Chmura obliczeniowa w administracji publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chmura obliczeniowa w administracji publicznej"

Transkrypt

1 Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej Chmura obliczeniowa w administracji publicznej Warsztaty 17 listopada 2014

2 Cel i agenda warsztatów Cześć I (10:00 11:30) Wstęp Charakterystyka przetwarzania w chmurze Agenda warsztatów Problemy z jakimi dziś w obszarze IT spotyka się administracja publiczna oraz jej klienci, korzystający z usług administracji Przerwa kawowa (ok. 11:30 11:40) Cześć II (11:40 13:00) Jak przetwarzanie w chmurze może pomóc rozwiązać zidentyfikowane problemy? Studia przypadku i dalsze kroki na drodze do chmury ANALIZY BAZUJĄCE NA EKSPERTYZIE BADAWCZEJ W PRZEDMIOCIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA USŁUG PRZETWARZANIA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ (CLOUD COMPUTING) W SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (Z UWZGLĘDNIENIEM JST) W POLSCE 1

3 Wstęp Cel warsztatu Przybliżenie zagadnień związanych z przetwarzaniem w chmurze i możliwościami ich zastosowania w administracji publicznej Zasady współpracy Prosimy o wyłączenie / wyciszenie telefonów komórkowych Warsztaty uwzględniają części prezentacyjne oraz dyskusyjne Zachęcamy do aktywnego udziału w warsztacie! Dzielenia się opiniami, spostrzeżeniami, doświadczeniami Zadawania pytań 2

4 Czym charakteryzuje się przetwarzanie w chmurze?

5 Charakterystyka chmury obliczeniowej Samodzielne zamawianie na życzenie Mierzalność Współdzielenie zasobów Przetwarzanie w chmurze Zdalny dostęp (głównie przez Internet) Elastyczność 4

6 Modele świadczenia usług w chmurze Chmura prywatna - zasoby udostępniane wyłącznie jednej organizacji Chmura publiczna - zasoby udostępniane do użytku powszechnego Chmura prywatna Chmura publiczna Chmura hybrydowa - kombinacje chmury prywatnej, publicznej lub wspólnotowej Chmura wspólnotowa Chmura wspólnotowa - zasoby udostępniane do użytku zdefiniowanej grupie organizacji 5

7 Rodzaje świadczonych usług w chmurze Model tradycyjny IaaS PaaS SaaS Wzrost kontroli dostawcy usługi CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH SIEĆ I FIREWALL SIEĆ I FIREWALL SIEĆ I FIREWALL SIEĆ I FIREWALL WIRTUALIZACJA WIRTUALIZACJA WIRTUALIZACJA WIRTUALIZACJA SYSTEM OPERACYJNY SYSTEM OPERACYJNY SYSTEM OPERACYJNY SYSTEM OPERACYJNY ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE APLIKACJE APLIKACJE APLIKACJE APLIKACJE DANE DANE DANE DANE INTERFEJS INTERFEJS INTERFEJS INTERFEJS ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE Wzrost kontroli użytkownika usługi Legenda: Zasoby pod kontrolą użytkownika Zasoby pod kontrolą dostawcy 6

8 Zwiększanie funkcjonalności Stopnie dojrzałości wdrożenia chmury obliczeniowej 5. Zarabiająca Konsola zarządzania usługami Integracja z systemami płatności i CRM Usługodawca przetwarzania w chmurze 4. Wzmocniona Świadczenie oparte o wzorce Orkiestracja usług Integracja chmury hybrydowej 2. Wdrożona Znormalizowane usługi Automatyzacja świadczenia Katalog usług Pomiary wykorzystania 3. Zoptymalizowana Zarządzanie obrazami Monitorowanie Kopie zapasowe / przywracanie Zarządzanie bezpieczeństwem Centrum danych przetwarzanych w chmurze 1. Zwirtualizowana Źródło: IBM SmartCloud: Building a Cloud Enabled Data Center. Pietro Ianucci, Manav Gupta

9 Chmura obliczeniowa a tradycyjny model IT Model tradycyjny Przetwarzanie w chmurze WYMIAR FINANSOWY Wdrożenie modelu chmury oznacza zmniejszenie jednorazowych nakładów inwestycyjnych na rzecz cyklicznych opłat dla operatora chmury. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Koszty operacyjne (OPEX) Nakłady inwestyc. (CAPEX) Koszty operacyjne (OPEX) WYMIAR ZARZĄDZANIA Przejście od modelu zarządzania zasobami informatycznymi do zarządzania 8

10 Problemy z jakimi dziś w obszarze IT spotyka się administracja publiczna oraz jej klienci, korzystający z usług administracji

11 Problemy i wyzwania dla administracji, dla jej klientów Zapraszamy do dyskusji Jakie są Państwa obserwacje? Doświadczenia? Wyzwania, problemy w kontekście wykorzystania wsparcia IT 10

12 Z jakimi problemami w obszarze IT styka się administracja publiczna Silosowość rozwiązań, ograniczona interoperacyjność! Niska elastyczność systemów i procesu wdrożeniowego! Nieoptymalna alokacja kosztów! Skokowa ewolucja systemów!! Trudności w pozyskaniu specjalistów IT! Ograniczony dostęp do danych zbieranych w innych obszarach / jednostkach! Koncentracja na projektach informatycznych, a nie na usługach dla użytkownika! Wciąż dominuje dokumentacja papierowa 11

13 Z jakimi problemami stykają się obywatele i przedsiębiorcy w kontaktach z administracja publiczną? Załatwienie spraw przez Internet zbyt zawiłe, niezrozumiałe Niska dostępność usług na obszarach peryferyjnych (małe miasta, gminy wiejskie) Mała liczba e-usług, Istniejące usługi są fragmentaryczne!!! Długotrwałe procedury Niewystarczająca komunikacja urzędów z obywatelami!!! Utrudniony dostęp do informacji publicznej (odmowy, opóźnienia) 12

14 Problemy i wyzwania w obszarze IT w administracji publicznej Zapraszamy do dyskusji Priorytetyzacja wyzwań / problemów (pod kątem poprawy elastyczności działania, jakości usług, zwiększenia efektywności wydatkowania środków) 13

15 Jak przetwarzanie w chmurze może pomóc rozwiązać zidentyfikowane problemy?

16 Korzyści z chmury obliczeniowej Korzyści społeczne Poprawa jakości obsługi obywateli przez administrację Ułatwienie dostępu i popularyzacja e-usług Wyrównanie szans małych jednostek administracji Chmura ma szansę zmniejszyć uzależnienie lokalnych jednostek od dostawców Potencjalne skrócenie procesów i wyższa transparentność realizacji spraw administracyjnych Jest pochodną korzyści biznesowych w zakresie poprawy efektywności działania administracji Rozszerzanie spektrum e-usług Powszechny dostęp do e-usług Małe jednostki mogą płacić za korzystanie z usługi stosowanie do zużycia brak ryzyka, że kosztowny system IT się nie zwróci Chmura ma szansę zmniejszyć uzależnienie lokalnych jednostek od dostawców 15

17 Korzyści z chmury obliczeniowej Korzyści finansowe Powstrzymanie sprzężenia zwrotnego skutkującego rosnącymi wydatkami IT Efektywne wykorzystanie infrastruktury IT Niższy koszt zakupu infrastruktury Zmniejszenie nakładów na infrastrukturę redundantną Przejście z modelu posiadania na wynajmowanie Powstrzymanie sprzężenia zwrotnego między wykorzystaniem IT a koniecznością ponoszenia rosnących inwestycji, dzięki przeniesieniu obowiązku zarządzania infrastrukturą oraz ryzyka dostarczenia usługi IT o określonym zakresie i jakości na dostawcę Ten efekt prowadzi również do korzyści organizacyjnych i społecznych Skonsolidowanie infrastruktury IT kilku jednostek administracji w jednym centrum Niższe koszty rozbudowy infrastruktury (lepsza skalowalność rozwiązania) Silniejsza pozycja negocjacyjna operatora chmury wobec dostawców infrastruktury Dostęp operatora chmury do innych centrów przetwarzanie danych Brak konieczności inwestycji (po stronie użytkownika) w rozwiązania backupowe i elementy zwiększające niezawodność (centra zapasowe) Zmniejszenie jednorazowych nakładów inwestycyjnych na rzecz cyklicznych opłat dla operatora chmury Opłata dla operatora zawiera (dotychczasowe) koszty amortyzacji i wynagrodzeń pracowników IT 16

18 Korzyści z chmury obliczeniowej Korzyści biznesowe Dostęp do najnowszych technologii Efektywność działania organizacji Szansa na zwiększenie skali wykorzystania platformy epuap Poprawa wizerunku jednostek administracji W przypadku wprowadzenia na rynek nowych, sprawdzonych technologii, w interesie operatora jest ich wdrożenie. Pozwala to operatorowi m.in. obniżyć koszty i podnieść jakość usług, co w konsekwencji przynosi korzyść jego klientom Cechy przetwarzania w chmurze umożliwiające poprawę sprawności pracy organizacji: dostęp online do aplikacji z dowolnej lokalizacji praca w ustandaryzowanych aplikacjach i środowisku IT wydajne przetwarzanie danych szybka wymiana informacji ograniczenie dokumentacji papierowej Określone usługi SaaS mogą dla korzystania z nich wymagać autoryzacji użytkowników Większa satysfakcja klientów dzięki uproszczeniu i cyfryzacji kontaktu między administracją a obywatelem / przedsiębiorcą, zwiększenie efektywności działania administracji Proekologiczny wizerunek 17

19 Jak chmura może rozwiązać istniejące problemy w administracji publicznej? Jakie istnieją bariery dla wdrożenia usług w chmurze? Zapraszamy do dyskusji Potencjał chmury do rozwiązania zidentyfikowanych problemów w administracji publicznej. Potencjalne bariery dla wdrażania rozwiązań w chmurze 18

20 Jak chmura może rozwiązać istniejące problemy w administracji publicznej? Problem Jak chmura może przyczynić się do jego rozwiązania? Spirala inwestycji Silosowość rozwiązań, ograniczona interoperacyjność Nieoptymalna alokacja kosztów Koncentracja na projektach informatycznych, a nie na usługach dla użytkownika Ograniczenie nakładów inwestycyjnych poprzez przejście z modelu zarządzania zasobami informatycznymi do zarządzania usługami Ponoszenie kosztów rzeczywistego wykorzystania usługi Centralizacja procesów inwestycyjnych i optymalizacja wykorzystania zasobów Ujednolicenie stosowanych rozwiązań (usługi SaaS) Większe wykorzystanie istniejących centralnych słowników i rejestrów Elastyczne wydatkowanie środków na usługi stosowanie do ich użycia Łączna (nakłady + koszty) suma wydatków zmaleje Powstrzymanie sprzężenia zwrotnego poprzez przeniesienie na dostawcę Wymuszenie zmiany sposobu zarządzania usługami IT z zarządzania zasobami (infrastruktura, oprogramowanie, ale również wewnętrzne kadry IT) na zarządzanie usługami koncentracja na parametrach usług, dostępności, inne rozłożenie akcentów w negocjacjach z dostawcami Skokowa ewolucja systemów Możliwość elastycznego reagowania na zwiększone zapotrzebowanie na zasoby czy też nowe funkcjonalności 19

21 Jak chmura może rozwiązać istniejące problemy obywateli? Problem Jak chmura może przyczynić się do jego rozwiązania? Mała liczba e-usług, Istniejące usługi są fragmentaryczne Część spraw mogłaby być realizowana przez stosunkowo tanie, udostępnione w sklepie aplikacje, zwiększając zakres dostępnych usług Utrudniony dostęp do informacji publicznej, niewystarczająca komunikacja Upowszechnienie i standaryzacja rozwiązań powielarnych, z których korzystałyby np. gminy Niska dostępność usług na peryferiach Zmniejszone bariery wejścia, czyli brak konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych, powinny zachęcić mniejsze jednostki do wdrażania usług IT, które w tradycyjnym model nie byłyby dostępne 20

22 Bariery dla wdrażania usług przetwarzania w chmurze wyniki ankiet Bariery wskazywane w ankietach Bariery najczęściej wskazywane przez ankietowane jednostki: Obawa o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. Trudności w podziale kosztów utrzymania infrastruktury Brak uregulowań prawnych dotyczących stosowania rozwiązań w chmurze % respondentów na poziomie centralnym % respondentów na poziomie regionalnym Bariery w obszarze technicznym Stosunkowo niewielka liczba respondentów wskazała na przeszkody natury technologicznej Szersza analiza ankiet pozwala na wyodrębnienie potencjalnych barier technicznych: niewystarczająco rozwinięta infrastruktura informatyczna, niespójność technologiczna, rozproszenie danych. 21

23 Bariery dla wdrażania usług przetwarzania w chmurze świat Przeszkody zaobserwowane za granicą Doświadczenia międzynarodowe wskazują głównie na: obawy jednostek o zachowanie prywatności i bezpieczeństwo danych, większe niż przewidywano koszty wdrożenia i utrzymania rozwiązań w chmurze (mniejsze oszczędności), brak dojrzałości technologii przetwarzania w chmurze, brak jasnych standardów, podejście silosowe, niechęć do zmian procesowych, ograniczone możliwości dostosowania rozwiązań w chmurze do potrzeb, luki kompetencyjne, brak odpowiedniego modelu zamówień. 22

24 Przetwarzanie w chmurze w kontekście obecnej strategii IT administracji publicznej w Polsce Koncentracja na projektach informatycznych, a nie na usługach dla użytkownika Nieoptymalna alokacja zasobów Problemy, które chmura pomoże rozwiązać Niska elastyczność systemów i procesu wdrożeniowego Skokowa ewolucja systemów Hierarchiczny model agregacji danych Niski poziom informatyzacji urzędów* Bariery dla chmury, które można zniwelować Dominacja papierowego obiegu informacji* Niewystarczająca dojrzałość wizji informatyzacji Silosowość, fragmentaryczność i niska interoperacyjność rozwiązań Niewystarczająca i nierównomierna penetracja Internetu szerokopasmowego Rozbieżności z modelem chmury Niska skłonność do podejmowania ryzyka Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z funduszy UE * cechy zakwalifikowane jednocześnie do grupy 1 oraz 2 23

25 Wybrane wyzwania w obszarze prawnym Zamawianie usług przetwarzania w chmurze w ramach obowiązujących uregulowań prawa zamówień publicznych Wybrane wyzwania w obszarze prawnym Centralny zamawiający lub zamówienia wspólne Forma organizacyjno-prawna umocowania / zaangażowania operatora: Publicznego: np. jednostka budżetowa, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej Prywatnego: np. zamówienie publiczne w trybie ustawy Pzp, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesja Uwarunkowania prawne dotyczące współpracy publiczno-publicznej (A2A) Konieczność oceny ewentualnego występowania pomocy publicznej przy finansowaniu poszczególnych inwestycji Proponowane główne zmiany w obszarze prawnym Wprowadzenie zmian w zakresie Pzp, które uelastycznią lub uproszczą pozyskanie usług w chmurze przez jednostki administracji, w szczególności w modelu sklepu z usługami Odformalizowanie rygorystycznych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych Opracowanie wzorca umowy o dostawę usługi chmury obliczeniowej 24

26 Studia przypadku i dalsze kroki na drodze do chmury

27 Wykorzystanie chmury w administracji - trendy na świecie Sklep z aplikacjami (Digital Marketplace, były CloudStore) Władze Wielkiej Brytanii W ramach projektu stworzono portal, będący sklepem z aplikacjami. Dostawcy usług w chmurze mogą umieszczać tam swoje rozwiązania (IaaS, PaaS, SaaS), natomiast jednostki administracji publicznej mogą zakupić usługi w prosty i efektywny sposób, pomijając procesy przetargowe. Celem inicjatywy było zapewnienie otwartej platformę, całkowicie transparentnej dla administracji, rynku i obywateli, umożliwiającej zakup usług przetwarzania w chmurze. Ministerstwo Finansów i Administracji Publicznej Państwo jako właściciel i operator infrastruktury (SARA) Model polega na posiadaniu, administrowaniu, utrzymywaniu i udostępnianiu infrastruktury przez jednostkę centralną innym jednostkom administracyjnym. Ministerstwo Finansów i Administracji Publicznej jest właścicielem infrastruktury i jej operatorem, natomiast rozliczenia są dokonywane w oparciu o model pay-as-you-go jednostki administracyjne korzystające z niej są traktowane przez ministerstwo jak klienci Stany Zjednoczone Program konsolidacji centrów danych (FDCCI) Docelowy model świadczenia ich usług opiera się o skonsolidowaną i zwirtualizowaną infrastrukturę, której właścicielami mogą być jednostki na każdym szczeblu rządowym, wojewódzkim lub lokalnym. Projekt ma na celu konsolidację (a w konsekwencji likwidację) minimum 800 centrów danych do 2015 roku. Konsolidacja opiera się na: likwidacji zbędnych serwerów, centralizacji centrów danych, wirtualizacji, wykorzystaniu przetwarzania w chmurze. 26

28 Modele usług w chmurze wykorzystywane w Europie System zamówień w sklepie z usługami Platforma umożliwiająca zakup różnych rozwiązań przetwarzania w chmurze. Głównym założeniem funkcjonowania tego modelu jest oferowanie szerokiego spektrum usług w chmurze Współdzielenie zasobów Współdzielenie zasobów poprzez różne podmioty administracji publicznej z wykorzystaniem wspólnej centralnej infrastruktury lub platformy. Autonomiczne aplikacje Wdrożenie przez poszczególne podmioty administracji publicznej własnych aplikacji. Nacisk kładziony jest na przeniesienie do chmury aplikacji działających w modelu tradycyjnym. TAK Projekt porzucony TAK TAK TAK (w ograniczonym zakresie) TAK (marginalnie) TAK TAK TAK TAK (w planach, tylko sklep z aplikacjami) TAK TAK TAK (w planach) TAK Projekt porzucony TAK TAK (w planach) TAK (w planach) 27

29 Co warto przenieść na grunt polski? Zapraszamy do dyskusji Które rozwiązania mogą znaleźć zastosowania w Polsce? Jakie stoją wyzwania / przeszkody dla powielenia rozwiązań ze świata? Od czego zacząć? 28

30 Proponowane modele realizacji usług Podział modeli realizacji usług w oparciu o dwa wymiary: (1) rodzaj świadczonej usługi oraz (2) wrażliwość przetwarzanych informacji: A. Udostępnienie infrastruktury w formie usług IaaS A1. Świadczenie usług IaaS dla przetwarzania informacji wrażliwych A2. Świadczenie usług IaaS dla przetwarzania informacji niewrażliwych B. Udostępnienie komponentów i aplikacji w formie usług PaaS i SaaS B1. Świadczenie usług PaaS i SaaS przetwarzających informacje wrażliwe B2. Świadczenie usług PaaS i SaaS przetwarzających informacji niewrażliwe Powyższe modele uległy dalszemu uszczegółowieniu w zależności od metody wdrożenia i udostępniania usług: poprzez współdzielenie zasobów lub przez sklep z usługami: Przetwarzanie danych wrażliwych Przetwarzanie danych niewrażliwych Współdzielenie zasobów Sklep z usługami Resource Pooling Marketplace IaaS A1.1 A1.2 PaaS & SaaS B1.1 B1.2 IaaS A2.1 A2.2 PaaS & SaaS n/d B2 29

31 B2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 A1.1 A1.2 Klasyfikacja i charakterystyka proponowanych modeli realizacji usług Rozważając poszczególne modele należy mieć na uwadze: model świadczenia usług (chmura prywatna/wspólnotowa/publiczna) sposób zapewnienia zasobów (np. konsolidacja zasobów publicznych, komercyjny dostawca współdzielonych zasobów, komercyjny dostawca zasobów w sklepie) model operatora (operator publiczny, operator komercyjny, pośrednik - sklep z usługami) Model realiza cji Cechy wspólne Model świadcz. usług Współdzielenie zasobów Zasoby Operator Zasoby Sklep z usługami Operator A1 B1 A2 B2 Chmura prywatna / wspólnotowa Chmura publiczna Konsolidacja zasobów publicznych + budowa nowych Komercyjny dostawca zasobów Operator publiczny Operator komercyjny Zasoby komercyjn ego dostawcy usługi w sklepie Zas oby A1.1 Zas oby A2.1 Operator publiczny (pośrednik usług) 30

32 Niska Wartość Wysoka Selekcja rozwiązań do realizacji w oparciu o przetwarzanie w chmurze Selekcji rozwiązań do wdrożenia lub migracji do chmury proponuje się dokonywać w oparciu o 2 kryteria: Wartość korzyści biznesowe, finansowe oraz społeczne możliwe do osiągnięcia przy wdrożeniu rozwiązania w oparciu o chmurę (w porównaniu z wdrożeniem tradycyjnym) Gotowość ryzyko, jakie niesie ze sobą wdrożenie lub zmigrowanie rozwiązania do chmury (aspekty do rozważenia: bezpieczeństwo, rynek, technologia, gotowość jednostek administracji, etap cyklu życia) Rozwiązania cechujące się wysoką wartością oraz wysoką gotowością będą kandydatami do wdrożenia w technologii chmury w pierwszej kolejności. Implementacja w dalszej perspektywie Brak gotowości Implementacja w średniej perspektywie Szybka implementacja Pełna gotowość Gotowość Źródło: Kundra.V. Federal Cloud Computing Strategy. Waszyngton,

33 Dziękujemy.

34 Dane kontaktowe Paweł Darski Senior Manager , Aleksander Urban Executive Consultant , Jan Karasek Partner , Mirosław Proppé Partner , KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Chłodna 51, Warszawa Tel Fax Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą prezentacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska

OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska V.1.0 (draft) wsparcie merytoryczne ZAŁOŻENIA DO MAPY DROGOWEJ BUDOWY CHMURY RZĄDOWEJ W POLSCE www.itleader.org.pl 1. Wstęp 1.1. Cel dokumentu Podstawowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości?

Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości? Webinarium Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości? Prelegenci: Krzysztof Radziwon, Partner w Departamencie Risk Consulting, KPMG w Polsce Przemysław Szuder,

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju usług administracyjnych. Plan proponowanych działań partnerskich na lata 2014-2020 na obszarze powiatu wołomińskiego

Strategia rozwoju usług administracyjnych. Plan proponowanych działań partnerskich na lata 2014-2020 na obszarze powiatu wołomińskiego Strategia rozwoju usług administracyjnych Plan proponowanych działań partnerskich na lata 2014-2020 na obszarze powiatu wołomińskiego Dokument powstał w ramach projektu: Zespół projektowy: Kierownik dr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Wprowadzenie do dyskusji warsztatowej Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa w gminie

Sieć komputerowa w gminie Krzysztof Buczkowski Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania Fundacja Wspomagania Wsi 2007 Krzysztof Buczkowski Planowana informatyzacja Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście kwalifikacji projektów do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wersja: 0.54 24.10.2014 r. Historia modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo