INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1

2 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku netto zarządzanego przez Gminę Bestwina i podległe jednostki Zakres rzeczowy i podmiotowy informacji o stanie mienia I. Majątek zarządzany w sposób bezpośredni przez Gminę Bestwina II. Majątek zarządzany w sposób pośredni przez jednostki Gminy Bestwina Niniejszą informację sporządzono: zgodnie z art. 3 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 013 r., poz.19 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 013 r. poz. 88 z późn. zm.) Informacje sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Gminy Bestwina, tj.: Urząd Gminy Bestwina Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Bibliotekę Publiczną Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ZSP Bestwina ZSP Bestwinka ZSP Janowice ZSP Kaniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SP ZOZ Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych. Informacje opracowano w celu przedłożenia jej wraz z wykonaniem budżetu Gminy Bestwina za rok 013 Radzie Gminy Bestwina oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

3 ZESTAWIENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ZARZĄDZANEGO PRZEZ GMINĘ I PODLEGŁE JEDNOSTKI I. Majątek zarządzany przez jednostki Gminy CKSiR, Biblioteka Publiczna, GZOSiP, ZSP Bestwina, ZSP Bestwinka, ZSP Janowice, ZSP Kaniów, GOPS, SP ZOZ na dzień 31 grudnia 013 r ,3 II. Majątek zarządzany bezpośrednio przez Urząd Gminy Bestwina na dzień 31 grudnia 013 r. wyniósł ,3. III. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 180,699 ha. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste to,733 ha. Dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniósł ,9. IV. Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele rolne i działalność gospodarczą wynosi 6,96 ha. Dochód z tego tytułu wyniósł 10 98, V. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w okresie objętym informacją wyniosły 8 170,7 VI. Wartość rozpoczętych (nie zakończonych) inwestycji wyniosła ,36. 3

4 MAJATEK ZARZĄDZANY W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZEZ GMINĘ BESTWINA Gmina Bestwina 1. Wartość majątku L.p. 1 Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Zmiana Wartości Struktura % , , ,07 96,3% ,% 3 Należności długoterminowe Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie , ,36 Wartości niematerialne i prawne 1 8, ,9-3 6,68 1,3% - 607, 0,0% 6 Majątek obrotowy , , ,68 0,69% Ogółem , , ,3 100 %. Struktura majątku trwałego L.p Zmiana Wartości Struktura % 1 Budynki i lokale , , ,76 6,70% 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny , ,0 6 31,9,73% , , ,00 0,10% Środki transportowe , ,3-3 63, Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0,10% 17,3 1 0, ,70 0,17% 6 Grunty , , ,00 6,8% 7 Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie , ,68 1,3% Ogółem , , , %

5 3. Struktura pozostałego majątku trwałego I Finansowy majątek trwały Zmiana r r. wartości Zł Udziały i akcje Papiery wartościowe Udzielone pożyczki 3 długoterminowe Inne składniki majątku Należności II długoterminowe Wartości niematerialne III i prawne Mienie zlikwidowanych IV jednostek Pozostały majątek Razem 1 8, ,9-607, , ,9-607, 1.Struktura majątku obrotowego 1 Zapasy w tym materiały półprodukty i półprodukty w toku Zmiana r r. wartości produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: , , ,3 należ. Z tytułu dostaw 6 7, ,39-3,37 należ. wewnątrz zakładowe

6 pozostałe należności 8 99, , ,63 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków oraz pozostałe należności 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: 66 9, , ,79 udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: 7 6, , ,10 w kasie w banku 7 6, , ,10 inne środki (weksle, czeki) Rozliczenia międzyokresowe 1 3,7 1 60, 87,7 6 RAZEM 1,, 3,, , , ,68 Opis majątku trwałego GRUPA wartość netto Wartość początkowa () Dotychczasowe umorzenie () Wartość netto () , ,76 9 3, ,97 Budynki i lokale , , , ,0 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,78 600,6 1 0, ,78 Maszyny urządzenia techniczne ,77 819, , ,3 Środki transportowe. 0 17,3 66, 01,7 1 0,83 Narzędzia Przyrządy Nieruchomości i wyposażenia RAZEM , , , ,97 6

7 Zestawienie powierzchni i wartości gruntów (Grupa 0 ) Grunty Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Teren Powierz chnia gruntów modernizacja / wyceny Wartość gruntów Powierz chnia gruntów będących w uż.wiecz. Wartość gruntów będących w uż.wiecz. ha ha 1.st.na ,00 Bestwina r. 6,7610 1, zwiększenie 0, , , zmniejszenie 0, ,00 00.st.na r. 6, ,80 1, st.na 68786,1 Bestwinka r. 1,99 00.zwiększenie 00 08, zmniejszenie 0, ,0 00.st.na r. 1, , st.na Janowice r. 9, zwiększenie zmniejszenie 0, st.na r. 9, st.na ,00 Kaniów r. 17,1099 0, zwiększenie 1, , zmniejszenie 0, ,60 363,00 00.st.na r. 17, ,0 0, st.na RAZEM r. 179, ,1, Gmina Bestwina.zwiększenie 1, , zmniejszenie 0, , ,0 00.st.na r. 180, , ,71, "*"w kolumnie wartości oznacza zmianę sumy w wyniku wyceny n nieruchomości 7

8 Nabywanie i zbywanie nieruchomości w 013 r. Nabycie nieruchomości sposób obręb położenie pow. [ha] nr działki wartość 1. wykup Kaniów ul. Młyńska 10-78/ 31. wykup Bestwina Ul. Szkolna 0,00 1-6/1 1991,00 RAZEM 0, ,00 3. komunalizacja Kaniów żwirownia 0, /0 006,00. komunalizacja Kaniów ul. Grobel Borowa 0, / 68. komunalizacja Kaniów żwirownia 0,00-183/,00 6. komunalizacja Kaniów Ul. Grobel Borowa 0,700-30/1 700 RAZEM 1, ,00 7. art.73 Kaniów ul. Młyńska 8-79/ art.73 Bestwina ul. Kwiatowa / art. 73 Bestwina ul. Okrężna /11 88 RAZEM 0, art.98 Bestwina ul. Ogrodnicza 0, / art. 98 Bestwina ul. Ofiar Wojny /3 01 RAZEM 0, darowizna Bestwina ul. Sosnowa 0, / darowizna Bestwina ul. Sosnowa 0, / 9 1. darowizna Bestwina ul. Sosnowa 1-198/ darowizna Bestwina ul. Sosnowa /1 16. darowizna Bestwina ul. Sosnowa 0, / darowizna Bestwina ul. Sosnowa 0, / darowizna Bestwina ul. Sosnowa / darowizna Bestwina ul. Sosnowa / darowizna Bestwina ul. Sosnowa / darowizna Bestwina ul. Sosnowa / 1 RAZEM 0, OGÓŁEM 1, Zbycie nieruchomości sposób obręb położenie pow. [ha] nr działki wartość 1. sprzedaż bezprzetargowa Bestwina ul. Podzamcze 0, / ,00. sprzedaż Bestwinka ul. Gandora 0,0310-3/ 933,0 3. sprzedaż Bestwinka ul. Gandora 6-1/3 1868,68. sprzedaż Bestwinka ul. Gandora 0, /7 33,96. sprzedaż bezprzetargowa Bestwina ul. Podzamcze /60 869,00 6. darowizna Kaniów międzywale 0, / 30,00 7. darowizna Kaniów międzywale 0, / 118,00 OGÓŁEM 0, ,0 INNE: sposób obręb położenie pow. [ha] nr działki wartość 1. Usunięto Bestwina Ul. Krakowska 0, Różnica Janowice Ul. Miodowa 0,01-8/1 33 powierzchni w 8

9 wyniku podziału 3. Korekta powierzchni Kaniów Ul. Batalionów Chłopskich 0,09-381/ , Dochody z mienia komunalnego w 013 roku Dział KWOTA ZŁOTYCH 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 08,10 1.Dochody z dzierżawy 1 60,0.Dochody z najmu ,08 3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1 70,9. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego 8 170,7 OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA 16 08,10 Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów komunalnych wg stanu na dzień r. Sposób użytkowania Wielkość dzierżawy Dochód z dzierżawy 1. Grunty dzierżawione na cele rolne 6,99 ha 79,30. Grunt wydzierżawiony pod działalność gospodarczą 0,0193 ha 9 869,1. Grunt wydzierżawiony pod garaże 7,0 m² 336,98 3. Lokale mieszkalne i użytkowe w najmie 167,88 m² 96 9,9 OGÓŁEM 111 9,38 Dochód z dzierżawy mienia komunalnego okresie objętym informacją (gruntów rolnych, ogrodów warzywnych, terenów handlowo-usługowych, obiektów-lokali użytkowych) w roku 013 wyniósł : 111 9,38. 9

10 Majątek Centrum Kultury Sportu i Rekreacji II MAJĄTEK ZARZĄDZANY W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZEZ JEDNOSTKI GMINY Pozycję stanowią nieruchomości zabudowane położone w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej Wartość netto majątku ogółem zarządzanego przez CKSiR r r. Zmiana wartości Struktura % Rzeczowy majątek trwały 896 6, , ,86 99,9 Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne. Majątek obrotowy 3 7,6 396, -3 3,9 0,0 Ogółem , ,07-3 3,80 10%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez CKSiR L.p r r. Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale , ,10-7 7,16 97,60 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 6, , - 91,70,0 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem 896 6, , ,86 10% 10

11 3. Struktura majątku obrotowego CKSiR L.p. 1 Zapasy w tym: - materiały Zmiana wartości - półprodukty i produkty w toku produkty gotowe - towary - zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 188,19-188,19 - należ. z tyt. dostaw i usług 188,19-188,19 - należ. wewnątrzzakładowe - pozostałe należności - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: - udziały lub akcje - inne Środki pieniężne w tym: 31,6 396, 81,90 - w kasie - w banku 31,6 396, 81,90 - inne środki (weksle, czeki) Razem 1,,3, 0,81 396, - 106,9 11

12 Gminna Biblioteka Publiczna 1. Wartość netto majątku ogółem zarządzanego przez GBP r r. Zmiana wartości Struktura % Rzeczowy majątek trwały 6 77,97 00, ,07 7, Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne. Majątek obrotowy 7 13, ,88-80,7 7,6 Ogółem , , ,81 10%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez GBP L.p r r. Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 6 77,97 00,90 100% 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem 6 77,97 00,90 10% 1

13 3. Struktura majątku obrotowego GBP L.p. 1 Zapasy w tym: - materiały Zmiana wartości - półprodukty i produkty w toku produkty gotowe - towary - zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: - należ. z tyt. dostaw i usług - należ. wewnątrzzakładowe - pozostałe należności - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: - udziały lub akcje - inne Środki pieniężne w tym: 7 13, ,88 80,7 - w kasie - w banku 7 13, ,88 80,7 - inne środki (weksle, czeki) Razem 1,,3, 7 13, ,88 80,7 13

14 Wykaz budynków szkolnych na terenie Gminy Bestwina, wg stanu na dzień r. Pozycję stanowią nieruchomości zabudowane budynkami szkół podstawowych oraz gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Bestwina. Położenie Nr działki Pow. w ha Nr Kw Rodzaj budynku 1 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Bestwina 17/117,118 KA1P/00078/ Budynek szkolny Przedszkole Bestwina /7 0,8 800CZ Budynek przedszkolny 3 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Bestwinka Przedszkole Szkoła Podstawowa Przedszkole Janowice Szkoła Podstawowa Przedszkole Kaniów Ogółem 678/ 1,3019 KA1P/ /7 Budynek szkolny 80/7 0, CZ Budynek szkolny 378/; 79; 378/0 1. Wartość netto majątku ogółem L.p. 1,761; 0,1161; 0, KA1P/ /3; 870CZ Budynek szkolny Zmiana wartości Struktura % 1 Rzeczowy majątek trwały , , ,00 96,99% Finansowy majątek trwały 3 Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Majątek obrotowy 66 6,8 6 0, ,88 3,01% Ogółem , , ,1 10% L.p. 1. Struktura majątku trwałego administrowanego przez GZOSiP Zł Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 3 689, , Urządzenia techniczne 1

15 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem 3 689, ,10 100%. Struktura majątku obrotowego 1 Zmiana r r. wartości Zapasy w tym materiały półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: w kasie w banku inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 1

16 L.p. 3. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Bestwina Zł Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale , , ,09 7,30 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,6-3 1,3 7,3 3 Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,00 3 -, ,9 1 7,1 93,19 0,7 6 Urządzenia techniczne 19,99-19,99 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem 913 8, 79 98, ,3 100% 3. Struktura majątku obrotowego 1 Zmiana r r. wartości Zapasy w tym ,1-7,86 materiały ,1-7,86 półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 9 967,81 3 3, ,66 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 39 93,19 918, ,19 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 10 37,6 7 6,1-98,7 16

17 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: 9 33, ,78-96,3 w kasie w banku 9 33, ,78-96,3 inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 33 63, , ,0. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Bestwinka L.p Zł Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale , ,7-67 0,38 10 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem , ,7-67 0,38 100% 3. Struktura majątku obrotowego 1 Zmiana r r. wartości Zapasy w tym 1 8, 16 77,9 36,8 materiały 1 8, 16 77,9 36,8 półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet 17

18 dostawców Należności i roszczenia w tym: 71, , ,8 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 68 93,7 3 0, ,0 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne 630, , 3 7,9 Środki pieniężne w tym: 8,3 09,63 0,9 w kasie w banku 8,3 09,63 0,9 inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 86 98, ,71-019, L.p.. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Janowice Zł Zł Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale , , ,9 97,89 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 776, 0 36,88-11,6 1, 3 Kotły i maszyny energetyczne 9 9, , ,9 0,7 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 996,00-996,00 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 8 68, ,13-086,00 0,39 6 Urządzenia techniczne, -, 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem , , ,10 10% 18

19 3. Struktura majątku obrotowego 1 Zmiana r r. wartości Zapasy w tym 1,0 1 77,80 1,0 materiały 1,0 1 77,80 1,0 półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 33,7 0 7, ,6 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 33,7 3 6, ,7 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: 78,10 78,10 udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: 1 078, ,6 1 13,6 w kasie w banku 1 078, ,6 1 13,6 inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 6 66, , ,37 L.p. 6. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Kaniów Zł Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale , , ,6 99,88 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 19

20 6 Urządzenia techniczne 3 18,0 3 18,0 0,0 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 366, , ,00 0,08 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem , , ,61 10% 3. Struktura majątku obrotowego 1 Zmiana r r. wartości Zapasy w tym 3 113,33 3 1,81 99,8 materiały 3 113,33 3 1,81 99,8 półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 7 089, , ,61 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 66 6, ,00 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: 6,83 89, - 3,61 udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: 8, ,30 1,1 w kasie w banku 8, ,30 1,1 inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 80 09, , ,8 0

21 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1. Wartość netto majątku zarządzanego przez GOPS w Bestwinie 1 3 Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Zmiana Struktura r r. wartości % Majątek obrotowy 37 6,9 1 30, ,77 100% Ogółem 37 6,9 1 30, ,77 100%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez GOPS w Bestwinie Zmiana r r. wartości Struktura % 1 Budynki i lokale 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne Środki transportowe 8 Narzędzie, przyrządy, Nieruchomości i wyposażenie 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem

22 3. Struktura majątku obrotowego 1 Zapasy w tym Zmiana r r. Wartości materiały półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 37 6,9 1 30, ,77 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 37 6,9 1 30, ,77 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: w kasie w banku inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 37 6,9 1 30, ,77

23 SP ZOZ 1. Wartość netto majątku zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie Zmiana r r. wartości Struktura % Rzeczowy majątek 1 3 trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne 3 19,6 7,8-03,80 0,1% i prawne Majątek obrotowy 0 997,66 7 8, 87,88 99,9% Ogółem 08 17, ,39,08 10%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie Zmiana r wartości r. 1 Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe Narzędzie, przyrządy, 8 nieruchomości i wyposażenie Struktura % 3 19,6 7,8 03, Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem 3 19,6 7,8 03, Struktura majątku obrotowego 1 Zapasy w tym Zmiana r Wartości r. Struktura % materiały półprodukty i półprodukty w toku 3

24 produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: , ,90 9,83 3,01 należ. z tytułu dostaw , ,70 9,83 należ. wewnątrz zakładowe pozostałe należności należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: , , 0 008,8 76,99 w kasie 10, ,3 1,66 w banku 37 6, , ,19 inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 0 997, ,3 01,68 10

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 7 jednostek. Zadania gminne realizują jednostki: - Dom Kultury Klub XIII Muz" - Miejski Ośrodek Kultury -Dom Kultury "Słowianin" - Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia trybu sporządzenia Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. 1. INFORMACJA OGÓLNA Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna zwiera dane dotyczące majątku,

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr... do zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Kalisza z dnia... Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 498/05 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2005 Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 05. Majątek w administracji jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BILANS AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Udziały (akcje) własne

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABICE za 2012 rok Babice,dnia 20 marca 2013 roku W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 maja 2014 roku Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2010 rok W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gaszowice na lata 2017-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Załącznik Nr... do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Kalisza z dnia... Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2003 r. Kalisz 2003

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. nazwa i adres jednostki BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.106.2015 Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - - 64-400 MIĘDZYCHÓD Numer identyfikacyjny REGON 210967060 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Adresat:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach za rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turawa ul.opolska 39c 46-045 TURAWA Numer identyfikacyjny REGON 531413320 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3313 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNRGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ w sprawie wykonania Planu Finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul.szkolna 1 87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ Numer identyfikacyjny REGON 910866531 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łambinowice ul.zawadzkiego 29 48-316 ŁAMBINOWICE Numer identyfikacyjny REGON 531412846 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ Bilans na dzień 31.12.2012 r. Pozycja Wyszczególnienie BO BZ 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0.00 0.00 I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 1 Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo