Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe obiekty AutoCAD-a"

Transkrypt

1 LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu polece pojawi si pytanie o pocztkowy punkt rysowanej linii: Polecenie: line Okrel pierwszy punkt: 2. Wpisz w wierszu polece współrzdne punktu pocztkowego linii i wcinij Enter Polecenie: line Okrel pierwszy punkt: 100,50 <Enter> 3. Po okreleniu punktu pocztkowego w wierszu polece pojawi si zapytanie o nastpny punkt nale cy do linii Okrel nastpny punkt lub [Cofaj]: 4. Wpisz współrzdne nastpnego punktu bdcego punktem kocowym linii i wcinij Enter Okrel nastpny punkt lub [Cofaj]: 200,150 <Enter> 5. Zakocz rysowanie linii wciskajc Enter Zad2. Narysuj nastpujc figur uywajc trybu ortogonalnego i menu siatka i skok (długo boków tej figury ma wynosi 15 jednostek) 1. Włcz opcje SIATKA, SKOK, ORTO 2. W menu Narzdzia->Ustawienia rysunkowe ustaw wielko skoku na 15 jednostek 3. Narysuj figur klikajc myszk na poszczególne wierzchołki. 1

2 Współrzdne wzgldne (przesunicie o 100 w kierunku x i o 200 w kierunku y) Zad3. Uywajc jednostek wzgldnych narysuj prostokt o szerokoci 200 jednostek i wysokoci 100 jednostek Współrzdne biegunowe odcinek o długoci 100 jednostek pod katem 30 o Zad4: Narysowa lini o długoci 200 jednostek i kcie nachylenia -30. Pocztek linii ma znajdowa si w punkcie o współrzdnych (251.5,-10.25) (patrz rys. poniej) 1. Wybierz polecenie rysowania linii i wpisz współrzdne punktu pocztkowego Polecenie: line Okrel pierwszy punkt: 251.5, <Enter> 2. Wpisz współrzdne nastpnego punktu bdcego punktem kocowym odcinka poprzez podanie jego długoci i nachylenia wzgldem osi X (wsp. biegunowe) i wcinij Enter Okrel nastpny punkt lub <Enter> 3. Zakocz rysowanie linii 2

3 OKRGI - sposoby wyznaczania: Zad5. Przetestuj kady ze sposobów rysowania okrgów: - rodek okrgu w punkcie (100,100) i R=100 - rodek okrgu w punkcie (200,200) i rednica rednica okrgu od punktu (400, 400) do punktu (500,500) - wska dowolne 3 punkty i wyznacz okrg - wska dwa okrgi do których ma by styczny nowy okrg i wprowad z klawiatury jego promie (np. R=25) - wska trzy okrgi do których ma by styczny nowy okrg Zad6. Narysu okrgi jak na rysunku (eby ponownie wybra ten sam punkt jako rodek okrgów naley przy okrelaniu rodka ) Zad7. Narysuj okrgi jak na rysunku 3

4 ŁUKI Zad8: Narysowa łuk oparty na ciciwie o długoci 150 jednostek. Pocztek łuku ma znajdowa si w punkcie o współrzdnych (200, 50) a rodek łuku w punkcie (280, 100) 1. Z menu Rysuj -> Łuk wybierz pozycj Pocztek,rodek,ciciwa 2. Podaj kolejno współrzdne punktu pocztkowego łuku, jego rodka i długo ciciwy, na której jest zbudowany zarwierdzajc kad z nich przyciskiem Enter Polecenie: arc Okrel punkt pocztkowy łuku lub [rodek]: 200,50 Okrel drugi punkt łuku lub [rodek/koniec]: c Okrel rodek łuku: 280,100 Okrel punkt kocowy łuku lub [Kt/cIciwa]: i Okrel długo ciciwy: 150 PROSTOKT Zad9. Narysowa prostokt o szerokoci linii równej 4 jednostki i zaokrglonych naronikach (promie zaokrglenia 20 jednostek). Wymiary prostokta naley przyj dowolnie 1. Wpisz w wierszu polece komend rysowania prostoktów prostokt 2. Okrel grubo linii prostokta. W tym celu wpisz w wierszu polece liter S i wcinij Enter. Nastpnie wpisz podan w treci wiczenia grubo i wcinij Enter 4

5 3. Podaj promie zaokrglenia naroników. Wpisz w wierszu polece Z, wcinij Enter, wprowad promie zaokrglenia i zatwierd warto wciskajc Enter 4. Narysuj dowolny prostokt Polecenie: prostokt Okrel pierwszy naronik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrgl/Grubo/Szeroko]: S Okrel szeroko linii prostoktów <0.0000>: 4 Okrel pierwszy naronik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrgl/Grubo/Szeroko]: Z Okrel promie zaokrglenia prostoktów <0.0000>: 20 Okrel pierwszy naronik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrgl/Grubo/Szeroko]: Okrel kolejny naronik lub [Wymiary]: Zad10: Narysowa prostokt o sfazowanych naronikach (wielko fazowania 20 jednostek). Wymiary prostokta naley przyj dowolnie 1. Wybierz polecenie rysowania prostoktów 2. Podaj wielko fazowania naroników. W tym celu wpisz w wierszu polece F, wcinij Enter, wprowad wielko fazy 20 jednostek i zatwierd warto wciskajc Enter (oba wymiary fazy s sobie równe) 3. Narysuj dowolny prostokt Polecenie: prostokt Aktualne tryby rysowania prostoktów: Zaokrglenie= Szeroko= Okrel pierwszy naronik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrgl/Grubo/Szeroko]: F Okrel pierwszy wymiar fazy prostoktów < >: 20 Okrel drugi wymiar fazy prostoktów < >: 20 Okrel pierwszy naronik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrgl/Grubo/Szeroko]: Okrel kolejny naronik lub [Wymiary]: 5

6 WIELOBOKI Istnieje moliwo rysowania wieloboków foremnych majcych od 3 do 1024 boków. Mona rysowa wieloboki poprzez okrelenie jego: - boku - rodku i promienia okrgu wpisanego w wielobok - rodku i promienia okrgu opisanego na wieloboku Zad10. Narysuj szeciokt o boku równym 60 jednostek Zad11. Narysuj piciokt i okrg opisany na tym piciokcie rodek okrgu ma znajdowa si w punkcie (200,150), jego promie powinien mie 100 jednostek 6

7 POLILINIA Zad12. Uywajc polilinii narysuj dowolny trójkt. Obok narysuj trójkt uywajc linii. Porównaj teraz oba trójkty poprzez kliknicie myszk dowolnego boku kadego z trójktów, zauwa w jaki sposób s zaznaczone oba trójkty. Jak wida trójkt narysowany polilini zaznaczył si cały niezalenie od tego, który z boków został wskazany natomiast w trójkcie narysowanym lini zaznaczony został tylko jeden, wskazany bok Zad13. Narysowa dowolny trójkt za pomoc polilinii tak, aby kady z boków miał inn szeroko 1. Wybierz polecenie rysowania polilinii 2. Okrel współrzdne pierwszego wierzchołka trójkta wpisujc wartoci w wierszu polece lub wskazujc połoenie myszk na obszarze roboczym 3. Wpisz w wierszu polece liter s (dua litera w wyrazie Szeroko) i wcinij Enter [łuk/zamknij/półszeroko/długo/cofaj/szeroko]: s <Enter> 4. Podaj pocztkow szeroko rysowanej linii Okrel szeroko pocztkow <0.0000>: 5 <Enter> 5. Podaj szeroko kocow rysowanej linii (w tym przypadku jest ona równa szerokoci pocztkowej) Okrel szeroko kocow <5.0000>: <Enter> 6. Okrel kolejny wierzchołek trójkta 7

8 7. Wprowad analogicznie jak dla boku pierwszego szeroko dla boku drugiego i okrel trzeci wierzchołek trójkta 8. Okrel grubo boku trzeciego w podobny sposób 9. Wpisz w wierszu polece liter z i zatwierd operacj klawiszem Enter [łuk/zamknij/półszeroko/długo/cofaj/szeroko]: z <Enter> Zad14. Wykorzystujc polilini narysowa strzałk zgodnie z rysunkiem 1. Wybierz polecenie rysowania polilinii 2. Wska myszk dowolny punkt pocztkowy rysowanej strzałki 3. Ustaw szeroko linii strzałki na 20 jednostek (analogicznie jak w poprzednim wiczeniu) [łuk/zamknij/półszeroko/długo/cofaj/szeroko]: s <Enter> Okrel szeroko pocztkow <0.0000>: 20 <Enter> Okrel szeroko kocow < >: <Enter> 4. Okrel długo linii prostej (200 jednostek) i wcinij Enter Okrel nastpny punkt lub <Enter> 5. Zdeniuj gruboci lini tworzcej grot strzałki [łuk/zamknij/półszeroko/długo/cofaj/szeroko]: s <Enter> Okrel szeroko pocztkow < >: 50 <Enter> Okrel szeroko kocow < >: 0 <Enter> 6. Podaj długo grota strzałki Okrel nastpny punkt lub <Enter> 7. Zakocz rysowanie polilinii wciskajc Enter Zad15. Uywajc polilinii narysuj poniszy obiekt (wykorzystaj opcj rysowania łuku za pomoc polilinii). Wymiary dowolne. 8

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A...

DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A... Spis treci: Wprowadzenie do projektowania w programie Mastercam X... 3 Interfejs programu Mastercam X.... 3 Najwaniejsze czci interfejsu:... 3 Skróty klawiszowe najczciej uywanych funkcji programu... 4

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania - na podstawie zarejestrowanych komputerowo w plikach dyskowych wartoci wydłuenia i obcienia próbki Opracował:

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1) Włodzimierz Gajda Program GIMP jest bezpłatnym narzdziem oferujcym bogate moliwoci obróbki grafiki komputerowej. Z powodu rónic interfejsu programu w stosunku

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni.

I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni. Powierzchnie Tworzenie i dodawanie danych do powierzchni W tej lekcji omówiono metody konstruowania nowej powierzchni TIN, a nast pnie dodawania do niej danych, obwiedni i linii nieci ci a tak e wybrane

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkowania sterownika DOS Printer

Instrukcja uytkowania sterownika DOS Printer Szanowni Pastwo Przekazujemy Pastwu program DOSprn wraz z niniejsz instrukcj. Program DOSprn oferuje moliwo drukowania z programów DOS'owych na nowych drukarkach atramentowych i laserowych. Wiele tanich

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 -

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Wprowadzenie do Mastercam X2-3 - Uruchomienie Mastercam a - 3 - Uruchomienie Mastercam a: - 4 - Wiadomoci o HASP i NetHASP. - 4 - Wybieranie Pomocy - 5 - Uywanie pomocy online

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH 109 Lista wicze laboratoryjnych 1. Konfiguracja płyty głównej 2. Instalacja dysku twardego SCSI 3. Konfiguracja macierzy RAID 4. Pamici zewntrzne 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo