Bezpieczeństwo serwera Microsoft IIS v. 7.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo serwera Microsoft IIS v. 7.0"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo serwera Microsoft IIS v. 7.0 BłaŜej Miga, Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Centrum Innowacji Microsoft Poznań,

2 Agenda 11:00 - Rozpoczęcie, powitanie uczestników, informacje organizacyjne 11:05 - Poznajmy się: czym jest MIC i PCSS? 11:15 - Microsoft IIS v. 7.0 historia, budowa, konfiguracja 12:00 - Przerwa 12:10 - Bezpieczeństwo Microsoft IIS v. 7.0 naduŝycia i obrona 12:50 - Podsumowanie, pytania, dyskusja 13:00 - Zakończenie 2

3 Ankieta Krótka Informacje organizacyjne Anonimowa Pomocna w organizacji przyszłych szkoleń Lista obecności Nie jest anonimowa ;-) Proszę zaznaczyć, czy chcecie Państwo otrzymywać informacje o kolejnych szkoleniach Prezentacja Dostępna na stronach WWW: Webcast Dostępny na stronie WWW MIC w późniejszym terminie 3

4 Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo badawczych Główne obszary zainteresowań: Gridy, sieci nowej generacji, portale Bezpieczeństwo sieci i systemów PCSS 4

5 Zespół Bezpieczeństwa PCSS Dedykowany zespół istnieje od 1996r. Podstawowy zakres prac Zespołu Zabezpieczanie infrastruktury PCSS Zadania bezpieczeństwa w projektach naukowo badawczych Szkolenia, transfer wiedzy Badania własne Audyty i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT Najciekawsze badania z ostatnich lat Bezpieczeństwo Instant Messengers ( ) Badania sieci bezprzewodowych na terenie Poznania (2005) Raport o bezpieczeństwie bankowości elektronicznej (2006) Bezpieczeństwo serwerów WWW Apache i MS IIS (2007) 5

6 Centrum Innowacji Microsoft Pierwsze w Polsce MIC Centrum bezpieczeństwa i usług outsourcingowych Otwarcie: r. Partnerzy: Microsoft Corporation Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Politechnika Poznańska 6

7 Cele i zadania MIC Wybrane cele MIC: Edukacja poprzez zdalne udostępnianie aplikacji MS Szybszy rozwój lokalnych firm (MŚP) poprzez doradztwo w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, audyty oraz szkolenia Poprawa dostępu i jakości usług medycznych w Wlkp. Łatwy i bezpieczny dostęp do e-usług w urzędach Główne zadania MIC w roku 2007: Zdalne udostępnianie aplikacji Microsoft w polskim środowisku edukacyjnym Audyty bezpieczeństwa usług i aplikacji Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa komputerowego Badania technologii multimedialnych Bezpieczne telekonsultacje medyczne wraz ze wspomaganiem decyzji 7

8 Program szkoleń bezpieczeństwa w MIC Przeprowadzone szkolenia bezpieczeństwa w roku 2007: : Zabezpieczanie systemu Windows : ZagroŜenia w sieciach komputerowych i metody ochrony : Bezpieczeństwo serwera Microsoft IIS v. 7.0 Pozostałe tegoroczne szkolenia: : Tworzenie bezpiecznego oprogramowania w systemach Microsoft Windows Szkolenia 2008 ustalenia zapadną pod koniec roku Patrz równieŝ: 8

9 Microsoft IIS 9

10 Microsoft IIS Internet Information Server / Services Historia wersji IIS 1.0 (Windows NT 3.51) IIS 2.0 (Windows NT 4.0) IIS 3.0 (Windows NT 4.0 SP 3) IIS 4.0 (Windows NT 4.0 Option Pack) IIS 5.0 (Windows 2000) IIS 5.1 (Windows XP Pro) IIS 6.0 (Windows Server 2003, Windows XP Pro 64-bit.) IIS 7.0 (Windows Vista, Windows Server 2008) 10

11 Błędy bezpieczeństwa Za: okres IIS advisories, 3 x highly critical Wszystkie błędy poprawione IIS advisories, 1 x extremely critical, 5 x highly critical Marzec 2003: przepełnienie bufora w komponencie WebDAV 1 błąd niezałatany (not critical) IIS advisories, 2 x moderately critical Wszystkie błędy poprawione Apache: 1.3.x 20 advisories, 5 błędów niezałatanych (not critical) 2.0.x 35 advisories, 3 błędy niezałatane (less critical) 2.2.x 5 advisories, 1 błąd niezałatany (less critical) 11

12 Microsoft IIS 7.0 rosoft.com 12

13 Microsoft IIS a Apache Bezpieczeństwo oprogramowania komercyjnego a open source Popularność Liczba błędów Szybkość reakcji Specyfika produkcji Producent IX 2007 % X 2007 % Zmiana Apache 68,228,561 50,48% 68,155,320 47,73% -2,75% Microsoft 47,232,300 34,94% 53,017,735 37,13% 2,18% Google 6,616,713 4,90% 7,763,516 5,44% 0,54% Sun 2,212,821 1,64% 2,262,019 1,58% -0,05% lighttpd 1,515,963 1,12% 1,541,779 1,08% -0,04% Źródło: 13

14 Popularność Grafika: 14

15 Szybkość reakcji na błędy Szybkość reakcji producentów oprogramowania Systemy operacyjne Producent Liczba advisory Suma czasów reakcji Przeciętny czas reakcji Red Hat Microsoft Sun Źródło : Przeciętny czas reakcji producenta Red Hat Microsoft Sun 15

16 Bezpieczeństwo IIS 16

17 Komponenty serwera IIS 5.1 DLLHost ISAPI Extensions ASPNETWP ASP.NET Apps INETINFO.EXE Metabase WinSock 2.0 user AFD.SYS kernel TCP/IP 17

18 Komponenty serwera IIS 7.0 W3SVC WAS Worker Process w3wp.exe ASP.NET Web App user HTTP.SYS kernel TCP/IP 18

19 W3SVC, WAS W3svc konfiguracja serwisów tworzenie HTTPListener'ów WAS Zarządca procesów Działa z uprawnieniami konta LocalSystem Tworzy worker procesy (w3wp.exe) 19

20 http.sys Driver kernel-mode komponent Sterownik protokołu HTTP Obsługuje połączenia https Cache'owanie odpowiedzi w pamięci jądra dla statycznych plików! Limitowanie ruchu 20

21 http.sys MoŜliwości konfiguracyjne netsh http... httpcfg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTT P\Parameters Strony z informacją o pojawiających się błędach wkompilowane w http.sys Log \systemroot\system32\logfiles 21

22 http.sys Windows XP Windows 2003 Windows Vista Rozmiar Wersja (xpsp_sp2_rtm) (srv03_sp2_rtm) (vista_rtm) Obiekty \device\http\control \device\http\filter \device\http\apppool \device\http\control \device\http\filter \device\http\apppool \device\http\communica tion \device\http\reqqueue 22

23 Httpapi.dll Biblioteka z funkcjami do tworzenia własnych serwerow http Dwie wersje HTTP API: 1.0, : Windows XP, Windows 2003, Vista 2.0: Windows Vista, 2008 Program wymaga uprawnień Administartora! 23

24 namespace ConsoleApplication1{ class Program { static void Main(string[] args) { HttpListener hl = new HttpListener(); hl.prefixes.add("http://localhost/wsman/"); hl.start(); HttpListenerContext hlc = hl.getcontext(); byte[] buffer = "<html><body>hello world</body></html>"; hlc.response.outputstream.write(buffer,0,buf fer.length); hlc.response.outputstream.close(); hl.stop(); }}} 24

25 IIS Moduły Przeszło 40 modułów Biblioteka dll Pogrupowane Http modules Security modules Content modules Compression modules Caching modules Logging and Diagnostics modules 25

26 IIS http pipeline 26

27 IIS - konfiguracja Konfiguracja serwera i serwisów umieszczona jest w plikach xml Narzędzia konfiguracyjne: IIS Manager WMI Tworzenie własnych modułów klasa System.Web... vi webconfig.xml 27

28 ASP.NET Połączenie ASP i.net W skład platformy wchodzą: Kompilatory C#, Visual Basic.NET, J# Kompilator kodu zarządzającego Metody umieszczania serwisów: Wersja skompilowana Wersja w postaci kodu źródłowego kod ten jest kompilowany przy pierwszym Ŝądaniu strony. 28

29 Application Domain Element łączący ASP.NET i IIS Główne zadanie zapewnienie izolacji między aplikacjami MoŜliwości konfiguracyjne: Wybór środowiska.net Limity przydziału procesora Limity przydziału pamięci Wybór uŝytkownika, z uprawnieniami którego aplikacje będą uruchamiane Konfiguracja.NET Trust Levels (Code Access Security) 29

30 High No unmanaged code. No enterprise services. CAS Can access SQL Server and other OLE DB data sources. Very limited reflection permissions. No ability to invoke code by using reflection. A broad set of other framework features are available. Applications have full access to the file system, and to sockets. Medium Permissions are limited to what the application can access within the directory structure of the application. No file access is permitted outside of the application's virtual directory hierarchy. Can access SQL Server. Can send by using SMTP servers. Limited rights to certain common environment variables. No reflection permissions whatsoever. No sockets permission. To access Web resources, you must explicitly add endpoint "URLs" either in the originurl attribute of the <trust> element or inside the policy file. Low Intended to model the concept of a read-only application with no network connectivity. Read only access for file I/O within the application's virtual directory structure. Minimal Execute only. No ability to change the "IPrincipal" on a thread or on the "HttpContext". 30

31 Kompilacja aspx worker proces (w3wp.exe) Sprawdzenie, czy istnieje skompilowana wersja Kompilacja kodu csc.exe... cvtres.exe... Pliki wynikowe umieszczane są w katalogu %SYSTEM%\Microsoft.NET\Framework\ver\Temporary ASP.NET Files\ 31

32 ZagroŜenia Zabawy ze zdalnymi serwerkami 32

33 Wyszukiwanie IIS Google: inurl:aspx Brak wraŝliwości na wielkość znaków w URL: default.aspx DeFAUlt.aspx %00 w URL :default.aspx?a=%00 Zakazane URL: 33

34 Trace.axd 34

35 Włączone raportowanie błędów 35

36 Przyklad Forum 36

37 ZagroŜenia Zabawy z kontem lokalnym 37

38 ZagroŜenie 1 DoS Maksymalne wykorzystanie zasobów dyskowych Do kompilowania plików aspx kompilator musi mieć uprawnienia do tworzenia plików w katalogu %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\ver\Tempor ary ASP.NET Files\... Katalog ten wykorzystywany jest do zapisywania skompilowanych skryptów Program uŝytkownika zapisuje nieskończenie wiele danych do losowych plików w tym katalogu Odmiana dla złośliwców wyszukanie w rejestrze w gałęziach HKLM kluczy, do których mamy prawo zapisu tworzenie nowych podkluczy. Zjadanie miejsca na dysku przez bazy rejestru. Omijanie quota! 38

39 ZagroŜenie 1 DoS Maksymalne wykorzystanie zasobów dyskowych NTFS przydziały (quota) Problemy z wyznaczeniem wartości limitu przy jednym Application Domain Ograniczenie ilości katalogów, w których skrypty uŝytkownika mają moŝliwość zapisywania danych 39

40 ZagroŜenie 2 DoS wykorzystanie zasobów pamięci Uruchomienie nieskończonej ilości procesów dzieci Tworzenie nieskończenie wielkich tablic w wykonywanych skryptach ASP.NET 40

41 ZagroŜenie 2 DoS wykorzystanie zasobów pamięci Utworzenie osobnych Application Domain dla kaŝdego hostowanego serwisu Ustawienie limitów przydziału procesora i pamięci dla kaŝdego Application Domain Ograniczenie moŝliwości uruchamiania własnych programów przez klienta 41

42 ZagroŜenie 3 Umieszczenie serwera na listach spamerów Wysyłanie nieautoryzowanego mailingu z serwera.net System.Net.Mail System.Net.Sockets Własne programy wykorzystujące połączenia TCP do wysyłania danych 42

43 ZagroŜenie 3 Umieszczenie serwera na listach spamerów Ograniczenie moŝliwości uruchamiania własnych programów przez klienta Zastosowanie firewall'a 43

44 ZagroŜenie 4 Utrata poufności danych umieszczonych na serwerze WMI System.Management Informacje o środowisku, uruchomionych procesach System.Diagnostics.Process System.Environment Własne programy Odczyt rejestru Przeszukiwanie filesystemu serwera 44

45 ZagroŜenie 4 Utrata poufności danych umieszczonych na serwerze Ograniczenie moŝliwości uruchamiania własnych programów przez klienta Ustawienie odpowiednich uprawnień do plików i katalogów dla uŝytkownika uruchamiającego kod strony Szyfrowanie haseł wykorzystywanych do łączenia się z bazą danych Umieszczanie na serwerze skompilowanych wersji skryptów 45

46 Przykład Asp.Net Security Analyser Dinis Cruz 46

47 ZagroŜenia prace w domu Zabawa z funkcją cache w http.sys Czyszczenie cache co 120 sekund Cache owane są tylko pliki statyczne (jpg,html) Brak limitów na rozmiar cache'a Przy braku pamięci zadania odrzucane z błędem

48 Podsumowanie IIS + ASP.NET ogromne moŝliwości tworzenia aplikacji webowych DuŜe moŝliwości konfiguracyjne (xml, mmc, WMI) Bogata dokumentacja (www.asp.net, MSDN) Darmowe środowisko deweloperskie Visual Studio Express Zagwarantowany rozwój i support środowiska 48

49 PCSS Informacje kontaktowe WWW: Centrum Innowacji Microsoft WWW: WWW: Zespół Bezpieczeństwa PCSS WWW: Autorzy prezentacji: BłaŜej Miga Gerard Frankowski 49

50 Dyskusja Dziękujemy za uwagę! 50

IIS Bezpieczny hosting

IIS Bezpieczny hosting IIS Bezpieczny hosting BłaŜej Miga Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS IT Underground Warszawa, 7-9.11.2007 1 Agenda Kim jesteśmy PCSS + Zespół Bezpieczeństwa Przedstawienie Microsoft IIS Historia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne udostępnianie usług www. BłaŜej Miga blazej.miga@man.poznan.pl. Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Bezpieczne udostępnianie usług www. BłaŜej Miga blazej.miga@man.poznan.pl. Zespół Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczne udostępnianie usług www BłaŜej Miga blazej.miga@man.poznan.pl Zespół Bezpieczeństwa PCSS Wstęp Bezpieczny hosting IIS + ASP.NET - dobrana para ZagroŜenia przykładowe ataki Zabezpieczamy serwer

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań: Zabezpieczanie aplikacji webowych w ASP.NET Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Warsztaty Startup-IT Tworzenie serwisów internetowych Poznań, 26.02.2009 1 Agenda Kim jesteśmy i co robimy? PCSS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza zańmicrosoft Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.0.06.2008.2008 Agenda (1) 11:00 Powitanie, wprowadzenie dla uczestników,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku. Windows. Gerard Frankowski, PCSS

Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku. Windows. Gerard Frankowski, PCSS Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku Windows Gerard Frankowski, PCSS III Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań,, 16.04.2009 1 Agenda Bezpieczeństwo w MIC O O czym dziś

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 BłaŜej Miga, Marcin Jerzak support-mic mic@man. @man.poznan.pl II Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań, 13.05.2008 1 ZagroŜenia 2 Droga

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Aspekty bezpieczeństwa IT w systemach komputerowych

Aspekty bezpieczeństwa IT w systemach komputerowych Aspekty bezpieczeństwa IT w systemach komputerowych Łukasz Czarniecki, Marcin Jerzak Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 16.12.2009 1 Agenda 11:00 12:30 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnienie i autoryzacja

Uwierzytelnienie i autoryzacja Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych Uwierzytelnienie i autoryzacja Kazimierz Subieta, Edgar Głowacki edgar.glowacki@pjwstk.edu.pl 1 Co to jest bezpieczeństwo informacji? (1) Zgodnie z U.S.

Bardziej szczegółowo

Technika mikrokomputerowa

Technika mikrokomputerowa Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego Technika mikrokomputerowa Parametry konfiguracyjne sytemu Windows CE Wykonał: Mirosław Lewandowski Grupa: I4X2S0 1 1. Wstęp Windows CE po raz pierwszy został

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji Adaptive Server Enterprise 12.5 Linux/Intel Identyfikator dokumentu: 33429-01-1250-01 Ostatnia wersja: Czerwiec 2001 Copyright 1989-2001 by Sybase, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo