Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podmiotów ekonomii społecznej."

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy GS.PW /10 Załącznik Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej. Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań. Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami finansowo - księgowymi (płace, rachunkowość małych i średnich firm, rozliczenia księgowe, podatki), budowa i tworzenie biznes planu oraz z zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy. 1. Liczba osób objętych szkoleniem: 15 osób, w jednej 15 - osobowej grupie, 2. Termin przeprowadzenia szkolenia: W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 3. Miejsce wykonania usługi: Na terenie Opola. 4. Zakres szkolenia: Program szkolenia musi być zrealizowany w ciągu 24 godzin zajęć (edukacyjnych), przy czym jedną godzinę zajęć Zamawiający rozumie jako 45 minut. Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze, w ramach 3 dniowych zajęć po 8 godzin dziennie. Program szkolenia musi uwzględniać następujące minimum programowe: 1) wybrane zagadnienia z zakresu kadr i płac: a) podstawy prawne zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników b) ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, c) wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, 2) podstawy finansów i księgowości: a) przychody - ich rodzaje i sposób księgowania, b) koszty uzyskania przychodu - rodzaje i sposoby księgowania, c) ustawa o podatku VAT, d) obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, e) rodzaje ewidencji, f) dowody księgowe, g) podsumowanie zapisów miesięcznych oraz zamknięcie księgi na koniec roku, h) rozliczenia publiczno prawne (urząd skarbowy), i) przygotowanie biznesplanu w firmie (przedsiębiorstwie społecznym).

2 5. Metody prowadzenia szkolenia: Forma warsztatowo - wykładowa, ćwiczenia praktyczne. 6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) zapewnienia zaplecza technicznego niezbędnego dla przeprowadzenia szkolenia (sala wykładowo-szkoleniowa, sprzęt audiowizualny lub inny niezbędny dla przeprowadzenia szkolenia). b) zapewnienia trenera/trenerów z odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem dostosowanym do tematyki szkolenia, zgodnie z wykazem osób przedłożonym przez Wykonawcę. c) zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia (oraz dwóch dodatkowych egzemplarzy dla Zamawiającego) materiałów szkoleniowych w formie skryptu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD dla opisanego zakresu szkolenia. Materiały szkoleniowe należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, d) przygotowania szczegółowego programu merytorycznego szkolenia uwzględniającego zakres szkolenia wskazanego w pkt. 3 i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, e) przekazania Zamawiającemu informacji na temat miejsca (dokładny adres) oraz terminu organizowanego szkolenia nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, f) zapewnienia uczestnikom szkolenia (każdego dnia) cateringu: obiadu oraz przerwy kawowej (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki ciastka lub/i ciasto, mleczko, cukier). 7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także: a) promocja usługi na zasadach określonych w Umowie na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej Podziałanie PO KL. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia obowiązujących logotypów na wszystkich materiałach szkoleniowych oraz dokumentach dotyczących przedmiotu zamówienia, wg Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b) przygotowanie oraz wydanie uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, oraz sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń. Zaświadczenia muszą być podpisywane przez Dyrektora ROPS oraz wykładowców, po czym ksero poświadczone za zgodność Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami wskazanymi w przedmiocie zamówienia. Pozostałe dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w oryginale, tj. listy obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych oraz materiałów do szkoleń, c) sporządzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz materiałów do szkoleń przekazanych przez Zamawiającego, tj. teczka, bloczek oraz długopis potwierdzonego podpisami uczestników szkoleń ( odbiór może być częścią listy obecności dodatkowe kolumny), d) prowadzanie list obecności, e) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji usługi, a w szczególności o każdym przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przez osoby zakwalifikowane do odbycia szkolenia,

3 f) złożenie Zamawiającemu sprawozdania końcowego po wykonaniu usługi (wg wzoru Zamawiającego, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy), g) informowanie uczestników szkoleń o świadczeniu usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej Podziałanie PO KL, h) dokonanie oceny (przekazanie i zebranie ankiet) efektywności szkolenia na podstawie kwestionariusza ankiety - oceny końcowej szkolenia (wg wzoru Zamawiającego, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy). i) dokonanie końcowej oceny efektywności przeprowadzonego szkolenia (podsumowanie kwestionariuszy ankiet). Ww. ocena zostanie przekazana Zamawiającemu po zakończeniu usługi. j) udzielania odpowiedzi na pytania w dogodnej dla słuchaczy formie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia. Zadanie nr 2. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. ABC przedsiębiorczości społecznej. Szkolenie przeznaczone jest dla 70 osób zatrudnionych w instytucjach rynku pracy oraz instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu woj. opolskiego. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą przedsiębiorczości społecznej oraz upowszechnianie konkretnych przedsięwzięć i rozwiązań, należących do tego nurtu działań. 1. Liczba osób objętych szkoleniem: 70 osób, w dziesięciu grupach po 7 osób w każdej grupie. 2. Termin przeprowadzenia szkolenia: W terminie do 30 września 2010r 3. Miejsce wykonania usługi: Opole (przeprowadzenie 4 zajęć szkoleniowych dla 4 grup), Nysa (przeprowadzenie 2 zajęć szkoleniowych dla 2 grup), Kędzierzyn-Koźle (przeprowadzenie 2 zajęć szkoleniowych dla 2 grup), Kluczbork (przeprowadzenie 2 zajęć szkoleniowych dla 2 grup). 4. Zakres szkolenia: Program szkolenia musi być zrealizowany w ciągu 8 godzin zajęć przypadających na jedną grupę, przy czym jedną godzinę zajęć (edukacyjnych) Zamawiający rozumie jako 45 minut. Łączna ilość godzin szkoleń przypadająca na realizację niniejszego zadania wynosi 80 godzin: 10 grup x 8 godzin. Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze, w ramach 1 dniowych zajęć po 8 godzin dziennie dla każdej z 10 grup. Program szkolenia musi uwzględniać następujące minimum programowe: 1) ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna definicje, wprowadzenie i omówienie podstawowych pojęć, 2) czym jest przedsiębiorczość społeczna i jak działa w praktyce, 3) sposoby i możliwości wykorzystania przedsiębiorczości społecznej dla aktywizacji społecznej i zawodowej, 4) formy prawne podmiotów ekonomii społecznej,

4 5) jak utworzyć spółdzielnię socjalną - poszczególne etapy zakładania spółdzielni, 6) jak wykorzystać przedsiębiorczość społeczną dla rozwoju lokalnego, 7) jak powstaje partnerstwo i na czym polega współpraca, 8) współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną. 1. Metody prowadzenia szkolenia: Forma warsztatowo - wykładowa, ćwiczenia praktyczne. 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do : a) zapewnienia zaplecza technicznego niezbędnego dla przeprowadzenia szkolenia (sale wykładowo - szkoleniowe, sprzęt audiowizualny lub inny niezbędny dla przeprowadzenia szkolenia). b) zapewnienia trenerów z odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem dostosowanym do tematyki szkolenia, zgodnie z wykazem osób przedłożonym przez Wykonawcę. c) zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia (oraz dwóch dodatkowych egzemplarzy dla Zamawiającego) materiałów szkoleniowych w formie skryptu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD dla opisanego zakresu szkolenia. Materiały szkoleniowe należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, d) przygotowania szczegółowego programu merytorycznego szkolenia uwzględniającego zakres szkolenia wskazanego w pkt. 4 i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, e) przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu szkolenia ze wskazaniem miejsc (dokładny adres) oraz terminów organizowanych szkoleń dla poszczególnych grup nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, f) zapewnienia uczestnikom szkolenia cateringu: obiadu oraz przerwy kawowej ( kawa, herbata, woda mineralna, paluszki ciastka lub/i ciasto, mleczko, cukier) 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także: a) promocja usługi na zasadach określonych w Umowie na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej Podziałanie PO KL. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia obowiązujących logotypów na wszystkich materiałach szkoleniowych oraz dokumentach dotyczących przedmiotu zamówienia, wg Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b) przygotowanie oraz wydanie uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, oraz sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń. Zaświadczenia musza być podpisywane przez Dyrektora ROPS oraz wykładowców, po czym ksero poświadczone za zgodność Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami wskazanymi w przedmiocie zamówienia. Pozostałe dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w oryginale, tj. listy obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych oraz materiałów do szkoleń, c) sporządzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz materiałów do szkoleń przekazanych przez Zamawiającego, tj. teczka, bloczek oraz długopis potwierdzonego podpisami uczestników szkoleń (odbiór może być częścią listy obecności dodatkowe kolumny), d) prowadzenie list obecności,

5 e) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji usługi, a w szczególności o każdym przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przez osoby zakwalifikowane do odbycia szkolenia, f) złożenie Zamawiającemu sprawozdania końcowego po wykonaniu usługi (wg wzoru Zamawiającego, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy), g) informowanie uczestników szkoleń o świadczeniu usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej Podziałanie PO KL, h) dokonanie oceny (przekazanie i zebranie ankiet) efektywności szkolenia na podstawie kwestionariusza ankiety - oceny końcowej szkolenia (wg wzoru Zamawiającego, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy). i) dokonanie końcowej oceny efektywności przeprowadzonego szkolenia (podsumowanie kwestionariuszy ankiet). Ww. ocena zostanie przekazana Zamawiającemu po zakończeniu usługi, j) udzielania odpowiedzi na pytania w dogodnej dla słuchaczy formie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia. Zadanie nr 3. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Zakładanie, organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej. Szkolenie przeznaczone jest dla 60 osób fizycznych zainteresowanych założeniem/prowadzeniem podmiotu ekonomii społecznej, w tym osób pracujących oraz osób bezrobotnych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zakładania spółdzielni socjalnej, funkcjonowania i zarządzania spółdzielnią socjalną, pozyskiwania funduszy dla finansowania działalności spółdzielni socjalnej. 1. Liczba osób objętych szkoleniem: 60 osób, w dwóch grupach po 30 osób w każdej grupie, 2. Termin przeprowadzenia szkolenia: Od dnia podpisania umowy do 30 września 2010r 3. Miejsce wykonania usługi: Na terenie Opola. 4. Zakres szkolenia: Program szkolenia musi być zrealizowany w ciągu 16 godzin zajęć przypadających na jedną grupę, przy czym jedną godzinę zajęć (edukacyjnych) Zamawiający rozumie jako 45 minut. Łączna ilość godzin szkoleń przypadająca na realizację niniejszego zadania wynosi 32 godziny: 2 grupy x 16 godzin. Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze, w ramach 2 dniowych zajęć po 8 godzin dziennie dla każdej z 2 grup. Program szkolenia musi uwzględniać następujące minimum programowe: 1) ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna definicje, wprowadzenie i omówienie podstawowych pojęć, 2) czym jest przedsiębiorczość społeczna i jak działa w praktyce,

6 3) sposoby i możliwości wykorzystania przedsiębiorczości społecznej dla aktywizacji społecznej i zawodowej, 4) formy prawne podmiotów ekonomii społecznej, 5) jak utworzyć spółdzielnię socjalną - etapy zakładania spółdzielni krok po kroku, 6) organizacja i zarządzanie w podmiotach organizacji społecznej, 7) pozyskiwanie funduszy dla finansowania działalności spółdzielni socjalnej. Metody prowadzenia szkolenia: Forma warsztatowo - wykładowa, ćwiczenia praktyczne. 5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) zapewnienia zaplecza technicznego niezbędnego dla przeprowadzenia szkolenia (sale wykładowo-szkoleniowe, sprzęt audiowizualny lub inny niezbędny dla przeprowadzenia szkolenia ). b) zapewnienia trenera/trenerów z odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem dostosowanym do tematyki szkolenia, zgodnie z wykazem osób przedłożonym przez Wykonawcę. c) zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia (oraz dwóch dodatkowych egzemplarzy dla Zamawiającego) materiałów szkoleniowych w formie skryptu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD dla opisanego zakresu szkolenia. Materiały szkoleniowe należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, d) przygotowania szczegółowego programu merytorycznego szkolenia uwzględniającego zakres szkolenia wskazanego w pkt. 4 i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, e) przekazania Zamawiającemu informacji na temat miejsca (dokładny adres) oraz terminu organizowanego szkolenia nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, f) zapewnienia uczestnikom szkolenia (każdego dnia) cateringu: obiadu oraz przerwy kawowej ( kawa, herbata, woda mineralna, paluszki ciastka lub/i ciasto, mleczko, cukier). 6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także: a) promocja usługi na zasadach określonych w Umowie na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej Podziałanie PO KL. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia obowiązujących logotypów na wszystkich materiałach szkoleniowych oraz dokumentach dotyczących przedmiotu zamówienia, wg Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b) przygotowanie oraz wydanie uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, oraz sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń. Zaświadczenia musza być podpisywane przez Dyrektora ROPS oraz wykładowców, po czym ksero poświadczone za zgodność Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami wskazanymi w przedmiocie zamówienia. Pozostałe dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w oryginale, tj. listy obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych oraz materiałów do szkoleń,

7 c) sporządzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz materiałów do szkoleń przekazanych przez Zamawiającego, tj. teczka, bloczek oraz długopis potwierdzonego podpisami uczestników szkoleń ( odbiór może być częścią listy obecności dodatkowe kolumny), d) prowadzanie list obecności, e) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji usługi, a w szczególności o każdym przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przez osoby zakwalifikowane do odbycia szkolenia, f) złożenie Zamawiającemu sprawozdania końcowego po wykonaniu usługi (wg wzoru Zamawiającego, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy), g) informowanie uczestników szkoleń o świadczeniu usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej Podziałanie PO KL, h) dokonanie oceny (przekazanie i zebranie ankiet) efektywności szkolenia na podstawie kwestionariusza ankiety - oceny końcowej szkolenia (wg wzoru Zamawiającego, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy). i) dokonanie końcowej oceny efektywności przeprowadzonego szkolenia (podsumowanie kwestionariuszy ankiet). Ww. ocena zostanie przekazana Zamawiającemu po zakończeniu usługi, j) udzielania odpowiedzi na pytania w dogodnej dla słuchaczy formie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia. Zadanie nr 4. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Specjalistyczne warsztaty wyjazdowe z ekonomii społecznej Szkolenie przeznaczone jest dla 124 osób. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami działalności podmiotów ekonomii społecznej, a w szczególności spółdzielni socjalnych. 1. Liczba osób objętych szkoleniem: 124 osoby, w tym 118 uczestników szkoleń oraz 6 osób przedstawicieli Zamawiającego, w podziale na dwie grupy, (każda grupa po 62 osoby: 59 uczestników plus 3 osoby ze strony Zamawiającego). 2. Termin przeprowadzenia szkolenia: Zamawiający wymaga, aby realizacja szkolenia odbyła się w III kwartale 2010 r. zgodnie z następującymi warunkami: specjalistyczne warsztaty wyjazdowe winny się odbyć w dwóch różnych terminach (dla 2 grup) i zostać zrealizowane w dni robocze, przy czym wyjazd na warsztaty ma się odbyć w środę najpóźniej o godz. 9.00, a przyjazd (powrót) powinien nastąpić w trzecim dniu tj. w piątek najpóźniej o godzinie Miejsce wykonania usługi: Zamawiający wymaga zorganizowania szkolenia w podmiotach ekonomii społecznej zlokalizowanych w Bałtowie (województwie świętokrzyskie).

8 4. Zakres szkolenia: Program szkolenia musi być zrealizowany w ciągu 20 godzin zajęć dydaktycznych przypadających na jedną grupę, przy czym jedną godzinę zajęć (edukacyjnych) Zamawiający rozumie jako 45 minut. Łączna ilość godzin szkoleń dydaktycznych przypadająca na realizację niniejszego zadania wynosi 40 godzin: 2 grupy x 20 godzin. Program szkolenia musi uwzględniać następujące minimum programowe: a) część teoretyczna: zatrudnienie socjalne, organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, zasady zakładania i działania podmiotów ekonomii społecznej, formy prawne podmiotów ekonomii społecznej, b) cześć praktyczna: zapoznanie się z działaniem spółdzielni socjalnej, jej wpływem na rozwój lokalny, możliwymi kierunkami rozwoju przedsiębiorstw społecznych, prezentacja przykładów inicjatyw tzw. "dobrych praktyk z obszaru ekonomii społecznej. 5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) zorganizowania i zapewnienia transportu osobom biorącym udział w przedmiotowym szkoleniu bezpiecznym i odpowiednio do tego celu przygotowanym środkiem transportu wraz z ubezpieczeniem NNW. Trasa przejazdu tam i z powrotem obejmuje miejscowości: Opole Bałtów (ewentualnie inną miejscowość w okolicach Bałtowa, w odległości nie większej, niż 20 km), b) zapewnienia 2 noclegów w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym, w pokojach 1 3 osobowych z łazienkami). W odniesieniu do zakwaterowania, uczestnicy kursu/szkolenia winni zostać zakwaterowani w hotelu, w odległości nie większej, niż 20 km od miejsc szkoleń (podmiotów ekonomii społecznej w Bałtowie). Obiekt (miejsce zakwaterowania) powinien posiadać zaplecze gastronomiczne a także wydzielone miejsce do zorganizowania spotkań integracyjnych. Wykonawca załączy do oferty zdjęcia lub foldery proponowanego obiektu, c) zapewnienia pełnego wyżywienia dla uczestników (trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja oraz przerw kawowych podczas zajęć dydaktycznych (2 przerwy kawowe podczas każdego dnia szkoleniowego: kawa, herbata, soki, woda, ciasto, owoce). wyżywienie powinno rozpocząć się od obiadu w dniu przyjazdu i zakończyć obiadem w dniu wyjazdu. łącznie, w trakcie 3-dniowego pobytu na każdego uczestnika szkolenia przypadają: 3 obiady, 2 kolacje (w tym jedna uroczysta) i 2 śniadania. Należy także uwzględnić poczęstunek w postaci ciasta, a także dostęp do napojów (kawy, herbaty, wody mineralnej/źródlanej) w czasie przerw między zajęciami dydaktycznymi, d) zapewnienia transportu dla uczestników pomiędzy hotelem i miejscami odbywania się zajęć podczas trwania całego szkolenia, e) zapewnienia opiekę pilota/rezydenta podczas trwania całego szkolenia, f) zapewnienia zaplecza technicznego niezbędnego dla przeprowadzenia szkolenia (sale wykładowo -szkoleniowe, sprzęt audiowizualny lub inny niezbędny dla przeprowadzenia szkolenia). g) zapewnienia trenerów z odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem dostosowanym do tematyki szkolenia, zgodnie wykazem osób przedłożonym przez Wykonawcę.

9 h) zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia (oraz dwóch dodatkowych egzemplarzy dla Zamawiającego) materiałów szkoleniowych w formie skryptu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD dla opisanego zakresu szkolenia. Materiały szkoleniowe należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, i) przygotowania szczegółowego programu merytorycznego szkolenia uwzględniającego zakres szkolenia wskazanego w pkt. 4 i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, j) przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu szkolenia ze wskazaniem miejsc (dokładny adres) oraz terminów organizowanych szkoleń dla poszczególnych grup nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także: a) promocja usługi na zasadach określonych w Umowie na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej Podziałanie PO KL. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia obowiązujących logotypów na wszystkich materiałach szkoleniowych oraz dokumentach dotyczących przedmiotu zamówienia, wg Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b) przygotowanie oraz wydanie uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, oraz sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń. Zaświadczenia musza być podpisywane przez Dyrektora ROPS oraz wykładowców, po czym ksero poświadczone za zgodność Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami wskazanymi w przedmiocie zamówienia. Pozostałe dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w oryginale, tj. listy obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych oraz materiałów do szkoleń. c) sporządzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz materiałów do szkoleń przekazanych przez Zamawiającego, tj. teczka, bloczek oraz długopis potwierdzonego podpisami uczestników szkoleń ( odbiór może być częścią listy obecności dodatkowe kolumny), d) prowadzanie list obecności, e) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji usługi, a w szczególności o każdym przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przez osoby zakwalifikowane do odbycia szkolenia, f) złożenie Zamawiającemu sprawozdania końcowego po wykonaniu usługi (wg wzoru Zamawiającego, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy), g) informowanie uczestników szkoleń o świadczeniu usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej Podziałanie PO KL, h) dokonanie oceny (przekazanie i zebranie ankiet) efektywności szkolenia na podstawie kwestionariusza ankiety - oceny końcowej szkolenia (wg wzoru Zamawiającego, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy). i) dokonanie końcowej oceny efektywności przeprowadzonego szkolenia (podsumowanie kwestionariuszy ankiet). Ww. ocena zostanie przekazana Zamawiającemu po zakończeniu usługi,

10 j) dokonanie końcowej oceny efektywności przeprowadzonych szkoleń ( podsumowanie ankiet). Ww. ocena zostanie przekazana Zamawiającemu po zakończeniu usługi. k) udzielenia odpowiedzi na pytania w dogodnej dla słuchaczy formie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia. 7. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (zadań od 1 do 4): Zamawiający zobowiązany jest do: 1) przeprowadzenia rekrutacji uczestników szkoleń, 2) obsługi sekretaryjno- informacyjnej, 3) przygotowania list uczestników oraz przekazania ich Wykonawcy. Zamawiający powiadamia również uczestników o terminie szkoleń.

Oznaczenie sprawy KF.4011-1-10/11. Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia..

Oznaczenie sprawy KF.4011-1-10/11. Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. Oznaczenie sprawy KF.4011-1-10/11 Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. Część nr 1 Osoba starsza, niepełnosprawna Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy IPS /12. Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 3 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r.

Oznaczenie sprawy IPS /12. Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 3 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r. Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-9/12 Część nr 3 Szkolenia z zakresu prawa Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 3 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2012 r. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy KF.4011-1-12/11. Załącznik do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy. z dnia..2011 r.

Oznaczenie sprawy KF.4011-1-12/11. Załącznik do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy. z dnia..2011 r. Oznaczenie sprawy KF.4011-1-12/11 Załącznik do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia..2011 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1 dniowe musi obejmować 8 godz. lekcyjnych, szkolenie 2-dniowe 16 godzin lekcyjnych, natomiast seminarium min. 5 godz. lekcyjnych.

Szkolenie 1 dniowe musi obejmować 8 godz. lekcyjnych, szkolenie 2-dniowe 16 godzin lekcyjnych, natomiast seminarium min. 5 godz. lekcyjnych. Oznaczenie sprawy KF.4011-1-5/10 Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 1 Cześć nr 1 Szkolenia z zakresu prawa 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie czterech tematów szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Opole: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Uczestnicy

Załącznik Uczestnicy 1. Uczestnicy Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dwudniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. do PES z woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Moduł III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Moduł III ZAŁĄCZNIK nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Moduł III Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Znak sprawy: ROPS.V.512.4.2017 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu czterodniowej zagranicznej wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Bliżej Klienta II realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1c do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Łódź, dnia 27 grudnia 2011 r. Zapytanie ofertowe Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, 03 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Organizacja sześciu 2-dniowych

Bardziej szczegółowo

h) szkolenie pn. Coaching- skuteczna metoda pracy z klientem pomocy społecznej - 1 grupa ( 1 szkolenie) - 15 osób w grupie.

h) szkolenie pn. Coaching- skuteczna metoda pracy z klientem pomocy społecznej - 1 grupa ( 1 szkolenie) - 15 osób w grupie. Oznaczenie sprawy KF.4011-1- 9/2011 Załącznik Przedmiot zamówienia - część nr 7 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2011 r. Część nr 7 Moduł z zakresu metod pracy socjalnej Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Krok do aktywności społeczno-zawodowej

Krok do aktywności społeczno-zawodowej Warszawa, dnia 13 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa tel.: 22 628-07-12 mail: krokdoaktywnosci@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne ZAŁĄCZNIK nr 1a do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Zapytanie ofertowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Łódź, dn. 31 marca 2011 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe (złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji

Bardziej szczegółowo

4. Termin realizacji czerwca 2019 r. 5. Zakres merytoryczny wizyty studyjnej:

4. Termin realizacji czerwca 2019 r. 5. Zakres merytoryczny wizyty studyjnej: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zagranicznej wizyty studyjnej dla przedstawicieli środowiska ekonomii społecznej z woj. warmińsko-mazurskiego w dniach 25-28 czerwca 2019 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szkolenie wraz z egzaminem PRINCE2 - poziom Fundation 2. Szkolenie wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I

Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień: Główny kod

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

Część I Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Część I Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny DOA.III.272.1.104.2012 Urząd Marszałkowski Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja, realizacja merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 - Harmonogram szkoleń i warsztatów oraz lista wymagań stawianych wykonawcom. Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola 38 osób bezrobotnych i

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN Zapytanie ofertowe Dotyczy: realizacji treningu umiejętności społecznych dla młodzieży - uczestników Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 14.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 UMOWA NR /POKL.2014

Załącznik Nr 2 UMOWA NR /POKL.2014 Załącznik Nr 2 Projekt Powrót do pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL Priorytet VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tytuł zadania: Zorganizowanie szkoleo zamkniętych i udziału w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dyrektywa 2004/18/WE Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 05.06.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102624-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia organizacja 4-tygodniowych praktyk wyjazdowych zawodowych dla ok.60 uczniów klas II i III ZS technikum ZS w Czudcu w zawodach: 1. technik

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/67/17 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 11 lutego 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 11 lutego 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30. Wodzisław Śląski, dnia 11 lutego 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel. 41 254-30-92 Suchedniów, 30.03.2015 I. Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa: Księgowość komputerowa z administracją biurową dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla maksymalnie 25 osób

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA. w ramach projektu: "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej" zawarta w dniu.

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA. w ramach projektu: Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej zawarta w dniu. UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA w ramach projektu: "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej" zawarta w dniu. Niniejszy projekt pn. Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 13.01.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-17/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Czas na aktywność! 2.Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość Kartuzy, dnia 18.07.2013 r. Notatka służbowa: Dotycząca opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem są usługi szkoleniowe 1. Opis przedmiotu zamówienia: l.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i obsługę logistyczną trzydniowego szkolenia wyjazdowego do Parku

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy IPS /14. Załącznik do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r.

Oznaczenie sprawy IPS /14. Załącznik do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia r. Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-20/14 Załącznik do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.. 2014 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie trzech

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Finanse w NGO Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kadry i płace Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu Powrót do pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

C. zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowej krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii

C. zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowej krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia składa się z trzech części i polega na: A. zorganizowaniu i przeprowadzeniu czterodniowej zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.../2010

Wzór umowy. UMOWA nr.../2010 załącznik nr 6 Wzór umowy UMOWA nr.../2010 Zawarta w dniu... 2010 r. w Kruszwicy pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20 reprezentowany przez: Kierownika - mgr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztat pracy pracownika socjalnego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztat pracy pracownika socjalnego Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztat pracy pracownika socjalnego Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl UMOWA Nr../13 Zał. Nr 3 do SIWZ dotycząca przeprowadzenia Warsztatów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

NZ /MK/2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NZ /MK/2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NZ-2010-2/MK/2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/106/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Załącznik nr 1 Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2012 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 263646-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Tczew, dnia 10.02.2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie działając w imieniu Starosty Tczewskiego informuje, iż zamierza udzielić zlecenia w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. Iławski model wsparcia rodziny.

Opis przedmiotu zamówienia. Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. Iławski model wsparcia rodziny. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. Iławski model wsparcia rodziny. 2. Uwagi ogólne: a)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 10 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i warsztatów dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 10-09-2013 22:40 Temat: Nadawca: Data: 10-09-2013 11:22 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 356994-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo