Katalog szkoleń 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog szkoleń 2014"

Transkrypt

1 Katalog szkoleń 2014

2 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu na Biznes (BIA)... 6 Budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji... 7 Zarządzanie ciągłością działania, jako element ładu korporacyjnego... 8 Zarządzanie kryzysowe w praktyce plan, procedury, ćwiczenia... 9 Zarządzanie ryzykiem w obszarze teleinformatycznym Zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO oraz ISO Systemowe zarządzanie ryzykiem korporacyjnym teoria i praktyka Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według wymagań normy ISO/IEC i normy ISO/IEC Projektant zabezpieczeń sieci teleinformatycznych według normy ISO Warsztaty z wdrożenia wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego System ochrony żywności przed celowym skażeniem (Food Defence) oraz skuteczne zarządzanie kryzysowe, jako narzędzie utrzymania ciągłości produkcji i dostaw, w oparciu o wymagania prawne, międzynarodowe standardy sieci spożywczych oraz dobre praktyki produkcyjne REJESTRACJA I DANE KONTAKTOWE

3 O FIRMIE Kim jesteśmy Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się w usługach budowy i wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania (ang. Business Continuity Management). Swoją pracą i zaangażowaniem podnosimy świadomość w zakresie zarządzania ciągłością działania, jako niezbędnego elementu przygotowania organizacji na wypadek wystąpienia nagłego zagrożenia, kryzysu i tym samym poniesienia strat finansowych lub utraty reputacji. Oferujemy unikalną na polskim rynku doradczym ofertę usług z zakresu szeroko pojętego zarządzania ciągłością działania. Unikalność naszych usług polega na własnej, opracowanej na drodze wieloletnich doświadczeń i szkoleń metodologii realizacji projektów z zarządzania ciągłością działania. Nie działamy szablonowo. Dla nas każdy Klient to nowy projekt, nowa organizacja, nowe wyzwania. Nasi Konsultanci uczestniczyli w kilkudziesięciu projektach wdrożenia systemu zarzadzania ciągłością działania, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem w branży finansowej, przemysłowej, energetycznej i w sektorze publicznym, dlatego uważamy, że nasze doświadczenia są unikatowe i pozwalają na zaoferowanie usług doradczych na najwyższym poziomie. Wiedza naszych Konsultantów jest stale uzupełniania doświadczeniami praktycznymi i ciągłym doskonaleniem teoretycznym. W efekcie nasi Konsultanci posiadają niezbędne doświadczenie w zakresie oferowanych usług, udokumentowane certyfikatami: a) Business Continuity Institution- Specialist Member of the BCI (SBCI) b) Disaster Recovery Institution International Associate Business Continuity Professional (ABCP) c) Audytor Wiodący i Wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania Normy BS25999 d) Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO e) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) f) Certified Information Systems Auditor (CISA) g) ITIL Practitioner s Certificate Współpracujemy także z organizacjami branżowymi: Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK ISACA Polska Związek Banków Polskich/Grupa Robocza ds. BCM 3

4 Nasza praca to nasza pasja, dlatego nasze usługi mają najwyższą jakość. Spełniamy oczekiwania nawet najbardziej wymagającej i zaawansowanej w zakresie zarządzania grupy firm i instytucji publicznych. Usługi W ramach świadczonych usług proponujemy zarówno budowę i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania jak również specjalistyczne (eksperckie) szkolenia i warsztaty. Organizujemy szkolenia otwarte, zamknięte oraz warsztaty dla firm z sektorów: Bankowego, Energetycznego, Telekomunikacyjnego, Spożywczego, Medycznego, Przemysłowego. Szkolenia zamknięte są przygotowywane pod kątem indywidualnych wymagań oraz potrzeb Klientów z poszczególnych sektorów. Szkolenia takie mogą być dowolnie przekształcane, można dołączać do nich nowe elementy, usuwać istniejące, jak również łączyć elementy kilku programów szkoleń. Szkolenia są prowadzone przez ekspertów, którzy, na co dzień zajmują się zarządzaniem ciągłością działania, zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem teleinformatycznym. Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno podczas realizacji projektów jak też w specjalistycznych zespołach opracowujących zasady funkcjonowania systemu zarządzania ciągłością działania dla poszczególnych sektorów. Przykładem współpracy jest Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania współautorem jest jeden z naszych Partnerów - opracowanej w ramach Grupy Roboczej ds. BCM działającej w Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. We współpracy z jednostką certyfikującą prowadzimy również szkolenia certyfikowane, podnoszące świadomość i kwalifikacje pracowników - Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO oraz dla osób zarządzających systemem BCM - Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO Udział w naszych szkoleniach i warsztatach pozwoli uczestnikom efektywnie uzupełnić wiedzę oraz lepiej poznać i zrozumieć organizację, którą współtworzą. Przedstawione przykłady i zrealizowane ćwiczenia staną się narzędziami gotowymi do wykorzystania w codziennej pracy. 4

5 SZKOLENIA Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane) Niezbędną wiedzę i umiejętności do weryfikacji założeń i celów systemu zarządzania ciągłością działania. Zdolność interpretacji wymagań normy ISO 22301/ BS w kontekście przeprowadzania audytów systemu zarządzania ciągłością działania. Praktyczne umiejętności przeprowadzania poszczególnych etapów audytów, w tym planowania, przeprowadzania, raportowania oraz działań poaudytowych. Osoby odpowiedzialne za system zarządzania ciągłością działania, BCM/BCP oraz za zachowanie ciągłości usług IT Managerowie Audytorzy Wewnętrzni Osoby zarządzające ryzykiem i bezpieczeństwem Przedstawienie i analiza założeń systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301/BS Omówienie procesu ustanowienia, wdrożenia, działania operacyjnego, monitorowania, przeglądu i doskonalenia systemu zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301/BS Przygotowanie do audytu systemu Planowanie audytu, program audytu, listy sprawdzające Prowadzenie audytu, techniki audytowania, formułowanie spostrzeżeń audytowych Sporządzanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe Egzamin Cena szkolenia: 1400 zł Cena zawiera koszty Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 5

6 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu na Biznes (Business Impact Analysis) Kurs przeprowadzi uczestników przez kolejne etapy wymagane do uzyskania pełnego zrozumienia procesów biznesowych i dogłębnej analizy wymaganej w celu udokumentowania krytycznych procesów biznesowych. Zapewni to, że zespół jest przygotowany do wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w sposób właściwy i doprowadzi do udanej realizacji projektu BCM. Osoby zainteresowane wprowadzeniem zarządzania ciągłością działania w swojej w organizacji - Managerowie, Dyrektorzy Departamentów Osoby odpowiedzialne za procedury zarządzania kryzysowego oraz system zarządzania ciągłością działania, BCM/BCP Audytorzy Wewnętrzni Właściciele Procesów (ryzyka) Organizowanie efektywnego zespołu BIA Identyfikacja krytycznych zasobów i usług - ćwiczenie Kluczowe wskaźniki wpływu zdarzenia na biznes Metody zbierania danych Przygotowanie ankiety oceny wpływu zdarzenia na biznes Kontrolowanie i prowadzenie rozmów w trakcie budowy BIA Budowa szablonów BIA - ćwiczenie Rezultaty biznesowe analizy wpływu zdarzenia na biznes Minimalna akceptowalna konfiguracja - ćwiczenie Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 6

7 Budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji Gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM), od poznania procesów krytycznych organizacji po opracowanie dokumentacji Planów Ciągłości Działania i opracowanie zasad testowania procedur zgodnie z wymaganiami standardów i dobrych praktyk. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów. Osoby zainteresowane wprowadzeniem zarządzania ciągłością działania w swojej organizacji właściciele procesów, osoby odpowiedzialne za obszar IT, ryzyka i bezpieczeństwa informacji Audytorzy Wewnętrzni Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania ciągłością działania Zarys zarządzania ciągłością działania Przepisy, standardy, normy i źródła dobrych praktyk Istota ciągłości działania Zarządzanie ciągłością działania w teorii Ryzyko w kontekście ciągłości działania Klasyczny cykl zarządzania ciągłością działania Analiza Wpływu na Biznes - ćwiczenie Strategia zarządzania ciągłością działania - ćwiczenie Plan ciągłości działania - ćwiczenie Komunikacja kryzysowa Testy - ćwiczenie Model dojrzałości w obszarze zarządzania ciągłością działania Ciągłość działania w kontekście powierzonych procesów (outsourcing) Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania Współpraca z lokalnymi jednostkami zarządzania kryzysowego Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 7

8 Zarządzanie ciągłością działania, jako element ładu korporacyjnego Wiedzę z zakresu opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania, norm i dobrych praktyk w zakresie tworzenia procedur zarządzania sytuacją kryzysową oraz prowadzenia komunikacji kryzysowej. Podczas szkolenia omawiane będą istotne powiązania systemu zarządzania ciągłości działania z innymi funkcjonującymi w organizacji systemami np. zarządzania ryzykiem korporacyjnym, procesami, usługami IT oraz zarządzania operacyjnego. Podczas szkolenia przedstawione będą liczne przykłady praktycznych rozwiązań biznesowych w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania ciągłością działania. Uczestnicy poprzez zajęcia warsztatowe mają możliwość zastosowania wybranych elementów ciągłości działania w praktyce. Przedstawiciele lokalnych środowisk biznesowych Menadżerowie ds. IT, Ryzyka Audytorzy Wewnętrzni Specjaliści ds. Relacji Inwestorskich Rzecznicy prasowi Znaczenie i rola BCM dla organizacji oraz jej interesariuszy Przedstawienie wymagań prawnych w zakresie utrzymania ciągłości działania i zarządzania kryzysowego Przedstawienie i analiza założeń zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301/BS Opracowanie i budowa struktur zarządzania kryzysowego w organizacjach wraz z określeniem zadań Case study z zakresu BCM Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena szkolenia: 850 zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 8

9 Zarządzanie kryzysowe w praktyce plan, procedury, ćwiczenia Niezbędną wiedzę w zakresie spełnienia wymagań prawnych i dobrych praktyk w obszarze zarządzania kryzysowego i ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne przykłady współpracy z służbami pracującymi w trybie ciągłym tj. centrum zarządzania kryzysowego, straż, policja. Uczestnicy szkolenia poznają zasady i dobre praktyki w zakresie opracowania i wdrożenia odpowiednich struktur zarządzania kryzysowego w oparciu o międzynarodowe standardy, w tym procedury komunikacji kryzysowej z otoczeniem organizacji np. klienci, dostawcy. Osoby odpowiedzialne za budowę i utrzymanie systemu zarządzania sytuacją kryzysową na poziomie wojewódzkim i powiatowym Przedstawiciele lokalnych środowisk biznesowych Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania kryzysowego Rola i znaczenie systemu zarządzania ciągłością działania na poziomie administracji publicznej i organizacji i biznesowych Przedstawienie wymagań prawnych w zakresie utrzymania ciągłości działania i zarządzania kryzysowego Przedstawienie i analiza założeń zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301/BS Opracowanie i budowa struktur zarządzania kryzysowego w organizacjach wraz z określeniem zadań Analiza ryzyka ukierunkowana na utrzymanie ciągłości działania Budowa planów ciągłości działania zgodnie ze standardem ISO 22301/BS Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunch 9

10 Zarządzanie ryzykiem w obszarze teleinformatycznym Niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarze IT na podstawie wymagań RISK IT. Managerowie i Oficerowie Bezpieczeństwa Informacji Pełnomocnicy ISO ds. SZBI Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji Osoby odpowiedzialne za wdrożenie SZBI w organizacji Osoby chcące zapoznać się z wymaganiami norm ISO oraz ISO Audytorzy wewnętrzni systemów ISO Managerowie Ryzyka Specjaliści zajmujący się ryzykiem w obszarze IT Osoby zajmujące się bezpieczeństwem informacji w organizacjach Wprowadzenie do tematu (przegląd metod zarządzania ryzykiem) Szczegółowe omówienie wymagań procedury zarządzania ryzykiem oraz podejść do identyfikacji ryzyka (wybrane metody na podstawie ISO 31010) Omówienie najważniejszych elementów procedury zarządzania ryzykiem (opracowanie scenariuszy, skal i opisów, definicji klasyfikacji ryzyka, wybór podejścia szacowania ryzyka, metody identyfikacji ryzyka, sposobu prezentacji ryzyka, raport z analizy ryzyka, itp.) Omówienie realizacji wykonania analizy ryzyka w IT na przykładzie metodyki RISK IT Budowa i prezentacja raportu z wynikami szacowania ryzyka IT Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 10

11 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w oparciu o wymagania ISO oraz ISO Niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań normy ISO oraz wytycznych do wdrożenia SZBI w obniesieniu do wymagań opisanych w normie ISO Managerowie i Oficerowie Bezpieczeństwa Informacji Pełnomocnicy ISO ds. SZBI Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji Osoby odpowiedzialne za wdrożenie SZBI w organizacji Osoby chcące zapoznać się z wymaganiami norm ISO oraz ISO Audytorzy wewnętrzni systemów ISO Managerowie Ryzyka Specjaliści zajmujący się ryzykiem w obszarze IT Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO Szczegółowe omówienie wytycznych do wdrożenia ISO Omówienie najważniejszych procedur (procedura klasyfikacji informacji, procedura nadawania, przeglądu i odbioru uprawnień do systemów IT, procedura backupy, procedura zarządzania nośnikami informacji, procedura analizy ryzyka, procedura przyjmowania gości) Omówienie realizacji wdrożenia SZBI w organizacji Budowa świadomości SZBI w organizacji Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 11

12 Systemowe zarządzanie ryzykiem korporacyjnym teoria i praktyka Zapoznanie się i nabycie umiejętności w zakresie metod i technik zarządzania zintegrowanym ryzykiem korporacyjnym dla takich obszarów jak: Ryzyko operacyjne Ryzyko finansowe Ryzyko projektowe Ryzyko techniczne i technologiczne Ryzyko prawne, środowiskowe i wizerunkowe Ryzyko organizacyjne Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym, projektowym, korporacyjnym Managerowie ds. Ryzyka Specjaliści ds. Ryzyka Koordynatorzy obszaru ryzyka Osoby zarządzające ryzykiem projektowym Analiza ryzyka korporacyjnego w ujęciu norm, standardów, najlepszych praktyk, wytycznych Analiza ryzyka kontra System Zarządzania Ryzykiem Analiza ryzyka korporacyjnego w etapach (podejście teoretyczne i praktyczne): Identyfikacja obszarów ryzyka Opis zidentyfikowanego ryzyka Wartościowanie zidentyfikowanego ryzyka Ważności zidentyfikowanych ryzyk Sposób postępowania ze zidentyfikowanymi ryzykami oraz ich przegląd Najczęściej popełnianie błędy przy identyfikacji i ocenie ryzyka - ujęcie praktyczne Czas trwania szkolenia: 4 dni Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Zakwaterowania Wyżywienia całodniowego 12

13 Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według wymagań normy ISO/IEC i normy ISO/IEC Słuchacz zyskuje pełną wiedze z zakresu praktycznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji, tj.: Potrafi wykonać audyt zerowy i zidentyfikować niedopasowanie do wymagań normy ISO Potrafi zbudować i przeprowadzić analizę ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa IT opartą o wymagania ISO Potrafi zbudować potrzebne procedury i instrukcje oraz zasady bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa IT Wie jak wdrożyć i oceniać SZBI w organizacji oraz jak przygotować organizację do certyfikacji Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo IT w organizacji tj.: Administrator Bezpieczeństwa Oficer Bezpieczeństwa Informacji / IT Specjaliści ds. Bezpieczeństwa IT / Informacji Audytorzy Systemów Bezpieczeństwa Informacji / Bezpieczeństwa IT Krótkie wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji wg wymagań ISO Omówienie praktycznego podejścia do wymagań normy ISO i ISO Zaprezentowanie i omówienia struktury ról w procesach systemowych SZBI Zapoznanie się z dokumentacją systemową SZBI Zapoznanie się w wymaganiami w obszarze zabezpieczeń dla SZBI Poznanie technik wykonywania klasyfikacji informacji i analizy ryzyka w SZBI Omówienie niezbędnych procedur i instrukcji systemowych SZBI Omówienie niezbędnych procedur i instrukcji w kontekście zabezpieczeń Cena szkolenia: zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Wyżywienia całodniowego 13

14 Projektant zabezpieczeń sieci teleinformatycznych według normy ISO Zdobycie niezbędnej wiedzy z obszaru budowy efektywnych zabezpieczeń wg wymagań i wytycznych norm ISO oraz ISO w zakresie: Bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności pozwalających ocenić i wybrać najbardziej skuteczne i efektywne mechanizmy bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi ISO dla: Systemów IT i sieci teleinformatycznych Osoby zajmujące sie utrzymaniem lub wdrożeniem normy ISO Pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa informacji Administratorzy / specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji Osoby zainteresowane wdrożeniem i certyfikacją zgodnie z wymaganiami normy ISO Osoby odpowiedzialne za utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Pozostałe osoby zainteresowane tematyka bezpieczeństwa informacji i projektowania zabezpieczeń teleinformatycznych Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym Typy i kategorie zabezpieczeń spotykanych w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego Zgodność, czyli skąd się biorą wymagania w zakresie zabezpieczeń IT Projektowanie zabezpieczeń w obszarze IT wg ISO & ISO Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe wg ISO Zarządzanie systemami i sieciami oraz kontrola dostępu wg ISO Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów wg ISO Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji wg ISO Zarządzanie ciągłością działania w obszarze IT wg ISO Cena szkolenia: 950 zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 14

15 Warsztaty z wdrożenia wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego Gruntowną wiedzę z zakresu poznania wymagań Rekomendacji D, praktyczne zasady zarządzania obszarem teleinformatycznym od zapewnienia bezpieczeństwa, zarządzania relacjami z dostawcami, zarządzania incydentami, wydajnością oraz realizacją projektów IT. W trakcie praktycznych warsztatów uczestnicy szkolenia poznają zasady zarządzania ryzykiem w obszarze IT w tym sposobów identyfikowania i zabezpieczania ryzyka poprzez wdrożenie odpowiednich procedur operacyjnych. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów. Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej Rekomendacji D, Umiejętność oceny kluczowych zagadnień i obszarów, Możliwość samodzielnego stworzenia dokumentacji związanej z Rekomendacją D, Zdobycie wiedzy dotyczącej praktycznego wdrożenia procedur wymaganych w ramach Rekomendacji D. Wprowadzenie (omówienie) Rekomendacji D, Omówienie wymagań prawnych i dobrych praktyk powiązanych z Rekomendacją D, Przedstawienie praktycznego podejścia do wymagań Rekomendacji D, Omówienie zasad oceny i analizy ryzyka w obszarze teleinformatycznym, Budowa i omówienia struktury dokumentacji w ramach Rekomendacji D, Opracowanie niezbędnych procedur i instrukcji wymaganych przez Rekomendacje D, Wdrożenie procedur związanych z bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem teleinformatycznym, Przekazanie wzorów dokumentacji. Cena szkolenia: 950 zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 15

16 System ochrony żywności przed celowym skażeniem (Food Defence) oraz skuteczne zarządzanie kryzysowe, jako narzędzie utrzymania ciągłości produkcji i dostaw, w oparciu o wymagania prawne, międzynarodowe standardy sieci spożywczych oraz dobre praktyki produkcyjne Wiedzę na temat praktycznego podejścia do systemowego wdrożenia wymagań IFS/BRC oraz wymagań sieciowych w zakresie FOOD DEFENCE, zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością produkcji oraz strategii utrzymania ciągłości produkcji i dostaw. Pełnomocnicy / Osoby odpowiedzialne za zarządzanie jakością produkcji FOOD DEFENCE - wprowadzenie do wymagań ochrony żywności w odniesieniu do wymagań standardów IFS/BRC/międzynarodowych standardów sieciowych Polityka ochrony produktu Program food defense -5 elementów food defence Powiązanie programu food defense z IFS/BRC i innymi standardami sieci spożywczych Monitorowanie i testowanie wprowadzonych działań w zakresie food defence Podejście procesowe do zarządzania FOOD DEFENCE procesy krytyczne Zarządzanie ryzykiem Kategoryzacja zagrożeń Analiza ryzyka, czyli oszacowanie prawdopodobieństwa raz skutków wystąpienia danego zdarzenia Mitygacja ryzyka, czyli działania zapobiegawcze minimalizujące wystąpienie ryzyka Straty finansowe i wizerunkowe w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w wyniki przerwania produkcji lub wycofania produktu z rynku Zarządzanie ciągłością produkcji oraz opracowanie strategii utrzymania ciągłości produkcji i dostaw Systemowe podejście do zarządzania ciągłością produkcji i dostaw w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego Identyfikacja procesów krytycznych w organizacji Analiza ryzyk i zagrożeń ukierunkowana na ciągłość produkcji i dostaw Opracowanie strategii utrzymania ciągłości produkcji i dostaw Przygotowanie planów ciągłości produkcyjnej Zarządzanie kryzysowe - komunikacja oraz testowanie planów Cena szkolenia: 1200 zł Materiałów szkoleniowych Wydania certyfikatu Przerw kawowych oraz lunchu 16

17 REJESTRACJA I DANE KONTAKTOWE BCMG sp. z o. o. Rondo ONZ Warszawa Tel Fax Szkolenia Monika Kamińska Tel. kom: Partner Zarządzający Dariusz Romańczuk Tel. kom:

18 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE DANE KLIENTA (do wystawienia faktury oraz przesłania certyfikatu / zaświadczenia) Nazwa Klienta: Adres: Osoba kontaktowa: Telefon, fax: E - mail: NIP: BCMG ID (wypełnia BCMG): Adres korespondencyjny: (jeśli jest inny niż do faktury) DANE SZKOLENIA Nazwa szkolenia: Termin szkolenia: Lista osób zgłaszanych na szkolenie: Imię i nazwisko: Cena: 4. cena szkolenia za osobę= ilość osób= łączna cena=.zł netto (+ VAT 23%) 1. Faktura obejmująca powyższą należność, zostanie wystawiona z 7- dniowym terminem płatności i wysłana do Państwa w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia. 2. Niniejsze zgłoszenie upoważnia BCMG Sp. z o.o. do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 3. Certyfikaty / Zaświadczenia będą wysyłane uczestnikom szkolenia po uregulowaniu płatności. 4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej minimum na 1 tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu lub zmiana terminu uczestnictwa w szkoleniu nastąpi w terminie krótszym niż 1 tydzień, BCMG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia opłatą w wysokości 100% stawki obowiązującej za szkolenie. 5. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez BCMG Sp. z o.o. telefonicznie bądź poprzez fax lub Za pokrycie pozostałych kosztów nieobjętych ceną szkolenia (np. parking, telefon, itp.) i nieuregulowanych do dnia zakończenia szkolenia, odpowiada uczestnik bądź firma delegująca go na szkolenie. 7. BCMG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu bez podania przyczyny informacja ta zostanie przekazana Klientowi pisemnie ( lub fax). 8. BCMG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany planu dnia szkolenia. Data zgłoszenia Podpis osoby zatwierdzającej zgłoszenie Karty zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres:

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIEDZA OD EKSPERTÓW DLA EKSPERTÓW SZEROKA OFERTA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH UNIKATOWE PROGRAMY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ICT www.akademia.nask.pl Nasze Szkolenia Spis treści

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo