Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA"

Transkrypt

1 Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Warszawa, 7 września 2010 r. 1

2 Zawartość prezentacji Wstęp Ryzyko i strategia postępowania z ryzykiem Mechanizmy kontrolowania ryzyka Miejsce audytu w zarządzaniu ryzykiem, czyli model ładu i nadzoru (IT Governance) w oparciu o COBIT Pojęcie audytu Kodeks Etyki Zawodowej audytora systemów informatycznych Standardy, wytyczne i procedury audytowania systemów informatycznych Standardy audytowania systemów informatycznych Standard S2 -Niezależność Standard S5 - Planowanie Standard S6 - Wykonanie prac audytowych Standard S7 - Raportowanie Wytyczna G20 Raportowanie (Rodzaje audytów) Podsumowanie 2

3 Ryzyko i strategia postępowania z ryzykiem Cel Ryzyko Procesy Ludzie Systemy Mechanizmy kontrolne Kontrolowane warunki zarządzania Strategie postępowania z ryzykiem Akceptacja ryzyka Unikanie ryzyka Kontrolowanie / ograniczanie ryzyka Transfer / dzielenie się ryzykiem 3

4 Mechanizmy kontrolowania ryzyka Identyfikacja aktywów Wycena aktywów Aktywa i ich wartość Identyfikacja podatności Identyfikacja zagrożeń Ryzyko Mechanizmy kontrolne Metody zapobiegania - Mechanizmy prewencyjne - Mechanizmy detekcyjne Ryzyko szczątkowe - Mechanizmy korekcyjne 4

5 Miejsce audytu w zarządzaniu ryzykiem Model ładu i nadzoru (IT governance) w oparciu o COBIT Cele biznesowe wymagania dla informatyki Cele IT Procesy IT informacja działanie kontrola pomiar audyt Kluczowe działania Rezultaty testów kontroli Cele kontroli wykonywane przez wydajność wynik dojrzałość audytowane poprzez wdrażane z użyciem Struktura odpowiedzialności Wskaźniki wydajności Mierniki wyników Modele dojrzałości Ocena kontroli wewnętrznej Praktyki kontroli wewnętrznej 5

6 Pojęcie audytu Audyt to zadanie polegające na analizie i ocenie określonego zagadnienia, przeprowadzane w celu dostarczenia wszystkim zainteresowanym stronom racjonalnego zapewnienia, o braku istotnych nieprawidłowości lub niezgodności z wymaganiami Zapewnienie w świetle norm i standardów: Pozytywne (np. potwierdzenie zgodności) Negatywne (np. zapewnienie o braku niezgodności) W praktyce celem audytu jest wskazanie ryzyk związanych z badanym obszarem oraz ocena skuteczności kontrolowania tych ryzyk Ocena konstrukcji mechanizmów kontrolnych Ocena skuteczności operacyjnej mechanizmów kontrolnych 6

7 Kodeks Etyki Zawodowej audytora systemów informatycznych 1. Wspierać wdrażanie i zachęcać do przestrzegania standardów, procedur i kontroli systemów informatycznych. 2. Wykonywać obowiązki audytora w sposób obiektywny i profesjonalny, zgodnie ze standardami audytu i najlepszymi praktykami. 3. Działać w interesie wszystkich zainteresowanych stron, w uczciwy i zgodny z prawem sposób, jednocześnie utrzymując najwyższe standardy zachowania i charakteru i nie angażować się w działania mogące zdyskredytować profesję audytora. 4. Zachowywać poufność informacji uzyskanej w trakcie wykonywania obowiązków chyba, że konieczność ich ujawnienia stanowi wymóg prawa.takie informacje nie mogą być wykorzystywane dla korzyści osobistych ani ujawniane nieuprawnionym osobom. 5. Utrzymywać kompetencje i podejmować się wyłącznie zadań, które mogą zostać zrealizowane w sposób kompetentny, wymagany od profesjonalisty. 6. Informować właściwe osoby o wynikach wykonanej pracy, ujawniając przy tym wszystkie znane istotne fakty. 7. Wspierać podnoszenie wiedzy interesariuszy oraz zrozumienie systemu kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Naruszenie Kodeksu Etyki Zawodowej może prowadzić do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie postępowania audytora, a ostatecznie do zastosowania środków dyscyplinarnych. 7

8 Standardy, wytyczne i procedury audytowania systemów informatycznych Standardy, wytyczne i procedury 16 standardów 42 wytyczne 11 procedur Standardy audytowania są obowiązkowedla certyfikowanych audytorów systemów informatycznych CISA (Certified Information systems Auditor) Wytyczne i procedury audytowania to rekomendowana praktyka zawodowa 8

9 Standardy audytowania systemów informatycznych S1 Karta audytu (Audit Charter) S2 Niezależność(Independence) S3 Etyka zawodowa i standardy(professional Ethics and Standards) S4 Kompetencje (Competence) S5 Planowanie(Planning) S6 Wykonanie prac audytowych(performance of Audit Work) S7 Raportowanie (Reporting) S8 Powtórny audyt (Follow-Up Activities) S9 Nieprawidłowości i czyny nielegalne (Irregularities and Illegal Acts) S10 Ład informatyczny (IT Governance) S11 Ocena ryzyka w planowaniu audytu (Use of Risk Assessment in Audit Planning) S12 Poziom istotności (Audit Materiality) S13 Korzystanie z pracy innych ekspertów (Using the Work of Other Experts) S14 Dowody audytowe(audit Evidence) S15 Kontrola IT(IT Controls) S16 Handel elektroniczny (E-commerce) 9

10 Standard S2 - Niezależność Niezależność zawodowa We wszelkich kwestiach związanych z audytem, audytor systemów informatycznych powinien być niezależny od audytowanego w postawie i sposobie prezentacji. Niezależność organizacyjna Funkcja audytu systemów informatycznych powinna być niezależna od audytowanego obszaru lub czynności, w celu zapewnienia obiektywnego przeprowadzenia prac audytowych 10

11 Standard S5 - Planowanie Audytor systemów informatycznych powinien zaplanować audyt systemów informatycznych w celu odniesienia się do celów audytu i zapewnienia zgodności z przepisami prawa i standardów audytowania. Audytor systemów informatycznych powinien opracować i udokumentować podejście do audytu w oparciu o ryzyko. Audytor systemów informatycznych powinien opracować i udokumentować plan audytu, uwzględniający naturę i cele audytu, harmonogram i zakres oraz wymagane zasoby. Audytor systemów informatycznych powinien opracować program audytu, uwzględniający naturę, harmonogram i zakres czynności audytowych wymaganych do przeprowadzenia audytu. 11

12 Standard S6 - Wykonanie prac audytowych Nadzór Audytorzy systemów informatycznych powinni być nadzorowani, tak aby zapewnić realizację celów audytu i zgodność ze standardami audytowania. Dowody W trakcie audytu, audytor systemów informatycznych powinien uzyskać dowody wystarczające, wiarygodne i odpowiednie do realizacji celów audytu. Wyniki audytu i wnioskipowinny być potwierdzone odpowiednią analizą i interpretacją tych dowodów. Dokumentacja Proces audytu powinien być udokumentowany. Wykonane czynności oraz dowody audytowe powinny zostać opisane, potwierdzając wyniki i wnioski audytora systemów informatycznych. 12

13 Standard S7 - Raportowanie Po zakończeniu prac audytowych, audytor systemów informatycznych powinien opracować Raport z audytu, który powinien wskazywać organizację, adresatów raportu oraz ograniczenia w jego udostępnianiu. Raport z audytu powinien określać cel, zakres, audytowany okres, naturę, czas trwania prac audytowych. Raport powinien zawierać wyniki audytu, wnioski i rekomendacje oraz wszelkie zastrzeżenia, uwagi i ograniczenia w zakresie, związane z przeprowadzonym audytem. Audytor systemów informatycznych powinien posiadać wystarczające dowody audytowepotwierdzające raportowane wyniki audytu Po opracowaniu, Raport powinien zostać podpisany, oznaczony datą oraz przekazany adresatom zgodnie z Kartą Audytu lub umową 13

14 Wytyczna G20 Raportowanie Rodzaje audytów / zadań audytowych Audyt Wysoki poziom zapewnienia co do skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Pozytywne zapewnienie Szeroki zakres prac audytowych, w tym ocena konstrukcji mechanizmów kontrolnych i ich skuteczności operacyjnej Przegląd Umiarkowany poziom zapewnienia co do skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Negatywne zapewnienie Umiarkowany zakres prac audytowych, w tym ocena konstrukcji mechanizmów kontrolnych i ich skuteczności operacyjnej Wykonanie uzgodnionych procedur Brak zapewnienia Zakres prac uzgodniony ze zleceniodawcą Niezależne wykonanie uzgodnionych czynności Raport nie zawiera wniosków audytora Raport adresowany tylko do zlecającego wykonanie czynności 14

15 Podsumowanie Audyt to ocena procesów zarządzania i systemu kontroli wewnętrznej, jako sposobu kontrolowania ryzyka, a nie metoda na znalezienie winnych i wyciągnięcie konsekwencji Nie każdy audyt to audyt w świetle Standardów Raport z audytu niezgodny ze Standardami ma nikłą wartość ze względu na brak gwarancji, co do obiektywizmu, niezależności i sposobu przeprowadzenia audytu Jedynie certyfikowani audytorzy są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej i Standardów, pozostali pozostają poza nadzorem i kontrolą jakości 15

16 IMMUSEC Sp. z o.o. Knowledge Village ul. Wiertnicza Warszawa-Wilanów Tel Fax

Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro. Audyt bezpieczeństwa

Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro. Audyt bezpieczeństwa Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro Audyt bezpieczeństwa Definicja Audyt systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27001 Budowa polityki bezpieczeństwa - ćwiczenie Przykładowy plan wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego

Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego Polskie Forum ISO 14000 Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego Seminarium internetowe 24 lutego 2011 r. ROLA AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH AUDIT systematyczny, niezależny i udokumentowany

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Strona: 1 l 30

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Strona: 1 l 30 ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Strona: 1 l 30 Plan spotkania: Informacja o spółce Idea zarządzania ciągłością działania Podstawy formalne PDCA ciągły proces doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 10.10.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 278/15 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2006 r. określająca wytyczne ustanawiające kryteria

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna

Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna Olga Martyniuk * Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna Wstęp Rosnące zainteresowanie audytem wewnętrznym jest między innymi następstwem zmian zachodzących na świecie i w Polsce w związku nowymi regulacjami

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2010 Spis treści WSTĘP... 3 I. TERMIN POWOŁANIA... 4 II. PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK UTWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 19011

Zmiany w normie ISO 19011 Zmiany w normie ISO 19011 Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO 19011 Styczeń 2007 początek formalnego procesu przeglądu normy ISO 19011 Sformułowanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 679 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Zarządzania Personelem Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Wstęp Przyjmuje się, że audyt ułatwia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do do zarządzenia nr 7/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Proces audytu systemów informatycznych

Proces audytu systemów informatycznych Proces audytu systemów informatycznych 1. Zarządzanie złożonością problemu Prowadzenie audytu systemów informatycznych jest procesem bardzo złożonym. Poczynając od planowania badania, poprzez zebranie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie 2013 6 AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 6.1 METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wraz

Bardziej szczegółowo

AUDYT INFORMATYCZNY JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. Beata Hysa

AUDYT INFORMATYCZNY JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. Beata Hysa AUDYT INFORMATYCZNY JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI Beata Hysa 1. Wprowadzenie Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia audytu informatycznego oraz jego znaczenia w doskonaleniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI 2012, KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne

Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne Nowe regulacje i oczekiwania rynku czy jesteśmy przygotowani? Czy oceniliście Państwo wpływ nowych regulacji na Państwa organizację? Czy komitety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo