Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego"

Transkrypt

1 Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu

2 Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo do: zakupu (dla opcji kupna Call) lub sprzedaży (dla opcji sprzedaży Put) Instrumentu po ustalonej cenie (cena wykonania) W określonym czasie (data wygaśnięcia opcji)

3 Kluczowe terminy PROFIL WYPŁATY NABYWCA OKRES TRWANIA WYSTAWCA CENA STRIKE TYP OPCJI

4 Podstawowe parametry kontraktu opcyjnego Instrument bazowy Rodzaj pozycji :long call, short call, long put, short put, above, belowe, inside, outside Nominał: np. 1 kontrakt walutowy (lot)= waluty bazowej, Termin wygaśnięcia: minimum 1 dzień maksimum 6 miesięcy Warunki wykonania: opcje waniliowe oraz binarne

5 Kontrakt vs. opcja Kontrakt terminowy: Strony transakcji nabywca/wystawca Jednakowe obowiązki stron Strata nieograniczona Cena brak na starcie nie płacimy nic Okres trwania rok Rozliczenie w momencie zamknięcia Kontrakt opcjny: Strony transakcji nabywca/wystawca RÓŻNE obowiązki stron Strata ograniczona zapłaconą ceną Cena premia płacona na starcie, znana przed wejściem w transakcję Okres trwania ustalany przez inwestora minimum 1 dzieo, max. 6 miesięcy Rozliczenie w momencie wygaśnięcia

6 Kontrakt vs. opcja ZYSK Pozycja krótka [short] Pozycja długa *long+ 0 STRATA MOMENT OTWARCIA

7 Transakcja opcyjna PŁACI CENĘ - PREMIĘ WYSTAWCA = OBOWIĄZEK JEŻELI NABYWCA CHCE REALIZUJE TRANASKCJĘ NABYWCA = OPCJA JEŻELI NABYWCA NIE CHCE NIE REALIZUJE TRANSAKCJI

8 Kiedy nabywca realizuje opcję? Opcja daje prawo do zakupu ropy po dolarów za baryłkę Cena ropy na chwilę obecną wynosi 83 dolary Nabywca nie wykonuje opcję, opcji wystawca MUSI byd drugą stroną Kupujący nie inkasuje inkasje 5 dolarów zysku, zysku, wystawca wystawca zatrzymuje - premię premię

9 Chronologia KUPUJĄCY premia realizuje nie realizuje 7 dni WYSTAWCA

10 Profil wypłaty ZYSK PREMIA KURS INSTRUMENTU STRATA UWAŻAMY, ŻE ZA TYDZIEO CENA INSTRUMENTU BĘDZIE WYŻSZA NIŻ 10

11 Typy OPCJE WANILIOWE BINARNE call put digital digital range

12 Opcje waniliowe

13 OPCJE CALL (KUPNA) KUPIEC OPCJI CALL ma prawo kupić instrument SPRZEDAWCA OPCJI CALL ma obowiązek sprzedać instrument kupującemu Zajmuje pozycję długą Call Zajmuje pozycję krótką Call 13

14 Zastosowanie opcji kupna Kupno opcji kupna (Long Call) przewidywany wzrost cen instrumentu bazowego, przewidywana wzmożona zmienność, nieograniczony zysk, maksymalna strata równa zapłaconej premii Sprzedaż opcji kupna (Short Call) Przewidywany spadek lub niewielki wzrost instrumentu bazowego, przewidywane zmniejszenie zmienności, nieograniczone straty, maksymalny zysk w wysokości otrzymanej premii opcyjnej, wymagany depozyt zabezpieczający

15 Definicja opcji sprzedaży Opcja sprzedaży (put) daje nabywcy prawo do sprzedaży instrumentu bazowego w postaci kontraktu opcyjnego po z góry ustalonej cenie (kurs realizacji), zaś wystawca opcji jest zobowiązany kupić od nabywcy opcji zakontraktowaną ilość instrumentu bazowego (w przypadku opcji walutowych są to waluty).

16 OPCJE PUT (SPRZEDAŻY) KUPIEC OPCJI PUT ma prawo sprzedać instrument SPRZEDAWCA OPCJI PUT ma obowiązek kupić od sprzedającego instrument Zajmuje pozycję długą Put Zajmuje pozycję krótką Put 16

17 Zastosowanie opcji sprzedaży Kupno opcji sprzedaży (Long Put) Przewidywany spadek cen instrumentu bazowego, przewidywana wzmożona zmienność, nieograniczone zyski, maksymalna strata w wysokości zapłaconej premii opcyjnej. Sprzedaż opcji sprzedaży (Short Put) Przewidywany wzrost lub niewielki spadek instrumentu bazowego, przewidywane zmniejszenie zmienności, nieograniczone straty, maksymalny zysk w wysokości otrzymanej premii, wymagany depozyt zabezpieczający

18 Long call kupno opcji kupna Założenia: Przewidywany wzrost cen instrumentu bazowego, wzrost będzie na tyle znaczny, że pokryje koszt zakupu opcji. Zysk: możliwy nieograniczony (w przypadku wzrostu kursu) Strata: zapłacona premia opcyjna (niezależnie od spadków)

19 Schemat Long Call (kupno opcji kupna) Zysk Zysk Kurs w dniu wygaśnięcia opcji: 7930 Zerowy wynik Kurs Zapłacona premia: 140 pipsów Maksymalna strata Kurs wykonania opcji: 7650 Break Even Point (próg opłacalności): 7790 Strata 19

20

21 Short Call sprzedaż opcji kupna Założenia: Przewidywany spadek lub niewielki wzrost instrumentu bazowego, a zmiany kursu nie pokryją uzyskanej ze sprzedaży premii opcyjnej Zysk: otrzymana premia opcyjna (niezależnie od zasięgu spadków) Strata: możliwa nieograniczona (w przypadku wzrostu kursu)

22 Schemat Short Call (sprzedaż opcji kupna) Zysk/Strata Kurs wykonania Break Even Point (próg opłacalności) Kurs w dniu wygaśnięcia Otrzymana premia Maksymalny zysk Kurs Strata 22

23 Long Put kupno opcji sprzedaży Założenia: Przewidywany spadek cen instrumentu bazowego, a spadek będzie na tyle znaczny, że pokryje koszt zakupu opcji Zysk: ograniczony jedynie spadkiem do zera wartości instrumentu bazowego (w przypadku spadku kursu) Strata: zapłacona premia opcyjna (niezależnie od wzrostu)

24 Long Put kupno opcji sprzedaży Zysk/Strata Break Even Point (próg opłacalności) Zysk Zapłacona premia (maksymalna strata) Kurs Kurs w dniu wygaśnięcia Kurs wykonania 24

25 Short Put sprzedaż opcji sprzedaży Założenia: Przewidywany wzrost lub niewielki spadek instrumentu bazowego, a zmiany kursu nie pokryją uzyskanej ze sprzedaży premii opcyjnej Zysk: otrzymana premia opcyjna (niezależnie od wzrostu) Strata: możliwa nieograniczona (w przypadku spadku kursu)

26 Short Put wystawienie opcji sprzedaży Zysk/Strata Break Even Point (próg opłacalności) Otrzymana premia (maksymalny zysk) Kurs Kurs wykonania Kurs w dniu wygaśnięcia 26

27 Składowe premii opcyjnej Wartość wewnętrzna opcji jest różnicą pomiędzy kursem terminowym a kursem realizacji w sytuacji, kiedy kurs realizacji jest korzystniejszy od kursu terminowego. Wartość czasowa opcji, wartość opcji wynikająca wyłącznie z oczekiwanej zmienności kursu w okresie do zapadalności. Premia= wartość wewnętrzna + warność czasowa Opcja OTM (out-of-the-money) posiada wyłącznie wartość czasową Opcja ITM ( in-the-money) posiada również wartość wewnętrzną Opcja ATM ( at-the-money) kurs realizacji jest równy kursowi terminowemu

28 OTM Call Dla opcji kupna poza pieniądzem : Cena wykonania (SP) jest wyższa od obecnego kursu instrumentu Przykład: Cena wykonania opcji W20PLN: 2500 Bieżący kurs W20PLN: 2450 W20PLN:2450 SP:

29 OTM Put Dla opcji sprzedaży poza pieniądzem : Cena wykonania (SP) jest niższa od obecnego kursu instrumentu Przykład: Cena wykonania opcji W20PLN: 2350 Bieżący kurs W20PLN: 2450 SP: 2350 W20PLN:

30 ATM Call Dla opcji kupna na pieniądzu : Cena wykonania (SP) jest równa obecnemu kursowi instrumentu bazowego (lub kursowi terminowemu) Przykład: Cena wykonania opcji W20PLN: 2450 Bieżący kurs W20PLN: 2450 W20PLN i SP :

31 ATM Put Dla opcji sprzedaży na pieniądzu : Cena wykonania (SP) jest równa obecnemu kursowi instrumentu bazowego (lub kursowi terminowemu) Przykład: Cena wykonania opcji W20PLN: 2450 Bieżący kurs W20PLN: 2450 W20PLN i SP:

32 ITM Call Dla opcji kupna w pieniądzu : Cena wykonania (SP) jest niższa od obecnego kursu instrumentu Przykład: Cena wykonania opcji W20PLN: 2400 Bieżący kurs W20PLN: 2500 SP: 2400 W20PLN:

33 ITM Put Dla opcji sprzedaży w pieniądzu : Cena wykonania (SP) jest wyższa od obecnego kursu instrumentu Przykład: Cena wykonania opcji W20PLN: 2500 Bieżący kurs W20PLN: 2300 W20PLN:2300 SP:

34 Typy OPCJE WANILIOWE BINARNE call put digital digital range

35 Opcje binarne

36 Opcje binarne są jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych instrumentów dostępnym w ofercie X Trade Brokers. Inwestor podaje tylko prognozowany kierunek zmian, poziom ceny możliwy do osiągnięcia i termin w jakim ma to nastąpić. Dzięki opcjom binarnym uzyskujemy szansę na atrakcyjne zyski w momencie spełnienia założeń naszego scenariusza oraz pełną kontrolę przy niekorzystnym ruchu na rynku.

37 Od czego zacząć? Należy zapoznać się podstawowymi możliwościami inwestycji w opcje binarne. W systemie opcja binarna oznaczona jest jako European Digital z możliwością inwestycji Above (powyżej) lub Below (poniżej) 37

38 oraz drugi rodzaj opcji binarnych w systemie Option Trader oznaczony jest jako European Digital Range z możliwością inwestycji Inside (wewnątrz) i Outside (poza). Na kolejnych slajdach przeanalizujemy kilka scenariuszy inwestycyjnych. Inwestora inwestującego na wzrosty, spadki i oczekującego utrzymania się kursu w pewnym przedziale lub poza nim wszystkie takie scenariusze są bowiem możliwe do wykonania dzięki opcjom binarnym. 38

39 Inwestuję na wzrosty na EURUSD 1. Wybieram opcję European Digital ABOVE (powyżej). 2. Podaję cenę (Trigger), która staje się dla mnie wartością graniczną jeśli cena na rynku przekroczy jej wartość osiągam zysk. 3. Podaję termin wygaśnięcia dokładną datę w przyszłości (min 7 dni, max 6 miesięcy). To dzień wygaśnięcia będzie dniem sprawdzenia czy jestem powyżej ceny granicznej czy poniżej osiągnięcie ceny granicznej w między czasie nie gwarantuje nam finalnego zysku. 4. Podaję kwotę wypłaty sam decyduję jaka wartość stanie się moim zarobkiem w dniu wygaśnięcia. 39

40 Przedstawiony powyżej schemat to inwestycja na EURUSD opcją binarną European Digital (1), która da zarobek 1000 PLN (2) jeśli 15 lipca 2010 (3) roku kwotowanie EURUSD będzie wyższe (4) niż 1,2533 (5) 40

41 Ponieważ opcje binarne mają z góry ograniczone ryzyko straty, w momencie dokonywania inwestycji konieczna jest płatność za wejście w taką transakcję. Im prawdopodobieństwo zarobku wyższe tym cena naszej opcji droższa i odwrotnie. Wycena widoczna jest pod oknem wyboru naszej opcji. Interesujące nas kwotowanie to wycena po prawej stronie (ASK) 451,50 PLN (cena w PLN podana jest pod wartością w punktach). 41

42 Kwota wypłaty podana przez nas przy zawieraniu tej transakcji to 1000 PLN, zatem nasz maksymalny zysk to: kwota wypłaty cena zapłacona za opcję ,50 = 548,50 PLN zatem zysk to 121% (548,50/451,50) Jedyne ryzyko takiej transakcji to 451,50 PLN, które zapłaciliśmy jako cenę opcji

43 Przed zawarciem tej transakcji kwotę wypłaty mogliśmy ustawić na wartość wyższą np PLN oczekiwać należy wtedy, że wzrośnie także wycena tej opcji i większą kwotę będziemy musieli na początku zapłacić tak czy inaczej będzie to zawsze maksymalne ryzyko jakie na siebie bierzemy. 43

44 Przed zawarciem tej transakcji kwotę wypłaty mogliśmy ustawić na wartość wyższą np PLN oczekiwać należy wtedy, że wzrośnie także wycena tej opcji i większą kwotę będziemy musieli na początku zapłacić tak czy inaczej będzie to zawsze maksymalne ryzyko jakie na siebie bierzemy. 44

45 Profil dla kupującego opcję European Digital ABOVE (powyżej) 45

46 II Inwestuję na spadki na EURUSD 1. Wybieram opcję European Digital below (poniżej) 2. Podaję cenę (Trigger), która staje się dla mnie wartością graniczną jeśli cena na rynku będzie poniżej jej wartości osiągam zysk. 3. Podaję termin wygaśnięcia dokładną datę w przyszłości (min 7 dni, max 6 miesięcy). To dzień wygaśnięcia będzie dniem sprawdzenia czy jestem powyżej ceny granicznej czy poniżej osiągnięcie ceny granicznej w między czasie nie gwarantuje nam finalnego zysku. 4. Podaję kwotę wypłaty sam decyduję jaka wartość stanie się moim zarobkiem w dniu wygaśnięcia. 46

47 Przedstawiony powyżej schemat to inwestycja na EURUSD opcją binarną European Digital (1), która da zarobek 1000 PLN (2) jeśli 15 lipca 2010 (3) roku kwotowanie EURUSD będzie niższe (4) niż 1,2528 (5) 47

48 Inwestycja w opcję pozwalającą na zarobek poniżej pewnego kursu (opcja BELOW) wymaga także zapłaty ceny opcji kwoty wynikającej z wyceny z systemu Option Trader. Cena poniższej opcji to 528,30 PLN (zwracamy uwagę na cenę pod wartością w punktach) 48

49 Ponieważ kwota wypłaty podana przez nas przy zawieraniu tej transakcji to 1000 PLN, nasz maksymalny zysk to: kwota wypłaty cena zapłacona za opcję ,30 = 471,70 PLN Ryzyko takiej transakcji to 528,30 PLN które zapłaciliśmy jako jej cenę.

50 Profil dla kupującego opcję European Digital BELOW (poniżej) 50

51 III Inwestuję na utrzymanie się kursu w konkretnym przedziale cenowym na W20PLN 1. Wybieram opcję European Digital Range INSIDE (wewnątrz) 2. Podaję DWIE ceny (dwa Triggery), które stają się dla mnie przedziałem jeśli cena na rynku będzie w tym przedziale (pomiędzy Triggerami) osiągam zysk 3. Podaję termin wygaśnięcia dokładną datę w przyszłości (min 7 dni, max 6 miesięcy). Dzień wygaśnięcia będzie dla nas dniem sprawdzenia czy jestem w przedziale czy poza nim obecność w przedziale w między czasie nie gwarantuje nam finalnego zysku. 4. Podaję kwotę wypłaty sam decyduję jaka wartość stanie się moim zarobkiem w dniu wygaśnięcia. 51

52 Przedstawiony powyżej schemat to inwestycja na W20PLN opcją binarną European Digital Range (1), która da zarobek 1000 PLN (2) jeśli 15 lipca 2010 (3) roku kwotowanie W20PLN będzie pomiędzy (4) 2241 (5) a 2352 (5) 52

53 Inwestycja w opcję pozwalającą na zarobek w pewnym przedziale cen (opcja INSIDE) wymaga zapłaty ceny opcji kwoty wynikającej z wyceny z systemu Option Trader. Cena poniższej opcji to 385,40 PLN (zwracamy uwagę na cenę pod wartością w punktach wycena ASK) 53

54 Kwota wypłaty podana przez nas przy zawieraniu tej transakcji to 1000 PLN, nasz maksymalny zysk to zatem: kwota wypłaty cena zapłacona za opcję ,40 = 614,60 PLN Ryzyko takiej transakcji to 385,40 PLN które zapłaciliśmy jako cenę opcji. Bez względu na to jak daleko poza naszym przedziałem znajdzie się kurs w dniu wygaśnięcia żadnego dodatkowego ryzyka nie ponosimy.

55 Profil dla kupującego opcję European Digital Range INSIDE (pomiędzy) 55

56 IV Inwestuję na wyjście kursu poza konkretny przedział cenowy GOLD 1. Wybieram opcję European Digital Range OUTSIDE (poza) 2. Podaję DWIE ceny (dwa Triggery), które stają się dla mnie przedziałem jeśli cena na rynku będzie poza tym przedziałem (poza Triggerami) osiągam zysk 3. Podaję termin wygaśnięcia dokładną datę w przyszłości (min 7 dni, max 6 miesięcy), to dzień wygaśnięcia będzie dla nas dniem sprawdzenia czy jestem w przedziale czy poza nim obecność poza przedziałem w między czasie nie gwarantuje nam finalnego zysku. 4. Podaję kwotę wypłaty sam decyduję jaka wartość stanie się moim zarobkiem w dniu wygaśnięcia. 56

57 Przedstawiony powyżej schemat to inwestycja na GOLD opcją binarną European Digital Range (1), która da zarobek 2000 PLN (2) jeśli 15 lipca 2010 (3) roku kwotowanie GOLD będzie poza przedziałem 1177,57 a 1236,06 (5) 57

58 Inwestycja w opcję pozwalającą na zarobek poza pewnym przedziałem cen (opcja OUTSIDE) wymaga zapłaty ceny opcji kwoty wynikającej z wyceny z systemu Option Trader. Cena poniższej opcji to 895,40 PLN (zwracamy uwagę na cenę pod wartością w punktach, strona ASK). 58

59 Kwota wypłaty podana przez nas przy zawieraniu tej transakcji to 2000 PLN, nasz maksymalny zysk to zatem kwota wypłaty cena zapłacona za opcję: ,40 = 1104,60 w procentach zysk = 123% Ryzyko takiej transakcji to 895,40 PLN, które zapłaciliśmy jako cenę opcji.

60 Profil dla kupującego opcję European Digital Range OUTSIDE (poza) 60

61 Wszystkie przedstawione powyżej przykłady zakładały w domyśle, że wybierając termin wygaśnięcia (rozliczenia) naszej opcji np. 1 tydzień, bez względu na zmiany na rynku będziemy czekali do tego dnia. Opcje można jednak wcześniej zamknąć na rynku służy do tego bieżąca wycena, która podąża za naszą opcją od momentu jej otwarcia. Wycena ta jednak jest trudna do przeanalizowania oraz przewidzenia i raczej w tego rodzaju transakcjach nastawiać powinniśmy się na poczekanie do wygaśnięcia. Jeśli jednak zdecydujemy się na zamkniecie należy zweryfikować wycenę (lewa strona kwotowania) i wybrać klawisz zamknij (kolejny slajd)

62 Przy zamykaniu opcji interesuje nas kwotowanie BID, po lewej stonie okna wyceny jest to suma, którą otrzymamy za sprzedanie opcji przed terminem wygaśnięcia. 62

63 Opcja może zostać sprzedana wcześniej zarówno z zyskiem, jak i ze stratą w zależności o sytuacji na rynku. O tym jaki mamy aktualny wynik mówi nam pole PROFIT. Aby dokonać zamknięcia klikamy dwukrotnie w Pasek naszej opcji w systemie następnie klawisz Zapytaj dalej klawisz Zamknij 63

64 Wycena opcji binarnych jest swojego rodzaju miernikiem prawdopodobieństwa jeśli kwota wypłaty wynosiła 1000 PLN a cena opcji 500 PLN można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że prawdopodobieństwo zarobku wynosi około 50%. Sytuacja ta ma miejsce gdy cenę graniczną (trigger) podajemy zgodnie z bieżącym kwotowaniem na rynku. Warto pamiętać, że nawet jeden pips na rynku ma dla nas ogromne znaczenie jeśli go zabraknie stracimy całą premię lub osiągniemy nasz maksymalny zysk. Opcje można nie tylko kupować ale również sprzedawać w przypadku opcji binarnych, dla pełnego wykorzystania możliwości tych instrumentów, w zupełności wystarczająca jest umiejętność kupowania opcji przedstawiona w niniejszej prezentacji.

65 Dziękujemy za uwagę Życzymy powodzenia na rynku!! W razie pytań lub 65

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl Opcje Binarne Władysławowo 28.11.2009 1 Opcje binarne są jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych instrumentów dostępnym w ofercie X Trade Brokers. Inwestor podaje tylko prognozowany kierunek

Bardziej szczegółowo

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader

Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader 1 Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne Zarządzanie ryzykiem Wykład 3 Instrumenty pochodne Definicja instrumenty pochodne to: prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu.

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu. Walutowe transakcje futures Kilka słów o historii U podstaw funkcjonowania powojennego międzynarodowego systemu walutowego legła umowa podpisana przez Aliantów w Bretton Woods, w New Hampshire w 1944 roku

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron Strategie opcyjne 1. Wprowadzenie do opcji 1.1. Wstęp Opcja jest jednym z najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych instrumentów pochodnych, tzn. instrumentów finansowych, których wartość zależy

Bardziej szczegółowo

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Jak zacząć inwestowanie w opcje walutowe? WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Przewiduj trend na rynku walutowym lub zabezpiecz swoje pozycję opcjami walutowymi. Udoskonal własny styl handlowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo