PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk"

Transkrypt

1 PROSUMENT najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk Grudzień 2014

2 Urząd Miasta Józefów wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami kosztów energii elektrycznej oraz ciepła przy współudziale Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. będzie uczestniczyć w Programie PROSUMENT, dzięki któremu Beneficjenci będą mogli otrzymać bezzwrotną dotację, umożliwiającą zakup mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Kim jest Prosument? Prosumentem to osoba jednocześnie produkująca oraz zużywająca energię wyprodukowaną przy wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii. Kto może zostać Prosumentem? Prosumentem może zostać osoba fizyczna, rolnik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, a instalacja będzie pracować na potrzeby istniejącego lub nowo wybudowanego budynku, przeznaczonego na cele mieszkaniowe w co najmniej połowie powierzchni całkowitej. Cel Programu Prosument Program zakłada, że wyprodukowana energia przez instalacje OZE w pierwszej kolejności będzie zużywana na cele użytkowe, zaś nadwyżka wyprodukowanej energii będzie sprzedana do sieci energetycznej za 80% ceny produkcji energii za zeszły rok. Na co można otrzymać dofinansowanie? 20% dotacji do instalacji produkujących ciepła (ciepła woda, ogrzewanie) do 300 kw mocy nominalnej: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne. 40% dotacji do instalacji produkujących energię elektryczną (prądu) oraz kogeneracji (jednoczesna produkcja ciepła oraz energii elektrycznej) do 40 kw mocy nominalnej: ogniwa fotowoltaiczne; małe elektrownie wiatrowe; mikrokogeneracja. Instalacje hybrydowe produkcja ciepła oraz energii elektrycznej przy użyciu dwóch urządzeń. Struktura finansowania inwestycji Struktura finansowania polega na udzieleniu pożyczki oprocentowanej na 1% oraz dofinansowania. Całkowite finansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. 2

3 Spłaty pożyczki polegają na kwartalnych spłatach z możliwością dostosowania do Prosumentów. Minimalny okres trwałości inwestycji wynosi 15 lat. Okres kwalifikowalności kosztów Kwota pożyczki wraz z dotacją jednego wniosku wynosi do zł Planowane środki finansowe programu: budżet programu: do 681 mln zł, dotacja: do zł, pożyczka: do zł. Koszty kwalifikowane projekt instalacji, dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwoleń, zakup urządzeń, montaż instalacji, odbiór i uruchomienie. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji jednego źródła energii dla osób fizycznych wynosi zł. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji wielu źródeł energii dla osób fizycznych wynosi zł. Zdjęcie nr.1 Ogniwa fotowoltaiczne Autor: Bartłomiej Asztemborski 3

4 Maksymalny poziom jednostkowy kosztów kwalifikowanych Tab.1. Maksymalny poziom jednostkowy kosztów kwalifikowanych dla instalacji OZE produkujących ciepło. l.p. Instalacja Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji 1 Źródła ciepła opalane biomasą kotły o załadunku ręcznym zł/kw kotły o załadunku automatycznym zł/kw Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż zasobnika buforowego wody grzewczej maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększ się o 200 zł/kw. 2 Pompy ciepła dla pomp ciepła typu powietrza/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.: zł/kw dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.: z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów zł, z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów: zł, dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: zł/kw 3 Kolektory słoneczne 3500 zł/kw (moc określona zgodnie z normą PN-EN lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m^2 4

5 Tab.2. Maksymalny poziom jednostkowy kosztów kwalifikowanych dla instalacji OZE produkujących ciepło. l.p. Instalacja Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji 4 Systemy fotowoltaiczne dla instalacji o mocy poniżej 10 kw: 8 000zł/kWp; dla instalacji o mocy od 10 do 40 kw: zł/kwp; jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000zł/kWh pojemności akumulatora. 5 Małe elektrownie wiatrowe dla instalacji o mocy poniżej 10kW: zł/kW; dla instalacji o mocy od 10 do 40kW: 6500 zł/kw; jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000zł/kWh pojemności akumulatora. 6 Mikrokogeneracja dla instalacji na biogaz, o mocy poniżej 20 kwe zł/kWe; dla instalacji na biogaz o mocy od 20 do 40 kwe zł/kwe; dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy poniżej 20 kwe: zł/kwe; dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy od 20 do 40 kwe: 7 000zł/kWe. 5

6 Praktyczne informacje, nt. instalacji słonecznych Instalacje wykorzystujące promieniowanie słoneczne powinny być eksponowane na południe lub południowy zachód, ze względu na największe uzyski energii. Kąt pochylenia w zależności od pory roku powinien wynosić stopni. Biorąc pod uwagę instalację kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych należy wziąć pod uwagę zacienienie, które obniża efektywność działania tego typu urządzeń. Co wyklucza montaż instalacji na dachu? Montaż instalacji na dachu domu może wykluczyć zły stan techniczny oraz pokrycie dachowe zbudowane z azbestu. Jak praktycznie dobrać wielkość instalacji z ogniwami fotowoltaicznymi? Zestaw z ogniwami fotowoltaicznymi dobierane jest na wiele sposobów. Jednym z nich może być założenie wielkości rachunków za energię elektryczną w ciągu roku. Poniżej przedstawiono tabelę doboru mocy instalacji ogniw fotowoltaicznych (PV). Tab.3. Dobór mocy instalacji PV według zużycia energii elektrycznej Rach. roczny Rach. mc Zesta w Koszt dach skośny z montażem Dotacja 40% Rata mc pożyczki < 1400 zł ok 120 zł 2 kw zł zł ok 60 zł zł ok 166 zł 3 kw zł zł ok 70 zł zł ok 220 zł 4 kw zł zł ok 90 zł zł ok 266 zł 5 kw zł zł ok 110 zł zł ok 375 zł 6 kw zł zł ok 140 zł zł ok 416 zł 8 kw zł zł ok 170 zł zł ok 583 zł 10 kw zł zł ok 210 zł Źródło: Opracowano na podstawie 6

7 Technologie rekomendowane dla Józefowa Pod względem technicznym na obszarze miasta Józefów należy przede wszystkim rozważyć montaż instalacji wykorzystujących promieniowanie słoneczne czyli ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Pompy ciepła, które dają podobne korzyści co kolektory słoneczne nie będą miały uzasadnienia ze względu na rodzaj gruntu jaki znajduje się w Józefowie (piasek). Przykład Poniżej przedstawiono dwa przykłady w których uwzględniono koszty zakupu instalacji OZE (produkcja energii elektrycznej, produkcja ciepła) oraz możliwości oszczędności porównując do konwencjonalnych źródeł energii. Tab. 4. Kolektory słoneczne koszt zakupu oraz możliwe oszczędności dla 4,5 osobowej rodziny Instalacja słoneczna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej kolektory słoneczne Ilość mieszkańców 4-5 Ilość kolektorów płaskie 4, ok. 7,3 m 2 Koszt z montażem Koszt z dopłatą NFOŚiGW (20%) Okres spłaty Średnia miesięczna rata Spłata roczna Porównanie do konwencjonalnych źródeł energii En. elektryczna zł zł 15 lat 63,4 zł 761 zł Gaz ziemny Zaoszczędzony koszt roczny 1728 zł 1152 zł Źródło: Opracowanie własne 7

8 Tab. 5. Ogniwa fotowoltaiczne koszt zakupu oraz możliwe oszczędności dla 4,5 osobowej rodziny Instalacja słoneczna do produkcji energii elektrycznej ogniwa fotowoltaiczne (PV) Ilość mieszkańców 4-5 Koszt z montażem Koszt z dopłatą NFOŚiGW (40%) Okres spłaty Średnia miesięczna rata Spłata roczna zł zł 15 lat 86 zł 1037 zł Porównanie do konwencjonalnych źródeł energii energia elektryczna Zaoszczędzony koszt roczny Źródło: Opracowanie własne Podsumowanie 1 530zł 1. JST wnioskuje o max. dofinansowanie = 100% kosztów kwalifikowanych, w tym od 60% do 80% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki udzielanych na maks. okres 15-letni. 2. JST zawiera z użytkownikami instalacji umowy cywilno-prawne, na mocy których przenosi na nich pełne obciążenia związane z obsługą przez JST pożyczki NF, zarówno w zakresie spłaty kapitału pożyczki w określonych latach, jak i odsetek z tytułu oprocentowania, a także - gdyby taka sytuacja wystąpiła (np. przy niezachowaniu trwałości przedsięwzięcia), wcześniejszego zwrotu kapitału pożyczki, pożytków i ew. odsetek za zwłokę w sytuacjach określonych w umowie pożyczki. 3. JST tak ustali warunki płatności za dostawę i montaż instalacji i/lub sposób finansowania pożyczką NF, że nie będzie konieczności zapewnienia przez JST finansowania pomostowego inwestycji. 4. Koszty niekwalifikowane inwestycji i ew. finansowanie obrotowe nie będą istotne. 5. VAT za dostawę i montaż instalacji przez JST nie podlega odliczeniu i stanowi koszt kwalifikowany inwestycji. 8

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Mały Trójpak Ustawa OZE Obecne warunki prawne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ZAKRES OGÓLNY

PROGRAM PRIORYTETOWY ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do programu

Załącznik 4 do programu Załącznik 4 do programu Wymagania techniczne dla przedsięwzięć oraz dotyczące uprawnień do montażu instalacji dla programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Opracowanie sporządzone przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Krajowe Programy Priorytetowe finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych Programów Operacyjnych, WFOŚiGW oraz banków Opracowanie sporządzone przez Pomorską

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument,

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument, Konieczne postanowienia umów pożyczek zawieranych łącznie z umowami dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami końcowymi 1. pożyczka wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielana jest przez WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI BENEFICJENCI OFERTA SKIEROWANA JEST DO: osób fizycznych posiadających prawo

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ POZYSKAJ DOTACJE EUROPEJSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1 EUROPROJEKTY LTD. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne w praktyce, czyli jak uzyskać dofinansowanie z programu NFOŚiGW

Kolektory słoneczne w praktyce, czyli jak uzyskać dofinansowanie z programu NFOŚiGW Kolektory słoneczne w praktyce, czyli jak uzyskać dofinansowanie z programu NFOŚiGW Kolektory słoneczne wykorzystywane są w domach w około 70% jako element instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW Ryszard Ochwat Dyrektor Biura 7.03.2014 r. 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Prosument

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej 3 Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary

Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary Odnawialne Źródła Energii Rozwiązania energooszczędne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami Zakres dofinansowania Dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla według rządowego

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE 10 CZERWCA 2014 R. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ANNA ŻYŁA, GŁÓWNY EKOLOG BANKU DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE Ciepło dla budynków z OZE w Polsce i w Niemczech Polsko-Niemiecka

Bardziej szczegółowo

Scenariusze opłacalności mikroinstalacji PV

Scenariusze opłacalności mikroinstalacji PV Scenariusze opłacalności mikroinstalacji PV Autor: Leszek Pstraś - Consoltech, Katowice ("Czysta Energia" - nr 6/2014) Czy Polacy chcący wytwarzać energię elektryczną w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych

Bardziej szczegółowo