OPCJE WANILIOWE STRATEGIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPCJE WANILIOWE STRATEGIE"

Transkrypt

1 OPCJE WNILIOWE STRTEGIE ZWROT NIEOGRNICZONY POTENCJŁ KOSZT INWESTYCJ WSTĘPN Wymiana EUR/USD KONTROLUJ SWOJE RYZYKO DZIĘKI OPCJOM lue Capital Markets Limited Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Spis treści Strategie zarabiania na wzrostach 1 Long Call Spread 1 Short Put Spread 2 ack Spread with Calls 3 Inverse Skip Strike utterfly with Calls 4 Christmas Tree utterfly with Calls 5 Long Put Spread 6 Short Call Spread 7 ack Spread with Puts 8 Inverse Skip Strike utterfly with Puts 9 Christmas Tree utterfly with Puts 10 Długi stelaż (Long Straddle) 11 Strategie wykorzystujące zmienność 11 Rozszerzony długi stelaż (Long Strangle) 12 Iron utterfly 13 Iron Condor 14 Słownik pojęć 15

3 Strategie zarabiania na wzrostach Long Call Spread by skonstruować strategię Long Call Spread, trader musi kupić opcję Call, która jest in-the-money (ITM) po cenie wykonania i sprzedać opcję Call, która jest out-of-the-money (OTM) po cenie wykonania. Stosując tę strategię, trader minimalizuje swoje ryzyko, a sprzedając Call w punkcie pokrywa koszt kupna po cenie. Wadą strategii jest to, że maksymalny zysk jest ograniczony. uważa, że kurs pary walutowej będzie rósł, ale nie jest na tyle pewny, aby kupić Call, i chce ograniczyć swoje ryzyko. Kupić opcję call ITM po cenie wykonania (spot -) Sprzedać opcję call OTM po cenie wykonania (spot +) CEN PRY W PIR MOMENCIE PRICE WYGŚNIĘCI T EXPIRY W momencie konstruowania tej strategii kurs pary znajduje się pomiędzy i. jest ograniczony do różnicy pomiędzy i minus zapłacona premia. jest ograniczona do zapłaconej premii. W przypadku Long Call Spread czas nie ma dużego znaczenia, ponieważ utrata wartości kupionej opcji Call spowodowana upływem czasu jest wyrównana przez zyski uzyskane dzięki utracie wartości w czasie wystawionej opcji Call. Najlepszym scenariuszem jest punkt. Cena powyżej nie ma znaczenia dla zysku, ale jeśli cena będzie ostatecznie znacząco powyżej, trader zarobiłby znacznie więcej, gdyby po prostu kupił opcję Call. Najgorszym scenariuszem jest punkt lub poniżej. W tym przypadku obie opcje wygasają bez wartości i trader traci tylko premię. W miarę wzrostu ceny wykonania powyżej zwiększa się maksymalny potencjalny zysk, ale jednocześnie rośnie koszt premii oraz mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że zostanie osiągnięta wyższa cena wykonania. Ogólnie rzecz biorąc, warto wyznaczać wyższe ceny wykonania tylko w przypadku, jeśli spodziewasz się wysokich szczytów po wzrostach. 1

4 Short Put Spread Strategia Short Put Spread jest najbardziej odpowiednia, kiedy trader kupuje opcję Put po cenie wykonania out-of-the-money (OTM) w punkcie i sprzedaje Put po wyższej cenie wykonania, która może być in-themoney (ITM), out-of the-money (OTM) lub at-the-money (TM) w zależności od preferencji tradera co do ryzyka i maksymalnego zysku. Jeśli trader chce sprzedać Put po cenie wykonania out-of-the-money (OTM), musi być ona powyżej ceny wykonania zakupionej opcji Put. Stosując tę strategię, trader minimalizuje swoje ryzyko, a kupując opcję Put po cenie ogranicza swoje straty, jeśli kurs tej pary spadnie. Wadą strategii jest, że otrzymana premia zmniejsza się o kwotę premii zapłaconej, aby kupić opcję Put po cenie. uważa, że kurs pary walutowej będzie rósł lub nie zmieni się, oraz jeśli spodziewa się niskiej zmienności.. Kupić opcję Put OTM po cenie wykonania (spot -) Sprzedać opcję Put ITM, OTM lub TM po cenie wykonania (spot -, = lub +) W momencie konstruowania tej strategii kurs pary będzie powyżej i poniżej, na poziomie lub powyżej. CEN PRY W PIR MOMENCIE PRICE WYGŚNIĘCI T EXPIRY to łączna otrzymana premia. jest ograniczona do różnicy pomiędzy i minus otrzymana premia. W przypadku Short Put Spread czas nie ma dużego znaczenia, ponieważ utrata wartości kupionej opcji Put spowodowana upływem czasu jest wyrównana przez zysk na utracie wartości wystawionej opcji Put. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy obie opcje wygasają bez wartości i premia tradera pozostaje nienaruszona. Najgorszy scenariusz jest ograniczony do różnicy pomiędzy i minus otrzymana premia. Przy spadającej cenie wykonania w punkcie spada otrzymana premia, ale spada także ryzyko. Wybranie właściwej ceny wykonania zależy od trafności przewidywań przyszłego kursu walutowego i jego zmienności. 2

5 ack Spread with Calls Strategia ack Spread with Calls może być niezwykle zyskowna, jeśli zakładamy wzrost kursu i wysoką zmienność pary walutowej. Trader sprzedaje opcję Call at-the-money (TM), aby pokryć koszt droższej opcji Call, która jest out-of-the-money (OTM). Trader spodziewa się, że będzie zyskiwał na wzroście kursu tej pary walutowej, a jeśli jej kurs będzie spadał, ograniczy straty, osiagając niewielki zysk ze sprzedaży opcji Call at-the-money (TM). Trader poniesie stratę tylko w przypadku, jeśli kurs pary walutowej nie będzie rósł tak bardzo, jak się spodziewał. uważa, że kurs pary będzie rósł przy wysokiej zmienności. Sprzedać opcję Call TM po cenie wykonania (spot +0) Kupić opcje Call OTM za dwukrotnie wyższą kwotę niż opcji po cenie wykonania (spot +) CEN PRY W PIR MOMENCIE PRICE WYGŚNIĘCI T EXPIRY W momencie konstruowania tej strategii kurs tej pary jest w punkcie. jest nieograniczony. jest ograniczona do różnicy pomiędzy i minus otrzymana premia. W przypadku strategii ack Spread with Calls utrata wartości w czasie spowoduje największą stratę, jeśli kurs jest w punkcie. Jeśli kurs pary jest w punkcie lub poniżej, utrata wartości w czasie działa na korzyść tradera, ponieważ obie opcje wygasną bez wartości i trader zyska na otrzymanej premii. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej znacząco wzrośnie. Zyski rosną w miarę, jak rośnie kurs tej pary. Najgorszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej nie rośnie tak, jak oczekiwał tego trader, który poniesie największą stratę w punkcie. W miarę wzrostu ceny zakupu opcji Call zwiększa się maksymalny zysk. Punkt, w którym otrzymana premia jest bliska 0 to taki, w którym trader może osiągnąć wysoki zysk, a jednocześnie nie poniesie straty, jeśli kurs pary walutowej ostatecznie spadnie. Wszelkie przypadki, kiedy trader musi zapłacić premię zamiast ją otrzymać, oznaczałyby wyższe zyski, jeśli kurs pary walutowej rośnie, oraz straty, jeśli kurs pary walutowej spada lub nie rośnie zgodnie z oczekiwaniami. 3

6 Inverse Skip Strike utterfly with Calls Strategia Inverse Skip Strike utterfly with Calls opiera się na tych samych oczekiwaniach jak strategia ack Spread with Calls i wymaga wzrostu kursu pary walutowej i wysokiej zmienności. Trader sprzedaje opcję Call at-the-money (TM), aby pokryć koszt droższej opcji Call, która jest out-of-the-money (OTM). Strategia Inverse Skip Strike utterfly with Calls różni się od strategii ack Spread with Calls tym, że trader sprzedaje dodatkową opcję Call po cenie wykonania, przy której jest ona out-of-the-money (OTM) aby ograniczyć łączny koszt. uważa, że kurs pary będzie rósł przy wysokiej zmienności. Sprzedać opcję Call TM po cenie wykonania (spot +0) Kupić opcje Call OTM za dwukrotnie wyższą kwotę niż w punkcie po cenie wykonania (spot +) Sprzedać opcję Call OTM po cenie wykonania D (spot +) W momencie konstruowania tej strategii kurs tej pary jest w punkcie. jest ograniczony do różnicy pomiędzy D a C plus otrzymana premia. C D CEN PRY PIR W MOMENCIE PRICE T WYGŚNIĘCI EXPIRY jest ograniczona do różnicy pomiędzy a minus otrzymana premia. W przypadku strategii Inverse Skip Strike utterfly with Calls utrata wartości w czasie spowoduje największą stratę, jeśli kurs pary walutowej jest w punkcie. Jeśli kurs pary jest w punkcie lub poniżej, wtedy utrata wartości w czasie działa na korzyść tradera, ponieważ obie opcje wygasną bez wartości i trader zainkasuje zysk z otrzymanej premii. Utrata wartości w czasie działa także na korzyść tradera, kiedy kurs pary walutowej przekroczy C. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej osiągnie D, w którym osiągany jest maksymalny zysk. Najgorszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej nie rośnie zgodnie z oczekiwaniami oraz trader poniesie największą stratę w punkcie. W miarę wzrostu ceny zakupu opcji Call zwiększa się maksymalny zysk. Jednak aby wzrosła cena zakupionej opcji Call, trader musi także podnieść cenę sprzedanej opcji Call (OTM). Jeśli zdecyduje nie podnosić ceny, strategia staje się ack Spread with Calls, ponieważ zyski są nieograniczone. Co więcej premia staje się ujemna i trader poniesie straty, jeśli kurs pary walutowej będzie spadał. 4

7 Christmas Tree utterfly with Calls Strategia Christmas Tree utterfly with Calls ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy trader zakłada, że kurs pary walutowej będzie nieznacznie rósł. by zastosować tę strategię, trader musi kupić opcję Call at-the-money (TM), sprzedać opcje Call out-of-the-money (OTM) za kwotę trzykrotnie większą niż wydał na opcję Call (TM) oraz kupić opcje Call out-of-the-money z wyższą ceną wykonania za dwukrotnie wyższą kwotę niż kwota wydana na opcje Call (TM). uważa, że kurs pary nieznacznie wzrośnie. Kupić opcję Call TM po cenie wykonania (spot +0) Sprzedać opcję Call OTM za trzykrotnie wyższą kwotę niż w punkcie po cenie wykonania (spot +) Kupić opcje Call OTM za dwukrotnie wyższą kwotę niż w punkcie po cenie wykonania C (spot +) W momencie konstruowania tej strategii kurs tej pary jest w punkcie. C CEN PRY W PIR MOMENCIE PRICE WYGŚNIĘCI T EXPIRY jest ograniczony do różnicy pomiędzy a minus zapłacona premia. jest ograniczona do zapłaconej premii. W przypadku strategii Christmas Tree utterfly with Calls utrata wartości w czasie działa na korzyść tradera, jeśli wszystkie opcje wygasną bez wartości z wyjątkiem opcji z ceną wykonania. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej osiągnie, gdzie osiągany jest maksymalny zysk, i zatrzyma się tam. Najgorszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej wzrośnie bardziej, niż zakładał trader, lub ostatecznie spadnie. Ta strategia może być bardzo zyskowna dla traderów, którzy zakładają niską zmienność, ale mają wyczucie kierunku. Dlatego, jeśli spodziewają się niskiej zmienności oraz nieznacznych wzrostów, zamiast stosowania strategii Iron utterfly stosują oni Christmas Tree. 5

8 Strategie zarabiania na wzrostach Long Put Spread W przypadku strategii Long Put Spread trader sprzedaje opcję Put out-of-the-money (OTM) po cenie wykonania oraz kupuje opcję Put in-the-money (ITM) po cenie wykonania. Stosując tę strategię, trader minimalizuje swoje ryzyko, ponieważ sprzedając opcję Put w punkcie pokrywa koszty zakupu. Wadą tego rozwiązania jest ograniczony maksymalny zysk. uważa, że kurs pary walutowej będzie spadał, ale nie jest na tyle pewny, aby kupić Put, i chce ograniczyć swoje ryzyko. Kupić opcję Put ITM po cenie wykonania (spot +) PIR CEN PRICE PRY W MOMENCIE T WYGŚNIĘCI EXPIRY Sprzedać opcję Put OTM po cenie wykonania (spot -) W momencie konstruowania tej strategii kurs pary znajduje się pomiędzy a. jest ograniczony do różnicy pomiędzy a minus zapłacona premia. jest ograniczona do zapłaconej premii. W przypadku Long Put Spread czas nie ma dużego znaczenia, ponieważ utrata wartości kupionej opcji Put spowodowana upływem czasu jest wyrównana przez zyski uzyskane dzięki utracie wartości w czasie wystawionej opcji Put. Najlepszym scenariuszem jest punkt. Cena poniżej nie ma znaczenia dla zysku, ale jeśli cena będzie ostatecznie znacząco poniżej, trader zarobiłby znacznie więcej, gdyby po prostu kupił opcję Put. Najgorszym scenariuszem jest punkt lub powyżej. W takim przypadku obie opcje wygasną bez wartości i trader straci premię. Im niższa jest cena wykonania poniżej, tym wyższy jest maksymalny potencjalny zysk, ale jednocześnie rośnie koszt premii oraz mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że zostanie osiągnięta niższa cena wykonania. Ogólnie rzecz biorąc, warto wyznaczać niższe ceny wykonania tylko, jeśli spodziewasz się niskich dołków po spadkach. 6

9 Short Call Spread Strategia Short Call Spread wymaga, aby trader kupił opcję Call out-of-the-money (OTM) po cenie wykonania oraz sprzedał Call po niższej cenie wykonania, gdzie taka opcja może być in-the-money (ITM), out-of-themoney (OTM), lub at-the-money (TM) w zależności od preferencji tradera dotyczących ryzyka i maksymalnego zysku. Jeśli trader chce sprzedać Call po cenie wykonania out-of-the-money (OTM), musi być ona poniżej ceny wykonania zakupionej opcji Call. Stosując tę strategię, trader minimalizuje swoje ryzyko, a kupując opcję Call po cenie ogranicza swoje straty, jeśli kurs tej pary wzrośnie. Wadą strategii jest, że otrzymana premia zmniejsza się o kwotę premii zapłaconej, aby kupić opcję Call po cenie. uważa, że kurs pary będzie spadał lub nie zmieni się, oraz kiedy oczekuje niskiej zmienności. Kupić opcję call OTM po cenie wykonania (spot +) CEN PRY W PIR MOMENCIE PRICE WYGŚNIĘCI T EXPIRY Sprzedać opcję Call ITM, OTM lub TM po cenie wykonania (spot -, +, +0 ) W momencie konstruowania tej strategii kurs pary będzie powyżej i poniżej, na lub powyżej. to łączna otrzymana premia. jest ograniczona do różnicy pomiędzy i minus otrzymana premia. W przypadku Short Call Spread czas nie ma dużego znaczenia, ponieważ utrata wartości kupionej opcji Call spowodowana upływem czasu jest wyrównana przez zysk na utracie wartości przez wystawioną opcję Call. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy obie opcje wygasają bez wartości i premia tradera pozostaje nienaruszona. Najgorszy scenariusz jest ograniczony do różnicy pomiędzy i minus otrzymana premia. Przy rosnącej cenie wykonania w punkcie spada otrzymana premia, ale spada także ryzyko. Wybranie właściwej ceny wykonania zależy od trafności przewidywań przyszłego kursu walutowego i jego zmienności. 7

10 ack Spread with Puts Strategia ack Spread with Puts może być niezwykle zyskowna, jeśli zakładamy spadek kursu i wysoką zmienność pary walutowej. Trader sprzedaje opcję Put at-the-money (TM), aby pokryć koszt droższej opcji Put, która jest out-of-the-money (OTM). Trader spodziewa się, że będzie zyskiwał na spadku kursu tej pary walutowej, a jeśli jej kurs będzie rósł, ograniczy straty, osiagając niewielki zysk ze sprzedaży opcji Put at-the-money (TM). Trader poniesie stratę tylko w przypadku, jeśli kurs pary walutowej nie będzie spadał tak bardzo, jak się spodziewał. uważa, że kurs pary walutowej będzie spadał, a zmienność będzie wysoka. Sprzedać opcję Put TM po cenie wykonania (spot +0) Kupić opcję Put OTM za dwukrotnie wyższą kwotę niż w punkcie po cenie wykonania (spot -) CEN PRY W PIR MOMENCIE PRICE WYGŚNIĘCI T EXPIRY W momencie konstruowania tej strategii kurs tej pary jest w punkcie. może być bardzo znaczący, jeśli kurs tej pary walutowej spadnie w dużym stopniu. jest ograniczona do różnicy pomiędzy i minus otrzymana premia. W przypadku strategii ack Spread with Puts utrata wartości w czasie spowoduje największą stratę, jeśli kurs jest w punkcie. Jeśli kurs pary jest w punkcie lub powyżej, utrata wartości w czasie działa na korzyść tradera, ponieważ obie opcje wygasną bez wartości i trader zyska na otrzymanej premii. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej znacząco spadnie. Zyski rosną w miarę spadania kursu tej pary. Najgorszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej nie spada zgodnie z oczekiwaniami oraz trader poniesie największą stratę w punkcie. W miarę wzrostu ceny zakupu opcji Put zwiększa się maksymalny zysk. Punkt, w którym otrzymana premia jest bliska 0 to taki, w którym trader może osiągnąć wysoki zysk, a jednocześnie nie poniesie straty, jeśli kurs pary walutowej ostatecznie wzrośnie. Wszelkie przypadki, kiedy trader musi zapłacić premię zamiast ją otrzymać, oznaczałyby wyższe zyski, jeśli kurs pary walutowej spadnie, oraz straty jeśli kurs pary walutowej rośnie lub nie spada zgodnie z oczekiwaniami. 8

11 Inverse Skip Strike utterfly with Puts Strategia Inverse Skip Strike utterfly with Puts opiera się na takich samych oczekiwaniach jak strategia ack Spread with Puts i wymaga spadku kursu pary walutowej oraz wysokiej zmienności. Trader sprzedaje opcję Put at-the-money (TM), aby pokryć koszt droższej opcji Put, która jest out-of-the-money (OTM). Strategia Inverse Skip Strike utterfly with Puts różni się od strategii ack Spread with Puts tym, że trader sprzedaje dodatkową opcję Put po cenie wykonania, przy której jest ona out-of-the-money (OTM), aby ograniczyć łączny koszt. uważa, że kurs pary walutowej będzie spadał, a zmienność będzie wysoka. Sprzedać opcję Put TM po cenie wykonania D (spot +0) Kupić opcję Put OTM za dwukrotnie wyższą kwotę niż w punkcie D i po cenie wykonania C (spot -) Sprzedać opcję Call OTM po cenie wykonania (spot poniżejceny C) W momencie konstruowania tej strategii kurs tej pary jest w punkcie D. jest ograniczony do różnicy pomiędzy i plus otrzymana premia. C D CEN PRY W PIR MOMENCIE PRICE WYGŚNIĘCI T EXPIRY jest ograniczona do różnicy pomiędzy D i C minus otrzymana premia. W przypadku strategii Inverse Skip Strike utterfly with Puts utrata wartości w czasie spowoduje największą stratę, jeśli kurs pary walutowej jest w punkcie C. Jeśli kurs pary jest w punkcie D lub powyżej, wtedy utrata wartości w czasie działa na korzyść tradera, ponieważ obie opcje wygasną bez wartości i trader zainkasuje zysk z otrzymanej premii. Utrata wartości w czasie działa także na korzyść tradera, kiedy kurs pary walutowej przekroczy. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej osiągnie, w którym osiągany jest maksymalny zysk. Najgorszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej nie rośnie tak, jak oczekiwał tego trader, który poniesie największą stratę w punkcie C. W miarę wzrostu ceny zakupu opcji Put zwiększa się maksymalny zysk. Jednak aby wzrosła cena zakupionej opcji Put, trader musi także podnieść cenę sprzedanej opcji Put (OTM). Jeśli zdecyduje nie podnosić ceny, strategia staje się ack Spread with Puts, ponieważ zyski są nieograniczone. Co więcej premia staje się ujemna i trader poniesie straty, jeśli kurs pary walutowej będzie rósł. 9

12 Christmas Tree utterfly with Puts Strategia Christmas Tree utterfly with Puts ma zastosowanie w sytuacji, kiedy trader uważa, że para walutowa będzie nieznacznie traciła na wartości. by zastosować tę strategię, trader musi kupić opcję Put at-the-money (TM), sprzedać opcje Put out-of-the-money (OTM) za kwotę trzykrotnie większą niż wydał na opcje Put (TM) oraz kupić opcje Put out-of-the-money z niższą ceną wykonania za dwukrotnie wyższą kwotę niż kwota wydana na opcje Put (TM). uważa, że kurs pary nieznacznie spadnie. Kupić opcję Put TM po cenie wykonania C (spot +0) Sprzedać opcję Put OTM za trzykrotnie wyższą kwotę niż w punkcie C po cenie wykonania (spot -) C CEN PRY W PIR MOMENCIE PRICE WYGŚNIĘCI T EXPIRY Kupić opcję Put OTM za dwukrotnie wyższą kwotę niż w punkcie C po cenie wykonania (spot -) W momencie konstruowania tej strategii kurs tej pary jest w punkcie C. jest ograniczony do różnicy pomiędzy D i minus zapłacona premia. jest ograniczona do zapłaconej premii. W przypadku strategii Christmas Tree utterfly with Puts utrata wartości w czasie działa na korzyść tradera, kiedy wszystkie opcje wygasną bez wartości z wyjątkiem opcji z ceną wykonania C. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej osiągnie, gdzie osiągany jest maksymalny zysk, i zatrzyma się tam. Najgorszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej spadnie bardziej, niż zakładał trader, lub ostatecznie wzrośnie. Ta strategia może być bardzo zyskowna dla traderów, którzy zakładają niską zmienność, ale mają wyczucie kierunku. Dlatego, jeśli spodziewają się niskiej zmienności oraz nieznacznych spadków, zamiast stosowania strategii Iron utterfly stosują oni Christmas Tree utterfly. 10

13 Strategie wykorzystujące zmienność Długi stelaż (Long Straddle) Strategia Long Straddle umożliwia traderowi osiągnięcie zysku dzięki przewidzianemu wzrostowi zmienności na parze walutowej. Ta strategia wymaga kupienia opcji at-the-money (TM) zarówno Call, jak i Put. Strategia ta wiąże się z wysokimi kosztami z tytułu premii. Dlatego aby trader mógł osiągnąć zysk, zmienność na parze walutowej musi być bardzo wysoka. uważa, że kurs pary walutowej będzie w najbliższej przyszłości bardzo zmienny. Kupić opcję Call TM po cenie wykonania (spot +0) Kupić opcję Put TM po cenie wykonania (spot +0) W momencie konstruowania tej strategii kurs tej pary jest w punkcie. PIR CEN PRICE PRY W MOMENCIE T WYGŚNIĘCI EXPIRY jest nieograniczony. jest ograniczona do zapłaconej premii. W przypadku strategii Long Straddle utrata wartości w czasie działa bardzo silnie przeciwko traderowi. W miarę upływu czasu spada wartość obu opcji. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej znacząco spadnie lub wzrośnie. Najgorszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary nie zmienia się w stopniu, który umożliwiałby osiąganie zysku. Strategia Long Straddle jest opłacalna, jeśli w najbliższej przyszłości przewidywane jest pojawienie się ważnych wydarzeń, które znacząco podniosą zmienność. Oczekiwanie na te wydarzenia umożliwia traderowi zastosowanie strategii Long Straddle w ograniczonym czasie, a tym samym ograniczenie kosztów z tytułu premii. Podwojenie kwoty przeznaczonej albo na opcje Put albo Call oznacza, że trader spodziewa się wysokiej zmienności, ale oczekuje też, że para podąży w zakładanym przez niego kierunku. Jeśli te oczekiwania zastosowane są w strategii Stelaża (Straddle), zmienia on nazwę na Strip, jeśli oczekuje się spadków oraz Strap, jeśli oczekuje się wzrostów. 11

14 Rozszerzony długi stelaż (Long Strangle) Strategia Long Strangle umożliwia traderowi osiągnięcie zysku dzięki przewidzianemu wzrostowi zmienności na parze walutowej. Ta strategia wymaga kupienia opcji out-of-the-money (OTM) zarówno Call, jak i Put. Strategia Long Strangle różni się od Long Straddle tym, że zakup opcji następuje po cenie, przy której opcja jest out-of-themoney (OTM), i dlatego koszt premii jest mniejszy. Jednak aby trader mógł osiągnąć zysk, kurs pary walutowej musi mieć jeszcze wyższą zmienność, niż wymaga tego strategia Straddle. uważa, że zmienność kursu walutowego będzie w najbliższej przyszłości bardzo wysoka. Kupić opcję Call OTM po cenie wykonania (spot +) Kupić opcję Put OTM po cenie wykonania (spot -) CEN PRY W PIR MOMENCIE PRICE WYGŚNIĘCI T EXPIRY W momencie konstruowania tej strategii kurs pary znajduje się pomiędzy i. jest nieograniczony. jest ograniczona do zapłaconej premii. W przypadku strategii Long Straddle utrata wartości w czasie działa bardzo silnie przeciwko traderowi. W miarę upływu czasu zmniejsza się wartość obu opcji. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej znacząco spadnie lub wzrośnie. Najgorszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary nie zmienia się w stopniu, który umożliwiałby osiąganie zysku. Strategia Long Strangle jest opłacalna, jeżeli przewidywane jest wystąpienie ważnych wydarzeń, które znacząco podniosą zmienność. W oczekiwaniu na te wydarzenia trader może skonstruować Long Strangle na dłuższy okres niż Straddle ze względu na zmniejszone koszty premii. Trader może skorzystać na tej strategii, jeśli spodziewa się, że przed datą wydarzenia wzrośnie zmienność. Dlatego może wydłużyć utrzymywanie opcji, aby zyskać na potencjalnym wzroście zmienności. 12

15 Iron utterfly Strategia Iron utterfly umożliwia traderowi osiągnięcie zysku dzięki przewidzianemu dużemu spadkowi zmienności na parze walutowej. Ta strategia wymaga kupienia opcji out-of-the-money (OTM), zarówno Call jak i Put, oraz sprzedaży opcji at-the-money, zarówno Call jak i Put. Trader uważa, że kurs tej pary nie wyjdzie poza ceny wykonania i C, a optymalna cena wykonania wyniesie. Ta strategia ma zastosowanie w sytuacji bardzo niskiej zmienności oraz kiedy trader uważa, że kurs tej pary nie zmieni się znacząco w ustalonym czasie. Kupić opcję Put OTM po cenie wykonania (spot -) Sprzedać opcję Put TM po cenie wykonania (spot +0) C CEN PRY PIR W MOMENCIE PRICE T WYGŚNIĘCI EXPIRY Sprzedać opcję Call TM po cenie wykonania (spot +0) Kupić opcję Call OTM po cenie wykonania C (spot +) W momencie konstruowania tej strategii kurs tej pary jest w punkcie. jest ograniczony do otrzymanej premii. jest ograniczona do różnicy pomiędzy i minus otrzymana premia. W przypadku strategii Iron utterfly utrata wartości w czasie działa na korzyść tradera. Trader chce, aby wszystkie opcje wygasły bez wartości. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej wygaśnie po cenie. Najgorszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej wyjdzie poza ceny wykonania i C. Strategia Iron utterfly opłaca się w trendzie bocznym, kiedy nie ma ważnych wydarzeń, które mogą znacząco podnieść zmienność. te umożliwiają traderowi skonstruowanie strategii Iron utterfly i osiągnięcie zysku z bardzo niskiej zmienności pary walutowej. Zwiększając ceny wykonania opcji Call i Put w OTM, trader może zwiększyć swój potencjalny zysk, ale jednocześnie zwiększa swoje potencjalne straty. 13

16 Iron Condor Strategia Iron Condor umożliwia traderowi osiągnięcie zysku dzięki przewidzianej bardzo niskiej zmienności na parze walutowej. Ta strategia wymaga kupienia opcji Put out-of-the-money (OTM), sprzedania opcji Put out-ofthe-money (OTM) z wyższą ceną wykonania, sprzedania opcji Call out-of-the-money (OTM) oraz kupienia opcji Call out-of-the-money (OTM) z wyższą ceną wykonania. Iron Condor różni się od Iron utterfly tym, że trader poświęca potencjalny zysk, preferując ceny, przy których zyski są największe. Ta strategia ma zastosowanie w sytuacji bardzo niskiej zmienności oraz kiedy trader uważa, że kurs tej pary nie zmieni się znacząco w ustalonym czasie. Kupić opcję Put OTM po cenie wykonania (spot -) Sprzedać opcję Put OTM po cenie wykonania (spot -) Sprzedać opcję Call OTM po cenie wykonania C (spot +) C D CEN PRY W PIR MOMENCIE PRICE WYGŚNIĘCI T EXPIRY Kupić opcję Call OTM po cenie wykonania D (spot +) W momencie konstruowania tej strategii kurs pary znajduje się pomiędzy i C. jest ograniczony do otrzymanej premii. jest ograniczona do różnicy pomiędzy i minus otrzymana premia. W przypadku strategii Iron Condor utrata wartości w czasie działa na korzyść tradera. Trader chce, aby wszystkie opcje wygasły bez wartości. Najlepszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej wygaśnie pomiędzy ceną i C. Najgorszy scenariusz to taki, kiedy kurs pary walutowej wyjdzie poza ceny wykonania i D. Strategia Iron Condor jest opłacalna, jeżeli nie wystąpią żadne ważne wydarzenia, które znacząco podniosą zmienność. te umożliwiają traderowi skonstruowanie strategii Iron Condor i osiągnięcie zysku z bardzo niskiej zmienności pary walutowej. Zwiększając ceny wykonania opcji Call i Put w OTM, trader może zwiększyć swój potencjalny zysk, ale jednocześnie zwiększa swoje potencjalne straty. Ta strategia będzie bardziej odpowiednia niż Iron utterfly w sytuacjach, kiedy trader spodziewa się niewielkiej zmienności, ale nie chce ponieść strat z powodu tej zmienności. 14

17 Słownik pojęć In-the-money (ITM): Kiedy kontrakt opcyjny ma wartość wewnętrzną. Opcja kupna (Call) jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest poniżej bieżącej ceny spot bazowej pary walutowej. Opcja sprzedaży (Put) jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest powyżej bieżącej ceny spot bazowej pary walutowej. t-the-money (TM): Kiedy kontrakt opcyjny nie ma wartości wewnętrznej. Opcje kupna lub sprzedaży są at-the-money, kiedy cena wykonania jest równa bieżącej cenie rynkowej. Out-of-the-Money (OTM): Kiedy kontrakt opcyjny nie ma wartości wewnętrznej. Opcja kupna (Call) jest out-of-the-money, kiedy cena wykonania jest powyżej bieżącego kursu spot bazowej pary walutowej. Opcja sprzedaży (Put) jest out-of-the-money, kiedy cena wykonania jest poniżej bieżącego kursu spot bazowej pary walutowej. Różnica ceny wykonania od kursu spot Na platformie opcyjnej easy-forex wprowadzasz dokładny kurs ceny wykonania (np. 1,2345) lub możesz wprowadzić procentowe odchylenie od ceny spot. Na przykład: = oznacza, że cena wykonania równa jest spot +0 także oznacza, że cena wykonania równa jest spot -1 oznacza o 1% poniżej ceny spot +2,3 oznacza o 2,3% powyżej ceny spot. Opcje amerykańskie Każda opcja ma datę wygaśnięcia. Opcja amerykańska może zostać zrealizowana w dowolnym czasie przed upływem terminu wygaśnięcia. Opcjami tego rodzaju możesz handlować przez optionsreasy. Opcja kupna (Call) Opcja kupna to prawo kupna pary walutowej po określonej cenie wykonania w określonym czasie. Na przykład opcja kupna GP/USD z ceną wykonania 1,55 z terminem wykonania za miesiąc daje właścicielowi prawo kupienia GP za USD w dowolnym czasie w ciągu następnego miesiąca. 15

18 Opcja pokryta Wystawioną opcję nazywamy pokrytą, kiedy sprzedajesz opcję Call, jednocześnie kupując opcję Call z tą samą datą wygaśnięcia za tą samą lub wyższą kwotę. Oznacza to, że Twoja strata na transakcji jest ograniczona i łatwo można ją wyliczyć (ponieważ zależy bardziej od kursów rynkowych niż od wyliczenia premii). Podobnie jeśli sprzedajesz opcję Put, a jednocześnie kupujesz opcję Put z tą samą datą wygaśnięcia za tą samą lub wyższą kwotę, jest to uważane za pokrytą opcję. Zaletą sprzedawania pokrytej opcji Call jest pobieranie premii, a jednocześnie brak ryzyka potencjalnie wielkich strat. Opcje europejskie Każda opcja ma datę wygaśnięcia. Opcje europejskie mogą być zrealizowane tylko w jednym, z góry określonym terminie, a nie przed lub po. optionsreasy umożliwia handlowanie opcjami amerykańskimi. Termin wygaśnięcia Opcje mogą zostać zrealizowane w dowolnym czasie przed upływem ustalonej daty, w której wygasają. Ostatni dzień, w którym opcje mogą być zrealizowane, nazywa się dniem wygaśnięcia. Otwierając pozycję na opcjach, możesz dostosować dzień ich wygaśnięcia oraz czas trwania. Premia Kwota pieniędzy płacona lub otrzymywana w momencie otwarcia opcji lub strategii. Premia TM Premia at-the-money pokazuje, jaka kwota pieniędzy zostanie zapłacona lub otrzymana, jeśli opcja jest zakupiona lub sprzedana at-the-money, tj. kiedy cena rynkowa równa jest cenie wykonania. Wysokość premii zależy między innymi od zmienności instrumentu bazowego, stóp procentowych czy czasu do wygaśnięcia. Opcja sprzedaży (Put) Opcja sprzedaży to prawo sprzedaży pary walutowej po określonej cenie wykonania w określonym czasie. Na przykład opcja sprzedaży EUR/USD z ceną wykonania 1,24 z terminem wykonania za tydzień daje właścicielowi prawo sprzedania EUR za USD w dowolnym czasie w ciągu następnego tygodnia. Cena wykonania Cena wykonania to cena, po której opcja może być zrealizowana. Dla opcji Call (opcji kupna) cena wykonania to cena kupna, po której para walutowa może być kupiona, a w przypadku opcji Put (opcji sprzedaży) to cena sprzedaży, po której para walutowa może być sprzedana. Wartość w czasie Znana także jako wartość zewnętrzna to różnica pomiędzy ceną opcji a jej wartością wewnętrzną. Jest to faktycznie premia, jaką inwestor zapłaciłby za obecną wartość wewnętrzną opcji w oparciu o prawdopodobieństwo, że wartość opcji wzrośnie przed wygaśnięciem. 16

19 CZY JESTEŚ JUŻ GOTOWY/, Y HNDLOWĆ OPCJMI N ESY-FOREX? OTWÓRZ KONTO DO HNDLU OPCJMI ZLOGUJ SIĘ, Y HNDLOWĆ OPCJMI Zainwestowany kapitał jest narażony na znaczne ryzyko Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty terminowe na stopę procentową, opcje i kontrakty finansowe na transakcje różnicowe (transakcje pozagiełdowe) to produkty wykorzystujące dźwignię finansową, które są obarczone znacznym ryzykiem straty (do całej wartości zainwestowanego kapitału), i nie są odpowiednie dla każdego. Konieczne jest poznanie i zrozumienie potencjalnych zagrożeń. Nie należy inwestować pieniędzy, na których stratę nie można sobie pozwolić. Przekazywane informacje w żadnych okolicznościach nie mogą być uważane za rekomendacje do dokonywania jakichkolwiek transakcji. Nasza grupa jest regulowana poprzez swoje podmioty zależne przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Easy Forex Trading Ltd CySEC, licencja numer 079/07). Paszportowanie w Unii Europejskiej nastąpiło na mocy dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych MiFID oraz w ustralii na mocy SIC (Easy Forex Pty Ltd FS, licencja nr ) Wszelkie prawa zastrzeżone.

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Jak zacząć inwestowanie w opcje walutowe? WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Przewiduj trend na rynku walutowym lub zabezpiecz swoje pozycję opcjami walutowymi. Udoskonal własny styl handlowania

Bardziej szczegółowo

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych

Bardziej szczegółowo

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OPCJI WALUTOWYCH W INWESTOWANIU ORAZ ZARZĄDZANIU RYZYKIEM. KOŁOBRZEG 18 listopada 2011

ZASTOSOWANIE OPCJI WALUTOWYCH W INWESTOWANIU ORAZ ZARZĄDZANIU RYZYKIEM. KOŁOBRZEG 18 listopada 2011 ZASTOSOWANIE OPCJI WALUTOWYCH W INWESTOWANIU ORAZ ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KOŁOBRZEG 18 listopada 2011 Jacek Maliszewski Główny Ekonomista DMK-ALPHA j.maliszewski@dmk-alpha.eu PLAN PREZENTACJI 1. Strategie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29 Sporządziła: A. Maciejowska 1.Wstęp Każde przedsiębiorstwo musi zmagać się z ryzykiem, nawet jeśli nie do końca jest

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron Strategie opcyjne 1. Wprowadzenie do opcji 1.1. Wstęp Opcja jest jednym z najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych instrumentów pochodnych, tzn. instrumentów finansowych, których wartość zależy

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II Opcje II W obrocie opcjami stosuje się różnego rodzaju strategie. Stosują je zarówno nabywcy, jak i wystawiający opcje. Na poprzednich ćwiczeniach poznaliśmy cztery podstawowe strategie, nazywane również

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

OSWOIĆ OPCJE WARSZAWA 2009

OSWOIĆ OPCJE WARSZAWA 2009 OSWOIĆ OPCJE ASPEKTY FINANSOWE ŚWIADOMEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM WARSZAWA 2009 PLAN PREZENTACJI 1. INSTYTUCJE RYNKU WALUTOWEGO I ICH ROLA [MODEL A RZECZYWISTOŚĆ]. 2. RODZAJE OPCJI-ICH PRZYDATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU Inwestowanie za pomocą opcji Forex wymaga wytłumaczenia sposobu wyliczania Całkowitego/Dostępnego kapitału oraz Wymaganego depozytu przez

Bardziej szczegółowo

Forex dla zapracowanych czyli jak inwestować gdy nie mamy czasu. Paweł Kalinowski (PAK@SAXOBANK.COM)

Forex dla zapracowanych czyli jak inwestować gdy nie mamy czasu. Paweł Kalinowski (PAK@SAXOBANK.COM) Forex dla zapracowanych czyli jak inwestować gdy nie mamy czasu. 21 Listopad, 2009 Jakie mamy możliwości? 2 3 4 5 Poziomy Fibonaciego Formacje odwrócenia trendu Podążanie za trendem Poziomy psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Przegląd portfela... 4 3. Ryzyko portfela w praktyce... 7 4. Ryzyko w przypadku profilu Aktywnego i Trader... 23 (Autoriteit

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Opcje walutowe proste. 1. Czym sa opcje 2. Rodzaje opcji 3. Profile ryzyka i The Greeks 4. Hedging 5. Strategie handlowania zmiennoscia cen

Opcje walutowe proste. 1. Czym sa opcje 2. Rodzaje opcji 3. Profile ryzyka i The Greeks 4. Hedging 5. Strategie handlowania zmiennoscia cen Opcje walutowe proste 1. Czym sa opcje 2. Rodzaje opcji 3. Profile ryzyka i The Greeks 4. Hedging 5. Strategie handlowania zmiennoscia cen Historia opcji Opcje byly znane od setek lat Ich natura spekulacyjna

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

Część II teoretyczne modele wyceny opcji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Część II teoretyczne modele wyceny opcji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Część II teoretyczne modele wyceny opcji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Rozwiązanie zagadnienia z 16.04.15 I.) Kurs rozliczeniowy = 90-1 short 90 call = 0 + (8,45 x 1) = + 8,45-2 long 100 calls

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Charakterystyka kontraktu Co wchodzi w skład charakterystyki każdego kontraktu?

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl Opcje Binarne Władysławowo 28.11.2009 1 Opcje binarne są jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych instrumentów dostępnym w ofercie X Trade Brokers. Inwestor podaje tylko prognozowany kierunek

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10 Dawid Chmielewski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Marcin Gawron Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ Working

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe na indeks WIG20 rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 2008

Opcje giełdowe na indeks WIG20 rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 2008 Opcje giełdowe na indeks rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 28 Prowadzący: Marcin Górniewicz Departament Rynków Finansowych BRE Bank Część I ANIMACJA RYNKU OPCJI NA INDEKS Rynek opcji

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap)

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) Rynek pieniężny Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) oraz Reverse Jednoczesna sprzedaż i przyszłe odkupienie papieru wartościowego Cena Nabycia i Cena Odkupu Równoważnych Papierów Wartościowych Sprzedający

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Jak i gdzie zarabiać na spadkach?

Jak i gdzie zarabiać na spadkach? Jak i gdzie zarabiać na spadkach? Wielu nieprofesjonalnych inwestorów trapi ciągle koszmar krachu giełdowego. Zasypywani codziennie informacjami, artykułami, analizami, raportami, które często są przejawem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne Matematyka finansowa - 8 Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 6 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM Obrót na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne w okresie hossy.

Strategie opcyjne w okresie hossy. Strategie opcyjne w okresie hossy. 1 * * * Żadna część niniejszego dokumentu nie powinna być rozumiana, jako rekomendacja nabycia bądź sprzedaży instrumentów finansowych ani jako porada inwestycyjna. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 5. Wycena opcji modele dyskretne Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pan

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Wstęp 9 Rozdział 1. Źródła informacji 11 Źródła informacji dla finansów 11 Rozdział 2. Amortyzacja 23 Amortyzacja 23 Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Finansowanie działalności 29 Jak optymalizować poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne Zarządzanie ryzykiem Wykład 3 Instrumenty pochodne Definicja instrumenty pochodne to: prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW III - Kontrakty terminowe i opcje w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok 2010 Autor:

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader

Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader 1 Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo