Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost."

Transkrypt

1 Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014

2 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001: Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane w IRCA)...7 Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004/ OHSAS 18001: Warsztaty doskonalące dla audytorów zintegrowanego systemu zarządzania...8 Warsztaty dla pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania...9 Wymagania normy EN 1090 wraz z ISO ENERGIA I ŚRODOWISKO...10 Wymagania ISO 14001: Audytor wewnętrzny ISO 14001: Wdrażanie i doskonalenie systemów kontroli pochodzenia produktu FSC...12 Wdrażanie i doskonalenie systemu lańcucha dostaw produktów leśnych PEFC...12 Wdrożenie w organizacji systemu zarządzania energią wg ISO 50001: ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO...14 Wymagania OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004 / SCC...15 Audytor wewnętrzny OHSAS 18001:2007 / PN-N-18001:2004 / SCC...15 Audyty behawioralne. Kultura bezpieczeństwa Zarządzanie ryzykiem, ocena ryzyka zawodowego (RIE)...16 Metody analizy przyczyn zdarzeń wypadkowych (CAM)...17 Nowoczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarządzanie ryzykiem w systemach HSEQ...17 SCC/BES Podstawowe elementy BHP...18 SCC/SOS Bezpieczeństwo pracy dla pracowników dozoru...18 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI...20 Audytor wewnętrzny ISO 27001: Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2005 (rejestrowane w IRCA)...21 Wymagania normy ISO : Audytor wewnętrzny ISO : Audytor wewnętrzny ISO 22301: Audytor wiodący ISO 22301: ŁAŃCUCH DOSTAW...24 Audyt Dostawcy...25 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA...26 Wprowadzenie do zarządzania CSR...27 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Audyt wewnętrzny zorientowany na ryzyka biznesowe...29 Zarządzanie ryzykiem w organizacji - Enerprise risk management...29 ŻYWNOŚĆ...30 Wymagania normy ISO 22000: Audytor wewnętrzny ISO 22000: Audytor wiodący ISO 22000: Wymagania normy International Food Standard...33 Wymagania normy BRC Global Standard for Food Safety...33 Audytor wewnętrzny BRC IoP Technical Standard...34 Audytor wewnętrzny BRC Food, IFS, HACCP...34 FSSC dobre praktyki do ISO Audytor wewnętrzny FSSC 22000: Food defense...36 OCHRONA ZDROWIA...38 MIR - Audytor wiodący standardu zakażeń szpitalnych...39 Wymagania i praktyczne aspekty wdrożenia i utrzymania systemu EN ISO 13485:2012 oraz CE dla wyrobów medycznych...39 MOTORYZACJA...40 Audytor wewnętrzny ISO/ TS 16949: LEAN SIX SIGMA...42 Green Belt

3 Szersza perspektywa ryzyka. W dzisiejszych czasach ilość zagadnień, które firma musi zrozumieć, którymi musi zarządzać i komunikować wciąż się zwiększa. Wzrasta również ilość pytań dotyczących wyników organizacji począwszy od pytań skąd pochodzą półprodukty do pytań jak będzie się sprzedawał finalny produkt. Zwiększone oczekiwania klientów i innych zainteresowanych stron powodują, że firmy rozszerzają zakres ryzyka i kwestię zarządzania nim. SKUTECZNOŚĆ SZKOLENIA WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA WZROST. Jeśli robiąc coś wciąż tak samo oczekujemy innych wyników, to nie ma mowy o dobrej strategii biznesowej. Łatwo jest wyznaczyć ambitne cele i strategie trudność polega na tym, by zrealizować je przy udziale ludzi, którymi dysponuje nasza organizacja. Twoi pracownicy są największym atutem i istotnym jest aby rozumieli jakie są wobec nich oczekiwania, jak również posiadali odpowiednie umiejętności do realizowania powierzonych im zadań. ŚWIADOMOŚĆ TO PIERWSZY KROK NA DRODZE DO ZMIANY KULTURY. Firmy, które są zdolne do tworzenia wartości przy jednoczesnym spełnieniu światowych wymagań gospodarczych, społecznych i środowiskowych mają szansę z sukcesem działać w przyszłości. Organizacje te uzyskują przewagę podczas walki z coraz bardziej globalnym, kompleksowym i wymagającym środowiskiem ryzyka, w którym nie ma miejsca na porażkę. O DNV BUSINESS ASSURANCE. DNV Business Assurance jest jedną z wiodących jednostek certyfikacyjnych na świecie. Współpracujemy z naszymi Klientami w celu zapewnienia rozwoju ich produktów, procesów oraz organizacji dzięki świadczonym usługom certyfikacji, weryfikacji, oceny i szkoleń. Za pośrednictwem szkoleń, DNV pomaga organizacjom w osiągnięciu zrównoważonego biznesu poprzez rozwój kompetencji. Nasze interaktywne szkolenia ułatwią stosowanie nowo nabytej wiedzy w codziennej praktyce zapewniając przy tym rozwój pracowników oraz całej organizacji. Za pośrednictwem 1800 naszych pracowników na całym świecie dbamy o zapewnienie ciągłości biznesu naszych Klientów w lokalnym i nieustannie zmieniającym się globalnym środowisku. Jako część DNV Goup niezależnej fundacji założonej w 1864 roku należymy do sieci pracowników zatrudnionych w 300 biurach w 100 krajach. GLOBALNA WIEDZA W LOKALNYM KONTEKŚCIE. Jesteśmy tam, gdzie Ty. Oferujemy nasze usługi na całym świecie, osadzając je w konkretnym kontekście kulturowym. Nasza dbałość o utrzymanie globalnego charakteru szkoleń stanowi gwarancję zachowania jednorodności metodologii i koncepcji dydaktycznych, zapewniając spójność oferty DNV Business Assurance w skali międzynarodowej. AKREDYTACJA I NORMY MIĘDZYNARODOWE. Wiele spośród naszych kursów dla audytorów posiada akredytację Międzynarodowego Rejestru Certyfikowanych Audytorów (IRCA). Słuchacze, którzy pomyślnie kończą kursy objęte certyfikacją IRCA otrzymują powszechnie uznawane i honorowane międzynarodowe certyfikaty. Ponadto, na niektórych rynkach oferujemy kursy posiadające akredytację IT Service Management Forum (itsmf). Współpracujemy także z licznymi organami krajowymi wyznaczającymi standardy dla poszczególnych rynków. Nasze niemające sobie równych kursy z zarządzania bezpieczeństwem zostały opracowane w oparciu o ISRS TM uznawany na całym świecie standard pomiaru i doskonalenia systemów zrównoważonego zarządzania bezpieczeństwem. Dzięki wynikom uzyskiwanym w ramach cieszącego się długą tradycją Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństwa, oferta edukacyjna DNV w dziedzinie bezpieczeństwa wyróżnia się jako najbardziej praktyczne i skuteczne szkolenia w dziedzinie ryzyka występującego w miejscu pracy oraz doskonalenia wyników zarządzania ryzykiem. Firmy Jutra będą budowały wartość poprzez zaspokojenie światowych wymagań gospodarczych, społecznych i ekologicznych. DNV Business Assurance pomaga w budowaniu zrównoważonego podejścia do biznesu poprzez certyfikację, weryfikację, ocenę i usługi szkoleniowe. 4 5

4 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008 Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego i zapoznaje z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych. Szkolenie to nie zawiera w swojej treści problematyki związanej z omówieniem wymagań normy ISO W programie szkolenia przewidziano szczegółowe omówienie zagadnień związanych z właściwym zaplanowaniem, przeprowadzeniem oraz przedstawieniem wyników audytu systemów opartych na rodzinie norm międzynarodowych ISO 9001, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie międzynarodowej ISO Stosowana podczas szkolenia metodologia zakłada znaczący udział pracy własnej uczestników szkolenia (ćwiczenia, prace w grupach, analizy przypadków, symulacje audytu, etc.), dzięki czemu zostaje stworzona możliwość ugruntowania wiedzy teoretycznej w części warsztatowej. Prowadzącymi szkolenie są doświadczeni audytorzy posiadający wieloletnią praktykę w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych. Dzięki temu słuchacze mają możliwość zapoznania się z obowiązującą dobrą praktyką audytowania a także uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące procesu audytu (radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, komunikacji podczas audytu, etc.). Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi, by przygotować i przeprowadzić wewnętrzny audyt systemu zarządzania jakością. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kandydatów na audytorów wewnętrznych jak i osób, które z uwagi na niewielkie doświadczenie lub długą przerwę w audytowaniu, chciałyby odświeżyć wiedzę w tym zakresie. Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane w IRCA) Szkolenie to przygotowuje uczestników do prowadzenia audytów systemu zarządzania jakością w zakresie normy ISO 9001:2008. Uczestnicy muszą posiadać wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 9001:2008. Zrozumienie celu i roli systemu zarządzania jakością, procesu wdrożenia, certyfikacji, monitorowania, doskonalenia systemu zgodnego z normą ISO 9001:2008. Umiejętność właściwego przygotowania się oraz przeprowadzenia audytu trzeciej strony według wytycznych ISO oraz działań poaudytowych. Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania jakością. Osoby, którym powierzone zostanie przeprowadzenie audytu systemu w organizacji. Czym jest i czemu służy audyt? (rodzaje audytów, sens audytu, wyniki audytu, role i odpowiedzialności) Norma ISO 9001:2008 (cel i wymagania) Planowanie audytu (przedstawienie i omówienie list kontrolnych i planów audytu) Przebieg audytu (symulacje) Raportowanie i działania poaudytowe IRCA Czas trwania: 5 dni Cena: 3250 PLN netto* materiałów szkoleniowych, opłaty egzaminacyjnej, wydania certyfikatu / listu informacyjnego, przerw kawowych oraz obiadu Zarządzanie w biznesie JAKOŚĆ Klienci biorą obecnie pod uwagę całość wyników funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednakże tolerancja dla problemów z jakością jest mniejsza niż kiedykolwiek. Posiadanie skutecznego systemu zarządzania jakością może poprawić tak procesy związane z jakością, jak i ogół funkcjonowania. Rozwijanie umiejętności i kompetencji w tej dziedzinie to ważna część tych działań. Znaczenie i zastosowanie systemów zarządzania jakością Rola i znaczenie audytu wewnętrznego SZJ Obowiązki audytora wewnętrznego Planowanie i organizacja audytu wewnętrznego Komunikacja podczas audytu Gromadzenie i analizowanie dowodów z zachowaniem obiektywizmu Ocena i przedstawienie wyników audytu wewnętrznego Działania poaudytowe Cena: 1000 PLN netto* materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw 6 7

5 Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004/ OHSAS 18001:2007 Warsztaty doskonalące dla audytorów zintegrowanego systemu zarządzania Szkolenie składa się z szeregu ćwiczeń i zajęć praktycznych stanowiących elementy doskonalenia warsztatu audytorskiego w oparciu o wytyczne normy ISO Całość programu szkolenia odzwierciedla przebieg audytu - planowanie i przygotowanie się do audytu, przebieg audytu, techniki badania audytorskiego a następnie podsumowanie i raportowanie audytu wraz z formułowaniem spostrzeżeń. Warsztaty dla pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania Szkolenie oparto o formę warsztatu i interakcji między uczestnikami co prowadzi do wypracowania propozycji praktycznych rozwiązań systemowych w zintegrowanym systemie zarządzania (jakość, środowisko, BHP). Dla każdego uczestnika udział w szkoleniu może stać się punktem wyjścia do pełniejszego zintegrowania poszczególnych elementów systemu wokół wszystkich wymagań. Wymagania normy EN 1090 wraz z ISO 3834 Od 1 lipca 2014 roku znakowanie znakiem CE będzie obowiązkowe dla wszystkich elementów konstrukcyjnych ze stali i aluminium dostarczanych na budowy na terenie Unii Europejskiej. Strona odpowiedzialna za znakowanie znakiem CE wytwórca - musi posiadać certyfikat zgodności z normą EN Szkolenie to obejmuje pełen zakres wiedzy, która pozwala na efektywne przeprowadzenie audytów wewnętrznych systemów zintegrowanych w obszarze norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004. Zapoznanie się z wymaganiami trzech norm oraz z wytycznymi do audytowania zawartymi w normie ISO Część warsztatowa dostarczy praktycznej wiedzy związanej z całym procesem przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wywiadów audytowych i tworzenia dokumentacji poaudytowej. Szkolenie skierowane do audytorów systemów zarządzania (ISO 9001:2008 lub ISO 14001:2004 lub OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004), przyszłych audytorów oraz kandydatów na audytorów zintegrowanego systemu zarządzania. Przedstawienie wymagań norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007/ PN-N 18001:2004 w świetle audytowania zintegrowanego systemu zarządzania Techniki przeprowadzania audytu zintegrowanego systemu zarządzania (rola audytorów w zespole audytującym) Przygotowanie do audytu wybranego obszaru systemu zarządzania Planowanie audytu Powiadamianie o audycie Przygotowanie list kontrolnych Zasady raportowania po audycie (przygotowanie dokumentacji poaudytowej) Działania korygujące jako wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania Utrwalenie i poszerzenie swojej wiedzy i praktyki audytorskiej. Masz możliwość pogłębić znajomość wymagań norm, technik planowania audytu, realizacji badania audytowego oraz sporządzania spostrzeżeń i wniosków poaudytowych. Szkolenie daje także okazję do przećwiczenia wszystkich wymienionych powyżej elementów i do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Szkolenie jest przewidziane dla aktywnych audytorów o różnym poziomie kompetencji - zarówno początkujących (po kilku przeprowadzonych audytach) jak i doświadczonych, którym lata audytowania weszły w krew. Omawiane przykłady i wymagania odnoszą się do systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP, ale w szkoleniu mogą uczestniczyć także audytorzy specjalizujący się w innych standardach. Rola audytu w systemie zarządzania Planowanie audytu w oparciu o ocenę ryzyka biznesowego Rozpoczęcie audytu, techniki i ćwiczenia audytowe Komunikacja podczas audytu Analiza sytuacji audytowych, formułowanie spostrzeżeń Wnioski z audytu i raportowanie wyników Dyskusja i wymiana doświadczeń między uczestnikami Pełny obraz możliwości integracji systemu i maksymalnego wykorzystania wszystkich wymaganych elementów składowych organizacji. Szkolenie jest okazją do przedyskutowania i przemyślenia wymagań poszczególnych norm i ich wzajemnego oddziaływania co pozwoli uprościć system i nadać mu jak najbardziej probiznesowy i spójny charakter. Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym pełnomocnikom zintegrowanych systemów zarządzania a także pełnomocnikom, którzy rozbudowują system zarządzania jakością o kolejne standardy (przed wszystkim środowisko i BHP). Zapraszamy na szkolenie także pracowników komórek odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu (np. dział organizacyjny lub dział systemów zarządzania). Integracja wielu standardów w systemie zarządzania Zarządzanie zgodnością z prawem i innymi wymaganiami Identyfikacja i ocena zagrożeń i aspektów środowiskowych Działania operacyjne wraz z zarządzaniem ryzykiem i aspektami środowiskowymi Monitorowanie zintegrowane i działania doskonalące Przegląd zarządzania w zintegrowanym systemie Czas trwania: 3 dni Cena: 2000 PLN netto* Możliwość zapoznania się z wymaganiami normy PN-EN 1090 oraz ISO Wiedza ta pomoże wdrożyć i spełnić wymagania zawarte w normach ISO 3834 oraz PN-EN 1090 co da Państwa Klientom potwierdzenie, że oferowane konstrukcje wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny i uprawniony personel. Wytwórcy konstrukcji stalowych, przede wszystkim spawanych, przeznaczonych dla budownictwa. Przedstawienie stanu prawnego związanego z wytwarzaniem konstrukcji stalowych prawo unijne i krajowe Podstawowe założenia rozporządzenia 305/2011 (CPR) i jego wpływ na wytwarzanie konstrukcji stalowych Zasady wprowadzenia do obrotu konstrukcji stalowych wymagania formalne Wymagania normy EN Struktura i zawartość normy EN Zasady budowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) Wprowadzenie zasad organizacji procesów specjalnych organizacja procesów spawalniczych zgodnie z wymaganiami normy ISO Certyfikacja ZKP Cena: 1000 PLN netto* Czas trwania: 3 dni Cena: 1500 PLN netto* materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw 8 9

6 Zarządzanie w biznesie ENERGIA I ŚRODOWISKO Troska ogółu społeczeństwa o sprawy dotyczące środowiska i energii, coraz bardziej rygorystyczne przepisy oraz wzrost zainteresowania tymi zagadnieniami ze strony mediów sprawia, że przedsiębiorstwa działają w warunkach rosnącej presji. W nadchodzących latach, przedsiębiorstwom, które nie podejmują odpowiednich działań w tej dziedzinie będzie coraz trudniej funkcjonować. Dobre zarządzanie środowiskiem oraz efektywność energetyczna prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów i żużycia energii, a co za tym idzie do poprawy reputacji firmy. Wymagania ISO 14001:2004 Szkolenie pozwala uzyskać wiedzę na temat istoty tworzenia i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w organizacji. Zrozumienie i umiejętność interpretacji wymagań normy ISO 14001:2004 niezbędną do wdrożenia, ustanowienia, monitorowania i rozwoju systemu zarządzania środowiskowego w organizacji. Wszystkie osoby, których celem jest zdobycie bądź ugruntowanie wiedzy o budowie i wymaganiach systemu opartego o normę ISO 14001:2004. System zarządzania - czym jest i czemu służy? Zarządzanie ryzykiem poprzez aspekty środowiskowe Norma ISO 14001: cel i wymagania Cena: 600 PLN netto* Audytor wewnętrzny ISO 14001:2004 Szkolenie pozwala poznać zagadnienia zawarte w normie ISO oraz zasady i metodykę prowadzenia audytów systemów zarządzania środowiskowego, zbudowanych w oparciu o tę normę. Zrozumienie istoty przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego i ich rolę w doskonaleniu organizacji. Poznanie wytycznych do przeprowadzenia audytów wewnętrznych zawartych w normie ISO 19011, które umożliwią samodzielne przeprowadzenie audytów wewnętrznych. Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego. Osoby, którym powierzone zostanie przeprowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji. Prezentacja i interpretacja wymagań normy ISO 14001:2004 Zarządzanie środowiskowymi aspektami Cele, zadania, programy osiągania efektów środowiskowych Dokumentacja i zapisy systemu zarządzania środowiskowego Wytyczne do audytowania systemów zarządzania środowiskowego (w odniesieniu do wymagań normy ISO 19011) Planowanie audytu Techniki audytowania Formułowanie spostrzeżeń audytowych: niezgodności, obserwacje Dokumentowanie wyników audytu Działania po audycie Cena: 1000 PLN netto* materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw 10 11

7 Wdrażanie i doskonalenie systemów kontroli pochodzenia produktu FSC Szkolenie przygotowuje do wdrożenia i doskonalenia systemów kontroli pochodzenia produktu FSC Wdrażanie i doskonalenie systemu lańcucha dostaw produktów leśnych PEFC Szkolenie przybliża wymagania nowej wersji standardu odniesienia dotyczącego dostaw produktów zawierających surowce leśne, PEFC ST 2002:2013. W programie szkolenia przewidziano szczegółowe omówienie zagadnień związanych z aktualnie obowiązującymi standardami kontroli pochodzenia produktu FSC. Poza wykładami przewidziano praktyczne ćwiczenia pozwalające na łatwiejsze przyswojenie i utrwalenie wiedzy oraz część warsztatową. Zdobyta wiedza pozwala na wdrożenie i/lub doskonalenie funkcjonowania systemów kontroli pochodzenia produktu w firmach, oraz zrozumienie zasad zakupu materiałów kategorii FSC Controlled Wood, i podstaw stosowania znaków towarowych FSC. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wdrażających lub odpowiedzialnych za systemy kontroli pochodzenia produktu FSC, jak również specjalistów z zakresu zaopatrzenia, odpowiedzialnych za budowanie wizerunku firm i rozwoju nowych produktów. Program szkolenia obejmuje pełen zakres merytoryczny standardu FSC-STD , wersja 2.1: (Systemy kontroli pochodzenia produktu FSC) oraz wybrane zagadnienia standardów: FSC-STD wersja 2.1; (FSC Controlled Wood) i FSC-STD , wersja 1.2: (Stosowanie znaków towarowych FSC ), w tym: wymagania systemów zarządzania kontrolą pochodzenia produktu FSC definiowanie grup produktów zasady zaopatrzenia, odbioru i magazynowania surowców do produkcji certyfikowanych wyrobów, włącznie z surowcami kategorii FSC Controlled Wood rozliczanie materiałów używanych do produkcji wyrobów certyfikowanych zasady sprzedaży wyrobów certyfikowanych wymagania systemów kontroli: transferowego, procentowego, kredytowego zasady współpracy z podwykonawcami stosowanie znaków towarowych Cena: 700 PLN netto* W programie szkolenia przewidziano omówienie wymagań nowej wersji podstawowego standardu odniesienia dotyczącego dostaw produktów zawierających surowce leśne, PEFC ST 2002: 2013, oraz podstaw stosowania znaków towarowych PEFC do oznaczania produktów i celów marketingowych. Zdobyta wiedza pozwoli firmom na dostosowanie swoich systemów PEFC CoC do aktualnych wymagań standardu a firmom wdrażającym system PEFC CoC do przygotowania się do audytu certyfikacyjnego. Ponadto uczestnicy będą mogli utrwalić wiedzę dotyczącą zasad stosowania znaków towarowych PEFC. Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych i/lub wdrażających systemy PEFC CoC, jak również odpowiedzialnych za budowanie wizerunku firm i rozwoju nowych produktów. Program seminarium będzie koncentrował się na zmianach wymagań wynikających z nowej wersji standardu i będzie obejmował między innymi: wybrane definicje zasady identyfikacji surowców minimalne wymagania dotyczące systemu należytej staranności metody kontroli przepływu materiałów i deklaracji PEFC (fizyczna separacja i procentowa) zasady sprzedaży certyfikowanych wyrobów wymagania dotyczące systemów zarządzania wymagania dotyczące organizacji wielozakładowych wymagania dotyczące stosowania znaków towarowych PEFC Czas trwania: 5h Cena: 450 PLN netto* Wdrożenie w organizacji systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 Szkolenie przedstawia jak wdrożyć w organizacji system zarządzania energią zgodny z ISO 50001:2011 Zrozumienie jak system oparty o ISO 50001:2011 pozwala na redukcję zużycia energii, emisji i kosztów w odniesieniu do prowadzonej działalności biznesowej i aspektów prawnych. Doświadczeni audytorzy DNV oraz specjaliści techniczni, w trakcie szkolenia, prowadzą poprzez wszystkie wymagania standardu zarządzania energią, dzielą się wiedzą jak zaadaptować wymagania normy do systemu zarządzania organizacji oraz prezentują aspekty energetyczne w zakresie najczęściej używanych urządzeń wytwarzających oraz przetwarzających energię. Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania energią w organizacjach oraz osoby, które posiadając już doświadczenia z wdrożenia i prowadzenia innych systemów zarządzania (w tym środowiskowego), potrzebują dodatkowej wiedzy jak efektywnie wdrożyć system zarządzania energią. Rola energii w organizacji Wdrożenie systemu zarządzania energią omówienie wymagań Specyficzne wymagania do wdrożenia ISO Prowadzenie przeglądu/audytu energetycznego i określenie punktu odniesienia do analizy efektywności przyjętego systemu zarządzania energią energetyczna linia bazowa Określenie wskaźników efektywności energetycznej Przykłady pomocne w identyfikacji, przeglądzie, ocenie i wyborze odpowiednich aspektów energetycznych Aspekty energetyczne w najczęściej użytkowanych urządzeniach wytwarzających i przetwarzających energię Powiązania ISO z innymi standardami zarządzania, obszary integracji systemów Ścieżka certyfikacji ISO Sprawdzian wiedzy 12 13

8 Zarządzanie w biznesie ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO Oczekuje się, by przedsiębiorstwo poprzez profesjonalne zarządzanie obszarem BHP zmniejszyło ryzyko urazów, jakie mogą odnieść pracownicy. W bezpiecznym, dobrym środowisku pracy dochodzi do mniejszej liczby wypadków i incydentów. Ponadto, środowisko takie zachęca pracowników do jak najlepszej pracy i sprawia, że chętnie pozostają w firmie. To z kolei wpływa na poprawę wyników finansowych. Wymagania OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004 / SCC Szkolenie pozwala poznać wymagania międzynarodowego standardu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także istotę idei ciągłego doskonalenia. Poznanie wymagań normy oraz sposobu ich interpretowania. Osoby zaangażowane w budowę, wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoby, którym powierzone zostanie przeprowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji. Osoby pracujące lub zamierzające pracować w służbie BHP, które chcą doskonalić metody swojej pracy.osoby na stanowiskach kierowniczych (nadzór bezpośredni i wyższy). System zarządzania bezpieczeństwem pracy Elementy systemu zarządzania BHP Planowanie systemu zarządzania BHP (zagrożenia i ryzyka, wymagania prawne i inne, polityka i cele) Ustanawianie i wdrażanie systemu zarządzania BHP (odpowiedzialności, kompetencje, współudział pracowników, dokumentacja, działalność operacyjna, awarie) Sprawdzanie funkcjonowania (monitorowanie, ocena zgodności, zdarzenia wypadkowe i niezgodności, działania doskonalące, zapisy, audyty) Okresowy przegląd systemu Cena: 600 PLN netto* Audytor wewnętrzny OHSAS 18001:2007 / PN-N-18001:2004 / SCC Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego i zapoznaje z metodyką pracy audytora oraz sposobami przeprowadzania audytów wewnętrznych. Szkolenie to nie zawiera w swoim programie omówienia wymagań norm OHSAS 18001/PN-N 18001/SCC Zrozumienie roli audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w doskonaleniu organizacji oraz poznanie metody i sposobu ich przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania. Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoby, którym powierzone zostanie przeprowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji. Osoby pracujące lub zamierzające pracować w służbie BHP, chcące doskonalić metody swojej pracy. Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy Kluczowe elementy systemu zarządzania BHP Dokumentacja i zapisy systemu Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy Techniki audytowania Spostrzeżenia audytowe: niezgodności, obserwacje Planowanie i realizacja audytu Raport z audytu wewnętrznego Działania paudytowe Cena: 1000 PLN netto* materiałów szkoleniowych, wydania zaświadczenia / certyfikatu, przerw 14 15

9 Audyty behawioralne. Kultura bezpieczeństwa. Szkolenie pozwala poznać cechy pożądanej, pozytywnej kultury bezpieczeństwa w organizacji przez pryzmat jej powiązań z procesem kształtowania bezpiecznych zachowań i postaw pracowników. Zarządzanie ryzykiem, ocena ryzyka zawodowego (RIE) Szkolenie przygotowuje do dokonania prawidłowej i zgodnej z wymaganiami prawnymi oceny ryzyka zawodowego. Naucza prawidłowej oceny ryzyka w sytuacjach nietypowych pozwalających na wykonanie pracy przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. Przedstawia polskie przepisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Metody analizy przyczyn zdarzeń wypadkowych (CAM) Szkolenie to ukierunkowane jest na tematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ale z zachowaniem podejścia RCA do tematyki analizy problemów. Ta podstawowa kompetencja jaką jest umiejętność rozwiązywania problemów jest bardzo pomocna we wszystkich aspektach życia zawodowego i prywatnego. Nowoczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarządzanie ryzykiem w systemach HSEQ Zrozumienie istoty nowoczesnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem pracy, poprzez wypracowanie nowego sposobu komunikacji w obszarze BHP, gdzie kluczowym elementem jest człowiek, jego postawy, nawyki i świadomość. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania BHP. Osoby, którym powierzone zostały obowiązki koordynatorów, managerów ds. BHP lub wypełniające zadania służby BHP.Osoby na stanowiskach kierowniczych (nadzór bezpośredni i wyższy). Kultura bezpieczeństwa a zachowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji Cechy pożądane w wysokiej kulturze bezpieczeństwa w organizacji Rola przywództwa w kształtowaniu i zmianie bezpiecznych zachowań wśród pracowników Wpływ uznania i pozytywnej motywacji na wzmocnienie inicjatywy zmiany zachowań Komunikacja w obszarze BHP Cena: 600 PLN netto* Zapoznanie się z różnymi metodami identyfikacji ryzyka, przećwiczenie metod szacowania i oceny ryzyka, poznanie zasad zarządzania ryzykiem oraz analizy efektywności i priorytetów w ograniczaniu ryzykiem. Odbiorcami szkolenia są kadra kierownicza, specjaliści BHP, pracownicy, osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy, audytorzy wewnętrzni. Wymagania prawne (Polska, Unia Europejska), wymagania norm w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka Model zarządzania bezpieczeństwem pracy na podstawie oceny ryzyka, najważniejsze elementy systemu Identyfikacja zagrożeń Ocena ryzyka Wdrożenie środków kontroli ryzyka Prezentacja prostego programu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego Monitorowanie ryzykiem Totalne zarządzanie ryzykiem Cena: 600 PLN netto* Uczestnicy zdobędą również umiejętność graficznej prezentacji przebiegu wypadku, jego przyczyn zarówno bezpośrednich, pośrednich jak i systemowych. Klienci mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami analizy przyczyn zdarzeń i praktycznego przećwiczenia różnych podejść. Dodatkową korzyścią dla uczestników jest poznanie procedur rejestracji, badania i analizy zdarzeń wypadkowych i niezgodności. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, specjalistów BHP specjalistów systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Wprowadzenie i poznanie terminologii Poznanie systemowego podejścia do rejestracji badania i analizy zdarzeń wypadkowych i niezgodności Działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze Metoda SCAT systemowa analiza przyczyn wypadków; metoda MALWA analiza przyczyn przy pomocy drzewa zdarzeń; metoda E&FCA analiza zdarzeń i czynników powodujących zdarzenie wypadkowe drzewa przyczyn Praktyczne przećwiczenie metod dla przypadków zaproponowanych przez uczestników Cena: 1200 PLN netto* Szkolenie, które uczy myślenia o zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kategoriach kompleksowego zarządzania ryzykiem. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami, trendami i koncepcjami w zakresie zarządzania BHP. Szczególny nacisk kładziemy na przedstawienie nowoczesnych koncepcji zarządzania ryzykami w celu poprawienia wyników organizacji w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, jakości i biznesu. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu przywództwa w obszarze bezpieczeństwa, komunikacji indywidualnej i grupowej, motywacji, roli poziomu kultury bezpieczeństwa na kształtowanie pożądanych, bezpiecznych zachowań. Szkolenie przeznaczone jest dla: Wyższej i średniej kadry kierowniczej Menedżerów BHP, ochrony środowiska i jakości Pełnomocników ds. systemów zintegrowanych oraz systemów BHP, a także dla pełnomocników ds. ochrony środowiska i jakości Specjalistów BHP, ochrony środowiska i jakości Koncepcja obszarowa systemu zarządzania. Przyczyny i kontrola strat Przywództwo Rozumienie ryzyka - klucz do skutecznego zarządzania w obszarze bezpieczeństwa Kultura Bezpieczeństwa Komunikacja indywidualna i grupowa Wpływ kultury bezpieczeństwa na potrzebę zmiany zachowań. Programy obserwacji zachowań Zarządzanie wykonawcami Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Plan zachowania ciągłości działania biznesu Uczenie się ze zdarzeń wypadkowych Monitorowanie i pomiary/przeglądy kierownictwa Czas trwania: 3 dni 16 17

10 SCC/BES Podstawowe elementy BHP Szkolenie pozwala na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami BHP i najważniejszymi zagrożeniami i środkami ochrony. Zaznajomienie się z podstawowymi koncepcjami bezpieczeństwa pracy w Unii Europejskiej. Poznanie zasad oceny ryzyka i zapobiegania zdarzeniom wypadkowym. Przypomnienie najważniejszych zagrożeń i odpowiednich środków ochrony. Uczestnicy szkolenia, którzy spełnią dodatkowe wymagania akredytacji dotyczące m.in. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych itp. otrzymają możliwość podejścia do egzaminu w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji personelu ważnego 10 lat i wymaganego na wielu wiodących projektach. Pracownicy liniowi pracujący lub wybierający się na projekty, na których wymagany jest certyfikat SCC/BES. Norma SCC, historia, wymagania Podstawowe przepisy prawa pracy Znajomość pojęć: ryzyko, zapobieganie (prewencja), środki ochrony Przyczyny oraz zapobieganie wypadkom Pisemne pozwolenia na prace Zagrożenia i środki ochrony Ryzyka oraz środki ochrony dla prac w pobliżu napięcia elektrycznego Środki ochrony indywidualnej i ich zastosowanie SCC/SOS Bezpieczeństwo pracy dla pracowników dozoru Szkolenie pozwala na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami zarządzania BHP, analizą ryzyka, motywowania pracowników, najważniejszymi zagrożeniami i środkami ochrony. Zaznajomienie się z podstawowymi koncepcjami bezpieczeństwa pracy w Unii Europejskiej. Poznanie istotnych zasad analizy i oceny ryzyka oraz zapobiegania zdarzeniom wypadkowym. Poznanie praktycznych metod motywowania pracowników i promocji bezpieczeństwa pracy. Przypomnienie najważniejszych zagrożeń i odpowiednich środków ochrony. Poznanie podstaw ergonomii. Uczestnicy szkolenia, którzy spełnią dodatkowe wymagania akredytacji dotyczące m.in. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych itp. otrzymają możliwość podejścia do egzaminu w celu uzyskania międzynarodowegocertyfikatu kompetencji personelu ważnego 10 lat i wymaganego na wielu wiodących projektach. Pracownicy dozoru bezpośredniego pracujący lub wybierający się na projekty, na których wymagany jest certyfikat SCC/SOS. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i ochrona środowiska w dyrektywach Unii Europejskiej Powstawanie wypadków i zapobieganie wypadkom Praktyka promocji bezpiecznych metod pracy Procedury pracy i pozwolenia na pracę Analiza ryzyka Plan awaryjny Ryzyko i środki bezpieczeństwa przy występowaniu hałasu, elektryczności, promieniowania i azbestu Podstawowa znajomość materiałów niebezpiecznych Zagrożenia i środki ochrony przy różnych pracach Podstawy ergonomii Znajomość i prawidłowe używanie środków ochrony indywidualnej 18 19

11 Zarządzanie w biznesie BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Informacja jest istotnym elementem w każdej firmie, jednakże niesie ona ze sobą również szczególne zobowiązania. Nieautoryzowany dostęp do ważnych informacji oraz wiedzy lub ich utrata może mieć znaczący negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji, począwszy od przerwania ciągłości działania, utraty przewagi strategicznej do podatności na oszustwa i utratę reputacji firmy. Odpowiednie szkolenia pozwolą poznać zagrożenia oraz zdobyć wiedzę jak zminimalizować ich wystąpienie. Audytor wewnętrzny ISO 27001:2005 Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Zrozumienie istoty przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ich rolę w doskonaleniu organizacji. Poznanie wytycznych do przeprowadzenia audytów wewnętrznych zawartych w normie ISO 19011, które umożliwią samodzielne prowadzenie audytów wewnętrznych. Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osoby, którym powierzone zostanie prowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji. Interpretacja wymagań normy ISO 27001:2005 z przeglądem wytycznych zawartych w ISO 17799:2005 Korzyści wynikające z wdrożenia ISMS Struktura dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Przygotowanie do audytu systemu Planowanie audytu, program audytu, listy sprawdzające Prowadzenie audytu, techniki audytowania, formułowanie spostrzeżeń audytowych Sporządzanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe Czas trwania: 3 dni Cena: 2000 PLN netto* materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2005 (rejestrowane w IRCA) Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Uczestnicy szkolenia muszą posiadać wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 27001:2005. Zrozumienie istoty przeprowadzania audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ich rolę w doskonaleniu organizacji. Poznanie wytycznych do prowadzenia audytów zawartych w normie ISO 19011, które umożliwią samodzielne prowadzenie audytów w roli audytora wiodącego. Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osoby, którym powierzone zostanie prowadzenie audytów w organizacji lub osoby pragnące realizować audyty strony trzeciej np.: w imieniu jednostek certyfikacyjnych. Interpretacja wymagań normy ISO 27001:2005 z przeglądem wytycznych zawartych w ISO 17799:2005 Korzyści wynikające z wdrożenia ISMS Struktura dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji Przygotowanie do audytu systemu Samodzielne planowanie audytu, pisanie programu audytu, tworzenie list sprawdzających Symulacje prowadzenia audytu, techniki audytowania, zapisywanie spostrzeżeń audytowych Sporządzanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe IRCA Czas trwania: 5 dni Cena: 3250 PLN netto* materiałów szkoleniowych, opłaty egzaminacyjnej, wydania certyfikatu / listu informacyjnego, przerw kawowych oraz obiadu 20 21

12 Wymagania normy ISO :2005 Audytor wewnętrzny ISO :2005 Audytor wewnętrzny ISO 22301:2012 Audytor wiodący ISO 22301:2012 Szkolenie zapoznaje z zagadnieniami dostarczania usług informatycznych na wysokim poziomie oraz z koncepcją systemu zarządzania usługami informatycznymi. Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania usługami informatycznymi. Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania. Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania audytu w oparciu o wykłady ekspertów, prezentacje i case study oraz poprzez ćwiczenia i warsztaty. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać wiedzę z zakresu wymagań normy ISO Zrozumienie istoty systemu zarządzania usługami informatycznymi, podstawowymi pojęciami związanymi z dostarczaniem usług informatycznych i postanowieniami serii norm międzynarodowych ISO w tym zakresie. Osoby pragnące zapoznać się z dobrymi praktykami zarządzania usługami informatycznymi oraz wymaganiami normy ISO :2005. Podstawowe pojęcia związane z dostarczaniem usług informatycznych i odwołanie do dobrych praktyk ITIL Interpretacja wymagań normy ISO :2005 z przeglądem wytycznych zawartych w ISO :2005 Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania usługami informatycznymi Struktura dokumentacji systemu zarządzania usługami informatycznymi Zrozumienie istoty przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania usługami informatycznymi i ich rolę w doskonaleniu organizacji. Poznanie wytycznych do przeprowadzenia audytów wewnętrznych zawartych w normie ISO 19011, które umożliwią samodzielne prowadzenie audytów wewnętrznych. Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania usługami informatycznymi oraz osoby, którym powierzone zostanie prowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji. Podstawowe pojęcia związane z dostarczaniem usług informatycznych i odwołanie do dobrych praktyk ITIL Interpretacja wymagań normy ISO :2005 z przeglądem wytycznych zawartych w ISO :2005 Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania usługami informatycznymi Struktura dokumentacji systemu zarządzania usługami informatycznymi Przygotowanie do audytu systemu Planowanie audytu, program audytu, listy sprawdzające Prowadzenie audytu, techniki audytowania, formułowanie spostrzeżeń audytowych Sporządzanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe Czas trwania: 3 dni Szkolenie prezentuje niezbędną wiedzę i umiejętności do weryfikacji założeń i celów systemu zarządzania ciągłością działania, interpretację wymagań normy ISO w kontekście przeprowadzania audytów systemu zarządzania ciągłością działania oraz praktyczne umiejętności przeprowadzania poszczególnych etapów audytów, w tym planowania, przeprowadzania, raportowania oraz działań poaudytowych. Osoby odpowiedzialne za system zarządzania ciągłością działania, BCM/BCP Managerowie, audytorzy wewnętrzni. Ponadto szkolenie adresowane jest do osób zarządzających ryzykiem oraz odpowiedzialnych za zachowanie ciągłości usług IT. Przedstawienie i analiza założeń systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO Omówienie procesu ustanowienia, wdrożenia, działania operacyjnego, monitorowania, przeglądu i doskonalenia systemu zgodnie z wymaganiami normy ISO Przygotowanie do audytu systemu Planowanie audytu, program audytu, listy sprawdzające Prowadzenie audytu, techniki audytowania, formułowanie spostrzeżeń audytowych Sporządzanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe Umiejętności prowadzenia audytu systemów zarządzania ciągłością działania (BCM), kierowania audytem, planowania programu, przeprowadzenia i raportowania wyników audytu systemu BCM jako audytor wiodący. Wiedzę z zakresu wymagań systemu BCM zgodnie z normą ISO i jego wpływu na poprawę efektywności biznesowej firmy. Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu BCM oraz osoby, którym powierzone zostanie kierowanie zespołem audytorów w organizacji lub osoby pragnące realizować audyty strony trzeciej. Zarządzanie audytem systemu zarządzania ciągłością działania Wymagania normy ISO Analiza wpływu zdarzenia na biznes (Business Impact Analysis) Zarządzanie ryzykiem w aspekcie ciągłości działania Symulacje prowadzenia audytu, techniki audytowania, opracowanie i analiza komunikatów i wywiadów audytowych Sporządzanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe Czas trwania: 5 dni 22 23

13 Audyt Dostawcy Wykłady obejmują zapoznanie się z: wymaganiami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 (PN-N 18001:2004) w zakresie nadzoru nad dostawcami, metodami identyfikacji i oceny ryzyka związanego z dostawcami oraz metodologią i zasadami prowadzenia audytu u dostawcy. Szkolenie pozwala na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do zaplanowania i przeprowadzenia audytu dostawcy. Liczne ćwiczenia warsztatowe pozwalają na efektywne przyswojenie umiejętności oceny ryzyka, planowania, prowadzenia i raportowania audytu dostawcy. Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych (z doświadczeniem audytowym), którzy będą się zajmować audytem dostawców i chcą wzbogacić swoją wiedzę w tej dziedzinie a także udoskonalić swój warsztat audytora. Prezentacja i interpretacja wymagań norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 (PN-N 18001:2004) w zakresie nadzoru nad dostawcą Ryzyko związane z dostawcą, identyfikacja i metoda oceny Audyt dostawcy, wytyczne do audytowania Planowanie audytu Techniki audytowania Ćwiczenie sytuacji audytowych Spostrzeżenia audytowe: niezgodności, obserwacje Raport z audytu dostawcy Działania korygujące Zarządzanie w biznesie ŁAŃCUCH DOSTAW Cena: 1000 PLN netto* Proces zarządzania łańcuchem dostaw może być trudny. Zaopatrzenie staje się coraz bardziej złożone, przekracza granice i kultury. Aktywne i systematyczne podejście do identyfikacji, zarządzania i ograniczenia ryzyka w każdym ogniwie tworzy podstawę do osiągnięcia sukcesu dziś i zbudowania zrównoważonego podejścia do biznesu w przyszłości

14 Wprowadzenie do zarządzania CSR Szkolenie pozwala na uzyskanie wiedzy i wstępnych umiejętności, niezbędnych do przygotowania i wdrażania Strategii CSR w organizacji Wiedzę i umiejętność identyfikowania obszarów oddziaływania Organizacji / Firmy na interesariuszy. Jesteśmy przekonani, że proponowane szkolenie pozwoli Państwu lepiej określić wrażliwe obszary CSR dla Państwa Organizacji oraz zdefiniować koncepcję systemowego wdrażania CSR w obecne struktury i procesy organizacji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie zintegrowanego podejścia do Zarządzania CSR w Organizacji: Osoby dedykowane do zaprojektowania i implementacji Strategii CSR, Członkowie Zarządów i Kierownictwa odpowiedzialni za komunikację z interesaruszami, pracownicy PR zaangażowani w tematykę CSR, Pełnomocnicy Zarządów ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Zarządzanie w biznesie ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Główne trendy rozwoju CSR na świecie i w Polsce Jak identyfikować najważniejsze obszary ryzyka CSR Teoria i praktyka CSR Ćwiczenia: Case study w identyfikacji ryzyka CSR Normy i standardy CSR (ISO 26000, SA8000, ISO 14001, OHSAS 18001) Wytyczne międzynarodowe: Global Compact, Wytyczne OECD, GRI, AA 1000 Jak budować i wdrażać system społecznej odpowiedzialności w Organizacji Ocena, raportowanie i mierzenie wyników CSR Ilość zagadnień, które dzisiejsze firmy muszą zrozumieć, którymi muszą zarządzać i na kóre muszą umieć zareagować wciąż się zwiększa. Coraz częściej stawiane są pytania o kontekst społeczny i środowiskowy poczynając od sposobów i źródeł pozyskiwania składników do zasobów niezbędnych do prowadzonej produkcji. Gotowość do słuchania i reagowania na oczekiwania interesariuszy ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia zrównoważonego biznesu w każdej firmie

15 Audyt wewnętrzny zorientowany na ryzyka biznesowe Zarządzanie ryzykiem w organizacji - Enerprise risk management Szkolenie dla aktywnych audytorów wewnętrznych bez podziału na normy ISO i obszary audytowe, oparte o metodologię Risk Based Certification wypracowaną i stosowaną przez DNV przy realizacji audytów trzeciej strony. Warsztat ten pozwoli uczestnikom wykorzystać audyt jako narzędzie pozwalające na skuteczne rozpoznanie ryzyka, konkretne skomentowanie efektywności systemu zarządzania w kontekście postawionych celów biznesowych oraz identyfikację obszarów wymagających działań naprawczych. Odbiorcami szkolenia są wszystkie osoby na co dzień wykonujące czynności audytowe: pełnomocnicy i audytorzy wszystkich systemów zarządzania, liderzyi inżynierowie procesów, kierownicy projektów niezależnie od systemu zarządzania, który audytują. Wprowadzenie do metodologii zarządzania ryzykiem Kontekst biznesowy w zarządzaniu ryzykiem Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka Odpowiedź na kluczowe ryzyka, monitorowanie skuteczności zabezpieczeń Planowanie audytu w oparciu o ryzyka biznesowe Techniki audytowe, komunikacja i przebieg audytu Raportowanie, ocena dojrzałości systemu zarządzania ryzykiem Raportowanie, dyskusja: jak sprzedać wynik audytu Szkolenie daje możliwość pozyskania wiedzy o systemowym zarządzaniu ryzykiem w oparciu o najbardziej rozpowszechniony standard COSO II. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi standardami w zakresie zarządzania ryzykiem. Eksperci DNV przekażą swoje doświadczenia w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka organizacji oraz będziesz mógł samodzielnie zaplanować projekt wdrożeniowy ERM w organizacji. Risk managerowie, audytorzy wewnętrzni, członkowie zarządu odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem, członkowie rad nadzorczych - komitetów audytu (w których gestii są zagadnienia zarządzania ryzykiem). Historyczne podejście do zarządzania ryzykiem Standardy i wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem Model zarządzania ryzykiem - wg COSO II Elementy ERM: apetyt na ryzyko, struktura zarządzania ryzykiem, monitorowanie ryzyka w tym wskaźniki ryzyka (KRI) Elementy zarządzania ryzykiem w organizacji: ryzyko Strategiczne, Operacyjne, Finansowe Zarządzanie ryzykiem w procesach, projektach Zaplanowanie i wdrożenie ERM w Organizacji Informacje o ryzyku w rachunkowości Zarządzanie szansą, jako element rozwoju ERM ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA Ryzyko może być dobre. Bez ryzyka, nie będzie sukcesu. Celem zarządzania ryzykiem nie jest wyeliminowanie ryzyka, ale jego zrozumienie, tak aby można było skorzystać z jego wzrostu i zminimalizować jego negatywne strony. To wymaga wiedzy o tym jakie i jak wiele ryzyka jesteś gotów podjąć i czy potrafisz nim zarządzać

16 Wymagania normy ISO 22000:2005 Audytor wewnętrzny ISO 22000:2005 Szkolenie obejmuje tematykę ostatnich zmian w prawodawstwie UE a także wskazuje jak skutecznie wdrożyć elementy systemu zarządzania w system HACCP. Ma pomóc przekształcić system HACCP oparty na Codeksie Alimentarius w skuteczne narzędzie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Szkolenie jest kierowane do osób, których zadaniem jest weryfikacja skuteczności posiadanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz pragnących rozwijać swoją wiedzę w kierunku zarządzania obszarem kontroli procesów i wyrobów ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa. Szkolenie zapoznaje z wymaganiami normy ISO 22000:2005. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na zmieniające się zagrożenia dla firm branży spożywczej na globalnym rynku, wskazuje na możliwości efektywniejszego wykorzystania zasobów ukierunkowanych na dbanie o bezpieczeństwo żywności. Omawia tematykę identyfikowalności w łańcuchu żywnościowym. Firmy do jakich kierowane jest szkolenie to producenci żywności, ale także firmy produkujące dodatki, firmy świadczące usługi dla sektora spożywczego. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich firm uczestniczących w procesie od pola do stołu. Szkolenie jest w całości poświęcone budowaniu kompetencji audytorskich w zakresie systemu bezpieczeństwa żywności. Omawia następującą tematykę: przygotowanie i planowanie audytów wewnętrznych na podstawie zidentyfikowanych ryzyk, skuteczne prowadzenie badania audytowego, wykorzystanie audytu do weryfikacji świadomości pracowników, zasad nadzoru nad procesami, wyrobami oraz weryfikację stosowanej identyfikacji i identyfikowalności w łańcuchu żywnościowym. Uwzględnia także propozycje innych standardów w zakresie wykorzystania narzędzi jakimi są inspekcje, audyty infrastruktury, weryfikacja wiedzy etc. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie, utrzymywanie oraz okresową oceną systemu HACCP, posiadających wiedzę z zakresu systemu HACCP pragnących przekształcić lub udoskonalić swój system opierając się na metodologii zarządzania ryzykiem. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za system zarządzania bezpieczeństwem żywności posiadających wiedzę z zakresu systemu HACCP i pragnących rozwijać swoje kompetencje w kierunku weryfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. ŻYWNOŚĆ Chcąc zaspokajać potrzeby międzynarodowych konsumentów, zdobywać nowe rynki i działać ponad granicami i na wielu kontynentach przemysł spożywczy musi być w ciągłym ruchu. Niezmiennie najważniejszym postulatem konsumentów jest nadal bezpieczeństwo i zaufanie do produktów które spożywają. Coraz częściej biorą oni również pod uwagę aspekty zrównoważonego rozwoju dotyczące żywności. Kluczowym aspektem dla rynku żywności jest zrozumienie jego złożoności, ryzyka, jak również umiejętność sterowania nimi. Rola firmy spożywczej na globalnym rynku oraz nowe wymagania prawa Kontrola bezpieczeństwa żywności czy działania prewencyjne - koszty / zyski HACCP w oparciu o identyfikację i analizę ryzyka - dlaczego identyfikacja i zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla bezpieczeństwa żywności Identyfikacja / identyfikowalność - elementy wymagane przez prawo i skutecznie wspierające wiarygodność systemu Jak skutecznie zarządzać systemem wykorzystując elementy planowania, weryfikacji, walidacji i doskonalenia Cena: 600 PLN netto* Rola audytorów w firmie spożywczej wymagania ISO 22000:2005 i prawa EU Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami Audyt a inspekcja skuteczne wykorzystanie różnych metod weryfikacji Ocena świadomości pracowników kluczowego elementu systemu HACCP Weryfikacja skuteczności zastosowanych działań programów wstępnych, operacyjnych programów wstępnych i planów HACCP Identyfikacja / identyfikowalność elementy wspierające system jak audytować ten element systemu Niezgodności, analiza przyczyn, działania korekcyjne i korygujące, weryfikacja skuteczności wdrożenia działań Analiza wyników audytów i formułowanie danych do przeglądu systemu przez zespół HACCP, wniosków dla zarządu firmy i podstawy do planowania kolejnych audytów wewnętrznych Cena: 1000 PLN netto* materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw 30 31

17 Audytor wiodący ISO 22000:2005 Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę przydatną do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności lub do oceny systemu funkcjonującego we własnej firmie lub wdrożonego przez dostawców i usługodawców. Ambicją kursu jest rozpowszechnienie wiedzy o standardzie ISO a przede wszystkim o kluczowym znaczeniu skutecznego audytowania w procesie ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Uczestnicy będą w stanie: zinterpretować wymagania normy ISO 22000:2005 dla potrzeb realizowanego audytu posiąść umiejętności planowania, realizacji audytów (zarówno wewnętrznych jak i drugiej strony oraz audytów certyfikacyjnych) i raportowania ich wyników a także oceny realizacji wymaganych działań korygujących zrozumieć i stosować zasady komunikowania się na audycie, mechanizmy uzyskiwania informacji oraz ich analizowania wykorzystać wiedzę w zakresu identyfikacji i zarządzania ryzykiem Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za system HACCP m.in..: pełnomocników oraz audytorów wewnętrznych zajmujących się bezpieczeństwem żywności, opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością. Cele i korzyści biznesowe posiadania skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego o nadzór nad procesami: planowanie, wdrożenie, weryfikacja i doskonalenie a także mechanizmów ciągłego nadzoru Ustanowienie zakresu systemu zarządzania i polityki dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz elementów zarządzania a kluczowymi ryzykami Proces audytu, jego cele i metody prowadzenia a także najlepsze dostępne praktyki w planowaniu, realizacji i raportowaniu wyników audytu Lokalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności wynikające z prawa, kultury, dostępnych praktyk i różnorodności podejścia do interpretacji normy ISO 22000:2005 Czas trwania: 5 dni Wymagania normy International Food Standard Szkolenie jest kierowane do dostawców produktów spożywczych dla sieci handlowych oraz firm, które chcą stworzyć jednolity system gwarantujący wytwarzanie bezpiecznego wyrobu. Zyskujesz wiedzę na temat wymagań standardu International Food Standard. Liczne przykłady z różnych firm spożywczych pozwalają na efektywne przyswojenie wymagań i zastosowanie ich w praktyce. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za system zarządzania w firmie dostarczającej produkty spożywcze do sieci handlowych, a także dla firm, które chcą budować swój system w oparciu o najwyższe wymagania. Szkolenie kierowane jest także do firm, które posiadają certyfikaty IFS i potrzebują aktualnej informacji o zmianach w normie IFS. Wymagania UE dotyczące bezpieczeństwa żywności Konstrukcja normy wymagania, elementy kluczowe (10 elementów kluczowy nazwanych KO) Wymagania standardu IFS: zaangażowanie kierownictwa, system jakości z wymaganiami HACCP, proces produkcji z wymaganiami dotyczącymi zakładu produkcyjnego oraz elementy pomiaru, analiza i doskonalenie Zidentyfikowane przez IFS zagrożenia i zasady ich nadzorowania, w szczególności nadzorowanie zagrożeń fizycznych i chemicznych Wymagania dotyczące infrastruktury Weryfikacja skuteczności stosowanych metod minimalizacji zagrożeń według IFS Elementy zarządzania ryzykiem i ich wykorzystanie w budowaniu skutecznego systemu Klasyfikacja spostrzeżeń: niezgodności KO, niezgodności poważne oraz punktacja wymagań Raport z oceny wg IFS oraz zasady certyfikacji Cena: 600 PLN netto* Wymagania normy BRC Global Standard for Food Safety Szkolenie jest kierowane do producentów żywności wytwarzających produky dla sieci handlowych oraz dla wszystkich firm pragnących w swoich systemach wykorzystać standard szeroko rozpoznawalny na świecie, mający gwarantować spełnienie wymagań prawnych, wysoką jakość i bezpieczeństwo wyrobów. Szkolenie ma na celu zapoznanie z wymaganiami normy BRC Global Standard for Food Safety, która służy do zbudowania systemu minimalizującego wszelkie zagrożenia dla żywności, gwarantującego spełnienie wymagań prawa oraz spełnienie wymagań klientów i konsumentów. Liczne przykłady z różnych firm wytwarzających żywność prezentowane podczas szkolenia pozwalają na efektywne przyswojenie wymagań i zastosowanie ich w praktyce. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za system zarządzania w firmie spożywczej, którzy mają zadanie zbudować system gwarantujący, że żywność jest bezpieczna dla konsumenta i spełnia dodatkowe wymagania klientów. Konstrukcja i wymagania normy Elementy systemu zarządzania jakości i HACCP oraz specyficzne wymagania standardu BRC w tym w szczególności zasady nadzorowania zagrożeń chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych Ocena elementów potwierdzających skuteczność funkcjonowania systemu takich jak zarządzanie incydentami, testowanie systemu identyfikowalności w górę i w dół łańcucha, testowanie procedury wycofania wyrobów z rynku, potwierdzenie skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, działania w sytuacji reklamacji i niezgodności wyrobów Wprowadzenie elementów zarządzania ryzykiem do standardu w celu zwiększenia jego pragmatyczności i skuteczności Raport z oceny wg BRC, klasyfikacja spostrzeżeń: kategorie niezgodności i zasady certyfikacji Cena: 600 PLN netto* 32 33

18 Audytor wewnętrzny BRC IoP Technical Standard Audytor wewnętrzny BRC Food, IFS, HACCP FSSC dobre praktyki do ISO Audytor wewnętrzny FSSC 22000:2011 Standard FSSC jest jednym z najnowocześniejszych mechanizmów budowania systemu bezpieczeostwa żywności. Szkolenie jest w całości poświęcone budowaniu kompetencji audytorskich w zakresie systemu bezpieczeostwa żywności. Szkolenie oparte jest o wymagania normy BRC/IoP GLOBAL STANDARD for packaging and packaging materials. Szkolenie kierowane jest do producentów opakowań do żywności pragnących wdrożyć i doskonalić system gwarantujący bezpieczeństwo wytwarzanych przez nich opakowań oraz spełnić najwyższe wymagania higieniczne. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi jak optymalnie zarządzać bezpieczeństwem produkcji przy pomocy standardu BRC IoP oraz co robić w celu utrzymania i ciągłego doskonalenia standardu? Osoby odpowiedzialne za system zarządzania w firmie branży opakowaniowej, które mają za zadanie zbudować system gwarantujący produkcję opakowań bezpiecznych dla żywności i konsumenta. Audytorzy oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad obszarami wdrożonego systemu. Konstrukcja i wymagania normy Wymagania prawne Elementy systemu zarządzania jakością i HACCP oraz specyficzne wymagania BRC/IoP Zidentyfikowane przez BRC/IoP zagrożenia i zasady ich nadzorowania Rola audytorów w firmie produkującej opakowania Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami Ocena świadomości pracowników Weryfikacja skuteczności zastosowanych działań programów wstępnych, operacyjnych programów wstępnych i planów HACCP Identyfikacja / identyfikowalność elementy wspierające system - ćwiczenia Niezgodności, analiza przyczyn, działania korekcyjne i korygujące, weryfikacja skuteczności wdrożenia działań - ćwiczenia Analiza wyników audytów i formułowanie danych do przeglądu systemu, wniosków dla zarządu firmy i podstawy do planowania kolejnych audytów wewnętrznych - ćwiczenia Cena: 1100 PL netto* materiałów szkoleniowych, wydania zaświadczenia/ certyfikatu, przerw Szkolenie oparte jest o wymagania norm BRC Global Standard for Food Safety wyd. 6, International Food Standard wersja 6 i standard HACCP. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się: jak optymalnie zarządzać bezpieczeństwem żywności przy pomocy standardów IFS, BRC i HACCP? Co robić w celu utrzymania i ciągłego doskonalenia wprowadzonych standardów? W jaki sposób standardy IFS, BRC i HACCP przyczyniają się do bezpieczeństwa produkcji Twojego zakładu? Jakie są najczęściej popełniane błędy w obszarze zarządzania jakością? Jak wygląda proces audytowania? Szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za budowę, nadzór i doskonalenie systemu zarządzania w firmie spożywczej. Kluczowe wymagania standardów przypomnienie Rola audytorów w firmie spożywczej Interpretacja listy wymagań standardu BRC, IFS, HACCP oraz zasady ich oceny Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami Ocena świadomości pracowników kluczowego elementu systemu HACCP Analiza wyników audytów i formułowanie danych do przeglądu systemu przez zespół HACCP Analiza wniosków dla zarządu firmy i podstawy do planowania kolejnych audytów wewnętrznych Ocena elementów potwierdzających skuteczność funkcjonowania systemów Raport z oceny wg IFS i BRC Cena: 1200 PLN netto* materiałów szkoleniowych, wydania zaświadczenia/ certyfikatu, przerw Celem kursu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy firmom planującym wdrożenie schematu FSSC lub tym, które już system posiadają i inwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników. Szkolenie ma dać odpowiedzi na następujące pytania : Jakie są cele schematu FSSC 2000? Jak zaadoptowad FSSC do warunków naszych procesów, produktów i zakładów? Jak system zarządzania oparty na wymaganiach FSSC może wspierad moją organizację? Jak najskuteczniej identyfikować zagrożenia i przeprowadzić ich analizę? Czemu służy ocena ryzyka? Jaka jest rola programów Dobrych Praktyk zaproponowanych przez ISO TS lub PAS 223? Szkolenie skierowane jest do osób mających ambicje rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w firmach posiadających wdrożony schemat FSSC lub planujących sięgnąć po ten standard. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, pełnomocników oraz audytorów wewnętrznych. Podstawy i korzyści płynące z wdrożenia schematu FSSC Kluczowe wymagania standardu ISO i mechanizmy systemu zarządzania Zarządzanie procesami według ISO Dobre Praktyki według ISO TS :2009 lub PAS 223:2011 mających zastosowanie w zależności od branży Analiza zagrożeń, kategoryzacja działań nadzoru, walidacja i weryfikacja Proces certyfikacji według schematu FSSC 22000:2011 Cena: 700 PLN netto* Szkolenie omawia następującą tematykę: przygotowanie i planowanie audytów wewnętrznych na podstawie zidentyfikowanych ryzyk, skuteczne prowadzenie badania audytowego, wykorzystanie audytu do weryfikacji świadomości pracowników, zasady nadzoru nad procesami, wyrobami, itp. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za system zarządzania bezpieczeostwem żywności posiadających wiedzę z zakresu systemu HACCP i pragnących rozwijać swoje kompetencje jak również do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, pełnomocników oraz audytorów wewnętrznych. Rola audytorów w firmie spożywczej wymagania ISO i prawa EU oraz specyficzne wymagania FSSC Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami Audyt a inspekcja skuteczne wykorzystanie różnych metod weryfikacji Weryfikacja skuteczności zastosowanych działao wstępnych Dobrych Praktyk według ISO TS :2009 lub PAS 223:2011 mających zastosowanie w zależności od branży Identyfikacja / identyfikowalność elementów wspierających system jak audytować ten element systemu Niezgodności, analiza przyczyn, działania korekcyjne i korygujące, weryfikacja skuteczności wdrożenia działań Analiza wyników audytów i formułowanie danych do przeglądu systemu przez zespół HACCP, wniosków dla zarządu firmy i podstawy do planowania kolejnych audytów wewnętrznych Cena: 1400 PLN netto* 34 35

19 Food defense Podstawą szkolenia są wymagania standardów IFS, BRC oraz normy ISO , która jest zbiorem dobrych praktyk w schemacie certyfikacji FSSC 22000:2011, a przede wszystkim wymagania specyfikacji PAS 96:2010 Defending food and drink. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się: Jak oceniać ryzyko identyfikować krytyczne punkty dotyczące bezpieczeństwa w łańcuchu powstawania żywności? Jak ograniczyć ryzyko skażenia wyrobu, aktów sabotażu? Jak zarządzać sytuacjami kryzysowymi? Jak budować świadomość pracowników w zakresie ochrony żywności? Osoby odpowiedzialne za budowanie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o najwyższe standardy i wymagania. Najwyższe kierownictwo firmy, Pełnomocnicy ds. Jakości, Audytorzy wewnętrzni, osoby odpowiedzialne za politykę personalną. Osoby odpowiedzialne za ochronę zakładu oraz nadzór nad pracownikami. Bezpieczeństwo żywności a ochrona żywności Przykładowe zagrożenia w produkcji Wymagania dostępnych na rynku standardów w zakresie Food defense TACCP analiza zagrożeń i ocena ryzyka działań złośliwych, umyślnych, bioterroryzmu i sabotażu Działania prewencyjne ukierunkowane na: czynnik ludzki, ograniczanie ryzyka w obszarze zakładu, procesu, produktu oraz usługodawców i dostawców Procedura gotowości i zarządzania zdarzeniami kryzysowymi 36 37

20 MIR - Audytor wiodący standardu zakażeń szpitalnych Kurs audytora wiodącego nowego standardu certyfikacyjnego opracowanego specjalnie dla placówek ochrony zdrowia - MIR (Managing Infection Risk). Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności niezbędnych do zaplanowania, zorganizowania i kierowania zespołem oceny luk w odniesieniu do standardu MIR, oceny i raportowania wyników audytu, oceny skuteczności działań korygujących i przeprowadzenia działań naprawczych, a także rutynowych kontroli. Kurs ten ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania audytu pierwszej, drugiej i trzeciej strony systemu zarządzania w organizacji w odniesieniu do standardu MIR. Warsztat skierowany jest do interdyscyplinarnych odbiorców, którzy mogą być zaangażowani w ocenę i / lub partnerów programu MIR. Potencjalni uczestnicy mogą być profesjonalnymi audytorami zdrowia, zapobiegania infekcji i pracownikami kontroli, opieki / lekarzami (kierownikami klinik / oddziałów), menedżerami ryzyka, zarządzającymi obiektami ochrony zdrowia, ratownikami medycznymi, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pacjentów, mikrobiologami / epidemiologami, menedżerami jakości / akredytacji. Kurs jest podzielony na sesje oparte wokół 18 elementów z praktycznymi przykładami, grupami dyskusyjnymi i ćwiczeniami w trakcie całego szkolenia. Struktura i treść Standardu MIR Wprowadzenie do oceny ryzyka w kontekście MIR Co to jest audyt i dlaczego jest on konieczny? Podejście procesowe Plan i przeprowadzenie audytu Raport z audytu i zamykanie działań korygujących Wymagania i praktyczne aspekty wdrożenia i utrzymania systemu EN ISO 13485:2012 oraz CE dla wyrobów medycznych Szkolenie zawiera omówienie wymagań normy EN-ISO 13485:2012 oraz wymagań prawnych związanych z wprowadzaniem wyrobów medycznych do obrotu i do używania. Wiedzę na temat wymagań prawnych jakie musi spełniać wyrób medyczny, aby przejść pozytywnie proces certyfikacji. Podczas szkolenia omawiane są wymagania normy EN-ISO 13485:2012 w odniesieniu do certyfikacji wyrobu medycznego. Ponadto poruszane są kwestie związane z klasyfikacją wyrobów medycznych i analizą ryzyka. Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się wdrożeniem i utrzymywniem systemów zarządzania jakością dla wytwórców wyrobów medycznych. Ponadto jest dedykowane wszystkim, którzy przygotowują wyroby medyczne do certyfikacji, zarówno od strony technicznej i technologicznej jak i związanej z dokumentacją (instrukcje, etykiety, etc.) oraz osób odpowiedzialnych za bieżący nadzór nad wyrobami medycznymi. Wymagania prawne i normy EN-ISO 13485:2012 Rola analizy ryzyka w procesie certyfikacji wyrobów medycznych Omówienie wymagań prawnych dotyczących wyrobów medycznych Proces certyfikacji wyrobów medycznych Nadzór posprzedażny nad wyrobem medycznym OCHRONA ZDROWIA Czas trwania: 5 dni Cena: 4000 PLN netto* materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw Każdy pacjent i użytkownik usług opieki zdrowotnej na całym świecie powinien uzyskać usługę najlepszej jakości. Wdrażanie międzynarodowych standardów i korzystanie ze sprawdzonych metod oceny do badania systemów zarządzania może wesprzeć podróż w tym kierunku. Działanie takie umożliwia świadczenie bezpiecznej i wysokiej jakości opieki, a także sprzyja budowaniu kultury, dzięki której osiągane są wyniki i stałe dążenie do poprawy

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01

Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01 Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01 Program szkolenia: Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania Audyt wewnętrzny to dziedzina wymagająca

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02

Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02 Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02 Program szkolenia: Warsztaty doskonalące dla audytorów bezpieczeństwa informacji Program doskonalący kompetencje audytorów bezpieczeństwa informacji Audyt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2014

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2014 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I00 Omówienie wymagań ISO 9001:15 CD Szczecin 1 650 I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 27 14 19 9 Kielce I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 23-25

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Szkolenia różne 1. Lean Six Sigma Green Belt. (Szkolenie 10 dniowe, w czterech sesjach) Nowość! 22-23.10.2015 04-06.11.2015 25-27.11.2015 10-11.12.2015 4 900 PLN 2. Auditor

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych 2015

Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Strona ID numer Tytuł szkolenia Czas trwania Informacje ogólne styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Szkolenia różne 1. Lean Six Sigma Green Belt. (Szkolenie 10 dniowe, w czterech sesjach) Nowość! 22-23.10.2015 04-06.11.2015 25-27.11.2015 10-11.12.2015 4 900 PLN 2. GDP

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH DODATKOWA OFERTA WAKACYJNA 1. System zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 z uwzględnieniem NOWYCH WYMAGAŃ NORMY ISO/DIS 9001:2015. 2. Auditor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa żywności HACCP. Powyższe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Zasady prowadzenia auditu wewnętrznego. Wytyczne normy PN-EN ISO 19011:2012. 2. PN-ISO 31000:2012 wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych MIKOŁÓW 10.05.2012 System Zarządzania w Szpitalu BRANŻOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych 9 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 05 rok Termin ISO 900:008 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Planowane zmiany w systemie zarządzania jakością NOWOŚĆ! moduł System zarządzania jakością podstawy ISO 900 moduł

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 25 16 28 13 17 1 590 I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 9-11 8-10 3 1800 I05 Omówienie wymagań ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EN 15838 wymagania normy jakościowej dla branży call center. 05.02.2016 2. GDP Dobre Patryki Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie Informacji Administrator Bezpieczeństwa ODO-05 Program szkolenia: Administrator Bezpieczeństwa Informacji Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu wiedzę potrzebną do sprawnego

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001! Celem szkolenia jest:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Biomasa na cele energetyczne wymagania prawne, obowiązki podmiotów w łańcuchu dostaw, SNS, certyfikacja V-Bioss INiG, dokumentowanie i uwierzytelnianie pochodzenia biomasy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EUTR - Legalność pochodzenia drewna i biomasy w świetle wymagań regulacji EUTR NR 995/2010. 2. GDP Dobre

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 25 16 28 13 17 1 590 I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 9-11 8-10 3 1800 I05 Omówienie wymagań ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016

Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016 Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016 Aktualne terminy szkoleń Jesień 2016 Nazwa szkolenia Lokalizacja i termin ISO 9001:2015 WYMAGANIA, KORELACJA I PRZEJŚCIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń wrzesień-grudzień 2016

Harmonogram wydarzeń wrzesień-grudzień 2016 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 Kraków 7-9 3 1800 I03 Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA) 25-26 Kraków 13-14 Kraków 2 800 I05 Audytor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Ochrona Danych Osobowych ODO-01

Szkolenie Ochrona Danych Osobowych ODO-01 Szkolenie Ochrona Danych Osobowych ODO-01 Program szkolenia: Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych Bezpieczeństwo informacji i danych należy do grupy zagadnień traktowanych jako podstawowe

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2018 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2018 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 08 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością OSTATNIA EDYCJA! 6.0.08 30.0.08 3.0.08 0.03.08.03.08 0.0.08 6.0.08 7.05.08 07.06.08 Lublin Od ISO

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego systemu do nowego Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Szkolenie Czas trwania (w dniach) Termin Miejsce Cena netto ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, I półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością.0.06 9.0.06 7.03.06 3.04.06.05.06 6.06.06 Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 NOWOŚĆ! ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa informacji BI-01

Szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa informacji BI-01 Szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa informacji BI-01 Program szkolenia: Szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa informacji Bezpieczeństwo informacji i danych należy do grupy zagadnień traktowanych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Łukasz Grabowski, słuchacz WSB

Łukasz Grabowski, słuchacz WSB Zarządzanie jakością WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie jakością - Studia w WSB w Bydgoszczy Na dzisiejszym wymagającym rynku jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo