CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1"

Transkrypt

1

2 AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 2. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 3. mgr Sabina Wiatkowska Przewodnicząca Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 1 Powołany Zarządzeniem Nr 32/17 Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw ewaluacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyujnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisamie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594). 2

3 I. SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE 1. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu II Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych, otrzymuje Blok operacyjny neurochirurgii Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej Blok operacyjny kardiochirurgii Blok operacyjny laryngologii i chirurgii głowy i szyi Blok operacyjny okulistyki Blok operacyjny chirurgii naczyniowej Blok operacyjny położnictwa i ginekologii Blok operacyjny urologii Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej b) dla modułu IV Specjalistyczne techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych u pacjentów w skrajnych stanach bezpośredniego zagrożenia życia, wiersz 2., otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii kardiochirurgicznej c) dla modułu V Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dorosłych, otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych Oddział anestezjologii i intensywnej terapii kardiochirurgicznej Oddział anestezjologii i intensywnej terapii chirurgii klatki piersiowej Oddział anestezjologii i intensywnej terapii neurochirurgicznej d) dla modułu VI Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dzieci, otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci e) dla modułu VII Terapia bólu ostrego u dorosłych i dzieci, otrzymuje Oddział pooperacyjny dla dorosłych Oddział pooperacyjny dla dzieci f) dla modułu VIII Medycyna ratunkowa, otrzumuje Zespół ratownictwa medycznego

4 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje : a) ppkt. 5.2.: Staż, pkt. 2. otrzymuje Chirurgii klatki piersiowej Staż, pkt. 9. otrzymuje brzmienie Chirurgii urazowo-ortopedycznej b) ppkt. 5.4.: Staż, pkt. 2. otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii albo oddział anestezjologii i intensywnej terapii kardiochirurgicznej c) ppkt. 5.5.: Staż, pkt. 1. otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych Staż, pkt. 2. otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii kardiochirurgicznej Staż: pkt. 3. otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii chirurgii klatki piersiowej Staż: pkt. 4. otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii neurochirurgicznej d) ppkt. 5.6.: Staż otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci e) ppkt. 5.7.: Staż: pkt.1. otrzymuje Oddział pooperacyjny dla dorosłych Staż: pkt. 2. otrzymuje Oddział pooperacyjny dla dzieci f) ppkt. 5.8.: Staż otrzymuje Zespół ratownictwa medycznego a) ppkt otrzymuje STAŻ: Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej b) ppkt otrzymuje STAŻ: Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej c) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii albo Oddział anestezjologii i intensywnej terapii kardiochirurgicznej d) ppkt otrzymuje 4

5 STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych e) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii kardiochirurgicznej f) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii chirurgii klatki piersiowej g) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii neurochirurgicznej h) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział pooperacyjny dla dorosłych j) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział pooperacyjny dla dzieci k) ppkt otrzymuje STAŻ: Zespół ratownictwa medycznego 2. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu II Wybrane aspekty leczenia w chirurgii, otrzymuje Oddział chirurgiczny ogólny z salą opatrunkową b) dla modułu III Ocena stanu zdrowia pacjenta w chirurgii, otrzymuje Oddział chirurgiczny ogólny; Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej c) dla modułu IV Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogólnej, wiersz 2., otrzymuje Oddział chirurgiczny ogólny d) dla modułu V Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej i ortopedii, otrzymuje Ambulatorium chirurgiczne; Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej e) dla modułu VI Pielęgnowanie pacjenta w oddziale neurochirurgii, otrzymuje Oddział neurochirurgiczny f) dla modułu VII Pielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz torakochirurgii, otrzymuje Oddział kardiochirurgiczny 5

6 Oddział chirurgii naczyniowej Oddział chirurgii klatki piersiowej g) dla modułu VIII Pielęgnowanie pacjenta w oddziale urologii, otrzumuje Oddział urologiczny h) dla modułu IX Wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego, otrzumuje Oddział chirurgii dziecięcej 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje : a) ppkt 5.2. Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddział chirurgiczny ogólny z salą opatrunkową b) ppkt 5.3. Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddział chirurgiczny ogólny albo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej c) ppkt 5.4. Miejsce odbywania stażu, wiersz 2., otrzymuje Oddział chirurgiczny ogólny d) ppkt 5.5. Miejsce odbywania stażu otrzymuje Ambulatorium chirurgiczne albo Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej e) ppkt 5.6. Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddział neurochirurgiczny f) ppkt 5.7. Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddział kardiochirurgiczny Oddział chirurgii naczyniowej Oddział chirurgii klatki piersiowej g) ppkt 5.8. Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddział urologiczny h) ppkt 5.9. Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddział chirurgii dziecięcej 3) pkt. 6. Program zajęc stażowych : a) ppkt 6.1. otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgiczny ogólny z salą opatrunkową b) ppkt 6.2. otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgiczny ogólny albo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej c) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgiczny ogólny d) ppkt otrzymuje STAŻ: Ambulatorium chirurgiczne albo Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 6

7 e) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej f) ppkt 6.5. otrzymuje STAŻ: Oddział neurochirurgiczny g) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział kardiochirurgiczny h) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgii naczyniowej i) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgii klatki piersiowej j) ppkt 6.7. otrzymuje STAŻ: Oddział urologiczny k) ppkt 6.8. otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgii dziecięcej 3. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu III Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości, otrzymuje Podstawowa opieka zdrowotna w środowisku zamieszkania osób starszych b) dla modułu VII Opieka pielęgniarska w schorzeniach wieku podeszłego, wiersz 2., otrzymuje Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej c) dla modułu VII Opieka pielęgniarska w schorzeniach wieku podeszłego, wiersz 4., otrzymuje Oddział geriatryczny; Oddział chorób wewnętrznych d) dla modułu VIII Opieka pielęgniarska nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym, otrzymuje Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Oddział rehabilitacyjny; Oddział rehabilitacji narządu ruchu; Zakład rehabilitacji leczniczej 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje : a) ppkt 5.3.: Staż: otrzymuje Podstawowa opieka zdrowotna w środowisku zamieszkania osób starszych b) ppkt

8 Staż, w wierszu 2., otrzymuje Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Staż, w wierszu 4., otrzymuje Oddział geriatryczny albo oddział chorób wewnętrznych. c) ppkt 5.8. Staż, w wierszu 2., otrzymuje Oddział rehabilitacyjny albo oddział rehabilitacji narządu ruchu albo zakład rehabilitacji leczniczej 3) pkt. 6. Program zajeć praktycznych : a) ppkt 6.1. otrzymuje STAŻ: Podstawowa opieka zdrowotna w środowisku zamieszkania osób starszych b) ppkt 6.3. otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej c) ppkt 6.5. otrzymuje STAŻ: Oddział geriatryczny albo oddział chorób wewnętrznych d) ppkt 6.7. otrzymuje STAŻ: Oddział rehabilitacyjny albo Oddział rehabilitacji narządu ruchu albo Zakład rehabilitacji leczniczej 4. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu II Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu krążenia, otrzymuje Oddział kardiologiczny Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego b) dla modułu III Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu oddechowego, otrzymuje Oddział chorób płuc c) dla modułu IV Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego ogólnej, otrzymuje Oddział gastroenterologiczny d) dla modułu V Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu moczowego, otrzymuje Oddział nefrologiczny Stacja dializ 8

9 e) dla modułu VI Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi, otrzymuje Oddział chorób metabolicznych; Oddział endokrynologiczny Poradnia endokrynologiczna; Poradnia chorób metabolicznych; Poradnia diabetologiczna f) dla modułu VII Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi, otrzymuje Oddział hematologiczny g) dla modułu VIII Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami reumatycznymi, otrzymuje Oddział reumatologiczny h) dla modułu IX Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi, wiersz 2., otrzymuje Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION); Oddział wzmożonej opieki neurologicznej i) dla modułu XI Wybrane aspekty opieki paliatywnej, otrzymuje Oddział medycyny paliatywnej; Ośrodek opieki paliatywnej. 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku gdy a) ppkt 5.2.: Wymiar godzinowy stażu:, otrzymuje Oddział kardiologiczny Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego b) ppkt 5.3.: Wymiar stażu: otrzymuje Oddział chorób płuc c) ppkt 5.4.: Wymiar stażu: otrzymuje Oddział gastroenterologiczny d) ppkt 5.5.: Staż, w wierszu 1., otrzymuje Oddział nefrologiczny Staż, w wierszu 2., otrzymuje Stacja dializ e) ppkt 5.6.: Staż, tiret 1. otrzymuje Oddział chorób metabolicznych albo oddział endokrynologiczny Staż, tiret 2. otrzymuje Poradnia endokrynologiczna albo poradnia chorób metabolicznych albo poradnia diabetologiczna 9

10 f) ppkt 5.7.: Wymiar: otrzymuje Oddział hematologiczny g) ppkt 5.8.: Wymiar: otrzymuje Oddział reumatologiczny h) ppkt 5.9.: Wymiar stażu, tiret 2. otrzymuje Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION); Oddział wzmożonej opieki neurologicznej i) ppkt 5.11.: Wymiar: otrzymuje Oddział medycyny paliatywnej albo Ośrodek opieki paliatywnej a) ppkt 6.1. otrzymuje STAŻ: Oddział kardiologiczny b) ppkt 6.2. otrzymuje STAŻ: Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego. c) ppkt 6.3. otrzymuje STAŻ: Oddział chorób płuc d) ppkt 6.4. otrzymuje STAŻ: Oddział gastroenterologiczny e) ppkt 6.5. otrzymuje STAŻ: Oddział nefrologiczny f) ppkt 6.6. otrzymuje STAŻ: Stacja dializ g) ppkt 6.7. otrzymuje STAŻ: Oddział chorób metabolicznych albo Oddział endokrynologiczny h) ppkt 6.8. otrzymuje STAŻ: Poradnia endokrynologiczna albo Poradnia chorób metabolicznych albo Poradnia diabetologiczna i) ppkt 6.9. otrzymuje STAŻ: Oddział hematologiczny j) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział reumatologiczny k) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION) albo Oddział wzmożonej opieki neurologicznej 4) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział medycyny paliatywnej albo Ośrodek opieki paliatywnej 10

11 5. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4 Plan nauczania, w kolumni: Miejsce realizacji stażu : a) dla modułu III Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób przewlekle chorych neurologicznie, otrzymuje Oddział neurologiczny b) dla modułu IV Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad przewlekle chorymi diabetologicznie, otrzymuje Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa; Oddział diabetologiczny; Oddział chorób wewnętrznych c) dla modułu V Wybrane aspekty terapii i pielęgnowanie przewlekle chorych pulmunologicznie i reumatologicznie, otrzymuje Oddział chorób płuc Oddział reumatologiczny d) dla modułu VI Choroby serca i naczyń oraz stany zagrożenia życia u przewlekle chorych kardiologicznie, otrzymuje Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych; Oddział hipertensjologiczny; Oddział angiologiczny e) dla modułu VII Gerontologia kliniczna i pielęgnowanie chorych w starszym wieku, otrzymuje Oddział geriatryczny; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy; Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa; Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku f) dla modułu VIII Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym, wiersz 2., otrzymuje Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Hospicjum stacjonarne g) dla modułu X Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób upośledzonych umysłowo, otrzymuje Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Ośrodek terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Warsztaty terapii zajęciowej 11

12 h) dla modułu XI Problemy somatyczne i psychospołeczne osób z zaburzeniami psychicznymi, otrzymuje Oddział psychiatryczny; Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i) dla modułu XIII Rehabilitacja osób przewlekle chorych w wybranych stanach klinicznych, otrzymuje Oddział rehabilitacji; Zakład rehabilitacji leczniczej; Zakład opiekuńczoleczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy j) dla modułu XIV Zagadnienia opieki paliatywnej, otrzymuje Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt. 5.3.: Staż otrzymuje Oddział neurologiczny b) ppkt. 5.4.: Staż otrzymuje Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa albo Oddział diabetologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych c) ppkt. 5.5.: Staż, pkt. 1. otrzymuje Oddział chorób płuc Staż, pkt. 2. otrzymuje Oddział reumatologiczny d) ppkt. 5.6.: Staż otrzymuje Oddział kardiologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych albo Oddział hipertensjologiczny albo Oddział angiologiczny e) ppkt. 5.7.: Staż otrzymuje Oddział geriatryczny albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa albo Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku f) ppkt. 5.8.: Staż: pkt. 2. otrzymuje Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Hospicjum stacjonarne 12

13 g) ppkt : Staż otrzymuje Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Ośrodek terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Warsztaty terapii zajęciowej h) ppkt : Staż otrzymuje Oddział psychiatryczny albo Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi albo Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i) ppkt : Staż otrzymuje Oddział rehabilitacji albo Zakład rehabilitacji leczniczej albo Zakład opiekuńczoleczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy j) ppkt : Staż otrzymuje Oddział medycyny paliatywnej albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe a) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział neurologiczny b) ppkt otrzymuje STAŻ: Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa albo Oddział diabetologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych c) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chorób płuc d) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział reumatologiczny e) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział kardiologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych albo Oddział hipertensjologiczny albo Oddział angiologiczny f) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział geriatryczny albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa albo Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku g) ppkt otrzymuje STAŻ: Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo 13

14 Hospicjum stacjonarne h) ppkt otrzymuje STAŻ: Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Ośrodek terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Warsztaty terapii zajęciowej i) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział psychiatryczny albo Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi albo Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 4) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział rehabilitacji albo Zakład rehabilitacji leczniczej albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 5) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział medycyny paliatywnej albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe 6. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4 Plan nauczania, w kolumnie: Miejsce realizacji stażu : a) dla modułu V Dziecko w opiece paliatywnej, wiersz 2., otrzymuje Oddział neurologii dziecięcej b) dla modułu V Dziecko w opiece paliatywnej, wiersz 3., otrzymuje Hospicjum stacjonarne dla dzieci; Hospicjum domowe dla dzieci; Oddział onkologii dziecięcej c) dla modułu VIII Podstawy kliniczne i opieka nad pacjentem z chorobą nienowotworową o niepomyślnym rokowaniu, otrzymuje Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe; Poradnia medycyny paliatywnej 2) Przypis zawarty pod tabelą w pkt. 4. Plan nauczania oznaczony* zostaje usunięty. 3) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt. 5.5.: Staż: pkt. 2. otrzymuje 14

15 Oddział neurologii dziecięcej Staż: pkt. 3. otrzymuje Hospicjum stacjonarne dla dzieci albo Hospicjum domowe dla dzieci albo Oddział onkologii dziecięcej b) ppkt. 5.8.: Staż otrzymuje Oddział medycyny paliatywnej albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe albo Poradnia medycyny paliatywnej 4) pkt. 6. Program zajęć praktycznych : a) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział neurologii dziecięcej b) ppkt otrzymuje STAŻ: Hospicjum stacjonarne dla dzieci albo Hospicjum domowe dla dzieci albo Oddział onkologii dziecięcej d) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział medycyny paliatywnej albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe albo Poradnia medycyny paliatywnej 7. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu III Dziecko zdrowe, wiersz 2. otrzymuje Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania b) dla modułu IV Dziecko w chorobie ostrej, wiersz 3. otrzymuje Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci; Oddział chorób zakaźnych dla dzieci c) dla modułu V Dziecko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w wierszu 1., otrzymuje Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci; Izba przyjęć dla dzieci d) dla modułu VI Dziecko z chorobą przewlekłą, otrzymuje Oddział pediatryczny e) dla modułu VII Dziecko niepełnosprawne, wiersz 1. Otrzymuje Odział rehabilitacyjny; Oddział rehabilitacji neurologicznej f) dla modułu VII Dziecko niepełnosprawne, wiersz 2. Otrzymuje Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole integracyjnej; Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej g) dla modułu VIII Dziecko z chorobą nowotworową, wiersz 1. Otrzymuje 15

16 Oddział onkologii dziecięcej; Oddział onkologii i hematologii dziecięcej h) dla modułu VIII Dziecko z chorobą nowotworową, wiersz 2., otrzymuje Oddział chemioterapii dziennej; Poradnia chemioterapii i) dla modułu IX Opieka paliatywna w pediatrii, otrzymuje Hospicjum stacjonarne dla dzieci; Hospicjum domowe dla dzieci 2) pkt. 5. W wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt Forma odbywania stażu: pkt. 2. Otrzymuje Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania b) ppkt Miejsce odbywania stażu, pkt. 3. Otrzymuje Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci albo Oddział chorób zakaźnych dla dzieci a) ppkt Miejsce odbywania stażu, wiersz 1., otrzymuje Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci albo Izba przyjęć dla dzieci c) ppkt Miejsce odbywania stażu, otrzymuje Oddział pediatryczny d) ppkt Miejsce odbywania stażu: pkt. 1. Otrzymuje Odział rehabilitacyjny albo Oddział rehabilitacji neurologicznej pkt. 2. Otrzymuje Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole integracyjnej albo Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej e) ppkt Forma dbywania stażu: pkt 1) otrzymuje Oddział onkologii dziecięcej albo Oddział onkologii i hematologii dziecięcej pkt 2) otrzymuje Oddział chemioterapii dziennej albo Poradnia chemioterapii f) ppkt Miejsce odbywania stażu, otrzymuje Hospicjum stacjonarne dla dzieci albo Hospicjum domowe dla dzieci a) ppkt otrzymuje STAŻ: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania b) ppkt otrzymuje 16

17 STAŻ: Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci albo Oddział chorób zakaźnych dla dzieci c) ppkt otrzymuje STAŻ: Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci albo Izba przyjęć dla dzieci d) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział pediatryczny e) ppkt otrzymuje STAŻ: Odział rehabilitacyjny albo Oddział rehabilitacji neurologicznej f) ppkt otrzymuje STAŻ: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole integracyjnej albo Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej g) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział onkologii dziecięcej albo Oddział onkologii i hematologii dziecięcej h) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chemioterapii dziennej albo Poradnia chemioterapii i) ppkt otrzymuje STAŻ: Hospicjum stacjonarne dla dzieci albo Hospicjum domowe dla dzieci 8. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4. Plan nauczania,w kolumnie: Miejsce realizacji stażu : a) dla modułu VI Profesjonalna opieka pielęgniarska nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, wiersz 1., otrzymuje Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dorosłych b) dla modułu VI Profesjonalna opieka pielęgniarska nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, wiersz 4., otrzymuje Oddział detoksykacji; Oddział terapii uzależnienia od alkoholu; Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt. 5.6.: Staż: pkt. 1. otrzymuje Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dorosłych ; Staż: pkt. 4. otrzymuje 17

18 Oddział detoksykacji; Oddział terapii uzależnienia od alkoholu; Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych a) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dorosłych 9. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4. Plan nauczania, kolumnie: Miejsce realizacji stażu : a) dla modułu II Państwowe Ratownictwo Medyczne w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym, wiersz 1. otrzymuje Centrum powiadamiania ratunkowego; Centrum dyspozytorskie b) dla modułu II Państwowe Ratownictwo Medyczne w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym, wiersz 3. otrzymuje Wydziały zarządzania kryzysowego; Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego c) dla modułu VI Kardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych, otrzymuje Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego; Oddział kardiologii inwazyjnej d) dla modułu VII Niekardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych, wiersz 2. otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych e) dla modułu X Stany zagrożenia życia i zdrowia w ginekologii i położnictwie, wiersz 1., otrzymuje Sala porodowa f) dla modułu XI Stany zagrożenia życia i zdrowia dzieci, wiersz 1. otrzymuje Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego; Izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego g) dla modułu XI Stany zagrożenia życia i zdrowia dzieci, wiersz 3., otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt Staż: otrzymuje 18

19 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego albo ddział kardiologii inwazyjnej b) ppkt Staż: pkt. 2. otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych c) ppkt Staż: pkt. 1. otrzymuje Sala porodowa a) ppkt Staż: pkt. 3. otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci 3) pkt. 7. Program zajeć praktycznych kolumna: Miejsce odbywania stazu a) wiersz 6. otrzymuje Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego albo Oddział kardiologii inwazyjnej b) wiersz 7. otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych c) wiersz 9. otrzymuje Sala porodowa d) wiersz 13. otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci e) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego albo Oddział kardiologii inwazyjnej f) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych g) ppkt otrzymuje STAŻ: Sala porodowa h) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci 10. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4 Plan nauczania, w kolumni: Miejsce realizacji stażu : a) dla modułu III Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej, otrzymuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej b) dla modułu VII Profilaktyka przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy. Przemoc rówieśnicza, otrzymuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej; Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 19

20 c) dla modułu VIII Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, otrzymuje Oddział geriatryczny; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy d) dla modułu IX Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania, otrzymuje Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania e) dla modułu X Zaawansowana opieka pielęgniarska, otrzymuje wiersz 2.: Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; Poradnia medycyny rodzinnej; Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych wiersz 3.: Poradnia medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe wiersz 4.: Poradnia rehabilitacyjna; Oddział rehabilitacyjny wiersz 5.: Centrum psychiatryczne; Poradnia zdrowia psychicznego 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt Staż: otrzymuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie albo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej b) ppkt otrzymuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej albo Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem c) ppkt Forma odbywania stażu: otrzymuje zajęcia zblokowane w Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania d) ppkt otrzymuje w wierszu 2.: Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej albo Poradnia medycyny rodzinnej albo Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych w wierszu 4.: Poradnia rehabilitacyjna albo Oddział rehabilitacyjny 3) w pkt. 6. Program zajęć praktycznych : a) ppkt. 6.1 otrzymuje STAŻ: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie albo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej b) ppkt. 6.2 otrzymuje STAŻ: Ośrodek Interwencji Kryzysowej albo Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem c) ppkt. 6.4 otrzymuje STAŻ Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania 20

21 d) ppkt. 6.5 otrzymuje STAŻ: Gabinet szczepień podstawowej opieki zdrowotnej e) ppkt. 6.6 otrzymuje STAŻ: Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej albo Poradnia medycyny rodzinnej albo Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych f) ppkt. 6.8 otrzymuje STAŻ: Poradnia rehabilitacyjna albo Oddział rehabilitacyjny 11. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu II Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi, otrzymuje Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) b) dla modułu III Higiena pracy, otrzymuje Dział higieny pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej (SSE) c) dla modułu IV Medycyna pracy, otrzymuje Poradnia chorób zawodowych Poradnia laryngologiczna Poradnia okulistyczna Poradnia dermatologiczna Poradnia neurologiczna d) dla modułu V Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących, otrzymuje wiersz 2.: Poradnia rehabilitacyjna wiersz 3.: Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych wiersz 4.: Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej 2) Przypisy zawarte pod tabelą w pkt. 4. Plan nauczania oznaczone od 1 do 6 zostały usunięte. 12. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznopołożniczego dla położnych, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4 Plan nauczania, w kolumnie: Miejsce realizacji stażu : a) dla modułu III Specjalistyczna opieka położniczo-ginekologiczna w okresie przedkoncepcyjnym, wiersz 2., otrzymuje 21

22 Oddział leczenia niepłodności; Poradnia leczenia niepłodności b) dla modułu IV Specjalistyczna opieka położnicza w przebiegu ciąży, wiersz 4., otrzymuje Pracownia USG c) dla modułu V Specjalistyczna opieka położnicza nad kobietą rodzącą, otrzymuje Sala porodowa d) dla modułu VI Specjalistyczna opieka położnicza nad położnicą i noworodkiem, wiersz 1., otrzymuje Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział położniczy; Oddział położniczoginekologiczny e) dla modułu VII Specjalistyczna opieka ginekologiczna nad dziewczynką w okresie dojrzewania otrzymuje brzmienie Poradnia położniczo-ginekologiczna; Poradnia ginekologiczna; Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt f) dla modułu VIII Specjalistyczna opieka ginekologiczna wybrane problemy ginekologiczne wieku rozrodczego otrzymuje Oddział ginekologiczny; Oddział endokrynologii ginekologicznej g) dla modułu X Specjalistyczna opieka ginekologiczna w zakresie onkologii ginekologicznej, otrzymuje Poradnia ginekologii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku gdy a) ppkt Staż, pkt. 4.: otrzymuje Pracownia USG b) ppkt Staż: otrzymuje Sala porodowa c) ppkt Staż, pkt. 1.: otrzymuje Oddział położnictwa i neonatologii albo Oddział położniczy albo Oddział położniczo-ginekologiczny d) ppkt Staż: otrzymuje Poradnia położniczo-ginekologiczna albo Poradnia ginekologiczna albo Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt e) ppkt Staż, pkt. 1.: otrzymuje Poradnia ginekologii onkologicznej 22

23 Staż, pkt. 2.: otrzymuje Oddział ginekologii onkologicznej 3) pkt. 6 Program zajęć praktycznych a) ppkt otrzymuje STAŻ: Pracownia USG b) ppkt otrzymuje STAŻ: Sala porodowa c) ppkt. 6.8 otrzymuje STAŻ: Oddział położnictwa i neonatologii albo Oddział położniczy albo Oddział położniczo-ginekologiczny d) ppkt otrzymuje STAŻ: Poradnia położniczo-ginekologiczna albo Poradnia ginekologiczna albo Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt e) ppkt otrzymuje STAŻ: Poradnia ginekologii onkologicznej f) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział ginekologii onkologicznej 13. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4 Plan nauczania, kolumnie: Mmiejsce realizacji stażu : a) dla modułu II Praca położnej w środowisku rodzinnym, otrzymuje Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Ośrodek Interwencji Kryzysowej b) dla modułu IV Organizacja i prowadzenie szkoły dla rodziców, otrzymuje Szkoła rodzenia c) dla modułu V Opieka położnicza, otrzymuje wiersz 1.: Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział położniczy; Oddział położniczo-ginekologiczny wiersz 2.: Oddział patologii ciąży d) dla modułu VII Opieka nad noworodkiem, otrzymuje Oddział neonatologiczny ze stanowiskiem intensywnej opieki neonatologicznej Poradnia neonatologiczna; Poradnia patologii noworodka e) dla modułu VIII Opieka ginekologiczna i onkologiczna, otrzymuje 23

24 Oddział ginekologiczny 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku gdy a) ppkt. 5.2.: Staż: pkt. 1. otrzymuje Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej Staż: pkt. 2. otrzymuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie albo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej albo Ośrodek Interwencji Kryzysowej b) ppkt Staż: otrzymuje Szkoła rodzenia c) ppkt. 5.5.: Staż: pkt. 1. otrzymuje Oddział położnictwa i neonatologii albo Oddział położniczy albo Oddział położniczo-ginekologiczny Staż: pkt. 2. otrzymuje Oddział patologii ciąży d) ppkt Staż: pkt. 1. otrzymuje Oddział neonatologiczny ze stanowiskiem intensywnej opieki neonatologicznej e) ppkt Staż: otrzymuje Oddział ginekologiczny 3) pkt. 6. Program zajeć praktycznych : a) ppkt otrzymuje STAŻ: Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej b) ppkt otrzymuje STAŻ: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie albo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej albo Ośrodek Interwencji Kryzysowej c) ppkt otrzymuje STAŻ: Szkoła rodzenia d) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział położnictwa i neonatologii albo Oddział położniczy albo Oddział położniczo-ginekologiczny e) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział patologii ciąży f) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział neonatologiczny ze stanowiskiem intensywnej opieki neonatologicznej 24

25 g) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział ginekologiczny 14. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4. Plan nauczania, kolumnie: Miejsce realizacji stażu : a) dla modułu IV Pielęgnowanie dorosłego z chorobą nowotworową, otrzymuje Oddział chemioterapii stacjonarnej Oddział chemioterapii dziennej Oddział radioterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii Oddział chirurgii onkologicznej b) dla modułu VII Opieka paliatywna, otrzymuje Hospicjum stacjonarne Hospicjum domowe 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku gdy a) ppkt. 5.4: Staż: pkt. 1., tiret pierwszy: otrzymuje Oddział chemioterapii stacjonarnej Staż: pkt. 1., tiret drugi: otrzymuje Oddział chemioterapii dziennej Staż: pkt. 2., tiret pierwszy: otrzymuje Oddział radioterapii Staż: pkt. 2., tiret drugi: otrzymuje Pracownia lub zakład teleradioterapii Staż: pkt. 2., tiret trzeci: otrzymuje Pracownia lub zakład brachyterapii Staż: pkt. 3. otrzymuje Oddział chirurgii onkologicznej b) ppkt Staż: otrzymuje Hospicjum stacjonarne oraz Hospicjum domowe 25

26 a) ppkt Staż: w wierszu Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji stażu : tiret pierwszy: otrzymuje Oddział chemioterapii stacjonarnej tiret drugi: otrzymuje Oddział chemioterapii dziennej b) ppkt w wierszu Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji stażu : tiret pierwszy: otrzymuje Oddział radioterapii tiret drugi: otrzymuje Pracownia lub zakład teleradioterapii tiret trzeci: otrzymuje Pracownia lub zakład brachyterapii c) ppkt otrzymuje Oddział chirurgii onkologicznej d) ppkt otrzymuje Hospicjum stacjonarne oraz Hospicjum domowe 15. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu III Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej, otrzymuje Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej Pracownia endoskopii b) dla modułu VI Pielęgniarstwo operacyjne w ortopedii i traumatologii, otrzymuje Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej c) dla modułu IX Pielęgniarstwo operacyjne w torakochirurgii, otrzymuje Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej d) dla modułu X Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii naczyń, otrzymuje Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii naczyniowej e) dla modułu XI Pielęgniarstwo operacyjne w otolaryngologii, otrzymuje Blok operacyjny otorynolaryngologii f) dla modułu XII Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii plastycznej, otrzymuje Blok operacyjny chirurgii plastycznej 26

27 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt. 5.3 Staż: otrzymuje Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej Pracownia endoskopii b) ppkt. 5.6 Staż: otrzymuje Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej c) ppkt. 5.9 Staż: otrzymuje Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej d) ppkt Staż: otrzymuje Blok operacyjny chirurgii naczyniowej e) ppkt Staż: otrzymuje Blok operacyjny otorynolaryngologii f) ppkt stażu otrzymuje Blok operacyjny chirurgii plastycznej 3) w pkt. 6 Program zajeć praktycznych a) ppkt. 6.1 otrzymuje STAŻ: Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej oraz Pracownia endoskopii b) ppkt. 6.4 otrzymuje STAŻ: Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej c) ppkt. 6.7 otrzymuje STAŻ: Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej d) ppkt. 6.8 otrzymuje STAŻ: Blok operacyjny chirurgii naczyniowej e) ppkt. 6.9 otrzymuje STAŻ: Blok operacyjny otorynolaryngologii f) ppkt otrzymuje STAŻ: Blok operacyjny chirurgii plastycznej 16. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się nastepujace zmiany: a) dla modułu IV Choroby zakaźne, otrzymuje Oddział chorób zakaźnych 27

28 b) dla modułu V Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: wiersz 1.: otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii wiersz 2.: otrzymuje Stacja dializ wiersz 3.: otrzymuje Oddział wieloprofilowy zachowawczy wiersz 4.: otrzymuje Oddział wieloprofilowy zabiegowy wiersz 6.: otrzymuje Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział ginekologiczny 2) pkt. 5. w wieszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje a) ppkt. 5.5: Staż, pkt. 1.: otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Staż, pkt. 2.: otrzymuje Stacja dializ Staż, pkt. 3.: otrzymuje Oddział wieloprofilowy zachowawczy Staż, pkt. 4.: otrzymuje Oddział wieloprofilowy zabiegowy Staż, pkt. 6.: otrzymuje Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział ginekologiczny a) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii b) ppkt otrzymuje STAŻ: Stacja dializ c) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział wieloprofilowy zachowawczy d) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział wieloprofilowy zabiegowy e) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział ginekologiczny 17. W programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4 Plan nauczania, w kolumnie: Miejsce realizacji stażu : 28

29 a) dla modułu III Uwarunkowania zdrowia noworodka i ocena jego stanu, otrzymuje Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział neonatologiczny b) dla modułu IV Opieka nad noworodkiem zdrowym, otrzymuje Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział neonatologiczny c) dla modułu V Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym, otrzymuje Oddział patologii noworodka; Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN) 2) Przypis zawarty pod tabelą w pkt. 4 Plan nauczania oznaczony* zostaje usunięty 3) pkt. 5 w wieszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje a) ppkt. 5.3 Zajęcia praktyczne (staż): otrzymuje Oddział położnictwa i neonatologii albo Oddział neonatologiczny b) ppkt. 5.4 Zajęcia praktyczne (staż): otrzymuje Oddział położnictwa i neonatologii albo Oddział neonatologiczny 4) pkt 6 Program zajeć praktycznych a) ppkt. 6.1 otrzymuje STAŻ: Oddział położnictwa i neonatologii albo Oddział neonatologiczny b) ppkt. 6.2 otrzymuje STAŻ: Oddział położnictwa i neonatologii albo Oddział neonatologiczny II. KURSY KWALIFIKACYJNE 1. W programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu III Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dorosłych otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych, b) dla modułu IV Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dzieci otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci, c) dla modułu V Terapia bólu ostrego u dorosłych i dzieci otrzymuje Oddział pooperacyjny, d) dla modułu VII Medycyna ratunkowa otrzymuje Szpitalny oddział ratunkowy; Zespół ratownictwa medycznego, 29

30 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt. 5.3.: Staż otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych b) ppkt. 5.4.: Staż otrzymuje Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci c) ppkt. 5.5.: Staż otrzymuje Oddział pooperacyjny d) ppkt. 5.7.: Staż otrzymuje Szpitalny oddział ratunkowy albo zespół ratownictwa medycznego a) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych b) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci c) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział pooperacyjny 2. W programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu I Pielęgniarstwo chirurgiczne zagadnienia ogólne otrzymuje Oddział chirurgiczny ogólny z salą opatrunkową b) dla modułu II Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogólnej otrzymuje Oddział chirurgiczny ogólny c) dla modułu III Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej otrzymuje Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej; Oddział obrażeń wielonarządowych d) dla modułu IV Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii naczyniowej otrzymuje Oddził chirurgii naczyniowej e) dla modułu V Pielęgnowanie pacjenta w oddziale urologii otrzymuje Oddział urologiczny 30

31 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt. 5.1.: Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddział chirurgiczny ogólny z salą opatrunkową a) ppkt. 5.2.: Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddział chirurgiczny ogólny b) ppkt. 5.3.: Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej albo ddział obrażeń wielonarządowych c) ppkt. 5.4.: Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddził chirurgii naczyniowej d) ppkt. 5.5.: Miejsce odbywania stażu otrzymuje Oddział urologiczny a) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgiczny ogólny z salą opatrunkową b) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgiczny ogólny c) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej albo Oddział obrażeń wielonarządowych d) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chirurgii naczyniowej e) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział urologiczny. 3. W programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu VI Opieka pielęgniarska w wybranych schorzeniach wieku podeszłego, wiersz 2., otrzymuje Oddział geriatryczny; Oddział chorób wewnętrznych b) dla modułu VII Wybrane problemy opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym, otrzymuje Zakład opiekuńczo-lecznicy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy 31

32 a) ppkt Staż, wiersz 2., otrzymuje Oddział geriatryczny albo Oddział chorób wewnętrznych a) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział geriatryczny albo Oddział chorób wewnętrznych 4. W programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: a) dla modułu V Specyfika opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i młodym dorosłym z cukrzycą: wiersz drugi otrzymuje Poradnia diabetologiczna dla dzieci b) dla modułu VII Opieka nad kobietą w ciąży z cukrzycą, otrzymuje Poradnia diabetologiczna c) dla modułu IX Edukacja chorych na cukrzycę, otrzymuje Poradnia diabetologiczna; Oddział diabetologiczny 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt. 5.5.:Staż, pkt. 2. otrzymuje Poradnia diabetologiczna dla dzieci b) ppkt. 5.7 Staż otrzymuje Poradnia diabetologiczna a) ppkt otrzymuje STAŻ: Poradnia diabetologiczna dla dzieci b) ppkt otrzymuje STAŻ Poradnia diabetologiczna 5. W programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4. Plan nauczania, w kolujmnie: Miejsce realizacji stażu : a) dla modułu I Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu krążenia, wiersz 2., otrzymuje Oddział kardiologiczny 32

33 b) dla modułu II Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu oddechowego otrzymuje Oddział chorób płuc c) dla modułu III Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu pokarmowego otrzymuje Oddział gastroenetrologiczny w pracownią endoskopii d) dla modułu IV Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu moczowego otrzymuje Oddział nefrologiczny e) dla modułu V Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu dokrewnego otrzymuje Oddział chorób metabolicznych; Oddział endokrynologiczny; Oddział diabetologiczny; Oddział chorób wewnętrznych f) dla modułu VI Wybrane aspekty pielęgnowania chorych schorzeniami układu krwiotwórczego otrzymuje Oddział hematologiczny g) dla modułu VII Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami reumatycznymi otrzymuje Oddział reumatologiczny h) dla modułu VIII Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu nerwowego otrzymuje Oddział neurologiczny i) dla modułu X Wybrane aspekty opieki paliatywnej otrzymuje Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 2) pkt. 5. w wierszu: Wymiar, zasady i forma odbywania staży, w przypadku, gdy a) ppkt Staż, wiersz 2., otrzymuje Oddział kardiologiczny b) ppkt Staż otrzymuje Oddział chorób płuc c) ppkt Staż otrzymuje Oddział gastroenterologiczny z pracownią endoskopii d) ppkt Staż otrzymuje Oddziale nefrologicznym e) ppkt Staż otrzymuje Oddział chorób metabolicznych albo Oddział endokrynologiczny albo Oddział diabetologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych 33

34 f) ppkt Staż otrzymuje Oddział hematologiczny g) ppkt Staż otrzymuje Oddział reumatologiczny h) ppkt Staż otrzymuje Oddział neurologiczny i) ppkt Staż otrzymuje Oddział medycyny paliatywnej albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe a) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chorób płuc b) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział gastroenterologiczny z pracownią endoskopii c) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział nefrologiczny (w tym pododdział dializ) d) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział chorób metabolicznych albo Oddział endokrynologiczny albo Oddział diabetologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych e) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział hematologiczny f) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział reumatologiczny g) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział neurologiczny h) ppkt otrzymuje STAŻ: Oddział medycyny paliatywnej albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe 6. W programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt. 4 Plan nauczania, w kolumnie Miejsce realizacji stażu : a) dla modułu I Prewencja chorób układu krążenia, otrzymuje Poradnia kardiologiczna; Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej b) dla modułu II Diagnostyka chorób układu krążenia, wiersz trzeci otrzymuje 34

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. DANE OFERENTA. Dane kontaktowe. Nazwa / Imię i nazwisko. Adres NIP. Telefon.

FORMULARZ CENOWY 1. DANE OFERENTA. Dane kontaktowe. Nazwa / Imię i nazwisko. Adres NIP. Telefon. Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku nr SE-O.8.0824-3/18 FORMULARZ CENOWY 1. DANE OFERENTA Dane kontaktowe / Imię i nazwisko Adres NIP Telefon E-mail 2. OFERTA CENOWA SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘNIARSTWA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Tabela: Propozycje kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych

Tabela: Propozycje kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych Tabela: Propozycje kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych Zakres świadczeń opieki zdrowotnej Propozycja wymaganych kwalifikacji Dodatkowe kryteria Oddziały Propozycja wymaganych kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ Strona 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 2017 WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ II III Część IX Część X Oddział Wewnętrzny Szpital SPZOZ 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975 Oddział

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 4018 UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 2904 UCHWAŁA NR VI/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r.

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r. ANEKS NR 1 z dnia 29.06.2018 r. DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Z DNIA Działając w oparciu o zapis ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Rejestracja/Transport sanitarny Punkt przyjęć planowych Obszar internistyczny Obszar chirurgiczny Dyżurki lekarskie Dyżurka OIOM Lekarz dyżurny OIOM Pracownia EEG i EMG Szpitalny oddział ratunkowy/izba

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna Załącznik nr 2 Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 272. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. z 5 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 272. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. z 5 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 272 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 183 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Kursy dla pielęgniarek i położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych Kursy dla pielęgniarek i położnych Rodzaj kursu Nazwa kursu Czas trwania Cena Pielęgniarstwo geriatryczne 305 godzin, w tym: zajęcia teoretyczne 180 godzin zajęcia praktyczne 125 godzin 1 250 zł Kursy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK: Dział szkoleń działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje szkolenia w ramach kształcenia podyplomowego zgodnie z programami kształcenia opracowanymi przez Zespół do spraw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2011-2015 podm iotów : podm iotów : podm iotów : podm iotów :

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek 2015 6 stabilny 31 180 2015 6 pilny 15 51 2015 6 stabilny 94 80 2015 6 pilny 1 10 KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA 2015 ROK

OFERTA SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA 2015 ROK OFERTA SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA 2015 ROK 1. Kurs specjalizacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek posiadających aktualne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo