Katalog szkoleń 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog szkoleń 2014"

Transkrypt

1 Katalog szkoleń 2014

2 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu na Biznes (BIA)... 6 Budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji... 7 Zarządzanie ciągłością działania, jako element ładu korporacyjnego... 8 Zarządzanie kryzysowe w praktyce plan, procedury, ćwiczenia... 9 Zarządzanie ryzykiem w obszarze teleinformatycznym Zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO oraz ISO Systemowe zarządzanie ryzykiem korporacyjnym teoria i praktyka Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według wymagań normy ISO/IEC i normy ISO/IEC Projektant zabezpieczeń sieci teleinformatycznych według normy ISO Warsztaty z wdrożenia wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego System ochrony żywności przed celowym skażeniem (Food Defence) oraz skuteczne zarządzanie kryzysowe, jako narzędzie utrzymania ciągłości produkcji i dostaw, w oparciu o wymagania prawne, międzynarodowe standardy sieci spożywczych oraz dobre praktyki produkcyjne REJESTRACJA I DANE KONTAKTOWE

3 O FIRMIE Kim jesteśmy Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się w usługach budowy i wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania (ang. Business Continuity Management). Swoją pracą i zaangażowaniem podnosimy świadomość w zakresie zarządzania ciągłością działania, jako niezbędnego elementu przygotowania organizacji na wypadek wystąpienia nagłego zagrożenia, kryzysu i tym samym poniesienia strat finansowych lub utraty reputacji. Oferujemy unikalną na polskim rynku doradczym ofertę usług z zakresu szeroko pojętego zarządzania ciągłością działania. Unikalność naszych usług polega na własnej, opracowanej na drodze wieloletnich doświadczeń i szkoleń metodologii realizacji projektów z zarządzania ciągłością działania. Nie działamy szablonowo. Dla nas każdy Klient to nowy projekt, nowa organizacja, nowe wyzwania. Nasi Konsultanci uczestniczyli w kilkudziesięciu projektach wdrożenia systemu zarzadzania ciągłością działania, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem w branży finansowej, przemysłowej, energetycznej i w sektorze publicznym, dlatego uważamy, że nasze doświadczenia są unikatowe i pozwalają na zaoferowanie usług doradczych na najwyższym poziomie. Wiedza naszych Konsultantów jest stale uzupełniania doświadczeniami praktycznymi i ciągłym doskonaleniem teoretycznym. W efekcie nasi Konsultanci posiadają niezbędne doświadczenie w zakresie oferowanych usług, udokumentowane certyfikatami: a) Business Continuity Institution- Specialist Member of the BCI (SBCI) b) Disaster Recovery Institution International Associate Business Continuity Professional (ABCP) c) Audytor Wiodący i Wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania Normy BS25999 d) Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO e) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) f) Certified Information Systems Auditor (CISA) g) ITIL Practitioner s Certificate Współpracujemy także z organizacjami branżowymi: Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK ISACA Polska Związek Banków Polskich/Grupa Robocza ds. BCM 3

4 Nasza praca to nasza pasja, dlatego nasze usługi mają najwyższą jakość. Spełniamy oczekiwania nawet najbardziej wymagającej i zaawansowanej w zakresie zarządzania grupy firm i instytucji publicznych. Usługi W ramach świadczonych usług proponujemy zarówno budowę i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania jak również specjalistyczne (eksperckie) szkolenia i warsztaty. Organizujemy szkolenia otwarte, zamknięte oraz warsztaty dla firm z sektorów: Bankowego, Energetycznego, Telekomunikacyjnego, Spożywczego, Medycznego, Przemysłowego. Szkolenia zamknięte są przygotowywane pod kątem indywidualnych wymagań oraz potrzeb Klientów z poszczególnych sektorów. Szkolenia takie mogą być dowolnie przekształcane, można dołączać do nich nowe elementy, usuwać istniejące, jak również łączyć elementy kilku programów szkoleń. Szkolenia są prowadzone przez ekspertów, którzy, na co dzień zajmują się zarządzaniem ciągłością działania, zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem teleinformatycznym. Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno podczas realizacji projektów jak też w specjalistycznych zespołach opracowujących zasady funkcjonowania systemu zarządzania ciągłością działania dla poszczególnych sektorów. Przykładem współpracy jest Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania współautorem jest jeden z naszych Partnerów - opracowanej w ramach Grupy Roboczej ds. BCM działającej w Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. We współpracy z jednostką certyfikującą prowadzimy również szkolenia certyfikowane, podnoszące świadomość i kwalifikacje pracowników - Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO oraz dla osób zarządzających systemem BCM - Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO Udział w naszych szkoleniach i warsztatach pozwoli uczestnikom efektywnie uzupełnić wiedzę oraz lepiej poznać i zrozumieć organizację, którą współtworzą. Przedstawione przykłady i zrealizowane ćwiczenia staną się narzędziami gotowymi do wykorzystania w codziennej pracy. 4

5 SZKOLENIA Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane) Niezbędną wiedzę i umiejętności do weryfikacji założeń i celów systemu zarządzania ciągłością działania. Zdolność interpretacji wymagań normy ISO 22301/ BS w kontekście przeprowadzania audytów systemu zarządzania ciągłością działania. Praktyczne umiejętności przeprowadzania poszczególnych etapów audytów, w tym planowania, przeprowadzania, raportowania oraz działań poaudytowych. Osoby odpowiedzialne za system zarządzania ciągłością działania, BCM/BCP oraz za zachowanie ciągłości usług IT Managerowie Audytorzy Wewnętrzni Osoby zarządzające ryzykiem i bezpieczeństwem Przedstawienie i analiza założeń systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301/BS Omówienie procesu ustanowienia, wdrożenia, działania operacyjnego, monitorowania, przeglądu i doskonalenia systemu zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301/BS Przygotowanie do audytu systemu Planowanie audytu, program audytu, listy sprawdzające Prowadzenie audytu, techniki audytowania, formułowanie spostrzeżeń audytowych Sporządzanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe Egzamin Cena szkolenia: 1400 zł Cena zawiera koszty Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 5

6 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu na Biznes (Business Impact Analysis) Kurs przeprowadzi uczestników przez kolejne etapy wymagane do uzyskania pełnego zrozumienia procesów biznesowych i dogłębnej analizy wymaganej w celu udokumentowania krytycznych procesów biznesowych. Zapewni to, że zespół jest przygotowany do wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w sposób właściwy i doprowadzi do udanej realizacji projektu BCM. Osoby zainteresowane wprowadzeniem zarządzania ciągłością działania w swojej w organizacji - Managerowie, Dyrektorzy Departamentów Osoby odpowiedzialne za procedury zarządzania kryzysowego oraz system zarządzania ciągłością działania, BCM/BCP Audytorzy Wewnętrzni Właściciele Procesów (ryzyka) Organizowanie efektywnego zespołu BIA Identyfikacja krytycznych zasobów i usług - ćwiczenie Kluczowe wskaźniki wpływu zdarzenia na biznes Metody zbierania danych Przygotowanie ankiety oceny wpływu zdarzenia na biznes Kontrolowanie i prowadzenie rozmów w trakcie budowy BIA Budowa szablonów BIA - ćwiczenie Rezultaty biznesowe analizy wpływu zdarzenia na biznes Minimalna akceptowalna konfiguracja - ćwiczenie Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 6

7 Budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji Gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM), od poznania procesów krytycznych organizacji po opracowanie dokumentacji Planów Ciągłości Działania i opracowanie zasad testowania procedur zgodnie z wymaganiami standardów i dobrych praktyk. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów. Osoby zainteresowane wprowadzeniem zarządzania ciągłością działania w swojej organizacji właściciele procesów, osoby odpowiedzialne za obszar IT, ryzyka i bezpieczeństwa informacji Audytorzy Wewnętrzni Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania ciągłością działania Zarys zarządzania ciągłością działania Przepisy, standardy, normy i źródła dobrych praktyk Istota ciągłości działania Zarządzanie ciągłością działania w teorii Ryzyko w kontekście ciągłości działania Klasyczny cykl zarządzania ciągłością działania Analiza Wpływu na Biznes - ćwiczenie Strategia zarządzania ciągłością działania - ćwiczenie Plan ciągłości działania - ćwiczenie Komunikacja kryzysowa Testy - ćwiczenie Model dojrzałości w obszarze zarządzania ciągłością działania Ciągłość działania w kontekście powierzonych procesów (outsourcing) Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania Współpraca z lokalnymi jednostkami zarządzania kryzysowego Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 7

8 Zarządzanie ciągłością działania, jako element ładu korporacyjnego Wiedzę z zakresu opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania, norm i dobrych praktyk w zakresie tworzenia procedur zarządzania sytuacją kryzysową oraz prowadzenia komunikacji kryzysowej. Podczas szkolenia omawiane będą istotne powiązania systemu zarządzania ciągłości działania z innymi funkcjonującymi w organizacji systemami np. zarządzania ryzykiem korporacyjnym, procesami, usługami IT oraz zarządzania operacyjnego. Podczas szkolenia przedstawione będą liczne przykłady praktycznych rozwiązań biznesowych w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania ciągłością działania. Uczestnicy poprzez zajęcia warsztatowe mają możliwość zastosowania wybranych elementów ciągłości działania w praktyce. Przedstawiciele lokalnych środowisk biznesowych Menadżerowie ds. IT, Ryzyka Audytorzy Wewnętrzni Specjaliści ds. Relacji Inwestorskich Rzecznicy prasowi Znaczenie i rola BCM dla organizacji oraz jej interesariuszy Przedstawienie wymagań prawnych w zakresie utrzymania ciągłości działania i zarządzania kryzysowego Przedstawienie i analiza założeń zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301/BS Opracowanie i budowa struktur zarządzania kryzysowego w organizacjach wraz z określeniem zadań Case study z zakresu BCM Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena szkolenia: 850 zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 8

9 Zarządzanie kryzysowe w praktyce plan, procedury, ćwiczenia Niezbędną wiedzę w zakresie spełnienia wymagań prawnych i dobrych praktyk w obszarze zarządzania kryzysowego i ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne przykłady współpracy z służbami pracującymi w trybie ciągłym tj. centrum zarządzania kryzysowego, straż, policja. Uczestnicy szkolenia poznają zasady i dobre praktyki w zakresie opracowania i wdrożenia odpowiednich struktur zarządzania kryzysowego w oparciu o międzynarodowe standardy, w tym procedury komunikacji kryzysowej z otoczeniem organizacji np. klienci, dostawcy. Osoby odpowiedzialne za budowę i utrzymanie systemu zarządzania sytuacją kryzysową na poziomie wojewódzkim i powiatowym Przedstawiciele lokalnych środowisk biznesowych Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania kryzysowego Rola i znaczenie systemu zarządzania ciągłością działania na poziomie administracji publicznej i organizacji i biznesowych Przedstawienie wymagań prawnych w zakresie utrzymania ciągłości działania i zarządzania kryzysowego Przedstawienie i analiza założeń zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301/BS Opracowanie i budowa struktur zarządzania kryzysowego w organizacjach wraz z określeniem zadań Analiza ryzyka ukierunkowana na utrzymanie ciągłości działania Budowa planów ciągłości działania zgodnie ze standardem ISO 22301/BS Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunch 9

10 Zarządzanie ryzykiem w obszarze teleinformatycznym Niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarze IT na podstawie wymagań RISK IT. Managerowie i Oficerowie Bezpieczeństwa Informacji Pełnomocnicy ISO ds. SZBI Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji Osoby odpowiedzialne za wdrożenie SZBI w organizacji Osoby chcące zapoznać się z wymaganiami norm ISO oraz ISO Audytorzy wewnętrzni systemów ISO Managerowie Ryzyka Specjaliści zajmujący się ryzykiem w obszarze IT Osoby zajmujące się bezpieczeństwem informacji w organizacjach Wprowadzenie do tematu (przegląd metod zarządzania ryzykiem) Szczegółowe omówienie wymagań procedury zarządzania ryzykiem oraz podejść do identyfikacji ryzyka (wybrane metody na podstawie ISO 31010) Omówienie najważniejszych elementów procedury zarządzania ryzykiem (opracowanie scenariuszy, skal i opisów, definicji klasyfikacji ryzyka, wybór podejścia szacowania ryzyka, metody identyfikacji ryzyka, sposobu prezentacji ryzyka, raport z analizy ryzyka, itp.) Omówienie realizacji wykonania analizy ryzyka w IT na przykładzie metodyki RISK IT Budowa i prezentacja raportu z wynikami szacowania ryzyka IT Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 10

11 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w oparciu o wymagania ISO oraz ISO Niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań normy ISO oraz wytycznych do wdrożenia SZBI w obniesieniu do wymagań opisanych w normie ISO Managerowie i Oficerowie Bezpieczeństwa Informacji Pełnomocnicy ISO ds. SZBI Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji Osoby odpowiedzialne za wdrożenie SZBI w organizacji Osoby chcące zapoznać się z wymaganiami norm ISO oraz ISO Audytorzy wewnętrzni systemów ISO Managerowie Ryzyka Specjaliści zajmujący się ryzykiem w obszarze IT Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO Szczegółowe omówienie wytycznych do wdrożenia ISO Omówienie najważniejszych procedur (procedura klasyfikacji informacji, procedura nadawania, przeglądu i odbioru uprawnień do systemów IT, procedura backupy, procedura zarządzania nośnikami informacji, procedura analizy ryzyka, procedura przyjmowania gości) Omówienie realizacji wdrożenia SZBI w organizacji Budowa świadomości SZBI w organizacji Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 11

12 Systemowe zarządzanie ryzykiem korporacyjnym teoria i praktyka Zapoznanie się i nabycie umiejętności w zakresie metod i technik zarządzania zintegrowanym ryzykiem korporacyjnym dla takich obszarów jak: Ryzyko operacyjne Ryzyko finansowe Ryzyko projektowe Ryzyko techniczne i technologiczne Ryzyko prawne, środowiskowe i wizerunkowe Ryzyko organizacyjne Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym, projektowym, korporacyjnym Managerowie ds. Ryzyka Specjaliści ds. Ryzyka Koordynatorzy obszaru ryzyka Osoby zarządzające ryzykiem projektowym Analiza ryzyka korporacyjnego w ujęciu norm, standardów, najlepszych praktyk, wytycznych Analiza ryzyka kontra System Zarządzania Ryzykiem Analiza ryzyka korporacyjnego w etapach (podejście teoretyczne i praktyczne): Identyfikacja obszarów ryzyka Opis zidentyfikowanego ryzyka Wartościowanie zidentyfikowanego ryzyka Ważności zidentyfikowanych ryzyk Sposób postępowania ze zidentyfikowanymi ryzykami oraz ich przegląd Najczęściej popełnianie błędy przy identyfikacji i ocenie ryzyka - ujęcie praktyczne Czas trwania szkolenia: 4 dni Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Zakwaterowania Wyżywienia całodniowego 12

13 Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według wymagań normy ISO/IEC i normy ISO/IEC Słuchacz zyskuje pełną wiedze z zakresu praktycznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji, tj.: Potrafi wykonać audyt zerowy i zidentyfikować niedopasowanie do wymagań normy ISO Potrafi zbudować i przeprowadzić analizę ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa IT opartą o wymagania ISO Potrafi zbudować potrzebne procedury i instrukcje oraz zasady bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa IT Wie jak wdrożyć i oceniać SZBI w organizacji oraz jak przygotować organizację do certyfikacji Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo IT w organizacji tj.: Administrator Bezpieczeństwa Oficer Bezpieczeństwa Informacji / IT Specjaliści ds. Bezpieczeństwa IT / Informacji Audytorzy Systemów Bezpieczeństwa Informacji / Bezpieczeństwa IT Krótkie wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji wg wymagań ISO Omówienie praktycznego podejścia do wymagań normy ISO i ISO Zaprezentowanie i omówienia struktury ról w procesach systemowych SZBI Zapoznanie się z dokumentacją systemową SZBI Zapoznanie się w wymaganiami w obszarze zabezpieczeń dla SZBI Poznanie technik wykonywania klasyfikacji informacji i analizy ryzyka w SZBI Omówienie niezbędnych procedur i instrukcji systemowych SZBI Omówienie niezbędnych procedur i instrukcji w kontekście zabezpieczeń Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Wyżywienia całodniowego 13

14 Projektant zabezpieczeń sieci teleinformatycznych według normy ISO Zdobycie niezbędnej wiedzy z obszaru budowy efektywnych zabezpieczeń wg wymagań i wytycznych norm ISO oraz ISO w zakresie: Bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności pozwalających ocenić i wybrać najbardziej skuteczne i efektywne mechanizmy bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi ISO dla: Systemów IT i sieci teleinformatycznych Osoby zajmujące sie utrzymaniem lub wdrożeniem normy ISO Pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa informacji Administratorzy / specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji Osoby zainteresowane wdrożeniem i certyfikacją zgodnie z wymaganiami normy ISO Osoby odpowiedzialne za utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Pozostałe osoby zainteresowane tematyka bezpieczeństwa informacji i projektowania zabezpieczeń teleinformatycznych Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym Typy i kategorie zabezpieczeń spotykanych w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego Zgodność, czyli skąd się biorą wymagania w zakresie zabezpieczeń IT Projektowanie zabezpieczeń w obszarze IT wg ISO & ISO Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe wg ISO Zarządzanie systemami i sieciami oraz kontrola dostępu wg ISO Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów wg ISO Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji wg ISO Zarządzanie ciągłością działania w obszarze IT wg ISO Cena szkolenia: 950 zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 14

15 Warsztaty z wdrożenia wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego Gruntowną wiedzę z zakresu poznania wymagań Rekomendacji D, praktyczne zasady zarządzania obszarem teleinformatycznym od zapewnienia bezpieczeństwa, zarządzania relacjami z dostawcami, zarządzania incydentami, wydajnością oraz realizacją projektów IT. W trakcie praktycznych warsztatów uczestnicy szkolenia poznają zasady zarządzania ryzykiem w obszarze IT w tym sposobów identyfikowania i zabezpieczania ryzyka poprzez wdrożenie odpowiednich procedur operacyjnych. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów. Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej Rekomendacji D, Umiejętność oceny kluczowych zagadnień i obszarów, Możliwość samodzielnego stworzenia dokumentacji związanej z Rekomendacją D, Zdobycie wiedzy dotyczącej praktycznego wdrożenia procedur wymaganych w ramach Rekomendacji D. Wprowadzenie (omówienie) Rekomendacji D, Omówienie wymagań prawnych i dobrych praktyk powiązanych z Rekomendacją D, Przedstawienie praktycznego podejścia do wymagań Rekomendacji D, Omówienie zasad oceny i analizy ryzyka w obszarze teleinformatycznym, Budowa i omówienia struktury dokumentacji w ramach Rekomendacji D, Opracowanie niezbędnych procedur i instrukcji wymaganych przez Rekomendacje D, Wdrożenie procedur związanych z bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem teleinformatycznym, Przekazanie wzorów dokumentacji. Cena szkolenia: 950 zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 15

16 System ochrony żywności przed celowym skażeniem (Food Defence) oraz skuteczne zarządzanie kryzysowe, jako narzędzie utrzymania ciągłości produkcji i dostaw, w oparciu o wymagania prawne, międzynarodowe standardy sieci spożywczych oraz dobre praktyki produkcyjne Wiedzę na temat praktycznego podejścia do systemowego wdrożenia wymagań IFS/BRC oraz wymagań sieciowych w zakresie FOOD DEFENCE, zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością produkcji oraz strategii utrzymania ciągłości produkcji i dostaw. Pełnomocnicy / Osoby odpowiedzialne za zarządzanie jakością produkcji FOOD DEFENCE - wprowadzenie do wymagań ochrony żywności w odniesieniu do wymagań standardów IFS/BRC/międzynarodowych standardów sieciowych Polityka ochrony produktu Program food defense -5 elementów food defence Powiązanie programu food defense z IFS/BRC i innymi standardami sieci spożywczych Monitorowanie i testowanie wprowadzonych działań w zakresie food defence Podejście procesowe do zarządzania FOOD DEFENCE procesy krytyczne Zarządzanie ryzykiem Kategoryzacja zagrożeń Analiza ryzyka, czyli oszacowanie prawdopodobieństwa raz skutków wystąpienia danego zdarzenia Mitygacja ryzyka, czyli działania zapobiegawcze minimalizujące wystąpienie ryzyka Straty finansowe i wizerunkowe w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w wyniki przerwania produkcji lub wycofania produktu z rynku Zarządzanie ciągłością produkcji oraz opracowanie strategii utrzymania ciągłości produkcji i dostaw Systemowe podejście do zarządzania ciągłością produkcji i dostaw w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego Identyfikacja procesów krytycznych w organizacji Analiza ryzyk i zagrożeń ukierunkowana na ciągłość produkcji i dostaw Opracowanie strategii utrzymania ciągłości produkcji i dostaw Przygotowanie planów ciągłości produkcyjnej Zarządzanie kryzysowe - komunikacja oraz testowanie planów Cena szkolenia: 1200 zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 16

17 REJESTRACJA I DANE KONTAKTOWE BCMG sp. z o. o. Rondo ONZ Warszawa Tel Fax Szkolenia Monika Kamińska Tel. kom: Partner Zarządzający Dariusz Romańczuk Tel. kom:

18 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE DANE KLIENTA (do wystawienia faktury oraz przesłania certyfikatu / zaświadczenia) Nazwa Klienta: Adres: Osoba kontaktowa: Telefon, fax: E - mail: NIP: BCMG ID (wypełnia BCMG): Adres korespondencyjny: (jeśli jest inny niż do faktury) DANE SZKOLENIA Nazwa szkolenia: Termin szkolenia: Lista osób zgłaszanych na szkolenie: Imię i nazwisko: Cena: 4. cena szkolenia za osobę= ilość osób= łączna cena=.zł netto (+ VAT 23%) 1. Faktura obejmująca powyższą należność, zostanie wystawiona z 7- dniowym terminem płatności i wysłana do Państwa w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia. 2. Niniejsze zgłoszenie upoważnia BCMG Sp. z o.o. do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 3. Certyfikaty / Zaświadczenia będą wysyłane uczestnikom szkolenia po uregulowaniu płatności. 4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej minimum na 1 tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu lub zmiana terminu uczestnictwa w szkoleniu nastąpi w terminie krótszym niż 1 tydzień, BCMG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia opłatą w wysokości 100% stawki obowiązującej za szkolenie. 5. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez BCMG Sp. z o.o. telefonicznie bądź poprzez fax lub Za pokrycie pozostałych kosztów nieobjętych ceną szkolenia (np. parking, telefon, itp.) i nieuregulowanych do dnia zakończenia szkolenia, odpowiada uczestnik bądź firma delegująca go na szkolenie. 7. BCMG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu bez podania przyczyny informacja ta zostanie przekazana Klientowi pisemnie ( lub fax). 8. BCMG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany planu dnia szkolenia. Data zgłoszenia Podpis osoby zatwierdzającej zgłoszenie Karty zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

USTROŃ, PAŹDZIERNIKA 2017R

USTROŃ, PAŹDZIERNIKA 2017R SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI W OPARCIU O NORMĘ ISO 9001:2015 USTROŃ, 24-25 PAŹDZIERNIKA 2017R 1 290 LUB 1 590* PLN/OS CENA:

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL947S Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Information Security Risk Management and Business Continuity Dni: 2 Opis:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01

Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01 Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01 Program szkolenia: Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania Audyt wewnętrzny to dziedzina wymagająca

Bardziej szczegółowo

I. O P I S S Z K O L E N I A

I. O P I S S Z K O L E N I A Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki I. O P I S S Z K O L E N I A Tytuł szkolenia Metodyka

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania

Bardziej szczegółowo

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów:

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów: TRUDNE AUDYTY Trudne audyty warsztaty doskonalące dla audytorów warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Poszukujesz nowej wiedzy potrzebnej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP

Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL949S Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP Certificate in Information Security Management Principals Dni: 5 Opis: Ten akredytowany cykl kursów zawiera 3 dniowy kurs

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001! Celem szkolenia jest:

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EN 15838 wymagania normy jakościowej dla branży call center. 05.02.2016 2. GDP Dobre Patryki Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem Motto: Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. Juliusz Cezar Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem 1. ADRESACI SZKOLENIA Kierownicy jednostek, pełnomocnicy i audytorzy wewnętrzni oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych MIKOŁÓW 10.05.2012 System Zarządzania w Szpitalu BRANŻOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych 9 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Zasady prowadzenia auditu wewnętrznego. Wytyczne normy PN-EN ISO 19011:2012. 2. PN-ISO 31000:2012 wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce Data: Od 21 października Miejsce: Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin:

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin: Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Najbliższy termin:

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią 20 11 - Zarządzanie Jakoscią SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_Q1 - System Zarządzania Jakością wymagania normy ISO 9001: 2008 kod: QA_Q2 - System Zarządzania Jakością w organizacji ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych

Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/09/7492/10692 Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 2 029,50

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 09.00 09.05 Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na Wyjaśnieniu których

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02

Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02 Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02 Program szkolenia: Warsztaty doskonalące dla audytorów bezpieczeństwa informacji Program doskonalący kompetencje audytorów bezpieczeństwa informacji Audyt

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

Centrum zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania organizacji

Centrum zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania organizacji Centrum zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania organizacji Narzędzie informatyczne i metodyka postępowania, z wzorcami i szablonami, opracowanymi na podstawie wiedzy, doświadczenia i dobrych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global

Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global Temat: Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - praktyczny przegląd metodyk: PCM, PRINCE2, PMBoK. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

Zarządzanie projektami - praktyczny przegląd metodyk: PCM, PRINCE2, PMBoK. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne. Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Zarządzanie projektami - praktyczny przegląd metodyk: PCM, PRINCE2, PMBoK. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne. Opis szkolenia: Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Ochrona Danych Osobowych ODO-01

Szkolenie Ochrona Danych Osobowych ODO-01 Szkolenie Ochrona Danych Osobowych ODO-01 Program szkolenia: Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych Bezpieczeństwo informacji i danych należy do grupy zagadnień traktowanych jako podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa informacji BI-01

Szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa informacji BI-01 Szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa informacji BI-01 Program szkolenia: Szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa informacji Bezpieczeństwo informacji i danych należy do grupy zagadnień traktowanych

Bardziej szczegółowo

ISO 27001 w Banku Spółdzielczym - od decyzji do realizacji

ISO 27001 w Banku Spółdzielczym - od decyzji do realizacji ISO 27001 w Banku Spółdzielczym - od decyzji do realizacji Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda ISO 27001 zalety i wady Miejsce systemów bezpieczeństwa w Bankowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I - WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EUTR - Legalność pochodzenia drewna i biomasy w świetle wymagań regulacji EUTR NR 995/2010. 2. GDP Dobre

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Potrzeba. Rozwiązanie. Cele szkolenia. Korzyści. Dla kogo?

Audyt wewnętrzny. Potrzeba. Rozwiązanie. Cele szkolenia. Korzyści. Dla kogo? Początek programu: Poznań: 24 września 2012 Warszawa: 8 listopada 2012 r. Wrocław: 12 grudnia 2012 r. Audyt wewnętrzny Potrzeba Opiekun Klienta - dla Klientów w Warszawie Aleksandra Krempin Tel. +48 22

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Szkolenia różne 1. Lean Six Sigma Green Belt. (Szkolenie 10 dniowe, w czterech sesjach) Nowość! 22-23.10.2015 04-06.11.2015 25-27.11.2015 10-11.12.2015 4 900 PLN 2. Auditor

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

Konferencja Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości stycznia 2017 r. - Warszawa

Konferencja Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości stycznia 2017 r. - Warszawa Konferencja Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości 19 20 stycznia 2017 r. - Warszawa Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości Obecnie zagadnienia związane z obszarem Bezpieczeństwa Informacji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normami serii PN-ISO/IEC 27000

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normami serii PN-ISO/IEC 27000 Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normami serii PN-ISO/IEC

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Najbliższy termin

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w procesie funkcjonowania jednostki

Kontrola zarządcza w procesie funkcjonowania jednostki Motto: Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. Juliusz Cezar Kontrola zarządcza w procesie funkcjonowania jednostki 1. ADRESACI SZKOLENIA Kierownicy jednostek, pełnomocnicy i audytorzy wewnętrzni oraz

Bardziej szczegółowo

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW I AUDYTORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM ORAZ MENEDŻERÓW RYZYKA 19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 + 3 kroki w przód = ISO 27001. ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. copyright (c) 2007 DGA S.A. All rights reserved.

ISO 9001 + 3 kroki w przód = ISO 27001. ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. copyright (c) 2007 DGA S.A. All rights reserved. ISO 9001 + 3 kroki w przód = ISO 27001 ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. O NAS Co nas wyróŝnia? Jesteśmy I publiczną spółką konsultingową w Polsce! 20 kwietnia 2004 r. zadebiutowaliśmy na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (ISMS) SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

lub na email zgloszenia@novaskills.pl

lub na email zgloszenia@novaskills.pl Warsztaty: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym Warszawa, 19 czerwca 2015 r Zarządzanie ryzykiem to obecnie obligatoryjny wymóg dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. Jednak poza

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Controlling w przemyśle wydobywczym

Controlling w przemyśle wydobywczym Controlling w przemyśle wydobywczym NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Controlling operacyjny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej Controlling strategiczny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM wg ISO 31000

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM wg ISO 31000 Motto: Jeśli robisz coś dobrze, rób to jeszcze lepiej Anita Roddick ZARZĄDZANIE RYZYKIEM wg ISO 31000 2017 1. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji. Program szkoleniowy. chroń SERCE Twojej firmy. CIS - Twój standard bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji. Program szkoleniowy. chroń SERCE Twojej firmy. CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 6 Auditor Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane Odbiorcy i cel szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

AUDYT I INSPEKCJA DPD - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? podejście praktyczne

AUDYT I INSPEKCJA DPD - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? podejście praktyczne I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 8 marca 2017r., Warszawa podejście praktyczne Uprawnienia inspektorów, sporządzanie raportów i działań następczych w oparciu o znowelizowaną

Bardziej szczegółowo

Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA

Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Warszawa, 7 września 2010 r. 1 Zawartość prezentacji Wstęp Ryzyko i strategia postępowania z ryzykiem Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

22-23 PAŹDZIERNIKA 2013R. USTROŃ KOMPLETNA CENA SZKOLENIA NETTO NETTO. * cena obejmuje: noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat

22-23 PAŹDZIERNIKA 2013R. USTROŃ KOMPLETNA CENA SZKOLENIA NETTO NETTO. * cena obejmuje: noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego i systemu EMAS 22-23 PAŹDZIERNIKA 2013R. USTROŃ 2 250 PLN/OS* KOMPLETNA CENA SZKOLENIA NETTO NETTO * cena obejmuje: noclegi, pełne wyżywienie, materiały

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI GRZEGORZ KULISZ Bydgoszcz, 1 kwietnia 2011 r. 1. ISO/IEC 20000 o co w tym wszystkim chodzi 2. Droga do certyfikacji 3. W czym możemy pomóc? 4. A jeżeli

Bardziej szczegółowo

Szkolenie : Administrator Bezpieczeństwa Informacji (2 dni)

Szkolenie : Administrator Bezpieczeństwa Informacji (2 dni) ZRBS/45/2015 Warszawa, dnia 05.06. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność przesyła ofertę na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Partner Zarządzający w IMMUSEC Sp. z o.o. Radosław Oracle Security Kaczorek, Summit CISSP, 2011 CISA, Warszawa CIA Oracle

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Warszawa, 23-24 czerwca 2008 Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ul. Wawelska 56; sala: 309 00-922

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Szkolenia różne 1. Lean Six Sigma Green Belt. (Szkolenie 10 dniowe, w czterech sesjach) Nowość! 22-23.10.2015 04-06.11.2015 25-27.11.2015 10-11.12.2015 4 900 PLN 2. GDP

Bardziej szczegółowo

I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ JEDNODNIOWY 10 lutego 2011 lub 22 lutego 2011 lub 25 marca 2011 300,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowca: Przeszkolenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie Informacji Administrator Bezpieczeństwa ODO-05 Program szkolenia: Administrator Bezpieczeństwa Informacji Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu wiedzę potrzebną do sprawnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016

Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016 Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016 Aktualne terminy szkoleń Jesień 2016 Nazwa szkolenia Lokalizacja i termin ISO 9001:2015 WYMAGANIA, KORELACJA I PRZEJŚCIE

Bardziej szczegółowo

11-12 Warszawa Kraków 5-6 Kraków/Łódź. Warszawa X Wa-wa/Gdańsk Warszawa. 19 Kraków.

11-12 Warszawa Kraków 5-6 Kraków/Łódź. Warszawa X Wa-wa/Gdańsk Warszawa. 19 Kraków. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Temat szkolenia Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Pełnomocnik SZJ Auditor Wewnętrzny SZJ / / / 23-24 Czas trwania Cena /Wa-wa Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych 5 września 2013 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_A1 - System Zarządzania Jakością w przemyśle samochodowym w oparciu o specyfikację ISO/TS 16949 kod: QA_A2

Bardziej szczegółowo

Budowa procedur zarządzania projektami unijnymi

Budowa procedur zarządzania projektami unijnymi Szkolenie Budowa procedur zarządzania projektami unijnymi Warszawa, 20-21 listopada 2008 Miejsce szkolenia: Europejski Instytut Administracji Publicznej Europejskie Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla samorządów w zakresie VAT (przepisy w 2013 r. oraz prawo do odliczania VAT przez samorządy)

Szkolenie dla samorządów w zakresie VAT (przepisy w 2013 r. oraz prawo do odliczania VAT przez samorządy) Termin szkolenia: 16 maja 2013 r. Wrocław Opiekun Klienta Beata Kaputa tel. 71 375 10 06 beata.kaputa@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com Ernst & Young Academy of Business al. Armii Ludowej 26 00-609

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr OR

Zapytanie ofertowe nr OR Kąty Wrocławskie dnia 17.03.2017 Zapytanie ofertowe nr OR.135.1.2017-1 Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu w zakresie

Bardziej szczegółowo