systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji"

Transkrypt

1 SIMPLE systemy informatyczne

2 Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy oprogramowania wraz z odpowiednim zespołem specjalistów jest gwarancją sukcesu realizowanych projektów wdrożeniowych. Na rynku wyróżnia nas fakt bycia zarówno producentem, dostawcą jak i firmą świadczącą usługi szeroko pojętego konsultingu. Nasi konsultanci w doskonały sposób łączą zdobytą wiedzę na temat nowych technologii ze znajomością potrzeb współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Oprócz prac analityczno-wdrożeniowych zajmujemy się sferą optymalizacji procesów wewnętrznych oraz zdarzeń zachodzących na rynku, świadcząc usługi doradztwa na profesjonalnym poziomie. PLATFORMA to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej. TO ROZWIĄZANIE PRZEZNACZONE DO wsparcia obsługi procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii, struktury BOM i zleceń produkcyjnych. Planowanie produkcji i bilansowanie potrzeb materiałowych odgrywa istotną rolę w prowadzeniu długoterminowych analiz. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanach magazynowych, statusach procesów produkcyjnych, bieżącej sprzedaży, zakupach i finansach co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji i maksymalizacji zysków. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych system wspiera systemy zarządzania jakością. WPISUJE SIĘ W SPECYFIKĘ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W: Przemyśle Chemicznym Przemyśle Tworzyw Sztucznych Przemyśle Metalurgicznym Przemyśle Maszyn i Urządzeń Przemyśle Samochodowym Przemyśle FMCG Przemyśle Drzewnym i Stolarskim Przemyśle Odzieżowym Przemyśle Utilities GŁÓWNE ZALETY PLATFORMY TO: elastyczność, która pozwala na wdrożenie aplikacji w każdym przedsiębiorstwie. Oprócz daleko posuniętej standaryzacji system może być ponadto łatwo rozwijany - w trakcie wdrożenia wzbogacany o nowe obszary funkcjonalne otwartość, szczególnie na integrację z istniejącym oprogramowaniem funkcjonującym na liniach produkcyjnych i współpracę z nowoczesnymi urządzeniami mobilnymi. w łatwy sposób integruje się z innymi rozwiązaniami branżowymi poprzez standardy XML, EDI, API, Webservices np. systemami dedykowanymi dla produkcji i sterowania automatyką przemysłową czy systemami SCM

3 systemy informatyczne SIMPLE W czasach silnej konkurencji, menedżerowie muszą zarządzać wszystkimi aspektami działalności swoich przedsiębiorstw, podnosząc ich konkurencyjność i rentowność aby w rezultacie wyprzedzać konkurencję. SIMPLE.BI SIMPLE.WMS Majątek Trwały Finanse i Księgowość Personel HRM Kontrola Marży Zlecenia Kalkulacja i Ofertowanie Obsługa Zamówień Zamówienia Internetowe / B2B Planowanie Transportu Obrót Towarowy Rozliczenie Zużycia Materiałów OBIEG DOKUMENTÓW Planowanie Produkcji (Wykresy Gantta) Rozdzielnia Robót SIMPLE. PROD Narzędziownia Utrzymanie Ruchu Karty Pracy Ludzi i Maszyn Kalkulacja TKW Struktury BOM Kody Kreskowe BPM / CRM to efektywne zarządzanie takimi obszarami jak: techniczne przygotowanie produkcji, tworzenie ofert handlowych, zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową, obsługa zamówień od klientów, planowanie i harmonogramowanie zleceń, bilansowanie zdolności produkcyjnych i pokrycia materiałowego, zarządzanie logistyką, uruchamianie produkcji, generowanie dokumentacji warsztatowej, ewidencja i rozliczenie zleceń w tym karty pracy dla zasobów maszyna-człowiek i rozliczenie zużycia materiałów. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów międzywydziałowych z użyciem wskaźników lub rozdzielników kosztów. otrzymało szereg certyfikatów i wyróżnień w tym tytuł "Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2010 w kategorii ERP/MRP II (system polski) - producent" oraz Medal Europejski dla Wyrobów i Usług.

4 WDROŻENIE ZAPEWNIA: Procesowa obsługa realizacji zamówień, począwszy od przygotowania koncepcji, stworzenia projektu poprzez opracowanie technologii, weryfikację zapotrzebowań materiałowych do realizacji i rozliczenia kosztów projektu Obsługa technicznego przygotowania produkcji dzięki definiowaniu receptur technologicznych (również dla produkcji wsadowej) oraz definiowaniu struktury BOM wraz z funkcją kalkulacji i ofertowania sprzedaży Planowanie i harmonogramowanie produkcji na podstawie zamówień oraz prognoz sprzedaży w tym - Planowanie zleceń produkcyjnych - Planowanie pracy ludzi (rozdzielnia robót) - Planowanie pracy narzędzi i maszyn Precyzyjne planowanie kosztów produkcji oraz zapotrzebowania materiałowego oparte na danych wynikających z przyjętych i zdefiniowanych w systemie technologii i zaplanowanych zleceń - Wyliczenie kosztu TKW obejmującego koszt: pozycji pobranych z magazynu, pracy ludzi i maszyn, kooperacji, narzutów pobieranych z list płac, amortyzacji, udział kosztów wydziałowych oraz ogólnych - Obliczenie kosztu produkcji w toku - Porównanie kosztów normatywnych i rzeczywistych Bilansowanie i optymalizacja produkcji oparta na rzeczywistych danych - Bilansowanie pokrycia materiałowego wraz z automatycznym generowaniem zapotrzebowań zakupu - Bilansowanie zdolności produkcyjnych dla ludzi, narzędzi i maszyn - Bogate algorytmy optymalizacyjne wspomagające działanie organizacji jak najbliżej idei just-in-time Wizualizacja planu produkcji oraz przebiegu realizacji produkcji w wykresach Gantta oraz narzędziach BI Uruchamianie produkcji i tworzenie dokumentacji produkcyjnej - Tworzenie zleceń produkcyjnych - Zatwierdzanie zleceń do uruchomienia, drukowanie przewodników warsztatowych - Obsługa zleceń warsztatowych - Generowanie dokumentów produkcyjnych (RW, Karty limitowe, PW, zwroty, braki, odpady) Ewidencja i realizacja produkcji - Ewidencja czynności w czasie rzeczywistym przy pomocy czytników kodów kreskowych lub ekranów dotykowych (start zlecenia, pobrania, zliczenia, karty pracy ludzi i maszyn) - Obsługa produkcji za pomocą przenośnych kolektorów danych z wykorzystaniem EAN - Integracja z systemem Kadrowo-Płacowym i Finansowo Księgowym zapewniająca rzeczywiste dane o kosztach produkcji Sprawne zarządzanie stanami magazynowymi poprzez bilansowanie potrzeb materiałowych, określenie minimów logistycznych i generowanie propozycji zakupowych Bieżąca kontrola kosztów produkcji umożliwiająca ich obniżenie i racjonalizację poprzez szybki dostęp do bieżących danych kosztowych oraz do ich wieloprzekrojowych zestawień - Szczegółowa kontrola procesów produkcyjnych pozwalająca poprawić ich efektywność - Kalkulacja kosztów normatywnych i technicznego kosztu wytworzenia - Kontrola czasu trwania procesów produkcyjnych - Zmniejszenie stanu zapasów surowców, wyrobów i półfabrykatów - Bogate analizy i raportowanie System jest wyposażony w bogaty zestaw raportów obejmujący m.in. kartę technologiczną, przewodnik warsztatowy, kartę kalkulacji kosztu - Współpraca ze środowiskiem MS Office - Wieloprzekrojowe analizy Business Intelligence oparte na mechanizmie OLAP - Dostosowanie do specyficznych potrzeb poprzez tworzenie własnych zestawień i analiz Zwiększenie efektywności pracowników będących Użytkownikami systemu poprzez poprawę organizacji pracy, redukcję niepotrzebnych działań oraz wzrost kwalifikacji w zakresie znajomości nowoczesnych technologii informatycznych oraz - Usprawnienie procedur systemu zarządzania jakością oraz obiegu dokumentów - Usprawnienie obsługi klienta poprzez efektywny monitoring jego potrzeb i stanu realizowanych zamówień Współpraca z pakietem MS Project zapewniającą harmonogramowanie zleceń oraz bilansowanie obciążeń zasobów wykorzystywanych w operacjach produkcyjnych. Integracje z zewnętrznymi systemami funkcjonującymi na produkcji za pomocą technologii EDI i Webservices/API

5 systemy informatyczne SIMPLE SCHEMAT POWIĄZAŃ PROCESÓW Obsługa zamówień od klientów Przygotowanie ofert handlowych, kalkulacje TKW Bilansowanie zdolności produkcyjnych i pokrycia materiałowego Planowanie i harmonogramowanie zleceń Zarządzanie logistyką Rozliczenie zużycia materiałów Techniczne przygotowanie produkcji (BOM i Technologie) Uruchamianie produkcji Ewidencja i rozliczenie zleceń (w tym karty pracy ludzi i maszyn) Zarządzanie dokumentacją techniczną Generowanie dokumentacji warsztatowej Rozliczanie kosztów międzywydziałowych ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ PLANOWANIE PRODUKCJI wspomaganie pracy planisty produkcji poprzez udostępnienie szeregu przydatnych funkcji planowanie produkcji w dowolnych przedziałach czasowych np. dziennych, tygodniowych lub miesięcznych automatyczne utworzenie planu produkcji z zamówień od odbiorców (produkcja na zamówienie) lub przez użytkownika (produkcja na zapas magazynowy z uwzględnieniem obsługi stanów minimalnych i maksymalnych) automatyczne wyznaczenie daty uruchomienia zlecenia produkcyjnego w stosunku do zadanej w planie daty odbioru produktu przeprowadzenie bilansowania MRP pozwalającego na uruchomienie zlecenia produkcyjnego bądź na wygenerowanie zapotrzebowania zakupu materiałowego powiązanie zamówień od odbiorców z procesem produkcji potwierdzenie zamówienia powiązane z analizą zapasów i możliwościami produkcyjnymi Plan produkcji Bilansowanie MRP

6 HARMONOGRAMOWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH komfortowa praca planistów wszystko w jednym miejscu, przeciągając myszką elementy planu, bez arkuszy Excel, ani dokumentów papierowych natychmiastowe zmiany w planie z wizualizacją wpływu na realizację bieżących zadań produkcyjnych planowanie użycia zasobów, pracowników i materiałów, od prostego stanowiska planisty do wielozakładowego planowania przez wielu planistów jednocześnie. możliwość automatycznego przekazywania danych z linii produkcyjnych efektywne zarządzanie pracą i koordynowanie jej dla wszystkich nierozpoczętych i aktywnych zleceń produkcyjnych wizualizacja harmonogramów zleceń produkcyjnych w wykresie Gantta podział robót w czasie z alokacją do zasobów kontrola zdolności produkcyjnych ludzi i maszyn bilansowanie zasobów (automatyczne i ręczne) możliwość tworzenia indywidualnych kalendarzy pracy OPTYMALIZACJA W PLANOWANIU PRODUKCJI Optymalizacja w to nieograniczone możliwości automatycznego harmonogramowania siły ludzkiej, maszyn, narzędzi i materiałów. System umożliwia dwa tryby optymalizacji: minimalizacja cykli priorytetem jest realizacja zleceń produkcyjnych w jak najkrótszym czasie od rozpoczęcia minimalizacja przestojów priorytetem jest minimalizacja przestojów zasobów (maszyn i ludzi) OPTYMALIZOWANE ZLECEŃ WG PARAMETRÓW: przesuwanie zleceń aktywnych spowoduje, że wcześniej rozplanowane zlecenia będą ponownie optymalizowane kolejność według cechy system będzie minimalizował zmiany podanej cechy (grubość, kolor, gęstość itp.) partie transportowe włączenie tej opcji oznacza, że rozpoczęcie kolejnej operacji może się zacząć po zakończeniu partii transportowej zrealizowanej w poprzedniej operacji optymalizacja kolejności zleceń włączenie tej opcji spowoduje, że system zaproponuje optymalną kolejność realizacji zleceń System daje możliwość współpracy jednocześnie wielu planistów oraz dowolność planowania w układzie stanowisk, wydziałów, maszyn czy linii produkcyjnych. WSZECHSTRONNY MECHANIZM OPTYMALIZACJI reguły optymalizacji prowadzące do wydajnej produkcji poprzez planowanie bazujące na celach i wymaganiach produkcyjnych zarządzanie bilansowaniem w aspekcie: terminów realizacji, priorytetów, przychodów, pracy w toku, redukcji czasów przygotowawczych, pracy pozostałej do wykonania i wielu innych planowanie JIT (Just In Time)

7 systemy informatyczne SIMPLE Kalkulacja TKW zlecenia ZARZĄDZANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI tworzenie technologii bazowych i wariantowych produkowanych wyrobów również w trybie wsadowym, z możliwością stosowania zamienników i prowadzenia kalkulacji kosztów normatywnych obsługa komórek produkcyjnych, w której jest wykonywana (wydział produkcyjny, centrum obróbcze, gniazdo maszyn) określenie czasu normatywnego wykonania przygotowawczo-zakończeniowy (TPZ) i czas jednostkowy (TJ) dla czasu pracy maszyn i operatorów definiowanie listy zasobów wejściowych operacji (materiały, półfabrykaty, materiały technologiczne, usługi) oraz listy produktów wyjściowych z operacji - może być ich wiele obsługa procesów równoległych, sekwencyjnych oraz procesów o charakterze sieciowym ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I DYSTRYBUCJĄ bilansowanie potrzeb materiałowych (MRP) bezpośrednio z zamówień od odbiorcy, planu produkcji lub ze zleceń produkcyjnych tworzenie zapotrzebowań materiałowych z poziomu MRP dla poszczególnych komórek produkcyjnych na brakujące surowce oraz zlecenia produkcyjne na półwyroby i wyroby gotowe generowanie planu zakupów na podstawie otrzymanych zapotrzebowań, obsługa wielu planów równocześnie, oznaczanie pozycji wymagających zakupu w trybie przetargowym możliwość ustalenia warunków współpracy z dostawcami, kontrola dostaw i tworzenie rankingów dostawców rozliczanie zapotrzebowań z dostawami, obsługa cenników zakupu i magazynów dostawców wprowadzanie i kontrola realizacji umów zawartych z dostawcami kontrola wprowadzanych dokumentów zakupu na magazyn z otrzymanymi dokumentami dostawy szczegółowa kalkulacja kosztów materiałów (kalkulacja kosztów nabycia) obsługa procesów handlowych i dystrybucyjnych

8 EWIDENCJA I REALIZACJA ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH obsługa zleceń produkcyjnych opartych na zdefiniowanych technologiach lub strukturach BOM generowanych automatycznie na podstawie zamówień od odbiorców, z modułu MRP lub planu produkcyjnego lub uruchamianych jednostkowo, planowanie produkcji wyrobów (MSP) różne tryby planowania (produkcja na zamówienie, montaż na zamówienie, produkcja na zapas) bilansowanie potrzeb produkcyjnych (MRP) uwzględniające terminy realizacji, produkowane ilości, potrzeby materiałowe, zasoby ludzkie i sprzętowe, planowanie i harmonogramowanie produkcji pod kątem zleceń, zasobów ludzkich czy zaplecza maszynowo-narzędziowego w SIMPLE.APS wizualizacja graficzna planu produkcji, harmonogramu oraz przebiegu realizacji produkcji w wykresach Gantta, optymalizacja zleceń produkcyjnych pod kątem terminów, priorytetów oraz dostępnych zasobów (ludzi, surowców i maszyn) Ewidencja czynności na zleceniu Integracja z czytnikami kodów kreskowych automatyczna rejestracja dokumentów magazynowych RW i PW z obsługą braków prowadzenie dokumentacji warsztatowej obsługa kart pracy ludzi z automatycznym powiązaniem z listami płac oraz kart pracy maszyn obsługa kooperacji powiązana z dokumentami zakupu usług możliwość korzystania z przenośnych czytników kodów kreskowych rozliczanie kosztów - normatywnych i rzeczywistych współpraca z programem MS PROJECT, harmonogramowanie zleceń oraz bilansowanie obciążeń zasobów wykorzystywanych w operacjach produkcyjnych współpraca z pakietem MS Office w zakresie eksportu i importu danych do arkusza Excel integracja z zewnętrznymi systemami funkcjonującymi na linii produkcyjnej za pomocą technologii EDI i Webservices ROZDZELNIA ROBÓT Funkcjonalność Rozdzielnia Robót, pozwala na zarządzanie przydziałem ludzi i maszyn do zleceń produkcyjnych. Funkcjonalność działa w połączeniu z systemem kadrowym zapewniając obsługę kalendarzy (m.in. zwolnień i urlopów) zarządzanie zasobami ludzkimi i stanowiskami produkcyjnymi w kontekście zaplanowanych zleceń produkcyjnych tworzenie harmonogramu prac w powiązaniu z planem produkcji badanie obciążenia ludzi i stanowisk produkcyjnych dokonywanie i zmiany przydziału oraz generowanie karty prac

9 systemy informatyczne SIMPLE ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI BOM definiowanie struktur wyrobu gotowego BOM (Bill of Material), obsługa grup zamiennych, składników wymaganych i opcjonalnych zarządzanie strukturami BOM poprzez dostarczanie informacji koniecznych do określenia konfiguracji produktu i kalkulacji cenowej ofert sprzedaży obliczanie wielkości zleceń produkcyjnych i zaopatrzeniowych na podstawie skonfigurowanego produktu wraz z uwzględnieniem ich priorytetów PLATFORMA SIMPLE.B2B Zautomatyzowanie, ujednolicenie i podniesienie efektywności procesów biznesowych zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem oraz jego partnerami biznesowymi. Zastosowanie nowoczesnego systemu zarządzania łańcuchem dostaw pozwala znacząco usprawnić i zautomatyzować procesy biznesowe, zwłaszcza wymagające wspólnego działania wielu firm. Dlatego też platforma SIMPLE.B2B zawiera interfejs WWW dający dostęp do informacji o obsługiwanych procesach. Odbiorca jak i dostawca mogą pracować w swoich własnych systemach ERP lub na portalu internetowym systemu, używając swoich formatów wiadomości, ze swoimi indeksami towarowymi. SYSTEM DOKONUJE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH OPERACJI TAKICH JAK: konwersja formatu odbiorcy na format dostawcy translacja indeksów towarów elektroniczne przesyłanie dokumentów szyfrowanie wysyłanych danych uruchomienie przepływu pracy automatycznie, bez ingerencji operatora WSPARCIE RELACJI Z DOSTAWCAMI: składanie zamówień do dostawców potwierdzenie zamówienia i stanu realizacji przez dostawcę dostawa towarów fakturowanie przez dostawcę WSPARCIE RELACJI Z ODBIORCAMI: rejestracja zamówienia od odbiorcy dostawa towarów (generowanie PZ u odbiorcy na podstawie WZ) sprzedaż (generowanie faktury zakupu u odbiorcy na podstawie faktury sprzedaży) publikacja informacji o stanie realizacji procesów z odbiorcą w portalu WWW systemu SIMPLE.B2B

10 WSPÓŁPRACA Z MS PROJECT System współpracuje z programem MS PROJECT zapewniając harmonogramowanie zleceń oraz bilansowanie obciążeń zasobów wykorzystywanych w operacjach produkcyjnych. Zdefiniowane w zlecenia mogą być transferowane do MS PROJECT. W systemie tym mamy możliwość tworzenia harmonogramu realizacji zlecenia z automatyczną aktualizacją terminów uwzględniającą kalendarze własne zasobów (maszyn lub pracowników, np. w związku z urlopami lub wyłączeniami remontowymi). Możliwe jest także tworzenie nowych relacji operacji (przydając im np. powiązania sieciowe), przeprowadzenie operacji zrównoważenia przeciążeń potencjału, tworzenie specjalizowanych raportów. SIMPLE.BI Internetowa aplikacja dla szczebla kierowniczego, pozwalająca na przygotowanie, publikację i współdzielenie dokumentów, raportów, wskaźników i analiz. ANALIZY standardowe raporty m.in. karta technologiczna, karta kalkulacji TKW, przewodnik warsztatowy zlecenia, rozliczenie zlecenia analizy finansowe w zakresie planowanych i rzeczywistych kosztów i przychodów analizy kosztów bezpośrednich w zakresie odchyleń w zużyciu materiałów i robocizny dla poszczególnych zleceń produkcyjnych analizy porównawcze technicznego kosztu wytworzenia dla jednego wyrobu produkowanego na różnych zleceniach produkcyjnych zaawansowane analizy wykonanej sprzedaży i osiąganych marż analizy rentowności poszczególnych elementów struktury organizacyjnej i produkowanych wyrobów budowanie wielowymiarowych raportów w oparciu o technologie OLAP i hurtownie danych NOWA FUNKCJONALNOŚĆ SIMPLE S.A. jako producent ma możliwość tworzenia i wprowadzania wszelkich modyfikacji oraz nowych funkcjonalności do systemu, dopasowując go do wszelkich oczekiwań, potrzeb i specyfiki procesu produkcyjnego danego przedsiębiorstwa. jako jedyny system dostępny na polskim rynku został wzbogacony o fukcjonalność spełniającą standardy IFRA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Substancji Zapachowych) wykorzystywane w przemyśle spożywczym i chemicznym. System zapewnia kontrolę procentową norm składników wprowadzonych do receptury wyrobu i monitoruje ich poziom w generowanym raporcie. Jeżeli wynik jest prawidłowy technologia wyrobu finalnego (receptura) pozwala na wydruk tabeli klas IFRA dla wyrobu finalnego.

11 systemy informatyczne SIMPLE REKOMENDACJE Doświadczenie firmy SIMPLE S.A. w usprawnianiu procesu produkcyjnego w polskich przedsiębiorstwach dało odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów. Efektywność naszych produktów doceniają kluczowi użytkownicy, czego efektem są liczne referencje, które udostępniamy na życzenie klienta. Warszawska Fabryka Dźwigów Translift w Warszawie ( )Wybrane moduły regulują i przyspieszają pracę w istotnych obszarach naszej działalności. Wspierają prowadzenie księgowości i polityki finansowej, ułatwiają prowadzenie gospodarki magazynowej, pomagają zarządzać majątkiem trwałym i produkcją. Dzięki nowym rozwiązaniom SIMPLE wzrósł poziom obsługi wewnętrznych procesów biznesowych w firmie.( ) FAMAS S.A. w Łodzi ( )Dzięki wdrożeniu systemu SIMPLE.ERP kierownictwo firmy otrzymuje w wymaganych terminach pełną informację niezbędną do zarządzania firmą, przy jednoczesnym zmniejszeniu pracochłonności jej tworzenia. W obszarze produkcji dzięki wyodrębnieniu w procesie produkcyjnym poszczególnych gniazd roboczych, możemy dokładnie monitorować ich koszty rodzajowe, oraz pełne koszty wytworzenia poszczególnych wyrobów. Przyjęte rozwiązanie usprawniło również proces planowania kosztów wytworzenia dla nowych wyrobów. ( ) Bell PPHU Krzysztof Pałyska w Józefowie (...)W chwili obecnej wiedza na temat opłacalności kontraktu jest dostępna juz na poziomie negocjacji. Wykorzystanie systemu SIMPLE.ERP przyniosło także wymierne korzyści w zakresie estymacji zapotrzebowania na surowce i opakowania dla każdego z realizowanych zleceń. Z dużą dokładnością wiadomo jakie środki finansowe należy przeznaczyć na realizację kontraktu. Wcześniej pozyskanie takich danych było trudne lub niemożliwe"( ) Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie ( )Dziś dysponujemy dokładnymi informacjami o zleceniach produkcyjnych, o etapie na którym znajduje się zlecenie, o surowcach które zostały wykorzystane w trakcie jego realizacji oraz, kto, jaką operację i kiedy wykonał. Po zakończeniu produkcji etykiety na produkty są drukowane z systemu wraz ze wszystkimi potrzebnymi parametrami (numerami partii, serii, terminem ważności). Koszty produkcji rozliczamy bardzo dokładnie. ( ) Fabryka Narzędzi Kuźnia S.A. w Sułkowicach (...)We wdrożonym systemie ERP zdefiniowano procesy technologiczne, ewidencję zleceń produkcyjnych i rejestrację kosztów pracy. W oparciu o zgromadzone w systemie dane i zdefiniowaną technologię generowane są kalkulacje. Na zleceniach gromadzone są rzeczywiste koszty bezpośrednie, związane z realizacją samego zlecenia, z możliwością ich porównania do kosztów normatywnych. Celem efektywnej gospodarki materiałowej jest utrzymywanie stanów magazynowych na niskim poziomie, aby nie zamrażać środków pieniężnych, jednak stan ten powinien być bezpieczny dla zachowania ciągłości produkcji( ). W systemie SIMPLE.ERP wdrożyliśmy także moduł odpowiedzialny za obsługę transakcji EDI.( ) Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej Sp. z o.o. ARMAK w Sosnowcu ( )Istotne zmiany nastąpiły przy kalkulacji i rozliczaniu zleceń produkcyjnych. Materiał wydawany na produkcję przypisywany jest do poszczególnych zleceń produkcyjnych, podobnie poprzez mechanizm kart pracy rozpisywana jest pracochłonność poszczególnych zleceń. Możemy więc analizować zarówno odchylenia od normatywów technologicznych jak i kosztowych i podejmować na ich podstawie decyzję o wprowadzeniu ewentualnych zmian. (...) Szczególnie przydatne są mechanizmy obsługujące odchylenia.( ) ZAPRASZAMY NA

12 24 lata doświadczenia SIMPLE S.A. ul. Bronisława Czecha 49/ Warszawa tel.: (22) fax.: (22) SIMPLE S.A. - Oddział Rzeszów ul. Rejtana 53A Rzeszów tel.: (17) fax.: (17) SIMPLE S.A. - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Lublin ul. Wolska 11A/ Lublin tel. kom: Gepard Biznesu 2011 SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Bronisława Czecha 49/51, Warszawa, KRS: , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: ,00 PLN, NIP: , REGON:

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo