Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych"

Transkrypt

1 Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych KPMG w Polsce Luty

2 Spis treści KONTAKT: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) F: +48 (22) E: Marek Gajdziński Partner, Audyt Szef Programu Specjalizacji Branżowej E: Monika Bartoszewicz Partner Audyt Rynki Przemysłowe E: Mariusz Strojny Wstęp 2 Kluczowe wnioski 3 Metodyka badania 7 Sytuacja gospodarcza 10 Strategia producentów na 2013 rok 14 Inwestycje w kapitał ludzki 23 Inwestycje w środki trwałe 28 Inwestycje w badania i rozwój (B+R) 31 Inwestycje w innowacyjność i efektywność operacyjną Przeszkody utrudniające inwestycje 38 Zachęty inwestycyjne Manager Zarządzanie Wiedzą i Badania Rynkowe E: 1

3 Wstęp W opinii polskich przedsiębiorstw produkcyjnych rok 2013 przyniesie spowolnienie gospodarcze zarówno na świecie, jak i w Polsce. Oznaki nadchodzącego kryzysu obserwujemy już od pewnego czasu - wyraźnie widoczne jest zmniejszenie tempa wzrostu PKB, eksportu oraz produkcji sprzedanej w przemyśle przetwórczym. Dlatego dużej wagi nabiera pytanie, jak przedsiębiorstwa przygotowują się na przewidywane zawirowania gospodarcze. W raporcie, który oddajemy w Państwa ręce, prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego wśród 308 przedstawicieli kierownictwa producentów działających w Polsce. Za cel badania przyjęliśmy poznanie planów inwestycyjnych firm przetwórstwa przemysłowego na najbliższy rok. Zbadaliśmy zagadnienia takie jak: strategia firmy, inwestycje w kapitał ludzki, środki trwałe, obszar badań i rozwoju oraz efektywność operacyjną. Postanowiliśmy również poznać stosunek firm do dostępnej pomocy publicznej oraz skalę doświadczanych przez nie przeszkód negatywnie oddziaływających na ich plany inwestycyjne. Z przeprowadzonego badania wynika, że pomimo negatywnych prognoz ekonomicznych większość producentów zamierza przyjąć na najbliższy rok strategię ekspansywną, nie ograniczając skali swoich inwestycji. Firmy przetwórstwa przemysłowego będą zwiększać skalę swojej obecności na rynkach zagranicznych, chcą wprowadzać na rynek nowe produkty i w związku z tym planują inwestycje w bazę produkcyjną, systemy IT i efektywność organizacyjną. Dziękujemy wszystkim przedsiębiorstwom uczestniczącym w badaniu za podzielenie się swoimi doświadczeniami oraz planami, co umożliwiło nam przygotowanie niniejszego raportu. Autorzy 2

4 Kluczowe wnioski

5 W pigułce przemysł przetwórczy i jego inwestycje w 2013 roku Perspektywa ekonomiczna na 2013 rok Strategia firm w 2013 roku Działania firm i ich skutki dla gospodarki w 2013 roku 38% producentów nie przewiduje znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce, jednak tylko 3% całkowicie wyklucza tę możliwość 6 uważa, że znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce jest prawdopodobne 66% firm dopuszcza możliwość wystąpienia ostrego kryzysu w Europie 70% firm uznaje, że wyjście części krajów ze strefy euro jest mało prawdopodobne 36% firm odczuwa utrudnienia/przeszkody wpływające negatywnie na skalę ich przyszłych inwestycji; kluczowe bariery inwestycyjne to: ryzyko makroekonomiczne, wahania cen surowców i nadmierna biurokracja 56% polskich producentów przyjmuje strategię zorientowaną na wzrost, 39% zakłada stabilizację; tylko 5% przewiduje redukcję 47% firm planuje ekspansję na rynkach zachodnioeuropejskich; inne kluczowe kierunki to Europa Środkowo- Wschodnia (46%) i kraje byłego ZSRR (36%) 45% firm planuje rozszerzenie oferty produktowej 41% firm będzie rozbudowywać bazę produkcyjną 18% firm otworzy nowy zakład produkcyjny w ciągu 2-3 lat, zaś 8% dokona relokacji obecnego zakładu 2 firm zwiększy zatrudnienie; redukcje przeprowadzi 1 2,3% - o tyle wzrośnie zatrudnienie w przemyśle przetwórczym 49% firm zwiększy nakłady na maszyny i urządzenia, zaś 19% na budynki i budowle 1 - tylko tyle firm zwiększy nakłady na środki transportu 2 firm zwiększy nakłady na badania i rozwój, a 15% podejmie strategiczne inwestycje w tym obszarze 56% firm planuje optymalizować procesy biznesowe, przede wszystkim w obszarze produkcji i logistyki 26% wdroży systemy IT o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania firmy 4

6 Kluczowe wnioski z badania Producenci obawiają się, że zarówno Europa, jak i sama Polska będą musiały w 2013 roku zmierzyć się ze spowolnieniem gospodarczym. Perspektywa ekonomiczna Polski postrzegana jest przez firmy przemysłu przetwórczego nieco lepiej niż perspektywa całej Europy. Jednak także w tej kwestii większość (6) firm wyraziła obawę o przyszły rozwój sytuacji gospodarczej i uznała, że wystąpienie poważnego kryzysu w 2013 roku jest prawdopodobne. Co więcej, pierwsze oznaki ewentualnego kryzysu są już widoczne: rok 2012 przyniósł znaczne spowolnienie tempa wzrostu produkcji sprzedanej w przemyśle przetwórczym. Czy w takich warunkach powtórzy się sytuacja sprzed 3 lat i 2013 rok przyniesie zmniejszenie produkcji i inwestycji w przemyśle? Negatywne prognozy sytuacji gospodarczej na nadchodzący rok nie odstraszają producentów od ekspansji rynkowej. Mimo negatywnej oceny perspektyw gospodarczych Polski i Europy ponad połowa (56%) polskich producentów przyjmuje na najbliższy rok strategię zorientowaną na wzrost. Priorytetem dla tych firm będzie zwiększenie udziałów w obecnych rynkach, ekspansja na nowe rynki lub wprowadzenie nowych produktów. Jedynie 5% firm w swojej strategii jest zorientowanych na redukcję: zmniejszenie kosztów, podział przedsiębiorstwa lub sprzedaż jego części. Producenci będą koncentrować się na ekspansji międzynarodowej w równym stopniu, co na zwiększaniu udziału w polskim rynku. Blisko połowa (47%) producentów planuje w 2013 roku zwiększenie zaangażowania na rynkach zachodnioeuropejskich. Inne kluczowe kierunki ekspansji to Europa Środkowo-Wschodnia (46%) i Wschodnia (36%). Jeżeli chodzi o rynki pozaeuropejskie, kluczowym kierunkiem ekspansji będą rynki Azji i Pacyfiku (15%). Dla porównania, ekspansja na polskim rynku jest celem 58% firm. Większość producentów dostrzega możliwości rozwoju w innowacjach produktowych oraz optymalizacji i rozbudowie bazy produkcyjnej. Niemal żadna z badanych firm nie zamierza redukować swojej oferty produktowej do końca 2013 roku. Aż 45% planuje dodanie kolejnych produktów do oferty, a 53% ulepszenie obecnych produktów. Strategia producentów zorientowana na wprowadzanie innowacji produktowych znajduje odbicie w planach dotyczących bazy produkcyjnej. Większość producentów planuje albo rozbudowę bazy (41%) albo optymalizację wykorzystania bazy już istniejącej (57%). Tylko producentów będzie redukować bazę produkcyjną. Średnioterminowa strategia firm zakłada otwieranie nowych zakładów produkcyjnych. Blisko co piąta (18%) badana firma planuje otworzyć nowy zakład produkcyjny w ciągu najbliższych 2-3 lat. Co ważne dla polskiego rynku pracy, większość tych zakładów ma powstać na terenie naszego kraju. Niewielka część przedsiębiorstw (8%) planuje zmianę lokalizacji zakładu już istniejącego. Także w tym przypadku większość zakładów pozostanie na terenie Polski. Ogółem 21% producentów planuje otworzyć nowy zakład i/lub zmienić lokalizację obecnego. Mimo kryzysu firmy będą zatrudniać. W 2013 roku więcej firm przewiduje zwiększenie liczby zatrudnionych (2) niż jej zmniejszenie (1). Jak wynika z deklaracji producentów, liczba zatrudnionych w przemyśle przetwórczym w 2013 roku wzrośnie o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego. Prognozy badanych firm dotyczące liczby zatrudnionych różnią się w zależności od branży. Najwięcej firm przewidujących redukcję zatrudnienia (20%) działa w sektorze spożywczym, napojowym i tytoniowym. Najlepsze perspektywy z punktu widzenia zatrudnienia widoczne są w sektorze elektromaszynowym. 5

7 Kluczowe wnioski z badania Najbliższy rok przyniesie wzrost nakładów inwestycyjnych, przede wszystkim na maszyny i urządzenia. W 2013 roku blisko co druga firma produkcyjna (49%) zwiększy swoje nakłady na maszyny i urządzenia w porównaniu z 2012 rokiem, przy czym w przypadku 4 podejmowane inwestycje w tym obszarze będą miały strategiczny charakter. Zgodnie z deklaracjami wartość nakładów inwestycyjnych w tym obszarze wzrośnie o 9, r/r. Środki finansowe przeznaczane na inwestycje w budynki i budowle oraz środki transportu będą rosły znacznie wolniej. W przypadku budynków przewidywany wzrost w 2013 roku wyniesie 3,7%, z kolei w przypadku środków transportu jedynie 1,5%. Nakłady na badania i rozwój pozostaną stabilne. Niewiele ponad 1/5 producentów szacuje, że w 2013 roku zwiększy swoje nakłady inwestycyjne w obszarze badań i rozwoju (B+R). Najczęściej (7 firm) przedsiębiorstwa prognozują stabilizację nakładów na obecnym poziomie. Większość producentów utrzyma obecną sytuację również w poziomie zatrudnienia i nie zamierza zmienić liczby pracowników zaangażowanych w działalność B+R w nadchodzącym roku. Inwestycje producentów nie napotykają tyle przeszkód, jak by się mogło wydawać. Niewiele ponad 1/3 producentów potwierdziła występowanie przeszkód, które mogłyby wpłynąć negatywnie na ich plany inwestycyjne, zaś pozostała część nie dostrzega tego typu utrudnień. Jeżeli już coś stoi na drodze inwestycjom producentów, to przede wszystkim jest to niepewna sytuacja ekonomiczna, biurokracja, zmienność cen surowców oraz trudności finansowe odbiorców. Blisko co druga (4) firma w ostatnim roku skorzystała z przynajmniej jednej z dostępnych form pomocy publicznej. Widoczne są różnice w wykorzystaniu zachęt inwestycyjnych w zależności od branży, w której działa firma. Wynikać to może zarówno z większej dostępności ulg dla przedsiębiorstw o określonym typie działalności, jak i z samej aktywności firm w poszukiwaniu dostępnych rozwiązań. Najmniej ulg i dotacji wykorzystują producenci z sektorów elektromaszynowego oraz metalowego. W ostatnim roku najwięcej firm co piąta korzystało z pomocy oferowanej w ramach programów UE. Co więcej, blisko jedna na dziesięć firm skorzystała ze zwolnienia z podatku od nieruchomości i/lub ulg oferowanych w ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Ważne obszary inwestycyjne doskonalenie procesów i wdrażanie systemów informatycznych. Ponad połowa (56%) producentów planuje w 2013 roku wprowadzenie istotnych optymalizacji procesów biznesowych. Znakomita większość z nich (85%) planuje wprowadzenie ulepszeń w obszarze produkcji i montażu. Istotnym obszarem optymalizacji (73% wskazań) jest również łańcuch dostaw, transport, logistka i magazynowanie. Co więcej, 26% firm planuje w 2013 roku wdrożyć systemy IT o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania firmy, szczególnie systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa lub surowcami oraz systemy informacji zarządczej (MIS). 6

8 Metodyka badania

9 Metodyka badania Opis badania Najważniejszym celem badania było poznanie planów inwestycyjnych polskich producentów. Celem badania było poznanie planów działających w Polsce firm produkcyjnych dotyczących: strategii przyjętej na najbliższy rok, inwestycji w kapitał ludzki, środki trwałe, badania i rozwój (B+R) oraz szeroko rozumianą innowacyjność. Co więcej, zbadano również, z jakimi utrudnieniami spotykają się przedsiębiorcy w procesie inwestycji oraz z jakiej pomocy publicznej najchętniej korzystają. Badanie przeprowadzone zostało przez firmę badawczą Norstat metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview) w ostatnim kwartale 2012 roku. W sumie zrealizowano 308 wywiadów z firmami przetwórstwa przemysłowego. Badane firmy podzielono ze względu na przedmiot działalności zastosowano podział na 6 branż stanowiących łącznie przemysł przetwórczy w Polsce oraz wielkość przedsiębiorstwa. Branża Wielkość przedsiębiorstwa Sektor spożywczy, napojowy i tytoniowy Tekstylia, odzież i wyroby skórzane Przedsiębiorstwa średniej wielkości zatrudnionych Drewno, papier, meble i poligrafia Chemia, petrochemia, farmaceutyka, guma, tworzywa sztuczne i surowce mineralne Metale i wyroby z metali Maszyny i urządzenia, motoryzacja, sprzęt transportowy, elektronika i optyka Przedsiębiorstwa duże zatrudnionych Przedsiębiorstwa bardzo duże 500 i więcej zatrudnionych 8

10 Metodyka badania Charakterystyka respondentów Badana próba została tak dobrana, aby odzwierciedlać strukturę polskiego przemysłu przetwórczego pod względem liczebności branż i klas wielkości. 17% 21% Struktura respondentów ze względu na branżę 18% 18% 17% 9% Struktura respondentów ze względu na wielkość zatrudnienia 13% 6% Sektor spożywczy, napojowy i tytoniowy Tekstylia, odzież, wyroby skórzane Drewno, papier, meble, poligrafia Chemia, petrochemia, farmaceutyka, guma, tworzywa sztuczne, surowce mineralne Metale i wyroby z metali Maszyny i urządzenia, motoryzacja, sprzęt transportowy, elektronika, optyka i więcej osób Struktura firm dobranych do badania zgadzała się z liczebnością branżową przedsiębiorstw w przetwórstwie przemysłowym oraz strukturą zatrudnienia. Zgodnie ze strukturą gospodarki najwięcej wywiadów przeprowadzono wśród producentów z następujących branż: maszynowej, motoryzacyjnej, sprzętu transportowego, elektronicznej i optycznej, spożywczej, napojowej i tytoniowej, chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, gumowej, tworzyw sztucznych, surowców mineralnych. Przedsiębiorstwa średnie ( zatrudnionych) stanowią aż 4/5 badanej próby. Respondentami były osoby na poziomie zarządu lub dyrektora odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorstwa i/lub inwestycje. 81% 9

11 Sytuacja gospodarcza

12 Sytuacja gospodarcza Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Unii Europejskiej Ostatnie lata pokazały, że Polska jest odporna na globalne zawirowania gospodarcze. Rokrocznie tempo wzrostu PKB jest większe od tempa wzrostu PKB UE i nawet w najtrudniejszym 2009 roku nie spadło poniżej zera. Niestety zarówno rok 2011, jak i 2012 charakteryzują się spowolnieniem tempa wzrostu. Wartość nominalna polskiego eksportu co roku rośnie. W 2012 roku widoczne jest jednak spowolnienie tempa wzrostu. Czy powtórzy się sytuacja z 2009 roku, gdy polski eksport realnie zmalał? Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe, zmiana r/r) 8,0% 4,0% 6,7% 5,8% 5, 4,6% 3,8% 4,0% 4, 4,6% 4,1% 4, 2,3% 2,5% 2,8% 3,1% 3,5% 2,3% 2,5% 2, 2, 2,3% 1, 1,5% 1,7% 1,9% 1, 1,0% 1,0% 1, 0,8% 0,1% 0,0% I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. -0, -0,3% -0, ,5% -2,1% -4,0% -4,3% -5, -5,3% -8,0% Unia Europejska (27 państw) Polska Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Eurostat Eksport towarów (ceny bieżące, w mld zł) 558,7 441,6 481, ,4 423, I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS 11

13 Sytuacja gospodarcza Nakłady oraz wyniki w przemyśle przetwórczym w Polsce Czy powtórzy się sytuacja sprzed 3 lat i rok 2013 przyniesie zmniejszenie produkcji i inwestycji w przemyśle? 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Dane obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS Nakłady inwestycyjne w przemyśle przetwórczym ,3% , 6,8% ,9% ,7% 15,0% 13,6% ,0% -10,0% -15,0% -20,0% - -25,0% Dane obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 49 osób Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS 2,1% Produkcja sprzedana w przemyśle przetwórczym (ceny stałe, zmiana r/r) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. -0,9% ,7% -6, -9,9% 6,7% 20,0% 5,0% 0,0% -5,0% 10,8% 12,5% 12,5% Nakłady inwestycyjne w przemyśle (w mln zł) Dynamika nakładów inwestycyjnych (r/r) 8,9% 10, 6, 6, 10,7% 5, 3, Rok 2012 przyniósł znaczne spowolnienie tempa wzrostu produkcji sprzedanej w przemyśle przetwórczym. We wrześniu 2012 roku nastąpił 5% spadek produkcji sprzedanej w stosunku do września 2011 roku. W październiku z kolei widoczny był 5% (r/r) wzrost. Natomiast III kwartał 2012 roku odznaczał się spowolnieniem tempa wzrostu produkcji sprzedanej. Produkcja sprzedana w poszczególnych kwartałach lat spadała nawet o 10% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego czy szykuje się powtórka scenariusza? Wielkość nakładów inwestycyjnych producentów malała w latach , spadki te osiągały wartości bliskie nawet 20% r/r. Rok 2011 przyniósł znaczącą (13,6%) poprawę. Czy tendencja wzrostowa inwestycji utrzyma się mimo spadku tempa wzrostu produkcji sprzedanej w 2012 roku? 0,3% 12

14 Sytuacja gospodarcza Perspektywy ekonomiczne w opinii producentów W opinii większości polskich producentów zarówno Europa, jak i sama Polska będą musiały w ciągu najbliższego roku zmierzyć się ze spowolnieniem gospodarczym. Prognoza sytuacji gospodarczej w Polsce i Europie do końca 2013 roku Wyjście części krajów ze strefy euro Znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej w Europie 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16% 29% 5 57% 2 3% 5% 9% 3% Wyjście części krajów ze strefy euro w ciągu najbliższego roku uznaje za prawdopodobne jedynie 25% polskich firm przetwórstwa przemysłowego. Z drugiej strony, taką możliwość zdecydowanie wyklucza tylko 16% producentów. Nie oznacza to, że producenci są spokojni o najbliższą przyszłość Europy. Znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej w Europie wydaje się prawdopodobne dla 2/3 przedsiębiorstw. Co więcej, jeden na dziesięciu producentów jest niemal pewien, iż na koniec 2013 roku sytuacja Europy będzie znacznie gorsza niż obecnie. Perspektywa ekonomiczna Polski postrzegana jest przez firmy przemysłu przetwórczego nieco lepiej niż w przypadku całej Europy. Jednak także w tej kwestii większość firm wyraziła obawę o przyszły rozwój sytuacji gospodarczej. Aż 6 badanych dopuszcza możliwość, że sytuacja gospodarcza w Polsce w 2013 roku ulegnie znacznemu pogorszeniu. Znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce 3% 35% 53% 9% Zdecydowanie nieprawdopodobne Raczej prawdopodobne Brak zdania Raczej nieprawdopodobne Zdecydowanie prawdopodobne 13

15 Strategia producentów na 2013 rok

16 Strategia producentów na 2013 rok Strategia producentów: wzrost, stabilizacja czy redukcja Negatywne prognozy sytuacji gospodarczej na nadchodzący rok nie odstraszają producentów od Ogółem Sektor spożywczy, napojowy i tytoniowy Strategia firm do końca 2013 roku 0% 20% 40% 60% 80% 100% 56% 5 39% 41% 5% 5% Mimo negatywnej oceny perspektyw gospodarczych Polski i Europy ponad połowa (56%) polskich producentów przyjmuje na najbliższy rok strategię zorientowaną na wzrost. Priorytetem dla tych firm będzie zwiększenie udziałów na obecnych rynkach, ekspansja na nowe rynki lub wprowadzenie nowych produktów. ekspansji rynkowej. Aż 56% z nich przyjmuje strategię zorientowaną na wzrost, podczas gdy jedynie 5% zakłada redukcję. Branża Tekstylia, odzież, wyroby skórzane Drewno, papier, meble, poligrafia Chemia, petrochemia, farmaceutyka, guma, tworzywa sztuczne, surowce mineralne Metale i wyroby z metali Maszyny i urządzenia, motoryzacja, sprzęt transportowy, elektronika, optyka 48% 57% 61% 53% 63% 5 37% % 6% 5% 6% 5% Jedynie 5% firm w swojej strategii zakłada redukcję: zmniejszenie kosztów, podział przedsiębiorstwa lub sprzedaż jego części. Najbardziej ekspansywne branże, w których ponad 60% producentów zorientowanych jest na wzrost, to branża metalowa i wyrobów z metali oraz chemiczna, petrochemiczna, farmaceutyczna, gumowa, tworzyw sztucznych i surowców mineralnych. Jedyna branża, w której więcej firm przewiduje raczej stabilizację niż wzrost to branża tekstylna, odzieżowa i wyrobów skórzanych. Wielkość zatrudnienia i więcej osób Nastawienie na wzrost priorytetem jest zwiększenie udziału na obecnych rynkach lub wejście na nowe rynki lub wprowadzenie nowych produktów Nastawienie na stabilizację priorytetem jest utrzymanie obecnej pozycji rynkowej lub doskonalenie obecnej strategii lub rozwój obecnych produktów Nastawienie na redukcję priorytetem jest redukcja kosztów lub podział przedsiębiorstwa lub sprzedaż jego części 53% 63% 75% 41% 3 25% 6% 5% Priorytety firm różnią się zasadniczo w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Aż 3/4 dużych firm, zatrudniających osób, zorientowanych jest na wzrost. Interesujące, że największe przedsiębiorstwa (500 i więcej zatrudnionych), które teoretycznie mają najsilniejszy potencjał ekspansji np. poprzez fuzje i przejęcia lub otwieranie przedstawicielstw, rzadziej wybierają strategię zorientowaną na wzrost. Strategia średniej wielkości firm ( zatrudnionych) zdecydowanie najrzadziej zorientowana jest na ekspansję. 15

17 Strategia producentów na 2013 rok Plany ekspansji międzynarodowej - ogółem Duża cześć polskich producentów planuje ekspansję na rynkach zagranicznych. Strategiczne kierunki ekspansji to Europa Zachodnia, Środkowo- Wschodnia i Wschodnia. Obecność firm przetwórstwa przemysłowego na rynkach światowych Polska Inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej Rynki Europy Wschodniej [kraje byłego ZSRR] Rynki Europy Zachodniej Rynki Ameryki Północnej Rynki Ameryki Południowej i Środkowej Rynki Azji i Pacyfiku Rynki Afryki Polska Inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej Rynki Europy Wschodniej [kraje byłego ZSRR] 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15% 9% 11% 20% 43% 67% 71% 96% 85% 91% 89% 80% 57% 33% 29% Prognozowana zmiana skali zaangażowania firm przetwórstwa przemysłowego na rynkach światowych do końca 2013 roku Rynki Europy Zachodniej Rynki Ameryki Północnej 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10% 36% 46% 47% 58% 90% 63% 5 37% 5 5% 1% 1% Firmy obecne Firmy nieobecne Wzrost Bez zmian Spadek Polska jest ciągle perspektywicznym rynkiem dla przemysłu przetwórczego. Aż 58% producentów ma w planach na najbliższy rok zwiększenie zaangażowania na rodzimym rynku. Jedynie 5% zamierza je zmniejszyć. Polski przemysł jest najsilniej obecny (poza rynkiem polskim) na rynkach europejskich. Blisko 70% firm znalazło swoje miejsce na rynku Europy Zachodniej i/lub Środkowej. Blisko połowa producentów deklaruje chęć zwiększenia zaangażowania na tych rynkach. Interesujące jest, że firm uważa skalę swojej działalności na polskim rynku za tak znikomą, że zapytane o rynki, na jakich są obecne, nie wymieniły Polski. Rynek Azji i Pacyfiku także wydaje się atrakcyjny dla firm produkcyjnych. Co piąte przedsiębiorstwo jest na nim obecne, a 15% planuje w ciągu następnego roku mocniej zaznaczyć na nim swoją obecność. Rynki Ameryki Południowej i Środkowej 6% 93% 1% Rynki Azji i Pacyfiku Rynki Afryki 15% 8% 85% 9 Obecność rynkową należy rozumieć jako prowadzenie sprzedaży, posiadanie przedstawicielstwa, zakładu produkcyjnego, partnerów biznesowych itp. na danym rynku. 16

18 Strategia producentów na 2013 rok Plany ekspansji międzynarodowej Branża tekstyliów, odzieży i wyrobów skórzanych wydaje się najbardziej zagrożona spośród wszystkich branż. Aż 1 producentów przewiduje spadek zaangażowania na rynku polskim. Co więcej, poziom obecnej i planowanej ekspansji przedsiębiorstw z tej branży na rynki pozaeuropejskie jest znikomy. Polska Inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej Rynki Europy Wschodniej [kraje byłego ZSRR] Rynki Europy Zachodniej Rynki Ameryki Północnej Rynki Ameryki Południowej i Środkowej Rynki Azji i Pacyfiku Rynki Afryki Polska Inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej Rynki Europy Wschodniej [kraje byłego ZSRR] Rynki Europy Zachodniej Branża spożywcza, napojowa i tytoniowa Prognozowana zmiana skali zaangażowania firm Obecność na rynkach światowych na rynkach światowych do końca 2013 roku 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 7% 20% 30% 57% 50% 98% 98% 86% 93% 80% 70% 43% 50% Firmy obecne Firmy nieobecne Branża tekstylna, odzieżowa i wyrobów skórzanych Prognozowana zmiana skali zaangażowania firm Obecność na rynkach światowych na rynkach światowych do końca 2013 roku 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rynki Ameryki Północnej 7% Rynki Ameryki Południowej i Środkowej 3% 38% 66% 66% 97% 93% 97% % 9% 5% 5% 3% 1 29% % 45% 45% 60% 55% 91% 95% 95% 97% 100% 86% 67% 6 68% 41% 66% 5 36% 45% 1 3% 3% Wzrost Bez zmian Spadek Wzrost Bez zmian Spadek Rynki Azji i Pacyfiku 10% 90% 10% 90% Rynki Afryki 3% 97% 3% 97% Firmy obecne Firmy nieobecne 17

19 Strategia producentów na 2013 rok Plany ekspansji międzynarodowej Najmniej ekspansywną branżą na rynkach nieeuropejskich jest branża drzewna, papiernicza, meblarska i poligraficzna. Odznacza się ona jednak znaczną obecnością (80%) na rynku Europy Zachodniej. Cechą charakterystyczną dla branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, gumowej, tworzyw sztucznych i surowców mineralnych jest obecność aż 1/3 firm na rynku Azji i Pacyfiku oraz wyraźna chęć większego angażowania się w tym regionie. Polska Inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej Rynki Europy Wschodniej [kraje byłego ZSRR] Rynki Europy Zachodniej Rynki Ameryki Północnej 6% Rynki Ameryki Południowej i Środkowej Rynki Azji i Pacyfiku Rynki Afryki Polska Inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej Rynki Europy Wschodniej [kraje byłego ZSRR] Rynki Europy Zachodniej Rynki Ameryki Północnej Rynki Ameryki Południowej i Środkowej Branża drzewna, papiernicza, meblarska i poligraficzna Prognozowana zmiana skali zaangażowania firm Obecność na rynkach światowych na rynkach światowych do końca 2013 roku 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6% 39% 69% 80% 96% 9 98% 96% 9 61% 31% 20% Firmy obecne Firmy nieobecne Branża chemiczna, petrochemiczna, farmaceutyczna, gumowa, tworzyw sztucznych oraz surowców mineralnych Prognozowana zmiana skali zaangażowania firm na Obecność na rynkach światowych rynkach światowych do końca 2013 roku 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rynki Azji i Pacyfiku 1 16% Rynki Afryki 19% Firmy obecne 3 56% 75% 7 96% Firmy nieobecne 88% 8 81% 68% 4 25% 28% 6% 11% % 16% 43% 43% 47% 49% 63% 61% 63% 96% 98% 9 96% 89% 86% 76% 79% 8 57% 55% 53% 51% 33% 37% 37% Wzrost Bez zmian Spadek Wzrost Bez zmian Spadek 18

20 Strategia producentów na 2013 rok Plany ekspansji międzynarodowej Zarówno branża metalowa, jak i branża elektromaszynowa należą do najbardziej umiędzynarodowionych branż. Sektor metalowy wyróżnia się relatywnie dużym, w porównaniu z pozostałymi branżami, odsetkiem firm planujących spadek zaangażowania na rynkach światowych. Polska Inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej Rynki Europy Wschodniej [kraje byłego ZSRR] Rynki Europy Zachodniej Rynki Ameryki Północnej Rynki Ameryki Południowej i Środkowej Branża metalowa i wyrobów z metali Prognozowana zmiana skali zaangażowania firm na Obecność na rynkach światowych rynkach światowych do końca 2013 roku 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rynki Azji i Pacyfiku Rynki Afryki 10% 20% 16% 25% 41% 67% 78% 96% 90% 80% 8 75% 59% 33% 2 Firmy obecne Firmy nieobecne Branża maszynowa, motoryzacyjna, sprzętu transportowego, elektroniczna i optyczna Prognozowana zmiana skali zaangażowania firm Obecność na rynkach światowych na rynkach światowych do końca 2013 roku 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% % 39% 55% 53% 9 86% 86% 88% 57% 71% 39% 45% 6% Wzrost Bez zmian Spadek Polska 95% 5% 59% 36% 5% Inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej Rynki Europy Wschodniej [kraje byłego ZSRR] 66% 47% 3 53% 5 45% 45% 53% 3% Rynki Europy Zachodniej Rynki Ameryki Północnej Rynki Ameryki Południowej i Środkowej 23% 16% 80% 77% 8 20% 19% 9% 51% 81% 91% 47% Wzrost Bez zmian Spadek Rynki Azji i Pacyfiku 23% 77% 19% 81% Rynki Afryki 9% 91% 5% 95% Firmy obecne Firmy nieobecne 19

21 Strategia producentów na 2013 rok Oferta produktowa Mimo zawirowań gospodarczych większość producentów dostrzega możliwości wzrostu w dalszym wprowadzaniu innowacji produktowych, czy to w rozumieniu ulepszania obecnych produktów czy też wprowadzania Ogółem Branża Podejście do oferty produktowej w strategii firmy do końca 2013 roku Sektor spożywczy, napojowy i tytoniowy Tekstylia, odzież, wyroby skórzane Drewno, papier, meble, poligrafia Chemia, petrochemia, farmaceutyka, guma, tworzywa sztuczne, surowce mineralne Metale i wyroby z metali 0% 20% 40% 60% 80% 100% 45% 39% 39% 37% 5 60% 53% 59% 59% 63% 48% 36% Plany producentów dotyczące ich oferty produktowej są zdecydowanie nastawione na ekspansję. Jedynie firm zamierza redukować swoją ofertę produktową do końca 2013 roku. Aż 45% planuje dodanie kolejnych produktów do oferty, a 53% ulepszenie obecnych produktów. Branże, w których przewagę nad ulepszaniem produktów już istniejących zdobywa rozbudowa oferty: chemiczna, petrochemiczna, farmaceutyczna, gumowa, tworzyw sztucznych i surowców mineralnych, tekstylna, odzieżowa i wyrobów skórzanych. Strategię mającą na celu udoskonalanie produktów obecnych na rynku przyjmują producenci z branż: nowych. Maszyny i urządzenia, motoryzacja, sprzęt transportowy, elektronika, optyka 45% 53% metalowej i wyrobów z metali, drzewnej, papierniczej, meblarskiej i poligraficznej, Wielkość zatrudnienia i więcej osób 4 50% 47% 5 47% 50% 6% spożywczej, napojowej oraz tytoniowej. Żadne z badanych dużych przedsiębiorstw przemysłowych ( zatrudnionych) nie planuje redukcji oferty produktowej. Wręcz przeciwnie, są to producenci, którzy najczęściej nastawiają swoją strategię na poszerzanie oferty. Rozbudowa oferty produktowej Ulepszanie obecnych produktów Redukcja oferty produktowej 20

22 Strategia producentów na 2013 rok Baza produkcyjna Podejście do bazy produkcyjnej w strategii firmy do końca 2013 roku Pomimo niesprzyjających perspektyw gospodarczych producenci w większości nie planują redukcji bazy produkcyjnej. Ogółem Sektor spożywczy, napojowy i tytoniowy Tekstylia, odzież, wyroby skórzane Drewno, papier, meble, poligrafia 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29% 41% 38% 43% 71% 57% 6 53% Strategia producentów zorientowana na wprowadzanie innowacji produktowych znajduje odbicie w planach przedsiębiorstw dotyczących bazy produkcyjnej. Większość producentów planuje albo rozbudowę bazy (41%) albo optymalizację wykorzystania bazy już istniejącej (57%) do końca 2013 roku. Najmniej skłonne do rozbudowy bazy produkcyjnej są firmy z sektora spożywczego, napojowego i tytoniowego. Dominujące (71%) podejście w tej branży to dążenie do lepszego wykorzystania obecnej bazy. Branża Wielkość zatrudnienia Chemia, petrochemia, farmaceutyka, guma, tworzywa sztuczne, surowce mineralne Metale i wyroby z metali Maszyny i urządzenia, motoryzacja, sprzęt transportowy, elektronika, optyka i więcej osób Rozbudowa bazy produkcyjnej 47% 43% 4 39% 3 60% 63% 49% 57% 5 59% 40% 5% Strategia zorientowana na rozbudowę bazy produkcyjnej była najczęściej deklarowana przez producentów z branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, gumowej, tworzyw sztucznych i surowców mineralnych. Podejście do bazy produkcyjnej rożni się wyraźnie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa ( zatrudnionych) znacznie częściej dostrzegają szansę rozwoju w powiększaniu bazy produkcyjnej, a nie optymalizacji jej wykorzystania. Średnie przedsiębiorstwa, podobnie do największych, podchodzą do rozbudowy bazy z większą rezerwą i swoje plany koncentrują na wymagającej mniejszych nakładów optymalizacji. Dążenie do lepszego wykorzystania istniejącej bazy produkcyjnej Redukcja istniejącej bazy produkcyjnej 21

Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających

Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce Październik 2017 KPMG.pl Spis treści Wstęp 5 Kluczowe wnioski z badania 6 1 Uwarunkowania makroekonomiczne 8 i sytuacja gospodarcza Polski

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Charakterystyka regionu oraz działalność międzynarodowa firm z województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Krzysztof Łapiński Warszawa, 2 września 216 r. Świat Globalna sprzedaż robotów przemysłowych w latach 21 215 (w tys. sztuk) 3 25 2 15 1 5 78

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Poprawa dla cierpliwych

Poprawa dla cierpliwych Poprawa dla cierpliwych Zielone światło dla co czwartej branży na świecie Global Sector Outlook uzupełnienie 1 Globalne ożywienie nie jest jeszcze na tyle wystarczające, aby w pełni skorzystała z niego

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku Roman Matusiak Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku W Polsce, okres recesji spowodował, podobnie jak w innych krajach europejskich poważne ograniczenie produkcji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Bariery innowacyjności polskich firm

Bariery innowacyjności polskich firm Bariery innowacyjności polskich firm Anna Wziątek-Kubiak Seminarium PARP W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnej gospodarki 1 luty, 2011 Na tle UE niski jest udział firm innowacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Poland

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Poland ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Poland FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Warszawa / 04 / 04 / 2014 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających

Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce Kluczowe wnioski Październik 2017 KPMG.pl Spis treści Wstęp 5 Kluczowe wnioski z badania 6 1 Uwarunkowania makroekonomiczne 8 i sytuacja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Informacja o badaniu CELE BADANIA Głównym celem badania jest zdiagnozowanie, w jaki sposób polskie firmy sprzedają na rynkach zagranicznych. PRÓBA Badanie zrealizowane na próbie losowo-kwotowej objęło

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Perspektywy na 2017 r.

Informacja prasowa. BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Perspektywy na 2017 r. Informacja prasowa BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Sprzedaż: 16,3 mld euro (wzrost o 12%) Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl 2013 NIE BOJĄ SIĘ!

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl 2013 NIE BOJĄ SIĘ! Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl Warszawa, 28 grudnia 2012 r. SONDAŻ BCC 2013 NIE BOJĄ SIĘ! Koniec roku to, z jednej strony, czas podsumowań, z drugiej nakreślania perspektyw

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014 Raport Edycja 2014 2 CHARAKTER I CELE RAPORTU Raport ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cele raportu: Ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych Opracowanie w ramach projektu: System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Korporacja Badawcza Pretendent Sp. z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo