Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl"

Transkrypt

1 Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska Warszawa

2 Globe Trade Centre

3

4 Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business Strategy 8 10 Zespół zarządzający Management Team Kamienie milowe Milestones 14 Nagrody Awards 20 Społeczna odpowiedzialność biznesu Corporate social responsibility 22 Zielona idea GTC Ecological approach 26 Portfolio GTC GTC Portfolio 30 Polska Poland 46 Rumunia Romania 70 Serbia Serbia 76 Bułgaria Bulgaria 56 Chorwacja Croatia 80 Słowacja Slovakia 60 Węgry Hungary 84 Czechy Czech Republic 92 Dane Teleadresowe Contact

5 2 Globe Trade Centre Globe Trade Centre Lider w regionie Europy Środkowej i Wschodniej Leading real estate developer in CEE and SEE Obecny od blisko 20 lat na międzynarodowym rynku nieruchomości Nearly 20 years on the real estate market Obecny w 10 krajach Europy Operates in 10 European countries Wybudował nieruchomości o powierzchni mkw. Completed commercial properties with an area of 930,000 sq m

6 Właściciel mkw. powierzchni komercyjnej w 40 budynkach Owner of 564,000 sq m of commercial space in 40 buildings Właściciel mkw. gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną oraz mkw. działek pod zabudowę mieszkalną Owner of 825,000 sq m land designated for commercial use and 1,427,000 sq m land designated for residential use 3 gtc.com.pl Zdobył zaufanie takich najemców, jak: HP, IBM, KPMG, LUX MED, Raiffeisen Bank, Hitachi, Deloitte, Cinema City, LPP, H&M, Peek and Cloppenburg Won confidence of such tenants as: HP, IBM, KPMG, LUX MED, Raiffeisen Bank, Hitachi, Deloitte, Cinema City, LPP, H&M, Peek and Cloppenburg Wśród akcjonariuszy najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni Major Polish and international institutional investors among shareholders

7 Działalność Grupy Activity of the Group Globe Trade Centre Działalność Grupy 4 Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Grupa powstała w 1994 r. i prowadzi działalność na rynku nieruchomości od blisko 20 lat. Portfel nieruchomości Grupy obejmuje: nieruchomości komercyjne, tj. ukończone budynki biurowe i parki biurowe oraz centra handlowo-rozrywkowe, projekty mieszkaniowe, grunty przeznaczone pod zabudowę, tj. niezabudowane działki. Od powstania Grupa wybudowała około mkw. powierzchni i około mkw. powierzchni mieszkalnej. Grupa sprzedała około mkw. powierzchni ukończonych nieruchomości komercyjnych międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym i około mkw. powierzchni mieszkalnej. GTC is a leading real estate developer in CEE and SEE and currently operates in Poland, Romania, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Slovakia, the Czech Republic, Russia and Ukraine. GTC was established in 1994 and has been present in the real estate market for nearly 20 years. GTC s portfolio comprises: completed office buildings and office parks as well as retail and entertainment centres (commercial real estate), residential projects, undeveloped plots of land (landbank). Since its establishment, GTC has developed approximately 930,000 sq m of net space and approximately 276,000 sq m of residential space. GTC has sold approximately 260,000 sq m of net area in completed commercial properties to international instutional investors, and approximately 218,000 sq m of residential space.

8 Obecnie portfel Grupy obejmuje: ukończone nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni wynoszącej około mkw., z czego proporcjonalny udział Grupy wynosi około mkw. powierzchni, wybudowane mieszkania i domy o łącznej powierzchni mieszkalnej około mkw., z czego proporcjonalny udział Grupy wynosi około mkw. powierzchni mieszkalnej, grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną o szacunkowej powierzchni około mkw. i pod zabudowę mieszkaniową o szacunkowej powierzchni mkw., w których proporcjonalne udziały Grupy wynoszą odpowiednio około mkw. i około mkw. Ponadto Grupa prowadzi działalność w Czechach, przez spółkę stowarzyszoną. Proporcjonalny udział Grupy w aktywach w Czechach wynosi około mkw. powierzchni w dwóch budynkach biurowych i centrum handlowym. Grupa jest również współwłaścicielem działki o powierzchni około mkw. położonej na Ukrainie, w której proporcjonalny udział wynosi około mkw. Akcje Spółki są notowane na GPW od 20 września 2004 r. i wchodzą w skład indeksu WIG20. Akcje Spółki wchodzą również w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 average oraz indeksu GPR250, który obejmuje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie; oraz w skład FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Siedziba Spółki Globe Trade Centre SA znajduje się w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 5. Currently the Group s portfolio comprises the following properties: completed commercial properties with a combined net area of approximately 648,000 sq m, of which GTC s proportional interest amounts to 564,000 sq m, inventory of 73,000 sq m of which the GTC s proportional interest amounts to approximately 49,000 sq m of residential units, and landbank designed for future development, with rights of approximately 1,200,000 sq m area designated for commercial use and approximately 676,000 sq m area designated for residential use, of which the Group s proportional interest amounts to approximately 1,100,000 sq m and approximately 516,000 sq m, respectively. Additionally, GTC conducts operations in the Czech Republic, through its associates. GTC s proportional interest in assets in Czech amounts to approximately 27,000 sq m of net area in two office buildings and a shopping mall. GTC is also the co-owner of a 140,000 sq m land plot located in Ukraine, of which GTC s proportional interest is 70,000 sq m of net space. GTC s shares have been listed on the WSE and included in the WIG20 index since 20 September GTC s shares are also included in the international MSCI index; the Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 average; the GPR250 index, which comprises the 250 largest and most liquid real estate companies in the world; and the FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. GTC s headquarters are located in Warsaw at 5 Wołoska Street. gtc.com.pl Activity of the Group 5

9 Strategia biznesowa Business Strategy Globe Trade Centre Strategia biznesowa 6 Misją GTC jest zapewnienie najwyższej jakości powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej po konkurencyjnych cenach, aby pokryć wciąż niezaspokojony popyt na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Grupa koncentruje się na Polsce, która jest stabilną makroekonomicznie gospodarką z rosnącym PKB i utrzymującym się popytem ze strony inwestorów i najemców. GTC uważa, że inne rynki, na których działa, również mają długoterminowy potencjał wzrostu ze względu na ich stosunkowo słabo rozwinięte rynki nieruchomości, podczas gdy ich siła robocza jest dobrze wykształcona, a siła nabywcza populacji rośnie. Grupa dąży do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy poprzez zrównoważony rozwój organiczny swojej działalności. Jednocześnie stale dostosowuje się do zmian na rynkach, na których działa. GTC zamierza osiągnąć swoje cele poprzez realizację następujących elementów swojej strategii: zarządzanie i optymalizację portfela ustabilizowanych nieruchomości biurowych i handlowych, sprzedaż niektórych nieruchomości niezwiązanych z działalnością podstawową oraz nieruchomości ustabilizowanych, w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia Grupy i pozyskania środków na nowe inwestycje, realizację nowych projektów wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zarządzanie i optymalizacja portfela zrównoważonych, przynoszących przychody nieruchomości biurowych i handlowych GTC planuje nadal aktywnie zarządzać swoim portfelem generujących przychody nieruchomości komercyjnych w celu zmaksymalizowania wydajności i efektywności operacyjnej, dywersyfikacji ryzyka najemców i zwiększenia przychodów z najmu. Grupa koncentruje się na wysokiej jakości, przyjaznych środowisku nieruchomościach biurowych i na nieruchomościach handlowych. GTC s mission is to provide quality space at competitive prices to meet unfulfilled demand in the CEE and SEE markets. GTC continues to focus on Poland, as it is characterised by macroeconomic stability, continued GDP growth and continued investor and tenant demand. GTC believes that the other markets in which it operates also offer long-term growth potential because of their relatively underdeveloped real estate markets, accompanied by a well-educated labour pool and a population with a growing purchasing power. GTC aims to maximize shareholder value by pursuing sustainable organic growth of its business while constantly adapting to changes in the markets in which it operates. GTC intends to achieve this by implementing the following elements of its business strategy: manage and optimize its portfolio of sustainable income-generating office and retail properties. dispose of certain non-core and maturing properties in order to reduce the GTC s financial leverage and obtain funds for new investments. develop high quality new projects, with a focus on Poland. Manage and optimize its portfolio of sustainable income-generating office and retail properties GTC intends to continue to actively manage its income-generating commercial property portfolio in order to maximise operating performance and efficiency, diversify tenant risk, and enhance rental income. GTC focuses on high quality, environmentally friendly office and retail properties.

10 GTC zwiększa wartość portfela poprzez zarządzanie swoimi aktywami. Działania te obejmują pozyskanie możliwie najlepszych najemców przez: pozyskiwanie najemców kluczowych i angażowanie się w działania marketingowe w celu osiągnięcia wysokiej odwiedzalności (ang. footfall) i stabilnego przychodu w przypadku nieruchomości handlowych, optymalizację kosztów operacyjnych nieruchomości dzięki zastosowaniu energooszczędnych technologii, znajdowaniu najlepszych dostawców mediów i usług pod względem relacji ceny do ich jakości, właściwe zarządzanie obiektami, aby zapewnić najemcom najwyższą jakość usług oraz zoptymalizować koszty napraw i konserwacji nieruchomości, dążenie do optymalizacji projektowanej powierzchni najmu, a w efekcie zmaksymalizowania stopy wynajęcia. Sprzedaż niektórych nieruchomości niezwiązanych z działalnością podstawową i ustabilizowanych nieruchomości w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia Grupy i pozyskania środków na nowe inwestycje W swojej działalności GTC stale dokonuje rewizji portfela w celu identyfikacji nieruchomości na sprzedaż. Takie nieruchomości mogą być zbywane, by zmniejszyć poziom zadłużenia GTC lub pozyskać fundusze, które mogą zostać wykorzystane na nowe inwestycje. GTC adds value to its portfolio through its asset management activities. Such activities include securing the best possible tenant mix by: in the case of retail properties, attracting anchor tenants and engaging in marketing activities to achieve high footfall and stable income, optimising property operating costs by using energy efficient technologies, finding the best utility and service providers in terms of price/quality, proper facility management to achieve the best quality and best service for tenants and to optimise property repair and maintenance costs, seeking to optimize space design to maximize occupancy rates. Dispose of certain non-core and maturing properties in order to reduce GTC s financial leverage or obtain funds for new investments In the course of its operations GTC continuously reviews its portfolio to identify properties for disposal. Such properties may be disposed to reduce GTC s financial leverage or to obtain funds that may be used for new investments. gtc.com.pl Business Strategy 7 Realizacja nowych projektów wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Grupa zamierza kontynuować realizację wysokiej jakości projektów komercyjnych w miejscach, gdzie istnieje duży popyt na takie nieruchomości. GTC planuje skoncentrować swoje działania krótko- i średnioterminowe przede wszystkim na Polsce, najsilniejszej gospodarce regionu. Ponadto Grupa jest dobrze przygotowana do wykorzystania przyszłego potencjału wzrostu rynków Europy Południowo-Wschodniej ze względu na jej istniejący bank gruntów przeznaczonych pod zabudowę. Develop high quality new projects, with a focus on Poland GTC intends to continue developing high quality commercial projects in areas where there is strong demand for such properties. GTC plans to focus its short to medium-term operations primarily on Poland, the region s strongest economy. In addition, GTC is well-positioned to benefit from the future growth potential of the SEE markets due to its existing landbank.

11 Zespół zarządzający Management Team Rada Nadzorcza Spółki GTC SA The Supervisory Board of GTC SA Globe Trade Centre Zespół zarządzający 8 Alan Ickovics Przewodniczący Rady Nadzorczej The Chairman of GTC s Supervisory Board Alan Ickovics Przewodniczący Rady Nadzorczej The Chairman of GTC s Supervisory Board David Brush Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Krzysztof Gerula Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Mariusz Grendowicz Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board Yosef Grunfeld Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Wojciech Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Shouky Oren Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Jan Slootweg Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

12 9gtc.com.pl Zarząd Spółki W skład Zarządu Globe Trade Centre S.A. wchodzą doświadczeni fachowcy sektora nieruchomości, łączący wiedzę o lokalnych rynkach z międzynarodowym doświadczeniem. Każdy z członków Zarządu jest związany z GTC od wielu lat, a ich długoterminowe zaangażowanie zapewnia kontynuację i efektywną realizację strategii rozwoju Grupy. The Management Board: The Management Board of GTC S.A. is made up of real estate professionals who combine local market knowledge and international experience. All managers have been working for the Company for more than 6 years, and their long-term commitment ensures continuity and the efficient execution of GTC`s development strategy. Experienced local teams are established in each country of operation. Członkowie Zarządu GTC SA GTC SA Management Board Members Management Team Piotr Kroenke Dyrektor Generalny General Manager Erez Boniel Dyrektor Finansowy Finance Director Yovav Carmi Członek Zarządu Management Board Member Mariusz Kozłowski Członek Zarządu Management Board Member Jacek Wachowicz Członek Zarządu Management Board Member Witold Zatoński Dyrektor ds. Rozwoju i Prawnych Director of Development and Legal Affairs

13 Globe Trade Centre Kamienie milowe 10 Kamienie milowe Milestones 1994 Początek 1996 Rozpoczęcie 1998 Początek 2000 Otwarcie 2003 Oddanie 2004 Debiut 2005 Otwarcie 2006 Sprzedaż 2007 Rozpoczęcie działalności GTC w Warszawie. realizacji Mokotów Business Park na terenach Służewca Przemysłowego. Inwestycja zapoczątkowała powstanie jednego z największych obszarów biznesowych w Warszawie. ekspansji na rynki poza Polską Czechy, Rumunia, Węgry. Galerii Mokotów. Pierwsze w Polsce centrum handlowo-rozrywkowe trzeciej generacji na stałe zmieniło handlową mapę Warszawy. do użytku budynku Globis w centrum Poznania pierwsza inwestycja biurowa GTC w Polsce zrealizowana poza Warszawą. GTC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Galerii Kazimierz w Krakowie. Mokotów Business Park największego wówczas parku biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej, składającego się z dziewięciu budynków o łącznej powierzchni najmu mkw. Sukces publicznej oferty akcji GTC. Spółka uplasowała 1,712 mln nowych akcji, pozyskując 150 mln dolarów. realizacji Platinium Business Park w Warszawie. Otwarcie pierwszego centrum handlowego GTC poza granicami Polski Avenue Mall w Zagrzebiu. Sprzedaż America House w Bukareszcie. Transakcja została przeprowadzona przy wycenie nieruchomości na poziomie 120 mln euro. Sprzedaż biurowca Lighthouse w Pradze przy wycenie nieruchomości na poziomie 76,5 mln euro. Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 800 mln złotych GTC Beginning 2000 Opening 2003 Delivery 2004 Listing 2005 Opening 2006 Sale 2007 Beginning 2008 Delivery begins operations in Warsaw. Construction of Mokotów Business Park begins in the post-industrial district of Służewiec Przemysłowy. The project sparked the creation of one of the largest business districts in Warsaw. of expansion outside of Poland in the Czech Republic, Romania and Hungary. of Galeria Mokotów, the first 3 rd -generation shopping mall on the constantly changing retail map of Warsaw. of the Globis building in the centre of Poznań GTC s first office project in Poland outside of Warsaw. of GTC on the Warsaw Stock Exchange. of Galeria Kazimierz in Cracow. of Mokotów Business Park, then the largest office park in Central & Eastern Europe, comprising nine buildings with a total rental area of 107,000 sq m. Successful completion of new shares offering. GTC placed 1,712 million new shares, raising USD 150 million. of construction of the Platinium Business Park complex in Warsaw. Opening of GTC s first shopping centre outside of Poland Avenue Mall in Zagreb. Sale of America House, a class A office building in the centre of Bucharest, based on the asset value of EUR 120 million. Sale of Lighthouse, an office building in Prague, based on the asset value of EUR 76,5 million. Issuance of bonds with a total par value of PLN 800 million. of four office buildings in Warsaw. Completion of the Globis office building first investment of GTC in Wrocław. Refinancing loan agreement for Galeria Kazimierz (EUR 90 million). Issuance of bonds with a total par value of PLN 350 million.

14 2008 Oddanie 2009 Rozbudowa 2010 Zakończenie 2011 Otwarcie 2012 Oddanie do użytku czterech biurowców w Warszawie. Ukończenie pierwszej inwestycji we Wrocławiu biurowca Globis. Pozyskanie kredytu refinansowego w wysokości 90 mln euro dla Galerii Kazimierz. Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 350 mln złotych. Platinium Business Park w Warszawie oraz ukończenie Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie. Otwarcie trzeciego centrum handlowego GTC w Polsce Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Umocnienie pozycji GTC w sektorze nieruchomości komercyjnych poza Polską oddanie do użytku kompleksów biurowych w Budapeszcie i Bukareszcie. Podpisanie umowy kredytowej w wysokości 147 mln euro na realizację Galerii Harfa w Pradze. Pozyskanie kredytu refinansowego w wysokości 205 mln euro dla Galerii Mokotów. budowy pierwszych faz projektów biurowych w Łodzi i Katowicach University Business Park oraz Centrum Biurowego Francuska. Otwarcie kolejnych centrów handlowych GTC Galerii Harfa w Pradze oraz Galerii Stara Zagora w Bułgarii. Pozyskanie 80 mln euro na refinansowanie biurowca City Gate w Bukareszcie. Sprzedaż biurowców Topaz i Nefryt w Warszawie przy wycenie budynków na poziomie 79 mln euro. drugiego centrum handlowego w Chorwacji Avenue Mall Osijek. Sprzedaż pozostałych 50% udziałów w Galerii Mokotów w momencie transakcji centrum zostało wycenione na 475 mln euro. Otwarcie centrum handlowego Galleria Arad w Rumunii. Zakończenie budowy IV budynku Platinium Business Park w Warszawie. budynku Corius w Okęcie Business Park w Warszawie. Otwarcie Galerii Burgas, drugiego centrum handlowego GTC w Bułgarii. Oddanie Platinium Business Park V do użytku. Spółka uplasowała 100 mln nowych akcji, pozyskując 100 mln euro. Sprzedaż nieruchomości Platinium Business Park, obejmującej łącznie budynki Platinium od I do V Extension 2010 Completion 2011 Opening 2012 Corius of Platinium Business Park in Warsaw and delivery of Kazimierz Office Centre in Cracow. Opening of GTC s third shopping mall in Poland Galeria Jurajska in Częstochowa. Strengthening of GTC s position on the commercial real estate market outside of Poland with delivery of office buildings in Budapest and Bucharest. Loan of EUR 147 million for development of Galerie Harfa, Prague. Refinancing loan agreement for Galeria Mokotów (EUR 205 million). of the first phases of office projects in Łódź (University Business Park) and in Katowice (Francuska Office Centre). Opening of other GTC shopping malls Galerie Harfa in Prague and Galeria Stara Zagora in Bulgaria. Refinancing loan agreement for the City Gate office complex in Bucharest (EUR 80 million). Sale of Topaz and Nefryt office buildings in Warsaw, based on assets value of EUR 79 million. of Avenue Mall Osijek, GTC s second shopping centre in Croatia. Sale of remaining 50% stake in Galeria Mokotów, Warsaw. The transaction valued the asset at EUR 475 million. Opening of Galleria Arad, shopping centre in Romania. Completion of Platinium Business Park IV, Warsaw. office building put into commission at Okęcie Business Park, Warsaw. Opening of Galleria Burgas, GTC s second shopping centre in Bulgaria. Completion of Platinium Business Park V, Warsaw. The Company placed 100 million new shares, raising EUR 100 million. Sale of Platinium Business Park project, comprising in total of all the Platinium buildings (i.e. buildings I through V). gtc.com.pl Milestones 11

15 Globe Trade Centre tytuł rozdziału 12

16 Nagrody Awards University Business Park Poland Łódź gtc.com.pl tytuł rozdziału 13

17 Globe Trade Centre Nagrody 14 Nagrody Awards 2004 Nagroda dla Dewelopera Roku 2004 w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie CEE Real Estate Quality Awards. Jedno z najważniejszych wyróżnień branżowych w Europie, przyznawane przez CEE Insight Forum firmom, projektom i osobom mającym największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie Nagroda dla Najlepszego Centrum Handlowego 2005 roku dla Galerii Kazimierz. Nagrody przyznawane przez branżowy magazyn Construction & Investment Journal Statuetka Byki i Niedźwiedzie dla najlepszej inwestycji w spółkę giełdową z indeksu WIG20. Nagrody przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet spółkom, instytucjom i osobom, które najbardziej wyróżniły się na rynku kapitałowym Diament Forbesa dla najcenniejszej firmy w kategorii Duże przedsiębiorstwa. Prestiżowy ranking jednego z najbardziej opiniotwórczych pism na świecie. Do rankingu trafiają przedsiębiorstwa, których wartość zwiększyła się najszybciej od chwili rynkowego debiutu. Nagroda magazynu Newsweek dla najbardziej wartościowej firmy deweloperskiej na polskim rynku Developer of the Year 2004 in Central & Eastern Europe in the CEE Real Estate Quality Awards. Among the most important industry distinctions in Europe, awarded by CEE Insight Forum to companies, projects and individuals who have made the greatest contribution to the development of the real estate market in the region Best Shopping Centre of 2005 for Galeria Kazimierz. Awards assigned by industry magazine Construction & Investment Journal Bull & Bear statuette for GTC for the best investment in a listed company from the WIG20 index. Awards assigned by financial daily Parkiet to the most distinguished companies, institutions and individuals on the Polish capital market Forbes Diamond Award for the most valuable company in the category of Large companies. Prestigious ranking by the Polish edition of Forbes, one of the world s leading business magazines, awarding companies whose value has increased the fastest since going public. Award from the Polish edition of Newsweek magazine for the most valuable real estate development company on the Polish market. Developer of the Year 2007 (CEE Real Estate Quality Awards). Eli Alroy, Chairman of the GTC Supervisory Board, was awarded the title of CEE Real Estate Industry Professional of the Year (CEE Real Estate Quality Awards).

18 Nagroda dla Dewelopera Roku 2007 (CEE Real Estate Quality Awards). Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC, wyróżniony tytułem CEE Real Estate Industry Professional of the Year (CEE Real Estate Quality Awards) Nagroda dla Najlepszego Dewelopera Nowej Europy oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych w rankingu Euromoney. Osiedle Konstancja otrzymało prestiżową nagrodę CEE Real Estate Quality Awards dla najlepszego projektu mieszkaniowego. Osiedle Konstancja otrzymało nagrodę Kryształowe Apartamenty w kategorii Najbardziej luksusowe inwestycje mieszkaniowe na Mazowszu. gtc.com.pl Awards 15 Wyróżnienie dla Firmy o Najlepszej Reputacji w rankingu PremiumBrand. Rankingi PremiumBrand budowane są w oparciu o badania konsumenckie. Reputacja marek i firm oceniana jest w pięciu wymiarach: referencji, atmosfery medialnej, firmy jako pracodawcy i partnera biznesowego oraz zaangażowania społecznego Nagroda Construction & Investment Journal dla Najlepszego Centrum Handlowego 2009 roku dla Galerii Jurajskiej. Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 w Europie Południowo-Wschodniej (SEE Real Estate Quality Awards). Nagrody przyznawane przez portal Europaproperty.com to ważne wyróżnienie branżowe. W konkursie pod uwagę brane są firmy, projekty i osoby mające największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie Award for Best Developer in the New Europe and Best Office Developer in the ranking by Euromoney. Konstancja received a prestigious award for the best residential project in the CEE Real Estate Quality Awards. Konstancja received a Crystal Apartments award in the category of Best luxury residential development in Mazovia province. Distinction for Company with the Best Reputation in the PremiumBrand ranking. The PremiumBrand rankings are based on consumer surveys. The reputations of brands and companies are evaluated according to 5 criteria: references, media presence, the company as an employer and as a business partner, and social responsibility approach.

19 2009 Award from Construction & Investment Journal monthly for Best Shopping Centre in 2009 for Galeria Jurajska. Developer of the Year 2009 in South-East Europe (SEE Real Estate Quality Awards). Major industry distinction awarded by Europaproperty.com to companies, projects and individuals making the greatest contribution to the real estate market in the region. Developer of the Year 2009 and Best Office Developer 2009 in the CEEQA Real Estate Quality Awards. Globe Trade Centre Nagrody 16 Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych Roku 2009 w konkursie CEEQA (Real Estate Quality Awards). Biurowiec City Gate w Bukareszcie uznany zarówno za najlepszą inwestycję biurową roku 2009 (CEE Real Estate Office Development of the Year), jak i najlepszy budynek powstały w tym rejonie Europy (CEE Real Estate Building of the Year). The City Gate office building in Bucharest was named CEE Real Estate Office Development of the Year 2009 as well as CEE Real Estate Building of the Year. Eli Alroy wyróżniony prestiżową nagrodą CEEQA Lifetime Achievement Award za wkład w rozwój branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 (CEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 w Europie Południowo- -Wschodniej (SEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Biurowego Dewelopera Dekady przyznawana przez branżowy magazyn Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). Eurobuild CEE Awards przyznawane są przez jury, składające się z 39 niezależnych ekspertów agentów i konsultantów ds. nieruchomości, prawników, finansistów oraz inżynierów.

20 Galerie Harfa w Pradze wyróżniona tytułem Best Shopping Centre Development 2010 w konkursie CEE Construction & Investment Journal Awards. Projekt Zelené Město (Zielone Miasto) w Pradze zwyciężył w kategorii Best Residential Development 2010 w konkursie CEE Construction & Investment Journal Awards. Projekt Zelené Město (Zielone Miasto) w Pradze został nagrodzony w konkursie Best of Realty. Konkurs Best of Realty organizowany jest od 1999 r. Wyróżniane są w nim dokonania architektów, deweloperów oraz firm wykonawczych i doradczych w branży nieruchomości w Czechach. GTC Hungary zdobyła nagrodę dla Dewelopera Roku 2010 przyznawaną przez Construction & Investment Journal. Nagroda CEE CIJ Personality of the Year Award dla Roberta Snowa, Dyrektora Generalnego GTC Węgry. Nagroda dla Najlepszego Dewelopera w Europie Środkowo-Wschodniej (Best Developer in Central & Eastern Europe), jak również Najlepszego Dewelopera w Polsce w rankingu Euromoney. Wysoka pozycja GTC w rankingu Newsweeka, grupującym 100 najwartościowszych firm w Polsce. Wyróżnienie dla najlepiej zarządzanej firmy z sektora nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Eli Alroy received the prestigious CEEQA Lifetime Achievement Award for his contribution to the growth of the real estate development industry in Central & Eastern Europe Developer of the Year 2010 (CEE Real Estate Quality Awards). Developer of the Year 2010 in South-East Europe (SEE Real Estate Quality Awards). Office Developer of the Decade from the industry magazine Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). The Eurobuild CEE Awards are given by a panel of 39 independent experts: real estate agents and consultants, lawyers, bankers and engineers. Galerie Harfa in Prague was honoured as the Best Shopping Centre Development 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. Zelené Město in Prague won Best Residential Development 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. Zelené Město in Prague was honoured in the Best of Realty competition. Best of Realty has been held since The competition recognises achievements by architects, developers, construction companies and real estate advisers in the Czech Republic. gtc.com.pl Awards Wyróżnienie w kategorii Nieruchomości i infrastruktura w konkursie Mistrzowie Biznesu organizowanym przez magazyn Businessman.pl. University Business Park i Centrum Biurowe Francuska wyróżnione w konkursie Budowa Roku 2010 w kategorii Obiekty użyteczności publicznej. GTC Hungary won the Developer of the Year 2010 award from Construction & Investment Journal. The CEE CIJ Personality of the Year Award was given to Robert Snow, CEO of GTC Hungary. Best Developer in Central & Eastern Europe and Best Developer in Poland in the Euromoney magazine rankings.

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY The Balmain Asset Management group is one of Europe s most experienced specialist shopping centre asset managers and co-investors. Operating

Bardziej szczegółowo