Szkolenia z wyobraźnią

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia z wyobraźnią"

Transkrypt

1 Szkolenia z wyobraźnią

2 Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne Budownictwo IRCA

3 Pełnomocnik ISO 9001 ISO 9004 AUDYTOR Techniki audytowe Komunikacja Jakość

4 Jakość Tematy szkoleń Kod Tytuł szkolenia I01 Wstęp do Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 I02 I03 I05 I06 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych ISO 9001:2008 w samorządach terytorialnych Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2008 (rejestrowany w IRCA) Audytor Wiodący ISO 9001:2008 (rejestrowany w IRCA) I07 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 I08 Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania I10 Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9004 I11 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych - studium najciekawszych przypadków audytowych wg ISO 9001 i ISO I01 Wstęp do Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Na szkoleniu zapoznają się Państwo z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz poznają podstawowe pojęcia związane z Systemem Jakości i z procesem certyfikacji. Dzięki temu, zrozumieją Państwo podstawy jego działania i potrzebę wdrożenia. Terminologia dotycząca jakości i norm serii ISO 9000 Przedstawienie wymagań normy ISO 9001:2008 oraz analiza wybranych punktów Pojęcie Klient Dostawca Wewnętrzny wg ISO 9001:2008 Podejście procesowe, zarządzanie procesem, procedury systemowe, identyfikacja procesów wg ISO 9001:2008 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w procesie audytowania Pracownicy komórek jakościowych lub produkcyjnych, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości, audytorzy ISO 9001.

5 Jakość I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 dni Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie zasad wdrażania, certyfikacji i nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (wg ISO 9001, ISO14001, PN-N 18001). Dowiedza się Państwo czym cechuje sie praca pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jak sprostać jej wymaganiom. Znaczenie, cel oraz korzyści z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN N oraz interpretacja wymagań tych norm Dokumentowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Praktyczne aspekty budowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Integracja systemów Rola kierownictwa i pełnomocnika ds. ZSZ w procesie ciągłego doskonalenia 8 zasad zarządzania Identyfikacja klientów i ich oczekiwań Zarządzanie procesu Wymagania prawne związane z wdrażanymi systemami (ochrona środowiska, BHP) Nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji (planowanie, analiza raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi), wytyczne ISO Proces certyfikowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ciągłe doskonalenie Współpraca z jednostką certyfikacyjną Kierownictwo przedsiębiorstwa, kierownictwo i służby jakości, pełnomocnicy, kandydaci na pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. I03 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych ISO 9001:2008 w samorządach terytorialnych Dzięki warsztatom udoskonalą Państwo swoje umiejętności audytowania wg wymagań ISO 9001:2008 oraz audytowania w podejściu procesowym. Praktyczne ćwiczenia pomogą w podniesieniu kwalifikacji audytorskich. Skrótowy przegląd wymagań normy ISO 9001:2008 (na podstawie testu sprawdzającego) Audytowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 z podejściem systemowym i procesowym planowanie, przeprowadzenie oraz dokumentowanie audytu wg ISO 9001 Doświadczeni audytorzy Systemów Zarządzania Jakością, zainteresowani kontynuacją prowadzenia audytów na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008. I05 Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2008 (rejestrowany w IRCA) 3 dni Jest to pierwszy krok do zdobycia kwalifikacji audytora rejestrowanego w IRCA. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z normą ISO 9001:2008 oraz nabędą umiejętności audytorskich. Ukończenie szkolenia umożliwia efektywniejsze planowanie, realizację i raportowanie audytów wewnętrznych. Szczegółowy przegląd wymagań normy ISO 9001:2008 Wyjaśnienie pojęcia zarządzania jakością oraz terminologii dotyczącej jakości i norm z serii ISO 9000 Audyty wyjaśnienie ich celu i planowania, sposobu przystępowania do audytu, przeprowadzania i raportowania Narzędzia audytowe narzędzia dostępne dla audytorów, wspomagające ich pracę Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych Pracownicy działów jakości, bądź wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości lub inne osoby wytypowanie do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

6 Jakość I06 Audytor Wiodący ISO 9001:2008 (rejestrowany w IRCA) 5 dni Szkolenie jest jednym z pierwszych kroków do zdobycia kwalifikacji Audytora Wiodącego rejestrowanego w IRCA. Podczas szkolenia pogłębią Państwo swoją wiedzę na temat normy ISO 9001:2008 oraz nabędą umiejętności audytowania w zakresie jej wymagań. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie przeprowadzać audyty drugiej i trzeciej strony oraz raportować ich wyniki. Terminologia dotycząca jakości i norm ISO 9000, systemów zarządzania jakością oraz przegląd wymagań ISO 9001:2008 Cele i planowanie audytów zewnętrznych, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do audytu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie Audytorzy zewnętrzni ich odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru audytorów. Program certyfikacji audytorów Narzędzia audytowe narzędzia dostępne dla audytorów i wspomagające ich działanie Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych Pracownicy wszystkich szczebli w firmie, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, kierownictwo, pełnomocnicy ds. jakości, osoby zainteresowane prowadzeniem audytów trzeciej lub drugiej strony. I07 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO dni Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie zasad związanych z wdrażaniem, certyfikacją i nadzorem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Poznają Państwo również charakterystykę pracy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i jak sprostać jej wymaganiom. Wiedza ta usystematyzuje Państwa działania i pomoże sprawniej zarządzać systemem jakości w organizacji. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Jakością, pojęcia i słownictwo (ISO 9000:2000) 8 zasad zarządzania jakością Przegląd ISO 9001 z wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Dokumentacja Systemu Jakości Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w hierarchii firmy Nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji i wytyczne ISO Przygotowanie danych na przegląd kierownictwa Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i zarys normy ISO 9004 Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością Współpraca z jednostką certyfikacyjną Kierownictwo przedsiębiorstwa, kierownictwo i służby jakości, pełnomocnicy, kandydaci na pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością. I08 Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 dni Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo jakie cechy powinien mieć audytor i na co należy zwracać uwagę podczas audytu. Uczestnicy zdobędą również niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego przeprowadzania audytów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz sposobów raportowania wyników takiego audytu. Wstęp do zagadnień szkolenia Ogólne omówienie wymagań norm ISO 9001, ISO oraz PN-N Polityka i planowanie Wdrażanie i funkcjonowanie systemów zintegrowanych Monitorowanie niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze Audytor, jego umiejętności i kompetencje Wprowadzenie do audytów, podejście do audytu Zarządzanie audytem Listy kontrolne do audytów Raporty niezgodności i działania korygujące Sporządzanie raportów Pracownicy wszystkich szczebli w firmie, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, kierownictwo, pełnomocnicy ds. systemów zintegrowanych.

7 Jakość I10 Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9004 Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wytycznymi normy ISO 9004 oraz innymi dokumentami normalizacyjnymi pozwalającymi na skuteczne i efektywne doskonalenie wdrożonego w Państwa firmie Systemu Zarządzania Jakością. Przedstawienie nowego wydania normy ISO 9004 Omówienie najczęściej występujących błędów i niezgodności w Systemach Zarządzania Jakością Wskazanie najważniejszych obszarów Systemu Zarządzania Jakością, które warto doskonalić Metody statystyczne i narzędzia doskonalenia systemu Pytania i dyskusje Osoby posiadające praktykę związaną z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością, pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania Jakością, audytorzy, kadra kierownicza, konsultanci. I11 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych - studium najciekawszych przypadków audytowych wg ISO 9001 i ISO Szkolenie dedykowane dla aktywnych audytorów wewnętrznych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i wykorzystywać audyty jako narzędzie doskonalenia organizacji. Uczestnicy będę mieli również okazję skorzystać z doświadczeń innych audytorów w przenoszeniu dobrych i unikaniu złych praktyk w swoich firmach. Krótkie przypomnienie technik audytowania Studium przypadku omówienie 15 scenek audytowych Opracowanie wzorcowego raportu z audytu dostawcy Podsumowanie w formie obrony zgromadzonych niezgodności (symulacja spotkania podsumowującego audyt) Audytorzy wewnętrzni, specjaliści, kierownicy ds. systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności audytorskie i/lub zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie przygotowania się do audytów.

8 Ryzyko PN - N Analiza przyczyn OHSAS Bezpieczeństwo Czynnik ludzki BHP

9 BHP Tematy szkoleń Kod Tytuł szkolenia B01 Praktyczna interpretacja wymagań normy OHSAS 18001:2007 B02 B03 B04 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Audytor Wiodący Systemu BHP (rejestrowany w IRCA) Okresowa ocena zgodności z przepisami prawnymi w zakresie BHP B01 Praktyczna interpretacja wymagań normy OHSAS 18001:2007 Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy na temat wymagań normy OHSAS 18001:2007 oraz wprowadza w zagadnienia związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy od strony wymagań normalizacyjnych. Szczegółowe omówienie wymagań normy OHSAS 18001:2007 Audytowanie zachowań wg OHSAS 18001:2007 Audytowanie zgodności prawnej i zapisy z audytu Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów BHP. B02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) 3 dni Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z nadzorowaniem i oceną zagrożeń Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ponadto, zapoznają się Państwo z zasadami i wymogami przeprowadzania audytów. Przedstawienie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Omówienie normy PN-N 18001/OHSAS Zagadnienia dotyczące zarządzania BHP, włącznie ze sterowaniem operacyjnym Umiejętności audytorów Ćwiczenia praktyczne Pracownicy przeprowadzający audyty wewnętrzne oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie Systemów Zarządzania BHP.

10 BHP B03 Audytor Wiodący Systemu BHP (rejestrowany w IRCA) 3 dni Udział w szkoleniu znacznie ułatwia zdobycie kwalifikacji audytora rejestrowanego w IRCA. Wykładowcy skupiają się na przedstawieniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) oraz wprowadzeniu do audytowania trzeciej lub drugiej strony wg wymagań standardu OHSAS. Wprowadzenie do Systemów Zarządzania BHP z wprowadzenia systemu Wymagania standardu OHSAS Wymagania prawne Wdrażanie systemu BHP Planowanie i przeprowadzanie audytu Dokumentacja poaudytowa, raporty niezgodności i działania korygujące Pracownicy zarządzający audytami w organizacji, osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia audytów drugiej i trzeciej strony potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w IRCA. B04 Okresowa ocena zgodności z przepisami prawnymi w zakresie BHP Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie przeprowadzania oceny zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawnymi dotyczącymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Struktura organów ustawodawczych UE Implementacja przepisów UE do prawa polskiego dotyczącego BHP Identyfikacja i dostęp do aktualnych wymagań prawnych Wymagania krajowych przepisów prawnych BHP Wdrażanie wymagań prawnych w polskich przedsiębiorstwach Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi (aspekty praktyczne ćwiczenia) Pracownicy odpowiedzialni w firmie za zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

11 ISO IT IS Informacja ISO/IEC Bezpieczna dokumentacja Bezpieczeństwo informacji

12 Bezpieczeństwo informacji Tematy szkoleń Kod Tytuł szkolenia IT01 Wdrażanie Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC :2011 z elementami ITIL v.3 IT02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami IT ISO/IEC :2011 IT03 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO IT04 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych ISO IT05 Bezpieczna Dokumentacja Medyczna w oparciu o normę ISO IT01 Wdrażanie Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC :2011 z elementami ITIL v.3 Na szkoleniu zapoznają się Państwo z wymaganiami normy ISO/IEC , podstawowymi pojęciami związanymi z Systemem Zarządzania Usługami IT oraz z procesem wdrażania tego systemu. Umożliwi to lepsze zrozumienie podstaw działania systemu oraz potrzeby jego wdrażania. Przedstawienie wymagań normy ISO/IEC oraz analiza wybranych punktów Podejście procesowe, zarządzanie procesem, procedury systemowe, identyfikacja procesów Wdrażanie Systemu Zarządzania Usługami IT w procesie audytowania Rozszerzenie wymagań poprzez nawiązanie do elementów standardu ITIL v. 3 Pracownicy wszystkich szczebli w firmie, szczególnie pracownicy komórek ds. jakości lub produkcji, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości. IT02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami IT ISO/IEC : dni Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z normą ISO/IEC :2011 oraz nabędą umiejętności audytorskich w zakresie jej wymagań. Kurs daje możliwość podniesienia umiejętności efektywnego planowania i realizacji audytów wewnętrznych oraz raportowania ich wyników. Szczegółowy przegląd wymagań normy ISO/IEC :2011 Przedstawienie i wyjaśnienie zarządzania usługami IT i istniejących Systemów Zarządzania Usługami IT Audyty wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu w jaki należy przystąpić do audytu, przeprowadzić go i przedstawić wyniki w raporcie Audytorzy odpowiedzialność, cechy o sobiste i kryteria wyboru audytorów Narzędzia audytowe narzędzia dostępne dla audytorów i wspomagające ich działanie Warunki uczestnictwa Znajomość struktury i wymagań normy ISO/IEC :2011 Umiejętność pisemnego raportowania Wcześniejsza znajomość zagadnień audytu wewnętrznego będzie użyteczna, ale nie jest wymagana Pracownicy działów jakości bądź wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości, osoby wyznaczone do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcące zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

13 Bezpieczeństwo informacji IT03 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO dni Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiadomości oraz umiejętności w zakresie audytowania Systemu Zarządzani Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań ISO Interpretacja wymagań ISO Klasyfikacja informacji - warsztaty Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji - warsztaty Przykładowe procedury ISO Zarządzanie programem audytu Zasady i etapy audytowania Prowadzenie audytu wewnętrznego Niezgodności dowody, kwalifikacja Osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu oraz bezpieczeństwo informacji, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. IT04 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych ISO Dzięki szkoleniu udoskonalą Państwo umiejętności w zakresie audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań ISO Najważniejsze wymagania normy ISO Audytowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO z podejściem systemowym i procesowym planowanie, przeprowadzenie oraz dokumentowanie audytu wg ISO Warunki uczestnictwa Znajomość normy ISO Doświadczenie w audytowaniu Osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu oraz bezpieczeństwo informacji osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. IT05 Bezpieczna Dokumentacja Medyczna w oparciu o normę ISO dni Podczas szkolenia przedstawionie zostaną wymagania normy ISO oraz zakres Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia 86. Celem warsztatów jest usprawnienie procesu wdrażania i utrzymywania elektronicznej dokumentacji medycznej. Wymagania normy ISO Sposoby usprawnienia procesu wdrażania i utrzymywania elektronicznej dokumentacji medycznej Odpowiednie zarządzanie procesem zabezpieczania danych Właściwe zbieranie, przetwarzanie, archiwizacja danych oraz zarządzanie ryzykiem ich utraty Pracownicy każdego szczebla, którzy mają styczność z dokumentacją medyczną.

14 DIALOG SPOŁECZNY SA 8000 Wskaźniki GRI Zarządzanie kryzysowe ISO Raport CSR Odpowiedzialność społeczna

15 Odpowiedzialność społeczna Tematy szkoleń Kod SR01 SR02 SR04 SR05 Tytuł szkolenia Warsztaty Realizacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w praktyce Dialog Społeczny w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Praktyczna Interpretacja standardu SA8000:2008 Warsztaty Zarządzanie kryzysowe sztab kryzysowy i skuteczna komunikacja z mediami SR01 Warsztaty Realizacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w praktyce Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów wdrażania CSR w firmie. Obszerna dawka wiedzy teoretycznej jest ilustrowana konkretnymi przykładami działań firm w Polsce i za granicą oraz case study. CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju, roli firmy i jej odpowiedzialności we współczesnym świecie: Definicja i zakres CSR, pojęcie interesariusz Rola systemów zarządzania, norm i standardów branżowych w realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu Krótko i długoterminowe korzyści wdrażania CSR Wdrażanie CSR w praktyce: Mapowanie interesariuszy i budowanie trwałych relacji z nimi Obszary wdrażania zasad i narzędzi CSR Dobre praktyki w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy Normy i standardy CSR ułatwiające wdrażanie społecznej odpowiedzialności: Cele i zakres normy społecznej odpowiedzialności ISO Seria standardów AA1000 Raportowanie CSR według międzynarodowego standardu GRI Osoby odpowiedzialne za politykę i działania firmy w sferze odpowiedzialności społecznej, pracownicy działów komunikacji, public relations i marketingu, kadra zarządzająca każdego szczebla.

16 Odpowiedzialność społeczna SR02 Dialog Społeczny w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Podczas szkolenia przedstawiane są zagadnienia dialogu społecznego prowadzonego wg standardu AA1000. Uczestnicy poznają korzyści wynikające z wprowadzenia dialogu w organizacji. Dowiedzą się Państwo również, jakie elementy ryzyka warto brać pod uwagę podejmując decyzję o systematycznym wdrożeniu tego procesu. z wprowadzenia dialogu dla firmy i interesariuszy Podstawowe zasady i wytyczne standardu AA1000 Główne etapy procesu i punkty kluczowe Podział ról w procesie dialogu Stakeholder mapping tworzenie mapy interesariuszy Issues mapping tworzenie mapy problemów i przygotowanie do dyskusji Organizacja, prowadzenie i ocena sesji dyskusyjnych Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy Decyzje dotyczące zobowiązań firmy Sposoby raportowania z uwzględnieniem wytycznych GRI Pułapki i typowe błędy na różnych etapach procesu Osoby odpowiedzialne za politykę i działania firmy w sferze odpowiedzialności społecznej, dyrektorzy ds. korporacyjnych, członkowie szeroko rozumianych zespołów zarządzających rozważający wdrożenie systematycznego dialogu społecznego w organizacji. SR04 Praktyczna Interpretacja standardu SA8000:2008 Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań standardu SA8000 oraz zasad i korzyści jego wdrożenia. Uczestnicy dowiedzą się również jak zintegrować wymagania SA8000 z wymaganiami innych systemów posiadanych w firmie. Historia, teraźniejszość i perspektywy odpowiedzialności społecznej biznesu znaczenie marketingowe i ekonomiczne Zaznaczenie zmian w odniesieniu do poprzedniej edycji standardu SA8000 Interpretacja wymagań standardu SA8000:2008 Integracja wymagań normy z istniejącym w organizacji systemem zarządzania Osoby odpowiedzialne za politykę i działania firmy w sferze odpowiedzialności społecznej, pracownicy działów komunikacji, public relations i marketingu, kadra zarządzająca każdego szczebla. SR05 Warsztaty Zarządzanie kryzysowe sztab kryzysowy i skuteczna komunikacja z mediami Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, czym jest kryzys oraz jakie są najczęstsze przyczyny sytuacji kryzysowych. Ponadto, przedstawione zostaną strategie postępowania firmy w przypadku wystąpienia sytuacji niepożądanej dotyczące komunikacji z mediami i ograniczania szkód. Uczestnicy poznają również metody zapobiegania kryzysom w przyszłości. Czym jest sytuacja kryzysowa i jakie są jej przyczyny Strategie postępowania firmy w kryzysie Etapy zarządzania sytuacją kryzysową Odpowiednia komunikacja z mediami Jak przygotować się na kryzys Stworzenie zespołu kryzysowego Czego wystrzegać się podczas sytuacji niepożądanej Jak inni radzą sobie z kryzysem Osoby odpowiedzialne za komunikację z mediami i public relations, członkowie sztabów kryzysowych, kadra zarządzająca każdego szczebla, osoby odpowiedzialne za jakość w organizacji.

17 FSC PEFC EMAS Carboon Footprint ISO Środowisko

18 Środowisko Tematy szkoleń Kod Tytuł szkolenia F01 Warsztaty Praktyczna interpretacja wymagań standardu FSC F03 Warsztaty Porównanie Standardów FSC i PEFC S01 Praktyczna interpretacja wymagań Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO S02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO S03 S04 S05 S06 S07 Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO (rejestrowany w IRCA) Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO (rejestrowany w IRCA) kurs zaawansowany Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem Środowiskowa Ocena Cyklu Życia F01 Warsztaty Praktyczna interpretacja wymagań standardu FSC Na szkoleniu zapoznają się Państwo z podstawowymi wymaganiami standardu FSC oraz z korzyściami jakie wynikają z certyfikacji FSC, takimi jak: utrzymanie wyników sprzedaży, zdobycie nowych rynków, zapewnienie, że produkty zostały wyprodukowane z drewna pozyskanego legalnie z lasów gdzie gospodarka jest prowadzona prawidłowo. Zakres warsztatu Procesy certyfikacji gospodarki leśnej Istota procesów certyfikacji przemysłu drzewnego i rodzaje certyfikatów kontroli pochodzenia produktu Podstawowe wymagania systemów kontroli pochodzenia produktu FSC wg standardu FSC-STD Podstawy stosowania znaków towarowych FSC Przebieg i etapy procesu certyfikacyjnego Jak przygotować się do procesu certyfikacji Wdrażanie systemów kontroli pochodzenia produktów FSC Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i zarządzanie systemem FSC, pracownicy działu jakości i działu zakupu, osoby odpowiedzialne za gospodarkę drzewną.

19 Środowisko F03 Warsztaty Porównanie Standardów FSC i PEFC Uczestnicy poznają zasady systemu w zakresie legalnego i odpowiedzialnego procesu pozyskiwania surowców drzewnych i drewnopochodnych wg FSC i PEFC. Podczas szkolenia zostaną omówione punkty wspólne i różnice pomiędzy standardami FSC i PEFC. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania systemu w zakresie legalnego i odpowiedzialnego procesu pozyskiwania surowców drzewnych i drewnopochodnych wg FSC i PEFC Omówienie założeń i wymagań standardów FSC i PEFC Chain of custody (CoC) łańcuch dostaw Przebieg i zalety systemu certyfikacji Dokumentacja systemowa FSC i PEFC i etykietowanie Różnice między FSC i PEFC Osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu w oparciu o FSC lub PEFC. S01 Praktyczna interpretacja wymagań Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO Dzięki szkoleniu zrozumieją Państwo wymagania oraz zasady funkcjonowania standardu ISO Uczestnicy poznają zasady przygotowywania dokumentacji systemowej pod wymogi standardu ISO oraz wskazówki pomagające przygotować się do audytu. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Środowiskiem i korzyści z wprowadzenia Szczegółowe omówienie wymagań ISO Wymagania prawne Pracownicy wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania środowiskiem i ich audytowanie. S02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO dni Szkolenie pozwala na zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem według normy ISO Uczestnicy nabędą również umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i raportowania audytów. Cel prowadzenia wewnętrznych audytów środowiskowych wg ISO Kluczowe zagadnienia środowiskowe Planowanie audytu na podstawie wyznaczonych kryteriów audytowania Skuteczna realizacja audytu Systemu Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) Identyfikacja atutów i słabości SZŚ Opracowanie jasnego, spójnego i zasadnego raportu z audytu Przedstawianie raportu z audytu właściwym pracownikom i kierownictwu Pracownicy wszystkich szczebli w firmie, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, kierownictwo, pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem, pełnomocnicy ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

20 Środowisko S03 Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie przeprowadzania oceny zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z przepisami prawnymi dotyczącymi Ochrony Środowiska. Struktura organów ustawodawczych UE Implementacja przepisów UE do prawa polskiego Identyfikacja i dostęp do aktualnych wymagań prawnych Wymagania krajowych przepisów prawnych Wdrażanie wymagań prawnych w polskich przedsiębiorstwach Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi (aspekty praktyczne, ćwiczenia) Osoby odpowiedzialne w firmie za działania w zakresie ochrony środowiska oraz osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, pracownicy szczebli kierowniczych w firmie, osoby zarządzające, dyrekcja. S04 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO (rejestrowany w IRCA) 5 dni Szkolenie jest jednym z pierwszych kroków w kierunku uzyskania kwalifikacji Audytora Wiodącego rejestrowanego w IRCA. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę m.in. na temat audytowania drugiej i trzeciej strony wg wymagań Systemu Zarządzania Środowiskiem. Wszystkie materiały szkoleniowe, a także kompetencje trenerów są przygotowywane i nadzorowane przez IRCA. Zagadnienia środowiskowe Przegląd Systemu Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001) Punkty kluczowe w formułowaniu polityki oraz planowaniu Techniki audytowania Na co należy zwracać uwagę przy wdrażaniu Ważne momenty w audytowaniu i działaniach korygujących Zagadnienia dotyczące akredytacji Warunki uczestnictwa Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2004. Pracownicy zarządzający audytami w organizacji oraz osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia audytów drugiej czy trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w IRCA.

21 Środowisko S05 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO (rejestrowany w IRCA) kurs zaawansowany 3 dni Szkolenie kierowane jest do doświadczonych audytorów systemów zarządzania, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje związane z audytowaniem Systemu Zarządzania Środowiskiem. Kurs pozwoli Państwu rozszerzyć swoje dotychczasowe doświadczenia z systemami zarządzania. Zagadnienia środowiskowe Przegląd Systemu Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001) Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu polityki oraz przy planowaniu Techniki audytowania Na co należy zwracać uwagę przy wdrażaniu Na co należy zwracać uwagę przy audytowaniu i działaniach korygujących Zagadnienia dotyczące akredytacji Warunki uczestnictwa Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2004, znajomość technik audytowania, udział w szkoleniu dla audytorów wewnętrznych. Pracownicy zarządzający audytami w organizacji oraz osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia audytów drugiej czy trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w IRCA. Kurs skierowany jest do audytorów wiodących innych systemów. S06 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem 3 dni Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie zasad wdrażania, certyfikacji i nadzorowania Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO Uczestnicy kursu poznają charakterystykę i wymagania pracy pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem. Uzyskana wiedza pomoże usystematyzować Państwa działania oraz sprawniej zarządzać systemem w organizacji. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) Przegląd normy ISO z wdrażania SZŚ wg ISO (Zapobieganie versus wykrywanie) Dokumentacja Systemu Środowiskowego Pełnomocnik ds. SZŚ w hierarchii firmy, zarządzanie dokumentacją systemu środowiskowego Nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji, wytyczne ISO Przygotowanie danych na przegląd Kierownictwa Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem Współpraca z jednostką certyfikacyjną Warunki uczestnictwa Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2004. Kierownictwo przedsiębiorstwa, kierownictwo i służby środowiskowe, pełnomocnicy, kandydaci na pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem. S07 Środowiskowa Ocena Cyklu Życia W ramach szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z narzędziem badawczym jakim jest środowiskowa ocena cyklu życia, w tym standardy ISO i ISO oraz fazy przeprowadzania oceny cyklu życia. Poprzez ćwiczenia praktyczne uczestnicy uczą się zastosowania wybranych metod szacowania wpływu na środowisko. Wstępne zagadnienia związane z oceną cyklu życia Charakterystyka standardów ISO 14040, oraz ISO/TS Fazy oceny cyklu życia Pracownicy wszystkich szczebli, w szczególności osoby odpowiedzialne za aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwach, projektanci, pracownicy działów badawczo-rozwojowych.

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2014

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2014 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I00 Omówienie wymagań ISO 9001:15 CD Szczecin 1 650 I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 27 14 19 9 Kielce I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 23-25

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - 17-20 I04 Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością 2 750 I05 I06 Omówienie wymagań ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 25 16 28 13 17 1 590 I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 9-11 8-10 3 1800 I05 Omówienie wymagań ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 25 16 28 13 17 1 590 I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 9-11 8-10 3 1800 I05 Omówienie wymagań ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń 2016

Harmonogram Szkoleń 2016 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2-4 27-29 3 1800 I03 Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA) 15-16 17-18 2 800 I05 Omówienie wymagań ISO 9001:2015

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń wrzesień-grudzień 2016

Harmonogram wydarzeń wrzesień-grudzień 2016 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 Kraków 7-9 3 1800 I03 Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA) 25-26 Kraków 13-14 Kraków 2 800 I05 Audytor

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_F1 Dobra praktyka higieniczna i dobra praktyka produkcyjna (GHP i GMP) kod: QA_F2 System HACCP zasady, wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EN 15838 wymagania normy jakościowej dla branży call center. 05.02.2016 2. GDP Dobre Patryki Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. lipiec grudzień 2016 r. 2016 r.

Harmonogram szkoleń. lipiec grudzień 2016 r. 2016 r. Harmonogram szkoleń lipiec grudzień 2016 r. 2016 r. O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Zasady prowadzenia auditu wewnętrznego. Wytyczne normy PN-EN ISO 19011:2012. 2. PN-ISO 31000:2012 wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Łukasz Grabowski, słuchacz WSB

Łukasz Grabowski, słuchacz WSB Zarządzanie jakością WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie jakością - Studia w WSB w Bydgoszczy Na dzisiejszym wymagającym rynku jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EUTR - Legalność pochodzenia drewna i biomasy w świetle wymagań regulacji EUTR NR 995/2010. 2. GDP Dobre

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Biomasa na cele energetyczne wymagania prawne, obowiązki podmiotów w łańcuchu dostaw, SNS, certyfikacja V-Bioss INiG, dokumentowanie i uwierzytelnianie pochodzenia biomasy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Menedżer jakości Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością Menedżer jakości kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02

Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02 Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02 Program szkolenia: Warsztaty doskonalące dla audytorów bezpieczeństwa informacji Program doskonalący kompetencje audytorów bezpieczeństwa informacji Audyt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2018 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2018 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 08 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością OSTATNIA EDYCJA! 6.0.08 30.0.08 3.0.08 0.03.08.03.08 0.0.08 6.0.08 7.05.08 07.06.08 Lublin Od ISO

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych 2015

Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Strona ID numer Tytuł szkolenia Czas trwania Informacje ogólne styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Szkolenia różne 1. Lean Six Sigma Green Belt. (Szkolenie 10 dniowe, w czterech sesjach) Nowość! 22-23.10.2015 04-06.11.2015 25-27.11.2015 10-11.12.2015 4 900 PLN 2. GDP

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Szkolenia różne 1. Lean Six Sigma Green Belt. (Szkolenie 10 dniowe, w czterech sesjach) Nowość! 22-23.10.2015 04-06.11.2015 25-27.11.2015 10-11.12.2015 4 900 PLN 2. Auditor

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r.

Harmonogram szkoleń. styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r. Harmonogram szkoleń styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r. O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH DODATKOWA OFERTA WAKACYJNA 1. System zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 z uwzględnieniem NOWYCH WYMAGAŃ NORMY ISO/DIS 9001:2015. 2. Auditor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa żywności HACCP. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią 20 11 - Zarządzanie Jakoscią SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_Q1 - System Zarządzania Jakością wymagania normy ISO 9001: 2008 kod: QA_Q2 - System Zarządzania Jakością w organizacji ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 NOWOŚĆ! ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego systemu do nowego Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. O P I S S Z K O L E N I A

I. O P I S S Z K O L E N I A Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki I. O P I S S Z K O L E N I A Tytuł szkolenia Metodyka

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 INCERT Tel. 692 497 635; Tel./Fax: (091) 4694 553 e-mail: biuro@incert.pl; beata.wagner@incert.pl INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Szkolenie Czas trwania (w dniach) Termin Miejsce Cena netto ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń Harmonogram szkoleń HARMONOGRAM SZKOLEŃ: I PÓŁROCZE 2017 STYCZEŃ DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 Znakowanie żywności: podstawy prawne i ich interpretacja, najczęściej popełniane błędy - warsztaty 12 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001! Celem szkolenia jest:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Systemy zarządzania Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 05 rok Termin ISO 900:008 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Planowane zmiany w systemie zarządzania jakością NOWOŚĆ! moduł System zarządzania jakością podstawy ISO 900 moduł

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01

Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01 Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01 Program szkolenia: Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania Audyt wewnętrzny to dziedzina wymagająca

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017

Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017 Grupa docelowa Temat Data Miejsce Cel 9001:2015 14001:2015 07.02.2017 14.02.2017 Prezentacja zmian w normach,

Bardziej szczegółowo