Szkolenia z wyobraźnią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia z wyobraźnią"

Transkrypt

1 Szkolenia z wyobraźnią

2 Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne Budownictwo IRCA

3 Pełnomocnik ISO 9001 ISO 9004 AUDYTOR Techniki audytowe Komunikacja Jakość

4 Jakość Tematy szkoleń Kod Tytuł szkolenia I01 Wstęp do Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 I02 I03 I05 I06 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych ISO 9001:2008 w samorządach terytorialnych Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2008 (rejestrowany w IRCA) Audytor Wiodący ISO 9001:2008 (rejestrowany w IRCA) I07 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 I08 Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania I10 Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9004 I11 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych - studium najciekawszych przypadków audytowych wg ISO 9001 i ISO I01 Wstęp do Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Na szkoleniu zapoznają się Państwo z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz poznają podstawowe pojęcia związane z Systemem Jakości i z procesem certyfikacji. Dzięki temu, zrozumieją Państwo podstawy jego działania i potrzebę wdrożenia. Terminologia dotycząca jakości i norm serii ISO 9000 Przedstawienie wymagań normy ISO 9001:2008 oraz analiza wybranych punktów Pojęcie Klient Dostawca Wewnętrzny wg ISO 9001:2008 Podejście procesowe, zarządzanie procesem, procedury systemowe, identyfikacja procesów wg ISO 9001:2008 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w procesie audytowania Pracownicy komórek jakościowych lub produkcyjnych, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości, audytorzy ISO 9001.

5 Jakość I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 dni Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie zasad wdrażania, certyfikacji i nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (wg ISO 9001, ISO14001, PN-N 18001). Dowiedza się Państwo czym cechuje sie praca pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jak sprostać jej wymaganiom. Znaczenie, cel oraz korzyści z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN N oraz interpretacja wymagań tych norm Dokumentowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Praktyczne aspekty budowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Integracja systemów Rola kierownictwa i pełnomocnika ds. ZSZ w procesie ciągłego doskonalenia 8 zasad zarządzania Identyfikacja klientów i ich oczekiwań Zarządzanie procesu Wymagania prawne związane z wdrażanymi systemami (ochrona środowiska, BHP) Nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji (planowanie, analiza raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi), wytyczne ISO Proces certyfikowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ciągłe doskonalenie Współpraca z jednostką certyfikacyjną Kierownictwo przedsiębiorstwa, kierownictwo i służby jakości, pełnomocnicy, kandydaci na pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. I03 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych ISO 9001:2008 w samorządach terytorialnych Dzięki warsztatom udoskonalą Państwo swoje umiejętności audytowania wg wymagań ISO 9001:2008 oraz audytowania w podejściu procesowym. Praktyczne ćwiczenia pomogą w podniesieniu kwalifikacji audytorskich. Skrótowy przegląd wymagań normy ISO 9001:2008 (na podstawie testu sprawdzającego) Audytowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 z podejściem systemowym i procesowym planowanie, przeprowadzenie oraz dokumentowanie audytu wg ISO 9001 Doświadczeni audytorzy Systemów Zarządzania Jakością, zainteresowani kontynuacją prowadzenia audytów na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008. I05 Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2008 (rejestrowany w IRCA) 3 dni Jest to pierwszy krok do zdobycia kwalifikacji audytora rejestrowanego w IRCA. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z normą ISO 9001:2008 oraz nabędą umiejętności audytorskich. Ukończenie szkolenia umożliwia efektywniejsze planowanie, realizację i raportowanie audytów wewnętrznych. Szczegółowy przegląd wymagań normy ISO 9001:2008 Wyjaśnienie pojęcia zarządzania jakością oraz terminologii dotyczącej jakości i norm z serii ISO 9000 Audyty wyjaśnienie ich celu i planowania, sposobu przystępowania do audytu, przeprowadzania i raportowania Narzędzia audytowe narzędzia dostępne dla audytorów, wspomagające ich pracę Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych Pracownicy działów jakości, bądź wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości lub inne osoby wytypowanie do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

6 Jakość I06 Audytor Wiodący ISO 9001:2008 (rejestrowany w IRCA) 5 dni Szkolenie jest jednym z pierwszych kroków do zdobycia kwalifikacji Audytora Wiodącego rejestrowanego w IRCA. Podczas szkolenia pogłębią Państwo swoją wiedzę na temat normy ISO 9001:2008 oraz nabędą umiejętności audytowania w zakresie jej wymagań. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie przeprowadzać audyty drugiej i trzeciej strony oraz raportować ich wyniki. Terminologia dotycząca jakości i norm ISO 9000, systemów zarządzania jakością oraz przegląd wymagań ISO 9001:2008 Cele i planowanie audytów zewnętrznych, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do audytu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie Audytorzy zewnętrzni ich odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru audytorów. Program certyfikacji audytorów Narzędzia audytowe narzędzia dostępne dla audytorów i wspomagające ich działanie Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych Pracownicy wszystkich szczebli w firmie, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, kierownictwo, pełnomocnicy ds. jakości, osoby zainteresowane prowadzeniem audytów trzeciej lub drugiej strony. I07 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO dni Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie zasad związanych z wdrażaniem, certyfikacją i nadzorem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Poznają Państwo również charakterystykę pracy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i jak sprostać jej wymaganiom. Wiedza ta usystematyzuje Państwa działania i pomoże sprawniej zarządzać systemem jakości w organizacji. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Jakością, pojęcia i słownictwo (ISO 9000:2000) 8 zasad zarządzania jakością Przegląd ISO 9001 z wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Dokumentacja Systemu Jakości Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w hierarchii firmy Nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji i wytyczne ISO Przygotowanie danych na przegląd kierownictwa Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i zarys normy ISO 9004 Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością Współpraca z jednostką certyfikacyjną Kierownictwo przedsiębiorstwa, kierownictwo i służby jakości, pełnomocnicy, kandydaci na pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością. I08 Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 dni Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo jakie cechy powinien mieć audytor i na co należy zwracać uwagę podczas audytu. Uczestnicy zdobędą również niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego przeprowadzania audytów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz sposobów raportowania wyników takiego audytu. Wstęp do zagadnień szkolenia Ogólne omówienie wymagań norm ISO 9001, ISO oraz PN-N Polityka i planowanie Wdrażanie i funkcjonowanie systemów zintegrowanych Monitorowanie niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze Audytor, jego umiejętności i kompetencje Wprowadzenie do audytów, podejście do audytu Zarządzanie audytem Listy kontrolne do audytów Raporty niezgodności i działania korygujące Sporządzanie raportów Pracownicy wszystkich szczebli w firmie, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, kierownictwo, pełnomocnicy ds. systemów zintegrowanych.

7 Jakość I10 Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9004 Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wytycznymi normy ISO 9004 oraz innymi dokumentami normalizacyjnymi pozwalającymi na skuteczne i efektywne doskonalenie wdrożonego w Państwa firmie Systemu Zarządzania Jakością. Przedstawienie nowego wydania normy ISO 9004 Omówienie najczęściej występujących błędów i niezgodności w Systemach Zarządzania Jakością Wskazanie najważniejszych obszarów Systemu Zarządzania Jakością, które warto doskonalić Metody statystyczne i narzędzia doskonalenia systemu Pytania i dyskusje Osoby posiadające praktykę związaną z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością, pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania Jakością, audytorzy, kadra kierownicza, konsultanci. I11 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych - studium najciekawszych przypadków audytowych wg ISO 9001 i ISO Szkolenie dedykowane dla aktywnych audytorów wewnętrznych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i wykorzystywać audyty jako narzędzie doskonalenia organizacji. Uczestnicy będę mieli również okazję skorzystać z doświadczeń innych audytorów w przenoszeniu dobrych i unikaniu złych praktyk w swoich firmach. Krótkie przypomnienie technik audytowania Studium przypadku omówienie 15 scenek audytowych Opracowanie wzorcowego raportu z audytu dostawcy Podsumowanie w formie obrony zgromadzonych niezgodności (symulacja spotkania podsumowującego audyt) Audytorzy wewnętrzni, specjaliści, kierownicy ds. systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności audytorskie i/lub zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie przygotowania się do audytów.

8 Ryzyko PN - N Analiza przyczyn OHSAS Bezpieczeństwo Czynnik ludzki BHP

9 BHP Tematy szkoleń Kod Tytuł szkolenia B01 Praktyczna interpretacja wymagań normy OHSAS 18001:2007 B02 B03 B04 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Audytor Wiodący Systemu BHP (rejestrowany w IRCA) Okresowa ocena zgodności z przepisami prawnymi w zakresie BHP B01 Praktyczna interpretacja wymagań normy OHSAS 18001:2007 Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy na temat wymagań normy OHSAS 18001:2007 oraz wprowadza w zagadnienia związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy od strony wymagań normalizacyjnych. Szczegółowe omówienie wymagań normy OHSAS 18001:2007 Audytowanie zachowań wg OHSAS 18001:2007 Audytowanie zgodności prawnej i zapisy z audytu Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów BHP. B02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) 3 dni Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z nadzorowaniem i oceną zagrożeń Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ponadto, zapoznają się Państwo z zasadami i wymogami przeprowadzania audytów. Przedstawienie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Omówienie normy PN-N 18001/OHSAS Zagadnienia dotyczące zarządzania BHP, włącznie ze sterowaniem operacyjnym Umiejętności audytorów Ćwiczenia praktyczne Pracownicy przeprowadzający audyty wewnętrzne oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie Systemów Zarządzania BHP.

10 BHP B03 Audytor Wiodący Systemu BHP (rejestrowany w IRCA) 3 dni Udział w szkoleniu znacznie ułatwia zdobycie kwalifikacji audytora rejestrowanego w IRCA. Wykładowcy skupiają się na przedstawieniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) oraz wprowadzeniu do audytowania trzeciej lub drugiej strony wg wymagań standardu OHSAS. Wprowadzenie do Systemów Zarządzania BHP z wprowadzenia systemu Wymagania standardu OHSAS Wymagania prawne Wdrażanie systemu BHP Planowanie i przeprowadzanie audytu Dokumentacja poaudytowa, raporty niezgodności i działania korygujące Pracownicy zarządzający audytami w organizacji, osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia audytów drugiej i trzeciej strony potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w IRCA. B04 Okresowa ocena zgodności z przepisami prawnymi w zakresie BHP Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie przeprowadzania oceny zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawnymi dotyczącymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Struktura organów ustawodawczych UE Implementacja przepisów UE do prawa polskiego dotyczącego BHP Identyfikacja i dostęp do aktualnych wymagań prawnych Wymagania krajowych przepisów prawnych BHP Wdrażanie wymagań prawnych w polskich przedsiębiorstwach Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi (aspekty praktyczne ćwiczenia) Pracownicy odpowiedzialni w firmie za zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

11 ISO IT IS Informacja ISO/IEC Bezpieczna dokumentacja Bezpieczeństwo informacji

12 Bezpieczeństwo informacji Tematy szkoleń Kod Tytuł szkolenia IT01 Wdrażanie Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC :2011 z elementami ITIL v.3 IT02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami IT ISO/IEC :2011 IT03 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO IT04 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych ISO IT05 Bezpieczna Dokumentacja Medyczna w oparciu o normę ISO IT01 Wdrażanie Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC :2011 z elementami ITIL v.3 Na szkoleniu zapoznają się Państwo z wymaganiami normy ISO/IEC , podstawowymi pojęciami związanymi z Systemem Zarządzania Usługami IT oraz z procesem wdrażania tego systemu. Umożliwi to lepsze zrozumienie podstaw działania systemu oraz potrzeby jego wdrażania. Przedstawienie wymagań normy ISO/IEC oraz analiza wybranych punktów Podejście procesowe, zarządzanie procesem, procedury systemowe, identyfikacja procesów Wdrażanie Systemu Zarządzania Usługami IT w procesie audytowania Rozszerzenie wymagań poprzez nawiązanie do elementów standardu ITIL v. 3 Pracownicy wszystkich szczebli w firmie, szczególnie pracownicy komórek ds. jakości lub produkcji, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości. IT02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami IT ISO/IEC : dni Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z normą ISO/IEC :2011 oraz nabędą umiejętności audytorskich w zakresie jej wymagań. Kurs daje możliwość podniesienia umiejętności efektywnego planowania i realizacji audytów wewnętrznych oraz raportowania ich wyników. Szczegółowy przegląd wymagań normy ISO/IEC :2011 Przedstawienie i wyjaśnienie zarządzania usługami IT i istniejących Systemów Zarządzania Usługami IT Audyty wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu w jaki należy przystąpić do audytu, przeprowadzić go i przedstawić wyniki w raporcie Audytorzy odpowiedzialność, cechy o sobiste i kryteria wyboru audytorów Narzędzia audytowe narzędzia dostępne dla audytorów i wspomagające ich działanie Warunki uczestnictwa Znajomość struktury i wymagań normy ISO/IEC :2011 Umiejętność pisemnego raportowania Wcześniejsza znajomość zagadnień audytu wewnętrznego będzie użyteczna, ale nie jest wymagana Pracownicy działów jakości bądź wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości, osoby wyznaczone do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcące zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

13 Bezpieczeństwo informacji IT03 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO dni Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiadomości oraz umiejętności w zakresie audytowania Systemu Zarządzani Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań ISO Interpretacja wymagań ISO Klasyfikacja informacji - warsztaty Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji - warsztaty Przykładowe procedury ISO Zarządzanie programem audytu Zasady i etapy audytowania Prowadzenie audytu wewnętrznego Niezgodności dowody, kwalifikacja Osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu oraz bezpieczeństwo informacji, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. IT04 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych ISO Dzięki szkoleniu udoskonalą Państwo umiejętności w zakresie audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań ISO Najważniejsze wymagania normy ISO Audytowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO z podejściem systemowym i procesowym planowanie, przeprowadzenie oraz dokumentowanie audytu wg ISO Warunki uczestnictwa Znajomość normy ISO Doświadczenie w audytowaniu Osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu oraz bezpieczeństwo informacji osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. IT05 Bezpieczna Dokumentacja Medyczna w oparciu o normę ISO dni Podczas szkolenia przedstawionie zostaną wymagania normy ISO oraz zakres Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia 86. Celem warsztatów jest usprawnienie procesu wdrażania i utrzymywania elektronicznej dokumentacji medycznej. Wymagania normy ISO Sposoby usprawnienia procesu wdrażania i utrzymywania elektronicznej dokumentacji medycznej Odpowiednie zarządzanie procesem zabezpieczania danych Właściwe zbieranie, przetwarzanie, archiwizacja danych oraz zarządzanie ryzykiem ich utraty Pracownicy każdego szczebla, którzy mają styczność z dokumentacją medyczną.

14 DIALOG SPOŁECZNY SA 8000 Wskaźniki GRI Zarządzanie kryzysowe ISO Raport CSR Odpowiedzialność społeczna

15 Odpowiedzialność społeczna Tematy szkoleń Kod SR01 SR02 SR04 SR05 Tytuł szkolenia Warsztaty Realizacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w praktyce Dialog Społeczny w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Praktyczna Interpretacja standardu SA8000:2008 Warsztaty Zarządzanie kryzysowe sztab kryzysowy i skuteczna komunikacja z mediami SR01 Warsztaty Realizacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w praktyce Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów wdrażania CSR w firmie. Obszerna dawka wiedzy teoretycznej jest ilustrowana konkretnymi przykładami działań firm w Polsce i za granicą oraz case study. CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju, roli firmy i jej odpowiedzialności we współczesnym świecie: Definicja i zakres CSR, pojęcie interesariusz Rola systemów zarządzania, norm i standardów branżowych w realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu Krótko i długoterminowe korzyści wdrażania CSR Wdrażanie CSR w praktyce: Mapowanie interesariuszy i budowanie trwałych relacji z nimi Obszary wdrażania zasad i narzędzi CSR Dobre praktyki w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy Normy i standardy CSR ułatwiające wdrażanie społecznej odpowiedzialności: Cele i zakres normy społecznej odpowiedzialności ISO Seria standardów AA1000 Raportowanie CSR według międzynarodowego standardu GRI Osoby odpowiedzialne za politykę i działania firmy w sferze odpowiedzialności społecznej, pracownicy działów komunikacji, public relations i marketingu, kadra zarządzająca każdego szczebla.

16 Odpowiedzialność społeczna SR02 Dialog Społeczny w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Podczas szkolenia przedstawiane są zagadnienia dialogu społecznego prowadzonego wg standardu AA1000. Uczestnicy poznają korzyści wynikające z wprowadzenia dialogu w organizacji. Dowiedzą się Państwo również, jakie elementy ryzyka warto brać pod uwagę podejmując decyzję o systematycznym wdrożeniu tego procesu. z wprowadzenia dialogu dla firmy i interesariuszy Podstawowe zasady i wytyczne standardu AA1000 Główne etapy procesu i punkty kluczowe Podział ról w procesie dialogu Stakeholder mapping tworzenie mapy interesariuszy Issues mapping tworzenie mapy problemów i przygotowanie do dyskusji Organizacja, prowadzenie i ocena sesji dyskusyjnych Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy Decyzje dotyczące zobowiązań firmy Sposoby raportowania z uwzględnieniem wytycznych GRI Pułapki i typowe błędy na różnych etapach procesu Osoby odpowiedzialne za politykę i działania firmy w sferze odpowiedzialności społecznej, dyrektorzy ds. korporacyjnych, członkowie szeroko rozumianych zespołów zarządzających rozważający wdrożenie systematycznego dialogu społecznego w organizacji. SR04 Praktyczna Interpretacja standardu SA8000:2008 Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań standardu SA8000 oraz zasad i korzyści jego wdrożenia. Uczestnicy dowiedzą się również jak zintegrować wymagania SA8000 z wymaganiami innych systemów posiadanych w firmie. Historia, teraźniejszość i perspektywy odpowiedzialności społecznej biznesu znaczenie marketingowe i ekonomiczne Zaznaczenie zmian w odniesieniu do poprzedniej edycji standardu SA8000 Interpretacja wymagań standardu SA8000:2008 Integracja wymagań normy z istniejącym w organizacji systemem zarządzania Osoby odpowiedzialne za politykę i działania firmy w sferze odpowiedzialności społecznej, pracownicy działów komunikacji, public relations i marketingu, kadra zarządzająca każdego szczebla. SR05 Warsztaty Zarządzanie kryzysowe sztab kryzysowy i skuteczna komunikacja z mediami Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, czym jest kryzys oraz jakie są najczęstsze przyczyny sytuacji kryzysowych. Ponadto, przedstawione zostaną strategie postępowania firmy w przypadku wystąpienia sytuacji niepożądanej dotyczące komunikacji z mediami i ograniczania szkód. Uczestnicy poznają również metody zapobiegania kryzysom w przyszłości. Czym jest sytuacja kryzysowa i jakie są jej przyczyny Strategie postępowania firmy w kryzysie Etapy zarządzania sytuacją kryzysową Odpowiednia komunikacja z mediami Jak przygotować się na kryzys Stworzenie zespołu kryzysowego Czego wystrzegać się podczas sytuacji niepożądanej Jak inni radzą sobie z kryzysem Osoby odpowiedzialne za komunikację z mediami i public relations, członkowie sztabów kryzysowych, kadra zarządzająca każdego szczebla, osoby odpowiedzialne za jakość w organizacji.

17 FSC PEFC EMAS Carboon Footprint ISO Środowisko

18 Środowisko Tematy szkoleń Kod Tytuł szkolenia F01 Warsztaty Praktyczna interpretacja wymagań standardu FSC F03 Warsztaty Porównanie Standardów FSC i PEFC S01 Praktyczna interpretacja wymagań Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO S02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO S03 S04 S05 S06 S07 Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO (rejestrowany w IRCA) Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO (rejestrowany w IRCA) kurs zaawansowany Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem Środowiskowa Ocena Cyklu Życia F01 Warsztaty Praktyczna interpretacja wymagań standardu FSC Na szkoleniu zapoznają się Państwo z podstawowymi wymaganiami standardu FSC oraz z korzyściami jakie wynikają z certyfikacji FSC, takimi jak: utrzymanie wyników sprzedaży, zdobycie nowych rynków, zapewnienie, że produkty zostały wyprodukowane z drewna pozyskanego legalnie z lasów gdzie gospodarka jest prowadzona prawidłowo. Zakres warsztatu Procesy certyfikacji gospodarki leśnej Istota procesów certyfikacji przemysłu drzewnego i rodzaje certyfikatów kontroli pochodzenia produktu Podstawowe wymagania systemów kontroli pochodzenia produktu FSC wg standardu FSC-STD Podstawy stosowania znaków towarowych FSC Przebieg i etapy procesu certyfikacyjnego Jak przygotować się do procesu certyfikacji Wdrażanie systemów kontroli pochodzenia produktów FSC Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i zarządzanie systemem FSC, pracownicy działu jakości i działu zakupu, osoby odpowiedzialne za gospodarkę drzewną.

19 Środowisko F03 Warsztaty Porównanie Standardów FSC i PEFC Uczestnicy poznają zasady systemu w zakresie legalnego i odpowiedzialnego procesu pozyskiwania surowców drzewnych i drewnopochodnych wg FSC i PEFC. Podczas szkolenia zostaną omówione punkty wspólne i różnice pomiędzy standardami FSC i PEFC. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania systemu w zakresie legalnego i odpowiedzialnego procesu pozyskiwania surowców drzewnych i drewnopochodnych wg FSC i PEFC Omówienie założeń i wymagań standardów FSC i PEFC Chain of custody (CoC) łańcuch dostaw Przebieg i zalety systemu certyfikacji Dokumentacja systemowa FSC i PEFC i etykietowanie Różnice między FSC i PEFC Osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu w oparciu o FSC lub PEFC. S01 Praktyczna interpretacja wymagań Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO Dzięki szkoleniu zrozumieją Państwo wymagania oraz zasady funkcjonowania standardu ISO Uczestnicy poznają zasady przygotowywania dokumentacji systemowej pod wymogi standardu ISO oraz wskazówki pomagające przygotować się do audytu. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Środowiskiem i korzyści z wprowadzenia Szczegółowe omówienie wymagań ISO Wymagania prawne Pracownicy wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania środowiskiem i ich audytowanie. S02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO dni Szkolenie pozwala na zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem według normy ISO Uczestnicy nabędą również umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i raportowania audytów. Cel prowadzenia wewnętrznych audytów środowiskowych wg ISO Kluczowe zagadnienia środowiskowe Planowanie audytu na podstawie wyznaczonych kryteriów audytowania Skuteczna realizacja audytu Systemu Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) Identyfikacja atutów i słabości SZŚ Opracowanie jasnego, spójnego i zasadnego raportu z audytu Przedstawianie raportu z audytu właściwym pracownikom i kierownictwu Pracownicy wszystkich szczebli w firmie, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, kierownictwo, pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem, pełnomocnicy ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

20 Środowisko S03 Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie przeprowadzania oceny zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z przepisami prawnymi dotyczącymi Ochrony Środowiska. Struktura organów ustawodawczych UE Implementacja przepisów UE do prawa polskiego Identyfikacja i dostęp do aktualnych wymagań prawnych Wymagania krajowych przepisów prawnych Wdrażanie wymagań prawnych w polskich przedsiębiorstwach Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi (aspekty praktyczne, ćwiczenia) Osoby odpowiedzialne w firmie za działania w zakresie ochrony środowiska oraz osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, pracownicy szczebli kierowniczych w firmie, osoby zarządzające, dyrekcja. S04 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO (rejestrowany w IRCA) 5 dni Szkolenie jest jednym z pierwszych kroków w kierunku uzyskania kwalifikacji Audytora Wiodącego rejestrowanego w IRCA. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę m.in. na temat audytowania drugiej i trzeciej strony wg wymagań Systemu Zarządzania Środowiskiem. Wszystkie materiały szkoleniowe, a także kompetencje trenerów są przygotowywane i nadzorowane przez IRCA. Zagadnienia środowiskowe Przegląd Systemu Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001) Punkty kluczowe w formułowaniu polityki oraz planowaniu Techniki audytowania Na co należy zwracać uwagę przy wdrażaniu Ważne momenty w audytowaniu i działaniach korygujących Zagadnienia dotyczące akredytacji Warunki uczestnictwa Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2004. Pracownicy zarządzający audytami w organizacji oraz osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia audytów drugiej czy trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w IRCA.

21 Środowisko S05 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO (rejestrowany w IRCA) kurs zaawansowany 3 dni Szkolenie kierowane jest do doświadczonych audytorów systemów zarządzania, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje związane z audytowaniem Systemu Zarządzania Środowiskiem. Kurs pozwoli Państwu rozszerzyć swoje dotychczasowe doświadczenia z systemami zarządzania. Zagadnienia środowiskowe Przegląd Systemu Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001) Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu polityki oraz przy planowaniu Techniki audytowania Na co należy zwracać uwagę przy wdrażaniu Na co należy zwracać uwagę przy audytowaniu i działaniach korygujących Zagadnienia dotyczące akredytacji Warunki uczestnictwa Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2004, znajomość technik audytowania, udział w szkoleniu dla audytorów wewnętrznych. Pracownicy zarządzający audytami w organizacji oraz osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia audytów drugiej czy trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w IRCA. Kurs skierowany jest do audytorów wiodących innych systemów. S06 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem 3 dni Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie zasad wdrażania, certyfikacji i nadzorowania Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO Uczestnicy kursu poznają charakterystykę i wymagania pracy pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem. Uzyskana wiedza pomoże usystematyzować Państwa działania oraz sprawniej zarządzać systemem w organizacji. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) Przegląd normy ISO z wdrażania SZŚ wg ISO (Zapobieganie versus wykrywanie) Dokumentacja Systemu Środowiskowego Pełnomocnik ds. SZŚ w hierarchii firmy, zarządzanie dokumentacją systemu środowiskowego Nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji, wytyczne ISO Przygotowanie danych na przegląd Kierownictwa Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem Współpraca z jednostką certyfikacyjną Warunki uczestnictwa Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2004. Kierownictwo przedsiębiorstwa, kierownictwo i służby środowiskowe, pełnomocnicy, kandydaci na pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem. S07 Środowiskowa Ocena Cyklu Życia W ramach szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z narzędziem badawczym jakim jest środowiskowa ocena cyklu życia, w tym standardy ISO i ISO oraz fazy przeprowadzania oceny cyklu życia. Poprzez ćwiczenia praktyczne uczestnicy uczą się zastosowania wybranych metod szacowania wpływu na środowisko. Wstępne zagadnienia związane z oceną cyklu życia Charakterystyka standardów ISO 14040, oraz ISO/TS Fazy oceny cyklu życia Pracownicy wszystkich szczebli, w szczególności osoby odpowiedzialne za aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwach, projektanci, pracownicy działów badawczo-rozwojowych.

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Wstęp Od pierwszego opublikowania normy ISO19011 w 2002 pojawiło się szereg nowych norm dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001, ISO-14001, 18001, ISO/TS 16949,, AS-9100, TQM SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA wg DYREKTYW UE

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo