Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres"

Transkrypt

1

2

3 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC i apartamenty GTC kontaktowe GTC shopping GTC residential Contact centres

4 Działalność Grupy / Activity of the Group GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) to czołowy deweloper w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, na Słowacji, w Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. GTC specjalizuje się w realizacji i zarządzaniu inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym. Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni * mkw. netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni * mkw. netto. Grupa posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,7 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy przekraczają 2,2 mld euro. Obecnie portfel GTC obejmuje 130 projektów zakończonych i realizowanych w głównych miastach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Akcje GTC notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowych indeksów MSCI i Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR 250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Od niedawna akcje Spółki są również notowane w indeksie CECE na giełdzie w Wiedniu. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni. GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) is the leading developer in the New Europe. GTC was established in 1994 in Warsaw and currently operates in Poland, Hungary, the Czech Republic, Romania, Serbia, Croatia, Slovakia, Bulgaria, Russia and Ukraine. GTC develops projects and manages completed properties in three key sectors of real estate: office buildings and parks, retail and entertainment centres and residential. GTC has developed * sq m of net space and currently is the owner of completed commercial property with a combined net area of * sq m. GTC also holds an impressive portfolio of new investments at various stages of development implying the construction of 1.7 million sq m of commercial and residential space. GTC s total assets exceed EUR 2.2 billion. GTC s portfolio currently comprises 130 projects (both completed and presently under development) in major cities throughout Central & Eastern Europe and South- East Europe. GTC s shares are listed on the Warsaw Stock Exchange in the prestigious WIG20 index. The Company s shares are also included in the international MSCI index and Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 index, as well as the GPR 250 index, which comprises the 250 biggest and most liquid real estate companies in the world, and the FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. GTC shares have recently been listed as well in the CECE index at the Vienna Stock Exchange. GTC s shareholders list includes the largest international and Polish institutional investors. * stan na dzień 30 czerwca 2011 / as of 30 June 2011 Globe Trade Centre

5 GTC: 15 lat obecności na międzynarodowym rynku nieruchomości 15 years on the international real estate market 130 projektów w 10 krajach Europy 130 projects in 10 European countries Wybudowane nieruchomości o powierzchni * mkw. Completed properties with an area of * sq m Właściciel * mkw. powierzchni komercyjnej Owner of * sq m of commercial space Portfel inwestycji umożliwiający realizację 1,7 mln mkw. inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych Investment portfolio implying construction of 1.7 million sq m of commercial and residential space Aktywa o wartości ponad 2,2 mld euro Assets of more than EUR 2.2 billion Wśród akcjonariuszy najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni Major Polish and international institutional investors among shareholders gtc.com.pl 2 3

6 Globe Trade Centre

7 Strategia i misja / Strategy and mission Strategia Grupy GTC koncentruje się na tworzeniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez budowę wysokiej jakości obiektów komercyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach w Polsce i innych krajach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Głównym celem Grupy jest dążenie do zrównoważonego wzrostu poprzez: geograficzną i sektorową dywersyfikację portfela nieruchomości, wykorzystanie różnych źródeł finansowania inwestycji oraz dobrych relacji z kluczowymi instytucjami finansowymi, selektywne pozyskiwanie, dzięki kapitałowi własnemu, gruntów o dużym potencjale i najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, realizowanie projektów przez spółki celowe i finansowanie ich przy pomocy atrakcyjnie oprocentowanych, gwarantowanych kredytów bankowych, zarządzanie inwestycjami przy pomocy doświadczonych managerów, wykorzystujących znajomość rynków lokalnych oraz rozległą wiedzę fachową, sprzedaż wybranych nieruchomości, w celu pozyskania kapitału na nowe inwestycje. The strategy of the GTC Group focuses on long-term value creation for its shareholders through development and management of high-quality commercial properties in attractive locations within Poland and other countries in Central & Eastern Europe and South- East Europe. The primary goal of the Group is to pursue sustainable growth through: diversification of its real estate portfolio by geography and industry, leveraging diversified sources of financing and good relations with key financial institutions, using its equity, selectively acquiring land with development potential and the highest expected returns, carrying out projects via special-purpose vehicles and financing them with secured bank debt at attractive interest rates, managing its investments with experienced managers combining local market intelligence and international expertise, sale of selected properties to raise capital for new investments. gtc.com.pl 4 5

8 Kamienie milowe / Milestones Początek działalności GTC w Warszawie GTC begins operations in Warsaw. Rozpoczęcie realizacji Mokotów Business Park na terenach Służewca Przemysłowego. Inwestycja zapoczątkowała powstanie jednego z największych obszarów biznesowych w Warszawie. Początek ekspansji na rynki poza Polską Czechy, Rumunia, Węgry. Otwarcie Galerii Mokotów. Pierwsze w Polsce centrum handlowo-rozrywkowe trzeciej generacji na stałe zmieniło handlową mapę Warszawy Construction of Mokotów Business Park begins in the post-industrial district of Służewiec Przemysłowy. The project sparked the creation of one of the largest business districts in Warsaw. Beginning of expansion outside of Poland in Czech Republic, Romania and Hungary. Opening of Galeria Mokotów, the first 3 rd -generation shopping mall on the constantly changing retail map of Warsaw. Oddanie do użytku budynku Globis w centrum Poznania pierwsza inwestycja biurowa GTC w Polsce zrealizowana poza Warszawą Delivery of the Globis building in the centre of Poznań GTC s first office project in Poland outside of Warsaw. Debiut GTC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Otwarcie Galerii Kazimierz w Krakowie Listing of GTC on the Warsaw Stock Exchange. Opening of Galeria Kazimierz in Cracow. Globe Trade Centre

9 Sprzedaż Mokotów Business Park największego wówczas parku biurowego w Europie Środkowo- Wschodniej, składającego się z dziewięciu budynków o łącznej powierzchni najmu mkw. Sukces publicznej oferty akcji GTC. Spółka uplasowała 1,712 mln nowych akcji, pozyskując 150 mln dolarów. Rozpoczęcie realizacji Platinium Business Park w Warszawie. Otwarcie pierwszego centrum handlowego GTC poza granicami Polski Avenue Mall w Zagrzebiu. Sprzedaż America House w Bukareszcie. Transakcja została przeprowadzona przy wycenie nieruchomości na poziomie 120 mln euro. Sprzedaż biurowca Lighthouse w Pradze przy wycenie nieruchomości na poziomie 76,5 mln euro. Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 800 mln złotych Sale of Mokotów Business Park, then the largest office park in Central & Eastern Europe, comprising nine buildings with a total rental area of sq m Successful completion of new shares offering. GTC placed 1,712 million new shares, raising USD 150 million. Beginning of construction of the Platinium Business Park complex in Warsaw. Opening of GTC s first shopping centre outside of Poland Avenue Mall in Zagreb. Sale of America House, a class A office building in the centre of Bucharest, based on the asset value of EUR 120 million. Sale of Lighthouse, an office building in Prague, based on the asset value of EUR 76,5 million. Issuance of bonds with a total par value of PLN 800 million. Oddanie do użytku czterech biurowców w Warszawie Delivery of four office buildings in Warsaw Ukończenie pierwszej inwestycji we Wrocławiu biurowca Globis. Completion of the Globis office building first investment of GTC in Wrocław. Pozyskanie kredytu refinansowego w wysokości 90 mln euro dla Galerii Kazimierz. Refinancing loan agreement for Galeria Kazimierz (EUR 90 million). Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 350 mln złotych. Issuance of bonds with a total par value of PLN 350 million. gtc.com.pl 6 7

10 Rozbudowa Platinium Business Park w Warszawie oraz ukończenie Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie Extension of Platinium Business Park in Warsaw and delivery of Kazimierz Office Centre in Cracow. Otwarcie trzeciego centrum handlowego GTC w Polsce Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Umocnienie pozycji GTC w sektorze nieruchomości komercyjnych poza Polską oddanie do użytku kompleksów biurowych w Budapeszcie i Bukareszcie. Podpisanie umowy kredytowej w wysokości 147 mln euro na realizację Galerii Harfa w Pradze. Pozyskanie kredytu refinansowego w wysokości 205 mln euro dla Galerii Mokotów. Zakończenie budowy pierwszych faz projektów biurowych w Łodzi i Katowicach University Business Park oraz Centrum Biurowego Francuska. Otwarcie kolejnych centrów handlowych GTC Galerii Harfa w Pradze oraz Galerii Stara Zagora w Bułgarii. Pozyskanie 80 mln euro na refinansowanie biurowca City Gate w Bukareszcie. Sprzedaż biurowców Topaz i Nefryt w Warszawie przy wycenie budynków na poziomie 79 mln euro. Otwarcie drugiego centrum handlowego w Chorwacji Avenue Mall Osijek. Sprzedaż pozostałych 50% udziałów w Galerii Mokotów w momencie transakcji centrum zostało wycenione na 475 mln euro. Otwarcie centrum handlowego Galleria Arad w Rumunii Opening of GTC s third shopping mall in Poland Galeria Jurajska in Częstochowa. Strengthening of GTC s position on the commercial real estate market outside of Poland with delivery of office buildings in Budapest and Bucharest. Loan of EUR 147 million for development of Galerie Harfa, Prague. Refinancing loan agreement for Galeria Mokotów (EUR 205 million). Completion of the first phases of office projects in Łódź (University Business Park) and in Katowice (Francuska Office Centre). Opening of other GTC shopping malls Galerie Harfa in Prague and Galeria Stara Zagora in Bulgaria. Refinancing loan agreement for the City Gate office complex in Bucharest (EUR 80 million). Sale of Topaz and Nefryt office buildings in Warsaw, based on assets value of EUR 79 million. Opening of Avenue Mall Osijek, GTC s second shopping centre in Croatia. Sale of remaining 50% stake in Galeria Mokotów, Warsaw. The transaction valued the asset at EUR 475 million. Opening of Galleria Arad shopping centre in Romania. Globe Trade Centre

11 gtc.com.pl 8 9

12 Nagrody GTC / Awards Nagroda dla Dewelopera Roku 2004 w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie CEE Real Estate Quality Awards. Jedno z najważniejszych wyróżnień branżowych w Europie, przyznawane przez CEE Insight Forum firmom, projektom i osobom mającym największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie. Nagroda dla Najlepszego Centrum Handlowego 2005 roku dla Galerii Kazimierz. Nagrody przyznawane przez branżowy magazyn Construction & Investment Journal Developer of the Year 2004 in Central & Eastern Europe in the CEE Real Estate Quality Awards. Among the most important industry distinctions in Europe, awarded by CEE Insight Forum to companies, projects and individuals who have made the greatest contribution to the development of the real estate market in the region. Best Shopping Centre of 2005 for Galeria Kazimierz. Awards assigned by industry magazine Construction & Investment Journal. Statuetka Byki i Niedźwiedzie dla najlepszej inwestycji w spółkę giełdową z indeksu WIG20. Nagrody przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet spółkom, instytucjom i osobom, które najbardziej wyróżniły się na rynku kapitałowym Bull & Bear statuette for GTC for the best investment in a listed company from the WIG20 index. Awards assigned by financial daily Parkiet to the most distinguished companies, institutions and individuals on the Polish capital market. Diament Forbesa dla najcenniejszej firmy w kategorii: duże przedsiębiorstwa. Prestiżowy ranking jednego z najbardziej opiniotwórczych pism na świecie. Do rankingu trafiają przedsiębiorstwa, których wartość zwiększyła się najszybciej od chwili rynkowego debiutu Forbes Diamond Award for the most valuable company in the category of large companies. Prestigious ranking by the Polish edition of Forbes, one of the world s leading business magazines, awarding companies whose value has increased the fastest since going public. Globe Trade Centre

13 Nagroda magazynu Newsweek dla najbardziej wartościowej firmy deweloperskiej na polskim rynku. Award from the Polish edition of Newsweek magazine for the most valuable real estate development company on the Polish market. Nagroda dla Dewelopera Roku 2007 (CEE Real Estate Quality Awards). Developer of the Year 2007 (CEE Real Estate Quality Awards). Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC, wyróżniony tytułem CEE Real Estate Industry Professional of the Year (CEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Najlepszego Dewelopera Nowej Europy oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych w rankingu Euromoney. Osiedle Konstancja otrzymało prestiżową nagrodę CEE Real Estate Quality Awards dla najlepszego projektu mieszkaniowego. Osiedle Konstancja otrzymało nagrodę Kryształowe Apartamenty w kategorii: najbardziej luksusowe inwestycje mieszkaniowe na Mazowszu. Wyróżnienie dla Firmy o Najlepszej Reputacji w rankingu PremiumBrand. Rankingi PremiumBrand budowane są w oparciu o badania konsumenckie. Reputacja marek i firm oceniana jest w pięciu wymiarach: referencji, atmosfery medialnej, firmy jako pracodawcy i partnera biznesowego oraz zaangażowania społecznego Eli Alroy, Chairman of the GTC Supervisory Board, was awarded the title of CEE Real Estate Industry Professional of the Year (CEE Real Estate Quality Awards). Award for Best Developer in the New Europe and Best Office Developer in the ranking by Euromoney. Konstancja received a prestigious award for the best residential project in the CEE Real Estate Quality Awards. Konstancja received a Crystal Apartments award in the category of best luxury residential development in Mazovia province. Distinction for Company with the Best Reputation in the PremiumBrand ranking. The PremiumBrand rankings are based on consumer surveys. The reputations of brands and companies are evaluated according to 5 criteria: references, media presence, the company as an employer and as a business partner, and social responsibility approach. gtc.com.pl 10 11

14 Nagroda Construction & Investment Journal dla Najlepszego Centrum Handlowego 2009 roku dla Galerii Jurajskiej. Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 w Europie Południowo-Wschodniej (SEE Real Estate Quality Awards). Nagrody przyznawane przez portal Europaproperty.com to ważne wyróżnienie branżowe. W konkursie pod uwagę brane są firmy, projekty i osoby mające największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie Award from Construction & Investment Journal monthly for Best Shopping Centre in 2009 for Galeria Jurajska. Developer of the Year 2009 in South-East Europe (SEE Real Estate Quality Awards). Major industry distinction awarded by Europaproperty.com to companies, projects and individuals making the greatest contribution to the real estate market in the region. Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych Roku 2009 w konkursie CEEQA (Real Estate Quality Awards). Biurowiec City Gate w Bukareszcie uznany zarówno za najlepszą inwestycję biurową roku 2009 (CEE Real Estate Office Development of the Year), jak i najlepszy budynek powstały w tym rejonie Europy (CEE Real Estate Building of the Year). Eli Alroy wyróżniony prestiżową nagrodą CEEQA Lifetime Achievement Award za wkład w rozwój branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 (CEE Real Estate Quality Awards) Developer of the Year 2009 and Best Office Developer 2009 in the CEEQA Real Estate Quality Awards. The City Gate office building in Bucharest was named CEE Real Estate Office Development of the Year 2009 as well as CEE Real Estate Building of the Year. Eli Alroy received the prestigious CEEQA Lifetime Achievement Award for his contribution to the growth of the real estate development industry in Central & Eastern Europe. Developer of the Year 2010 (CEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 w Europie Południowo-Wschodniej (SEE Real Estate Quality Awards). Developer of the Year 2010 in South- East Europe (SEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Biurowego Dewelopera Dekady przyznawana przez branżowy magazyn Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). Eurobuild CEE Awards przyznawane są przez jury, składające się z 39 niezależnych ekspertów agentów i konsultantów ds. nieruchomości, prawników, finansistów oraz inżynierów. Galerie Harfa w Pradze wyróżniona tytułem Best Shopping Centre Development 2010 w konkursie CEE Construction & Investment Journal Awards. Projekt Zelené Město (Zielone Miasto) w Pradze zwyciężył w kategorii: Best Residential Development 2010 w konkursie CEE Construction & Investment Journal Awards. Office Developer of the Decade from the industry magazine Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). The Eurobuild CEE Awards are given by a panel of 39 independent experts: real estate agents and consultants, lawyers, bankers and engineers. Galerie Harfa in Prague was honoured as the Best Shopping Centre Development 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. Zelené Město in Prague won Best Residential Development 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. Globe Trade Centre

15 Projekt Zelené Město (Zielone Miasto) w Pradze został nagrodzony w konkursie Best of Realty. Konkurs Best of Realty organizowany jest od 1999 roku. Wyróżniane są w nim dokonania architektów, deweloperów oraz firm wykonawczych i doradczych w branży nieruchomości w Czechach. Zelené Město in Prague was honoured in the Best of Realty competition. Best of Realty has been held since The competition recognises achievements by architects, developers, construction companies and real estate advisers in the Czech Republic. GTC Hungary zdobyła nagrodę dla Dewelopera Roku 2010 przyznawaną przez Construction & Investment Journal. Nagroda CEE CIJ Personality of the Year Award dla Roberta Snowa, Dyrektora Generalnego GTC Węgry. Nagroda dla Najlepszego Dewelopera w Europie Środkowo-Wschodniej (Best Developer in Central & Eastern Europe), jak również Najlepszego Dewelopera w Polsce w rankingu Euromoney. Wysoka pozycja GTC w rankingu Newsweeka, grupującym 100 najwartościowszych firm w Polsce. Wyróżnienie dla najlepiej zarządzanej firmy z sektora nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. GTC Hungary won the Developer of the Year 2010 award from Construction & Investment Journal. The CEE CIJ Personality of the Year Award was given to Robert Snow, CEO of GTC Hungary. Best Developer in Central & Eastern Europe and Best Developer in Poland in the Euromoney magazine rankings. GTC placed highly in the ranking of the 100 most valuable companies in Poland published by the Polish edition of Newsweek and was recognised as the best-managed company in the real estate sector in Central & Eastern Europe. gtc.com.pl 12 13

16 Globe Trade Centre

17 Wyróżnienie w kategorii: nieruchomości i infrastruktura w konkursie Mistrzowie Biznesu organizowanym przez magazyn Businessman.pl. University Business Park i Centrum Biurowe Francuska wyróżnione w konkursie Budowa Roku 2010 w kategorii: obiekty użyteczności publicznej. Konkurs Budowa Roku organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, wyróżniających się jakością zrealizowanych robót, ich organizacją i terminowością, zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi oraz wpływem na gospodarkę regionu Award in the category of Real Estate & Infrastructure in the Business Masters competition organised by Businessman.pl magazine. University Business Park and Francuska Office Centre were recognised in the competition for Building of the Year 2010 in the category of public use buildings. The Building of the Year competition is organised by the Polish Union of Civil Engineers and Technicians. The purpose of the competition is to honour construction projects that are distinguished for the quality, organisation and timeliness of the work, use of technology, and influence on the economy of the region. gtc.com.pl 14 15

18 Zespół zarządzający / Management team Rada Nadzorcza / The Supervisory Board Zarząd Spółki / The Management Board Eli Alroy Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1995 roku. Ukończył Technion Institute of Technology oraz uzyskał tytuł Master of Science na Stanford University. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie inwestycji oraz zarządzania projektami na rynku nieruchomości. W latach pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w firmie deweloperskiej A.M.T. Od 1994 do 1997 roku zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w Kardan Real Estate. Na początku 2010 roku otrzymał prestiżową nagrodę CEEQA Real Estate Lifetime Achievement za wkład w rozwój branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Chairman of the Supervisory Board since Eli Alroy earned a Bachelor of Science degree from Technion Institute of Technology and a Master of Science degree from Stanford University. Alroy has vast international experience in real estate development and project management. In he was the General Manager at A.M.T. Development, during served as General Manager of Kardan Real Estate. In 2010 he was honoured with the prestigious CEEQA Real Estate Lifetime Achievement Award for his contribution to the growth of the real estate development industry in Central & Eastern Europe. David Brush Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Mariusz Grendowicz Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board Yosef Grunfeld Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Alain Ickovics Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Jan Slootweg Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Piotr Kroenke Dyrektor Generalny General Manager Dyrektor Generalny i Członek Zarządu GTC od 1995 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej. Związany z branżą budowlaną od początku kariery zawodowej. W latach zatrudniony w Budimex Warszawa S.A. na stanowisku Kierownika Projektu, a następnie Dyrektora Generalnego. Member of the Management Board and General Manager of GTC S.A. since Piotr Kroenke earned a degree in sanitation engineering at the Warsaw University of Technology. He has worked in the construction industry from the beginning of his career. In he was Project Manager and subsequently CEO of Budimex Warszawa S.A. Globe Trade Centre

19 Erez Boniel Dyrektor Finansowy Finance Director Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC od 1997 roku. Ukończył studia MBA z wyróżnieniem oraz uzyskał certyfikat CPA. Ponadto posiada tytuł BA w zakresie ekonomii i księgowości. Erez Boniel jest również członkiem RICS. Od 1990 do 1993 roku zajmował stanowisko audytora Barak & Co. W latach był kontrolerem finansowym w firmie z branży budowlanej Reynolds Construction. Finance Director and Member of the GTC Management Board since Erez Boniel holds a BA in economics and accounting and an MBA. He is a licensed CPA and a member of RICS. In he worked as an auditor for Barak & Co. and then in as a financial controller at Reynolds Construction. Yovav Carmi Członek Zarządu Member of the Management Board Członek Zarządu GTC od 2011 roku. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie prawa oraz rachunkowości. Ukończył też studia MBA na Uniwersytecie w Tel-Awiwie. Jest Licencjonowanym Biegłym Rewidentem w Izraelu. Rozpoczął swoją karierę zawodową w 1994 roku jako audytor w Ernst and Young, gdzie pracował do 1996 roku. W latach był kontrolerem w spółkach należących do Grupy Kardan, a wcześniej w 1997 roku pracował w Izraelskiej Komisji Papierów Wartościowych. Od 2001 roku jest Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu zagranicznych spółek należących do Grupy GTC. Member of the GTC Management Board since Yovav Carmi holds law and accounting degrees and an MBA from Tel-Aviv University. He is also a licensed CPA in Israel. He began his career as an auditor at Ernst & Young ( ), and worked at the Israel Securities Authority in During he was a financial controller at Kardan Group. Since 2001 Carmi served as CFO and Member of the Management Board of GTC international subsidiaries. gtc.com.pl 16 17

20 Hagai Harel Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych International Development Manager Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych i Członek Zarządu GTC od 2004 roku. Ukończył studia MBA, ponadto posiada certyfikat CPA oraz tytuł BA w zakresie ekonomii. W latach odpowiedzialny za kontroling finansowy w firmie Ackerstein Industries. Od 1994 do 1999 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Kardan Real Estate. Od 2000 do 2004 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządzającego GTC International B.V. International Development Manager and member of the GTC Management Board since Hagai Harel holds an MBA degree, a BA in economics and is also a CPA. He served as a financial controller at Ackerstein Industries in , then as CFO of Kardan Real Estate until In Harel was Managing Director of GTC International B.V. Mariusz Kozłowski Członek Zarządu Member of the Management Board Członek Zarządu GTC od roku Ze Spółką związany od 2000 roku. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach zatrudniony w Domu Maklerskim DML, początkowo jako kierownik zespołu marketingu, następnie jako dealer zarządzający portfelem akcji biura. Od 1997 do 1999 roku kierował działem sprzedaży obsługującym krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w biurze maklerskim ABN AMRO Securities S.A. Member of the GTC Management Board since 2002, with Company since Mariusz Kozłowski is a graduate of the Foreign Trade Faculty at the Warsaw School of Economics and he is a licensed stockbroker since In he worked at DML brokerage as head of marketing and subsequently as a dealer managing the brokerage s stock portfolio. In he headed the sales division for Polish and foreign institutional investors at ABN AMRO Securities. Globe Trade Centre

21 Jacek Wachowicz Dyrektor ds. Wynajmu i Sprzedaży Director of Lease and Sale Członek Zarządu GTC od roku Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1992). Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku jako manager działów Bonów Skarbowych i Korporacyjnego w Raiffeisen Bank w Warszawie. W latach pełnił szereg funkcji w Cargill Financial Markets PLC. Od 2002 do 2007 roku był Wiceprezesem i Dyrektorem ds. Inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej w firmie Heitman Real Estate Investment Management w Londynie i Warszawie. W latach był Dyrektorem Zarządzającym TriGranit Development Polska odpowiedzialnym za działalność tej spółki w Polsce. Pomiędzy 2008 a 2010 rokiem prowadził własną firmę doradczą na rynku nieruchomości. Member of the GTC Management Board since Jacek Wachowicz is a graduate of the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw (1992). He started his career in 1992 as a manager of the Treasury and Corporate Bonds Desk at Raiffeisen Bank in Warsaw. Between 1995 and 2002 Wachowicz held a number of positions at Cargill Financial Markets PLC. During he was Vice President and Director of Central and Eastern European Acquisitions at Heitman Real Estate Investment Management in London and Warsaw. In he was the Country Manager for Poland at TriGranit Development. In he operated his own real estate consultancy. Witold Zatoński Dyrektor ds. Rozwoju i Prawnych Director of Development and Legal Affairs Członek Zarządu GTC od 2007 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Uzyskał także tytuł LLM na Columbia University School of Law (1999). Jest polskim radcą prawnym oraz amerykańskim adwokatem. W 1999 roku rozpoczął współpracę z kancelarią prawną Weil, Gotshal & Manges, początkowo w biurze w Nowym Jorku, a od 2000 roku w biurze w Warszawie. Doradzał przy ofertach publicznych przeprowadzanych w USA i w Polsce, krajowych i międzynarodowych transakcjach M&A, jak również transakcjach na rynku nieruchomości. Member of the GTC Management Board since Witold Zatoński holds a law degree from the University of Warsaw (1998) and an LLM from Columbia Law School (1999). Zatoński is a Polish legal adviser and a US attorney. He worked at Weil Gotshal from 1999 in the New York office, and from 2000 in the Warsaw office, where he advised on public offerings in the US and Poland, domestic and international M&A transactions, and real estate transactions. gtc.com.pl 18 19

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY The Balmain Asset Management group is one of Europe s most experienced specialist shopping centre asset managers and co-investors. Operating

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo