Chmura obliczeniowa w administracji publicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chmura obliczeniowa w administracji publicznej"

Transkrypt

1 Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej Chmura obliczeniowa w administracji publicznej Warsztaty 17 listopada 2014

2 Cel i agenda warsztatów Cześć I (10:00 11:30) Wstęp Charakterystyka przetwarzania w chmurze Agenda warsztatów Problemy z jakimi dziś w obszarze IT spotyka się administracja publiczna oraz jej klienci, korzystający z usług administracji Przerwa kawowa (ok. 11:30 11:40) Cześć II (11:40 13:00) Jak przetwarzanie w chmurze może pomóc rozwiązać zidentyfikowane problemy? Studia przypadku i dalsze kroki na drodze do chmury ANALIZY BAZUJĄCE NA EKSPERTYZIE BADAWCZEJ W PRZEDMIOCIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA USŁUG PRZETWARZANIA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ (CLOUD COMPUTING) W SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (Z UWZGLĘDNIENIEM JST) W POLSCE 1

3 Wstęp Cel warsztatu Przybliżenie zagadnień związanych z przetwarzaniem w chmurze i możliwościami ich zastosowania w administracji publicznej Zasady współpracy Prosimy o wyłączenie / wyciszenie telefonów komórkowych Warsztaty uwzględniają części prezentacyjne oraz dyskusyjne Zachęcamy do aktywnego udziału w warsztacie! Dzielenia się opiniami, spostrzeżeniami, doświadczeniami Zadawania pytań 2

4 Czym charakteryzuje się przetwarzanie w chmurze?

5 Charakterystyka chmury obliczeniowej Samodzielne zamawianie na życzenie Mierzalność Współdzielenie zasobów Przetwarzanie w chmurze Zdalny dostęp (głównie przez Internet) Elastyczność 4

6 Modele świadczenia usług w chmurze Chmura prywatna - zasoby udostępniane wyłącznie jednej organizacji Chmura publiczna - zasoby udostępniane do użytku powszechnego Chmura prywatna Chmura publiczna Chmura hybrydowa - kombinacje chmury prywatnej, publicznej lub wspólnotowej Chmura wspólnotowa Chmura wspólnotowa - zasoby udostępniane do użytku zdefiniowanej grupie organizacji 5

7 Rodzaje świadczonych usług w chmurze Model tradycyjny IaaS PaaS SaaS Wzrost kontroli dostawcy usługi CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH SIEĆ I FIREWALL SIEĆ I FIREWALL SIEĆ I FIREWALL SIEĆ I FIREWALL WIRTUALIZACJA WIRTUALIZACJA WIRTUALIZACJA WIRTUALIZACJA SYSTEM OPERACYJNY SYSTEM OPERACYJNY SYSTEM OPERACYJNY SYSTEM OPERACYJNY ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE APLIKACJE APLIKACJE APLIKACJE APLIKACJE DANE DANE DANE DANE INTERFEJS INTERFEJS INTERFEJS INTERFEJS ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE Wzrost kontroli użytkownika usługi Legenda: Zasoby pod kontrolą użytkownika Zasoby pod kontrolą dostawcy 6

8 Zwiększanie funkcjonalności Stopnie dojrzałości wdrożenia chmury obliczeniowej 5. Zarabiająca Konsola zarządzania usługami Integracja z systemami płatności i CRM Usługodawca przetwarzania w chmurze 4. Wzmocniona Świadczenie oparte o wzorce Orkiestracja usług Integracja chmury hybrydowej 2. Wdrożona Znormalizowane usługi Automatyzacja świadczenia Katalog usług Pomiary wykorzystania 3. Zoptymalizowana Zarządzanie obrazami Monitorowanie Kopie zapasowe / przywracanie Zarządzanie bezpieczeństwem Centrum danych przetwarzanych w chmurze 1. Zwirtualizowana Źródło: IBM SmartCloud: Building a Cloud Enabled Data Center. Pietro Ianucci, Manav Gupta

9 Chmura obliczeniowa a tradycyjny model IT Model tradycyjny Przetwarzanie w chmurze WYMIAR FINANSOWY Wdrożenie modelu chmury oznacza zmniejszenie jednorazowych nakładów inwestycyjnych na rzecz cyklicznych opłat dla operatora chmury. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Koszty operacyjne (OPEX) Nakłady inwestyc. (CAPEX) Koszty operacyjne (OPEX) WYMIAR ZARZĄDZANIA Przejście od modelu zarządzania zasobami informatycznymi do zarządzania 8

10 Problemy z jakimi dziś w obszarze IT spotyka się administracja publiczna oraz jej klienci, korzystający z usług administracji

11 Problemy i wyzwania dla administracji, dla jej klientów Zapraszamy do dyskusji Jakie są Państwa obserwacje? Doświadczenia? Wyzwania, problemy w kontekście wykorzystania wsparcia IT 10

12 Z jakimi problemami w obszarze IT styka się administracja publiczna Silosowość rozwiązań, ograniczona interoperacyjność! Niska elastyczność systemów i procesu wdrożeniowego! Nieoptymalna alokacja kosztów! Skokowa ewolucja systemów!! Trudności w pozyskaniu specjalistów IT! Ograniczony dostęp do danych zbieranych w innych obszarach / jednostkach! Koncentracja na projektach informatycznych, a nie na usługach dla użytkownika! Wciąż dominuje dokumentacja papierowa 11

13 Z jakimi problemami stykają się obywatele i przedsiębiorcy w kontaktach z administracja publiczną? Załatwienie spraw przez Internet zbyt zawiłe, niezrozumiałe Niska dostępność usług na obszarach peryferyjnych (małe miasta, gminy wiejskie) Mała liczba e-usług, Istniejące usługi są fragmentaryczne!!! Długotrwałe procedury Niewystarczająca komunikacja urzędów z obywatelami!!! Utrudniony dostęp do informacji publicznej (odmowy, opóźnienia) 12

14 Problemy i wyzwania w obszarze IT w administracji publicznej Zapraszamy do dyskusji Priorytetyzacja wyzwań / problemów (pod kątem poprawy elastyczności działania, jakości usług, zwiększenia efektywności wydatkowania środków) 13

15 Jak przetwarzanie w chmurze może pomóc rozwiązać zidentyfikowane problemy?

16 Korzyści z chmury obliczeniowej Korzyści społeczne Poprawa jakości obsługi obywateli przez administrację Ułatwienie dostępu i popularyzacja e-usług Wyrównanie szans małych jednostek administracji Chmura ma szansę zmniejszyć uzależnienie lokalnych jednostek od dostawców Potencjalne skrócenie procesów i wyższa transparentność realizacji spraw administracyjnych Jest pochodną korzyści biznesowych w zakresie poprawy efektywności działania administracji Rozszerzanie spektrum e-usług Powszechny dostęp do e-usług Małe jednostki mogą płacić za korzystanie z usługi stosowanie do zużycia brak ryzyka, że kosztowny system IT się nie zwróci Chmura ma szansę zmniejszyć uzależnienie lokalnych jednostek od dostawców 15

17 Korzyści z chmury obliczeniowej Korzyści finansowe Powstrzymanie sprzężenia zwrotnego skutkującego rosnącymi wydatkami IT Efektywne wykorzystanie infrastruktury IT Niższy koszt zakupu infrastruktury Zmniejszenie nakładów na infrastrukturę redundantną Przejście z modelu posiadania na wynajmowanie Powstrzymanie sprzężenia zwrotnego między wykorzystaniem IT a koniecznością ponoszenia rosnących inwestycji, dzięki przeniesieniu obowiązku zarządzania infrastrukturą oraz ryzyka dostarczenia usługi IT o określonym zakresie i jakości na dostawcę Ten efekt prowadzi również do korzyści organizacyjnych i społecznych Skonsolidowanie infrastruktury IT kilku jednostek administracji w jednym centrum Niższe koszty rozbudowy infrastruktury (lepsza skalowalność rozwiązania) Silniejsza pozycja negocjacyjna operatora chmury wobec dostawców infrastruktury Dostęp operatora chmury do innych centrów przetwarzanie danych Brak konieczności inwestycji (po stronie użytkownika) w rozwiązania backupowe i elementy zwiększające niezawodność (centra zapasowe) Zmniejszenie jednorazowych nakładów inwestycyjnych na rzecz cyklicznych opłat dla operatora chmury Opłata dla operatora zawiera (dotychczasowe) koszty amortyzacji i wynagrodzeń pracowników IT 16

18 Korzyści z chmury obliczeniowej Korzyści biznesowe Dostęp do najnowszych technologii Efektywność działania organizacji Szansa na zwiększenie skali wykorzystania platformy epuap Poprawa wizerunku jednostek administracji W przypadku wprowadzenia na rynek nowych, sprawdzonych technologii, w interesie operatora jest ich wdrożenie. Pozwala to operatorowi m.in. obniżyć koszty i podnieść jakość usług, co w konsekwencji przynosi korzyść jego klientom Cechy przetwarzania w chmurze umożliwiające poprawę sprawności pracy organizacji: dostęp online do aplikacji z dowolnej lokalizacji praca w ustandaryzowanych aplikacjach i środowisku IT wydajne przetwarzanie danych szybka wymiana informacji ograniczenie dokumentacji papierowej Określone usługi SaaS mogą dla korzystania z nich wymagać autoryzacji użytkowników Większa satysfakcja klientów dzięki uproszczeniu i cyfryzacji kontaktu między administracją a obywatelem / przedsiębiorcą, zwiększenie efektywności działania administracji Proekologiczny wizerunek 17

19 Jak chmura może rozwiązać istniejące problemy w administracji publicznej? Jakie istnieją bariery dla wdrożenia usług w chmurze? Zapraszamy do dyskusji Potencjał chmury do rozwiązania zidentyfikowanych problemów w administracji publicznej. Potencjalne bariery dla wdrażania rozwiązań w chmurze 18

20 Jak chmura może rozwiązać istniejące problemy w administracji publicznej? Problem Jak chmura może przyczynić się do jego rozwiązania? Spirala inwestycji Silosowość rozwiązań, ograniczona interoperacyjność Nieoptymalna alokacja kosztów Koncentracja na projektach informatycznych, a nie na usługach dla użytkownika Ograniczenie nakładów inwestycyjnych poprzez przejście z modelu zarządzania zasobami informatycznymi do zarządzania usługami Ponoszenie kosztów rzeczywistego wykorzystania usługi Centralizacja procesów inwestycyjnych i optymalizacja wykorzystania zasobów Ujednolicenie stosowanych rozwiązań (usługi SaaS) Większe wykorzystanie istniejących centralnych słowników i rejestrów Elastyczne wydatkowanie środków na usługi stosowanie do ich użycia Łączna (nakłady + koszty) suma wydatków zmaleje Powstrzymanie sprzężenia zwrotnego poprzez przeniesienie na dostawcę Wymuszenie zmiany sposobu zarządzania usługami IT z zarządzania zasobami (infrastruktura, oprogramowanie, ale również wewnętrzne kadry IT) na zarządzanie usługami koncentracja na parametrach usług, dostępności, inne rozłożenie akcentów w negocjacjach z dostawcami Skokowa ewolucja systemów Możliwość elastycznego reagowania na zwiększone zapotrzebowanie na zasoby czy też nowe funkcjonalności 19

21 Jak chmura może rozwiązać istniejące problemy obywateli? Problem Jak chmura może przyczynić się do jego rozwiązania? Mała liczba e-usług, Istniejące usługi są fragmentaryczne Część spraw mogłaby być realizowana przez stosunkowo tanie, udostępnione w sklepie aplikacje, zwiększając zakres dostępnych usług Utrudniony dostęp do informacji publicznej, niewystarczająca komunikacja Upowszechnienie i standaryzacja rozwiązań powielarnych, z których korzystałyby np. gminy Niska dostępność usług na peryferiach Zmniejszone bariery wejścia, czyli brak konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych, powinny zachęcić mniejsze jednostki do wdrażania usług IT, które w tradycyjnym model nie byłyby dostępne 20

22 Bariery dla wdrażania usług przetwarzania w chmurze wyniki ankiet Bariery wskazywane w ankietach Bariery najczęściej wskazywane przez ankietowane jednostki: Obawa o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. Trudności w podziale kosztów utrzymania infrastruktury Brak uregulowań prawnych dotyczących stosowania rozwiązań w chmurze % respondentów na poziomie centralnym % respondentów na poziomie regionalnym Bariery w obszarze technicznym Stosunkowo niewielka liczba respondentów wskazała na przeszkody natury technologicznej Szersza analiza ankiet pozwala na wyodrębnienie potencjalnych barier technicznych: niewystarczająco rozwinięta infrastruktura informatyczna, niespójność technologiczna, rozproszenie danych. 21

23 Bariery dla wdrażania usług przetwarzania w chmurze świat Przeszkody zaobserwowane za granicą Doświadczenia międzynarodowe wskazują głównie na: obawy jednostek o zachowanie prywatności i bezpieczeństwo danych, większe niż przewidywano koszty wdrożenia i utrzymania rozwiązań w chmurze (mniejsze oszczędności), brak dojrzałości technologii przetwarzania w chmurze, brak jasnych standardów, podejście silosowe, niechęć do zmian procesowych, ograniczone możliwości dostosowania rozwiązań w chmurze do potrzeb, luki kompetencyjne, brak odpowiedniego modelu zamówień. 22

24 Przetwarzanie w chmurze w kontekście obecnej strategii IT administracji publicznej w Polsce Koncentracja na projektach informatycznych, a nie na usługach dla użytkownika Nieoptymalna alokacja zasobów Problemy, które chmura pomoże rozwiązać Niska elastyczność systemów i procesu wdrożeniowego Skokowa ewolucja systemów Hierarchiczny model agregacji danych Niski poziom informatyzacji urzędów* Bariery dla chmury, które można zniwelować Dominacja papierowego obiegu informacji* Niewystarczająca dojrzałość wizji informatyzacji Silosowość, fragmentaryczność i niska interoperacyjność rozwiązań Niewystarczająca i nierównomierna penetracja Internetu szerokopasmowego Rozbieżności z modelem chmury Niska skłonność do podejmowania ryzyka Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z funduszy UE * cechy zakwalifikowane jednocześnie do grupy 1 oraz 2 23

25 Wybrane wyzwania w obszarze prawnym Zamawianie usług przetwarzania w chmurze w ramach obowiązujących uregulowań prawa zamówień publicznych Wybrane wyzwania w obszarze prawnym Centralny zamawiający lub zamówienia wspólne Forma organizacyjno-prawna umocowania / zaangażowania operatora: Publicznego: np. jednostka budżetowa, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej Prywatnego: np. zamówienie publiczne w trybie ustawy Pzp, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesja Uwarunkowania prawne dotyczące współpracy publiczno-publicznej (A2A) Konieczność oceny ewentualnego występowania pomocy publicznej przy finansowaniu poszczególnych inwestycji Proponowane główne zmiany w obszarze prawnym Wprowadzenie zmian w zakresie Pzp, które uelastycznią lub uproszczą pozyskanie usług w chmurze przez jednostki administracji, w szczególności w modelu sklepu z usługami Odformalizowanie rygorystycznych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych Opracowanie wzorca umowy o dostawę usługi chmury obliczeniowej 24

26 Studia przypadku i dalsze kroki na drodze do chmury

27 Wykorzystanie chmury w administracji - trendy na świecie Sklep z aplikacjami (Digital Marketplace, były CloudStore) Władze Wielkiej Brytanii W ramach projektu stworzono portal, będący sklepem z aplikacjami. Dostawcy usług w chmurze mogą umieszczać tam swoje rozwiązania (IaaS, PaaS, SaaS), natomiast jednostki administracji publicznej mogą zakupić usługi w prosty i efektywny sposób, pomijając procesy przetargowe. Celem inicjatywy było zapewnienie otwartej platformę, całkowicie transparentnej dla administracji, rynku i obywateli, umożliwiającej zakup usług przetwarzania w chmurze. Ministerstwo Finansów i Administracji Publicznej Państwo jako właściciel i operator infrastruktury (SARA) Model polega na posiadaniu, administrowaniu, utrzymywaniu i udostępnianiu infrastruktury przez jednostkę centralną innym jednostkom administracyjnym. Ministerstwo Finansów i Administracji Publicznej jest właścicielem infrastruktury i jej operatorem, natomiast rozliczenia są dokonywane w oparciu o model pay-as-you-go jednostki administracyjne korzystające z niej są traktowane przez ministerstwo jak klienci Stany Zjednoczone Program konsolidacji centrów danych (FDCCI) Docelowy model świadczenia ich usług opiera się o skonsolidowaną i zwirtualizowaną infrastrukturę, której właścicielami mogą być jednostki na każdym szczeblu rządowym, wojewódzkim lub lokalnym. Projekt ma na celu konsolidację (a w konsekwencji likwidację) minimum 800 centrów danych do 2015 roku. Konsolidacja opiera się na: likwidacji zbędnych serwerów, centralizacji centrów danych, wirtualizacji, wykorzystaniu przetwarzania w chmurze. 26

28 Modele usług w chmurze wykorzystywane w Europie System zamówień w sklepie z usługami Platforma umożliwiająca zakup różnych rozwiązań przetwarzania w chmurze. Głównym założeniem funkcjonowania tego modelu jest oferowanie szerokiego spektrum usług w chmurze Współdzielenie zasobów Współdzielenie zasobów poprzez różne podmioty administracji publicznej z wykorzystaniem wspólnej centralnej infrastruktury lub platformy. Autonomiczne aplikacje Wdrożenie przez poszczególne podmioty administracji publicznej własnych aplikacji. Nacisk kładziony jest na przeniesienie do chmury aplikacji działających w modelu tradycyjnym. TAK Projekt porzucony TAK TAK TAK (w ograniczonym zakresie) TAK (marginalnie) TAK TAK TAK TAK (w planach, tylko sklep z aplikacjami) TAK TAK TAK (w planach) TAK Projekt porzucony TAK TAK (w planach) TAK (w planach) 27

29 Co warto przenieść na grunt polski? Zapraszamy do dyskusji Które rozwiązania mogą znaleźć zastosowania w Polsce? Jakie stoją wyzwania / przeszkody dla powielenia rozwiązań ze świata? Od czego zacząć? 28

30 Proponowane modele realizacji usług Podział modeli realizacji usług w oparciu o dwa wymiary: (1) rodzaj świadczonej usługi oraz (2) wrażliwość przetwarzanych informacji: A. Udostępnienie infrastruktury w formie usług IaaS A1. Świadczenie usług IaaS dla przetwarzania informacji wrażliwych A2. Świadczenie usług IaaS dla przetwarzania informacji niewrażliwych B. Udostępnienie komponentów i aplikacji w formie usług PaaS i SaaS B1. Świadczenie usług PaaS i SaaS przetwarzających informacje wrażliwe B2. Świadczenie usług PaaS i SaaS przetwarzających informacji niewrażliwe Powyższe modele uległy dalszemu uszczegółowieniu w zależności od metody wdrożenia i udostępniania usług: poprzez współdzielenie zasobów lub przez sklep z usługami: Przetwarzanie danych wrażliwych Przetwarzanie danych niewrażliwych Współdzielenie zasobów Sklep z usługami Resource Pooling Marketplace IaaS A1.1 A1.2 PaaS & SaaS B1.1 B1.2 IaaS A2.1 A2.2 PaaS & SaaS n/d B2 29

31 B2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 A1.1 A1.2 Klasyfikacja i charakterystyka proponowanych modeli realizacji usług Rozważając poszczególne modele należy mieć na uwadze: model świadczenia usług (chmura prywatna/wspólnotowa/publiczna) sposób zapewnienia zasobów (np. konsolidacja zasobów publicznych, komercyjny dostawca współdzielonych zasobów, komercyjny dostawca zasobów w sklepie) model operatora (operator publiczny, operator komercyjny, pośrednik - sklep z usługami) Model realiza cji Cechy wspólne Model świadcz. usług Współdzielenie zasobów Zasoby Operator Zasoby Sklep z usługami Operator A1 B1 A2 B2 Chmura prywatna / wspólnotowa Chmura publiczna Konsolidacja zasobów publicznych + budowa nowych Komercyjny dostawca zasobów Operator publiczny Operator komercyjny Zasoby komercyjn ego dostawcy usługi w sklepie Zas oby A1.1 Zas oby A2.1 Operator publiczny (pośrednik usług) 30

32 Niska Wartość Wysoka Selekcja rozwiązań do realizacji w oparciu o przetwarzanie w chmurze Selekcji rozwiązań do wdrożenia lub migracji do chmury proponuje się dokonywać w oparciu o 2 kryteria: Wartość korzyści biznesowe, finansowe oraz społeczne możliwe do osiągnięcia przy wdrożeniu rozwiązania w oparciu o chmurę (w porównaniu z wdrożeniem tradycyjnym) Gotowość ryzyko, jakie niesie ze sobą wdrożenie lub zmigrowanie rozwiązania do chmury (aspekty do rozważenia: bezpieczeństwo, rynek, technologia, gotowość jednostek administracji, etap cyklu życia) Rozwiązania cechujące się wysoką wartością oraz wysoką gotowością będą kandydatami do wdrożenia w technologii chmury w pierwszej kolejności. Implementacja w dalszej perspektywie Brak gotowości Implementacja w średniej perspektywie Szybka implementacja Pełna gotowość Gotowość Źródło: Kundra.V. Federal Cloud Computing Strategy. Waszyngton,

33 Dziękujemy.

34 Dane kontaktowe Paweł Darski Senior Manager , Aleksander Urban Executive Consultant , Jan Karasek Partner , Mirosław Proppé Partner , KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Chłodna 51, Warszawa Tel Fax Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą prezentacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT?

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cloud computing? The interesting thing about cloud computing is that we've redefined cloud computing to include everything that we already

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Raport KPMG w Polsce. Konferencja prasowa 27 czerwca 2013 roku Warszawa

Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Raport KPMG w Polsce. Konferencja prasowa 27 czerwca 2013 roku Warszawa Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Raport KPMG w Polsce. Konferencja prasowa 27 czerwca 2013 roku Warszawa Wyzwania stojące przed służbami zatrudnienia Kryzys zadłużenia w Europie Zmiany

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego. aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce. Warszawa 23 kwietnia 2014 r.

Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego. aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce. Warszawa 23 kwietnia 2014 r. Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego w obszarze aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce Warszawa 23 kwietnia 2014 r. Doświadczenia międzynarodowe Współpraca w zakresie aktywizacji bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ ROZMOWY GDAŃSKIE 2016 MOBILNE DANE. MOBILNY OBYWATEL. MOBILNA POLICJA 27-28.04.2016 STRALSUND ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ dr Ryszard SULĘTA Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Wprowadzenie do dyskusji warsztatowej Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 Szacowany koszt realizacji projektu 192,5 mln zł Główne produkty

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 1. E-ADMINISTRACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁE- CZEŃSTWA INFORMACYJNEGO... 13 1.1. Wprowadzenie do problematyki e-administracji... 13 1.2. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Piotr Beńke Manager of STG Client Architects, STG Poland & Baltics 28 Maj 2012 Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Agenda Gdzie zmierza IT trochę o liczbach Chmura definicja, atrybuty,

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze

Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Warszawa, 12.01.2012 ŹRÓDŁA INNOWACJI Innowacje mogą być zachowawcze lub przełomowe (ang. disruptive)

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Chmura w Administracji Publicznej

Chmura w Administracji Publicznej Chmura w Administracji Publicznej Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań cellary@kti.ue.poznan.pl www.kti.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

CSA STAR czy można ufać dostawcy

CSA STAR czy można ufać dostawcy CSA STAR czy można ufać dostawcy Agenda CSA i OKTAWAVE Wprowadzenie do modelu cloud computing wg NIST Ryzyka, zagrożenia oraz aspekty prawne w modelu cloud computing. Program certyfikacyjny STAR (Security

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Droga do Cyfrowej Szkoły

Droga do Cyfrowej Szkoły Droga do Cyfrowej Szkoły O czym dziś opowiem? Współczesny świat stawia wyzwania Trendy a cyfrowa szkoła Kluczowe kompetencje we współczesnym świecie Europejska Agenda Cyfrowa Rozwój sieci szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r.

Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r. dr Bogdan Fischer Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r. za jedno z najistotniejszych obecnie wyzwań.

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2014-2018 Grzegorz Bernatek, Audytel SA 19.03.2014 Plan prezentacji Monitor rynku telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A.

Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A. Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A. Robert Kanigowski Kierownik ds. Architektury i Bezpieczeństwa Systemów IT Provident

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić?

Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić? Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić? Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Sygnity.City Otwarty Ekosystem Inteligentnych Miast

Sygnity.City Otwarty Ekosystem Inteligentnych Miast Sygnity.City Otwarty Ekosystem Inteligentnych Miast EWOLUCJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - INTEGRACJA WYZWANIA: Silosowość rozwiązań Brak otwartych standardów Niska jakość danych Brak interakcji z mieszkańcami

Bardziej szczegółowo

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE CZYM JEST TELEMEETING? Telemeeting to innowacyjna usługa telekonferencyjna, która umożliwia prostą, szybką

Bardziej szczegółowo

Modelowanie opłacalności wdrożenia chmury obliczeniowej na wyższej uczelni technicznej

Modelowanie opłacalności wdrożenia chmury obliczeniowej na wyższej uczelni technicznej Modelowanie opłacalności wdrożenia chmury obliczeniowej na wyższej uczelni technicznej mgr Karol Zglejszewski Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej Seminarium Wydziału Zarządzania, 17 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas CEL PROJEKTU Głównym celem projektu

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa?

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Priorytety ochrony własności intelektualnej Kraków 9.09.2011 Dr Bogdan Fischer Raca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy EMI v.mp3tunes

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego

Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego Dzięki zastosowaniu przetwarzania w chmurze luka pomiędzy najbardziej i najmniej zaawansowanymi regionami w Polsce uległaby zmniejszeniu, co uaktywniłoby

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Architektura Korporacyjna w administracji publicznej

Architektura Korporacyjna w administracji publicznej Architektura Korporacyjna w administracji publicznej Na przykładzie opracowania architektury korporacyjnej w ZUS KPMG w Polsce Maj 2014 kpmg.pl Jaki problem adresuje Architektura Korporacyjna? Złożoność

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo