Społeczna Grupy. Nagrody. odpowie- Activity. Awards. dzialność of the Group

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczna Grupy. Nagrody. odpowie- Activity. Awards. dzialność of the Group"

Transkrypt

1

2 Działalność Strategia Kamienie Nagrody Zespół Wyniki Społeczna Grupy i misja milowe Awards zarządzający finansowe odpowie- Activity Strategy Milestones Management Financial dzialność of the Group and mission team results biznesu GTC Corporate social responsibility

3 Zielona Geograficzne Budynki Centra Domy Dane idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC handlowe GTC i apartamenty GTC kontaktowe Ecological inwestycji GTC office GTC shopping GTC residential Contact approach A geographically buildings centres diversified portfolio

4 Działalność Grupy / Activity of the Group GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) to czołowy deweloper w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, na Słowacji, w Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. GTC specjalizuje się w realizacji i zarządzaniu inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym. Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni * mkw. netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni * mkw. netto. Grupa posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,7 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy przekraczają 2,2 mld euro. Obecnie portfel GTC obejmuje 130 projektów zakończonych i realizowanych w głównych miastach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Akcje GTC notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowych indeksów MSCI i Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Od niedawna akcje Spółki są również notowane w indeksie CECE na giełdzie w Wiedniu. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni. GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) is the leading developer in the New Europe. GTC was established in 1994 in Warsaw and currently operates in Poland, Hungary, the Czech Republic, Romania, Serbia, Croatia, Slovakia, Bulgaria, Russia and Ukraine. GTC develops projects and manages completed properties in three key sectors of real estate: office buildings and parks, retail and entertainment centres and residential. GTC has developed * sq m of net space and currently is the owner of completed commercial property with a combined net area of * sq m. GTC also holds an impressive portfolio of new investments at various stages of development implying the construction of 1.7 million sq m of commercial and residential space. GTC s total assets exceed EUR 2.2 billion. GTC s portfolio currently comprises 130 projects (both completed and presently under development) in major cities throughout Central & Eastern Europe and South- East Europe. GTC s shares are listed on the Warsaw Stock Exchange in the prestigious WIG20 index. The Company s shares are also included in the international MSCI index and Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 index, as well as the GPR250 index, which comprises the 250 biggest and most liquid real estate companies in the world, and the FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. GTC shares have recently been listed as well in the CECE index at the Vienna Stock Exchange. GTC s shareholders list includes the largest international and Polish institutional investors. * stan na dzień 30 czerwca 2011 / as of 30 June 2011 Globe Trade Centre

5 GTC: 15 lat obecności na międzynarodowym rynku nieruchomości 15 years on the international real estate market 130 projektów w 10 krajach Europy 130 projects in 10 European countries wybudowane nieruchomości o powierzchni * mkw. completed properties with an area of * sq m właściciel * mkw. powierzchni komercyjnej owner of * sq m of commercial space portfel inwestycji umożliwiający realizację 1,7 mln mkw. inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych investment portfolio implying construction of 1.7 million sq m of commercial and residential space aktywa o wartości ponad 2,2 mld euro assets of more than EUR 2.2 billion wśród akcjonariuszy najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni major Polish and international institutional investors among shareholders gtc.com.pl

6 Globe Trade Centre

7 Strategia i misja / Strategy and mission Strategia Grupy GTC koncentruje się na tworzeniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez budowę wysokiej jakości obiektów komercyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach w Polsce i innych krajach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Głównym celem Grupy jest dążenie do zrównoważonego wzrostu poprzez: geograficzną i sektorową dywersyfikację portfela nieruchomości, wykorzystanie różnych źródeł finansowania inwestycji oraz dobrych relacji z kluczowymi instytucjami finansowymi, selektywne pozyskiwanie, dzięki kapitałowi własnemu, gruntów o dużym potencjale i najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, realizowanie projektów przez spółki celowe i finansowanie ich przy pomocy atrakcyjnie oprocentowanych, gwarantowanych kredytów bankowych, zarządzanie inwestycjami przy pomocy doświadczonych managerów, wykorzystujących znajomość rynków lokalnych oraz rozległą wiedzę fachową, sprzedaż wybranych nieruchomości, w celu pozyskania kapitału na nowe inwestycje. The strategy of the GTC Group focuses on long-term value creation for its shareholders through development and management of high-quality commercial properties in attractive locations within Poland and other countries in Central & Eastern Europe and South- East Europe. The primary goal of the Group is to pursue sustainable growth through: diversification of its real estate portfolio by geography and industry, leveraging diversified sources of financing and good relations with key financial institutions, using its equity, selectively acquiring land with development potential and the highest expected returns, carrying out projects via special-purpose vehicles and financing them with secured bank debt at attractive interest rates, managing its investments with experienced managers combining local market intelligence and international expertise, sale of selected properties to raise capital for new investments. gtc.com.pl

8 Kamienie milowe / Milestones Początek działalności GTC w Warszawie GTC begins operations in Warsaw. Rozpoczęcie realizacji Mokotów Business Park na terenach Służewca Przemysłowego. Inwestycja zapoczątkowała powstanie jednego z największych obszarów biznesowych w Warszawie. Początek ekspansji na rynki poza Polską Czechy, Rumunia, Węgry. Otwarcie Galerii Mokotów. Pierwsze w Polsce centrum handlowo-rozrywkowe trzeciej generacji na stałe zmieniło handlową mapę Warszawy Construction of Mokotów Business Park begins in the post-industrial district of Służewiec Przemysłowy. The project sparked the creation of one of the largest business districts in Warsaw. Beginning of expansion outside of Poland in Czech Republic, Romania and Hungary. Opening of Galeria Mokotów, the first 3 rd -generation shopping mall on the constantly changing retail map of Warsaw. Oddanie do użytku budynku Globis w centrum Poznania pierwsza inwestycja biurowa GTC w Polsce zrealizowana poza Warszawą Delivery of the Globis building in the centre of Poznań GTC s first office project in Poland outside of Warsaw. Debiut GTC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Otwarcie Galerii Kazimierz w Krakowie Listing of GTC on the Warsaw Stock Exchange. Opening of Galeria Kazimierz in Cracow. Globe Trade Centre

9 Sprzedaż Mokotów Business Park największego wówczas parku biurowego w Europie Środkowo- Wschodniej, składającego się z dziewięciu budynków o łącznej powierzchni najmu mkw. Sukces publicznej oferty akcji GTC. Spółka uplasowała 1,712 mln nowych akcji, pozyskując 150 mln dolarów. Rozpoczęcie realizacji Platinium Business Park w Warszawie. Otwarcie pierwszego centrum handlowego GTC poza granicami Polski Avenue Mall w Zagrzebiu. Sprzedaż America House w Bukareszcie. Transakcja została przeprowadzona przy wycenie nieruchomości na poziomie 120 mln euro. Sprzedaż biurowca Lighthouse w Pradze przy wycenie nieruchomości na poziomie 76,5 mln euro. Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 800 mln złotych Sale of Mokotów Business Park, then the largest office park in Central & Eastern Europe, comprising nine buildings with a total rental area of sq m. Successful completion of new shares offering. GTC placed 1,712 million new shares, raising USD 150 million. Beginning of construction of the Platinium Business Park complex in Warsaw. Opening of GTC s first shopping centre outside of Poland Avenue Mall in Zagreb. Sale of America House, a class A office building in the centre of Bucharest, based on the asset value of EUR 120 million. Sale of Lighthouse, an office building in Prague, based on the asset value of EUR 76,5 million. Issuance of bonds with a total par value of PLN 800 million. Oddanie do użytku czterech biurowców w Warszawie Delivery of four office buildings in Warsaw Ukończenie pierwszej inwestycji we Wrocławiu biurowca Globis. Completion of the Globis office building first investment of GTC in Wrocław. Pozyskanie kredytu refinansowego w wysokości 90 mln euro dla Galerii Kazimierz. Refinancing loan agreement for Galeria Kazimierz (EUR 90 million). Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 350 mln złotych. Issuance of bonds with a total par value of PLN 350 million. gtc.com.pl

10 Rozbudowa Platinium Business Park w Warszawie oraz ukończenie Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie Extension of Platinium Business Park in Warsaw and delivery of Kazimierz Office Centre in Cracow. Otwarcie trzeciego centrum handlowego GTC w Polsce Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Umocnienie pozycji GTC w sektorze nieruchomości komercyjnych poza Polską oddanie do użytku kompleksów biurowych Budapeszcie i Bukareszcie. Podpisanie umowy kredytowej w wysokości 147 mln euro na realizację Galerii Harfa w Pradze. Pozyskanie kredytu refinansowego w wysokości 205 mln euro dla Galerii Mokotów. Zakończenie budowy pierwszych faz projektów biurowych w Łodzi i Katowicach University Business Park oraz Centrum Biurowego Francuska. Otwarcie kolejnych centrów handlowych GTC Galerii Harfa w Pradze oraz Galerii Stara Zagora w Bułgarii. Pozyskanie 80 mln euro na refinansowanie biurowca City Gate w Bukareszcie. Sprzedaż biurowców Topaz i Nefryt w Warszawie przy wycenie budynków na poziomie 79 mln euro. Otwarcie drugiego centrum handlowego w Chorwacji Avenue Mall Osijek. Sprzedaż pozostałych 50% udziałów w Galerii Mokotów w momencie transakcji centrum zostało wycenione na 475 mln euro. Otwarcie centrum handlowego Galleria Arad w Rumunii Opening of GTC s third shopping mall in Poland Galeria Jurajska in Częstochowa. Strengthening of GTC s position on the commercial real estate market outside of Poland with delivery of office buildings in Budapest and Bucharest. Loan of EUR 147 million for development of Galerie Harfa, Prague Refinancing loan agreement for Galeria Mokotów (EUR 205 million). Completion of the first phases of office projects in Łódź (University Business Park) and in Katowice (Francuska Office Centre). Opening of other GTC shopping malls Galerie Harfa in Prague and Galeria Stara Zagora in Bulgaria. Refinancing loan agreement for the City Gate office complex in Bucharest (EUR 80 million). Sale of Topaz and Nefryt office buildings in Warsaw, based on assets value of EUR 79 million Opening of Avenue Mall Osijek, GTC s second shopping centre in Croatia. Sale of remaining 50% stake in Galeria Mokotów, Warsaw. The transaction valued the asset at EUR 475 million. Opening of Galleria Arad shopping centre in Romania. Globe Trade Centre

11 gtc.com.pl

12 Nagrody GTC / Awards Nagroda dla Dewelopera Roku 2004 w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie CEE Real Estate Quality Awards. Jedno z najważniejszych wyróżnień branżowych w Europie, przyznawane przez CEE Insight Forum firmom, projektom i osobom mającym największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie. Nagroda dla Najlepszego Centrum Handlowego 2005 roku dla Galerii Kazimierz. Nagrody przyznawane przez branżowy magazyn Construction & Investment Journal Developer of the Year 2004 in Central & Eastern Europe in the CEE Real Estate Quality Awards. Among the most important industry distinctions in Europe, awarded by CEE Insight Forum to companies, projects and individuals who have made the greatest contribution to the development of the real estate market in the region. Best Shopping Centre of 2005 for Galeria Kazimierz. Awards assigned by industry magazine Construction & Investment Journal. Statuetka Byki i Niedźwiedzie dla najlepszej inwestycji w spółkę giełdową z indeksu WIG20. Nagrody przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet spółkom, instytucjom i osobom, które najbardziej wyróżniły się na rynku kapitałowym Bull & Bear statuette for GTC for the best investment in a listed company from the WIG20 index. Awards assigned by financial daily Parkiet to the most distinguished companies, institutions and individuals on the Polish capital market. Diament Forbesa dla najcenniejszej firmy w kategorii: duże przedsiębiorstwa. Prestiżowy ranking jednego z najbardziej opiniotwórczych pism na świecie. Do rankingu trafiają przedsiębiorstwa, których wartość zwiększyła się najszybciej od chwili rynkowego debiutu Forbes Diamond Award for the most valuable company in the category of large companies. Prestigious ranking by the Polish edition of Forbes, one of the world s leading business magazines, awarding companies whose value has increased the fastest since going public. Globe Trade Centre

13 Nagroda magazynu Newsweek dla najbardziej wartościowej firmy deweloperskiej na polskim rynku. Award from the Polish edition of Newsweek magazine for the most valuable real estate development company on the Polish market. Nagroda dla Dewelopera Roku 2007 (CEE Real Estate Quality Awards). Developer of the Year 2007 (CEE Real Estate Quality Awards). Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC, wyróżniony tytułem CEE Real Estate Industry Professional (CEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Najlepszego Dewelopera Nowej Europy oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych w rankingu Euromoney. Osiedle Konstancja otrzymało prestiżową nagrodę CEE Real Estate Quality Awards dla najlepszego projektu mieszkaniowego. Osiedle Konstancja otrzymało nagrodę Kryształowe Apartamenty w kategorii: najbardziej luksusowe inwestycje mieszkaniowe na Mazowszu. Wyróżnienie dla Firmy o Najlepszej Reputacji w rankingu PremiumBrand. Rankingi PremiumBrand budowane są w oparciu o badania konsumenckie. Reputacja marek i firm oceniana jest w pięciu wymiarach: referencji, atmosfery medialnej, firmy jako pracodawcy i partnera biznesowego oraz zaangażowania społecznego Eli Alroy, Chairman of the GTC Supervisory Board, was awarded the title of CEE Real Estate Industry Professional of the Year (CEE Real Estate Quality Awards). Award for Best Developer in the New Europe and Best Office Developer in the ranking by Euromoney. Konstancja received a prestigious award for the best residential project in the CEE Real Estate Quality Awards. Konstancja received a Crystal Apartments award in the category of best luxury residential development in Mazovia province. Distinction for Company with the Best Reputation in the PremiumBrand ranking. The PremiumBrand rankings are based on consumer surveys. The reputations of brands and companies are evaluated according to 5 criteria: references, media presence, the company as an employer and as a business partner, and social responsibility approach. gtc.com.pl 10 11

14 Nagroda Construction & Investment Journal dla Najlepszego Centrum Handlowego 2009 roku dla Galerii Jurajskiej. Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 w Europie Południowo-Wschodniej (SEE Real Estate Quality Awards). Nagrody przyznawane przez portal Europaproperty.com to ważne wyróżnienie branżowe. W konkursie pod uwagę brane są firmy, projekty i osoby mające największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie Award from Construction & Investment Journal monthly for Best Shopping Centre in 2009 for Galeria Jurajska. Developer of the Year 2009 in South-East Europe (SEE Real Estate Quality Awards). Major industry distinction awarded by Europaproperty.com to companies, projects and individuals making the greatest contribution to the real estate market in the region. Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych Roku 2009 w konkursie CEEQA (Real Estate Quality Awards). Biurowiec City Gate w Bukareszcie uznany zarówno za najlepszą inwestycję biurową roku 2009 (CEE Real Estate Office Development of the Year), jak i najlepszy budynek powstały w tym rejonie Europy (CEE Real Estate Building of the Year). Eli Alroy wyróżniony prestiżową nagrodą CEEQA Lifetime Achievement Award za wkład w rozwój branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 (CEE Real Estate Quality Awards) Developer of the Year 2009 and Best Office Developer 2009 in the CEEQA Real Estate Quality Awards. The City Gate office building in Bucharest was named CEE Real Estate Office Development of the Year 2009 as well as CEE Real Estate Building of the Year. Eli Alroy received the prestigious CEEQA Lifetime Achievement Award for his contribution to the growth of the real estate development industry in Central & Eastern Europe. Developer of the Year 2010 (CEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 Europie Południowo-Wschodniej (SEE Real Estate Quality Awards). Developer of the Year 2010 in South- East Europe (SEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Biurowego Dewelopera Dekady przyznawana przez branżowy magazyn Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). Eurobuild CEE Awards przyznawane są przez jury, składające się z 39 niezależnych ekspertów agentów i konsultantów ds. nieruchomości, prawników, finansistów oraz inżynierów. Galerie Harfa w Pradze wyróżniona tytułem Best Shopping Center Development 2010 w konkursie CEE Construction & Investment Journal Awards. Projekt Zelené Město (Zielone Miasto) w Pradze zwyciężył w kategorii: Best Residential Development 2010 w konkursie CEE Construction v& Investment Journal Awards. Office Developer of the Decade from the industry magazine Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). The Eurobuild CEE Awards are given by a panel of 39 independent experts: real estate agents and consultants, lawyers, bankers and engineers. Galerie Harfa in Prague was honoured as the Best Shopping Centre Development 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. Zelené Město in Prague won Best Residential Development 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. Globe Trade Centre

15 Projekt Zelené Město (Zielone Miasto) w Pradze zostało nagrodzone w konkursie Best of Realty Konkurs Best of Realty organizowany jest od 1999 roku. Wyróżniane są w nim dokonania architektów, deweloperów oraz firm wykonawczych i doradczych w branży nieruchomości w Czechach. Zelené Město in Prague was honoured in the Best of Realty competition. Best of Realty has been held since The competition recognises achievements by architects, developers, construction companies and real estate advisers in the Czech Republic. GTC Hungary zdobyła nagrodę dla Dewelopera Roku 2010 przyznawaną przez Construction & Investment Journal. Nagroda CEE CIJ Personality of the Year Award dla Roberta Snowa, Dyrektora Generalnego GTC Węgry. Nagroda dla Najlepszego Dewelopera w Europie Środkowo-Wschodniej (Best Developer in Central & Eastern Europe), jak również Najlepszego Dewelopera w Polsce w rankingu Euromoney. Wysoka pozycja GTC w rankingu Newsweeka, grupującym 100 najwartościowszych firm w Polsce. Wyróżnienie dla najlepiej zarządzanej firmy z sektora nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. GTC Hungary won the Developer of the Year 2010 award from Construction & Investment Journal. The CEE CIJ Personality of the Year Award was given to Robert Snow, CEO of GTC Hungary. Best Developer in Central & Eastern Europe and Best Developer in Poland in the Euromoney magazine rankings. GTC placed highly in the ranking of the 100 most valuable companies in Poland published by the Polish edition of Newsweek and was recognised as the best-managed company in the real estate sector in Central & Eastern Europe. gtc.com.pl 12 13

16 Globe Trade Centre

17 Wyróżnienie w kategorii: nieruchomości i infrastruktura w konkursie Mistrzowie Biznesu organizowanym przez magazyn Businessman.pl. University Business Park i Centrum Biurowe Francuska wyróżnione w konkursie Budowa Roku 2010 w kategorii: obiekty użyteczności publicznej. Konkurs Budowa Roku organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, wyróżniających się jakością zrealizowanych robót, ich organizacją i terminowością, zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi oraz wpływem na gospodarkę regionu Award in the category of Real Estate & Infrastructure in the Business Masters competition organised by Businessman.pl magazine. University Business Park and Francuska Office Centre were recognised in the competition for Building of the Year 2010 in the category of public use buildings. The Building of the Year competition is organised by the Polish Union of Civil Engineers and Technicians. The purpose of the competition is to honour construction projects that are distinguished for the quality, organisation and timeliness of the work, use of technology, and influence on the economy of the region. gtc.com.pl 14 15

18 Zespół zarządzający / Management team Rada Nadzorcza / The Supervisory Board Zarząd Spółki / The Management Board Eli Alroy Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1995 roku. Ukończył Technion Institute of Technology oraz uzyskał tytuł Master of Science na Stanford University. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie inwestycji oraz zarządzania projektami na rynku nieruchomości. W latach pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w firmie deweloperskiej A.M.T. Od 1994 do 1997 roku zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w Kardan Real Estate. Na początku 2010 roku otrzymał prestiżową nagrodę CEEQA Real Estate Lifetime Achievement za wkład w rozwój branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Chairman of the Supervisory Board since Eli Alroy earned a Bachelor of Science degree from Technion Institute of Technology and a Master of Science degree from Stanford University. Alroy has vast international experience in real estate development and project management. In he was the General Manager at A.M.T. Development, during served as General Manager of Kardan Real Estate. In 2010 he was honoured with the prestigious CEEQA Real Estate Lifetime Achievement Award for his contribution to the growth of the real estate development industry in Central & Eastern Europe. David Brush Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Mariusz Grendowicz Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board Yosef Grunfeld Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Alain Ickovics Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Jan Slootweg Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Piotr Kroenke Dyrektor Generalny General Manager Dyrektor Generalny i Członek Zarządu GTC od 1995 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej. Związany z branżą budowlaną od początku kariery zawodowej. W latach zatrudniony w Budimex Warszawa S.A. na stanowisku Kierownika Projektu, a następnie Dyrektora Generalnego. Member of the Management Board and General Manager of GTC S.A. since Piotr Kroenke earned a degree in sanitation engineering at the Warsaw University of Technology. He has worked in the construction industry from the beginning of his career. In he was Project Manager and subsequently CEO of Budimex Warszawa S.A. Globe Trade Centre

19 Erez Boniel Dyrektor Finansowy Finance Director Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC od 1997 roku. Ukończył studia MBA z wyróżnieniem oraz uzyskał certyfikat CPA. Ponadto posiada tytuł BA w zakresie ekonomii i księgowości. Erez Boniel jest również członkiem RICS. Od 1990 do 1993 roku zajmował stanowisko audytora Barak & Co. W latach był kontrolerem finansowym w firmie z branży budowlanej Reynolds Construction. Finance Director and Member of the GTC Management Board since Erez Boniel holds a BA in economics and accounting and an MBA. He is a licensed CPA and a member of RICS. In he worked as an auditor for Barak & Co. and then in as a financial controller at Reynolds Construction. Yovav Carmi Członek Zarządu Member of the Management Board Członek Zarządu GTC od 2011 roku. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie prawa oraz rachunkowości. Ukończył też studia MBA na Uniwersytecie w Tel-Awiwie. Jest Licencjonowanym Biegłym Rewidentem w Izraelu. Rozpoczął swoją karierę zawodową w 1994 roku jako audytor w Ernst and Young, gdzie pracował do 1996 roku. W latach był kontrolerem w spółkach należących do Grupy Kardan, a wcześniej w 1997 roku pracował w Izraelskiej Komisji Papierów Wartościowych. Od 2001 roku jest Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu zagranicznych spółek należących do Grupy GTC. Member of the GTC Management Board since Yovav Carmi holds law and accounting degrees and an MBA from Tel-Aviv University. He is also a licensed CPA in Israel. He began his career as an auditor at Ernst & Young ( ), and worked at the Israel Securities Authority in During he was a financial controller at Kardan Group. Since 2001 Carmi served as CFO and Member of the Management Board of GTC international subsidiaries. gtc.com.pl 16 17

20 Hagai Harel Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych International Development Manager Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych i Członek Zarządu GTC od 2004 roku. Ukończył studia MBA, ponadto posiada certyfikat CPA oraz tytuł B.A. w zakresie ekonomii. W latach odpowiedzialny za kontroling finansowy w firmie Ackerstein Industries. Od 1994 do 1999 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Kardan Real Estate. Od 2000 roku do 2004 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządzającego GTC International B.V. International Development Manager and member of the GTC Management Board since Hagai Harel holds an MBA degree, a B.A. in economics and is also a CPA. He served as a financial controller at Ackerstein Industries in , then as CFO of Kardan Real Estate until In Harel was Managing Director of GTC International B.V. Mariusz Kozłowski Członek Zarządu Member of the Management Board Członek Zarządu GTC od roku Ze Spółką związany od 2000 roku. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach zatrudniony w Domu Maklerskim DML, początkowo jako kierownik zespołu marketingu, następnie jako dealer zarządzający portfelem akcji biura. Od 1997 do 1999 roku kierował działem sprzedaży obsługującym krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w biurze maklerskim ABN AMRO Securities S.A. Member of the GTC Management Board since 2002, with Company since Mariusz Kozłowski is a graduate of the Foreign Trade Faculty at the Warsaw School of Economics and he is a licensed stockbroker since In he worked at DML brokerage as head of marketing and subsequently as a dealer managing the brokerage s stock portfolio. In he headed the sales division for Polish and foreign institutional investors at ABN AMRO Securities. Globe Trade Centre

21 Jacek Wachowicz Dyrektor ds. Wynajmu i Sprzedaży Director of Lease and Sale Członek Zarządu GTC od roku Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1992). Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku jako manager działów Bonów Skarbowych i Korporacyjnego w Raiffeisen Bank w Warszawie. W latach pełnił szereg funkcji w Cargill Financial Markets PLC. W latach był Wiceprezesem i Dyrektorem ds. Inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej w firmie Heitman Real Estate Investment Management w Londynie i Warszawie. W latach był Dyrektorem Zarządzającym TriGranit Development Polska odpowiedzialnym za działalność tej spółki w Polsce. Pomiędzy 2008 a 2010 rokiem prowadził własną firmę doradczą na rynku nieruchomości. Member of the GTC Management Board since Jacek Wachowicz is a graduate of the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw (1992). He started his career in 1992 as a manager of the Treasury and Corporate Bonds Desk at Raiffeisen Bank in Warsaw. Between 1995 and 2002 Wachowicz held a number of positions at Cargill Financial Markets PLC. During he was Vice President and Director of Central and Eastern European Acquisitions at Heitman Real Estate Investment Management in London and Warsaw. In he was the Country Manager for Poland at TriGranit Development. In he operated his own real estate consultancy. Witold Zatoński Dyrektor ds. Rozwoju i Prawnych Director of Development and Legal Affairs Członek Zarządu GTC od 2007 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Uzyskał także tytuł L.L.M. na Columbia University School of Law (1999). Jest polskim radcą prawnym oraz amerykańskim adwokatem. W 1999 roku rozpoczął współpracę z kancelarią prawną Weil, Gotshal & Manges, początkowo w biurze w Nowym Jorku, a od 2000 roku w biurze w Warszawie. Doradzał przy ofertach publicznych przeprowadzanych w USA i w Polsce, krajowych i międzynarodowych transakcjach M&A, jak również transakcjach na rynku nieruchomości. Member of the GTC Management Board since Witold Zatoński holds a law degree from the University of Warsaw (1998) and an LLM from Columbia Law School (1999). Zatoński is a Polish legal adviser and a US attorney. He worked at Weil Gotshal from 1999 in the New York office, and from 2000 in the Warsaw office, where he advised on public offerings in the US and Poland, domestic and international M&A transactions, and real estate transactions. gtc.com.pl 18 19

22 Wyniki finansowe / Financial results w tys. euro EUR thousand zdolność do skutecznej realizacji projektów deweloperskich na rynkach Europy Środkowoi Południowo-Wschodniej sound foundations that facilitate a successful real estate development in CEE and SEE countries w tys. euro EUR thousand Przychody / Revenue wartość nieruchomości inwestycyjnych na poziomie 2,2 mld euro (na dzień 30 czerwcz 2011 roku) total assets amounting to EUR 2.2 billion (as at 30 June 2011) potencjał do generowania jeszcze wyższych przychodów w wyniku wzrostu wskaźnika wynajęcia powierzchni biurowej i ukończenia nowych budynków potential for further revenue growth supported by an increase in occupancy and completion of new buildings w tys. euro EUR thousand Kapitał własny* / Equity* Aktywa ogółem / Total assets Globe Trade Centre * przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej / assigned to the shareholders of the dominant entity

23 Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2011 roku (w tys. euro) Consolidated statement of financial position as at 30 June 2011 (EUR thousand) 30 czerwca czerwca grudnia 2010 (niezbadane) (niezbadane) 31 December 30 June June (unaudited) (unaudited) AKTYWA / ASSETS Aktywa trwałe / Non current assets Nieruchomości inwestycyjne / Investment property Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Residential landbank Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Investment in associates Pożyczki udzielone i inne należności Loans granted and other receivables Rzeczowe aktywa trwałe / Property, plant and equipment Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego Deferred tax asset Depozyty długoterminowe / Long-term deposits Instrumenty pochodne / Derivatives 261 Wartość firmy / Goodwill Pozostałe aktywa trwałe / Other non current assets Aktywa przeznaczone na sprzedaż Assets held for sale Aktywa obrotowe / Current assets Zapasy / Inventory Zaliczki dla kontrahentów / Advances to contractors Należności / Debtors Naliczone przychody / Accrued income Należności z tytułu podatku VAT oraz innych podatków VAT and other tax recoverable Należności z tytułu podatku dochodowego / Income tax recoverable Przedpłaty czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i inne nalezności / Prepayments, deferred expenses and other receivables Depozyty krótkoterminowe / Short term deposits Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / Cash and cash equivalents AKTYWA RAZEM / TOTAL ASSETS gtc.com.pl 20 21

24 30 czerwca czerwca grudnia 2010 (niezbadane) (niezbadane) 31 December 30 June June (unaudited) (unaudited) PASYWA / EQUITY AND LIABILITIES Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Equity attributable to equity holders of the parent Kapitał podstawowy / Share capital Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Share premium Kapitał zapasowy / Capital reserve Efekt wyceny transakcji zabezpieczających / Hedge reserve (26 631) (57 362) (40 580) Różnice kursowe z przeliczenia / Foreign currency translation Zyski zatrzymane / Accumulated profit Udziały niekontrolujące / Non-controlling interest Kapitał własny razem / Total equity Zobowiązania długoterminowe / Non current liabilities Długoterminowe kredyty i pożyczki oraz obligacje Long-term portion of long-term loans and bonds Depozyty od najemców / Deposits from tenants Inne zobowiązania długoterminowe / Long-term payable Zobowiązania z tytułu płatności w formie akcji własnych Provision for share based payment Instrumenty pochodne / Derivatives Zobowiązania finansowe / Financial liability Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Provision for deferred tax liability Zobowiązania przeznaczone na sprzedaż Liabilities held for sale Zobowiązania krótkoterminowe / Current liabilities Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania Trade and other payables Krótkoterminowe kredyty i pożyczki oraz obligacje Current portion of long-term loans and bonds Zobowiązania finansowe / Financial liability Krótkoterminowa część innych zobowiązań długoterminowych Current portion of long term payable Zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków VAT and other taxes payable Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Income tax payable Instrumenty pochodne / Derivatives Otrzymane zaliczki / Advances received PASYWA RAZEM / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Globe Trade Centre

25 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres trzech i sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 roku (w tys. euro) / Consolidated income statement for the three and six month periods ended 30 June 2011 (EUR thousand) Okres sześciu miesięcy Okres trzech miesięcy Rok zakończony zakończony zakończony 30 czerwca 30 czerwca 31 grudnia Six-month period Three-month period Year ended ended ended 30 June 30 June 31 December Przychody operacyjne / Revenues from operations Koszty operacyjne / Cost of operations (28 640) (29 643) (16 219) (17 069) (72 314) Zysk brutto z działalności operacyjnej Gross margin from operations Koszty sprzedaży / Selling expenses (3 318) (2 431) (1 818) (1 253) (6 297) Koszty administracyjne / Administration expenses (13 306) (8 537) (8 478) (4 046) (21 681) Zysk (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości aktywów Profit (loss) from revaluation / impairment of assets (35 096) (49 151) Utrata wartości projektów mieszkaniowych Impairment of residential projects (2 495) (2 131) (3 501) Pozostałe przychody / Other income Pozostałe koszty / Other expenses (1 364) (735) (928) (571) (1 889) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów (kosztów) finansowych Profit (loss) from continuing operations before tax and finance income (expense) (8 451) (37 867) Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych netto Foreign exchange differences profit (loss), net (1 815) (3 855) (3 619) (3 391) (1 629) Przychody z tytułu odsetek / Interest income Koszty finansowe / Financial expense (34 391) (34 437) (17 807) (19 558) (72 815) Udział w zysku (stracie) jednostek stowarzyszonych Share of profit (loss) of associates (982) (99) Zysk (strata) brutto / Profit (loss) before tax (43 542) (58 396) Podatek dochodowy / Taxation (13 419) (11 715) (17 113) Zysk (strata) netto Profit (loss) for the period (38 008) (46 507) (1 246) Przypadający / a: Attributable to: Akcjonariuszom jednostki dominującej Equity holders of the parent (26 233) (36 519) Akcjonariuszom niekontrolującym Non-controlling interest (11 775) (5 943) (9 988) (3 745) (13 304) Zysk na jedną akcję (EUR) Basic earnings per share (Euro) (0,12) 0,04 (0,17) 0,01 0,19 Rozwodniony zysk na jedną akcję (EUR) Diluted earnings per share (Euro) (0,12) 0,04 (0,17) 0,01 0,19 gtc.com.pl 22 23

26 Społeczna odpowiedzialność biznesu GTC Corporate social responsibility GTC może pochwalić się znaczącym wkładem w rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Troska o długofalowe interesy wszystkich interesariuszy, zarówno w sensie społecznym, jak i środowiskowym, stała się jednym z integralnych elementów strategii działania GTC. Podejście to znajduje wyraz w wewnętrznych i zewnętrznych wytycznych dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych oraz sposobów zarządzania. GTC postępuje zgodnie ze wskazówkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dotyczącymi m.in. współpracy z lokalnymi społecznościami, tworzenia nowych miejsc pracy oraz opracowywania i wdrażania zasad dobrej praktyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Inwestycje GTC powstają przy współpracy z wieloma organizacjami właściwymi dla obszaru, na którym są realizowane. Działania takie umożliwiają ożywianie lokalnej gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Przed rozpoczęciem każdego projektu deweloperskiego, GTC analizuje również sytuację środowiskową, zużycie energii, możliwości utylizacji odpadów oraz inne zagadnienia, które należy rozważyć przed podjęciem świadomych społecznie działań inwestycyjnych. GTC takes pride in its firm commitment to corporate social responsibility (CSR). Serving the long-term interests of all stakeholders, socially and environmentally, has become an integral part of GTC s strategy. This translates into internal and external guidelines on environmental issues, social responsibility, and corporate governance. GTC complies with OECD guidelines, such as cooperation with local communities, creation of new jobs, and development and implementation of best practice in corporate governance. GTC s projects are developed in cooperation with numerous local organisations. Such initiatives help stimulate the local economy by creating job opportunities. Before starting the development of a project, GTC analyses the environmental situation, energy consumption, the ability to recycle waste, and other issues that need to be considered when undertaking socially responsible investments. The Management Board takes an ongoing interest in the Company s progress in implementing CSR initiatives. Postęp w zakresie wdrażania programów CSR jest przedmiotem stałego zainteresowania ze strony Zarządu Spółki. Globe Trade Centre

27 gtc.com.pl 24 25

28 Zielona idea GTC / Ecological approach dążenie do jak największej trwałości projektów inwestycyjnych seeking the greatest durability of development projects współpraca z renomowanymi architektami polskimi i międzynarodowymi cooperation with renowned polish and international architects konsultacja projektów ze światowymi ekspertami w dziedzinie zielonego budownictwa (Arup, Buro Happold, Colliers) consultation of projects with global experts on green construction (Arup, Buro Happold, Colliers) duży nacisk na redukcję zużycia zasobów naturalnych strong emphasis on reducing consumption of natural resources Długofalowa troska o środowisko naturalne oraz świadomość wzrostu oczekiwań w tym zakresie ze strony najemców, instytucji finansowych oraz udziałowców sprawiły, że GTC kładzie coraz większy nacisk na zrównoważony i proekologiczny charakter swoich nieruchomości. Grupa w pełni identyfikuje się z ideą zielonego budownictwa, podążając za najnowszymi trendami w tym zakresie. Inwestycje GTC powstają w renomowanych pracowniach z Polski i innych krajów regionu, we współpracy z międzynarodowymi biurami architektonicznymi. Projekty konsultowane są dodatkowo z uznanymi ekspertami w dziedzinie budownictwa ekologicznego, w pełni uwzględniają krajowe i międzynarodowe normy w zakresie energooszczędności, wydajności i wykorzystania rozwiązań proekologicznych. Budynki biurowe i centra handlowe GTC są projektowane, budowane i zarządzane w sposób, który umożliwia ograniczenie zużycia zasobów naturalnych (przede wszystkim wody i energii), zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz ich właściwy recykling. W biurowcach GTC powszechnie stosowane są rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, które znacznie podnoszą komfort pracy, bez negatywnego wpływu Due to its concern for the long-term welfare of the environment, as well as an awareness of the expectations of tenants, financial institutions and its own shareholders, GTC places increasingly greater stress on the sustainable and pro-ecological nature of its properties. GTC fully embraces the concept of green construction and keeps up with the latest trends in this area. GTC s projects are created in renowned architectural studios in Poland and other countries in the region, in cooperation with international architectural firms. The designs are consulted with leading experts in green construction, and fully reflect national and international standards for energy savings, efficiency, and implementation of ecological solutions. GTC s office buildings and retail centres are designed, built and managed to limit the use of natural resources (chiefly water and electricity), reduce the amount of waste generated and achieve proper recycling. The construction and technical solutions applied in GTC s office buildings are studied to achieve significantly increased working comfort without harming the environment. This approach includes such features as maximum use of natural light, the highest ratios of fresh air via state-of-the-art, individually controlled heat- Globe Trade Centre

29 na środowisko naturalne, to m.in. maksymalne wykorzystanie światła dziennego, zapewnienie najwyższych wskaźników świeżego powietrza poprzez nowoczesne, indywidualnie sterowane systemy grzewcze i klimatyzacyjne, jak również zastosowanie efektywnych i energooszczędnych rozwiązań w zakresie izolacji termicznej. Co ważne, zawsze gdy jest to możliwe, GTC stosuje materiały budowlane produkowane na lokalnych rynkach, co umożliwia ograniczenie energii zużywanej do ich produkcji i transportu. Grupa przykłada też dużą wagę do sposobu prowadzenia samych prac budowlanych, przestrzegając najwyższych standardów budowy w zakresie ochrony środowiska oraz przykładając dużą wagę do ochrony sąsiadujących z inwestycjami terenów zielonych. Inwestycje komercyjne GTC realizowane są zawsze w miejscach, do których bez problemu można dotrzeć komunikacją publiczną. Odpowiednia infrastruktura zachęca najemców i klientów do korzystania z alternatywnych środków transportu oraz miejsc postojowych dla rowerów, a także pojazdów hybrydowych. Dodatkowo ważnym elementem wielu parków biurowych GTC są rozległe, tworzące specyficzny mikroklimat tereny zielone. Od 2010 roku inwestycje biurowe GTC są realizowane zgodnie ze standardami określonymi przez US Green Building Council dzięki temu, spełniają wymogi prestiżowego certyfikatu LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Przyznanie go poprzedzone jest szczegółowym procesem certyfikacji, w skład którego wchodzi m.in. ocena racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, lokalizacja budynku, efektywność energetyczna, oszczędność wody, redukcja emisji CO 2, jakość mikroklimatu wewnątrz budynku oraz dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych. Certyfikaty nadawane są wyłącznie wybranym inwestycjom spełniającym najwyższe standardy określone przez US Green Building Council. ing and air conditioning systems, and use of efficient, energy-saving insulation. Moreover, wherever possible, GTC uses construction materials produced on local markets, which reduces the amount of energy used for production and transport. The Group also attaches great importance to the manner in which construction work is carried out, observing the highest construction standards with respect to environmental protection and stressing the protection of neighbouring green areas. GTC s commercial projects are always carried out in locations that are easily accessible by public transit. The right infrastructure encourages tenants and their customers to use alternative means of transportation and parking lots for both bicycles and hybrid vehicles. Another important element of many GTC office parks is the surrounding of extensive green areas forming a specific microclimate within the complexes. Since 2010, GTC s office projects have been built in compliance with standards defined by the US Green Building Council, enabling them to meet the requirements for prestigious LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) certification. The certification process involves assessment of such factors as rational use of natural resources, building location, energy efficiency, water conservation, limiting CO 2 emissions, the quality of the microclimate inside the building and the selection of construction and finishing materials. Certification is awarded only to selected projects that meet the highest standards set by the US Green Building Council. Selected GTC projects are applying for EU GreenBuilding certificate, awarded to investors who undertake to raise standards of energy efficiency and use of energy from renewable sources. Additional ecological measures are also steadily being implemented across all of GTC s existing properties. Wybrane projekty GTC ubiegają się także o nadanie im certyfikatu EU GreenBuilding, przyznawanego inwestorom, którzy stawiają na podniesienie standardów w kwestii energooszczędności oraz korzystania ze źródeł odnawialnych. Dodatkowe działania proekologiczne będą również systematycznie wdrażane we wszystkich obiektach GTC powstałych do tej pory. gtc.com.pl 26 27

30 Geograficzne rozmieszczenie inwestycji A geographically diversified portfolio Globe Trade Centre

31 gtc.com.pl 28 29

32 Budynki biurowe GTC / GTC office buildings Globe Trade Centre

33 gtc.com.pl 30 31

34 Od 15 lat GTC tworzy nowoczesne powierzchnie biurowe, spełniające wymagania najemców różnej wielkości: zarówno firm lokalnych, jak i międzynarodowych. Wysokiej klasy biura stanowią obecnie blisko 70% powierzchni komercyjnych, których Grupa jest właścicielem. Budynki i parki biurowe GTC powstają w największych ośrodkach miejskich, dysponujących potencjałem do prowadzenia biznesu, przyciągających inwestorów, posiadających bogate zaplecze akademickie i zapewniających najwyższej jakości kadry. Gwarantują dobrą dostępność komunikacyjną oraz pełną infrastrukturę: bliskość najważniejszych szlaków drogowych, portów lotniczych, obiektów hotelowych i konferencyjnych. Oferowane przez GTC powierzchnie biurowe dopasowane są do indywidualnych potrzeb poszczególnych najemców. Odpowiednie warunki znajdują w nich firmy zarówno z sektora usług finansowych, doradczych, prawnych, FMCG, podmioty działające w branży IT, laboratoryjnej lub badawczej, jak i instytucje publiczne. GTC nigdy nie narzuca gotowych rozwiązań, chętnie dzieląc się know-how wypracowanym przez lata, a proponowane opcje są optymalizowane już na etapie projektowania. Wieloletnia współpraca z czołowymi architektami i firmami budowlanymi umożliwia GTC pogodzenie potrzeb i gustów najemców z dobrą architekturą oraz najwyższą jakością wykonania. Inwestycje biurowe GTC mają duży wpływ na miejsca, w których powstają. Wraz z nimi realizowana jest infrastruktura drogowa, atrakcyjne tereny zielone, elementy małej architektury oraz odnowiona, ogólnodostępna przestrzeń publiczna. Biura GTC to sprawdzona marka, której jakość potwierdzają liczby w stworzonych przez GTC biurowcach działa obecnie kilkaset firm zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy osób. GTC has been developing modern office space for 15 years, meeting the needs of tenants of various sizes, both local and international. High-standard office space represents nearly 70% of the commercial space the Group now owns. GTC s office buildings and office parks are built in the largest urban centres, with significant business potential, attracting investors and providing access to top-quality staff through the educational system. These locations offer excellent transit and full infrastructure, with proximity to major traffic routes, airports, hotels and conference facilities. The office space offered by GTC is adapted to the individual needs of each tenant. Both public institutions and tenants operating in such sectors as: financial services, consulting, law, FMCG, IT and R&D, will all find the right conditions for running their operations in GTC space. GTC never imposes ready solutions, but is eager to share its knowhow developed over the years. The solutions offered by GTC are optimised while still at the designing stage. Long-term cooperation with leading architects and construction companies enables GTC to balance the needs and tastes of tenants with excellent architecture and top-quality construction. GTC s projects, accompanied by development of road infrastructure, attractive green areas and landscaping, have a major impact on the locations where they are built while contributing to renewal of public space. GTC Offices are a proven brand, whose quality is backed by the numbers. There are currently some several hundred companies operating in office buildings developed by GTC, employing tens of thousands of people. Globe Trade Centre

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A.

Globe Trade Centre S.A. Globe Trade Centre S.A. Poland Czech Republic Slovakia Hungary Romania Bulgaria Serbia Croatia Ukraine Russia www.gtc.com.pl Działalność Spółki Activity of the Company GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC S.A.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

SPIS TREŚCI 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 3 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 6 LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD 8 ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER Spis treści Contents Słowo wstępne 3 Foreword Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report Dynamiczni Skoncentrowani Efektywni Raport Roczny 2008 Annual Report GETIN Holding w liczbach* GETIN Holding in figures* Aktywa ogółπem Total Assets in PLN 31,3 mld zł / PLN b Kapitalizacja Capitalisation

Bardziej szczegółowo

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin. 2006 2006 Annual report Raport roczny pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.pl Naszą siłą są ludzie Our strength is in people Raport roczny 2006 2006 Annual report Naszą siłą są ludzie Our

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita: Raport roczny 2013 / Annual Report 2013 3 List Zarządu Letter from the Management Board Rok 2013 w

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska GTC S.A. Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska Zastrzeżenie Centrum Biurowe Jarosova, Bratysława, Słowacja Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

C O M A R C H. Raport Roczny 2001 Annual Report

C O M A R C H. Raport Roczny 2001 Annual Report C O M A R C H Raport Roczny 2001 Annual Report C O M A R C H Raport Roczny 2001 Annual Report Spis Treści Table of Contents Do Akcjonariuszy... 4 5 To the Shareholders... Profil działalności firmy 6 Company

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2014 Annual Report 2014

raport roczny 2014 Annual Report 2014 raport roczny 2014 Annual Report 2014 2 Rozszerzona Rzeczywistość. Gdy zobaczysz ten znak, zeskanuj go telefonem lub tabletem. Augmented Reality. When you see this sign, scan it with your mobile device.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 2001 Annual Report Spis treści Contents List do Akcjonariuszy 3 Letter to Shareholders Grupa kapitałowa Echo Investment S.A. 4 Echo Investment S.A. Capital Group Struktura organizacyjna 6

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA our colours go out to the world Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo