Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku"

Transkrypt

1 Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010

2 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp Stan ludności oraz ruch naturalny Struktura ludności wg wieku, płci i grup ekonomicznych Oczekiwana długość życia Stan zdrowia na podstawie danych o umieralności Zgony niemowląt Zgony wg płci i wieku Zgony wg przyczyn Współczynniki surowe umieralności Współczynniki standaryzowane umieralności Stan zdrowia mieszkańców Gliwic będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Gliwicach Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Gliwicach Struktura przyczyn hospitalizacji w Gliwicach wg płci i grup wiekowych...60 Podsumowanie i wnioski...64 Materiały źródłowe

3 Spis wykresów Wykres 1. Ruch naturalny ludności w Gliwicach w latach Wykres 2. Przyrost naturalny na 1000 ludności w Gliwicach, woj. śląskim i Polsce w latach Wykres 3. Współczynnik urodzeń żywych w Gliwicach, woj. śląskim i Polsce w latach Wykres 4. Urodzenia żywe według powiatów województwa śląskiego w 2009 r Wykres 5. Piramida wieku dla Gliwic w 2009 roku Wykres 6. Liczba kobiet i mężczyzn w Gliwicach w grupie wieku przed- po- i produkcyjnym w 2009 roku Wykres 7. Zmiana procentowego udziału liczby osób w wieku przed-, po- i produkcyjnego w Gliwicach w latach Wykres 8. Oczekiwana długość życia w podregionie gliwickim, woj. śląskim, Polsce i Unii Europejskiej w 2009 roku Wykres 9. Współczynnik umieralności niemowląt w Gliwicach, woj. śląskim, Polsce i Unii Europejskiej w latach Wykres 10. Umieralność niemowląt wg powiatów go w 2009 roku Wykres 11. Struktura przyczyn zgonów niemowląt w Gliwicach w 2008 roku Wykres 12. Struktura zgonów niemowląt wg przyczyn w miastach województwa śląskiego w latach Wykres 13. Zgony wg wieku i płci w Gliwicach w 2009 roku Wykres 14. Struktura zgonów kobiet w Gliwicach, woj. śląskim i Polsce w 2007 roku Wykres 15. Struktura zgonów mężczyzn w Gliwicach, woj. śląskim i Polsce w 2007 roku Wykres 16. Surowy współczynnik umieralności ogólnej u mężczyzn w 2009 roku Wykres 17. Surowy współczynnik umieralności ogólnej u kobiet w 2009 roku Wykres 18. Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 19. Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 20. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 21. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 22. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 23. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 24. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zgonów u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 25. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zgonów u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 26. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu wypadków komunikacyjnych u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 27. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu wypadków komunikacyjnych u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 28. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu oddechowego u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 29. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu oddechowego u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 30. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu trawiennego u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 31. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu trawiennego u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Wykres 32. Zgłaszalność z powodu choroby nowotworowej wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 33. Zgłaszalność z niedokrwistości wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 34. Zgłaszalność z powodu chorób tarczycy wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 35. Zgłaszalność z powodu cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ

4 Wykres 36. Zgłaszalność z powodu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 37. Zgłaszalność z powodu otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 38. Zgłaszalność z powodu zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 39. Zgłaszalność z powodu upośledzenia umysłowego wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 40. Zgłaszalność z powodu padaczki wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 41. Zgłaszalność z powodu dziecięcego porażenia mózgowego wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 42. Zgłaszalność z powodu choroby nadciśnieniowej wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 43. Zgłaszalność z powodu chorób alergicznych wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 44. Zgłaszalność z powodu chorób alergicznych wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ z podziałem na rodzaj alergii w 2009 roku Wykres 45. Zgłaszalność z powodu zniekształceń kręgosłupa wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 46. Zgłaszalność z powodu chorób układu moczowego wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ Wykres 47. Zgłaszalność z powodu wad rozwojowych wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ 50 Wykres 48. Zgłaszalność z powodu wad rozwojowych wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u lekarzy POZ ze względu na rodzaj wad w 2009 roku Wykres 49. Zgłaszalność z powodu gruźlicy wśród osób w wieku 19 lat i więcej u lekarzy POZ Wykres 50. Zgłaszalność z powodu choroby nowotworowej wśród osób w wieku 19 lat i więcej u lekarzy POZ 53 Wykres 51. Zgłaszalność z powodu chorób tarczycy wśród osób w wieku 19 lat i więcej u lekarzy POZ Wykres 52. Zgłaszalność z powodu niedokrwistości wśród osób w wieku 19 lat i więcej u lekarzy POZ Wykres 53. Zgłaszalność z powodu choroby obwodowego układu nerwowego wśród osób w wieku 19 lat i więcej u lekarzy POZ Wykres 54. Zgłaszalność z powodu chorób układu krążenia wśród osób w wieku 19 lat i więcej u lekarzy POZ. 57 Wykres 55. Zgłaszalność z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego wśród osób w wieku 19 lat i więcej u lekarzy POZ Wykres 56. Zgłaszalność z powodu przewlekłych chorób układu trawiennego wśród osób w wieku 19 lat i więcej u lekarzy POZ Wykres 57. Wskaźnik hospitalizacji mieszkańców Gliwic wg płci w gliwickich szpitalach w latach Wykres 58. Struktura hospitalizacji mieszkańców Gliwic wg płci i wieku, leczonych w gliwickich szpitalach w 2009 roku Wykres 59. Struktura hospitalizacji gliwickich kobiet, leczonych w gliwickich szpitalach wg przyczyn w 2009 r. 62 Wykres 60. Struktura hospitalizacji gliwickich mężczyzn, leczonych w gliwickich szpitalach wg przyczyn w 2009 r

5 Spis tabel Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne dla Gliwic w latach Tabela 2. Oczekiwana długość życia wg płci dla 0, 15, 30, 45, 60 i 65 lat w 2009 r Tabela 3. Zgony wg przyczyn i płci w Gliwicach, woj. śląskim i Polsce w 2007 roku Tabela 4. Struktura rozpoznania schorzeń u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Gliwicach w 2009 roku Tabela 5. Struktura rozpoznania schorzeń u osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Gliwicach w 2009 roku Tabela 6. Struktura hospitalizacji mieszkańców Gliwic wg płci, wieku i przyczyn w gliwickich szpitalach w 2009 roku

6 Wstęp Analiza stanu zdrowia populacji z jednej strony ma służyć jako punkt odniesienia do podejmowania nowych działań w dziedzinie ochrony zdrowia, ale z drugiej strony stanowi próbę podsumowania działań już zrealizowanych. Stała ocena wskaźników zdrowotnych w rzeczywistości ma na celu ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Stan zdrowia populacji może zostać określony na podstawie oceny pozytywnych i negatywnych mierników zdrowia. Mierniki pozytywne określają sprawność i prawidłowość funkcjonowania poszczególnych narządów i całego ustroju (np. EKG serca, poziom cukru we krwi itd.) oraz kondycję społeczeństwa np. liczebność urodzeń żywych. Do oceny stanu zdrowia całej populacji najczęściej używa się mierników negatywnych stanu zdrowia, często ze względu na brak danych dotyczących mierników pozytywnych. W takiej ocenie poszukujemy uszczerbków na zdrowiu i posługujemy się zasadą, że im więcej występuje chorób, urazów oraz ich następstw (inwalidztwo i zgony), tym gorszy stan zdrowia danej zbiorowości. Badanie umieralności było najwcześniej stosowaną metodą oceny stanu zdrowia. Obecnie w Polsce przyjmuje się, że jedynym w pełni funkcjonującym systemem jest rejestr przyczyn zgonu. Współczynniki takie jak chorobowość, zapadalność czy śmiertelność nie dają pełnego obrazu sytuacji, ponieważ dotyczą jedynie zarejestrowanych incydentów zdrowotnych. 1 Stan ludności oraz ruch naturalny W dniu liczba ludności Gliwic wynosiła , w tym liczba kobiet a liczba mężczyzn Współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn wyniosła 108 (w województwie śląskim i w Polsce 107). Ludność Gliwic stanowiła prawie 40% ludności podregionu gliwickiego i 4% ludności województwa śląskiego. Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba ludności w Gliwicach zmalała o 5%. Polska pod względem liczby ludności zajmuje 32 miejsce na świecie i 6 w Unii Europejskiej. Gęstość zaludnienia wynosząca 122/km 2 plasuje Polskę w grupie krajów średnio zaludnionych. Na wsi współczynnik ten jest niższy (ok. 51/km 2 ), a w miastach wyższy (ok /km 2 ). W Gliwicach gęstość zaludnienia w 2009 roku była wyższa od tej średniej osób/ km 2 oraz była wyższa od gęstości zaludnienia w podregionie gliwickim 567/ km 2 i w województwie śląskim 376/1 km 2. 6

7 Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne dla Gliwic w latach Ludność ogółem, w tym: mężczyźni kobiety Współczynnik feminizacji Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. W latach zaobserwować można w Gliwicach liczebną przewagę zgonów nad urodzeniami żywymi. Owa przewaga zgonów w ostatnich latach zaczęła się zmniejszać i liczba zgonów i urodzeń niemal się zrównoważyły. W 2009 roku było urodzeń żywych i zgonów. Jednak przyrost naturalny kolejny raz osiągnął wartość poniżej zera -56. Wykres 1. Ruch naturalny ludności w Gliwicach w latach w liczbach bezwględnych urodzenia żywe zgony Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. Przyrost naturalny w przeliczeniu na liczbę mieszkańców wyniósł -0,3/1.000, co oznacza, że przeciętnie na każde ludności ubyło w Gliwicach 0,3 osoby. W województwie śląskim przyrost naturalny osiągnął minimalnie wyższą wartość -0,2/1.000 ludności. Średnia wartość przyrostu naturalnego w Polsce wyniosła 0,9/1.000 ludności. W latach można zanotować tendencje spadkowe i wzrostowe w całym rozpatrywanym okresie. 7

8 Największy spadek przyrostu naturalnego zaobserwować można pod koniec lat 90-tych. Od nowego tysiąclecia, a dokładnie od lat przyrost naturalny ponownie osiągał wyższą wartość. W porównaniu z rokiem 1995 w Gliwicach przyrost naturalny spadł o 0,6, a najniższy przyrost naturalny zanotowano w 1999 i 2002 roku (-0,2/1.000 ludności). Wykres 2. Przyrost naturalny na 1000 ludności w Gliwicach, woj. śląskim i Polsce w latach ,5 1,0 0,5 na ludności 0,0-0,5-1,0-1, ,0-2,5 Polska Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. Analogiczne do przyrostu naturalnego zmiany na przestrzeni roku zaobserwować można w zmianach współczynnika urodzeń żywych. Urodzenia żywe to jedna z dwóch obok zgonów determinanta przyrostu naturalnego i jak widać na wykresie poniżej to nie zmiany w liczbie urodzeń żywych tak silnie kształtowały przyrost naturalny a liczba zgonów. Współczynnik urodzeń żywych w obserwowanym okresie początkowo notował spadek, po czym od 2002 roku ponowny wzrost wartości. W Gliwicach współczynnik urodzeń żywych był najniższy i wyniósł w 2009 roku 9,5/1.000 ludności, w woj. śląskim 10,3/1.000 ludności a w Polsce 10,9/1.000 ludności (Wykres 3). Biorąc pod uwagę terytorialne zróżnicowanie współczynnika urodzeń żywych w województwie śląskim, najwięcej urodzeń było w powiatach: pszczyńskim 13,3/1.000, Żorach 12,3/1.000 i powiecie bieruńsko lędzińskim 12,2/ Najmniej urodzeń było w powiecie raciborskim 8,6/1.000, w Sosnowcu 9,0/1.000 i powiecie zawierciańskim 9,3/1.000 (Wykres 4). 8

9 Wykres 3. Współczynnik urodzeń żywych w Gliwicach, woj. śląskim i Polsce w latach na ludności Polska Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. Wykres 4. Urodzenia żywe według powiatów województwa śląskiego w 2009 r. Polska 10,9 9,5 10,3 Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 9

10 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup ekonomicznych W ogólnej liczbie ludności Gliwic na koniec 2009 r. kobiety stanowiły 52% ogółu. Na 100 mężczyzn przypadało 108 kobiet. Współczynnik feminizacji w Gliwicach zmieniał się w zależności od wieku w starszych grupach wieku zdecydowanie przeważały kobiety. Liczebna przewaga mężczyzn dotyczyła jedynie grup wieku od 0-4 do włącznie, i 40-44, przy czym różnica między płciami w tych grupach nie była znaczna. Największe różnice we współczynnikach feminizacji przypadają na grupę wieku 85 i więcej (260 kobiet na 100 mężczyzn) i (198 kobiet na 100 mężczyzn). Zaistniałe różnice można tłumaczyć tzw. nadumieralnością mężczyzn (wyższa umieralność mężczyzn niż kobiet). Najliczniejszą grupą wieku wśród mężczyzn była grupa wieku lata, która stanowiła 9,2% ogółu mężczyzn, a wśród kobiet grupa wieku 50-54, stanowiąca 8,6% wszystkich kobiet. Wykres 5. Piramida wieku dla Gliwic w 2009 roku nadwyżka mężczyzn nad liczbą kobiet nadwyżka kobiet nad liczbą mężczyzn mężczyźni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. Przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn można zaobserwować również w podziale ludności na trzy grupy ekonomiczne (wiek przedprodukcyjny, wiek produkcyjny i wiek poprodukcyjny), która pogłębiona jest przez fakt wcześniejszego przechodzenia przez kobiety w wiek emerytalny. W 2009 roku w wieku przedprodukcyjnym było osób (15,6%), w wieku produkcyjnym (66,3%), a w wieku poprodukcyjnym osób (18,1%). Uwzględniając podział na płeć 16,6% mężczyzn było w wieku przedprodukcyjnym, 71,1% w wieku produkcyjnym i 12,3% w wieku 10

11 poprodukcyjnym; w przypadku kobiet 14,6% było w wieku przedprodukcyjnym, 61,8% w wieku produkcyjnym, a 23,6% w wieku poprodukcyjnym. Wykres 6. Liczba kobiet i mężczyzn w Gliwicach w grupie wieku przed- po- i produkcyjnym w 2009 roku w liczbach bezwględnych wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny kobiety mężczyźni Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. W ostatnich latach obserwowany był stopniowy wzrost liczby osób w wieku emerytalnym przy równoczesnym spadku osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2002 roku udział osób w grupie wieku poprodukcyjnego wynosił 15,2%, a w 2009 roku 18,2%. W przypadku osób w wieku przedprodukcyjnym udział tej grupy w 2002 wynosił 19,1%, a w 2009 roku 15,6%. Liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła 66,3% w 2009 roku i była większa w porównaniu z rokiem Wykres 7. Zmiana procentowego udziału liczby osób w wieku przed-, po- i produkcyjnego w Gliwicach w latach % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15,2 15,6 16,0 16,4 16,8 17,1 17,6 18,2 65,7 66,3 66,5 66,8 66,8 66,8 66,6 66,3 19,1 18,2 17,5 16,8 16,4 16,0 15,8 15, wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. 11

12 3 Oczekiwana długość życia Oczekiwana długość życia to jeden z podstawowych wskaźników oceny stanu zdrowia społeczeństwa, świadczący o stanie zdrowia całej populacji, jakości opieki zdrowotnej czy warunków życia społeczności. Oczekiwana długość życia w momencie urodzenia jest to liczba lat, jaką może przeżyć nowo narodzone dziecko przy założeniu, że prawdopodobieństwo zgonu w każdym roku jego życia nie zmieni się i będzie równe temu, jakie określono dla momentu urodzenia. Przy konstrukcji tego wskaźnika niezbędne są tabele trwania życia. Oczekiwaną długość życia można obliczyć nie tylko dla momentu urodzenia, ale dla każdego wieku. Między oczekiwaną długością życia kobiet i mężczyzn występuje zazwyczaj zawsze różnica z korzyścią dla kobiet, co jest wynikiem zjawiska nadumieralności mężczyzn. Oczekiwana długość życia u mężczyzn w miastach podregionu gliwickiego, wynosząca 72,1 lat była wyższa od wskaźników wojewódzkich (71,0 lat) i ogólnopolskich (71,5 lat), ale niższa od wskaźników europejskich (76,3 lat). W przypadku kobiet oczekiwana długość życia w miastach podregionu gliwickiego wyniosła 79,1 lat i osiągnęła taką samą wartość jak w województwie śląskim, ale niższą od Polski (80,1 lat) i Unii Europejskiej (82,3 lat). Pomiędzy mężczyznami a kobietami różnica przeżycia w miastach podregionu gliwickiego wyniosła 7 lat i była ona niższa od różnicy między płciami w województwie śląskim (8,1 lat) i Polsce (8,6 lat), ale wyższa niż w Unii Europejskiej (6 lat). Wykres 8. Oczekiwana długość życia w podregionie gliwickim, woj. śląskim, Polsce i Unii Europejskiej w 2009 roku podregion gliwicki (miasta) 72,1 79,1 Polska Unia Europejska 71,0 79,1 71,5 80,1 76,3 82,3 mężczyźni kobiety lata życia Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Światowej Organizacji Zdrowia; dane dla Unii Europejskiej pochodzą z roku

13 Na terenie Europy występuje duże zróżnicowanie w oczekiwanej długości życia. Mimo pozytywnych zmian w ostatnich latach Polska nadal wypada niekorzystnie na tle czołówki krajów europejskich. Wiek dożywania mężczyzn jest krótszy o ok. 8 lat, kobiet o 4-5 lata. Najdłużej żyją mieszkańcy Europy Zachodniej oraz krajów skandynawskich, a w krajach Europy Wschodniej mieszkańcy żyją do nawet kilkunastu lat krócej. Mężczyźni najdłużej żyją w Islandii i Lichtensteinie (80 lat w 2008 r.), a najkrócej w Rosji 61,8 lat (2008 r.). Wśród kobiet najdłużej żyją mieszkanki Lichtensteinu (85,4 w 2008 r.), Francji (84,9 w 2008 r.), Szwajcarii (84,6 w 2008 r.), Hiszpanii (84,3 w 2008 r.) i Włoch (84,2 w 2007 r.). Najkrócej w Europie żyją Mołdawianki, Rosjanki i Ukrainki poniżej 75 lat. Najmniejszą różnicę pomiędzy płciami odnotowano w Islandii, w 2008 roku wyniosła ona 3,3 lat. Poza kontynentem europejskim najdłużej żyją mieszkańcy Japonii i Australii (mężczyźni do 79 lat), a kobiety najdłużej żyją w Japonii 86 lat. Oczekiwaną długość życia można obliczyć nie tylko dla momentu urodzenia, ale dla każdego wieku, aby móc oszacować ile będzie jeszcze żyła przeciętnie osoba w określonym wieku. Im osoba jest starsza tym oczekiwana długość życia się wydłuża. Przykładowo oczekiwana długość życia dla kobiet w momencie urodzenia w miastach podregionu gliwickiego wyniosła 79,1 lat, ale już kobieta w wieku 65 lat ma szansę przeżyć w sumie 83,7 lat (65 lat + 18,7 lat). Dla miast podregionu gliwickiego oczekiwana długość życia wynosiła dla kolejnych lat dla mężczyzn: dla lat 15 58,0, dla 30 43,6, dla 45 29,7, dla 60 18,3 i dla 65 15,4; dla kobiet wynosiła kolejno: dla lat 15 64,8, dla 30 50,1, dla 45 35,7, dla 60 22,6 a dla 65 18,7. Poniższa tabela przedstawia poszczególne wskaźniki również dla województwa śląskiego, Polski i Unii Europejskiej, a różnice w poszczególnych przypadkach są mniej lub bardziej widoczne. Tabela 2. Oczekiwana długość życia wg płci dla 0, 15, 30, 45, 60 i 65 lat w 2009 r. mężczyźni w wieku lat kobiety Podregion gliwicki (miasta) 72,1 58,0 43,6 29,7 18,3 15,4 79,1 64,8 50,1 35,7 22,6 18,7 Woj. śląskie 71,0 56,8 42,4 28,8 17,6 14,5 79,1 64,7 49,9 35,5 22,5 18,5 Polska 71,5 57,1 42,9 29,3 17,9 14,7 80,1 65,6 50,9 36,4 23,2 19,1 Unia Europejska 76,3 61,8 b.d. 33,3 b.d. 17,1 82,3 67,8 b.d. 38,5 b.d. 20,6 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Światowej Organizacji Zdrowia; dane dla Unii Europejskiej pochodzą z roku

14 4 Stan zdrowia na podstawie danych o umieralności 4.1 Zgony niemowląt Współczynnik umieralności niemowląt jest jednym z podstawowych i najbardziej powszechnie stosowanych mierników stanu zdrowia danej populacji. Na jego wysokość mają wpływ głównie czynniki genetyczne, ale również jakość opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem po porodzie. Dlatego zmniejszenie wartości współczynnika umieralności niemowląt świadczy o poprawie stanu zdrowia każdego społeczeństwa (największe różnice występują między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się). Umieralność niemowląt, wyrażana współczynnikiem, jest to iloraz liczby zgonów niemowląt w danym czasie do liczby urodzeń żywych w tym samym czasie (w przeliczeniu na 1000). Większa umieralność niemowląt może być spowodowana większą liczbą zgonów, albo/i mniejszą liczbą urodzeń żywych. Umieralność niemowląt od wielu lat notuje tendencje spadkowe. W przypadku go Polski i Unii Europejskiej utrzymywał się stały spadek liczby zgonów niemowląt, natomiast w Gliwicach w latach obserwowano na zmianę gwałtowne wzrosty i spadki. Największy wzrost był w 1997 roku (z 9,1 do 16 zgonów na urodzeń żywych), kolejny wzrost zanotowano w 2009 roku (z 4,2/1.000 w 2008 r. do 9,8/1.000 w 2009 r.). Współczynnik umieralności niemowląt był tym samym wyższy od współczynników wojewódzkich, ogólnopolskich i europejskich. W 2009 roku umieralność niemowląt w woj. śląskim była na poziomie 7,2/1.000 urodzeń żywych, w Polsce 5,6/1.000 urodzeń żywych. W 2008 r. w krajach Unii Europejskiej według Światowej Organizacji Zdrowia umieralność niemowląt wynosiła 4,4/1.000 urodzeń żywych. Wykres 9. Współczynnik umieralności niemowląt w Gliwicach, woj. śląskim, Polsce i Unii Europejskiej w latach na urodzeń żywych Unia Europejska Polska W województwie śląskim najmniejszą umieralnością niemowląt charakteryzowały się Tychy - 2,1/1.000, powiat rybnicki 3,7/1.000 urodzeń i powiat lubliniecki 3,9/1.000 urodzeń. Najwyższą umieralność niemowląt zanotowano w powiecie mikołowskim 14,1/1.000 urodzeń, powiecie raciborskim 11,6/1.000 urodzeń, Zabrzu 10,5/1.000 urodzeń i Gliwicach 9,8/1.000 urodzeń. 14

15 Wykres 10. Umieralność niemowląt wg powiatów go w 2009 roku Polska 5,6 9,8 7,2 Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba zgonów niemowląt w 2008 roku wyniosła 8, a w 2009 roku wzrosła ponad dwukrotnie do 18. Wg danych udostępnionych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach główną przyczyną zgonów w 2008 roku były stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (75%). Kolejne przyczyny to zewnętrzne przyczyny zgonów (12,5%) i choroby zakaźne i inwazyjne (12,5%). Wykres 11. Struktura przyczyn zgonów niemowląt w Gliwicach w 2008 roku Zewnętrzne przyczyny zgonu 12,5 Choroby zakaźne i inwazyjne 12,5 Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 75 Źródło: opracowanie własne na podstawie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 15

16 Na przestrzeni lat podobnie jak w przypadku Gliwic, ogólnie we wszystkich miastach województwa śląskiego główną przyczyną zgonów niemowląt były stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, które stanowiły 57,8% wszystkich zgonów niemowląt w 2008 roku. Drugą dominującą przyczyną zgonów były wady rozwojowe wrodzone, stanowiące 21,3% zgonów w 2008 roku. Wykres 12. Struktura zgonów niemowląt wg przyczyn w miastach województwa śląskiego w latach % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pozostałe Zew. przyczyny zachorowania i zgonu Objawy i stany niedokładnie określone Wady rozwojowe wrodzone Niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym Choroby układu oddechowego Choroby układu krążenia Choroby zakaźne i pasożytnicze Źródło: opracowanie własne na podstawie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 16

17 4.2 Zgony wg płci i wieku W 2009 roku ogółem w Gliwicach zmarło osób, z czego 901 kobiet i 990 mężczyzn. W Gliwicach mamy do czynienia ze zjawiskiem nadumieralności mężczyzn, to znaczy, że natężenie zgonów u mężczyzn jest wyższe niż u kobiet w określonych grupach wieku. Poniższy wykres przedstawia zgony w 5-letnich grupach wieku, w zależności od płci. Przewaga odsetka zgonów mężczyzn nad kobietami utrzymywała się od grupy wiekowej 0 lat (zgony niemowląt) do włącznie. W tej grupie wiekowej zmarło poza tym najwięcej mężczyzn 13,5%. W grupie wieku lat i 85 lat i więcej sytuacja była odwrotna, zmarło więcej kobiet w stosunku do mężczyzn (80-84: kobiety 20,6%, mężczyźni 10%; 85 lat i więcej: kobiety 28,3%, mężczyźni 9,5%). Jest to konsekwencja zjawiska nadumieralności mężczyzn w młodszych grupach wiekowych (do włącznie). Wykres 13. Zgony wg wieku i płci w Gliwicach w 2009 roku 85 i więcej kobiety męzczyźni liczba zgonów Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. 17

18 4.3 Zgony wg przyczyn Od kilku już lat główną przyczyną zgonów w Gliwicach ale również w województwie śląskim i Polsce były choroby układu krążenia (Wykres 14, Wykres 15). W 2007 roku choroby układu krążenia stanowiły u kobiet 44,9% zgonów i 36,4% u mężczyzn. Wyższe odsetki zgonów odnotowano w województwie śląskim (u kobiet: 52,2%, u mężczyzn: 41,0%) i w Polsce (u kobiet: 51,8%, u mężczyzn 39,9%). Drugą, co do częstości przyczyną zgonów były nowotwory. W Gliwicach w 2007 roku na nowotwory zmarło 31,9% kobiet i 30,4% mężczyzn. Odsetki te były odpowiednio wyższe niż w województwie śląskim i w Polsce. W województwie śląskim na nowotwory zmarło 24,7% kobiet i 27,1% mężczyzn, w Polsce 24,0% kobiet i 26,6% mężczyzn. Z powyższego wynika, że w Gliwicach w porównaniu z województwem śląskim i Polską, więcej osób umierało z powodu nowotworów złośliwych. Wśród pozostałych przyczyn zgonów różnice terytorialne (,, Polska) były nieznaczne. W Gliwicach 5,1% umarła na choroby układu oddechowego, 4,5% z powodu tzw. objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych i klinicznych, 4,2% kobiet zmarło na choroby układu trawiennego, 2,8% z powodu zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany, 2,2% na zewnętrzne przyczyny zgonów i 4,4% z pozostałych przyczyn. W przypadku mężczyzn 8,4% zmarło z powodu tzw. objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych i klinicznych, 7,5% ogółu mężczyzn z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania, 5,2% z powodu chorób układu oddechowego 5,0% chorób układu trawiennego, 1,9% z powodu zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany i 5,2% z pozostałych przyczyn. Szczegółowo strukturę zgonów w Gliwicach, woj. śląskim i w Polsce przedstawia Tabela 3. 18

19 Wykres 14. Struktura zgonów kobiet w Gliwicach, woj. śląskim i Polsce w 2007 roku Choroby układu krążenia Nowotwory Choroby układu oddechowego Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych Choroby układu trawiennego Zaburzenia wydzielania wewnętrzego, stanu odżywienia i przemiany Zew. przyczyny zachowania i zgonu Inne 5,1 4,4 4,4 4,5 3,4 5,9 4,2 4,9 4,0 2,8 2,6 2,2 2,2 3,6 3,3 4,4 4,3 4,4 24,7 24,0 31,9 44,9 52,2 51, % Polska Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. Wykres 15. Struktura zgonów mężczyzn w Gliwicach, woj. śląskim i Polsce w 2007 roku Choroby układu krążenia Nowotwory Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe Zew. przyczyny zachowania i zgonu Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego Zaburzenia wydzielania wewnętrzego, stanu Inne 8,4 4,8 7,3 7,5 8,8 9,4 5,2 5,7 5,8 5,0 6,0 4,8 1,9 1,5 1,5 5,2 5,1 4,7 30,4 27,1 26,6 36,4 41,0 39, Polska % Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. 19

20 Tabela 3. Zgony wg przyczyn i płci w Gliwicach, woj. śląskim i Polsce w 2007 roku ICD-10 Przyczyna zgonu Polska kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % A00-B99 Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze 6 0,64 6 0, , , , ,70 C00-D48 Nowotwory , , , , , ,63 D50-D89 Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przemiany materii 4 0,43 0 0, , , , ,10 E00-E90 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany materii 26 2, , , , , ,45 F00-F99 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 7 0, , , , , ,91 G00-G99 Choroby układu nerwowego 12 1, , , , , ,15 I00-I99 Choroby układu krążenia , , , , , ,95 J00-J99 Choroby układu oddechowego 48 5, , , , , ,82 K00-K92 Choroby układu trawiennego 39 4, , , , , ,84 L00-L98 Choroby skóry i tkanki podskórnej 0 0,00 0 0,00 1 0,00 2 0, , ,01 M00-M99 Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej 0 0,00 0 0, , , , ,08 N00-N99 Choroby układu moczowo-płciowego 8 0, , , , , ,14 O00-O99 Ciąża, poród i połóg 0 0,00 0 0,00 2 0,01 0 0, ,01 0 0,00 P00-P96 Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 4 0,43 2 0, , , , ,34 Q00-Q99 Wady rozwojowe, zniekształcenia, aberracje chromosomowe 0 0,00 2 0, , , , ,28 R00-R99 Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych 42 4, , , , , ,26 V01-Y98 Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu 21 2, , , , , ,36 Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 20

21 4.4 Współczynniki surowe umieralności Surowe współczynniki umieralności ogólnej w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w latach przedstawia Wykres 16 i Wykres 17. Współczynniki umieralności ogólnej u mężczyzn w Gliwicach, woj. śląskim i w Polsce w latach charakteryzowały się niewielką tendencją wzrostową, przy czym najniższe wartości (poza rokiem 2008) zaobserwować można było w Gliwicach. W 2009 roku surowy współczynnik umieralności ogólnej u mężczyzn wyniósł w Gliwicach 1.049/100 tys., w województwie śląskim 1.153/100 tys., w Polsce 1.106/100 tys. (Wykres 16). Wykres 16. Surowy współczynnik umieralności ogólnej u mężczyzn w 2009 roku wsp./100 tys Polska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego U kobiet trend umieralności ogólnej w latach przybrał bardziej dynamiczny charakter. Do 2002 roku obserwowano spadek umieralności, po czym wzrost do 2009 roku włącznie. Surowe współczynniki umieralności ogólnej u kobiet w 2009 roku wynosiły kolejno: w Gliwicach 885/100 tys., w województwie śląskim 948/100 tys., w Polsce 918/100 tys. Surowe współczynniki umieralności ogólnej nie uwzględniają różnic w strukturze wiekowej pomiędzy płciami czy regionami (w przeciwieństwie do współczynników standaryzowanych), stąd nie można z ich wielkości wyciągać jednoznacznych wniosków o stanie zdrowia społeczeństwa. 21

22 Wykres 17. Surowy współczynnik umieralności ogólnej u kobiet w 2009 roku wsp./100 tys Polska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 22

23 4.5 Współczynniki standaryzowane umieralności Standaryzowane współczynniki umieralności są wskaźnikami, które zostały skorygowane o wpływ struktury wieku na umieralność, podstawowego parametru niezdrowotnego, który może ją modyfikować. Współczynniki standaryzowane są porównywalne terytorialnie i pomiędzy płciami. Poniższej standaryzacji dokonano w oparciu o populację europejską. Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej dla mężczyzn był niższy w Gliwicach od wojewódzkiego i ogólnopolskiego; dla kobiet współczynnik ten był niższy od wojewódzkiego ale wyższy od ogólnopolskiego. W 2007 roku standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej dla mężczyzn w Gliwicach wynosił 976/100 tys. w województwie śląskim 1.134/100 tys. a w Polsce 1.154/100 tys. Współczynnik umieralności ogólnej w Unii Europejskiej wyniósł dla mężczyzn 832/100 tys. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności ogólnej u mężczyzn zanotowano w powiatach: w Chorzowie 1.369/100 tys., Świętochłowicach 1.352/100 tys. Rudzie Śląskiej 1.346/100 tys. i powiecie będzińskim 1.337/100 tys. Najniższa umieralność mężczyzn miała miejsce w Zabrzu 968/100 tys. i Gliwicach 976/100 tys. (Wykres 18). Wykres 18. Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Polska Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 23

24 Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej u kobiet w 2007 roku wyniósł w Gliwicach 603/100 tys. w województwie śląskim 634/100 tys. a w Polsce 591/100 tys. Współczynnik umieralności ogólnej w Unii Europejskiej wyniósł dla kobiet 500/100 tys. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności ogólnej u kobiet zanotowano w powiatach: w Rudzie Śląskiej 784/100 tys., Siemianowicach Śląskich 767/100 tys., Chorzowie 756/100 tys. i Świętochłowicach 741/100 tys. (Wykres 19). Najniższe wartości współczynnika umieralności ogólnej u kobiet zaobserwować można było w Jastrzębiu-Zdroju 557/100 tys., powiecie bielskim 568/100 tys., powiecie tarnogórskim 568/100 tys., Żorach 572/100 tys. czy powiecie żywieckim 573/100 tys. (Wykres 19). Wykres 19. Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Polska Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 24

25 Na standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej, u kobiet i mężczyzn osobno, składają się współczynniki umieralności z powodu poszczególnych chorób. Poniżej zaprezentowano współczynniki umieralności z powodu chorób układu krążenia (w tym współczynniki dotyczące głównych chorób układu krążenia), współczynniki umieralności z powodu nowotworów (w tym współczynniki umieralności dotyczące tych narządów, w strukturach których rozwijają się głównie nowotwory), następnie współczynniki umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (w tym z powodu wypadków komunikacyjnych), a także współczynniki umieralności z powodu chorób układu oddechowego i chorób układu trawiennego. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia (ChUK) u mężczyzn w Gliwicach był niższy w porównaniu z województwem śląskim i Polską i wynosił kolejno: w Gliwicach 365/100 tys., w województwie śląskim 492/100 tys. i w Polsce 464/100 tys. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia u mężczyzn w Unii Europejskiej wynosił 310/100 tys. w 2007 roku. Z analizy standaryzowanych współczynników umieralności z powodu ChUK wynika, że główną przyczyną zgonów u mężczyzn były choroby niedokrwienne serca 176,7/100 tys., inne choroby serca 74,6/100 tys., choroby naczyń mózgowych 65,5/100 tys. i zawał serca 62,4/100 tys. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu chorób układu krążenia u mężczyzn zanotowano w powiatach: żywieckim 637/100 tys. w Świętochłowicach 636/100 tys., w powiecie pszczyńskim 595/100 tys. i będzińskim 595/100 tys., najniższe zaś w Zabrzu 341/100 tys. i w Gliwicach 365/100 tys. (Wykres 20). Wykres 20. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Polska Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 25

26 Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia (ChUK) u kobiet w Gliwicach był niższy w porównaniu z województwem śląskim i Polską i wynosił kolejno: w Gliwicach 241/100 tys., w województwie śląskim 308/100 tys. i w Polsce 279/100 tys. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia u kobiet w Unii Europejskiej wynosił 203/100 tys. w 2007 roku. Z analizy standaryzowanych współczynników umieralności z powodu ChUK wynika, że główną przyczyną zgonów u kobiet były: choroby niedokrwienne serca 112,9/100 tys., choroby naczyń mózgowych 51,6/100 tys., inne choroby serca 39,2/100 tys. i zawał serca 26,6/100 tys. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu chorób układu krążenia u kobiet zanotowano w powiatach: Siemianowicach Śląskich 377/100 tys., Świętochłowicach 374/100 tys. i Rudzie Śląskiej 369/100 tys., najniższe zaś w Jastrzębiu-Zdroju 209/100 tys., Zabrzu 223/100 tys., Żorach 229/100 tys. i Gliwicach 242/100 tys. (Wykres 21). Wykres 21. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Polska Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 26

27 Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów u mężczyzn w Gliwicach był najniższy w zestawieniu z województwem śląskim i Polską i wynosił kolejno: w Gliwicach 287/100 tys., w województwie śląskim 300/100 tys. i w Polsce 295/100 tys. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów u mężczyzn w Unii Europejskiej wynosił 234/100 tys. w 2007 roku. Z analizy standaryzowanych współczynników umieralności z powodu nowotworów wynika, że główną przyczyną zgonów u mężczyzn w Gliwicach były nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuca - 70,2/100 tys., nowotwory narządów trawiennych - 66,7/100 tys., nowotwory złośliwe układu moczowego - 30,3/100 tys. i nowotwory złośliwe gruczołu krokowego - 23,6/100 tys. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu nowotworów u mężczyzn zanotowano w powiatach: w Mysłowicach 375/100 tys., Siemianowicach Śląskich 371/100 tys. i Jaworznie 369/100 tys., a najniższe w powiecie mikołowskim 240/100 tys., Zabrzu 255/100 tys. i powiecie bielskim 263/100 tys. (Wykres 22). Wykres 22. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Polska Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 27

28 Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów u kobiet w Gliwicach był najwyższy w zestawieniu z województwem śląskim i Polską i wynosił kolejno: w Gliwicach 211/100 tys., w województwie śląskim 167/100 tys. i w Polsce 157/100 tys. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów u kobiet w Unii Europejskiej wynosił 133/100 tys. w 2007 roku. Z analizy standaryzowanych współczynników wynika że na tak wysoką umieralność z powodu nowotworów u kobiet w Gliwicach złożyły się m.in. nowotwory narządów trawiennych (wsp. stand. 51,2/100 tys.), nowotwór złośliwy sutka (wsp. stand. 34,7/100 tys.), nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzela i płuca (wsp. stand. 34,1/100 tys.), czy nowotwór złośliwy szyjki macicy (wsp. stand. 12,6/100 tys.) Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu nowotworów u kobiet zanotowano w powiatach: w Mysłowicach 236/100 tys., Siemianowicach Śląskich 226/100 tys. i w Gliwicach 211/100 tys., najniższe zaś w Tychach 131/100 tys., Piekarach Śląskich 132/100 tys. i powiecie myszkowskim 135/100 tys. (Wykres 23). Wykres 23. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Polska Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 28

29 Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonów u mężczyzn w Gliwicach był najniższy w porównaniu z województwem śląskim i Polską i wynosił kolejno: w Gliwicach 70,2/100 tys., w województwie śląskim 94,4/100 tys. i w Polsce 98,9/100 tys. Standaryzowany współczynnik umieralności z zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu u mężczyzn w Unii Europejskiej wynosił 61/100 tys. w 2007 roku. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonów u mężczyzn zanotowano w powiatach: w Świętochłowicach 148/100 tys., powiecie kłobuckim 144/100 tys., powiecie częstochowskim 129/100 tys. czy powiecie myszkowskim 125/100 tys. Wymienione powiaty i kilka innych posiadały jednocześnie znacznie wyższe współczynniki w porównaniu ze współczynnikami wojewódzkimi i ogólnopolskimi. Najniższą umieralność z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu zanotowano w 2007 roku w powiatach: raciborskim 39/100 tys., w Jastrzębiu-Zdroju 62/100 tys., Tychach 68/100 tys. i w Gliwicach 70,2/100 tys. (Wykres 24). Wykres 24. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zgonów u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Polska 98,9 70,2 94,4 Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 29

30 Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonów u kobiet był podobnie jak u mężczyzn najniższy w Gliwicach w porównaniu z województwem śląskim i Polską i wynosił kolejno: w Gliwicach 16/100 tys., w województwie śląskim 26,3/100 tys. i w Polsce 23,5/100 tys. Standaryzowany współczynnik umieralności z zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu u kobiet w Unii Europejskiej wynosił 21/100 tys. w 2007 roku. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonów u kobiet zanotowano w powiatach: w Świętochłowicach 45/100 tys., Sosnowcu 43/100 tys., Bytomiu 40/100 tys., w powiecie rybnickim 40/100 tys. i w Mysłowicach 39/100 tys., a najniższe w powiecie lublinieckim 16/100 tys., w Gliwicach 16/100 tys., powiecie bieruńsko-lędzińskim 16/100 tys. i powiecie bielskim - 17/100 tys. (Wykres 25). Wykres 25. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zgonów u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Polska 23, ,3 Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 30

31 Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu wypadków komunikacyjnych, zawierający się we współczynniku umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu, osiągnął w Gliwicach u mężczyzn tę samą wartość co w przypadku województwa śląskiego (po 19,5/100 tys.). W Polsce więcej osób zmarło z powodu wypadków komunikacyjnych; standaryzowany współczynnik umieralności wyniósł 23,6/100 tys. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu wypadków komunikacyjnych u mężczyzn zanotowano w powiatach: kłobuckim 54/100 tys., lublinieckim 42/100 tys. i myszkowskim 37/100 tys., najniższe zaś w powiecie raciborskim 4,8/100 tys., Zabrzu 5,3/100 tys. i w Świętochłowicach 7,3/100 tys. (Wykres 26). Wykres 26. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu wypadków komunikacyjnych u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Polska 23,6 19,5 19,5 Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 31

32 W przypadku kobiet współczynnik umieralności z powodu wypadków komunikacyjnych osiągnął zdecydowanie niższe wartości w porównaniu do mężczyzn i wynosił kolejno: w Gliwicach 3,13/100 tys., w województwie śląskim 4,95/100 tys. i w Polsce 6,37/100 tys. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu wypadków komunikacyjnych u kobiet zanotowano w powiatach: rybnickim 15/100 tys., bieruńsko-lędzińskim 10/100 tys., będzińskim 9,6/100 tys. i w Sosnowcu 9,6/100 tys. W Piekarach Śląskich i powiecie kłobuckim nie odnotowano zgonów z powodu wypadków komunikacyjnych u kobiet (Wykres 27). Wykres 27. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu wypadków komunikacyjnych u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Polska 6,37 3,13 4,95 Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 32

33 Spośród pozostałych przyczyn zgonów na uwagę zasługują również zgony z powodu chorób układu oddechowego i zgony z powodu chorób układu trawiennego. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu oddechowego u mężczyzn w Gliwicach był najniższy w porównaniu z województwem śląskim i Polską i wynosił kolejno: w Gliwicach 51,3/100 tys., w województwie śląskim 69,6/100 tys. i w Polsce 67,1/100 tys. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu chorób układu oddechowego u mężczyzn zanotowano w powiatach: Chorzowie 103/100 tys., Dąbrowie Górniczej 103/100 tys., Siemianowicach Śląskich 96/100 tys., powiecie częstochowskim 95/100 tys. i powiecie gliwickim 95/100 tys. najniższą zaś w powiecie pszczyńskim 27/100 tys., powiecie żywieckim 29/100 tys., powiecie bielskim 35/100 tys. czy w Bielsko-Białej 39/100 tys. (Wykres 28). Wykres 28. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu oddechowego u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Polska 67,1 51,3 69,6 Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 33

34 Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu oddechowego u kobiet w Gliwicach był najwyższy w porównaniu z województwem śląskim i Polską i wynosił kolejno: w Gliwicach 27,1/100 tys., w województwie śląskim 26,7/100 tys. i w Polsce 24,6/100 tys. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu chorób układu oddechowego u kobiet zanotowano w powiatach: rybnickim 61/100 tys., Chorzowie 43/100 tys., powiecie cieszyńskim 38/100 tys., czy powiecie zawierciańskim 35/100 tys. Najniższe wartości współczynnika umieralności z powodu chorób układu oddechowego u kobiet zanotowano w 2007 roku w powiecie pszczyńskim 13/100 tys., częstochowskim 17/100 tys. i w Zabrzu 18/100 tys. (Wykres 29). Wykres 29. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu oddechowego u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Polska 24,6 27,1 26,7 Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 34

35 Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu trawiennego u mężczyzn w Gliwicach był najniższy w porównaniu z województwem śląskim i Polską i wynosił kolejno: w Gliwicach 48/100 tys., w województwie śląskim 66/100 tys. i w Polsce 53,1/100 tys. Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu chorób układu trawiennego u mężczyzn zanotowano w powiatach: w Chorzowie 126/100 tys., Żorach 101/100 tys., powiecie będzińskim 95/100 tys., Siemianowicach Śląskich 95/100 tys. i Rudzie Śląskiej 96/100 tys., najniższe zaś w powiecie pszczyńskim 30/100 tys., kłobuckim 34/100 tys., bielskim 39/100 tys. (Wykres 30). Wykres 30. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu trawiennego u mężczyzn w województwie śląskim w 2007 roku Polska 53, Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 35

36 Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu trawiennego u kobiet w Gliwicach (25,7/100 tys.) był nieznacznie wyższy niż w Polsce (25/100 tys.), ale niższy w porównaniu z województwem śląskim (32,9/100 tys.) Wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu chorób układu trawiennego u kobiet zanotowano w powiatach: w Rudzie Śląskiej 70/100 tys., Siemianowicach Śląskich 56/100 tys. i Chorzowie 54/100 tys., najniższe zaś w powiecie cieszyńskim 17/100 tys., lublinieckim 19/100 tys. i Bielsko-Białej 20/100 tys. (Wykres 31). Wykres 31. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu trawiennego u kobiet w województwie śląskim w 2007 roku Polska 25 25,7 32,9 Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 36

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Urząd Miasta Krakowa Kraków, 2015 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Emaus 14a 30 201 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Ruch naturalny i migracje w województwie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej. Hospitalizacja - wiek podeszły

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej. Hospitalizacja - wiek podeszły ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Hospitalizacja - wiek podeszły Katowice 2007 Dyrektor Śląskiego Centrum Dyrektor Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Śląski Urząd Wojewódzki Oddział ds.chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej CUKRZYCA Katowice 2011 Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Maj 2015 r. STAN I

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2006

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2006 RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2006 Urząd Miasta Krakowa Kraków 2007 Opracowano w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa Nadzór merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym

Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM w oparciu o dane z chorobowości hospitalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH - W LIKWIDACJI - OŚRODEK ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 Katowice 2008 Żyć zdrowiej na Śląsku

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM - W OPARCIU O DANE Z CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa śląskiego. Podsumowanie

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa śląskiego. Podsumowanie Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa śląskiego Podsumowanie Spis treści Informacje wstępne 3 I Aspekty demograficzne i epidemiologiczne 3 Struktura ludności 4 Demografia powiatów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Przeżycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe z lat na tle w podregionach woj. dolnośląskiego

Przeżycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe z lat na tle w podregionach woj. dolnośląskiego Przeżycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe z lat na tle w podregionach woj. dolnośląskiego Analizie poddano 109.725 dolnośląskich zachorowań na nowotwory złośliwe z lat, z pięcioletniej obserwacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Analizy RCAS

Analizy RCAS 2012 8 2016 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ATLAS ZACHOROWALNOŚCI NA WYBRANE CHOROBY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 Śląskie Centrum Zdrowia publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Żyć zdrowiej na Śląsku Bilans statystyczny Katowice 2007 ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XVI/5/4 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 4 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 5. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

- dbaj o układ krążenia

- dbaj o układ krążenia Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej WYBIERZ ŻYCIE - dbaj o układ krążenia Katowice 2007 Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym

Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej

Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2009 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2010-01-07 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA do Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

DIAGNOZA do Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 DIAGNOZA do Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Spis treści Spis treści... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Sytuacja społeczno-demograficzno-ekonomiczna województwa łódzkiego...

Bardziej szczegółowo