Spis treści Table of Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Table of Contents"

Transkrypt

1 Globe Trade Centre

2 Spis treści Table of Contents Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments Nowe projekty handlowe New retail developments Zespół zarządzający Management Team Historia GTC GTC s history Nagrody Awards Społeczna odpowiedzialność biznesu Corporate Social Responsibility Zielona inicjatywa Green initiative Biura i Centra Handlowe Office and Shopping Centre Development 36 Polska Poland 48 Rumunia Romania 54 Chorwacja Croatia 58 Węgry Hungary 62 Serbia Serbia 68 Bułgaria Bulgaria 72 Słowacja Slovakia 76 Czechy Czech Republic 81 Dane kontaktowe Contact

3 Globe Trade Centre Nabywcami naszych aktywów są najwięksi międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni tacy jak: Unibail-Rodamco, Invesco Group, Allianz i Heitman We sell our assets to the largest, multinational institutional investors including: Unibail-Rodamco, Invesco Group, Allianz and Heitman Jesteśmy jedną z wiodących firm na rynku W swoim portfelu mamy 33 budynków komercyjnych o całkowitej powierzchni m kw. Our portfolio boasts 33 commercial properties with the total area of 613,000 sq m 5 nieruchomości komercyjnych 4 Globe Trade Centre w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej We are one of the leading companies on the commercial properties market in Central Od ponad 20 lat realizujemy i zarządzamy and South-East Europe projektami komercyjnymi We have been in the business of developing and managing commercial projects for over 20 years Zrealizowaliśmy 61 nieruchomości biurowych i handlowych o łącznej powierzchni ok m kw. We have developed 61 office and retail properties with the total area of approx sq m Zrealizowaliśmy 9 projektów mieszkaniowych o łącznej powierzchni ok m kw. We have developed 9 residential projects with the total area of approx 400,000 sq m Aktywnie zarządzamy naszymi nieruchomościami w ramach własnego zespołu profesjonalistów We actively manage our properties under the scrutiny of our very own team of seasoned professionals Zdobyliśmy zaufanie i lojalność wielu wiodących międzynarodowych marek. Naszymi najemcami są m.in.: HP, Microsoft, IBM, Exxon Mobil, KPMG, EY, Deloitte, Inditex, H&M, LPP, Carrefour i wiele innych firm We have earned the trust and loyalty of numerous leading multinationals. Our tenants list features: HP, Microsoft, IBM, Exxon Mobil, KPMG, EY, Deloitte, Inditex, H&M, LPP, Carrefour and many more Wśród naszych akcjonariuszy są najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni Our shareholders include largest domestic and international institutional investors Naszym wiodącym akcjonariuszem jest fundusz firmy Lone Star Our main shareholder is Lone Star fund

4 Działalność Grupy GTC GTC Group Targeting a long-term growth of our Group, we also invest in other countries of Eastern and Southern Europe, including Serbia, Hungary, Romania, Bulgaria and Croatia. These countries, Globe Trade Centre Działalność Grupy GTC Our Group is at the forefront of the real estate sector in Central, Eastern and Southern Europe. GTC S.A. s shares are listed on the Warsaw Stock Exchange and featured in the WIG30 index. The shares are also featured in the following international indices: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, GPR Jesteśmy jedną z wiodących firm sektora nieruchomości w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC S.A. 250, comprising the shares of 250 largest and most liquid real są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, estate companies in the world, as well as the FTSE EPRA/NAw indeksie WIG30. Walory spółki wchodzą także w skład międzynarodowych indeksów: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 In- REIT Emerging Index. dex, GPR 250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej We pursue an active management approach within the growing płynnych spółek sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE portfolio of commercial properties. We aim to achieve our goal EPRA/NAREIT Emerging Index. by development of carefully selected projects and acquisition 6 optimization of performance as a result of the Group s regional 7 Aktywnie zarządzamy rosnącym portfelem nieruchomości komercyjnych. Rozwijamy go poprzez realizację wybranych projektów deweloperskich oraz zakup nieruchomości, jednocześnie zachowując zasady ograniczania ryzyka oraz optymalizacji wyników dzięki strukturze regionalnej Grupy. Koncentrujemy swoje działania na polskim rynku ze względu na cechującą go stabilność makroekonomiczną, trwały wzrost PKB oraz nieustający popyt ze strony inwestorów i najemców. of properties, while maintaining the rules of risk limitation and structure. Our primary focus is on the Polish market as it is characterized by macroeconomic stability, sustained GDP growth and constant interest of investors and tenants. with relatively underdeveloped local real estate markets, are Zakładając długoterminowy wzrost naszej Grupy inwestujemy characterized by long-term growth potential. Any investment również w pozostałych krajach Europy Wschodniej i Południowej, we make goes through stringent scrutiny in terms of the benefits and risks it entails. w tym w Serbii, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Kraje te, dzięki stosunkowo słabo rozwiniętym lokalnym rynkom nieruchomości charakteryzuje długoterminowy potencjał wzrostu. Każ- to achieve this goal through implementation of development Our ultimate purpose is to increase shareholder value. We aim da inwestycja, którą realizujemy jest dokładnie analizowana pod projects, purchase of properties, active management of our względem korzyści i ryzyka, jakie za sobą pociąga. assets and commercial projects and improving the return on the properties in our portfolio. We are also fully aware of the Naszym głównym celem jest wzrost wartości firmy. Nasza strategia zakłada osiągnięcie tego poprzez realizację projektów dewe- the markets. importance of staying abreast with the changes taking place on loperskich, zakup nieruchomości, aktywne zarządzanie naszymi We are going to achieve those goals by executing the following nieruchomościami i projektami komercyjnymi oraz polepszanie elements of our business strategy: wyników przez nieruchomości znajdujące się w naszym portfelu. Zdajemy sobie również sprawę z wagi, jaką niesie ciągłe dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynkach. Powyższe cele biznesowe zamierzamy osiągnąć realizując następujące elementy strategii biznesowej: GTC Group

5 Globe Trade Centre Działalność Grupy GTC Sprzedaż aktywów Sprzedajemy aktywa, których wartość rynkowa osiągnęła oczekiwany poziom oraz te aktywa, które nie wchodzą w zakres naszej działalności podstawowej, w tym projektów mieszkaniowych oraz gruntów, które nie są przeznaczone do natychmiastowej zabudowy komercyjnej. Środki uwolnione dzięki ich sprzedaży mogą zostać przeznaczone na nowe inwestycje oraz na zmniejszenie zadłużenia. Rozwój Sale of assets Our strategy assumes selling assets, whose market value has reached the expected level, and those assets which do not fall within the scope of our core business, including residential projects and land not intended for immediate commercial development. Funds released through the sale may be used for new investments and debt reduction. Growth The Group follows two development paths: through execution of investment projects, including Galeria Północna and Galeria Wilanów in Warsaw or Fortyone in Belgrade, as well as through purchase of properties which supply an immediate revenue stream. Commercial projects are developed as soon 8 minimalizujących koszty naprawy oraz konserwacji nieruchomości 9 as we see confirmed demand from tenants, evident through Grupa rozwija się dwutorowo: poprzez realizację projektów inwestycyjnych, takich jak np. Galeria Północna i Galeria Wilanów w Warszawie czy Fortyone w Belgradzie, jak również poprzez zakup nieruchomości, które zapewniają natychmiastowe generowanie przychodów. Realizację projektów komercyjnych rozpoczynamy w przypadku odnotowania potwierdzonego popytu ze strony najemców, wyrażonego podpisanymi umowami najmu. Wybór lokalizacji pod nowe inwestycje oraz atrakcyjnych celów inwestycyjnych poprzedzony jest wnikliwymi badaniami, zarówno rynkowymi obejmującymi analizę konkurencji, nasycenia oraz istniejących najemców, jak również analizami finansowymi mającymi na celu ocenę signed leases. The sites for new developments and attractive możliwości osiągnięcia założonych celów biznesowych. investment targets are found through a thorough examination, both of the competition, saturation and existing tenants on the market, as well as financial analysis designed to assess the feasibility of achieving the business goals we set. Swoje działania koncentrujemy głównie na Polsce, która jest najsilniejszą gospodarką w regionie. Polska jest od wielu lat najbardziej przewidywalnym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który często jest pierwszym wyborem międzynarodowych korporacji przy poszukiwaniu lokalizacji central i biur zarządzających w regionach Europy Wschodniej i Południowej. Pomimo tego, jesteśmy również dobrze przygotowani do wykorzystywania potencjału, jaki dostrzegamy w takich lokalizacjach jak Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Praga. Efektywność Wierzymy, że sprawne działania z zakresu zarządzania aktywami przekładają się na wzrost poziomu wynajmu, a co za tym idzie, na nasze przychody. Działania te obejmują szeroki wachlarz aktywności, w tym zwiększenie i utrzymanie poziomu wynajmu na najwyższym możliwym poziomie w danej sytuacji rynkowej. Utrzymujemy dobre relacje i współpracę z najemcami w celu poprawy ich wyników. Za pomocą energooszczędnych technologii i działań dążymy do utrzymania niskiej i efektywnej bazy kosztów. Optymalizujemy nakłady finansowe i koszty finansowania w obszarach wykazujących taki potencjał przy zachowaniu najwyższych standardów nieruchomości, a także wspieramy i motywujemy pracowników do realizacji celów firmy. Poland, as the strongest economy in the region, is the focus of our business. It has for many years been the most predictable market in Central and Eastern Europe, and is often the first choice for multinationals looking for head offices and management offices in the region of Eastern and Southern Europe. However, we are also well positioned to exploit the potential that we see in such locations as Budapest, Belgrade, Bucharest and Prague. Efficiency We believe that efficient asset management translates into an increase in occupancy rates, and consequently, in our revenues. This includes a wide range of activities, including increasing and maintaining the occupancy rate at the highest possible levels in a given market situation. Our relations and cooperation with tenants are exemplary and we strive to improve their results. Using energy-efficient technologies and measures to minimize repair costs, and through periodical maintenance of buildings, we implement the strategy of maintaining low costs and an effective cost base. Our capital expenditure and financing costs go through a careful optimization process. We also maintain the highest standards of our properties as well as support and GTC Group motivate employees to achieve the objectives of the company.

6 Portfolio nieruchomości Properties portfolio Grupa GTC powstała w 1994 r. Od tego czasu działamy na rynku nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, a także na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. GTC Group was founded in Ever since we have been Obecnie jesteśmy właścicielem i zarządzamy 33 nieruchomościami komercyjnymi, budynkami biurowych i centrami handlowymi, o łącznej powierzchni najmu netto wynoszącej m kw. 10 Properties portfolio 11 Globe Trade Centre Portfolio nieruchomości Od momentu powstania naszej Grupy wybudowaliśmy: 61 nieruchomości komercyjnych oferujących ok m kw. powierzchni do wynajmu, wybudowaliśmy 9 projektów mieszkaniowych oferujących ok m kw. powierzchni, sprzedaliśmy 28 nieruchomości komercyjne, których łączna powierzchnia to ponad m kw., sprzedaliśmy łącznie ok m kw. powierzchni w 9 projektach mieszkaniowych. active on the real estate markets in Poland, Romania, Serbia, Croatia, Bulgaria, Hungary, the Czech Republic and Slovakia. Since our Group was founded we have: developed 61 commercial properties, offering approx 1,100,000 sq m of lease area, developed nine residential projects offering approx 400,000 sq m of floor space, sold 28 commercial properties with a total area of over 470,000 sq m, sold approx 380,000 sq m of space in our nine residential projects. Nasza struktura regionalna, z siedziba główną w Warszawie oraz biurami regionalnymi w Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach, pozwala nam na zarządzanie portfelem nieruchomości komercyjnych w całym regionie. Podczas gdy biuro w Warszawie pełni funkcje zarządcze, to każdy z oddziałów regionalnych pełni funkcje techniczne, leasingu i rachunkowości, które są wspomagane przez zespół doświadczonych menedżerów, jak i renomowanych agentów nieruchomości i firm serwisowych. Currently we own and manage 33 commercial properties, including completed office and retail properties with a total net leasable area of 613,000 sq m. With our head office in Warsaw and regional offices in Romania, Serbia, Croatia, Bulgaria, Hungary, Slovakia and the Czech Republic, we are well structured to manage the portfolio of commercial real estate properties across the region. While the head office administer all the managerial functions, each of the regional offices has technical, leasing and accounting functions which are supported by a team of experienced managers as well as reputable real estate agents and maintenance companies.

7 Nowe projekty biurowe New office developments Nasza Grupa widzi potencjał wzrostu na rynku nieruchomości Tworzymy nowoczesne powierzchnie biurowe spełniające We develop modern office space that continues to surpass komercyjnych poza Polską i realizuje tam swoje cele w oparciu wymagania najemców zarówno firm lokalnych, jak i najbardziej the requirements of our tenants, both local companies and the o ideę zielonej inicjatywy. Przykładem jest Serbia, gdzie Our Group sees growth potential in commercial properties wymagających firm międzynarodowych. Około 60% całej most demanding multinationals. About 60% of the entire GTC s budujemy pierwszy w kraju kompleks biurowy zaprojektowany outside Poland, and in order to reach its goals it pursues its powierzchni komercyjnej, która należy do GTC, to wysokiej klasy commercial space is high-class offices. i realizowany według najwyższych, proekologicznych wymagań strategy through the idea of a green initiative. A good example biura. certyfikacyjnych. is Serbia, where we are building the country s first office Our buildings and office parks are developed in major urban complex designed and executed to the highest environmental Nasze budynki i parki biurowe powstają w największych ośrodkach centers with potential for business, attracting investors, with Korzystając z sukcesu rynkowego GTC w stolicy Serbii i certification requirements. miejskich dysponujących potencjałem do prowadzenia biznesu, extensive academic background as well as providing the highest biorąc pod uwagę wyniki biznesowe naszych nieruchomości przyciągających inwestorów, posiadających bogate zaplecze quality cadre. They guarantee good access and complete oraz popyt na kolejne projekty Grupy, rozpoczęliśmy w Drawing on GTC s market success in the capital of Serbia, and akademickie oraz zapewniających najwyższej jakości kadry. infrastructure: close proximity to major road links, airports, październiku 2014 r. budowę kompleksu biurowego FortyOne taking into account the business performance of our properties Globe Trade Centre Nowe projekty biurowe Gwarantują one dobrą dostępność komunikacyjną oraz pełną infrastrukturę: bliskość najważniejszych szlaków drogowych, portów lotniczych, obiektów hotelowych i konferencyjnych, a także handlowych. hotels, conference and retail facilities. We tailor the office space we offer to match the individual needs of particular tenants. We provide suitable conditions to companies from the financial services, consulting, legal, FMCG w Belgradzie. Usytuowany jest w dzielnicy Nowy Belgrad, na skrzyżowaniu bulwarów Milutina Milankovica i Umetnosti. Potwierdzeniem jakości naszych projektów jest fakt, że jeszcze przed rozpoczęciem budowy mieliśmy podpisanych 60% umów wstępnych na wynajem pierwszego budynku kompleksu w and the demand for new projects of the Group, in October 2014 we set out to build the FortyOne office complex in Belgrade. The project found its home in the heart of New Belgrade, at the intersection of Milutin Milankovitch and Umetnosti Boulevards. The confidence of our tenants in our projects is further Oferowane przez nas powierzchnie biurowe dopasowane są do indywidualnych potrzeb poszczególnych najemców. Odpowiednie warunki znajdują w nich firmy z sektora usług finansowych, and IT industries. Our tenants list also features laboratories and research facilities. We have long-term contracts with public institutions. Our tenants are free to choose the solutions they FortyOne. Kompleks biurowy klasy A zaoferuje ponad m kw., confirmed by the fact that even before the cornerstone was laid we had signed the preliminary agreements for over 60% of the space in the first building of the complex. doradczych, prawnych, FMCG oraz branży IT. Naszymi najemcami są także firmy laboratoryjne i badawcze. Posiadamy see adequate to meet their purpose. We are happy to share our know-how we have gained over the years, and optimize the które zostaną oddane do użytku w trzech etapach. Pierwszy budynek oferujący ok m kw. został przekazany do The class A office park will boast over 27,000 sq m, which długoterminowe umowy z instytucjami publicznymi. Nigdy nie narzucamy gotowych scenariuszy najemcom. Chętnie dzielimy się know-how wypracowanym przez lata, a proponowane najemcom rozwiązania są optymalizowane już na etapie projektowania. Wieloletnia współpraca z czołowymi architektami i firmami budowlanymi umożliwia nam pogodzenie potrzeb i gustów najemców z dobrą architekturą oraz najwyższą jakością options we propose to tenants at the design stage. Long-term cooperation with leading architects and construction companies lets us combine the needs and tastes of the tenants with architecture of highest quality. Our office developments make a huge impact on the local environment and shape the places they are built in. The użytku w trzecim kwartale 2015 r. Kompleks jest certyfikowany w systemie LEED. Sam fakt zaprojektowania i zbudowania pierwszego w Serbii biurowca zgodnie ze standardami złotego certyfikatu ekologicznego LEED jest dla nas ogromną motywacją i dumą. Projekt i wykonanie zapewni najwyższy standard biurowy połączony z niskim poborem energii i zoptymalizowanymi kosztami operacyjnymi. Istotnym faktem will be commenced in three phases. The first building with approximately 10,000 sq m has already been put into service in the third quarter of The complex is LEED certified. We are truly motivated and it makes us extremely proud that we were able to design and build the first office building in Serbia in accordance with the standards of ecological LEED Gold certification. The design and execution will provide the New office developments wykonania. investments trigger development of road infrastructure, green jest to, że będzie to również pierwszy od pięciu lat wybudowany highest standard of office space combined with a low power areas, landscape architecture and public spaces. Our offices w Belgradzie kompleks o powierzchni większej niż m consumption and optimized operating costs. An important fact Nasze inwestycje biurowe mają ogromny wpływ na lokalne mean a proven brand, the quality of which is seen in numbers kw. Do dyspozycji najemców zostanie oddanych blisko 500 is one that the development will also be the first office complex otoczenie i miejsce, w których powstają. Wraz z nimi realizowana - several hundred companies employing tens of thousands of naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, a dla ich with the area of over 5,000 sq m built in Belgrade over the jest infrastruktura drogowa, tereny zielone, elementy małej people currently operate in office buildings developed by GTC. wygody w każdym z budynków znajdzie się także przestrzeń past five years. Tenants will have nearly 500 above ground and architektury oraz przestrzenie publiczne. Nasze biura to handlowa. underground parking spaces at their disposal and each of the sprawdzona marka, której jakość potwierdzają liczby - w buildings will also encompass retail premises. stworzonych przez GTC biurowcach działa obecnie kilkaset firm zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy osób.

8 Nowe projekty handlowe New retail developments Nieco później planowane jest rozpoczęcie budowy Galerii Wilanów, która będzie pierwszym dużym centrum handlowym w południowej, gęsto zaludnionej części Warszawy. Została Dzięki dobrym projektom i stabilności naszej firmy cieszymy zaprojektowana przez architektów z renomowanych pracowni Wilanów, which will be the first large-scale shopping center się niezrównaną renomą na rynku deweloperów centrów We owe our unparalleled reputation as a developer of retail APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur, i będzie wyposażona in the densely populated southern part of Warsaw. It was handlowo-rozrywkowych. Naszą pierwszą inwestycją w tym and entertainment centers to excellent projects and stability of w wiele innowacyjnych rozwiązań, często stosowanych w designed by the architects of the renowned APA Wojciechowski sektorze rynku była Galeria Mokotów w Warszawie dysponująca our company. Our maiden investment in this sector was Galeria Polsce po raz pierwszy. Z myślą o okolicznych mieszkańcach i and Moshe Tzur studios, and will feature a number of innovative powierzchnią m kw. W 2005 r. otworzyliśmy Galerię Mokotów in Warsaw boasting an area of 62,100 sq m zapewnieniu komfortu naszym klientom zostaną wybudowane solutions, which will debut in Poland. With local residents in Kazimierz w Krakowie, a w 2009 r. oddaliśmy do użytku Galerię saw the opening of Galeria Kazimierz in Kraków and in 2009 bezkolizyjne ciągi rowerowe wzdłuż ul. Przyczółkowej oraz mind, and in order to provide comfort to our customers, we Jurajską w Częstochowie. Obecnie skupiamy się na realizacji we opened Galeria Jurajska in Częstochowa. Currently, our przejazd umożliwiający mieszkańcom Wilanowa dojazd do will build collision-free bike paths along Przyczółkowa street dwóch dużych centrów handlowych w Warszawie: Galerii main focus is on two large shopping malls in Warsaw: Galeria Pałacu Wilanów. Wokół Galerii oraz na dachu zostaną wykonane and a driveway allowing Wilanów residents to have access Wilanów i Galerii Północnej. Wilanów and Galeria Północna. ogrody umożliwiające relaks i odpoczynek klientom. Otwarta to the Wilanów Palace. The Mall, and its roof, will be sunk in na zewnątrz, otoczona terenami wypoczynkowymi, placami gardens providing its customers with a relaxing atmosphere Globe Trade Centre Nowe projekty handlowe W czerwcu rozpoczęliśmy budowę Galerii Północnej na warszawskiej Białołęce. Jej otwarcie planowane jest na II kwartał Będzie to pierwsze w tej dzielnicy centrum handloworozrywkowe, położone w kluczowym dla Warszawy węźle komunikacyjnym: w pobliżu Mostu im. Marii Skłodowskiej- Curie (Most Północny), u zbiegu ulic Światowida i Modlińskiej, która stanowi jedną z tras wyjazdowych ze stolicy. Inwestycja zaoferuje swoim najemcom ok m kw. GLA w 250 In June we commenced the construction of Galeria Północna in Warsaw s Białołęka. Its opening is planned on 2Q It will be the first retail and entertainment center to be nestled in Warsaw s key transportation hub: near the Maria Sklodowska- Curie s bridge (Most Północny), at the intersection of Światowida and Modlińska streets, one of the routes away from the capital city. The project will offer its tenants about 64,000 sq m of GLA in 250 retail and services outlets. Galeria Północna is going zabaw i zielenią inwestycja będzie przyjazna środowisku, co potwierdził uzyskany ekologiczny precertyfikat LEED. Inwestycja zaoferuje najemcom ponad m kw. GLA w ok. 250 sklepach i punktach usługowych. Do dyspozycji klientów Galerii Wilanów zostanie oddanych miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz na dachu. Budowa Galerii Wilanów ma rozpocząć się na przełomie 2015/2016 i potrwa około 21 miesięcy. and an opportunity to unwind. Welcoming and surrounded by recreation areas, playgrounds and greenery the investment will be environmentally friendly, as confirmed by the ecological LEED precertification. The project will provide our tenants with over 61,000 sq m of GLA in about 250 retail and service outlets. Customers of Galeria Wilanów will be able to enjoy 2,180 parking spaces in the underground garage and on the roof. The ground breaking for Galeria Wilanów is expected in 2015/ sklepach i punktach usługowych. Jedną z unikalnych cech Galerii to feature some unique solutions, including the roof partly and the construction will last for about 21 months. 15 Północnej będzie zagospodarowanie części dachu zielenią. Znajdą się na nim trawniki, alejki spacerowe i plac zabaw. Równie wyjątkowym rozwiązaniem projektowym, zaproponowanym przez architektów renomowanych pracowni APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur, będzie przeszklony dach, który w połączeniu covered with greenery. It will feature lawns, walking paths and a playground. An equally unique design solution, proposed by the renowned APA Wojciechowski and Moshe Tzur architects, will be a glass roof, which combined with the extremely spacious interior will provide the mall with an amount of daylight W obu przypadkach Galerie podpisały już pierwsze umowy z najemcami, wśród nich znaleźli się: H&M, Carrefour, grupa LPP, Rossmann, Superpharm, SMYK, EMPIK, CCC, Cinema City. W Galerii Wilanów został zawarty list intencyjny z Cinema City. Both Malls have already signed their first contracts with tenants, including: H&M, Carrefour, LPP Group, Rossmann, Superpharm, SMYK, EMPIK, CCC, Cinema City. Letter of intent have also been exchanged with Cinema City for Galeria Wilanów. z niezwykle przestronnym wnętrzem zapewni galerii unsurpassed by today s malls. Galeria Północna s customers W naszym portfolio znajdują się także ukończone centra nieporównywalną z obecnie istniejącymi centrami handlowymi ilość światła dziennego. Klienci Galerii Północnej będą mogli will have the comfort of 2,000 parking spaces. With this project we aim for the LEED Gold eco certification. handlowo - rozrywkowe w innych krajach. Pierwszym z nich było Avenue Mall Zagreb w Zagrzebiu, potem Galeria Harfa Our portfolio also includes completed retail and entertainment centers in other countries. The first of these was Avenue New retail developments skorzystać z miejsc parkingowych. Celem, który obraliśmy przy realizacji tego projektu, jest zdobycie złotego w Pradze. Dzisiaj działają również centra handlowe w średniej wielkości miastach w Rumunii, Bułgarii oraz Chorwacji. Mall Zagreb in Zagreb, then Galerie Harfa in Prague. Today we operate shopping malls in medium-sized Romanian, Bulgarian certyfikatu ekologicznego LEED. Slightly later, we plan to commence the construction of Galeria and Croatian cities as well.

9 Zespół zarządzający Management Team Zarząd Spółki The Management Board of GTC S.A. Globe Trade Centre Zespół zarządzający Rada Nadzorcza Spółki GTC S.A.: The Supervisory Board of GTC S.A.: Alexander Hesse Przewodniczący Rady Nadzorczej The Chairman of GTC s Supervisory Board Philippe Couturier Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Klaus Helmrich Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Jan Düdden Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Mariusz Grendowicz 16 Chief Executive Officer 17 Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board Jarosław Karasiński Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Marcin Murawski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board Thomas Kurzmann Grupą Globe Trade Centre S.A. zarządzają eksperci sektora nieruchomości, którzy potrafią umiejętnie połączyć wiedzę o lokalnych rynkach z międzynarodowym doświadczeniem. Są to osoby posiadające rozległą wiedzę nie tylko branżową, ale również z zakresu instrumentów finansowych oraz prawnych, pozwalającą na optymalizację przychodów i kosztów, a także maksymalizację zysków z realizacji projektów inwestycyjnych Grupy. Każdy z członków Zarządu jest związany z Grupą GTC od wielu lat, co zapewnia płynną kontynuację działalności firmy, znajomość lokalnych standardów branży deweloperskiej, a także efektywną realizację strategii rozwoju Grupy. Oprócz ukierunkowania na cele i korzyści dla najemców, mieszkańców i inwestorów, Zarząd dba o transparentne zasady współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz o jak najniższy wpływ na środowisko przez projekty firmy. Erez Boniel Chief Financial Officer Yovav Carmi Chief Operations Officer Globe Trade Centre S.A. Group is run by real estate professionals, whose expertise combines the understanding of local markets with international experience. Our directors, who have broad knowledge of the industry, as well as financial and legal instruments, are able to employ them to the task of revenue and cost optimization and also to maximize return on Group s investments. Each GTC s Management Board Member has been with the Group for a long time, allowing for a smooth operation of the company, familiarity with local standards of the real estate industry and an effective execution of the Group s development strategy. While striving to achieve goals and value for our stakeholders, the Management Board makes a great effort to maintain transparent rules of cooperation with business partners and to minimize the footprint of the company s projects on the environment. Jacek Wachowicz Director of Sale and Lease Management Team Katharina Schade Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

10.300 - Ukończono w marcu 2007 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu

10.300 - Ukończono w marcu 2007 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski jednego z akcjonariuszy GTC Real Estate N.V. głównego akcjonariusza Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Projekty w fazie realizacji

Projekty w fazie realizacji W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski wymaganym od jednego z akcjonariuszy GTC International N.V. akcjonariusza większościowego Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje

Bardziej szczegółowo

GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku. Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro

GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku. Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro PRESS RELEASE 2 MARCA 2009 GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro Zysk netto w IV kwartale 2008

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

10.300 - Ukończono w marcu 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu

10.300 - Ukończono w marcu 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski jednego z akcjonariuszy GTC Real Estate N.V. głównego akcjonariusza Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 Portfolio 4 Działalność Grupy Activity of the Group nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Portfel PHN wyceniany jest na 2,3 mld PLN. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach:

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 21 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA PRASOWA 21 sierpnia 2014 r. Publikacja wyników osiągniętych w II kwartale i I półroczu 2014 r. Kontynuacja pozytywnych wyników operacyjnych Globe Trade Centre S.A. ( GTC ) opublikowała dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 12 maja 2011

INFORMACJA PRASOWA 12 maja 2011 INFORMACJA PRASOWA 12 maja 2011 Publikacja wyników za pierwszy kwartał 2011 r. GTC raportuje solidne wyniki operacyjne, zysk i wzrost wartości aktywów Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012 Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012 Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

KOOPER E A R C A JA J

KOOPER E A R C A JA J KOOPERACJA JUŻ NA WYŻSZYM BIEGU Warszawa, 20.02.2013 Strategia działania 2 Umowa JV - realizacja 5.12.2012 podpisana pierwsza ramowa umowa inwestycyjna około 42 mln zł zaangażowanie Futureal około 360

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 20 marca 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA 20 marca 2014 r. INFORMACJA PRASOWA 20 marca 2014 r. Publikacja wyników finansowych za 2013 rok Znacząca poprawa wyników operacyjnych. Utrata wartości aktywów głównie w regionie SEE. Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowało

Bardziej szczegółowo

bonarka for business bonarka city center

bonarka for business bonarka city center LTD www.bonarka4business.pl bonarka for business Nadszedł czas Nowoczesna dzielnica historycznego miasta Bonarka City Center biznes i ekologia praca i radość życia odpoczynek i rozrywka bonarka for business

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Społeczna Grupy. Nagrody. odpowie- Activity. Awards. dzialność of the Group

Społeczna Grupy. Nagrody. odpowie- Activity. Awards. dzialność of the Group 2 4 6 10 16 20 24 Działalność Strategia Kamienie Nagrody Zespół Wyniki Społeczna Grupy i misja milowe Awards zarządzający finansowe odpowie- Activity Strategy Milestones Management Financial dzialność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 10 listopada 2011 r.

INFORMACJA PRASOWA 10 listopada 2011 r. INFORMACJA PRASOWA 10 listopada 2011 r. Publikacja wyników za trzeci kwartał 2011 r. Solidne wyniki operacyjne, natomiast kryzys strefy euro wpłynął na wycenę aktywów Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1 TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz 20 maja 2010 1 Grupa TUP TUP jest firmą inwestycyjną, realizującą innowacyjne projekty w ramach kilku segmentów rynkowych. Celem

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2015 Dane finansowe Otoczenie rynkowe Portfel nieruchomości Projekt

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Materiały prasowe Warszawa, 6 maja 2014 MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza aktywami należącymi do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. MARS FIZ

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. GLOBE TRADE CENTRE S.A. Report bieżący: 4/2015 Data: 16 stycznia 2015 r. Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015 17 listopada 2015 rok Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w IIII kwartale 2015 Otoczenie rynkowe Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekt

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling

Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling www.mfastudio.pl info@mfastudio.pl tel. 509 646 131 Spis treści 1. Misja 2. Kim jesteśmy? 3. Dlaczego warto z nami współpracować?

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2014

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2014 INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2014 Publikacja wyników osiągniętych w I kwartale 2014 r. Utrzymanie dobrych wyników operacyjnych Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za I kw.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r. 5 marca 2012 Platinium Business Park, Warszawa 1 Agenda GTC House, Belgrad, Serbia Główne wydarzenia i osiągnięcia w 2011 r. Kondycja rynku Przegląd

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

R A Z E M T W O R Z Y M Y W A R T O Ś Ć PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2014 R. 25 marca 2015 r.

R A Z E M T W O R Z Y M Y W A R T O Ś Ć PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2014 R. 25 marca 2015 r. R A Z E M T W O R Z Y M Y W A R T O Ś Ć PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2014 R. 25 marca 2015 r. Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Dane finansowe Otoczenie rynkowe Unique selling points Portfel nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2013 ROK. 26 marca 2014 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2013 ROK. 26 marca 2014 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2013 ROK 26 marca 2014 r. PLAN PREZENTACJI 1. CAPITAL PARK 2. OTOCZENIE RYNKOWE W 2013 ROKU 3. POSTĘP PROJEKTÓW: - EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX - ROYAL WILANÓW - ART NORBLIN - STREET

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ROBYG S.A. Group 2010 Financial results Warsaw, March 17th, 2011

ROBYG S.A. Group 2010 Financial results Warsaw, March 17th, 2011 ROBYG S.A. Group 2010 Financial results Warsaw, March 17th, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

GTC POPRAWIA WYNIKI POPRZEZ ZAKUPY NOWYCH PROJEKTÓW, POSTĘPY NA BUDOWACH I DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI. 797 mln euro

GTC POPRAWIA WYNIKI POPRZEZ ZAKUPY NOWYCH PROJEKTÓW, POSTĘPY NA BUDOWACH I DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI. 797 mln euro WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2016 R. GTC POPRAWIA WYNIKI POPRZEZ ZAKUPY NOWYCH PROJEKTÓW, POSTĘPY NA BUDOWACH I DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI MARŻA NOI FFO EPRA NAV ZADŁUŻENIE NETTO LTV 76% 11 mln euro 797 mln

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect 27 września 2012 r.

w drodze na NewConnect 27 września 2012 r. w drodze na NewConnect 27 września 2012 r. Systemy motywacji i aktywizacji sprzedaży Programy lojalnościowe Programy badawczorozwojowe Produkty i usługi zwiększające sprzedaż oraz motywację zespołów biznesowych.

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Poznań, 14 wrzesień 2010 Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Best practices for saving operational costs in transport and distribution Herman Wierenga Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo