Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią"

Transkrypt

1 Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość Konfiguracja źródła danych ODBC bazy Symfonia Handel Integracja programów Symfonia forte Doradca Handlowy i Symfonia Handel Wymagania sprzętowe

2 2 Suplement Konfiguracja połączenia: DORADCA HANDLOWY (DH) - FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ (FKF) Poniższy fragment opisuje sposób konfiguracji połączenia DORADCY HANDLOWEGO (DH) i FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI FORTE (FKF). Jest to lista kolejnych czynności, które musi wykonać administrator, aby utworzyć takie połączenie. Konfiguracja taka jest możliwa przy założeniu, że bazy obu programów są obsługiwane przez MS SQL SERVER Serwisy SQL Server oraz SQL Server Agent muszą być skonfigurowane na konto użytkownika domenowego (jeśli bazy są na jednym serwerze wystarczy lokalne konto administracyjne) oraz automatycznie startowane i aktualnie uruchomione. 2. Wykonaj skrypt DH-GUID.sql na bazie DH. 3. SERVER PROPERTIES Na zakładce GENERAL należy włączyć opcję Autostart SQL Server Agent Na zakładce REPLICATION wybierz przycisk CONFIGURE Po ukazaniu się kreatora wybierz serwer, który ma być serwerem dystrybucyjnym (czyli dokonującym replikacji). Zazwyczaj będzie to serwer lokalny, a więc - opcja domyślna. Do końca stosowania kreatora używaj opcji domyślnych. Po zakończeniu operacji mamy już skonfigurowany serwer.

3 Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 3 4. Dodajemy PUBLICATION (publikację w replikacji) w ENTERPRISE MA- NAGER Zaczynamy od ścieżki Server/Replication/Publications i dodajemy nową publikację Startuje kreator i wybieramy bazę DH Wybieramy MERGE PUBLICATION, a następnie serwery z jakimi będziemy współpracować (tu powinien zostać tylko SQL 2000) 5. Wybieramy tabele do replikacji: ADDRESS, APPUSER, BANKACCOUNT, CODE oraz SUBJECT. Dla każdej tabeli otwieramy jej opcje przyciskiem Zmieniamy ustawienia na zakładce IDENTITY RANGE:

4 4 Suplement Włączamy automatyczne zarządzanie polami IDENTITY Zmieniamy oba zakresy na Do końca kreatora używaj opcji domyślnych. Po zakończeniu operacji mamy już stworzoną publikację. 6. Dodajemy SUBSKRYPCJĘ do utworzonej publikacji Wybieramy opcję NEW PUSH SUBSCRIPTION (Server/Replication/Publications/NaszaPublikacja menu kontekstowe New Push Subscription) Wybieramy serwer i bazę danych programu FKF Zmieniamy opcję synchronizacji na ciągłą

5 Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 5 Do końca kreatora używaj opcji domyślnych. Po zakończeniu operacji mamy już stworzoną Subskrypcję. Kroki 3 i 4 można utworzyć wykonując skrypt DH-FKF Replication.sql, jednak zgodnie z opisem w nim zawartym, należy nadpisać standardowe nazwy serwerów oraz baz danych. 7. Wykonujemy na bazie FKF skrypty: FK-to-DH.sql, który instaluje i konfiguruje współpracę oraz wymusza transfer danych z FK. FK_Procedures.sql, który instaluje procedury bezpośredniego dostępu przez DH do danych FK Skrypt utworzy użytkownika mx_crm_login o haśle mx_crm_login (jeśli taki użytkownik jeszcze nie istniał) oraz procedury potrzebne do bezpośredniego dostępu do danych FKF. 8. Aby zainicjować bezpośrednią współpracę z FKF z DH należy dodatkowo: Wybrać z menu DH PLIK opcję USTAWIENIA SYSTEMOWE Wybrać zakładkę SYMFONIA FK Wpisać parametry połączenia do bazy FK zmieniając nazwę serwera, hasło oraz nazwę bazy danych FKF. Provider=SQLOLEDB;Data Source=Kam2;User Id= mx_crm_login;password= mx_crm_login;connect Timeout=60;Initial Catalog=FK; Przetestować parametry używając przycisku TESTUJ Włączyć integrację poprzez opcję AKTYWUJ INTEGRACJĘ

6 6 Suplement Instrukcja konfiguracji źródła danych ODBC bazy Symfonia Handel Współpraca programu SYMFONIA DORADCA HANDLOWY FORTE z programem SYM- FONIA HANDEL wymaga konfiguracji źródła danych ODBC. Konfiguracja ta powinna być przeprowadzona na komputerze, na którym pracują komponenty MTS instalowane przez program instalacyjny DORADCY HANDLOWEGO. Na komputerze tym powinien być również zainstalowany PERVASIVE oraz baza SYMFONIA HANDEL z uzgodnioną kartoteką kontrahentów z SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FORTE. Zalecane jest, aby serwer komponentów MTS był jednocześnie serwerem bazy danych. Zalecenie to musi być spełnione, aby możliwy był import towarów z programu SYMFONIA HANDEL do programu SYMFONIA DORADCA HANDLOWY FORTE. Poniżej przedstawiono kroki, jakie należy wykonać aby poprawnie skonfigurować źródło danych ODBC: Z PANELU STEROWANIA uruchomić DATA SOURCES (ODBC) Przejść na zakładkę SYSTEM DSN Nacisnąć przycisk ADD

7 Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 7 Z listy sterowników wybrać PERVASIVE ODBC ENGINE INTERFACE Naciśnąć przycisk FINISH W oknie PERVASIVE ODBC ENGINE DSN SETUP wypełnić pole DATA SOURCE NAME wpisując nazwę źródła danych np.: HM W części DATABASE wcisnąć przycisk CREATE W oknie CREATE DATABASE wpisać nazwę bazy danych. Zaleca się, aby nazwa ta była taka sama jak nazwa źródła danych. W części DIRECTORY LOCATION wpisać ścieżkę do plików bazy danych programu SYMFONIA HANDEL Nacisnąć przycisk OK.

8 8 Suplement W oknie PERVASIVE ODBC ENGINE DSN SETUP wcisnąć przycisk TEST Powinien się pojawić następujący komunikat: Nacisnąć przycisk OK Po przeprowadzeniu tych kroków, źródło danych jest już skonfigurowane. Nazwę tego źródła należy wpisać w szóstej linijce pliku Config.txt, który znajduje się razem z komponentami MTS DORADCY HANDLOWEGO. Integrację DORADCY HANDLOWEGO z programem HANDEL należy uruchomić w USTAWIENIACH SYSTEMOWYCH DH. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Instrukcja dla wdrożeniowców dotycząca integracji pomiędzy programami: Symfonia Forte Doradca Handlowy i Symfonia Handel Edytujemy skrypt <Job_SynchronizeProducts.sql> Znajdujemy linijkę: = 'crm'. W miejsce 'crm' wpisujemy nazwę aktualnej bazy danych programu SYMFONIA DORADCA HANDLOWY FORTE. Znajdujemy linijkę: = 'c:\program Files\Doradca Handlowy MTS components\synchronizacja.exe'. W miejsce 'c:\program Files\Doradca Handlowy MTS components\synchronizacja.exe' wpisujemy pełną ścieżkę do programu Synchronizacja.exe. Uruchamiamy skrypt <Job_SynchronizeProducts.sql>. W wyniku jego działania do bazy danych dodaje się zadanie Synchronize Products. Nie należy zmieniać nazwy tego zadania, ponieważ jest ona użyta do jego uruchomienia

9 Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 9 (procedura: SymfoniaHM_SynchronizeProductsWithExe). W zależności od wymagań klienta należy ustawić SCHEDULES dla tego zadania. Można go uruchamiać z programu DORADCA HANDLOWY np. po każdym dodaniu nowych produktów do bazy HANDEL, lub też robić to automatycznie, właśnie poprzez SCHEDU- LES. Program <Synchronizacja.exe> korzysta z ustawień zapisanych w pliku <config.txt>, dlatego program <Synchronizacja.exe> musi znajdować się w tym samym katalogu, co plik <config.txt>. Szósta linijka pliku <config.txt> powinna zawierać nazwę bazy danych HANDLU widoczną w Źródłach danych ODBC Aby zadanie wykonywało się poprawnie, należy nadać użytkownikowi mx_crm_login rolę System Administrator w serwerze SQL. Wymagania sprzętowe Zalecana konfiguracja dla serwera bazy danych programu SYMFONIA DORADCA HANDLOWY FORTE System operacyjny Microsoft Windows 2000 Server (Service Pack 2) lub Microsoft Windows 4.0 Server (Service Pack 6) Baza danych Microsoft SQL Server 2000 (Service Pack 2) Pamięć RAM 256 MB Procesor Intel 500 MHz lub szybszy Zalecana konfiguracja dla serwera transakcyjnego komponentów programu SYMFONIA DORADCA HANDLOWY FORTE System operacyjny Microsoft Windows 2000 Server (Service Pack 2) lub Microsoft Windows 4.0 Server (Service Pack 6) z Microsoft Transaction Server (dostępny w Microsoft Windows NT 4.0 Option Pack) Pamięć RAM 256 MB Procesor Intel 400 MHz lub szybszy

10 10 Suplement Zalecana konfiguracja dla aplikacji SYMFONIA DORADCA HANDLOWY FORTE System operacyjny Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 2) lub Microsoft Windows Me Microsoft Internet Explorer 5.5 lub nowszy Microsoft Office 2000 (Service Pack 1) Pamięć RAM 128 MB Procesor klasy Intel 800 MHz lub szybszy Możliwość pracy w rozdzielczości ekranu 800x600 pikseli lub większej Wszystkie komputery powinny posiadać: połączenie sieciowe umożliwiające stałą komunikację klient serwer możliwość obsługi protokołu TCP/IP W szczególnym przypadku, komputer będący serwerem bazy danych, może służyć również jako serwer transakcyjny oraz klient aplikacji. Jest to możliwe pod warunkiem spełnienia w/w wymagań. W takim przypadku kolejność instalacji powinna być następująca: Instalacja bazy danych Instalacja aplikacji Instalacja komponentów serwera MTS Aby można było wymieniać dane dotyczące produktów pomiędzy programem SYM- FONIA DORADCA HANDLOWY FORTE a programem SYMFONIA HANDEL należy zainstalować komponenty serwera MTS na tym samym komputerze na którym znajduje się serwer bazy danych SYMFONIA DORADCA HANDLOWY FORTE. SYMFONIA DORADCA HANDLOWY FORTE może wymieniać dane o kontrahentach, ich adresach i kontach bankowych a także użytkownikach, z programem SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FORTE. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm replikacji serwera baz danych. Z tego względu zalecane jest aby był to serwer Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2. Minimalna konfiguracja serwera bazy danych oraz serwera transakcyjnego: System operacyjny Microsoft Windows 4.0 Workstation (Service Pack 4) z Microsoft Transaction Server

11 Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 11 Baza danych Microsoft SQL Server 7 Desktop (Service Pack 2) Pamięć RAM 128 MB Procesor Intel Celeron 300 MHz Minimalna konfiguracja dla aplikacji SYMFONIA DORADCA HANDLOWY FORTE System operacyjny Microsoft Windows 95 Microsoft Internet Explorer 5 Pamięć RAM 64 MB Procesor klasy Intel Celeron 300 MHz Możliwość pracy w rozdzielczości ekranu 800x600 pikseli