie posiada znajomości systemu CDN OPT!MA, niemniej jednak potrafi obsłużyć komputer, posługiwać się pocztą elektroniczną oraz przeglądarką internetową, zainteresowanie uzupełnianiem, podwyższaniem lub nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności z własnej inicjatywy. SOCO Szyma i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Stefana Jaracza 45, , p. I, godz r r r. XI

13 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 101 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Staromiejska 5a, Rzeszów Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ŚWIADECTWO KOMPETENCJI po 45 roku życia, posiadających pełne uprawnienia budowlane zamieszkujących teren województwa łódzkiego. Projekt jest skierowany do osób powyżej 45 roku życia, posiadających pełne uprawnienia budowlane, zamieszkujących teren województwa łódzkiego. Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 26A Rzeszów tel: , fax: e- mail: Oddział w Łodzi: ul. Rewolucji 1905 r. nr 49; pok tel.: , fax.: r r r. XI 102 DANIEL OFIS ul. Aleja Pokoju 1/55, Sieradz Rozwój umiejętności i stałe podnoszenie kwalifikacji jako warunek sukcesu zawodowego dorosłych osób pracujacych na regionalnym rynku pracy Przeprowadzenie programu szkoleniowego dla 188 osób opartego o przebadane zapotrzebowanie i wspisującego się w kierunek rozwoju powiatu sieradzkiego. Pracujące osoby dorosłe z powiatu sieradzkiego, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, w tym osoby po 50 roku życia (10% udziału beneficjentów ostatecznych), będące w wieku zwiększonej niemobilności zawodowej. tel , fax , ul. Piastowska 10/44, Sieradz r r r. XI 103 Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. Doradca zawodowy na miarę czasów - specjalistyczne kursy języka angielskiego i migowego dla doradców zawodowych w województwie łódzkim Głównym celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji doradców zawodowych w województwie łódzkim do wymagań gospodarki i rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób pracujących zamieszkujących województwo łódzkie. Kursy są przewidziane dla 60 osób, w szczególności powyżej 45 roku życia. Beneficjenci, aby zakwalifikować się do udziału w projekcie muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę. Dodatkowo osoby chętne do udziału w projekcie muszą spełniać jedno z następujących kryteriów: posiadają wykształcenie z zakresu: doradztwa zawodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, pokrewne dające uprawnienia do pracy w poradnictwie zawodowym, wykonują czynności doradcy zawodowego. tel r r r. XI 104 Bestom Dentonet pl. Sp. z o.o., ul. Wigury 15a, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie nowoczesnych terapii stomatologicznych Celem szczególnym projektu jest zwiększenie dostępności szkoleń medycznych, podniesienie medycznych kwalifikacji zawodowych, podniesienie pozycji zawodowej, aktualizacja, poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych, propagowanie wykorzystania technologii cyfrowych w diagnostyce, możliwość kształcenia u wybitynych naukowców wysokiej klasy specjalistów danych dziedzin, podnoszenie jakości usług swiadczonych w praktyce medycznej poprzez zastosowanie doskonalszych metod diagnozowania i leczenia pacjentów. Grupę docelową stanowią osoby powyżej 18 roku życia, które podjęły decyzję o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uczestnictwie w szkoleniu. tel r r r. XI British Centre Bożena Ziemniewicz, Marian Mikuś spółka jawna, ul. Pomorska 140 A, Mazowiecka Grupa Szkoleniowo Doradcza Kajetan Kisielewski, ul. Świetochowskiego 1 lok. 74, Warszawa Eurokwalifikacje Szkolenia tłumaczenia konsekutywnego Celem głownym projektu jest podniesienie kompetencji lekarzy i zwiekszenie ich zdolności w zakresie dostosowania umiejetności do wymogów łodzkiego rynku pracy oraz standardów UE, niezbędnych w wykonywaniu codziennych obowiązków. Grupę docelową stanowią lekarze, pracujace osoby dorosłe mieszkajace na terenie województwa łódzkiego. Celem ogólnym projektu jest rozwój mikro i małych przedsiębiorstw z województwa łodzkiego, poprzez Grupę dcoelową tworzą mieszkańcy, przedsiebiorcy i pracownicy podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się tłumaczeniami i mikro i małych przedsiębiorstw województwa łodzkiego. nawiazaniu dzieki temu nowych kontaktów z partnerami zagranicznymi tel , r r r. XII tel , r r r. XII 107 FERAX Sp. z o.o. ul. Szadkowska 4/6, Zduńska Wola Inwestycja w człowieka kapitał konkurencyjnej firmy. Kompleksowy program szkoleń dla pracowników grupy kapitałowej FERAX i WOLA Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników firm FERAX i WOLA poprzez kompleksowy program szkoleń podnoszących ogólne kompetencje zawodowe. Projekt obejmuje wsparciem pracowników grupy kapitałowej 2 dużych przedsiębiorstw z branży włókienniczo-dziewiarsiej: FERAX i WOLA. Wsparcie skierowane jest do 460 osób, w tym osób o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych (FERAX to zakład pracy chronionej) i kobiet (większość pracowników to kobiety). tel r r r. XII 108 Wyższa Inżynieryjska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, ul. Graniczna 24, Radom Skuteczny Menadżer Celem ogólnym projektu jest podniesienie oraz nabycie nowych kwalifikacji, umiejetności i kompetencji zawodowych z zakresu skutecznych technik handlowych i organizacji firmy, a także dostosowanie do potrzeb gospodarki osób dorosłych zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego. Grupę docelową stanowią osoby dorosłe zatrudnione na terenie województwa łódzkiego. tel r r r. XII BILPLAST SP. Z O.O. ul. Obywatelska 117, NOWOCZESNE KADRY BILPLASTU Akademia Efektywnego SLG International Training Zarzadzania szansą na wzrost Center Sp. z o.o., ul. Żurawia 47, konkurencyjności MŚP w Warszawa regionie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo usługowe "Elester - PKP" Sp. z o.o. ul. Pogonowskiego Wzrost konkurencyjnosci ELESTER PKP poprzez szkolenia pracowników firmy Celem projektu jest podniesienie efektywności funkcjonowania firmy Bilplast poprzez realizację kompleksowego programu szkoleniowego dla 100 pracowników w okresie od początku VII 2009 do końca XII Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji menedżerskich kadr zarządzających MŚP i rozwój przedsiebiorstw w województwie łodzkim. Celem ogólnym projektu jest wsparcie dalszego rozwoju oraz poprawa konkurencyjności firmy poprzez podniesienie kwalifikacji wszystkich (55) pracowników z Łodzi do końca grudnia 2010 roku Projekt jest adresowany do pracowników produkcji i kadry zarządzającej Bilplastu. Wsparcie skierowane jest do 100 os. pracujących. Grupa docelowa to pracownicy MŚP zamieszkujacy w województwie łódzkim. Grupę docelowa tworza wszyscy pracownicy firmy zatrudnieni w Łodzi tel r r r. XII tel r r r. XII tel r r r. XII

14 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 112 Indesit Company Polska ul. Dabrowskiego 216, Indesit Company Polska Akademia Rozwoju Menadzera Celm głównym projektu jest rozwój kompetencji menadzerskich kadry kierowniczej Indesit Company Polska 132 osoby, w tym 7K (działyprodukcji 2 fabryk w Łodzi). Grupę docelową stanowi kadra zarzadzajaca, kierownicy linii, zmiany i działów produkcji z 2 fabryk w Łodzi, tel r. XII 113 Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe "FANT" ul. Rynek 23, Skierniewice Aktywni zawodowo po 45-ce Cel strategiczny: zwiększenie elastyczności, atrakcyjności i aktywności zawodowej w regionie łódzkim 90 pracujących osób po 45 r. ż. Zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach poprzez rozwój kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w utrzymaniu zatrudnienia w dobie kryzysu. Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosych, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. tel r r r. XII 114 SOCO Szyma i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Stefana Jaracza 45, System zarzadzania jakoscia firmy SOCO Szyma i Wspólnicy Spółka Jawna celem głównym projektu jest odpowiedni do potrzeb biznesowych SOCO 1 (jeden) innowacyjny system zarzadzania oparty na modelu procesowym i zorientowany na klienta, uzyskany dzieki ustanowieniu, udokumentowaniu, wdrozeniu i utrzymaniu Systemu Zarzadzania Jakoscia zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008. Grupę docelowa stanowi 1 małe przedsiebiorstwo z sektora IT. tel r. XII 115 Akademia Fair Play s.c. Ireneusz Sołek Paweł Sobczak, ul. 1-go maja 28, Zgierz Języki są ważne dla przedsiębiorstw Cel ogólny projektu: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 46 osób pracujących z terenu województwa łódzkiego w zakresie posługiwania sie językiem angielskim biznesowym do potrzeb podmiotów gospodarczych działających na terenie woj. łódzkiego Grupa docelowa projektu sa pracownicy przedsiębiorstw reprezentujących różne branże (48 osób z 6 przedst małych, 1 średniego i 1 dużego). tel r. XII 116 Biurpap J.M.G. Figińscy Sp. J ul. Brukowa Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, finansami firmy oraz zintegrowanego systemu zarządzania bhp i jakością Celem szczególnym jest ; wdrożenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi, drożenie systemu zarządzania finansami, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001 i BHP (PN-EN ) Grupę docelową stanowi przedsiębiorstwo wnioskodawcy Buiurpap J.M.G. Figińscy Sp. J. tel r r r. XII 117 FIRMA "KONSTAT Witold Borowski Certyfikator energetyczny - nowy zawód Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników nowych kwalifikacji i umiejętności, niezbędnych do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Szkolenie przeznaczone jest dla osób : zatrudnionych w mikro, w małych, w średnich, w dużych przedsiębiorstwach, w organizacjach pozarządowych lub w administracji publicznej (z wyłączeniem pracowników pracujących w przedsiębiorstwach, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego oraz sektora górnictwa węgla), na terenie woj. łódzkiego; wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na terenie woj. łódzkiego; z pełną zdolnością do czynności prawnych; z wykształceniem co najmniej magisterskim, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; nie karanych za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe. "Konsalting Angelika Świtalska" ul. Piotrkowska Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: tel./fax: , tel. kom r r r. XII 118 Przedsiębiorstwo Szkoleniowo - Usługowo -Handlowe UNIVERSUM ul. Słowackiego 7, Zduńska Wola Nowe kwalifikacje - bezpieczna przyszłość Celem głównym projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych zameldowanych w 9 powiatach województwa łódzkiego (zduńskowolski, sieradzki, łaski, pabianicki, poddębicki, wieruszowski, bełchatowski, wieluński, pajęczański) do potrzeb regionalnej gospodarki, poprzez realizację kursów zawodowych w zawodzie operatora ładowarko-koparki, operatora wózków jezdniowych, operatora żurawi. Celem jest zwiększenie motywacji i mobilności zawodowej oraz podniesienie świadomości uczestników płynących z możliwości dokształcania się. Uczestnik szkolenia musi spełnić następujące warunki formalne: być osobą pełnoletnią, przedłożyć zaświadczenie lekarskie, informujące o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy w zawodzie, będącym przedmiotem kursu, być osobą zatrudnioną na podstawie: umowy o pracę, zlecenie, o dzieło, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, posiadać zameldowanie stałe na terenie jednego z powiatów (zduńskowolski, sieradzki, łaski, pabianicki, poddębicki, wieruszowski, bełchatowski, wieluński, pajęczański), posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne (podstawowe), złożyć formularz zgłoszeniowy, zgodnie z warunkami podanymi w regulaminie, potwierdzający chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych po godzinach pracy. P.S.U.H UNIVERSUM, ul. Słowackiego 7, Zduńska Wola tel , fax r r r. XII 119 Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi ul. Julianowska 12, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG W APTEKACH Projekt zakłada organizację ośmiu szkoleń zawodowych oraz WOJEWÓDZTWA kursów nauki języka angielskiego ze specjalizacją: farmacja. ŁODZKIEGO. Program szkoleń ciągłych dla farmaceutów Szkolenia w ramach projektu skierowane są do przedsiębiorców (właścicieli) oraz pracowników aptek - magistrów farmacji zatrudnionych w podmiotach działających na terenie województwa łódzkiego zrzeszonych w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi. W ramach projektu utworzone zostanie 720 miejsc szkoleniowych w tym: 640 w szkoleniach zawodowych i 80 w szkoleniach językowych. tel r r r. XII

15 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 120 Stowarzyszenie Doradców Profesjonalna obsługa klienta Gospodarczych Pro - Akademia w języku polskim i angielskim ul. Piotrkowska 238, Celem projektu jest zwiększenie adaptacyjności 180 pracujących osób dorosłych z Regionu Łódzkiego poprzez wyposażenie ich w umiejętność profesjonalnej obsługi klienta w języku polskim i angielskim oraz poruszania się po rynku pracy. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi klienta w języku polskim i angielskim oraz indywidualnego doradztwa coachingowego. Beneficjentami szkoleń w ramach Projektu są pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zameldowane na terenie województwa łódzkiego. Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia ul. Piotrkowska 238, e- mail: tel ; fax r r r. XII Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska, ul. Rubież 46/C3 lok. 11, Poznań WYG International Sp z o.o. ul. Żelazna 28/30, Warszawa Biuro dobrze zorganizowane Szkolenia dla wzrostu konkurencyjności branży budowlanej Celem projektu wykształcenie 240 [168K/72M] spec. ds. organizacji pracy w administracji poprzez przekazanie wiedzy umożliwiającej im analizę i usprawnianie wykonywanej pracy. Celem ogólnym projektu jest przyczynienie się do podniesienia konkurencyjności MŚP branży budowlanej i ich zdolności do konkurowania na rynku usług budowlanych poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników sprzyjający budowie silnych i profesjonalnych kadr tego sektora. Grupę docelowa stanowią przedsiębiorcy, a realizowane w projekcie działania skierowane są do ich pracowników. Uszczegółowienie: w projekcie będą uczestniczyły firmy i ich pracownicy z terenu woj. łódzkiego. Grupę docelową projektu stanowi 100 MŚP branży budowlanej, które działją na terenie województwa łódzkiego, oraz 660 mieszkających na tym terenie pracowników ww. firm, którzy nie posiadają kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzań budowlanych, a których brak został potwierdzony w analizie GUS, danych z Monitoringu Rynku Budowlanego i przeprowadzonej na rzecz danego projektu analizie zainteresowania kursami i rynku usług szkoleniowych (przegląd najczęściej zamawianych szkoleń, liczebność realizowanych kursów w woj. łódzkim). tel XII tel r r r. XII 123 Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 272B/3, łódź Podnoszę kwalifikacje Celem głównym projektu jest działanie na rzecz wzrostu kwalifikacji i potencjału intelektualnego pracowników związanych z segmentem sprzedaży. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby: posiadające minimum wykształcenie zawodowe, zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. W ramach rekrutacji preferowane będą osoby w wieku 45+. Ul. Piotrkowska 272B, tel , fax , r r r. XII 124 Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp.z.o.o., ul. Raszyńska 58/41, Warszawa Eurodoradca Celem projektu jest wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez ofertę szkoleniową w obszarze pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. Szkolenia skierowane są do osób zamieszkałych/w rozumieniu KC/i pracujących na terenie województwa łódzkiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, które z własnej woli pragną doskonalić swoje kwalifikacje. Oferta szkoleń adresowana jest zarówno do osób pracujących w podmiotach korzystających lub planujących korzystać ze środków UE, jak również innych osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z tym sektorem gospodarki. Kryterium kwalifikującym poszczególne osoby do uczestnictwa w szkoleniu jest wiek (powyżej 18 roku życia), zamieszkanie oraz zatrudnienie (umowa o pracę lub cywilnoprawna) na terenie województwa łódzkiego oraz dobrowolne przesłanie zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem potrzeby uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do swojej pracy zawodowej. Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o Warszawa, ul. Sobieszyńska 30 tel , , fax r r r. XII 125 SOLID CONSULTING Łukasz Kotwica, ul. Koronna 1a-3a, Poznań Solidny Auditor ISO z certyfikatem Celem głównym projektu jest podniesienie o 100% kwalifikacji 150 łódzkich pracowników (75 kobiet i 75 mężczyzn) w zakresie audytowania wybranego systemu zarzadzania. Zostanie on osiągnięty przez następujące cele szczegółowe: *podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie audytu wewnętrznego systemu ISO 9001, audytu wewnętrznego systemu ISO 14001, uzyskanie międzynarodowych certyfikatów Audytora wewnętrznego, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez możliwość profesjonalnych audytów wewnętrznych, *realizacje założeń Zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia, *podniesienie motywacji do kształcenia, samoświadomości oraz zdobycie nowych kwalifikacji przez uczestników projektu. Grupę docelową stanowi 75 przedsiebiorców i ich 150 pracowników (75 kobiet i 75 mezczyzn) wyłacznie z terenu woj. łódzkiego. tel r. I 126 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/ Szkoła Konkurencyjności Indesit Celem ogólnym projektu jest zdobycie oraz wzmocnienie poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych pracowników firmy Indesit Sp. z o.o.poprzez profilowane tematycznie i przystosowane do charakteru pracy szkolenia Grupę docelowa stanowią pracownicy firmy Indesit company Polska Sp. z o.o. zamieszkali na terenie woj. łódzkiego tel r r. I Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Narutowicza 74, SOCO Szyma i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Stefana Jaracza 45, Szkolenia "Pierwsza pomoc - to łatwe" dla służb mundurowych - II Edycja Specjalista zarządzania projektem Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 792 pracowników służb mundurowych woj. łódzkiego poprzez przeszkolenie w okresie III-XII 2010 w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz bezprzyrządowego rozpoznawania osób będących pod wpływem narkotyków. Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych związanych z zarządzaniem projektami miękkimi 50 (w tym co najmniej 30 kobiet) dorosłych osób pracujących w obszarze obsługi administracyjnej, biurowej, finansowej, mieszkańców woj łódzkiego, w okresie 14 miesięcy, dzięki poszerzeniu dostępnej oferty szkoleń z zakresu zarządzania proj. miękkimi w woj. łódzkim. Adresatami projektu jest grupa 792 pracowników wszystkich służb mundurowych z woj. łódzkiego, w szczególności osoby mające bezpośredni lub zwiększony kontakt z wypadkami i prewencją. Grupa docelowa projektu: 50 dorosłych osób pracujących z woj. łódzkiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami miękkimi i które pracują w obszarze obsługi administracyjnej, biurowej i finansowej. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Pomorska 41 tel. (+48) fax. (+48) Siedziba SOCO Szyma i Wspólnicy spółka jawna w Łodzi przy ul. Jaracza 45 p. I ( ) tel tel r r r. I r r r. I

16 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 129 Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. ul. Gdańska 91, Profesjonalny broker - program rozwoju Maxima Fides Projekt ma na celu rozszerzenie zakresu i podniesienie jakości Wsparciem zostanie objętych 21 osób zatrudnionych przez świadczonych usług, a tym samym rozwój rynku i poprawę Maxima Fides: kadry menedżerskiej (6 osób) oraz pracowników pozycji konkurencyjnej Biura Brokerów Ubezpieczeniowych merytorycznych: brokerów, asystentów brokera, pracowników Maxima Fides Sp. z o.o. poprzez wdrożenie kompleksowego biurowych (15 osób), stanowiących o efektywności działania programu szkoleń dla kadry menedżerskiej i pracowników firmy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 16 osób, oraz firmy. na podstawie umów cywilnoprawnych: 5 osób. tel r r r. I 130 Centrum Samorządności i Regionalizmu ul. Kozia 11/15, Łowicz Profesjonalista w każdym calu - rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa łódzkiego Głównym celem projektu jest uzupełnienie, uaktualnienie, podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 100 osób pracujących, w tym minimum 50 osób po 45 roku życia w okresie od października 2009 do marca Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących dorosłych (powyżej 18-tego roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zatrudnionych w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach; w tym co najmniej 50 osób po 45 roku życia, bez względu na płeć (promocja równych szans - minimum 50% kobiet) w szczególności dla osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami i miejscem pracy). Centrum Samorządności i Regionalizmu Koło, ul. Sienkiewicza 29 (I piętro pok. nr 9) tel/fax , Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz r r r. I 131 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, Akademia Zarządzania Innowacjami Celem projektu jest podniesie kwalifikacji z zakresu zarządzania innowacjami, jak również z zakresu budowy i skutecznego wdrażania stratregii firmy, podniesienie poziomu kwalifikacji z zakresu aplikowania o środki unijne, wyposażenie osób dorosłych pracujacych w kluczowych dla województwa łodzkiego w sektorach w umiejetność korzystania z narzedzia SAT Grupę docelową tworzą osoby dorosłe pracujace w kluczowych dla województwa łódzkiego sektorach. tel r r r. II 132 TRANER Jacek Fijałkowski ul. Jeżynowa 2/42, Mszczonów Nowe kwalifikacje po 45-ce Celem projektu jest zwiększenie elastyczności, atrakcyjności i aktywności zawodowej w regionie łódzkim 90 pracujących osób po 45 r. ż. Zatrudnionych, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach poprzez rozwój kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w utrzymaniu zatrudnienia w dobie kryzysu. Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosłych, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. tel r r r. II 133 Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, ProArt Sp. z o.o. Wzrost kwalifikacji - gwarancją bezpieczeństwa w regionie Nowe technologie informatyczne dźwignią konkurencyjności przedsiębiorstw Celem głównym projektu jestnabycie, uzupełnienie oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych strażaków Komend Państwowej Straży Pożarnej w woj. łódzkim Wzrost potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw z woj.. Łódzkiego poprzez szkolenia dla 40 firm (mikro i małe) oraz ich 200 pracowników z zakresu funkcjonowania i wdrażania systemów elektronicznej komunikacji, sprzedaży i zarządzania. Beneficjentami projektu są strażacy pracujący w Komendach PSP w woj. łódzkim Przedsiebiorstwa (mikro i małe) i ich pracownicy, w tym kadra zarządzająca: 40 firm posiadających siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz 200 pracowników zatrudnionych / wykonujących pracę i zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego. ZDZ w Łodzi, ul. Łąkowa 4, tel , , tel , fax , ul. Warszawska 81, Rzeszów r r r. II _woj._lodzkie r r r. II 135 Vento Consulting Paweł Schmidt ul. Ostrołęcka 1, Poznań TOC+LEAN+HR - szkolenia w zakresie ciągłego doskonalenia organizacji Celem projektu jest wdrożenie zmian umożliwiających osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przy użyciu nowoczesnych metod zarządzania i doskonalenia organizacji do końca II 2011 roku przez 152 firmy z sektora MŚP działających na terenie województwa łódzkiego. Projekt jest kierowany do 540 osób - kadr zarządzających MŚP (rozumianych jako liderzyu poszczególnych grup prac., niezależnie od szczebla), u których luka kompetencyjna w zakresie innowacyjnych metod i narzędzi zarządzania oraz doskonalenia organizacji jest szczególnie widoczna. tel r r r. II 136 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Elester PKP" Sp. z o. o. Wzrost konkurencyjności Elester PKP poprzez szkolenia pracowników firmy Celem ogólnym projektu jest wsparcie dalszego rozwoju oraz poprawa konkurencyjności firmy poprzez podniesienie kwalifikacji wszystkich (55) pracowników z Łodzi do końca stycznia 2011 roku Szkoleniami zostaną objęci wszyscy pracownicy firmy (zatrudnienie w Łodzi, 55 osób, w tym 17 kobiet). tel , fax , ul. Pogonowskiego 81, r r r. III Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów ul. Górnicza 18/36, Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Wódka Akademia transportowa - kierowca Mobilni niepełnosprawni Celem ogólnym projektu jest dostosowanie, w okresie trwania projektu, kwalifikacji 160 dorosłych osób pracujących w województwie łódzkim, w równym stopniu kobiet i mężczyzn, wykonujących lub planujących podjęcie pracy w zawodzie zawodowego kierowcy, z własnej inicjatywy zainteresowanych szkoleniem. Poprawa w okresie 6 miesięcy mobilności zawodowej 60 osób (w tym 50% niepełnosprawnych, 50% z maksymalnie średnim wykształceniem, 50% kobiet) pracujących w województwie łódzkim i zamieszkałych w powiecie kutnowskim, poprzez organizację dla tych osób 4 kursów na prawo jazdy kategorii "B". Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu muszą spełniać następujące warunki: Ukończone 18 lat, Posiadać status osoby pracującej kandydatki/kandydaci dostarczą kserokopię umowy na podstawie, której są zatrudnieni. Grupa 60 osób zamieszkujących teren powiatu kutnowskiego i pracujących na terenie województwa łódzkeigo na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło), powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy). tel , tel , fax , ul. Goszczyńskiego 21, Kutno szenia r r r. III r r r. III 139 Inwestel Sp. z o.o. ul. Rogatkowa Warszawa Program rozwoju kadry pracowników firm ZPM Grot i Grot Sp. z o.o. Celem szczególnym projektu jest pogłebienie wiedzy i doskonalenie kompetencji sprzedażowych i z zakresu obsługi klienta oraz produkcji i dystrybucji żywności, doskonalenie kwalifikacji i wzrost kompetencji w zakresie zarzadzania personelem, propagowanie kultury organizacji uczącej się i respektującej równość kobiet i mężczyzn na rynku prac, wzrost motywacji do doskonalenia umiejętności i systematycznego rozwijania standardów działania. Grupę docelową stanowia pracownicy firmy Grot i Grot Sp. z o.o., w wieku od 20 do 65 lat o zróżnicowanym wykształceniu i stażu pracy. tel , r r r. IV

17 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 140 Biuro Rachunkowe ANNPIT Grzegorz Tomaszewski, ul. Franciszkańska 104/112, Szkolenia ogólne dla przedsiębiorców, ich kadry zarządzającej i pracowników z zakresu działalności gospodarczej, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Celem projektu jest dostosowanie poziomu wiedzy prawnej do aktualnego stanu prawnego z zakresu wchodzącego w obręb prawa, regulującego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, u 200 osób - przedsiębiuorców, ich kadry zarządzającej i pracowników, pracujących na rzecz co najmniej 100 przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Grupą docelową jest 100 mikro i małych przedsiębiorców oraz 200 pracowników i kadry zarządzającej tych przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. tel , r r r. IV 141 Stowarzyszenie ds. Badania i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46/C3 lok Poznań Twój pomysł, Twój sukces Grupę docelowa stanowią przedsiębiorcy, których siedziba celem projektu jest usprawnienie procesów realizowanych w główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa 24 przedsiębiorstwach województwa łódzkiego poprzez łódzkiego oraz osoby (z wykształceniem zawodowym, średnim, przygotowanie 288 pracowników do generowania i na wyższym, z min. rocznym stażem, zatrudnione na umowę o własnych stanowiskach pracy zmian sprzyjających wzrostowi pracę) zatrudnione u takich przedsiębiorców w tym m.in. produktywności i poprawie konkurencyjności pracownicy Bosch/Siemens, ceramika Paradyż, EWS, Helvetia, Philips, Swedwood, Van Vezel, Wólczanka, Zwoltex. tel r r r. V 142 PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Tuwima Akademia Profesjonalistów PKP Energetyka - BUDOWANIE ORGANIZACJI OPARTEJ NA WIEDZY, OTWARTOŚCI I SPRAWNEJ KOMUNIKACJI - WARUNKIEM SUKCESU ZAKŁADU ŁODZKIEGO SPÓLKI PKP ENERGETYKA Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników Spółki PKP Energetyka Zakład Łódzki. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla wszystkich grup pracowniczych Spółki. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu zostały wybranena podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych, jak również na podstawie strategii przedsiębiorstwa. W ramach projektu, szkoleniami zostaną objęte wszystkie grupy pracownicze Spółki. W projekcie wezmą udział zarówno pracownicy kadry kierowniczej, jak i pracownicy niższych szczebli zarówno pracujący w siedzibie Spółki, jak i w oddziałach terenowych. W szkoleniach uczestniczyć będą pracownicy, którzy wyłonieni zostaną spośród wszystkich pracowników danej grupy zawodowej na podstawie: miejsca i znaczenia w łańcuchu świadczonych usług. W pierwszej kolejności rekrutowani będą pracownicy, których praca ma bezpośredni wpływ na relacje z klientami i jest znacząca z punktu widzenia efektu ekonomicznego. szczególnie na stanowiskach kierowniczych akcent będzie kładziony na pracowników, którzy wykazują gotowość do zmiany, samorozwoju i udziału w "unowocześnianiu" oblicza firmy. Ważnym kryterium doboru uczestników będzie: czy wartości prezentowane przez pracowników są spójne z wartościami firmy (energia, odpowiedzialność, współdziałanie, rozwój). projektem zostanie objętych 458 osób. w procesie rekrutacji uwzględniony zostanie aspekt wiekowy i płeć uczestników , ul. Tuwima 28 tel r r r. V 143 "MALTABUD' Spółka jawna, Bogdan Wełna i Zbigniew Wełna, ul. Wodna 11, Wieluń Rozwój zasobów ludzkich "MALTABUD" sp.j. poprzez zintegrowany program szkoleń doskonalających Wzrost konkurencyjności "MALTABUD" Sp.j. poprzez ogólne szkoelnia doskonalające personelu firmy w okresie od r. do r. Przedsiębiorstwo wnioskodawcy "MALTABUD" sp.j. i jego wszyscy pracownicy - łącznie 80 osób wszystkich szczebliorganizacyjnych w zależności od zidentyfikowanych luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych określonych na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych i diagnozy rynku. tel , fax , ul. Wodna 11, Wieluń r r r. V 144 Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia, ul. Piotrkowska 238, Bioenergia dla Regionu - Menager Energetyki Odnawialnej Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejetności pracujacych osób dorosłych z województwa łodzkiego do potrzeb regionalnej gospodarki w zakresie zarzadzania energetyką odnawialną. Grupę docelową stanowią osoby pracujace z województwa łódzkiego, zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji z zakresu zarzadzania energetyką odnawialną poza miejscem i godzinami pracy. tel r r r. VI Magellan S.A. ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 9 PIETRO, Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136, Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji Wysokie kompetencje zawodowych 60 pracowników spółki Magellan do końca gwarancja sukcesu w biznesie czerwca 2011 szkolenia dla roku, poprzez realizacje 7 bloków szkoleniowych wynikajacych pracowników Magellan S.A. z planu szkoleniowego firmy. Będę Profesjonalnym Informatykiem Celem projektu jest zwiększenie liczby specjalistów IT w województwie łódzkim, posiadających certyfikaty MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator), MCITP:DA (Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator), MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer). Grupę docelową stanowią pracownicy zatrudnieni w firmie Magellan. Projekt skierowany jest do osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. Wsparcie skierowane jest do 72 osób z terenu województwa łódzkiego r. VI Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza tel , fax ; tel , fax r r r. VI 147 Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o ul. Piotrkowska 10/12, Aleksandrów Łódzki Po pierwsze ludzie - program szkoleń CERI Celem ogólnym naszego projektu jest rozszerzenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych usług, a tym samym rozwój rynku i poprawa pozycji konkurencyjnej CERI poprzez wdrożenie kompleksowego programu szkoleń dla Kadry Menadżerskiej i Pracowników firmy. Wsparciem zostanie objętych 506 osób zatrudnionych - podstawowa i rezerwowa KM (72 osoby) oraz pracownicy merytoryczni (434 osoby) - stanowiących o jakości i efektywności działania firmy. Wszystkie osoby objęte wsparciem zatrudnione są i pracują w jednostkach organizacyjnych firmy na terenie województwa łódzkiego. Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 10/12, Aleksandrów Łódzki tel: (42) fax: (42) , r r r. VI 148 Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji ul. Panieńska 9/1, Warszawa Przywództwo w biznesie - doskonalenie umiejętności menedżerskich Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji pracowników firm do wymagań gospodarki woj. łódzkiego Grupę docelową stanowi średnia i wyższa kadra menedżerska - poprzez dostarczenie wiedzy i kompleksowy trening przedsiębiorcy działający na terenie woj. łódzkiego i ich umiejętności niezbędnych do nowoczesnego, opartego na pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy rezultatach zarządzania firmą i jej personelem oraz pełnienia tel. cywilnoprawnej), będący mieszkańcami woj. łódzkiego (250 osób funkcji przywódczych. Program przygotowuje menedżerów do z mikroprzedsiębiorstw pochodzić będzie 25 osób, z małych - pełnienia funkcji przywódczych w firmie poprzez dostarczenie 50, 100 ze średnich i 75 z dużych firm). Dla osób z wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do nowoczesnego, wykształceniem co najwyżej średnim przewiduje się 50% miejsc. opartego na rezultatach zarządzania firmą i jej głównym zasobem - współpracownikami r r r. VI

18 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. ul. Jana Pawła II 61b Warszawa FIRMA "KONSTAT" Witold Borowski, ul. Podwisłocze 26 lok. 38, Rzeszów Czas przedsiębiorstw w łódzkim - akredytowane kompleksowe szkolenia szansą na wzrost ich konkurencyjności i innowacyjności Certyfikator energetycznynowy zawód.edycja II. Celem głównym i szczególnym projektu jest podniesienie kompetencji kadr na akredytowanych szkoleniach i zdobycie miedzynarodowych certyfikatów, podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejetności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Cel główny to podniesienie wykształcenia mieszkańców województwa. Grupę docelową stanowią osoby pracujace w środowisku projektowym, przedsiebiorcy i ich pracownicy, mieszkańcy i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego. Grupy docelowe: 65 przedsiebiortw działających na terenie woj. Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności łódzkiego, w tym: a) 30 mikroprzedsiebiorstw b) 20 małych c) 15 przez przedsiębiorców i ich średnich w tym 150 przedsiębiorców i ich pracowników pracownic/pracowników,niezbednych do zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej, mieszkajacych na terenie woj. łódzkiego, wykonywania świadectwa energetycznego budynków zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem rynkowym. oddelegowanych na szkolenie przez przedsiębiorców tel r r r. VI tel r. VI 151 Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65, Kursy specjalistycznego języka francuskiego dla pracowników urzędów, sądów i prokuratur w Łodzi i regionie łódzkim Celem ogólnym projektu jest przeszkolenie 180 pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), zatrudnionych w Łodzi i regionie łódzkim, w sektorze administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, w tym minimum 50% w wieku powyżej 45 lat, w zakresie języka francuskiego na różnych stopniach zaawansowania z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa administracyjno-prawniczego. Projektem objęte zostaną dorosłe osoby pracujące, powyżej 18 roku życia, zatrudnione w sektorze administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości w Łodzi i województwie łódzkim. Będą to pracownicy z własnej inicjatywy zainteresowani nabyciem nowych kwalifikacji lub podwyższeniem już posiadanych przez naukę języka francuskiego. Minimum 50% miejsc w kursach będzie zagwarantowane dla osób powyżej 45 lat ul. Składowa 41/43 tel , r r r. VI 152 AGRAF Spólka z o.o. ul. Obywatelska 137, Akademia kompetencji - Agraf, Aplikom, Cadexpert Celem głównym projektu jest wypracowanie przewagi konkurencyjnej Holdingu poprzez restrukturyzację systemu zarządzania. Cele szczegółowe to: podniesienie kompetencji menedżerskich, przegrupowanie i centralizacja kultury organizacyjnej wokół celów firmy, podniesienie kompetencji z zakresu coachingu i mentoringu. Projekt jest skierowany do pracowników spółek Agraf, Aplikom i Cedexpert. Projektem objęte zostanie 80 osób. Projekt obejmie swoimi działaniami: wyższą kadrę menedżerską, kierowników średniego i wyższego szczebla, specjalistów, administrację, przedstawicieli handlowych. AGRAF Spółka z o. o. ul. Obywatelska 137, r r r. VII 153 Szkoła controllingu Sp. z o.o. Praktyczne sposoby redukcji kosztów firmy nie tylko dla ekonomistów Celem ogólnym jest utrzymanie zatrudnienia mimo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również stworzenie perspektyw awansu zawodowego i rozwoju kariery, przez uzupełnienie wiedzy techniczno-organizacyjnej uczestników o elementy ekonomiki przedsiębiorstwa i metody oraz procedury pozwalające ją zastosować w zarządzaniu kosztami na poziomie firmy, średniego szczebla zarządzania i na stanowiskach pracy. Jesteś uprawniony do korzystania z wsparcia, jeżeli: jesteś zameldowany i pracujesz w województwie łódzkim i masz wykształcenie wyższe ukończone na kierunkach technicznych, ekonomicznych i społecznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub masz wykształcenie średnie i jednocześnie pracujesz na stanowisku controllera, specjalisty kosztowca lub na stanowisku realizującym zadania dotyczące planowania, budżetowania lub rachunkowości i wykonujesz pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Twoim atutem przy rekrutacji jest wiek 45+ i/lub wykształcenie średnie. Kierownik ds. wdrożenia projektu: tel. (32) , (32) , Kierownik projektu: tel ; osoba do kontaktów roboczych: tel , zkolenia-bezpatne/44-szkolenia- bezpatne-w-wojewodztwie-odzkim/82- szkolenia-bezpatne-w-wojewodztwieodzkim r r r. VII 154 Studium Języków Obcych Spółka Jawna Pracownik sektora budowlanego na miarę XXI wieku Celem ogólnym projektu jest nabycie nowych i podwyższenie posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do rozwoju zawodowego, przez 120 pracowników/nic kadry technicznej budownictwa (34K-28% ogółu BO i 86 M: 72% ogółu BO) z terenu woj. Łódzkiego od IX 2010 do końca VII 2011 r. Projekt ma charakter otwarty: skierowany do 120 pracowników/nic kadry technicznej budownictwa (34K-28% ogółu BO i 86 M :72% ogółu BO, w tym 80% BO będą stanowiły osoby powyżej 45 r.ż. oraz 50% BO będą stanowiły osoby z max. Średnim wykształceniem) zamieszkałych (w rozumieniu K. Cywilnego) lub pracujących na terenie woj. łódzkiego. ul. Piotrkowska 43, ty-efs-zporr r r r. VII 155 SOCO Szyma i Wspólnicy Spółka Jawna Ul. Stefana jaracza 45, Łódz Szkolenia ogólne dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw z obsługi oprogramowania do zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem (tzw. ERP) opartego na technologii SQL Celem głównym projektu jest dostosowanie posiadanych kompetencji informatycznych w ramach ww. obszarów do poziomu zaawansowanego użytkownika, związanych z wykorzystaniem i obsługą oprogramowania ERP, u 180 uczestników proj.- pracowników i kadry zarządzającej 60 przedsiębiorców i złagodzenie u nich ww. luki kompetencyjnej pomiędzy kompetencjami posiadanymi a wymaganymi do sprawnej obsługi oprogramowania. Uczestnikiem projektu może być osoba, która: została oddelegowana na szkolenie przez Beneficjenta Pomocy, jest zatrudniona u Beneficjenta Pomocy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej, posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego, nie jest tymczasowo aresztowana, nie odbywa kary pozbawienia wolności. Spółka SOCO Szyma i Wspólnicy Sp. jawna, , ul. Jaracza 45 Godz. 10:00 15:00 Tel Tel r r r. VII 156 Lingua Consulting / Kursy, Szkolenia, Tłumaczenia Magdalena Bednarek 157 MSR Stanisław Radomiński IT Language - zawodowe szkolenia językowe Złap turystę i nie daj mu uciec! Nowoczesna obsługa klienta branży turystycznej na terenie województwa łódzkiego Nabycie w okresie X VII 2011 przez min. 32 pracowników IT z Łodzi (w tym min. 6 kobiet) kompetencji językowych (j. angielski), umożliwiających im efektywne funkcjonowanie zawodowe. Podwyższenie kwalifiakcji osób pracujacych w turystyce z terenu województwa łódzkiego porzez szkolenia z zakresu języka angielskiego oraz profesjonalnej obsługi klienta do lipca 2011 roku. 40 osób pracujących (w branży IT) z własnej inicjatywy zgłaszających się na szkolenia, zamieszkałych na terenie Łodzi. 108 osób, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. tel. / fax , tel , fax , al. Piłsudskiego 12, lok. 1002, _14_Projekty-unijne r r r. VII r r r. VII 158 "Pro-Futuro" Sp. z o.o. Technologia informatyczna w pracy zawodowej - kursy komputerowe dla osób pracujących Podniesienie / dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych osób pracujących z terenu województwa łódzkiego do potrzeb rynku pracy w okresie 24 miesięcy. 100 pracujących osób dorosłych wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. tel , fax , 013_dorosle_osoby_pracujace.html r r r. VII 159 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136, GURU IT - Akademia Umiejetności Informatycznych Celem projektu jest wyposażenie do końca VI 2011 r. min. 46 firm z woj. łódzkiegoi w zasoby kadrowe umożliwiające optymalizację procesów w organizacji z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi IT, poprzez realizację 6 edycji współfinansowanych, zaawansowanych szkoleń IT. Projekt skierowany jest do pracowników, specjalistów IT z dużych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego, po jednej osobie z przedsiębiorstwa. Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy kobiety. specjalista ds. projektów szkoleniowych tel fax , kierownik biura organizacji szkoleń tel fax ektywtrakcie/guruitakademia UmiejetnosciInformatycznych/tabid/112/ Default.aspx r r r. VII

19 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 160 buduje na potęgę - język ILS Robert Fiutak angielski dla branży ul. Piotrkowska 24, budowlanej Nabycie do końca VII 2011 r. przez min. 51 osób (30 kobiet i 21 mężczyzn) - pracowników sektora nieruchomości województwa łódzkiego, kompetencji umożliwiających efektywną komunikację z kontrahentem obcojęzycznym porzez uczestnictwo w 112 godzinach szkolenia stacjonarnego i 28 godz. szkolenia e-learningowego dla każdej z 4 grup językowych, potwierdzone egzaminem. 64 osoby (38 kobiet i 26 mężczyzn) pracujące w sektorze nieruchomości z województwa łódzkiego, zainteresowane nabyciem nowyc, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy. tel , fax r r r. VII 161 PHIN CONSULTING SP. Z O.O. ul. Narutowicza 77, SKIERUJ SWÓJ KURS NA FINANSE - AKADEMIA FINANSÓW DLA PRACUJĄCYCH KADR WOJ. ŁÓDZKIEGO Celem głównym projektu jest organizacja półtorarocznej Akademii Finansów, w trakcie której 160 uczestników, w tym minimum 80 osób powyżej 45. roku życia, podniesie i dostosuje kwalifikacje zawodowe i umiejętności do potrzeb gospodarki regionu. Udział w szkoleniach pozwoli uczestnikom projektu uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy, w tym głównie osobom po 45. roku życia. Projekt wzmocni umiejętności myślenia analitycznego uczestników oraz zmotywuje ich do wykorzystania nabytej wiedzy w życiu zawodowym. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych w grupie wiekowej osób powyżej 45. roku życia, czynnej zawodowo. Projekt skierowany jest do osób pracujących, które z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy są zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu finansów publicznych lub finansów przedsiębiorstw prywatnych. projektem zostanie objętych 160 osób z terenuwojewództwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 45. roku życia , ul. Sienkiewicza 100, tel r r r. VII 162 Nycomed Pharma Sp. zo.o. Aleje Jerozolimskie 146 A, Warszawa Nowoczesna kadra - projekt rozwoju zawodowego pracowników firmy Nycomed Pharma Sp. z.o.o. Celem nadrzędnym projektu jest utrzymanie wysokiej pozycji Zakładu w ramach całej grupy kapitałowej Nycomed i przewagi konkurencyjnej wśród innych krajowych firm farmaceutycznych. Projekt jest skierowany tylko do pracowników Zakładu w Łyszkowicach, czyli podmiotu gospodarczego działającego na terenie województwa łódzkiego. tel r r r. VIII 163 Global Training Centre Sp. z o.o. 164 Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Projekt rozwojowy dla pracowników administracyjnobiurowych Po 45 roku życia klikanie? Z nami to nie jest duże wyzwanie! Szkolenia komputerowe dla pracowników po 45 roku życia Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy umiejętności zawodowych 64 pracowników administracyjno-biurowych, w tym 32 po 45 roku życia - osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (niskie kompetencje w zawodzie pracownik administracyjnobiurowy oraz w zakresie znajomości języka angielskiego lub obsługi komputera). 71-procentowy wzrost do r. zdkolności adaptacyjnych wśród 48 osób pracujacych po 45 roku życia, w tym 29 kobiet do wymagań gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego oraz rynku pracy. Do udziału w projekcie zapraszamy: osoby dorosłe (pow. 18 r.ż z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), pracowników administracyjno-biurowych, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych oraz nabyciem lub podniesieniem poziomu znajomości języka angielskiego lub obsługi komputera poza miejscem i godzinami pracy, osoby zameldowane na terenie woj. łódzkiego i będące pracownikami przedsiębiorców w regionie łódzkim. Pierwszeństwo w przyjęciu mają: osoby po 45 r.ż, kobiety, pracownicy podmiotów mikro, małych i średnich, osoby niepełnosprawne, zatrudnieni w sektorach prywatnych i publicznych związanych z obsługą inwestorów/zaplecza biznesowego. Grupę docelową stanowi 48 pracujących osób po 45. roku życia nie potrafiących w stopniu wystarczajacym obsługiwać komputery, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabuciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji - umiejętności pomputerowych poza godzinami pracy , Plac Komuny Paryskiej 5 pok.204, II p. (budynek Domu Technika) tel./fax tel , fax , ul. Długa 44/50 lok. 204, Warszawa r r r. VIII r r r. VIII 165 Centrum Szkoleń Medycznych Warężak-Kuciel Spólka Jawna ul.smugowa 6, Doskonalenie kadr ratownictwa medycznego w województwie łódzkim Celem projektu jest wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych kadr medycznych woj. łódzkiego (432 lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych), pracujących lub zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w systemie ratownictwa medycznego (przedszpitalnym i szpitalnym) w województwie łódzkim. Projekt adresowany jest do osób pracujących: lekarzy, lekarzy stażystów, pielęgniarek i ratowników medycznych oraz osób w trakcie kształcenia na ratowników medycznych (ostatni rok nauki), nie prowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, pracujących lub zamierzających podjąć pracę w ratownictwie medycznym (karetki pogotowia, Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Szpitalne Izby Przyjęć) w województwie łódzkim. Centrum Szkoleń Medycznych w Łodzi ul. Łąkowa 7a, lok.111 Tel , r r r. VIII 166 Powszechna Spółdzielnia Spożywców "ZORZA" Akademia Doskonałego Sprzedawcy - szkolenie pracowników sporzedaży detalicznej PSS ZORZA Zwiekszenie kwalifikacji zawodowych pracowników ZORZY w zakresie sprzedazy detalicznej w branży spożywczej w okresie 1 roku. Osoby zatrudnione w ZORZY bez względu na formę zatryudnienia. Uczestnikami projektu będą osoby (głównie kobiety, stanowiące 98,3% wszystkich uczestników projektu) zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych ze sprzedażą. tel , ul. 11 Listopada 7, Radomsko r r r. VIII 167 Uniwersytet Łódzki Wyższe kwalifikacje-większe możliwości. Program rozwoju kompetencji kluczowych dla osób pracujących Projekt składa się z cyklu bezpłatnych szkoleń językowych, komputerowych oraz warsztatów szkoleniowych rozwijających kompetencje interpersonalne i osobiste. Jednocześnie w ramach projektu każdy uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Szkolenia skierowane są do pracujących osób dorosłych z województwa łódzkiego poniżej 25 roku życia i powyżej 45 roku, które z własnej inicjatywy chcą nabyć, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje i deklarują wykorzystanie jęz. obcego i komputera w pracy obecnej lub w przyszłości. Każdy uczestnik ma możliwość zdobycia certyfikatu z języka obcego (TELC) i komputerowego (ECDL). Akademickie Biuro Karier Zawodowych ul. Kopcińskiego 8/12 pok tel:042/ lub 042/ r r r. VIII 168 Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii Podnoszenie kwalifikacji pracowników firm z Łódzkiego Technoparku Projekt zakładał podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 40 (15 kobiet i 25 mężczyzn) osób pracujących do potrzeb firm z Łódzkiego Technoparku oraz gospodarki województwa łódzkiego do sierpnia 2011 r. Projekt skierowany był do 40 (15 kobiet i 25 mężczyzn) pracowników 15 firm skupionych przy Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym. tel , fax , ul. Struga 2, r r r. VIII 169 "HRP" Małgorzata Czernecka, Konrad Jaszczyński, ul. Piotrkowska 55, Profesjonalny Project Manager w Twoim Przedsiębiorstwie Stworzenie w min. 32 mikro-, mini- i średnich przedsiębiorstwach na terenie województwa łódzkiego zaplecza kadry umożliwiającej efektywne zarządzanie przy wykorzystaniu metodyki Project Menagement w okresie IX'10- VIII'11 poprzez organizację 80 godzin kursu opartego o praktyczne zadania realizowane za pośrednictwem platformy on-line. 40 firm z sektora mikro-, mini- i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego oraz ich pracownicy (1 osba z każdego przedsiębiorstwa). tel , ul. Piotrkowska 55, r r r. VIII

20 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 170 Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. u. Wyszyńskiego 11, Kutno Podwyższanie kwalifikacji zawodowych - I stopień Celem projektu jest podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych, posiadających niskie bądź zdezaktualizowane kwalifikacje i umiejętności do potrzeb regionalnej gospodarki. W projekcie planowany jest udział 74 uczestników, będących dorosłymi osobami pracującymi, wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności poza miejscem i godzinami pracy. Uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa łódzkiego, zameldowani na terenie powiatu kutnowskiego, pracujący w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, należący do kadry średniego i niższego szczebla. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. ul. Wyszyńskiego 11; Kutno tel/fax (0-24) do 53 e- mail: r r r. VIII 171 Global Training Centre Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 44/201 Warszawa Księgowość, kadry i sprzedaż - program rozwoju umiejętności Celem głównym jest wzrost do końca sierpnia 2011 r. konkurencyjności, elastyczności, mobilności, kwalifikacji i umiejętności zawodowych u 64 mieszkańców woj.. Łódzkiego, zatrudnionych przez działających w regionie pracodawców, w tym 32 osób w wieku 45+ BO to pracujące osoby dorosłe (po 18 r. ż. oraz z wyłączeniem osób fiz. prowadzących działalność gosp.) mieszkańcy woj. łódzkiego, o niskich (wykształcenie max średnie) lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (niskie kompetencje zawodowe w zakresie: księgowość/kadry i płace/handel/obsługa klienta/j.ang.); w tym. 32 BO - po 45 r. ż. tel , r r r. VIII 172 HURTAP S.A. 173 JTI Polska Sp. z o.o. Rozwó zasobów ludzkich "HURTAP" Spółka Akcyjna poprzez zintegrowany system szkoleń doskonalących Rozwój kompetencji kadr JTI Polska Sp. z o.o. w oparciu o wartości organizacji Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności "HURTAP" S.A. poprzez ogólne szkolenia doskonalace kadry zarządzającej oraz pracowników - typ projektu A. Zapewnienie planowanego wzrostu produktywności w okresie w zakładach w regionie (o 100%) dzięki wyposażeniu pracowników w deficytowe kompetencje przez realizację kompleksowych szkoleń. Gr. docelową stanowi 120 pracowników firmy "HURTAP" SA zatrudnionych w Zakładzie Głównym w Łęczycy. Grupa docelowa została określona na bazie zdiagnozowanych poprzez przedsiębiorstwo potrzeb szkoleniowych. Grupę docelową stanowią pracownicy oraz kadra zarządzająca trzech szczebli zarządzania: kierownicy operacyjni, kierownicy średniego szczebla oraz top managment. 297 pracownikow firmy JTI z fabryki w Gostkowie Starym z uwzględnieniem polityki równych szans. tel/fax , ul. Górnicza 2, Łęczyca tel , fax r r r. VIII r r r. VIII 174 Global Training Centre Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 44/201 Warszawa Akademia Umiejętności Celem głównym jest wzrost do końca sierpnia 2011 r. konkurencyjności, elastyczności, mobilności, umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, komunikowania się w j.angielskim, obsługi komputera u 96 mieszkańców woj.. Łódzkiego, w tym 48 osób w wieku 45+, zatrudnionych przez działających w regionie pracodawców. BO to pracujące osoby dorosłe (po 18 r. ż. oraz z wyłączeniem osób fiz. prowadzących działalność gosp.) zamieszkałe i zatrudnione na terenie woj. łódzkiego, o niskich (wykształcenie max średnie) lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (niskie kompetencje społeczne/ w zakresie j.ang./obsługi komputera). tel , r r r. VIII 175 Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Markab" Sp z o.o. ul. Wiosny Ludów 26a, Zgierz Kierowca zawodowy - pewna praca. Szkolenia dla osób pracujących z powiatu zgierskiego Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy grupy 150 osób pracujących z powiatu zgierskiego poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie z grupy deficytowych (kierowca zawodowy), w okresie od września 2009 r. do sierpnia 2011 r. Cele szczegółowe projektu: Cel szczegółowy nr 1 zakłada nabycie przez 40 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii "B"), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy.cel szczegółowy nr 2 zakłada nabycie lub podniesienie przez 40 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii "C"), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy. Cel szczegółowy nr 3 zakłada nabycie lub podniesienie przez 40 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii "C+E"), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy. Cel szczegółowy nr 4 zakłada nabycie lub podniesienie przez 30 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii "D"), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy. Cel szczegółowy nr 5 zakłada nabycie lub podniesienie przez 40 uczestników umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Cel szczegółowy nr 6 zakłada zwiększenie motywacji do samokształcenia, wzrost samooceny i umiejętności autoprezentacji przez 150 uczestników projektu. Odbiorcami projektu są osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji. Uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami powiatu zgierskiego. Priorytetowo traktowane będą kobiety oraz osoby powyżej 45 roku życia. Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Markab" Sp. z o.o Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a al=projekt r r r. VIII

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w języki w ramach PO KL

Inwestycja w języki w ramach PO KL Inwestycja w języki w ramach PO KL Agata Rutkowska Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 14 maja 2012 r. Znajomość języków obcych Badania populacji w wieku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Adres Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13 Telefon

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Adres Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13 Telefon Projekt pt; "Podnoszenie kwalifikacji Twoja inwestycja w przyszłość! w ramach Priorytetu VIII Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU 1 Informacje o projekcie Projekt Adaptacja plus wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godz.wpływu Pieczątka Realizatora Projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Oferowane wsparcie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2.

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2. Lista wniosków odrzuconych (pierwsze posiedzenie KOP przeprowadzone w dniach 5 marca - 24 kwietnia 2009 roku) 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs

Bardziej szczegółowo

Pracownik na miarę Europy 2020

Pracownik na miarę Europy 2020 REGULAMIN PROJEKTU Pracownik na miarę Europy 2020 I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Pracownik na miarę Europy 2020"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna Załącznik nr do Regulaminu Rekrutacji WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godzina wpływu Pieczątka Realizatora projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Tytuł Projektu Przedsiębiorcą moŝesz być takŝe Ty Mam pomysł na biznes Nazwa Beneficjenta Fundacja Inkubator Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r.

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r. Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r. Tytuł projektu Z@inwestuj w siebie Doskonaleni e zawodowe na miarę sukcesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC dla MŚP woj. świętokrzyskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. Informacje o projekcie 1 Projekt o numerze WND-POKL.08.01.01-04-058/12 pn. PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-10-217/11

Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-10-217/11 Strona 1/8 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena. Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Akademia kierowcy dla ZSP nr 7 w Łodzi

L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena. Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Akademia kierowcy dla ZSP nr 7 w Łodzi Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/I/9.2/11 L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Jestem kompetentny-stale się zmieniam

Jestem kompetentny-stale się zmieniam Regulamin rekrutacji do projektu Jestem kompetentny-stale się zmieniam Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT PROJEKT ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT Realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Priorytet Działanie Poddziałanie Nowy zawód nowe możliwości VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w gminie 8.1.2. Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn.: @doradca zawodowy elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej prowadzi punkty kontaktowe w

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej prowadzi punkty kontaktowe w Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych z regionu ełckiego punkty kontaktowe Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej prowadzi punkty kontaktowe w ramach Projektu: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Tytuł Projektu Przedsiębiorcą możesz być także Ty Mam pomysł na biznes Własny biznes - szansa dla odważnych Nazwa Beneficjenta Obszar realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lp. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13 Nazwa projektodawcy Miejsce siedziby projektodawcy

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt KOMPETENCJE NA MIARĘ POTRZEB współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

2.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu Zawodowo aktywni kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego 1 Informacje ogólne 1.Projekt Zawodowo aktywni - kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Firma z energią WND-POKL.08.01.01-24-135/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górnośląska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo