I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok"

Transkrypt

1

2 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok Szczecin, listopad 2012 r.

3

4 Przedmowa Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia Publicznego, Oddział Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia przekazuje Państwu kolejną edycję Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego. Informator stanowi podstawową, zbiorczą publikację prezentującą informacje o sytuacji w ochronie zdrowia województwa w 2011 roku. Źródłem informacji do opracowania tablic są sprawozdania sporządzane przez publiczne i niepubliczne podmioty wykonujące działalność leczniczą, a także prywatne praktyki. W 2011 roku badaniami statystycznymi w zakresie pracującego personelu medycznego i działalności szpitali ogólnych zostały objęte również jednostki ochrony zdrowia podległe resortowi obrony narodowej. Prezentowane dane w zakresie ochrony zdrowia nie obejmują natomiast informacji dotyczących służby zdrowia w zakładach karnych i informacji o jednostkach służby zdrowia podległych resortowi spraw wewnętrznych. W gromadzeniu i opracowywaniu niektórych materiałów brały udział jednostki: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Stacje Pogotowia Ratunkowego. Dane dotyczące demografii pochodzą z Urzędu Statystycznego w Szczecinie, a dane odnośnie gruźlicy i chorób płuc przekazał Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. Informator składa się z pięciu działów, w których przedstawiono wybrane informacje o sytuacji demograficznej i zdrowotnej województwa, kadrze medycznej i działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dane publikowane w informatorze przedstawiono na poziomie powiatów. Oddając do Państwa rąk Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego dziękuję wszystkim osobom i podmiotom za współpracę przy przeprowadzaniu badań statystycznych oraz za uwagi i wnioski, które pozwolą na wzbogacenie formy i treści kolejnych edycji. Mariola Cieśla Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego

5

6 5 S P I S T A B L I C DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I ZDROWOTNA Ludność według powiatów stan w dniu r Ludność według grup wiekowych w 2010 r Ruch naturalny według powiatów w 2011 r Ruch naturalny na 1000 ludności Przeciętne trwanie życia w latach Zgony według płci w powiatach w 2010 r. liczby bezwzględne i wskaźnik na 1000 ludności Zgony według przyczyn w powiatach w 2010 r. liczby bezwzględne Zgony według przyczyn w powiatach w 2010 r. wskaźnik na 10 tys. ludności Wybrane przyczyny zgonów według płci w powiatach w 2010 r Zgony według przyczyn i płci w 2010 r Główne przyczyny zgonów w 2010 r. mężczyźni, kobiety Zgony niemowląt według przyczyn w 2010 r Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych Zgony na nowotwory złośliwe w 2010 r. według powiatów Zgony na nowotwory złośliwe według przyczyn w powiatach w 2010 r. liczby bezwzględne Zgony na nowotwory złośliwe według przyczyn w powiatach w 2010 r. wskaźnik na 100 tys. ludności Zgony na nowotwory złośliwe w 2010 r. według przyczyn i płci Wybrane przyczyny zgonów na nowotwory złośliwe w 2010 r Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2009 r. według powiatów Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2009 r. według umiejscowienia i płci Zachorowania na wybrane choroby zakaźne Zachorowania na choroby weneryczne Chorzy zarejestrowani na gruźlicę Nowe zachorowania na gruźlicę Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w 2011 r. (bez uzależnień) Wskaźniki dotyczące leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w 2011 r. (bez uzależnień) Leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych w 2011 r Wskaźniki dotyczące leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych w 2011 r Leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w 2011 r Wskaźniki dotyczące leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w 2011 r. 71 DZIAŁ II PERSONEL MEDYCZNY OCHRONY ZDROWIA Wybrany personel medyczny z wyższym wykształceniem Wybrany personel medyczny z wykształceniem średnim Pracujący lekarze według powiatów Pracujący lekarze według głównego miejsca pracy w powiatach Pracujący lekarze dentyści według powiatów Pracujący lekarze dentyści według głównego miejsca pracy w powiatach Pracujące pielęgniarki według powiatów Pracujące pielęgniarki według głównego miejsca pracy w powiatach Pracujące położne według powiatów Pracujące położne według głównego miejsca pracy w powiatach Pracujący personel medyczny w podstawowej opiece zdrowotnej Pracujący personel medyczny w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów Pracujący personel medyczny w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujący lekarze ogółem w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów Pracujący lekarze rodzinni w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów Pracujący lekarze pediatrzy w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów Pracujący lekarze o innej specjalności w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów Pracujące pielęgniarki ogółem w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów Pracujące pielęgniarki środowiskowo-rodzinne w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów Pracujące pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów Pracujące położne ogółem w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów Pracujące położne środowiskowe w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów Pracujący personel medyczny w poradniach specjalistycznych według powiatów Pracujący lekarze w poradniach specjalistycznych według powiatów 118

7 Pracujący lekarze dentyści w poradniach specjalistycznych według powiatów Personel działalności podstawowej w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej Pracujący personel w szpitalach ogólnych Pracujący lekarze w szpitalach ogólnych według powiatów Pracujące pielęgniarki w szpitalach ogólnych według powiatów Pracujące położne w szpitalach ogólnych według powiatów Liczba lekarzy i pielęgniarek w szpitalach ogólnych według oddziałów Pracujący personel w stacjonarnych podmiotach psychiatrycznych Pracujący personel w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej Liczba lekarzy i pielęgniarek w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej według powiatów Zatrudnienie specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych Zatrudnienie specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych według stopnia specjalizacji Zatrudnienie specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych według stopnia specjalizacji wskaźnik na 10 tys. ludności Specjalizacje uzyskane przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i magistrów 141 DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Jednostki ochrony zdrowia według powiatów Opieka lekarska nad dziećmi do lat 3 według powiatów Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży w 2011 r Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego w 2011 r. liczby bezwzględne Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego w 2011 r. wskaźnik na 10 tys. ludności Dane o stanie zdrowia osób dorosłych leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego w 2010 r. liczby bezwzględne Dane o stanie zdrowia osób dorosłych leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego w 2011 r. wskaźnik na 10 tys. ludności Osoby dorosłe leczone z powodu chorób układu krążenia w poradniach lecznictwa podstawowego według powiatów Osoby dorosłe leczone z powodu nowotworów w poradniach lecznictwa podstawowego według powiatów Osoby dorosłe leczone z powodu cukrzycy w poradniach lecznictwa podstawowego według powiatów Działalność poradni specjalistycznych Porady specjalistyczne według specjalności i powiatów Porady stomatologiczne według specjalności i powiatów Opieka profilaktyczna nad kobietą ciężarną według powiatów 172 DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Łóżka w szpitalach ogólnych według powiatów (razem ze szpitalami podległymi MON) Działalność szpitali ogólnych według powiatów Liczba inkubatorów w szpitalach ogólnych według powiatów Działalność oddziałów w szpitalach ogólnych w 2011 r. (bez oddziałów dziennych) Działalność oddziałów w szpitalach ogólnych według powiatów Opieka dzienna w szpitalach ogólnych według powiatów Opieka dzienna w szpitalach ogólnych według oddziałów Opieka dzienna według oddziałów i powiatów w szpitalach ogólnych Opieka dzienna w ramach przychodni specjalistycznych Opieka dzienna w ramach przychodni specjalistycznych według powiatów w 2011 r Działalność stacji dializ według powiatów w 2011 r Łóżka w stacjonarnych podmiotach psychiatrycznych według powiatów Działalność stacjonarnych podmiotów psychiatrycznych według powiatów Stacjonarne podmioty psychiatryczne według rodzaju w 2011 r Działalność stacjonarnych podmiotów psychiatrycznych według oddziałów w 2011 r Działalność stacjonarnych podmiotów psychiatrycznych według oddziałów i powiatów w 2011 r Łóżka w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej według powiatów Działalność stacjonarnych podmiotów opieki długoterminowej według powiatów Działalność stacjonarnych podmiotów opieki długoterminowej w 2011 r. według podmiotów/oddziałów 224

8 Działalność stacjonarnych podmiotów opieki długoterminowej według oddziałów i powiatów w 2011 r Lecznictwo uzdrowiskowe według powiatów w 2011 r Lecznictwo uzdrowiskowe według rodzaju placówek w 2011 r Sprzęt medyczny w poradniach specjalistycznych i szpitalach ogólnych według powiatów 229 DZIAŁ V POMOC DORAŹNA, KRWIODAWSTWO, APTEKI Miejsce stacjonowania pomocy doraźnej według powiatów Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego według powiatów liczby bezwzględne Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego według powiatów wskaźnik na 1 tysiąc ludności Stwierdzenia zgonu przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych według powiatów Stacje i punkty krwiodawstwa w 2011 r Apteki i punkty apteczne według powiatów 244 WYKAZ KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH W OCHRONIE ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 245 S P I S W Y K R E S Ó W DZIAŁ I 1 Ludność według grup wiekowych w 2010 r. % ogólnej liczby ludności 23 2 Przyrost naturalny według powiatów w 2011 r Przyrost naturalny na 1000 ludności w województwie na tle kraju 26 4 Przeciętne trwanie życia w latach województwo zachodniopomorskie 28 5 Przeciętne trwanie życia w latach Polska 28 6 Zgony według płci w powiatach w 2010 r. wskaźnik na 1000 ludności 30 7 Zgony według płci w latach Struktura zgonów według przyczyn w 2010 r. udział procentowy 33 9 Zgony według wybranych przyczyn w powiatach w 2010 r. wskaźnik na 10 tys. ludności Główne przyczyny zgonów w 2010 r. mężczyźni, kobiety Struktura zgonów niemowląt według przyczyn w 2010 r. udział procentowy w ogólnej liczbie zgonów niemowląt Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych w województwie na tle kraju w latach Zgony na nowotwory złośliwe według powiatów w 2010 r. wskaźnik na 100 tys. ludności Struktura zgonów na nowotwory złośliwe w 2010 r Wybrane przyczyny zgonów na nowotwory złośliwe w 2010 r.- udział procentowy mężczyźni, kobiety Zachorowania na nowotwory złośliwe według powiatów w 2009 r. wskaźnik na 100 tys. ludności Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w 2011 r. wskaźnik na 100 tys. ludności Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w latach liczby bezwzględne Leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych w latach liczby bezwzględne Leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w latach liczby bezwzględne 70 DZIAŁ II 1 Pracujący lekarze według powiatów wskaźnik na 10 tys. ludności 84 2 Pracujący lekarze według głównego miejsca pracy wskaźnik na 10 tys. ludności 86 3 Pracujący lekarze dentyści według powiatów wskaźnik na 10 tys. ludności 88 4 Pracujący lekarze dentyści według głównego miejsca pracy wskaźnik na 10 tys. ludności 90 5 Pracujące pielęgniarki według powiatów wskaźnik na 10 tys. ludności 92 6 Pracujące pielęgniarki według głównego miejsca pracy wskaźnik na 10 tys. ludności 94 7 Pracujące położne według powiatów wskaźnik na 10 tys. ludności 96 8 Pracujące położne według głównego miejsca pracy wskaźnik na 10 tys. ludności 98 9 Pracujący lekarze ogółem w podstawowej opiece zdrowotnej wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujące pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujące położne w podstawowej opiece zdrowotnej wskaźnik na 10 tys. ludności 104

9 8 12 Struktura pracujących lekarzy według specjalności w podstawowej opiece zdrowotnej w procentach Pracujący lekarze w poradniach specjalistycznych wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujący lekarze dentyści w poradniach specjalistycznych wskaźnik na 10 tys. ludności 117 DZIAŁ III 1 Wskaźnik porad lekarskich udzielonych dzieciom zdrowym do 4-go tygodnia życia według powiatów Odsetek dzieci i młodzieży zbadanych w ramach profilaktycznych badań lekarskich w 2011 r Wskaźniki leczonych na 10 tys. ludności w wieku 0 18 lat według rozpoznania w 2011 r Wskaźnik leczonych na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej według rozpoznania w 2011 r Wskaźnik leczonych z powodu chorób układu krążenia na 10 tys. ludności według powiatów Wskaźnik leczonych z powodu nowotworów na 10 tys. ludności według powiatów Wskaźnik leczonych z powodu cukrzycy na 10 tys. ludności według powiatów Liczba porad specjalistycznych na 1 mieszkańca według powiatów Liczba porad stomatologicznych na 1 mieszkańca według powiatów Wskaźnik wczesnego objęcia opieką kobiet ciężarnych według powiatów 173 DZIAŁ IV 1 Liczba łóżek na 10 tys. ludności według powiatów (razem ze szpitalami podległymi MON) Wykorzystanie łóżek w procentach według powiatów (razem ze szpitalami podległymi MON) Wskaźnik wykorzystania łóżek w procentach według oddziałów Wskaźnik wykorzystania łóżek na oddziałach wewnętrznych (4000) według powiatów w procentach w 2011 r Wskaźnik wykorzystania łóżek na oddziałach pediatrycznych (4401, 4405) według powiatów w procentach w 2011 r Wskaźnik wykorzystania łóżek na oddziałach ginekologiczno-położniczych (4450, 4452, 4456) według powiatów w procentach w 2011 r Wskaźnik wykorzystania łóżek na oddziałach chirurgicznych ogólnych (4500, 4501, 4504) według powiatów w procentach w 2011 r Struktura łóżek wybranych oddziałów w szpitalach ogólnych w 2011r Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. ludności według rodzaju podmiotów psychiatrycznych Wskaźnik wykorzystania łóżek według oddziałów w procentach w 2011 r. 218 DZIAŁ V 1 Liczba ludności przypadająca na jeden zespół ratownictwa medycznego według powiatów w tysiącach Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego według powiatów wskaźnik na 1 tys. ludności Procentowy udział stwierdzenia zgonów przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych do ogólnej liczby interwencji według powiatów 242

10 DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I ZDROWOTNA

11

12 11 Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski. Obejmuje 21 powiatów, w tym 3 grodzkie i 18 ziemskich. W województwie znajdują się 63 miasta, w tym 3 miasta na prawach powiatu. Jest to piąty, co do wielkości region Polski, o powierzchni 22,9 tys. km 2 i jedenasty pod względem liczby mieszkańców. Stolicą województwa jest Szczecin. W związku z tym, że dane statystyczne dotyczące liczby ludności w 2011 dostępne będą po opracowaniu przez GUS wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w IV kwartale 2012 r. do obliczania wskaźników za 2011 rok posłużono się danymi demograficznymi za 2010 rok. Z tego samego powodu sytuacja demograficzna odnośnie liczby ludności według powiatów i grup wiekowych została przedstawiona za rok W dniu 31 grudnia 2010 r. na obszarze województwa zachodniopomorskiego zamieszkiwało osób (4,4 % ludności Polski). Liczba mężczyzn wynosiła , a liczba kobiet wynosiła Populacja mężczyzn wynosiła 48,5% ogółu ludności województwa, natomiast populacja kobiet wynosiła 51,5%. W 2010 roku udział procentowy kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie ludności był taki sam jak w roku poprzednim. Liczba mieszkańców miast była większa niż liczba mieszkańców wsi. Wielkości te wynosiły odpowiednio: mieszkańców w miastach, co stanowiło 68,8% ogólnej liczby mieszkańców województwa oraz mieszkańców wsi 31,2 % mieszkańców województwa. Największą liczbę mieszkańców wśród powiatów i miast na prawach powiatu miały: miasto Szczecin

13 12 pow. stargardzki miasto Koszalin pow. gryfiński pow. goleniowski Najmniejszą liczbę mieszkańców wśród powiatów i miast na prawach powiatu miały: pow. łobeski pow. pyrzycki miasto Świnoujście pow. kamieński pow. białogardzki Struktura ludności według grup wiekowych w 2010 r. była zbliżona do struktury z roku Odnotowano nieznaczny spadek udziału procentowego w ogólnej liczbie ludności zarówno osób w wieku przedprodukcyjnym (o 0,3%), jak i w wieku produkcyjnym (o 0,1%), natomiast udział procentowy osób w wieku poprodukcyjnym nieznacznie wzrósł (o 0,4%). W sytuacji demograficznej województwa w 2011 roku odnotowano spadek wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 ludności (o 0,6) i wskaźnika urodzeń żywych na 1000 ludności (o 0,7) oraz spadek wskaźnika zgonów na 1000 ludności (o 0,2). Wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego odnotowano tylko w powiecie świdwińskim i wałeckim (o 0,5) oraz w mieście Koszalinie (o 0,3), a w pozostałych powiatach odnotowano spadek. Największy spadek wskaźnika przyrostu naturalnego wystąpił w powiecie białogardzkim (o 1,7), polickim (o 1,4) oraz gryfickim (o 1,2). Ujemny przyrost naturalny odnotowano w mieście Szczecinie i mieście Świnoujściu oraz w powiatach: choszczeńskim, gryfickim, kamieńskim, łobeskim, szczecineckim, świdwińskim. Przeciętne trwanie życia w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku było dłuższe o 8,8 roku u kobiet niż u mężczyzn. Różnice w długości życia kobiet i mężczyzn odnotowano zarówno w naszym województwie, jak i w kraju. W 2010 roku w województwie kobiety żyły średnio 80,1 lat (w kraju 80,6), natomiast mężczyźni żyli 71,3 lata (w kraju 72,1). W województwie u kobiet odnotowano wydłużenie życia (o 0,6 roku), natomiast u mężczyzn (o 0,3 roku). Przeciętne trwanie życia wydłuża się i następuje stopniowe starzenie się społeczeństwa. W 2010 roku w województwie zanotowano zgonów, to jest o 158 zgonów więcej niż w roku poprzednim. Z ogólnej liczby zgonów na mężczyzn przypadało zgony (o 50 więcej niż w roku 2009), a na kobiety zgonów (o 108 więcej niż w roku 2009). Analizując zgony według płci osób zmarłych stwierdzamy, iż znacznie

14 13 więcej umiera mężczyzn niż kobiet. W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku wskaźnik zgonów ogółem na 1000 ludności wynosił 9,8; dla mężczyzn 10,9, natomiast dla kobiet 8,7. W porównaniu z rokiem 2009 wskaźnik ten dla mężczyzn nie uległ zmianie, a dla kobiet zwiększył się o 0,2. Najwyższy wskaźnik zgonów na 1000 ludności w 2010 roku wśród powiatów i miast na prawach powiatu miały: powiat świdwiński - 11,8 powiat łobeski - 10,7 powiat gryficki i szczecinecki - 10,4 powiat choszczeński - 10,3 powiat drawski, kamieński i m. Szczecin - 10,2 Najniższy wskaźnik zgonów na 1000 ludności w 2010 roku wśród powiatów i miast na prawach powiatu miały: powiat policki - 6,2 miasto Koszalin - 8,7 powiat kołobrzeski - 8,9 powiat goleniowski i stargardzki - 9,3 powiat sławieński - 9,5 Głównymi przyczynami zgonów w 2010 roku były choroby układu krążenia, nowotwory i zewnętrzne przyczyny zgonów (urazy, upadki, wypadki, zatrucia, samobójstwa i zabójstwa). W grupie głównych przyczyn zgonów znalazły się również objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych. Rozpatrując strukturę przyczyn zgonów stwierdzamy, iż najwyższy odsetek (44,8%) stanowiły zgony z powodu chorób układu krążenia. W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku z tego powodu zmarło osób (o 152 więcej niż w roku 2009); z tego zmarło mężczyzn (40,4% zgonów mężczyzn), a kobiet (50,0% zgonów kobiet). Wskaźnik liczby zgonów na choroby układu krążenia na 10 tys. ludności wynosił 43,7 i był wyższy o 0,9 niż roku poprzednim. Drugą podstawową przyczyną zgonów były choroby nowotworowe. W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku zmarło z tego powodu osób, co stanowiło 27,0% ogólnej liczby zgonów. Mężczyzn zmarło (27,9% zgonów mężczyzn), a kobiet (26,1% zgonów kobiet). Wskaźnik liczby zgonów na nowotwory na 10 tys. ludności w 2010 roku wynosił 26,4 i wzrósł o 1,1 w stosunku do roku poprzedniego. Z ogólnej liczby zgonów na choroby nowotworowe 96,4% miało charakter złośliwy. Liczba wszystkich zgonów na nowotwory złośliwe w 2010 roku wynosiła 4 305

15 14 osób (o 165 osób więcej niż w 2009 r.), z tego mężczyzn zmarło (o 118 osób więcej), natomiast kobiet zmarło (o 47 osób więcej niż w roku poprzednim). Biorąc pod uwagę miejsca lokalizacji procesu nowotworowego u mężczyzn najczęściej obejmowały one: oskrzela i płuca zgony (o 68 więcej niż w roku 2009), jelito grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnicę i odbyt zgonów (o 26 więcej niż w roku 2009), miejsca niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu zgony (o 3 mniej niż w roku 2009), gruczoł krokowy zgonów (o 31 więcej niż w roku 2009), żołądek zgony (o 7 mniej niż w roku 2009), U kobiet choroba nowotworowa najczęściej obejmowała: oskrzela i płuca zgonów (o 29 więcej niż w roku 2009), jelito grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnicę i odbyt zgonów (o 11 więcej niż w 2009 roku), miejsca niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu zgonów (o 36 mniej niż w roku 2009), sutek zgonów (o 15 mniej niż w roku 2009), jajniki zgonów (o 32 więcej niż w roku 2009). Struktura zgonów na nowotwory złośliwe według przyczyn, kształtowała się następująco: nowotwór złośliwy narządów trawiennych - 27,2%, nowotwór złośliwy narządów oddechowych i klatki piersiowej - 27,0%, nowotwory złośliwe niedokładnie określone i wtórne - 10,3%, pozostałe nowotwory złośliwe - 7,7%, nowotwór złośliwy żeńskich narządów płciowych - 6,8%, nowotwór złośliwy układu moczowego - 6,4%, nowotwór złośliwy tkanki krwiotwórczej i limfatycznej - 5,9%, nowotwór złośliwy sutka - 4,6%, nowotwór złośliwy męskich narządów płciowych - 4,1%. Na trzecim miejscu wśród przyczyn zgonów znajdowały się przyczyny zewnętrzne, czyli urazy i zatrucia. W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku zmarło z tego powodu osób (867 mężczyzn i 262 kobiety), co stanowiło 6,8% ogólnej liczby zgonów. Wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 6,7 i zmniejszył się (o 0,7) w stosunku

16 15 do roku poprzedniego, przy czym wskaźnik ten dla mężczyzn był dużo większy niż dla kobiet. Czwartą przyczyną zgonów były objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych. W 2010 roku zmarło z tego powodu osób (o 76 osób więcej niż w 2009 roku), co stanowiło 6,7% wszystkich zgonów, z czego mężczyzn zmarło 687 (7,7% liczby zgonów mężczyzn), a kobiet 411 (5,4% liczby zgonów kobiet). W 2010 roku wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 6,5 i był większy niż w latach poprzednich. Kolejnymi przyczynami zgonów były choroby układu trawiennego i oddechowego. W 2010 roku na choroby układu trawiennego zmarło razem 740 osób (o 12 więcej niż w roku 2009), z tego 414 mężczyzn (o 4 osoby mniej) i 326 kobiet (o 16 osób więcej), natomiast na choroby układu oddechowego zmarło 711 osób (o 82 osoby mniej niż w roku 2009), w tym 399 mężczyzn (o 62 osoby mniej) i 312 kobiet (o 20 osób mniej). Zgony z powodu chorób układu trawiennego stanowiły 4,5% ogólnej liczby zgonów, natomiast zgony z powodu chorób układu oddechowego stanowiły 4,3% wszystkich zgonów. Wartość wskaźnika na 10 tys. ludności dla układu trawiennego utrzymywała się w 2010 r. na zbliżonym poziomie, natomiast dla układu oddechowego spadła o 0,5. Następną grupą przyczyn zgonów były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej. W województwie w 2010 roku z tego powodu zmarło 282 osoby, to jest 1,7% ogółu zgonów, z czego mężczyzn zmarło 117, a kobiet 165. Wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 1,7. W 2010 roku z powodu pozostałych przyczyn zgonów zmarło łącznie 696 osób, co stanowiło 4,2% ogólnej liczby zgonów. Wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 4,1. Struktura zgonów w 2010 roku według przyczyn kształtowała się następująco: choroby układu krążenia - 44,8%, nowotwory - 27,0%, zewnętrzne przyczyny zgonu - 6,8%, objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych - 6,7%, choroby układu trawiennego - 4,5%, choroby układu oddechowego - 4,3%, pozostałe przyczyny zgonów - 4,2%, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany materii - 1,7%.

17 16 W 2010 roku zmarło 91 niemowląt, wskaźnik na 1000 urodzeń żywych wynosił 5,2 (w kraju 5,0). Najczęstszą przyczyną zgonów niemowląt były niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym - 56 zgonów (o 15 mniej niż w roku 2009), wskaźnik wynosił 3,2. Następną przyczyną zgonów były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe, w wyniku których zmarło 27 niemowląt (o 7 mniej niż w roku 2009), wskaźnik wynosił 1,6. Liczba zgonów z powodu objawów, cech chorobowych i nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowanych była mniejsza niż w 2009 roku (o 3) i wynosiła 5 (wskaźnik wynosił 0,3). Odnotowano również 3 zgony z powodu chorób układu nerwowego, oddechowego i krążenia. ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE W województwie zachodniopomorskim w 2011 r. wg danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wśród chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu najwięcej zachorowań odnotowano z powodu: grypy i podejrzeń zachorowań na grypę zachorowań (wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 1 298,5, w kraju 3 027,9), ospy wietrznej zachorowań (wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 451,7, w kraju 452,7), wirusowych zakażeń jelitowych zachorowania (wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 153,1, w kraju 117,6), biegunek i zapaleń żołądkowo jelitowych BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu zachorowania (wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 105,3, w kraju 92,2), biegunek u dzieci do lat zachorowań (wskaźnik na 100 tys. populacji w grupie wiekowej od 0 do 2 lat w woj. zachodniopomorskim wyniósł 3 683,1, w kraju 4 375,6), szkarlatyny 701 zachorowań (wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 41,4, w kraju 47,8), bakteryjnych zatruć pokarmowych 632 zachorowania

18 17 (wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 37,3, w kraju 28,4). W porównaniu do roku 2010 najbardziej wzrosła liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę (o 9 590). Znaczny wzrost odnotowano również w przypadku wirusowego zakażenia jelitowego (o 1 360), biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowego BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (o 1 345) oraz ospy wietrznej (o 1 303). Zauważamy, że zdecydowanie wzrosła liczba zachorowań na AIDS Zespół nabytego upośledzenia odporności (o 25). Natomiast spadek odnotowano w przypadku zachorowań na salmonellozy (o 42), inne bakteryjne zakażenia jelitowe (o 22) oraz boreliozę z Lyme (o 13). W większości przypadków liczba zachorowań na 100 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim była niższa niż w kraju. Największe różnice wystąpiły w przypadku zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę (wskaźnik wojewódzki 1 298,5, wskaźnik krajowy 3 027,9) oraz zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2 (wskaźnik wojewódzki 3 683,1, wskaźnik krajowy 4 375,6). W przypadku większej wartości liczby zachorowań na 100 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim niż w kraju, największe różnice obserwujemy w zachorowaniach na następujące choroby zakaźne: wirusowe zakażenie jelitowe (wskaźnik wojewódzki 153,1, wskaźnik krajowy 117,6), biegunki i zapalenia żołądkowo jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (wskaźnik wojewódzki 105,3, wskaźnik krajowy 92,2), różyczkę (wskaźnik wojewódzki 23,3, wskaźnik krajowy 11,2) oraz bakteryjne zatrucia pokarmowe (wskaźnik wojewódzki 37,3, wskaźnik krajowy 28,4). ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE Liczba zachorowań na kiłę w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku była taka sama jak w roku ubiegłym i wynosiła 39. Wskaźnik zachorowań na kiłę na 100 tys. mieszkańców wyniósł 2,3. W 2011 roku odnotowano 4 przypadki zachorowań na rzeżączkę, a więc mniej niż w roku ubiegłym (10 przypadków w 2010 roku). Wskaźnik zachorowań na rzeżączkę na 100 tys. mieszkańców wynosił 0,2 i był mniejszy niż w 2010 roku (0,6).

19 18 ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ W 2011 roku zanotowano 322 przypadki nowych zachorowań na wszystkie postacie gruźlicy, w tym 302 przypadki zachorowań na gruźlicę płuc i 20 przypadków na gruźlicę innych narządów. Wskaźnik zachorowalności na gruźlicę na 100 tys. mieszkańców wynosił 19,0 i wzrósł w stosunku do 2010 roku (15,4). Znacznie więcej przypadków nowych zachorowań na gruźlicę odnotowano w miastach (222 przypadki) niż na wsiach (100 przypadków). Więcej nowych zachorowań na gruźlicę zanotowano wśród mężczyzn (208 przypadków) niż wśród kobiet (114 przypadków). W stosunku do roku ubiegłego liczba zachorowań wzrosła zarówno wśród mężczyzn (o 38) jak i wśród kobiet (o 24). Biorąc pod uwagę poszczególne grupy wiekowe zauważamy, że w grupie wiekowej 0-14 lat nie odnotowano żadnego przypadku zachorowań, natomiast najwięcej przypadków zachorowań odnotowano w grupie wiekowej lata (162 przypadki). ZDROWIE PSYCHICZNE W poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób uzależnionych według stanu na dzień r. pracowało razem 143 lekarzy, w tym 129 psychiatrów (25 z I specjalizacji i 104 z II specjalizacji), 52 pielęgniarki, 105 psychologów, 17 pracowników socjalnych i 109 terapeutów. W grupie terapeutów znaleźli się: specjaliści terapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, terapeuci zajęciowi i inni terapeuci. We wszystkich rodzajach poradni udzielono łącznie porad, to jest o porady więcej niż w roku Z ogólnej liczby udzielono: porad w poradniach zdrowia psychicznego, porady w poradniach psychologicznych, porad w poradniach odwykowych, porad w poradniach dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych. W 2011 roku w poradniach dla chorych psychicznie i uzależnionych przyjęto ogółem pacjentów (nie uwzględnia się pacjentów leczonych w poradniach psychologicznych 545 osób), z czego po raz pierwszy (bez pacjentów leczonych w poradniach psychologicznych 149 osób). Najliczniejszą grupę stanowili leczeni z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) osoby. Liczba leczonych nie zawiera liczby pacjentów leczonych w poradniach psychologicznych (545 osób). Wśród tej grupy najwięcej osób leczyło się z powodu:

20 19 zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 827,2), schizofrenii osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 350,5), organicznych zaburzeń niepsychotycznych osoby (wskaźnik na 100 tys. ludności 261,2), organicznych zaburzeń psychotycznych osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 222,4), epizodów afektywnych osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 201,6). Na dalszych miejscach znalazły się: depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (3 133 leczonych), upośledzenie umysłowe (2 310 leczonych), zaburzenia osobowości i zachowań dorosłych (1 694 leczonych), zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (1 544 leczonych), inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (1 222 leczonych) oraz inne zaburzenia nastroju (1 178 leczonych). Pozostałą liczbę osób stanowili leczeni z powodu nieokreślonych zaburzeń psychicznych, całościowych zaburzeń rozwojowych, zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami odżywiania, innych zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi oraz pozostałych zaburzeń rozwoju psychicznego. W 2011 r. w porównaniu do roku ubiegłego ogólna liczba leczonych z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) wzrosła o osoby, a liczba leczonych po raz pierwszy w życiu o Z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych w 2011 r. leczyło się osoby (z czego 689 osób po raz pierwszy w życiu). W tej grupie najwięcej pacjentów zarejestrowanych było z powodu: zespołu uzależnienia i zespołu abstynencyjnego od kilku substancji lub innych substancji psychoaktywnych 528 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 31,2), zespołu uzależnienia i zespołu abstynencyjnego od leków uspokajających i nasennych 287 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 16,9), ostrego zatrucia i używania szkodliwego kilku substancji lub innych substancji psychoaktywnych 195 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 11,5),

21 20 ostrego zatrucia i używania szkodliwego leków uspokajających i nasennych 150 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 8,9), ostrego zatrucia i używania szkodliwego kanabinoli 127 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 7,5). zespołu uzależnienia i zespołu abstynencyjnego od opiatów 95 osób (wskaźnik na 100 tys. ludności 5,6). Z powodu zaburzeń psychicznych wywołanych używaniem tytoniu leczyło się 14 osób. Na pozostałe zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych leczyło się 386 pacjentów. W 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego ogólna liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych wzrosła o 137 osób, a liczba leczonych po raz pierwszy w życiu o 30. W 2011 roku z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu leczyło się ogółem pacjentów, z tego po raz pierwszy w życiu Natomiast zobowiązanych do leczenia odwykowego było osób. Najwięcej pacjentów leczyło się z powodu: zespołu uzależnienia osoby (wskaźnik na 100 tys. ludności 350,3), ostrego zatrucia 996 osób (wskaźnik na 100 tys. 58,8), zespołu abstynencyjnego bez majaczenia 833 osoby (wskaźnik na 100 tys. 49,2), używania szkodliwego 674 osoby (wskaźnik na 100 tys. 39,8). Pozostałą liczbę 371 osób stanowili leczeni z powodu innych zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychotycznych bez majaczenia, zespołu abstynencyjnego z majaczeniem oraz zespołu amnestycznego. W porównaniu do roku ubiegłego, ogólna liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w 2011 roku wzrosła o 149 osób, a liczba leczonych po raz pierwszy wzrosła o 379 osób.

22 TABL LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty Ludność ogółem Z tego mężczyźni kobiety miasta wieś WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

23 TABL LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W 2010 ROKU Grupy wiekowe Ludność ogółem Miasto Wieś WOJEWÓDZTWO Wiek przedprodukcyjny lata lat lat lat Wiek produkcyjny mężczyźni lata kobiety lat Wiek poprodukcyjny mężczyźni 65 lat i więcej kobiety 60 lat i więcej w % do ogólnej liczby ludności wiek przedprodukcyjny 18,5% 17,1% 21,6% wiek produkcyjny 65,7% 65,8% 65,4% wiek poprodukcyjny 15,8% 17,1% 13,0% Źródło: Tabulogramy GUS. Ludność według płci, wieku, województw i powiatów w 2010 roku

24 23 LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W 2010 ROKU - % ogólnej liczby ludności 13,0 wieś 65,4 21,6 17,1 miasto 65,8 17,1 15,8 ogółem 65,7 18, wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

25 TABL RUCH NATURALNY WEDŁUG POWIATÓW W 2011 ROKU Powiaty Urodzenia żywe Zgony ogółem Przyrost naturalny urodzenia żywe Wskaźnik na 1000 ludności zgony przyrost naturalny WOJEWÓDZTWO ,5 9,6-0,1 m. Koszalin ,3 8,7 0,6 m. Szczecin ,7 10,4-1,7 m. Świnoujście ,9 9,6-1,7 białogardzki ,8 9,7 0,1 choszczeński ,3 9,9-0,6 drawski ,8 9,1 0,6 goleniowski ,3 9,3 1,0 gryficki ,0 10,5-0,5 gryfiński ,0 9,2 0,8 kamieński ,5 9,9-1,3 kołobrzeski ,2 8,9 0,2 koszaliński ,9 8,7 1,1 łobeski ,7 10,5-0,8 myśliborski ,0 9,3 0,7 policki ,4 6,7 3,6 pyrzycki ,1 10,2 0,0 sławieński ,5 10,0 0,5 stargardzki ,7 9,1 0,6 szczecinecki ,9 10,1-0,2 świdwiński ,9 9,6-0,7 wałecki ,1 8,8 1,3 Źródło: Główny Urząd Statystyczny

26 25 PRZYROST NATURALNY WEDŁUG POWIATÓW W 2011 ROKU WOJEWÓDZTWO -0,1 m. Koszalin 0,6 m. Szczecin -1,7 m. Świnoujście -1,7 białogardzki 0,1 choszczeński -0,6 drawski 0,6 goleniowski 1,0 gryficki -0,5 gryfiński 0,8 kamieński -1,3 kołobrzeski 0,2 koszaliński 1,1 łobeski -0,8 myśliborski 0,7 policki 3,6 pyrzycki 0,0 sławieński 0,5 stargardzki 0,6 szczecinecki -0,2 świdwiński -0,7 wałecki 1,3-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

27 TABL RUCH NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI Polska Województwo Lata urodzenia zgony przyrost naturalny urodzenia zgony przyrost naturalny ,8 9,9 0,9 10,2 9,8 0, ,2 9,8 0,3 9,5 9,6-0,1 Źródło: Główny Urząd Statystyczny

28 TABL PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA W LATACH Polska Województwo Lata mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,7 78,0 69,0 77, ,2 78,4 70,0 77, ,4 78,8 69,9 78, ,5 78,9 70,1 78, ,7 79,2 70,3 78, ,8 79,4 70,6 78, ,9 79,6 70,5 79, ,0 79,7 70,6 79, ,3 80,0 70,6 79, ,5 80,1 71,0 79, ,1 80,6 71,3 80,1 Źródło: Roczniki Demograficzne GUS

29 28 PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA W LATACH WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 82,0 80,0 77,5 77,9 78,3 78,5 78,5 78,8 79,1 79,2 79,6 79,5 80,1 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 69,0 70,0 69,9 70,1 70,3 70,6 70,5 70,6 70,6 71,0 71,3 68,0 66,0 64,0 62, mężczyźni kobiety PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA W LATACH POLSKA 82,0 80,0 78,0 78,4 78,8 78,9 79,2 79,4 79,6 79,7 80,0 80,1 80,6 78,0 76,0 74,0 71,3 71,5 72,1 72,0 69,7 70,2 70,4 70,5 70,7 70,8 70,9 71,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62, mężczyźni kobiety

30 TABL ZGONY WEDŁUG PŁCI W POWIATACH W 2010 ROKU liczby bezwzględne i wskaźnik na 1000 ludności Liczby bezwzględne Wskaźnik na 1000 ludności Powiaty ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety WOJEWÓDZTWO ,8 10,9 8,7 m. Koszalin ,7 9,9 7,6 m. Szczecin ,2 11,2 9,3 m. Świnoujście ,6 10,5 8,7 białogardzki ,0 11,2 8,9 choszczeński ,3 11,8 8,9 drawski ,2 11,6 8,8 goleniowski ,3 11,4 7,4 gryficki ,4 11,6 9,3 gryfiński ,0 11,2 8,8 kamieński ,2 10,9 9,5 kołobrzeski ,9 10,2 7,8 koszaliński ,7 10,3 9,1 łobeski ,7 11,6 9,9 myśliborski ,8 11,3 8,4 policki ,2 6,4 6,0 pyrzycki ,9 11,1 8,8 sławieński ,5 10,4 8,6 stargardzki ,3 10,7 8,1 szczecinecki ,4 12,1 8,8 świdwiński ,8 12,7 10,9 wałecki ,8 11,6 8,1 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

31 30 ZGONY WEDŁUG PŁCI W POWIATACH W 2010 ROKU - wskaźnik na 1000 ludności WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki ogółem mężczyźni kobiety

32 31 ZGONY WEDŁUG PŁCI W LATACH ogółem mężczyźni kobiety

33 TABL ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W POWIATACH W 2010 ROKU liczby bezwzględne W tym z powodu Powiaty Zgony ogółem chorób układu krążenia nowotworów zewnętrznych przyczyn zgonu chorób układu trawiennego chorób układu oddechowego objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania pozostałych WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

34 33 STRUKTURA ZGONÓW WEDŁUG PRZYCZYN W 2010 ROKU - udział procentowy objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych 6,7% zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania 1,7% pozostałe przyczyny zgonów 4,2% choroby układu oddechowego 4,3% choroby układu trawiennego 4,5% choroby układu krążenia 44,8 % zewnętrzne przyczyny zgonów 6,8% nowotwory 27,0%

35 TABL ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W POWIATACH W 2010 ROKU wskaźnik na 10 tys. ludności W tym z powodu Powiaty Zgony ogółem chorób układu krążenia nowotworów zewnętrznych przyczyn zgonu chorób układu trawiennego chorób układu oddechowego objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania pozostałych WOJEWÓDZTWO ,6 43,7 26,4 6,7 4,4 4,2 6,5 1,7 4,1 m. Koszalin 86,7 35,5 30,4 5,2 3,1 3,5 5,3 1,1 2,6 m. Szczecin 102,4 45,2 28,6 5,8 5,0 4,7 6,7 1,6 4,7 m. Świnoujście 95,7 45,4 24,0 5,6 4,2 4,4 7,6 1,5 2,9 białogardzki 100,2 48,9 27,4 6,4 5,4 4,1 2,9 1,5 3,5 choszczeński 103,3 47,7 25,0 8,9 4,0 5,4 5,2 1,8 5,2 drawski 101,8 52,8 23,5 8,0 4,4 2,3 6,8 1,9 2,3 goleniowski 93,5 40,9 24,3 9,2 3,9 4,7 4,2 2,2 3,9 gryficki 104,3 46,7 27,9 7,6 3,5 5,1 9,4 0,8 3,3 gryfiński 100,0 46,4 25,4 7,7 4,3 3,0 6,0 2,7 4,5 kamieński 101,7 49,1 23,5 8,8 5,0 4,4 8,0 1,7 1,3 kołobrzeski 89,4 31,4 25,5 4,3 2,6 3,6 15,5 1,7 4,8 koszaliński 97,1 38,2 31,8 6,7 2,5 4,5 6,9 2,6 3,9 łobeski 107,4 50,8 24,7 8,2 5,3 6,8 3,7 1,6 6,3 myśliborski 98,3 48,0 21,9 5,7 4,3 6,0 5,2 2,4 4,8 policki 62,0 24,7 17,6 2,9 2,7 3,7 5,7 0,7 3,9 pyrzycki 99,3 47,9 25,6 5,3 5,8 3,3 6,8 1,8 3,0 sławieński 95,2 46,0 26,2 6,8 4,0 1,9 7,0 0,3 3,0 stargardzki 93,4 39,9 25,2 7,2 4,5 3,9 5,8 1,5 5,4 szczecinecki 104,1 47,2 29,3 8,4 5,2 2,1 5,8 2,1 3,9 świdwiński 118,1 55,2 29,6 9,9 5,8 4,3 7,2 2,1 3,9 wałecki 97,9 48,4 21,2 7,9 5,4 6,3 2,2 1,5 5,0

36 35 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POWIATACH W 2010 ROKU - wskaźnik na 10 tys. ludności WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki choroby układu krążenia nowotwory zewnętrzne przyczyny zgonu choroby układu trawiennego choroby układu oddechowego objawy, cechy chorobowe, nieprawidłowe wyniki badań

37 TABL. 1.8 Powiaty 36 WYBRANE PRZYCZYNY ZGONÓW WEDŁUG PŁCI W POWIATACH W 2010 ROKU Choroby układu krążenia Nowotwory Zewnętrzne przyczyny zgonu ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

38 TABL ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI W 2010 ROKU Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Wskaźnik na 10 tys. ludności ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety OGÓŁEM ,6 109,2 86,6 Choroby zakaźne i pasożytnicze ,7 0,8 0,6 Nowotwory ,4 30,4 22,6 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Choroby układu nerwowego ,7 1,4 1, ,3 0,6 0, ,0 0,9 1,0 Choroby układu krążenia ,7 44,1 43,3 Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej i skóry Choroby układu moczowo-płciowego Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych Zewnętrzne przyczyny zgonu ,2 4,9 3, ,4 5,0 3, ,1 0,02 0, ,4 1,4 1, ,3 0,4 0, ,2 0,3 0, ,5 8,4 4, ,7 10,6 3,0 Pozostałe przyczyny zgonów Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie ,1 0,04 0,1

39 TABL GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW W 2010 ROKU MĘŻCZYŹNI Przyczyny zgonów liczba zgonów 2010 % ogólnej liczby zgonów mężczyzn Choroby układu krążenia ,4 Nowotwory ,9 Zewnętrzne przyczyny zgonu 867 9,7 Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych 687 7,7 Choroby układu trawiennego 414 4,6 Choroby układu oddechowego 399 4,4 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej 117 1,3 Choroby układu moczowo-płciowego 115 1,3 KOBIETY Przyczyny zgonów liczba zgonów 2010 % ogólnej liczby zgonów kobiet Choroby układu krążenia ,0 Nowotwory ,1 Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych 411 5,4 Choroby układu trawiennego 326 4,3 Choroby układu oddechowego 312 4,1 Zewnętrzne przyczyny zgonu 262 3,5 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej 165 2,2 Choroby układu moczowo-płciowego 130 1,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

40 39 GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW W 2010 ROKU MĘŻCZYŹNI Choroby układu krążenia Nowotwory Zewnętrzne przyczyny zgonu Objawy,cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych Choroby układu trawiennego Choroby układu oddechowego Zaburzenia wydzielania wewnrtrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej Choroby układu moczowopłciowego GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW W 2010 ROKU KOBIETY Choroby układu krążenia Nowotwory Objawy,cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych Choroby układu trawiennego Choroby układu oddechowego Zewnętrzne Zaburzenia przyczyny zgonu wydzielania wewętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej Choroby układu moczowopłciowego

41 TABL ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN W 2010 ROKU Przyczyny zgonów Liczby bezwzględne W odsetkach Wskaźnik na 1000 urodzeń żywych WOJEWÓDZTWO ,0 5,2 Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 56 61,5 3,2 Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 27 29,7 1,6 Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane 5 5,5 0,3 Choroby układu nerwowego 1 1,1 0,1 Choroby układu oddechowego 1 1,1 0,1 Choroby układu krążenia 1 1,1 0,1 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

42 41 STRUKTURA ZGONÓW NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN W 2010 ROKU - udział procentowy w ogólnej liczbie zgonów niemowląt 1,1% 5,5% 1,1% 1,1% 29,7% 61,5% niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane choroby układu nerwowego choroby układu oddechowego choroby układu krążenia

43 TABL ZGONY NIEMOWLĄT NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH Lata Polska Województwo ,1 9, ,7 8, ,5 6, ,0 7, ,8 7, ,4 7, ,0 6, ,0 7, ,6 5, ,6 6, ,0 5, ,7 6,1 Źródło: GUS Warszawa. Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym 10,0 ZGONY NIEMOWLĄT NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH W WOJEWÓDZTWIE NA TLE KRAJU W LATACH ,0 9,0 8,9 8,0 7,0 8,1 7,7 7,5 6,7 7,8 7,0 7,8 6,8 7,1 6,4 6,6 7,4 6,7 6,0 6,0 6,0 5,6 5,6 6,1 5,0 5,1 5,2 5,0 4,7 4, Polska województwo

44 TABL.1.13 Powiaty 43 ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2010 ROKU WEDŁUG POWIATÓW Liczby bezwzględne Wskaźnik na 100 tys. ludności ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety WOJEWÓDZTWO ,5 216,3 m. Koszalin ,8 258,8 m. Szczecin ,2 247,8 m. Świnoujście ,1 237,5 białogardzki ,5 223,4 choszczeński ,3 199,7 drawski ,2 200,8 goleniowski ,0 154,5 gryficki ,9 226,8 gryfiński ,0 184,3 kamieński ,1 192,4 kołobrzeski ,9 179,2 koszaliński ,4 272,8 łobeski ,8 196,8 myśliborski ,7 167,5 policki ,0 169,3 pyrzycki ,7 169,5 sławieński ,6 194,7 stargardzki ,9 206,3 szczecinecki ,1 241,4 świdwiński ,9 251,5 wałecki ,9 175,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

45 44 ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG POWIATÓW W 2010 ROKU - wskaźnik na 100 tys. ludności WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki mężczyźni kobiety

46 now. złośliwy narządów trawiennych now. złośliwy narządów oddechowych i klatki piersiowej now. złośliwy sutka now. złośliwy żeńskich narządów płc. now. złośl. męskich narządów płc. now. złośliwy układu moczowego now. złośliwy niedokładnie określony i wtórny now. złośl. tk. krwiotwórczej i limfatycznej pozostałe TABL ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG PRZYCZYN W POWIATACH W 2010 ROKU liczby bezwzględne W tym z powodu Powiaty Zgony ogółem WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

47 46

48 now. złośliwy narządów trawiennych now. złośliwy narządów oddechowych i klatki piersiowej now. złośliwy sutka now. złośliwy żeńskich narządów płc. now. złośl. męskich narządów płc. now. złośliwy układu moczowego now. złośliwy niedokładnie określony i wtórny now. złośl. tk. krwiotwórczej i limfatycznej pozostałe TABL ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG PRZYCZYN W POWIATACH W 2010 ROKU wskaźnik na 100 tys. ludności 47 W tym z powodu Powiaty Zgony ogółem WOJEWÓDZTWO ,2 69,1 68,7 11,8 17,3 10,5 16,3 26,0 15,0 19,6 m. Koszalin 290,6 79,6 54,6 17,6 23,1 16,7 16,7 55,5 14,8 12,0 m. Szczecin 277,4 77,8 71,2 12,1 19,7 10,8 18,7 25,9 17,7 23,4 m. Świnoujście 225,7 68,7 63,8 22,1 17,2 4,9 7,4 24,5 9,8 7,4 białogardzki 267,5 89,2 68,4 8,3 22,8 10,4 22,8 18,7 8,3 18,7 choszczeński 245,6 72,5 94,6 12,1 6,0 6,0 2,0 30,2 6,0 16,1 drawski 229,8 66,2 78,3 13,9 12,2 7,0 15,7 19,2 10,4 7,0 goleniowski 239,7 74,9 73,6 7,5 12,5 12,5 20,0 13,7 10,0 15,0 gryficki 260,7 79,2 67,6 13,2 19,8 11,5 13,2 23,1 11,5 21,4 gryfiński 239,2 56,8 65,2 13,3 12,1 6,0 18,1 31,4 19,3 16,9 kamieński 224,4 52,4 58,7 2,1 18,9 12,6 18,9 16,8 23,1 21,0 kołobrzeski 237,1 49,2 73,8 6,5 20,7 15,5 13,0 29,8 10,4 18,1 koszaliński 306,9 62,3 84,1 15,6 23,4 6,2 15,6 45,2 26,5 28,0 łobeski 223,8 68,5 65,8 5,3 13,2 7,9 7,9 7,9 13,2 34,2 myśliborski 219,3 53,7 68,6 9,0 10,4 10,4 16,4 20,9 4,5 25,4 policki 173,6 51,6 38,7 10,0 11,5 1,4 7,2 23,0 11,5 18,6 pyrzycki 245,7 50,1 72,7 5,0 22,6 15,0 25,1 25,1 10,0 20,1 sławieński 252,9 57,6 68,0 1,7 14,0 15,7 19,2 36,6 19,2 20,9 stargardzki 241,3 64,5 61,2 18,4 12,6 10,9 17,6 20,1 15,9 20,1 szczecinecki 282,9 83,0 83,0 19,5 19,5 14,3 16,9 13,0 19,5 14,3 świdwiński 289,5 86,8 74,4 12,4 14,5 8,3 18,6 37,2 12,4 24,8 wałecki 208,8 57,3 59,1 3,7 25,9 5,5 12,9 7,4 20,3 16,6

49 48 TABL ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2010 ROKU WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI Przyczyny zgonów Liczby bezwzględne Wskaźnik na 100 tys. ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety Nowotwory złośliwe razem ,5 216,3 Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła Nowotwory złośliwe narządów trawiennych w tym: ,0 3, ,5 59,3 - przełyku ,5 1,4 - żołądka ,5 8,0 - jelita grubego, zgięcia esiczoodbytniczego, odbytnicy i odbytu - wątroby, przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych i pęcherzyka żółciowego ,5 24, ,2 10,8 - trzustki ,8 12,8 Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej w tym: ,0 40,1 - krtani ,3 0,1 - oskrzela i płuca ,6 38,8 Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry w tym: ,3 0, ,1 2,8 - czerniak złośliwy ,7 2,1 Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich ,8 1,7 Nowotwór złośliwy sutka ,4 22,5 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych w tym: 293 x 293 x 33,6 - szyjki macicy 89 x 89 x 10,2 - trzonu macicy 39 x 39 x 4,5 - jajnika 138 x 138 x 15,8 Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych w tym: x 21,5 x - gruczołu krokowego x 20,2 x

50 cd. TABL ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W ROKU 2010 WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI 49 Przyczyny zgonów Nowotwory złośliwe układu moczowego w tym: Liczby bezwzględne Wskaźnik na 100 tys. ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,0 8,1 - pęcherza moczowego ,2 4,1 - nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej ,0 3,4 Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części CSN w tym: ,8 6,9 - mózgu ,2 6,0 Nowotwór złośliwy tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych w tym: ,7 0, ,5 23, ,8 13,3 - choroba Hodgkina ,5 0,3 - szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych ,1 3,1 - chłoniaki nieziarnicze ,2 3,3 - białaczka ,7 6,2 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

51 TABL WYBRANE PRZYCZYNY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2010 ROKU Ogółem Mężczyźni Kobiety Przyczyna liczba zgonów % ogólnej liczby zgonów liczba zgonów % liczby zgonów mężczyzn liczba zgonów % liczby zgonów kobiet Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca Nowotwór złośliwy jelita grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy i odbytu Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu , , , , , , , , ,0 Nowotwór złośliwy żołądka 214 5, ,0 70 3,7 Nowotwór złośliwy trzustki 209 4,9 97 4, ,9 Nowotwór złośliwy sutka 199 4,6 3 0, ,4 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 166 3, ,9 x x Nowotwór złośliwy wątroby, przewodów wewnątrzwątrobowych i pęcherzyka żółciowego Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 161 3,7 67 2,8 94 5, , ,2 36 1,9 Nowotwór złośliwy jajnika 138 3,2 x x 138 7,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

52 51 WYBRANE PRZYCZYNY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2010 ROKU - udział procentowy 31, ,4 9,7 6, ,0 5,2 4,0 2,8 0,1 0 0 Mężczyźni 20 17, ,2 11,0 10,4 10 7,3 5,9 5,0 5 3,7 1,9 0 0 Kobiety nowotwór złośliwy oskrzela i płuca nowotwór złośliwy jelita grubego,zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy i odbytu nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu nowotwór złośliwy gruczołu krokowego nowotwór złośliwy żołądka nowotwór złośliwy pęcherza moczowego nowotwór złośliwy trzustki nowotwór złośliwy wątroby, przewodów wewnątrzwątrobowych i pęcherzyka żółciowego nowotwór złośliwy sutka nowotwór złośliwy jajnika

53 TABL ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2009 ROKU WEDŁUG POWIATÓW 52 Powiaty Liczby bezwzględne Wskaźnik na 100 tys. ludności ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety WOJEWÓDZTWO ,7 305,2 m. Koszalin ,7 300,2 m. Szczecin ,3 354,3 m. Świnoujście ,5 336,9 białogardzki ,5 287,3 choszczeński ,9 323,1 drawski ,3 265,4 goleniowski ,3 356,9 gryficki ,5 336,9 gryfiński ,7 248,0 kamieński ,1 306,8 kołobrzeski ,8 307,7 koszaliński ,7 303,5 łobeski ,3 314,5 myśliborski ,4 246,4 policki ,8 235,8 pyrzycki ,3 253,4 sławieński ,9 260,1 stargardzki ,7 317,8 szczecinecki ,4 277,3 świdwiński ,3 210,5 wałecki ,7 261,0 Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów

54 53 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG POWIATÓW W 2009 ROKU - wskaźnik na 100 tys. ludności WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki mężczyźni kobiety

55 TABL ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2009 ROKU WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI 54 Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Wskaźniki na 100 tys. ludności ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety WOJEWÓDZTWO ,7 305,2 Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła Nowotwory złośliwe narządów trawiennych w tym: ,9 4, ,9 60,0 - odbytnicy i odbytu ,3 13,5 - jelita grubego i jelita cienkiego ,0 19,3 - żołądka ,1 8,4 - trzustki ,8 7,2 - przełyku ,0 1,1 - wątroby, przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych i pęcherzyka żółciowego - zgięcia esiczo-odbytniczego i innych niedokładnie określ. narządów trawiennych Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej w tym: ,7 7, ,3 2, ,7 36,8 - oskrzela i płuca ,3 34,4 - krtani, tchawicy i j. nosowej ,3 1,6 Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry w tym: ,7 0, ,8 20,1 - czerniak złośliwy ,1 8,8 Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich ,0 1,7 Nowotwór złośliwy sutka ,5 79,7 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych w tym: 436 x 436 x 50,0 - szyjki macicy 117 x 117 x 13,4 - trzonu macicy 182 x 182 x 20,9 - jajnika 114 x 114 x 13,1 - innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych w tym: 1 x 1 x 0, x 41,0 x - gruczołu krokowego x 35,4 x - jądra i prącia x 5,6 x

56 cd. TABL ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2009 ROKU WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI 55 Wyszczególnienie Nowotwory złośliwe układu moczowego w tym: Liczby bezwzględne Wskaźniki na 100 tys. ludności ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,2 9,2 - pęcherza moczowego ,3 5,0 - nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej ,8 3,7 Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części CSN w tym: ,7 6,3 - mózgu ,3 5,6 Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego ,4 6,7 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych w tym: ,0 10, ,2 12,8 - choroba Hodgkina ,2 0,7 - chłoniaki nieziarnicze ,7 6,2 - szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych ,1 2,3 - białaczka ,7 3,4 Nowotwory złośliwe niezależnych mnogich umiejscowień i in situ Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów ,6 6,4

57 TABL ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE Wyszczególnienie Bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) Województwo zachodniopomorskie liczby bezwzględne wskaźnik na 100 tys. ludności Wskaźnik krajowy na 100 tys. ludności 1/ / ,8 37,3 30,0 28,4 w tym salmonellozy ,0 19,5 25,0 22,7 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe ,4 7,1 16,7 17,1 Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) Biegunka i zapalenie żołądkowojelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (ogółem) ,8 153,1 85,7 117, ,9 105,3 68,9 92,2 Biegunki u dzieci do lat 2 3/ , , , ,6 Lamblioza (giardioza) ,5 3,1 6,2 4,5 Mikobakteriozy inne i BNO ,24 0,25 0,36 Krztusiec ,7 2,66 3,32 4,37 Szkarlatyna (płonica) ,7 41,4 36,5 47,8 Róża ,0 11,2 8,2 9,0 Borelioza z Lyme (krętkowica kleszczowa) Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ,1 14,3 23,6 24, ,1 20,3 19,7 20,5 Wirusowe zapalenie mózgu ,8 0,77 1,25 1,11 w tym kleszczowe zapalenie mózgu Wirusowe zapalenie opon mózgowych (ogółem) 1 3 0,06 0,18 0,77 0, ,1 3,54 3,1 2,74 Ospa wietrzna ,8 451,7 480,4 452,7 Różyczka ,5 23,3 11,0 11,2 Wirusowe zapalenie wątroby 4/ ,1 6,1 10,5 10,1 w tym wzw typu B ,8 2,07 4,28 4,15 AIDS Zespół nabytego upośledzenia odporności ,12 1,59 0,41 0,63 Nowo wykryte zakażenia HIV ,4 2,66 2,00 3,16 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ,2 6,0 7,2 6,8 Malaria (zimnica) ,6 0,12 0,09 0,04 Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę , , , ,9 w tym u dzieci (0-14 lat) 5/ , , , ,8 Źródło: sprawozdanie MZ-56, MZ-55 1/ wskaźnik krajowy na 100 tys. ludności wg NIZP-PZH Warszawa 2/ wstępne dane 3/ wskaźnik na 100 tys. populacji w grupie wiekowej 0-2 lat 4/ wzw typu C wg definicji z 2009 r. 5/ wskaźnik na 100 tys. populacji w grupie wiekowej 0-14 lat

58 57 ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE W 2011 R. - wskaźnik na 100 tys. ludności Bakteryjne zatrucia pokarmowe w tym salmonelozy Inne bakteryjne zakażenia jelitowe Wirusowe zakażenia jelitowe Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO Biegunki u dzieci do lat 2 Lamblioza Mikobakteriozy inne i BNO Krztusiec Szkarlatyna Róża Borelioza z Lyme Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień Wirusowe zapalenie mózgu w tym kleszczowe zapalenie mózgu Wirusowe zapalenie opon mózgowych Ospa wietrzna Różyczka Wirusowe zapalenie wątroby w tym wzw typu B AIDS Zespół nabytego upośledzenia odporności Nowo wykryte zakażenia HIV Bakt. zatr. pokarm. w tym salmonelozy Inne bakt. zakaż. jelit. Wirus.zakaż. jelit. Biegunka i BNO Lamblioza Mikobakteriozy inne i BNO Krztusiec Szkarlatyna Róża Borelioza z Lyme Stycz. i naraż. na wściekliznę Wirus. zapalenie mózgu w tym kleszczowe Wirus. zapal. opon mózg. Różyczka Wirus. zapal. wątroby w tym wzw typu B AIDS Nowo wykryte zakażenia HIV Świnka Malaria Świnka Malaria Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę w tym u dzieci ( 0-14 lat) Województwo Polska

59 TABL ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE Z tego Wyszczególnienie Kiła ogółem wrodzona wczesna późna inna i nieokreślona Rzeżączka WOJEWÓDZTWO Wskaźnik na 100 tys. ludności ,3-2,1 0,2 0, ,3-2,2 0,1 0,2 Źródło: sprawozdanie MZ-14

60 TABL CHORZY ZAREJESTROWANI NA GRUŹLICĘ (stan w dniu r.) Gruźlica Wyszczególnienie wszystkie postacie w tym płucna razem zakaźna niezakaźna pozapłucna WOJEWÓDZTWO Wskaźnik na 100 tys. ludności Źródło: sprawozdanie MZ ,6 17,5 13,8 3,7 1, ,1 18,0 14,7 3,3 1,1

61 w tym: TABL NOWE ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ Gruźlica Wyszczególnienie wszystkie postacie w tym płucna razem zakaźna niezakaźna innych narządów WOJEWÓDZTWO Miasto Wieś Mężczyźni Kobiety Wskaźnik na 100 tys. ludności: WOJEWÓDZTWO ,4 14,5 11,3 3,1 0, ,0 17,8 13,5 4,4 1,2 Mężczyźni ,7 19,6 15,0 4,6 1, ,3 24,6 19,4 5,2 0,7 Kobiety ,3 9,6 7,9 1,7 0, ,1 11,5 7,9 3,6 1,6 Wg grup wiekowych i więcej Źródło: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie

62 Według rozpoznania zasadniczego Z wiersza 1 TABL LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH W 2011 ROKU (bez uzależnień) 61 Wyszczególnienie Leczeni W tym leczeni ogółem w wieku lat Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat Ogółem z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) (suma wierszy 5-21 bez wiersza 16) ogółem w tym mężczyźni lat i więcej ogółem w tym mężczyźni lat i więcej mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi opieka czynna organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09) organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06) schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21 - F29) epizody afektywne (F30 i F32) depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34 - F39) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40 - F48) zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51 - F59) zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60 - F69) w tym patologiczny hazard (F63.0) upośledzenie umysłowe (F70 - F79) całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90 - F98) nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: sprawozdanie MZ-15 Uwaga: nie uwzględnia się leczonych w poradniach psychologicznych

63 62 LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH BEZ UZALEŻNIEŃ W LATACH liczby bezwzględne Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Organiczne zaburzenia psychotyczne Schizofrenia Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych leczeni po raz pierwszy w 2010 r. Epizody afektywne leczeni po raz pierwszy w 2011 r. Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne leczeni ogółem w 2010 r. Upośledzenia umysłowe leczeni ogółem w 2011 r. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym Pozostałe zaburzenia osobowości i zachowań oraz obserwacje stanu psychicznego

64 Według rozpoznania zasadniczego Z wiersza 1 TABL WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE LECZONYCH Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH W 2011 ROKU (bez uzależnień) Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) (suma wierszy 5-21 bez wiersza 16) w liczbach bezwzględnych Leczeni ogółem w odsetkach na 100 tys. ludności w liczbach bezwzględnych W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w odsetkach na 100 tys. ludności , , ,0 720,2 mężczyźni , , ,7 604,3 osoby zamieszkałe na wsi , , ,1 373,0 opieka czynna ,4 693, ,2 174,6 organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09) organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06) schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) epizody afektywne (F30 i F32) depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 if33) inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34 - F39) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40 - F48) zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) w tym patologiczny hazard (F63.0) upośledzenie umysłowe (F70 - F79) całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-F98) ,0 261, ,1 65, ,5 222, ,2 51, ,3 350, ,3 31, ,7 72, ,5 11, ,7 201, ,2 51, ,1 185, ,0 28, ,6 69, ,0 14, ,5 827, ,1 303, ,6 15, ,2 8, ,5 12,8 90 0,7 5, ,8 100, ,9 28, ,2 4,1 26 0,2 1, ,2 136, ,2 37, ,9 23, ,0 6, ,4 10,3 61 0,5 3, ,5 91, ,9 50,0 nieokreślone zaburzenia psychiczne ,7 44, ,2 22,7 Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne ,5 13, ,4 10,2 Źródło: sprawozdanie MZ-15 Uwaga: nie uwzględnia się leczonych w poradniach psychologicznych

65 Inne substancje pobudzające w tym kofeina (F15) Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Kokaina (F14) Leki uspokajające i nasenne (F13) Kanabinole (F12) Opiaty (F11) Z wiersza 1 64 TABL LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W 2011 ROKU Wyszczególnienie ogółem Leczeni w tym mężczyźni W tym leczeni ogółem w wieku lat i więcej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem w tym mężczyźni W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej Zobowiązani do leczenia Ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych (suma wierszy 4-35) mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3) inne (F11.7, F11.8, F11.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3) zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6) inne (F12.7, F12.8, F12.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3) zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6) inne (F13.7, F13.8, F13.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F14.0, F14.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3) zaburzenia psychotyczne (F14.4, F14.5, F14.6) inne (F14.7, F14.8, F14.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3) zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6) inne (F15.7, F15.8, F15.9)

66 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) Lotne rozpuszczalniki (F18) Subst. halucynogenne (F16) cd. TABL LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W 2011 ROKU Wyszczególnienie ogółem Leczeni w tym mężczyźni W tym leczeni ogółem w wieku lat i więcej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem w tym mężczyźni W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej Zobowiązani do leczenia ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3) zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6) inne (F16.7, F16.8, F16.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3) zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6) inne (F18.7, F18.8, F18.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3) Używanie tytoniu (F17) zaburzenia psychotyczne (F19,.4, F19.5, F19.6) inne (F19.7, F19.8, F19.9) Współistniejące uzależnienia od alkoholu Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie MZ-15

67 66 LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W LATACH liczby bezwzględne Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny opiatów Ostre zatrucie i używanie szkodliwe kanabinoli Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny leków uspokajających i nasennych Ostre zatrucie i używanie szkodliwe leków uspokajających i nasennych Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny kilku subst. lub innych subst. psychoaktywnych leczeni po raz pierwszy w 2010 r. leczeni po raz pierwszy w 2011 r. Ostre zatrucie i używanie szkodliwe kilku subst. lub innych subst. psychoaktywnych leczeni ogółem w 2010 r. Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem tytoniu leczeni ogółem w 2011 r. Współistniejące uzależnienia od alkoholu Pozostałe zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych i współuzależnienia

68 Inne substancje pobudzające w tym kofeina (F15) Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Kokaina (F14) Leki uspokajające i nasenne (F13) Kanabinole (F12) Opiaty (F11) 67 TABL WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE LECZONYCH Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W 2011 ROKU Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych (suma wierszy 4-35) Z wiersza 1 w liczbach bezwzględnych Leczeni ogółem w odsetkach na 100 tys. ludności W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w liczbach bezwzględnych w odsetkach na 100 tys. ludności ,0 105, ,0 40,7 mężczyźni ,6 144, ,2 51,4 osoby zamieszkałe na wsi ,4 45, ,8 18,0 ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3) ,9 0,9 5 0,7 0, ,3 5,6 16 2,3 0,9 inne (F11.7, F11.8, F11.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3) 6 3 0,2 0,2 1 0,1 0, ,1 7, ,6 4, ,4 3,6 26 3,8 1,5 zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6) inne (F12.7, F12.8, F12.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3) ,4 1,5 10 1,5 0, ,4 8,9 36 5,2 2, ,1 16, ,5 6,7 zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6) inne (F13.7, F13.8, F13.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F14.0, F14.1) ,1 0, ,6 2,7 8 1,2 0, zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3) ,2 0,2 4 0,6 0,2 zaburzenia psychotyczne (F14.4, F14.5, F14.6) inne (F14.7, F14.8, F14.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3) ,5 0,5 2 0,3 0, ,5 2,7 23 3,3 1, ,4 2,5 17 2,5 1,0 zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6) inne (F15.7, F15.8, F15.9) ,1 1,1 13 1,9 0, ,1 0,

69 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Kilka subst. lub inne subst. psychoaktywne (F19) Lotne rozpuszczalniki (F18) Substancje halucynogenne (F16) 68 cd. TABL WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE LECZONYCH Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W 2011 ROKU Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Leczeni ogółem w odsetkach na 100 tys. ludności W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w liczbach bezwzględnych w odsetkach na 100 tys. ludności ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3) ,1 0, zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6) inne (F16.7, F16.8, F16.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3) ,1 0, ,4 0,4 2 0,3 0, ,5 0, zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6) Inne (F18.7, F18.8, F18.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3) ,6 0,6 2 0,3 0, ,9 11, ,5 6, ,6 31, ,4 11,6 zaburzenia psychotyczne (F19,.4, F19.5, F19.6) inne (F19.7, F19.8, F19.9) ,8 1,8 10 1,5 0, ,9 3,1 11 1,6 0,6 Używanie tytoniu (F17) ,8 0,8 6 0,9 0,4 Współistniejące uzależnienia od alkoholu ,3 12,9 53 7,7 3,1 Współuzależnienia ,1 1,1 11 1,6 0,6 Źródło: sprawozdanie MZ-15

70 Według rozpoznania zasadniczego Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu Z wiersza 1 TABL LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYWANIEM ALKOHOLU W 2011 ROKU Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu (suma wierszy 5-12) ogółem Leczeni w tym mężczyźni W tym leczeni ogółem w wieku lat i więcej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem w tym mężczyźni W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej Z kolumny 1 zobowiązani do leczenia odwykowego mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi opieka czynna ostre zatrucie (F10.0) używanie szkodliwe (F10.1) zespół uzależnienia (F10.2) zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) zespół amnestyczny (F10.6) inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19) Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie MZ-15

71 70 LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYWANIEM ALKOHOLU W LATACH liczby bezwzględne Ostre zatrucie Używanie szkodliwe leczeni po raz pierwszy w 2010 r. Zespół uzależnienia Zespół abstynencyjny bez majaczenia leczeni po raz pierwszy w 2011 r. Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych leczeni ogółem w 2010 r. Współuzależnienia leczeni ogółem w 2011 r. Pozostałe zaburzenia psychiczne i psychotyczne spowodowane używaniem alkoholu

72 Według rozpoznania zasadniczego Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu Z wiersza 1 TABL WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE LECZONYCH Z POWODU ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYWANIEM ALKOHOLU W 2011 ROKU 71 Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Leczeni ogółem w odsetkach na 100 tys. ludności w liczbach bezwzględnych W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w odsetkach na 100 tys. ludności Ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu (suma wierszy 5-12) ,0 520, ,0 211,3 mężczyźni ,0 825, ,6 311,9 osoby zamieszkałe na wsi ,5 325, ,6 119,3 opieka czynna ,6 315, ,5 134,1 ostre zatrucie (F10.0) ,3 58, ,0 21,1 używanie szkodliwe (F10.1) ,7 39, ,4 17,7 zespół uzależnienia (F10.2) ,4 350, ,8 141,1 zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) ,4 49, ,0 25,4 zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) ,5 2,6 20 0,5 1,2 zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) ,2 6,1 29 0,8 1,7 zespół amnestyczny (F10.6) ,3 1,6 14 0,4 0,8 inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) ,2 11,6 40 1,1 2,4 Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19) ,1 21, ,8 8,0 Współuzależnienia ,9 93, ,4 47,4 Źródło: sprawozdanie MZ-15

73

74 DZIAŁ II PERSONEL MEDYCZNY OCHRONY ZDROWIA

75

76 75 W 2011 roku badaniami statystycznymi w zakresie pracującego personelu medycznego (sprawozdanie statystyczne MZ-88) oraz specjalistów (sprawozdanie statystyczne MZ-89) zostały objęte również jednostki ochrony zdrowia podległe resortowi obrony narodowej. W związku z tym, dane statystyczne zebrane na podstawie tych sprawozdań nie są porównywalne z latami poprzednimi. PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG ZAWODÓW Wybrany personel medyczny z wyższym i średnim wykształceniem przedstawiono na podstawie rocznych sprawozdań o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (MZ-88). Liczba pracującego personelu medycznego według stanu w dniu r. wykazana w głównym miejscu pracy przyjmowana jest jako faktyczna liczba pracującego personelu i przedstawia się następująco: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem, położnych łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem. W 2011 roku faktyczna liczba pracujących lekarzy, przypadająca na 10 tys. mieszkańców, wynosiła 24,7. Najwięcej pracujących lekarzy na 10 tys. mieszkańców było w mieście Szczecinie (52,1), w mieście Koszalinie (35,2) oraz w powiecie kołobrzeskim (26,3). Najmniej pracujących lekarzy na 10 tys. mieszkańców było w powiatach: koszalińskim (3,9), gryfińskim (7,5) i łobeskim (7,7) Faktyczna liczba pracujących lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców w 2011 r. wynosiła 5,3. Najwięcej pracujących lekarzy dentystów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców było w mieście Szczecinie (9,6), w mieście Koszalinie (7,1) oraz w powiecie kołobrzeskim (6,3). Najmniej pracujących lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców było w powiatach: koszalińskim (1,7), choszczeńskim (2,0), łobeskim (2,4) i kamieńskim (2,5). Faktyczna liczba pracujących pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców wynosiła 46,2. Najwyższe wartości wskaźnika dla pracujących pielęgniarek zanotowano w powiecie kołobrzeskim (79,7), w mieście Szczecinie (75,7) i mieście Koszalinie (71,2). Najniższe wartości wskaźnika zanotowano w powiatach: koszalińskim (6,8), gryfińskim (15,0) i łobeskim (20,6). Faktyczna liczba pracujących położnych na 10 tys. mieszkańców wynosiła 5,7.

77 76 Najwyższe wartości wskaźnika dla pracujących położnych były w powiecie polickim (12,9), myśliborskim (8,1) oraz w mieście Szczecinie (7,5). Najniższe wartości wskaźnika były w powiatach: koszalińskim (0,3), łobeskim (2,1) i kamieńskim (2,7). Liczba pracującego personelu medycznego wykazanego we wszystkich miejscach pracy przedstawiała się następująco: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem, położnych łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem. PERSONEL MEDYCZNY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ Personel medyczny w podstawowej opiece zdrowotnej przedstawiono na podstawie rocznych sprawozdań statystycznych z działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (MZ-11). W województwie zachodniopomorskim według stanu w dniu r. w podstawowej opiece zdrowotnej we wszystkich miejscach pracy pracowało ogółem 925 lekarzy (w 2010 r ), w tym : lekarzy rodzinnych 390 (w 2010 r ), lekarzy pediatrów 200 (w 2010 r ), lekarzy innych specjalności 259 (w 2010 r ). Liczba pracujących lekarzy we wszystkich miejscach pracy w podstawowej opiece zdrowotnej na 10 tys. ludności wynosiła 5,5 i nieznacznie spadła w stosunku do roku ubiegłego (o 0,1). Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w powiatach: kamieńskim (7,6), myśliborskim (6,7) i białogardzkim (6,4). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w powiecie koszalińskim (3,3), sławieńskim i wałeckim (3,7) oraz drawskim (4,2). W 2011 roku w podstawowej opiece zdrowotnej we wszystkich miejscach pracy pracowało ogółem pielęgniarek (w 2010 r ), w tym: pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych 772 (w 2010 r ), pielęgniarek środowiskowych nauczania i wychowania 76 (w 2010 r ).

78 77 Liczba pracujących pielęgniarek we wszystkich miejscach pracy w podstawowej opiece zdrowotnej na 10 tys. ludności wynosiła 7,8 i nieznacznie zmalała w stosunku do roku ubiegłego (o 0,3). Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w powiatach: białogardzkim (10,8), kołobrzeskim (9,3) i świdwińskim (9,1). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w powiatach: wałeckim (5,0), koszalińskim (5,1) oraz pyrzyckim (6,0) i polickim (6,1). W 2011 roku w podstawowej opiece zdrowotnej we wszystkich miejscach pracy pracowało ogółem 276 położnych (w 2010 r ), w tym 245 położnych środowiskowych (w 2010 r ). Liczba pracujących położnych we wszystkich miejscach pracy w podstawowej opiece zdrowotnej na 10 tys. ludności wynosiła 1,6 i była taka sama jak w roku Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w powiatach: świdwińskim (2,3), choszczeńskim (2,2) oraz białogardzkim, myśliborskim i polickim (2,1). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w powiecie koszalińskim (0,3), w mieście Świnoujściu (0,7) i w powiecie gryfickim (0,8). W 2011 roku w podstawowej opiece zdrowotnej, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba pracującego personelu we wszystkich miejscach pracy uległa zmniejszeniu. Największy spadek zanotowano wśród pielęgniarek (o 54) i lekarzy (o 23). Natomiast liczba pracujących położnych we wszystkich miejscach pracy spadła tylko o 1. PERSONEL MEDYCZNY W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH Personel medyczny w poradniach specjalistycznych przedstawiono na podstawie rocznych sprawozdań statystycznych z działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej (MZ-12). W województwie zachodniopomorskim według stanu w dniu r. w poradniach specjalistycznych we wszystkich miejscach pracy pracowało ogółem lekarzy specjalistów oraz 992 lekarzy dentystów. W porównaniu z rokiem 2010 liczba lekarzy specjalistów wzrosła o 233, natomiast liczba lekarzy dentystów zmalała o 20. Liczba pracujących lekarzy specjalistów we wszystkich miejscach pracy w poradniach specjalistycznych na 10 tys. ludności wynosiła 15,7 (o 1,4 więcej niż w roku 2010), natomiast liczba pracujących lekarzy dentystów we wszystkich miejscach pracy w poradniach specjalistycznych na 10 tys. ludności wynosiła 5,9 (o 0,1 mniej niż w roku 2010). Najwyższy wskaźnik pracujących lekarzy specjalistów na 10 tys. ludności odnotowano w mieście Szczecinie (35,0) i w mieście Koszalinie (20,5) oraz w powiecie gryfickim (14,4),

79 78 natomiast najniższy w powiatach: koszalińskim (0,6), choszczeńskim (2,6) oraz pyrzyckim i świdwińskim (5,8). Najwyższy wskaźnik pracujących lekarzy dentystów na 10 tys. ludności odnotowano w mieście Szczecinie (13,1), w powiecie polickim (5,5) i w mieście Koszalinie (5,3), natomiast najniższy w powiatach: choszczeńskim i koszalińskim (1,6) oraz kamieńskim (1,9). LICZBA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW POSIADAJĄCYCH SPECJALIZACJĘ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. nr 213 poz.1779 z późn. zm.), została wprowadzona jednostopniowa specjalizacja. W związku z powyższym liczba lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskają tytuł specjalisty według nowych zasad będzie ulegać przyrostowi, a liczba lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację I i II będzie sukcesywnie maleć. Specjalistów przedstawiono na podstawie rocznych sprawozdań statystycznych o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (MZ-89). W województwie zachodniopomorskim w dniu r. według głównego miejsca pracy zatrudnionych było ogółem lekarzy posiadających specjalizację, z czego 625 I, II i 424 ze specjalnością uzyskaną według nowych zasad. Liczba lekarzy posiadających specjalizację według głównego miejsca pracy przypadająca na 10 tys. ludności wynosiła 19,76. Najwięcej lekarzy posiadało specjalizację z zakresu: - chorób wewnętrznych (wskaźnik na 10 tys. ludności - 2,50), - medycyny rodzinnej (wskaźnik na 10 tys. ludności 2,13), - położnictwa i ginekologii (wskaźnik na 10 tys. ludności - 1,75), - pediatrii (wskaźnik na 10 tys. ludności - 1,62), - anestezjologii i intensywnej terapii 197 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 1,16), - chirurgii ogólnej (wskaźnik na 10 tys. ludności - 1,15). W roku 2011 liczba lekarzy dentystów posiadających specjalizacje stomatologiczne według głównego miejsca pracy wynosiła 467, z czego 300 I, 151 II i 16 ze specjalnością uzyskaną według nowych zasad. Liczba lekarzy dentystów według głównego miejsca pracy posiadających specjalizacje w przeliczeniu na 10 tys. ludności wynosiła 2,76.

80 79 Najwięcej lekarzy dentystów posiadało specjalizację z zakresu: - stomatologii ogólnej (wskaźnik na 10 tys. ludności - 1,67), - protetyki stomatologicznej - 51 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 0,30), - chirurgii stomatologicznej i ortodoncji - 36 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 0,21), - stomatologii zachowawczej 33 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 0,19).

81 TABL WYBRANY PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM */ (stan na r.) Zawód lub specjalność ogółem Pracujący w osobach w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Diagności laboratoryjni Inni pracownicy zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych Pielęgniarki ogółem w tym mgr pielęgniarstwa Położne ogółem w tym mgr położnictwa Ratownicy medyczni ogółem w tym mgr ratownictwa medycznego Fizjoterapeuci ogółem w tym mgr fizjoterapii lub kierunku równoważnego Dietetycy ogółem w tym mgr na kierunku / w specjalności dietetyka lub równoważnym Psycholodzy Logopedzi Licencjaci kierunku /specjalności techniki dentystyczne Terapeuci zajęciowi Personel techniczny obsługujący aparaturę medyczną w tym fizycy medyczni inżynierowie medyczni Źródło: sprawozdanie MZ-88 */ razem z MON

82 TABL WYBRANY PERSONEL MEDYCZNY Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM */ (stan na r.) Zawód lub specjalność ogółem Pracujący w osobach w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pielęgniarki razem w tym z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie pielęgniarstwa: rodzinnego w ochronie zdrowia pracujących anestezjologicznego i intensywnej opieki psychiatrycznego onkologicznego zachowawczego środowiska nauczania i wychowania nefrologicznego z dializoterapią opieki długoterminowej opieki paliatywnej ratunkowego chirurgicznego kardiologicznego pediatrycznego promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej neonatologicznego operacyjnego epidemiologicznego organizacji i zarządzania Położne razem w tym z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie pielęgniarstwa: rodzinnego promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej operacyjnego organizacji i zarządzania

83 cd. TABL WYBRANY PERSONEL MEDYCZNY Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM */ (stan na r.) Zawód lub specjalność ogółem Pracujący w osobach w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Felczerzy Technicy dentystyczni Technicy farmaceutyczni Technicy elektroniki medycznej Technicy analityki medycznej Technicy elektroradiologii Technicy fizjoterapii Technicy biomechaniki Technicy masażyści /masażyści/ w tym niewidomi Instruktorzy higieny Terapeuci zajęciowi Dietetycy Higienistki szkolne Higienistki stomatologiczne Asystentki stomatologiczne Ortoptyści Technicy ortopedzi Opiekunki dziecięce Ratownicy medyczni Opiekunowie medyczni Protetycy słuchu Źródło: sprawozdanie MZ-88 */ razem z MON

84 TABL. 2.3 PRACUJĄCY LEKARZE WEDŁUG POWIATÓW 1/ 83 (stan na dzień r.) Powiaty ogółem 2/ Pracujący zatrudnieni na podstawie stosunku pracy wskaźnik na 10 tys. w podmiotach publicznych W tym w podmiotach niepublicznych w praktykach prywatnych WOJEWÓDZTWO , m. Koszalin , m. Szczecin , m. Świnoujście , białogardzki , choszczeński , drawski , goleniowski , gryficki , gryfiński , kamieński , kołobrzeski , koszaliński , łobeski , myśliborski , policki , pyrzycki , sławieński , stargardzki , szczecinecki , świdwiński , wałecki , Źródło: sprawozdanie MZ-88 1/ razem z MON 2/ uwzględnione są wszystkie miejsca zatrudnienia lekarzy

85 84

86 TABL PRACUJĄCY LEKARZE WEDŁUG GŁÓWNEGO MIEJSCA PRACY W POWIATACH */ (stan na r.) Powiaty Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Wskaźnik na 10 tys. Pracujący w podmiotach publicznych Pracujący w podmiotach niepublicznych Pracujący w praktykach prywatnych WOJEWÓDZTWO , m. Koszalin , m. Szczecin , m. Świnoujście 78 19, białogardzki 65 13, choszczeński 59 11, drawski 56 9, goleniowski , gryficki , gryfiński 62 7, kamieński 55 11, kołobrzeski , koszaliński 25 3, łobeski 29 7, myśliborski 93 13, policki , pyrzycki 50 12, sławieński 71 12, stargardzki , szczecinecki 95 12, świdwiński 49 10, wałecki , Źródło: sprawozdanie MZ-88 */ razem z MON

87 86

88 TABL. 2.4 PRACUJĄCY LEKARZE DENTYŚCI WEDŁUG POWIATÓW 1/ (stan na dzień r.) 87 Pracujący W tym Powiaty ogółem 2/ zatrudnieni na podstawie stosunku pracy wskaźnik na 10 tys. w podmiotach publicznych w podmiotach niepublicznych w praktykach prywatnych WOJEWÓDZTWO , m. Koszalin , m. Szczecin , m. Świnoujście , białogardzki 19-3, choszczeński 10-2,0-1 9 drawski 20-3, goleniowski , gryficki 27-4, gryfiński , kamieński 13-2, kołobrzeski , koszaliński 11-1,7-2 9 łobeski 13-3,4-5 8 myśliborski 22-3, policki , pyrzycki 14-3,5-8 6 sławieński , stargardzki , szczecinecki , świdwiński 20-4, wałecki , Źródło: sprawozdanie MZ-88 1/ razem z MON 2/ uwzględnione są wszystkie miejsca zatrudnienia lekarzy dentystów

89 88

90 TABL PRACUJĄCY LEKARZE DENTYŚCI WEDŁUG GŁÓWNEGO MIEJSCA PRACY W POWIATACH */ (stan na r.) Powiaty Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Wskaźnik na 10 tys. Pracujący w podmiotach publicznych Pracujący w podmiotach niepublicznych Pracujący w praktykach prywatnych WOJEWÓDZTWO , m. Koszalin 77 7, m. Szczecin 390 9, m. Świnoujście 18 4, białogardzki 18 3, choszczeński 10 2,0-1 9 drawski 20 3, goleniowski 25 3, gryficki 21 3, gryfiński 29 3, kamieński 12 2, kołobrzeski 49 6, koszaliński 11 1,7-2 9 łobeski 9 2,4-2 7 myśliborski 21 3, policki 28 4, pyrzycki 11 2,8-6 5 sławieński 20 3, stargardzki 53 4, szczecinecki 37 4, świdwiński 15 3,1-7 8 wałecki 19 3, Źródło: sprawozdanie MZ-88 */ razem z MON

91 90

92 TABL. 2.5 PRACUJĄCE PIELĘGNIARKI WEDŁUG POWIATÓW 1/ (razem z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem) (stan na r.) 91 Powiaty ogółem 2/ Pracujące zatrudnione na podstawie stosunku pracy wskaźnik na 10 tys. w podmiotach publicznych W tym w podmiotach niepublicznych w praktykach prywatnych WOJEWÓDZTWO , m. Koszalin , m. Szczecin , m. Świnoujście , białogardzki , choszczeński , drawski , goleniowski , gryficki , gryfiński , kamieński , kołobrzeski , koszaliński , łobeski , myśliborski , policki , pyrzycki , sławieński , stargardzki , szczecinecki , świdwiński , wałecki , Źródło: sprawozdanie MZ-88 1/ razem z MON 2/ uwzględnione są wszystkie miejsca zatrudnienia pielęgniarek

93 92

94 TABL PRACUJĄCE PIELĘGNIARKI WEDŁUG GŁÓWNEGO MIEJSCA PRACY W POWIATACH */ (razem z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem) (stan na r.) Powiaty Pracujące, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Wskaźnik na 10 tys. Pracujące w podmiotach publicznych Pracujące w podmiotach niepublicznych Pracujące w praktykach prywatnych WOJEWÓDZTWO , m. Koszalin , m. Szczecin , m. Świnoujście , białogardzki , choszczeński , drawski , goleniowski , gryficki , gryfiński , kamieński , kołobrzeski , koszaliński 44 6, łobeski 78 20, myśliborski , policki , pyrzycki 99 24, sławieński , stargardzki , szczecinecki , świdwiński , wałecki , Źródło: sprawozdanie MZ-88 */ razem z MON

95 94

96 TABL. 2.6 PRACUJĄCE POŁOŻNE WEDŁUG POWIATÓW 1/ (razem z położnymi z wyższym wykształceniem) (stan na r.) 95 Pracujące W tym Powiaty ogółem 2/ zatrudnione na podstawie stosunku pracy wskaźnik na 10 tys. w podmiotach publicznych w podmiotach niepublicznych w praktykach prywatnych WOJEWÓDZTWO , m. Koszalin , m. Szczecin , m. Świnoujście , białogardzki , choszczeński , drawski , goleniowski , gryficki , gryfiński , kamieński , kołobrzeski , koszaliński 2-0, łobeski , myśliborski , policki , pyrzycki , sławieński , stargardzki , szczecinecki , świdwiński , wałecki , Źródło: sprawozdanie MZ-88 1 / razem z MON 2/ uwzględnione są wszystkie miejsca zatrudnienia położnych

97 96

98 TABL PRACUJĄCE POŁOŻNE WEDŁUG GŁÓWNEGO MIEJSCA PRACY W POWIATACH */ (razem z położnymi z wyższym wykształceniem) (stan na r.) Powiaty Pracujące, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Wskaźnik na 10 tys. Pracujące w podmiotach publicznych Pracujące w podmiotach niepublicznych Pracujące w praktykach prywatnych WOJEWÓDZTWO , m. Koszalin 72 6, m. Szczecin 306 7, m. Świnoujście 19 4, białogardzki 20 4, choszczeński 29 5, drawski 26 4, goleniowski 37 4, gryficki 29 4, gryfiński 29 3, kamieński 13 2, kołobrzeski 33 4, koszaliński 2 0, łobeski 8 2,1-8 - myśliborski 54 8, policki 91 12, pyrzycki 18 4, sławieński 27 4, stargardzki 59 4, szczecinecki 25 3, świdwiński 25 5, wałecki 38 7, Źródło: sprawozdanie MZ-88 */ razem z MON

99 98

100 TABL PRACUJĄCY PERSONEL MEDYCZNY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ (stan w dniu r.) W tym Wyszczególnienie Udzielający świadczeń ogółem */ zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej Lekarze razem lekarze rodzinni w tym pediatrzy inni specjaliści (zatrudnieni w podstawowej opiece zdrowotnej) Pielęgniarki ogółem środowiskowe rodzinne w tym środowiskowe nauczania i wychowania Położne w tym środowiskowe Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

101 TABL PRACUJĄCY PERSONEL MEDYCZNY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty razem Lekarze w tym rodzinni pediatrzy inni specjaliści Pielęgniarki Położne WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-11

102 101 TABL PRACUJĄCY PERSONEL MEDYCZNY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW - wskaźnik na 10 tys. ludności Powiaty razem Lekarze w tym rodzinni pediatrzy inni specjaliści Pielęgniarki Położne WOJEWÓDZTWO ,6 2,2 1,2 1,8 8,1 1, ,5 2,3 1,2 1,5 7,8 1,6 m. Koszalin 6,2 2,7 1,4 1,4 7,2 1,1 m. Szczecin 6,0 3,2 0,7 1,9 8,3 1,8 m. Świnoujście 5,6 1,0 1,0 1,5 7,6 0,7 białogardzki 6,4 2,3 1,9 2,1 10,8 2,1 choszczeński 4,8 1,2 1,8 1,0 8,1 2,2 drawski 4,2 2,6 0,5 1,0 7,7 1,9 goleniowski 5,1 2,2 1,5 1,0 8,8 1,7 gryficki 4,8 0,8 1,3 1,7 8,1 0,8 gryfiński 6,3 2,5 1,6 1,5 6,8 2,1 kamieński 7,6 1,3 2,7 3,1 8,8 1,7 kołobrzeski 5,6 3,8 0,8 0,8 9,3 1,4 koszaliński 3,3 1,1 0,6 1,4 5,1 0,3 łobeski 5,3 0,3 2,4 2,1 7,7 1,8 myśliborski 6,7 1,6 1,8 2,7 8,2 2,1 policki 6,0 2,8 1,3 0,9 6,1 2,1 pyrzycki 4,3 0,3 1,5 2,3 6,0 2,0 sławieński 3,7 0,9 1,6 1,2 7,0 1,2 stargardzki 5,7 2,3 1,0 1,8 7,5 1,7 szczecinecki 4,6 3,4 0,9 0,1 8,2 1,3 świdwiński 4,6 2,3 1,0 1,0 9,1 2,3 wałecki 3,7 1,5 0,9 1,1 5,0 1,5 Źródło: sprawozdanie MZ-11

103 102

104 103

105 104

106 TABL PRACUJĄCY LEKARZE OGÓŁEM W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Lekarze w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

107 106 TABL PRACUJĄCY LEKARZE RODZINNI W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Lekarze rodzinni w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

108 TABL PRACUJĄCY LEKARZE PEDIATRZY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Lekarze pediatrzy w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

109 108 TABL PRACUJĄCY LEKARZE O INNEJ SPECJALNOŚCI W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Inni specjaliści w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

110 109

111 110 TABL PRACUJĄCE PIELĘGNIARKI OGÓŁEM W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Pielęgniarki w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

112 111 TABL PRACUJĄCE PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE RODZINNE W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Pielęgniarki środowiskowe rodzinne w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

113 TABL PRACUJĄCE PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE NAUCZANIA I WYCHOWANIA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Pielęgniarki środowiskowe nauczania i wychowania w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

114 TABL PRACUJĄCE POŁOŻNE OGÓŁEM W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Położne w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

115 TABL PRACUJĄCE POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Położne środowiskowe w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

116 TABL PRACUJĄCY PERSONEL MEDYCZNY W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty liczby bezwzględne Lekarze wskaźnik na 10 tys. liczby bezwzględne Lekarze dentyści wskaźnik na 10 tys. WOJEWÓDZTWO , , , ,9 m. Koszalin ,5 57 5,3 m. Szczecin , ,1 m. Świnoujście 44 10,8 11 2,7 białogardzki 43 8,9 18 3,7 choszczeński 13 2,6 8 1,6 drawski 37 6,5 16 2,8 goleniowski 90 11,2 28 3,5 gryficki 87 14,4 19 3,1 gryfiński 80 9,7 35 4,2 kamieński 48 10,1 9 1,9 kołobrzeski 61 7,9 38 4,9 koszaliński 4 0,6 10 1,6 łobeski 45 11,9 11 2,9 myśliborski 57 8,5 16 2,4 policki 79 11,2 39 5,5 pyrzycki 23 5,8 13 3,3 sławieński 49 8,6 16 2,8 stargardzki ,0 52 4,4 szczecinecki 70 9,1 29 3,8 świdwiński 28 5,8 15 3,1 wałecki 33 6,1 22 4,1 Źródło: sprawozdanie MZ-12, MZ-15

117 116

118 117

119 TABL PRACUJĄCY LEKARZE W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Lekarze w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-12, MZ-15 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

120 119 TABL PRACUJĄCY LEKARZE DENTYŚCI W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty udzielający świadczeń ogółem */ Lekarze dentyści w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem w tym pełnozatrudnieni zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: sprawozdanie MZ-12 */ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk

121 w tym: TABL PERSONEL DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W AMBULATORYJNEJ OPIECE PSYCHIATRYCZNEJ 1/ Wyszczególnienie Lekarze ogółem (łącznie z rezydentami, bez konsultantów) Udzielający świadczeń ogółem 2/ (w osobach) Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ogółem (w osobach) w tym pełnozatrudnieni Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem (w osobach) w tym w wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin tygodniowo psychiatrzy I st psychiatrzy II st. i specjaliści psychiatrzy (w nowym systemie jednostopniowym) Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni Inni terapeuci Źródło: sprawozdanie MZ-15 1/ dotyczy personelu pracującego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem 2/ zatrudnienie obejmuje również właścicieli prywatnych praktyk i podmiotów niepublicznych

122 121 TABL PRACUJĄCY PERSONEL W SZPITALACH OGÓLNYCH 1/ (łącznie z rezydentami, bez stażystów) (stan w dniu r.) Wyszczególnienie Razem (w osobach) ogółem (w osobach) umowa o pracę W tym w tym pełnozatrudnieni (w osobach) umowa cywilnoprawna ogółem (w osobach) w tym w wymiarze nie mniejszym niż pełen etat (w osobach) Lekarze w tym specjaliści: anestezjolodzy chirurdzy 2/ innych specjalności zabiegowych 3/ - chorób zakaźnych Lekarze stomatolodzy Psycholodzy Pielęgniarki razem w tym: -z wyższym wykształceniem - mgr pielęgniarstwa Położne razem w tym: -z wyższym wykształceniem mgr położnictwa Mgr farmacji w tym: - w aptece szpitalnej Diagności laboratoryjni Mgr fizjoterapii Technicy elektroradiologii Źródło: Sprawozdanie MZ-29 1/ razem z MON 2/ lekarze posiadający specjalizację z zakresu chirurgii (chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii, ortopedii) 3/ lekarze o specjalnościach: otolaryngologia, okulistyka, urologia, położnictwo i ginekologia

123 TABL PRACUJĄCY LEKARZE W SZPITALACH OGÓLNYCH WEDŁUG POWIATÓW */ (stan w dniu r.) Powiaty razem (w osobach) ogółem (w osobach) Lekarze w tym umowa o pracę w tym pełnozatrudnieni (w osobach) umowa cywilnoprawna ogółem (w osobach) w tym w wymiarze nie mniejszym niż pełen etat (w osobach) WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: Sprawozdanie MZ-29 */ razem z MON

124 123 TABL PRACUJĄCE PIELĘGNIARKI W SZPITALACH OGÓLNYCH WEDŁUG POWIATÓW */ (stan w dniu r.) Powiaty razem (w osobach) ogółem (w osobach) Pielęgniarki w tym umowa o pracę umowa cywilnoprawna w tym pełnozatrudnieni (w osobach) ogółem (w osobach) w tym w wymiarze nie mniejszym niż pełen etat (w osobach) WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: Sprawozdanie MZ-29 */ razem z MON

125 124 TABL PRACUJĄCE POŁOŻNE W SZPITALACH OGÓLNYCH WEDŁUG POWIATÓW */ (stan w dniu r.) Powiaty razem (w osobach) ogółem (w osobach) Położne w tym umowa o pracę umowa cywilnoprawna w tym pełnozatrudnieni (w osobach) ogółem (w osobach) w tym w wymiarze nie mniejszym niż pełen etat (w osobach) WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki Źródło: Sprawozdanie MZ-29 */ razem z MON

126 TABL LICZBA LEKARZY I PIELĘGNIAREK W SZPITALACH OGÓLNYCH WEDŁUG ODDZIAŁÓW */ (stan w dniu r.) Oddziały Lekarze (w osobach) Pielęgniarki i położne (w osobach) ODDZIAŁY STACJONARNE Chorób wewnętrznych Diabetologiczne Endokrynologiczne Gastroenterologiczne Geriatryczne Hematologiczne , 4101, 4106 Kardiologiczne , 4131 Nefrologiczne Dermatologiczne Neurologiczne , 4242, 4244 Onkologiczne , 4261, 4264 Anestezjologii i intensywnej terapii Gruźlicy i chorób płuc Reumatologiczne , 4306, 4308 Rehabilitacyjne , 4342, 4348, 4349 Chorób zakaźnych , 4405 Pediatryczne Neonatologiczne Intensywnej terapii noworodka , 4452, 4456 Ginekologiczno - położnicze , 4501, 4504 Chirurgiczne ogólne Chirurgii klatki piersiowej Chirurgii naczyniowej , 4541 Chirurgii onkologicznej Chirurgii plastycznej Oparzeniowe Kardiochirurgiczne Neurochirurgiczne , 4581 Urazowo - ortopedyczne , 4601 Okulistyczne Otolaryngologiczne Chirurgii szczękowo - twarzowej Urologiczne Transplantologiczne , 4702, 4705 Psychiatryczne Psychosomatyczne , 4744 Leczenia uzależnień Ratunkowy ODDZIAŁY DZIENNE Onkologiczne Chirurgii urazowo-ortopedycznej Okulistyczne Otolaryngologiczne , 3301 Ratunkowe 4 39 Źródło: sprawozdanie MZ-29 */ razem z MON

127 w tym: TABL PRACUJĄCY PERSONEL W STACJONARNYCH PODMIOTACH PSYCHIATRYCZNYCH (stan w dniu r.) W tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy pracujący w ramach umów cywilnoprawnych Wyszczególnienie Razem (w osobach) ogółem (w osobach) w tym pełnozatrudnieni (w osobach) ogółem (w osobach) w tym w wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin tygodniowo (w osobach) Lekarze ogółem (łącznie z rezydentami, bez konsultantów) psychiatrzy I st psychiatrzy II st. i specjaliści psychiatrzy (w nowym systemie jednostopniowym) Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni Inni terapeuci Źródło: sprawozdanie MZ-30

128 w tym 127 TABL PRACUJĄCY PERSONEL W STACJONARNYCH PODMIOTACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ (stan w dniu r.) Wyszczególnienie Udzielających świadczeń ogółem (w osobach) W tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem (w osobach) zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy (w osobach) zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej (w osobach) Ogółem lekarze w tym: psychiatrzy pielęgniarki psycholodzy pedagodzy rehabilitanci fizjoterapeuci terapeuci zajęciowi logopedzi opiekunowie specjaliści terapii uzależnień instruktorzy terapii uzależnień pracownicy socjalni salowe Liczba osób pracujących na zasadzie wolontariatu - 33 Źródło: sprawozdanie MZ-29A

129 128 TABL LICZBA LEKARZY I PIELĘGNIAREK W STACJONARNYCH PODMIOTACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WEDŁUG POWIATÓW (stan w dniu r.) Powiaty Lekarze (w osobach) Pielęgniarki (w osobach) WOJEWÓDZTWO m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście 5 20 białogardzki 1 15 goleniowski 1 12 gryfiński kamieński 5 15 łobeski myśliborski 6 26 pyrzycki 5 13 szczecinecki 4 12 wałecki 7 36 Źródło: sprawozdanie MZ-29A

130 129 TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH */ (stan w dniu r.) 2011 liczby bezwzględne wskaźnik na 10 tys. Lekarze specjaliści ,76 z tego w zakresie: Alergologii 36 0,21 Anestezjologii i intensywnej terapii 197 1,16 Angiologii 3 0,02 Audiologii 3 0,02 Audiologii i foniatrii 3 0,02 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej 14 0,08 Chemioterapii nowotworów 2 0,01 Chirurgii ogólnej 195 1,15 Chirurgii dziecięcej 29 0,17 Chirurgii klatki piersiowej 8 0,05 Chirurgii naczyniowej 11 0,06 Chirurgii onkologicznej 16 0,09 Chirurgii plastycznej 5 0,03 Chirurgii szczękowo-twarzowej 1 0,01 Chorób płuc 76 0,45 Chorób wewnętrznych 423 2,50 Chorób zakaźnych 26 0,15 Dermatologii i wenerologii 79 0,47 Diabetologii 36 0,21 Diagnostyki laboratoryjnej 6 0,04 Epidemiologii 6 0,04 Endokrynologii 20 0,12 Foniatrii 3 0,02 Ginekologii onkologicznej 5 0,03 Gastroenterologii 28 0,17 Geriatrii 5 0,03 Genetyki klinicznej 3 0,02 Hematologii 12 0,07 Higieny i epidemiologii 1 0,01 Higieny pracy 1 0,01 Hipertensjologii 2 0,01 Kardiologii 70 0,41 Kardiologii dziecięcej 2 0,01 Kardiochirurgii 6 0,04 Medycyny kolejowej 1 0,01 Medycyny nuklearnej 5 0,03 Medycyny ogólnej 16 0,09

131 130 cd. TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH */ (stan w dniu r.) 2011 liczby bezwzględne wskaźnik na 10 tys. Medycyny rodzinnej 361 2,13 Medycyny paliatywnej 2 0,01 Medycyny pracy 53 0,31 Medycyny przemysłowej 9 0,05 Medycyny ratunkowej 12 0,07 Medycyny sądowej 1 0,01 Medycyny społecznej 1 0,01 Medycyny sportowej 1 0,01 Mikrobiologii 4 0,02 Nefrologii 37 0,22 Neonatologii 49 0,29 Neurochirurgii 21 0,12 Neurologii 106 0,63 Neurologii dziecięcej 9 0,05 Okulistyki 145 0,86 Onkologii 14 0,08 Organizacji ochrony zdrowia 10 0,06 Ortopedii i traumatologii 100 0,59 Otolaryngologii 93 0,55 Otolaryngologii dziecięcej 1 0,01 Otorynolaryngologii 2 0,01 Patomorfologii 19 0,11 Pediatrii 275 1,62 Położnictwa i ginekologii 297 1,75 Psychiatrii 87 0,51 Psychiatrii dzieci i młodzieży 9 0,05 Radiodiagnostyki 99 0,58 Radioterapii onkologicznej 20 0,12 Radiologii dziecięcej 1 0,01 Rehabilitacji medycznej 48 0,28 Reumatologii 35 0,21 Seksuologii 1 0,01 Transfuzjologii 13 0,08 Transplantologii klinicznej 7 0,04 Urologii 36 0,21 Zdrowia publicznego 2 0,01 Inne specjalności nie wymienione wyżej 11 0,06

132 cd. TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH */ (stan w dniu r.) 2011 liczby bezwzględne wskaźnik na 10 tys. Specjaliści lekarze dentyści 467 2,76 z tego w zakresie: Chirurgii stomatologicznej 36 0,21 Chirurgii szczękowej 3 0,02 Ortodoncji 36 0,21 Periodontologii 9 0,05 Protetyki stomatologicznej 51 0,30 Stomatologii ogólnej 283 1,67 Stomatologii dziecięcej 13 0,08 Stomatologii zachowawczej 33 0,19 Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach 3 0,02 Specjaliści mgr pielęgniarstwa 211 1,25 z tego w zakresie: Medycyny społecznej 5 0,03 Organizacji i ochrony zdrowia 6 0,04 Pielęgniarstwa rodzinnego 24 0,14 Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących 1 0,01 Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 3 0,02 Pielęgniarstwa zachowawczego 4 0,02 Pielęgniarstwa geriatrycznego 2 0,01 Pielęgniarstwa kardiologicznego 5 0,03 Pielęgniarstwa nefrologicznego 11 0,06 Pielęgniarstwa pediatrycznego 9 0,05 Pielęgniarstwa chirurgicznego 12 0,07 Pielęgniarstwa operacyjnego 13 0,08 Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 13 0,08 Pielęgniarstwa onkologicznego 3 0,02 Pielęgniarstwa psychiatrycznego 5 0,03 Pielęgniarstwa opieki długoterminowej 14 0,08 Pielęgniarstwa opieki paliatywnej 1 0,01 Pielęgniarstwa ratunkowego 3 0,02 Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 7 0,04 Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności 70 0,41

133 132 cd. TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH */ (stan w dniu r.) 2011 liczby bezwzględne wskaźnik na 10 tys. Specjaliści farmaceuci razem 26 0,15 z tego w zakresie: Analizy bromatologicznej 1 0,01 Analityki klinicznej 2 0,01 Farmacji aptecznej 18 0,11 Farmacji klinicznej 1 0,01 Farmacji szpitalnej 1 0,01 Farmacji społecznej 1 0,01 Zdrowia publicznego 1 0,01 Inni specjaliści farmaceuci 1 0,01 Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem 101 0,60 z tego w zakresie: Analityki klinicznej 46 0,27 Diagnostyki medycznej 40 0,24 Higieny i epidemiologii 1 0,01 Mikrobiologii medycznej 4 0,02 Zdrowia publicznego 1 0,01 Inni specjaliści analityki medycznej 9 0,05 Inni specjaliści 138 0,82 z tego w zakresie: Diagnostyki laboratoryjnej 8 0,05 Epidemiologii 26 0,15 Mikrobiologii 13 0,08 Toksykologii 1 0,01 Rehabilitacji ruchowej 21 0,12 Psychologii klinicznej 15 0,09 Psychologii ogólnej 20 0,12 Inni psycholodzy 4 0,02 Analityki sanitarnej 1 0,01 Fizjoterapii 16 0,09 Fizyki medycznej 4 0,02 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 1 0,01 Neurologopedii 2 0,01 Zdrowia publicznego 3 0,02 Inni 3 0,02 Źródło: sprawozdanie MZ-89 */ razem z MON

134 133 TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI */ (stan w dniu r.) Stopnie specjalizacji I II Specjalności według nowych zasad Lekarze specjaliści razem z tego w zakresie: Alergologii x 31 5 Anestezjologii i intensywnej terapii Angiologii x x 3 Audiologii x 3 x Audiologii i foniatrii x x 3 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej x 13 1 Chemioterapii nowotworów x 2 x Chirurgii ogólnej Chirurgii dziecięcej Chirurgii klatki piersiowej x 6 2 Chirurgii naczyniowa x x 11 Chirurgii onkologicznej x 10 6 Chirurgii plastycznej x 4 1 Chirurgii szczękowo-twarzowej x x 1 Chorób płuc Chorób wewnętrznych Chorób zakaźnych Dermatologii i wenerologii Diabetologii x 33 3 Diagnostyki laboratoryjnej Epidemiologii x 6 - Endokrynologii x 18 2 Foniatrii x 3 x Ginekologii onkologicznej x x 5 Gastroenterologii x 25 3 Geriatrii x 4 1 Genetyki klinicznej x x 3 Hematologii x 10 2 Higieny i epidemiologii 1 - x Higieny pracy - 1 x Hipertensjologii x x 2 Kardiologii x Kardiologii dziecięcej x x 2 Kardiochirurgii x 2 4 Medycyny kolejowej - 1 x Medycyny nuklearnej Medycyny ogólnej 10 6 x Medycyny rodzinnej x

135 cd. TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI */ (stan w dniu r.) Stopnie specjalizacji I II Specjalności według nowych zasad Medycyny paliatywnej x x 2 Medycyny pracy Medycyny przemysłowej 5 4 x Medycyny ratunkowej x x 12 Medycyny sądowej Medycyny społecznej 1 - x Medycyny sportowej x 1 - Mikrobiologii Nefrologii x Neonatologii x 46 3 Neurochirurgii Neurologii Neurologii dziecięcej x 9 - Okulistyki Onkologii x 3 11 Organizacji ochrony zdrowia x 10 x Ortopedii i traumatologii Otolaryngologii x Otolaryngologii dziecięcej x 1 x Otorynolaryngologia x x 2 Patomorfologii Pediatrii Położnictwa i ginekologii Psychiatrii Psychiatrii dzieci i młodzieży Radiodiagnostyki Radioterapii onkologicznej Radiologii dziecięcej - 1 x Rehabilitacji medycznej Reumatologii x 35 - Seksuologii x 1 - Transfuzjologii Transplantologii klinicznej x x 7 Urologii x 30 6 Zdrowia publicznego x x 2 Innych specjalności nie wymienionych wyżej Specjaliści lekarze dentyści razem z tego w zakresie: Chirurgii stomatologicznej Chirurgii szczękowej 1 2 -

136 cd. TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI */ (stan w dniu r.) Stopnie specjalizacji I II Specjalności według nowych zasad Ortodoncji x 32 4 Periodontologii x 9 - Protetyki stomatologicznej x 50 1 Stomatologii ogólnej 283 x x Stomatologii dziecięcej Stomatologii zachowawczej x 29 4 Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem z tego w zakresie: Medycyny społecznej 5 - x Organizacji ochrony zdrowia 4 2 x Pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarstwa geriatrycznego Pielęgniarstwa kardiologicznego Pielęgniarstwa nefrologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego Pielęgniarstwa chirurgicznego Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Pielęgniarstwa onkologicznego Pielęgniarstwa psychiatrycznego Pielęgniarstwa opieki długoterminowej Pielęgniarstwa opieki paliatywnej Pielęgniarstwa ratunkowego Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji i edukacji zdrowotnej Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności Specjaliści farmaceuci razem z tego w zakresie: Analizy bromatologicznej Analityki klinicznej Farmacja aptecznej Farmacja klinicznej x x 1 Farmacja szpitalnej x x 1 Farmacji społecznej - 1 x Zdrowia publicznego x x 1 Inni specjaliści farmaceuci - - 1

137 cd. TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI */ (stan w dniu r.) Stopnie specjalizacji I I Stopnie specjalizacji Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem z tego w zakresie: Analityki klinicznej Diagnostyki medycznej Higieny i epidemiologii 1 - x Mikrobiologii medycznej x x 4 Zdrowia publicznego x x 1 Inni specjaliści analityki medycznej 7-2 Inni specjaliści z tego w zakresie: Diagnostyki laboratoryjnej 6 2 x Epidemiologii Mikrobiologii 9 4 x Toksykologii 1 - x Rehabilitacji ruchowej 16 5 x Psychologii klinicznej Psychologii ogólnej 18 2 x Inni psycholodzy 4 - x Analityki sanitarnej 1 - x Fizjoterapii x x 16 Fizyki medycznej x x 4 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej x x 1 Neurologopedii x x 2 Zdrowia publicznego x x 3 Inni - 3 x Źródło: Sprawozdanie MZ-89 */ razem z MON

138 137 TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI */ - wskaźnik na 10 tys. ludności (stan w dniu r.) Stopnie specjalizacji I II Specjalności według nowych zasad Lekarze specjaliści razem 3,69 13,57 2,50 z tego w zakresie: Alergologii x 0,18 0,03 Anestezjologii i intensywnej terapii 0,23 0,80 0,14 Angiologii x x 0,02 Audiologii x 0,02 x Audiologii i foniatrii x x 0,02 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej x 0,08 0,01 Chemioterapii nowotworów x 0,01 x Chirurgii ogólnej 0,22 0,83 0,11 Chirurgii dziecięcej 0,02 0,15 0,01 Chirurgii klatki piersiowej x 0,04 0,01 Chirurgii naczyniowa x x 0,06 Chirurgii onkologicznej x 0,06 0,04 Chirurgii plastycznej x 0,02 0,01 Chirurgii szczękowo-twarzowej x x 0,01 Chorób płuc 0,06 0,37 0,02 Chorób wewnętrznych 0,80 1,36 0,34 Chorób zakaźnych 0,02 0,14 - Dermatologii i wenerologii 0,13 0,29 0,05 Diabetologii x 0,19 0,02 Diagnostyki laboratoryjnej 0,01 0,02 - Epidemiologii x 0,04 - Endokrynologii x 0,11 0,01 Foniatrii x 0,02 x Ginekologii onkologicznej x x 0,03 Gastroenterologii x 0,15 0,02 Geriatrii x 0,02 0,01 Genetyki klinicznej x x 0,02 Hematologii x 0,06 0,01 Higieny i epidemiologii 0,01 - x Higieny pracy - 0,01 x Hipertensjologii x x 0,01 Kardiologii x 0,35 0,06 Kardiologii dziecięcej x x 0,01 Kardiochirurgii x 0,01 0,02 Medycyny kolejowej - 0,01 x Medycyny nuklearnej - 0,03 - Medycyny ogólnej 0,06 0,04 x Medycyny rodzinnej x 1,85 0,28

139 138 cd. TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI */ - wskaźnik na 10 tys. ludności (stan w dniu r.) Stopnie specjalizacji I II Specjalności według nowych zasad Medycyny paliatywnej x x 0,01 Medycyny pracy 0,19 0,12 - Medycyny przemysłowej 0,03 0,02 x Medycyny ratunkowej x x 0,07 Medycyny sądowej - 0,01 - Medycyny społecznej 0,01 - x Medycyny sportowej x 0,01 - Mikrobiologii - 0,01 0,01 Nefrologii x 0,12 0,09 Neonatologii x 0,27 0,02 Neurochirurgii 0,01 0,10 0,01 Neurologii 0,18 0,41 0,04 Neurologii dziecięcej x 0,05 - Okulistyki 0,16 0,61 0,08 Onkologii x 0,02 0,06 Organizacji ochrony zdrowia x 0,06 x Ortopedii i traumatologii 0,05 0,41 0,14 Otolaryngologii 0,17 0,38 x Otolaryngologii dziecięcej x 0,01 x Otorynolaryngologia x x 0,01 Patomorfologii 0,01 0,09 0,01 Pediatrii 0,72 0,82 0,09 Położnictwa i ginekologii 0,35 1,28 0,12 Psychiatrii 0,08 0,35 0,08 Psychiatrii dzieci i młodzieży - 0,04 0,01 Radiodiagnostyki 0,10 0,39 0,09 Radioterapii onkologicznej 0,02 0,06 0,04 Radiologii dziecięcej - 0,01 x Rehabilitacji medycznej 0,03 0,20 0,05 Reumatologii x 0,21 - Seksuologii x 0,01 - Transfuzjologii 0,02 0,06 - Transplantologii klinicznej x x 0,04 Urologii x 0,18 0,04 Zdrowia publicznego x x 0,01 Innych specjalności nie wymienionych wyżej 0,02 0,04 0,01 Specjaliści lekarze dentyści razem 1,77 0,89 0,09 z tego w zakresie: Chirurgii stomatologicznej 0,05 0,13 0,03 Chirurgii szczękowej 0,01 0,01 -

140 139 cd. TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI */ - wskaźnik na 10 tys. ludności (stan w dniu r.) Stopnie specjalizacji I II Specjalności według nowych zasad Ortodoncji x 0,19 0,02 Periodontologii x 0,05 - Protetyki stomatologicznej x 0,30 0,01 Stomatologii ogólnej 1,67 x x Stomatologii dziecięcej 0,02 0,04 0,01 Stomatologii zachowawczej x 0,17 0,02 Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach 0, Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem 0,31 0,24 0,69 z tego w zakresie: Medycyny społecznej 0,03 - x Organizacji ochrony zdrowia 0,02 0,01 x Pielęgniarstwa rodzinnego 0,03 0,03 0,08 Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących 0, Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 0,01 0,01 0,01 Pielęgniarstwa zachowawczego - - 0,02 Pielęgniarstwa geriatrycznego - 0,01 0,01 Pielęgniarstwa kardiologicznego - 0,01 0,02 Pielęgniarstwa nefrologicznego 0,02 0,02 0,03 Pielęgniarstwa pediatrycznego - 0,01 0,05 Pielęgniarstwa chirurgicznego - 0,02 0,05 Pielęgniarstwa operacyjnego 0,01 0,01 0,06 Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 0,02 0,01 0,05 Pielęgniarstwa onkologicznego - - 0,02 Pielęgniarstwa psychiatrycznego - 0,01 0,02 Pielęgniarstwa opieki długoterminowej 0,02 0,02 0,05 Pielęgniarstwa opieki paliatywnej - - 0,01 Pielęgniarstwa ratunkowego - - 0,02 Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji i edukacji zdrowotnej 0,02 0,01 0,01 Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności 0,14 0,09 0,19 Specjaliści farmaceuci razem 0,08 0,05 0,02 z tego w zakresie: Analizy bromatologicznej - 0,01 - Analityki klinicznej 0,01 0,01 - Farmacja aptecznej 0,08 0,03 - Farmacja klinicznej x x 0,01 Farmacja szpitalnej x x 0,01 Farmacji społecznej - 0,01 x Zdrowia publicznego x x 0,01 Inni specjaliści farmaceuci - - 0,01

141 140 cd. TABL ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI */ - wskaźnik na 10 tys. ludności (stan w dniu r.) Stopnie specjalizacji I I Stopnie specjalizacji Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem 0,31 0,19 0,09 z tego w zakresie: Analityki klinicznej 0,16 0,09 0,02 Diagnostyki medycznej 0,10 0,10 0,04 Higieny i epidemiologii 0,01 - x Mikrobiologii medycznej x x 0,02 Zdrowia publicznego x x 0,01 Inni specjaliści analityki medycznej 0,04-0,01 Inni specjaliści 0,47 0,18 0,17 z tego w zakresie: Diagnostyki laboratoryjnej 0,04 0,01 x Epidemiologii 0,09 0,06 - Mikrobiologii 0,05 0,02 x Toksykologii 0,01 - x Rehabilitacji ruchowej 0,09 0,03 x Psychologii klinicznej 0,05 0,02 0,02 Psychologii ogólnej 0,11 0,01 x Inni psycholodzy 0,02 - x Analityki sanitarnej 0,01 - x Fizjoterapii x x 0,09 Fizyki medycznej x x 0,02 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej x x 0,01 Neurologopedii x x 0,01 Zdrowia publicznego x x 0,02 Inni - 0,02 x Źródło: Sprawozdanie MZ-89 */ razem z MON

142 141 TABL SPECJALIZACJE UZYSKANE PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I MAGISTRÓW Specjalność uzyskana nowym trybem uzyskana nowym trybem Lekarze medycyny ogółem Alergologia 2 2 Anestezjologia i intensywna terapia 7 8 Balneologia i medycyna fizykalna 1 2 Chirurgia dziecięca 1 - Chirurgia klatki piersiowej - 2 Chirurgia naczyniowa 3 1 Chirurgia ogólna */ 5 9 Chirurgia onkologiczna 1 - Chirurgia szczękowo-twarzowa - 1 Choroby płuc */ 1 - Choroby wewnętrzne */ Choroby zakaźne - 2 Dermatologia i wenerologia 2 4 Diabetologia 2 1 Endokrynologia - 2 Gastroenterologia 3 4 Genetyka kliniczna 1 - Ginekologia onkologiczna - 1 Hematologia - 2 Hipertensjologia 1 1 Kardiochirurgia - 1 Kardiologia 3 3 Medycyna paliatywna - 5 Medycyna pracy 1 1 Medycyna ratunkowa 5 1 Medycyna rodzinna Medycyna sądowa - 1 Mikrobiologia lekarska 1 - Nefrologia */ 6 4 Neonatologia - 4 Neurochirurgia 2 1 Neurologia 2 2 Okulistyka */ 1 5 Onkologia kliniczna */ 1 - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu */ 2 4

143 142 cd TABL SPECJALIZACJE UZYSKANE PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I MAGISTRÓW Specjalność uzyskana nowym trybem uzyskana nowym trybem Patomorfologia 1 2 Pediatria */ 6 8 Położnictwo i ginekologia 2 5 Psychiatria */ 2 7 Psychiatria dzieci i młodzieży - 2 Radiologia i diagnostyka obrazkowa 3 5 Radioterapia onkologiczna 2 - Rehabilitacja medyczna 3 4 Reumatologia - 2 Transplantologia kliniczna 1 - Urologia */ 2 - Zdrowie publiczne 1 - Lekarze dentyści ogółem 3 10 Ortodoncja 1 3 Periodontologia */ 1 - Protetyka stomatologiczna - 1 Stomatologia dziecięca - 3 Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1 3 Inni specjaliści ogółem 3 2 Epidemiologia */ 1 - Zdrowia publicznego 1 1 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 1 - Psychologia kliniczna - 1 */ dane za 2010 rok zostały skorygowane

144 DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

145

146 145 W 2011 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego świadczenia medyczne udzielały następujące podmioty wykonujące działalność leczniczą: publiczne podmioty 75, w tym 33 jednostki podległe MON, niepubliczne podmioty 882, prywatne praktyki lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych Informacje o zachorowaniach podano według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, obowiązującej od r. Ambulatoryjna opieka zdrowotna obejmowała: podstawową opiekę zdrowotną zespół świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielanych przez lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarkę i położną, specjalistyczną opiekę zdrowotną zespół świadczeń zdrowotnych we wszystkich dziedzinach medycyny, udzielanych przez lekarza specjalistę i przez lekarza dentystę. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W 2011 roku opieką profilaktyczną objęto dzieci zdrowych do pierwszego roku życia (w 2010 r ). Liczba dzieci do 4-go tygodnia życia, którym udzielono porad lekarskich wynosiła , w tym dzieci do 14 dnia życia i dzieci od 2 do 4 tygodnia życia. Wskaźnik porad lekarskich udzielonych dzieciom zdrowym do 4-go tygodnia życia wynosił 77,7%. Najwyższy wskaźnik porad lekarskich udzielonych dzieciom zdrowym do 4-go tygodnia życia zanotowano w mieście Świnoujściu (97,5%) oraz w powiecie choszczeńskim (91,4%) i koszalińskim (90,2%), natomiast najniższy w powiatach: stargardzkim (46,0%), drawskim (54,9%), gryfickim (55,0%) i łobeskim (60,7%). Liczba porad lekarskich udzielona dzieciom zdrowym po raz następny, w ramach opieki profilaktycznej nad dziećmi do lat 3, wynosiła i zmalała w stosunku do roku 2010 (o porad lekarskich).

147 146 W ramach profilaktycznych badań lekarskich dzieci i młodzieży w wieku 2-19 lat przebadano dzieci i młodzieży. Odsetek przebadanych dzieci i młodzieży w poszczególnych przedziałach wiekowych w latach 2010 i 2011 przedstawiono poniżej: Wiek Odsetek dzieci i młodzieży zbadanych w % lata 73,5 75,0 4 lata 63,1 65,7 6 lat 77,5 78,0 10 lat 77,9 78,7 13 lat 76,6 76,5 16 lat 65,3 68, lat 60,8 62,7 W 2011 roku w województwie zachodniopomorskim w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost odsetka dzieci i młodzieży poddanych profilaktycznym badaniom lekarskim, z wyjątkiem grupy wiekowej 13-latków, gdzie nastąpił niewielki spadek (o 0,1 pp.). Największy wzrost odsetka odnotowano w wieku 16 lat (o 3,0 pp.) i w wieku 4 lat (o 2,6 pp.). Liczba dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u której stwierdzono schorzenia wymagające opieki czynnej wynosiła i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 655. W przedziale wiekowym 0-18 lat najliczniejszą grupę stanowili pacjenci z rozpoznaniem dychawicy oskrzelowej (16 464, wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 491,6) oraz leczący się z powodu zniekształceń kręgosłupa (15 173, wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 453,1) i niedokrwistości (7 424, wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 221,7). Najwięcej nowych zachorowań wśród dzieci i młodzieży również zanotowano na dychawicę oskrzelową (2 309, wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 68,9)

148 147 oraz z powodu zniekształceń kręgosłupa (2 033, wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 60,7) i niedokrwistości (1 697, wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 50,7). Liczba osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u których stwierdzono schorzenia wymagające opieki czynnej, wynosiła i znacznie wzrosła w porównaniu do roku 2010 (o ). Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci leczący się z powodu chorób układu krążenia ( , wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 2 176,6), w tym choroby nadciśnieniowej ( , wskaźnik na 10 tys. wynosił 1 457,2) oraz chorób układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej ( , wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 1 125,9). Najwięcej nowych zachorowań wśród osób dorosłych także zanotowano na choroby układu krążenia (26 190, wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 192,8), w tym chorobę nadciśnieniową (15 025, wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 110,6) oraz choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (14 877, wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 109,5). Do chorób tzw. cywilizacyjnych zaliczamy między innymi choroby układu krążenia, choroby nowotworowe i cukrzycę. Najwięcej nowych zachorowań na choroby układu krążenia na 10 tys. ludności zaobserwowano w powiatach: drawskim (425,3), szczecineckim (336,6) i choszczeńskim (329,8), natomiast najmniej w powiatach: wałeckim (31,2), koszalińskim (90,6) i pyrzyckim (94,5). Najwięcej nowych zachorowań na nowotwory na 10 tys. ludności zanotowano w mieście Świnoujściu (64,2) oraz w powiatach: białogardzkim (57,8) i choszczeńskim (45,8), natomiast najmniej w powiatach: wałeckim (7,6), koszalińskim (10,8) i świdwińskim (12,6). Najwięcej nowych zachorowań na cukrzycę na 10 tys. ludności zanotowano w powiatach: choszczeńskim (93,3), białogardzkim (86,0) i polickim (76,8), a najmniej w powiatach: wałeckim (15,3) i sławieńskim (24,9) oraz w mieście Koszalinie (27,8). SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W 2011 roku w województwie zachodniopomorskim liczba porad specjalistycznych wynosiła (wskaźnik na 1 mieszkańca 2,22) i była na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym ( liczba porad, wskaźnik na 1 mieszkańca 2,21). Wśród wybranych dziedzin medycznych najwięcej porad udzielono w następujących poradniach:

149 148 - ginekologiczno - położniczych (wskaźnik na 1 kobietę 0,74), - okulistycznych (wskaźnik na 1 mieszkańca 0,24), - chirurgii ogólnej (wskaźnik na 1 mieszkańca 0,24), - otolaryngologicznych (wskaźnik na 1 mieszkańca 0,16), - urazowo - ortopedycznych (wskaźnik na 1 mieszkańca 0,15), - dermatologicznych (wskaźnik na 1 mieszkańca 0,14), - neurologicznych (wskaźnik na 1 mieszkańca 0,11). Największy wskaźnik liczby porad specjalistycznych przypadających na 1 mieszkańca zanotowano w mieście Szczecinie i Koszalinie (4,3), w powiecie kołobrzeskim (2,1) i gryfickim (2,0), a najmniejszy w powiatach: koszalińskim (0,2), choszczeńskim (0,6) i drawskim (0,8). Liczba porad stomatologicznych udzielonych w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. wynosiła (wskaźnik na 1 mieszkańca 0,89) i nieznacznie zmalała w stosunku do roku 2010 ( liczba porad, wskaźnik 0,91). Największy wskaźnik liczby porad stomatologicznych przypadający na 1 mieszkańca zanotowano w mieście Szczecinie i w mieście Koszalinie (1,4) oraz w powiecie: gryfickim, kołobrzeskim, sławieńskim, szczecineckim, i wałeckim (1,0) a najmniejszy w powiecie choszczeńskim, koszalińskim, łobeskim i polickim (0,4) oraz w mieście Świnoujściu (0,5), powiecie: kamieńskim i stargardzkim (0,6). W 2011 roku liczba porad udzielonych kobietom w ciąży, w ramach opieki profilaktycznej wyniosła i uległa zmniejszeniu o w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźnik ciągłości opieki nad kobietą ciężarną określający średnią liczbę porad przypadających na 1 kobietę ciężarną wynosił 3,4 i zmalał o 0,2 w stosunku do roku 2010 (wskaźnik 3,6). Najwyższy wskaźnik ciągłości opieki nad kobietą ciężarną odnotowano w powiecie koszalińskim (10,4) i myśliborskim (10,3) oraz w mieście Koszalinie (8,9), a najniższy w powiecie stargardzkim (1,8) oraz w mieście Szczecinie (2,1) i w powiecie goleniowskim (2,4).

150 149 Wskaźnik wczesnego objęcia opieką kobiet ciężarnych do 14-go tygodnia ciąży określający liczbę kobiet ciężarnych, którym udzielono porady po raz pierwszy do 14-go tygodnia ciąży do liczby kobiet ciężarnych, którym udzielono porady po raz pierwszy ogółem w procentach wynosił 67,6% i zmalał w stosunku do roku 2010 (73,6%). Najwyższy wskaźnik wczesnego objęcia opieką kobiet ciężarnych do 14-go tygodnia ciąży odnotowano w mieście Koszalinie (92,4%) oraz w powiecie sławieńskim (91,9%) i łobeskim (91,7%), a najniższy w powiatach: stargardzkim (47,5%), gryfickim (48,6%) i polickim (55,3%).

151 TABL JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Podmioty wykonujące działalność leczniczą publiczne podmioty W tym niepubliczne podmioty praktyki lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych WOJEWÓDZTWO */ */ m. Koszalin */ 3+3 */ m. Szczecin */ 12+6 */ m. Świnoujście */ 3+2 */ białogardzki choszczeński 92+2 */ 1+2 */ drawski 88+2 */ 1+2 */ goleniowski gryficki */ 1+3 */ gryfiński kamieński 93+1 */ 1+1 */ kołobrzeski */ 3+3 */ koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki */ 1+4 */ szczecinecki */ 1+1 */ świdwiński 76+2 */ 2 */ wałecki 97+4 */ 1+4 */ */ jednostki podległe MON

152 151 TABL. 3.2 OPIEKA LEKARSKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 WEDŁUG POWIATÓW Powiaty razem Porady udzielone dzieciom zdrowym po raz pierwszy do 14 dnia od 2 do 4 tygodnia 1-11 m-cy razem po raz następny w tym do 1 r.ż. Wskaźnik porad lekarskich udzielonym dzieciom zdrowym do 4 tyg. życia % WOJEWÓDZTWO , ,7 m. Koszalin ,1 m. Szczecin ,9 m. Świnoujście ,5 białogardzki ,2 choszczeński ,4 drawski ,9 goleniowski ,4 gryficki ,0 gryfiński ,5 kamieński ,1 kołobrzeski ,4 koszaliński ,2 łobeski ,7 myśliborski ,2 policki ,8 pyrzycki ,9 sławieński ,7 stargardzki ,0 szczecinecki ,4 świdwiński ,7 wałecki ,8 Źródło: sprawozdanie MZ-11

153 152 WSKAŹNIK PORAD LEKARSKICH UDZIELONYCH DZIECIOM ZDROWYM DO 4-TEGO TYGODNIA ŻYCIA WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO 2011 m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryf icki gryf iński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

154 TABL PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE DZIECI I MŁODZIEŻY W 2011 ROKU Wiek / Klasa Liczba dzieci podlegających badaniu Liczba dzieci zbadanych W tym liczba uczniów zbadanych na terenie szkoły Odsetek dzieci i młodzieży zbadanych w % 2 lata x 75,0 4 lata x 65,7 6 lat / klasa "0" ,0 10 lat / klasa III ,7 13 lat / I klasa gimnazjum ,5 16 lat / I klasa szkoły ponadgimnazjalnej , lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej ,7 Źródło: sprawozdanie MZ-11

155 154 ODSETEK DZIECI I MŁODZIEŻY ZBADANYCH W RAMACH PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH W 2011 ROKU 2 lata 4 lata 6 lat / klasa"o" 10 lat / klasa III 13 lat / I klasa gimnazjum 16 lat / I klasa szkoły ponadgimnazjalnej lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

156 155 TABL DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY LECZONYCH W PORADNIACH LECZNICTWA PODSTAWOWEGO W 2011 ROKU - liczby bezwzględne Rozpoznanie / kod rozpoznania wg ICD 10 / Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem Z tego w wieku: Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Ogółem Nowotwory Niedokrwistości Choroby tarczycy Cukrzyca Niedożywienie Otyłość Zaburzenia odżywiania Upośledzenie umysłowe Padaczka Dziecięce porażenie mózgowe Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Choroba nadciśnieniowa dychawica oskrzelowa Alergie pokarmowe skórne Zniekształcenia kręgosłupa Choroby układu moczowego Wady rozwojowe układu nerwowego układu krążenia narządów płciowych aberracje chromosomowe inne Zaburzenia rozwoju w tym fizycznego psychomotorycznego Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej Źródło: sprawozdanie MZ-11

157 156 TABL DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY LECZONYCH W PORADNIACH LECZNICTWA PODSTAWOWEGO W 2011 ROKU - wskaźnik na 10 tys. ludności */ Rozpoznanie / kod rozpoznania wg ICD 10 / Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem Z tego w wieku: wskaźnik na 10 tys. ludności Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Ogółem 2 075, , , , , ,6 365,8 Nowotwory 22,8 14,4 22,3 18,5 24,3 30,6 5,5 Niedokrwistości 221,7 313,8 373,7 232,1 167,3 148,8 50,7 Choroby tarczycy 65,8 54,4 74,0 51,3 61,2 88,0 15,1 Cukrzyca 25,9 6,0 13,8 21,0 30,7 43,0 4,9 Niedożywienie 20,0 16,3 37,3 17,6 19,6 18,2 4,6 Otyłość 175,2 57,4 152,9 141,6 224,4 239,9 35,1 Zaburzenia odżywiania 20,5 22,8 31,6 19,7 15,3 20,6 4,6 Upośledzenie umysłowe 45,2 14,2 40,0 40,7 52,7 63,5 5,0 Padaczka 57,6 17,6 50,6 52,6 67,8 80,1 7,5 Dziecięce porażenie mózgowe 26,7 18,3 34,0 21,9 30,2 30,0 2,8 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka 149,0 23,2 140,2 150,6 186,3 192,8 21,4 Choroba nadciśnieniowa 51,9 12,2 23,8 35,8 56,2 99,1 8,7 dychawica oskrzelowa 491,6 209,5 717,0 619,3 528,4 425,0 68,9 Alergie pokarmowe 124,3 257,1 305,7 98,1 65,8 52,3 23,8 skórne 206,7 346,2 471,2 192,7 136,7 97,9 38,5 Zniekształcenia kręgosłupa 453,1 12,5 133,3 359,6 674,4 720,6 60,7 Choroby układu moczowego 124,0 85,5 168,5 130,7 119,9 128,8 21,3 Wady rozwojowe układu nerwowego 16,9 15,7 31,6 18,2 14,7 12,9 2,7 układu krążenia 51,2 53,9 86,7 52,9 46,5 38,5 7,3 narządów płciowych 16,8 19,6 28,6 19,4 14,2 10,3 2,5 aberracje chromosomowe 10,2 10,7 14,1 8,4 10,1 10,0 1,3 inne 16,5 11,8 16,9 18,4 16,4 17,8 1,8 Zaburzenia rozwoju 107,7 121,9 179,9 109,3 100,3 76,1 18,0 w tym fizycznego 53,7 39,6 89,4 61,6 53,6 41,3 9,0 psychomotorycznego 26,5 38,0 50,2 22,1 21,5 19,1 4,8 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 25,7 9,0 17,5 27,9 29,5 33,7 2,5 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 70,1 54,2 106,5 68,3 68,3 69,2 17,1 Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ wskaźnik na 10 tys. ludności w grupie wiekowej 0-18 lat

158 157 WSKAŹNIK LECZONYCH NA 10 TYS. LUDNOŚCI W WIEKU 0-18 LAT WEDŁUG ROZPOZNANIA W 2011 ROKU Nowotwory Niedokrwistości Choroby tarczycy Cukrzyca Niedożywienie Otyłość Zaburzenia odżywiania Upośledzenie umysłowe Padaczka Dziecięce porażenie mózgowe Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Choroba nadciśnieniowa Dychawica oskrzelowa Alergie - pokarmowe Alergie - skórne Zniekształcenia kręgosłupa Choroby układu moczowego Wady rozw. układu nerwowego Wady rozw. układu krążenia Wady rozw. narządów płciowych Wady rozw. aberracje chrom. Wady rozw. inne Zaburzenia rozwoju w tym fizycznego w tym psychomotor. Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Inne schorz. wymag. op. czynnej leczeni po raz pierwszy leczeni ogółem

159 w tym: 158 TABL. 3.5 DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB DOROSŁYCH LECZONYCH W PORADNIACH LECZNICTWA PODSTAWOWEGO W 2011 ROKU - liczby bezwzględne Rozpoznanie / kod rozpoznania wg ICD 10 / Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem W tym w wieku: i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Ogółem Gruźlica Nowotwory Choroby tarczycy Cukrzyca w tym leczeni insuliną Niedokrwistość Choroby obwodowego układu nerwowego Choroby układu krążenia przewlekła choroba reumatyczna choroba nadciśnieniowa choroby naczyń mózgowych niedokrwienna choroba serca w tym przebyty zawał serca Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa Przewlekłe choroby układu trawiennego Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej Źródło: sprawozdanie MZ

160 w tym: 159 TABL DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB DOROSŁYCH LECZONYCH W PORADNIACH LECZNICTWA PODSTAWOWEGO W 2011 ROKU - wskaźnik na 10 tys. ludności */ Rozpoznanie / kod rozpoznania wg ICD 10 / Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem W tym w wieku: i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym wskaźnik na 10 tys. ludności Ogółem 4 059, , , , ,8 483,5 Gruźlica 7,7 2,4 7,7 12,4 13,2 1,4 Nowotwory 165,3 34,4 104,9 293,0 418,4 27,4 Choroby tarczycy 260,4 94,9 247,6 419,0 441,8 31,5 Cukrzyca 480,9 56,7 256,2 885, ,2 50,7 w tym leczeni insuliną 140,7 24,1 73,4 262,5 386,5 14,3 Niedokrwistość 139,0 88,9 125,7 166,7 239,3 22,0 Choroby obwodowego układu nerwowego 565,0 244,1 559,9 870,9 875,1 66,0 Choroby układu krążenia 2 176,6 344, , , ,0 192,8 przewlekła choroba reumatyczna choroba nadciśnieniowa choroby naczyń mózgowych niedokrwienna choroba serca w tym przebyty zawał serca Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa Przewlekłe choroby układu trawiennego 42,3 8,2 28,1 87,8 90,1 4, ,2 201,9 997, , ,7 110,6 141,2 9,2 52,1 246,9 486,1 19,1 485,3 27,1 204,1 869, ,7 40,3 83,0 4,5 39,3 182,5 223,6 11,5 408,1 179,3 271,1 637,8 911,9 39,2 647,3 362,3 547,2 925, ,4 65,3 Choroby układu mięśniowo-kostnego 1 125,9 440,3 906,9 1735, ,0 109,5 i tkanki łącznej Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający 175,6 83,7 117,7 271,5 380,1 22,5 opieki czynnej Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ wskaźnik na 10 tys. ludności w grupie wiekowej od 19 lat i więcej

161 160 WSKAŹNIK LECZONYCH NA 10 TYS. LUDNOŚCI W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG ROZPOZNANIA W 2011 ROKU Gruźlica Nowotwory Choroby tarczycy Cukrzyca w tym leczeni insuliną Niedokrwistość Choroby obwodowego układu nerwowego Choroby układu krążenia w tym przewlekła choroba reumatyczna w tym choroba nadciśnieniowa w tym choroby naczyń mózgowych w tym niedokrwienna choroba serca w tym przebyty zawał serca Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa Przewlekłe choroby układu trawiennego Choroby układu mięśniowokostnego i tkanki łącznej Inne schorz. wymag. op. czynnej leczeni ogółem leczeni po raz pierwszy

162 161 TABL.3.6 OSOBY DOROSŁE LECZONE Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W PORADNIACH LECZNICTWA PODSTAWOWEGO WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w liczbach bezwzględnych wskaźnik na 10 tys. */ Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym w liczbach bezwzględnych wskaźnik na 10 tys. */ WOJEWÓDZTWO , , , ,8 m. Koszalin , ,9 m. Szczecin , ,9 m. Świnoujście , ,8 białogardzki , ,6 choszczeński , ,8 drawski , ,3 goleniowski , ,7 gryficki , ,2 gryfiński , ,7 kamieński , ,9 kołobrzeski , ,7 koszaliński , ,6 łobeski , ,1 myśliborski , ,9 policki , ,0 pyrzycki , ,5 sławieński , ,4 stargardzki , ,3 szczecinecki , ,6 świdwiński , ,3 wałecki , ,2 Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ wskaźnik na 10 tys. ludności w grupie wiekowej od 19 lat i więcej

163 162 WSKAŹNIK LECZONYCH Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA NA 10 TYS. LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO 2011 m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryf icki gryf iński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki leczeni ogółem leczeni po raz pierwszy

164 TABL OSOBY DOROSŁE LECZONE Z POWODU NOWOTWORÓW W PORADNIACH LECZNICTWA PODSTAWOWEGO WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w liczbach bezwzględnych wskaźnik na 10 tys. */ Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym w liczbach bezwzględnych wskaźnik na 10 tys. */ WOJEWÓDZTWO , , , ,4 m. Koszalin , ,0 m. Szczecin , ,5 m. Świnoujście , ,2 białogardzki , ,8 choszczeński , ,8 drawski , ,2 goleniowski , ,6 gryficki , ,8 gryfiński , ,0 kamieński , ,6 kołobrzeski , ,5 koszaliński , ,8 łobeski , ,4 myśliborski , ,3 policki , ,7 pyrzycki , ,7 sławieński , ,3 stargardzki , ,5 szczecinecki , ,9 świdwiński , ,6 wałecki ,2 32 7,6 Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ wskaźnik na 10 tys. ludności w grupie wiekowej od 19 lat i więcej

165 164 WSKAŹNIK LECZONYCH Z POWODU NOWOTWORÓW NA 10 TYS. LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO 2011 m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki leczeni ogółem leczeni po raz pierwszy

166 TABL OSOBY DOROSŁE LECZONE Z POWODU CUKRZYCY W PORADNIACH LECZNICTWA PODSTAWOWEGO WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w liczbach bezwzględnych wskaźnik na 10 tys. */ Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym w liczbach bezwzględnych wskaźnik na 10 tys. */ WOJEWÓDZTWO , , , ,7 m. Koszalin , ,8 m. Szczecin , ,9 m. Świnoujście , ,8 białogardzki , ,0 choszczeński , ,3 drawski , ,8 goleniowski , ,0 gryficki , ,7 gryfiński , ,8 kamieński , ,9 kołobrzeski , ,0 koszaliński , ,2 łobeski , ,1 myśliborski , ,9 policki , ,8 pyrzycki , ,8 sławieński , ,9 stargardzki , ,9 szczecinecki , ,1 świdwiński , ,1 wałecki , ,3 Źródło: sprawozdanie MZ-11 */ wskaźnik na 10 tys. ludności w grupie wiekowej od 19 lat i więcej

167 166 WSKAŹNIK LECZONYCH Z POWODU CUKRZYCY NA 10 TYS. LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO 2011 m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryf icki gryf iński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki leczeni ogółem leczeni po raz pierwszy

168 TABL DZIAŁALNOŚĆ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Rodzaj poradni Liczba poradni stan w dniu liczby bezwzględne Liczba udzielonych porad wskaźnik na 1 mieszkańca WOJEWÓDZTWO , ,22 Chorób wewnętrznych ,40 w tym: - alergologiczne ,07 - diabetologiczne ,03 - nefrologiczne ,02 - kardiologiczne ,10 - medycyny nuklearnej ,001 Innych specjalności zachowawczych ,42 w tym: - dermatologiczne ,14 - neurologiczne ,11 - onkologiczne ,03 - rehabilitacyjne ,05 - chorób zakaźnych ,01 Opieka nad matką i dzieckiem 1/ ,55 w tym: - pediatryczne 2/ ,03 - neonatologiczne 3/ ,34 - ginekologiczno-położnicze 4/ ,74 Zabiegowe ,90 w tym: - chirurgii ogólnej ,24 - chirurgii onkologicznej ,01 - urazowo-ortopedyczne ,15 - okulistyczne ,24 - otolaryngologiczne ,16 - urologiczne ,05 Chorób psychicznych i uzależnień ,17 w tym: - zdrowia psychicznego ,10 - uzależnień ,06 Źródło: sprawozdanie MZ-12, MZ-15 1/ wskaźnik w grupie kobiet i w grupie mężczyzn w wieku do lat 18 2/ wskaźnik w grupie wiekowej do lat 18 3/ wskaźnik w grupie urodzeń żywych 4/ wskaźnik w grupie kobiet w wieku 15 lat i więcej

169 TABL PORADY SPECJALISTYCZNE WEDŁUG SPECJALNOŚCI I POWIATÓW Powiaty Porady ogółem liczby bezwzględne na 1 mieszk. chorób wewnętrznych innych zachowawczych Z tego w specjalnościach opieki nad matką zabiegowych i dzieckiem chorób psychicz. i uzależnień WOJEWÓDZTWO , , m. Koszalin , m. Szczecin , m. Świnoujście , białogardzki , choszczeński , drawski , goleniowski , gryficki , gryfiński , kamieński , kołobrzeski , koszaliński , łobeski , myśliborski , policki , pyrzycki , sławieński , stargardzki , szczecinecki , świdwiński , wałecki , Źródło: sprawozdanie MZ-12, MZ-15

170 169 LICZBA PORAD SPECJALISTYCZNYCH NA 1 MIESZKAŃCA WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO 2011 m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryf icki gryf iński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

171 TABL PORADY STOMATOLOGICZNE WEDŁUG SPECJALNOŚCI I POWIATÓW Porady ogółem W tym w poradniach Powiaty liczby bezwzględne na 1 mieszkańca ortodoncji protetyki stomat. chirurgii stomat. WOJEWÓDZTWO , , m. Koszalin , m. Szczecin , m. Świnoujście , białogardzki , choszczeński , drawski , goleniowski , gryficki , gryfiński , kamieński , kołobrzeski , koszaliński , łobeski , myśliborski , policki , pyrzycki , sławieński , stargardzki , szczecinecki , świdwiński , wałecki , Źródło: sprawozdanie MZ-12

172 171 LICZBA PORAD STOMATOLOGICZNYCH NA 1 MIESZKAŃCA WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO 2011 m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryf icki gryf iński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

173 TABL OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ WEGŁUG POWIATÓW Powiaty Porady udzielone kobietom w ciąży do 10 tygodnia ciąży W tym po raz pierwszy do14 tygodnia ciąży powyżej 14 tygodnia ciąży Wskaźnik ciągłości opieki nad kobietą w ciąży Wskaźnik wczesnego objęcia opieką kobiet ciężarnych do 14 tygodnia ciąży w % WOJEWÓDZTWO ,6 73, ,4 67,6 m. Koszalin ,9 92,4 m. Szczecin ,1 63,7 m. Świnoujście ,9 75,6 białogardzki ,5 84,0 choszczeński ,3 71,4 drawski ,7 77,5 goleniowski ,4 72,7 gryficki ,7 48,6 gryfiński ,6 76,5 kamieński ,9 83,8 kołobrzeski ,3 75,0 koszaliński ,4 69,3 łobeski ,9 91,7 myśliborski ,3 87,4 policki ,0 55,3 pyrzycki ,2 79,9 sławieński ,6 91,9 stargardzki ,8 47,5 szczecinecki ,4 89,3 świdwiński ,3 70,4 wałecki ,7 89,3 Źródło: sprawozdanie MZ-12

174 173 WSKAŹNIK WCZESNEGO OBJĘCIA OPIEKĄ KOBIET CIĘŻARNYCH WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO 2011 m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryf icki gryf iński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki 0% 20% 40% 60% 80% 100%

175

176 DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

177

178 177 Na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniu r. funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 10 stacjonarnych podmiotów psychiatrycznych i 17 stacjonarnych podmiotów opieki długoterminowej (bez jednostek podległych resortowi spraw wewnętrznych). Badaniami statystycznymi w roku 2011 zostały objęte również szpitale ogólne podległe resortowi obrony narodowej. Wobec powyższego dane statystyczne dotyczące szpitali ogólnych nie są porównywalne z latami poprzednimi. Liczba szpitali ogólnych obejmuje: - 2 szpitale kliniczne, - 19 szpitali podległych Samorządom, - 12 szpitali niepublicznych, - 2 szpitale podlegle MON. Liczba stacjonarnych podmiotów psychiatrycznych obejmuje: - 2 szpitale psychiatryczne, - 2 ośrodki leczenia odwykowego, - 6 ośrodków rehabilitacyjnych dla narkomanów. Liczba stacjonarnych podmiotów opieki długoterminowej obejmuje: - 15 podmiotów/oddziałów: pielęgnacyjno opiekuńczych, opiekuńczo leczniczych, pielęgnacyjno opiekuńczych psychiatrycznych, opiekuńczo leczniczych psychiatrycznych, - 2 hospicja. Liczba łóżek w lecznictwie stacjonarnym wynosiła ogółem 9 673, z czego w szpitalach ogólnych (w tym 470 miejsc dla noworodków), 484 w stacjonarnych podmiotach psychiatrycznych i 783 w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej. Liczba leczonych pacjentów w lecznictwie stacjonarnym wynosiła ogółem , z czego w szpitalach ogólnych (w tym na oddziałach neonatologicznych), w stacjonarnych podmiotach psychiatrycznych i w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej.

179 178 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI OGÓLNYCH Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. ludności dla szpitali ogólnych wynosił 49,6. Największy wskaźnik był w mieście Szczecinie (86,8), w powiecie choszczeńskim (78,1) i gryfickim (70,8), a najniższy w powiecie łobeskim i gryfińskim (9,8), kamieńskim (21,6) oraz świdwińskim (22,2). Wskaźnik wykorzystania łóżek w szpitalach ogólnych wynosił 231,1 dni tj. 63,3 %. Średni czas pobytu pacjenta w szpitalach ogólnych wynosił 5,8 dnia. Liczba leczonych na 1 łóżko wynosiła 39,6. Analizując działalność oddziałów w szpitalach ogólnych dostrzegamy, że największe wykorzystanie łóżek było na oddziałach hematologicznych (99,4 %), psychiatrycznych (99,3 %), leczenia uzależnień (96,6 %) i rehabilitacyjnych (92,6 %). Najmniejsze natomiast wykorzystanie łóżek było na oddziałach ratunkowych (29,4%), neonatologicznych (33,7%), okulistycznych (40,9%), chirurgii plastycznej (42,3 %) i chirurgii szczękowo-twarzowej (42,8 %). Najdłużej przebywali pacjenci na oddziałach psychiatrycznych (27,7 dni), rehabilitacyjnych (23,5 dni), psychosomatycznych (21,4 dni) i leczenia uzależnień (17,7 dni), a najkrócej na oddziałach ratunkowych (1 dzień ), urologicznych (2,3 dni), chirurgii plastycznej (2,4 dni), okulistycznych (2,5 dni) i ginekologiczno-położniczych (3,0 dni). Biorąc pod uwagę wskaźnik wykorzystania łóżek w dniach największy był w powiatach: kołobrzeskim (276,8, tj. 75,8 %), choszczeńskim (263,7, tj. 72,2 %), gryfickim (258,1, tj. 70,7 %) i polickim (257,9, tj. 70,7 %). Najmniejszy natomiast wskaźnik wykorzystania łóżek był w powiecie łobeskim (124,0, tj. 34,0 %), pyrzyckim (140,0, tj. 38,4%), drawskim (147,0, tj. 40,3 %) i goleniowskim (147,8, tj. 40,5 %). Najdłużej w szpitalach przebywali pacjenci w powiecie choszczeńskim (12,2 dni), białogardzkim (10,5 dni) i gryfickim (8,7dni). Natomiast najkrótszy pobyt pacjentów w szpitalach odnotowano w powiatach: gryfińskim (3,8 dni), świdwińskim (4,1 dni), goleniowskim, kamieńskim, łobeskim i myśliborskim (4,2 dni), w mieście Świnoujściu oraz w powiecie polickim (4,3 dni). Liczba miejsc na oddziałach dziennych w szpitalach ogólnych i przychodniach specjalistycznych wynosiła 842 (w tym 124 na oddziałach dziennych w szpitalach ogólnych), a leczonych w trybie dziennym było (w tym leczonych na oddziałach dziennych w szpitalach ogólnych).

180 179 DZIAŁALNOŚĆ STACJONARNYCH PODMIOTÓW PSYCHIATRYCZNYCH Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. ludności dla stacjonarnych podmiotów psychiatrycznych wyniósł 2,9 i był większy niż w roku 2010 (2,8). Wskaźnik wykorzystania łóżek w stacjonarnych podmiotach psychiatrycznych wyniósł 334,4 dni (tj. 91,6 %) i był mniejszy niż w roku ubiegłym (345,7 dni, tj. 94,7 %). Średni czas pobytu chorego wyniósł 45,9 dnia, a liczba leczonych na 1 łóżko wyniosła 7,3. Analizując działalność oddziałów w stacjonarnych podmiotach psychiatrycznych dostrzegamy, że najwyższy wskaźnik wykorzystania łóżek w procentach był na oddziałach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych (97,1 %), następnie na oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu (90,3 %) i oddziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (90,1 %). Natomiast najniższą wartość osiągnął wskaźnik na oddziałach leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (80,4 %) i oddziałach psychiatrycznych (83,3 %). Najdłużej przebywali pacjenci na oddziałach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych (112,2 dni), znacznie krócej na oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu (41,0 dni), oddziałach psychiatrycznych (27,5 dni) i oddziałach leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (19,6 dni), a najkrócej na oddziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (8,2 dni). DZIAŁALNOŚĆ STACJONARNYCH PODMIOTÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. ludności dla stacjonarnych podmiotów opieki długoterminowej wyniósł 4,6. Wskaźnik wykorzystania łóżek w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej wyniósł 344,5, tj. 94,4 %. Średni czas pobytu chorego wyniósł 107,8 dnia, a liczba leczonych na 1 łóżko wyniosła 3,2. Analizując działalność oddziałów w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej dostrzegamy, że największe wykorzystanie łóżek było w podmiotach/oddziałach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych (104,1 %) i pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych (102,7 %). Nieco mniejsze wykorzystanie łóżek było w podmiotach/oddziałach opiekuńczo-leczniczych (94,4 %) i pielęgnacyjno-opiekuńczych (92 %). Najmniejsze natomiast wykorzystanie łóżek było w hospicjach (89,5 %).

181 180 Najdłużej przebywali pacjenci w podmiotach/oddziałach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych (225,8 dni). Znacznie krócej przebywali pacjenci w podmiotach/ oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych (150,5 dni), pielęgnacyjnoopiekuńczych (139,8 dni) oraz opiekuńczo-leczniczych (129,4 dni). Najkrócej przebywali pacjenci w hospicjach (19,0 dni). Biorąc pod uwagę strukturę łóżek w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej zauważamy, iż najwięcej łóżek znajdowało się w podmiotach/oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych (353), opiekuńczo-leczniczych (274), znacznie mniej w podmiotach/oddziałach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych (60) i pielęgnacyjnoopiekuńczych psychiatrycznych (55), a najmniej w hospicjach (41). LECZNICTWO UZDROWISKOWE W 2011 roku w województwie zachodniopomorskim liczba placówek lecznictwa uzdrowiskowego wynosiła 64 i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego (o 7). Wzrosła zarówno liczba sanatoriów (o 5), jak i liczba stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej (o 2), natomiast liczba pozostałych placówek nie uległa zmianie. W stosunku do roku ubiegłego w 2011 roku zaobserwowano wzrost liczby łóżek (o 1 084), kuracjuszy stacjonarnych (o 7 656) i liczby osobodni (o ), natomiast zmniejszeniu uległa liczba pacjentów ambulatoryjnych (o 429). Biorąc pod uwagę rozmieszczenie placówek, zauważamy wzrost liczby placówek w powiecie kołobrzeskim i sławieńskim (o 3) oraz w powiecie kamieńskim (o 1), natomiast nie uległa zmianie liczba placówek w mieście Świnoujściu oraz w powiecie koszalińskim i świdwińskim.

182 TABL ŁÓŻKA W SZPITALACH OGÓLNYCH WEDŁUG POWIATÓW (razem ze szpitalami podległymi MON) (stan w dniu r.) Powiaty Liczba szpitali Liczba łóżek rzeczywistych */ ogółem w tym niepubliczne ogółem na 10 tys. ludności w tym niepubliczne WOJEWÓDZTWO ,6 579 m. Koszalin ,3 55 m. Szczecin ,8 15 m. Świnoujście ,7 - białogardzki ,8 - choszczeński ,1 - drawski ,8 - goleniowski ,6 - gryficki ,8 - gryfiński ,8 81 kamieński ,6 103 kołobrzeski ,0 - łobeski ,8 - myśliborski ,7 - policki ,7 - pyrzycki ,0 - sławieński ,3 - stargardzki ,7 - szczecinecki ,3 218 świdwiński ,2 107 wałecki ,3 - Źródło: sprawozdanie MZ-29 */ do liczby łóżek rzeczywistych wliczono liczbę inkubatorów i łóżeczek dla noworodków Uwaga: bez szpitali podległych MSW

183 182

184 TABL DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI OGÓLNYCH WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Liczba łóżek rzeczywistych stan w dniu stan średnioroczny Średnie wykorzystanie łóżek wskaźnik w dniach wskaźnik w % Liczba leczonych */ Liczba leczonych na 1 łóżko Średni czas pobytu chorego (w dniach) WOJEWÓDZTWO ,1 63, ,6 5,8 m. Koszalin ,9 61, ,6 4,7 m. Szczecin ,6 68, ,5 5,9 m. Świnoujście ,5 62, ,2 4,3 białogardzki ,0 66, ,3 10,5 choszczeński ,7 72, ,6 12,2 drawski ,0 40, ,6 4,4 goleniowski ,8 40, ,0 4,2 gryficki ,1 70, ,7 8,7 gryfiński ,9 49, ,5 3,8 kamieński ,4 48, ,5 4,2 kołobrzeski ,8 75, ,8 7,3 łobeski ,0 34, ,8 4,2 myśliborski ,4 47, ,4 4,2 policki ,9 70, ,4 4,3 pyrzycki ,0 38, ,9 4,8 sławieński ,5 52, ,3 5,1 stargardzki ,3 68, ,9 6,1 szczecinecki ,0 46, ,1 4,4 świdwiński ,8 50, ,2 4,1 wałecki ,6 54, ,9 6,1 Źródło: sprawozdanie MZ-29 */ bez ruchu międzyoddziałowego Uwaga: bez szpitali podległych MSW

185 184

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ...

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ... Warszawa 2016 Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 1.1. LUDNOŚĆ... 6 1.2. ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE... 7 1.3. ZACHOROWANIA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO.

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. Strona 1 z 168 PRZEDMOWA Szanowni Państwo, Jak co roku, przekazujemy Państwu kolejną edycję BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. W wydaniu niniejszym, na rok 2011 umieszczono dane za rok 2010 oraz wybrane dane historyczne

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego Szczecin 2012 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2013 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.)

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.) Załącznik do Uchwały Nr X/146/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011-2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY 2003 MINISTERSTWA ZDROWIA

BIULETYN STATYSTYCZNY 2003 MINISTERSTWA ZDROWIA BIULETYN STATYSTYCZNY 2003 MINISTERSTWA ZDROWIA Warszawa 2003 S P I S T A B L I C DZIAŁ I. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I ZDROWOTNA 1.1 Ludność wg płci i miejsca zamieszkania w latach 1970, 1980, 1990, 1995,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2009 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2013 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa zachodniopomorskiego. Podsumowanie

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa zachodniopomorskiego. Podsumowanie Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa zachodniopomorskiego Podsumowanie Spis treści Informacje wstępne 3 I Aspekty demograficzne i epidemiologiczne 3 Struktura ludności 3 Demografia

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 304 10,43 7 557 16,99 w tym zatrucia pokar. (A02.0) 299 10,26 7 407 19,22

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo