2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana"

Transkrypt

1 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana

2 Wymiana Dwóch konsumentów A i B. Ich zasoby początkowe dóbr 1 i 2: A A A B B B 1 2 ω = ( ω1, ω2 ) i ω ω ω = (, ). Np. ω A = ( 6, 4) i ω B = ( 2, 2). Całkowita dostępna ilość: A B ω1 + ω1 = = 8 jednostek dobra 1 A B ω2 + ω2 = = 6 jednostek dobra W. W. Norton & Company, Inc. 2

3 Wymiana Edgeworth i Bowley stworzyli diagram nazywamy skrzynką Edgeworth a, który pokazuje wszystkie możliwe alokacje dóbr 1 i 2 (w procesie wymiany) pomiędzy dwoma konsumentami W. W. Norton & Company, Inc. 3

4 Skrzynka Edgeworth a Wysokość = ω A B 2 + ω2 = = 6 Wymiar skrzynki określony jest przez ilość dostępnych dóbr. Szerokość = A B ω1 + ω1 = = W. W. Norton & Company, Inc. 4

5 Dopuszczalne Alokacje Jakie alokacje 8 jednostek dobra 1 i 6 jednostek dobra drugiego są dopuszczalne? Jak oznaczyć w skrzynce Edgeworth a wszystkie dopuszczalne alokacje? Jedna dopuszczalna alokacja, to alokacja sprzed wymiany, tzn. zasób początkowy (alokacja początkowa) W. W. Norton & Company, Inc. 5

6 Alokacja Początkowa Wysokość = Alokacja początkowa: ω A B 2 + ω2 = = 6 ω A = ( 6, 4) i ω B = ( 2, 2). Szerokość = A B ω1 + ω1 = = W. W. Norton & Company, Inc. 6

7 Alokacja Początkowa 2 O B Alokacja początkowa O A 6 ω A = ( 6, 4) ω B = ( 2, 2) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 7 8

8 ω + ω A 2 B 2 ω 2 A Alokacja Początkowa Alokacja początkowa ω 1 B O B ω 2 B O A ω A ω 1 A B 1 + ω W. W. Norton & Company, Inc. 8

9 A Inne Osiągalne Alokacje A ( x1, x2 ) oznacza alokację konsumenta A. B B ( x1, x2 ) oznacza alokację konsumenta B. Alokacja jest osiągalna jeśli oraz x x 1 A + x B 1 ω1 A + ω1 B A 2 + x B 2 2 A + 2 B ω ω W. W. Norton & Company, Inc. 9

10 Osiągalne Alokacje x B 1 O B ω + ω A 2 B 2 x A 2 x B 2 O A x A 1 ω A B 1 + ω W. W. Norton & Company, Inc. 10

11 Osiągalne Alokacje x B 1 O B ω + ω A 2 B 2 x A 2 x B 2 O A x A 1 ω A B 1 + ω W. W. Norton & Company, Inc. 11

12 Osiągalne Alokacje Wszystkie punkty w skrzynce (w tym brzegi) przedstawiają osiągalne alokacje. Które alokacje zostaną zablokowane przez konsumentów? Które alokacje poprawiają sytuację obu konsumentów? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 12

13 x A 2 Preferencje Dla konsumenta A. ω 2 A O A ω 1 A x A W. W. Norton & Company, Inc. 13

14 x B 2 Preferencje Dla konsumenta B. ω 2 B O B ω 1 B x B W. W. Norton & Company, Inc. 14

15 x B 1 Preferencje Dla konsumenta B. ω 1 B O B ω 2 B x B W. W. Norton & Company, Inc. 15

16 x A 2 Preferencje Dla konsumenta A. ω 2 A O A ω 1 A x A W. W. Norton & Company, Inc. 16

17 Preferencje x B 1 x A 2 ω 1 B O B ω 2 A ω 2 B O A ω 1 A x A 1 x B W. W. Norton & Company, Inc. 17

18 x B 1 x A 2 Skrzynka Edgeworth a ω 1 B O B ω 2 A O A ω 2 ω 1 A B x A 1 x B W. W. Norton & Company, Inc. 18

19 Poprawa w sensie Pareto Alokacja, która poprawia dobrobyt konsumenta bez pogarszania sytuacji drugiego konsumenta stanowi poprawę w sensie Pareto. Gdzie znajdują się takie alokacje? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 19

20 x B 1 x A 2 Skrzynka Edgeworth a ω 1 B O B ω 2 A O A ω 2 ω 1 A B x A 1 x B W. W. Norton & Company, Inc. 20

21 Poprawa w sensie Pareto x A 2 x B 1 ω 1 B O B ω 2 A O A ω 2 Zbiór alokacji dających poprawę w sensie Pareto. A ω 1 x1 A x B W. W. Norton & Company, Inc. 21 B

22 Poprawa w sensie Pareto Każdy konsument może odmówić wymiany, stąd możliwy wynik wymiany to taki, który stanowi poprawę w sensie Pareto. Które alokacje stanowiące poprawę w sensie Pareto będą stanowiły wynik wymiany? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 22

23 Poprawa w sensie Pareto x A 2 x B 1 ω 1 B O B ω 2 A O A ω 2 Zbiór alokacji dających poprawę w sensie Pareto. A ω 1 x1 A x B W. W. Norton & Company, Inc. 23 B

24 Poprawa w sensie Pareto Wymiana zwiększa dobrobyt A i B. To jest poprawa w sensie Pareto w porównaniu do alokacji początkowej W. W. Norton & Company, Inc. 24

25 Poprawa w sensie Pareto Nowe wspólne korzyści z handlu, prezentują zbiór alokacji stanowiący poprawę w sensie Pareto. Wymiana zwiększa dobrobyt A i B. To jest poprawa w sensie Pareto w porównaniu do alokacji początkowej W. W. Norton & Company, Inc. 25

26 Poprawa w sensie Pareto Dalsza wymiana nie zwiększy dobrobytu A i B W. W. Norton & Company, Inc. 26

27 Efektywność w Sensie Pareto Lepiej dla konsumenta A Lepiej dla konsumenta B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 27

28 Efektywność w Sensie Pareto A i B tracą. Dla A jest lepiej, ale B traci. Dla A jest lepiej, ale B traci. A i B tracą W. W. Norton & Company, Inc. 28

29 Efektywność w Sensie Pareto Alokacja znajdująca się w punkcie styczności krzywych obojętności jest efektywna w sensie Pareto. Alokacja jest efektywna w sensie Pareto, gdyż nie ma sposobu poprawy sytuacji którejś z osób, bez pogarszania sytuacji kogoś innego W. W. Norton & Company, Inc. 29

30 Efektywność w Sensie Pareto Gdzie znajdują się wszystkie alokacje efektywne w sensie Pareto? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 30

31 x B 1 Efektywność w Sensie Pareto x A 2 Alokacje oznaczone przez są efektywne w sensie Pareto. ω 1 B O B ω 2 A O A ω 2 ω 1 A B x A 1 x B W. W. Norton & Company, Inc. 31

32 Efektywność w Sensie Pareto Krzywa kontraktu (zbiór Pareto) to zbiór wszystkich punków efektywnych w rozumieniu Pareto W. W. Norton & Company, Inc. 32

33 x B 1 Efektywność w Sensie Pareto x A 2 Alokacje oznaczone przez są efektywne w sensie Pareto. ω 1 B O B ω 2 A O A ω 2 Krzywa kontraktu. A ω 1 x1 A x B W. W. Norton & Company, Inc. 33 B

34 Efektywność w Sensie Pareto Do którego momentu będzie następować wymiana? Zależy to od sposobu w jaki dokonuje się wymiana, np. rynek wolnokonkurencyjny, negocjacje W. W. Norton & Company, Inc. 34

35 Punkty Indywidualnie Racjonalne x A 2 x B 1 ω 1 B O B ω 2 A O A ω 2 Zbiór alokacji dających poprawę w sensie Pareto. A ω 1 x1 A x B W. W. Norton & Company, Inc. 35 B

36 Punkty Indywidualnie Racjonalne x B 1 x A 2 Zbiór efektywny w sensie Pareto zablokowany przez konsumenta B. ω 1 B O B ω 2 A O A ω 2 ω 1 A Zbiór efektywny w sensie Pareto zablokowany przez konsumenta A. x B W. W. Norton & Company, Inc. 36 B x A 1

37 Punkty Indywidualnie Racjonalne x B 1 x A 2 Punkty Pareto-efektywne nie blokowane przez A ani B. ω 1 B O B ω 2 A O A ω 2 ω 1 A B x A 1 x B W. W. Norton & Company, Inc. 37

38 Punkty Indywidualnie Racjonalne Punkty indywidualnie racjonalne to zbiór punktów efektywnych w sensie Pareto, które zwiększają dobrobyt obu konsumentów w porównaniu do ich zasobów początkowych. Racjonalna wymiana powinna prowadzić do punktów indywidualnie racjonalnych. Ale do których? Zależy to od sposobu wymiany W. W. Norton & Company, Inc. 38

39 Wymiana na Rynku Konkurencyjnym Przy cenach p 1 i p 2 występuje równowaga rynkowa. Wymiana na rynku konkurencyjnym prowadzi do alokacji efektywnej w sensie Pareto. Jest to przykład pierwszego twierdzenia ekonomii dobrobytu W. W. Norton & Company, Inc. 39

40 Pierwsze Twierdzenie Ekonomii Dobrobytu Dla dobrze zachowujących się preferencji konsumentów, wymiana na rynku wolnokonkurencyjnym prowadzi do równowagi rynkowej, która jest efektywna w rozumieniu Pareto W. W. Norton & Company, Inc. 40

41 Drugie Twierdzenie Ekonomii Dobrobytu Jeśli wszystkie podmioty mają wypukłe preferencje, to zawsze będzie istniał taki zestaw cen i taka alokacja zasobu początkowego, przy których będzie możliwe osiągnięcie dowolnej alokacji efektywnej w rozumieniu Pareto w wyniku działań rynku konkurencyjnego prowadzącego do stanu równowagi W. W. Norton & Company, Inc. 41

42 Prawo Walrasa Prawo Walrasa to tożsamość (jest prawdziwe dla każdego dodatniego zestawu cen (p 1,p 2 ) W. W. Norton & Company, Inc. 42

43 Prawo Walrasa Każdy konsument ma dobrze zachowujące się preferencje i wydaje cały swój budżet. Dla dodatnich cen: (p 1,p 2 ). Konsument A: * p x * + p x = p ω + p ω Konsument B: * p x * + p x = p ω + p ω A A A A B B B B W. W. Norton & Company, Inc. 43

44 Prawo Walrasa * A 1 1 * A 2 2 A 1 1 A 2ω 2 * B * B 2 2 = B 1ω1 + B 2ω 2 p x + p x = p ω + p p x p x p p Po zsumowaniu: * A * B * A * B A B B B p ( x + x ) + p ( x + x ) = p ( ω + ω ) + p ( ω + ω ) W. W. Norton & Company, Inc. 44

45 Prawo Walrasa * A * B * A * B A B B B p ( x + x ) + p ( x + x ) = p ( ω + ω ) + p ( ω + ω ). Co daje: 1 * A 1 * B 1 A 1 B 1 2 * A 2 * B 2 A ω2 B ω2 0 p ( x + x ω ω ) + p ( x + x ) = W. W. Norton & Company, Inc. 45

46 p p = 1 2 (x (x 0. *A 1 * 2 A Prawo Walrasa + + x x *B 1 * 2 B ω ω A 1 A 2 ω ω wartość zagregowanego popytu nadwyżkowego jest tożsamościowo równa zeru prawo Walrasa. B 1 B 2 ) ) W. W. Norton & Company, Inc. 46

47 Implikacje Prawa Walrasa Pierwsza: w gospodarce charakteryzowanej przez dwa dobra, jeśli jeden rynek jest w równowadze, to drugi też musi być w równowadze W. W. Norton & Company, Inc. 47

48 Implikacje Prawa Walrasa Druga: w gospodarce charakteryzowanej przez dwa dobra, nadwyżka podaży na jednym rynku implikuje nadwyżkę popytu (niedobór produktu na drugim rynku) W. W. Norton & Company, Inc. 48

49 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Efekty Zewnętrzne

50 Efekty Zewnętrzne Efekt zewnętrzny to koszt lub przychód, który dotyczy agenta, będący wynikiem działań innych agentów. Pozytywny efekt zewnętrzny Negatywny efekt zewnętrzny 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 2

51 Przykłady Negatywnych Efektów Zewnętrznych Zanieczyszczenie powietrza. Zanieczyszczenie wody. Głośne przyjęcie u sąsiadów. Ruch uliczny. Bierne palenie papierosów W. W. Norton & Company, Inc. 3

52 Przykłady Pozytywnych Efektów Zewnętrznych Wzrost wartości nieruchomości, bo sąsiad dba o dom. Miły zapach perfum osoby siedzącej obok. Poprawa kultury jazdy, która przyczynia się do redukcji ryzyka wypadku samochodowego. Rozwój nauki W. W. Norton & Company, Inc. 4

53 Efekty Zewnętrzne i Efektywność Występowanie efektu zewnętrznego wpływa na innych uczestników rynku; tzn. agentów, którzy nie uczestniczą w aktywności produkującej zewnętrzny koszt lub przychód W. W. Norton & Company, Inc. 5

54 Efekty Zewnętrzne i Efektywność Efekty zewnętrzne tworzą nieefektywność w sensie Pareto, np. Zbyt dużo rzadkich zasobów wykorzystywanych jest w działalności, która tworzy negatywne efekty zewn. Za mało zasobów wykorzystywanych jest w aktywności, która tworzy pozytywne efekty zewn W. W. Norton & Company, Inc. 6

55 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Efekt zewnętrzny może być traktowany jako dobro publiczne. Dobro jest publiczne, jeśli: Konsumowane jest przez wszystkich (jest niewykluczalne) Każdy konsumuje całą ilość dobra (jest niekonkurencyjne) Np. program telewizyjny W. W. Norton & Company, Inc. 7

56 Nieefektywność i Efekty Negatywne Mamy dwóch agentów, A i B, i dwa dobra: pieniądze i dym tytoniowy. Dla konsumenta A dym i pieniądze to dobra pożądane. Dla konsumenta B pieniądze to dobro pożądane, a dym niechciane. Dym to czyste dobro publiczne W. W. Norton & Company, Inc. 8

57 Nieefektywność i Efekty Negatywne Zasób agenta A $y A. Zasób agenta B $y B. Intensywność dymu mierzy się na skali od 0 (brak dymu) do 1 (maksymalne natężenie dymu) W. W. Norton & Company, Inc. 9

58 Nieefektywność i Efekty Negatywne Dym 1 Pieniądze i dym to dobra pożądane przez A. 0 O A y A m A 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 10

59 Nieefektywność i Efekty Negatywne Dym 1 Pieniądze to dobro pożądane a dym niechciane przez B. 0 O B y B m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 11

60 Nieefektywność i Efekty Negatywne Pieniądze to dobro pożądane a dym niechciane przez B. Dym 1 m B y B 0 O B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 12

61 Nieefektywność i Efekty Negatywne Jaka jest efektywna alokacja dymu i pieniędzy? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 13

62 Nieefektywność i Efekty Negatywne Dym Dym 1 1 Alokacje Efektywne 0 0 O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 14

63 Nieefektywność i Efekty Negatywne Załóżmy, że nie ma możliwości wymiany poziomu dymu na pieniądze. Jaka alokacja jest najbardziej preferowana przez A? Czy jest to alokacja efektywna? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 15

64 Nieefektywność i Efekty Negatywne Dym Wybory A Dym 1 1 Alokacje Efektywne 0 0 O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 16

65 Nieefektywność i Efekty Negatywne Dym 1 Najbardziej preferowany wybór A jest Dym nieefektywny 1 Alokacje Efektywne 0 0 O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 17

66 Nieefektywność i Efekty Negatywne Załóżmy, że nie ma możliwości wymiany poziomu dymu na pieniądze. Jaka alokacja jest najbardziej preferowana przez B? Czy jest to alokacja efektywna? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 18

67 Nieefektywność i Efekty Negatywne Dym Wybory B Dym 1 1 Alokacje Efektywne 0 0 O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 19

68 Nieefektywność i Efekty Negatywne Dym 1 Najbardziej preferowany wybór B jest Dym nieefektywny 1 Alokacje Efektywne 0 0 O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 20

69 Nieefektywność i Efekty Negatywne Jeśli nie ma możliwości wymiany, to każdy wynik jest nieefektywny. Jest za dużo dymu (najbardziej preferowany wyniki przez A) lub za mało dymu (najbardziej preferowany wynik przez B) W. W. Norton & Company, Inc. 21

70 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Problem efektów zewnętrznych wynika m.in. ze źle zdefiniowanych praw własności, a w konsekwencji rynków, które pozwalają zinternalizować efekty zewnętrzne spowodować, iż producent ponosi całkowite koszty efektów zewnętrznych lub otrzymuje całkowite przychody zewnętrzne W. W. Norton & Company, Inc. 22

71 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Zarówno A jak i B nie jest właścicielem powietrza w pokoju. Co nastąpi, jeśli takie prawo własności zostanie stworzone oraz przyznane jednemu z agentów? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 23

72 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Niech agent B ma prawo własności do powietrza w pokoju. Agent B może sprzedać prawo do palenia. Czy będzie dym? Ile? Ile dym będzie kosztował? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 24

73 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Niech p(s A ) oznacza cenę płaconą przez A agentowi B za stworzenie dymu o intensywności s A W. W. Norton & Company, Inc. 25

74 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Dym Dym O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 26

75 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Dym 1 0 p(s A ) Dym 1 s A 0 Obaj agenci korzystają z handlu i występuje dodania ilość dymu. O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 27

76 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Dym 1 0 p(s A ) Dym 1 s A 0 Ustanowienie rynku dla handlu prawami do palenia, daje efektywną alokację z wymiany. O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 28

77 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Niech agent A ma prawo własności do powietrza w pokoju. Agent B może teraz zapłacić A by zredukować intensywność dymu. Czy będzie dym? Ile? Ile dym będzie kosztował? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 29

78 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Dym Dym O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 30

79 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Dym p(s B ) Dym s B 0 Obaj agenci korzystają z handlu a ilość dymu jest zredukowana O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 31

80 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Dym 1 0 p(s B ) Dym 1 s B 0 Ustanowienie rynku dla handlu prawami do palenia, daje efektywną alokację z wymiany. O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 32

81 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Zauważ, że agent posiadający prawo własności ma większą użyteczność niż w najlepszej alokacji bez praw własności. Ilość dymu jaka występuje w równowadze zależy od tego, który z agentów ma przypisane prawo własności W. W. Norton & Company, Inc. 33

82 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Dym 1 p(s A ) p(s B ) Dym 1 s B s A s A s B 0 0 O A y A y B O B m A m B 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 34

83 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Czy istnieje sytuacja, w której w równowadze występuje ta sama ilość dymu, bez względu na fakt, który z agentów ma przypisane prawo własności do powietrza w pokoju? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 35

84 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Dym 1 p(s A ) p(s B ) Dym 1 s A = s B 0 O A y A O B Dla obu agentów MRS jest stałe przy zmianie pieniądza dla danego poziomu dymu W. W. Norton & Company, Inc. 36 y B 0

85 Efekty Zewnętrzny a Prawa Własności Dym 1 p(s A ) p(s B ) Dym 1 s A = s B 0 O A y A O B quasiliniowe 2010 W. W. Norton & Company, Inc. wzgl. pieniędzy U(m,s) = m + f(s). 37 y B Dla obu agentów, preferencje muszą być 0

86 Twierdzenie Coase a Twierdzenie Coase a: jeśli preferencje podmiotów są quasiliniowe (wzgl. dochodu), to każde efektywne rozwiązanie musi zawierać ten sam poziom efektów zewnętrznych (bez względu na to komu przypisane są prawa własności) W. W. Norton & Company, Inc. 38

87 Efekty Zewnętrzne Produkcji Huta stali wytwarza stal i zanieczyszczenie, które odprowadza do rzeki. Zanieczyszczenie negatywnie wpływa na pobliskie łowiska ryb. Obie firmy są cenobiorcami. p S to cena rynkowa stali. p F to cena rynkowa ryb W. W. Norton & Company, Inc. 39

88 Efekty Zewnętrzne Produkcji c S (s,x) to funkcja kosztu producenta stali tworzącego s jednostek stali i x jednostek zanieczyszczenia. Jeśli producent stali nie napotyka żadnych kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem, które produkuje to f-cja zysku: Π s ( s, x) = p s s c s ( s, x) a zatem 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 40

89 Efekty Zewnętrzne Produkcji max Π ( s, x) = p s c ( s, x). s, x s s s W-ek konieczny maksymalizacji zysku: p s = cs( s, x) s i 0 = cs( s, x). x 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 41

90 Efekty Zewnętrzne Produkcji c s x ps = s(, ) oznacza, że producent stali s Produkuje tyle stali, że cena = krańcowy koszt produkcji. cs ( s, x ) obrazuje jak zmienia się (maleje) x wewnętrzny koszt produkcji, gdy poziom zanieczyszczenia rośnie. cs ( s, x ) to krańcowy koszt redukcji x zanieczyszczenia W. W. Norton & Company, Inc. 42

91 Efekty Zewnętrzne Produkcji cs ( s, x ) to krańcowy koszt redukcji x zanieczyszczenia. Jaki jest krańcowy przychód z redukcji zanieczyszczenia? Zero, gdyż producent stali nie napotyka żadnych kosztów zewnętrznych. Zatem firma wybiera poziom zanieczyszczenia, dla którego: c s ( s, x ) = 0. x 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 43

92 Efekty Zewnętrzne Produkcji Niech c S (s,x) = s 2 + (x - 4) 2 i p S = 12. Wówczas 2 2 Π s ( s, x) = 12s s ( x 4) A w-ek pierwszego rzędu maksymalizacji zysku wynosi: 12 = 2s i 0 = 2( x 4) W. W. Norton & Company, Inc. 44

93 Efekty Zewnętrzne Produkcji ps = 12 = 2 s, określa poziom produkcji stali maks. zysk: s* = 6. 2( x 4) to koszt krańcowy redukcji zanieczyszczenia. Nie otrzymuje z tego tytułu żadnych przychodów, to x* = 4. Zysk wynosi zatem: 2 2 Π s ( s*, x*) = 12s * s* ( x* 4) 2 2 = ( 4 4) = $ W. W. Norton & Company, Inc. 45

94 Efekty Zewnętrzne Produkcji Koszt połowu f ryb, gdy huta emituje x jednostek zanieczyszczenia wynosi c F (f,x). Dla danego f, c F (f,x) rośnie wraz ze wzrostem x; tzn huta wywiera negatywny efekt zewnętrzny na połowy ryb. Funkcja zysku rybaka: Π F ( f; x) = p F f c F ( f; x) zatem: 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 46

95 Efekty Zewnętrzne Produkcji max Π ( f; x) = p f c ( f; x). f F F F W-ek konieczny maks. zysku: c f x pf = F( ; ). f Wzrost zanieczyszczenia podnosi koszt krańcowy łowienia ryb i obniża ilość złowionych ryb i zysk z połowu. To jest zewnętrzny koszt zanieczyszczenia W. W. Norton & Company, Inc. 47

96 Efekty Zewnętrzne Produkcji Niech c F (f;x) = f 2 + xf i p F = 10. Zewnętrzny koszt jaki wytworzony przez hutę jaki napotyka rybak to xf. Rybak nie ma wpływu na x jest to zmienna egzogeniczna. Funkcja zysku rybaka ma postać: 2 Π F ( f; x) = 10f f xf 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 48

97 Efekty Zewnętrzne Produkcji Π F ( f; x) = 10f f xf Dla danego x, w-ek konieczny maks. zysku: 10 = 2f + x. więc, dla danego x, wielkość produkcji rybaka maks. zysk wynosi: x f* = 5. 2 Rybak łowi mniej ryb i osiąga niższy zysk gdy huta produkuje więcej zanieczyszczenia W. W. Norton & Company, Inc. 49

98 Efekty Zewnętrzne Produkcji x f* = 5. 2 Huta ignorując negatywny efekt zewnętrzny jaki wytwarza wybiera x* = 4, więc poziom produkcji rybaka maks. zysk wynosi f* = 3, a zysk: ΠF(f*;x) = = f* f* 4 3 = 2 xf* $9. Koszt zewnętrzny wynosi $ W. W. Norton & Company, Inc. 50

99 Efekty Zewnętrzne Produkcji Czy wybory dokonywane przez obie firmy są efektywne? Gdy huta ignoruje koszty zewnętrzne swoich wyborów, łączny zysk obu firm wynosi $36 + $9 = $45. Czy $45 to największy możliwy łączny zysk? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 51

100 Internalizacja Zał., że firmy się łączą w jedną. Jaki największy zysk może osiągnąć ta firma? Π m ( s, f, x) = 12s + 10f s ( x 4) f xf. Ile wyniesie s, f i x? W. W. Norton & Company, Inc. 52

101 Internalizacja Π m ( s, f, x) = 12s + 10f s ( x 4) f xf. W-ek konieczny maks. zysku: Π s Π f Π x m m m = 12 2s = 0 = 10 2f x = 0. = 2( x 4) f = 0. Rozwiązania: 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 53 s f x m m m = 6 = 4 = 2.

102 Internalizacja Zysk połączonej firmy wynosi: Π m ( s m, f m, x m ) m m m 2 m 2 m 2 m m = 12s + 10f s ( x 4) f x f = ( 2 4) = $48. Jest większy niż $45 sumy niepołączonych firm W. W. Norton & Company, Inc. 54

103 Internalizacja Fuzja poprawiła efektywność. Samodzielnie, huta tworzyła x* = 4 jednostki zanieczyszczenia. Przy połączonych firmach produkuje x m = 2 jednostki zanieczyszczenia. Fuzja zwiększyła efektywność i zmniejszyła poziom zanieczyszczenia. Dlaczego? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 55

104 Internalizacja Funkcja zysku huty: Π s ( s, x) = 12s s ( x 4) 2 2 Zatem krańcowy koszt produkcji zanieczyszczenia: MC x x s( ) = 2( 4) Jeśli huta nie napotyka zewnętrznych kosztów tworzenia zanieczyszczenia, tworzy zanieczyszczenie, aż jego koszt krańcowy wynosi zero; stąd x* = W. W. Norton & Company, Inc. 56

105 Internalizacja Dla połączonych firm, f-cja zysku: Π m ( s, f, x) = 12s + 10f s ( x 4) f xf. Krańcowy koszt prod. zanieczyszczenia: m x MC ( ) = 2 ( x 4 ) + f > 2( x 4) = MC ( x). s Koszt krańcowy jest większy, gdyż firma napotyka całkowity koszt tworzenia zanieczyszczenia poprzez koszt łowienia ryb, więc mniej zanieczyszczenia jest produkowane W. W. Norton & Company, Inc. 57

106 Internalizacja Dlaczego dla połączonej firmy x m = 2 jest efektywne? Zewnętrzny koszt jaki napotyka rybak to xf, więc zewnętrzny krańcowy koszt zanieczyszczenia wynosi: MCx E = f. Koszt huty redukcji m zanieczyszczenia: MC ( x ) = 2( x 4). Efektywność wymaga: E m MC = MC ( x) f = 2( x 4). x 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 58

107 Internalizacja Fuzja powoduje internalizację efektu zewnętrznego i powoduje efektywność ekonomiczną. Jak inaczej może wystąpić internalizacja, która zapewni efektywność? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 59

108 Coase i Efekty Zewnętrzne Produkcji Coase twierdzi, iż efekty zewnętrzne istnieją, gdyż żadna z firm nie ma prawa własności do wody, która jest zanieczyszczana. Niech prawo własności do wody zostanie przypisane jednej firmie. Czy to zapewni efektywność? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 60

109 Coase i Efekty Zewnętrzne Produkcji Niech rybak ma prawo własności do wody. Może sprzedać prawo (talony) do zanieczyszczenia na konkurencyjnym rynku, po cenie: $p x. F-cja zysku rybaka wynosi: Π F ( f, x) = p f f f xf + p x x. Dla p f i p x, ile praw do zanieczyszcz. będzie sprzedanych? (x jest teraz zmienną) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 61 2

110 Coase i Efekty Zewnętrzne Produkcji 2 Π F = f + x ( f, x) p f f xf p x. W-ki maks. zysku: ΠF = pf 2f x = 0 f ΠF = f + px = 0 x co daje: f* = px (podaż ryb) xs* = pf 2px.(podaż praw do zanieczyszczenia) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 62

111 Coase i Efekty Zewnętrzne Produkcji Huta musi nabyć jedno prawo do zanieczyszczenia dla każdej jednostki zanieczyszczenia, więc f-cja zysku: 2 2 ( s, x) = p s s ( x 4) p x. Π S s x Dla p f i p x ile wyniesie produkcja stali, i ile praw do zanieczyszczenia huta będzie chciała nabyć? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 63

112 Coase i Efekty Zewnętrzne Produkcji 2 2 Π S = s 4 x ( s, x) p s s ( x ) p x. W-ki maks. zysku: ΠS = ps 2s = 0 s ΠS = 2( x 4) px = 0 x p co daje: s* = s (podaż stali) 2 p x x (popyt na D* = 4. 2 prawo do zanieczyszczenia) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 64

113 Coase i Efekty Zewnętrzne Produkcji Na rynku wolnokonkurencyjnym na prawo do zanieczyszczenia, cena p x musi zapewnić równowagę: x D Cena wynosi: p * = 4 x = pf 2px = xs*. 2 2p p f 8 x = 3 A liczba praw (np. talonów) do zanieczyszczenia w równowadze: 16 p xd* = x f S* = W. W. Norton & Company, Inc. 65

114 Coase i Efekty Zewnętrzne Produkcji p s s 16 p * = ; f* = px; xd* = x f S* = ; 2 3 2p p f 8 x =. 3 Jeśli p s = 12 i p f = 10 to s* = 6; f* = 4; x * = x * = 2; p = 4. D S x Jest to rozwiązanie efektywne W. W. Norton & Company, Inc. 66

115 Coase i Efekty Zewnętrzne Produkcji Q: Czy miałoby znaczenie, gdyby prawo własności do wody było przypisane hucie stali? A: Nie. Zysk jest liniowy, a zatem quasiliniowy względem pieniędzy, więc twierdzenie Coase a mówi, iż ta sama alokacja efektywna jest osiągnięta. (I właściciel aktywa staje się bogatszy) W. W. Norton & Company, Inc. 67

116 Tragedia Wspólnego Mamy wspólne pastwisko wszystkich mieszkańców wioski. Mieszkańcy wspólnie wypasają krowy. Jeśli c krów jest wypasanych to produkcji mleka wynosi f(c), gdzie f >0 a f <0. Ile krów powinni wypasać mieszkańcy wioski tak by maksymalizować łączny dochód? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 68

117 Tragedia Wspólnego Mleko f(c) c 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 69

118 Tragedia Wspólnego Cena mleka wynosi $1 a relatywny koszt wypasania krowy to $p c. Funkcja zysku dla całej wioski wynosi: Π( c) = f ( c) p c a problem ekonomiczny to: max ( c) = f ( c) p c. Π c 0 c c 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 70

119 Tragedia Wspólnego max ( c) = f ( c) p c. Π c 0 Liczba krów, która maks. dochód to c*: f ( c) = p c tzn. krańcowy produkt (wartość) z ostatniej wypasanej krowy musi być równy krańcowemu kosztowi jej wypasania. c 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 71

120 Tragedia Wspólnego f(c*) Mleko nachylenie = f (c*) p c c f(c) Maks. dochód nachylenie = p c c* c 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 72

121 Tragedia Wspólnego Dla c = c*, przeciętny zysk z krowy wynosi: Π( c*) f ( c*) p c* f ( c*) = c = pc > 0 c* c* c* gdyż f > 0 i f < W. W. Norton & Company, Inc. 73

122 Tragedia Wspólnego f(c*) Mleko nachylenie = f (c*) f ( c*) c* > p c p c c f(c) c* c 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 74

123 Tragedia Wspólnego Dla c = c*, przeciętny zysk z krowy wynosi: Π( c*) f ( c*) p c* f ( c*) = c = pc > 0 c* c* c* gdyż f > 0 i f < 0. Zatem zysk rośnie przy wypasaniu kolejnej krowy. Brak praw własności pastwiska powoduje, iż korzystanie z niego nie jest ograniczone W. W. Norton & Company, Inc. 75

124 Tragedia Wspólnego Wejścia trwają, aż zysk z wypasania kolejnej krowy wynosi 0: Π( c) f ( c) p c f ( c) = c = pc = 0. c c c 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 76

125 Tragedia Wspólnego f(c*) Mleko nachylenie = f (c*) p c c f(c) f (ɵ) c = cɵ p c c* ɵc c Pastwisko jest nadmiernie eksploatowane W. W. Norton & Company, Inc. 77

126 Tragedia Wspólnego Powodem tragedii wspólnego jest fakt, że gdy mieszkaniec wioski wypasa kolejną krowę, jego dochód rośnie (o f(c)/c - p c ), ale dochód wszystkich pozostałych maleje. Mieszkaniec, który wypasa kolejną krowę nie bierze pod uwagę faktu, że tworzy koszt zewnętrzny dla innych mieszkańców wioski W. W. Norton & Company, Inc. 78

127 Tragedia Wspólnego Przykłady: nadmierna eksploatacja łowisk nadmierna wycinka lasów nadmierna eksploatacja parków narodowych ruch uliczny W. W. Norton & Company, Inc. 79

Mikroekonomia. Wykład 3

Mikroekonomia. Wykład 3 Mikroekonomia Wykład 3 Model czystej wymiany Jednostki dysponują stałymi zasobami dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty) Dwóch konsumentów (lub dwa rodzaje konsumentów):

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 8

Mikroekonomia. Wykład 8 Mikroekonomia Wykład 8 Efekty zewnętrzne Dotychczas zakładaliśmy, że wszystkie interakcje między konsumentami a producentami dokonywały się poprzez rynek: Zysk firmy zależy wyłącznie od zmiennych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 7

Mikroekonomia. Wykład 7 Mikroekonomia Wykład 7 Dobra wspólne Przykład: publiczne pastwisko, na którym okoliczni mieszkańcy wypasają krowy (c). Całkowita produkcja mleka: f(c) gdzie f >0 oraz f

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 9

Mikroekonomia. Wykład 9 Mikroekonomia Wykład 9 Optimum społeczne Optimum społeczne: suma kosztów krańcowych sprawcy i poszkodowanych musi być równa zero Taki poziom negatywnych efektów zewnętrznych będzie efektywny Pareto Przy

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 5

Mikroekonomia. Wykład 5 Mikroekonomia Wykład 5 Model czystej wymiany Brak produkcji, tylko zasoby początkowe, czyli nie wiadomo jak czynniki produkcji zostały przekształcone w produkt końcowy. Równowaga ogólna: wszystkie rynki

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów 010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów Minimalizacja Kosztów Przedsiębiorstwo minimalizuje koszty, jeśli produkuje daną wielkość produkcji y 0 według najmniejszych możliwych kosztów. c(y)

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Dobra Publiczne

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Dobra Publiczne 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Dobra Publiczne Dobra Publiczne - Definicja Dobro jest publiczne jeśli jest niewykluczalne i niekonkurencyjne w konsumpcji. Niewykluczalne wszyscy konsumenci mogą konsumować

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol Oligopol Monopol jedna firma na rynku. Duopol dwie firmy na rynku. Oligopol kilka firm na rynku. W szczególności decyzje każdej firmy co do ceny lub ilości produktu

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Równowaga ogólna

Wykład V. Równowaga ogólna Wykład V Równowaga ogólna Równowaga cząstkowa Równośd popytu i podaży na pojedynczym rynku (założenie: działania na jednym rynku nie mają wpływu, bądź mają bardzo mały wpływ na inne rynki) Równowaga ogólna

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Leon Walras 06.12.2016 Leon Walras (1834 1910) Jeden z dwóch ojców neoklasycznej mikroekonomii (drugim Marshall) Nie był tak dobrym matematykiem jak niektórzy inni ekonomiści

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Równowaga ogólna

Wykład VII. Równowaga ogólna Wykład VII Równowaga ogólna Efektywnośd w produkcji Założenia: 2 czynniki produkcji: kapitał (K) i praca (L) Produkcja 2 dóbr: żywnośd (f) i ubrania (c) Doskonała konkurencja na rynku czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Rynek W. W. Norton & Company, Inc.

Rynek W. W. Norton & Company, Inc. 1 Rynek 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Modelowanie Ekonomiczne uco wpływa na co w systemie ekonomicznym? una jakim poziomie uogólnienia możemy modelować zjawisko ekonomiczne? uktóre zmienne są egzogeniczne,

Bardziej szczegółowo

Użyteczność W. W. Norton & Company, Inc.

Użyteczność W. W. Norton & Company, Inc. 4 Użyteczność 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Funkcja Użyteczności ufunkcja użyteczności jest sposobem przypisania liczb każdemu koszykowi, bardziej preferowane koszyki otrzymują wyższe liczby. 2010

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Ekonomia dobrobytu Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja oparta na materiałach z: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Własności Funkcji Popytu Statyka porównawcza funkcji popytu pokazuje jak zmienia się funkcja popytu x 1 *(p 1,p 2,y) i x 2 *(p 1,p 2,y) gdy zmianie ulegają ceny

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1/3 (3) y = min{x 1,x 2 } + min{x 3,x 4 } (4) y = x 1 1/5 x 2 4/5 a) 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 6

Mikroekonomia. Wykład 6 Mikroekonomia Wykład 6 Rodzaje dóbr Dobra Publiczne Konsumpcję takich dóbr charakteryzują zasady niewykluczalności oraz niekonkurencyjności. Zasada niewykluczalności wszyscy konsumenci mogą wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

Wykład III Przewaga komparatywna

Wykład III Przewaga komparatywna Wykład III Przewaga komparatywna W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld. Możliwości produkcyjne - Dwa dobra, które Robinson może produkować:

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wybór Międzyokresowy

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wybór Międzyokresowy 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wybór Międzyokresowy Wybór Międzyokresowy Dochód często jest otrzymywany w stałych kwotach, np. miesięczna pensja. Jaki jest podział dochodu na kolejne miesiące? (oszczędności

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego.

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego. Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Wykład IV. Dobra wspólne, dobra publiczne

Wykład IV. Dobra wspólne, dobra publiczne Wykład IV Dobra wspólne, dobra publiczne Konsumpcja każdego dobra, zwanego dobrem prywatnym, dokonuje się indywidualnie i każdy może skonsumować tylko tyle jednostek, ile sobie nabył. Dobra publiczne (ogólna

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. dr inż. Andrzej KIJ

Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. dr inż. Andrzej KIJ Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego dr inż. Andrzej KIJ 1 Popyt rynkowy agregacja krzywych popytu P p2 p1 D1 q1 D2 q2 Q 2 Popyt rynkowy agregacja krzywych popytu P p2 p1 D1 +D2 D1 D2 q1

Bardziej szczegółowo

Informacja i decyzje w ekonomii

Informacja i decyzje w ekonomii Informacja i decyzje w ekonomii Prof. Tomasz Bernat tomasz.bernat@usz.edu.pl Krótko o programie Informacja i decyzje w ekonomii miejsce i zastosowanie w teorii Ryzyko, niepewność i informacja w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Wpływ podatków na podaż i popyt Co decyduje, kto naprawdę ponosi ciężar podatku Koszty i korzyści wynikające z podatków i dlaczego podatki nakładają koszt, który

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dobra publiczna i wspólne zasoby. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wprowadzenie. Dobra publiczna i wspólne zasoby. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 11 Dobra publiczna i wspólne zasoby P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta Pieniężny Pomiar Korzyści z Handlu Możesz kupić tyle benzyny ile chcesz, po cenie 2zł za litr. Jaka jest najwyższa cena, jaką zapłacisz za 1 litr benzyny?

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Oligopol. Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj

Oligopol. Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj Oligopol Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i działaj ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj dniają istnienie pozostałych firm. Na decyzję firmy wpływaj

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS EKONOMIA TOM 1 WYD.2 Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1. Podstawy ekonomii 1.1. Wprowadzenie Niedobór i efektywność: bliźniacze tematy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Analiza postępowania konsumenta może być prowadzona

Bardziej szczegółowo

Rewolucja marginalistyczna

Rewolucja marginalistyczna Rewolucja marginalistyczna Lata 70. XIX wieku Odrzucenie ekonomii klasycznej, ale zachowanie pewnej ciągłości Pomost do ekonomii neoklasycznej Rewolucja marginalistyczna, a nie marginalna Główna innowacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia dobrobytu. Konsumenci, producenci i efektywność rynków. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Przypomnienie: alokacja zasobów określa:

Ekonomia dobrobytu. Konsumenci, producenci i efektywność rynków. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Przypomnienie: alokacja zasobów określa: 7 Konsumenci, producenci i efektywność rynków R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 7 Thomson South-Western, all rights

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach):

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 1 MODELE RYNKOWE Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): - Typowa

Bardziej szczegółowo

Teoria przedsiębiorstwa: zachowania kierownicze, koszty agencji, struktura własności. M. Jensen & W. Meckling

Teoria przedsiębiorstwa: zachowania kierownicze, koszty agencji, struktura własności. M. Jensen & W. Meckling Teoria przedsiębiorstwa: zachowania kierownicze, koszty agencji, struktura własności M. Jensen & W. Meckling Hipoteza badawcza Zysk przedsiębiorstwa zależy od menagera i jego pozycji w firmie. (czy jest

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia III. Anna Bartczak Michał Krawczyk

Mikroekonomia III. Anna Bartczak Michał Krawczyk Mikroekonomia III Anna Bartczak Michał Krawczyk kontakt mkrawczyk@wne.uw.edu.pl http://wne.uw.edu.pl/mkrawczyk Dyżur: piątek, g. 15, s. 5, ale proszę najpierw umówić się mailowo Plan na dziś O mnie Zasady

Bardziej szczegółowo

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 14 rzedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji 5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji a. Konkurencja doskonała Producenci sprzedają nierozróżnialne towary, e.g. zboże pierwszej klasy. Zakładamy że jest dużo producentów, a żaden nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów Popyt i podaż to siły, które regulują

Bardziej szczegółowo

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do Przyk ladowe Kolokwium II Mikroekonomia II Imi e i nazwisko:...... nr albumu:... Instrukcje. Bez oszukiwania. Jeżeli masz pytanie podnieś r ek e. Cz eść I. Test wyboru. 1. W zmonopolizowanej branży cena

Bardziej szczegółowo

Oligopol. dobra są homogeniczne Istnieją bariery wejścia na rynek (rynek zamknięty) konsumenci są cenobiorcami firmy posiadają siłę rynkową (P>MC)

Oligopol. dobra są homogeniczne Istnieją bariery wejścia na rynek (rynek zamknięty) konsumenci są cenobiorcami firmy posiadają siłę rynkową (P>MC) Oligopol Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób strategiczny i działają niezależnie od siebie, ale uwzględniają istnienie pozostałych firm. Na decyzję firmy wpływają decyzje

Bardziej szczegółowo

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. rzedsiębiorstwo posiada dwa zakłady. Funkcja popytu rynkowego dana jest równaniem: = 46080-4Q, gdzie Q - produkcja całego rynku. Funkcja kosztu całkowitego pierwszego i drugiego zakładu jest następująca:

Bardziej szczegółowo

Czym zajmuje się Organizacja Rynku?

Czym zajmuje się Organizacja Rynku? Czym zajmuje się Organizacja Rynku? Jest to dział Ekonomii, który bada zależno ności między strukturą rynku, zachowaniem firm i ich wynikami. To ujęcie (struktura( struktura-zachowanie-wyniki) zapoczątkowano

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia dla studentów Administracji na WPiA. Wykład 10: Zawodność mechanizmu rynkowego

Ekonomia dla studentów Administracji na WPiA. Wykład 10: Zawodność mechanizmu rynkowego Ekonomia dla studentów Administracji na WPiA Wykład 10: Zawodność mechanizmu rynkowego Równowaga rynkowa Rynek proces za pośrednictwem którego wzajemne oddziaływania nabywców i sprzedawców danego dobra

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa

Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa Dotychczas analizowaliśmy monopolistę, który dyktował wspólną cenę dla wszystkich konsumentów Z dyskryminacją cenową mamy do czynienia wtedy, gdy różne

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Efekty zewnętrzne

Wykład V. Efekty zewnętrzne Wykład V Efekty zewnętrzne Czynniki powodujące błędną alokację rynkową na rynku konkurencyjnym: Efekty zewnętrzne; Dobra publiczne; Asymetryczna informacja. Efekty zewnętrzne (z ang. external effects,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ.

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 1 WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE ANALIZY MARGINALNEJ. 1. EKONOMIA MENEDŻERSKA ekonomia menedżerska

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku WYKŁAD Makroekonomiczna równowaga na rynku POPYT JAKO AGREGAT EKONOMICZNY (AD) Zagregowany popyt zależność między całkowitą ilością dóbr i usług (realny PKB) jaką podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Na rynku pewnego dobra działają dwie firmy, które zachowują się zgodnie z modelem Stackelberga. Firmy ponoszą stałe koszty krańcowe równe 24. Odwrócona linia popytu na tym rynku ma postać: P = 480-0.5Q.

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Prowadząca: Martyna Kobus 2012-06-11 Piszemy 90 minut. Sprawdzian jest za 70 punktów. Jest 10 pytań testowych, każde za 2 punkty (łącznie 20 punktów za test) i 3 zadania,

Bardziej szczegółowo

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Rozważmy rynek doskonale konkurencyjny w długim okresie. Funkcja kosztu całkowitego pojedynczej firmy jest następująca: TC = 1296q 2 + 1369 dla q > 0 oraz TC = 0 dla q = 0. Wszystkie firmy są identyczne.

Bardziej szczegółowo

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu:

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu: 1. Dla której z poniższych funkcji popytu elastyczność cenowa popytu jest równa -1 i jest stała na całej długości krzywej popytu? A) Q = -5 + 10 B) Q = 40-4 C) Q = 30000-1 D) Q = 2000-2 E) Q = 100-3 F)

Bardziej szczegółowo

Zasoby środowiska c.d. M. Dacko

Zasoby środowiska c.d. M. Dacko Zasoby środowiska c.d. M. Dacko Eksploatacja zasobów nieodnawialnych Zasoby nieodnawialne powinny być eksploatowane ponieważ z nieeksploatowanego zasobu nie ma pożytku Można wprawdzie przytoczyć przykłady

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska MECHANIZM RYNKOWY dr Sylwia Machowska 1 Plan wykładu Rynek Popyt, wielkość popytu, prawo popytu Podaż, wielkość podaży, prawo podaży Równowaga rynkowa 2 Rynek 3 Rynek Rynek to proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Analiza Kosztów i Korzyści

Analiza Kosztów i Korzyści Analiza Kosztów i Korzyści III. Podstawy mikroekonomiczne dr Anna Bartczak WNE UW CBA i popyt W większości przypadków zmiany nadwyżki konsumenta CS obliczana na podstawie popytu mogą być używane jako miary

Bardziej szczegółowo

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. Na oligopolistycznym rynku istnieje 8 firm, które zachowują się zgodnie z modelem Cournota (jednoczesne ustalanie ilości). Wszystkie firmy ponoszą takie same koszty krańcowe, równe 12 zł od jednostki

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia III. Michał Krawczyk

Mikroekonomia III. Michał Krawczyk Mikroekonomia III Michał Krawczyk kontakt mkrawczyk@wne.uw.edu.pl http://wne.uw.edu.pl/mkrawczyk Dyżur: środa, 13:30, s. 214 (?) Plan na dziś O mnie Zasady zaliczenia Literatura Część merytoryczna: popyt,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu?

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu? A) Pytania sprawdzające: 1. Kogo uważamy za producenta? PRODUCENT zorganizowany w formie przedsiębiorstwa. Powstał w drodze ewolucji. To podmiot sfery realnej. Aktywny uczestnik procesów rynkowych. Realizuje

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY ZADAŃ Z EKONOMII MATEMATYCZNEJ

ZESTAWY ZADAŃ Z EKONOMII MATEMATYCZNEJ ZESTAWY ZADAŃ Z EKONOMII MATEMATYCZNEJ Zestaw 5 1.Narynkuistniejądwajhandlowcyidwatowary,przyczymtowarupierwszegosą3sztuki,adrugiego 2sztuki. a). Jak wygląda zbiór alokacji dopuszczalnych, jeśli towary

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 7

Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 7 LEKCJA 7 ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm. W

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Model wyboru konsumenta 1. Dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ bezrobocie frykcyjne

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 8 Koszt opodatkowania R I N C I L E O F MICROECONOMIC F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint lides by Ron Cronovich 2007 Thomson outh-western, all rights reserved W tym rozdziale

Bardziej szczegółowo

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma Założenia Jedna firma Monopol Siłą rzeczy musi ona sama ustalić cenę Cena rynkowa zależy od ilości sprzedawanej przez firmę Produkt nie posiada substytuty Dużo kupujących (krzywa popytu opadająca) Istnieją

Bardziej szczegółowo

Uszereguj dla obydwu firm powyższe sytuacje od najkorzystniejszej do najgorszej. Uszereguj powyższe sytuacje z punktu widzenia konsumentów.

Uszereguj dla obydwu firm powyższe sytuacje od najkorzystniejszej do najgorszej. Uszereguj powyższe sytuacje z punktu widzenia konsumentów. Strategie konkurencji w oligopolu: modele Bertranda, Stackelberga i lidera cenowego. Wojna cenowa. Kartele i inne zachowania strategiczne zadania wraz z rozwiązaniami Zadanie 1 Na rynku działają dwie firmy.

Bardziej szczegółowo

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie Model Bertranda Firmy konkurują cenowo np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p jednocześnie Jeśli produkt homogeniczny, konsumenci kupują tam gdzie taniej zawsze firmie o wyższej cenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ABC eknomii Prof. Agnieszka Poczta-Wajda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 kwietnia 2019 r. Czym zajmuje się ekonomia? zasoby potrzeby ludzkie problem rzadkości naturalne

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska. EKONOMIA wykład dla doktorantów WPiA

Dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska. EKONOMIA wykład dla doktorantów WPiA Dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska EKONOMIA wykład dla doktorantów WPiA WYKŁAD 5 FIRMA, PRODUKCJA, KOSZTY Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów

Bardziej szczegółowo

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski odaż firmy Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski Inne cele działalności firm: Maksymalizacja przychodów Maksymalizacja dywidendy Maksymalizacja zysków w krótkim okresie Maksymalizacja udziału w rynku

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Handel można wyjaśnić poprzez zróżnicowanie wydajności pracy, jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Monopoli ciąg dalszy...

Mikroekonomia. Monopoli ciąg dalszy... Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 20.10.2007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Monopoli ciąg dalszy... Co się w monopolu nie podoba... monopoliście? Dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz r. Mikroekonomia WNE UW 1

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz r. Mikroekonomia WNE UW 1 Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 19.10.2008r. Mikroekonomia WNE UW 1 Monopoli ciąg dalszy... Co się w monopolu nie podoba... monopoliście? Dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA KONSUMENTA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DECYZJE KONSUMENTA TEORIA UŻYTECZNOŚCI KRAŃCOWEJ TEORIE OPTIMUM KONSUMENTA

RÓWNOWAGA KONSUMENTA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DECYZJE KONSUMENTA TEORIA UŻYTECZNOŚCI KRAŃCOWEJ TEORIE OPTIMUM KONSUMENTA RÓWNOWAGA KONSMENTA PODSTAWOWE ZAŁOŻENA Celem działalności konsumenta jest maksymalizacja użyteczności (satysfakcji) czerpanej ze spożycia koszyka dóbr oraz z czasu wolnego. DECZJE KONSMENTA Wybór struktury

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Na rynkach doskonale konkurencyjnych nabywcy i sprzedawcy są doskonale poinformowani o jakości dóbr sprzedawanych na rynku oraz innych aspektach

Na rynkach doskonale konkurencyjnych nabywcy i sprzedawcy są doskonale poinformowani o jakości dóbr sprzedawanych na rynku oraz innych aspektach Informacja na rynkach konkurencyjnych Na rynkach doskonale konkurencyjnych nabywcy i sprzedawcy są doskonale poinformowani o jakości dóbr sprzedawanych na rynku oraz innych aspektach związanych z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q)

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q) Monopol Jest jedna firma Sama ustala cenę powyżej kosztu krańcowego Zyski nadzwyczajne (największe osiągalne) Stoi przed podobnymi ograniczeniami co firmy doskonale konkurencyjne: -Ograniczenia technologiczne

Bardziej szczegółowo