Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie"

Transkrypt

1 Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca Rejestracja uczestników Uroczyste otwarcie Konwentu Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji Wrota regionalne - otwarte województwa Podnoszenie sprawności działania urzędu poprzez wykorzystanie elektronicznych narzędzi wspierających komunikację oraz zarządzanie przepływem dokumentacji Panel dyskusyjny Przerwa na kawę Zajęcia programowe: Sporządzanie aktów prawnych w XML i przekazywanie do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego wymogi prawne oraz praktyczne aspekty realizacji Obiad Zajęcia programowe: Portal zintegrowany usług elektronicznych administracji Podpis elektroniczny narzędzie dla świadomych użytkowników Profil zaufany alternatywą dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego Uroczysty bankiet II Dzień Wtorek 29 czerwca Śniadanie Zajęcia programowe: Nowa instrukcja kancelaryjna w kontekście innych przepisów wprowadzanych ustawą z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Samorządowe systemy informacyjne w kontekście zmian ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Przerwa na kawę Zajęcia programowe: Systemy GIS nowy wymiar informacji Backup w chmurze bezpieczeństwo danych Założenia projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim Obiad

2 ZAKRES MERYTORYCZNY III KONWENTU INFORMATYKÓW Dzień I: 28 czerwca 2010 r. Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji Wojciech Romanek, Departament Organizacyjno-Prawny, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 1. Przedstawienie celowości i założeń projektu Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administacji 2. Zastosowanie się do norm prawnych w projekcie 3. Zakres funkcjonalności portalu Wrota Lubelszczyzny 4. Zakres infrastruktury centralnej 5. Zakres infrastruktury u partnera 6. Podsumowanie zaawansowania jednostek w e-usługi oraz rozwiązania teleinformatyczne na podstawie ankiet 7. Finansowanie projektu 8. Harmonogram projektu Wrota regionalne - otwarte województwa Marcin Szaraniec, Comarch S.A. Krótka historia Wrót Regionalnych Klasyczne funkcje Wrót Regionalnych Komunikacja G2C Komunikacja C2G Komunikacja G2G Inne funkcje projektów Wrotowych Dlaczego Wrota Regionalne Trudności napotykane przy realizacji projektów Wrotowych Przyszłość Wrót Regionalnych Podnoszenie sprawności działania urzędu poprzez wykorzystanie elektronicznych narzędzi wspierających komunikację oraz zarządzanie przepływem dokumentacji Wojciech Guzek, Comarch S.A. 1. Wszczynanie spraw z urzędu 2. Integracja z epuap 3. Kancelaria - rejestracja dokumentów przychodzących 4. Pojedyncza i masowa dekretacja pism 5. Obieg spraw 6. Obsługa korespondencji wewnętrznej 7. Funkcje menedżerskie 2

3 8. Zarządzanie wysyłkami Sporządzanie aktów prawnych w XML i przekazywanie do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego wymogi prawne oraz praktyczne aspekty realizacji Adam Grytner, Administration & Business Consulting 1. Uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z tworzeniem aktów w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML i przekazywanie aktów w postaci elektronicznej do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 2. Typowe problemy sporządzania aktów prawnych w XML i sposoby ich rozwiązywania praktyczne porady oparte na konkretnych przykładach. 3. Ustawowe obowiązki gmin i powiatów w zakresie prowadzenia i udostępniania w postaci elektronicznej tzw. zbiorów aktów prawa miejscowego oraz zbiorów przepisów gminnych. 4. Prowadzenie zbiorów aktów prawnych wraz elektronicznymi skorowidzami, rejestrami oraz ich publikacja w ramach BIP prezentacja możliwych sposobów realizacji w oparciu o konkretne przykłady. 5. Tworzenie aktów nowelizujących w sposób umożliwiający automatyczne generowanie tekstów ujednoliconych oraz tekstów historycznych aktów prawnych jako przykład kluczowej funkcjonalności uzasadniającej tworzenie aktów w XML w zakresie szerszym aniżeli wynikającym z potrzeb ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 6. Możliwości wykorzystania posiadanego systemu EOD w procesie przygotowania i uzgadniania projektów aktów prawnych przedstawienie możliwych wariantów działania oraz dyskusja. Portal zintegrowany usług administracji Krzysztof Domański, Unizeto Technologies SA Oddział w Lublinie 1. Portal promocyjny 2. Portal pracowniczy 3. System zarządzania dokumentami i informacją 4. Platforma e-konsultacji społecznych 5. Platforma tworzenia i udostępniania elektronicznego zbioru aktów normatywnych 6. Biuletyn Informacji Publicznych 7. Elektroniczne usługi dla mieszkańców 8. Elektroniczne usługi dla jednostek administracji publicznej w trybie artykułu 220 kpa. Podpis elektroniczny - narzędzie dla świadomych użytkowników Mirosław Januszewski, Stowarzyszenie PEMI Podpis Elektroniczny Mobile Internet - Zagrożenia i ryzyka związane z wykorzystaniem technik podpisu elektronicznego (rodzaj zobowiązania, kontrasygnaty, referencje) Profil zaufany alternatywą dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego 3

4 Marcin Szaraniec, Comarch S.A. Dzień II: 29 czerwca 2010 r. Nowa instrukcja kancelaryjna w kontekście innych przepisów wprowadzanych ustawą z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Kazimierz Schmidt, Departament Informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1. "Za pomocą pisma w postaci elektronicznej" nie znaczy "pisemnie", a "podpisane elektronicznie" wcale nie musi znaczyć że "podpisane" - czyli kłopoty z aparatem (e-)pojęciowym; 2. Instrukcja kancelaryjna w dobie wyrafinowanych e-usług i... e-serwisów; 3. Czy i w jaki sposób ujednolicić elektroniczne z papierowym; 4. Kluczowe znaczenie innych przepisów prawa dla sprawnego tworzenia i udostępniania dokumentacji załatwiania spraw; 5. Kilka ważnych wniosków z pilotażu "zatrzymania obiegu papieru" realizowanego w dwóch urzędach wojewódzkich. Samorządowe systemy informacyjne w kontekście zmian ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Piotr Poniatowski, Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności, Urząd Miasta Biała Podlaska 1. Najbardziej istotne z punktu widzenia samorządu elementy zmian w przepisach 2. Konsekwencje techniczne dotyczące systemów informatycznych. 3. Dyskusja dotycząca stanu systemów i prezentacja rozwiązań stosowanych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska Systemy GIS nowy wymiar informacji Robert Kozłowski, Przewodniczą Kapituły FORUM IT Administracji Samorządowej 1. Co to jest GIS? 2. Modelowe kierunki zastosowania systemów GIS 3. Budowa systemów i ich warianty 4. Zastosowanie systemów GIS w administracji samorządowej 5. Przykładowe rozwiązania i wdrożenia Backup w chmurze bezpieczeństwo danych Łukasz Żur, GK Comarch ibard24 1. Środki fizycznej ochrony danych w procesie backupu online 2. Bezpieczeństwo sieciowe w ramach procesu backupu online 4

5 3. Szyfrowanie danych w procesie backupu online lubelskim Założenia projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Piotr Janczarek, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 1. Wstęp. 2. Główne założenia projektu: zidentyfikowane problemy i potrzeby w zakresie wykluczenia cyfrowego na terenie województwa lubelskiego na etapie przygotowywania założeń do Projektu, cele Projektu, źródła finansowania Projektu, najważniejsze działania w Projekcie, partnerzy Projektu, grupy docelowe, zakładane korzyści i rezultaty z realizacji Projektu. 3. Realizacja projektu: działania związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, harmonogram realizacji Projektu, schemat zarządzania Projektem, zadania i obowiązki partnerów Projektu, zakładane rezultaty i korzyści z realizacji Projektu. 4. Stan prac związanych z Projektem. 5. Podsumowanie i wnioski. 5

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r.

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. Integracja systemów regionalnych z epuap MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. 1 2 DZIEŃ 1 12:00 12:15 Powitanie gości Agenda warsztatów 12:15 13:30 Model komunikacyjny integracji portali regionalnych z epuap (30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

www.abcpro.pl 2 Profil i misja firmy

www.abcpro.pl 2 Profil i misja firmy Profil i misja firmy Na polskim rynku informatycznym działamy od 2009 r. ABC PRO Sp. z o.o. stanowi kontynuację i rozwinięcie działalności firmy Administration & Business Consulting założonej przez Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW) Z NAMI UŁOŻYSZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ : KILKA UWAG O ROLI e-akademii

PROJEKT WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW) Z NAMI UŁOŻYSZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ : KILKA UWAG O ROLI e-akademii Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 PROJEKT WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

Bardziej szczegółowo

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. P/10/045 KGP-4101-03-00/2010 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2014. Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 41/2014. Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie aktualizacji wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 6(42), numer 2 2014 JUDYTA PRZYŁUSKA-SCHMITT PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE WSTĘP Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub kontaktuje się z urzędami administracji

Bardziej szczegółowo

promulgacja prawa w postaci elektronicznej

promulgacja prawa w postaci elektronicznej KAP-4101-03-00/2012 Nr ewid. 11/2013/P12/017/KAP Informacja o wynikach kontroli promulgacja prawa w postaci elektronicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo