Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje do laboratorium ASK (2)"

Transkrypt

1 Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details -> zaznacz Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Next 2. Konfiguracja serwera DHCP: 2.1. Start -> Programs -> Administrative Tools -> DHCP 2.2. Zaznacz lokalny serwer lub dodaj inny komputer, menu Action -> Add server -> Wpisz jego adres IP 2.3. Dodawanie zakresu: menu Action -> New Scope Scope Name (Nazwa zakresu): Name wpisz np.: Zakres karty lokalnej IP Address Range (Zakres adresów IP): Start IP address: , End Address: Length (długość maski w bitach) = 24, Subnet Mask: Add Exclusions (wykluczenia): Start IP address: > Add Lease Duration (okres dzierżawy): Limited To: Day=0, Hours=1, Minutes=0, 2.4. Configure DHCP Options (Konfiguracja opcji DCHP), zaznacz pole: Yes, I want to configure -> Next Router (domyślna brama): IP address = Domain Name and DNS Servers (nazwa domenowa i serwery DNS): w polu Parent domain wpisz nazwę domeny, np.: sala09.pl IP address: > Add WINS Servers (Serwery WINS): IP address = > Add Activate Scope (Aktywowanie zmian): zaznacz pole: No, I will activate this scope later -> Next -> Finish Konfigurowanie dalszy opcji: zaznacz utworzony zakres, z menu Action wybierz Properties -> Zakładka DNS Zaznacz opcję: Automaticaly update DHCP client information in DNS (automatycznie uaktualnij informację o klientach w serwerze DNS) 2.6. Konfigurowanie globalnych opcji serwera DHCP: zaznacz gałąź Server Options, menu Action -> Configure Options DNS Servers: , Aktywacja zakresu: zaznacz utworzony zakres, menu Action -> Activate 3. Konfiguracja klienta DHCP: 3.1. Na każdym stanowisku lokalnym zainstaluj protokół TCP/IP Ustawienia protokołu TCP/IP Adres IP automatycznie uzyskaj adres IP, 3.4. Konfiguracja WINS użyj DHCP do rozpoznawania WINS, 3.5. Brama: usuń wszystkie zainstalowane bramy, 3.6. Konfiguracja DNS: wyłącz DNS Restart systemu. 4. Sprawdzanie poprawności przydzielonych adresów IP dla klienta Uruchom narzędzie winipcfg.exe i sprawdź informacje o protokole IP Sprawdź połączenia z innymi komputerami w sieci lokalnej. Ćwiczenie 2. Konfiguracja usługi WINS Windows Internet Name Server w Windows Instalacja Serwera WINS Network Services -> Details -> zaznacz Windows Internet Name System (WINS), Next 1

2 2. Konfiguracja Serwera WINS Start -> Programs -> Administrative Tools -> WINS 2.2. Zaznacz lokalny serwer WINS 2.3. Przeglądanie aktywnych rejestracji nazw NetBIOS: menu Action -> Find by Owner -> This owner -> Find Now 2.4. Konfiguracja właściwości serwera WINS: zaznacz serwer WINS, menu Action -> Properties Zakładka Intervals (podane czasy w formacie dzień:godzina:minuta) Renewal Interval: określa okres dzierżawy dla klienta WINS: 1:0: Extinction Interval: określa, jak długo zwolnione pole bazy danych jest nieużywane, zanim zostanie zaznaczone jako wygasłe (przy założeniu, że żaden inny system nie prosi o tę nazwę): 7:0:0 (okres przynajmniej równy Renewal Interval lub 4 dni) Extinction Timeout określa, jak szybko wygasłe wpisy są usuwane z bazy danych WINS: 2:0:0 (okres większy lub równy Renewal Interval) Verification interval określa czas, po którym serwer WINS musi zweryfikować aktywne nazwy otrzymane od innych serwerów WINS 24:0:0 (przynajmniej 24 dni) Mapowanie statyczne (w przypadku, gdy klient nie może być skonfigurowany do odwzorowywania nazw WINS): Zaznacz gałąź Active Registrations, menu Action -> New Static Mapping Computer Name: np.: stacja101, Type: Unique, IP Address: Sprawdź odpowiedź wywołania: ping stacja Konfiguracja klienta WINS Strat -> Ustawienia -> Panel Sterowania -> Sieć -> Protokół TCP/IP -> Właściwości Konfiguracja WINS -> Włącz rozpoznawanie WINS: zaznacz Kolejność przeszukiwania serwera WINS: Sprawdź odpowiedź w sieci lokalnej wywołania stacji zarejestrowanych w bazie serwera WINS. Ćwiczenie 3. Konfiguracja usługi (D)DNS (Dynamic) Domain Name System w Windows Instalacja Serwera DNS Network Services -> Details -> zaznacz Domain Name Server (DNS), Next 2. Konfiguracja Serwera DNS: 2.1. Start -> Programs -> Administrative Tools -> DNS Zaznacz lokalny serwer DNS lub podłącz się do innej stacji 2.3. Menu Action -> Configure the server. -> Next Zaznacz opcję This is the first DNS server (pierwszy serwer w domenie) Forward Lookup Zone (Strefa wyszukania do przodu - tłumaczenie nazwy domenowej na adres IP) -> Yes, Zone Type (rodzaj strefy) Standard Primary (Podstawowa) Zone Name (nazwa strefy) np.: sala09.pl Create a new file (tworzy nowy plik bazy danych strefy do przodu) Reverse Lookup Zone (Strefa wyszukiwania wstecznego tłumaczenie adresów IP na nazwy), Yes, create a reserve Zone Type (rodzaj strefy) Standard Primary (Podstawowa) Reverse Lookup Zone, Network ID (identyfikator sieci): Create a new file (tworzy nowy plik bazy danych strefy wstecznej) 2.4. Przekazywać dalej zapytanie nie obsłużone przez serwer DNS Usuń strefę. (root.dns) Umieszczoną w strefie Forward Lookup Zones Zaznacz serwer DNS, menu Action -> Properties 2

3 Zakładka Forwarders, zaznacz Enable forwarders, IP address: , Dodawanie rekordów A (nazw hostów w sieci): Zaznacz domenę sala09.pl menu Action -> New Host -> Name (nazwa hosta) np.: komp2, IP address: np.: , zaznacz opcję Create associated pointer (PTR) record (twórz rekord powiązania w strefie wstecznego wyszukiwania) dodaj inne rekordy A: np.: www z adresem Dodawanie rekordów CNAME (aliasów): menu Action -> New Alias, Alias name: ftp, Full qualifited name (pełna nazwa domenowa hosta) np.: Dodawania rekordów pocztowych (MX) Zaznacz domenę sala09.pl menu Action -> New Mail Exchanger: host: puste pole (obsługa aktualnej domeny), Mail server: komp2.sala09.pl, Mail server priority (im mniejsza liczba, tym wyższy priorytet wśród serwerów pocztowych) 2.8. Dodawanie pod-domeny (domeny podrzędnej) Zaznacz domenę sala09.pl menu Action -> New Domain, Name: np.: pokoj dodaj rekordy w tej domenie wg. punktów Konfiguracja klientów Dla właściwości protokołu IP włącz DNS (aktywna opcja) i dodaj DNS: Przetestuj wszystkie wpisy rekordów w sieci LAN (ping) pamiętając o hierarchicznej strukturze DNS (np.: ping 4. Przeglądanie bazy DNS Baza serwera DNS znajduje się w katalogu c:\winnt\system32\dns w plikach tekstowych sala09.pl.dns dla strefy wyszukiwania do przodu i inaddr.arpa.dns dla strefy wyszukiwania wstecznego. Ćwiczenie 4. Konfiguracja usług IIS (Internet Information Server) w Windows Instalacja serwerów IIS: 1.2. Z opcji Internet Information Server (IIS) wybierz między innymi serwery: FTP, NNTP, WWW -> Next. 2. Konfigurowanie serwerów IIS: Start -> Programs -> Administrative Tools -> Internet Services Manager 2.1. Zaznacz lokalny serwer: menu Action -> Properties, zaznacz opcję Enable Bandwidth Throttling (Ogranicz przepustowość łącza do ) i wpisz 1024 kb/s -> OK 2.2. Konfiguracja serwera FTP (File Transfer Protocol): zaznacz Default FTP Site, menu Action -> Properties Zakładka FTP Site: IP Address (adres IP karty, która ma obsługiwać wywołania klienta lub (All Unassigned) wszystkie adresy) TCP Port: domyślny port usługi FTP to Connections -> Limited To (Ograniczenie liczby jednoczesnego dostępu do serwisu) ustaw na wartość Connection Timeout (czas bezczynności w sek., po którym klient zostanie odłączony): Zakładka Security Accounts (zabezpieczenia dostępu): Zaznacz opcję Allow Anonymous Connections (dozwolone połączenia anonimowe), Username: konto, które będzie wykorzystywane przy połączeniu anonimowym (najczęściej konto z minimalnymi uprawnieniami w systemie, IUSR_nazwakomputera) Zaznacz opcję Allow only anonymous connetions (pozwól tylko na anonimowe połączenia) 3

4 Zakładka Messages (informacje): Welcome: Tekst, który będzie wyświetlany w czasie podłączenia z serwerem FTP, Exit: tekst, który będzie wyświetlany w czasie zamykania połączenia z serwerem FTP, Maximum Connections: tekst, który będzie wyświetlany w czasie przekroczenia maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń Zakładka Home directory (katalog główny serwera FTP); można zaznaczyć opcję A directory located on this computer wtedy w polu Local Path wpisz ścieżkę do katalogu lokalnego np.: c:\inetpub\ftproot; jeśli zaznaczysz opcję A share located on another computer w polu Local Path wpisz ścieżkę sieciową zasobu udostępnionego na innej maszynie w standardzie \\nazwa_komputera\nazwa_zasobu np.: \\komp1\ftproot; dodatkowo można określić konto, przez które połączenie z zasobem będzie realizowane (Connect As) poniżej prawa dostępu Read (prawo odczytu zawartości katalogu), Write (prawo zapisu do katalogu) Logs visit rejestrowanie połączeń Zakładka Directory Security (opcje dostępu na podstawie adresu IP); By default all computers will be: (domyślnie wszystkie komputery mają:) Grand Access (dostęp dozwolony) wtedy można dodać adresy IP maszyn, które będą miały zabroniony dostęp; jeśli zaznaczona jest opcja Denied Access (dostęp zabroniony) należy dodać adresy IP maszyn, które będą miały dostęp do serwera FTP Dodawanie wirtualnego katalogu: zaznacz Defalut FTP Site, menu Action -> New -> Virtual Directory -> Next, Alias (nazwa aliasu wirtualnego katalogu): wpisz np.: katalog Path (ścieżka dostępu, np.: c:\progam files) Prawa dostępu: read (odczyt) Uwaga: w katalogu głównym (root directory) musi istnieć folder o takiej samej nazwie jak alias np.: katalog Dodawanie nowego serwera FTP: zaznacz Default FTP Site menu Action -> New Site: postępuj zgodnie ze wskazówkami w punktach 2.2.x Testowanie połączeń z serwerem FTP (np.: program ftp.exe) 2.3. Konfiguracja serwera WWW: zaznacz Default Web Site menu Action -> Stop Dodanie nowej witryny, menu Action -> Site Description (Opis strony) np.: Nasza strona WWW IP Address and Port Settings (patrz pkt ) domyślny port dla WWW to Web Site Home Directory (katalog główny) np.: c:\inetpub\www Web Site Access Permissions (prawa dostępu): read odczyt, run scripts uruchomienie skryptów, execute wywołanie aplikacji, write zapis do katalogu, browse przeglądanie zawartości Dodatkowe opcje witryny WWW: zaznacz Nasza strona WWW, menu Action -> Properties zakładka Web Site (patrz pkt ) zakładka Performance (ustawienia wydajności serwera i łącza) patrz pkt Home Directory (katalog główny) patrz pkt zakładka Documents (nazwy domyślnych dokumentów) np.: index.html, default.html, default.htm Enable document footer (stopka dokumentów) nazwa dokumentu, który będzie dodawany do każdej strony jako stopka np.: c:\interpub\www\stopka.html Dodanie katalogu wirtualnego (patrz pkt i ) Utwórz dokumenty *.html w katalogu głównym serwera WWW Testowanie witryny internetowej przez klientów Konfiguracja serwera NNTP (grup dyskusyjnych) 4

5 zatrzymaj działanie Default NNTP Virtual Server dodanie nowego serwera NNTP, menu Action -> New -> Virtual Server Wpisz opis serwera NNTP np.: Nasz serwer NNTP Select IP address and Port Number (określ adres IP serwera i port: domyślnie Zaznacz opcję File System (magazyn przechowywania wiadomości) Wskaż ścieżkę przechowywania wiadomości np.: D:\Inetpub\naszNNTP\root Konfiguracja grup dyskusyjnych, zaznacz gałąź Newsgroup na serwerze Nasz serwer NNTP, menu Action -> New -> Newsgroup Name (nazwa grupy) np.: sala09.pl Description (opis) np.: To jest nasza grupa dyskusyjna, Pretty Name (nazwa opisowa) np.: grupa w sali Ustawianie okresu wygaśnięcia wiadomości, zaznacz gałąź Expiration Policies, menu Action -> New -> Expiration Policy Opis np.: Stara poczta Zaznacz opcję Only selected news group (tylko zaznaczone grupy) Dodaj grupę sala09.pl Remove articles older then (usuń wiadomości starsze niż) np.: 200 godzin 2.5. Odczytaj i wyślij nowe posty do grupy dyskusyjne sala09.pl spod klienta NNTP np.: Outlook, dodaj konto dla grupy dyskusyjnej i określ serwer NNTP (np.: ); Po połączeniu do serwera subskrybuj grupę sala09.pl Ćwiczenie 5. Konfiguracja usługi DFS (Distributed File System) Rozproszony system plików 1. Start -> Programs -> Administrative Tools -> Distributed File System 2. Tworzenie katalogu głównego, menu Action -> New Dfs root 2.1. Zaznacz opcję Create a standalone Dfs root (autonomiczny katalog dfs) 2.2. Enter the host name (nazwa hosta obsługującego katalog główny) np.: w2kserwer 2.3. Create a new share: określ ścieżkę do udostępniania np.: c:\dfsroot, Share name (nazwa zasobu) np.: katalog 2.4. Comment (komentarz) np.: zasoby serwera Dodawanie katalogu podrzędnego 3.1. Zaznacz katalog główny, menu Action -> Add Dfs link 3.2. Link name (nazwa katalogu wirtualnego) np.: pliki na pc Send the user to (ścieżka do udostępnionego zasobu w sieci LAN) np.: \\stacja09\win98inst 3.4. Comment (komentarz) np.: Katalog z Windows Przeglądnij zasoby udostępnione przez hosta w2kserwer 5

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Dariusz Kiszkiel (Dakota) 5/21/2007 Wstęp Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Serwer VPN. Strona 1 z 14. Teraz możemy rozpocząć konfigurację naszego serwera VPN:

Serwer VPN. Strona 1 z 14. Teraz możemy rozpocząć konfigurację naszego serwera VPN: Strona 1 z 14 Serwer VPN Teraz możemy rozpocząć konfigurację naszego serwera VPN: 1.W tym celu przechodzimy do Administrative Tools i uruchamiamy przystawkę Routing and Remote Access. 2.Na ekranie powitalnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010.

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. ISPConfig DOKUMENTACJA Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. Spis treści I. Podręcznik dla Administratora... 5 1. Informacje ogólne.... 6 1.1. Nazwa użytkownika oraz hasło.... 6

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate Edition 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo