INSTALACJA I KONFIGURACJA Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2"

Transkrypt

1 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących w skład systemu znajdują się tam również komponenty systemów operacyjnych wymagane do prawidłowej pracy WF-Mag Mobile 2. Instalator jest tak skonstruowany, że najpierw sprawdza składniki systemu operacyjnego, instaluje wymagane komponenty a następnie instaluje właściwe aplikacje WF-Mag Mobile 2. Po uruchomieniu płyty instalacyjnej użytkownik ma do dyspozycji wybór wszystkich modułów programów: Rysunek 1. Instalator programów Aplikacja mobilna znajduje się na ostatniej, ósmej pozycji. Rysunek 2. Instalator programów wybór WF-Mag Mobile 2 1

2 Po wyborze opcji instaluj pod ikoną WF-Mag Mobile 2, użytkownik otrzymuje następujące opcje do wyboru: Rysunek 3. Instalator WF-Mag Mobile 2 Opis instalacji systemu - opis instalacji i konfiguracji w wersji elektronicznej WF-Mag Mobile 2 Konsola zarządzająca - instalator Konsoli zarządzającej WF-Mag Mobile 2 wersja dla Windows - instalator aplikacji mobilnej WF-Mag Mobile 2 wersja dla PDA - instalator aplikacji mobilnej WF-Mag Mobile 2 Konfigurator integracji - instalator Konfiguratora integracji Serwer Synchronizacji Mobilink - instalator serwera synchronizacji (replikacji) Mobilink Zakończ zakończenie pracy instalatora! Elementy systemu takie jak Konsola zarządzająca, Konfigurator integracji czy Serwer synchronizacji (replikacji) Mobilink można instalować na jednym fizycznym komputerze (tam gdzie pracuje baza danych SQL) lub w przypadku większej organizacji na różnych komputerach, w zależności od potrzeb użytkownika. W przypadku instalacji na różnych komputerach konieczne jest połączenie tych komputerów lokalną siecią LAN. Na jednym komputerze (na którym zainstalowany jest serwer SQL) musi znajdować się baza danych WF-Mag dla Windows i baza danych Konsoli zarządzającej. 2

3 Poniżej przykład zaawansowanego wyboru miejsca instalacji komponentów systemu WF-Mag Mobile 2. W przypadku najprostszej instalacji wszystkie elementy możemy zainstalować na jednym komputerze. Rysunek 4. Miejsce instalacji KOMPUTER A, SERWER Microsoft SQL Server KOMPUTER B WF-Mag dla Windows, Konsola zarządzająca KOMPUTER C WF-Mag dla Windows KOMPUTER D WF-Mag dla Windows, Konfigurator integracji KOMPUTER E Serwer synchronizacji Mobilink Aplikacja mobilna występuje w dwóch wariantach: - dla urządzeń PDA system Windows Mobile 2003, 5.0, 6.0 lub dla systemu Windows XP, Vista lub Windows7 Instalacja na urządzeniu klasy PDA z systemem operacyjnym Windows Mobile odbywa się po podłączeniu tego urządzenia do komputera stacjonarnego. Oprogramowanie wymagane do instalacji aplikacji na PDA dołączone jest do płyty instalacyjnej producenta sprzętu. W przypadku braku takiego oprogramowania zostanie ono zainstalowane z płyty instalacyjnej WF-Mag Mobile 2. Celem instalacji poszczególnych modułów WF-Mag Mobile 2 należy wybrać odpowiedni element i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 3

4 1.2. Instalacja aktualizacji! WF-Mag Mobile 2 będzie współpracował tylko i wyłącznie z WF-Mag dla Windows w tej samej wersji głównej (7.7x.x). Aktualizację systemu należy przeprowadzać razem z aktualizacją WF-Mag dla Windows. Kolejność aktualizacji należy wykonać w poszczególnych etapach: 1. Replikacja wszystkich dokumentów z urządzeń mobilnych 2. Replikacja wszystkich dokumentów z Konsoli zarządzającej do WF-Mag dla Windows 3. Wszystkie dokumenty na urządzeniach przenośnych i w Konsoli zarządzającej powinny otrzymać status poprawnej wysyłki, oznaczone czyli poprawnie zapisane w WF-Mag dla Windows. Dokumenty ze statusem oczekującym należy zaktualizować przez ręczną wysyłę i odbiór danych między bazami, za pomocą funkcji z menu Aplikacja -> Ustawienia integracji ->Wyślij i odbierz dane 4. Wykonanie archiwum bazy Mag WIN 5. Wykonanie archiwum bazy Konsoli zarządzającej 6. Rozłączenie w Konfiguratorze integracji powiązania: Baza Mag WIN i Baza Konsoli zarządzającej. Podczas rozłączania należy wyłączyć mechanizm śledzenia zmian, potwierdzając poniższy komunikat: 7. Odinstalowanie wszystkich komponentów mobilnych: Konsola zarządzająca, Konfigurator integracji, Serwer Mobilink, WF-Mag Mobile 2 dla PDA oraz dla Windows. 8. Instalacja wszystkich nowych komponentów dla nowej wersji. 9. Aktualizacja bazy Konsoli zarządzającej do nowej wersji 10. Ponowne połączenie w Konfiguratorze integracji baz danych WF-Mag dla Windows i Konsoli zarządzającej 11. Ponowna replikacja danych na urządzenia mobilne (może być konieczne ponownie wprowadzenie danych konfiguracyjnych na urządzeniu) 4

5 1.3. Konfiguracja systemu WF-Mag Mobile 2 Aby system WF-Mag Mobile 2 mógł pracować centrala Firmy musi być wyposażona w system WF-Mag dla Windows w najnowszej wersji, w wariancie BIZNES, PRESTIŻ lub PRESTIŻ PLUS Tworzenie bazy danych Konsoli zarządzającej Pierwszym krokiem po zainstalowaniu wszystkich komponentów systemu WF-Mag Mobile 2 jest utworzenie bazy danych Konsoli zarządzającej na serwerze SQL, na którym pracuje baza danych WF-Mag dla Windows. Bazę danych tworzymy wykorzystując (podobnie jak w przypadku WF-Mag dla Windows) Administratora baz danych. Administrator baz danych dostępny jest z Menu : Start Programy Asseco WAPRO WF-Mag Mobile 2 Konsola zarządzająca Administrator baz danych Domyślnie podpowiadana jest nazwa bazy danych: MAGMOBILE W Administratorze baz danych uzupełniamy również (tak jak w przypadku WF-Mag dla Windows) dane licencyjne Konfigurator integracji Po pomyślnym utworzeniu bazy danych Konsoli zarządzającej zamykamy Administratora baz danych i uruchamiamy aplikację Konfigurator integracji celem połączenia bazy WF-Mag dla Windows z bazą Konsoli zarządzającej. Konfigurator integracji dostępny jest z Menu: Start Programy Asseco WAPRO WF-Mag Mobile 2 Konfigurator integracji Po uruchomieniu Konfiguratora pokazuje się okno logowania z możliwością wpisania hasła dostępu. (przy pierwszym uruchomieniu hasło jest puste) Rysunek 5. Logowanie Po zaakceptowaniu otwiera się okno Konfiguratora integracji. 5

6 Rysunek 6. Konfigurator integracji Przechodzimy na zakładkę Bazy, gdzie przyciskiem Dodaj wybieramy serwer SQL oraz bazę danych WF-Mag dla Windows i bazę danych Konsoli zarządzającej. Rysunek 7. Konfigurator integracji wybór baz 6

7 W oknie tym możemy również ustalić czasy automatycznej integracji baz danych. Na rysunku widzimy wartości domyślne (zalecane). Minimalne czasy integracji to 5 minut. Pierwsze 2 procesy odpowiadają za wysyłanie danych z WF-Mag dla Windows do Konsoli zarządzającej. Kolejne 2 procesy odpowiadają za wysyłanie danych w przeciwną stronę. Możemy również ustawić czas czyszczenia danych tymczasowych (bardzo ważna operacja w przypadku dużych baz danych), oraz czas generowania raportów zamawianych przez pracowników mobilnych.! Ustawienie zbyt krótkich interwałów czasowych pomiędzy integracjami baz danych może doprowadzić do znacznego obciążenia serwera SQL, co może przełożyć się bezpośrednio na wydajność pracy systemu WF-Mag dla Windows. Przykładowo, jeśli ustawimy minimalne czasy integracji czyli 5 minut dokumenty wysłane z systemu mobilnego zostaną zapisane w WF-Mag dla Windows po 5 minutach od czasu wysłania z urządzenia mobilnego, podobnie aktualne dane o stanach magazynowych, cennikach, kontrahentach czy rozrachunkach będą gotowe do pobrania na urządzenie mobilne co 5 minut. Ostatnia zakładka to logi błędów Konfiguratora integracji (opcja dla serwisantów rozwiązania). Po poprawnym połączeniu baz danych możemy wrócić na zakładkę Status i uruchomić usługę automatycznej integracji danych. Rysunek 8. Konfigurator integracji uruchomienie usługi 7

8 ! Jeśli nie chcemy automatyzacji procesów integracyjnych, usługa może pozostać wyłączona a integrację będziemy mogli przeprowadzać ręcznie z poziomu Konsoli zarządzającej Konsola zarządzająca Po poprawnym połączeniu baz danych w Konfiguratorze integracji uruchamiamy Konsolę zarządzającą. Konsola dostępna jest z Menu: Start Programy Asseco WAPRO WF-Mag Mobile 2 Konsola zarządzająca Rozwijamy przycisk Opcje>> znajdujący się w prawym dolnym rogu i wybieramy serwer SQL na którym pracuje baza danych Konsoli zarządzającej MAGMOBILE. System domyślnie proponuje użytkownika stworzonego automatycznie o nazwie AdminMobile bez hasła. Dla tego domyślnego użytkownika możemy później wprowadzić dowolne hasło. Rysunek 9. Logowanie Konsola zarządzająca Po zalogowaniu się należy przeprowadzić pierwszą integrację danych z systemem WF- Mag dla Windows. W Konsoli zarządzającej wybieramy Menu : Aplikacja Ustawienia integracji. 8

9 Rysunek 10. Ustawienia integracji Następnie klikamy przycisk Pobierz dane: Rysunek 11. Pobierz dane W tym momencie następuje pierwsze (inicjujące) pobranie danych z systemu WF-Mag dla Windows. Proces ten może potrwać dłuższy czas w zależności od wielkości bazy danych i wydajności serwera. Po prawidłowym zakończeniu pierwszego procesu integracyjnego otrzymamy komunikat o konieczności wybrania Firmy w kontekście której chcemy pracować. Po zatwierdzeniu komunikatu pokaże się lista Firm pobranych z systemu WF-Mag dla Windows. 9

10 ! Aplikacja WF-Mag Mobile 2 może pracować tylko w obrębie jednej Firmy. Jeśli chcielibyśmy pracować w ramach innej Firmy musimy w Konsoli zarządzającej przełączyć się na wybraną Firmę. Należy jednak pamiętać, że sprawdzana będzie ilość licencji mobilnych w obrębie całej instalacji. Po wybraniu Firmy w Konsoli zarządzającej pozostaje tylko ustawić liczbę pracowników mobilnych (zmiana funkcji z centralnej na mobilną), wybrać magazyny i kasy, przypisać kontrahentów do pracownika, ustalić parametry pracy, numerację dokumentów i uprawnienia. Dokładny opis w dalszej części podręcznika Serwer synchronizacji Mobilink Kolejny krok to konfiguracja Serwera synchronizacji (replikacji) Mobilink. Konfiguracja Mobilinka dostępna jest z Menu: Start Programy Asseco WAPRO WF-Mag Mobile 2 Serwer Mobilink Mobilink pozwala połączyć bazę Konsoli zarządzającej MAGMOBILE z aplikacją mobilną na PDA. W tym celu wybieramy opcję dodaj serwer: Rysunek 12. Konfigurator Mobilink Podczas standardowej instalacji parametry do konfiguracji, które należy wskazać to serwer oraz baza danych Konsoli zarządzającej: 10

11 Rysunek 13. Konfigurator Mobilink podstawowe parametry Po wskazaniu serwera oraz bazy danych, możemy zapisać konfigurację, co skutkuje uruchomieniem serwera synchronizacji (replikacji) Mobilink. Poprawna konfiguracja jest potwierdzona komunikatem: Rysunek 14. Konfigurator Mobilink komunikat z poprawnym stworzeniem usługi. 11

12 1.4. WF-Mag Mobile 2 wersja dla PDA Po uruchomieniu serwera Mobilink przystępujemy do ostatniego kroku konfiguracji, mianowicie do uruchomienia aplikacji mobilnej i pobrania danych z Konsoli zarządzającej. Po zainstalowaniu aplikacji na PDA baza danych jest pusta i wymaga replikacji z bazą Konsoli zarządzającej. System automatycznie otwiera okno Konfiguracji gdzie wpisujemy dane Replikacji: Adres serwera synchronizacji Mobilink. Adres IP lub nazwa komputera na którym zainstalowany jest Mobilink. Aktywne połączenie. Rysunek 15. Konfiguracja Okno to służy do konfiguracji połączenia replikacyjnego. Kod pracownika - Identyfikator pracownika. Pole edytowalne w momencie, gdy na urządzeniu nie ma bazy danych. Identyfikator jest przydzielany z poziomu Konsoli zarządzającej Hasło hasło użytkownika systemu WF-Mag Czas oczekiwania czas oczekiwania na połączenie, po którym System zwraca komunikat o błędzie połączenia Adres serwera adres IP lub nazwa serwera synchronizacji Mobilink, adres IP lub nazwa komputera na którym zainstalowany jest serwer synchronizacji Mobilink Port numer portu określony w Konfiguratorze Mobilink Rodzaj połączenia - rodzaj połączenia urządzenia z telefonem / komputerem Zapisz zapisuje ustawienia i wraca do Menu Głównego Wróć porzuca zmiany i wraca do Menu Głównego Po wprowadzeniu poprawnych wartości zapisujemy konfiguracje i klikamy w drugą dostępna ikonę czyli w Replikację. 12

13 W tym oknie inicjujemy replikację, czyli wysyłamy dane z urządzenia mobilnego na serwer i pobieramy z serwera na urządzenie mobilne. W przypadku czystej bazy danych będziemy tylko pobierać dane. Rysunek 16. Replikacja Przed rozpoczęciem samego procesu replikacji (wysyłania / pobierania danych) uruchamiane jest połączenie wybrane w konfiguracji połączenia! W konfiguracji widoczne są tylko połączenia aktywne np. połączenie USB widoczne będzie dopiero po prawidłowym podłączeniu urządzenia do komputera stacjonarnego. Przykładowo jeśli zostało wybrane połączenie GPRS użytkownik może otrzymywać następujące komunikaty: otwieranie portu modemu, wybieranie numeru, nawiązywanie połączenia, połączenie nawiązane, logowanie, zalogowano, połączenie zestawione poprawnie, przekroczony limit czasu, próba ustanowienia połączenia nie powiodła się. Przyciski: Replikacja automatyczna W przypadku połączenia USB, które już jest nawiązane wybieramy właśnie ten przycisk. W przypadku połączenia GPRS następuje łączenie urządzenia z telefonem wykonywana jest replikacja i rozłączenie. Dzieje się tak w momencie kiedy urządzenie zostało poprawnie połączone z telefonem oraz konfiguracja połączenia replikacyjnego została przeprowadzona poprawnie. Wróć powrót do Menu Głównego Połącz łączy urządzenie z telefonem (w przypadku połączenia GPRS) 13

14 Replikuj rozpoczyna replikację Rozłącz rozłącza urządzenie z telefonem (w przypadku połączenia GPRS) Jeśli uzyskamy komunikat replikacja zakończona poprawnie - system WF-Mag Mobile 2 został poprawnie skonfigurowany i system jest gotowy do pracy WF-Mag Mobile 2 dla Windows Podczas pierwszego uruchomienia baza danych jest pusta i wymaga replikacji. W tym celu należy wprowadzić konfigurację. Niezbędne parametry to: Kod pracownika jest to Kod przydzielony użytkownikowi przez Konsolę zarządzającą z lokalizacji Kartoteki -> pracownicy. Pracownik przed użyciem musi mieć przydzieloną rolę mobilną. Hasło przydzielone oraz modyfikowane pracownikowi przez program WF-Mag. Hasło nie może być puste. Adres serwera w formie nazwy lub adresu IP serwera Mobilink. Port domyślnie Dodatkowo w konfiguracji jest określony czas oczekiwania w sekundach na odpowiedź od serwera. Przy dużych paczkach danych zalecane jest zwiększenie czasu oczekiwania. Rysunek 17. Konfiguracja replikacji 14

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo