DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO"

Transkrypt

1 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016

2 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO UL.ROOSEVELTA 18, ŁÓDŹ Opracowała: Bożena Przybylska - Inspektor Wojewódzki Krystyna Rogowska - Starszy Inspektor Wojewódzki Zatwierdził: Agnieszka Łukomska-Dulaj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

3 - 2 - Analiza działalności zakładów lecznictwa zamkniętego I półrocze 2016 roku Materiałem źródłowym do opracowania niniejszej analizy są dane uzyskane ze szpitali i zakładów opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjnoopiekuńcze, hospicja i oddziały medycyny paliatywnej). W opracowaniu nie uwzględniono działalności Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z powodu braku danych. Zgodnie z przyjętą zasadą w sprawozdawczości resortu zdrowia od 2010 roku w liczbie łóżek w szpitalach są uwzględniane miejsca dla noworodków i wcześniaków (793 miejsc). W odrębnej pozycji wykazano miejsca w oddziałach dziennych o kodach resortowych oddziałów stacjonarnych oraz szpitalach/ oddziałach jednego dnia, które są uwzględniane w liczbie łóżek w szpitalach. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych wyróżniamy: świadczenia szpitalne, świadczenia inne niż szpitalne. Ze świadczeń szpitalnych wyłączono hospicja i oddziały medycyny paliatywnej wykazane w odrębnej pozycji poniższej publikacji. Nie ujęto także ośrodków opieki pozaszpitalnej o kodach resortowych oraz , 2740 wykazywanych w sprawozdaniach dotyczących lecznictwa ambulatoryjnego. Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne W I półroczu 2016 roku w obszarze stacjonarnych i całodowych świadczeń szpitalnych nastapiły nastepujace zmiany: z dniem 30 stycznia 2016 r. zakończył działalność Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliczny Nr 4 im. M.Konopnickiej w Łodzi. Z dniem 1 lutego 2016 r oddziały ww. szpitala zostały włączone w struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

4 - 3 - z dniem 31 marca 2016 r. zakończyło działalność Centrum Kliniczno Dydaktyczne jako jednostka organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 1 kwietnia 2016 r. oddziały ww.szpitala funkcjonują w strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z dniem 31 maja 2016 r. zakończył działalność Medeor Plus Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi funkcjonujący w strukturach podmiotu leczniczego pn.: Marta Krajewska Frankowska, z dniem 1 czerwca 2016 r. rozpoczął działalność MEDEOR Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi działający w nowopowstałym podmiocie leczniczym pn.: MEDEOR Sp. z o.o. Sp. K., w I półroczu 2016 r. rozpoczął działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ANDERS z oddziałem rehabilitacyjnym w Studziankach. Na dzień 30 czerwca 2016 r. w województwie łódzkim w 25 podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorstwami funkcjonuje 35 szpitali (publicznych), co w odniesieniu do podmiotu tworzącego (organu założycielskiego) przedstawia się następująco: Podmiot tworzący Liczba podmiotów leczniczych Liczba szpitali Samorząd Województwa Samorządy Powiatowe 9 10 Uniwersytet Medyczny 3 7 Minister Zdrowia 2 2 MSW 1 1 Razem Liczba szpitali ogółem i łóżek według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. dla poszczególnych organów założycielskich przedstawia się następująco:

5 - 4 - Organ założycielski Liczba szpitali i łóżek wg stanu 2016 r. ( bez łóżek szpitala MSW) Szpitale opieki całodobowej Liczba 2/ szpitali 1/ Szpitale/oddziały "jednego dnia" Liczba szpitali Liczba łóżek Liczba miejsc w oddziałach dziennych r r. stan 2016 r. Ministerstwo Zdrowia Uniwersytet Medyczny Samorząd Województwa Samorząd powiatowy i gminny MSW 1 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Ogółem / Szpital, jako jednostka organizacyjna podmiotu prowadzącego działalność leczniczą 2/ łącznie z mi neonatologicznymi, bez łóżek medycyny paliatywnej i hospicjów * bez łóżek szpitala MSW W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 r. w szpitalach ubyło 41 łóżek opieki całodobowej. Na dzień 30 czerwca 2016 r. łącznie w rodzaju działalności leczenie szpitalne funkcjonowało łóżek : łóżek opieki całodobowej, 49 miejsc w oddziałach dziennych oraz 165 łóżek w szpitalach/oddziałach jednego dnia. Stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku w województwie łódzkim funkcjonowały 34 zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze z liczbą 1741 łóżek. W porównaniu do 31 grudnia 2015 r. odnotowano nastepujące zmiany: z dniem 1 maja 2016 r. zakończył działalność Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy "Dom Pomocy Rodzinie" Ewa Janicka w Łodzi ( 70 łóżek),

6 - 5 - z dniem 2 maja 2016 r. rozpoczął działalność Niepubliczny Zakład Opiekuńczo- Leczniczy - "EVA CARE" Sp. z o.o. w Łodzi z liczbą 70 łóżek, z dniem 1 stycznia 2016 r. rozpoczął działalność Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łodzi z liczbą 40 łóżek, funkcjonujący w strukturach Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "FEL-MED" Sp. z o.o. w Łodzi. Ogółem w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 r. w zakładach opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych przybyły 54. Liczbę zakładów i liczbę łóżek na dzień 31 gudnia 2015 r. w odniesieniu do organów założycielskich przedstawia poniższa tabela: Zakłady opiekuńczo-lecznicze wg stanu na dzień 2016 r. Organ założycielski Liczba zakładów ZOL-e 2015 r. I półr r. Ministerstwo Zdrowia Uniwersytet Medyczny Samorząd Województwa Samorząd powiatowy i gminny Przedsiębiorstwa ( Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej) Ogółem Oddziały medycyny paliatywnej Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r j.t.) wyodrębniono ze szpitali działalność oddziałów medycyny paliatywnej. Na dzień 30 czerwca 2016 roku w województwie łódzkim funkcjonowało sześć oddziałów medycyny paliatywnej z łączną liczbą 107 łóżek. Hospicja Na dzień 30 czerwca 2016 roku na terenie województwa łódzkiego funkcjonowało jedno hospicjum stacjonarne z liczbą 11 łóżek.

7 Tabl.1 Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego wg powiatów 2016 roku - ogółem WYSZCZEGÓLNIENIE wg powiatów Wypisani na O G Ó Ł E M ( ) * ,87 6,12 21,71 2,50 : stacjonarne * ,23 5,63 22,94 2,36 jednego dnia * ,47 1,01 103,70 0,01 dzienne * ,12 1,27 130,33 0,00 hospocjum stacjonarne * ,09 237,86 1,91 0,00 medycyny paliatywnej * ,07 16,41 9,57 64,84 opiekuńczo-lecznicze * ,72 98,79 1,63 38,76 1. Szpitale * ,07 5,32 24,25 2,19 : stacjonarne * ,23 5,63 22,94 2,36 jednego dnia * ,47 1,01 103,70 0, dzienne * ,12 1,27 130,33 0,00 2. Hospicjum stacjonarne * ,09 237,86 1,91 0,00 3. Medycyna paliatywna * ,07 16,41 9,57 64,84 4. Zakłady opiekuńczo-lecznicze * ,72 98,79 1,63 38,76 Zakłady wojewódzkie * ,93 6,72 21,73 2,64 : stacjonarne * ,13 6,80 21,33 2,50 jednego dnia * ,29 1,00 86,29 0,00 dzienne * ,29 1,00 171,74 0,00 medycyny paliatywnej * ,41 16,14 9,07 53,85 opiekuńczo-lecznicze * ,54 87,16 2,07 44,29 */ leczono bez ruchu międzyoddziałowego

8 WYSZCZEGÓLNIENIE wg powiatów Wypisani na Zakłady powiatowe * ,67 5,09 23,53 3,15 : stacjonarne * ,07 5,12 22,48 3,49 jednego dnia * ,55 1,00 158,55 0,02 dzienne * ,70 19,25 9,70 0,00 opiekuńczo-lecznicze * ,70 93,01 1,81 42,28 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze * ,11 4,85 27,05 1,46 : stacjonarne * ,99 4,76 27,29 1,35 jednego dnia * ,75 1,00 220,75 0,00 dzienne * ,50 1,00 69,50 0,00 medycyny paliatywnej * ,42 15,62 11,17 67,74 opiekuńczo-lecznicze * ,45 75,84 2,02 24,75 Zakłady niepubliczne * ,98 6,89 17,86 2,78 : stacjonarne * ,41 4,77 22,73 2,38 jednego dnia * ,50 1,02 76,35 0,00 hospicjum stacjonarne * ,09 237,86 1,91 0,00 medycyny paliatywnej * ,19 17,42 10,11 88,00 opiekuńczo-lecznicze * ,50 102,85 1,54 38, : stacjonarne */ leczono bez ruchu międzyoddziałowego

9 Tabl. 2 Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego 2016 wg. specjalności oddziałów WYSZCZEGÓLNIENIE na ODDZIAŁY WEWNĘTRZNE ,12 6,03 24,08 7,69 Zakłady wojewódzkie ,22 7,02 21,41 8,81 Zakłady powiatowe ,00 6,30 22,69 8,03 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,81 4,24 40,95 4,40 Zakłady niepubliczne ,04 5,43 25,25 7,33 ODDZIAŁY ALERGOLOGICZNE DLA DZIECI ,89 3,77 43,19 0,00 Zakłady wojewódzkie ,89 3,77 43,19 0, ODDZIAŁY DIABETOLOGICZNE ,12 8,75 20,70 4,16 Zakłady wojewódzkie ,05 10,12 19,07 5,80 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,08 6,87 23,44 1,95 ODDZIAŁY DIABETOLOGICZNE DZIECIĘCE ,04 4,30 35,39 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,04 4,30 35,39 0,00 ODDZIAŁY ENDOKRYNOLOGICZNE ,36 3,61 27,24 0,00 Zakłady wojewódzkie ,44 4,45 30,68 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,14 3,37 28,27 0,00 Zakłady niepubliczne ,86 2,73 16,43 0,00 ODDZIAŁY ENDOKRYNOLOGICZNE DZIECIĘCE ,00 1,21 88,08 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,00 1,21 88,08 0,00

10 na ODDZIAŁY GASTROLOGICZNE I GASTROENTEROLOGICZNE ,65 3,50 41,95 1,66 Zakłady wojewódzkie ,76 3,29 40,11 2,11 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,54 4,59 39,13 1,86 Zakłady niepubliczne ,25 1,00 61,25 0,00 ODDZIAŁY GASTROLOGICZNE I GASTROENTEROLOGICZNE DZIECIĘCE ,77 3,62 25,09 0,05 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,77 3,62 25,09 0,05 ODDZIAŁY GERIATRYCZNE ,52 4,71 18,81 0,79 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,45 4,61 29,18 0,00 Zakłady niepubliczne ,00 5,14 7,40 4,23 ODDZIAŁY HEMATOLOGICZNE ,69 3,68 55,65 1, Zakłady wojewódzkie ,69 3,68 55,65 1,79 ODDZIAŁY KARDIOLOGICZNE ,52 4,00 32,64 2,35 Zakłady wojewódzkie ,61 4,60 32,33 2,18 Zakłady powiatowe ,97 5,42 23,23 6,82 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,77 3,92 32,59 1,69 Zakłady niepubliczne ,74 2,19 44,08 0,56 ODDZIAŁY KARDIOLOGICZNE DZIECIĘCE ,57 4,38 33,47 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,57 4,38 33,47 0,00 ODDZIAŁY INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ,42 1,65 70,45 0,79 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,00 0,00 0,00 0,00 Zakłady niepubliczne ,12 1,65 78,74 0,79

11 na ODDZIAŁY NEFROLOGICZNE ,20 6,42 24,02 5,72 Zakłady wojewódzkie ,62 6,57 23,83 5,71 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,47 6,13 24,37 5,73 ODDZIAŁY NEFROLOGICZNE DZIECIĘCE ,33 2,16 69,44 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,33 2,16 69,44 0,00 ODDZIAŁY TOKSYKOLOGICZNE ,69 1,42 44,72 0,28 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,69 1,42 44,72 0,28 ODDZIAŁY DERMATOLOGICZNE ,61 5,92 23,90 0,00 Zakłady wojewódzkie ,68 6,87 23,84 0, Zakłady niepubliczne ,25 9,83 10,50 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,80 4,09 32,93 0,00 ODDZIAŁY DERMATOLOGICZNE DZIECIĘCE ,33 4,93 24,80 0,00 Zakłady wojewódzkie ,33 4,93 24,80 0,00 ODDZIAŁY NEUROLOGICZNE ,08 5,95 25,21 3,48 Zakłady wojewódzkie ,40 5,69 28,55 3,77 Zakłady powiatowe ,36 6,12 18,19 4,62 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,92 6,31 34,38 2,20 Zakłady niepubliczne ,67 6,31 18,64 3,16 ODDZIAŁY NEUROLOGICZNE DZIECIĘCE ,64 3,67 22,79 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,64 3,67 22,79 0,00

12 na ODDZIAŁY UDAROWE ,65 11,28 11,41 12,14 Zakłady wojewódzkie ,85 12,62 15,20 13,93 Zakłady powiatowe ,58 10,71 16,95 6,60 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,56 9,80 9,75 14,67 Zakłady niepubliczne ,19 11,29 7,81 14,64 ODDZIAŁY ONKOLOGICZNE Zakłady resortowe ODDZIAŁY CHIEMIOTERAPII ,08 2,08 71,80 0,37 Zakłady wojewódzkie ,26 2,10 72,48 0,40 Zakłady niepubliczne ,45 1,93 68,05 0,15 ODDZIAŁY RADIOTERAPII ,29 8,65 17,03 1,01 Zakłady wojewódzkie ,44 8,50 19,81 0,92 Zakłady niepubliczne ,30 9,84 7,96 1,74 ODDZIAŁY ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ,05 4,32 25,00 0,18 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,05 4,32 25,00 0,18 ODDZIAŁY ANESTEZJOLOGII I NTENSYWNEJ TERAPII ,83 9,10 15,70 38,68 Zakłady wojewódzkie ,72 9,77 16,04 36,29 Zakłady powiatowe ,71 6,33 23,18 28,12 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,10 8,37 16,38 48,24 Zakłady niepubliczne ,90 12,37 9,29 56,

13 ODDZIAŁY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ,50 7,02 13,32 7,64 Zakłady wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,03 7,02 13,68 7,64 ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ,94 7,21 21,90 3,02 Zakłady wojewódzkie ,84 8,19 22,56 2,08 Zakłady powiatowe ,12 6,72 15,19 5,07 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,32 3,77 48,32 3,03 Zakłady niepubliczne ,54 13,39 9,97 6,71 na ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI ,06 4,71 25,72 0,00 Zakłady wojewódzkie ,06 4,71 25,72 0, ODDZIAŁY REUMATOLOGICZNE ,72 6,60 17,53 0,00 Zakłady wojewódzkie ,43 6,27 20,80 0,00 Zakłady powiatowe ,32 7,66 11,66 0,00 ODDZIAŁY REHABILITACYJNE ,75 23,54 6,57 0,08 Zakłady wojewódzkie ,76 24,91 6,94 0,06 Zakłady powiatowe ,06 23,49 7,41 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,80 22,54 8,77 0,00 Zakłady niepubliczne ,94 22,41 5,40 0,19 ODDZIAŁY REHABILITACYJNE DZIECIĘCE ,42 21,73 5,22 0,00 Zakłady wojewódzkie ,06 23,12 6,10 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,35 16,14 3,30 0,00

14 na ODDZIAŁY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ,81 21,86 7,13 1,90 Zakłady wojewódzkie ,24 18,15 8,39 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,67 20,20 1,67 0,00 Zakłady niepubliczne ,00 52,79 3,43 21,43 ODDZIAŁY CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DOROSŁYCH ,01 5,98 23,75 2,08 Zakłady wojewódzkie ,42 5,88 26,07 1,61 Zakłady powiatowe ,50 7,18 17,90 6,18 Zakłady niepubliczne ,64 5,74 15,96 2,62 ODDZIAŁY CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI ,66 3,91 25,50 0,00 Zakłady wojewódzkie ,66 3,91 25,50 0, ODDZIAŁY CHORÓB ZAWODOWYCH ,44 2,88 8,48 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,44 2,88 8,48 0,00 ODDZIAŁY PEDIATRYCZNE ,81 4,39 24,32 0,01 Zakłady wojewódzkie ,95 4,98 20,49 0,04 Zakłady powiatowe ,76 4,72 20,94 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,49 3,70 35,02 0,00 Zakłady niepubliczne ,19 4,60 21,55 0,00 ODDZIAŁY NEONATOLOGICZNE ,92 4,93 15,20 0,50 Zakłady wojewódzkie ,65 4,90 16,45 0,17 Zakłady powiatowe ,23 3,82 12,63 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,31 9,14 12,72 2,60 Zakłady niepubliczne ,92 3,64 17,00 0,04

15 na ODDZIAŁY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE ,55 3,79 29,20 0,01 Zakłady wojewódzkie ,32 3,84 28,96 0,00 Zakłady powiatowe ,64 3,65 23,76 0,02 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,90 4,26 31,69 0,02 Zakłady niepubliczne ,45 3,43 31,32 0,01 ODDZIAŁY GINEKOLOGICZNE ,21 2,72 36,86 0,00 Zakłady powiatowe ,65 2,63 37,15 0,00 Zakłady niepubliczne ,63 2,95 36,13 0,00 ODDZIAŁY POŁOŻNICZE ,98 2,78 41,36 0, Zakłady niepubliczne ,98 2,78 41,36 0,00 ODDZIAŁY GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ ,15 3,21 32,15 0,00 Zakłady wojewódzkie ,15 3,21 32,15 0,00 ODDZIAŁY CHIRURGICZNE OGÓLNE ,46 4,29 27,12 1,96 Zakłady wojewódzkie ,29 5,02 24,97 2,67 Zakłady powiatowe ,37 4,50 26,51 2,32 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,18 4,17 28,60 1,80 Zakłady niepubliczne ,85 3,77 28,35 1,36

16 na ODDZIAŁY CHIRURGICZNE DZIECIĘCE ,57 2,90 37,46 0,00 Zakłady wojewódzkie ,18 2,58 44,61 0,00 Zakłady powiatowe ,45 2,98 18,95 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,87 3,06 38,19 0,00 Zakłady niepubliczne ,90 2,90 45,80 0,00 ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ ,21 4,80 28,60 1,72 Zakłady wojewódzkie ,21 4,80 28,60 1,72 ODDZIAŁY CHIRURGII NACZYŃ ,21 5,73 29,70 3,44 Zakłady wojewódzkie ,21 5,73 29,70 3,44 ODDZIAŁY CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ,45 3,29 40,21 0,13 Zakłady wojewódzkie ,95 4,71 25,47 0,20 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,31 1,98 91,08 0,09 Zakłady niepubliczne ,00 1,26 166,50 0,00 ODDZIAŁY CHIRURGII PLASTYCZNEJ ,96 1,91 18,87 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,50 1,91 19,64 0,00 Zakłady niepubliczne ,00 1,00 2,00 0, ODDZIAŁY OPARZENIOWE DZIECIĘCE ,88 4,38 23,06 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,88 4,38 23,06 0,00

17 na ODDZIAŁY KARDIOCHIRURGICZNE ,73 7,39 16,21 3,74 Zakłady wojewódzkie ,00 8,80 13,64 6,67 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,65 7,06 16,96 3,07 ODDZIAŁY KARDIOCHIRURGICZNE DZIECIĘCE ,87 4,81 19,30 0,23 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,87 4,81 19,30 0,23 ODDZIAŁY NEUROCHIRURGICZNE ,68 6,33 19,05 3,01 Zakłady wojewódzkie ,54 7,27 18,23 4,71 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,79 5,46 21,04 1,40 Zakłady niepubliczne ,50 3,00 4,50 0,00 ODDZIAŁY NEUROCHIRURGICZNE DZIECIĘCE ,60 5,85 44,00 0, Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,60 5,85 44,00 0,47 ODDZIAŁY URAZOWO-ORTOPEDYCZNE ,48 4,69 22,90 0,38 Zakłady wojewódzkie ,08 6,30 19,53 0,56 Zakłady powiatowe ,22 4,03 23,38 0,28 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,24 3,82 36,45 0,24 Zakłady niepubliczne ,93 4,07 19,65 0,35 ODDZIAŁY URAZOWO-ORTOPEDYCZNE DZIECIĘCE ,74 4,21 36,26 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,74 4,21 36,26 0,00

18 na ODDZIAŁY OKULISTYCZNE ,70 1,83 51,19 0,01 Zakłady wojewódzkie ,04 2,18 43,08 0,02 Zakłady powiatowe ,77 1,90 48,77 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,40 2,13 54,17 0,00 Zakłady niepubliczne ,93 1,00 67,93 0,00 ODDZIAŁY OKULISTYCZNE DZIECIĘCE ,75 2,23 47,35 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,75 2,23 47,35 0,00 ODDZIAŁY OTOLARYNGOLOGICZNE ,93 3,40 26,72 0,02 Zakłady wojewódzkie ,07 3,81 24,41 0,03 Zakłady powiatowe ,83 3,95 22,75 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,25 2,54 36,36 0,00 Zakłady niepubliczne ,00 3,13 23,95 0,00 ODDZIAŁY OTOLARYNGOLOGICZNE DZIECIĘCE ,09 2,30 46,91 0,00 Zakłady wojewódzkie ,50 4,27 24,70 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,78 2,06 52,92 0, ODDZIAŁY CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ ,02 2,76 21,78 0,09 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,61 2,76 23,08 0,12 Zakłady niepubliczne ,50 2,76 18,69 0,00

19 na ODDZIAŁY UROLOGICZNE ,74 3,17 35,82 0,28 Zakłady wojewódzkie ,22 3,37 35,34 0,34 Zakłady powiatowe ,35 4,35 22,59 0,52 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,92 2,32 52,08 0,08 Zakłady niepubliczne ,65 2,85 34,61 0,19 ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE ,07 29,17 5,69 0,40 Zakłady wojewódzkie ,03 29,43 5,78 0,41 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,34 32,27 5,28 0,00 Zakłady niepubliczne ,42 25,26 5,60 0, ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE DZIECIĘCE ,52 30,15 4,93 0,00 Zakłady wojewódzkie ,35 28,22 4,87 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,24 33,45 5,03 0,00 ODDZIAŁY REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ,53 60,20 3,13 1,27 Zakłady wojewódzkie ,53 60,20 3,13 1,27 ODDZIAŁY LECZENIA UZALEŻNIEŃ ,40 12,74 11,02 0,05 Zakłady wojewódzkie ,95 13,87 11,53 0,07 Zakłady powiatowe ,02 14,03 9,27 0,00 Zakłady niepubliczne ,58 7,87 10,24 0,00

20 na ODDZIAŁY RATOWNICTWA ,63 0,55 208,47 0,70 Zakłady wojewódzkie ,14 0,30 242,36 0,70 Zakłady powiatowe ,55 0,95 176,81 0,75 Zakłady niepubliczne ,07 0,57 199,96 0,66 ODDZIAŁY RATOWNICTWA DLA DZIECI ,75 0,97 44,00 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,75 0,97 44,00 0,00 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE ,72 98,75 1,63 38,76 Zakłady wojewódzkie ,54 86,82 2,08 44,29 Zakłady powiatowe ,70 93,01 1,81 42,28 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,45 75,84 2,02 24,75 Zakłady niepubliczne ,50 102,85 1,54 38, ODDZIAŁY OPIEKI HOSPICYJNEJ ,09 237,86 1,91 0,00 Zakłady niepubliczne ,09 237,86 1,91 0,00 ODDZIAŁY MEDYCYNY PALIATYWNEJ ,07 16,41 9,57 64,78 Zakłady wojewódzkie ,41 16,14 9,07 53,75 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,42 15,62 11,17 67,74 Zakłady niepubliczne ,19 17,42 10,11 88,00 ODDZIAŁY JEDNEGO DNIA DLA DOROSŁYCH ,10 1,00 102,65 0,01 Zakłady wojewódzkie ,29 1,00 86,29 0,00 Zakłady powiatowe ,55 1,00 158,55 0,02 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,50 1,00 169,50 0,00 Zakłady niepubliczne ,32 1,01 79,63 0,00 ODDZIAŁY JEDNEGO DNIA DLA DZIECI ,83 1,00 237,83 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,83 1,00 237,83 0,00

21 DZIENNY ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY LECZENI W ODDZIAŁACH DZIENNYCH Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze DZIENNY ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ODDZIAŁ DZIENNY CHEMIOTERAPII Zakłady wojewódzkie Zakłady powiatowe Zakłady niepubliczne

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r. UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 listopada 2012r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2011-2015 podm iotów : podm iotów : podm iotów : podm iotów :

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r.

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ Strona 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 2017 WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ II III Część IX Część X Oddział Wewnętrzny Szpital SPZOZ 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975 Oddział

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE:

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 261 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Rejestracja/Transport sanitarny Punkt przyjęć planowych Obszar internistyczny Obszar chirurgiczny Dyżurki lekarskie Dyżurka OIOM Lekarz dyżurny OIOM Pracownia EEG i EMG Szpitalny oddział ratunkowy/izba

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 KATOWICE 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR1 ul. Derdowskiego 23; Nr certyfikatu: 485478 Ważność załącznika jest zgodna z ważnością certyfikatu. - pracownia badań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 2. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r.

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r.

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r. ANEKS NR 1 z dnia 29.06.2018 r. DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Z DNIA Działając w oparciu o zapis ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz. 3863 UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/173/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/173/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 5567 UCHWAŁA NR XXVI/173/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2014 r. Projekt z dnia 10 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIX/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 KATOWICE 2015 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo