Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić?"

Transkrypt

1 Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić? Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem

2 Agenda wystąpienia 1 Chmura w pigułce Korzyści, jakie może przynieść samorządom chmura Jak przygotować się do przeniesienia w chmurę Zamiast podsumowania: słowo ostrzeżenia, czyli kiedy z chmury może spaść deszcz

3 Źródło: Badanie Ipsos Public Affairs dla BSA, sierpień 2012

4 1 Chmura w pigułce

5 Czym jest przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze: Definicja formalna: mechanizm umożliwiający dostęp za pomocą sieci (internetowej lub extranetowej) do współdzielonej puli konfigurowalnych i skalowalnych zasobów informatycznych udostępnianych w formie usług (Źródło: National Institute of Standards and Technology). 5

6 Czym jest przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze: Definicja formalna: mechanizm umożliwiający dostęp za pomocą sieci (internetowej lub extranetowej) do współdzielonej puli konfigurowalnych i skalowalnych zasobów informatycznych udostępnianych w formie usług (Źródło: National Institute of Standards and Technology). Definicja nieformalna: sposób na to, aby działy IT istniejące wewnątrz organizacji stały się zbędne, a głównym tego powodem będzie przemieszczenie zasobów obliczeniowych i pamięci masowych z wewnętrznych centrów danych do ośrodków zewnętrznych, a następnie oferowanie ich w formie usług (Źródło: Nicholas G. Carr). 6

7 Przetwarzanie w chmurze, a typowy outsourcing IT Cecha Okres na jaki zawiera się kontrakty Poziom automatyzacji zawierania kontraktów na dostarczenie usług Możliwość zwiększania zasobów na żądanie Przetwarzanie w chmurze Dni, tygodnie, miesiące Wysoki poziom automatyzacji zawierania kontraktów Bardzo duża skalowalność zasobów w trybie na żądanie Outsourcing IT Miesiące, lata Umowy negocjuje się najczęściej w ramach kontaktów osobistych Zwiększenie zasobów w trybie na żądanie jest często nierealizowalne lub długotrwałe Poziom dopasowania usług do potrzeb organizacji Wystandaryzowane usługi informatyczne Możliwość bardzo wysokiego stopnia dopasowania usług 7

8 Rodzaje chmury ze względu na umiejscowienie zasobów informatycznych, udostępnianych w formie usług Chmury publiczne mają postać współdzielonej infrastruktury udostępnianej przez firmy trzecie w internecie dla każdego zainteresowanego. Selekcja Dostęp do usług informatycznych Otwarty Chmura prywatna Organizacja Przechowywanie zasobów informatycznych Strona trzecia Chmura publiczna 8

9 Mega Data Center Microsoft, Dublin, Irlandia Źródło: Microsoft Irlandia

10 Rodzaje chmury ze względu na umiejscowienie zasobów informatycznych, udostępnianych w formie usług Chmury prywatne zasoby znajdują się w całości wewnątrz sieci korporacyjnej i służą użytkownikom konkretnej organizacji. Selekcja Dostęp do usług informatycznych Otwarty Chmura prywatna Organizacja Przechowywanie zasobów informatycznych Strona trzecia Chmura publiczna 10

11 Centrum Przetwarzania Danych Resortu Finansów, Radom Źródło: MF/Gazeta Wyborcza

12 Rodzaje chmury ze względu na umiejscowienie zasobów informatycznych, udostępnianych w formie usług Chmury społeczne zasoby informatyczne są współdzielone pomiędzy kilka organizacji, a dostarczane za ich pomocą usługi są wykorzystywane przez te organizacje do realizacji wspólnych celów. Selekcja Dostęp do usług informatycznych Otwarty Chmura prywatna Organizacja Przechowywanie zasobów informatycznych Strona trzecia Chmura publiczna 12

13 Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, Lublin Źródło: Gazeta Wyborcza

14 Chmura publiczna vs prywatna vs społeczna w polskiej administracji publicznej W najbliższych latach dominować będzie wykorzystanie chmury prywatnej oraz społecznej. Decydują o tym: Względy formalne Świadomość decydentów Nie mylić standardowego outsourcingu IT z przetwarzaniem w chmurze. Działania na poziomie Unii Europejskiej doprowadzą do standaryzacji przetwarzania w chmurze i otworzą drogę do wykorzystania chmury publicznej. 14

15 Rodzaje chmury ze względu na złożoność dostarczanych usług Infrastruktura jako usługa (IaaS) klient otrzymuje do wykorzystania podstawowe zasoby informatyczne w formie usługi. Użytkownik administrator. 15

16 Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces Usługi oprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa... Warstwa aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja... SaaS Usługi infrastruktury Usługa A Usługa B Usługa C System operacyjny Baza danych Warstwa infrastruktury IaaS Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer

17 Rodzaje chmury ze względu na złożoność dostarczanych usług Infrastruktura jako usługa (IaaS) klient otrzymuje do wykorzystania podstawowe zasoby informatyczne w formie usługi. Użytkownik administrator. Platforma jako usługa (PaaS) klient otrzymuje do wykorzystania platformę programistyczną w formie usługi. Użytkownik programista. 17

18 Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces Usługi oprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa... Warstwa aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja... SaaS Usługi infrastruktury Usługa A Usługa B Usługa C Usługa System operacyjny Baza danych Środowisko dev. Warstwa infrastruktury IaaS+ PaaS Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer

19 Rodzaje chmury ze względu na złożoność dostarczanych usług Infrastruktura jako usługa (IaaS) klient otrzymuje do wykorzystania podstawowe zasoby informatyczne w formie usługi. Użytkownik administrator. Platforma jako usługa (PaaS) klient otrzymuje do wykorzystania platformę programistyczną w formie usługi. Użytkownik programista. Oprogramowanie jako usługa (SaaS) klient otrzymuje do wykorzystania gotowe oprogramowanie biznesowe w formie usługi. Użytkownik biznes. 19

20 Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces Usługi oprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa... Warstwa aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja... SaaS Usługi infrastruktury Usługa A Usługa B Usługa C Usługa System operacyjny Baza danych Środowisko dev. Warstwa infrastruktury IaaS+ PaaS Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer

21 Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces Usługi oprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa... Warstwa aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja... SaaS Usługi infrastruktury Usługa A Usługa B Usługa C Usługa System operacyjny Baza danych Środowisko dev. Warstwa infrastruktury IaaS+ PaaS Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer

22 Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces Usługi oprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa... Warstwa aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja... SaaS Usługi infrastruktury Usługa A Usługa B Usługa C Usługa System operacyjny Baza danych Środowisko dev. Warstwa infrastruktury IaaS+ PaaS Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer

23 2 Korzyści, jakie może przynieść samorządom chmura

24 Miasto Urząd miasta Źródło: Pałac Kultury i Nauki Sp. z o.o.

25 Przykładowe miejskie jednostki organizacyjne Na mocy ustawy o finansach publicznych w celu wykonywania zadań własnych miasto może tworzyć jednostki organizacyjne: jednostki budżetowe np. miejski ośrodek pomocy społecznej, zarząd budynków komunalnych, straż miejska, domy pomocy społecznej, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, zespoły szkół, domy kultury, centra profilaktyki uzależnień, przedszkola, zakłady budżetowe np. zarząd cmentarzy komunalnych, żłobki, gospodarstwa pomocnicze np. warsztaty szkolne. Dodatkowo, na mocy ustaw szczegółowych, działają miejskie instytucje kultury (teatry, muzea i galerie, orkiestry, biblioteki) oraz zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze). Ponadto funkcjonują spółki miejskie zajmujące się np. energetyką, komunikacją, wodociągami, oczyszczaniem miasta, rozwojem i promocją miasta itp. 25

26 Źródło: Carbase.com Skala działania ma znaczenie

27 Korzyści związane z przetwarzaniem w chmurze w samorządach Zbudowanie potencjału IT (o bardzo dużej skalowalności) do realizacji nowych projektów realizowanych na terenie miasta. Wysoka dostępność zasobów informatycznych (często na poziomie 99.9%). Ponoszenie opłat za faktycznie wykorzystane zasoby informatyczne przez jednostki miejskie. Wysokie bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Dostęp do nowoczesnych rozwiązań IT dla mniejszych jednostek miejskich w atrakcyjnych cenach. Zmniejszenie obciążenia działów IT w jednostkach miejskich rutynowymi pracami. 27

28 3 Jak przygotować się do przeniesienia w chmurę

29 Centrum kompetencyjne IT miasta

30 Integracja procesów biznesowych Niska Wysoka Model operacyjny organizacji publicznej w kontekście przetwarzania w chmurze (1) Koordynacja (Służby ratownicze): aplikacje lokalne, łatwa integracja danych na poziomie technologicznym Unifikacja (ZUS): scentralizowane aplikacje i bazy danych Dywersyfikacja (Jednostki miejskie): aplikacje lokalne, ograniczona integracja danych na poziomie technologicznym Replikacja (Urzędy Skarbowe): standardowe aplikacje, standardowa infrastruktura Niska Wysoka Standaryzacja procesów biznesowych 30

31 Integracja procesów biznesowych Niska Wysoka Model operacyjny organizacji publicznej w kontekście przetwarzania w chmurze (2) Platforma jako usługa Oprogramowanie jako usługa Chmura społeczna Chmura prywatna [decyzja lokalna] jako usługa Oprogramowanie jako usługa Chmura społeczna Chmura prywatna Niska Wysoka Standaryzacja procesów biznesowych 31

32 Jak to się robi w Ameryce i wnioski dla polskiej administracji Stan New Jersey System zarządzania relacjami z obywatelami Stan New Mexico Poczta elektroniczna i pakiet biurowy Stan Wisconsin Narzędzia do współpracy grupowej Stan Utah Usługi infrastrukturalne Miasta Canton, Georgia Poczta elektroniczna Miasto Carlsbad, California Narzędzia do komunikacji i współpracy Miasto Los Angeles, California Poczta i pakiet biurowy Miasto Orlando, Florida Poczta elektroniczna Podstawowe oprogramowanie jako usługa 32

33 Scenariusz migracji urzędu do chmury 1. Określić cele przeniesienia IT do chmury Standaryzacja IT Obniżenie kosztów działania IT Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na teren miasta Możliwość skoncentrowania się na biznesowej części IT w urzędzie (GIS / e-usługi / ERP) 2. Określić docelowy zakres przeniesienia IT do chmury Jednostki objęte migracją Propozycje kluczowych decyzji: Chmura publiczna / prywatna / społeczna IaaS / PaaS/ SaaS Horyzont czasowy migracji (podzielony na etapy) 33

34 Scenariusz migracji urzędu do chmury 3. Powołać struktury projektowe, które będą odpowiedzialne za przeniesienie rozwiązań do chmury Sponsor projektu prezydent / sekretarz / skarbnik Rada projektu dyrektorzy kluczowych jednostek miejskich Kierownik projektu szef działu IT 4. Opracować wizję działania IT urzędu w chmurze Dokument dla decydentów: jak zmieni się działanie IT w mieście po przeniesieniu części rozwiązań do chmury oraz jakie korzyści przyniesie to działanie Komunikacja z mediami Nie stosujemy hasła admin1 ;) Dane obywateli są bezpieczne 34

35 Scenariusz migracji urzędu do chmury 5. Opracować plan migracji do chmury i uzyskać jego zatwierdzenie Zdefiniować katalog usług biznesowych i określić ich SLA Zdefiniować popyt (obecny i planowany) na usługi IT świadczone w chmurze i określić ich SLA Zdefiniować, które aplikacje będą podlegały migracji (i w jakiej kolejności) Opracować mechanizmy migracji danych Określić mechanizmy integracji systemów zastanych ( legacy ) z rozwiązaniami działającymi w chmurze Potwierdzić aspekty prawne i organizacyjne w szczególności dotyczące ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa, planu wycofania się z chmury 35

36 Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces Usługi oprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa... Warstwa aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja... Usługi infrastruktury Usługa A Usługa B Usługa C Usługa Warstwa infrastruktury System operacyjny Baza danych Serwer aplikacyjny Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer

37 Scenariusz migracji do chmury 6. Przeprowadzić pilotażowe wdrożenie Wybranie małego zakresu IT, niekrytycznego z punktu widzenia funkcjonowania urzędu 7. Przeprowadzić finalne wdrożenie Migracja danych Szkolenia dla pracowników 8. Wprowadzić mechanizmy monitorowania SLA Raportowanie operacyjne Narzędzia do monitorowania po stronie urzędu 9. Przeprowadzać okresowe audyty bezpieczeństwa, wydajności Raportowanie do osoby nadzorującej IT w urzędzie 37

38 4 Zamiast podsumowania: słowo ostrzeżenia, czyli kiedy z chmury może spaść deszcz

39 Chmura a Komisja Europejska Komisarz Neelie Kroes ogłasza r. strategię Komisji w sprawie chmury: rozwiązanie problemu wielości standardów/interoperacyjności chmury; promowanie ogólnounijnych mechanizmów certyfikacji dla wiarygodnych dostawców usług; opracowanie wzoru bezpiecznych i uczciwych warunków dla umów dotyczących usług w chmurze. Warunki konieczne do popularyzacji chmury publicznej w administracji 39

40 Źródło: Oficjalny blog Google

41 Wyzwania, jakie czekają chętnych do wprowadzenia przetwarzania w chmurze Przetwarzanie w chmurze wymaga rozwoju zupełnie innego obszaru kompetencji u pracowników działów IT w urzędach: Umiejętności zarządzania zapotrzebowaniem na usługi informatyczne i budowania oraz rozliczania SLA. Umiejętności integracji rozwiązań funkcjonujących w chmurze z klasycznymi systemami informatycznymi. Umiejętności opracowania mechanizmów nakierowanych na zapewnienie zgodności przetwarzania w chmurze z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 41

42 Słowo ostrzeżenia na koniec Chmura to (nie tylko) rozwiązania pochodzące od konkretnych dostawców Chmura wymaga przemyślenia i przeprowadzenia transformacji działów IT w urzędzie Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem 42

43 Plan działań na najbliższy miesiąc, półrocze, rok W przeciągu miesiąca: Przeprowadzić samoocenę efektywności działu IT pod kątem gotowości do wdrożenia mechanizmów przetwarzania w chmurze w 4 obszarach: Nadzoru nad IT, Strategii i architektury IT, Zarządzania projektami i programami IT, Zarządzania usługami IT. W przeciągu półrocza: Zaprojektować zintegrowany mechanizm strategicznego zarządzania IT oraz uzyskać akceptację dla jego wdrożenia ze strony decydentów. W przeciągu roku: Uruchomić projekt Miasto w chmurze + mechanizmy benchmarkingu. 43

44 Samoocena efektywności działu IT 4 5 IT katalizatorem innowacji IT partnerem dla biznesu 1 2 Walko o ogień 3 IT centrum kosztów IT źródłem oszczędności 44

45 Plan działań na najbliższy miesiąc, półrocze, rok W przeciągu miesiąca: Przeprowadzić samoocenę efektywności działu IT pod kątem gotowości do wdrożenia mechanizmów przetwarzania w chmurze w 4 obszarach: Nadzoru nad IT, Strategii i architektury IT, Zarządzania projektami i programami IT, Zarządzania usługami IT. W przeciągu półrocza: Zaprojektować zintegrowany mechanizm strategicznego zarządzania IT oraz uzyskać akceptację dla jego wdrożenia ze strony decydentów. W przeciągu roku: Uruchomić projekt Miasto w chmurze + mechanizmy benchmarkingu. 45

46 Mechanizm strategicznego zarządzania IT Nadzór nad IT Strategia i architektura IT Zarządzanie projektami IT Zarządzanie usługami IT 46

47 Plan działań na najbliższy miesiąc, półrocze, rok W przeciągu miesiąca: Przeprowadzić samoocenę efektywności działu IT pod kątem gotowości do wdrożenia mechanizmów przetwarzania w chmurze w 4 obszarach: Nadzoru nad IT, Strategii i architektury IT, Zarządzania projektami i programami IT, Zarządzania usługami IT. W przeciągu półrocza: Zaprojektować zintegrowany mechanizm strategicznego zarządzania IT oraz uzyskać akceptację dla jego wdrożenia ze strony decydentów. W przeciągu roku: Uruchomić projekt Miasto w chmurze + mechanizmy benchmarkingu. 47

48 Uruchomienie projektu Miasto w chmurze i pokazanie korzyści Obecnie Rok wcześniej 48

49 Dziękuję za uwagę

OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska

OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska V.1.0 (draft) wsparcie merytoryczne ZAŁOŻENIA DO MAPY DROGOWEJ BUDOWY CHMURY RZĄDOWEJ W POLSCE www.itleader.org.pl 1. Wstęp 1.1. Cel dokumentu Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Chmura napędzająca gospodarkę

Chmura napędzająca gospodarkę Cloud computing 2013 Chmura napędzająca gospodarkę AMERYKANIE JUZ DAWNO PRZEKONALI SI jak wielkie znaczenie dla biznesu i rozwoju gospodarki mają rozwiązania w chmurze. W tym samym kierunku zaczyna podążać

Bardziej szczegółowo

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) Warszawa, dnia 2015-01-07 UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) do projektu rozporządzenia: Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Wprowadzenie do dyskusji warsztatowej Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela usługi chmurowej i użytkownika chmury

Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela usługi chmurowej i użytkownika chmury Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela usługi chmurowej i użytkownika chmury Materiał uzupełniający na potrzeby konwersatorium pt. Dostęp Wymiana Integracja. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA

Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA Biznes w chmurze Aktualnie niemal każda fi rma ma wielkie ilości danych gromadzonych i przetwarzanych w systemach IT. Każdego dnia powstają eksabajty danych, których większość jest przetwarzana przez różne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP Warszawa 27.06.2014 Agenda Część I Godz. 10:00 12:15 1. Wprowadzenie: Cloud computing podstawowe

Bardziej szczegółowo

HP BladeSystem Matrix. Informacje ogólne

HP BladeSystem Matrix. Informacje ogólne HP BladeSystem Matrix Informacje ogólne Podsumowanie W ostatnich latach przetwarzanie w chmurze stało się jednym z najważniejszych trendów IT. Szybko nagłośniły go media oraz firmy takie jak: Amazon, Salesforce.com,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8 UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Eric PIGAL

Sprawozdawca: Eric PIGAL C 24/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.1.2012 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie chmur obliczeniowych (cloud computing) w Europie (opinia z inicjatywy własnej) (2012/C

Bardziej szczegółowo