II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R."

Transkrypt

1 II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. 295

2 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2014 r. Prezentacja danych w tabelach obejmuje roczny okres obrachunkowy. Informacja obejmuje jednostki organizacyjne oraz osoby prawne dysponujące majątkiem miasta. Dane przedstawiają wartość majątku wg grup rodzajowych. Liczba miejskich jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem komunalnym: jednostki budżetowe 88 instytucje kultury - 3 Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. - 1 W niniejszym opracowaniu przedstawiono zestawienia: I. Majątek miasta na prawach powiatu Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych. A. Jednostki budżetowe. B. Instytucje kultury. C. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Sp. z o.o. III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej. IV. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto. V. Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami. VI. Wierzytelności. CZĘŚĆ I. MAJĄTEK MIASTA NA PRAWACH POWIATU GLIWICE EWIDENCJONOWANY W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE W skład jednostek budżetowych wchodzą: 1. Urząd Miejski 2. Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej 3 1) Miejski Zarząd Usług Komunalnych 2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 3) Zarząd Dróg Miejskich 3. Jednostki budżetowe z zakresu oświaty 73 1) szkoły podstawowe 16 2) gimnazja 5 3) zespoły szkół ogólnokształcących 10 4) zespoły szkół ponadgimnazjalnych 8 5) zespoły szkół specjalnych 2 6) młodzieżowy ośrodek socjoterapii 1 7) przedszkola

3 8) zespoły przedszkolno szkolne 8 9) Państwowa Szkoła Muzyczna 1 10) pozostałe placówki oświatowe 3 a) Młodzieżowy Dom Kultury b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna c) Gliwicki Ośrodek Metodyczny 4. Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej 7 1) Ośrodek Pomocy Społecznej 2) Żłobki Miejskie (4 oddziały) 3) Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 (Domy Dziecka) 4) Domy Pomocy Społecznej 2 5. Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej 1 1) Powiatowy Urząd Pracy 6. Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej 1 1) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 7. Jednostki budżetowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego 2 1) Straż Miejska 2) Centrum Ratownictwa Gliwice Tabela nr 1. Wartość majątku miasta w ewidencji bilansowej Urzędu Miejskiego Lp. Wartość majątku Zmiana wartości 2015 / 2014 Brutto , , ,61 70% Grunty 1. 0 netto , , ,61 70% Grunty - prawo Brutto , , ,35 93% wieczystego umorzenie , , ,77 użytkowania netto , , ,58 94% Brutto , , ,96 71% umorzenie , , ,77 netto , , ,19 71% Brutto , , ,91 59% 2. I Budynki i lokale umorzenie , , ,18 netto , , ,73 60% 3. II 4. III 5. IV 6. V 7. VI Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne 8. VII Środki transportu Brutto , , ,27 122% umorzenie , , ,73 netto , , ,54 121% Brutto , , ,71 67% umorzenie , , ,32 netto , , ,39 80% Brutto , , ,92 149% umorzenie , , ,78 netto , , ,70 689% Brutto , ,07 0,00 100% umorzenie , ,57 318,00 netto 927,50 609,50-318,00 5% Brutto , , ,72 96% umorzenie , , ,33 netto , , ,05 79% Brutto , ,13 0,00 100% umorzenie , , ,72 netto , , ,72 65% 297

4 Lp. Wartość majątku Zmiana wartości 2015 / 2014 Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,33 94% 9. VIII ruchomości umorzenie , , ,88 i wyposażenie netto , , ,55 112% Brutto , , ,48 70% umorzenie , , ,38 netto , , ,10 69% POZOSTAŁE 10. Brutto , , ,27 99% umorzenie , , ,27 - ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,18 99% 11. Zbiory biblioteczne umorzenie , , ,18 - DOBRA KULTURY Dzieła sztuki i eksponaty muzealne Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe Środki trwałe w budowie Brutto , , ,27 105% - netto , , ,27 105% Brutto , , ,19 114% umorzenie , , ,11 - netto , , ,08 223% DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Brutto , , ,00 101% odpis aktualizujący , , ,00 - netto , ,00 101% W BUDOWIE Brutto , , ,49 94% - netto , , ,49 94% Brutto , , ,92 79% umorzenie , , ,49 netto , , ,43 79% Jednostki budżetowe gospodarki komunalnej Tabela nr 2. Wartość mienia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Lp. Grupy Brutto , , ,36 473% Grunty 1. 0 netto , , ,36 473% Grunty - prawo Brutto ,23 0, ,23 0% wieczystego umorzenie ,63 0, ,63 użytkowania netto ,60 0, ,60 0% Brutto , , ,13 385% umorzenie ,63 0, ,63 netto , , ,76 434% Brutto , , ,58 99% 2. I Budynki i lokale umorzenie , , ,37 netto , , ,95 96% 3. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Brutto , , ,81 104% umorzenie , , ,39 netto , , ,42 100% 298

5 Lp. Grupy Brutto , , ,60 98% Kotły i maszyny 4. III umorzenie , , ,53 energetyczne netto , , ,13 78% Brutto , , ,92 98% 5. IV umorzenie , , ,91 netto , , ,83 82% 6. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 7. VI Urządzenia techniczne 8. VII Środki transportu 9. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Dzieła sztuki i eksponaty muzealne Środki trwałe w budowie Brutto , , ,47 100% umorzenie , , ,76 netto , , ,29 65% Brutto , , ,36 100% umorzenie , , ,72 netto , , ,36 79% Brutto , , ,84 101% umorzenie , , ,46 netto , , ,62 77% Brutto , , ,42 102% umorzenie , , ,38 netto , , ,96 99% Brutto , , ,80 101% umorzenie , , ,52 netto , , ,72 98% POZOSTAŁE Brutto , , ,89 96% umorzenie , , ,89 DOBRA KULTURY Brutto 0, , ,14 0% netto 0, , ,14 0% Brutto , , ,68 146% umorzenie , , ,38 netto 1.465,70 0, ,70 0% W BUDOWIE Brutto , , ,63 157% netto , , ,63 157% Brutto , , ,49 133% umorzenie , , ,38 netto , , ,11 141% Tabela nr 3. Wartość mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Lp. Grupy Brutto , , ,56 291% 1. 0 Grunty netto , , ,56 291% Brutto , , ,42 216% 2. I Budynki i lokale umorzenie , , ,32 netto , , ,10 218% 3. II 4. IV Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Brutto , , ,67 100% umorzenie , , ,05 netto , , ,38 95% Brutto , , ,77 102% umorzenie , , ,82 netto , , ,05 55% 299

6 Lp. Grupy Brutto , ,65 939,22 102% 5. VI Urządzenia techniczne umorzenie , , ,34 netto , , ,12 88% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,72 116% 6. VIII ruchomości umorzenie , , ,65 i wyposażenie netto , , ,07 101% Brutto , , ,80 216% umorzenie , , ,18 netto , , ,62 217% POZOSTAŁE Środki trwałe w budowie Brutto , , ,73 101% umorzenie , , ,73 Brutto , ,50 859,42 101% umorzenie , , ,28 netto , , ,86 49% W BUDOWIE Brutto , , ,78 46% netto , , ,78 46% Brutto , , ,73 213% umorzenie , , ,19 netto , , ,54 215% Tabela nr 4. Wartość mienia Zarządu Dróg Miejskich Lp. Grupy Brutto , , ,06 194% Grunty netto , , ,06 194% Brutto , , ,64 124% Grunty prawo umorzenie , , ,18 wieczystego użytkowania netto , , , Brutto , , ,70 193% umorzenie , , ,18 netto , , ,52 193% Brutto , ,70 0,00 100% 2. I. Budynki i budowle umorzenie , , ,60 netto , , ,60 97% 3. II. 4. III. 5. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne 6. VI. Urządzenia techniczne 7. VII. Środki transportu Brutto , , ,52 113% umorzenie , , ,55 netto , , ,97 110% Brutto , ,35 0,00 100% umorzenie , , ,20 netto , , ,20 93% Brutto , , ,45 120% umorzenie , , ,22 netto , , ,77 88% Brutto , , ,00 114% umorzenie , , ,58 netto , , ,42 105% Brutto , , ,00 110% umorzenie , , ,85 netto , , ,15 101% 300

7 Lp. Grupy Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,74 102% 8. VIII. ruchomości umorzenie , , ,32 i wyposażenie netto , , ,58 79% Brutto , , ,71 113% umorzenie , , ,32 netto , , ,39 110% POZOSTAŁE 9. Brutto , ,71 400,00 100% umorzenie , ,71 400,00 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,80 105% 10. Zbiory biblioteczne umorzenie , , , Środki trwałe w budowie Brutto , , ,60 272% umorzenie , , ,02 netto , , ,58 491% W BUDOWIE Brutto , , ,17 39% netto , ,17 39% Brutto , , ,64 113% umorzenie , , ,32 netto , , ,32 110% Tabela nr 5. ZBIORCZO - Wartość mienia jednostek budżetowych gospodarki komunalnej Lp. Grupy Brutto , , ,98 276% Grunty netto , , ,98 276% Brutto , , ,59 16% Grunty prawo umorzenie , , ,45 wieczystego użytkowania netto , , ,14 27% Brutto , , ,39 263% umorzenie , , ,45 netto , , ,84 270% Brutto , , ,84 193% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,29 netto , , ,55 194% 3. II. 4. III. 5. IV. 6. V. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Brutto , , ,00 112% umorzenie , , ,99 netto , , ,01 109% Brutto , , ,60 99% umorzenie , , ,73 netto , , ,33 90% Brutto , , ,30 112% umorzenie , , ,95 netto , , ,65 86% Brutto , , ,47 100% umorzenie , , ,76 netto , , ,29 65% 301

8 Lp. Grupy Brutto , , ,58 109% 7. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,64 netto , , ,06 99% Brutto , , ,84 102% 8. VII. Środki transportu umorzenie , , ,31 netto , , ,47 80% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,88 103% 9. VIII. ruchomości umorzenie , , ,35 i wyposażenie netto , , ,47 89% Brutto , , ,31 142% umorzenie , , ,02 netto , , ,29 141% POZOSTAŁE Zbiory biblioteczne Dzieła sztuki i eksponaty muzealne Środki trwałe w budowie Jednostki budżetowe oświaty Brutto , , ,16 97% umorzenie , , ,16 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,80 105% umorzenie , , ,80 DOBRA KULTURY Brutto 0, , ,14 0% netto 0, , ,14 0% Brutto , , ,70 241% umorzenie , , ,68 netto , , ,02 419% W BUDOWIE Brutto , , ,32 47% netto , , ,32 7% Brutto , , ,86 145% umorzenie , , ,89 netto , , ,97 145% Tabela nr 6. Wartość mienia szkół podstawowych Ilość jednostek - 16 Lp. Grupy Brutto , , ,39 745% Grunty netto , , ,39 745% Brutto , , ,48 71% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,38 netto , , ,10 71% 3. II. Brutto , , ,33 76% Obiekty inżynierii umorzenie , , ,81 lądowej i wodnej netto , , ,52 77% 4. III. 5. IV. Kotły i maszyny energetyczne Brutto , , ,55 66% umorzenie , , ,19 netto , , ,36 61% Brutto , , ,57 87% umorzenie , , ,77 netto , , ,20 104% 302

9 Lp. Grupy Specjalistyczne Brutto , , ,80 5% 6. V. maszyny, urządzenia umorzenie , , ,65 i aparaty netto , , ,15 3% Brutto , , ,36 89% 7. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,04 netto , , ,32 77% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,73 104% 8. VIII. ruchomości umorzenie , , ,33 i wyposażenie netto , , ,60 93% Brutto , , ,36 73% umorzenie , , ,51 netto , , ,85 73% POZOSTAŁE Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie Brutto , , ,83 69% umorzenie , , ,83 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,26 100% umorzenie , , ,26 Brutto , , ,56 82% umorzenie , , ,57 netto , , ,01 165% W BUDOWIE Brutto , , ,98 84% netto , , ,98 84% Brutto , , ,60 85% umorzenie , , ,17 netto , , ,43 90% Z dniem 1 września 2015 roku wyżej wymienione szkoły podstawowe zostały przekształcone w Zespoły Szkolno-Przedszkolne: Szkoła Podstawowa nr 1 została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Szkoła Podstawowa nr 10 została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18 została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 Szkoła Podstawowa nr 36 została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Tabela nr 7. Wartość mienia gimnazjów Ilość jednostek - 5 Lp. Grupy Zmiana / 2014 wartości Brutto , , ,47 748% Grunty, netto , , ,47 748% Brutto , , ,75 109% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,18 netto , , ,57 110% 3. II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Brutto , , ,88 101% umorzenie , , ,86 netto , , ,98 97% 303

10 Lp. Grupy 4. III. 5. IV. Kotły i maszyny energetyczne 6. VI. Urządzenia techniczne 7. VIII. 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie Zmiana / 2014 wartości Brutto , ,00 0,00 100% umorzenie , , ,00 netto , , ,00 84% Brutto , , ,46 95% umorzenie , , ,47 netto , , ,93 70% Brutto , , ,71 102% umorzenie , , ,88 netto , , ,17 86% Brutto , , ,05 132% umorzenie , , ,71 netto , , ,34 116% Brutto , , ,93 107% umorzenie , , ,10 netto , , ,83 105% POZOSTAŁE Brutto , , ,12 98% umorzenie , , ,12 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,50 109% umorzenie , , ,50 Brutto , , ,39 102% umorzenie , , ,31 netto 5.866, , ,70 169% W BUDOWIE Brutto , , ,42 218% netto , , ,42 218% Brutto , , ,59 158% umorzenie , , ,17 netto , , ,42 182% Tabela nr 8. Wartość mienia liceów ogólnokształcących Ilość jednostek 1 Lp. Grupy Brutto ,66 0, ,66 0% 1. I. Budynki i lokale umorzenie ,34 0, ,34 netto ,32 0, ,32 0% 2. II. 3. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4. VI. Urządzenia techniczne 5. VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Brutto ,94 0, ,94 0% umorzenie ,94 0, ,94 Brutto ,14 0, ,14 0% umorzenie ,98 0, ,98 netto 9.591,16 0, ,16 0% Brutto ,28 0, ,28 0% umorzenie ,18 0, ,18 netto ,10 0, ,10 0% Brutto ,73 0, ,73 0% umorzenie ,51 0, ,51 netto ,22 0, ,22 0% 304

11 Lp. Grupy Brutto ,75 0, ,75 0% umorzenie ,95 0, ,95 netto ,80 0, ,80 0% POZOSTAŁE Zbiory biblioteczne 8. Brutto ,75 0, ,75 0% umorzenie ,75 0, ,75 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto ,79 0, ,79 0% umorzenie ,79 0, ,79 Brutto ,47 0, ,47 0% umorzenie ,64 0, ,64 netto 969,83 0,00-969,83 0% W BUDOWIE Brutto ,76 0, ,76 0% umorzenie ,13 0, ,13 netto ,63 0, ,63 0% III Liceum Ogólnokształcące zostało włączone do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, z dniem 1 września 2015 roku. Tabela nr 9. Wartość mienia zespołów szkół ogólnokształcących Ilość jednostek - 10 Lp. Grupy Wartość majątku Brutto 0, , ,05 0% Grunty netto 0, , ,05 0% Brutto , , ,15 109% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,87 netto , , ,28 108% 3. II. Brutto , , ,11 138% Obiekty inżynierii lądowej umorzenie , , ,57 i wodnej netto , , ,54 144% 4. III. 5. IV. 6. V. Kotły i maszyny energetyczne Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 7. VI. Urządzenia techniczne 8. VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Brutto , , ,61 100% umorzenie , , ,83 netto , , ,22 88% Brutto , , ,91 120% umorzenie , , ,17 netto , , ,26 77% Brutto , , ,79 116% umorzenie , , ,66 netto 8.290, , ,13 139% Brutto , , ,10 108% umorzenie , , ,04 netto , , ,94 93% Brutto , , ,35 134% umorzenie , , ,04 netto , , ,31 128% Brutto , , ,02 112% umorzenie , , ,18 netto , , ,84 111% 305

12 Lp. Grupy Zbiory biblioteczne 11. Zbiory biblioteczne 12. Wartość majątku POZOSTAŁE Brutto , , ,29 90% umorzenie , , ,29 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , , umorzenie , , ,72 Brutto , , ,14 93% umorzenie , , ,50 netto , , ,64 72 W BUDOWIE Brutto , , ,87 27% netto , , ,87 27% Brutto , , , umorzenie , , ,11 netto , , ,38 118% Tabela nr 10. Wartość mienia zespołów szkół ponadgimnazjalnych Ilość jednostek - 8 Lp. Grupy Wartość majątku Zmiana wartości 2015/ 2013 Brutto , , ,73 329% Grunty netto , , ,73 329% Brutto , , ,28 104% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,14 netto , , ,14 102% 3. II. 4. III. 5. IV. 6. V. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 7. VI. Urządzenia techniczne 8. VII. Środki transportu 9. VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Brutto , , ,58 94% umorzenie , , ,08 netto , , ,50 93% Brutto 9.014, ,40 0,00 100% umorzenie 6.362, ,69 631,01 netto 2.651, ,71-631,01 76% Brutto , , ,84 116% umorzenie , , ,66 netto , , ,82 97% Brutto , , ,23 105% umorzenie , , ,35 netto , , ,12 91% Brutto , , ,54 118% umorzenie , , ,53 netto , , ,01 129% Brutto , ,99 0,00 100% umorzenie , ,99 0,00 Brutto , , ,60 126% umorzenie , , ,57 netto , , ,03 107% Brutto , , ,91 105% umorzenie , , ,18 netto , , ,73 10% 306

13 Lp. Grupy Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie Wartość majątku Zmiana wartości 2015/ 2013 POZOSTAŁE Brutto , , ,23 96% umorzenie , , ,23 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,03 108% umorzenie , , ,03 Brutto , , ,07 97% umorzenie , , ,31 netto , , ,24 125% W BUDOWIE Brutto , , ,54 145% netto , , ,54 145% Brutto , , ,91 117% umorzenie , , ,67 netto , , ,24 123% 31 sierpnia 2015 r. został rozwiązany Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych jako samodzielna jednostka, z dniem 1 września 2015 r. szkoła została przeniesiona wraz z częścią majątku do nowo powstałego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Tabela nr 11. Wartość mienia zespołów szkół specjalnych Ilość jednostek - 2 Lp. Grupy Brutto , , ,20 213% Grunty netto , , ,20 213% Brutto , , ,53 122% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,35 netto , , ,88 129% 3. II. 4. IV. 5. V. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6. VI. Urządzenia techniczne 7. VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Brutto , ,48 0,00 umorzenie , , ,51 193% netto , , ,51 97% Brutto , , ,41 78% umorzenie , , ,09 netto , , ,68 151% Brutto , ,45 699,00 106% umorzenie 8.050, ,52 914,19 netto 3.221, ,93-215,19 93% Brutto , , ,00 131% umorzenie , , ,12 netto , , ,88 125% Brutto , , ,98 173% umorzenie , , ,09 netto , , ,89 174% Brutto , , ,10 117% umorzenie , , ,47 netto , , ,63 120% 307

14 Lp. Grupy Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie POZOSTAŁE Brutto , , ,53 102% umorzenie , , ,53 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,14 142% umorzenie , , ,14 Brutto , , ,08 107% umorzenie , , ,48 netto 553, , , % W BUDOWIE Brutto , , ,11 7% netto , , ,11 7% Brutto , , , umorzenie , , ,66 netto , , ,28 135% Tabela nr 12. Wartość mienia przedszkoli Ilość jednostek 19 Wartość majątku Lp. Grupy Brutto , , ,30 95% Grunty netto , , ,30 95% Grunty prawo wieczystego użytkowania 2. I. Budynki i lokale 3. II. 4. III. 5. IV. 6. V. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 7. VI. Urządzenia techniczne 8. VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Brutto 0, , ,00 0% umorzenie 0, , ,99 netto 0, , ,01 0% Brutto , , ,30 97% umorzenie 0, , ,99 Netto , , ,29 96% Brutto , , ,49 111% umorzenie , , ,63 netto , , ,86 110% Brutto , , ,78 66% umorzenie , , ,87 netto , , ,91 63% Brutto , ,00 0,00 100% umorzenie 8.379, , ,00 netto , , ,00 90% Brutto , , ,23 101% umorzenie , , ,29 netto , , ,06 95% Brutto , , ,37 41% umorzenie , , ,40 netto , , ,97 35% Brutto , , ,35 95% umorzenie , , ,26 netto , , ,09 93% Brutto , , ,25 108% umorzenie , , ,93 netto , , ,68 91% 308

15 Wartość majątku Lp. Grupy Brutto , , ,47 110% umorzenie , , ,32 Netto , , ,15 108% POZOSTAŁE Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie Brutto , , ,31 84% umorzenie , , ,31 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,94 36% umorzenie , , ,94 Brutto , , ,20 82% umorzenie , , ,34 netto , , ,86 43% W BUDOWIE Brutto , , ,46 120% netto , , ,46 120% Brutto , , ,18 104% umorzenie , , ,72 netto , , ,46 104% Od 01 września 2015 roku w wymienione przedszkola zostały przekształcone w Zespoły Szkolno- Przedszkolne: Przedszkole Miejskie nr 5 zostało przekształcone w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Przedszkole Miejskie nr 8 zostało przekształcone w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 Przedszkole Miejskie nr 16 zostało przekształcone w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Przedszkole Miejskie nr 31 zostało przekształcone w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Tabela nr 13. Wartość mienia zespołów szkolno-przedszkolnych Ilość jednostek 8 Lp. Grupy Brutto , , ,38 174% Grunty netto , , ,38 0% Brutto , , ,97 186% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,92 netto , , ,05 179% 3. II. Brutto , , ,47 408% Obiekty inżynierii lądowej umorzenie , , ,24 i wodnej netto , , ,23 380% 4. III. 5. IV. 6. V. Kotły i maszyny energetyczne Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Brutto 0, , ,06 0% umorzenie 0, , ,06 Brutto , , ,82 340% umorzenie , , ,94 netto , , ,88 223% Brutto , , ,80 402% umorzenie , , ,79 netto , , ,01 356% 309

16 Lp. Grupy Brutto , , ,87 564% 7. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,70 netto , , , % Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,86 311% 8. VIII. ruchomości umorzenie , , ,44 i wyposażenie netto , , ,42 274% Brutto , , ,85 205% umorzenie , , ,09 netto , , ,76 196% POZOSTAŁE Zbiory biblioteczne Dzieła sztuki i eksponaty muzealne Środki trwałe w budowie Brutto , , ,58 253% umorzenie , , ,58 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,82 276% umorzenie , , ,82 DOBRA KULTURY Brutto 0, , ,00 0% netto 0, , ,00 0% Brutto , , ,14 213% umorzenie , , ,34 netto , , ,80 148% W BUDOWIE Brutto , , ,99 5% netto , , ,99 5% Brutto , , ,78 197% umorzenie , , ,83 netto , , ,95 186% Od 1 września 2015 roku powstały nowe Zespoły Szkolno Przedszkolne: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 powstał z przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 powstał z przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 36 oraz Przedszkola Miejskiego nr 16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 powstał z przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Przedszkola Miejskiego nr 31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 powstał z przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Przedszkola Miejskiego nr 8 Tabela nr 14. Wartość mienia Państwowej Szkoły Muzycznej Lp. Grupy Brutto , ,32 0,00 100% 1. I. Grunty netto , ,32 0,00 100% Brutto , ,15 0,00 100% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,30 netto , , ,30 94% 310

17 Lp. Grupy 3. III. 4. IV. 5. V. Brutto 9.023, ,00 0,00 100% Kotły i maszyny umorzenie 9.023, ,00 0,00 energetyczne Brutto , ,11-222,17 99% umorzenie , , ,58 netto 3.643, , ,41 180% Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6. VI. Urządzenia techniczne 7. VIII. 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie Brutto 578,00 578,00 0,00 100% umorzenie 0,00 80,92 80,92 netto 578,00 497,08-80,92 86% Brutto , , ,00 108% umorzenie 744, , ,95 netto , ,98-286,95 98% Brutto , , ,28 126% umorzenie , , ,10 netto , , ,18 116% Brutto , , ,11 104% umorzenie , , ,69 netto , , ,42 101% POZOSTAŁE Brutto , ,44-195,38 100% umorzenie , ,44-195,38 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,85 104% umorzenie , , ,85 Brutto 6.470, ,52 0,00 100% umorzenie 6.470, ,52 0,00 W BUDOWIE Brutto 0, , ,47 0% netto 0, , ,47 0% Brutto , , ,05 103% umorzenie , , ,16 netto , , ,89 105% Tabela nr 15. Wartość mienia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Lp. Grupy Brutto , ,56 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie 4.771, ,20 0,00 netto , ,36 0,00 100% 2. II. 3. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4. VI. Urządzenia techniczne 5. VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Brutto 0, , ,09 0% netto 0, , ,09 0% Brutto , , ,44 49% umorzenie , , ,77 netto , ,75 166,33 102% Brutto 1.998, ,00 0,00 100% umorzenie 0,00 198,80 198,80 netto 1.998, ,20-198,80 90% Brutto , , ,03 135% umorzenie 8.952, , ,75 netto , , ,28 120% 311

18 Lp. Grupy Brutto , , ,68 526% umorzenie , , ,22 netto , , ,90 754% POZOSTAŁE Zbiory biblioteczne 8. Brutto , , ,14 76% umorzenie , , ,14 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto 6.210, , ,50 181% umorzenie 6.210, , ,50 Brutto , , ,01 24% umorzenie , , ,11 netto 449,50 516,60 67,10 115% Brutto , , ,03 207% umorzenie , , ,97 netto , , ,00 750% Tabela nr 16. Wartość mienia pozostałych placówek, w tym: Młodzieżowy Dom Kultury Gliwicki Ośrodek Metodyczny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lp. Grupy Brutto , ,00 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,43 netto , , ,43 97% 2. III. 3. IV. Kotły i maszyny energetyczne 4. VI. Urządzenia techniczne 5. VIII. 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 7. Zbiory biblioteczne 8. Brutto , , ,40 221% umorzenie , , ,87 netto , , ,27 325% Brutto , , ,30 172% umorzenie , , ,91 netto , , ,39 170% Brutto , , ,92 39% umorzenie , , ,34 netto , , ,58 28% Brutto , , ,91 167% umorzenie , , ,71 netto , , ,20 145% Brutto , , ,69 115% umorzenie , , ,84 netto , , ,85 110% POZOSTAŁE Brutto , , ,76 96% umorzenie , , ,76 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , ,92 239,19 101% umorzenie , ,92 239,19 Brutto , , ,24 103% umorzenie , , ,96 netto , , ,72 92% 312

19 Lp. Grupy 9. Środki trwałe w budowie W BUDOWIE Brutto , , ,78 326% netto , , ,78 326% Brutto , , ,14 131% umorzenie , , ,23 netto , , ,91 153% Tabela nr 17. ZBIORCZO Wartość mienia jednostek oświatowych Ilość jednostek - 73 Lp. Grupy Wartość majątku Brutto , , ,92 253% Grunty netto , , ,92 253% Grunty prawo Brutto 0, , ,00 0% wieczystego umorzenie 0, , ,99 użytkowania netto 0, , ,01 0% Brutto , , ,92 254% umorzenie 0, , ,99 netto , , ,93 254% Brutto , , ,03 106% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,40 netto , , ,63 105% 3. II. 4. III. 5. IV. 6. V. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 7. VI. Urządzenia techniczne 8. VII. Środki transportu 9. VIII. 10. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 11. Zbiory biblioteczne Brutto , , ,92 111% umorzenie , , ,48 netto , , ,44 111% Brutto , , ,48 96% umorzenie , ,27-679,16 netto , , ,32 87% Brutto , , ,91 114% umorzenie , , ,25 netto , , ,66 104% Brutto , , ,65 110% umorzenie , , ,86 netto , , ,21 98% Brutto , , ,31 108% umorzenie , , ,20 netto , , ,11 105% Brutto , ,99 0,00 100% umorzenie , ,99 0,00 Brutto , , ,31 130% umorzenie , , ,16 netto , , ,15 117% Brutto , , ,65 108% umorzenie , , ,19 netto , , ,46 106% POZOSTAŁE Brutto , , ,70 95% umorzenie , , ,70 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,76 114% umorzenie , , ,76 313

20 Lp. Grupy Dzieła sztuki i eksponaty muzealne Środki trwałe w budowie Różnice wartości w jednostkach oświatowych wynikają z: Wartość majątku DOBRA KULTURY Brutto 0, , ,00 0% netto 0, , ,00 0% Brutto , , ,60 96% umorzenie , , ,96 netto , , ,36 123% W BUDOWIE Brutto , , ,28 89% netto , , ,28 89% Brutto , , ,75 118% umorzenie , , ,28 netto , , ,47 122% Przekazania jednostkom oświatowym gruntów w trwały zarząd Wykonano w placówkach: Szkoły Podstawowe: modernizację zaplecza sportowego sali gimnastycznej i boisk szkolnych, remonty w salach dydaktycznych (instalacja elektryczna, oświetlenie, instalacja hydrantowa), sanitariatach, wejścia głównego i schodów oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dokonano zakupów mebli szkolnych, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego dla świetlicy socjoterapeutycznej i wyposażenia kuchni, SP nr 2 przekazała kocioł grzewczy dla Młodzieżowego Domu Kultury. Gimnazja: modernizację sal dydaktycznych, remonty instalacji elektrycznej, przebudowę ogrodzenia, zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska, podjazd dla osób niepełnosprawnych, oraz siłownię zewnętrzną, zakupy sprzętu komputerowego, drukarki 3D, urządzenia do rozwoju funkcji psychicznych Biofeedback oraz mebli szkolnych książki i podręczniki. Zespołach Szkół Ogólnokształcących: modernizację obiektu (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej drzwi, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach), wymiany ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu wraz z remontem boiska, remonty sal dydaktycznych (wymiana posadzek, malowanie ścian), sanitariatów, zakupy sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, projektorów, pomocy dydaktycznych i mebli szkolnych. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych: modernizację zaplecza sanitarno szatniowych oraz sali gimnastycznej, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, remonty sal dydaktycznych, sanitariatów, zakupy wyposażenia warsztatu (w tym urządzenia do serwisu klimatyzacji, wyważarkę automatyczną kół, zestaw do analizy spalin) kas fiskalnych na potrzeby warsztatów, zestawów komputerowych i mebli szkolnych, 314

21 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przekazało halę gimnastyczną dla GUKS Carbo. Zespołach Szkół Specjalnych: budowa obiektu na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej przy Zespole Szkół Specjalnych, remont sanitariatów, sal dydaktycznych i wykonanie wentylacji, zakupy zestawów komputerowych, tablic multimedialnych, mebli szkolnych, klimatyzatorów i kosiarki. Przedszkola: modernizację budynków (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), wymiennikowi, remonty windy towarowej, kuchni, sanitariatów, sal dydaktycznych i pomieszczeń, schodów, wymiana grzejników, zakupy sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych oraz wyposażenia kuchni. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: wykonano zaplecze sportowo rekreacyjne(budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni) zakupiono meble szkolne i biurowe. Młodzieżowy Dom Kultury: zakupy sprzętu komputerowego, muzycznego i nagłaśniającego, zastawu do terapii sensorycznej oraz mebli szkolnych. Jednostki budżetowe pomocy społecznej Tabela nr 18. Wartość mienia Ośrodka Pomocy Społecznej Lp. Grupy Brutto , , ,41 92% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,52 netto , , ,89 92% 2. IV. 3. V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 4. VI. Urządzenia techniczne 5. VII. Środki transportu 6. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Brutto , , ,10 101% umorzenie , , ,00 netto , , ,90 70% Brutto 6.593, ,88 186,00 103% umorzenie 1.944, ,41 682,90 netto 4.649, ,47-496,90 89% Brutto , , ,44 117% umorzenie , , ,52 netto , , ,92 118% Brutto , ,18 0,00 100% umorzenie , , ,10 netto , , ,10 80% Brutto , , ,67 127% umorzenie , , ,43 netto , , ,24 104% Brutto , , ,80 101% umorzenie , , ,43 netto , , ,63 94% POZOSTAŁE Brutto , , ,74 91% umorzenie , , ,74 Brutto , , ,62 91% umorzenie , , ,92 netto , , ,70 71% 315

22 Lp. Grupy ŚRODKI W BUDOWIE Brutto , , ,00 90% 9 Środki trwałe w budowie netto , , ,00 90% Brutto , , ,56 98% umorzenie , , ,77 netto , , ,33 93% Tabela nr 19. Wartość mienia Żłobków Miejskich Lp. Grupy Brutto 0, , ,18 100% Grunty netto 0, , ,18 100% Brutto , , ,00 101% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,46 netto , , ,46 99% 3. IV. 4. VI. Urządzenia techniczne 5. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Brutto , , ,00 115% umorzenie 3.172, , ,07 netto , , ,07 81% Brutto , ,14-689,00 97% umorzenie , ,54 356,54 netto 4.630, , ,54 77% Brutto , , ,06 107% umorzenie , , ,71 netto , , ,65 79% Brutto , , ,06 102% umorzenie , , ,78 netto , , ,72 98% POZOSTAŁE Brutto , , ,09 97% umorzenie , , ,09 Brutto , , ,44 107% umorzenie , , ,70 netto 942,60 824,34-118,26 87% ŚRODKI W BUDOWIE Brutto , , ,59 134% umorzenie , , ,39 netto , , ,20 144% Tabela nr 20. Wartość mienia Domu Dziecka nr 1 Lp. Grupy Brutto , ,56 0,00 100% Grunty netto , ,56 0,00 100% Brutto , ,80 0,00 100% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,94 netto , , ,94 97% 3. II. Brutto , ,16 0,00 100% Obiekty inżynierii lądowej umorzenie , , ,48 i wodnej netto , , ,48 91% 316

23 Lp. Grupy 4. III. Brutto 0, , ,00 0% Kotły i maszyny umorzenie 0, , ,12 energetyczne netto 0, , ,88 0% Brutto , , ,17 81% 5. IV. umorzenie , , ,42 netto , , ,59 37% Brutto 3.648, ,00 0,00 100% 6. VI. Urządzenia techniczne umorzenie 1.094, ,20 364,80 netto 2.553, ,80-364,80 86% 7. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Brutto , , ,84 104% umorzenie , , ,72 netto , , ,88 88% Brutto , , ,67 101% umorzenie , , ,48 netto , , ,81 94% POZOSTAŁE Brutto , , ,60 97% umorzenie , , ,60 Brutto , ,65 0,00 100% umorzenie , ,65 630,00 netto 630,00 0,00-630,00 0% Brutto , , ,93 100% umorzenie , , ,88 netto , , ,81 97% Tabela nr 21. Wartość mienia Domu Dziecka nr 2 Lp. Grupy Brutto , ,00 0,00 100% Grunty netto , ,00 0,00 100% Brutto , , ,54 129% 2. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,12 netto , , ,42 142% 3. II. 4. III. 5. IV. 6. V. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne * Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 7. VI. Urządzenia techniczne 8. VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Brutto , , ,95 136% umorzenie , , ,01 netto , , ,94 143% Brutto , , ,71 333% umorzenie 6.297, ,07 889,00 netto 6.402, , ,71 548,% Brutto , , ,00 111% umorzenie , , ,58 netto , , ,58 87% Brutto , , ,00 109% umorzenie , , ,09 netto 9.505, ,76-781,09 92% Brutto , , ,00 160% umorzenie , , ,12 netto , , ,88 232% Brutto , , ,71 118% umorzenie , , ,35 netto , , ,36 105% 317

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych - 2006 1. III Liceum Ogólnokształcące 2. Dom Dziecka nr 3 3. Górnośląskie Centrum Edukacyjne 4. Przedszkole Miejskie nr 27 5. Przedszkole Miejskie nr 38

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 172/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 172/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 172/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKRE

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKRE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE NR LIII/1549/10 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 28 PAŻDZERNIKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku ...Załącznik Nr 11...do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Słupsku...z dnia 1.2.11. Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku I. WYDATKI GMINY - MIASTA SŁUPSK Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Kwota 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

EK 0066-41/2007 Sławno, dnia 23 sierpnia 2007 r. Zarząd Powiatu w/m

EK 0066-41/2007 Sławno, dnia 23 sierpnia 2007 r. Zarząd Powiatu w/m EK 0066-41/2007 Sławno, dnia 23 sierpnia 2007 r. Zarząd Powiatu w/m Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przekazuje informacje dotyczące stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 8.03.2017 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 stycznia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 25/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami w jednostkach oświatowych Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK w tym na: WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.41.2015 arządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres Urząd Miasta Łodzi Druk Nr... z dnia... INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. Łódź, marzec 2016 r. SPIS TREŚCI W S T Ę P...1 I. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM...4 1.1

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU.

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU. INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU. Majątek trwały Urzędu Gminy Żerków Lp. Grupa Wyszczególnienie dzień 31.12.2013 r. dzień 31.12.2014 r. wartości 1

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 29.02.2016 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r.

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r. 1 Załącznik do zarządzenia nr 78.2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2011 r. IINFORMACJJA O STANIIE MIIENIIA KOMUNALNEGO GMIINY GUBIIN O STATUSIIE MIIEJJSKIIM STAN NA DZIEŃ R. GUBIN 29 MARZEC

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/632/14 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 6 marca 2014 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2013 roku. I. Zgodnie z art.267 ust. 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

System Oświaty w Powiecie Nyskim w roku szkolnym 2011/2012

System Oświaty w Powiecie Nyskim w roku szkolnym 2011/2012 System Oświaty w Powiecie Nyskim w roku szkolnym 2011/2012 System oświaty w powiecie nyskim 2010/11 2011/12 Uczniowie: - 5 231 5 051 Etaty nauczycielskie - 542 535 Pracownicy administracji i obsługi -

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE M I A S T O Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - MIASTO PŁOCK

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - MIASTO PŁOCK INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - MIASTO PŁOCK Informację o stanie mienia Gminy Miasto Płock sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A. Plan finansowy na ,00

Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A. Plan finansowy na ,00 Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A 487 269,00 I IV. Materiały, Pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp. Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany: Druk Nr 283/2007 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Łódź, dnia 14 listopada 2007 r. Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2011 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2010 31.12.2011 Różnica 1. Grunty 55 730 191,61 73 618 736,46 17 888 544,85 2. Budynki i lokale 56 624 783,05 58 447

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2771/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 2771/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 77/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 0 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania łącznego Gminy - Miasto Płock Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2014 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Dział GMINNE WŁASNE 25 858 976,18 25 858 976,18 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 858 976,18 25

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2972 UCHWAŁA NR 338/XXI/2016 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

005 Schronisko dla Zwierząt , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

005 Schronisko dla Zwierząt , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 005 Schronisko dla Zwierząt 1 173 100,00 5 000,00 1 178 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 173 100,00 5 000,00 1 178 100,00 90013 Schroniska dla zwierząt 1 173 100,00 5 000,00 1 178

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności. Przychody 4 726 706 397 zł Subwencje i dotacje 1 413 669 303 zł PIT 1 349 884 975 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA r. DZIELNICA WOLA WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ...

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek nadzorowanych przez UMŁ

Wykaz jednostek nadzorowanych przez UMŁ Wykaz jednostek nadzorowanych przez UMŁ I. Prezydent Miasta nadzoruje: 1) Straż Miejską (jednostka budżetowa). II. Wiceprezydent Miasta właściwy w sprawach pomocy społecznej nadzoruje: 1) Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2013 31.12.2014 Różnica 1. Grunty 72 709 103,30 72 948 769,07 239 665,77 2. Budynki 59 413 910,83 59 732 668,24 318

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Załacznik nr 1 do uchwały nr 1899/279/IV/2013 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet VIII Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia trybu sporządzenia Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 1095 Pozostała działalność 1.500,00 1095 690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 20 Leśnictwo 23.000,00 2001 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. 1. INFORMACJA OGÓLNA Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna zwiera dane dotyczące majątku,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Wykaz deklarowanego mienia do ubezpieczenia sprzetu elektronicznego - cześć I zamówienia

Wykaz deklarowanego mienia do ubezpieczenia sprzetu elektronicznego - cześć I zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ - zakładka nr 2 Wykaz deklarowanego mienia do ubezpieczenia sprzetu elektronicznego - cześć I zamówienia 1. Miasto Zamość 1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny* 125 143,92 zł 2. Infomaty

Bardziej szczegółowo

Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7

Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7 Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r. Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7 Z tego: Poz. 1 rubryka 7 Budynki mieszkalne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/239/12 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku. I. Zgodnie z art.267 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

wg stanu na 31.08.2015 r.

wg stanu na 31.08.2015 r. wg stanu na 31.08.2015 r. Gimnazjum nr 1 99 150,00 80110 Gimnazja 99 150,00 15 482,00 60 289,00 18 568,00 4 811,00 Razem 99 150,00 Strona: 1 Gimnazjum nr 3 83 369,00 80110 Gimnazja 4400 Opłaty za administrowanie

Bardziej szczegółowo

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ENERGII

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ENERGII Załącznik do Zarządzenia Nr SP.0050.3.425.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2016 r. 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r. projekt UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo