Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions"

Transkrypt

1 Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Lepsza wydajność pracowników Infor ERP LN 6.1 zaprojektowano tak, aby udoskonalić środowisko użytkownika systemu i sprawić by pracownicy byli bardziej wydajni w swej codziennej pracy. Nowy, elastyczny interfejs użytkownika: oparta na kreatorze, centralna instalacja z serwera; mniej ekranów i mniej kliknięć ; personalizacja centralnie lub przez użytkownika; ergonomiczne ekrany, które zawierają odsyłacze do sesji lub programów na pulpicie; skróty; obsługa wyłącznie z klawiatury (jako alternatywa do myszy); łatwe filtrowanie danych. Global Headquarters 1000 Windward Concourse Parkway Suite100 Alpharetta, GA Toll Free: Tel Fax: Panele kontrolne: stanowią punkt dostępu do wielu sesji, co umożliwia użytkownikom wykonywanie określonych zadań zgodnie z rolami, na przykład planisty materiałowego, inżyniera, planisty warsztatowego, księgowego, kupca, menedżera projektu, analityka działu obsługi klienta, zobowiązań, należności i administratora działu kadr. Elastyczne dopasowanie etapów procesów biznesowych: opcja ta umożliwia klientom zautomatyzowanie i usprawnienie etapów procesów biznesowych, na przykład prostą konfigurację projektu, grupowanie zamówień, zakupy, sprzedaż, pokwitowania, kontrole, wysyłkę towarów. Szybkie wprowadzanie danych: uproszczone ekrany wprowadzania danych w całym systemie ułatwiają rejestrację zleceń produkcyjnych, pozycji podstawowych, zamówień sprzedaży, kontraktów długoterminowych, zleceń kontroli, wersji dokumentów, zleceń serwisowych i zleceń konserwacji. Uproszczona obsługa dotyczy także procesów finansowych, takie jak: należności, zobowiązania, fakturowanie sprzedaży, odnośniki dokumentów źródłowych i schematy księgowań. Udoskonalenia operacyjne Nowa funkcjonalność dotyczy wielu obszarów. Leanware służy do obsługi wyszczuplonej, uwolnionej od marnotrawstwa produkcji, w zarządzaniu linią montażową wspiera hybrydowe modele montażu. Ponadto usprawnia zarządzanie przewozami, rozliczanie godzin pracy, kontrolę napraw u klienta umożliwiając wreszcie pełną kontrolę cyklu życia produktu. Nowa funkcjonalność to także większe możliwości obniżenia kosztów i podwyższenia elastyczności poprzez harmonogramowanie popytu; ograniczania poziomu zapasów magazynowych w obrębie łańcucha dostaw poprzez stosowanie zapasów konsygnacyjnych (magazyn zarządzany przez dostawcę); obniżenia kosztów zaopatrzenia poprzez stosowanie zaawansowanych strategii wyboru dostawcy; redukcji wydatków i wzrostu poziomu usług za pomocą elastycznego zarządzania przewozami z wielu lokalizacji.

2 Infor - Moduły Produkcja obsługa montażu i produkcji Konfiguracja produktów (z wykorzystaniem projektów lub bez nich) w celu zmniejszenia narzutów kosztów operacyjnych Możliwość elastycznego wprowadzania nowych konfiguracji i struktur produktów bez zmiany indeksów podzespołów Wydajne wsparcie planowania, produkcji i obsługi produktów dopasowanych indywidualnie bez strat na wydajności, wynikających z konieczności planowania i produkowania pojedynczych wariantów Możliwość zarządzania konfiguracją produktów u kontrahentów w ramach łańcucha dostaw Masowa produkcja konfigurowalnych produktów Wariantowość produkcji umożliwiająca obsługę wersji produktów z niewielkim narzutem kosztów operacyjnych (jedno zestawienie materiałowe) Pozycje seryjne usprawniające rejestrowanie produktów na wszystkich etapach cyklu ich życia. Dostępne są różne poziomy śledzenia pochodzenia zapasu z uwzględnieniem wymagań w wysoce sformalizowanych i zazwyczaj małoseryjnych gałęziach przemysłu takich jak branża lotnicza czy zbrojeniowa (np. części silników rakietowych). Możliwe jest także śledzenie produkcji pod kontem realizacji potrzeb sprzedaży dla firm z sektorów wielkoseryjnych, na przykład telekomunikacyjnych (telefony) wzbogacone o możliwość rejestrowania, które pozycje seryjne zostały wydane do produkcji (podzespoły seryjne używane podczas produkcji są w jej trakcie rejestrowane). Kontrola przepływów na wejściu i wyjściu, zwiększająca możliwości planowania w warsztatach Skrócenie czasu kolejkowania i ustawienia priorytetów zapewniające terminowe dostawy Centrum robocze obliczania kosztów i planowania zwiększające elastyczność warsztatu Powiązania technologiczno-materiałowe w celu lepszego wykorzystania technologii alternatywnych Produkcja powtarzalna wyrównująca zlecenia produkcyjne do wydajności krytycznej Grupowanie zleceń Zatwierdzone listy producentów Mikrotechnologie w celu określenia szczegółowych instrukcji pracy Znaczniki odniesień Przeładunki kompletacyjne w celu przesyłania odebranych towarów bezpośrednio z miejsca odbioru do miejsca załadunku bez przechowywania ich w lokalizacjach kompletacyjnych lub masowych. Obsługa różnych źródeł towarów (produkcja, dostawca itp.). Obsługa jednostek ładunkowych Obsługa linii montażowej dla jednostkowych wyrobów z unikalną konfiguracją, koordynuje procesy konstruowania i opracowania technologii wyrobów z zastosowaniem zaawansowanych metod dostaw materiałów. Jest to jedyna gotowa aplikacja będąca w stanie przełożyć wizję konstruktora na schemat montażowy bez tradycyjnego podejścia MRP. Konstruktorzy mogą projektować systemy a technolodzy koncentrować się na usprawnieniu procesu montażu. To sprawdzona pomoc przy produkcji z ogromną liczbą transakcji i przy wyszczuplonej produkcji. Funkcjonalność zaprojektowana tak, by zminimalizować zadania systemowe wykonywane przez użytkowników. Leanware struktura produktów, definicja komórki produkcyjnej, Kanban, narzędzia graficzne Możliwość łatwego przejścia od operacji tradycyjnych do operacji typu Lean - wyszczuplonych Produkcja uruchamiana na zamówienia klientów Zarządzanie poprzez komórki produkcyjne Narzędzia graficzne do bilansowania produkcji / Kanban Dokumenty uzupełnień zapasów Kanban Portal dostawcy (zapewnia graficzny przegląd dostaw) Tablica planistyczna, integracja, przesyłanie wiadomości ATP/CTP dla konfigurowalnych i dostosowywanych elementów Ustalone momenty dostaw Plany uzupełniania zasobów; lepszy wgląd w planowanie zdolności produkcyjnych Daty obowiązywania dla typów pozycji; zarówno produkowanych jak i kupowanych Ulepszone planowanie czasu realizacji

3 Ulepszona logika przeszukiwania kalendarzy Zasoby ludzkie budżety, godziny i nadzór, historia Przedsięwzięcia zarządzanie kosztorysem Zstępujące i wstępujące szacowanie kosztów Alternatywne wersje Szacowanie harmonogramu przedsięwzięcia (MSP) Integracja z aplikacją Excel do obliczania i raportowania Zarządzanie ofertami w przetargach Integracja z aplikacją Word Tworzenie budżetów przedsięwzięć na podstawie kosztorysu Sprzedaż harmonogramy sprzedaży Niższe koszty operacyjne Większa elastyczność w kontaktach z klientami Sprzedaż sterowana popytem Usprawnione procesy sprzedaży i niższe koszty Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI) w kontaktach między przedsiębiorstwami (B2B) Autoryzacje FAB/RAW Harmonogramy dostaw sekwencyjnych Zamknięta pętla zawiadomień o wysyłce (ASN) Zaopatrzenie harmonogramy zaopatrzenia Niższe koszty operacyjne Większa elastyczność w kontaktach z klientami Zaopatrzenie oparte na rzeczywistych potrzebach Usprawnione procesy zaopatrzenia i niższe koszty Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI) w kontaktach między przedsiębiorstwami (B2B) Wsparcie dla zakupów zbiorczych (CUM) Autoryzacje FAB/RAW Harmonogram dostaw sekwencyjnych Zamknięta wymiana zawiadomień o wysyłce (ASN) Przewozy zlecenia przewozowe, przybliżone planowanie, tworzenie ładunku, stawki za przewóz, fakturowanie przewozu Skuteczniejsza integracja we współpracy ze spedytorami Możliwość integracji logistyki ze sprzedażą, zaopatrzeniem i przesunięciami międzymagazynowymi. Lepsza wydajność dostaw dzięki dokładniejszym obliczeniom ich terminów Możliwość zarządzania większą złożonością łańcucha dostaw Możliwość fakturowania klientów, działów i dostawców zapewniająca prawidłowe koszty wysyłki Mniejsze globalne poziomy magazynowe dzięki ściślejszym procesom logistycznym Usługi zarządzanie podwykonawstawem, organizacja pracy, sprzedaż usług konserwacji, zarządzanie czynnościami, nadzór nad realizacją Wyższy poziom usług dzięki ulepszeniu zarządzania zgłoszeniami Zarządzanie projektami (zadania instalacyjne) Większe przychody dzięki naprawom u klienta Wyższy poziom usług i przychody z nich Obsługa RMA i przyjęć magazynowych Zarządzanie naprawami podzlecanymi Obsługa zamienników Możliwość aktualizacji zmian w konfiguracji Możliwość tworzenia faktur uwzględniających gwarancje i zakontraktowane ustalenia Zarządzanie obiegiem dokumentów zapytania i raporty

4 Produkcja zarządzanie warsztatami, konfiguracja produktów Projekt wymagania projektu, postęp projektu Możliwości zarządzania dużymi zadaniami serwisowymi Zamówienia serwisowe można tworzyć z czynności projektu Możliwość sumowania kosztów usług serwisowych Planowanie strategiczne planowanie zasobów, planowanie popytu Sprzedaż obsługa cenników, umowy sprzedaży, obsługa zleceń sprzedaży, zarządzanie prowizjami i rabatami Finanse zobowiązania, zarządzanie środkami pieniężnymi, księga główna, fakturowanie sprzedaży Wiele walut bazowych Lepsze, elastyczne schematy powiązań Przetwarzanie dla wielu przedsiębiorstw Panele kontrolne zapisów otwartych Centralne fakturowanie kosztów zarządzania dla wszystkich operacji Zaawansowane księgowanie analityczne Zarządzanie operacjami uzgadniania Uzgadnianie kont księgi głównej Faktoring Przetwarzanie kart kredytowych Udoskonalony proces obsługi płatności/poleceń zapłaty Obsługa czeków/weksli Elastyczne budżety (stałe, zmienne, dozwolone koszty) Przelewy między firmami Zaopatrzenie kontrola cen, umowy zakupu, kontrola zamówień zakupu Zatwierdzanie i zapis kontrolny Ścisła kontrola budżetów na zakupy i mniejsze koszty Zmniejszenie wykorzystania materiałów Szybszy, bardziej strukturalny proces wyceny Zabezpieczenia dla statusu preferowanych dostawców Automatyczne zarządzanie wydajnością w oparciu o informacje online Ulepszony przepływ gotówki Większa wydajność dostaw Gospodarka magazynowa obsługa magazynu, planowanie magazynu, raportowanie stanów magazynowych Uproszczone zaopatrzenie Mniejsze stany magazynowe Większa elastyczność w przypadku zmian popytu Ulepszony przepływ gotówki Obniżone koszty operacyjne Szybsze wdrażanie zamówień zmian technicznych Mniejsze odpisy zapasów Dane wspólne kalendarze i okresy, zarządzanie tabelami Możliwość rozróżnienia między przedsiębiorstwem finansowym i logistycznym DEM i modelowanie struktury przedsiębiorstwa Wielowalutowość zależna i niezależna Narzędzia współdzielenia danych

5 Serwis zarządzanie umowami, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zgłoszeniami, kontrola zamówień serwisowych Łatwe rejestrowanie zgłoszeń serwisowych Odpowiedzi na zgłoszenia i umowy określające uzgodnione poziomy usług serwisowych Eskalacja zgłoszeń serwisowych nierozwiązanych w terminie Możliwość tworzenia zoptymalizowanego harmonogramu z obsługą tras, czasów reakcji, kwalifikacji i umówionych spotkań Intuicyjny interfejs użytkownika obsługujący technikę przeciągnij i upuść Możliwość tworzenia wykazu zestawień materiałowych opartego na danych rejestrowanych podczas produkcji Możliwość aktualizacji zmian w konfiguracji z poziomu zamówienia serwisowego lub zamówienia naprawy u klienta Możliwość stosowania umów serwisowych i gwarancyjnych dla konkretnych pozycji seryjnych Zarządzanie obiektami danych zarządzanie dokumentacją, zarządzanie zmianami Udoskonalona technologia Infor ERP LN jest zbudowany na nowoczesnych, solidnych podstawach technologicznych, zapewniających przedsiębiorstwom środowisko pracy, które pozwala osiągnąć szybki zwrot z inwestycji, większe zadowolenie użytkowników i niższe całkowite koszty użytkowania. Architektura systemu Infor ERP LN została zmieniona od podstaw, aby zwiększyć możliwości współdziałania z otoczeniem. Obiekty z informacją biznesową w systemie są udostępniane poprzez intuicyjny interfejs, który ukrywa złożoność ERP, przechwytując dane i logikę biznesową. Dzięki zastosowaniu mechanizmu wykrywania i publikowania zmian w obiektach informacji biznesowej, system redukuje nadmiarowość w komunikacji bieżącej jak i w masowej wymianie danych. Takie połączenie Infor ERP LN i Technology Architecture tworzy solidne i wydajne rozwiązanie, które łatwo komunikuje się ze światem zewnętrznym. Stosując znane standardy, takie jak WSDL, SOAP, usługi WWW, JDBC i JAVA, przedsiębiorstwa mogą obniżyć koszty integracji, zwiększyć elastyczność i reaktywność oraz podwyższyć efektywność operacyjną. Scentralizowana instalacja: oprogramowanie Infor ERP LN jest instalowane z wykorzystaniem obszaru tymczasowego. Są w nim gromadzone komponenty oprogramowania przeznaczone do zainstalowania. Następnie odpowiedni kreator pozwala administratorowi określić konfigurację. Po zakończeniu konfigurowania wykonywana jest właściwa instalacja na zdalnym serwerze. Ten krok, który zajmuje najwięcej czasu, wykonuje się w sposób nie wymagający nadzoru. Wstępnie wymagane jest zainstalowanie wybranej Bazy danych. Obszar tymczasowy i kreator są dostępne na platformie Microsoft Windows; właściwa instalacja aplikacji odbywa się na wszystkich platformach obsługiwanych przez Infor ERP LN. Interfejs użytkownika (Webtop) instalowany jest na serwerze WWW. Wersję z pełnym klientem, Worktop i BW, można zainstalować na lokalnym komputerze lub skonfigurować jako zarządzaną centralnie aplikację. W drugim przypadku nie jest wymagana lokalna instalacja. Wystarczy jednorazowo zainstalować zasób współużytkowany, z którego użytkownik może uruchomić aplikację tak, jakby była dostępna na lokalnym komputerze. Oprogramowanie Infor ERP LN wymaga co najmniej jednego (1) serwera do łączonej instalacji aplikacji i bazy danych. Jest to dobra konfiguracja dla mniej wymagających środowisk. Jednakże oprogramowanie Infor ERP LN jest elastyczne pod względem obsługi różnych modeli wdrażania i obsługuje dwu- i trójwarstwowe modele z dodatkową korzyścią w postaci większej wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa. W tych modelach baza danych i serwer aplikacji działają na różnych maszynach, dzięki czemu wiele serwerów aplikacji może korzystać z jednego lub wielu serwerów baz danych. Lepsze zarządzanie systemem: zastąpienie instalacji wieloskładnikowej jednoetapowym procesem znacznie optymalizuje instalację oprogramowania Infor ERP LN. Właściwa instalacja jest bezobsługowa dzięki przeniesieniu czynności konfiguracyjnych na początek procesu instalacji.

6 Wykonywanie zmian w konfiguracji tabel bezpośrednio w bazie danych optymalizuje narzędzia do zmiany konfiguracji. Wspierające konfigurację wielofirmową narzędzie, zapewnia graficzną prezentację struktury tablic. Instruuje administratora lub użytkownika kluczowego, jak skonfigurować relacje między tabelami, co przyspiesza procedurę i zmniejsza ryzyko błędów konfiguracyjnych. Dostępne są następujące narzędzia do zarządzania systemem: Zarządzanie bazami danych Infor ERP LN współpracuje z bazami danych Informix, Oracle, SQL Server i DB2. Moduł zarządzania bazami danych zawiera potrzebne narzędzia do zarządzania: konfiguracją, użytkownikami, importem i eksportem danych. PMC Narzędzie PMC (Product Maintenance and Control) zarządza implementacją pakietów serwisowych i pojedynczych poprawek, zwanych także rozwiązaniami, w systemie Infor klienta. Narzędzie PMC służy do sprawdzania kompletności rozwiązań i ich wpływu na własne modyfikacje oprogramowania. PMC śledzi wszystkie zainstalowane rozwiązania i ich zależności, zapewniając spójność zainstalowanego oprogramowania. System Infor klienta zawiera repozytorium PMC, które rejestruje zainstalowane rozwiązania i ich wzajemne relacje. Nowe rozwiązania zostaną sprawdzone w repozytorium PMC, aby zagwarantować spójność wszystkich rozwiązań. Obsługiwane jest także odinstalowanie poprawek. PMC umożliwia także grupowanie rozwiązań PMC w ramach jednego pakietu serwisowego. Obsługujące wielofirmowość narzędzie współużytkowania tabel Narzędzie prowadzi klienta przez proces konfigurowania współdzielenia tabel na podstawie konkretnych wymagań w konfiguracji wielofirmowej. Licencjonowanie Infor ERP LN jest obsługiwany przez menedżera licencji Infor TA License Manager. Mechanizm ten wymaga minimalnego nakładu pracy ze strony klienta. Menedżer usług aplikacyjnych (Application Service Manager - ASM) ASM zapewnia funkcjonalność pozwalającą na zewnętrzne uruchamianie komponentów ERP. Jest on głównie używany przez aplikację TA OpenWorld w celu zainicjowania kanałów komunikacyjnych. Interfejsy zarządzania systemem (BMC, open-view, ) Kontrola Narzędzia Infor ERP LN 6.1, zwane Enterprise Server, udostępniają mechanizmy śledzenia zmian w oparciu o tablice audytowe, tworzenia różnych profili kontroli, zabezpieczenia zapisu kontrolnego oraz funkcje importu/eksportu. Zarządzanie zadaniami Zarządzanie zadaniami Infor ERP udostępnia funkcje zarządzania, planowania i monitorowania uruchamiania sesji Infor w oparciu o: - Kalendarze biznesowe - Okresowe wykonanie co określoną liczbę minut, godzin, dni, tygodni lub miesięcy - Zewnętrzne programy planujące Administrowanie użytkownikami: Moduł zarządzania użytkownikami Infor ERP LN zarządza profilami użytkowników systemu dla użytkowników końcowych oraz inżynierów systemowych, na przykład: Preferencjami urządzeń drukujących System autoryzacji do aplikacji na podstawie ról użytkowników i/lub szablonów danych domyślnych użytkowników Autoryzacjami deweloperskimi dotyczącymi konkretnych sesji lub tabel System zarządzania autoryzacjami udostępnia funkcje realizujące: Zarządzanie rolami użytkowników, także strukturą hierarchiczną ról, możliwość autoryzacji na poziomie sesji, tabeli, pola tabeli i biblioteki Zarządzanie szablonami danych użytkowników obsługującymi często używane ustawienia dla użytkowników końcowych i programistów Zarządzanie ustawieniami książki adresowej dla funkcji przesyłania wiadomości w Infor ERP LN

7 Obsługa systemów operacyjnych/baz danych Infor ERP LN 6.1 udostępnia sterowniki obsługujące: Skala globalna Biura w 47 państwach Obecność w 70 państwach Bezpieczeństwo finansowe 2,6 mld $ dochodu 18% zysku przeznaczone na badania i rozwój Międzynarodowy zasięg 50% Ameryka Płn 41% Europa 9% Azja Infor Global Solutions ul. Kijowska Warszawa Tel: Fax: Copyright Infor Global Solutions i/lub ich spółki-córki lub licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Infor oraz logo są znakami handlowymi i/lub chronionymi znakami handlowymi Infor Global Solutions lub spółki-córki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne wymienione tutaj znaki handlowe są własnością danych przedsiębiorstw.

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo