Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE"

Transkrypt

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Warszawa,

2 Tematy 1. Założenia i efekty programu 2. Wybór banku 3. Gwarancja jakości 4. Ustawa OZE a Prosument

3 Prosument Budżet 800 mln zł na lata mln zł dotacje 560 mln zł preferencyjna pożyczka

4 Prosument Rodzaje przedsięwzięć 1. Zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii, na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. 2. Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej: źródła ciepła mocy do 300 kwt (opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne) Źródła energii elektrycznej o mocy do 40 kwe (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) Forma i warunki dofinansowania Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych Dotacje: 20% - źródła ciepła 40% - źródła energii elektrycznej kosztów kwalifikowanych (15% i 30% odpowiednio od 2016 r.) Pożyczki/Kredyty oprocentowanie: 1%, Okres kredytowania: 15 lat Maksymalny koszt kwalifikowany: dla budynku jednorodzinnego: zł (jedno źródło) i zł (wiele źródeł) dla budynku wielorodzinnego: zł (jedno źródło) i zł (wiele źródeł) Ograniczony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji

5 Formy dofinansowania

6 Dotychczasowe wyniki 2a) nabór wniosków dla JST gmin 37,09 mln zł (wnioski i umowy) 2b) nabór wniosków dla WFOŚiGW WFOŚiGW 85,04 mln zł (umowy) 2c) nabór wniosków dla banków bank 20,0 mln zł (wnioski)

7 Wybór banku Zmiany w ustawie POŚ od NF może udostępniać środki bankom na kredyty bankowe, pożyczki i dotacje na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia NF może zawierać umowy o udostępnienie środków z bankami wybranymi na podstawie określonych przez fundusz procedur, zapewniających: poszanowanie zasad przejrzystości i równego traktowania banków zawarcie umowy z każdym bankiem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminujące warunki Do wyboru banków nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych

8 Wybór banku Procedury i kryteria wyboru (wyciąg): Bank (grupa banków) dysponuje placówkami bankowymi w każdym województwie do przyjmowania i obsługi wniosków od beneficjentów Dopuszcza się składanie wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja, zrzeszenia) Wnioskowana kwota środków na kredyty wraz z dotacją nie może być niższa od tys. zł i wyższa od tys. zł. W przypadku nierozdysponowania środków na nabór NF może: powtarzać procedurę naboru zwiększyć kwotę środków na wniosek banku, z któym ma zawartą umowę, o ile bank wykorzysta co najmniej 80% przyznanej dotychczas kwoty

9 Wybór banku Konsultacje projektu programu priorytetowego: założenia programu Forum EEŚ (oprocentowanie 1%, wynagrodzenie do 1%) projekt programu Forum EEŚ (oprocentowanie 1%,wynagrodzenie banku PZP) II-IV przyjęcie programu przez Zarząd i RN NFOŚiGW IX 2014 przyjęcie programu na (oprocentowanie 1%, wynagrodzenie banku do 1% - uwzględnienie nowelizacji ustawy POŚ) Konsultacje treści umowy: XI 2014 przekazanie umowy do konsultacji ZBP + banki spotkanie konsultacyjne w ZBP przekazanie treści umów do ZBP zatwierdzenie wzoru umowy Nabór banków: zmiana ustawy POŚ ogłoszenie naboru banków nabór dla banków podpisanie umowy z BOŚ S.A.

10 Wybór banku Konsultacje z bankami : Zaakceptowana część uwag: możliwość spłaty kredytów w okresach miesięcznych możliwość refundacji (dotacja) wydatków poniesionych ze środków własnych. Nieuwzględnione uwagi: podwyższenie wynagrodzenia banków zmiana w formy dofinansowania: kredyt na całość kosztów kwalifikowanych; dotacja na spłatę części kredytu. W spotkaniach organizowanych przez ZBP w 2014 r. uczestniczyło 4-6 banków

11 Gwarancja jakości instalacji Wymagania techniczne: Określenie wymagań w celu zabezpieczenia beneficjentów co do jakości i wydajności instalowanych urządzeń i należytej jakości prac instalacyjnych, w oparciu o istniejące regulacje prawne, normy techniczne, dobre praktyki Konsultacje wymagań z przedstawicielami instytutów branżowych i ośrodków naukowych Szerokie konsultacje na platformie internetowej Ciągły monitoring wymagań

12 Gwarancja jakości instalacji Wymagania techniczne: 1. Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta (budowlane do projektowania w specjalności) w projekcie m.in. obliczenie uzysku energii 2. Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii (kontrola uzysków) gwarancja producenta urządzeń 5 lat 3. Montaż instalacji uprawnienia instalatora (budowlane do kierowania robotami, przedstawiciel producenta, uprawnienia SEP, certyfikat UDT) pisemna umowa z wykonawcą gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

13 Gwarancja jakości instalacji Umowa z bankiem Przeniesienie wymagań z programu do umowy 11 ust. 12 Bank zobowiązuje się do stosowania zasady uczciwej konkurencji poprzez umożliwienie Kredytobiorcy swobodnego wyboru dostawcy urządzeń oraz wykonawcy Przedsięwzięcia, na podstawie ofert dostępnych na rynku. Wykonawcy oraz wykorzystane w instalacjach urządzenia musza spełniać warunki określone w załączniku do programu Wymagania techniczne.

14 Ustawa o OZE a Prosument Ułatwienia dla prosumentów przyłączenie przedsiębiorcy na zasadzie zgłoszenia podniesienie ceny zakupu z 80% do 100% średniej ceny energii rozliczenie na zasadzie net-meteringu (energia wytworzona energia zużyta w półroczu) taryfy gwarantowane na 15 lat dla instalacji do 10 kw nowe zasady wsparcia będą obowiązywać od

15 Ustawa o OZE a Prosument Zgodność ustawy z regulacjami dot. pomocy publicznej Brak reguł kumulacji pomocy dla mikroinstalacji pomniejszanie pomocy operacyjnej o wcześniej udzielona inwestycyjną Brak mechanizmu obliczania wysokości taryf zgodnego z regulacjami wspólnotowymi Działania NF - Informacja o łączeniu pomocy na stronie www MG - nowelizacja techniczna ustawy NF - analiza programu w celu dopasowania do ustawy

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Mały Trójpak Ustawa OZE Obecne warunki prawne

Bardziej szczegółowo

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument,

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument, Konieczne postanowienia umów pożyczek zawieranych łącznie z umowami dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami końcowymi 1. pożyczka wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielana jest przez WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Załącznik 2 do Uchwały nr... Zarządu z dnia. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Załącznik nr I.1 do Instrukcji udzielania kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Wspieranie rozproszonych, odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/DMP/2014 z dnia 14.01.2014 roku. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej 3 Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne,

Bardziej szczegółowo

2. Cele Zadania. 3. Ogólne warunki Zadania

2. Cele Zadania. 3. Ogólne warunki Zadania Regulamin dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach/Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo