Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions"

Transkrypt

1 Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Lepsza wydajność pracowników Infor ERP LN 6.1 zaprojektowano tak, aby udoskonalić środowisko użytkownika systemu i sprawić by pracownicy byli bardziej wydajni w swej codziennej pracy. Nowy, elastyczny interfejs użytkownika: oparta na kreatorze, centralna instalacja z serwera; mniej ekranów i mniej kliknięć ; personalizacja centralnie lub przez użytkownika; ergonomiczne ekrany, które zawierają odsyłacze do sesji lub programów na pulpicie; skróty; obsługa wyłącznie z klawiatury (jako alternatywa do myszy); łatwe filtrowanie danych. Global Headquarters 1000 Windward Concourse Parkway Suite100 Alpharetta, GA Toll Free: Tel Fax: Panele kontrolne: stanowią punkt dostępu do wielu sesji, co umożliwia użytkownikom wykonywanie określonych zadań zgodnie z rolami, na przykład planisty materiałowego, inżyniera, planisty warsztatowego, księgowego, kupca, menedżera projektu, analityka działu obsługi klienta, zobowiązań, należności i administratora działu kadr. Elastyczne dopasowanie etapów procesów biznesowych: opcja ta umożliwia klientom zautomatyzowanie i usprawnienie etapów procesów biznesowych, na przykład prostą konfigurację projektu, grupowanie zamówień, zakupy, sprzedaż, pokwitowania, kontrole, wysyłkę towarów. Szybkie wprowadzanie danych: uproszczone ekrany wprowadzania danych w całym systemie ułatwiają rejestrację zleceń produkcyjnych, pozycji podstawowych, zamówień sprzedaży, kontraktów długoterminowych, zleceń kontroli, wersji dokumentów, zleceń serwisowych i zleceń konserwacji. Uproszczona obsługa dotyczy także procesów finansowych, takie jak: należności, zobowiązania, fakturowanie sprzedaży, odnośniki dokumentów źródłowych i schematy księgowań. Udoskonalenia operacyjne Nowa funkcjonalność dotyczy wielu obszarów. Leanware służy do obsługi wyszczuplonej, uwolnionej od marnotrawstwa produkcji, w zarządzaniu linią montażową wspiera hybrydowe modele montażu. Ponadto usprawnia zarządzanie przewozami, rozliczanie godzin pracy, kontrolę napraw u klienta umożliwiając wreszcie pełną kontrolę cyklu życia produktu. Nowa funkcjonalność to także większe możliwości obniżenia kosztów i podwyższenia elastyczności poprzez harmonogramowanie popytu; ograniczania poziomu zapasów magazynowych w obrębie łańcucha dostaw poprzez stosowanie zapasów konsygnacyjnych (magazyn zarządzany przez dostawcę); obniżenia kosztów zaopatrzenia poprzez stosowanie zaawansowanych strategii wyboru dostawcy; redukcji wydatków i wzrostu poziomu usług za pomocą elastycznego zarządzania przewozami z wielu lokalizacji.

2 Infor - Moduły Produkcja obsługa montażu i produkcji Konfiguracja produktów (z wykorzystaniem projektów lub bez nich) w celu zmniejszenia narzutów kosztów operacyjnych Możliwość elastycznego wprowadzania nowych konfiguracji i struktur produktów bez zmiany indeksów podzespołów Wydajne wsparcie planowania, produkcji i obsługi produktów dopasowanych indywidualnie bez strat na wydajności, wynikających z konieczności planowania i produkowania pojedynczych wariantów Możliwość zarządzania konfiguracją produktów u kontrahentów w ramach łańcucha dostaw Masowa produkcja konfigurowalnych produktów Wariantowość produkcji umożliwiająca obsługę wersji produktów z niewielkim narzutem kosztów operacyjnych (jedno zestawienie materiałowe) Pozycje seryjne usprawniające rejestrowanie produktów na wszystkich etapach cyklu ich życia. Dostępne są różne poziomy śledzenia pochodzenia zapasu z uwzględnieniem wymagań w wysoce sformalizowanych i zazwyczaj małoseryjnych gałęziach przemysłu takich jak branża lotnicza czy zbrojeniowa (np. części silników rakietowych). Możliwe jest także śledzenie produkcji pod kontem realizacji potrzeb sprzedaży dla firm z sektorów wielkoseryjnych, na przykład telekomunikacyjnych (telefony) wzbogacone o możliwość rejestrowania, które pozycje seryjne zostały wydane do produkcji (podzespoły seryjne używane podczas produkcji są w jej trakcie rejestrowane). Kontrola przepływów na wejściu i wyjściu, zwiększająca możliwości planowania w warsztatach Skrócenie czasu kolejkowania i ustawienia priorytetów zapewniające terminowe dostawy Centrum robocze obliczania kosztów i planowania zwiększające elastyczność warsztatu Powiązania technologiczno-materiałowe w celu lepszego wykorzystania technologii alternatywnych Produkcja powtarzalna wyrównująca zlecenia produkcyjne do wydajności krytycznej Grupowanie zleceń Zatwierdzone listy producentów Mikrotechnologie w celu określenia szczegółowych instrukcji pracy Znaczniki odniesień Przeładunki kompletacyjne w celu przesyłania odebranych towarów bezpośrednio z miejsca odbioru do miejsca załadunku bez przechowywania ich w lokalizacjach kompletacyjnych lub masowych. Obsługa różnych źródeł towarów (produkcja, dostawca itp.). Obsługa jednostek ładunkowych Obsługa linii montażowej dla jednostkowych wyrobów z unikalną konfiguracją, koordynuje procesy konstruowania i opracowania technologii wyrobów z zastosowaniem zaawansowanych metod dostaw materiałów. Jest to jedyna gotowa aplikacja będąca w stanie przełożyć wizję konstruktora na schemat montażowy bez tradycyjnego podejścia MRP. Konstruktorzy mogą projektować systemy a technolodzy koncentrować się na usprawnieniu procesu montażu. To sprawdzona pomoc przy produkcji z ogromną liczbą transakcji i przy wyszczuplonej produkcji. Funkcjonalność zaprojektowana tak, by zminimalizować zadania systemowe wykonywane przez użytkowników. Leanware struktura produktów, definicja komórki produkcyjnej, Kanban, narzędzia graficzne Możliwość łatwego przejścia od operacji tradycyjnych do operacji typu Lean - wyszczuplonych Produkcja uruchamiana na zamówienia klientów Zarządzanie poprzez komórki produkcyjne Narzędzia graficzne do bilansowania produkcji / Kanban Dokumenty uzupełnień zapasów Kanban Portal dostawcy (zapewnia graficzny przegląd dostaw) Tablica planistyczna, integracja, przesyłanie wiadomości ATP/CTP dla konfigurowalnych i dostosowywanych elementów Ustalone momenty dostaw Plany uzupełniania zasobów; lepszy wgląd w planowanie zdolności produkcyjnych Daty obowiązywania dla typów pozycji; zarówno produkowanych jak i kupowanych Ulepszone planowanie czasu realizacji

3 Ulepszona logika przeszukiwania kalendarzy Zasoby ludzkie budżety, godziny i nadzór, historia Przedsięwzięcia zarządzanie kosztorysem Zstępujące i wstępujące szacowanie kosztów Alternatywne wersje Szacowanie harmonogramu przedsięwzięcia (MSP) Integracja z aplikacją Excel do obliczania i raportowania Zarządzanie ofertami w przetargach Integracja z aplikacją Word Tworzenie budżetów przedsięwzięć na podstawie kosztorysu Sprzedaż harmonogramy sprzedaży Niższe koszty operacyjne Większa elastyczność w kontaktach z klientami Sprzedaż sterowana popytem Usprawnione procesy sprzedaży i niższe koszty Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI) w kontaktach między przedsiębiorstwami (B2B) Autoryzacje FAB/RAW Harmonogramy dostaw sekwencyjnych Zamknięta pętla zawiadomień o wysyłce (ASN) Zaopatrzenie harmonogramy zaopatrzenia Niższe koszty operacyjne Większa elastyczność w kontaktach z klientami Zaopatrzenie oparte na rzeczywistych potrzebach Usprawnione procesy zaopatrzenia i niższe koszty Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI) w kontaktach między przedsiębiorstwami (B2B) Wsparcie dla zakupów zbiorczych (CUM) Autoryzacje FAB/RAW Harmonogram dostaw sekwencyjnych Zamknięta wymiana zawiadomień o wysyłce (ASN) Przewozy zlecenia przewozowe, przybliżone planowanie, tworzenie ładunku, stawki za przewóz, fakturowanie przewozu Skuteczniejsza integracja we współpracy ze spedytorami Możliwość integracji logistyki ze sprzedażą, zaopatrzeniem i przesunięciami międzymagazynowymi. Lepsza wydajność dostaw dzięki dokładniejszym obliczeniom ich terminów Możliwość zarządzania większą złożonością łańcucha dostaw Możliwość fakturowania klientów, działów i dostawców zapewniająca prawidłowe koszty wysyłki Mniejsze globalne poziomy magazynowe dzięki ściślejszym procesom logistycznym Usługi zarządzanie podwykonawstawem, organizacja pracy, sprzedaż usług konserwacji, zarządzanie czynnościami, nadzór nad realizacją Wyższy poziom usług dzięki ulepszeniu zarządzania zgłoszeniami Zarządzanie projektami (zadania instalacyjne) Większe przychody dzięki naprawom u klienta Wyższy poziom usług i przychody z nich Obsługa RMA i przyjęć magazynowych Zarządzanie naprawami podzlecanymi Obsługa zamienników Możliwość aktualizacji zmian w konfiguracji Możliwość tworzenia faktur uwzględniających gwarancje i zakontraktowane ustalenia Zarządzanie obiegiem dokumentów zapytania i raporty

4 Produkcja zarządzanie warsztatami, konfiguracja produktów Projekt wymagania projektu, postęp projektu Możliwości zarządzania dużymi zadaniami serwisowymi Zamówienia serwisowe można tworzyć z czynności projektu Możliwość sumowania kosztów usług serwisowych Planowanie strategiczne planowanie zasobów, planowanie popytu Sprzedaż obsługa cenników, umowy sprzedaży, obsługa zleceń sprzedaży, zarządzanie prowizjami i rabatami Finanse zobowiązania, zarządzanie środkami pieniężnymi, księga główna, fakturowanie sprzedaży Wiele walut bazowych Lepsze, elastyczne schematy powiązań Przetwarzanie dla wielu przedsiębiorstw Panele kontrolne zapisów otwartych Centralne fakturowanie kosztów zarządzania dla wszystkich operacji Zaawansowane księgowanie analityczne Zarządzanie operacjami uzgadniania Uzgadnianie kont księgi głównej Faktoring Przetwarzanie kart kredytowych Udoskonalony proces obsługi płatności/poleceń zapłaty Obsługa czeków/weksli Elastyczne budżety (stałe, zmienne, dozwolone koszty) Przelewy między firmami Zaopatrzenie kontrola cen, umowy zakupu, kontrola zamówień zakupu Zatwierdzanie i zapis kontrolny Ścisła kontrola budżetów na zakupy i mniejsze koszty Zmniejszenie wykorzystania materiałów Szybszy, bardziej strukturalny proces wyceny Zabezpieczenia dla statusu preferowanych dostawców Automatyczne zarządzanie wydajnością w oparciu o informacje online Ulepszony przepływ gotówki Większa wydajność dostaw Gospodarka magazynowa obsługa magazynu, planowanie magazynu, raportowanie stanów magazynowych Uproszczone zaopatrzenie Mniejsze stany magazynowe Większa elastyczność w przypadku zmian popytu Ulepszony przepływ gotówki Obniżone koszty operacyjne Szybsze wdrażanie zamówień zmian technicznych Mniejsze odpisy zapasów Dane wspólne kalendarze i okresy, zarządzanie tabelami Możliwość rozróżnienia między przedsiębiorstwem finansowym i logistycznym DEM i modelowanie struktury przedsiębiorstwa Wielowalutowość zależna i niezależna Narzędzia współdzielenia danych

5 Serwis zarządzanie umowami, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zgłoszeniami, kontrola zamówień serwisowych Łatwe rejestrowanie zgłoszeń serwisowych Odpowiedzi na zgłoszenia i umowy określające uzgodnione poziomy usług serwisowych Eskalacja zgłoszeń serwisowych nierozwiązanych w terminie Możliwość tworzenia zoptymalizowanego harmonogramu z obsługą tras, czasów reakcji, kwalifikacji i umówionych spotkań Intuicyjny interfejs użytkownika obsługujący technikę przeciągnij i upuść Możliwość tworzenia wykazu zestawień materiałowych opartego na danych rejestrowanych podczas produkcji Możliwość aktualizacji zmian w konfiguracji z poziomu zamówienia serwisowego lub zamówienia naprawy u klienta Możliwość stosowania umów serwisowych i gwarancyjnych dla konkretnych pozycji seryjnych Zarządzanie obiektami danych zarządzanie dokumentacją, zarządzanie zmianami Udoskonalona technologia Infor ERP LN jest zbudowany na nowoczesnych, solidnych podstawach technologicznych, zapewniających przedsiębiorstwom środowisko pracy, które pozwala osiągnąć szybki zwrot z inwestycji, większe zadowolenie użytkowników i niższe całkowite koszty użytkowania. Architektura systemu Infor ERP LN została zmieniona od podstaw, aby zwiększyć możliwości współdziałania z otoczeniem. Obiekty z informacją biznesową w systemie są udostępniane poprzez intuicyjny interfejs, który ukrywa złożoność ERP, przechwytując dane i logikę biznesową. Dzięki zastosowaniu mechanizmu wykrywania i publikowania zmian w obiektach informacji biznesowej, system redukuje nadmiarowość w komunikacji bieżącej jak i w masowej wymianie danych. Takie połączenie Infor ERP LN i Technology Architecture tworzy solidne i wydajne rozwiązanie, które łatwo komunikuje się ze światem zewnętrznym. Stosując znane standardy, takie jak WSDL, SOAP, usługi WWW, JDBC i JAVA, przedsiębiorstwa mogą obniżyć koszty integracji, zwiększyć elastyczność i reaktywność oraz podwyższyć efektywność operacyjną. Scentralizowana instalacja: oprogramowanie Infor ERP LN jest instalowane z wykorzystaniem obszaru tymczasowego. Są w nim gromadzone komponenty oprogramowania przeznaczone do zainstalowania. Następnie odpowiedni kreator pozwala administratorowi określić konfigurację. Po zakończeniu konfigurowania wykonywana jest właściwa instalacja na zdalnym serwerze. Ten krok, który zajmuje najwięcej czasu, wykonuje się w sposób nie wymagający nadzoru. Wstępnie wymagane jest zainstalowanie wybranej Bazy danych. Obszar tymczasowy i kreator są dostępne na platformie Microsoft Windows; właściwa instalacja aplikacji odbywa się na wszystkich platformach obsługiwanych przez Infor ERP LN. Interfejs użytkownika (Webtop) instalowany jest na serwerze WWW. Wersję z pełnym klientem, Worktop i BW, można zainstalować na lokalnym komputerze lub skonfigurować jako zarządzaną centralnie aplikację. W drugim przypadku nie jest wymagana lokalna instalacja. Wystarczy jednorazowo zainstalować zasób współużytkowany, z którego użytkownik może uruchomić aplikację tak, jakby była dostępna na lokalnym komputerze. Oprogramowanie Infor ERP LN wymaga co najmniej jednego (1) serwera do łączonej instalacji aplikacji i bazy danych. Jest to dobra konfiguracja dla mniej wymagających środowisk. Jednakże oprogramowanie Infor ERP LN jest elastyczne pod względem obsługi różnych modeli wdrażania i obsługuje dwu- i trójwarstwowe modele z dodatkową korzyścią w postaci większej wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa. W tych modelach baza danych i serwer aplikacji działają na różnych maszynach, dzięki czemu wiele serwerów aplikacji może korzystać z jednego lub wielu serwerów baz danych. Lepsze zarządzanie systemem: zastąpienie instalacji wieloskładnikowej jednoetapowym procesem znacznie optymalizuje instalację oprogramowania Infor ERP LN. Właściwa instalacja jest bezobsługowa dzięki przeniesieniu czynności konfiguracyjnych na początek procesu instalacji.

6 Wykonywanie zmian w konfiguracji tabel bezpośrednio w bazie danych optymalizuje narzędzia do zmiany konfiguracji. Wspierające konfigurację wielofirmową narzędzie, zapewnia graficzną prezentację struktury tablic. Instruuje administratora lub użytkownika kluczowego, jak skonfigurować relacje między tabelami, co przyspiesza procedurę i zmniejsza ryzyko błędów konfiguracyjnych. Dostępne są następujące narzędzia do zarządzania systemem: Zarządzanie bazami danych Infor ERP LN współpracuje z bazami danych Informix, Oracle, SQL Server i DB2. Moduł zarządzania bazami danych zawiera potrzebne narzędzia do zarządzania: konfiguracją, użytkownikami, importem i eksportem danych. PMC Narzędzie PMC (Product Maintenance and Control) zarządza implementacją pakietów serwisowych i pojedynczych poprawek, zwanych także rozwiązaniami, w systemie Infor klienta. Narzędzie PMC służy do sprawdzania kompletności rozwiązań i ich wpływu na własne modyfikacje oprogramowania. PMC śledzi wszystkie zainstalowane rozwiązania i ich zależności, zapewniając spójność zainstalowanego oprogramowania. System Infor klienta zawiera repozytorium PMC, które rejestruje zainstalowane rozwiązania i ich wzajemne relacje. Nowe rozwiązania zostaną sprawdzone w repozytorium PMC, aby zagwarantować spójność wszystkich rozwiązań. Obsługiwane jest także odinstalowanie poprawek. PMC umożliwia także grupowanie rozwiązań PMC w ramach jednego pakietu serwisowego. Obsługujące wielofirmowość narzędzie współużytkowania tabel Narzędzie prowadzi klienta przez proces konfigurowania współdzielenia tabel na podstawie konkretnych wymagań w konfiguracji wielofirmowej. Licencjonowanie Infor ERP LN jest obsługiwany przez menedżera licencji Infor TA License Manager. Mechanizm ten wymaga minimalnego nakładu pracy ze strony klienta. Menedżer usług aplikacyjnych (Application Service Manager - ASM) ASM zapewnia funkcjonalność pozwalającą na zewnętrzne uruchamianie komponentów ERP. Jest on głównie używany przez aplikację TA OpenWorld w celu zainicjowania kanałów komunikacyjnych. Interfejsy zarządzania systemem (BMC, open-view, ) Kontrola Narzędzia Infor ERP LN 6.1, zwane Enterprise Server, udostępniają mechanizmy śledzenia zmian w oparciu o tablice audytowe, tworzenia różnych profili kontroli, zabezpieczenia zapisu kontrolnego oraz funkcje importu/eksportu. Zarządzanie zadaniami Zarządzanie zadaniami Infor ERP udostępnia funkcje zarządzania, planowania i monitorowania uruchamiania sesji Infor w oparciu o: - Kalendarze biznesowe - Okresowe wykonanie co określoną liczbę minut, godzin, dni, tygodni lub miesięcy - Zewnętrzne programy planujące Administrowanie użytkownikami: Moduł zarządzania użytkownikami Infor ERP LN zarządza profilami użytkowników systemu dla użytkowników końcowych oraz inżynierów systemowych, na przykład: Preferencjami urządzeń drukujących System autoryzacji do aplikacji na podstawie ról użytkowników i/lub szablonów danych domyślnych użytkowników Autoryzacjami deweloperskimi dotyczącymi konkretnych sesji lub tabel System zarządzania autoryzacjami udostępnia funkcje realizujące: Zarządzanie rolami użytkowników, także strukturą hierarchiczną ról, możliwość autoryzacji na poziomie sesji, tabeli, pola tabeli i biblioteki Zarządzanie szablonami danych użytkowników obsługującymi często używane ustawienia dla użytkowników końcowych i programistów Zarządzanie ustawieniami książki adresowej dla funkcji przesyłania wiadomości w Infor ERP LN

7 Obsługa systemów operacyjnych/baz danych Infor ERP LN 6.1 udostępnia sterowniki obsługujące: Skala globalna Biura w 47 państwach Obecność w 70 państwach Bezpieczeństwo finansowe 2,6 mld $ dochodu 18% zysku przeznaczone na badania i rozwój Międzynarodowy zasięg 50% Ameryka Płn 41% Europa 9% Azja Infor Global Solutions ul. Kijowska Warszawa Tel: Fax: Copyright Infor Global Solutions i/lub ich spółki-córki lub licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Infor oraz logo są znakami handlowymi i/lub chronionymi znakami handlowymi Infor Global Solutions lub spółki-córki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne wymienione tutaj znaki handlowe są własnością danych przedsiębiorstw.

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX

Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX ? Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX jest systemem informatycznym klasy ERP II (ERP i e-biznes) adresowanym do firm średniej wielkości o dużym potencjale rozwojowym.

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio Czym jest jpalio? jpalio to unikalna platforma technologiczna pozwalająca na stworzenie szeregu produktów dostosowanych do indywidualnych preferencji klienta. W naszej ofercie znajduje się m.in. system

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szanowni Państwo, Serwis finite.pl powstał w modelu SaaS, dzięki czemu zapewnia użytkownikom dostęp przez Internet w systemie 24/7. Aplikacja została przygotowana z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach.

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING ORACLE COLLABORATIVE PLANNING Wiele firm dąży do skrócenia cyklu planowania łańcucha dostaw i ograniczenia stanu magazynów, a także do zautomatyzowania procesu uzupełniania zapasów. Nagłe ograniczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova5 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova5 szyta na miarę skalowalna System enova5 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych kolorami

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

DHL24. Główny Użytkownik. i Przesyłka Serwisowa. Dokumentacja użytkownika końcowego

DHL24. Główny Użytkownik. i Przesyłka Serwisowa. Dokumentacja użytkownika końcowego DHL24 Główny Użytkownik i Przesyłka Serwisowa Dokumentacja użytkownika końcowego Opis: Niniejszy dokument opisuje funkcjonalność Głównego Użytkownika i Przesyłki Serwisowej w aplikacji DHL24 w ujęciu użytkownika

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo