Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r.

2 Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie do 2020 roku Chmury Obliczeniowej Administracji Publicznej jest jednym z zadań Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Potencjał zbudowany przez Chmurę Obliczeniowa Administracji Publicznej warunkuje osiągnięcie korzyści całego PZIP Zakłada się etapową realizacje przedsięwzięcia, a pierwszym (pilotowym etapem) będzie Projekt Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w Chmurze 2

3 Modele usług Chmury SaaS(Software as a Service): dostęp do określonych gotowychfunkcjonalności: mogą to być i proste aplikacje (edytor, poczta) i zaawansowane rozwiązania CRM, workflow, księgowości, narzędzia pracy grupowej itp. PaaS(Platform as a Service): dostęp do platformy (standardowego środowiska pracy), na której można tworzyć, instalować i uruchamiać własne aplikacje IaaS(Infrastructure as a Service): dostęp do funkcjonalności sprzętowych, takich jak moc obliczeniowa procesorów, przestrzeń na dysku, serwer pozwalający zdalne posadowienie własnego systemu operacyjnego i aplikacji 3

4 Co już realizujemy w tym przedsięwzięciu Ekspertyza możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze w sektorze administracji publicznej : Umożliwiła określenie, w których obszarach działalności administracji zastosowanie chmury przyniesie największe efekty, a w przypadku, których chmura nie powinna być stosowana np. ze względów bezpieczeństwa. W ramach ekspertyzy zbadane zostały też wszechstronnie uwarunkowania prawne stosowania chmury obliczeniowej wadministracji państwowej Uwzględnione zostały prace prowadzone z inicjatywy instytucji Unii Europejskiej. Wynik ekspertyzy będzie stanowił wytyczne kierunkowe do zastosowań chmury obliczeniowej w administracji państwowej w szerokim zakresie. MAC zainicjowało projekt pilotażowy umożliwiający dostarczanie e-usług dla małych JST w chmurze obliczeniowej: zredefiniowanyprojekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze 4

5 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w sektorze administracji publicznej z uwzględnieniem JST (1) Przetwarzanie w chmurze w kontekście obecnej strategii IT administracji publicznej w Polsce Chmura a dotychczasowe podejście do rozwoju usług IT Koncentracja na projektach informatycznych, a nie na usługach dla użytkownika Nieoptymalna alokacja zasobów Problemy, które chmura pomoże rozwiązać Niska elastyczność systemów i procesu wdrożeniowego Skokowa ewolucja systemów Hierarchiczny model agregacji danych Niski poziom informatyzacji urzędów* Bariery dla chmury, które można zniwelować Dominacja papierowego obiegu informacji* Niewystarczająca dojrzałość wizji informatyzacji Silosowość, fragmentaryczność i niska interoperacyjność rozwiązań Niewystarczająca i nierównomierna penetracja Internetu szerokopasmowego Rozbieżności z modelem chmury Niska skłonność do podejmowania ryzyka Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z funduszy UE * cechy zakwalifikowane jednocześnie do grupy 1 oraz 2 5

6 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w sektorze administracji publicznej z uwzględnieniem JST (2) Analiza obecnych zasobów możliwych do wykorzystania dla przetwarzania w chmurze Formuła badania Cel i zakres ankiety CEL: próba oceny stopnia gotowości beneficjentów do wykorzystania usług przetwarzania w chmurze oraz dostępności zasobów do tego celu. Ze względu na złożoność zagadnienia objęła kilka obszarów: Charakterystyka projektu lub inwestycji Przyszłość w chmurze obliczeniowej Finansowanie i trwałość Współdzielenie zasobów Inwentaryzacja zasobów serwerowych Otoczenie Rezultat ankietowania Ankieta trafiła łącznie do 95 inwestycji/ projektów -obejmujących 33 projekty 7 osi priorytetowej PO IG oraz 62 projekty regionalne. Otrzymano wypełnione ankiety od 67 projektów, z czego w konsultacji z Zamawiającym wyselekcjonowano łącznie 45 projektów (12 centralnych i 33 regionalne), które zostały poddane dalszej, szczegółowej analizie. 6

7 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w sektorze administracji publicznej z uwzględnieniem JST (3) Aspekty wdrożenia usług przetwarzania w chmurze w Polsce Zadania z zakresu administracji realizowanych przez jednostki samorządowe, które podlegały analizie pod kątem wdrożenia lub modernizacji do rozwiązań z zakresu przetwarzania w chmurze Gospodarka wodna i komunalna (w tym własna) Ochrona zdrowia i sprawy socjalne Budownictwo mieszkaniowe Geodezja i kartografia Informacja publiczna Selekcja rozwiązań do realizacji w oparciu o przetwarzanie w chmurze Największy priorytet uzyskało zadanie Informacja publiczna, które cechuje się największą gotowością do uruchomienia, jako usługa w chmurze Systemy do wdrożenia lub modernizacji do rozwiązań z zakresu przetwarzania w chmurze na podstawie analizy informacji pozyskanych w ramach ankiet Elektroniczny Obieg Dokumentów E-Urząd Portal Informacyjny Platforma Edukacyjna GIS (System Informacji Przestrzennej) Finansowo Księgowe Inne Najważniejszymi obszarami zainteresowania samorządów są: elektroniczny obieg dokumentów, e-urząd oraz portal informacyjny. 7

8 Co powstanie w ramach projektu? W ramach projektu Chmura Administracji Publicznej powstanie: Infrastruktura prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmująca zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (zarówno JAR jak i JST), centrum zarządzania siecią Zwirtualizowanainfrastruktura udostępniająca zasoby powyższego griduobliczeniowego dla całej administracji w modelu IaaS, Wykorzystujące infrastrukturę platformy udostępniane w modelu PaaS(centralne, regionalne i lokalne), Aplikacje udostępniane w modelu SaaS(centralne, regionalne i lokalne) Infrastruktura i usługi Chmury rozwijane będą w oparciu o zasoby znajdujące się już we władaniu administracji centralnej i JST, jak i zasoby komercyjne i JBR (partnerstwo) 8

9 Co umożliwi pilotaż małej chmury Praktyczne zweryfikowanie założeń dotyczących świadczenia e-usług w Chmurze w tym zakresu (współ)odpowiedzialności za rozwój infrastruktury i usług wspólnych; Określenie optymalnego modelu funkcjonowania operatora w kontekście zapewnienia trwałości projektu i modelu finansowania utrzymania i rozwoju Chmury Administracji Publicznej Zweryfikowanie kształtu i zakresu umów SLA podpisywanych pomiędzy MAC / Operator JST na świadczenie usług; Weryfikację możliwości wykorzystania infrastruktury IT już funkcjonującej / budowanej w JST / Jednostkach Administracji Rządowej / innych jednostkach (Plan Budowy Wspólnej Infrastruktury); Określenie usług elektronicznych jakie powinny być doceloworozwijane we wspólnej infrastrukturze, w szczególności obszarów możliwego re-usejuż funkcjonujących rozwiązań (Katalog e-usług Wspólnych). 9

10 E-Usługi przewidziane w etapie pilotowym (propozycja) Usługa Projekt pilotowy Dalszeetapy dużej chmury Hosting stron WWW podmiotów administracji publicznej Wdrożenie (zakres pilotowy) Rozszerzenie zakresu Udostępnianie mocy obliczeniowej Wdrożenie (zakres pilotowy) Rozszerzenie zakresu Internetowy backup dla JST Wdrożenie (zakres pilotowy) Rozszerzenie zakresu Platforma szkoleń multimedialnych Wdrożenie (zakres pilotowy) Rozszerzenie zakresu Fora dyskusyjne dla urzędów Usługi telefonii IP i komunikacji natychmiastowej wraz z centralną książką teleadresową Centrum SMS administracji publicznej System Konsultacji Samorządowych Wdrożenie (zakres pilotowy) Rozszerzenie zakresu Jednolity System Opłat Lokalnych Usługa EZD Nowy System Analiz Samorządowych Wdrożenie (zakres pilotowy) Rozszerzenie zakresu Punkt kontaktowy e-administracji publicznej Interaktywny konsultant prawny 10

11 Jak jednostka będzie mogła docelowo wykorzystać chmurę 1. Wykorzystać gotowe aplikacje dostępne w Chmurze w szczególności na e-puap lub innych platformach wykorzystujących infrastrukturę Chmury (model SaaS); 2. Wykorzystać infrastrukturę Chmury do budowy aplikacji (samemu lub w grupie) w szczególności zamawiając na rynku 3. Przenieść do wspólnej infrastruktury już posiadane aplikacje / skorzystać z wersji chmurowej 4. Zintegrować swoją platformę usługową ze wspólną infrastruktura -dostęp do wspólnych zasobów danych 11

12 Dziękujemy za uwagę! Tomasz Krzymowski Radca Ministra w Departamencie Informatyzacji MAC

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa 6 czerwca 2014 r.

Warszawa 6 czerwca 2014 r. Warszawa 6 czerwca 2014 r. Ekspertyza dotycząca występowania pomocy publicznej w ramach wsparcia udzielanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Osi Priorytetowej II i III wraz z rekomendacjami

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wrota Polski - realizacja. (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Wrota Polski - realizacja. (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) Wrota Polski - realizacja Koncepcja e-puap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo