2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta"

Transkrypt

1 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta

2 Pieniężny Pomiar Korzyści z Handlu Możesz kupić tyle benzyny ile chcesz, po cenie 2zł za litr. Jaka jest najwyższa cena, jaką zapłacisz za 1 litr benzyny? 2zł, by osiągnąć korzyści z wymiany W. W. Norton & Company, Inc. 2

3 Pieniężny Pomiar Korzyści z Handlu Trzy metody pomiaru korzyści z wymiany: Nadwyżka Konsumenta Zmiana Ekwiwalentna Zmiana Kompensacyjna Te wielkości są równe tylko przy określonych warunkach W. W. Norton & Company, Inc. 3

4 Pieniężny Ekwiwalent Przyrostu Użyteczności Benzyna sprzedawana jest tylko w karnistrach 1l. Niech r 1 oznacza cenę graniczną 1l benzyny. r 1 jest pieniężnym ekwiwalentem użyteczności krańcowej 1l benzyny. Itd. do n-tego l W. W. Norton & Company, Inc. 4

5 Pieniężny Ekwiwalent Przyrostu Użyteczności r r n - p G n oznacza zatem pieniężny ekwiwalent całkowitej zmiany użyteczności z zakupu n litrów benzyny po cenie $p G za litr W. W. Norton & Company, Inc. 5

6 Pieniężny Ekwiwalent Przyrostu Użyteczności Wykres r 1, r 2,, r n, od n to krzywa ceny granicznej. Pieniężny ekwiwalent przyrostu użyteczności z 1l paliwa $(r 1 - p G ) itd, aż r n - p G > W. W. Norton & Company, Inc. 6

7 Pieniężny Ekwiwalent Przyrostu ($) Res. Values r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 r Użyteczności Reservation Price Curve for Gasoline nadwyżka netto p G Gasoline (gallons) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 7

8 Pieniężny Ekwiwalent Przyrostu Użyteczności Oszacowanie krzywej ceny granicznej jest trudne. Aproksymację jej stanowi krzywa popytu konsumenta W. W. Norton & Company, Inc. 8

9 Nadwyżka Konsumenta Krzywa ceny granicznej obrazuje sekwencyjną wartość kolejnych jednostek dobra. Krzywa popytu przedstawia maksymalną cenę, jak mogłaby być zapłacona za q jednostek dobra zakupionych jednocześnie W. W. Norton & Company, Inc. 9

10 Nadwyżka Konsumenta Różnica pomiędzy krzywą ceny granicznej a krzywą popytu wynika z efektu dochodowego. Dla quasi-liniowej funkcji użyteczności nie ma efektu dochodowego a nadwyżka konsumenta obrazuje użyteczność z konsumpcji W. W. Norton & Company, Inc. 10

11 Nadwyżka Konsumenta p 1 Krzywa popytu p 1 ' CS x 1 ' x 1 * 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 11

12 Nadwyżka Konsumenta Nadwyżka konsumenta dokładnie przedstawia pieniężny zysk z użyteczności osiągniętej z tytułu konsumpcji dobra 1, gdy funkcja użyteczności konsumenta jest quasiliniowa dla dobra 2. W innych przypadkach nadwyżka jest przybliżeniem W. W. Norton & Company, Inc. 12

13 Nadwyżka Konsumenta Zmiana całkowitej użyteczności konsumenta wynikająca ze zmiany p 1 to w przybliżeniu zmiana w nadwyżce konsumenta W. W. Norton & Company, Inc. 13

14 Nadwyżka Konsumenta p 1 p 1 (x 1 ), jest odwrotną funkcją popytu na dobro 1 p 1 ' x 1 ' x 1 * 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 14

15 Nadwyżka Konsumenta p 1 p 1 (x 1 ) p 1 ' Pierwotna CS x 1 ' x 1 * 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 15

16 Nadwyżka Konsumenta p 1 p 1 (x 1 ) p 1 " Nowa CS p 1 ' x 1 " x 1 ' x 1 * 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 16

17 Nadwyżka Konsumenta p 1 p 1 (x 1 ) p 1 " p 1 ' Spadek CS x 1 " x 1 ' x 1 * 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 17

18 Zmiana Kompensacyjna i Zmiana Ekwiwalentna Dwie inne miary zmiany użyteczności całkowitej wynikłe ze zmiany ceny to zmiana kompensacyjna i zmiana ekwiwalentna W. W. Norton & Company, Inc. 18

19 Zmiana Kompensacyjna p 1 rośnie. Ile pieniędzy musielibyśmy zaofiarować konsumentowi po zmianie ceny by jego sytuacja była tak samo dobra jak przed zmianą ceny? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 19

20 Zmiana Kompensacyjna x 2 p 1 =p 1 p 2 const. ' ' ' m = p x + p x x 2 ' u 1 x 1 ' x W. W. Norton & Company, Inc. 20

21 Zmiana Kompensacyjna x 2 x 2 " x 2 ' p 1 =p 1 p 1 =p 1 u 1 p 2 const. ' ' ' = p " 1x " 1 + p2x " 2 m = p x + p x x 1 " x 1 ' u 2 x W. W. Norton & Company, Inc. 21

22 Zmiana Kompensacyjna x 2 '" x 2 " x 2 x 2 ' p 1 =p 1 p 1 =p 1 p 2 const. ' ' ' = p " 1x " 1 + p2x " 2 m = p x + p x " '" '" 2 = p1x1 p2x2 u 1 m + u 2 x 1 " x 1 '" x 1 ' x W. W. Norton & Company, Inc. 22

23 Zmiana Kompensacyjna x 2 '" x 2 " x 2 x 2 ' p 1 =p 1 p 1 =p 1 p 2 const. ' ' ' = p " 1x " 1 + p2x " 2 m = p x + p x " '" '" 2 = p1x1 p2x2 u 1 m + u 2 CV = m 2 - m 1. x 1 " x 1 '" x 1 ' x W. W. Norton & Company, Inc. 23

24 Zmiana Ekwiwalentna p 1 rośnie. Ile pieniędzy trzeba by konsumentowi zabrać przed zmianą ceny, aby pozostawić go w położeniu równie dobrym, w jakim by się znalazł po zmianie ceny? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 24

25 Zmiana Ekwiwalentna x 2 p 1 =p 1 p 2 const. ' ' ' m = p x + p x x 2 ' u 1 x 1 ' x W. W. Norton & Company, Inc. 25

26 Zmiana Ekwiwalentna x 2 x 2 " x 2 ' p 1 =p 1 p 1 =p 1 u 1 p 2 const. ' ' ' = p " 1x " 1 + p2x " 2 m = p x + p x x 1 " x 1 ' u 2 x W. W. Norton & Company, Inc. 26

27 Zmiana Ekwiwalentna x 2 " x 2 ' x 2 '" x 2 p 1 =p 1 p 1 =p 1 u 1 p 2 const. ' ' ' = p " 1x " 1 + p2x " 2 ' '" '" 2 = m = p x + p x m p x p x u 2 x 1 " x 1 '" x 1 ' x W. W. Norton & Company, Inc. 27

28 Zmiana Ekwiwalentna x 2 " x 2 x 2 ' p 1 =p 1 p 1 =p 1 p 2 const. ' ' ' = p " 1x " 1 + p2x " 2 ' '" '" 2 = m = p x + p x m p x p x x 2 '" u 2 u 1 EV = m 1 - m 2. x 1 " x 1 '" x 1 ' x W. W. Norton & Company, Inc. 28

29 Nadwyżka Producenta Nadwyżka, którą osiągają dostawcy dóbr. Pole powierzchni nad krzywą W. W. Norton & Company, Inc. 29

30 Nadwyżka Producenta Cena produktu (p) p ' Koszt krańcowy y ' y (wielkość produkcji) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 30

31 Nadwyżka Producenta Cena produktu (p) Koszt krańcowy p ' Przychód = p ' y ' y ' y (wielkość produkcji) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 31

32 Nadwyżka Producenta Cena produktu (p) Przychód koszty zmienne= nadwyżka producenta Koszt krańcowy p ' y ' Zmienny koszt produkcji y jednostek jest to suma kosztów krańcowych. y (wielkość produkcji) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 32

33 Obliczanie Zysków i Strat Jak mierzyć nadwyżkę netto lub stratę spowodowaną interwencją na rynku, np. nałożenie podatku? Korzystając z nadwyżki konsumenta czy nadwyżki producenta W. W. Norton & Company, Inc. 33

34 Obliczanie Zysków i Strat Cena Równowaga wolnorynkowa. Podaż p 0 Popyt q 0 Q D, Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 34

35 Obliczanie Zysków i Strat Cena Równowaga wolnorynkowa i zysk z wymiany. Podaż CS p 0 PS Popyt q 0 Q D, Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 35

36 Obliczanie Zysków i Strat Cena Nadwyżka z wymiany q 1 -tej jednostki. Podaż Nadwyżka konsumenta p 0 CS PS Nadwyżka producenta Popyt q 1 q 0 Q D, Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 36

37 Obliczanie Zysków i Strat Cena Nadwyżka z wymiany q 1 do q 0 jednostek. Podaż Nadwyżka konsumenta p 0 CS PS Nadwyżka producenta Popyt q 1 q 0 Q D, Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 37

38 Cena Obliczanie Zysków i Strat p 0 CS PS Nadwyżka konsumenta Nadwyżka producenta Jakakolwiek regulacja ograniczająca wymianę, np. o jednostki q 1 do q 0 niszczy odpowiadającą nadwyżkę. Jest to koszt netto regulacji. q 1 q 0 Q D, Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 38

39 Obliczanie Zysków i Strat t Cena p b CS Przychód z podatku Np. stopa podatkowa w wysokości $t za jednostkę dobra. Strata netto p s PS q 1 q 0 Q D, Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 39

40 Obliczanie Zysków i Strat Cena p f CS Np. stopa podatkowa w wysokości $t za jednostkę dobra. Strata netto Np. cena minimalna p f PS q 1 q 0 Q D, Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 40

41 Obliczanie Zysków i Strat Cena CS Np. stopa podatkowa w wysokości $t za jednostkę dobra. Strata netto Np. cena minimalna p f, cena maksymalna p c p c PS q 1 q 0 Q D, Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 41

42 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Rynkowy

43 Od Popytu Indywidualnego do Rynkowego Niech gospodarka składa się z n konsumentów i = 1,,n. Funkcja popytu konsumenta i na dobro j jest postaci: x * ( p, p, m i ) j i W. W. Norton & Company, Inc. 2

44 Od Popytu Indywidualnego do Rynkowego Popyt rynkowy (gdy wszyscy konsumenci są cenobiorcami) jest postaci: X ( p, p, m,, m ) = x ( p, p, m ). j Jeśli konsumenci są tacy sami: gdzie M = nm. n n i= 1 * j i 1 2 X ( p, p, M) = n x ( p, p, m) j * 1 2 j 1 2 i 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 3

45 Od Popytu Indywidualnego do Rynkowego Zagregowany popyt jest sumą krzywych popytu pojedynczych konsumentów. Np. mamy dwóch konsumentów i = A,B W. W. Norton & Company, Inc. 4

46 Od Popytu Indywidualnego do Rynkowego p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 20 * p x1 A 15 1 * x1 B p 1 p 1 35 x Pozioma suma indywidualnych krzywych popytu. * A B 1 + x W. W. Norton & Company, Inc. 5

47 Elastyczność Elastyczność mierzy wrażliwość jednej zmiennej na inną. Elastyczność zmiennej X w odniesieniu do zmiennej Y: ε x, y % x = % y W. W. Norton & Company, Inc. 6

48 Przykłady: Elastyczność Cenowa elastyczność popytu Mieszana cenowa elastyczność popytu Dochodowa elastyczność popytu Cenowa elastyczność podaży 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 7

49 Cenowa Elastyczność Popytu * p ε i dxi X * = i, p i X * dp i i Niech p i = a - bx i. Wówczas X i = (a-p i )/b i dx dp * i i ε X p 1 =. Zatem, b = pi 1 = a p b b a * i, i ( ) / i pi p i W. W. Norton & Company, Inc. 8

50 p i a Cenowa Elastyczność Popytu p i = a - bx i * ε X p i p = 0 ε = 0 * = i, i a p p i ε = 0 a/b X i * 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 9

51 p i a a/2 Cenowa Elastyczność Popytu p i = a - bx i * ε X p * = i, i a p a a / 2 = ε = = 1 2 a a / 2 ε = 1 ε = 0 pi p i a/2b a/b X i * 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 10

52 p i a a/2 Cenowa Elastyczność Popytu p i = a - bx i * ε X p * = i, i a ε = a p = a ε = a a = ε = 1 ε = 0 pi p i a/2b a/b X i * 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 11

53 p i a a/2 Cenowa Elastyczność Popytu ε = p i = a - bx i * ε = 0 ε X p * = i, i a elastyczna (jednostkowa ε = 1 elastyczność) nieelastyczna pi p i a/2b a/b X i * 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 12

54 Elastyczność i Przychody Przychód producenta więc dr dp X * = ( p ) + pdx dp = X * (p) 1 + * = X ( p ) +. [ 1 ε ] * R( p) = p X ( p). * * p dx * X (p) dp 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 13

55 Elastyczność i Przychody dr [ ] dp X * = ( p ) 1 + ε jeśli ε = 1 to dr dp = 0 Zmiana ceny nie powoduje zmiany przychodu producenta W. W. Norton & Company, Inc. 14

56 Elastyczność i Przychody dr [ ] dp X * = ( p ) 1 + ε jeśli 1 < ε 0 to dr dp > 0 Wzrost ceny powoduje wzrost przychodu producenta W. W. Norton & Company, Inc. 15

57 Elastyczność i Przychody dr [ ] dp X * = ( p ) 1 + ε jeśli ε < 1 to dr dp < 0 Wzrost ceny powoduje spadek przychodu producenta W. W. Norton & Company, Inc. 16

58 Wnioski: Elastyczność i Przychody Nieelastyczny popyt: 1 < 0 wzrost ceny - wzrost przychodu producenta. Jednostkowa elastyczność; ε = 1 wzrost ceny brak zmiany przychodu producenta. Elastyczny popyt: ε < 1 wzrost ceny - spadek przychodu producenta. ε 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 17

59 Przychód Krańcowy a Cenowa Elastyczność Popytu Przychód krańcowy producenta to zmiana przychodu producenta wynikająca ze sprzedaży kolejnej jednostki dobra. dr( q) MR( q) =. dq 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 18

60 Przychód Krańcowy a Cenowa Elastyczność Popytu p(q) funkcja popytu obrazuje cenę po jakiej producent może sprzedać q jednostek produktu: R( q) = p( q) q więc dr q dp q MR ( q ) ( ) ( ) = = dq dq q + p ( q ) = p( q) 1 + q p( q) dp( q). dq 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 19

61 Przychód Krańcowy a Cenowa Elastyczność Popytu MR( q) = p( q) 1+ q p( q) dp( q). dq i dq ε = dp p q więc MR( q) = p( q) ε 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 20

62 Przychód Krańcowy a Cenowa Elastyczność Popytu MR( q) = p( q) 1+ 1 ε Przychód krańcowy zależy od elastyczności cenowej popytu; 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 21

63 Przychód Krańcowy a Cenowa MR(q) Elastyczność Popytu = p(q) 1+ 1 ε - ε = 1 to MR( q) = < ε 0 to MR( q) < 0. - ε < 1 to MR( q) > W. W. Norton & Company, Inc. 22

64 Przychód Krańcowy a Cenowa Elastyczność Popytu ε = 1 to MR( q) = 0. Sprzedaż dodatkowej jednostki nie zmienia przychodu producenta. 1 < ε 0 to MR( q) < 0. Sprzedaż dodatkowej jednostki zmniejsza przychód producenta. ε < 1 to MR( q) > 0. Sprzedaż dodatkowej jednostki zwiększa przychód producenta 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 23

65 Przychód Krańcowy a Cenowa Elastyczność Popytu Niech, funkcja popytu będzie liniowa: p( q) = a bq. To R( q) = p( q) q = ( a bq) q i MR( q) = a 2bq W. W. Norton & Company, Inc. 24

66 Przychód Krańcowy a Cenowa p Elastyczność Popytu a p( q) = a bq a/2b a/b q MR( q) = a 2bq 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 25

67 p a Przychód Krańcowy a Cenowa Elastyczność Popytu MR( q) = a 2bq p( q) = a bq $ R(q) a/2b a/b q a/2b a/b 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 26 q

68 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Równowaga

69 p p* Równowaga Rynkowa Popyt rynkowy Podaż rynkowa q=s(p) D(p*) = S(p*); rynek jest w równowadze. q=d(p) q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 2

70 p p p* Równowaga Rynkowa Popyt rynkowy Podaż rynkowa q=s(p) D(p ) < S(p ); nadwyżka produktu q=d(p) D(p ) S(p ) D(p), S(p) Cena rynkowa musi spaść do p* W. W. Norton & Company, Inc. 3

71 p p* p Równowaga Rynkowa Popyt rynkowy Podaż rynkowa q=s(p) D(p ) > S(p ); niedobór produktu q=d(p) S(p ) D(p ) D(p), S(p) Cena rynkowa musi wzrosnąć do p* W. W. Norton & Company, Inc. 4

72 Równowaga Rynkowa Dwa przypadki szczególne: stała wielkość podaży nieskończenie elastyczna krzywa podaży 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 5

73 p Równowaga Rynkowa Popyt rynkowy Stała wielkość podaży, niezależna od ceny. p* q* q 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 6

74 p Równowaga Rynkowa Popyt rynkowy Nieskończenie elastyczna krzywa podaży. p* q* q 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 7

75 Podatki Podatki od ilości i podatki od wartości. Podatek nałożony na producenta. Podatek nałożony na konsumenta W. W. Norton & Company, Inc. 8

76 Podatki Jaki jest wpływ podatków na równowagę rynkową? Jak wpływają na cenę? Jak wpływają na ilość? Kto płaci podatek? Czy i jak zmieniają się korzyści z handlu? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 9

77 Podatki Podatek powoduje, iż cena płacona przez konsumenta p b jest wyższa od tej otrzymywanej przez producenta p s. p p = t b s 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 10

78 Podatki p p = t i D( p ) = S( p ) b s Opisują równowagę rynkową (bez względu na kogo nałożony jest podatek). b s 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 11

79 p Podatek a Równowaga Popyt rynkowy Podaż rynkowa Brak podatku p* q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 12

80 p p* Podatek a Równowaga Popyt rynkowy $t Podaż rynkowa Podatek $t wpływa na krzywą podaży. q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 13

81 p p b p* Podatek a Równowaga Popyt rynkowy q t q* $t Podaż rynkowa Podatek $t wpływa na krzywą podaży, podnosi cenę płaconą przez konsumenta i zmniejsza ilość w równowadze. D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 14

82 p p b p* p s Podatek a Równowaga Popyt rynkowy q t q* $t Podaż rynkowa Podatek $t wpływa na krzywą podaży, podnosi cenę płaconą przez konsumenta i zmniejsza ilość w równowadze. D(p), S(p) Producent otrzymuje p s = p b - t W. W. Norton & Company, Inc. 15

83 p Podatek a Równowaga Popyt rynkowy Podaż rynkowa Brak podatku p* q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 16

84 p Podatek a Równowaga Popyt rynkowy Podaż rynkowa Podatek $t wpływa na krzywą popytu. p* $t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 17

85 p p* p s Podatek a Równowaga Popyt rynkowy q t q* $t Podaż rynkowa Podatek $t wpływa na krzywą popytu, obniża cenę otrzymywaną przez producenta i zmniejsza ilość w równowadze. D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 18

86 p p b p* p s Podatek a Równowaga Popyt rynkowy q t q* $t Podaż rynkowa Podatek $t wpływa na krzywą popytu, obniża cenę otrzymywaną przez producenta i zmniejsza ilość w równowadze. D(p), S(p) Konsument płaci p b = p s + t W. W. Norton & Company, Inc. 19

87 p p b p* p s Podatek a Równowaga Popyt rynkowy $t $t Podaż rynkowa Podatek nałożony na konsumenta lub producenta ma taki sam wpływ na równowagę rynkową. Kto płaci podatek? q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 20

88 p p b p* p s Podatek a Równowaga Popyt Podaż rynkowy rynkowa Podatek płacony przez konsumentów Podatek płacony przez producentów q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 21

89 Podatek a Elastyczność Wysokość obciążenia podatkiem zależy od elastyczności cenowej popytu i podaży W. W. Norton & Company, Inc. 22

90 p p b p* p s Podatek a Elastyczność Popyt rynkowy $t Podaż rynkowa Wraz ze spadkiem elastyczności cenowej popytu obciążenie podatkiem dotyczy bardziej konsumentów. q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 23

91 p p b p* p s Podatek a Elastyczność Popyt rynkowy $t Podaż rynkowa Wraz ze spadkiem elastyczności cenowej popytu obciążenie podatkiem dotyczy bardziej konsumentów. q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 24

92 p p b p s = p* Podatek a Elastyczność Popyt rynkowy $t Podaż rynkowa Wraz ze spadkiem elastyczności cenowej popytu obciążenie podatkiem dotyczy bardziej konsumentów. q t = q* D(p), S(p) Gdy ε D = 0, konsumenci płacą całą wysokość podatku, nawet jeśli jest on nałożony na producentów W. W. Norton & Company, Inc. 25

93 Podatek a Elastyczność Obciążenie producentów podatkiem rośnie wraz ze spadkiem elastyczności cenowej podaży lub ze wzrostem elastyczności cenowej popytu W. W. Norton & Company, Inc. 26

94 Strata Społeczna a Elastyczność Podatek nałożony na wolnokonkurencyjnym rynku zmniejsza ilość równowagi a tym samym korzyści z wymiany (sumę nadwyżek producenta i konsumenta). Zmniejszenie całkowitej nadwyżki to czysta strata społeczna (bezużyteczny efekt opodatkowania, strata dobrobytu społecznego) W. W. Norton & Company, Inc. 27

95 Strata Społeczna a Elastyczność p p* Popyt rynkowy Podaż rynkowa Brak podatku q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 28

96 Strata Społeczna a Elastyczność p Popyt rynkowy Podaż rynkowa p* CS PS Brak podatku q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 29

97 Strata Społeczna a Elastyczność p p b p* p s Popyt rynkowy CS PS $t Podaż rynkowa Podatek zmniejsza CS i PS. q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 30

98 Strata Społeczna a Elastyczność p p b p* p s Popyt rynkowy CS Podatek PS q t q* $t Podaż rynkowa Podatek zmniejsza CS i PS, część nadwyżki wpływa do rządu = kwota podatku. D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 31

99 Strata Społeczna a Elastyczność p Popyt rynkowy p b CS p* Podatek p s PS $t Podaż rynkowa Podatek zmniejsza CS i PS, część nadwyżki wpływa do rządu. q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 32

100 Strata Społeczna a Elastyczność p p b p* p s Popyt rynkowy CS Tax PS $t Podaż rynkowa Podatek zmniejsza CS i PS, część nadwyżki wpływa do rządu. q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 33

101 Strata Społeczna a Elastyczność p p b p* p s Popyt rynkowy CS Tax PS $t Podaż rynkowa Podatek zmniejsza CS i PS, część nadwyżki wpływa do rządu i zmniejsza całkowitą nadwyżkę. q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 34

102 Strata Społeczna a Elastyczność p Popyt rynkowy Podaż rynkowa p b p* p s CS Tax PS $t Strata netto q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 35

103 Strata Społeczna a Elastyczność p p b p* p s Popyt rynkowy $t Podaż rynkowa Strata netto maleje wraz ze spadkiem elastyczności cenowej popytu. q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 36

104 Strata Społeczna a Elastyczność p p b p* p s Popyt rynkowy $t Podaż rynkowa Strata netto maleje wraz ze spadkiem elastyczności cenowej popytu. q t q* D(p), S(p) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 37

105 Strata Społeczna a Elastyczność p p b p s = p* Popyt rynkowy $t Podaż rynkowa Strata netto maleje wraz ze spadkiem elastyczności cenowej popytu. q t = q* D(p), S(p) Gdy ε D = 0, podatek nie generuje straty netto W. W. Norton & Company, Inc. 38

106 Strata Społeczna a Elastyczność Strata netto wynikła z podatku rośnie wraz ze wzrostem elastyczności cenowej popytu lub podaży. Jeśli ε D = 0 lub ε S = 0 to strata netto wynosi W. W. Norton & Company, Inc. 39

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Wykład 9

Mikroekonomia Wykład 9 Mikroekonomia Wykład 9 Efekty zewnętrzne Przez długie lata ekonomiści mieli problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem efektów zewnętrznych, które oddziaływały na inne podmioty gospodarcze przez powodowanie

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA I FORMY RYNKU CZĘŚĆ 1. Konkurencja doskonała i monopol - dwa skrajne przypadki struktury rynku

MIKROEKONOMIA I FORMY RYNKU CZĘŚĆ 1. Konkurencja doskonała i monopol - dwa skrajne przypadki struktury rynku Dr hab. Ewa Freyberg Profesor w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Światowej MIKROEKONOMIA I Wykład 4 1 FORMY RYNKU CZĘŚĆ 1 Konkurencja doskonała i monopol - dwa skrajne przypadki struktury rynku

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INTERWENCJI RZĄDU NA RYNKU

NARZĘDZIA INTERWENCJI RZĄDU NA RYNKU NARZĘZIA INTERWENCJI RZĄU NA RYNKU Ze względu na bezduszność mechanizmu rynkowego programy wspierające redystrybucję dochodu i korygujące ceny szczególnie w rolnictwie - są powszechnie stosowane w świecie.

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Liczba szkód w każdym z trzech kolejnych lat dla pewnego ubezpieczonego ma rozkład równomierny:

Zadanie 1. Liczba szkód w każdym z trzech kolejnych lat dla pewnego ubezpieczonego ma rozkład równomierny: Matematyka ubezpieczeń majątkowych 5.2.2008 r. Zadanie. Liczba szkód w każdym z trzech kolejnych lat dla pewnego ubezpieczonego ma rozkład równomierny: Pr ( N = k) = 0 dla k = 0,, K, 9. Liczby szkód w

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA I DOCHODOWA

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA I DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ CENOWA I DOCHODOWA Zadanie 1 Dane są wielkości zapotrzebowania na pracownicze przejazdy busami do nowej fabryki Dell a pod Łodzią. Pojawiają się rodzinne firmy, z których każda operuje jednym

Bardziej szczegółowo

Moduł IV. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu

Moduł IV. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu Moduł IV. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu Spis treści: Wstęp... 2 1. Klasyfikacja struktur rynku... 2 2. Kształtowanie się utargu całkowitego, przeciętnego i krańcowego...

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Model Ricardo

Temat 1: Model Ricardo Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNEUW Temat : Model Ricardo Zadanie Tabela przedstawia produktywność pracy w produkcji dwóch dóbr w kraju i zagranicą. Kraj Zagranica Masło(kg/godz.) 5 Płótno(m/godz.)

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia B.8-9. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia B.8-9. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia B.8-9 Mikołaj Czajkowski Przechwycić nadwyżkę konsumenta Monopolista zna funkcję popytu rynku Jeśli ustala jednolitą cenę maksymalizującą zysk (MC = MR) to: Niektórzy konsumenci skłonni zapłacić

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości Edycja XI Eliminacje centralne, 7 kwietnia 2016 r. Test

Olimpiada Przedsiębiorczości Edycja XI Eliminacje centralne, 7 kwietnia 2016 r. Test Olimpiada Przedsiębiorczości Edycja XI Eliminacje centralne, 7 kwietnia 2016 r. Test 1. (1 pkt) Scharakteryzuj jeden z wybranych typów osobowości wg Hipokratesa. 2. (1 pkt) Wymień 1 technikę wykorzystywaną

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Surowiec Zużycie surowca Zapas A B C D S 1 0,5 0,4 0,4 0,2 2000 S 2 0,4 0,2 0 0,5 2800 Ceny 10 14 8 11 x

Surowiec Zużycie surowca Zapas A B C D S 1 0,5 0,4 0,4 0,2 2000 S 2 0,4 0,2 0 0,5 2800 Ceny 10 14 8 11 x Przykład: Przedsiębiorstwo może produkować cztery wyroby A, B, C, i D. Ograniczeniami są zasoby dwóch surowców S 1 oraz S 2. Zużycie surowca na jednostkę produkcji każdego z wyrobów (w kg), zapas surowca

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 7 2 5 1 9 9 5 423326561529844179ac48f948c CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. WARSZAWSKA 9A 73-0 STARGARD SZCZECIŃSKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydatków publicznych w obszarze wsparcia rodzin o niskich dochodach

Przegląd wydatków publicznych w obszarze wsparcia rodzin o niskich dochodach Przegląd wydatków publicznych w obszarze wsparcia rodzin o niskich dochodach Wnioski i rekomendacje Warszawa, listopad 2015 r. Wprowadzenie Głównym celem przeglądu wydatków publicznych w obszarze wsparcia

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń majątkowych 12.10.2002 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych 12.10.2002 r. Matematya ubezpieczeń majątowych.0.00 r. Zadanie. W pewnym portfelu ryzy ubezpieczycielowi udaje się reompensować sobie jedną trzecią wartości pierwotnie wypłaconych odszodowań w formie regresów. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE Za cznik do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka z dnia 15.01.2013 REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M.

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A.

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe w PGE Domu Maklerskim S.A. I. Informacje ogólne Inwestycje w instrumenty

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

ASD - ćwiczenia III. Dowodzenie poprawności programów iteracyjnych. Nieformalnie o poprawności programów:

ASD - ćwiczenia III. Dowodzenie poprawności programów iteracyjnych. Nieformalnie o poprawności programów: ASD - ćwiczenia III Dowodzenie poprawności programów iteracyjnych Nieformalnie o poprawności programów: poprawność częściowa jeżeli program zakończy działanie dla danych wejściowych spełniających założony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

spektroskopia UV Vis (cz. 2)

spektroskopia UV Vis (cz. 2) spektroskopia UV Vis (cz. 2) spektroskopia UV-Vis dlaczego? wiele związków organicznych posiada chromofory, które absorbują w zakresie UV duża czułość: zastosowanie w badaniach kinetyki reakcji spektroskop

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły?

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Pytanie W styczniu 2009 r. wystawiliśmy fakturę korygującą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji Jak dowieść, że woda ma wzór H 2 O? Na podstawie pracy uczniów pod opieką Tomasza

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ. KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych)

ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ. KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych) ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych) Zadanie 1 Zapytano 180 osób (w tym 120 mężczyzn) o to czy rozpoczynają dzień od wypicia kawy czy też może preferują herbatę.

Bardziej szczegółowo

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE?

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Przemysł i Handel Naftowy 2012 1 Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Moderator: red. Beata Pustuła Uczestnicy (kolejność alfabetyczna): 1. Bogdan Kucharski,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz Siewierz, dnia 23.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402 e-mail: siewierz@siewierz.pl

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

x = (x 1, x 2,..., x n ), p = (p 1, p 2,..., p n )

x = (x 1, x 2,..., x n ), p = (p 1, p 2,..., p n ) *** Elementy teorii popytu *** II. Funkcja popytu konsumenta x = (x 1, x 2,..., x n ), p = (p 1, p 2,..., p n ) p, x = p 1 x 1 + p 2 x 2 + + p n x n cena koszyka x Zbiór wszystkich koszyków, na jakie sta

Bardziej szczegółowo

Wpływ taryf celnych na handel

Wpływ taryf celnych na handel Teoria unii celnej TEORIA UNII CELNEJ podstawowe zasady teorii handlu międzynarodowego, efekty krótkookresowe (statyczne) efekty długookresowe (dynamiczne) dr Adam A. Ambroziak dr hab. Adam A. Ambroziak,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I sem. I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30h

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wzajemne oddziaływanie rynków. Autor: The National Council on Economic Education

Wzajemne oddziaływanie rynków. Autor: The National Council on Economic Education Wzajemne oddziaływanie rynków Autor: The National Council on Economic Education Wprowadzenie Analizę podaży i popytu wykorzystuje się najczęściej, aby zobrazować wpływ zmian rynkowych na cenę równowagi

Bardziej szczegółowo