Manualul dvs. PANASONIC X700

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manualul dvs. PANASONIC X700 http://ro.yourpdfguides.com/dref/2727663"

Transkrypt

1 Puteţi citi recomandări în ghidul utilizatorului, ghidul tehnice sau de ghidul de instalare pentru. Veţi găsi răspunsuri la toate întrebările dvs. pe în manualul de utilizare (informaţii, caietul de sarcini, sfaturi de siguranţă, dimensiunea, accesorii, etc). Instructiuni detailate de folosire se afla la Ghidul Consumatorului Ghid de utilizare Manual de utilizare Instrucţiuni de utilizare Ghidul utilizatorului Manual de instrucţiuni

2 Manual de abstract: GSM1900 GSM1800 GSM900 GSM.. ( ). (EB. CN xx ). CAXXXxx*).( )UK ( ) EU ( ) GPRS... ( ) /.. / " " Panasonic... Panasonic. " " ).(.. SIM / " " Panasonic. ).(.. " " Panasonic ). (... " " Panasonic.. " " Panasonic Panasonic. " " " Panasonic... " " Panasonic. (LCD).. LCD...." )... /.( SAR ICNIRPPANASONIC ( EB-X700 )..(ICNIRP) (RF) (RF)....SAR *. / SAR SAR SAR. SAR... SAR ) SAR / ** Panasonic. Panasonic Mobile Communications Co.. Capsule ). Bluetooth ( ) Panasonic.. minisdtm Java Sun Microsystems,. Java Inc - Symbian Ltd..Symbian Free-) 5,155,805 5,159, (Type Team : 5,325, (T9 ) T9 Text Input 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, ,011,554 5,945, B HK ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT. ES, SE, GB KR226206B1 KR201211B1... MicroGolf.Morpheme Limited : Balloon-Headed Boy. Morpheme Limited ( ) PC Suite Synchronisation Time Information..Services Limited VoiceSignal.Nokia..Nokia MPEG-4 (i) (ii) / ("MPEG-4 ") MPEG-4 /..`MPEG LA, LLC' MPEG-4..Mobility Electronics, Inc. - : - (" ") MOBILITY TEXAS, INC.("EULA").EULA. ( ) /.(" QuickofficeTM (" "). ").. ) ().( ().. ( ) EULA () ()..... EULA Mobility EULA Schema Mobility Texas, Inc W. Plano Parkway, Suite E, : : Plano, TX ) : com.(. ) () ( DFARS () (ii) () () CFR is Mobility Texas, Inc W. Plano Parkway, Suite E, : Plano, TX Panasonic (" :. 1. Panasonic. :.2 () ) () ( () Panasonic ( ) EULA (). :. 3 Panasonic Mobile Communications /.PMC / Co., Ltd. ("PMC") :.4. EULA : /.5 PMC. PMC.. :.6. Panasonic LCD /. : /.7... DFARS. FAR (c)(2) (c)(1)(ii) ").("EULA"). : x x : - GSM1900 Class 1 GSM1800 Class 1 GSM900 Class 4:.CSD GPRS : / : : : : :. Bluetooth - -. TFT LCD : CSTN LCD : - 3GPP OMA / : MPEG4 H. 263 Superbright_ Photolight: VGA CMOS: :Photolight - ( ) :Bluetooth ( IR) IR :SIR v1.1:usb Series 60 v2.0 Symbian v7.0s: ( WML, XHTML MP, WCSS, chtml) WAP 2.0: MIDP2. 0, CLDC1.0, JSR 82, 118, 120, 135:Java : + DRM SMS MMS 2.0: SMTP, IMAP4, POP3, MIME2: Scheduler ( ) Calendar ( ) Contacts: [ ] NITZ) ( ) Clocks ( ) ( ) Converter ( ) Calculator ( ) Alarm ( v1.1.1:syncml OMA PowerPoint Excel Word / :. Microsoft - Tegic T9 : : : - JPEG, TIFF, WMF, GIF, BMP, WBMP, PNG, EXIF, MBM, : SMS OTA, ICO RealVideo8 RealVideo7 MPEG4 3GPP 3GPP: AMR-NB, AMR- RealAudio8 RealAudio7 RealAudio Voice: WB, WAV, WVE, MIDI, GSM 6.10, RAW, RMF, XMF, SMAF Bluetooth OTA ( - ( : / : + sis. Symbian: JAR JAD :Java : ) / :vcard / :vcalendar ) Wane Informacje Polski Dzikujemy za zakupienie cyfrowego telefonu komórkowego firmy Panasonic. Telefon ten moe pracowa w sieciach - GSM900, GSM1800 i GSM1900 (ABY SPRAWDZIC W JAKICH SIECIACH DZIALA TELEFON - PRZEJDZ NA STRONE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH). Obsluguje równie pakietow transmisj danych GPRS. Przed korzystaniem prosz si upewni, czy bateria jest w pelni naladowana. My, firma Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. owiadczamy, e model EB-X700 jest zgodny z podstawowymi i innymi odnonymi wymogami dyrektywy 1999/ 5/EC. Deklaracj zgodnoci z wymogami mona znale na stronie: com Niniejszy telefon komórkowy firmy Panasonic zostal zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany pod ktem zgodnoci ze specyfikacjami w zakresie wytycznych dotyczcych oddzialywania wysokich czstotliwoci, obowizujcymi w momencie produkcji, w zgodnoci z UE, USA FCC i australijskimi przepisami ACA.

3 Prosz odwiedzi nasz stron internetow, gdzie mona znale najnowsze informacje i standardy odnonie kraju bd regionu, w którym uywasz telefonu. Ponisze informacje naley przeczyta i zrozumie, gdy zawieraj one szczególowe instrukcje, które umoliwi korzystanie z telefonu w sposób bezpieczny, zarówno dla uytkownika, jak i dla rodowiska, a ponadto zgodny z przepisami prawa dotyczcymi uytkowania telefonów komórkowych. Aby zapewni optymalne warunki eksploatacji i zapobiec uszkodzeniu telefonu, naley ladowa go wylcznie przy uyciu wskazanej ladowarki. Eksploatacja w sposób odmienny od podanego w instrukcji spowoduje cofnicie homologacji dla telefonu, a ponadto moe by niebezpieczna. Podczas podróy naley sprawdzi, czy warto znamionowa napicia podana na Szybkiej Ladowarce Podrónej jest zgodna z napiciem wystpujcym w miejscu ladowania. Szybka Ladowarka Podróna (EB-CAX70xx*). wchodzi w sklad zestawu podstawowego. (Uwaga xx oznacza dany region Ladowarki, np. CN, EU, UK). Innym zalecanym wyposazeniem do ladowania jest ladowarka samochodowa (EB-CDX70). Uywanie akumulatorów innych ni zalecane przez producenta moe narazi uytkownika na niebezpieczestwo. W przypadku dlugotrwalego korzystania z funkcji wykorzystujcej podwietlenie klawiszy, na przyklad z gry lub przegldarki, ywotno akumulatorów zostanie znacznie skrócona. Aby zapewni akumulatorom dlusz ywotno, naley wylczy opcj podwietlania. Nie uywa telefonu bez zamocowanej oslonki akumulatorów. Naley wylczy telefon komórkowy na czas podróy lotniczej. Korzystanie z telefonu komórkowego na pokladzie samolotu moe by niebezpieczne (poprzez zaklócenie funkcjonowania urzdze elektronicznych) i niezgodne z prawem. Niezastosowanie si do niniejszej instrukcji moe spowodowa zawieszenie lub odmow wiadczenia uslug telefonii komórkowej na rzecz sprawcy lub wszczcie dochodzenia karnego, bd jednoczesne zastosowanie obu tych rodków. Zabrania si spalania lub usuwania akumulatorów wraz ze zwyklymi mieciami. Akumulatory musz by usunite w sposób zgodny z lokalnymi przepisami; dopuszcza si oddanie ich do recyklingu. 13 Odradza si korzystania z telefonu na terenie stacji paliw. Przypomina si uytkownikom o koniecznoci przestrzegania ogranicze obowizujcych na terenie stacji paliw, zakladów chemicznych lub w miejscach, gdzie stosowane s materialy wybuchowe. Zabrania si wystawiania akumulatorów na dzialanie wysokiej temperatury (powyej 60 C). Kierowca zawsze musi bezwzgldnie panowa nad obslugiwanym pojazdem. Nie wolno trzyma telefonu podczas prowadzenia pojazdu; naley najpierw zatrzyma si w bezpiecznym miejscu. Nie naley prowadzi rozmowy przez zestaw glonomówicy, jeeli spowoduje to utrat koncentracji. Naley dokladnie zapozna si oraz bezwzgldnie przestrzega ogranicze dotyczcych korzystania z telefonów komórkowych w regionach/krajach lecych na trasie przejazdu. W przypadku uywania telefonu w pobliu osobistych urzdze medycznych, takich jak rozrusznik czy aparat sluchowy, naley zachowa ostrono. Polski 14 Przed wejciem na poklad samolotu lub na teren zakladu opieki zdrowotnej naley pamita o wylczeniu funkcji alarmu, aby zapobiec automatycznemu wlczeniu si telefonu. Trzymanie telefonu w taki sam sposób jak telefon stacjonarny zapewni najlepsz prac telefonu i jako polcze. Aby nie pogorszy jakoci sygnalu lub parametrów uytkowych anteny, nie dotyka i nie zaslania anteny, gdy telefon jest wlczony. Nie naraa aparatu na bezporednie dzialanie wiatla slonecznego, gdy spowoduje to pogorszenie parametrów uytkowych aparatu. Wprowadzanie niedozwolonych poprawek lub dodawanie nieautoryzowanych akcesoriów moe doprowadzi do uszkodzenia telefonu, a take stanowi naruszenie odnonych przepisów. Wprowadzanie niedozwolonych poprawek lub dodawanie nieautoryzowanych akcesoriów moe spowodowa utrat uprawnie gwarancyjnych pozostaje to bez wplywu na uprawnienia ustawowe uytkownika. Jeeli sluchawka, akumulatory lub akcesoria do ladowania ulegn zmoczeniu, zabrania si umieszczania ich w jakimkolwiek urzdzeniu nagrzewajcym, takim jak kuchenka mikrofalowa, pojemnik pod wysokim cinieniem, suszarka lub podobne. Grozi to przeciekiem, rozszerzeniem si, wybuchem i/lub zaplonem akumulatorów, sluchawki i/lub akcesoriów do ladowania. Co wicej, produkt lub akcesorcute;ni si od ukladu wywietlacza lub wygldu posiadanego telefonu. Firma Panasonic zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez wczeniejszego powiadomienia. Wywietlacz cieklokrystaliczny (LCD) opiera si na zaawansowanej technologii produkcyjnej i w zalenoci od warunków eksploatacji piksele mog by janiejsze lub ciemniejsze. Wynika to z wlaciwoci wywietlacza i nie jest wad produkcyjn. Nacinicie dowolnego klawisza moe emitowa glony ton. Unikaj trzymania telefonu blisko ucha podczas naciskania klawiszy. Ekstremalne temperatury mog przejciowo wplywa na prac telefonu. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza wystpienia awarii. Jako wywietlacza moe ulec pogorszeniu, jeeli telefon jest uywany przez dluszy czas przy temperaturze otoczenia po dla powszechnie dostpnych telefonów komórkowych wynosi rednio 2,0 waty/kilogram (W/kg) na dziesi gramów tkanki ludzkiego ciala. Normy zapewniaj podstawow granic bezpieczestwa dajc dodatkowe zabezpieczenie uytkownikom oraz kompensujc wszelkie odchylenia pomiaru. Wartoci SAR mog si róni w zalenoci od krajowych wymaga i pasma danej sieci. W celu zapoznania si z informacjami o wartociach SAR w innych regionach prosimy o odwiedzenie strony panasonicmobile.com/health.html Owiadczenie: Niniejszy dokument zostal przetlumaczony z jzyka angielskiego. Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialnoci za wierno tlumaczenia tego dokumentu. 17 Polski TEN TELEFON FIRMY PANASONIC (MODEL EB-X700) SPELNIA WYMAGANIA UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZCE PROMIENIOWANIA FAL RADIOWYCH. Prawa Autorskie 2004 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeone. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog podlega zmianom bez wczeniejszego powiadomienia. adna cz niniejszej instrukcji nie moe by reprodukowana lub transmitowana w adnej formie, za pomoc jakichkolwiek rodków, bez otrzymania wyranego zezwolenia ze strony Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Patent CP8 Polski 18 Produkt zawiera oprogramowanie na licencji Atelier. Copyright 2004 Atelier, Wszelkie prawa zastrzeone. Zawiera elementy 2004 Symbian Ltd. Copyright 2004 Arcsoft, Wszelkie prawa zastrzeone. Zasilany przez Mascot Capsule /Micro3D EditionTM Mascot Capsule zarejestrowany znak handlowy HI K.K. Panasonic X700 z technologi Bluetooth. Nazwa marki Bluetooth oraz loga s wlasnoci Bluetooth SIG, Inc., a jakiekolwiek wykorzystanie tych marek przez Panasonic jest objte licencj. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe nale do ich odpowiednich wlacicieli.

4 Karta Pamici minisdtm Java i wszystkie znaki handlowe i logo oparte na Java s znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Sun Microsystems, Inc. w USA i innych krajach. Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie na licencji firmy Symbian Ltd ; produkt opiera si na systemie operacyjnym Symbian OS. Niniejsze oprogramowanie jest oparte na czci prac zespolu FreeType Team. Niniejszy produkt jest objty jednym lub wiksz iloci patentów: patent zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych 5,155,805, patent zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych 5,352, 479, patent zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych 5,159,668, patent zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie , patent zarejestrowany we Francji Wprowadzanie tekstu T9 jest licencjonowane w oparciu o co najmniej jeden z poniszych patentów: Patenty USA, nr 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, i ; Patent australijski, nr ; kanadyjski nr ; brytyjski, nr B; Hong Kong Patent Standardowy nr HK ; Singapur, nr 51383; Patent europejski nr ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB; Koreaski nry KR201211B1 i KR226206B1; nastpne patenty s rozpatrywane na calym wiecie. MicroGolf jest objte prawem autorskim Copyright 2004 Morpheme Limited. Wszelkie prawa zastrzeone. Balloon-Headed Boy jest objte prawem autorskim Copyright 2004 Morpheme Limited. Wszelkie prawa zastrzeone. PC Suite Synchronisation zawiera oprogramowanie do synchronizacji, bdce wlasnoci firmy Time Information Services Limited, copyright Wszelkie prawa zastrzeone. Technologia VoiceSignal Produkt zawiera oprogramowanie na licencji firmy Nokia. Copyright 2004 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. Produkt ten jest licencjonowany na warunkach przewidzianych licencj portfela patentowego MPEG-4 dla zastosowa osobistych i niekomercyjnych konsumenta do (i) kodowania plików wideo w formacie zgodnym z MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") i/lub (ii) dekodowania plików MPEG-4 Video zakodowanych w tym formacie przez konsumenta zaangaowanego w dzialalno o charakterze osobistym i niekomercyjnym i/lub które zostaly otrzymane od licencjonowanego dostawcy treci wideo. adna licencja nie jest przyznawana lub dopuszczana dla innych zastosowa. Dodatkowe informacje mona uzyska z `MPEG LA, LLC' 19 Polski Mobility Electronics, Inc. WANE INFORMACJE PRZECZYTA DOKLADNIE: MOBILITY TEXAS, INC. ("LICENCJODAWCA") UDZIELA LICENCJI NA TO OPROGRAMOWANIE TYLKO POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UYTKOWNIKA KOCOWEGO ("EULA"). PROSIMY O DOKLADNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW PRZED ZAINSTALOWANIEM TEGO OPROGRAMOWANIA, PONIEWA POPRZEZ WYKORZYSTANIE SWOICH PRAW DO UZYCIA TEGO OPROGRAMOWANIA WYRAASZ ZGOD NA OBJCIE TWOJEJ OSOBY WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY UYTKOWNIKA KOCOWEGO ("EULA"). JEELI NIE ZGADZASZ SI Z TYMI WARUNKAMI, LICENCJODAWCA NIE UDZIELA LICENCJI DLA TEGO OPROGRAMOWANIA, A W TAKIM PRZYPADKU MUSISZ USUN WSZYSTKIE PLIKI ZE SWOJEGO TELEFONU, URZDZENIA PRZENONEGO, ORAZ/LUB KOMPUTERA OSOBISTEGO. Prawa wlasnoci do Oprogramowania. Przyznanie Licencji Licencjodawca przyznaje nie wylczne prawo do uywania jednej kopii Oprogramowania na pojedynczym komputerze lub urzdzeniu przenonym ("Urzdzenie"). Moesz wczyta jedn kopi do pamici jednego Urzdzenia i moesz uywa tej kopii wylcznie na tym samym Urzdzeniu. Ograniczenia dotyczce Uycia i Transferu Jeeli ten pakiet Oprogramowania zawiera wiele typów noników, moesz uywa jedynie nonika odpowiedniego dla posiadanego Urzdzenia. Nie moesz uywa innych noników w innym Urzdzeniu albo komputerze lub te wypoycza, dzierawi, przenosi lub przekazywa oprogramowanie innemu uytkownikowi, za wyjtkiem calkowitego przeniesienia Oprogramowania i wszystkich materialów pisemnych (jak to zostalo wyjanione poniej). Nie moesz kopiowa Oprogramowania, za wyjtkiem (1) wykonania jednej kopii przeznaczonej wylcznie do celów zwizanych z wykonywaniem kopii zapasowej lub z archiwizacj oraz (2) jednorazowego przeniesienia tego Oprogramowania na dysk twardy, przy zaloeniu, e oryginal zostanie zachowany jedynie dla celów zwizanych z wykonywaniem kopii zapasowej lub z archiwizacj. Nie moesz kopiowa materialów pisemnych. Moesz na stale przenie to Oprogramowanie i towarzyszce mu materialy pisemne (wlczajc w to najnowsz aktualizacj i wszystkie poprzednie wersje), jeeli nie pozostawisz sobie adnych kopii, a osoba, której Oprogramowanie bdzie przekazane, wyrazi zgod objcie jej postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej Uytkownika Kocowego ("EULA"). Takie przekazanie powoduje wyganicie Twojej licencji. Nie moesz dzierawi, wynajmowa, pozwala na korzystanie z Oprogramowania przez wielu uytkowników, wprowadza podzialu czasu korzystania z Oprogramowania, uywa Oprogramowania w biurze uslugowym lub w inny sposób przenosi lub przekazywa prawa do korzystania z Oprogramowania lub w jakikolwiek sposób adaptowa cz z tych praw, za wyjtkiem sytuacji okrelonych w tym ustpie. Nie moesz stosowa inynierii wstecznej, dekompilowa lub dokonywa demontau tego Oprogramowania. Gwarancja Ograniczona, Zastrzeenia oraz Ograniczenie Odpowiedzialnoci za Uszkodzenia Licencjodawca gwarantuje, e Oprogramowanie bdzie dziala zgodnie z informacjami w towarzyszcych materialach pisemnych przez okres 30 dni od daty zakupu Oprogramowania. LICENCJODAWCA NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ZOBOWIZA WYNIKAJCYCH Z JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI, WYRAONYCH BEZPOREDNIO LUB DOROZUMIANYCH, W TYM (ALE BEZ OGRANICZENIA DO) RKOJMI PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW ODNONIE OPROGRAMOWANIA I TOWARZYSZCYCH MU MATERIALÓW PISEMNYCH. LICENCJODAWCA NIE GWARANTUJE WOLNEGO OD BLDÓW I BEZAWARYJNEGO UYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA. Ta ograniczona gwarancja zapewnia okrelone korzyci prawne. Moesz równie posiada inne, zalene od stanu, pastwa lub regionu, w którym zamieszkujesz. Niektóre z tych przepisów prawa wykluczaj powysze ograniczenia, tak wic mog one nie stosowa si do Twojej osoby. CALKOWIT ODPOWIEDZIALNOCI LICENCJODAWCY I JEDYNYM RODKIEM ZARADCZYM DLA OPROGRAMOWANIA NIE SPELNIAJCEGO WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI BDZIE, ZALENIE OD WYBORU LICENCJODAWCY, (A) REFUNDACJA PONIESIONEJ CENY ZAKUPU LUB (B) WYMIANA OPROGRAMOWANIA, JEELI ZOSTANIE ONO ZWRÓCONE DO LICENCJODAWCY, NA INN KOPI ZA POKWITOWANIEM ODBIORU. Kade wymienione Oprogramowanie zostanie objte gwarancj na reszt oryginalnego okresu gwarancyjnego lub na 30 dni, zalenie od tego, który z tych okresów jest dluszy. Niniejsza Gwarancja Ograniczona traci wano, jeeli uszkodzenie Oprogramowania wynikalo z modyfikacji, wypadku, naduycia lub niewlaciwego zastosowania. W ADNYM PRZYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY, WLACZAJC W TO UTRAT DOCHODÓW, UTRAT OSZCZDNOCI, LUB INNE POREDNIE, PRZYPADKOWE LUB CELOWE SZKODY, SPOWODOWANE UYCIEM LUB NIEMOLIWOCI UYCIA OPROGRAMOWANIA.

5 Poniewa niektóre stany, pastwa lub regiony nie pozwalaj na wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialnoci za celowe lub przypadkowe szkody, powysze ograniczenia mog nie stosowa si do Twojej osoby. Niniejsza Umowa Licencyjna Uytkownika Kocowego ("EULA") podlega przepisom prawnym Stanu Texas i moe by egzekwowana przez licencjodawców Mobility, w tym, bez ogranicze, przez firm Schema Software, Inc. W. Prawa Zastrzeone przez Rzd Stanów Zjednoczonych. jest Mobility Texas, Inc. WANA LCZNIE Z DOWODEM ZAKUPU. danych, grier, Bluetooth, aparatu fotograficznego. o.o., Al. obowizuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie wywie si z obowizku, o którym mowa w pkt. 6, c. o.o. z uszkodzeniami powstalymi podczas transportu i przeladunku, b. Uszkodzenia spowodowane niewlaciwym uytkowaniem lub niedbaloci Kupujcego lub uytkowaniem Produktu niezgodnie z instrukcj obslugi albo przepisami bezpieczestwa, c. Produkty uszkodzone na skutek poaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy te innych klsk ywiolowych, wojny czy niepokojów spolecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania ciecz, uywania w rodowisku nadmiernej wilgotnoci, przepi w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej, podlczenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcj obslugi, d. Produkty, w których osoby inne ni Serwis dokonaly przeróbek, zmian, dostroje lub napraw naruszajc plomb gwarancyjn lub w jakikolwiek inny sposób, e. Produkty, których Kart Gwarancyjn lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto. 8. Producent, Panasonic Polska Sp.z o.o., Serwisy, firmy handlowe które sprzedaly Produkt, oraz ich filie i oddzialy nie ponosz odpowiedzialnoci wynikajcej z niniejszej umowy (uslugi gwarancyjne), jeeli wymagane naprawy nie mog by wykonane, z powodu restrykcji importowych/ eksportowych na czci zamienne lub innych przepisów prawnych, nieprzewidzianych okolicznoci uniemoliwiajcych wykonanie naprawy czy te negatywne skutki zaistnienia sily wyszej. Polski 26 Wszelkie wadliwe produkty lub czci, których wymiany dokonano w ramach gwarancji staj si wlasnoci wlaciwego Serwisu. 10. Producent, Panasonic Polska Sp. z o.o., Serwis, firma handlowa, która sprzedala Produkt, oraz ich filie i oddzialy nie bd odpowiada wobec Kupujcego za utrat, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikle z innych przyczyn ni wady tkwice w Produkcie, oraz nie bd odpowiada za szkody spowodowane wadami Produktu, inne ni rzeczywicie poniesione. 11. Uprawnienia z tytulu gwarancji nie obejmuj prawa Kupujcego do domagania si zwrotu utraconych zysków w zwizku z awari produktu. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupujcego wzgldem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikajcych z niezgodnoci towaru z umow. Lista Autoryzowanych Zakladów Naprawczych dostpna jest w siedzibie Spólki, na stronie internetowej pod adresem com.pl lub pod ulgowym numerem telefonu (prefix) +48 (22) Polski Sie autoryzowanych zakladów serwisowych: Bialystok Bialystok Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Ciechanów Czstochowa Czstochowa Elblg Dakar Gdask Gdynia Gdynia Gliwice Katowice Katowice Kielce Konin Kraków Kraków Kraków Lublin Lublin Lód Lód Lód Lód Olsztyn Opole Plock Pozna Pozna Pozna Pozna Radom Radom Rzeszów Eltes Havo Promex- Elektronik Telcomes Teleplan Polska Zach Service Starfax Valvo Wajm Telecom Impex Datel Nomad Anna Ficek Baltimpex-Telecom Eltel Intercom Biuro Raj Lobos Panasim Profax Ceteko Tele-Service Biurosystem - Serwis Instel Panaserwis Pulsar Toya Telekomunikacja Faxiko Opolcan IT Systems Inter Consult Polsonic Starfax Trial Dial Maxan Electronic Mieszka 14/27 Legionowa 9/1 lok. 034 Kijowska 90 M. Konopnickiej 56 Fordoska 248/G Sobieskiego 6 Ploska 7 Al. Niepodlegloci 30 Jasnogórska 46 Rybacka 32/33 Chwaszczyska lutego 37 I Armii W. P. 13 Domaskiego 1 Gliwicka 5 Szeligiewicza 1 Sienkiewicza 66 pl. Zamkowy 1a Al. Pokoju 1A Krowoderska 77 Conrada 51 Hrubieszowska 20 Jana Sawy 10/5 Suwalska 16 Jaracza 55a Piotrkowska 183/187 Piotrkowska 220 Kopernika 31 Krawiecka 11 Chopina 28 Dbrowskiego 1A Wilczak 45/47 olnierzy Narwiku 10 Przemyslowa 45/47 Malczewskiego A. Struga 60 Kochanowskiego 13 (85) (85) (52) (52) (52) (52) (23) (34) (34) (55) (58) (58) (58) (32) (32) (32) (41) (63) (12) (12) (12) (81) (81) (42) (42) (42) (42) (89) (77) (24) (61) (61) (61) (61) (48) (48) (17) Polski 28 Rzeszów Suwalki Szczecin Szczecin Toru Toru Tychy Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Wloclawek Wroclaw Wroclaw Lobos Starfax Tele Link Netcom Serwis Radio-Telefon Telkat Maxtel P. W. APS ARS Centrum Serwisowe DMS Elpetel RR Serwis Starfax Serwis Starfax Serwis KST Communication Artim Biurosystel Kopernika 1 Noniewicza 51 Orawska 25/3-4 Kopernika 3/5 witopelka 2F Podmurna 65/67 Budowlana 35 Witoliska 43 Al. Jerozolimskie 87 ulawskiego 4/6 Al. Prymasa Tysiclecia 76d. Al. Wojska Polskiego 24 Lopuszaska 53 Mickiewicza 25 Mieroslawskiego 19 Przedmiejska 1a/5 Grabiszyska 66e Kociuszki 4 (17) (87) (91) (91) (56) (56) (32) (22) (22) (22) (22) (22) (22) (22) (22) (54) (71) (71) Polski REJESTR NAPRAW DATA PRZYJCIA DATA NAPRAWY NR KARTY NAPRAWY OPIS NAPRAWY PODPIS I PIECZTKA SERWISU Polski 30 Informaii Ii Importante Român V mulumim c ai achiziionat acest telefon celular digital Panasonic. Telefonul este proiectat s funcioneze pe reele GSM - GSM900, GSM1800 i GSM1900 VERIFICATI RETEAUA DISPONIBILA - CONSULTATI PAGINA CU SPECIFICATII. Accept de asemenea i GPRS pentru conexiunea pachetelor de date. Asigurai-v c bateria este încrcat complet înaintea utilizrii. Noi, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., declarm c modelul EB-X700 respect cerinele eseniale i altele cerine relevante ale directivei 1999/5/EC. O declaraie de conformitate în acest sens se poate gsi la: Acest telefon mobil Panasonic este proiectat, fabricat i testat pentru conformitate cu specificaiile privind instruciunile de expunere la energia frecvenei radio aflate în vigoare în momentul fabricrii, în conformitate cu reglementrile UE, FCC SUA, i ACA australiene. V rugm s consultai pagina noastr de Internet pentru cele mai recente informaii / norme i reguli de utilizare din ara/regiunea Dumneavoastr de utilizare.

6 Informaiile de mai jos trebuie citite i înelese corespunztor deoarece ofer detalii care v permit utilizarea telefonului în condiii de siguran atât pentru dumneavoastr cât i pentru mediul înconjurtor, cerine conforme cu toate cerinele legale privitoare la utilizarea telefoanelor celulare. Acest aparat trebuie încrcat numai cu ajutorul echipamentelor de încrcare aprobate pentru a se asigura un nivel optim de funcionare i pentru a se evita deteriorarea telefonului. aruncai bateria în foc sau la gunoi. Bateria trebuie eliminat în conformitate cu legislaia local i poate fi reciclat. Este recomandat s nu utilizai aparatul la punctele de alimentare cu combustibil. Utilizatorilor li se reamintete s respecte restriciile cu privire la utilizarea echipamentelor radio în depozitele de combustibil, în fabricile de produse chimice sau în locurile unde se efectueaz operaiuni de minare. Nu expunei bateria la temperaturi foarte ridicate (peste 60 C). 31 Este foarte important ca oferul s menin în orice moment controlul asupra vehiculului. Nu utilizai telefonul în timp ce conducei; gsii mai întâi un loc sigur de oprire a autovehiculului. De asemenea, nu utilizai un microfon handsfree (mâini libere) dac acest lucru v distrage atenia de la drum. Informai-v întotdeauna despre restriciile privitoare la utilizarea telefoanelor celulare în zona în care conducei i respectai-le în orice moment. Trebuie s acordai o atenie deosebit de fiecare dat când utilizai telefonul în apropierea imediat a dispozitivelor medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace i protezele auditive. Român 32 Nu uitai s dezactivai opiunea de alarm atunci când v aflai într-un avion sau într-un spital, pentru a împiedica pornirea automat a telefonului. Pentru o utilizare eficient, inei telefonul aa cum ai proceda cu orice telefon obinuit. Pentru a evita deteriorarea calitii semnalului sau a performanei antenei, nu atingei i nu acoperii zona în care se afl antena atunci când telefonul este pornit. Nu lsai aparatul foto expus luminii directe a soarelui pentru a nu afecta funcionarea acestuia. Orice modificri sau adugarea unor accesorii neautorizate pot duce la deteriorarea telefonului i pot reprezenta o înclcare a legilor în vigoare. Utilizarea unei modificri sau a unor accesorii neautorizate poate duce la anularea garaniei dumneavoastr ceea ce nu afecteaz drepturile dumneavoastr legale. În cazul în care microreceptorul, bateria acestuia sau accesoriile de încrcare sunt ude, nu le punei în nici un tip de aparat de înclzire, cum ar fi un cuptor cu microunde, un container sub presiune, un usctor sau orice aparat asemntor. Acest fapt poate avea ca rezultat apariia unor scurgeri, înclzirea, dilatarea, explozia sau aprinderea bateriei, microreceptorului i / sau accesoriilor de încrcare. În plus, produsul sau accesoriile acestuia pot emite fum i circuitele electrice ale acestora se pot deteriora, provocând astfel o funcionare nesatisfctoare. Panasonic nu îi asum nici un fel de rspundere pentru oricare i toate avariile, fie ele directe sau indirecte, cauzate de orice utilizare necorespunztoare. Este recomandat s creai o copie de rezerv corespunztoare, pentru orice informaii sau date importante pe care le salvai în memoria telefonului dumneavoastr. Pentru a evita pierderea accidental a datelor, v rugm respectai toate instruciunile legate de pstrarea si meninerea telefonului dumneavoastr i a bateriei acestuia. Panasonic nu îi asum rspunderea oricare i toate daunele cauzate de orice pierdere de date, incluzând, dar fr s se limiteze la, pierderile directe i indirecte (care includ, dar fr s se limiteze la, pierderi indirecte, economii anticipate, i pierdere de venit). Telefonul dumneavoastr poate avea capacitatea de a stoca i de a comunica informaii cu caracter personal. Este recomandabil s v asigurai c nici o informaie cu caracter personal sau financiar nu este stocat în telefonul dumneavoastr. Trebuie s utilizai caracteristicile de siguran, precum Blocarea Telefonului i / sau Blocarea cartelei Sim, oferite de aparat ca msur de protecie a informaiilor deinute. Panasonic declin orice responsabilitate cu privire la oricare i toate daunele rezultate din pierderea oricror date, inclusiv, dar fr s se limiteze la, pierderi directe i indirecte (care includ, dar fr s se limiteze la, pierderi indirecte, economii anticipate, i pierdere de venit). Telefonul dumneavoastr poate avea capacitatea de a transfera i de a stoca informaii i date de la surse externe. Dumneavoastr avei responsabilitatea de a v asigura c nu înclcai prin aceasta nici o lege privind drepturile de autor sau orice alte legi aplicabile. Panasonic declin orice responsabilitate cu privire la oricare i toate daunele cauzate de orice pierdere de date sau de orice asemenea înclcare a drepturilor de autor sau IPR, inclusiv, dar fr s se limiteze la, pierderi directe sau indirecte (care includ, dar fr s se limiteze la, pierderi indirecte, economii anticipate, i pierdere de venit). În cazul în care telefonul dumneavoastr este dotat cu un aparat foto integrat sau adiional, este recomandabil s îl utilizai cu atenia adecvat. Dumneavoastr avei responsabilitatea de a v asigura c avei permisiunea de a fotografia persoane i obiecte i c nu înclcai, prin utilizarea aparatului foto, nici un drept personal sau al unor teri. Trebuie s respectai toate legile naionale sau internaionale în vigoare sau orice alte restricii cu caracter special care reglementeaz utilizarea aparatului foto pentru anumite aplicaii i medii, incluzând i utilizarea aparatului foto în acele locuri în care utilizarea echipamentelor video i de fotografiat poate fi interzis. Panasonic declin orice responsabilitate cu privire la oricare si toate daunele cauzate de orice înclcare a legilor privind dreptul de autor sau de proprietate intelectual, incluzând, dar fr s se limiteze la, pierderi directe i indirecte. Pentru a se asigura un nivel optim de funcionare i a se evita deteriorarea telefonului, acesta trebuie utilizat doar cu accesorii Panasonic aprobate. Panasonic nu îi asum nici o responsabilitate cu privire la daunele cauzate de utilizarea unor accesorii Panasonic neaprobate. Acest telefon trebuie utilizat în conformitate cu orice lege naional sau internaional sau orice restricii cu caracter special care reglementeaz utilizarea acestuia în anumite aplicaii i medii. Aceasta include, dar fr s se limiteze la, restricia de utilizare în spitale, avioane i în timpul condusului, precum i oricare alte restricii de utilizare. Afiajele i imaginile din cadrul acestui document au doar rol ilustrativ i pot fi diferite de afiajele reale pe de telefonul dumneavoastr.

7 Panasonic îi rezerv dreptul de a modifica informaiile cuprinse în acest document fr nici o notificare prealabil. Afiajul cu cristale lichide (LCD) utilizeaz o tehnologie de producie de mare precizie, i în anumite circumstane pixelii pot avea un aspect mai strlucitor sau mai întunecat. Acest fapt se datoreaz caracteristicilor LCD i nu este un defect de producie. Apsarea oricrei taste poate produce un sunet puternic. Evitai inerea telefonului aproape de ureche în timp ce apsai tastele. Temperaturile foarte ridicate sau foarte sczute pot afecta temporar funcionarea telefonului dumneavoastr. Acest lucru este normal i nu indic o dereglare. Calitatea afiajului se poate diminua dac telefonul este utilizat la temperaturi de peste 40 C pentru o perioad îndelungat. Nu modificai i nu dezasamblai aparatul. Nu conine piese care pot fi reparate de utilizator. Nu supunei echipamentul la vibraii sau ocuri excesive. Nu scpai bateria. Evitai contactul cu lichidele. Dac echipamentul de umezete, îndeprtai imediat bateria i contactai-v furnizorul. Nu lsai echipamentul expus direct razelor solare sau unei atmosfere umede, cu praf, sau fierbinte. Nu aruncai niciodat bateria în foc. Ar putea exploda. 33 Român inei articolele metalice care pot atinge în mod accidental bornele departe de echipament/baterie. Bateriile pot cauza avarierea proprietii, leziuni, sau arsuri dac atingei bornele cu un material conductor (de ex. bijuterii de metal, chei, etc. ). Român 34 Încrcai întotdeauna bateria într-o zon bine-ventilat, nu o expunei direct razelor solare, la o temperatur între +5 C i +35 C. Este imposibil reîncrcarea bateriei dac temperatura sa nu se încadreaz în aceste limite. Atunci când conectai telefonul la o surs extern, citii instruciunile de folosire ale echipamentului pentru o conectare corect i respectarea msurilor de siguran. Asigurai-v c telefonul este compatibil cu produsul la care urmeaz s-l conectai. Atunci când v debarasai materialele de ambalare sau echipamente vechi, contactai autoritile locale pentru informaii privind reciclarea. SAR INTERNATIONAL - ICNIRP Telefonul dv. mobil este un emitor-receptor radio. El este conceput i fabricat astfel încât s nu depeasc limitele pentru expunere la frecvenele radio (RF) recomandate de directivele internaionale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din directive detaliate i stabilesc niveluri permise ale energiei RF pentru populaia medie. Directivele au fost realizate de organizaii de tiin independente, dup o evaluare periodic i atent a studiilor tiinifice. Limitele includ o marj substanial de siguran, menit s asigure sigurana tuturor persoanelor, indiferent de vârst i starea sntii. Standardul de expunere pentru telefoanele mobile aplic o unitate de msur cunoscut sub numele de rat specific de absorbie (SAR). Limita SAR stabilit în directivele internaionale este de 2,0 W/kg.* Testele SAR au fost realizate folosind poziii de funcionare standard, cu telefonul transmiând la cel mai înalt nivel certificat de putere, în toate benzile de frecven testate. Chiar dac SAR este stabilit la cel mai înalt nivel de putere certificat, valoarea efectiv a SAR pentru acest telefon în timpul funcionrii poate fi mult sub valoarea maxim. Aceasta deoarece telefonul a fost conceput pentru a funciona la nivele multiple de putere, astfel încât s foloseasc numai puterea necesar pentru a ajunge la reea. În general, cu cât v aflai mai aproape de o anten a staiei de baz, cu atât va fi mai mic puterea emis de telefon. Valoarea SAR pentru acest model de telefon, în cadrul testelor privind folosirea în momentul convorbirii, a fost de 0,484 W/kg, în conformitate cu directivele internaionale. Dei exist diferene între nivelele SAR ale diferitelor telefoane i pentru poziii diferite, toate aceste nivele îndeplinesc standardele internaionale corespunztoare privind expunerea la RF. Acest dispozitiv îndeplinete directivele privind expunerea RF atunci când este folosit în poziia normal de utilizare, la ureche, sau atunci când este poziionat la cel puin 1,5 cm deprtare de corp. Atunci când este folosit un dispozitiv de transport, o centur sau un suport pentru utilizare pe lâng corp, acesta nu trebuie s conin metal i trebuie s poziioneze produsul la cel puin 1,5 cm deprtare de corp. Chiar dac pot exista diferene între nivelurile SAR ale diferitelor telefoane i în poziii diferite, acestea îndeplinesc toate directivele internaionale relevante pentru expunerea RF. * Limita SAR pentru telefoanele mobile folosite de public este 2,0 wai/kilogram (W/kg) ponderat la zece grame de esut. Aceast limit include o marj substanial de siguran, pentru a oferi o protecie suplimentar publicului i pentru a ine cont de toate variaiile din timpul msurtorilor. Valorile SAR pot varia în funcie de cerinele naionale de raportare i de banda de reea. Pentru informaii despre SAR în alte regiuni, citii seciunea de informaii despre produs la adresa Clauz de neresponsabilitate: Acest document a fost tradus dintr-un text surs scris în limba englez. Noi, Panasonic, nu putem accepta responsabilitatea pentru corectitudinea traducerii acestui document. 35 Român ACEST TELEFON PANASONIC PHONE (MODEL EB-X700) RESPECT STANDARDELE REFERITOARE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO. Drepturi de Autor Român Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Toate drepturile rezervate. Informaiile din prezentul document pot fi supuse unor modificri fr ca acestea s fie notificate. Nici o parte din aceste instruciuni nu poate fi reprodus sau transmis sub nici o form sau prin orice mijloc fr a obine permisiunea expres a companiei Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Patent CP8 Copyright Arcsoft Toate drepturile rezervate. Furnizat de Mascot Capsule /Micro3D Edition TM Mascot Capsule marc înregistrat a HI K.K. Panasonic X700 cu tehnologie Bluetooth. Marca Bluetooth i logo-urile sunt proprietatea firmei Bluetooth SIG, Inc. i orice utilizare a unor astfel de mrci de ctre compania Panasonic se face sub licen. Alte mrci de fabricaie i denumiri comerciale sunt acelea ale proprietarilor respectivi ai acestora. Cartela de memorie minisdtm Toate mrcile i emblemele Java i bazate pe Java sunt mrci sau mrci înregistrate ale Sun Microsystems, Inc ; produsul se bazeaz pe OS Symbian. drepturile rezervate. drepturile rezervate. Sincronizarea setului de programe pentru calculatorul personal include programe cu copyright Time Information Services Limited. Toate drepturile rezervate. Tehnologii VoiceSignal Acest produs conine programe liceniate Nokia Corporation. Copyright 2004 Nokia Corporation. Toate drepturile rezervate.

8 Acest produs este autorizat sub licena pentru portofoliul de brevete MPEG-4 pentru uzul personal i non-comercial al unui consumator pentru ca acesta s (i) codeze fiiere video conform MPEG-4 Visual Standard Standardului Vizual MPEG-4 ("Fiiere Video MPEG-4") i/sau (ii) s decodeze Fiierele Video MPEG-4 care au fost codate de ctre un consumator implicat într-o activitate personal i noncomercial i/sau care au fost obinute de la un furnizor de fiiere video autorizat. Nu se acord i nu este implicat nici o licen pentru Putei obine informaii suplimentare de la. 37 Român Introducerea de text T9 este liceniat de una din urmtoarele: U.S. Pat. Nos ; Canadian No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No. RUGM S CITII CU ATENIE CONDIIILE ÎNAINTE DE A INSTALA PROGRAMUL, DEOARECE PRIN EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTR DE UTILIZARE A PROGRAMUL, SUNTEI DE ACORD S RESPECTAI CONDIIILE PREZENTULUI CONTRACT DE ACORDARE A LICENEI PENTRU UTILIZATORUL FINAL. DAC NU SUNTEI DE ACORD CU CONDIIILE RESPECTIVE, PROPRIETARUL DE LICEN NU VA AUTORIZA UTILIZAREA ACESTUI PROGRAM DE CTRE DUMNEAVOASTR, I ÎN ACEST CAZ DUMNEAVOASTR TREBUIE S TERGEI TOATE FIIERELE DIN TELEFON, APARAT PORTABIL, I/SAU CALCULATOR PERSONAL. Proprietatea asupra Programului Acest program QuickofficeTM i alt(e) produs(e) inclus(e) ("Programul") i materialele scrise aferente, inclusiv toate drepturile legate de proprietatea intelectual i de informaiile confideniale aferente, aparin sau sunt sub licena Proprietarului de licen i sunt protejate de legile referitoare la drepturile de autor din Statele Unite, de legile altor ri, i de tratate internaionale. Acordarea Licenei Proprietarul de licen, Restricii referitoare la Utilizare i Transfer. Garanie Limitat, Nerecunoatere, i Limitarea Pagubelor Proprietarul de licen garanteaz faptul c Programul va funciona în mare parte în conformitate cu materialele scrise aferente pe o perioad de 30 de zile de la data achiziionrii Programului. PROPRIETARUL DE LICEN NU RECUNOATE TOATE CELELALTE GARANII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FR A SE LIMITA LA GARANIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP I RESPECTAREA CONDIIILOR REFERITOARE LA PROGRAM I LA MATERIALELE SCRISE AFERENTE. PROPRIETATUL DE LICEN NU GARANTEAZ FAPTUL C UTILIZAREA PROGRAMULUI VA FI FR ERORI SAU NEÎNTRERUPT. Aceast garanie limitat v d anumite drepturi legale. Putei avea i alte drepturi, care variaz în funcie de stat sau de regiune. Anumite legi interzic limitrile de mai sus, deci este posibil ca acestea s nu se aplice în cazul dumneavoastr. ÎNTREAGA RSPUNDERE A PROPRIETARULUI LICENEI I REPARAREA EXCLUSIV A PROGRAMULUI DUMNEAVOASTR CARE NU RESPECT ACEAST GARANIE LIMITAT VA FI, LA ALEGEREA PROPRIETARULUI DE LICEN, VOR INCLUDE (A) RAMBURSAREA PREULUI PLTIT SAU (B) ÎNLOCUIREA PROGRAMULUI DAC ACESTA ESTE RETURNAT PROPRIETARULUI DE LICEN ÎMPREUN CU O COPIE DUP CHITAN. Orice Program de schimb va fi garantat pentru intervalul de timp care a mai rmas din perioada iniial de garanie sau timp de 30 de zile, oricare dintre aceste perioade este mai lung. Aceast Garanie Limitat este valabil dac defectarea programului a fost rezultatul unei modificri, a unui accident, a unui abuz, sau a aplicrii necorespunztoare a acestuia. ÎN NICI UN CAZ PROPRIETATUL DE LICEN NU VA FI RESPONSABIL FA DE DUMNEAVOASTR PENTRU PAGUBE, CARE INCLUD ORICE TIP DE PIERDERE A PROFITURILOR, ECONOMII PIERDUTE, SAU ALTE PAGUBE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SAU IMPORTANTE CARE SURVIN ÎN LEGTUR CU UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A PROGRAMULUI. Din cauza faptului c anumite state, ri, sau regiuni nu permit excluderea sau limitarea rspunderii pentru pagube importante sau incidentale, este posibil ca limitarea de mai sus s nu se aplice în cazul dumneavoastr. Prezentul CONTRACT DE ACORDARE A LICENEI PENTRU UTILIZATORUL FINAL este guvernat de legile Statului Texas, i pot fi aplicate de proprietarii de licen ai companiei Mobility, inclusiv fr limitare, de compania Schema Software, Inc. Dac avei întrebri referitoare la prezentul CONTRACT DE ACORDARE A LICENEI PENTRU UTILIZATORUL FINAL sau dac dorii s contactai Proprietarul de licen pentru orice motiv, v rugm s scriei la: Mobility Texas, Inc W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX 75220; telefon: (numai în englez). Drepturi Limitate ale Guvernului Statelor Unite. Programul i documentaia aferent sunt furnizate cu Drepturi Limitate. Utilizarea, copierea, sau dezvluirea acestora de ctre Guvern este supus restriciilor stabilite în subparagraful (c)(1) referitor la Drepturi din clauza referitoare la Datele Tehnice i la Programul Informatic de la DFARS sau subparagrafele (c)(1)(ii) i (2) referitor la Programul Informatic Comercial Drepturi Limitate de la 48 CFR , dac este cazul. Furnizorul este compania Mobility Texas, Inc W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX 75093; telefon: Român 38 Specificaii - Lungime x lime x grosime: 96 mm x 49 mm x 24 mm - Greutate: 110 g Benzile de reea acceptate - Standard: GSM900 Clasa 4 GSM1800 Clasa 1 GSM1900 Clasa 1 - Purttor date: GPRS Clasa 10; CSD Bateria - Standard: 780 mah Lithium Ion - Timpul de convorbire: 2 pânã la 5 ore - Timpul în ateptare: 77 pânã la 170 ore - Timpul de încrcare: aproximativ minute Not: Timpul de convorbire i în ateptare depinde de condiiile de reea, starea bateriei, i utilizarea anumitor funcii cum ar fi apeluri de date, jocuri, Bluetooth, aparatul foto. Durata de încrcare depinde de condiiile de folosire i starea bateriei. Ecrane - Ecranul principal: 176 x 208 pixeli TFT LCD; 65k culori - Ecranul extern: 64 x 96 pixeli CSTN LCD; 56k culori Aparatul foto - Tip: VGA CMOS - Lumina foto: Raza 1-2 m - Video: codare i decodare H.263; Decodare MPEG4; 3GPP OMA derulare continu flexibil - Alte funcii: Lumina foto" Ultra-puternic"; pân la 4XTransfocare; Cadre; Decupare 39 Român Dimensiuni Conectivitate - Bluetooth : Port Serial, Conexiune la Reea prin Dial-up, efect Obiect, transfer Fiiere, Set cu casc, i profiluri Handsfree (v1.1) - Infrarou: SIR (infrarou redus) - USB: v1.1 Român Funcii ale programelor - Sistemul de operare: Symbian v7.0s, Seria 60 v Browser: WAP 2.0 (WML, XHTML MP, WCSS, chtml, i altele) - Java: MIDP2.0, CLDC1.0, JSR 82, 118, 120, Securitatea administrrii drepturilor digitale: Blocarea la receptor DRM + protecþie de date suplimentarã - Mesagerie: MMS 2.0, SMS, mesaje Smart - SMTP, IMAP4, POP3, MIME2 - Administrarea informaiilor personale: Contacte; Agend; Orar; Ceasuri (NITZ [Fusul orar informat de reea], analog, digital); Alarme; Calculator; Conversie - SyncML: v1.

9 Powered by TCPDF ( 1.1, Administrarea aparatului i sincronizarea datelor - Aprovizionarea OMA a clientului - Proiector documente: vizualizare/editare documente originale Microsoft Word, Excel, i PowerPoint - Editare imagini: Decupare, prezentare, panoramare, cadre - Text predefinit: Introducere de text predefinit Tegic T9 - Recunoaterea vocii: Nume independent difuzor, apelare continuã digital digital, comand i control 40 Date i formate de fiiere acceptate - Redare video: 3GPP, MPEG4, RealVideo7 ºi RealVideo8 - Înregistrare video: 3GPP - Audio: RealAudio Voice, RealAudio7, ºi RealAudio8, AMR-NB, AMR-WB, WAV, WVE, MIDI, GSM 6.10, RAW, RMF, XMF, SMAF Bluetooth dispozitivele audio sunt limitate la apeluri vocale - Text: Text/normal - Sunete de apel: 40+ polifonic, sunete de apel OTA - Pachet instalare aplicaii: Fiºier symbian.sis - Java: fiiere JAD i JAR - Certificate digitale: Da descãrcare posibilã - vcard: Expediere/primire de cãrþi de vizitã (cãrþi de vizitã Contacte) - vcalendar: Expediere/primire de evenimente de agendã 41 Român - Imagini statice: JPEG, TIFF, WMF, GIF, BMP, WBMP, PNG, EXIF, MBM, SMS OTA, ICO.

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Polish Warranty Card A7 PL Update1s pdf 1 of 8 KARTA GWARANCYJNA. January 28, :01:18

Polish Warranty Card A7 PL Update1s pdf 1 of 8 KARTA GWARANCYJNA. January 28, :01:18 Polish Warranty Card A7 PL Update1s 1001-5552.9.pdf 1 of 8 KARTA GWARANCYJNA January 28, 2013 10:01:18 Polish Warranty Card A7 PL Update1s 1001-5552.9.pdf 2 of 8 KARTA GWARANCYJNA Nazwa i typ produktu...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare Utwórz dysk odzyskiwania natychmiast po zainstalowaniu systemu. Creați

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie myphone, lub

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8800 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1117879

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8800 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1117879 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Telefony DUAL SIM w ofercie TRAK

Telefony DUAL SIM w ofercie TRAK Trak Electronics Polska Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę o nową grupę produktów telefony GSM Dual SIM. Wszystkie z urządzeń pozwalają na jednoczesną obsługę dwóch kart SIM, a co za tym idzie możliwość

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

G U A R A N T E E. Gwarancja producenta 3. Edycja

G U A R A N T E E. Gwarancja producenta 3. Edycja G U A R A N T E E 2 YEARS PL Gwarancja producenta 3. Edycja 01.06.2015 Gwarancja producenta Solare Datensysteme GmbH Fuhrmannstraße 9 72351 Geislingen - Binsdorf, Germany Podsumowanie: Gwarancja niniejszego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY CURVE 8300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1118046

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY CURVE 8300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1118046 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLACKBERRY CURVE 8300. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie. /nagłówek z godłem/

Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie. /nagłówek z godłem/ /nagłówek z godłem/ 30 stycznia 2006 roku Pan Michael Jones 111 Pencader Drive Newark, DE 19702 Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY PEARL 8100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1118189

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY PEARL 8100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1118189 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLACKBERRY PEARL 8100. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOSTARCZONEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. Wykaz sprzętu dostarczonego do Urzędu Miasta Lublin w ramach umowy nr... z dnia...

WYKAZ DOSTARCZONEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. Wykaz sprzętu dostarczonego do Urzędu Miasta Lublin w ramach umowy nr... z dnia... [Załącznik nr 1a do protokołu odbioru] WYKAZ DOSTARCZONEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Wykaz sprzętu dostarczonego do Urzędu Miasta Lublin w ramach umowy nr.. z dnia.. 1. Nazwa: Notebook standard 15 : marka,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny Schemat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

POOLTECH Technika Basenowa : : :

POOLTECH Technika Basenowa :  : : 6 6 PORTABLE SPA BASIC PORTABLE SPA BASIC System wodny Elektroniczne sterowanie - - dysze na stopy - - - Zegar Program filtracji System filtracji - Przykrycie termoizolacyjne Obudowa z kompozytu System

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA IMEI / NUMER SERYJNY PRODUKTU MODEL NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY (rok/miesiąc/dzień) PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI:

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzeday

Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA.

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA. Ogólne warunki pakietów serwisowych oraz wsparcia technicznego dla produktów NAS ARENA sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od 2011-11-21. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła Dziękujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Klimatyzatory marki LG są zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentują światowe standardy jakości i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu nr 005/2014. Słupa łamanego 8-kątnego H15m

Instrukcja montażu nr 005/2014. Słupa łamanego 8-kątnego H15m 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, skrytka pocztowa 213, tel. (+48) 17 864 05 30; fax (+48) 17 853 67 60 NIP 813 03 36 688, Regon P-690007950, ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ul. Przemysłowa 8, 35-105 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika APPLE IPHONE 4S http://pl.yourpdfguides.com/dref/4249315

Twoja instrukcja użytkownika APPLE IPHONE 4S http://pl.yourpdfguides.com/dref/4249315 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA 1 Organizator i Nazwa Konkursu Organizatorem konkursu pod nazw POLSKA NIEZNANA, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

UPPLEVA TV i system dźwięku

UPPLEVA TV i system dźwięku UPPLEVA TV i system dźwięku Codzienne życie w domu stawia wysokie wymagania przed telewizorami i systemami dźwięku. Produkty z serii UPPLEVA poddawane są rygorystycznym testom pod kątem zgodności z naszymi

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Wiko PULP 4G, Wiko PULP FAB 4G w Polsce Wiko

GSMONLINE.PL. Wiko PULP 4G, Wiko PULP FAB 4G w Polsce Wiko GSMONLINE.PL Wiko PULP 4G, Wiko PULP FAB 4G w Polsce 2016-01-27 Wiko Wiko PULP 4G wprowadza na polski rynek dwa nowe smartfony Pulp 4G i Pulp FAB 4G. Sugerowana cena detaliczna poszczególnych modeli wynosi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789261

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789261 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rechtlicher Leitfaden (de) Guía legal (es) Guia legal (pt) Guide Juridique (fr) Guida degli aspetti legali (it)

Rechtlicher Leitfaden (de) Guía legal (es) Guia legal (pt) Guide Juridique (fr) Guida degli aspetti legali (it) Legal Guide (en) Juridisk information (se) Informacje prawne (pl) Руководство по правовым вопросам (ru) Lakiopas (fi) Rechtlicher Leitfaden (de) Guía legal (es) Guia legal (pt) Guide Juridique (fr) Guida

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ APARATÓW KOMÓRKOWYCH W OFERCIE APARATY ZA GROSZE MNI TELECOM S.A - 04.05.2009

WYKAZ APARATÓW KOMÓRKOWYCH W OFERCIE APARATY ZA GROSZE MNI TELECOM S.A - 04.05.2009 WYKAZ APARATÓW KOMÓRKOWYCH W OFERCIE APARATY ZA GROSZE MNI TELECOM S.A - 0.05.009 1 waga: 5 g; wymiary: 101xx1 mm; system: GSM 900/1800; wyświetlacz: CSTN, 18x18 pikseli, 5 tys. kolorów; maks. czas czuwania:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Numer sprawy: DGA/06/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i urządzeń mobilnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu masztów antenowych.

Instrukcja montażu masztów antenowych. 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, skrytka pocztowa 213, tel. (+48) 17 864 05 30; fax (+48) 17 853 67 60 NIP 813 03 36 688, Regon P-690007950, ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ul. Przemysłowa 8, 35-105 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Neato Robotics. Nazwa sprzętu. Typ sprzętu. Numer seryjny. Adres klienta Telefon kontaktowy. Data sprzedaży. Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy

Neato Robotics. Nazwa sprzętu. Typ sprzętu. Numer seryjny. Adres klienta Telefon kontaktowy. Data sprzedaży. Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy Nazwa sprzętu Neato Robotics Typ sprzętu Numer seryjny Adres klienta Telefon kontaktowy Data sprzedaży Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy Pieczęć dystrybutora WARUNKI GWARANCJI 1. 4Robotics z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI BEKO S.A. BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

SUUNTO BIKE SENSOR PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SUUNTO BIKE SENSOR PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL SUUNTO BIKE SENSOR PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MONTAŻ CZUJNIKA 1. 4. 2. 5. 3. 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temperatura robocza: od -10 C do +60 C Temperatura przechowywania: od -20 C do +70 C Wodoszczelność:

Bardziej szczegółowo

CHŁODZIARKA HAIER HERO serii S100

CHŁODZIARKA HAIER HERO serii S100 CHŁODZIARKA HAIER HERO serii S100 PROMOCYJNA ROZSZERZONA DOŻYWOTNIA* GWARANCJA NA SPRĘŻARKĘ Firma Haier Europe Trading S.r.l., zwana dalej Haier, niniejszym zobowiązuje się do pokrywania przez 30 lat,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

UPPLEVA TV i system dźwięku

UPPLEVA TV i system dźwięku UPPLEVA TV i system dźwięku Codzienne życie w domu stawia wysokie wymagania przed telewizorami i systemami dźwięku. Produkty z serii UPPLEVA poddawane są rygorystycznym testom pod kątem zgodności z naszymi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAVIGON 8410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAVIGON 8410 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.08.2017 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków,ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY220X http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202829

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY220X http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202829 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

VK 988 Przenośny zestaw nagłośnienia Instrukcja obsługi

VK 988 Przenośny zestaw nagłośnienia Instrukcja obsługi VK 988 Przenośny zestaw nagłośnienia Instrukcja obsługi Mp3 USB FM Audio input Music USB 2.0 Radio Wprowadzenie Produkt ten jest przeznaczony dla lektorów, przewodników wycieczek, zwiedzanie i zajęć na

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG L170 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597691

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG L170 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i Warunki serwisowe urządzeń UPS firmy Delta Energy Systems

Warunki gwarancji i Warunki serwisowe urządzeń UPS firmy Delta Energy Systems Warszawa, 2013-05-28 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gwarancji na poprawne działanie urządzeń udziela Delta Energy Systems (zwana dalej Gwarantem) na czas 24 miesięcy dla urządzeń jednofazowych oraz 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo