Ankieta rekrutacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta rekrutacyjna"

Transkrypt

1 WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godz.wpływu Pieczątka Realizatora Projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Oferowane wsparcie w ramach przedsięwzięcia pozwoli na uzupełnienie/podwyższenie Państwa kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynku pracy. Uczestnicy szkolenia w procesie doskonalenia pozyskają wiedzę z zakresu: obsługi sekretariatu, studia graficznego, sieci informatycznych, biura rachunkowo-księgowego, funduszy UE, obsługi płacowo kadrowej, oraz pracy z klientem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenie, przygotowaliśmy krótki zestaw pytań, który pozwoli nam lepiej Pana/Panią poznać. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY: WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI POLA WYBORU ZAZNACZYĆ X WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA PARAFOWAĆ KAŻDĄ ZE STRON ZŁOŻYĆ CZYTELNY PODPIS Projekt Nr. projektu Priorytet 1 Imię (imiona) Nasza szansa na sukces zawodowy- program szkoleń dla mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu puławskiego POKL /10 VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Podziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw I Dane podstawowe 2 Nazwisko 3 Płeć Mężczyna 4 Data urodzenia Wiek w latach /dzień/miesiąc/rok/ 5 Pesel 6 Seria i nr dowodu osobistego

2 7 Wykształcenie podstawowe gimnazjalne 1 Ulica/Aleja/Osiedle ponadgimnazjalne /wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe/ pomaturalne /wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym/ II Adres pobytu stałego lub tymczasowego 2 Numer domu 3 Numer lokalu 4 Nazwa miejscowości 5 Kod pocztowy 6 Poczta - 7 Obszar miasto wieś 8 Powiat 9 Województwo 1 Ulica/Aleja/Osiedle 2 Numer domu 3 Numer lokalu 4 Nazwa miejscowości 5 Kod pocztowy 6 Poczta III Adres korespondencyjny (proszę wypełnić, jeśli jest inny niż zameldowania) - 7 Obszar miasto wieś 8 Powiat 9 Województwo

3 IV Dane kontaktowe 1 Telefon stacjonarny /z nr kierunkowym/ ( ) 2 Telefon komórkowy 3 Adres poczty elektronicznej 1 Pracująca osoba dorosła (powyżej 18 roku życia), wykonująca pracę na podstawie: Branża/sektor działalności V Status uczestnika projektu umowy o pracę powołania wyboru umowy zlecenia VI Dane dotyczące miejsca pracy spółdzielczej umowy o pracę umowy o dzieło mianowania Zatrudniony/a na stanowisku Obszar zatrudnienia 1 Wybór modułu szkoleniowego 2 Dlaczego chce Pan/i uzupełniać/podwyższać kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w Projekcie? 3 Dlaczego chce Pan/i wziąć udział w szkoleniu w zakresie wybranego modułu? finanse i księgowość kadry i płace przedsiębiorczość informatyka inne (jakie?).. VII Informacje dotyczące udziału w projekcie Profesjonalny sekretariat Moje studio graficzne Zaawansowany administrator sieci informatycznych Biuro rachunkowo księgowe Specjalista ds. funduszy UE Profesjonalna obsługa kadrowo - płacowa Praca z klientem

4 4 Poziom umiejętności obsługi komputera Swój poziom umiejętności obsługi komputera ocenia Pani/Pan jako: słaby dobry średni 5 Poziom znajomości j. angielskiego Swój poziom znajomości j. angielskiego w skali 1-6 ocenia Pani/Pan jako: Czy jest Pan/i zainteresowany/a udziałem w szkoleniach innych niż przewidziane w Projekcie? /jeśli wybrał/a Pan /i odpowiedź Nie, proszę przejść do kolejnego pytania/ 2 Czy jest Pan/i zainteresowany/a innymi szkoleniami zawierającymi moduły e-learningowe? 3 W ramach jakiej dziedziny/branży oraz w jakim zakresie chciałby/chciałaby Pan/i podnosić swoje kwalifikacje? 4 Źródło informacji o projekcie VIII Informacje dodatkowe TAK NIE TAK NIE finanse rachunkowość prawo podatki marketing kompetencje osobiste zarządzanie projektem logistyka zarządzanie zasobami ludzkimi strategia i kierowanie przedsiębiorstwem inne (jakie?) W zakresie. W załączeniu przedkładam: aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu kserokopię dowodu osobistego (z miejscem zameldowania) * inne* (jakie?):. * Oryginały dokumentów do wglądu

5 Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a: 1. Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 2. Zostałem poinformowany/a, że projekt Nasza szansa na sukces zawodowy program szkoleń dla mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu puławskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 3. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulamin Projektu i Rekrutacji projektu Nasza szansa na sukces zawodowy program szkoleń dla mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu puławskiego i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji, realizacji, sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu Nasza szansa na sukces zawodowy program szkoleń dla mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu puławskiego przez Gminę Końskowola, (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami) oraz na publikację mojego nazwiska na listach rekrutacyjnych umieszczanych w siedzibie oraz na stronie konskowola.info.pl 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o realizowanych przez Gminę Końskowola projektach szkoleniowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego drogą elektroniczną na podane w trakcie rejestracji konto w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)... /czytelny podpis/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Priorytet Działanie Poddziałanie Nowy zawód nowe możliwości VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w gminie 8.1.2. Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Spółka z o.o. ul. Igielna 9, 38-200 Jasło OŚRODEK SZKOLENIOWY/AGENCJA ZATRUDNIENIA BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH BIURO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ -

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) Strona1 DATA WPŁYWU Numer projektu Tytuł projektu Prioryetet Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA POKL.08.01.01-06-189/11 Certyfikowany Menedżer

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik Komplet dokumentów wymaganych do uczestnictwa w Projekcie stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Pieczątka Beneficjenta Numer projektu Tytuł projektu ANKIETA REKRUTACYJNA POKL.08.01.01-18-036/13 Kompetencje w praktyce. Nowoczesne formy rozwoju pracowników MŚP Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Miejsce wpływu formularza zgłoszeniowego: Miejski/Powiatowy* Urząd Pracy w...... *niepotrzebne skreślić Data wpływu formularza zgłoszeniowego: Podpis osoby przyjmującej formularz:..... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacyjnego FORMULARZ REKRUTACYJNY Numer projektu Tytuł projektu POKL-08.01.01-18-080/09 Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu Informacje wypełniane przez

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Numer projektu Tytuł projektu WND POKL08.01.01-18-622/09 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowość Zarządcza dla księgowych na Podkarpaciu Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo