Konfiguracja SO UNIX do komunikacji opartej o DNS (ang. Domain Name System).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja SO UNIX do komunikacji opartej o DNS (ang. Domain Name System)."

Transkrypt

1 Konfiguracja SO UNIX do komunikacji opartej o DNS (ang. Domain Name System). Opis ćwiczenia Podczas tego ćwiczenia komputery w laboratorium zostaną podzielone na domeny. Do każdej domeny będą należały dwa komputery. Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy spytać prowadzącego do której domeny należ dany komputer. Niniejsza dokumentacja przedstawia konfigurację SO UNIX na dwóch komputerach należących do dwóch różnych domen. Niezbędne informacje dotyczące komputerów jakie musimy posiadać przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia: Komputer 1 Hostname: Polihymnia IP: Netmask: Default router: Domain: zonevii.ee.pw.edu.pl Komputer 2 Hostname: Amfitryta IP: Netmask: Default router: Domain: zoneviii.ee.pw.edu.pl Adresy serwerów DNS (adresy te będą wykorzystywane tylko podczas konfiguracji SO UNIX w trybie pracy DNS Caching) Osoby przystępujące do tego ćwiczenia powinny posiadać wiedzę niezbędną do przeprowadzenia podstawowej konfiguracji komputera do pracy w sieci komputerowej. Poniżej znajduje się skrócona instrukcja przedstawiająca konfigurację parametrów sieciowych jednego komputera. Należy się zalogować do systemu jako użytkownik root i skonfigurować komputer zgodnie z powyższymi danymi. - ustawienie adresu ip hosta: Należy zmodyfikować plik /etc/hosts, aby wyglądał następująco: #/etc/hosts localhost Polihymnia loghost

2 - ustawienie nazwy na interfejsie Należy zmodyfikować lub utworzyć plik /etc/hostname.* ( * - nazwa interfejsu) #/etc/hostname.* Polihymnia - konfiguracja netmaski Należy zmodyfikować plik /etc/netmasks, aby wyglądał następująco: #/etc/netmasks konfiguracja bramy Należy zmodyfikować/utworzyć plik /etc/defaultrouter - konfiguracja domeny #/etc/defaultrouter Należy zmodyfikować/utworzyć plik /etc/defaultdomain - przeładować system #init 6 #/etc/defaultdomain zonevii.ee.pw.edu.pl

3 Konfiguracja SO UNIX jako Caching Server - utworzyć lub zmodyfikować plik /etc/named.conf options { directory "/var/named" pid-file "/var/run/named.pid" logging { channel dns { file "/var/named/log" category default { dns zone "." { type hint file "named.root" // localhost zone "localhost" { type master file "localhost.zone" allow-update { none // reverse mapping of Loopback address zone " in-addr.arpa" IN { type master file "localhost.rev" notify no allow-update { none - utworzyć katalog /var/named #mkdir /var/named - utworzyć plik /var/named/localhost.zone $TTL $ORIGIN 1D IN root ( 50 serial 3H refresh 15M retry 1W expiry 1D minimum ) 1D IN 1D IN A

4 - utworzyć plik /var/named/named.root Najnowsza wersja tego pliku znajduje się pod adresem: ftp://ftp.internic.net/domain/named.root Jeśli nie działa jeszcze DNS to do połączenia z serwerem ftp mozna wykorzystać adres IP: ) Poniżej znajduje się fragment tego pliku This file holds the information on root name servers needed to initialize cache of Internet domain name servers (e.g. reference this file in the "cache. <file>" configuration file of BIND domain name servers). This file is made available by InterNIC under anonymous FTP as file /domain/named.root on server FTP.INTERNIC.NET -OR- RS.INTERNIC.NET last update: Jan 29, 2004 related version of root zone: formerly NS.INTERNIC.NET IN NS A.ROOT-SERVERS.NET. A.ROOT-SERVERS.NET A formerly NS1.ISI.EDU NS B.ROOT-SERVERS.NET. B.ROOT-SERVERS.NET A formerly TERP.UMD.EDU NS D.ROOT-SERVERS.NET. D.ROOT-SERVERS.NET A formerly NS.NASA.GOV NS E.ROOT-SERVERS.NET. E.ROOT-SERVERS.NET A operated by VeriSign, Inc NS J.ROOT-SERVERS.NET. J.ROOT-SERVERS.NET A operated by RIPE NCC End of File

5 - utworzyć plik /var/named/localhost.rev $TTL IN SOA localhost. root.localhost. ( 2 Serial Refresh Retry Expire Minimum ) IN NS localhost. 1 IN PTR localhost. Konfiguracja klienta DNS współpracującego z Chaching Server Należy skopiować plik /etc/nsswitch.dns na plik /etc/nsswitch.conf wydając polecenie #cp /etc/nsswitch.dns /etc/nsswitch.conf Należy utworzyć plik /etc/resolv.conf #/etc/resolv.conf nameserver nameserver uruchomoć demona in.named #/usr/sbin/in.named - aby sprawdzić poprawność konfiguracji należy skorzystać z ping #ping sun.com

6 Konfiguracja SO UNIX jako Serwer DNS Opis ćwiczenia. W ćwiczeniu tym będziemy konfigurować dwa komputery znajdujące się w dwóch różnych domenach. Każdy z tych komputerów będzie zarówno serwerem głównym dla swojej domeny, jak i serwerem zapasowym dla sąsiedniej domeny Konfiguracja komputera o nazwie Amfitryta: - utworzyć lub zmodyfikować plik /etc/named.conf options { directory "/var/named" pid-file "/var/run/named.pid" logging { channel dns { file "/var/named/log" category default { dns zone "." { type hint file "named.root" // localhost zone "localhost" { type master file "localhost.zone" allow-update { none // reverse mapping of Loopback address zone " in-addr.arpa" IN { type master file "localhost.rev" notify no allow-update { none zone "zoneviii.ee.pw.edu.pl" { type master file "zoneviii" notify yes also-notify { zone "zonevii.ee.pw.edu.pl" { type slave masters { file "zonevii"

7 - utworzyć katalog /var/named #mkdir /var/named - utworzyć plik /var/named/localhost.zone Plik ten jest taki sam jak w ćwiczeniu z Caching serwerem - utworzyć plik /var/named/named.root Plik ten jest taki sam jak w ćwiczeniu z Caching serwerem - utworzyć plik /var/named/localhost.rev Plik ten jest taki sam jak w ćwiczeniu z Caching serwerem - utworzyć plik /var/named/zoneviii /var/named/zoneviii $TTL IN SOA amfitryta.zoneviii.ee.pw.edu.pl. postmaster.ee.pw.edu.pl. ( 21 Serial Refresh 3600 Retry Expire Minimum ) IN NS amfitryta.zoneviii.ee.pw.edu.pl. IN NS polihymnia.zonevii.ee.pw.edu.pl. amfitryta IN A polihymnia IN A Konfiguracja komputera o nazwie Polihymnia: - utworzyć lub zmodyfikować plik /etc/named.conf options { directory "/var/named" pid-file "/var/run/named.pid" logging { channel dns { file "/var/named/log" category default { dns zone "." { type hint file "named.root" // localhost zone "localhost" {

8 type master file "localhost.zone" allow-update { none // reverse mapping of Loopback address zone " in-addr.arpa" IN { type master file "localhost.rev" notify no allow-update { none zone "zonevii.ee.pw.edu.pl" { type master file "zonevii" notify yes also-notify { zone "zoneviii.ee.pw.edu.pl" { type slave masters { file "zoneviii" - utworzyć katalog /var/named #mkdir /var/named - utworzyć plik /var/named/localhost.zone Plik ten jest taki sam jak dla hosta Amfitryta - utworzyć plik /var/named/named.root Plik ten jest taki sam jak dla hosta Amfitryta - utworzyć plik /var/named/localhost.rev Plik ten jest taki sam jak dla hosta Amfitryta - utworzyć plik /var/named/zonevii /var/named/zonevii $TTL IN SOA amfitryta.zonevii.ee.pw.edu.pl. postmaster.ee.pw.edu.pl. ( 21 Serial Refresh 3600 Retry Expire Minimum ) IN NS polihymnia.zonevii.ee.pw.edu.pl. IN NS amfitryta.zoneviii.ee.pw.edu.pl. amfitryta IN A polihymnia IN A

9 Konfiguracja resolvera Należy zmodyfikować plik /etc/resolv.conf #Konfiguracja dla Polihymni #/etc/resolv.conf nameserver #Konfiguracja dla Polihymni #/etc/resolv.conf nameserver Po tak przeprowadzonej konfiguracji należy uruchomić lub zrestartować demona /usr/sbin/in.named #/usr/sbin/in.named Po skonfigurowaniu dns pierwszym krokiem do sprawdzenia poprawności jego działania jest przejrzenie logów dns. W naszym przypadku logi znajdują się w katalogu /var/named Przykładowe logi: Następnym krokiem może być użycie program nslookup. Program ten służy do odpytywania serwerów dns. Pełna ścieżka do tego narzędzia to /usr/sbin/nslookup. Program ten posiada dwa tryby: interaktywny i nie-interaktywny. Tryb interaktywny pozwala użytkownikowi na zadawanie różnych pytań serwerowi dns. Przykładowe zapytania wiersza poleceń: >nslookup pw.edu.pl >nslookup query=mx pw.edu.pl Tryb nie-interaktywny pozwala na wyświetlanie nazwy i zażądanych informacji o hoście lub domenie. Aby otrzymać informację o rekordach określonego typu należy ustawić opcję set q=typ_rekordu, gdzie Typ_rekordu może przyjmować wartości: A hosty CNAME aliasy MX host do przesyłania poczty NS serwery nazw dla strefy ANY wszystie Przykłady polecenia nslookup w trybie interaktywnym:

10 Na początku należy użyć polecenia nslookup z maszyny lokalnej. Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo to należy użyć tego polecenia z innej maszyny. Innym narzędziem do sprawdzania poprawności systemu dns jest program dig. Program dig nie posiada trybu interaktywnego. Ciekawą cechą tego narzędzia jest to, że wyniki odpytywania są podane taki, jakby przeglądało się plik strefy dla domeny, a dodatkowe komentarze sprawiają, że całość przyjmuje bardzo czytelną formę. Konfiguracja serwera HTTP Opis cwiczenia. W ćwiczeniu tym zostanie skonfigurowany serwer HTTP. Niniejsza instrukcja przedstawia konfigurację serwera HTTP na maszynie o nazwie Amfitryta. #cp /etc/apache/httpd.conf-example /etc/apache/httpd.conf W pliku /etc/apache/httpd.conf należy ustawić nazwę serwera n ServerName Należy utworzyć własny plik index.html w katalogu /var/apache/htdocs/ Uruchomienie serwera: #/etc/init.d/apache start Aby sprawdzić działanie serwera HTTP należy w oknie przeglądarki wpisać URL: Konfiguracja wirtualnych hostów: W pliku /etc/apache/httpd.conf należy dodać następujące linie: NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80> DocumentRoot /var/apache/htdocs ServerName </VirtualHost> <VirtualHost *:80>

11 DocumentRoot /var/apache/htdocs/virtual ServerName lab.zoneviii.ee.pw.edu.pl </VirtualHost> Po zmodyfikowaniu pliku /etc/apache/httpd.conf należy zrestartować serwer poleceniem: #/etc/init.d/apache restart Należy utworzyć katalog /var/apache/htdocs/virtual: #mkdir /var/apache/htdocs/virtual Należy utworzyć własny plik index.html w katalogu /var/apache/htdocs/virtual z napisem host wirtualny : Następnym krokiem jest skonfigurowanie systemu DNS do prawidłowej współpracy z naszym serwerem WWW. W tym celu należy zmodyfikować plik /var/named/zoneviii dodając wpisy: www IN CNAME amfitryta.zoneviii.ee.pw.edu.pl. lab IN CNAME amfitryta.zoneviii.ee.pw.edu.pl. Po wprowadzeniu zmian w pliku /var/named/zoneviii należy zrestartować demona /usr/sbin/in.named Aby sprawdzić działanie serwera HTTP należy w oknie przeglądarki wpisać URL: i Konfiguracja samodzielnego serwera pocztowego Opis ćwiczenia. Skonfigurować SO UNIX jako samodzielny serwer pocztowy. Niniejsza instrukcja przedstawia konfigurację serwera SMTP na maszynie o nazwie Amfitryta. Należy skopiować plik /etc/mail/main.cf na plik /etc/mail/sendmail.cf poleceniem: #cp /etc/mail/main.cf /etc/mail/sendmail.cf Następnie w pliku /etc/hosts należy ustawić alias mailhost aby wskazywał na okalnego hosta. #/etc/hosts localhost Amfitryta loghost mailhost Amfitryta.zoneVIII.ee.pw.edu.pl W pliku /etc/mail/sendmail.cf należy dopisać CwzoneXVIII.ee.pw.edu.pl tuż pod wierszem CWlocalhost

12 #/etc/main/sendmail.cf Cwlocalhost CwzoneXVIII.ee.pw.edu.pl Wprowadzone zmiany można sprawdzić restartując demona sendmail: #/etc/init.d/sendmail stop #/etc/init.d/sendmail start Następnym krokiem jest skonfigurowanie systemu DNS do prawidłowej współpracy z naszym serwerem WWW. W tym celu należy zmodyfikować plik /var/named/zoneviii dodając wpisy: IN MX 10 amfitryta.zoneviii.ee.pw.edu.pl. mail IN CNAME amfitryta.zoneviii.ee.pw.edu.pl. Przetestować działanie poczty elektronicznej można wykonać za pomocą polecenia mail #mail root To jest widomośc testowa <CTRL-D> Konfiguracja systemu pocztowego umożliwiającego lokalnej maszynie wysyłanie poczty z wykorzystaniem serwera pocztowego, którego adres zostanie pobrany z DNS-u. Należy skopiować plik /etc/mail/subsidiary.cf na plik /etc/mail/sendmail.cf poleceniem: #cp /etc/mail/subsidiary.cf /etc/mail/sendmail.cf Następnie w pliku /etc/hosts należy dopisać pełną kwalifikowaną nazwę hosta do rekordu opisującego główny, zewnętrzny interfejs maszyny #/etc/hosts localhost Amfitryta loghost Amfitryta.zoneVIII.ee.pw.edu.pl W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji należy za pomocą programu mail wysłać maila na swój adres na PW #mail To jest widomośc testowa <CTRL-D> Po wysłaniu wiadomości należy zalogowac się na maszynę login.ee.pw.edu.pl i sprawdzić czy mail doszedł.

DKonfigurowanie serwera DNS

DKonfigurowanie serwera DNS DKonfigurowanie serwera DNS 1 Wprowadzenie Wymagania wstępne: znajomość podstaw adresacji IP i systemu Linux. Adres IP nie jest jedynym typem adresu komputera w sieci Internet. Komputer można bowiem adresować

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 16 DNS Wprowadzenie, struktura Autorytatywny i nieautorytatywny serwer DNS Serwery główne Kwerendy DNS, przesyłanie dalej Odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi WINS i DNS

Konfiguracja usługi WINS i DNS Konfiguracja usługi WINS i DNS Do czego wykorzystuje się usługę WINS? Serwer WINS (ang. Windows Internet Name Service) jest bazą danych wspomagającą sied NetBIOS (ang. Network Basic Input/Output System).

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Freesco Info 2.0 - polskojęzyczna dokumentacja Freesco 0.2.7

Freesco Info 2.0 - polskojęzyczna dokumentacja Freesco 0.2.7 Freesco Info 2.0 I. FREESCO INFO 2.0 - INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Dlaczego powstał ten dokument? Dokument ten powstał, gdyż użytkownicy grupy trzepak.freesco, korzystający z niej od dawna (nazwijmy ich starą

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Instrukcje do laboratorium ASK (2) Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows 2000. 1. Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details ->

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Konfiguracja interfejsu sieciowego Adres sieciowy dla wybranego interfejsu można przypisad w sposób automatyczny, otrzymany od serwera

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - konfiguracja serwera

Aplikacje WWW - konfiguracja serwera Aplikacje WWW - konfiguracja serwera Jan Wróblewski Wersja z 5 maja 2015 1 Wybór serwera i systemu 2 Podstawowa konfiguracja serwera na KVM 3 Konfiguracja serwera www - apache2, mysql, php, phpmyadmin

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Apache - serwer WWW ćwiczenie numer: 5 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost Rajmund Radziewicz Celem tego artykułu będzie opis konfiguracji serwera WWW w sieci lokalnej, z uwierzytelnianiem, udostępnianiem określonych zasobów i usług

Bardziej szczegółowo

qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy

qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Postfix. Nowoczesny system przesy³ania wiadomoœci

Postfix. Nowoczesny system przesy³ania wiadomoœci IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie serwera BIND w systemie Windows XP

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie serwera BIND w systemie Windows XP Instalacja, konfiguracja i uruchomienie serwera BIND w systemie Windows XP Opis praktycznie uruchomionego i działającego serwera BIND v9.8.1 na komputerze z systemem Windows XP professional. Do napisania

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione:

Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione: Połączenie z modułem M875 i podstawowa konfiguracja 1. Łączenie PC z M875 W celu skonfigurowania M875 potrzebny jest komputer klasy PC z przeglądarką Internetową, który w dalszej części artykułu będziemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL Przewodnik Sieciowy W niniejszym dokumencie Przewodnik sieciowy zawarto podstawowe informacje na temat zaawansowanych funkcji urządzeń Brother, jak również terminologię sieciową i ogólną. Obsługiwane protokoły

Bardziej szczegółowo

O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany...

O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany... O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany... 19 Instalowanie serwera Apache 1.3 w Linuksie i Uniksie...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń.

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń. 1 Spis treści 1.Wprowadzenie do SUSE Linux Enterprise 11...5 1.1.Ćwiczenie 1-1: Pięć podstawowych zadań w SLED 11...5 a)zadanie 1: Zmiana tapety...5 b)zadanie 2: Zmiana rozdzielczości ekranu...5 c)zadanie

Bardziej szczegółowo