Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata"

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata dokonano następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata dokonuje się następujących zmian: 2011 rok - w poz. 1 zwiększono wysokość dochodów o kwotę zł, - w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz. 1b - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę zł, - w poz. 2 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę zł, - w poz. 2a - zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł, - w poz. 2b zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł, - w poz. 2d zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w. poz.7 zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zwiększono wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych, w związku ze wzrostem stawek procentowych/, - w poz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę zł, - w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł. 1

2 2012 rok - poz. 1 poz. 6 wysokość dochodów, wydatków bieżących /bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych/ w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wykazano zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy na 2012 r. oraz zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł, - w poz.7 - zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zmniejszono wydatki na spłatę zaciągniętych pożyczek o kwotę zł /niższa kwota przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego/, wycofano wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą w 2011 r, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę zł, - w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł, - w poz. 11 zmniejszono przychody z tytułu planowanych pożyczek w kwocie zł /zwiększono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych o kwotę zł oraz wycofano przychody z tytułu obligacji komunalnych w kwocie zł/ rok - poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 7,95% wynikającym między innymi z: zwiększonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek przeprowadzonych kontroli podatkowych, planowanego dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych, dodatkowych wpływów uzyskanych z tytułu najmu pomieszczeń w Hali Arena, - poz. 1b dochody majątkowe wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Legionowo w 2013 roku oraz planowanych dotacji na projekt pod nazwą: Centrum Komunikacji w Legionowie ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, 2

3 - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2d - zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w poz.7 - zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zmniejszono wysokość spłaty rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego zł, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł, - w poz.10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę zł, - w poz.10a wprowadzono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych w kwocie zł 2014 rok - w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach , - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, 3

4 - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2d zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w poz.7 - zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zwiększono wysokość spłaty rat kapitałowych pożyczek o kwotę zł, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę zł, 2015 rok - w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach , - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2d zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w poz.7 - zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zwiększono wysokość spłaty rat kapitałowych pożyczek o kwotę zł, zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę zł, 4

5 2016 rok - w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach , - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz.7 - zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zwiększono wysokość spłaty rat kapitałowych pożyczek o kwotę zł, zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę zł. Lata w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach , w poz. 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów) oraz zgodnie z przedsięwzięciami, programami i zadaniami wykazanymi w załączniku nr 3, nadwyżki budżetu w kolejnych latach zostaną przeznaczone na spłatę rozchodów wynikających z zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, W poz.10 ujęto środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. 2. W załączniku nr 2 Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata

6 dokonuje się następujących zmian: 2011 rok - w poz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych dla następujących zobowiązań: kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, - w poz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych, w związku ze wzrostem stawek procentowych/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę zł, - w poz. 3.3 zwiększono wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł rok - w poz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych z tytułu kredytów o kwotę zł w tym: kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania w 2011 r., kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania w 2011 r. - w poz zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, 6

7 - w poz zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę zł, - w poz wycofano spłatę rat kapitałowych dla następujących zobowiązań: kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, oraz zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę zł - w poz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zmniejszono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę zł, wycofano wydatki na odsetki od kredytów w kwocie zł oraz zwiększono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę zł/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę zł, - w poz. 3.3 zwiększono wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę zł. - w poz zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł rok - w poz zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek zł : pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę zł, 7

8 - w poz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę zł/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę zł, - w poz. 3.3 zwiększono wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł, 2014 rok - w poz zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych zł oraz zmniejszono wysokość spłat z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę zł, - w poz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę zł/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł rok - w poz zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 8

9 modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych zł oraz zmniejszono wysokość spłat z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę zł, - w poz. 2.3 zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę zł/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł rok - w poz zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych zł oraz zmniejszono wysokość spłat z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę zł, - w poz. 2.3 zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od 9

10 obligacji komunalnych o kwotę zł/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł. Lata Zmiany w zakresie wartości zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, spłaty rat kapitałowych wynikają ze zwiększenia wysokości planowanej na 2012 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszenia wartości emisji planowanych obligacji komunalnych. Zmiany w zakresie spłat odsetek od pożyczek wynikają ze zwiększenia wysokości planowanej na 2012 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych. Zmiany w zakresie odsetek od obligacji wynikają ze zmniejszenia wartości emisji planowanych obligacji komunalnych. Dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% w skali roku na podstawie analizy realizacji dochodów w latach Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów). Środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu, przeznaczono na wydatki majątkowe. 3. W załączniku nr 3: Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata dokonano następujących zmian: I. Programy, projekty lub zadania (razem) 1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. wydatki bieżące: Nauczyciel doskonały jakość podstawą sukcesu - zwiększono nakłady na 2011 r. o kwotę 2 zł 10

11 wydatki majątkowe: Budowa ulic: rewitalizacja Osiedla Kozłówka zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł. Inne programy: projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie zł. 3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1 i 2) wydatki bieżące: zimowe utrzymanie dróg zwiększono nakłady w 2011 r. o kwotę zł, Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru, docertyfikowanie SPZK przy nadzorze II ISO zmniejszono nakłady na 2011 o kwotę zł, Centrum Komunikacji w Legionowie opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A z tytułu dzierżawy nieruchomości wycofano nakłady na 2020 r. wprowadzono zadanie: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2003 r. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie uchwały nr XIV/191/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2003 r. oraz uchwały nr X/110/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2007 r. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie zł wydatki majątkowe: Budowa ulic: zmieniono nazwę zadania z: Projekt i przebudowa ul.leśnej na Projekt i przebudowa ul.leśnej /odc. od ul.marsz.j.piłsudskiego do ul.p.wysockiego/ oraz zmniejszono nakłady na r. o kwotę zł i wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie zł projekt i przebudowa ul.b.chrobrego /odc. od ul.jagiellońskiej do ul.t.kościuszki/ - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, projekt i przebudowa ulic Polnej i Handlowej wraz z budową oświetlenia - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, projekt i przebudowa ul.grunwaldzkiej - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, projekt ścieżki rowerowej w ul.kolejowej - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, 11

12 wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa ul.b.chrobrego /odc. od ul.gen.j.chłopickiego do ul.prymasowskiej/. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa ul.projektowanej. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa ul.hetmańskiej /odc. od ul.s.moniuszki do ul.parkowej/. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł. Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej: projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.pow zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, wprowadzono zadanie: projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 5. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 6. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wycofano zadanie renowacja i modernizacja budynków wielorodzinnych na os.kozłówka. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie IV etap zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę zł oraz wprowadzono nakłady na 2013 r. w kwocie zł. 12

13 Budowa obiektów sportowych: projekt i budowa zespołu basenowo rekreacyjnego wraz z parkiem - wycofano plan na 2012 r. w kwocie zł. Inne programy: modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę zł. II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 na: dostawę energii do budynku, dostawę wody i odbiór ścieków, ochronę i monitoring budynku, obsługę informatyczną, usługi BHP, konserwację elektryczną oraz zmniejszono nakłady na: usługi telefoniczne, konserwacje sanitarne zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 7 na: obsługę księgową, usługi BHP konserwacje elektryczne, wprowadzono opłatę za czynsz w kwocie zł oraz zmniejszono nakłady na: dostawę energii do budynku dostawę gazu, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem maty antypoślizgowej, ryczałt za używanie samochodu, zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 9 na: dostawę energii do budynku, dostawę wody i odbiór ścieków, ochronę i monitoring budynku, 13

14 wywóz nieczystości, obsługę księgową, usługi BHP, konserwacje elektryczne oraz zmniejszono nakłady na: dostawę gazu, usługi telefoniczne, obsługę informatyczną, ubezpieczenie budynku, konwojowanie walorów pieniężnych, zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 12 na: dostawę gazu, wywóz nieczystości, konserwacje elektryczne, serwis dźwigów, obsługę księgową, usługi BHP, oraz zmniejszono nakłady na: ochronę i monitoring budynku, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynku, zwiększono nakłady w Szkole Podstawowej nr 7 na: dostawę energii do budynku, obsługę informatyczną, zwiększono nakłady w Zespole Szkół na transport uczniów na basen, zwiększono nakłady w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 na dostawę gazu oraz zmniejszono nakłady na zakup energii do budynku, zwiększono nakłady w Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji na: dostawę gazu, ochronę i monitoring budynku, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru. 14

Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata

Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/55/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011 r. Lp. Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/30/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011 r. Przedsięwzięcia, programy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Informacja do uchwały

Informacja do uchwały Informacja do uchwały 1. W załączniku nr 16 Wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2009 rok, dokonano następujących zmian: I. Program budowy ulic. w poz.3 projekt i przebudowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja do uchwały

Informacja do uchwały Informacja do uchwały 1 W załączniku nr 8 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych dokonano następujących zmian: - w dziale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok dokonano następujących zmian: 1.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku Zał. Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica nr 41.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok został przygotowany na podstawie przepisów nowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata

UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2013-2022. Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 2490 UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 Gminy Bogoria I Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025 Na podstawie art.226, art. 227, art.228,

Bardziej szczegółowo

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku PROJEKT Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku UCHWAŁA Nr z dnia 21 maja 2008 roku Projekt w sprawie: zmian w budżecie gmin na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących Objaśnienia przyjętych wartości Założenia do prognoz dochodów bieżących W przypadku podstawowych rodzajów dochodów bieżących przyjęto następujące założenia: 1) struktura dochodów będzie zgodna z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba

UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/362/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXIX/362/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 marca 2014 roku UCHWAŁA NR XXXIX/362/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025 Na podstawie art.226, art. 227, art.228,

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna na lata

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna na lata Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna na lata 2011-2014 Na podstawie art. 226, art227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata Załącznik nr 8 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia. r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011-2023 Wstęp Wieloletnią prognozę finansową

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe WPF

Przepływy finansowe WPF Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 1. Dochody ogółem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr././2017 Rady Miasta Mława z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr././2017 Rady Miasta Mława z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr././2017 Rady Miasta Mława z dnia..2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2017

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SADOWNE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK SADOWNE, SIERPIEŃ 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 60/2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 07 SIERPNIA 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/ /2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r.

Uchwała Nr XVII/ /2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. Uchwała Nr XVII/ /2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok Legionowo, dnia 24 stycznia 2007 roku Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok 1.Zwiększono dochody budżetu z tytułu:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata . Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dochody przyjęto z 5,9 % spadkiem w stosunku do 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza UCHWAŁA NR XXXIII/253/3 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 3 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY ŚWIEKATOWO Z DNIA 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY ŚWIEKATOWO Z DNIA 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY ŚWIEKATOWO Z DNIA 17 MARCA 2016 ROKU w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2016 2026 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr /2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr /2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2690 UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY GMINY JAWORZE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo