Społeczna Grupy. Nagrody. odpowie- Activity. Awards. dzialność of the Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczna Grupy. Nagrody. odpowie- Activity. Awards. dzialność of the Group"

Transkrypt

1

2 Działalność Strategia Kamienie Nagrody Zespół Wyniki Społeczna Grupy i misja milowe Awards zarządzający finansowe odpowie- Activity Strategy Milestones Management Financial dzialność of the Group and mission team results biznesu GTC Corporate social responsibility

3 Zielona Geograficzne Budynki Centra Domy Dane idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC handlowe GTC i apartamenty GTC kontaktowe Ecological inwestycji GTC office GTC shopping GTC residential Contact approach A geographically buildings centres diversified portfolio

4 Działalność Grupy / Activity of the Group GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) to czołowy deweloper w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, na Słowacji, w Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. GTC specjalizuje się w realizacji i zarządzaniu inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym. Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni * mkw. netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni * mkw. netto. Grupa posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,7 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy przekraczają 2,2 mld euro. Obecnie portfel GTC obejmuje 130 projektów zakończonych i realizowanych w głównych miastach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Akcje GTC notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowych indeksów MSCI i Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Od niedawna akcje Spółki są również notowane w indeksie CECE na giełdzie w Wiedniu. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni. GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) is the leading developer in the New Europe. GTC was established in 1994 in Warsaw and currently operates in Poland, Hungary, the Czech Republic, Romania, Serbia, Croatia, Slovakia, Bulgaria, Russia and Ukraine. GTC develops projects and manages completed properties in three key sectors of real estate: office buildings and parks, retail and entertainment centres and residential. GTC has developed * sq m of net space and currently is the owner of completed commercial property with a combined net area of * sq m. GTC also holds an impressive portfolio of new investments at various stages of development implying the construction of 1.7 million sq m of commercial and residential space. GTC s total assets exceed EUR 2.2 billion. GTC s portfolio currently comprises 130 projects (both completed and presently under development) in major cities throughout Central & Eastern Europe and South- East Europe. GTC s shares are listed on the Warsaw Stock Exchange in the prestigious WIG20 index. The Company s shares are also included in the international MSCI index and Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 index, as well as the GPR250 index, which comprises the 250 biggest and most liquid real estate companies in the world, and the FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. GTC shares have recently been listed as well in the CECE index at the Vienna Stock Exchange. GTC s shareholders list includes the largest international and Polish institutional investors. * stan na dzień 30 czerwca 2011 / as of 30 June 2011 Globe Trade Centre

5 GTC: 15 lat obecności na międzynarodowym rynku nieruchomości 15 years on the international real estate market 130 projektów w 10 krajach Europy 130 projects in 10 European countries wybudowane nieruchomości o powierzchni * mkw. completed properties with an area of * sq m właściciel * mkw. powierzchni komercyjnej owner of * sq m of commercial space portfel inwestycji umożliwiający realizację 1,7 mln mkw. inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych investment portfolio implying construction of 1.7 million sq m of commercial and residential space aktywa o wartości ponad 2,2 mld euro assets of more than EUR 2.2 billion wśród akcjonariuszy najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni major Polish and international institutional investors among shareholders gtc.com.pl

6 Globe Trade Centre

7 Strategia i misja / Strategy and mission Strategia Grupy GTC koncentruje się na tworzeniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez budowę wysokiej jakości obiektów komercyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach w Polsce i innych krajach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Głównym celem Grupy jest dążenie do zrównoważonego wzrostu poprzez: geograficzną i sektorową dywersyfikację portfela nieruchomości, wykorzystanie różnych źródeł finansowania inwestycji oraz dobrych relacji z kluczowymi instytucjami finansowymi, selektywne pozyskiwanie, dzięki kapitałowi własnemu, gruntów o dużym potencjale i najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, realizowanie projektów przez spółki celowe i finansowanie ich przy pomocy atrakcyjnie oprocentowanych, gwarantowanych kredytów bankowych, zarządzanie inwestycjami przy pomocy doświadczonych managerów, wykorzystujących znajomość rynków lokalnych oraz rozległą wiedzę fachową, sprzedaż wybranych nieruchomości, w celu pozyskania kapitału na nowe inwestycje. The strategy of the GTC Group focuses on long-term value creation for its shareholders through development and management of high-quality commercial properties in attractive locations within Poland and other countries in Central & Eastern Europe and South- East Europe. The primary goal of the Group is to pursue sustainable growth through: diversification of its real estate portfolio by geography and industry, leveraging diversified sources of financing and good relations with key financial institutions, using its equity, selectively acquiring land with development potential and the highest expected returns, carrying out projects via special-purpose vehicles and financing them with secured bank debt at attractive interest rates, managing its investments with experienced managers combining local market intelligence and international expertise, sale of selected properties to raise capital for new investments. gtc.com.pl

8 Kamienie milowe / Milestones Początek działalności GTC w Warszawie GTC begins operations in Warsaw. Rozpoczęcie realizacji Mokotów Business Park na terenach Służewca Przemysłowego. Inwestycja zapoczątkowała powstanie jednego z największych obszarów biznesowych w Warszawie. Początek ekspansji na rynki poza Polską Czechy, Rumunia, Węgry. Otwarcie Galerii Mokotów. Pierwsze w Polsce centrum handlowo-rozrywkowe trzeciej generacji na stałe zmieniło handlową mapę Warszawy Construction of Mokotów Business Park begins in the post-industrial district of Służewiec Przemysłowy. The project sparked the creation of one of the largest business districts in Warsaw. Beginning of expansion outside of Poland in Czech Republic, Romania and Hungary. Opening of Galeria Mokotów, the first 3 rd -generation shopping mall on the constantly changing retail map of Warsaw. Oddanie do użytku budynku Globis w centrum Poznania pierwsza inwestycja biurowa GTC w Polsce zrealizowana poza Warszawą Delivery of the Globis building in the centre of Poznań GTC s first office project in Poland outside of Warsaw. Debiut GTC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Otwarcie Galerii Kazimierz w Krakowie Listing of GTC on the Warsaw Stock Exchange. Opening of Galeria Kazimierz in Cracow. Globe Trade Centre

9 Sprzedaż Mokotów Business Park największego wówczas parku biurowego w Europie Środkowo- Wschodniej, składającego się z dziewięciu budynków o łącznej powierzchni najmu mkw. Sukces publicznej oferty akcji GTC. Spółka uplasowała 1,712 mln nowych akcji, pozyskując 150 mln dolarów. Rozpoczęcie realizacji Platinium Business Park w Warszawie. Otwarcie pierwszego centrum handlowego GTC poza granicami Polski Avenue Mall w Zagrzebiu. Sprzedaż America House w Bukareszcie. Transakcja została przeprowadzona przy wycenie nieruchomości na poziomie 120 mln euro. Sprzedaż biurowca Lighthouse w Pradze przy wycenie nieruchomości na poziomie 76,5 mln euro. Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 800 mln złotych Sale of Mokotów Business Park, then the largest office park in Central & Eastern Europe, comprising nine buildings with a total rental area of sq m. Successful completion of new shares offering. GTC placed 1,712 million new shares, raising USD 150 million. Beginning of construction of the Platinium Business Park complex in Warsaw. Opening of GTC s first shopping centre outside of Poland Avenue Mall in Zagreb. Sale of America House, a class A office building in the centre of Bucharest, based on the asset value of EUR 120 million. Sale of Lighthouse, an office building in Prague, based on the asset value of EUR 76,5 million. Issuance of bonds with a total par value of PLN 800 million. Oddanie do użytku czterech biurowców w Warszawie Delivery of four office buildings in Warsaw Ukończenie pierwszej inwestycji we Wrocławiu biurowca Globis. Completion of the Globis office building first investment of GTC in Wrocław. Pozyskanie kredytu refinansowego w wysokości 90 mln euro dla Galerii Kazimierz. Refinancing loan agreement for Galeria Kazimierz (EUR 90 million). Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 350 mln złotych. Issuance of bonds with a total par value of PLN 350 million. gtc.com.pl

10 Rozbudowa Platinium Business Park w Warszawie oraz ukończenie Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie Extension of Platinium Business Park in Warsaw and delivery of Kazimierz Office Centre in Cracow. Otwarcie trzeciego centrum handlowego GTC w Polsce Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Umocnienie pozycji GTC w sektorze nieruchomości komercyjnych poza Polską oddanie do użytku kompleksów biurowych Budapeszcie i Bukareszcie. Podpisanie umowy kredytowej w wysokości 147 mln euro na realizację Galerii Harfa w Pradze. Pozyskanie kredytu refinansowego w wysokości 205 mln euro dla Galerii Mokotów. Zakończenie budowy pierwszych faz projektów biurowych w Łodzi i Katowicach University Business Park oraz Centrum Biurowego Francuska. Otwarcie kolejnych centrów handlowych GTC Galerii Harfa w Pradze oraz Galerii Stara Zagora w Bułgarii. Pozyskanie 80 mln euro na refinansowanie biurowca City Gate w Bukareszcie. Sprzedaż biurowców Topaz i Nefryt w Warszawie przy wycenie budynków na poziomie 79 mln euro. Otwarcie drugiego centrum handlowego w Chorwacji Avenue Mall Osijek. Sprzedaż pozostałych 50% udziałów w Galerii Mokotów w momencie transakcji centrum zostało wycenione na 475 mln euro. Otwarcie centrum handlowego Galleria Arad w Rumunii Opening of GTC s third shopping mall in Poland Galeria Jurajska in Częstochowa. Strengthening of GTC s position on the commercial real estate market outside of Poland with delivery of office buildings in Budapest and Bucharest. Loan of EUR 147 million for development of Galerie Harfa, Prague Refinancing loan agreement for Galeria Mokotów (EUR 205 million). Completion of the first phases of office projects in Łódź (University Business Park) and in Katowice (Francuska Office Centre). Opening of other GTC shopping malls Galerie Harfa in Prague and Galeria Stara Zagora in Bulgaria. Refinancing loan agreement for the City Gate office complex in Bucharest (EUR 80 million). Sale of Topaz and Nefryt office buildings in Warsaw, based on assets value of EUR 79 million Opening of Avenue Mall Osijek, GTC s second shopping centre in Croatia. Sale of remaining 50% stake in Galeria Mokotów, Warsaw. The transaction valued the asset at EUR 475 million. Opening of Galleria Arad shopping centre in Romania. Globe Trade Centre

11 gtc.com.pl

12 Nagrody GTC / Awards Nagroda dla Dewelopera Roku 2004 w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie CEE Real Estate Quality Awards. Jedno z najważniejszych wyróżnień branżowych w Europie, przyznawane przez CEE Insight Forum firmom, projektom i osobom mającym największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie. Nagroda dla Najlepszego Centrum Handlowego 2005 roku dla Galerii Kazimierz. Nagrody przyznawane przez branżowy magazyn Construction & Investment Journal Developer of the Year 2004 in Central & Eastern Europe in the CEE Real Estate Quality Awards. Among the most important industry distinctions in Europe, awarded by CEE Insight Forum to companies, projects and individuals who have made the greatest contribution to the development of the real estate market in the region. Best Shopping Centre of 2005 for Galeria Kazimierz. Awards assigned by industry magazine Construction & Investment Journal. Statuetka Byki i Niedźwiedzie dla najlepszej inwestycji w spółkę giełdową z indeksu WIG20. Nagrody przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet spółkom, instytucjom i osobom, które najbardziej wyróżniły się na rynku kapitałowym Bull & Bear statuette for GTC for the best investment in a listed company from the WIG20 index. Awards assigned by financial daily Parkiet to the most distinguished companies, institutions and individuals on the Polish capital market. Diament Forbesa dla najcenniejszej firmy w kategorii: duże przedsiębiorstwa. Prestiżowy ranking jednego z najbardziej opiniotwórczych pism na świecie. Do rankingu trafiają przedsiębiorstwa, których wartość zwiększyła się najszybciej od chwili rynkowego debiutu Forbes Diamond Award for the most valuable company in the category of large companies. Prestigious ranking by the Polish edition of Forbes, one of the world s leading business magazines, awarding companies whose value has increased the fastest since going public. Globe Trade Centre

13 Nagroda magazynu Newsweek dla najbardziej wartościowej firmy deweloperskiej na polskim rynku. Award from the Polish edition of Newsweek magazine for the most valuable real estate development company on the Polish market. Nagroda dla Dewelopera Roku 2007 (CEE Real Estate Quality Awards). Developer of the Year 2007 (CEE Real Estate Quality Awards). Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC, wyróżniony tytułem CEE Real Estate Industry Professional (CEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Najlepszego Dewelopera Nowej Europy oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych w rankingu Euromoney. Osiedle Konstancja otrzymało prestiżową nagrodę CEE Real Estate Quality Awards dla najlepszego projektu mieszkaniowego. Osiedle Konstancja otrzymało nagrodę Kryształowe Apartamenty w kategorii: najbardziej luksusowe inwestycje mieszkaniowe na Mazowszu. Wyróżnienie dla Firmy o Najlepszej Reputacji w rankingu PremiumBrand. Rankingi PremiumBrand budowane są w oparciu o badania konsumenckie. Reputacja marek i firm oceniana jest w pięciu wymiarach: referencji, atmosfery medialnej, firmy jako pracodawcy i partnera biznesowego oraz zaangażowania społecznego Eli Alroy, Chairman of the GTC Supervisory Board, was awarded the title of CEE Real Estate Industry Professional of the Year (CEE Real Estate Quality Awards). Award for Best Developer in the New Europe and Best Office Developer in the ranking by Euromoney. Konstancja received a prestigious award for the best residential project in the CEE Real Estate Quality Awards. Konstancja received a Crystal Apartments award in the category of best luxury residential development in Mazovia province. Distinction for Company with the Best Reputation in the PremiumBrand ranking. The PremiumBrand rankings are based on consumer surveys. The reputations of brands and companies are evaluated according to 5 criteria: references, media presence, the company as an employer and as a business partner, and social responsibility approach. gtc.com.pl 10 11

14 Nagroda Construction & Investment Journal dla Najlepszego Centrum Handlowego 2009 roku dla Galerii Jurajskiej. Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 w Europie Południowo-Wschodniej (SEE Real Estate Quality Awards). Nagrody przyznawane przez portal Europaproperty.com to ważne wyróżnienie branżowe. W konkursie pod uwagę brane są firmy, projekty i osoby mające największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie Award from Construction & Investment Journal monthly for Best Shopping Centre in 2009 for Galeria Jurajska. Developer of the Year 2009 in South-East Europe (SEE Real Estate Quality Awards). Major industry distinction awarded by Europaproperty.com to companies, projects and individuals making the greatest contribution to the real estate market in the region. Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych Roku 2009 w konkursie CEEQA (Real Estate Quality Awards). Biurowiec City Gate w Bukareszcie uznany zarówno za najlepszą inwestycję biurową roku 2009 (CEE Real Estate Office Development of the Year), jak i najlepszy budynek powstały w tym rejonie Europy (CEE Real Estate Building of the Year). Eli Alroy wyróżniony prestiżową nagrodą CEEQA Lifetime Achievement Award za wkład w rozwój branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 (CEE Real Estate Quality Awards) Developer of the Year 2009 and Best Office Developer 2009 in the CEEQA Real Estate Quality Awards. The City Gate office building in Bucharest was named CEE Real Estate Office Development of the Year 2009 as well as CEE Real Estate Building of the Year. Eli Alroy received the prestigious CEEQA Lifetime Achievement Award for his contribution to the growth of the real estate development industry in Central & Eastern Europe. Developer of the Year 2010 (CEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 Europie Południowo-Wschodniej (SEE Real Estate Quality Awards). Developer of the Year 2010 in South- East Europe (SEE Real Estate Quality Awards). Nagroda dla Biurowego Dewelopera Dekady przyznawana przez branżowy magazyn Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). Eurobuild CEE Awards przyznawane są przez jury, składające się z 39 niezależnych ekspertów agentów i konsultantów ds. nieruchomości, prawników, finansistów oraz inżynierów. Galerie Harfa w Pradze wyróżniona tytułem Best Shopping Center Development 2010 w konkursie CEE Construction & Investment Journal Awards. Projekt Zelené Město (Zielone Miasto) w Pradze zwyciężył w kategorii: Best Residential Development 2010 w konkursie CEE Construction v& Investment Journal Awards. Office Developer of the Decade from the industry magazine Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). The Eurobuild CEE Awards are given by a panel of 39 independent experts: real estate agents and consultants, lawyers, bankers and engineers. Galerie Harfa in Prague was honoured as the Best Shopping Centre Development 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. Zelené Město in Prague won Best Residential Development 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. Globe Trade Centre

15 Projekt Zelené Město (Zielone Miasto) w Pradze zostało nagrodzone w konkursie Best of Realty Konkurs Best of Realty organizowany jest od 1999 roku. Wyróżniane są w nim dokonania architektów, deweloperów oraz firm wykonawczych i doradczych w branży nieruchomości w Czechach. Zelené Město in Prague was honoured in the Best of Realty competition. Best of Realty has been held since The competition recognises achievements by architects, developers, construction companies and real estate advisers in the Czech Republic. GTC Hungary zdobyła nagrodę dla Dewelopera Roku 2010 przyznawaną przez Construction & Investment Journal. Nagroda CEE CIJ Personality of the Year Award dla Roberta Snowa, Dyrektora Generalnego GTC Węgry. Nagroda dla Najlepszego Dewelopera w Europie Środkowo-Wschodniej (Best Developer in Central & Eastern Europe), jak również Najlepszego Dewelopera w Polsce w rankingu Euromoney. Wysoka pozycja GTC w rankingu Newsweeka, grupującym 100 najwartościowszych firm w Polsce. Wyróżnienie dla najlepiej zarządzanej firmy z sektora nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. GTC Hungary won the Developer of the Year 2010 award from Construction & Investment Journal. The CEE CIJ Personality of the Year Award was given to Robert Snow, CEO of GTC Hungary. Best Developer in Central & Eastern Europe and Best Developer in Poland in the Euromoney magazine rankings. GTC placed highly in the ranking of the 100 most valuable companies in Poland published by the Polish edition of Newsweek and was recognised as the best-managed company in the real estate sector in Central & Eastern Europe. gtc.com.pl 12 13

16 Globe Trade Centre

17 Wyróżnienie w kategorii: nieruchomości i infrastruktura w konkursie Mistrzowie Biznesu organizowanym przez magazyn Businessman.pl. University Business Park i Centrum Biurowe Francuska wyróżnione w konkursie Budowa Roku 2010 w kategorii: obiekty użyteczności publicznej. Konkurs Budowa Roku organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, wyróżniających się jakością zrealizowanych robót, ich organizacją i terminowością, zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi oraz wpływem na gospodarkę regionu Award in the category of Real Estate & Infrastructure in the Business Masters competition organised by Businessman.pl magazine. University Business Park and Francuska Office Centre were recognised in the competition for Building of the Year 2010 in the category of public use buildings. The Building of the Year competition is organised by the Polish Union of Civil Engineers and Technicians. The purpose of the competition is to honour construction projects that are distinguished for the quality, organisation and timeliness of the work, use of technology, and influence on the economy of the region. gtc.com.pl 14 15

18 Zespół zarządzający / Management team Rada Nadzorcza / The Supervisory Board Zarząd Spółki / The Management Board Eli Alroy Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1995 roku. Ukończył Technion Institute of Technology oraz uzyskał tytuł Master of Science na Stanford University. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie inwestycji oraz zarządzania projektami na rynku nieruchomości. W latach pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w firmie deweloperskiej A.M.T. Od 1994 do 1997 roku zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w Kardan Real Estate. Na początku 2010 roku otrzymał prestiżową nagrodę CEEQA Real Estate Lifetime Achievement za wkład w rozwój branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Chairman of the Supervisory Board since Eli Alroy earned a Bachelor of Science degree from Technion Institute of Technology and a Master of Science degree from Stanford University. Alroy has vast international experience in real estate development and project management. In he was the General Manager at A.M.T. Development, during served as General Manager of Kardan Real Estate. In 2010 he was honoured with the prestigious CEEQA Real Estate Lifetime Achievement Award for his contribution to the growth of the real estate development industry in Central & Eastern Europe. David Brush Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Mariusz Grendowicz Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board Yosef Grunfeld Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Alain Ickovics Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Jan Slootweg Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Piotr Kroenke Dyrektor Generalny General Manager Dyrektor Generalny i Członek Zarządu GTC od 1995 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej. Związany z branżą budowlaną od początku kariery zawodowej. W latach zatrudniony w Budimex Warszawa S.A. na stanowisku Kierownika Projektu, a następnie Dyrektora Generalnego. Member of the Management Board and General Manager of GTC S.A. since Piotr Kroenke earned a degree in sanitation engineering at the Warsaw University of Technology. He has worked in the construction industry from the beginning of his career. In he was Project Manager and subsequently CEO of Budimex Warszawa S.A. Globe Trade Centre

19 Erez Boniel Dyrektor Finansowy Finance Director Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC od 1997 roku. Ukończył studia MBA z wyróżnieniem oraz uzyskał certyfikat CPA. Ponadto posiada tytuł BA w zakresie ekonomii i księgowości. Erez Boniel jest również członkiem RICS. Od 1990 do 1993 roku zajmował stanowisko audytora Barak & Co. W latach był kontrolerem finansowym w firmie z branży budowlanej Reynolds Construction. Finance Director and Member of the GTC Management Board since Erez Boniel holds a BA in economics and accounting and an MBA. He is a licensed CPA and a member of RICS. In he worked as an auditor for Barak & Co. and then in as a financial controller at Reynolds Construction. Yovav Carmi Członek Zarządu Member of the Management Board Członek Zarządu GTC od 2011 roku. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie prawa oraz rachunkowości. Ukończył też studia MBA na Uniwersytecie w Tel-Awiwie. Jest Licencjonowanym Biegłym Rewidentem w Izraelu. Rozpoczął swoją karierę zawodową w 1994 roku jako audytor w Ernst and Young, gdzie pracował do 1996 roku. W latach był kontrolerem w spółkach należących do Grupy Kardan, a wcześniej w 1997 roku pracował w Izraelskiej Komisji Papierów Wartościowych. Od 2001 roku jest Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu zagranicznych spółek należących do Grupy GTC. Member of the GTC Management Board since Yovav Carmi holds law and accounting degrees and an MBA from Tel-Aviv University. He is also a licensed CPA in Israel. He began his career as an auditor at Ernst & Young ( ), and worked at the Israel Securities Authority in During he was a financial controller at Kardan Group. Since 2001 Carmi served as CFO and Member of the Management Board of GTC international subsidiaries. gtc.com.pl 16 17

20 Hagai Harel Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych International Development Manager Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych i Członek Zarządu GTC od 2004 roku. Ukończył studia MBA, ponadto posiada certyfikat CPA oraz tytuł B.A. w zakresie ekonomii. W latach odpowiedzialny za kontroling finansowy w firmie Ackerstein Industries. Od 1994 do 1999 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Kardan Real Estate. Od 2000 roku do 2004 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządzającego GTC International B.V. International Development Manager and member of the GTC Management Board since Hagai Harel holds an MBA degree, a B.A. in economics and is also a CPA. He served as a financial controller at Ackerstein Industries in , then as CFO of Kardan Real Estate until In Harel was Managing Director of GTC International B.V. Mariusz Kozłowski Członek Zarządu Member of the Management Board Członek Zarządu GTC od roku Ze Spółką związany od 2000 roku. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach zatrudniony w Domu Maklerskim DML, początkowo jako kierownik zespołu marketingu, następnie jako dealer zarządzający portfelem akcji biura. Od 1997 do 1999 roku kierował działem sprzedaży obsługującym krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w biurze maklerskim ABN AMRO Securities S.A. Member of the GTC Management Board since 2002, with Company since Mariusz Kozłowski is a graduate of the Foreign Trade Faculty at the Warsaw School of Economics and he is a licensed stockbroker since In he worked at DML brokerage as head of marketing and subsequently as a dealer managing the brokerage s stock portfolio. In he headed the sales division for Polish and foreign institutional investors at ABN AMRO Securities. Globe Trade Centre

21 Jacek Wachowicz Dyrektor ds. Wynajmu i Sprzedaży Director of Lease and Sale Członek Zarządu GTC od roku Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1992). Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku jako manager działów Bonów Skarbowych i Korporacyjnego w Raiffeisen Bank w Warszawie. W latach pełnił szereg funkcji w Cargill Financial Markets PLC. W latach był Wiceprezesem i Dyrektorem ds. Inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej w firmie Heitman Real Estate Investment Management w Londynie i Warszawie. W latach był Dyrektorem Zarządzającym TriGranit Development Polska odpowiedzialnym za działalność tej spółki w Polsce. Pomiędzy 2008 a 2010 rokiem prowadził własną firmę doradczą na rynku nieruchomości. Member of the GTC Management Board since Jacek Wachowicz is a graduate of the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw (1992). He started his career in 1992 as a manager of the Treasury and Corporate Bonds Desk at Raiffeisen Bank in Warsaw. Between 1995 and 2002 Wachowicz held a number of positions at Cargill Financial Markets PLC. During he was Vice President and Director of Central and Eastern European Acquisitions at Heitman Real Estate Investment Management in London and Warsaw. In he was the Country Manager for Poland at TriGranit Development. In he operated his own real estate consultancy. Witold Zatoński Dyrektor ds. Rozwoju i Prawnych Director of Development and Legal Affairs Członek Zarządu GTC od 2007 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Uzyskał także tytuł L.L.M. na Columbia University School of Law (1999). Jest polskim radcą prawnym oraz amerykańskim adwokatem. W 1999 roku rozpoczął współpracę z kancelarią prawną Weil, Gotshal & Manges, początkowo w biurze w Nowym Jorku, a od 2000 roku w biurze w Warszawie. Doradzał przy ofertach publicznych przeprowadzanych w USA i w Polsce, krajowych i międzynarodowych transakcjach M&A, jak również transakcjach na rynku nieruchomości. Member of the GTC Management Board since Witold Zatoński holds a law degree from the University of Warsaw (1998) and an LLM from Columbia Law School (1999). Zatoński is a Polish legal adviser and a US attorney. He worked at Weil Gotshal from 1999 in the New York office, and from 2000 in the Warsaw office, where he advised on public offerings in the US and Poland, domestic and international M&A transactions, and real estate transactions. gtc.com.pl 18 19

22 Wyniki finansowe / Financial results w tys. euro EUR thousand zdolność do skutecznej realizacji projektów deweloperskich na rynkach Europy Środkowoi Południowo-Wschodniej sound foundations that facilitate a successful real estate development in CEE and SEE countries w tys. euro EUR thousand Przychody / Revenue wartość nieruchomości inwestycyjnych na poziomie 2,2 mld euro (na dzień 30 czerwcz 2011 roku) total assets amounting to EUR 2.2 billion (as at 30 June 2011) potencjał do generowania jeszcze wyższych przychodów w wyniku wzrostu wskaźnika wynajęcia powierzchni biurowej i ukończenia nowych budynków potential for further revenue growth supported by an increase in occupancy and completion of new buildings w tys. euro EUR thousand Kapitał własny* / Equity* Aktywa ogółem / Total assets Globe Trade Centre * przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej / assigned to the shareholders of the dominant entity

23 Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2011 roku (w tys. euro) Consolidated statement of financial position as at 30 June 2011 (EUR thousand) 30 czerwca czerwca grudnia 2010 (niezbadane) (niezbadane) 31 December 30 June June (unaudited) (unaudited) AKTYWA / ASSETS Aktywa trwałe / Non current assets Nieruchomości inwestycyjne / Investment property Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Residential landbank Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Investment in associates Pożyczki udzielone i inne należności Loans granted and other receivables Rzeczowe aktywa trwałe / Property, plant and equipment Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego Deferred tax asset Depozyty długoterminowe / Long-term deposits Instrumenty pochodne / Derivatives 261 Wartość firmy / Goodwill Pozostałe aktywa trwałe / Other non current assets Aktywa przeznaczone na sprzedaż Assets held for sale Aktywa obrotowe / Current assets Zapasy / Inventory Zaliczki dla kontrahentów / Advances to contractors Należności / Debtors Naliczone przychody / Accrued income Należności z tytułu podatku VAT oraz innych podatków VAT and other tax recoverable Należności z tytułu podatku dochodowego / Income tax recoverable Przedpłaty czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i inne nalezności / Prepayments, deferred expenses and other receivables Depozyty krótkoterminowe / Short term deposits Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / Cash and cash equivalents AKTYWA RAZEM / TOTAL ASSETS gtc.com.pl 20 21

24 30 czerwca czerwca grudnia 2010 (niezbadane) (niezbadane) 31 December 30 June June (unaudited) (unaudited) PASYWA / EQUITY AND LIABILITIES Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Equity attributable to equity holders of the parent Kapitał podstawowy / Share capital Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Share premium Kapitał zapasowy / Capital reserve Efekt wyceny transakcji zabezpieczających / Hedge reserve (26 631) (57 362) (40 580) Różnice kursowe z przeliczenia / Foreign currency translation Zyski zatrzymane / Accumulated profit Udziały niekontrolujące / Non-controlling interest Kapitał własny razem / Total equity Zobowiązania długoterminowe / Non current liabilities Długoterminowe kredyty i pożyczki oraz obligacje Long-term portion of long-term loans and bonds Depozyty od najemców / Deposits from tenants Inne zobowiązania długoterminowe / Long-term payable Zobowiązania z tytułu płatności w formie akcji własnych Provision for share based payment Instrumenty pochodne / Derivatives Zobowiązania finansowe / Financial liability Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Provision for deferred tax liability Zobowiązania przeznaczone na sprzedaż Liabilities held for sale Zobowiązania krótkoterminowe / Current liabilities Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania Trade and other payables Krótkoterminowe kredyty i pożyczki oraz obligacje Current portion of long-term loans and bonds Zobowiązania finansowe / Financial liability Krótkoterminowa część innych zobowiązań długoterminowych Current portion of long term payable Zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków VAT and other taxes payable Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Income tax payable Instrumenty pochodne / Derivatives Otrzymane zaliczki / Advances received PASYWA RAZEM / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Globe Trade Centre

25 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres trzech i sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 roku (w tys. euro) / Consolidated income statement for the three and six month periods ended 30 June 2011 (EUR thousand) Okres sześciu miesięcy Okres trzech miesięcy Rok zakończony zakończony zakończony 30 czerwca 30 czerwca 31 grudnia Six-month period Three-month period Year ended ended ended 30 June 30 June 31 December Przychody operacyjne / Revenues from operations Koszty operacyjne / Cost of operations (28 640) (29 643) (16 219) (17 069) (72 314) Zysk brutto z działalności operacyjnej Gross margin from operations Koszty sprzedaży / Selling expenses (3 318) (2 431) (1 818) (1 253) (6 297) Koszty administracyjne / Administration expenses (13 306) (8 537) (8 478) (4 046) (21 681) Zysk (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości aktywów Profit (loss) from revaluation / impairment of assets (35 096) (49 151) Utrata wartości projektów mieszkaniowych Impairment of residential projects (2 495) (2 131) (3 501) Pozostałe przychody / Other income Pozostałe koszty / Other expenses (1 364) (735) (928) (571) (1 889) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów (kosztów) finansowych Profit (loss) from continuing operations before tax and finance income (expense) (8 451) (37 867) Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych netto Foreign exchange differences profit (loss), net (1 815) (3 855) (3 619) (3 391) (1 629) Przychody z tytułu odsetek / Interest income Koszty finansowe / Financial expense (34 391) (34 437) (17 807) (19 558) (72 815) Udział w zysku (stracie) jednostek stowarzyszonych Share of profit (loss) of associates (982) (99) Zysk (strata) brutto / Profit (loss) before tax (43 542) (58 396) Podatek dochodowy / Taxation (13 419) (11 715) (17 113) Zysk (strata) netto Profit (loss) for the period (38 008) (46 507) (1 246) Przypadający / a: Attributable to: Akcjonariuszom jednostki dominującej Equity holders of the parent (26 233) (36 519) Akcjonariuszom niekontrolującym Non-controlling interest (11 775) (5 943) (9 988) (3 745) (13 304) Zysk na jedną akcję (EUR) Basic earnings per share (Euro) (0,12) 0,04 (0,17) 0,01 0,19 Rozwodniony zysk na jedną akcję (EUR) Diluted earnings per share (Euro) (0,12) 0,04 (0,17) 0,01 0,19 gtc.com.pl 22 23

26 Społeczna odpowiedzialność biznesu GTC Corporate social responsibility GTC może pochwalić się znaczącym wkładem w rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Troska o długofalowe interesy wszystkich interesariuszy, zarówno w sensie społecznym, jak i środowiskowym, stała się jednym z integralnych elementów strategii działania GTC. Podejście to znajduje wyraz w wewnętrznych i zewnętrznych wytycznych dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych oraz sposobów zarządzania. GTC postępuje zgodnie ze wskazówkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dotyczącymi m.in. współpracy z lokalnymi społecznościami, tworzenia nowych miejsc pracy oraz opracowywania i wdrażania zasad dobrej praktyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Inwestycje GTC powstają przy współpracy z wieloma organizacjami właściwymi dla obszaru, na którym są realizowane. Działania takie umożliwiają ożywianie lokalnej gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Przed rozpoczęciem każdego projektu deweloperskiego, GTC analizuje również sytuację środowiskową, zużycie energii, możliwości utylizacji odpadów oraz inne zagadnienia, które należy rozważyć przed podjęciem świadomych społecznie działań inwestycyjnych. GTC takes pride in its firm commitment to corporate social responsibility (CSR). Serving the long-term interests of all stakeholders, socially and environmentally, has become an integral part of GTC s strategy. This translates into internal and external guidelines on environmental issues, social responsibility, and corporate governance. GTC complies with OECD guidelines, such as cooperation with local communities, creation of new jobs, and development and implementation of best practice in corporate governance. GTC s projects are developed in cooperation with numerous local organisations. Such initiatives help stimulate the local economy by creating job opportunities. Before starting the development of a project, GTC analyses the environmental situation, energy consumption, the ability to recycle waste, and other issues that need to be considered when undertaking socially responsible investments. The Management Board takes an ongoing interest in the Company s progress in implementing CSR initiatives. Postęp w zakresie wdrażania programów CSR jest przedmiotem stałego zainteresowania ze strony Zarządu Spółki. Globe Trade Centre

27 gtc.com.pl 24 25

28 Zielona idea GTC / Ecological approach dążenie do jak największej trwałości projektów inwestycyjnych seeking the greatest durability of development projects współpraca z renomowanymi architektami polskimi i międzynarodowymi cooperation with renowned polish and international architects konsultacja projektów ze światowymi ekspertami w dziedzinie zielonego budownictwa (Arup, Buro Happold, Colliers) consultation of projects with global experts on green construction (Arup, Buro Happold, Colliers) duży nacisk na redukcję zużycia zasobów naturalnych strong emphasis on reducing consumption of natural resources Długofalowa troska o środowisko naturalne oraz świadomość wzrostu oczekiwań w tym zakresie ze strony najemców, instytucji finansowych oraz udziałowców sprawiły, że GTC kładzie coraz większy nacisk na zrównoważony i proekologiczny charakter swoich nieruchomości. Grupa w pełni identyfikuje się z ideą zielonego budownictwa, podążając za najnowszymi trendami w tym zakresie. Inwestycje GTC powstają w renomowanych pracowniach z Polski i innych krajów regionu, we współpracy z międzynarodowymi biurami architektonicznymi. Projekty konsultowane są dodatkowo z uznanymi ekspertami w dziedzinie budownictwa ekologicznego, w pełni uwzględniają krajowe i międzynarodowe normy w zakresie energooszczędności, wydajności i wykorzystania rozwiązań proekologicznych. Budynki biurowe i centra handlowe GTC są projektowane, budowane i zarządzane w sposób, który umożliwia ograniczenie zużycia zasobów naturalnych (przede wszystkim wody i energii), zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz ich właściwy recykling. W biurowcach GTC powszechnie stosowane są rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, które znacznie podnoszą komfort pracy, bez negatywnego wpływu Due to its concern for the long-term welfare of the environment, as well as an awareness of the expectations of tenants, financial institutions and its own shareholders, GTC places increasingly greater stress on the sustainable and pro-ecological nature of its properties. GTC fully embraces the concept of green construction and keeps up with the latest trends in this area. GTC s projects are created in renowned architectural studios in Poland and other countries in the region, in cooperation with international architectural firms. The designs are consulted with leading experts in green construction, and fully reflect national and international standards for energy savings, efficiency, and implementation of ecological solutions. GTC s office buildings and retail centres are designed, built and managed to limit the use of natural resources (chiefly water and electricity), reduce the amount of waste generated and achieve proper recycling. The construction and technical solutions applied in GTC s office buildings are studied to achieve significantly increased working comfort without harming the environment. This approach includes such features as maximum use of natural light, the highest ratios of fresh air via state-of-the-art, individually controlled heat- Globe Trade Centre

29 na środowisko naturalne, to m.in. maksymalne wykorzystanie światła dziennego, zapewnienie najwyższych wskaźników świeżego powietrza poprzez nowoczesne, indywidualnie sterowane systemy grzewcze i klimatyzacyjne, jak również zastosowanie efektywnych i energooszczędnych rozwiązań w zakresie izolacji termicznej. Co ważne, zawsze gdy jest to możliwe, GTC stosuje materiały budowlane produkowane na lokalnych rynkach, co umożliwia ograniczenie energii zużywanej do ich produkcji i transportu. Grupa przykłada też dużą wagę do sposobu prowadzenia samych prac budowlanych, przestrzegając najwyższych standardów budowy w zakresie ochrony środowiska oraz przykładając dużą wagę do ochrony sąsiadujących z inwestycjami terenów zielonych. Inwestycje komercyjne GTC realizowane są zawsze w miejscach, do których bez problemu można dotrzeć komunikacją publiczną. Odpowiednia infrastruktura zachęca najemców i klientów do korzystania z alternatywnych środków transportu oraz miejsc postojowych dla rowerów, a także pojazdów hybrydowych. Dodatkowo ważnym elementem wielu parków biurowych GTC są rozległe, tworzące specyficzny mikroklimat tereny zielone. Od 2010 roku inwestycje biurowe GTC są realizowane zgodnie ze standardami określonymi przez US Green Building Council dzięki temu, spełniają wymogi prestiżowego certyfikatu LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Przyznanie go poprzedzone jest szczegółowym procesem certyfikacji, w skład którego wchodzi m.in. ocena racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, lokalizacja budynku, efektywność energetyczna, oszczędność wody, redukcja emisji CO 2, jakość mikroklimatu wewnątrz budynku oraz dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych. Certyfikaty nadawane są wyłącznie wybranym inwestycjom spełniającym najwyższe standardy określone przez US Green Building Council. ing and air conditioning systems, and use of efficient, energy-saving insulation. Moreover, wherever possible, GTC uses construction materials produced on local markets, which reduces the amount of energy used for production and transport. The Group also attaches great importance to the manner in which construction work is carried out, observing the highest construction standards with respect to environmental protection and stressing the protection of neighbouring green areas. GTC s commercial projects are always carried out in locations that are easily accessible by public transit. The right infrastructure encourages tenants and their customers to use alternative means of transportation and parking lots for both bicycles and hybrid vehicles. Another important element of many GTC office parks is the surrounding of extensive green areas forming a specific microclimate within the complexes. Since 2010, GTC s office projects have been built in compliance with standards defined by the US Green Building Council, enabling them to meet the requirements for prestigious LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) certification. The certification process involves assessment of such factors as rational use of natural resources, building location, energy efficiency, water conservation, limiting CO 2 emissions, the quality of the microclimate inside the building and the selection of construction and finishing materials. Certification is awarded only to selected projects that meet the highest standards set by the US Green Building Council. Selected GTC projects are applying for EU GreenBuilding certificate, awarded to investors who undertake to raise standards of energy efficiency and use of energy from renewable sources. Additional ecological measures are also steadily being implemented across all of GTC s existing properties. Wybrane projekty GTC ubiegają się także o nadanie im certyfikatu EU GreenBuilding, przyznawanego inwestorom, którzy stawiają na podniesienie standardów w kwestii energooszczędności oraz korzystania ze źródeł odnawialnych. Dodatkowe działania proekologiczne będą również systematycznie wdrażane we wszystkich obiektach GTC powstałych do tej pory. gtc.com.pl 26 27

30 Geograficzne rozmieszczenie inwestycji A geographically diversified portfolio Globe Trade Centre

31 gtc.com.pl 28 29

32 Budynki biurowe GTC / GTC office buildings Globe Trade Centre

33 gtc.com.pl 30 31

34 Od 15 lat GTC tworzy nowoczesne powierzchnie biurowe, spełniające wymagania najemców różnej wielkości: zarówno firm lokalnych, jak i międzynarodowych. Wysokiej klasy biura stanowią obecnie blisko 70% powierzchni komercyjnych, których Grupa jest właścicielem. Budynki i parki biurowe GTC powstają w największych ośrodkach miejskich, dysponujących potencjałem do prowadzenia biznesu, przyciągających inwestorów, posiadających bogate zaplecze akademickie i zapewniających najwyższej jakości kadry. Gwarantują dobrą dostępność komunikacyjną oraz pełną infrastrukturę: bliskość najważniejszych szlaków drogowych, portów lotniczych, obiektów hotelowych i konferencyjnych. Oferowane przez GTC powierzchnie biurowe dopasowane są do indywidualnych potrzeb poszczególnych najemców. Odpowiednie warunki znajdują w nich firmy zarówno z sektora usług finansowych, doradczych, prawnych, FMCG, podmioty działające w branży IT, laboratoryjnej lub badawczej, jak i instytucje publiczne. GTC nigdy nie narzuca gotowych rozwiązań, chętnie dzieląc się know-how wypracowanym przez lata, a proponowane opcje są optymalizowane już na etapie projektowania. Wieloletnia współpraca z czołowymi architektami i firmami budowlanymi umożliwia GTC pogodzenie potrzeb i gustów najemców z dobrą architekturą oraz najwyższą jakością wykonania. Inwestycje biurowe GTC mają duży wpływ na miejsca, w których powstają. Wraz z nimi realizowana jest infrastruktura drogowa, atrakcyjne tereny zielone, elementy małej architektury oraz odnowiona, ogólnodostępna przestrzeń publiczna. Biura GTC to sprawdzona marka, której jakość potwierdzają liczby w stworzonych przez GTC biurowcach działa obecnie kilkaset firm zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy osób. GTC has been developing modern office space for 15 years, meeting the needs of tenants of various sizes, both local and international. High-standard office space represents nearly 70% of the commercial space the Group now owns. GTC s office buildings and office parks are built in the largest urban centres, with significant business potential, attracting investors and providing access to top-quality staff through the educational system. These locations offer excellent transit and full infrastructure, with proximity to major traffic routes, airports, hotels and conference facilities. The office space offered by GTC is adapted to the individual needs of each tenant. Both public institutions and tenants operating in such sectors as: financial services, consulting, law, FMCG, IT and R&D, will all find the right conditions for running their operations in GTC space. GTC never imposes ready solutions, but is eager to share its knowhow developed over the years. The solutions offered by GTC are optimised while still at the designing stage. Long-term cooperation with leading architects and construction companies enables GTC to balance the needs and tastes of tenants with excellent architecture and top-quality construction. GTC s projects, accompanied by development of road infrastructure, attractive green areas and landscaping, have a major impact on the locations where they are built while contributing to renewal of public space. GTC Offices are a proven brand, whose quality is backed by the numbers. There are currently some several hundred companies operating in office buildings developed by GTC, employing tens of thousands of people. Globe Trade Centre

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013 INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013 Publikacja wyników osiągniętych w I kw. 2013 roku Kontynuacja poprawy wyników finansowych i operacyjnych, przy wpływie negatywnej wyceny nieruchomości na zysk netto Globe

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 12 maja 2011

INFORMACJA PRASOWA 12 maja 2011 INFORMACJA PRASOWA 12 maja 2011 Publikacja wyników za pierwszy kwartał 2011 r. GTC raportuje solidne wyniki operacyjne, zysk i wzrost wartości aktywów Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2014

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2014 INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2014 Publikacja wyników osiągniętych w I kwartale 2014 r. Utrzymanie dobrych wyników operacyjnych Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za I kw.

Bardziej szczegółowo

GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku. Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro

GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku. Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro PRESS RELEASE 2 MARCA 2009 GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro Zysk netto w IV kwartale 2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 21 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA PRASOWA 21 sierpnia 2014 r. Publikacja wyników osiągniętych w II kwartale i I półroczu 2014 r. Kontynuacja pozytywnych wyników operacyjnych Globe Trade Centre S.A. ( GTC ) opublikowała dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 10 listopada 2011 r.

INFORMACJA PRASOWA 10 listopada 2011 r. INFORMACJA PRASOWA 10 listopada 2011 r. Publikacja wyników za trzeci kwartał 2011 r. Solidne wyniki operacyjne, natomiast kryzys strefy euro wpłynął na wycenę aktywów Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A.

Globe Trade Centre S.A. Globe Trade Centre S.A. Poland Czech Republic Slovakia Hungary Romania Bulgaria Serbia Croatia Ukraine Russia www.gtc.com.pl Działalność Spółki Activity of the Company GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC S.A.)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 20 marca 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA 20 marca 2014 r. INFORMACJA PRASOWA 20 marca 2014 r. Publikacja wyników finansowych za 2013 rok Znacząca poprawa wyników operacyjnych. Utrata wartości aktywów głównie w regionie SEE. Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowało

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

GTC POPRAWIA WYNIKI POPRZEZ ZAKUPY NOWYCH PROJEKTÓW, POSTĘPY NA BUDOWACH I DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI. 797 mln euro

GTC POPRAWIA WYNIKI POPRZEZ ZAKUPY NOWYCH PROJEKTÓW, POSTĘPY NA BUDOWACH I DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI. 797 mln euro WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2016 R. GTC POPRAWIA WYNIKI POPRZEZ ZAKUPY NOWYCH PROJEKTÓW, POSTĘPY NA BUDOWACH I DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI MARŻA NOI FFO EPRA NAV ZADŁUŻENIE NETTO LTV 76% 11 mln euro 797 mln

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 23 marca 2015 r.

INFORMACJA PRASOWA 23 marca 2015 r. INFORMACJA PRASOWA 23 marca 2015 r. Publikacja wyników finansowych za 2014 r. Dalsza poprawa kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych Globe Trade Centre S.A. ( GTC ) opublikowała dzisiaj wyniki

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Projekty w fazie realizacji

Projekty w fazie realizacji W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski wymaganym od jednego z akcjonariuszy GTC International N.V. akcjonariusza większościowego Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 Portfolio 4 Działalność Grupy Activity of the Group nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. GLOBE TRADE CENTRE S.A. Report bieżący: 4/2015 Data: 16 stycznia 2015 r. Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA STRATEGII WZROSTU PRZEKŁADA SIĘ NA POPRAWĘ WSZYSTKICH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH. 22 mln euro

REALIZACJA STRATEGII WZROSTU PRZEKŁADA SIĘ NA POPRAWĘ WSZYSTKICH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH. 22 mln euro WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2016 REALIZACJA STRATEGII WZROSTU PRZEKŁADA SIĘ NA POPRAWĘ WSZYSTKICH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NOI ZYSK PODSTAWOWY PRZED OPODATKOWANIEM FFO EPRA NAV NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 41 mln

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki za 2015 rok Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014 Data sporządzenia: 2014-06-18 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

GTC REALIZUJE STRATEGIĘ WZROSTU. 522 mln euro. 75% 38 mln euro 779 mln euro 39% WYNIKI ZA 2015 R. +27% +100 p.b p.b. -25% ZADŁUŻENIE NETTO LTV

GTC REALIZUJE STRATEGIĘ WZROSTU. 522 mln euro. 75% 38 mln euro 779 mln euro 39% WYNIKI ZA 2015 R. +27% +100 p.b p.b. -25% ZADŁUŻENIE NETTO LTV WYNIKI ZA 2015 R. GTC REALIZUJE STRATEGIĘ WZROSTU MARŻA NOI FFO EPRA NAV 75% 38 mln euro 779 mln euro +100 p.b. +38% +27% ZADŁUŻENIE NETTO 522 mln euro -25% LTV 39% -146 p.b. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

10.300 - Ukończono w marcu 2007 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu

10.300 - Ukończono w marcu 2007 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski jednego z akcjonariuszy GTC Real Estate N.V. głównego akcjonariusza Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska GTC S.A. Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska Zastrzeżenie Centrum Biurowe Jarosova, Bratysława, Słowacja Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r. 5 marca 2012 Platinium Business Park, Warszawa 1 Agenda GTC House, Belgrad, Serbia Główne wydarzenia i osiągnięcia w 2011 r. Kondycja rynku Przegląd

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012 Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012 Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Portfel PHN wyceniany jest na 2,3 mld PLN. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach:

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

GTC -w gotowości do ekspansji. Prezentacja dla inwestorów Styczeń 2011

GTC -w gotowości do ekspansji. Prezentacja dla inwestorów Styczeń 2011 GTC -w gotowości do ekspansji Prezentacja dla inwestorów Styczeń 2011 GTC w skrócie Wiodący deweloper i zarządca wybudowanychprzez siebie najwyższej klasy nieruchomości komercyjnych, działający na kluczowych

Bardziej szczegółowo

10.300 - Ukończono w marcu 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu

10.300 - Ukończono w marcu 10.300 - Ukończono w grudniu 8.850 Ukończono w grudniu 8.900 Ukończono w grudniu W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski jednego z akcjonariuszy GTC Real Estate N.V. głównego akcjonariusza Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE Przed korektami: 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

bonarka for business bonarka city center

bonarka for business bonarka city center LTD www.bonarka4business.pl bonarka for business Nadszedł czas Nowoczesna dzielnica historycznego miasta Bonarka City Center biznes i ekologia praca i radość życia odpoczynek i rozrywka bonarka for business

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Ukończone projekty biurowe i handlowe

Ukończone projekty biurowe i handlowe W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski jednego z akcjonariuszy GTC Real Estate Holding B.V. głównego akcjonariusza Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo