Strategie opcyjne w okresie hossy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie opcyjne w okresie hossy."

Transkrypt

1 Strategie opcyjne w okresie hossy. 1

2 * * * Żadna część niniejszego dokumentu nie powinna być rozumiana, jako rekomendacja nabycia bądź sprzedaży instrumentów finansowych ani jako porada inwestycyjna. Inwestycje w opcje obarczone są wysokim ryzykiem, dlatego instrument ten przeznaczony jest przede wszystkim dla doświadczonych inwestorów świadomych tego ryzyka. Przed nabyciem bądź sprzedażą opcji należy zapoznać się z dokumentem Warunki obrotu opcjami, dostępnym na stronach internetowych giełdy ( * * * 2

3 Strategie opcyjne w okresie hossy Strategie opcyjne w okresie hossy to kurs stanowiący wprowadzenie do najczęściej stosowanych strategii, umożliwiających skorzystanie z hossy na rynku. Stopień trudności kursu ZAAWANSOWANY Rozdział 1 Wstęp Wstęp przedstawia przegląd strategii inwestycyjnych w okresie hossy oraz różnice między nimi, w tym stopień trudności oraz proporcje między ryzykiem i zyskiem. Rozdział 2 Nabycie opcji kupna Rozdział omawia strategię nabycia opcji kupna w okresie hossy. Przedstawione zagadnienia to decyzja o sprzedaży lub wykonaniu opcji, obliczenie zwrotu, relacja między kursem akcji a wartością opcji, czynniki zapewniające skuteczność strategii w okresie hossy. Rozdział 3 Sprzedaż opcji sprzedaży Rozdział przedstawia i objaśnia mechanizm działania opcji sprzedaży. W odróżnieniu od rozdziału 2, gdzie chodziło o nabycie opcji kupna, tu omówiona jest sprzedaż opcji sprzedaży oraz konsekwencje krótkiej pozycji, w tym maksymalny zysk, potencjalna strata i wykonanie opcji przed terminem. Rozdział 4 Zabezpieczenie opcjami sprzedaży Rozdział omawia nabycie i zastosowanie opcji sprzedaży w celu zabezpieczenia pozycji w akcjach. Rozdział 5 Strategia opcji kupna z pokryciem Rozdział przedstawia zastosowanie strategii sprzedaży opcji kupna z jednoczesnym nabyciem lub posiadaniem akcji. Opisane zostaną korzyści z posiadania akcji w okresie hossy oraz dodatkowe korzyści ze sprzedaży opcji kupna i otrzymania premii. Rozdział 6 Spready Rozdział omawia spready stosowane w okresie hossy. Wprowadzone i porównane zostaną dwa rodzaje spreadów: strategia byka, konstruowana przy pomocy opcji kupna oraz strategia byka, konstruowana przy pomocy opcji sprzedaży. Objaśnione zostaną czynniki wpływające na wartość spreadu, jego maksymalny zysk oraz stratę. Rozdział 7 Zakończenie i Quiz Podsumowanie materiału i test końcowy 3

4 Wstęp Opcje zapewniają elastyczność działania na rynku, przyczyniając się do zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcie celów inwestycyjnych. Warunkiem koniecznym jest jednak posiadanie dokładnej strategii, której kompleksowe wdrożenie pozwoli w pełni wykorzystać uśpione możliwości notowań giełdowych. Podczas hossy opcje mogą być gwarantem ceny kupna akcji lub umożliwiać lewarowanie bez znacznego wzrostu ryzyka. W okresie bessy mogą stanowić ważny komponent portfela inwestycyjnego, zabezpieczający go przed stratą. Na rynku stabilnym, gdy kursy zmieniają się względnie powoli, mogą stanowić źródło dodatkowego dochodu. W ramach jednej transakcji kupna lub sprzedaży nie można osiągnąć wszystkich tych celów jednocześnie, Inwestor musi wiedzieć, jaki jest jego cel oraz jaki rodzaj opcji (kupna czy sprzedaży) najlepiej posłuży jego realizacji, a także czy sytuacja wymaga nabycia lub wystawienia jednej bądź wielu opcji, czyli zastosowania bardziej złożonych strategii. Rynek finansowy może podlegać dużej zmienności. Dlatego należy dokładnie zastanowić się nad poziomem akceptowalnego ryzyka i wymiarem poszukiwanych zabezpieczeń. Nabycie opcji kupna Podstawowa zasada inwestowania w akcje mówi, że zarabiamy wówczas, gdy kurs nabytych akcji rośnie - dzięki temu można sprzedać akcje po cenie wyższej niż zapłacona przy nabyciu. Istnieje jednak możliwość zarobku na wzroście kursu akcji, czyli ich aprecjacji, bez płacenia pełnej ceny nabycia akcji. Jest to możliwe dzięki nabyciu opcji kupna na akcje. Ta strategia może być bardzo korzystna, ponieważ kontrakt opcyjny na 100 akcji kosztuje mniej (najczęściej dużo mniej) niż same akcje. Jeśli kurs akcji rośnie zgodnie z oczekiwaniami, opcja daje prawo nabycia akcji po kursie rynkowym lub niższym. Jednak jeśli założenie było błędne, zaś kurs nie wzrośnie albo spadnie, na ryzyko narażony jest dużo mniejszy kapitał niż w przypadku klasycznej inwestycji w akcje. 4

5 Jeżeli nasza strategia zakłada posiadanie akcji, kupujemy taką liczbę opcji kupna, która odpowiada liczbie akcji, jakie chcemy mieć w portfelu. Jeśli na przykład chcemy posiadać 300 akcji spółki XYZ, nabywamy trzy opcje kupna (zgodnie ze standardami obowiązującymi na warszawskiej giełdzie, każda opcja opiewa na 100 akcji). Jeżeli ich kurs wzrośnie powyżej kursu wykonania, realizujemy kontrakt. W żargonie branżowym mówi się, że mamy wówczas udział w zmianie kursu 300 akcji. Jeśli kurs akcji wzrośnie, czego można się spodziewać podczas hossy, kurs opcji kupna również wzrośnie, a opcja będzie in-the-money. W tym przypadku mamy kilka możliwości zapewniających zysk z nabycia opcji kupna. Sprzedaż opcji. Można sprzedać kontrakt opcyjny przed terminem wygaśnięcia za cenę wyższą niż zapłacona przy nabyciu. Jeśli opcja notowana jest po kursie wyższym od wartości wewnętrznej, może to być najlepszy wybór, ponieważ zapewni nam wyższą premię z opcji. Wykonanie opcji i sprzedaż akcji. Można wykonać opcję, nabyć akcje po kursie wykonania i sprzedać te akcje na rynku. W ten sposób zrealizujemy zysk w wysokości wartości wewnętrznej opcji. Wykonanie opcji i zachowanie akcji. Można wykonać opcję i nabyć akcje w celu ich dołączenia do posiadanego portfela. Decyzję należy podjąć najpóźniej w dzień wygaśnięcia opcji. Zaoszczędzone na różnicy kursowej środki mogą zostać przeznaczone np. na nabycie bonów skarbowych, które generowałyby stałe odsetki, tym samym przyczyniając się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa inwestycji. Jakie są zalety strategii nabycia opcji kupna? Poprzez nabycie opcji kupna ograniczamy ryzyko strat do wysokości zapłaconej premii. Jeśli zamiast rosnąć kurs akcji spadnie na przykład z powodu stagnacji na rynku lub niespełnienia przez spółkę oczekiwań opcja może zapewnić ochronę przed znacznymi stratami. Stopa zwrotu z nabytej opcji kupna równa się poziomowi wzrostu kursu akcji bazowych, pomniejszonemu o koszt zapłaconej premii. 5

6 Ponieważ na nabycie opcji przeznaczamy mniej środków niż na nabycie akcji, angażujemy mniejszy kapitał. Te środki, jak zostało wspomniane powyżej, można zainwestować w inne instrumenty. Można wybrać konserwatywne produkty o stałym dochodzie, jeśli chcemy mieć środki do dyspozycji na wypadek wykonania opcji. Możemy też nabyć opcje kupna różnych innych akcji i skorzystać z potencjalnego wzrostu w sektorze lub na całym rynku. Zmiana cen Jeśli zdecydujemy się sprzedać opcję kupna przed terminem wygaśnięcia, pamiętajmy, że w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia cena opcji zmienia się w zależności od tego, czy kurs akcji bazowych rośnie czy spada. Choć jest to bezpośredni związek, nie ma tu przełożenia w relacji 1 : 1. Załóżmy, że płacimy 3 zł za opcję kupna z kursem wykonania 50 zł na akcje, których kurs rynkowy wynosi 50 zł. Jeśli kurs akcji szybko wzrośnie do 51 zł, kurs nabycia opcji może sięgnąć 3,50 zł. A jeśli kurs akcji wyniesie 52 zł, kurs nabycia może się kształtować na poziomie 4,10 zł. Kurs opcji naśladuje zmiany kursu akcji. Należy pamiętać o konieczności dywersyfikacji portfela opcj, tak samo jak w przypadku dywersyfikacji portfela akcji. Nabycie opcji kupna akcji trzech spółek z tego samego sektora może zwiększać ekspozycję na potencjalne ryzyko w większym stopniu niż wybór trzech spółek z różnych branż. Podobnie należy rozłożyć terminy wygaśnięcia w czasie, aby chronić się przed nagłym, krótkoterminowym wahaniem kursu akcji. Potencjał zarobku z nabycia opcji kupna zależy od wyboru odpowiedniej opcji. W szczególności należy nabywać opcje na akcje, których kurs rynkowy będzie wyższy od ceny wykonania jeszcze przed terminem wygaśnięcia. Załóżmy, że nabywamy opcję kupna na akcje, których obecny kurs wynosi 30 zł. Kurs wykonania wynosi 35 zł zaś termin wygaśnięcia wypada w lutym. Na zamknięciu sesji w trzeci piątek lutego kurs akcji osiąga maksimum w wysokości 34,75 zł. W efekcie opcja wygasa bez wartości. Ale jeśli w dowolnym momencie przed wygaśnięciem 6

7 kontraktu cena rynkowa opcji jest wyższa od ceny zapłaconej, możemy zrealizować zysk, sprzedając opcję. Obliczając zysk należy pamiętać o tym, żeby od kwoty otrzymanej ze sprzedaży opcji odjąć premię zapłaconą za nabycie kontraktu oraz koszty transakcji. Jednak im bardziej wzrośnie kurs, tym więcej możemy zarobić lub też zaoszczędzić, jeśli tylko chcemy zatrzymać nabyte akcje. Innymi słowy, żeby z zyskiem nabywać opcje kupna, trzeba celnie wytypować trzy czynniki: Potencjał wzrostu kursu akcji Wartość wzrostu kursu akcji Czas wzrostu kursu akcji Taka ocena wymaga starannej analizy perspektyw danych akcji. Im większe gotowi jesteśmy podjąć ryzyko, tym chętniej kupimy opcje mocno out-of-the-money. Tym samym musimy poczekać na znaczny wzrost kursu akcji bazowych, żeby wyjść na zero lub zrealizować zysk, wykonując lub sprzedając opcję. Sprzedaż opcji sprzedaży Kolejna strategia umożliwiająca wykorzystanie hossy na rynku w oparciu o opcje polega na wystawieniu (sprzedaży) opcji sprzedaży. Wystawienie opcji sprzedaży zobowiązuje wystawcę do nabycia akcji bazowych, jeśli nabywca opcji wykona tę opcję. Na pozór wydaje się, że sprzedaż opcji sprzedaży działa dokładnie odwrotnie niż nabycie opcji kupna. Może się nawet zdawać, że to strategia lepsza na czas bessy. Ale sprzedaż opcji sprzedaży może być mądrym posunięciem podczas silnej hossy, jeśli chcemy nabyć dane akcje, ale uważamy, że ich kurs jest obecnie zawyżony, na przykład ze względu na hurraoptymistyczne nastroje na rynku lub przesadnie pozytywną reakcję na raport spółki czy doniesienia prasowe. Załóżmy na przykład, że kurs akcji wynosi 90 zł, a nasza kurs docelowy to 75 zł. Sprzedając opcję sprzedaży po kursie wykonania na poziomie 75 zł zobowiązujemy się nabyć akcje, jeśli opcja zostanie wykonana. Ale nie musi być to działanie tak ryzykowne, jak się wydaje, jeżeli tylko starannie przeanalizowaliśmy perspektywy długoterminowego wzrostu wartości akcji i mamy dość środków na 7

8 rachunku pieniężnym w biurze maklerskim, żeby zapłacić za akcje. To nie ja decyduję Pamiętajmy, że jako wystawca opcji nie mamy wpływu na jej wykonanie. W efekcie opcja może zostać wykonana nie wtedy, kiedy byśmy sobie tego życzyli, ale raczej w momencie i w cenie korzystnej dla jej posiadacza. Kiedy posiadamy środki na nabycie akcji, na które została wystawiona opcja sprzedaży, wówczas mamy do czynienia z opcją sprzedaży zabezpieczoną pieniężnie. Czas odgrywa ważną rolę w przypadku zabezpieczonych pieniężnie opcji sprzedaży, podobnie zresztą jak w każdej strategii opcyjnej. Im mniej czasu pozostało do terminu wygaśnięcia, w tym większym stopniu liczymy na znaczny spadek kursu, żeby nabyć akcje po cenie docelowej. Podobnie też im bliżej do wygaśnięcia kontraktu, tym niższą premię otrzymamy ze sprzedaży opcji. Oczywiście można po prostu poczekać, aż kurs akcji spadnie, i wówczas nabyć akcje, zamiast sprzedawać opcję sprzedaży zobowiązującą do nabycia akcji. Ale kiedy sprzedamy opcję, otrzymujemy premię, która stanowi bieżący dochód. Może ona również rekompensować cenę nabycia w przypadku wykonania kontraktu. Ryzyko związane ze sprzedażą zabezpieczonej pieniężnie opcji sprzedaży polega między innymi na tym, że kurs akcji może spaść znacznie poniżej ceny wykonania, jeśli spodziewana korekta będzie większa niż zakładamy. Wówczas w przypadku wykonania opcji musimy zapłacić za akcje cenę wyższą od rynkowej, co prowadzi do powstania niezrealizowanej straty. Oczywiście przed wykonaniem opcji zawsze możemy odkupić opcję sprzedaży i zamknąć pozycję. Być może na transakcji poniesiemy stratę, ale nie tak dużą, jak w przypadku nabycia akcji po wyższym kursie. Pod względem strategicznym dobrze jest sprzedać taką liczbę opcji sprzedaży, która da nam liczbę akcji, jaką chcemy kupić lub na które nas stać. Bardziej spekulacyjna strategia polega na sprzedaży większej liczby opcji sprzedaży niż liczba akcji, jakie chcemy posiadać, w cenie wykonania na tyle niskiej, żeby opcje wygasły out-of-the-money. 8

9 Sprzedaż takich opcji zwiększa dochód z tytułu premii, ale jednocześnie podnosi ryzyko w przypadku nagłego spadku kursu i wykonania opcji. W odróżnieniu od nabycia opcji kupna, kiedy ryzyko ogranicza się do ceny premii, ryzyko zabezpieczonej pieniężnie opcji sprzedaży jest podobne jak w przypadku posiadania samych akcji. Przy kursie wykonania na poziomie 75 zł możemy stracić nawet całą kwotę 75 zł, jaką będziemy zobowiązani zapłacić za akcje. Jeśli bowiem kurs akcji spadnie poniżej ceny wykonania, kontrakt prawie na pewno zostanie wykonany. Jeśli kurs nadal będzie spadać, możemy w końcu stracić całość zainwestowanych środków. Ryzyko takiego spadku można ograniczyć, podejmując taktyczną decyzję o nabyciu odwrotnego kontraktu przed wykonaniem opcji, co wyeliminuje zobowiązanie do nabycia akcji. W ten sposób, pomimo tego, że wybrana przez nas strategia nie była skuteczna, jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć poziom strat. Zabezpieczenie opcjami sprzedaży Są też strategie opcyjnie bardziej zaawansowane niż nabycie opcji kupna i sprzedaż opcji sprzedaży, choćby łączące się z jednoczesnym nabyciem akcji. Na przykład przed spadkiem wartości akcji można się zabezpieczyć już przy zakupie akcji poprzez jednoczesne nabycie opcji sprzedaży tych akcji. Ponieważ opcje sprzedaży dają prawo do sprzedaży akcji bazowych w cenie wykonania w dowolnej chwili przed terminem wygaśnięcia, ogranicza to potencjalne straty wynikające ze spadku kursu na rynku. Jeśli chcemy uchronić się przed spadkiem kursu akcji, zamiast nabywać opcje sprzedaży możemy w zleceniu na akcje określić limit strat (tzw. stop loss ). Opcje sprzedaży mają jednak tę zaletę, że zapewniają większa kontrolę nad momentem sprzedaży sami decydujemy, kiedy wykonać opcję przy jednoczesnej gwarancji ceny sprzedaży. Stosując tę strategię (tzw. strategia married put ), nabywamy odpowiednią liczbę opcji sprzedaży. Nabycie akcji, a nie opcji kupna tych akcji, zapewnia korzyści wynikające z posiadania akcji, takie jak prawo do dywidendy i prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, kupując opcje sprzedaży możemy zrekompensować sobie straty 9

10 na akcjach. Jeśli kurs akcji spadnie przed terminem wygaśnięcia opcji, możemy wykonać opcję sprzedaży i sprzedać akcje innemu inwestorowi w cenie wykonania. Ryzyko jest tu ograniczone, co stanowi o atrakcyjności tej strategii. W przypadku przeceny akcji bazowych stracić możemy co najwyżej różnicę między ceną zapłaconą za akcje a ceną wykonania, po której je sprzedamy, plus premia zapłacona za opcję sprzedaży. Z drugiej strony potencjalny zysk ogranicza wyłącznie poziom, do jakiego wzrośnie kurs akcji, minus premia zapłacona za opcję sprzedaży. Strategię zabezpieczającą można również wyjaśnić poprzez porównanie opcji sprzedaży z ubezpieczeniem, a premii zapłaconej za jej nabycie ze składką ubezpieczeniową. W wariancie optymistycznym ubezpieczenie będzie zbędne, ale na wszelki wypadek lepiej mieć taką ochronę. Ponieważ strategią tą posługujemy się wówczas, gdy oczekujemy wzrostu na rynku, to jej cena powinna być niewielka. Można nawet sprzedać opcję przed jej wygaśnięciem, mimo wzrostu kursu akcji. A jeśli kurs spada i sprzedamy samą opcję, możemy zrekompensować sobie część poniesionych na papierze strat na akcjach. Wadą tej strategii jest jej względnie krótki horyzont, co oznacza, że ubezpieczenie może wygasnąć, zanim będzie potrzebne. Można wówczas nabywać kolejne opcje sprzedaży, choć trzeba się najpierw zastanowić, czy ceny wykonania zapewnią ten sam poziom ochrony. Co więcej, ze względu na koszt opcji, stała ochrona ubezpieczeniowa tego typu może częściowo, a nawet całkowicie konsumować długoterminowe zyski. Strategia opcji kupna z pokryciem Strategia ta polega na wystawieniu opcji kupna i jednoczesnym nabyciu akcji (tzw. covered call ). W ten sposób zabezpieczamy sobie ryzyko wykonania opcji. W przypadku jej wykonania jesteśmy już w posiadaniu akcji, niezbędnych do realizacji zobowiązania do sprzedaży. O ile podstawową przesłanką wystawienia opcji kupna jest zwykle otrzymanie dochodu z tytułu premii, zabezpieczenie pozycji w opcjach przez nabycie akcji daje ochronę przed ryzykiem 10

11 zobowiązania do nabycia akcji w przypadku wykonania opcji, których nie mamy w portfelu. W takim bowiem przypadku musielibyśmy nabyć akcje w celu ich odsprzedania, a ich nabycie nastąpiłoby najpewniej po kursie wyższym od ceny wykonania. Posiadanie akcji daje też inne korzyści, jak dochód z dywidendy i korzystanie na aprecjacji kursu jeśli wartość rynkowa akcji wzrośnie, co w okresie hossy jest bardzo prawdopodobne. Pamiętajmy jednak, że posiadacz akcji kupna będzie chciał wykonać opcję w dwóch przypadkach: jeśli kurs akcji rośnie lub akcje płacą wysoką dywidendę. Zanim wystawimy opcję kupna z pokryciem w akcjach, musimy mieć pewność, że gotowi jesteśmy sprzedać część posiadanych akcji. Jeśli opcja może zostać wykonana, a wolelibyśmy zachować akcje w portfelu, możemy zamknąć pozycję, nabywając odwrotną opcję kupna (lub tyle opcji, ile przypada na wystawione opcje kupna) z tym samym kursem wykonania i terminem wygaśnięcia. Taka transakcja wyeliminuje zobowiązanie do sprzedaży akcji i zamknie pozycję. Oczywiście za takie opcje kupna będziemy musieli zapłacić premię. Wobec tego należy porównać zysk lub stratę netto z transakcji odejmując koszt zapłaconej premii od premii otrzymanej ze sprzedaży z podatkowymi skutkami sprzedaży akcji i niezrealizowanym zyskiem lub stratą z ich posiadania. Obliczamy koszt inwestycji Wystawienie opcji kupna z pokryciem w akcjach posiadanych w portfelu można również stosować w celu uzyskania dochodu. Jeśli koszt inwestycji w akcje jest niski, na przykład dlatego, że zainwestowaliśmy w nie już dawno, wówczas przed zastosowaniem tej strategii należy skonsultować się z doradcą podatkowym. Jeśli bowiem opcja zostanie wykonana i będziemy zmuszeni sprzedać akcje, to być może będziemy zobowiązani zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Załóżmy na przykład, że sprzedaliśmy opcję kupna z premią w wysokości 500 zł, a za odwrotną opcję kupna musielibyśmy zapłacić 750 zł. Daje to stratę w wysokości 250 zł. Ale jeśli sprzedaż akcji bazowych po wykonaniu opcji da nam zysk 11

12 kapitałowy w kwocie zł, możemy się zdecydować na poniesienie straty z tytułu premii. Chociaż w przypadku oczekiwanego lekkiego wzrostu lub stabilizacji kursu akcji strategia ta może przynosić dochód, to już w przypadku szybszego wzrostu kursu należy podjąć działania, mające na celu skorygowania pozycji zajmowanych na rynku. Jeśli opcja jest in-the-money w dowolnym momencie przed terminem wygaśnięcia, można założyć, że kontrakt raczej zostanie wykonany. Jeśli gotowi jesteśmy sprzedać akcje, poczekamy na wykonanie opcji. Powinniśmy również być gotowi sprzedać akcje w przypadku, gdy opcja jest at-themoney, chyba że zamkniemy pozycję. W efekcie nie będziemy już posiadać danych akcji. Jeśli z kolei kontrakt ma wygasnąć out-of-themoney, nie musimy nic robić. Opcja raczej nie zostanie wykonana, a my zachowamy premię. Jeśli kurs akcji nadal spada, otrzymana premia zrekompensuje potencjalną stratę, jaką zrealizowalibyśmy w przypadku sprzedaży. Choć opcje out-of-the-money rzadko kiedy podlegają wykonaniu, to jednak posiadacz opcji jest uprawniony do jej wykonania w dowolnej chwili. Poza tym w przypadku znacznego lub trwałego spadku wartości akcji bazowych premia może nie wystarczać na pokrycie straty na wartości akcji. Spread Trzecia kategoria strategii gry na opcjach to tzw. spread. Dają one niewielki zysk w okresie hossy, ale jednocześnie ograniczają ryzyko i obniżają koszt inwestycji. Takie strategie, zwane w branży pod nazwą bull call spread i bull put spread, polegają na jednoczesnym nabyciu jednej lub wielu opcji kupna lub sprzedaży i wystawieniu (sprzedaży) tej samej liczby opcji na ten sam instrument bazowy z identyczny terminem wygaśnięcia, jednak z inną ceną wykonania. Jeśli na przykład nabywamy opcję kupna, wystawiamy również opcję kupna. A jeśli sprzedajemy trzy opcje sprzedaży, nabywamy również trzy opcje sprzedaży. W tej strategii ważne jest, by kursy wykonania opcji nabytych i opcji sprzedanych były różne, choć mają one ten sam termin wygaśnięcia. Jeśli nabędziemy opcje kupna z danym kursem wykonania, wystawiamy opcje kupna z wyższym kursem 12

13 wykonania. Jeśli natomiast sprzedajemy opcje sprzedaży, nabywamy opcje sprzedaży z niższym kursem wykonania. W przypadku opcji kupna, sprzedany kontrakt jest out-of-the-money, a nabyty kontrakt jest in-themoney. W przypadku opcji sprzedaży jest odwrotnie: sprzedana opcja sprzedaży jest In-themoney, a nabyta opcja sprzedaży jest out-of-themoney. W ten sposób, jeśli kurs akcji bazowych wzrośnie, możemy zrealizować zysk na strategii spread,. Spready stanowią strategie zabezpieczające (tzw. podwójne zabezpieczenie). Stosuje się je w celu lewarowania za pomocą opcji z jednoczesną ochroną przed ryzykiem podjętym przy wystawieniu opcji kupna lub sprzedaży. W przypadku opcji kupna nabycie opcji z ceną wykonania niższą od ceny wykonania opcji wystawionej zabezpiecza lub przynajmniej częściowo rekompensuje ryzyko finansowe związane z wystawieniem opcji kupna bez pokrycia. Jeśli kontrakt zostanie wykonany, możemy wykonać opcję nabycia danej liczby akcji po niższej cenie wykonania i tymi akcjami zrealizować zobowiązanie do sprzedaży. Jeśli jednak tylko nabyta opcja kupna jest in-themoney w terminie wygaśnięcia, możemy ją sprzedać, żeby odzyskać część kosztów, bądź też ją wykonać i nabyć akcje bazowe za cenę niższą od kursu rynkowego. Kolejna zaleta spreadu polega na tym, że płacimy (netto) mniej za nabytą opcję kupna i możliwość nabycia akcji po kursie niższym od rynkowego, ponieważ obniżamy kwotę zapłaconej premii o premię otrzymaną przy wystawieniu opcji kupna. Jeśli z kolei zabezpieczamy się opcjami sprzedaży podczas hossy, to nabywamy kontrakt z niższą ceną out-of-the-money, aby obniżyć ryzyko wystawienia opcji sprzedaży z wyższą ceną wykonania i potencjalnie in-the-money. Zakładamy, że kurs akcji bazowych wzrośnie, a wtedy zrealizujemy zysk, nie podejmując żadnych dodatkowych działań. Kto nie ryzykuje Im większa nasza tolerancja na ryzyko, tym rzadziej sięgniemy po strategie spreadów. Nabycie opcji 13

14 kupna zwykle kosztuje więcej, ale nie ogranicza ona poziomu potencjalnego zysku. Jeśli kurs akcji spadnie poniżej wyższego kursu wykonania i wystawiona przez nas opcja sprzedaży zostanie wykonana, mamy trzy możliwości: Możemy zamknąć nową długą pozycję w akcjach Możemy odsprzedać nabytą opcję sprzedaży, zamykając drugą połowę pozycji Możemy wykonać nabytą opcję sprzedaży i dostarczyć akcje, albo nie wykonywać opcji, jeśli jest out-of-the-money W każdym przypadku zabezpieczenie daje ochronę finansową. Dochód ze sprzedaży kontraktu lub akcji bazowych może częściowo rekompensować koszt akcji nabytych w celu rozliczenia wykonanego kontraktu. Pamiętajmy jednak o tym, że sprzedając akcje w przypadku wykonania opcji sprzedaży płacimy prowizję. Możliwe, że prowizja za zamknięcie pozycji odwrotną transakcją będzie niższa od prowizji za wykonanie opcji. Ponieważ każde biuro maklerskie samodzielnie określa taryfę opłat, w celu podjęcia najlepszej decyzji należy porównać koszty. Strategia byka konstruowana przy pomocy opcji kupna różni się od strategii byka konstruowanej przy pomocy opcji sprzedaży również tym, że ta pierwsza opiera się na spreadzie debetowym, a ta druga spreadzie kredytowym. Strategia byka konstruowana przy pomocy opcji kupna (traktowana jako transakcja jednostkowa) na otwarciu zawsze generuje pewien koszt w branżowym żargonie mówi się wówczas o wypływie środków pieniężnych netto albo o debecie netto. Wynika to stąd, że nabywamy opcję kupna in-themoney, a sprzedajemy opcję out-of-the-money. Z kolei strategia byka konstruowana przy pomocy opcji sprzedaży (również traktowana jako transakcja jednostkowa) powoduje powstanie wpływu środków pieniężnych netto lub kredytu netto. W tym przypadku premia otrzymana przy sprzedaży opcji sprzedaży z wyższą ceną i in-themoney (lub bliżej pozycji in-the-money) jest wyższa od kosztu opcji sprzedaży z niższą ceną wykonania i out-of-the-money. 14

15 Nogi nie do chodzenia W żargonie branżowym mówi się, że spread ma dwie nogi długą i krótką. Kiedy opcja nabyta, czyli długa noga, jest bliżej pozycji in-the-money, to spread jest debetowy. A jeśli to opcja sprzedana krótka noga jest bliżej pozycji in-the-money, to spread jest kredytowy. Pomimo różnic każda z tych strategii może posłużyć do osiągnięcia ograniczonych zysków, jeśli kurs akcji bazowych zachowa się zgodnie z przewidywaniami, czyli wzrośnie w okresie niewielkiej hossy. Sztuka skutecznego posługiwania się spreadem polega na tym, by wiedzieć nie tylko kiedy można zrealizować największy zysk, ale również kiedy można odnieść największą stratę. W przypadku strategii byka konstruowanej przy pomocy opcji kupna możliwość zrealizowania największych zysków pojawia się wtedy, gdy obie opcje wygasną in-the-money lub w wyższej cenie wykonania. Aby jednak wykorzystać tę możliwość, należy nabyć akcje w niższej cenie wykonania i odsprzedać je w wyższej cenie wykonania. Możemy również zrealizować pewien zysk, jeśli kontrakty w ramach spreadu mają wartość w dowolnym momencie przed wygaśnięciem, a my sprzedamy obie strony w ramach jednej transakcji. W przypadku strategii byka konstruowanej przy pomocy opcji sprzedaży sytuacja jest odwrotna. Możliwość zrealizowania największych zysków pojawia się wtedy, gdy obie opcje wygasną out-ofthe-money, ponieważ kurs akcji bazowych wzrósł powyżej wyższej ceny wykonania. W tym przypadku zachowamy premię netto, czyli premię otrzymaną przy sprzedaży minus premia zapłacona przy zakupie minus opłaty i prowizje. Jeżeli w przypadku strategii byka konstruowanej przy pomocy opcji kupna obie opcje wygasną outof-the-money, stracić możemy co najwyżej wartość debetu netto czyli premię otrzymaną minus premia zapłacona oraz opłaty i prowizje. Największa strata w przypadku strategii byka konstruowanej przy pomocy opcji sprzedaży nastąpi wówczas, gdy kurs akcji spadnie poniżej ceny wykonania nabytej opcji sprzedaży. Strata równa będzie wtedy różnicy między oboma kursami wykonania minus kredyt netto. Być może z tego 15

16 powodu wystawianie opcji sprzedaży błędnie uważane jest za strategię bardziej ryzykowną od wystawiania opcji kupna, choć przy takim spreadzie maksymalna strata jest ograniczona. Wybierając strategię spread należy mieć na względzie nie tylko spodziewany kierunek zmian kursu akcji, ale również: Wartość zmiany Tempo zmiany Dokonane obserwacje rynkowe pozwolą nie tylko wskazać odpowiednie akcje bazowe dla inwestycji w opcje, ale też określić odpowiedni spread między kursami wykonania, czas pozostały do terminu wygaśnięcia oraz spread debetowy lub kredytowy. Oto przykład. Jeśli właściwie przewidziano relację między kursem akcji a kursem wykonania obu nóg spreadu w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia, można określić wielkość zysku (lub straty). To zjawisko, określane przez fachowców mianem zmiany wartości opcji w czasie (ang. time decay ), funkcjonuje inaczej w przypadku strategii byka z opcjami kupna, a inaczej w przypadku strategii byka z opcjami sprzedaży. Strategia byka z opcjami kupna charakteryzuje się tym, że im bliżej kursowi akcji do ceny wykonania sprzedanej opcji kupna (opcji z wyższą ceną wykonania), tym bardziej i szybciej rośnie potencjalny zysk w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia. W przypadku strategii byka z opcjami sprzedaży realizacja zysku nie zależy od czasu ani znacznej zmiany kursu akcji bazowych. O ile opcje wygasną out-of-the-money, zachowamy premię netto. Zakończenie Aby znaleźć strategię gry opcjami, która byłaby najlepiej dopasowana do celów inwestycyjnych w okresie hossy, należy przeanalizować instrumenty finansowe z perspektywy potencjalnych korzyści oraz związanych z nimi ograniczeniami. Najważniejsze jest to, by przed dokonaniem inwestycji w opcje wybrać strategię dopasowaną do zamierzonych rezultatów, a jeszcze wcześniej odpowiednią metodę wyboru strategii. Później należy zdecydować, czy zajmiemy pozycję sprzedaży czy kupna. Na tym etapie należy między innymi zbadać korzyści i ryzyko związane z różnymi 16

17 strategiami, ponieważ do wyboru mamy szereg możliwości o różnym poziomie ryzyka. Przede wszystkim trzeba się też dobrze zastanowić, na ile słuszne jest założenie o wzroście kursu akcji bazowych w danym okresie. Kolejnymi pytaniami, na jakie należy znaleźć odpowiedź, jest jaką część kapitału gotowi jesteśmy zainwestować w ramach transakcji i jaką część inwestycji chcemy zaryzykować. Dzięki temu można zdecydowac się na wybór np. prostej strategii, takiej jak nabycie opcji kupna lub sprzedaż opcji sprzedaży albo strategii zabezpieczającej, takiej jak spread debetowy z opcjami kupna lub spread kredytowy z opcjami sprzedaży. Inną rzeczą, jaką należałoby wziąć pod uwagę, jest pytanie na ile jednostek strategii kupna lub sprzedaży nas stać przy inwestycji danego kapitału. Dzięki temu można wybrać opcje At-the-money albo opcje out-of-the-money. Opcje At-the-money są zwykle droższe, a w efekcie kupimy ich mniej, co ograniczy potencjalny zysk. 17

18 Strategie opcyjne w okresie hossy Quiz (odpowiedzi na następnej stronie) 1. Nabywając opcję kupna podczas hossy, liczymy na to, że w terminie wygaśnięcia opcja będzie: A. In-the-money. B. Out-of-the-money. C. Głęboko Out-of-the-money. 2. Dokonując decyzji o nabyciu opcji kupna należy uwzględnić: A. Potencjalną aprecjację kursu akcji i wartość wewnętrzną opcji. B. Okres do terminu wygaśnięcia i potencjalną premię z odwrotnej transakcji. C. A i B. 3. Jedną z przesłanek zbycia zabezpieczonej pieniężnie opcji sprzedaży jest: A. Ochrona portfela przed utratą wartości. B. Ograniczenie ceny zakupu instrumentu bazowego. C. Określenie widełek ceny transakcji odwrotnej, umożliwiającej zamknięcie pozycji. 4. Nabywając jednocześnie akcje i opcje sprzedaży na te akcje NIE kierujemy się następującą przesłanką: A. Ograniczeniem potencjalnej straty ze spadku kursu akcji. B. Określeniem poziomu straty na akcjach, jaką gotowi jesteśmy ponieść. C. Otrzymaniem premii kompensującej niekorzystne zmiany kursu akcji. 5. Jedna z przesłanek zamknięcia pozycji z pokryciem w opcjach kupna przed wykonaniem zachodzi gdy: A. Nie chcemy być zobowiązani do zakupu akcji po kursie rynkowym. 18

19 B. Wolimy zachować akcje. C. Możemy więcej zarobić na odwrotnej opcji kupna. 6. Strategie byka konstruowane przy pomocy opcji kupna polegają na: A. Nabyciu opcji kupna z niższą ceną wykonania i sprzedaży opcji kupna z wyższą ceną wykonania. B. Nabyciu opcji kupna z wyższą ceną wykonania i sprzedaży opcji kupna z niższą ceną wykonania. C. Nabyciu i sprzedaży opcji kupna z tą samą ceną wykonania i różnym terminem wygaśnięcia. 7. Jedną z zalet stosowania strategii byka ze spreadem jest ochrona przed stratą niezależnie od kierunku zmiany kursu rynkowego akcji bazowych Prawda. Fałsz. 8. Jeden z potencjalnie negatywnych skutków stosowania spreadu kredytowego polega na tym, że: A. Zaczynamy z debetem. B. Zawsze musimy wykonać jedną nogę transakcji. C. Potencjalny zysk jest ograniczony. 9. Największy zysk ze strategii byka z opcjami sprzedaży uzyskać można gdy: A. Obie opcje wygasną out-of-the-money. B. Obie opcje wygasną in-the-money. C. Opcja nabyta jest out-of-the-money, a opcja sprzedana jest in-the-money. 19

20 Strategie opcyjne w okresie hossy Odpowiedzi na quiz 1. A Nabywając opcję kupna podczas hossy liczymy na wzrost kursu akcji bazowych powyżej ceny wykonania, by można było później sprzedać opcję za cenę wyższą niż zapłacona przy jej nabyciu. Opcja kupna jest in-the-money jeśli cena wykonania jest niższa od kursu na rynku. 2. C Wszystkie cztery czynniki mogą mieć wpływ na skuteczność strategii handlu opcjami. Potencjalna aprecjacja kursu i okres do wygaśnięcia to podstawowe elementy każdego scenariusza, ale wartość wewnętrzna i potencjalny koszt odwrotnej transakcji też mogą wpłynąć na zysk lub stratę. 3. B Zabezpieczona pieniężnie opcja sprzedaży stanowi zobowiązanie do nabycia akcji bazowych w cenie niższej od obecnego kursu rynkowego, a jednocześnie daje dochód z tytułu premii. Premia obniża cenę nabycia akcji netto poniżej ceny wykonania. 4. C Przy nabyciu opcji, tak kupna jak i sprzedaży, płacimy premię. Mechanizm stosowania opcji służą przede wszystkim zdefiniowaniu i zabezpieczeniu się przed określonymi zmianami kursu instrumentu bazowego. 5. B Jeśli spodziewamy się w przyszłości aprecjacji kursu instrumentu bazowego, a ich sprzedaż miałaby nam dać spory zysk, wtedy nie będziemy chcieli sprzedawać tych akcji w cenie wykonania. 6. A Sprzedając opcje kupna z wyższą ceną, zakładamy, że kurs akcji bazowych wzrośnie, a jednocześnie zabezpieczamy się przed ryzykiem 20

21 spadku kursu, nabywając opcje z tymi samymi akcjami bazowymi i z niższą ceną. 7. Fałsz Chociaż strategia spread może ograniczać straty, to żadna strategia byka nie gwarantuje pełnej ochrony przed stratą. 8. C Chociaż zaczynamy od kredytu, bowiem pobieramy większą premię niż płacimy, to potencjalny zysk ogranicza się do różnicy między kursami wykonania plus kredyt netto. 9. A Jeśli obie opcje sprzedaży wygasną out-of-themoney, nie zostaniemy zmuszeni do wykonania opcji kupna i nie nabędziemy akcji bazowych. Z tego samego powodu nie ma sensu wykonywać posiadanej opcji sprzedaży. W rezultacie, po stronie zysków można zanotować kredyt netto. 21

Strategie opcyjne w okresie bessy.

Strategie opcyjne w okresie bessy. Strategie opcyjne w okresie bessy. 1 * * * Żadna część niniejszego dokumentu nie powinna być rozumiana jako rekomendacja nabycia bądź sprzedaży instrumentów finansowych ani jako porada inwestycyjna. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Strategie opcyjne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Kurs wykonania Opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X + P WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Z/S

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 2 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29 Sporządziła: A. Maciejowska 1.Wstęp Każde przedsiębiorstwo musi zmagać się z ryzykiem, nawet jeśli nie do końca jest

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych czynników wpływających na jego kurs. Informują

Bardziej szczegółowo

OPCJE WANILIOWE STRATEGIE

OPCJE WANILIOWE STRATEGIE OPCJE WNILIOWE STRTEGIE ZWROT NIEOGRNICZONY POTENCJŁ KOSZT INWESTYCJ WSTĘPN Wymiana EUR/USD KONTROLUJ SWOJE RYZYKO DZIĘKI OPCJOM lue Capital Markets Limited 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 Opcja to prawo do kupna instrumentu bazowego po cenie, która jest z góry określona - głosi definicja opcji. Owa cena, które jest z góry określona to tzw. cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Opcje 1 Opcje Narysuj: Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Profil wypłaty dla wystawcy opcji kupna. Profil wypłaty dla wystawcy opcji sprzedaży. 2 Przykład

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 6 trategie opcyjne trategie bez pokrycia trategie z pokryciem trategie rozpiętościowe trategie kombinowane trategie bez pokrycia (uncovered) Zakup

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite.

W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. Ostatnio prawie każdego dnia inwestorzy dowiadują się, że przypada termin ustalenia prawa do dywidendy lub jej wypłaty przez kolejne spółki. Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Ćwiczenia ZPI 1 Short Long Strategie (struktury opcyjne) mechanizm osiągnięcia zysku ze złożenia ze sobą prostych opcji. Zbudowanie odpowiedniej struktury pozwoli uszyć na miarę strategię dla inwestora,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Charakterystyka kontraktu Co wchodzi w skład charakterystyki każdego kontraktu?

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej zawiera transakcję przeciwstawną. Ale jeśli nie może, to ją replikuje. Dealer wystawił opcję call, więc

Bardziej szczegółowo

Poradnik gracza opcyjnego

Poradnik gracza opcyjnego Poradnik gracza opcyjnego Wstęp Na rynku istnieje całe mnóstwo spekulantów. Szukają oni szybkiego zysku. Chcą pomnożyd kapitał wykorzystując krótkoterminowe (przypadkowe) ruchy cenowe. Handlują nieustannie.

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Strategie opcyjne. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Strategie opcyjne Ćwiczenia ZPI 1 Strategie opcyjne cel stosowania Strategie (struktury opcyjne) mechanizm osiągnięcia zysku ze złożenia ze sobą prostych opcji. Zbudowanie odpowiedniej struktury pozwoli

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa poboru. Jesteś tu: Bossa.pl

Realizacja prawa poboru. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Podwyższając kapitał zakładowy Spółka może wyemitować nowe akcje. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi podjąć jednak decyzję, komu zaproponować ich objęcie. Zgodnie z Kodeksem Spółek

Bardziej szczegółowo

Futures na WIG20 z mnożnikiem

Futures na WIG20 z mnożnikiem Futures na WIG20 z mnożnikiem 20 www.sig.edu.pl 1 Pozycja długa - long Inwestor dokonał ZAKUPU kontraktu FW20U1320 na indeks WIG20 w chwili, gdy kurs tego kontraktu wynosił 2.479 punktów. Otworzył pozycję

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor na giełdzie

Młody inwestor na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie mgr Jarosław Kilon Uniwersytet w Białymstoku 22 kwietnia 2010 r. Giełda Różne rodzaje giełd Źródła: pzmolsztyn.pl, gieldapiotrkow.pl. Giełda

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Powtórzenie Ćwiczenia ZPI 1 Zadanie 1. Średnia wartość stopy zwrotu dla wszystkich spółek finansowych wynosi 12%, a odchylenie standardowe 5,1%. Rozkład tego zjawiska zbliżony jest do rozkładu normalnego.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące:

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące: 1. Dla której z poniższych opcji na WIG20 właściwe jest oznaczenie OW20U1310: a) Opcja sprzedaży, wygasająca we wrześniu 2010 roku z kursem wykonania 1300 pkt., b) Opcja kupna, wygasająca we wrześniu 2011

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

Część IX Hedging. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Część IX Hedging. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Część IX Hedging Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Zadanie Domowe Z jakim oprocentowaniem (w skali roku) możemy zaciągnąć pożyczkę w wysokości 10,000 PLN na trzy miesiące, do 18 września (3

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek.

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Carry trade jest jedną ze strategii arbitrażowych pozwalających na korzystanie z różnic w oprocentowaniu walut różnych krajów. Jednak

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego Możliwość korzystania ze spadku kursów ograniczona do określonego poziomu Brak kosztów związanych z zawarciem transakcji Strategia opcyjna KORYTARZ, wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE Załącznik nr 1 do PO No A-IV-../17 FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (ocena, czy usługi maklerskie są odpowiednie a instrumenty finansowe - adekwatne) Dane Klienta: Imię/imiona i nazwisko PESEL/ Nr paszportu

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron Strategie opcyjne 1. Wprowadzenie do opcji 1.1. Wstęp Opcja jest jednym z najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych instrumentów pochodnych, tzn. instrumentów finansowych, których wartość zależy

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo