Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie"

Transkrypt

1 Zadanie A Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie Monitoring przechowywalności odmian ziemniaka Do badań przechowalniczych w okresie od lipca 21 roku zostało przygotowanych 16 odmian jadalnych i 2 odmiany skrobiowe. W sumie w doświadczeniu brało udział 18 odmian ziemniaka. W tabeli 1 zestawiono wszystkie oceniane odmiany bulw ziemniaka według grup wczesności w sezonie przechowalniczym Tabela 1. Zestawienie tabelaryczne ocenianych odmian bulw ziemniaka w sezonie GRUPA WCZESNOŚCI ODMIANY JADALNE Ilość wczesne,, Riveira, Madelaine średnio wczesne,,,, VR 12 88,, Wendy, Taurus,, Kaszub, Boryna, Manitou średnio późne Challenger, Mondeo 2 W celu określenia przydatności do długotrwałego przechowywania, kwalifikowany materiał sadzeniakowy w/w odmian wysadzono na polu doświadczalnym w Jadwisinie. W okresie wegetacji wykonywano takie same zabiegi uprawowe jakie stosowane są na plantacjach produkcyjnych. Ponadto w czasie wzrostu roślin wykonywano dwukrotnie selekcję negatywną mającą na celu usunięcie roślin porażonych chorobami wirusowymi i czarną nóżką. Po osiągnięciu pełnej dojrzałości bulw (w dniu (pod koniec września) przeprowadzono zbiór kombajnem i do ścisłego doświadczenia przechowalniczego pobierano próby 1 kg w 2 powtórzeniach z każdej odmiany i magazynowano je w następujących warunkach: Tuż po zbiorach w tzw. okresie przygotowawczym, próby wszystkich odmian przechowywano w tych samych warunkach. Przez pierwsze 2 tygodnie temperaturę utrzymywano na poziomie około 1 o C, a wilgotność względną powietrza w granicach 87- %. Przez następne 2 tygodnie, temperaturę stopniowo obniżano, zachowując taką samą wilgotność względną powietrza. Po zakończeniu okresu przygotowawczego w tzw. długotrwałym przechowywaniu, trwającym od listopada do początku kwietnia bulwy odmian jadalnych i skrobiowych przechowywane były w temperaturze o przy wilgotności względnej powietrza powyżej %. Zalecana temperatura przechowywania sadzeniaków do przetwórstwa spożywczego. Zalecana temperatura przechowywania sadzeniaków większości badanych odmian to C. Materiał sadzeniakowy takich odmian jak:,,, Wendy, Taurus może być składowany w wyższej temperaturze ( C). Przechowywanie ziemniaków w wysokich temperaturach powoduje zwiększenie ubytków naturalnych co prowadzi do utraty turgoru a tym samym pogorszenia jakości bulw. W bulwach ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa zawartość cukrów redukujących nie powinna przekraczać,1% (chipsy),,2% (frytki, produkty suszone). W związku z czym ziemniaki powinny być przechowywane w wyższych temperaturach (6-8 C).

2 Tabela 2. Długość kiełków w bulwach 18 odmian ziemniaka po długotrwałym przechowywaniu w temperaturze C Długość kiełków [mm] w czterech Średnio Zalecana L.p Odmiana powtórzeniach temperatura przechowywania 1 2 [ C] Madelaine 7 WCZESNE VR 88 Wendy Taurus Manitou Kaszub (s)* Boryna (s) Challenger Mondeo 2 Objaśnienia: (s)* odmiana skrobiowa SREDNIO PÓŹNE , 11, 1,8 1 Tabela. Optymalna temperatura przechowywania ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa Odmiana Po 7-miu miesiącach przechowywania o C 8 o C Mondeo

3 Podsumowanie: Wszystkie badane odmiany bulw ziemniaka mogą być przechowywana w temperaturze C. Wyjątek stanowi odmiana, która powinna być przechowywana w wyższej temperaturze (8 C), ze względu na kumulację zawartości cukrów redukujących. Poziom ubytków naturalnych po długotrwałym przechowywaniu W sezonie przechowalniczym badanych było 18 odmian bulw ziemniaka pod względem ubytków naturalnych. Poziom badanego parametru oceniany był po długotrwałym przechowywaniu kwiecień 216 roku. Na podstawie przedstawionych wyników w tabeli stwierdzono, że najwyższymi ubytkami naturalnymi (1,6 i 11,%) cechowały się ziemniaki dwóch odmian skrobiowych. Najniższymi ubytkami naturalnymi odznaczały się ziemniaki odmian: Wendy (2,6%), (,%) oraz Madelaine i (,1%). W skali -cio stopniowej większość badanych odmian (1) uzyskała stopni. Tabela. Ubytki naturalne 18 odmian bulw ziemniaka po całym okresie przechowywania w temperaturze o C Poziom ubytków naturalnych [%] L.p Odmiana w czterech powtórzeniach Średnio Skala [-1] Madelaine VR 88 Wendy Taurus Manitou Kaszub (s)* Boryna (s) Challenger Mondeo,1 6,1,6,2 WCZESNE,, 7,2 6,,6,,1 2,8,2,1,,1,7,,,,1,7,6,,8,7,2,,, 2,6 2, 2,6,7,1,,,2,1,,8,7 12, 12, 12, 11, 1,7 1,,1,1 Objaśnienia: *(s)- odmiana skrobiowa SREDNIO PÓŹNE,,1,1,2, 6,,,,2,8,1,8,, 2,8, 2,7, 1,8 1,1,8,,1 6,,6,1,1,,,,8,1 2,6,,,6 11, 1,6,,1 8 Straty przechowalnicze powodowane przez choroby Porażenie chorobami przechowalniczymi w sezonie przechowalniczym w badanych odmianach ziemniaka kształtowały się w skali -cio stopniowej na poziomie, co oznacza brak porażenia bulw chorobami przechowalniczymi. Jedynie w bulwach odmian, i Mondeo obserwowano bulwy porażone chorobami, ale nie we wszystkich powtórzeniach. Odmiany bulw ziemniaka i otrzymały

4 odpowiednio 6 i stopni, co oznacza, że bulwy tych odmian wykazują średnią podatność na choroby przechowalnicze. Tabela. Straty przechowalnicze spowodowane przez choroby 18 odmian bulw ziemniaka po całym okresie przechowywania w temperaturze o C Straty w wyniku porażenia chorobami L.p Odmiana [%] w czterech powtórzeniach Średnio Skala Madelaine VR 88 Wendy Taurus Manitou Kaszub (s)* Boryna (s) Challenger Mondeo Objaśnienia: (s)* odmiana skrobiowa, WCZESNE 8,8 1, SREDNIO PÓŹNE 1, Przechowywalność Najwyższą trwałość przechowalniczą miało większość badanych odmian ziemniaka (w skali -cio stopniowej: ), co oznacza, że są to odmiany, które nadają się do długotrwałego przechowywania. Wyjątek stanowiły bulwy odmiany, które zostały ocenione na 6pkt. Ziemniaki tej odmiany powinny być składowane jedynie do krótkotrwałego przechowywania (maksymalnie do miesiące). Najniżej zostały ocenione dwie odmiany skrobiowe (Kaszub i Boryna) odpowiednio i pkt. Bulwy tych odmian ze względu na duże straty przechowalnicze 12, i 11% nie powinny być przechowywane. 2,6 1,1, 6 8

5 Tabela 6. Suma strat (ubytki naturalne, choroby, kiełki) po przechowywaniu 18 odmian bulw ziemniaka w temperaturze o C Suma strat [%] w czterech L.p Odmiana powtórzeniach Średnio Skala Madelaine VR 88 Wendy Taurus Manitou Kaszub (s)* Boryna (s) Challenger Mondeo,6 8, 7,2,8,2,6 1,8,7,2, 2,6,7,2,6 12, 11,6,1, Objaśnienia: (s)* odmiana skrobiowa,, 7,1,8 WCZESNE,6 8, 7,1, 6,1 8, 6,8,7,1 11,8,6,2,8, 6,2,8,7,6,,8,1,,7,,, 2, 2,6 2,8,1,,,,,,7,, 1, 12,6 11,6 11,1 1, 1, SREDNIO PÓŹNE,,, 6,8,6,,6 8, 7,1,7,7, 7,1,,2,1 2,6,,,7 12, 11,,,

6 Zadanie B Monitoring odmian ziemniaka pod względem utrzymania trwałości użytkowej i przechowalniczej Do badań przechowalniczo-technologicznych w okresie od lipca 21 roku zostało przygotowanych w sumie 12 odmian jadalnych. Badania prowadzone były w dwóch terminach: po zbiorze badania wstępne (wrzesień 21) po 7 miesiącach przechowywania w warunkach kontrolowanych i 8 o C (kwiecień 216). W tabeli 1 przedstawiono zestawienie ocenianych odmian bulw ziemniaka w sezonie przechowalniczym Tabela 1. Zestawienie tabelaryczne ocenianych odmian bulw ziemniaka w sezonie Grupa wczesności Odmiany jadalne Ilość Wczesne,,, Średnio wczesne,,,, 7,, Średnio późne Mondeo 1 Na podstawie następujących analiz: zawartości suchej masy (metoda suszarkowa), zawartości skrobi (metoda Ewersa), zawartości cukrów redukujących (metoda dwunitrofenolowa), ciemnienia enzymatycznego i nieenzymatycznego, oceniana została przydatność odmian do bezpośredniej konsumpcji oraz do przetwórstwa. Ponadto określona została optymalna temperatura i czas przechowywania badanych odmian. Zmiany zawartości suchej masy, skrobi oraz cukrów redukujących w 12 odmianach bulw ziemniaka po zbiorze i po przechowywaniu w temp. i 8 C W sezonie przechowalniczym oceniono 12 odmian jadalnych. Wykonano analizy zawartości suchej masy, skrobi i cukrów redukujących. Na podstawie tych wyników wstępnie oceniano przydatność ziemniaków do przetwórstwa spożywczego oraz do bezpośredniej konsumpcji. W tabelach od 2 do przedstawiono kolejno: zawartość suchej masy, zawartość skrobi, zawartość cukrów redukujących w 12 odmianach bulw ziemniaka po zbiorze oraz po długotrwałym przechowywaniu w temperaturze i 8 C. Tabela 2. Zawartość suchej masy w bulwach badanych odmian ziemniaka po zbiorze i długotrwałym przechowywaniu w temperaturze i 8 C. Odmiana Po zbiorze Po 7-miu miesiącach przechowywania o C 8 o C 2, 2,8 2,1 1,2 18,2 18,6 27,26 2, 2,1 18, 1, 18, 1,18 2, 2, 2,1 2,2 21, 22,8 2,11 2,8 2,17 22, 2,

7 1,27 2, 2,22 18, 21,1 2,78 17,8 21,2 2,88 Mondeo 22,1 22,8 22,8 Podsumowanie: Najwyższą zawartością suchej masy po zbiorze cechowały się ziemniaki odmiany Lady Rosseta (27,26%), (2,1%) oraz (2,), natomiast najniższą bulwy odmiany (18,%). Niezależnie od temperatury przechowywania ziemniaki większości odmian odznaczały się stabilną zawartością suchej masy. Wyjątek stanowiły jedynie bulwy odmiany, gdzie po długotrwałym przechowywaniu obserwowano ubytki na poziomie około % niezależnie od temperatury przechowywania. Tabela. Zawartość skrobi w bulwach badanych odmian ziemniaka po zbiorze i długotrwałym przechowywaniu w temperaturze i 8 C. Odmiana Po 7-miu miesiącach przechowywania Po zbiorze o C 8 o C 1,2 12, 12, 12, 12,1 11,61 2,8 1,2 1,8 12,2 11,6 1,8 12,1 11,88 1,1 1,6 12,1 1,12 16,1 12,7 11,1 1, 1,12, 1,8 1,66 12,7 11, 1,6 1,66 1, 1,77 16, Mondeo 1,66 1, 1,12 Podsumowanie: Niską zawartością skrobi po zbiorze odznaczały się ziemniaki odmiany (11,88%), natomiast wysoką odmiany (2,8%). Zawartość skrobi w pozostałych bulwach badanych odmian kształtowała się na poziomie od 12,1% do 16,1%. Po przechowywaniu w temperaturze C w ziemniakach odmiany obserwowano starty węglowodanu na poziomie 2,7%, a po przechowywaniu w temperaturze 8 C na poziomie 2,1%. W pozostałych odmianach przechowywanych zarówno w wyższej jak i w niższej temperaturze straty nie przekroczyły 1%.

8 Tabela. Zawartość cukrów redukujących w bulwach badanych odmian ziemniaka po zbiorze i długotrwałym przechowywaniu w temperaturze i 8 C. Odmiana Po zbiorze,1,78,1,2,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1 Po 7-miu miesiącach przechowywania o C 8 o C,6,,1,1,1,2,1,7,1,1,18,2,22,1,1,1,1,1 Mondeo,1,2, Podsumowanie: Bulwy wszystkich badanych odmian po zbiorze cechowały się bardzo niską zawartością cukrów redukujących (,1%). Wyjątek stanowiły ziemniaki odmiany (,1%). Po długotrwałym przechowywaniu bulw w temperaturze C, zauważono silną kumulację cukrów redukujących u odmian Madelaine,, Monitoe i. Niezależnie od temperatury przechowywania wysokim nagromadzeniem cukrów redukujących odznaczały się ziemniaki odmiany (,78% w temperaturze C;,7% w temperaturze 8 C). Przydatność odmian do przetwórstwa spożywczego Bulwy oceniano pod względem przydatności na frytki, chipsy, produkty suszone, konserwy i mrożonki, puree, placki, pyzy, kluski. Podstawą do oceny przydatności odmian na poszczególne kierunki użytkowania były następujące cechy bulw: zawartość suchej masy, zawartość skrobi, cukrów redukujących, ciemnienie enzymatyczne i nieenzymatyczne. Dodatkowo na jakość frytek i chipsów oceniano na podstawie barwy, konsystencji, smaku i zapachu (ocena sensoryczna). Wyniki zestawiono w tabeli.

9 Tabela. Odmiany przydatne na poszczególne kierunki użytkowania spożywczego ODMIANA L.Rosetta PRZYDATNOŚĆ ODMIAN DO PRZETWÓRSTWA FRYTKI CHIPSY SUSZE KONSERWY MROŻONKI SAŁATKI PUREE PYZY KLUSKI PLACKI INNE Mondeo Podsumowanie: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że odmianami przydatnymi do przetwórstwa na: FRYTKI- są bulwy odmian,,, ; CHIPSY bulwy odmiany ; KONSERWY I MROŻONKI bulwy odmiany, Madelaine, i ; SAŁATKI - bulwy odmian, Madelaine,,, ; DO BEZPOŚREDNIEJ KONSUMPCJI przydatne wszystkie odmiany jadalne. Podatność bulw na ciemną plamistość miąższu W sezonie przechowalniczym oceniono 12 odmian jadalnych. Wszystkie oceniane odmiany pochodziły z pola doświadczalnego IHAR Oddział Jadwisin. Podatność odmian na CPP wyrażono Indeksem Ciemnej Plamistości Pouderzeniowej (I cpp ). Skłonność odmian do powstawania ciemnej plamistości zmienia się w czasie przechowywania co związane jest z intensywnością procesów życiowych (oddychanie, transpiracja). Wyniki zestawiono w tabeli 6.

10 Tabela 6. Podatność bulw 12 odmian ziemniaka na ciemną plamistość pouderzeniową po zbiorze i po długotrwałym przechowywaniu w temperaturze i 8 C. Odmiana Po zbiorze Po 7-miu miesiącach przechowywania o C 8 o C Mondeo Objaśnienia: Ciemna plamistość pouderzeniowa wyrażona jest Indeksem Ciemnej Plamistości (I cpp ), gdzie I cpp od, do 1, oznacza małą wrażliwość na powstawanie ciemnych plam po uderzeniu; I cpp od 2, do, oznacza średnią podatność na powstawanie ciemnych plam po uderzeniu; I cpp > oznacza dużą podatność bulw na powstawanie ciemnych plam po uderzeniu Podsumowanie: Bardzo małą podatnością na CPP po zbiorze odznaczały się bulwy odmian Madelaine,,, i, natomiast do grupy odmian podatnych na CPP zaklasyfikowano odmiany,, i (I cpp >). Po długotrwałym przechowywaniu w temperaturze 8 C obserwowano zwiększoną podatność na powstawanie ciemnej plamistości pouderzeniowej w ziemniakach odmiany Madelaine i. Niezależnie od temperatury składowania Indeks CPP nie przekroczył 1, u odmian i. Odmiany, i ze względu na małą podatność na CPP po zbiorze i po przechowywaniu mogą być polecane jako ziemniaki m.in. do konfekcjonowania. Ciemnienie enzymatyczne i nieenzymatyczne W sezonie przechowalniczym oceniono 12 odmian jadalnych. Wszystkie oceniane odmiany pochodziły z pola doświadczalnego IHAR Oddział Jadwisin. Ciemnienie enzymatyczne przeprowadzono na surowej miazdze wykonanej z co najmniej 1 bulw. Ocenę wykonano po 1 i 6 minutach od momentu rozdrobnienia bulw przy użyciu tablic barwy w skali -cio stopniowej (- barwa jasna, 1- barwa ciemna, 6- wartość graniczna dla ziemniaków jadalnych). Ciemnienie nieenzymatyczne (bulw ugotowanych) oznaczano po 1 i po 12 minutach od momentu ugotowania bulw według -cio stopniowej odwróconej skali duńskiej (- brak ciemnienia, 1- ciemnienie najsilniejsze). Wyniki zestawiono w tabeli

11 Tabela 7. Ciemnienie enzymatyczne i nieenzymatyczne 12 odmian bulw ziemniaka po zbiorze oraz po długotrwałym przechowywaniu w temperaturze i 8 C. Odmiana Po zbiorze Ciemnienie enzymatyczne Po 7-miu miesiącach przechowywania Ciemnienie nieenzymatyczne Po zbiorze Po 7-miu miesiącach przechowywania o C 8 o C o C 8 o C 7, 8,8 8, 7, 7, 7, 7, 7,7 7,6 6 7,2 7, 7, Mondeo 7,6 7, 7,8 Podsumowanie: Większość odmian zarówno jesienią jak i wiosną (po zbiorze i przechowywaniu) cechowała się bardzo małą skłonnością do ciemnienia miąższu bulw po ugotowaniu (wartość 7). Wyjątek stanowiły bulwy odmiany u jesienią - ciemnienie 6,. Intensywność ciemnienia bulw surowych u większości odmian nie zmieniała się. 7, 7, 7, 7,1 7,6 7,7 6, 8, 7,2 8,7 8,7 8,1 7, 7, 8,2 7,8 8, 8, 7,8 7,7,

Ziemniak Polski 2011 nr 2 1

Ziemniak Polski 2011 nr 2 1 Ziemniak Polski nr JAKOŚĆ ZIEMNIAKÓW PASTERYZOWANYCH PAKOWANYCH PRÓŻNIOWO prof. dr hab. Kazimiera Zgórska, dr inż. Magdalena Grudzińska IHAR PI, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka w Jadwisinie

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5.

Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5. Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5.2 Tadeusz Oleksiak, ZNiN IHAR-PIB Radzików Wojciech Nowacki

Bardziej szczegółowo

Przechowalnictwo i przetwórstwo

Przechowalnictwo i przetwórstwo 46 Ziemniak Polski 2013 nr 2 Przechowalnictwo i przetwórstwo OCENA TRWAŁOŚCI PRZECHOWALNICZEJ ODMIAN ZIEMNIAKA dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR PIB Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 2 59

Ziemniak Polski 2014 nr 2 59 Ziemniak Polski 2014 nr 2 59 PRZYCZYNY STRAT PRZECHOWALNICZYCH I OCENA PRZECHOWYWALNOŚCI SZEŚCIU ODMIAN ZIEMNIAKA dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2014 ROK ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2014 ROK ZIEMNIAK LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2014 ROK ZIEMNIAK ZIEMNIAK JADALNY BARDZO WCZESNE: 1. DENAR (3) 2. LORD (3) 3. ARIELLE (2) 4. VIVIANA (1) WCZESNE: 1. CYPRIAN (3) 2. OWACJA (3) 3. VINETA (3) 4. MICHALINA

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5.

Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5. Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5.2 Tadeusz Oleksiak, ZNiN IHAR-PIB Radzików Wojciech Nowacki

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK BARDZO WCZESNE: 1. DENAR (2) 2. LORD (2) 3. ARIELLE (1) * WCZESNE: 1. CYPRIAN (2) 2. OWACJA (2) 3. VINETA (2) 4. MICHALINA (1) ŚREDNIOWCZESNE: 1. SATINA

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2015 ROK ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2015 ROK ZIEMNIAK LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2015 ROK ZIEMNIAK ZIEMNIAK JADALNY BARDZO WCZESNE: 1. DENAR (4) 2. LORD (4) 3. VIVIANA (2) 4. IMPALA (1) WCZESNE: 1. CYPRIAN (4) 2. OWACJA (4) 3. VINETA (4) 4. MICHALINA

Bardziej szczegółowo

Druk: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Oddział w Lubniewicach tel , tel

Druk: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Oddział w Lubniewicach tel , tel Opracowanie: mgr inŝ. Jan Soloch Projekt okładki: Małgorzata Tews-Janicka Druk: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Oddział w Lubniewicach tel. 0 68 385 20 91, tel. 0 95 755 71 67 Nakład: 1500

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2012 nr 2 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA UPRAWIANYCH NA GLEBACH LEKKICH dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

14. Ziemniak odmiany jadalne - średnio wczesne i średnio późne i późne

14. Ziemniak odmiany jadalne - średnio wczesne i średnio późne i późne 14. Ziemniak odmiany jadalne - średnio wczesne i średnio późne i późne mgr inż. Marta Michałowska SDOO Przecław Uwagi ogólne Aktualnie w Polsce jest zarejestrowanych 112 odmian ziemniaka /we wszystkich

Bardziej szczegółowo

LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku

LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku Lista zalecanych odmian ziemniaka jadalnego została opracowana dla województwa lubelskiego na podstawie wyników uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Tabela 79. Plon ziemniaków bardzo wczesnych w 2016 r. (dt ha -1 ). Wzorzec dt ha x x

Tabela 79. Plon ziemniaków bardzo wczesnych w 2016 r. (dt ha -1 ). Wzorzec dt ha x x ZIEMNIAK Ziemniak należy do nielicznej grupy roślin uprawnych, które charakteryzują się wielostronnym użytkowaniem. Bulwy ziemniaka mogą być wykorzystane do konsumpcji bezpośredniej i produkcji przetworów

Bardziej szczegółowo

Wzorzec dt z ha 201 x x

Wzorzec dt z ha 201 x x ZIEMNIAK Uprawa ziemniaków w Polsce jest bardzo rozproszona, przez co nie odnotowujemy postępu w plonowaniu. Drobni producenci nie są zainteresowani odnową materiału sadzeniakowego, a ze względu na znikomy

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Irena Stypa IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

mgr inż. Irena Stypa IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Ziemniak Polski 2014 nr 2 7 POSTĘP HODOWLANY W PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW W POLSCE W LATACH 2001-2014 mgr inż. Irena Stypa IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie e-mail: irenastypa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Słowa kluczowe: nasiennictwo ziemniaka, udział odmian, ziemniak

Materiał i metody. Słowa kluczowe: nasiennictwo ziemniaka, udział odmian, ziemniak STRUKTURA ODMIANOWA NASIENNICTWA ZIEMNIAKA W POLSCE W 2015 ROKU mgr inż. Irena Stypa, dr inż. Janusz Urbanowicz IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie e-mail: irenastypa@wp.pl urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

Tabela 63. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2013 r.

Tabela 63. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2013 r. ZIEMNIAK Znaczenie gospodarcze ziemniaka wynika z ważnej roli, jaką jego uprawa odgrywa w płodozmianie zwłaszcza na słabych glebach lekkich, jakich Polska posiada ponad 65 %, gdzie nie udają się pszenica

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Stanisław Stefaniak. Charakterystyka odmian ziemniaka jadalnego i skrobiowego

Eugeniusz Stanisław Stefaniak. Charakterystyka odmian ziemniaka jadalnego i skrobiowego Eugeniusz Stanisław Stefaniak Charakterystyka odmian ziemniaka jadalnego i skrobiowego Szepietowo, 2015 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo, tel. 86 275 89 00, fax 86

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

ZIEMNIAK. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych P O R E J E S T R O W E D O Ś W I A D C Z A L N I C T W O O D M I A N O WE

ZIEMNIAK. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych P O R E J E S T R O W E D O Ś W I A D C Z A L N I C T W O O D M I A N O WE P O R E J E S T R O W E D O Ś W I A D C Z A L N I C T W O O D M I A N O WE CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych ZIEMNIAK 2016

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie?

Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie? .pl https://www..pl Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 grudnia 2017 Jaka może być cena ziemniaków na krajowym rynku w najbliższych miesiącach? Jakich cen

Bardziej szczegółowo

Ziemniaki bardzo wczesne

Ziemniaki bardzo wczesne LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Ziemniaki bardzo wczesne DENAR bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie uŝytkowego, o dobrym smaku. Bardzo

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1554 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt. SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi pt.: OCENA WPŁYWU WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NA JAKOŚĆ WARZYW ŚWIEŻYCH

Bardziej szczegółowo

Produkcja nasienna ziemniaka 1)

Produkcja nasienna ziemniaka 1) Produkcja nasienna ziemniaka 1) Według danych GIORiN, do kwalifikacji polowej w 2015 r. zgłoszono 2143 plantacje nasienne ziemniaka o łącznej powierzchni 5640 ha (w 2014 r. 2123 plantacje). Oznacza to,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA STRATY MASY BULW ZIEMNIAKA PODCZAS OBIERANIA

WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA STRATY MASY BULW ZIEMNIAKA PODCZAS OBIERANIA Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA STRATY MASY BULW ZIEMNIAKA PODCZAS OBIERANIA Barbara Krzysztofik, Piotr Nawara Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Akademia Rolnicza w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NIEDOBORU WODY NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH W BULWACH ZIEMNIAKA

WPŁYW NIEDOBORU WODY NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH W BULWACH ZIEMNIAKA ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 5 (54), 93 101 DOMINIKA BOGUSZEWSKA WPŁYW NIEDOBORU WODY NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH W BULWACH ZIEMNIAKA S t r e s z c z e n i e Celem przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie jakości ziemniaka

Kształtowanie jakości ziemniaka Kształtowanie jakości ziemniaka Jakość jest opłacalna. To co dla innych dziedzin gospodarki stanowiło już od dawna element decydujący o osiągnięciu sukcesu, powinno stać się wyznacznikiem również dla rolnictwa.

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 4 35

Ziemniak Polski 2014 nr 4 35 Ziemniak Polski 2014 nr 4 35 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ ZIEMNIAKÓW PO PRZECHOWANIU I KONFEKCJONOWANIU dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR PIB, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń GROCH SIEWNY Wyniki doświadczeń Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

8,4 8,8 13,7 12,9 18,7 17,9 18,2

8,4 8,8 13,7 12,9 18,7 17,9 18,2 Produkcja nasienna ziemniaka 1) Tadeusz Oleksiak Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN), do kwalifikacji polowej w 2016 r. zgłoszono 2153 plantacje nasienne ziemniaków

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2013 nr 3 29 Agrotechnika i mechanizacja WYBRANE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ PLONU HANDLOWEGO TRZECH ODMIAN ZIEMNIAKA W LATACH 2010-2012 dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Oddział

Bardziej szczegółowo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo 4 Ziemniak Polski 2015 nr 1 Nasiennictwo i odmianoznawstwo ANALIZA STRUKTURY ODMIANOWEJ NASIENNICTWA ZIEMNIAKA W POLSCE W 2013 ROKU mgr inż. Irena Stypa IHAR PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać?

Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać? .pl https://www..pl Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać? Autor: Magdalena Kowalczyk Data: 1 czerwca 2016 Dobór odpowiedniej odmiany to niemal połowa sukcesu w uprawie kukurydzy. Od tej decyzji zależą

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Paweł Skonieczek Mirosław Nowakowski Łukasz Matyka Marcin Żurek Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo Ziemniak Polski 2013 nr 3 15 Nasiennictwo i odmianoznawstwo PLONOWANIE ODMIAN ZIEMNIAKA W DOŚWIADCZENIACH PDOiR W 2011 I 2012 ROKU dr inż. Tomasz Lenartowicz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Odmiana JAZZY ORCHESTRA AGATA VINETA MELODY ASTERIX MUSICA NICOLA ROCK. Plon (brutto) N N N N H H H H H

Odmiana JAZZY ORCHESTRA AGATA VINETA MELODY ASTERIX MUSICA NICOLA ROCK. Plon (brutto) N N N N H H H H H Katalog odmian Notatki: Odmiany jadalne: Odmiana JAZZY ORCHESTRA AGATA VINETA MELODY ASTERIX MUSICA NICOLA ROCK Plon (brutto) N N N N H H H H H Waga w wodzie 346 321 308 374 374 417 360 397 403 Sucha masa

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO. Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO. Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych Czas trwania szkolenia Grupa roślin zbożowe pastewne

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Tabela 14.1 Groch siewny. Odmiany badane. Rok zbioru:. Lp. Rodzaj ulistnienia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA RONICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU CHARAKTERSTKA ODMIAN ZIEMNIAKA Opracowanie: mgr inż. Janusz Sychowicz Charakterystykę odmian ziemniaka opracowano w oparciu o istę opisową

Bardziej szczegółowo

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu PSZENICA OZIMA W tabelach 1-2 przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w latach 2009-2011 w województwie i w Głubczycach, a w tabeli 3 w - Głubczycach w ostatnim roku w różnych wariantach agrotechnicznych,

Bardziej szczegółowo

IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka, Serock, 2

IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka, Serock,   2 Ziemniak Polski 2011 nr 2 1 SZACOWANIE POTENCJAŁU PLONOWANIA I WIELKOŚCI SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE W UPRAWACH ZIEMNIAKA dr Wojciech Nowacki 1, dr inż. Marian Flis 2 1 IHAR PIB, Zakład Agronomii

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I NA NASIONA

PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I NA NASIONA Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW WĘGLOWODANOWYCH W BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY I DAWEK NAWOŻENIA AZOTEM

ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW WĘGLOWODANOWYCH W BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY I DAWEK NAWOŻENIA AZOTEM ŻYWNOŚĆ 3(40)Supl., 2004 MONIKA JARYCH ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW WĘGLOWODANOWYCH W BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY I DAWEK NAWOŻENIA AZOTEM S t r e s z c z e n i e Celem pracy było określenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE PRZECHOWYWANIA

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE PRZECHOWYWANIA Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE PRZECHOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WYBRANYCH CECH JAKOŚCI BULW ZIEMNIAKA W CZASIE PRZECHOWYWANIA. Kazimiera Zgórska, Magdalena Grudzińska

ZMIANY WYBRANYCH CECH JAKOŚCI BULW ZIEMNIAKA W CZASIE PRZECHOWYWANIA. Kazimiera Zgórska, Magdalena Grudzińska Acta Agrophysica, 2012, 19(1), 203-214 ZMIANY WYBRANYCH CECH JAKOŚCI BULW ZIEMNIAKA W CZASIE PRZECHOWYWANIA Kazimiera Zgórska, Magdalena Grudzińska Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Oddział

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka odmian buraka cukrowego z listy preferowanej w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. na sezon siewny 2016

Charakterystyka odmian buraka cukrowego z listy preferowanej w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. na sezon siewny 2016 Charakterystyka odmian buraka cukrowego z listy preferowanej w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. na sezon siewny 2016 Florimond Desprez Danube Rh Rejestracja w 2011 roku. Odmiana diploidalna, w typie normalnym,

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 1 33

Ziemniak Polski 2014 nr 1 33 Ziemniak Polski 2014 nr 1 33 Przechowalnictwo i przetwórstwo ZMIANY ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW BULW ZIEMNIAKA PODCZAS PRZECHOWYWANIA W SZAFIE CHŁODNICZEJ dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska,

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN Roślina: Pszenica ozima Agrofag: Septorioza liści pszenicy Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-22 Plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza paskowana liści pszenicy.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA RONICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU CHARAKTERSTKA ODMIAN ZIEMNIAKA Opracowanie: mgr inż. Janusz Sychowicz Charakterystykę odmian ziemniaka opracowano w oparciu o istę opisową

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WYBRANYCH CECH TECHNOLOGICZNYCH 15 ODMIAN ZIEMNIAKÓW W CZASIE PRZECHOWYWANIA*

ZMIANY WYBRANYCH CECH TECHNOLOGICZNYCH 15 ODMIAN ZIEMNIAKÓW W CZASIE PRZECHOWYWANIA* Acta Agroph., 2016, 23(3), 381-395 ZMIANY WYBRANYCH CECH TECHNOLOGICZNYCH 15 ODMIAN ZIEMNIAKÓW W CZASIE PRZECHOWYWANIA* Magdalena Grudzińska, Zbigniew Czerko, Anna Wierzbicka, Milena Pietraszko, Kazimiera

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim.

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Ziemniak WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie warzyw w zimie - jak to robić

Przechowywanie warzyw w zimie - jak to robić Przechowywanie warzyw w zimie - jak to robić Autor: Tomasz Kodłubański Data: 12 listopada 217 Właściwe przechowywanie warzyw decyduje o ich jakości w trakcie i po okresie przechowywania, odgrywa jedną

Bardziej szczegółowo

ZMIANY MASY I OBJĘTOŚCI BULW ZIEMNIAKA W WYNIKU ABSORPCJI WODY

ZMIANY MASY I OBJĘTOŚCI BULW ZIEMNIAKA W WYNIKU ABSORPCJI WODY InŜynieria Rolnicza 11/2006 Zygmunt Sobol Katedra Techniki Rolno-SpoŜywczej Akademia Rolnicza w Krakowie ZMIANY MASY I OBJĘTOŚCI BULW ZIEMNIAKA W WYNIKU ABSORPCJI WODY Streszczenie W pracy wykonano ocenę

Bardziej szczegółowo

Jakie znaczenie ma desykacja ziemniaka?

Jakie znaczenie ma desykacja ziemniaka? .pl https://www..pl Jakie znaczenie ma desykacja ziemniaka? Autor: mgr inż. Joanna Sobczak Data: 2 września 2016 Celem produkcji ziemniaka przeznaczonego czy do bezpośredniej konsumpcji, czy dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2010 nr 3 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH WCZESNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA ZBIERANYCH W RÓŻNYCH TERMIANCH (uprawianych na glebach lekkich) mgr Anna Wierzbicka IHAR PIB,

Bardziej szczegółowo

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r.

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r. ZIEMNIAK Ziemniak jest rośliną, która z powodzeniem może być uprawiana na każdym polu, pod warunkiem, że jest ono wcześniej odpowiednio przygotowane. Najlepiej żeby przedplonami były zboża, rośliny strączkowe,

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2015 nr 2

Ziemniak Polski 2015 nr 2 32 PORADNIK PRZECHOWALNIKA CZĘŚĆ I dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR PIB, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka w Jadwisinie 05-140 Serock, e-mail: z.czerko@ihar.edu.pl Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pszenice ozime siewne

Pszenice ozime siewne Pszenice ozime siewne 2017 www.dabest.pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pszenica o najgrubszym ziarnie, do wszechstronnego wykorzystania! Pszenica BOGATKA Nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

HZPC. Profil działalności firmy Informacje odmianowe

HZPC. Profil działalności firmy Informacje odmianowe HZPC Profil działalności firmy Informacje odmianowe HZPC fakty i liczby Ponad stuletnie doświadczenie w produkcji sadzeniaków ziemniaka Kluczowy zakres działalności HZPC to hodowla, produkcja oraz wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po odmianach ziemniaka

Przewodnik po odmianach ziemniaka Przewodnik po odmianach ziemniaka SPIS TREŚCI BAFANA...4-5 EUROSTAR...6-7 INOVA...8-9 LABADIA...10-11 MONDEO...12-13 PICCOLO STAR...14-15 RAMOS...16-17 SAPHIRE...18-19 SIMPLY RED...20-21 VERONIE...22-23

Bardziej szczegółowo

Plantacje ziemniaka potrzebują dobrze zbilansowanego nawożenia

Plantacje ziemniaka potrzebują dobrze zbilansowanego nawożenia .pl Plantacje ziemniaka potrzebują dobrze zbilansowanego nawożenia Autor: Tomasz Kodłubański Data: 12 maja 2016 Nawożenie ziemniaków, obok zabiegów ochrony, jest najważniejszym elementem uprawy ziemniaka.

Bardziej szczegółowo

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie. Przymrozki, które wystąpiły pod koniec pierwszej dekady kwietnia (9 kwietnia 8,4 O C) opóźniły nieco wschody. Od 25

Bardziej szczegółowo

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S.

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. PW 2015-2020 Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. tritici sprawców plamistości liści i plew pszenicy i pszenżyta Zakład Fitopatologii,

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 PSZENICA OZIMA LEGENDA (2005) Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dość duża. Odporność na septoriozę plew -

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare:

Bardziej szczegółowo

Lista odmian buraka cukrowego na sezon siewny 2015 oraz ich charakterystyka.

Lista odmian buraka cukrowego na sezon siewny 2015 oraz ich charakterystyka. Lista odmian buraka cukrowego na sezon siewny 2015 oraz ich charakterystyka. Florimond Desprez Danube Rh Odmiana diploidalna, w typie normalnym, Tolerancyjna na rizomanię, Dobre, wyrównane wschody, Odporna

Bardziej szczegółowo

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono dwa doświadczenia z ziemniakiem w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone były

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1).

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1). WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone były dwa doświadczenia z ziemniakiem w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

proporcji (1:1:1,5), natomiast w doświadczeniach nawożenie było zwiększone proporcjonalnie o 30%. Do nawadniania używano deszczowni

proporcji (1:1:1,5), natomiast w doświadczeniach nawożenie było zwiększone proporcjonalnie o 30%. Do nawadniania używano deszczowni WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń porejestrowych (PDO) z odmianami ziemniaka przeprowadzonych w roku 2010, na tle wyników roku 2009. Celem badań jest sprawdzenie aktualnej wartości gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY KONSUMENT OCZEKUJE NA WYSOKĄ JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA I INFORMACJĘ O SPRZEDAWANYM TOWARZE

WSPÓŁCZESNY KONSUMENT OCZEKUJE NA WYSOKĄ JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA I INFORMACJĘ O SPRZEDAWANYM TOWARZE 18 Dr WOJCIECH NOWACKI Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Oddział Jadwisin, Zakład Agronomii Ziemniaka WSPÓŁCZESNY KONSUMENT OCZEKUJE NA WYSOKĄ JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA I INFORMACJĘ O SPRZEDAWANYM

Bardziej szczegółowo

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres wegetacji. Nasiona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI

SPRAWOZDANIE. warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2008r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka odmian buraka cukrowego z listy preferowanej w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. na sezon siewny 2017

Charakterystyka odmian buraka cukrowego z listy preferowanej w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. na sezon siewny 2017 Charakterystyka odmian buraka cukrowego z listy preferowanej w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. na sezon siewny 2017 Florimond Desprez Danube Rh Rejestracja w 2011 roku. Odmiana diploidalna, w typie normalnym,

Bardziej szczegółowo

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XIX

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XIX Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin CHARAKTERYSTYKA KRAJOWEGO REJESTRU ODMIAN ZIEMNIAKA Wydanie XIX Jadwisin 2016 IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie przekazuje

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna informacja o realizacji prac w roku 2015 (lipiec grudzień)

Syntetyczna informacja o realizacji prac w roku 2015 (lipiec grudzień) Zał. do zad. 5.2 cel.2 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE O STANIE REALIZACJI Zadania 5.2 cel.2 Zadanie 5.2: Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285 23

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo