Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ź ź Ś Ń

2 Ł Ż Ż Ą Ż Ż

3 ź Ż Ż Ż Ż

4 Ż Ł Ł Ż

5 Ą ź

6 6 2(1.4)/2000 utrudniai one tfawienie, a take zlvikszaj zawartocukru we kr.wi. Zby dua zawarto cukn-r jest batdzo ryzykowna dla osb z chorcb Parkinsona - niekiedy doprowadza do hipoglikemii, niekiedy zana pogtanicze cukrzycy; Powers jest wic bardzo ostrony pod tym wzgldem. Przyzwczai si do noszenia ze sob maych porcji jedzenia _ pojada1c pfzez cay dzien - takich jak na przyklad surowe orzeszki ziem^ ne, plasterki indyka, wiejski ser' Kadzie nacisk na niezbdnopotraw wknistych, jedzc mnstwo kasz, owsiank i rne rodzaje ottbw; kadego wieczorur je poza m misk,,pikne j, radosne j kaszy". VaIczc z wieczna suclrociw ustach (,,w ustach mam pustyni Sahar'') siga po kostki lodu, bezpestkowe zieione winogrona i orue:wiajc gum do ucia. Aktywnoc fizyczna jest oczywicie gwnym czynnikiem w walce Powersa ze skutkami choroby Parkinsona; podkrelaon, e kazde wiczenie musi by pod wzgldem neurologicznym ruczej stymulr-rjc e ni'wy czerptrjce. oznacza to skupienie si na naptaniu miniprostownikw, jako przeciwiestwa minizginaczy, ktrymi pracujemy tak czsto w zyciu codziennym' kiedy tylko podnosimy filiank kawy lub myjemy zby.,,mttsicie przy Parkinsonie obra inn drog _ dodaje. _ Musicie sign wstecz jak pywak plyncy slem grzbietowym' Ja mog siedzc na awce wycisn i kucn ze L25 kilogramami, a1e nie mog powrci do poprzedniej pozycji Moje rce staj si 1ak szczypce, a nogi - jak ow i nie mog zakonczyc tej gimnastyki''' Chcc zapobiec tego rodzaju wyczerpaniu' optzcowa on okoo 25 rcnych :wiczen przry'wraca1cych energi osobie wagi lekkiej, zaprojektowa tamyz cwiczeniami i sprzt do gimnastyki podtrzymujcy cay grzbiet. Przd diagnoz Powers byl wielkim wyznawc uzdr aw lajcy ch waciwo ci wody. T eraz, bd. chory, jest jeszcze bardziej przekonany o tych waciwociach' Poniewaz choroba Parkinsona osabia jedn czcciaa do tego stopnia, e )edna noga dociska silnie, a druga wlecze si, choroba prawie uniemozliwia przeprowaclzenie proby sef cowo-n aczy nlow ej na ldzie Inaczej jest w wodzie.,,basen pobudza was i "doadowuje". Ruch w wodzie wzmacnia obwodowy system nerwowy i zlviksza ttno. wychodzc, czujemy si cudownie''.. ostatnim elementem wskazwek Powersa, doczcych walki z chorob Parkinsona, jest codzienny masa; wieruy, e zabiegi krgarskie s bardzo istotne w przypadku problemw kostnominiowych.codzienny masa powinien by, dodaje, bardzo lekki, w przeciwiestwie do gbokiego masau stosowanego w sporcie' ktry mogby wywoa zmczenie przez kilka nastpnych dni. Masa pomaga w ten sposb, Że powoduje doprowadzenie kfwi i tlenu do mini i jednoczenie eliminacj toksyn i kwasu mlekowego. Masa powoduje rwniez uczucie bogocii przywraca wiele energii ciau',,poniewaz macie bardzo mao energii przy chorobie Parkinsona, wszystko nale ciau ptzywtaca, a nie usuwa z niego'' _ mwi Powers, dodajc, e ma szczcie, t ma nafzeczofl z wieloletni praktyk masażystki * terapeutki.,,potrzebujesz mioci,podpory emocjonalnej i towarzysza Iub prn1jaciela. 'Wszystko to zawdziczam jej". Powers zastana:wia si, czy napicia zwizane z jego dzialalnociza'wodow _ 77 7at jako Makler giedowy, wieloletni trenef wyczynowej gimnaski i wiele lat jako prezentef telewizyjny _ spowodoway teraz spadek si Zylvotnych, czynic go nieodpornym na chorob Parkinsona. Ale porzuci rozyvaania, na ile jego zycie mogoby by inne. Teraz jest zbyt dl-lzo do zrobienia i zby duo innych ltldzi w ch samych tarapatach, ktrym trzeba dodawa odwagi do dalszego cia.,,nauczyem si kocha ltrdzi niepenosprawnych. Lubi z nimi tozmawia' opowiada im ka:waly i spdza z nimi cay dzien oni patrz na mnie, poniewaz mam duze muskuy, a jednak nie mog zby dobrue chodzi. Gdy widz kogokulejcego idcego strom ulic to wiem, ze to jest zxvycizca.",,powinnicie mie w zyciu matzenia - mwi Powers _ i dydo ich vrzeczywlstnienia. Ja na ptzykad chciabym pojna ryby z tyml "wielkimi kapitanami" ktrego z sobotnich rankw''. (Jest to wolny przekad ar'tykuu,,mr America Coping with Parkinson's'', jaki ukaza si w czasopimie APDA (The American Parkinson Desease Association, Inc.) w numefze jesiennym f999 r.)

7 Ż Ż Ż Ł ź

8 Ń Ż Ż Ł Ż Ą Ł

9 Ż

10 \Tr o/1 1 /1nfin. _1\ nej elektrody i elektrokoa gulatora, dziki temu rozmiar zniszczenia jest cileokrelony' Pned elektrokoagulacj mzgu u wszystkich pacjentw jest mlefzona opornotkanki mzgowej oraz jest wykonywana stymulacja mzgu prdem o wysokiej czstotliwoci (ustapienie sztywnoci lub dren w zalenoci od wczeniejwybranego celu w trakcie stymulacji) i niskiej Czstotlivroci (pobudzenie drog ruchowych w trakcie stymulacji). py, ktra zrewolucjonizowaa leczenie tej choczynnoci te upewniaj nas w trakcie opefaroby, co byo przyczyn, i odstpiono od le- Cji o poprawnoci wybranego wczeniej czenia metod operacji. Jednak po kilku la- w komputerze celu. tach okazao si, Że cotaz czciejpojawiay Talamotomi lub palidotomi mozemy si przypadki oporne na leczenie levodop, w czasie jednej procedury wykona tylko jedco sprawio, i u niektrych chorych wystpi- nostronnie. w ruzie potrzeby mona j. poa ',lekooporno'',wymagajca w duszym wtotzyc po drugiej stronie dopiero po upyleczeniu Cotaz wikszych dawek preparatu' wie miesicy. lw pitej dobie po zabtegu co z kolei wywoao Szereg ubocznych i nie- operacyjnym v/ celu oceny lokahzacji i rozkorzystnych skutkw - i w latach 90 nastpi miaru uszkodzenia wykonujemy MRI gowy. 's7 powrt do zabiegow operacyjnych, i to roku 7999 w naszej Klinice wykonalimy w sposb batdzo nowoczesny. 20 udanych (wszystkie zaplanowane) operacji W Polsce metody leczenia choroby Parkinso- funkcjonalnych u osb z chorob Parkinsona. na opefacyjnie s powszechnie znane, stosuje Leczenie operacyjne wraz z l4-dniowym si je w wielu polskich szpltalach, w naszej przygotowaniem kosztuje 5 tysicy złotych. Klinice, ktr kieruj, leczenie operacyjne pa- w obecnej chwili Kasy Chorych udzielaj procjentw z chotob Parkinsona w)rkonujemy, mesy' czyli kady pacjent moze otrzymac gdy leczenre zachowawcze jest nieskuteczne zwtot kosztw leczenia, jednak mtrsi o to Stapomimo stosowania duzych dawek lekw ra si ind1.widualnie. p.parkinsonowskich. Rodza) stosowanego zav roku biecym tj. 2oo0 truraj statania biegu operacyjnego zaiey od objaww, ktre v/stpne w Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej wystpuj u chorego. Jeeli w obrazie choroby Kasie Chorych w Bydgoszczy o pen refundadominuje wzmoone napicie miniowe cj kosztw leczenia, wnioskodawc jest Kui sztywno' proponujemy choremu palidoto- jawsko-pomorskie Stowarzyszenie osb mi (zniszczenie wewntrznej czcigaki bla- z Chorob Parkinsona w Inowrocawiu. 'W dej), natomtast jeeli na p an pierwszy wysuwa naszej Klinice istnieje mozliwowszczesi drzenie mimowolne koczyn, wykonujemy pienia stymulatorw mzgowych (celem jest Jak metod operacji stosuje Pan tu leczeniu cboroby Parkinsona? Zabtegi operacyjne w leczeniu choroby Parkinsona wykon1nvane byy na ptzeomie lat 60 i 70, stosowano wwczas metod tzw. wenkulograf\i - tj. nawiercano otwr w Czaszce wprowadzano kontrast do ukadu komorowego itd. - zabtegby bardzo bolesny i ucizliwy dla pacjenta. \f latach 70 wprowadzono w leczenitr choroby Parkinsona preparat levodo- i (zniszczenie jdt a p oredni ob o cznego wzgrza). oba wymienione vq1,ej zabiegi s wykon1vane w znteczuleniu miejscowyffi, przy tlyciu famy stereotakcznej, ktor przykrca si do gowy chorego. wykonane wczeniejw naszym szpitalu bez rumy stefeotaktycznej obrazy MRI gowy chorego nakada si na uzyskane w trakcie zabiegu obrazy CT gowy (z rum stereotaktyczn), co pozwala na okrelenie z du dokadnociopisanych wyzej celw. wykonujemy to, wykorzystujc nowoczesny sprzt komputerowy. Niszczenie tkanki mzgowej odbywa si na zasadzie elektrokoa gtrlacji, za p omoc sp e cj altal amotom jdr o n is kowz g r za)' Ef ektem j e st je dno czaso - we ustpienie drzenia i sztywnociw przeciwstronnych konczynach. Koszt -wszczepienia smulatora w naszej klinice jest taki sam jak w opefacji neuroablacyjnych. Ze wzgldl na wysoki koszt neurostymulatora (ok. 10 tys. USD) pacjent musi zakupi go sam. Dzikuj za tak szczegowe informacje. Dla zainteresowanych podajemy adres wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik ul. Powstacw warczawy L Bydgoszcz tel. O , O :

11 Ż ź Ż Ż

12 Ą Ł Ś Ą

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

Życie z niewydolnością serca

Życie z niewydolnością serca Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak Życie z niewydolnością serca Poradnik dla pacjentów www.servier.pl Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich

Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich Monika Tomaszewska* Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona Albert Einstein Początek ogromnego postępu, jaki

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Wstep 3. Informacje dla rodziny, przyjaciol I odwiedzajacych 4. Pobyt na oddziale intensywnej terapii 9

Wstep 3. Informacje dla rodziny, przyjaciol I odwiedzajacych 4. Pobyt na oddziale intensywnej terapii 9 Spis tresci Strona Wstep 3 Informacje dla rodziny, przyjaciol I odwiedzajacych 4 Pobyt na oddziale intensywnej terapii 9 Kiedy opuszczasz oddzial intensywnej terapii 11 Powrot do domu Jak bedzie teraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE

BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE Konkretne przypadki kliniczne Przykłady kliniczne zastosowania BioBranu, jako środka wspomagającego w leczeniu niektórych chorób onkologicznych: 1. Rak żołądka Nazwisko: R.S.

Bardziej szczegółowo