PLAN PRACY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ"

Transkrypt

1 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI PLAN PRACY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ Na rok 2014 Uwzględniający plany operacyjne poszczególnych obszarów wynikających ze Strategii Rozwoju ZHP Plan Pracy został przyjęty uchwałą Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej nr 10/2014 z dnia Kraków,

2 I. Charakterystyka Środowiska Chorągiew Krakowską ZHP im. Tadeusza Kościuszki tworzą 22 hufce skupiających ( ) Chorągiew Krakowska obejmuje swoim zasięgiem Województwo Małopolskie nazwa nawiązuje do nazwy tradycyjnej, używanej w Małopolsce Zachodniej od 1918 roku. Środowisko harcerskie chorągwi charakteryzuje dość duże przywiązanie do lokalne tradycji harcerskiej, regionu, bardzo mocne wtopienie się w lokalną społeczność. Poza strukturami chorągwi funkcjonuje Hufiec Miechów (Powiat Miechowski ) należący do Chorągwi Kieleckiej oraz Hufiec Chrzanów (Miasto Chanów ) Chorągiew Śląska. Na terenie Chorągwi funkcjonują trzy duże ośrodki miejskie: Kraków 4 hufca, Tarnów 1 hufiec, Nowy Sącz 1 hufiec. Pozostałe hufce są hufcami miejsko gminnymi. Łącznie w chorągwi działa 350 gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wielopoziomowych, wędrowniczych i nieprzetartego szlaku, 2 kręgi akademickie, 2 kręgi starszyzny i 10 seniorów - kombatantów. W dużych miastach oraz w ośrodkach miejskich funkcjonują duże i prężne szczepy, na terenach wiejskich teren ich działania często pokrywa się z granicami gmin. W pracy drużyn największy nacisk położony jest na ich samodzielność programową i organizacyjną. Hufce i chorągiew mają jedynie wspierać i uzupełniać budowanie i realizowanie programu w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Działania te są realizowane w oparciu o podstawy wychowawcze ZHP. Zgodnie ze statutem Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska poprzez działanie komisji, zespołów, referatów podejmuje następujące działania: stwarza warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowane kształtuje osobowość człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów; upowszechnia i umacnia w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni; upowszechnia wiedzę o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą; stwarza warunki do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi; wspomaga i koordynuje działalność drużyn i hufców ZHP na terenie województwa; buduje wspólnotę instruktorów i wspólnotę hufców; zajmuje się kształceniem kadry instruktorskiej; inicjuje i wzmacnia działalność programową i metodyczną; koordynuje, nadzoruje i systematycznie ocenia komendy hufców i wszystkie jednostki organizacyjne na szczeblu chorągwi; współpracuje z władzami regionalnymi i samorządowymi; 2

3 propaguje idee harcerskie a w szczególności służbę Bogu, Polsce, ludziom jako podstawy harcerskiego sposobu życia. 2. Komenda Chorągwi hm. Paweł Grabka - komendant tel. kom phm. Artur Walkowiak - skarbnik tel. kom hm. Marcin Homel - za ca komendanta tel. kom , hm. Mariusz Siudek - z-ca komendanta tel. kom , hm. Anna Nowak - członek komendy tel. kom hm. Bartosz Zawisza - członek komendy tel. kom phm.paulina Sorocka - członek komendy tel. kom Posiedzenia Komendy Chorągwi odbywają się we wtorki, jeden raz w miesiącu lub w razie potrzeby częściej Stałe zaproszenie do udziału w posiedzeniach Komendy Chorągwi maja: Przewodniczący Rady Chorągwi hm. Bogdan Nowak, Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej hm. Henryk Chrobak, Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi hm. Kazimierz Dziedzic. W zależności od specyfiki poruszanych tematów zapraszani są dodatkowo instruktorzy referujący je na posiedzeniu Komendy Chorągwi. Oprócz posiedzeń komendy Chorągwi raz w miesiącu odbywają się zbiórki komendantów i skarbników hufców

4 Raz do roku odbywa się wyjazdowa odprawa mająca na celu integrację komend hufców. Na bieżąco komendanci otrzymują zaproszenia na ważniejsze imprezy organizowane przez Komendę Komisje, zespoły i referaty wspierające pracę hufców a. REFERATY Referat Zuchowy phm. Aleksandra Gaweł Referat Harcerski hm. Olga Węglowska Referat Starszoharcerski phm. Małgorzata Bieniek Referat Wędrowniczy phm. Kinga Delimata Referat Nieprzetartego Szlaku hm. Agnieszka Nawrocka Referat Seniorów i Starszyzny harcerskiej phm. Andrzej Król b. INSPEKTORATY Inspektorat Ratowniczy pwd. Piotr Janiak Inspektorat Ruchu Drogowego pwd. Konrad Balicki Inspektorat wychowania wodnego i morskiego hm. Jerzy Klinik c. ZESPOŁY CHORĄGWIANE Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich hm. Ewa Ptasznik Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej hm. Andrzej Grabowski Chorągwiany Zespół ds. Promocji - phm. Piotr Salwiński Chorągwiana Komisja Historyczna - hm. Janusz Wojtycza Chorągwiana Kapituła Odznaczeń - hm. Anna Żurawel - Drwota d. PEŁNOMOCNICY KOMENDANTA Pełnomocnik komendanta ds. zagranicznych hm. Aleksandra Wiśniewska Pełnomocnik komendanta ds. akcji letniej i zimowej hm. Marek Rumian e. INNE JEDNOSTKI PROGRAMOWE Harcerski Krąg Akademicki HAK pwd. Agata Polakiewicz Szczegółowa analiza zespołów programowych znajduje się w planach pracy poszczególnych Jednostek, zamieszczonych w załączniku. Dokładny opis podległości jednostek ZHP Chorągwi Krakowskiej zawarte jest w Strukturze umieszczonej na stronie chorągwi. 4

5 Rok Patrona Chorągwi Tadeusza Kościuszki Rok 2014 będzie szczególnym rokiem dla ZHP Chorągwi Krakowskiej, ponieważ będziemy obchodzić 220 rocznicę Powstania Kościuszkowskiego. Rok Patrona będą wyznaczały słowa Tadeusza Kościuszki: Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi Oto działania, które będą związane z Rokiem Kościuszkowskim: Święto Chorągwi Krakowskiej podczas którego odbędą się gry miejskie o tematyce Kościuszkowskiej. TADEK przedsięwzięcie motywujące, nagradzające kadrę ZHP Chorągwi Krakowskiej Propozycja programowa dotycząca T. Kościuszki dla drużyn wszystkich grup metodycznych. Sprawność Tadeusza Kościuszki. Odznaka Chorągwiana Tadeusz Kościuszko. Turniej piłki nożnej SCOUT CUP o puchar im. Tadeusza Kościuszki. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniami i organizacjami związanymi z bohaterem naszej chorągwi. Złaz w Racławicach w kwietniu 2015 roku na podsumowanie Roku Kościuszkowskiego. Opis najważniejszych imprez programowych ZHP Chorągwi Krakowskiej w roku 2014 Nazwa: TADEK Tradycyjna Akademia dla Extra Kadry Jest to plebiscyt na najlepszych instruktorów którzy wykonują codzienną, heroiczną pracę Nazwa: Scout Cup To czwarty z kolei i jedyny w Polsce międzynarodowy turniej harcerski w piłce nożnej rozgrywany na otwartym boisku! Turniej ma na celu międzynarodową integrację między Skautami z całej Europy, szerzenie rozwoju fizycznego w środowiskach harcerskich oraz propagowanie postaw wzajemnego poszanowania. W rozgrywkach biorą udział zespoły ze wszelkich europejskich organizacji Skautowych oraz wszystkich polskich organizacji harcerskich. Do współpracy w organizacji imprezy zapraszani są przedstawiciele największych, sportowych klubów krakowskich takich jak: Wisła Kraków, Cracovia, Hutnik. 5

6 Nazwa: Rajd Śladami Jana Pawła II To rajd po raz pierwszy organizowany w naszej chorągwi. Jego termin związany jest z kanonizacją Jana Pawła II. Podczas Rajdu uczestnicy przemierzą górskie szlaki aby na zakończenie spotkać się na wspólnej Mszy Świętej. A teraz jeszcze powtórka z geografii. Jesteśmy tu, w Starym Sączu, skąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielkiej Raczy na Prehybę. Dochodzimy do Wielkiej Raczy. Wracamy na Prehybę i schodzimy albo zjeżdżamy na nartach, na nartach z Prehyby do Szlachtowej i do Krościenka. (W Krościenku na Kopiej Górce jest Centrum Oazy). W Krościenku przekraczamy Dunajec, który płynie z Popradem w kierunku Sącza Nowego i Starego, i jesteśmy w Sączu z powrotem. A kiedy na Dunajcu jest wysoka woda, to można w pięć, sześć godzin przepłynąć od Nowego Targu do Nowego Sącza. I tyle tej powtórki z geografii Nazwa: Inauguracja Roku Harcerskiego To cykliczna impreza Chorągwi Krakowskiej z okazji rozpoczęcia roku harcerskiego. Dzięki różnorodności miejsc harcerze maja możliwość poznania walorów turystyczno krajoznawczych swojego województwa. W tym roku inauguracja została zaplanowana w Nowym Sączu. Podczas tej akcji harcerze mogą sprawdzić swoje umiejętności zdobyte podczas zbiórek harcerskich i obozów. Impreza ma formę współzawodnictwa miedzy środowiskami. Nazwa: Akcja Letnia Podczas trwania wakacji Chorągiew Krakowska jest organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego. Organizowane przez nas formy wypoczynku to między innymi: obozy stałe, organizowane w kompleksach leśnych z dala od miast, niekiedy w stałej bazie obozowej. Harcerze nocują zwykle w wojskowych namiotach, pod którymi samodzielnie budują prycze, półki, szafki i inne meble z drewna. Kolejną forma są obozy wędrowne organizowane dla harcerzy posiadających przygotowanie turystyczne i kondycyjne; noclegi odbywają się pod namiotami, w bazach i schroniskach turystycznych; Organizujemy także obozy żeglarskie, spływy kajakowe, obozy górskie itp. dla harcerzy z przygotowaniem specjalistycznym; obozy zagraniczne. Wyjazdową formą wypoczynku podobną do obozu, ale przeznaczoną dla młodszych dzieci zuchów, jest kolonia zuchowa, różni się głównie długością trwania wypoczynku. Nazwa: Letnia Akcja Szkoleniowa Jest to akcja kształceniowa chorągwi, której celem jest przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji na każdym szczeblu chorągwi krakowskiej. Szczególny nacisk kładziemy na kształcenie i wychowanie liderów młodzieżowych organizacji. Podczas tego przedsięwzięcia zajęcia prowadzą wewnętrzni trenerzy, ale również specjaliści niezrzeszeni w organizacji. 6

7 Nazwa: Betlejemskie Światło Pokoju To coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na Chorągiew Krakowska bierze udział w tej akcji od 1991 roku harcerze odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów - do Rosji, na Litwę, Białoruś i Ukrainę. 7

8 Plan operacyjny Chorągwi Krakowskiej na rok 2014 jest oparty o Strategię rozwoju ZHP na lata przyjętą Uchwałą XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. Plan operacyjny chorągwi powstał jako wynik analizy sytuacji dokonanej na poziomie chorągwi (plany pracy agend) oraz planów operacyjnych hufców dostępnych w załączniku. Plan operacyjny podzielony jest na 5 kierunków strategicznych. Cele i Zamierzenia na rok 2014 JAWNOŚĆ I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW Cel: Zwiększenie kompetencji komendantów i skarbników z zakresu pozyskiwania środków. Zamierzenie: Przeszkolenie komendantów i skarbników w zakresie organizowania i rozliczania zbiórek publicznych Przeszkolenie komendantów i skarbników w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków publicznych pochodzących z różnych źródeł. Cel: Zwiększenie świadomości planowania finansowego agend. Zamierzenie: Przeszkolenie szefów agend chorągwi z zakresu świadomości planowania finansowego Cel: Przygotowanie komendantów i kwatermistrzów do pełnienia funkcji obozowych Zamierzenie: Organizacja szkolenia z zakresu finansów Cel: Wyrobienie systematyczności opłacania składek członkowskich. Zamierzenie: Monitorowanie systematyczności regulowania składek członkowskich Cel. Analiza dokumentów chorągwi Zamierzenie: Powołanie zespołu O, którego zadaniem będzie analiza dokumentów chorągwi pod kątem ich aktualności oraz konieczności zbierania i archiwizowania w wersji papierowej Cel: Uporządkowanie zasad polityki bezpieczeństwa chorągwi Zamierzenie: Stworzenie dokumentu dotyczącego polityki bezpieczeństwa ZHP Chorągwi Krakowskiej. 8

9 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Cel: Wzmocnienie działalności programowej chorągwi Zamierzenie: Organizacja pracy programowej chorągwi. Zamierzenie: Rozpoczęcie współpracy z programowcami hufców. Zamierzenie: Rozpowszechnianie i udostępnianie różnych form oraz materiałów propozycji programowych dla drużyn. Zamierzenie: Wyróżnienie instruktorów bezpośrednio wspierających pracę osób pracującymi z drużynowymi. Zamierzenie: Podniesienie jakości programowej obozów. Zamierzenie: Organizacja Roku Kościuszkowskiego Chorągwi. Cel: Wzmocnienie i Podniesienie jakości pracy referatów metodycznych Zamierzenie: Przeszkolenie kadry pracującej w Referatach Metodycznych. Zamierzenie: Zwiększenie świadomości pracy i otwartości na potrzeby hufców referatów. metodycznych. Zamierzenie: Wzmocnienie tożsamości i jakości działania zespołów referatów. MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY Cel: Zwiększenie ilości młodych instruktorów (23 40 lat) w stopniu harcmistrza pracujących w agendach chorągwi. Zamierzenie: Motywowanie instruktorów do zdobywania stopnia harcmistrza w ZHP Chorągwi Krakowskiej. Cel: Przeszkolenie kadry hufców i chorągwi. Zamierzenie: Organizacja Letniej Akcji Szkoleniowej ZHP Chorągwi Krakowskiej. Cel: Motywowanie i wspieranie kadry instruktorskiej. Zamierzenia: Organizacja przedsięwzięć motywacyjno integracyjnych dla kadry hufców i chorągwi. DOKUMENTACJA E-ZHP Cel: Ułatwienie dostępu do formalnych dokumentów niezbędnych w działalności harcerskich jednostek. Zamierzenie: Stworzenie bazy dokumentów formalnych niezbędnych w działalności harcerskich jednostek. Cel: Zwiększenie skuteczności funkcjonowania ewidencji ZHP w Chorągwi Krakowskiej. 9

10 Zamierzenie: Rozwiązanie problemów związanych z prowadzeniem ewidencji ZHP na poziomie chorągwi. PRZYJAZNA STRUKTURA Cel: Uregulowanie oraz ustalenie zasad działalności agend chorągwi Zamierzenia: Określenie zasadności działania chorągwianych inspektoratów specjalnościowych. Stworzenie zespołu programowego chorągwi składającego się z instruktorów powołanych do konkretnych zadań programowych. Ustalenie zasad współpracy programu z CHZKK, Zespołem Promocji i KSI Powołanie zespołu ds. budowanie planu rozwoju chorągwi. PROMOCJA Cel: Rozwiniecie działań promocyjnych na poziomie hufców. Zamierzenie: Tworzenie zespołów promocji w hufcach Budowa systemu współpracy z zespołami promocji hufców Cel: Stworzenie identyfikacji wizualnej Chorągwi Krakowskiej Zamierzenie: Popularyzacja nowej identyfikacji wizualnej chorągwi poprzez różnego rodzaju formy przekazu. Dodatkowo: Cel: Zbadanie sytuacji chorągwi w każdym z obszarów strategicznych. Zamierzenie: Stworzenie Planu Rozwoju Chorągwi na cztery lata. 10

11 Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Osoba odpowiedzialna za obszar: Hm. Anna Nowak Stworzenie miejsca, pomieszczenia programowego w lokalu chorągwi dostępnego dla zespołów programowych chorągwi oraz programowców i namiestników hufców. Zapraszanie programowców na odprawy komendantów hufców. Stworzenie bazy programowców i namiestników hufców. Regularne dyżury w KCH szefów referatów. Stworzenie Programowego Banku Pomysłów. Organizacja warsztatów programowych dla wszystkich grup metodycznych. Przygotowanie pomieszczenia zawierającego materiały niezbędne do realizacji działań programowych. Organizacja min. 4 odpraw komendantów hufców w których wezmą udział członkowie komend ds. programu. Powstanie baza programowców hufców z danymi kontaktowymi. Minimum 1x w miesiącu dyżur każdego z szefów referatów. Powstanie elektroniczny Bank pomysłów, zawierający min 30 propozycji programowych. W warsztatach weźmie udział min. 60 drużynowych, namiestników, programowców. Luty 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Kwiecień 2014 Środki Własne Hm. Anna Nowak Grudzień 2014 Środki Własne phm. Aleksandra Gaweł Hm. Olga Węglowska phm. Małgorzata Bieniek phm. Kinga Delimata Wrzesień 2014 Środki Własne Hm. Anna Nowak Listopad 2014 Środki Własne Hm. Anna Nowak 11

12 Stworzenie biblioteczki programowo metodycznej chorągwi. Stworzenie propozycji programowej na NAL dla drużyn harcerskich, gromad zuchowych oraz dzieci niezrzeszonych w organizacji. Organizacja Scaut Cup. Organizacja Inauguracji Roku Harcerskiego. Stworzenie umieszczenie na stronie chorągwi harmonogramu imprez programowych. Zapraszanie instruktorów wyróżniających się w realizacji dobrego programu do prowadzenia zajęć na kursach dla namiestników, programowców. Stworzenie kategorii na TADEK dla programowców. Rozszerzenie arkusza wizytacji obozu w obszarze program. Powstanie biblioteczka chorągwi zawierająca niezbędne podręczniki do pracy programowo metodycznej. Pozycje dostępne w biblioteczce zostaną spisane i umieszczone na stronie internetowej chorągwi. Ogłoszenie konkursu Lato w mieście w Dzienniku Polskim i przeprowadzenie go podczas wakacji Weźmie w nim udział min. 25 zespołów sportowych W inauguracji wezmą udział przedstawiciele wszystkich hufców chorągwi. Umieszczenie na stronie chorągwi kalendarza z wszystkimi propozycjami programowymi i kształceniowymi chorągwi. Stworzenie kalendarza w wersji papierowej Podczas kursów min 3 osoby zostaną poproszone o poprowadzenie zajęć. Podczas Plebiscytu Instruktora Roku zostanie stworzona kategoria wyróżniająca osoby, działające w programie. Stworzenie arkusza wizytacji obozów, rozszerzonego o program obozowy. Grudzień 2014 Środki Własne Hm. Anna Nowak Sierpień 2014 Środki Własne Hm. Anna Nowak Maj 2014 Środki własne phm. Marcin Perzanowski Wrzesień 2014 Środki własne phm. Gabriela Kucharska Czerwiec 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Sierpień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Marzec 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Sierpień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak 12

13 Uroczyste wyróżnienie obozów z bogatym programem w rozgraniczeniu na obozy na bazie i samodzielnie organizowane. Podczas zatwierdzania planów pracy obozów zwrócenie szczególnej uwagi na program. Stworzenie poradnika programowego dla organizatorów obozów. Uroczyste wręczenie certyfikatów wzorowego obozu, środowiskom wyróżniającym się w organizacji AL. Wszystkie plany obozów zostaną sprawdzone pod względem programowym. Zostanie stworzony poradnik dla organizatorów obozów oraz zostanie on udostępniony komendantom, programowca oraz osobą będących uczestnikami szkoleń dla kierowników i wychowawców. Wrzesień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Hm. Marek Rumian Lipiec 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Sierpień 2014 Środki własne Hm.Anna Nowak Hm. Marek Rumian Organizacja Święta Chorągwi W Świecie chorągwi weźmie udział min. 500 osób. Stworzenie programu chorągwi dla drużyn wszystkich pionów dotyczącego bohatera chorągwi Tadeusza Kościuszki. W programie weźmie udział min po 10 drużyn w każdym pionie metodycznym. Marzec 2014 Środki własne Hm.Anna Nowak Kierownicy Referatów Metodycznych Marzec 2015 Środki własne Hm. Anna Nowak Wdrożenie sprawności Tadeusza Kościuszki we wszystkich grupach metodycznych. Stworzenie Odznaki Honorowej Tadeusza Kościuszki. Nawiązanie współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami związanymi z działalnością Tadeusza Kościuszki. Zaprojektowanie, wykonanie sprawności. Stworzenie Regulaminu sprawności i ogłoszenie go na stronie chorągwi. Zaprojektowanie, wykonanie odznaki oraz stworzenie regulaminu Odznaki Honorowej Tadeusza Kościuszki. Współpraca zostanie nawiązana oraz zostanie zostaną przeprowadzone wspólne działania z tymi organizacjami min. po 1 przedsięwzięciu. Kwiecień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Marzec 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak 13

14 Włączenie reprezentanta referatów do zespołu planowania rozwoju chorągwi. Organizacja regularnych spotkań z kierownikami referatów. Udział Kierowników Referatów w odprawach z komendantami hufców. Wsparcie ze strony Kierowników referatów w tworzeniu programów imprez chorągwianych ( Inauguracja). Poszerzenie składów referatów o instruktorów będącymi ekspertami w metodykach. Organizacja spotkań integracyjnych zespołów referatów. Regularne spotkania poszczególnych zespołów referatów. Stworzenie tożsamości referatów poprzez tworzenie stron internetowych, loga, obrzędowości. Udział szefów referatów w APSIK. Min. 1 kierownik referatu weźmie udział w zespole planowania rozwoju chorągwi. Odbędzie się min 5 spotkań z kierownikami referatów. W każdej odprawie komendantów hufców wezmą udział przedstawicie wszystkich referatów metodycznych. W organizację imprez chorągwianych zostaną zaangażowani przedstawiciele referatów metodycznych chorągwi Każdy referat będzie liczył min 5 członków referatu. Odbędą się min 3 spotkania i wezmą w nim udział wszyscy kierownicy referatów. Każdy z Referatów metodycznych odbędzie min. 5 spotkań swojego zespołu. Każdy referat będzie posiadał swoja stronę internetową/ fun paga, logo referatu, obrzędowość zespołu, która zostanie spisana. W APSIK wezmą udział przedstawiciele wszystkich referatów metodycznych chorągwi. Marzec 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowa Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Grudzień 2014 Środki własne phm. Aleksandra Gaweł Hm. Olga Węglowska phm. Małgorzata Bieniek phm. Kinga Delimata Grudzień 2014 Środki własne phm. Aleksandra Gaweł Hm. Olga Węglowska phm. Małgorzata Bieniek phm. Kinga Delimata Wrzesień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak 14

15 Regularny przepływ informacji programowych dla szefów referatów. Zostanie stworzony biuletyn programowych wieści i zostanie on przesyłany do referatów min 1 raz w miesiącu = min.10 numerów, zostanie założona grupa dyskusyjna. Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak PROSTA DOKUMENTACJA E-ZHP Osoba odpowiedzialna za obszar: Hm. Paweł Grabka Utworzenie aktualnej bazy dokumentów na stronie internetowej. Powstanie elektroniczna baza wszystkich dokumentów chorągwi. Grudzień 2014 Środki własne Stworzenie aktywnych arkuszy ułatwiających planowanie pracy oraz prowadzenie rekrutacji na formy kształceniowe i programowe. Wykorzystywanie Arkusza Analizy Hufca do planowania pracy. Podczas każdej z imprez chorągwi rekrutacja będzie się odbywała poprzez arkusz elektroniczny. Zostanie stworzony arkusz ułatwiający planowanie pracy agend. Każdy z hufców otrzyma dostęp do wypełnionego arkusz analizy hufca, aby mógł go dołączyć do Planu Pracy Hufca. Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak phm. Artur Walkowiak Wrzesień 2014 Środki własne Hm. Paweł Grabka Organizacja szkolenia z przedstawicielem z GK nt. ewidencji dla przedstawicieli hufców oraz dla wszystkich chętnych prowadzących ewidencje. W szkoleniu weźmie udział min. 15 osób Listopad 2014 Środki własne Hm. Paweł Grabka 15

16 Analiza dokumentów chorągwi pod kątem ich aktualności i konieczności archiwizowania w wersji papierowej Zostanie powołany zespół do analizy dokumentów. Zostaną przeglądnięte wszystkie dokumenty chorągwi oraz zostanie spisany protokół z wnioskami do realizacji w przyszłym roku. Grudzień Środki własne Hm. Paweł Grabka MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY Osoba odpowiedzialna za obszar: Hm. Mariusz Siudek Stworzenie dokumentu: Plan Rozwoju Chorągwi. Zostanie stworzony Plan Rozwoju Chorągwi. Październik 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Organizacja kursu/ warsztatów dla kadry referatów metodycznych. W szkoleniu weźmie udział min po 3 osoby z każdego referatu. Październik 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Przeszkolenie Kierowników referatów podczas kursów organizowanych przez GK. Organizacja konferencji instruktorskiej, Dlaczego warto zdobywać stopień harcmistrza. Zwiększenie ilości zajęć na kursach instruktorskich nt. stopni instruktorskich. Zostaną przeszkoleni wszyscy kierownicy referatów. W konferencji weźmie udział min 30 instruktorów. Organizacja podczas kursów instruktorskich dodatkowych zajęć nt stopni i instruktorskich. Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Grudzień 2014 Środki własne Hm. Mariusz Siudek Sierpień 2014 Środki własne Hm. Andrzej Grabowski Poprawa działalności KSI hufców i chorągwi. Zostaną przeprowadzane regularne spotkania z przewodniczącymi hufcowych KSI min. 4 spotkania. Październik 2014 Środki własne Hm. Mariusz Siudek Uroczyste nadanie stopni oraz wręczanie Aktów Nadania Stopni Instruktorskich. Wszystkie zamknięcia stopni instruktorskich będą poświadczone uroczystym Nadaniem Aktów. 16 Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak

17 Organizacja kursów przewodnikowskich. Organizacja kursów drużynowych w każdym z pionów. Organizacja kursów podharcmistrzowskich. Organizacja Kursu Kadry Kształcącej. Organizacja Kursu Kadry Programowej i namiestników. Zostaną zorganizowane min 2 kursy przewodnikowskie. Zostaną zorganizowane kursy drużynowych we wszystkich grupach metodycznych. Zostaną zorganizowane min 2 kursy podharcmistrzowskie. Zostanie zorganizowany 1 kurs Kadry kształcącej. Zostanie zorganizowany 1 kurs Kadry programowej i namiestników. Wrzesień 2014 Środki własne Hm. Andrzej Grabowski Udział kierowników referatów w zbiórkach programowych GK. W zbiórkach programowych GK będą brali udział przedstawiciele wszystkich referatów metodycznych. Kwiecień 2014 Październik 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Organizacja szkolenia nt. świadomego planowania pracy agend chorągwi. Zostanie przeprowadzone szkolenie i wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich referatów metodycznych. Listopad 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Organizacja Tradycyjnej Akademii Dla Ekstra Kadry. Zostanie nominowanych min. 100 osób. Marzec 2014 Środki własne phm. Dorota Prusinkiewicz Organizacja Atrakcyjnego Polowego Spotkania Integracyjnego Komend. Stworzenie Systemu motywowania kadry na poziomie hufców i chorągwi. Wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich hufców chorągwi. Zostanie stworzony jasny system nagradzania kadry na poziomie hufców i chorągwi. Będzie on opublikowany na stronie chorągwi. Wrzesień 2014 Środki własne Hm. Marcin Homel Grudzień 2014 Środki własne Hm. Mariusz Siudek 17

18 Uroczyste mianowanie na funkcje oraz podziękowanie za pełnioną służbę. Każda osoba odchodząca z funkcji otrzyma uroczyste podziękowanie i dyplom z podziękowaniem oraz drobny upominek. Każda osoba nominowana na funkcję otrzyma Akt Nadania. Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Opracowanie umów wolontariackich/ opisów funkcji na poziomie hufców i chorągwi. Wszyscy instruktorzy pracujący w agendach na poziomie chorągwi podpiszą umowy wolontariackie. Hufce otrzymają wzory umów wolontariakich i podpiszą je min. z komendami hufców. Grudzień 2014 Hm. Anna Nowak Promocja zdobywania Odznaki Kadry Programowej Uroczyste wręczanie Odznak Kadry Programowej. Rozszerzenie odpraw komendantów hufców konkretne zakresy tematyczne wynikających z bieżącego zapotrzebowania i problematyki chorągwi. Min 10 osób w chorągwi zdobędzie OKP Wręczenie min. 10 odznak odbędzie się w uroczysty sposób. Podczas każdej odprawy odbędą się 30- minutowe zajęcia o tematyce innej niż informująca. Listopad 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Grudzień 2014 Środki własne Hm. Paweł Grabka 18

19 JAWNOŚĆ I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW Osoba odpowiedzialna za obszar: phm. Artur Walkowiak Organizacja szkolenia nt. pozyskiwania środków Zostanie przeszkolonych 22 komendantów i 22 skarbników. Organizacja szkolenia nt. zbiórek publicznych Zostanie przeszkolonych 22 komendantów i 22 skarbników. Organizacja szkolenia nt. Pozyskiwania i rozliczania środków publicznych. Zostaną przeszkolone 22 osoby. Maj 2014 Środki własne phm. Ewelina Bizoń Grudzień 2014 Środki własne Hm. Artur Walkowiak Organizacja szkolenia dla szefów agend chorągwi nt. świadomości finansowego panowania pracy zespołów chorągwianych. Wszyscy szefowie agend chorągwi. Wrzesień 2014 Środki własne Hm. Artur Walkowiak Hm. Anna Nowak Przeprowadzenie szkolenia dla komendantów i kwatermistrzów obozów z zakresu finansów. Wszyscy szefowie obozów i kwatermistrzowie. Czerwiec 2014 Środki własne Hm. Artur Walkowiak Bieżące uzupełnianie tabeli rozliczeń wzajemnych i z GK. Bieżące uzupełnianie tabeli. Grudzień 2014 Środki własne Hm. Artur Walkowiak Opracowanie zasad jakości i czytelności finansów na poziomie chorągwi. Powołanie zespołu, który opracuje zasady jakości i czytelności finansów na poziomie chorągwi. Wnioski zostaną umieszczone w Planie Rozwoju Chorągwi 19 Grudzień 2014 Środki własne Hm. Artur Walkowiak

20 PROMOCJA Osoba odpowiedzialna za obszar: phm. Paulina Sorocka Wybór logo Chorągwi Krakowskiej Nowe logo Chorągwi Krakowskiej zostanie oficjalnie przyjęte. Czerwiec 2014 Środki własne phm. Paulina Sorocka Przeprowadzenie spotkań z członkami hufcowych zespołów promocji lub odpowiedzialnymi za to członkami Komend hufców. Każdy hufiec będzie posiadał 2 osoby przygotowane do prowadzenia promocji hufca. Październik 2014 Środki własne phm. Paulina Sorocka Przeprowadzenie dla chętnych uczestników LAS 2014 zajęć na temat wizerunku ZHP i zasad identyfikacji wizualnej ZHP. Przygotowanie materiałów promocyjnych z nowym logo Chorągwi Krakowskiej Przeszkolenie w temacie wizerunku co najmniej 10 osób. Wykorzystanie logo na papierze firmowym, w dokumentach, na materiałach promocyjnych. Sierpień 2014 Środki własne phm. Paulina Sorocka Wrzesień 2014 Środki własne phm. Paulina Sorocka Przebudowa strony internetowej Chorągwi Krakowskiej Nowa odsłona strony Chorągwi Krakowskiej dostosowana do aktualnej identyfikacji wizualnej. Wrzesień 2014 Środki własne phm. Paulina Sorocka pwd. Damian Kulig 20

21 PRZYJAZNA STRUKTURA Osoba odpowiedzialna za obszar: Hm. Anna Nowak Uregulowanie oraz ustalenie zasad działalności Inspektoratów w chorągwi. Stworzenie zespołu programowego chorągwi składającego się z instruktorów powołanych do konkretnych zadań programowych. Organizacja spotkania z szefami inspektoratów i pisemne ustalenie zasad działalności inspektoratów. Powołanie min 3 osób do zespołu, podpisanie z tymi osobami umów wolontariackich i opisów funkcji. Czerwiec 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Marzec 2014 brak Hm. Anna Nowak Ustalenie zasad współpracy programu z CHZKK, Zespołem Promocji, KSI Stworzenie dokumentów regulujących współprace z CHZKK, Zespołem Promocji, KSI. Czerwiec 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Powołanie zespołu ds. budowanie planu rozwoju chorągwi. Zapraszanie programowców na odprawy komendantów hufców. Powołanie zespołu w składzie min 8 osób, które będą reprezentować różne władze, agendy chorągwi. Organizacja min. 4 odpraw komendantów hufców w których wezmą udział członkowie komend ds. programu. Marzec 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak Grudzień 2014 Środki własne Hm. Anna Nowak 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Załączniki: Załącznik nr 1 - Harmonogram pracy Komendy Chorągwi Załącznik nr 2 - Plan Pracy Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej Załącznik nr 3 - Plan Pracy Referatu zuchowego Załącznik nr 4 - Plan Pracy Referatu harcerskiego Załącznik nr 5 - Plan Pracy Referatu Starszoharcerskiego Załącznik nr 6 - Plan pracy referatu wędrowniczego Załącznik nr 7 - Plan Pracy Referatu Nieprzetartego Szlaku Załącznik nr 8 - Plan Pracy Referatu Starszyzny i Seniorów Załącznik nr 9 - Plan Pracy Inspektoratu Ratowniczego Załącznik nr 10 - Plan Pracy Inspektoratu Ruchu Drogowego Załącznik nr 11 - Plan Pracy Inspektoratu Wychowania Wodnego i Morskiego Załącznik nr 12 - Plan Pracy Inspektoratu Lotniczego Załącznik nr 13 - Plan Pracy Kręgu Akademickiego HAK Załącznik nr 14 - Plan Pracy Komisji Historycznej Załącznik nr 15 - Plany Pracy i operacyjne hufców Załączniki są dostępne w lokalu chorągwi w pomieszczeniu programowym. Niestety planów pracy nie oddały następujące hufce i zespoły: Hufiec Tarnów Hufiec Olkusz Hufiec Gorczański Zespół Promocji Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich. Część hufców oddała tylko plany pracy a cześć tylko plany operacyjne. 26

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo STYCZEŃ 18.01.2015 TADEK - Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry KRAKÓW KOMENDA 13.01.2015 Opłatek Harcerzy Nieprzetartego szlaku SOSW, Referat Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o Chorągwi

Informacja o Chorągwi Informacja o Chorągwi INFORMACJE OGÓLNE. Chorągiew Śląska ZHP jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, działającą na terenie województwa śląskiego. Zgodnie z danymi ze Spisu Harcerskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów na rok harcerski 2012/2013 Wstęp Rok harcerski 2011/2012 był pierwszym pełnym rokiem działania ZKK "Kompas",

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 INFORMACJE OGÓLNE Plan kształcenia jest realizowany przede wszystkim przez instruktorów będących kadrą zajmującą się kształceniem lub przygotowujących

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK DO STRATEGII ZHP NA LATA 20122017 ANALIZA SYTUACJI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW: I. Dobry program: W komendzie chorągwi pełniona jest funkcja zcy komendanta

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej Harmonogram: Kolor niebieski odprawy kadry Kolor żółty imprezy chorągwiane Kolor fioletowy uroczystości patriotyczne Kolor zielony wydarzenia hufcowe Kolor czerwony szkolenia organizowane przez ZKK Miesiąc

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016 Termin Nazwa zadania Miejsce Organizator STYCZEŃ 2016 - WOŚP sztaby hufcowe Województwo świętokrzyskie Komendy poszczególnych hufców - HAZ/ NAZ Cała Polska Komendy poszczególnych hufców LUTY 2016 19-21.02.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia )

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia ) PLAN PRACY HUFCA 2016/2017 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia 07-01-2017) CELE: CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWE: (na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Stołeczna ZHP

Chorągiew Stołeczna ZHP Kalendarz przedsięwzięć kształceniowych Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA czerwiec grudzień CZERWIEC 7 VI (sobota, 11:00-17:00) HZKK: Jak Szefowie i członkowie hufcowych ZKK hm. Sławek Postek

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO Komendant Chorągwi MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków Kierowanie i stałe tworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

ZHP Chorągwi Krakowskiej. im. Tadeusza Kościuszki za rok 2013

ZHP Chorągwi Krakowskiej. im. Tadeusza Kościuszki za rok 2013 Sprawozdanie z realizacji planów operacyjnych ZHP Chorągwi Krakowskiej ZHP Im. Tadeusza Kościuszki Sprawozdanie z realizacji planów operacyjnych ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki za rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

UZASADNIENIE. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP Uchwała nr 12/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji planu chorągwi z roku 2014

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw. Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na okres od marca do października

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce Przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju hufca, do czego jesteśmy zobowiązani zgodnie z 48 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP, powinno zostać poprzedzone analizą SWOT dającą podstawy do sformułowania celów, konkretnych

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 I WIZYTÓWKA im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego 32 500 Chrzanów ul. 3 Maja 1, tel./fax. 0-32 623 33 15 Godziny otwarcia 8.00 16.00 II CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48.

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48. I. Analiza sytuacji hufca» informacje ogólne Teren działania: Hufiec ZHP Strzelce Krajeńskie obejmuje obszar powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Drużyny działają w następujących miejscowościach: Strzelce

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ KOMBINAT PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP KOMENDANT CHORĄGWI hm. Paulina Gajownik 1. Zarządza (wspólnie ze skarbnikiem chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Pracy na rok harcerski 2016/2017

Harmonogram Pracy na rok harcerski 2016/2017 Harmonogram Pracy na rok harcerski 2016/2017 Dyżury Komendanta Hufca w każdą środę miesiąca w godz. 15.00 do 18.00 lub na wezwanie w inne dni. Odprawa Komendy w każdą pierwsza środę miesiąca. Zbiórka kadry

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Namiestnictwo harcerskie ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej 33-300 Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Wstęp Prowadzenie kształcenia na poziomie każdej Chorągwi jest dużym wyzwaniem. Ktoś może rzec, ze robienie tego

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 1 z 11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ ILUMINACJA ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia

Bardziej szczegółowo

ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA MISJA HUFCA ŁÓDŹ-WIDZEW Hufiec Łódź-Widzew jest wspólnotą drużynowych i instruktorów działających w oparciu o system metodyczny i wartości zawarte w Prawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 Załącznik do Uchwały Komendy Hufca Piastów nr 5/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 CHARAKTERYSTYKA HUFCA: Harcerstwo w Piastowie

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 Strategia Strateg ZHP P Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 1 Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno im. hm. Stefana Dwornickiego PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata 2011-2015 Jaworzno, 15 października 2011r.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013

EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013 EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013 Nazwa kierunku Ocena DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Zwiększenie ilości kadry wspierającej drużynowych w hufcach, w szczególności poprzez

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Druhny i Druhowie! Mamy przyjemność, przekazać na Wasze ręce Akusz analizy hufca materiał, który ma być drogowskazem do ciągłego doskonalenia jakości działań

Bardziej szczegółowo

Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata

Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata 2016-2017 Misja ZHP Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca na rok Z a m i e r z e n i a :

Plan pracy Hufca na rok Z a m i e r z e n i a : Plan pracy Hufca na rok 2016-2017 Z a m i e r z e n i a : Poprawa pracy w drużynach pod kątem ogólnej wiedzy harcerzy, ich wyglądu (umundurowanie), pracy śródrocznej, bohaterów drużyn, plakietek, Stworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Rozkaz L 06 /14 Wyjątki z Rozkazu L. 2/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Naczelnika ZHP:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno im. hm. Stefana Dwornickiego PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata 2015-2019 Jaworzno, 30 maja 2015r. DRUHNY

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 1. XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP przyjmuje Strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie: 254 osób (zgodnie ze stanem w Ewidencji ZHP na

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r.

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r. Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r. Chorągiew Mazowiecka ZHP Komenda Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku 09-402 Płock, ul. Krótka 3a plock@zhp.pl, www.plock.zhp.pl Bank PEKAO S.A.90

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Opracował: pwd. Piotr Słowik I Skład Rady Namiestnictwa 1. Namiestnik:

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny przedstawia zadania w podziale na poszczególne obszary, które zostaną zrealizowane w roku 2016 przez Komendę

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. KOMENDANT HUFCA /-/ hm. Marcin Janiszewski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. KOMENDANT HUFCA /-/ hm. Marcin Janiszewski Uchwała nr 6/02/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. Komendy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 w sprawie przyjęcia planu pracy hufca na okres styczeń lipiec 2017 r. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ ul. Suwalska 13, 03 252 Warszawa oraz Ruch Całym Życiem ul. Raszyńska 22 a, 02 026 Warszawa zapraszają na KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW 2 CEL I ZAMIERZENIA Cel: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY ZESPÓŁ. Plan Pracy. 1. Charakterystyka środowiska HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA. Na rok harcerski 2014/2015

ZAGRANICZNY ZESPÓŁ. Plan Pracy. 1. Charakterystyka środowiska HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA. Na rok harcerski 2014/2015 ZESPÓŁ ZAGRANICZNY HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA Plan Pracy Na rok harcerski 2014/2015 1. Charakterystyka środowiska Hufiec Kraków Nowa Huta wchodzi w skład ZHP Chorągwi Krakowskiej, początki jego działalności

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata 2015 2019 PROJEKT Spis treści Wizja... 3 Dobry program drużyny... 5 Cel 1.1 Położenie nacisku na wykorzystanie nowatorskich i atrakcyjnych elementów programu,

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Charakterystyka Szczepu Jednostki w szczepie Kadra szczepu Analiza Program Praca z kadrą Wizerunek Finanse, sprzęt, gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia. w roku Tarnów, r.

Plan kształcenia. w roku Tarnów, r. Plan kształcenia w roku 2016 Tarnów, 28.12.2015r. Spis treści phm. Anna Drabik szef zespołu - BOKK 840/2015...5 hm. Katarzyna Mróz BOKK 683/2013...5 phm. Karolina Kaczmarczyk BOKK 769/2014... 6 pwd. Ewelina

Bardziej szczegółowo

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Bydgoszcz-Miasto im. Bydgoskich Bojowników o Wolność i Postęp Społeczny Bydgoszcz,28.10.2015. Załącznik nr 1 do Rozkazu L16/2015 z dnia 30.10.2015. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP

Chorągiew Dolnośląska ZHP Chorągiew Dolnośląska ZHP Wrocław, 28.04.2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Rozkaz L. 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych Strategia rozwoju Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych na lata 2015-2019 MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we Wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK

PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK Program realizowany w chorągwi służy wychowaniu, jest atrakcyjny, aktualny oraz oparty o tradycje i uniwersalne wartości, odpowiada na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA 1. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Drużyna liczy 14 osób, w tym 7 harcerek i 7 harcerzy.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016.

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. Plan pracy Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

3 []Czy komenda chorągwi opracowała i wdrożyła wytyczne do działań programowych w chorągwi? *

3 []Czy komenda chorągwi opracowała i wdrożyła wytyczne do działań programowych w chorągwi? * AACH2016 Arkuz Analizy Chorągwi 2016 Ankieta składa się z 71 pytań K1 - Dobry program drużyny 1 []Czy w komendzie chorągwi jest osoba odpowiedzialna za program? * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/III/2017 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 31. stycznia 2017 roku Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku 1. Cele i zamierzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZHP HUFCA CZĘSTOCHOWA

PLAN PRACY ZHP HUFCA CZĘSTOCHOWA PLAN PRACY ZHP HUFCA CZĘSTOCHOWA ROK HARCERSKI 2017 hufiec@czestochowa.zhp.pl CHARAKTERYSTYKA Adres siedziby: ul. Wilsona 34, 42-200 Częstochowa Adres poczty elektronicznej: hufiec@czestochowa.zhp.pl Strona

Bardziej szczegółowo

R o z k a z L. 5 /

R o z k a z L. 5 / Poznań, 14 maja 2010 roku KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 R o z k a z L. 5 / 2 0 1 0 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia 29.12.2011 r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSPIERANIA SPECJALNOŚCI W HUFCU ZHP WARSZAWA-WOLA

ZASADY DZIAŁANIA I WSPIERANIA SPECJALNOŚCI W HUFCU ZHP WARSZAWA-WOLA Hufiec ZHP Warszawa-Wola Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Warszawa-Wola 01-197 Warszawa, ul. Karolkowa 53a biuro@wola.zhp.pl, www.wola.zhp.pl Bank Pekao S.A. 61 1240 1037 1111 0010 4057 2032 ZASADY

Bardziej szczegółowo

- Projekt - z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

- Projekt - z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich - Projekt - z dnia... 2016r. w sprawie systemu stopni instruktorskich stopni instruktorskich za tworzenie jak najlepszych warunków dla wszystkich, którzy c sumiennymi opiekunami, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2017

Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2017 Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. Rozkaz L.1/2017 Wyjątki z rozkazu L.24/2016 Komendanta Chorągwi Gdąńskiej ZHP z dnia 30 grudnia 2016 r. 3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

Bardziej szczegółowo

Opisy funkcji członków Komendy Hufca Łódź-Polesie

Opisy funkcji członków Komendy Hufca Łódź-Polesie Opisy funkcji członków Komendy Łódź-Polesie Strona 1 OPIS FUNKCJI ZASTĘPCA KOMENDANTA HUFCA DS. PRACY Z KADRĄ b. ukończony kurs kadry kształcącej Zastępca Komendanta Łódź-Polesie ds. pracy z kadrą: a.

Bardziej szczegółowo

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Program Hufca ZHP Kielce-Południe na rok harcerski 2014/2015 I Charakterystyka hufca Hufiec ZHP Kielce-Południe działa na terenie miasta Kielce od 2004 roku. W tym roku nasza jednostka obchodzić będzie

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L17/ Informacje.

Rozkaz L17/ Informacje. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Wodzisławskiej Wodzisław Śląski, dnia 30 listopada 2016 r. Rozkaz L17/2016 WYJĄTKI Z ROZKAZU KOMENDANTKI CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ L19/2016 Z 31.10.2016 9. Zaliczanie

Bardziej szczegółowo

Strategia kształcenia Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 na lata

Strategia kształcenia Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 na lata Strategia kształcenia Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 na lata 2015-2017 opracowanie: Janiszewski HR Misja Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki Poprzez tworzenie i prowadzenie szczepów,

Bardziej szczegółowo

Kraków Nowa Huta. Im. Mariusza Zaruskiego. Plan pracy

Kraków Nowa Huta. Im. Mariusza Zaruskiego. Plan pracy Hufiec ZHP 01.09.r Kraków Nowa Huta Im. Mariusza Zaruskiego ESPÓŁ AGRANICZNY Plan pracy / I. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA Hufiec Kraków Nowa Huta wchodzi w skład ZHP Chorągwi Krakowskiej, początki jego działalności

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2016 / 2017

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2016 / 2017 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2016 / 2017 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie: 271 osób (zgodnie ze stanem w Ewidencji ZHP na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ. Hufiec ZHP Częstochowa

REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ. Hufiec ZHP Częstochowa REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ Hufiec ZHP Częstochowa I. Postanowienia ogólne. 1. Hufcowa Kapituła Odznaczeń (HKO) jest zespołem instruktorskim powołanym rozkazem przez Komendanta Hufca ZHP Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP nr 03/2010 5 lutego 2010 r. Spis treści 1. List Pochwalny Naczelnika ZHP 2. Informacja o wysokości środków 1% PIT 2008 zebranych w roku 2009 3. Zbiórka kadry Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo