Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC"

Transkrypt

1 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres do roku from to year Doncaster

2 1. Wprowadzenie/ Introduction Dane emitenta Firma spółki/full name: Kraj siedziby/country of Incorporation: Siedziba/City of Incorporation: Adres siedziby/regitered addreess: Forma prawna/legal form: Sąd rejestrowy/registerd by: AerFinance PLC Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej/United Kingdom Doncaster Armstrong House, First Avenue Robin Hood Airport Doncaster South Yorkshire DN9 3GA Spółka akcyjna/public Limited Company Companies House Nr KRS/Register number: REGON/Statistical office: NIP/Tax number: Faks/Fax: Adres poczty elektronicznej/ address: Strona internetowa/website address: Organy emitenta/authority issuer Zarząd/Management Bartłomiej Herodecki Dariusz Ilski -Prezes Zarządu/ Chairman -Dyrektor/ Director

3 Struktura Akcjonariatu/Shareholder Structure Na dzień 30 kwietnia 2013 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,04 GBP i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,05 GBP. Na dzień roku struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawia się następująco: As on 30 April 2013, share capital of Issuer amounts to GBP 455, and was divided into shares with nominal value of 0,05 GBP. As of shareholding structure including shareholders holding at least 5% of Issuer share capital was as follows: Akcjonariusz/ Shareholder Amount of Shares/ Liczba akcji % of Shares/ %Akcji Ikenga Investment Corporation Ltd * 27,260%* Wisent Investment & Finance Limited ,925% Red Wisent Limited ,234% Other/Pozostali ,581% Total/Suma %* * out of which shares representing 15,34% of share capital and entitled to 15,34% of voting rights on Shareholder Meeting are non-dematerialized (form of cerficitate)/ z czego sztuk stanowią akcje niezdematerializowane (w formie certyfikatu) stanowiące 15,34% kapitału spółki i uprawniające do 15,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu AerFinance PLC jest brytyjską spółką holdingową prowadzącą swoją działalność przede wszystkim na obszarze Polski oraz Europy wschodniej. Główne zyski czerpie z inwestycji w spółki zależne oraz usług konsultingowych w zakresie lotnictwa. AerFinance is a public company registered in the U.K. with majority of interests taking place in Poland and other Eastern European countries. They are mainly capitalizing from investments in our portfolio companies, but also consulting services of aviation area. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień wchodziło 5 spółek zależnych// Issuer s capital group as per 30/04/ AerSoftware Sp. z o.o. Emitent posiada 100% udziałów/ The Issuer owns 100% of shares 2 Shopifier Sp. z o.o. Emitent posiada 98% udziałów/ The Issuer owns 98% of shares 3 AerFinance Ventures Sp. z o.o.emitent posiada 67% udziałów/ The Issuer owns 67% of shares 4 AerTech SAS Emitent posiada 100% udziałów/ The Issuer owns 100% of shares 5 AVIO 21 Sp. z o.o. Emitent posiada 46% udziałów/ The Issuer owns 46% of shares

4 2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane Grupy Kapitalowej AerFinance PLC Selected consolidated financial data AerFinance PLC Capital Group Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) [GBP] Selected financial data (consolidated) [GBP] Dane z Rachunku zysków i strat Profit and loss account data , , , , ,63 ( ,28) ,90 ( ,76) Zysk (strata) netto/ Net Profit ,41 ( ,76) Amortyzacja/ Depreciation and Amortization (11 535,97) 676,44 Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) [GBP] Selected financial data(consolidated) Dane z bilansu/ Balance data Kapitał własny/ Equity , ,69 Zobowiązania długoterminowe/ Long Term Liabilities Zobowiązania krótkoterminowe/ Current Liabilities Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ Cash and cash equivalent Należności długoterminowe/ Long term Należności krótkoterminowe/ Short Term Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) [GBP] Selected financial data(consolidated) Dane z rachunku zysków i strat Profit and loss account data , , , , , , , ,71 ( ,86) ( ,47) ,57 ( ,55) ,34 ( ,82) Zysk (strata) netto/ Net Profit ,85 ( ,82) Amortyzacja/ Depreciation and Amortization (41 913,23) ,23

5 3. Wybrane dane finansowe jednostkowe spółki AerFinance PLC Selected financial data by unit AerFinance PLC Wybrane dane finansowe (jednostkowe) [GBP] Selected financial data (unit) [GBP] Dane z Rachunku zysków i strat Profit and loss account data Zysk (strata) netto/ Net Profit Amortyzacja/ Depreciation and Amortization Wybrane dane finansowe (jednostkowe) [GBP] Selected financial data (unit) [GBP] Dane z bilansu/ Balance data ,00 (4 152,53) (4 152,53) (3 568,79) (3 568,79) Kapitał własny/ Equity ,59 Zobowiązania długoterminowe/ Long Term Liabilities Zobowiązania krótkoterminowe/ Current Liabilities Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ Cash and cash equivalent Należności długoterminowe/ Long term Należności krótkoterminowe/ Short Term Wybrane dane finansowe (jednostkowe) [GBP] Selected financial data (unit) [GBP] Dane z Rachunku zysków i strat Profit and Loss account data ,91 911, , ,31 (27 453,58) , ,42 Zysk (strata) netto/ Net Profit ,42 Amortyzacja/Depreciation & Amortization - -

6 4. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Main factors and their influence on the financial result Na wynik grupy w okresie miały wpływ wyniki AerFinance Ventures sp. Z o.o. oraz wynik spółki AerTech SAS. W omawianym okresie AerFinance Ventures sp. z o.o. dokonała dwóch wejść kapitałowych na łączną kwotę ok 1,5 mln zł Dodatkowo, dodatni wynik finansowy został przez AerTech SAS głównie poprzez jednorazowe zdarzenie w postaci przeniesienia (sprzedaży) stanu magazynowego, narzędzi oraz urządzeń do spółki Avio 21 sp. Z o.o. Jednocześnie, w porównaniu do raportu kwartalnego opublikowanego za okres w zestawieniu nie uwzględniono miesiąca stycznia 13, który był miesiącem dużych jednorazowych kosztów w AerTech SAS Pozostałę spółki grupy nie przyczyniły się w sposób istotny do wypracowanego wyniku i na tle wyżej wymienionych podmiotów ich działalność ma znikome znaczenie dla wyniku grupy. The main factors that influenced accounting quarter February-April 2013 were as follows : profit of AerFinance Ventures sp. z o.o. and profit of AerTech SAS Due to 2 positive decisions on capital engagement, AerFinance Ventures was entitled to register a profit in the amount of ca. 1,5 million PLN. Additionally, AerTech SAS has recorded a net profit mainly due to sale of all stock, tooling and equipment to Avio 21 sp. z o.o. Remaining subsidiaries did not have significant impact on the result of the Group. 5. Informacje Zarządu na temat aktywności w IV kwartale roku obrachunkowego 2012/2013 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Information about Board s action in 4th quarter of fiscal year 2012/2013 in area of business development Głównym obszarem działalności Zarządu w omawianym roku kalendarzowego 2013 były działania związane z restrukturyzacją AerTech SAS. Prowadzone były działania ze zmniejszeniem kosztów osobowych, co powodowało konieczność wypłaty jednorazowych odpraw i odszkodowań. Równolegle pozyskano do współpracy nowego managera, który posiada wieloletnie doświadczenie w branży lotniczej. Podjęto także działania nad pozyskaniem finansowania zewnętrznego (dłużnego), który pozwoli spłacić zobowiązania wobec stron trzecich oraz zapewni dalsze finansowanie procesu restrukturyzacyjnego. Spodziewane rozstrzygniecie sprawy dotyczące pozyskania finansowania spodziewane jest do końca 2 kwartału 2013 roku. Równolegle Zarząd nadal prowadził intensywne pracę w zakresie poszukiwania atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. In the presented quarter The Board of the Issuer focused its attention mainly on its French subsidiary AerTech SAS where further reduction of payroll cost was implemented. In the same time a new manager with over 20 years of industry experience was introduced into the company. The Board also worked to ensure external source of capital (long term loan) to be able to pay all outstanding of AerTech SAS and to have the capital to continue internal changes. The Boards

7 expects to have a final answer about additional capital support by the end of June Simultaneously the Board was focused on several investment opportunities that could be potentially interested for further development. 6. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowanie publikowanych prognoz wyników na dany roku w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Board s opinion about forecasted results Spółka nie podawała publicznie prognoz finansowych. The company has not published any financial forecasts

Strategia oraz kierunki rozwoju AerFinance PLC na lata 2014-2015

Strategia oraz kierunki rozwoju AerFinance PLC na lata 2014-2015 Strategia oraz kierunki rozwoju AerFinance PLC na lata 2014-2015 AerFinance PLC 2014 Wizja Wspieramy pasję, kreatywność, odwagę i konsekwencję w działaniu swoim oraz naszych Partnerów. Stajemy się coraz

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY M O S T S I E K I E RKOWSKI W W A R S Z A W I E 2 0 0 0 2 0 0 2 SIEKIERKOWSKI B R I D G E I N W A R S A W 2 0 0 0 2 0 0 2 SPIS TREŚCI 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ...

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ... Polfactor SA Raport Roczny Annual Report 2007 POLFACTOR... POLFACTOR...... w Polsce:... in Poland: Trzeci faktor na polskim rynku. Spółka Grupy BRE Bank. Ponad 3.3 mld zł obrotów w 2007 roku, 15% wzrost

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORTROCZNY ANUALREPORT

RAPORTROCZNY ANUALREPORT RAPORTROCZNY 21 ANUALREPORT RAPORTROCZNY 21 ANUALREPORT Spistreś ci Tableofcontents 2 List Prezesa Zarządu 4 Informacja Głównego Ekonomisty INVEST-BANKU 5 Wzrost gospodarczy i inflacja 6 Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board Władze Banku Bank s Bodies 6 8 Akcjonariat Shareholding Structure

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo