Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl"

Transkrypt

1 Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska Warszawa

2 Globe Trade Centre

3

4 Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business Strategy 8 10 Zespół zarządzający Management Team Kamienie milowe Milestones 14 Nagrody Awards 20 Społeczna odpowiedzialność biznesu Corporate social responsibility 22 Zielona idea GTC Ecological approach 26 Portfolio GTC GTC Portfolio 30 Polska Poland 46 Rumunia Romania 70 Serbia Serbia 76 Bułgaria Bulgaria 56 Chorwacja Croatia 80 Słowacja Slovakia 60 Węgry Hungary 84 Czechy Czech Republic 92 Dane Teleadresowe Contact

5 2 Globe Trade Centre Globe Trade Centre Lider w regionie Europy Środkowej i Wschodniej Leading real estate developer in CEE and SEE Obecny od blisko 20 lat na międzynarodowym rynku nieruchomości Nearly 20 years on the real estate market Obecny w 10 krajach Europy Operates in 10 European countries Wybudował nieruchomości o powierzchni mkw. Completed commercial properties with an area of 930,000 sq m

6 Właściciel mkw. powierzchni komercyjnej w 40 budynkach Owner of 564,000 sq m of commercial space in 40 buildings Właściciel mkw. gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną oraz mkw. działek pod zabudowę mieszkalną Owner of 825,000 sq m land designated for commercial use and 1,427,000 sq m land designated for residential use 3 gtc.com.pl Zdobył zaufanie takich najemców, jak: HP, IBM, KPMG, LUX MED, Raiffeisen Bank, Hitachi, Deloitte, Cinema City, LPP, H&M, Peek and Cloppenburg Won confidence of such tenants as: HP, IBM, KPMG, LUX MED, Raiffeisen Bank, Hitachi, Deloitte, Cinema City, LPP, H&M, Peek and Cloppenburg Wśród akcjonariuszy najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni Major Polish and international institutional investors among shareholders

7 Działalność Grupy Activity of the Group Globe Trade Centre Działalność Grupy 4 Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Grupa powstała w 1994 r. i prowadzi działalność na rynku nieruchomości od blisko 20 lat. Portfel nieruchomości Grupy obejmuje: nieruchomości komercyjne, tj. ukończone budynki biurowe i parki biurowe oraz centra handlowo-rozrywkowe, projekty mieszkaniowe, grunty przeznaczone pod zabudowę, tj. niezabudowane działki. Od powstania Grupa wybudowała około mkw. powierzchni i około mkw. powierzchni mieszkalnej. Grupa sprzedała około mkw. powierzchni ukończonych nieruchomości komercyjnych międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym i około mkw. powierzchni mieszkalnej. GTC is a leading real estate developer in CEE and SEE and currently operates in Poland, Romania, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Slovakia, the Czech Republic, Russia and Ukraine. GTC was established in 1994 and has been present in the real estate market for nearly 20 years. GTC s portfolio comprises: completed office buildings and office parks as well as retail and entertainment centres (commercial real estate), residential projects, undeveloped plots of land (landbank). Since its establishment, GTC has developed approximately 930,000 sq m of net space and approximately 276,000 sq m of residential space. GTC has sold approximately 260,000 sq m of net area in completed commercial properties to international instutional investors, and approximately 218,000 sq m of residential space.

8 Obecnie portfel Grupy obejmuje: ukończone nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni wynoszącej około mkw., z czego proporcjonalny udział Grupy wynosi około mkw. powierzchni, wybudowane mieszkania i domy o łącznej powierzchni mieszkalnej około mkw., z czego proporcjonalny udział Grupy wynosi około mkw. powierzchni mieszkalnej, grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną o szacunkowej powierzchni około mkw. i pod zabudowę mieszkaniową o szacunkowej powierzchni mkw., w których proporcjonalne udziały Grupy wynoszą odpowiednio około mkw. i około mkw. Ponadto Grupa prowadzi działalność w Czechach, przez spółkę stowarzyszoną. Proporcjonalny udział Grupy w aktywach w Czechach wynosi około mkw. powierzchni w dwóch budynkach biurowych i centrum handlowym. Grupa jest również współwłaścicielem działki o powierzchni około mkw. położonej na Ukrainie, w której proporcjonalny udział wynosi około mkw. Akcje Spółki są notowane na GPW od 20 września 2004 r. i wchodzą w skład indeksu WIG20. Akcje Spółki wchodzą również w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 average oraz indeksu GPR250, który obejmuje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie; oraz w skład FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Siedziba Spółki Globe Trade Centre SA znajduje się w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 5. Currently the Group s portfolio comprises the following properties: completed commercial properties with a combined net area of approximately 648,000 sq m, of which GTC s proportional interest amounts to 564,000 sq m, inventory of 73,000 sq m of which the GTC s proportional interest amounts to approximately 49,000 sq m of residential units, and landbank designed for future development, with rights of approximately 1,200,000 sq m area designated for commercial use and approximately 676,000 sq m area designated for residential use, of which the Group s proportional interest amounts to approximately 1,100,000 sq m and approximately 516,000 sq m, respectively. Additionally, GTC conducts operations in the Czech Republic, through its associates. GTC s proportional interest in assets in Czech amounts to approximately 27,000 sq m of net area in two office buildings and a shopping mall. GTC is also the co-owner of a 140,000 sq m land plot located in Ukraine, of which GTC s proportional interest is 70,000 sq m of net space. GTC s shares have been listed on the WSE and included in the WIG20 index since 20 September GTC s shares are also included in the international MSCI index; the Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 average; the GPR250 index, which comprises the 250 largest and most liquid real estate companies in the world; and the FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. GTC s headquarters are located in Warsaw at 5 Wołoska Street. gtc.com.pl Activity of the Group 5

9 Strategia biznesowa Business Strategy Globe Trade Centre Strategia biznesowa 6 Misją GTC jest zapewnienie najwyższej jakości powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej po konkurencyjnych cenach, aby pokryć wciąż niezaspokojony popyt na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Grupa koncentruje się na Polsce, która jest stabilną makroekonomicznie gospodarką z rosnącym PKB i utrzymującym się popytem ze strony inwestorów i najemców. GTC uważa, że inne rynki, na których działa, również mają długoterminowy potencjał wzrostu ze względu na ich stosunkowo słabo rozwinięte rynki nieruchomości, podczas gdy ich siła robocza jest dobrze wykształcona, a siła nabywcza populacji rośnie. Grupa dąży do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy poprzez zrównoważony rozwój organiczny swojej działalności. Jednocześnie stale dostosowuje się do zmian na rynkach, na których działa. GTC zamierza osiągnąć swoje cele poprzez realizację następujących elementów swojej strategii: zarządzanie i optymalizację portfela ustabilizowanych nieruchomości biurowych i handlowych, sprzedaż niektórych nieruchomości niezwiązanych z działalnością podstawową oraz nieruchomości ustabilizowanych, w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia Grupy i pozyskania środków na nowe inwestycje, realizację nowych projektów wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zarządzanie i optymalizacja portfela zrównoważonych, przynoszących przychody nieruchomości biurowych i handlowych GTC planuje nadal aktywnie zarządzać swoim portfelem generujących przychody nieruchomości komercyjnych w celu zmaksymalizowania wydajności i efektywności operacyjnej, dywersyfikacji ryzyka najemców i zwiększenia przychodów z najmu. Grupa koncentruje się na wysokiej jakości, przyjaznych środowisku nieruchomościach biurowych i na nieruchomościach handlowych. GTC s mission is to provide quality space at competitive prices to meet unfulfilled demand in the CEE and SEE markets. GTC continues to focus on Poland, as it is characterised by macroeconomic stability, continued GDP growth and continued investor and tenant demand. GTC believes that the other markets in which it operates also offer long-term growth potential because of their relatively underdeveloped real estate markets, accompanied by a well-educated labour pool and a population with a growing purchasing power. GTC aims to maximize shareholder value by pursuing sustainable organic growth of its business while constantly adapting to changes in the markets in which it operates. GTC intends to achieve this by implementing the following elements of its business strategy: manage and optimize its portfolio of sustainable income-generating office and retail properties. dispose of certain non-core and maturing properties in order to reduce the GTC s financial leverage and obtain funds for new investments. develop high quality new projects, with a focus on Poland. Manage and optimize its portfolio of sustainable income-generating office and retail properties GTC intends to continue to actively manage its income-generating commercial property portfolio in order to maximise operating performance and efficiency, diversify tenant risk, and enhance rental income. GTC focuses on high quality, environmentally friendly office and retail properties.

10 GTC zwiększa wartość portfela poprzez zarządzanie swoimi aktywami. Działania te obejmują pozyskanie możliwie najlepszych najemców przez: pozyskiwanie najemców kluczowych i angażowanie się w działania marketingowe w celu osiągnięcia wysokiej odwiedzalności (ang. footfall) i stabilnego przychodu w przypadku nieruchomości handlowych, optymalizację kosztów operacyjnych nieruchomości dzięki zastosowaniu energooszczędnych technologii, znajdowaniu najlepszych dostawców mediów i usług pod względem relacji ceny do ich jakości, właściwe zarządzanie obiektami, aby zapewnić najemcom najwyższą jakość usług oraz zoptymalizować koszty napraw i konserwacji nieruchomości, dążenie do optymalizacji projektowanej powierzchni najmu, a w efekcie zmaksymalizowania stopy wynajęcia. Sprzedaż niektórych nieruchomości niezwiązanych z działalnością podstawową i ustabilizowanych nieruchomości w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia Grupy i pozyskania środków na nowe inwestycje W swojej działalności GTC stale dokonuje rewizji portfela w celu identyfikacji nieruchomości na sprzedaż. Takie nieruchomości mogą być zbywane, by zmniejszyć poziom zadłużenia GTC lub pozyskać fundusze, które mogą zostać wykorzystane na nowe inwestycje. GTC adds value to its portfolio through its asset management activities. Such activities include securing the best possible tenant mix by: in the case of retail properties, attracting anchor tenants and engaging in marketing activities to achieve high footfall and stable income, optimising property operating costs by using energy efficient technologies, finding the best utility and service providers in terms of price/quality, proper facility management to achieve the best quality and best service for tenants and to optimise property repair and maintenance costs, seeking to optimize space design to maximize occupancy rates. Dispose of certain non-core and maturing properties in order to reduce GTC s financial leverage or obtain funds for new investments In the course of its operations GTC continuously reviews its portfolio to identify properties for disposal. Such properties may be disposed to reduce GTC s financial leverage or to obtain funds that may be used for new investments. gtc.com.pl Business Strategy 7 Realizacja nowych projektów wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Grupa zamierza kontynuować realizację wysokiej jakości projektów komercyjnych w miejscach, gdzie istnieje duży popyt na takie nieruchomości. GTC planuje skoncentrować swoje działania krótko- i średnioterminowe przede wszystkim na Polsce, najsilniejszej gospodarce regionu. Ponadto Grupa jest dobrze przygotowana do wykorzystania przyszłego potencjału wzrostu rynków Europy Południowo-Wschodniej ze względu na jej istniejący bank gruntów przeznaczonych pod zabudowę. Develop high quality new projects, with a focus on Poland GTC intends to continue developing high quality commercial projects in areas where there is strong demand for such properties. GTC plans to focus its short to medium-term operations primarily on Poland, the region s strongest economy. In addition, GTC is well-positioned to benefit from the future growth potential of the SEE markets due to its existing landbank.

11 Zespół zarządzający Management Team Rada Nadzorcza Spółki GTC SA The Supervisory Board of GTC SA Globe Trade Centre Zespół zarządzający 8 Alan Ickovics Przewodniczący Rady Nadzorczej The Chairman of GTC s Supervisory Board Alan Ickovics Przewodniczący Rady Nadzorczej The Chairman of GTC s Supervisory Board David Brush Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Krzysztof Gerula Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Mariusz Grendowicz Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board Yosef Grunfeld Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Wojciech Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Shouky Oren Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Jan Slootweg Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

12 9gtc.com.pl Zarząd Spółki W skład Zarządu Globe Trade Centre S.A. wchodzą doświadczeni fachowcy sektora nieruchomości, łączący wiedzę o lokalnych rynkach z międzynarodowym doświadczeniem. Każdy z członków Zarządu jest związany z GTC od wielu lat, a ich długoterminowe zaangażowanie zapewnia kontynuację i efektywną realizację strategii rozwoju Grupy. The Management Board: The Management Board of GTC S.A. is made up of real estate professionals who combine local market knowledge and international experience. All managers have been working for the Company for more than 6 years, and their long-term commitment ensures continuity and the efficient execution of GTC`s development strategy. Experienced local teams are established in each country of operation. Członkowie Zarządu GTC SA GTC SA Management Board Members Management Team Piotr Kroenke Dyrektor Generalny General Manager Erez Boniel Dyrektor Finansowy Finance Director Yovav Carmi Członek Zarządu Management Board Member Mariusz Kozłowski Członek Zarządu Management Board Member Jacek Wachowicz Członek Zarządu Management Board Member Witold Zatoński Dyrektor ds. Rozwoju i Prawnych Director of Development and Legal Affairs

13 Globe Trade Centre Kamienie milowe 10 Kamienie milowe Milestones 1994 Początek 1996 Rozpoczęcie 1998 Początek 2000 Otwarcie 2003 Oddanie 2004 Debiut 2005 Otwarcie 2006 Sprzedaż 2007 Rozpoczęcie działalności GTC w Warszawie. realizacji Mokotów Business Park na terenach Służewca Przemysłowego. Inwestycja zapoczątkowała powstanie jednego z największych obszarów biznesowych w Warszawie. ekspansji na rynki poza Polską Czechy, Rumunia, Węgry. Galerii Mokotów. Pierwsze w Polsce centrum handlowo-rozrywkowe trzeciej generacji na stałe zmieniło handlową mapę Warszawy. do użytku budynku Globis w centrum Poznania pierwsza inwestycja biurowa GTC w Polsce zrealizowana poza Warszawą. GTC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Galerii Kazimierz w Krakowie. Mokotów Business Park największego wówczas parku biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej, składającego się z dziewięciu budynków o łącznej powierzchni najmu mkw. Sukces publicznej oferty akcji GTC. Spółka uplasowała 1,712 mln nowych akcji, pozyskując 150 mln dolarów. realizacji Platinium Business Park w Warszawie. Otwarcie pierwszego centrum handlowego GTC poza granicami Polski Avenue Mall w Zagrzebiu. Sprzedaż America House w Bukareszcie. Transakcja została przeprowadzona przy wycenie nieruchomości na poziomie 120 mln euro. Sprzedaż biurowca Lighthouse w Pradze przy wycenie nieruchomości na poziomie 76,5 mln euro. Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 800 mln złotych GTC Beginning 2000 Opening 2003 Delivery 2004 Listing 2005 Opening 2006 Sale 2007 Beginning 2008 Delivery begins operations in Warsaw. Construction of Mokotów Business Park begins in the post-industrial district of Służewiec Przemysłowy. The project sparked the creation of one of the largest business districts in Warsaw. of expansion outside of Poland in the Czech Republic, Romania and Hungary. of Galeria Mokotów, the first 3 rd -generation shopping mall on the constantly changing retail map of Warsaw. of the Globis building in the centre of Poznań GTC s first office project in Poland outside of Warsaw. of GTC on the Warsaw Stock Exchange. of Galeria Kazimierz in Cracow. of Mokotów Business Park, then the largest office park in Central & Eastern Europe, comprising nine buildings with a total rental area of 107,000 sq m. Successful completion of new shares offering. GTC placed 1,712 million new shares, raising USD 150 million. of construction of the Platinium Business Park complex in Warsaw. Opening of GTC s first shopping centre outside of Poland Avenue Mall in Zagreb. Sale of America House, a class A office building in the centre of Bucharest, based on the asset value of EUR 120 million. Sale of Lighthouse, an office building in Prague, based on the asset value of EUR 76,5 million. Issuance of bonds with a total par value of PLN 800 million. of four office buildings in Warsaw. Completion of the Globis office building first investment of GTC in Wrocław. Refinancing loan agreement for Galeria Kazimierz (EUR 90 million). Issuance of bonds with a total par value of PLN 350 million.

14 2008 Oddanie 2009 Rozbudowa 2010 Zakończenie 2011 Otwarcie 2012 Oddanie do użytku czterech biurowców w Warszawie. Ukończenie pierwszej inwestycji we Wrocławiu biurowca Globis. Pozyskanie kredytu refinansowego w wysokości 90 mln euro dla Galerii Kazimierz. Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 350 mln złotych. Platinium Business Park w Warszawie oraz ukończenie Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie. Otwarcie trzeciego centrum handlowego GTC w Polsce Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Umocnienie pozycji GTC w sektorze nieruchomości komercyjnych poza Polską oddanie do użytku kompleksów biurowych w Budapeszcie i Bukareszcie. Podpisanie umowy kredytowej w wysokości 147 mln euro na realizację Galerii Harfa w Pradze. Pozyskanie kredytu refinansowego w wysokości 205 mln euro dla Galerii Mokotów. budowy pierwszych faz projektów biurowych w Łodzi i Katowicach University Business Park oraz Centrum Biurowego Francuska. Otwarcie kolejnych centrów handlowych GTC Galerii Harfa w Pradze oraz Galerii Stara Zagora w Bułgarii. Pozyskanie 80 mln euro na refinansowanie biurowca City Gate w Bukareszcie. Sprzedaż biurowców Topaz i Nefryt w Warszawie przy wycenie budynków na poziomie 79 mln euro. drugiego centrum handlowego w Chorwacji Avenue Mall Osijek. Sprzedaż pozostałych 50% udziałów w Galerii Mokotów w momencie transakcji centrum zostało wycenione na 475 mln euro. Otwarcie centrum handlowego Galleria Arad w Rumunii. Zakończenie budowy IV budynku Platinium Business Park w Warszawie. budynku Corius w Okęcie Business Park w Warszawie. Otwarcie Galerii Burgas, drugiego centrum handlowego GTC w Bułgarii. Oddanie Platinium Business Park V do użytku. Spółka uplasowała 100 mln nowych akcji, pozyskując 100 mln euro. Sprzedaż nieruchomości Platinium Business Park, obejmującej łącznie budynki Platinium od I do V Extension 2010 Completion 2011 Opening 2012 Corius of Platinium Business Park in Warsaw and delivery of Kazimierz Office Centre in Cracow. Opening of GTC s third shopping mall in Poland Galeria Jurajska in Częstochowa. Strengthening of GTC s position on the commercial real estate market outside of Poland with delivery of office buildings in Budapest and Bucharest. Loan of EUR 147 million for development of Galerie Harfa, Prague. Refinancing loan agreement for Galeria Mokotów (EUR 205 million). of the first phases of office projects in Łódź (University Business Park) and in Katowice (Francuska Office Centre). Opening of other GTC shopping malls Galerie Harfa in Prague and Galeria Stara Zagora in Bulgaria. Refinancing loan agreement for the City Gate office complex in Bucharest (EUR 80 million). Sale of Topaz and Nefryt office buildings in Warsaw, based on assets value of EUR 79 million. of Avenue Mall Osijek, GTC s second shopping centre in Croatia. Sale of remaining 50% stake in Galeria Mokotów, Warsaw. The transaction valued the asset at EUR 475 million. Opening of Galleria Arad, shopping centre in Romania. Completion of Platinium Business Park IV, Warsaw. office building put into commission at Okęcie Business Park, Warsaw. Opening of Galleria Burgas, GTC s second shopping centre in Bulgaria. Completion of Platinium Business Park V, Warsaw. The Company placed 100 million new shares, raising EUR 100 million. Sale of Platinium Business Park project, comprising in total of all the Platinium buildings (i.e. buildings I through V). gtc.com.pl Milestones 11

15 Globe Trade Centre tytuł rozdziału 12

16 Nagrody Awards University Business Park Poland Łódź gtc.com.pl tytuł rozdziału 13

17 Globe Trade Centre Nagrody 14 Nagrody Awards 2004 Nagroda dla Dewelopera Roku 2004 w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie CEE Real Estate Quality Awards. Jedno z najważniejszych wyróżnień branżowych w Europie, przyznawane przez CEE Insight Forum firmom, projektom i osobom mającym największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie Nagroda dla Najlepszego Centrum Handlowego 2005 roku dla Galerii Kazimierz. Nagrody przyznawane przez branżowy magazyn Construction & Investment Journal Statuetka Byki i Niedźwiedzie dla najlepszej inwestycji w spółkę giełdową z indeksu WIG20. Nagrody przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet spółkom, instytucjom i osobom, które najbardziej wyróżniły się na rynku kapitałowym Diament Forbesa dla najcenniejszej firmy w kategorii Duże przedsiębiorstwa. Prestiżowy ranking jednego z najbardziej opiniotwórczych pism na świecie. Do rankingu trafiają przedsiębiorstwa, których wartość zwiększyła się najszybciej od chwili rynkowego debiutu. Nagroda magazynu Newsweek dla najbardziej wartościowej firmy deweloperskiej na polskim rynku Developer of the Year 2004 in Central & Eastern Europe in the CEE Real Estate Quality Awards. Among the most important industry distinctions in Europe, awarded by CEE Insight Forum to companies, projects and individuals who have made the greatest contribution to the development of the real estate market in the region Best Shopping Centre of 2005 for Galeria Kazimierz. Awards assigned by industry magazine Construction & Investment Journal Bull & Bear statuette for GTC for the best investment in a listed company from the WIG20 index. Awards assigned by financial daily Parkiet to the most distinguished companies, institutions and individuals on the Polish capital market Forbes Diamond Award for the most valuable company in the category of Large companies. Prestigious ranking by the Polish edition of Forbes, one of the world s leading business magazines, awarding companies whose value has increased the fastest since going public. Award from the Polish edition of Newsweek magazine for the most valuable real estate development company on the Polish market. Developer of the Year 2007 (CEE Real Estate Quality Awards). Eli Alroy, Chairman of the GTC Supervisory Board, was awarded the title of CEE Real Estate Industry Professional of the Year (CEE Real Estate Quality Awards).

18 Nagroda dla Dewelopera Roku 2007 (CEE Real Estate Quality Awards). Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC, wyróżniony tytułem CEE Real Estate Industry Professional of the Year (CEE Real Estate Quality Awards) Nagroda dla Najlepszego Dewelopera Nowej Europy oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych w rankingu Euromoney. Osiedle Konstancja otrzymało prestiżową nagrodę CEE Real Estate Quality Awards dla najlepszego projektu mieszkaniowego. Osiedle Konstancja otrzymało nagrodę Kryształowe Apartamenty w kategorii Najbardziej luksusowe inwestycje mieszkaniowe na Mazowszu. gtc.com.pl Awards 15 Wyróżnienie dla Firmy o Najlepszej Reputacji w rankingu PremiumBrand. Rankingi PremiumBrand budowane są w oparciu o badania konsumenckie. Reputacja marek i firm oceniana jest w pięciu wymiarach: referencji, atmosfery medialnej, firmy jako pracodawcy i partnera biznesowego oraz zaangażowania społecznego Nagroda Construction & Investment Journal dla Najlepszego Centrum Handlowego 2009 roku dla Galerii Jurajskiej. Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 w Europie Południowo-Wschodniej (SEE Real Estate Quality Awards). Nagrody przyznawane przez portal Europaproperty.com to ważne wyróżnienie branżowe. W konkursie pod uwagę brane są firmy, projekty i osoby mające największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie Award for Best Developer in the New Europe and Best Office Developer in the ranking by Euromoney. Konstancja received a prestigious award for the best residential project in the CEE Real Estate Quality Awards. Konstancja received a Crystal Apartments award in the category of Best luxury residential development in Mazovia province. Distinction for Company with the Best Reputation in the PremiumBrand ranking. The PremiumBrand rankings are based on consumer surveys. The reputations of brands and companies are evaluated according to 5 criteria: references, media presence, the company as an employer and as a business partner, and social responsibility approach.

19 2009 Award from Construction & Investment Journal monthly for Best Shopping Centre in 2009 for Galeria Jurajska. Developer of the Year 2009 in South-East Europe (SEE Real Estate Quality Awards). Major industry distinction awarded by Europaproperty.com to companies, projects and individuals making the greatest contribution to the real estate market in the region. Developer of the Year 2009 and Best Office Developer 2009 in the CEEQA Real Estate Quality Awards. Globe Trade Centre Nagrody 16 Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych Roku 2009 w konkursie CEEQA (Real Estate Quality Awards). Biurowiec City Gate w Bukareszcie uznany zarówno za najlepszą inwestycję biurową roku 2009 (CEE Real Estate Office Development of the Year), jak i najlepszy budynek powstały w tym rejonie Europy (CEE Real Estate Building of the Year). The City Gate office building in Bucharest was named CEE Real Estate Office Development of the Year 2009 as well as CEE Real Estate Building of the Year. Eli Alroy wyróżniony prestiżową nagrodą CEEQA Lifetime Achievement Award za wkład w rozwój branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 (CEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 w Europie Południowo- -Wschodniej (SEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Biurowego Dewelopera Dekady przyznawana przez branżowy magazyn Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). Eurobuild CEE Awards przyznawane są przez jury, składające się z 39 niezależnych ekspertów agentów i konsultantów ds. nieruchomości, prawników, finansistów oraz inżynierów.

20 Galerie Harfa w Pradze wyróżniona tytułem Best Shopping Centre Development 2010 w konkursie CEE Construction & Investment Journal Awards. Projekt Zelené Město (Zielone Miasto) w Pradze zwyciężył w kategorii Best Residential Development 2010 w konkursie CEE Construction & Investment Journal Awards. Projekt Zelené Město (Zielone Miasto) w Pradze został nagrodzony w konkursie Best of Realty. Konkurs Best of Realty organizowany jest od 1999 r. Wyróżniane są w nim dokonania architektów, deweloperów oraz firm wykonawczych i doradczych w branży nieruchomości w Czechach. GTC Hungary zdobyła nagrodę dla Dewelopera Roku 2010 przyznawaną przez Construction & Investment Journal. Nagroda CEE CIJ Personality of the Year Award dla Roberta Snowa, Dyrektora Generalnego GTC Węgry. Nagroda dla Najlepszego Dewelopera w Europie Środkowo-Wschodniej (Best Developer in Central & Eastern Europe), jak również Najlepszego Dewelopera w Polsce w rankingu Euromoney. Wysoka pozycja GTC w rankingu Newsweeka, grupującym 100 najwartościowszych firm w Polsce. Wyróżnienie dla najlepiej zarządzanej firmy z sektora nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Eli Alroy received the prestigious CEEQA Lifetime Achievement Award for his contribution to the growth of the real estate development industry in Central & Eastern Europe Developer of the Year 2010 (CEE Real Estate Quality Awards). Developer of the Year 2010 in South-East Europe (SEE Real Estate Quality Awards). Office Developer of the Decade from the industry magazine Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). The Eurobuild CEE Awards are given by a panel of 39 independent experts: real estate agents and consultants, lawyers, bankers and engineers. Galerie Harfa in Prague was honoured as the Best Shopping Centre Development 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. Zelené Město in Prague won Best Residential Development 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. Zelené Město in Prague was honoured in the Best of Realty competition. Best of Realty has been held since The competition recognises achievements by architects, developers, construction companies and real estate advisers in the Czech Republic. gtc.com.pl Awards Wyróżnienie w kategorii Nieruchomości i infrastruktura w konkursie Mistrzowie Biznesu organizowanym przez magazyn Businessman.pl. University Business Park i Centrum Biurowe Francuska wyróżnione w konkursie Budowa Roku 2010 w kategorii Obiekty użyteczności publicznej. GTC Hungary won the Developer of the Year 2010 award from Construction & Investment Journal. The CEE CIJ Personality of the Year Award was given to Robert Snow, CEO of GTC Hungary. Best Developer in Central & Eastern Europe and Best Developer in Poland in the Euromoney magazine rankings.

Projekty w fazie realizacji

Projekty w fazie realizacji W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski wymaganym od jednego z akcjonariuszy GTC International N.V. akcjonariusza większościowego Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje

Bardziej szczegółowo

10.300 - Ukończono w marcu 2007 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu

10.300 - Ukończono w marcu 2007 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski jednego z akcjonariuszy GTC Real Estate N.V. głównego akcjonariusza Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej

Bardziej szczegółowo

10.300 - Ukończono w marcu 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu

10.300 - Ukończono w marcu 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski jednego z akcjonariuszy GTC Real Estate N.V. głównego akcjonariusza Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 Portfolio 4 Działalność Grupy Activity of the Group nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku. Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro

GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku. Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro PRESS RELEASE 2 MARCA 2009 GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro Zysk netto w IV kwartale 2008

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Społeczna Grupy. Nagrody. odpowie- Activity. Awards. dzialność of the Group

Społeczna Grupy. Nagrody. odpowie- Activity. Awards. dzialność of the Group 2 4 6 10 16 20 24 Działalność Strategia Kamienie Nagrody Zespół Wyniki Społeczna Grupy i misja milowe Awards zarządzający finansowe odpowie- Activity Strategy Milestones Management Financial dzialność

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 20 marca 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA 20 marca 2014 r. INFORMACJA PRASOWA 20 marca 2014 r. Publikacja wyników finansowych za 2013 rok Znacząca poprawa wyników operacyjnych. Utrata wartości aktywów głównie w regionie SEE. Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowało

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. GLOBE TRADE CENTRE S.A. Report bieżący: 4/2015 Data: 16 stycznia 2015 r. Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony

Bardziej szczegółowo

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012 Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012 Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A.

Globe Trade Centre S.A. Globe Trade Centre S.A. Poland Czech Republic Slovakia Hungary Romania Bulgaria Serbia Croatia Ukraine Russia www.gtc.com.pl Działalność Spółki Activity of the Company GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC S.A.)

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 12 maja 2011

INFORMACJA PRASOWA 12 maja 2011 INFORMACJA PRASOWA 12 maja 2011 Publikacja wyników za pierwszy kwartał 2011 r. GTC raportuje solidne wyniki operacyjne, zysk i wzrost wartości aktywów Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

bonarka for business bonarka city center

bonarka for business bonarka city center LTD www.bonarka4business.pl bonarka for business Nadszedł czas Nowoczesna dzielnica historycznego miasta Bonarka City Center biznes i ekologia praca i radość życia odpoczynek i rozrywka bonarka for business

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Portfel PHN wyceniany jest na 2,3 mld PLN. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach:

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r. 5 marca 2012 Platinium Business Park, Warszawa 1 Agenda GTC House, Belgrad, Serbia Główne wydarzenia i osiągnięcia w 2011 r. Kondycja rynku Przegląd

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 10 listopada 2011 r.

INFORMACJA PRASOWA 10 listopada 2011 r. INFORMACJA PRASOWA 10 listopada 2011 r. Publikacja wyników za trzeci kwartał 2011 r. Solidne wyniki operacyjne, natomiast kryzys strefy euro wpłynął na wycenę aktywów Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone.

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Certyfikacja BREEAM i LEED a efektywność energetyczna budynków Daniel Hojniak Grontmij Polska Poznań, październik 2014 Profil firmy 2 Założona w 1915 Wiodąca europejska

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 21 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA PRASOWA 21 sierpnia 2014 r. Publikacja wyników osiągniętych w II kwartale i I półroczu 2014 r. Kontynuacja pozytywnych wyników operacyjnych Globe Trade Centre S.A. ( GTC ) opublikowała dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

GTC -w gotowości do ekspansji. Prezentacja dla inwestorów Styczeń 2011

GTC -w gotowości do ekspansji. Prezentacja dla inwestorów Styczeń 2011 GTC -w gotowości do ekspansji Prezentacja dla inwestorów Styczeń 2011 GTC w skrócie Wiodący deweloper i zarządca wybudowanychprzez siebie najwyższej klasy nieruchomości komercyjnych, działający na kluczowych

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2014

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2014 INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2014 Publikacja wyników osiągniętych w I kwartale 2014 r. Utrzymanie dobrych wyników operacyjnych Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za I kw.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników osiągniętych w trzecim kwartale oraz okresie dziewięciu miesięcy 2012 r.

Publikacja wyników osiągniętych w trzecim kwartale oraz okresie dziewięciu miesięcy 2012 r. INFORMACJA PRASOWA 14 listopada 2012 r. Publikacja wyników osiągniętych w trzecim kwartale oraz okresie dziewięciu miesięcy 2012 r. Poprawa sytuacji finansowej oraz postępy w realizacji trzyletniego planu

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią ok.

MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią ok. akwizycja NetTravel przez Invia.cz 30 czerwca 2009 MCI a Invia MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią

Bardziej szczegółowo

ROBYG S.A. Group 2010 Financial results Warsaw, March 17th, 2011

ROBYG S.A. Group 2010 Financial results Warsaw, March 17th, 2011 ROBYG S.A. Group 2010 Financial results Warsaw, March 17th, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo