II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R."

Transkrypt

1 II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. 1

2 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2013 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2012 r. Prezentacja danych w tabelach obejmuje roczny okres obrachunkowy. Informacja obejmuje jednostki organizacyjne oraz osoby prawne dysponujące majątkiem miasta. Dane przedstawiają wartość majątku wg grup rodzajowych. Liczba miejskich jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem komunalnym przedstawia się następująco: jednostki budżetowe - 99 instytucje kultury - 3 SPZOZ Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią (Poradnia psychologiczna) - 1 W niniejszym opracowaniu przedstawiono zestawienia: I. Majątek miasta na prawach powiatu Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych. A. Jednostki budżetowe. B. Instytucje kultury. C. SPZOZ Szpital Miejski nr 4 z przychodnią ( Poradnia psychologiczna) II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Sp. z o.o. III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej. IV. Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne miasta. V. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto. VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami. VII. Wierzytelności. CZĘŚĆ I. MAJĄTEK MIASTA NA PRAWACH POWIATU GLIWICE EWIDENCJONOWANY W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE W skład 99 jednostek budżetowych wchodzą: 1. Urząd Miejski 2. Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej 3 1) Miejski Zarząd Usług Komunalnych 2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 3) Zarząd Dróg Miejskich 3. Jednostki budżetowe z zakresu oświaty 83 1) szkoły podstawowe 22 2) gimnazja 5 3) liceum ogólnokształcące (samodzielne) 1 4) zespoły szkół ogólnokształcących 10 5) zespoły szkół zawodowych 10 6) zespoły szkół specjalnych 2 7) młodzieżowy ośrodek socjoterapii 1 2

3 8) przedszkola 26 9) zespoły przedszkolno szkolne 2 10) Państwowa Szkoła Muzyczna 1 11) pozostałe placówki oświatowe 3 a) Młodzieżowy Dom Kultury b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna c) Gliwicki Ośrodek Metodyczny 4. Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej 8 1) Ośrodek Pomocy Społecznej 2) Żłobki Miejskie (4 oddziały) 3) Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 (Domy dziecka) 4) Domy Pomocy Społecznej 2 5) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 1 5. Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej 1 1) Powiatowy Urząd Pracy 6. Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej 1 1) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 7. Jednostki budżetowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego 2 1) Straż Miejska 2) Centrum Ratownictwa Gliwice Tabela nr 1. Wartość majątku miasta zaewidencjonowanego w ewidencji bilansowej Urzędu Miejskiego (łącznie z jednostką Urząd Miejski) Lp. Wartość majątku Zmiana wartości 2013 / 2012 Brutto , , ,09 101% Grunty umorzenie 0,00 0,00 0, netto , , ,09 101% Grunty - prawo Brutto , , ,61 100% wieczystego umorzenie , , ,28 użytkowania netto , , ,89 94% Brutto , , ,48 101% umorzenie , , ,28 netto , , ,20 100% Brutto , , ,93 100% 2. I Budynki i lokale umorzenie , , ,02 3. II 4. III 5. IV 6. V Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,95 98% Brutto , , ,45 106% umorzenie , , ,29 netto , , ,16 102% Brutto , , ,68 87% umorzenie , , ,04 netto , , ,64 68% Brutto , , ,13 99% umorzenie , , ,20 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,33 38% Specjalistyczne Brutto , ,07 0,00 100% maszyny, urządzenia umorzenie , , ,68 i aparaty netto , , ,68 49% 3

4 Lp. Wartość majątku Zmiana wartości 2013 / VI Brutto , , ,26 103% Urządzenia techniczne umorzenie , , ,19 netto , , ,93 89% Brutto , ,43 0,00 100% 8. VII Środki transportu umorzenie , , ,00 netto , , ,00 68% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,52 93% 9. VIII ruchomości umorzenie , , ,88 i wyposażenie netto , , ,64 96% Brutto , , ,45 102% umorzenie , , , Zbiory biblioteczne Dzieła sztuki i eksponaty muzealne Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe Środki trwałe w budowie netto , , ,01 99% POZOSTAŁE Brutto , , ,05 100% umorzenie , , ,05 - ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,48 103% umorzenie , , ,48 - DOBRA KULTURY Brutto , , ,96 98% umorzenie 0,00 0,00 0,00 - netto , , ,96 98% Brutto , , ,60 101% umorzenie , , ,19 - netto , , ,59 53% DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Brutto , , ,00 101% odpis aktualizujący , ,00 0,00 - netto , , ,00 101% W BUDOWIE Brutto , , ,08 174% umorzenie 0,00 0,00 0,00 - netto , , ,08 174% Brutto , , ,08 103% umorzenie , , ,36 netto , , ,72 102% Jednostki budżetowe gospodarki komunalnej Tabela nr 2. Wartość mienia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Lp. Grupy Brutto , , ,50 108% 1. I Budynki i lokale umorzenie , , ,18 2. II 3. III Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,32 107% Brutto , , ,34 116% umorzenie , , ,31 netto , , ,03 115% Brutto , , ,10 102% umorzenie , , ,55 netto , , ,45 85% 4

5 Lp. Grupy Maszyny, urządzenia Brutto , , ,22 101% 4. IV i aparaty ogólnego umorzenie , , ,62 zastosowania netto , , ,40 82% Specjalistyczne Brutto , , ,80 101% 5. V maszyny, urządzenia umorzenie , , ,85 i aparaty netto , , ,05 76% Brutto , , ,69 102% 6. VI Urządzenia techniczne umorzenie , , ,13 netto , , ,44 92% Brutto , , ,69 97% 7. VII Środki transportu umorzenie , , ,14 netto , , ,83 72% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,73 105% 8. VIII ruchomości umorzenie , , ,61 i wyposażenie netto , , ,88 83% Brutto , , ,69 110% umorzenie , , , Środki trwałe w budowie netto , , ,30 109% POZOSTAŁE Brutto , , ,73 88% umorzenie , , ,73 Brutto , ,89 0,00 100% umorzenie , , ,88 netto , , ,88 9% W BUDOWIE Brutto , , ,95 30% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto , , ,95 30% Brutto , , ,01 105% umorzenie , , ,54 netto , , ,47 102% Tabela nr 3. Wartość mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Lp. Grupy Brutto 0, , ,00 0% 1. I Budynki i lokale umorzenie 0, , ,24 Specjalistyczne maszyny, urządzenia netto 0, , ,76 0% Brutto , , ,80 117% umorzenie , , ,98 2. V i aparaty netto , , ,82 113% Brutto , , ,08 187% 3. VI Urządzenia techniczne umorzenie 2.940, , ,66 netto , , ,42 185% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,32 148% 4. VIII ruchomości umorzenie , , ,56 5. i wyposażenie netto , , ,76 161% Brutto , , ,20 893% umorzenie , , ,44 netto , , ,76 188% POZOSTAŁE Brutto , ,89 399,01 100% umorzenie , ,89 399,01 5

6 Lp. Grupy Środki trwałe w budowie Brutto , , ,81 110% umorzenie , , ,13 netto 5.761, , ,68 0% W BUDOWIE Brutto , , ,98 107% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto , , ,98 107% Brutto , , ,00 118% umorzenie , , ,58 netto , , ,42 118% Tabela nr 4. Wartość mienia Zarządu Dróg Miejskich Lp. Grupy 1. II. 2. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Brutto 0, , ,89 0% umorzenie 0, , ,46 netto 0, , ,43 0% Brutto , , ,21 281% umorzenie , , ,32 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , , % Brutto , , ,80 87% 3. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,04 netto , , ,76 81% Brutto , ,01 0,00 100% 4. VII. Środki transportu umorzenie , , ,60 netto , , ,60 69% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,29 578% 5. VIII. ruchomości umorzenie , , ,55 i wyposażenie netto , , , % Brutto , , , % umorzenie , , ,89 netto , , ,804, % POZOSTAŁE 6. Brutto , , ,13 43% umorzenie , , ,13 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,58 126% 7. Zbiory biblioteczne umorzenie , , , Środki trwałe w budowie Brutto , , ,79 116% umorzenie , , ,89 netto , , ,10 86% W BUDOWIE Brutto , , ,26 106% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto , , ,26 106% Brutto , , ,09 113% umorzenie , , ,23 netto , , ,86 113% 6

7 Tabela nr 5. ZBIORCZO - Wartość mienia jednostek budżetowych gospodarki komunalnej Lp. Grupy Brutto , , ,50 111% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,42 2. II. 3. III. 4. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,08 109% Brutto , , ,23 132% umorzenie , , ,77 netto , , ,46 135% Brutto , , ,10 102% umorzenie , , ,55 netto , , ,45 85% Brutto , , ,43 137% umorzenie , , ,94 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,49 187% Specjalistyczne maszyny, Brutto , , ,60 102% 5. V. urządzenia umorzenie , , ,83 i aparaty netto , , ,23 78% Brutto , , ,97 105% 6. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,75 netto , , ,78 92% Brutto , , ,69 97% 7. VII. Środki transportu umorzenie , , ,74 netto , , ,43 71% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,34 117% 8. VIII. ruchomości umorzenie , , ,72 i wyposażenie netto , , ,62 112% Brutto , , ,48 117% umorzenie , , , Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie netto , , ,76 117% POZOSTAŁE Brutto , , ,85 94% umorzenie , , ,85 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,58 126% umorzenie , , ,58 Brutto , , ,60 112% umorzenie , , ,90 netto , , ,30 73% W BUDOWIE Brutto , , ,71 100% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto , , ,71 100% Brutto , , ,10 109% umorzenie , , ,35 netto , , ,75 108% 7

8 Jednostki budżetowe oświaty Tabela nr 6. Wartość mienia - Szkoły podstawowe Ilość jednostek - 22 Lp. Grupy Brutto , , ,34 104% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,20 2. II. 3. III. 4. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,14 101% Brutto , , ,69 138% umorzenie , , ,94 netto , , ,75 144% Brutto , , ,64 119% umorzenie , , ,60 netto , , ,04 120% Brutto , , ,17 115% umorzenie , , ,50 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,67 129% Specjalistyczne Brutto , , ,55 63% 5. V. maszyny, urządzenia umorzenie , , ,22 i aparaty netto , , ,33 58% Brutto , , ,32 112% 6. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,00 netto , , ,32 111% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,44 146% 7. VIII. ruchomości umorzenie , , ,69 i wyposażenie netto , , ,75 159% Brutto , , ,05 110% umorzenie , , , Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie netto , , ,34 109% POZOSTAŁE Brutto , , ,02 102% umorzenie , , ,02 netto 0, , ,00 0% ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,64 103% umorzenie , , ,64 Brutto , , ,56 96% umorzenie , , ,55 netto , , ,99 115% W BUDOWIE Brutto , , ,32 998% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto , , ,32 998% Brutto , , ,47 110% umorzenie , , ,82 netto , , ,65 110% 8

9 Tabela nr 7. Wartość mienia Gimnazja Ilość jednostek - 5 Lp. Grupy Brutto , , ,98 101% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,47 2. II. 3. III. 4. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,49 98% Brutto , , ,30 88% umorzenie , , ,92 netto , , ,38 95% Brutto , ,00 0,00 100% umorzenie , , ,00 netto , , ,00 88% Brutto , , ,56 119% umorzenie , , ,07 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,49 138% Brutto , , ,47 105% 5. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,00 netto , , ,53 93% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,97 233% 6. VIII. ruchomości umorzenie , , ,83 i wyposażenie netto , , ,14 229% Brutto , , ,68 101% umorzenie , , ,45 netto , , ,23 100% POZOSTAŁE 7. Brutto , , ,28 103% umorzenie , , ,28 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,99 102% 8. Zbiory biblioteczne umorzenie , , , Środki trwałe w budowie Brutto , , ,23 104% umorzenie , , ,34 netto , , ,11 41% W BUDOWIE Brutto 7.000, , ,84 997% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto 7.000, , ,84 997% Brutto , , ,02 102% umorzenie , , ,06 netto , , ,96 101% Tabela nr 8. Wartość mienia - Licea Ogólnokształcące Ilość jednostek - 1 Lp. Grupy Brutto , ,95 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,38 2. II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto , , ,38 97% Brutto , ,94 0,00 100% umorzenie , ,59 398,04 netto 456,39 58,35-398,04 13% 9

10 Lp. Grupy Maszyny, urządzenia Brutto , , ,53 108% 3. IV. i aparaty ogólnego umorzenie , , ,68 zastosowania netto 9.492, , ,85 126% Brutto 6.784, , ,45 550% 4. VI. Urządzenia techniczne umorzenie 403, , ,41 netto 6.381, , ,04 387% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,42 125% 5. VIII. ruchomości umorzenie 9.719, , ,96 i wyposażenie netto , ,72-368,54 99% Brutto , , ,40 103% umorzenie , , , Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie netto , , ,07 98% POZOSTAŁE Brutto , , ,58 95% umorzenie , , ,58 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , ,88 750,00 102% umorzenie , ,88 750,00 Brutto , , ,67 107% umorzenie , , ,55 netto 4.060, , ,88 68% W BUDOWIE Brutto 0,00 300,00 300,00 0% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto 0,00 300,00 300,00 0% Brutto , , ,49 102% umorzenie , , ,44 netto , , ,95 98% Tabela nr 9. Wartość mienia - Zespoły Szkół Ogólnokształcących Ilość jednostek - 10 Lp. Grupy Wartość majątku Brutto , , ,26 112% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,53 2. II. 3. III. 4. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,73 112% Brutto , , ,47 91% umorzenie , , ,18 netto , , ,65 88% Brutto , , ,93 101% umorzenie , , ,69 netto , , ,76 90% Brutto , , ,76 119% umorzenie , , ,36 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,60 88% Specjalistyczne maszyny, Brutto 3.169, ,80 0,00 0% 5. V. urządzenia umorzenie 96,29 460,43 364,14 i aparaty netto 3.073, ,37-364,14 88% Brutto , , ,73 99% 6. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,05 netto , , ,78 83% 10

11 Lp. Grupy Wartość majątku Brutto 8.499,01 0, ,01 0% 7. VII. Środki transportu umorzenie 8.499,01 0, ,01 Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,86 128% 8. VIII. ruchomości umorzenie , , ,34 i wyposażenie netto , , ,52 110% Brutto , , ,60 109% umorzenie , , , Zbiory biblioteczne 11. netto , , ,32 108% POZOSTAŁE Brutto , , ,62 101% umorzenie , , ,34 netto ,72 0, ,72 0% ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,80 104% umorzenie , , ,24 netto ,44 0, ,44 0% Brutto , , ,33 101% umorzenie , , ,48 netto , , ,15 32% Brutto , , ,35 109% umorzenie , , ,34 netto , , ,01 107% Tabela nr 10. Wartość mienia - Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Ilość jednostek - 10 Lp. Grupy Wartość majątku Brutto , , ,91 104% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,35 2. II. 3. III. 4. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,56 102% Brutto , , ,95 108% umorzenie , , ,00 netto , , ,95 109% Brutto , , ,93 62% umorzenie , , ,42 netto 4.183, ,73-900,51 78% Brutto , , ,22 114% umorzenie , , ,69 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,53 112% Specjalistyczne Brutto , , ,67 107% 5. V. maszyny, urządzenia umorzenie , ,91 85,76 i aparaty netto , , ,91 126% Brutto , , ,15 127% 6. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,25 netto , , ,90 158% Brutto , ,99 0,00 100% 7. VII. Środki transportu umorzenie , , ,00 netto , , ,00 66% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,93 166% 8. VIII. ruchomości umorzenie , , ,02 i wyposażenie netto , , ,91 186% Brutto , , ,90 105% umorzenie , , ,65 netto , , ,25 103% 11

12 Lp. Grupy Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie Wartość majątku POZOSTAŁE Brutto , , ,65 98% umorzenie , , ,65 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,28 97% umorzenie , , ,28 Brutto , , ,91 101% umorzenie , , ,89 netto , , ,98 29% W BUDOWIE Brutto , , , % umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto , , , % Brutto , , ,82 104% umorzenie , ,61 netto , , ,21 103% Tabela nr 11. Wartość mienia - Zespoły Szkół Specjalnych Ilość jednostek - 2 Lp. Grupy Brutto , , ,53 84% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,47 2. II. 3. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto , , ,06 85% Brutto 0, , ,48 0% umorzenie 0, , ,08 netto 0, , ,40 0% Brutto , , ,00 101% umorzenie , , ,30 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,30 69% Specjalistyczne maszyny, Brutto , ,45 0,00 100% 4. V. urządzenia umorzenie 6.541, ,86 705,55 i aparaty netto 3.531, ,59-705,55 80% Brutto , , ,81 63% 5. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,85 netto , , ,96 83% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,54 161% 6. VIII. ruchomości umorzenie , , ,84 i wyposażenie netto , , ,70 153% Brutto , , ,68 123% umorzenie , , , Zbiory biblioteczne netto , , ,23 135% POZOSTAŁE Brutto , , ,15 84% umorzenie , , ,15 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,56 87% umorzenie , , ,56 12

13 Lp. Grupy Środki trwałe w budowie Brutto , , ,79 69% umorzenie , , ,22 netto 4.933, , ,57 35% W BUDOWIE Brutto , , ,00 108% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto , , ,00 108% Brutto , , ,18 114% umorzenie , , ,48 netto , , ,66 135% Jednostki budżetowe oświaty Tabela nr 12. Wartość mienia Przedszkola Ilość jednostek - 26 Lp. Grupy 1. I. Budynki i lokale 2. II. 3. III. 4. IV. 5. V. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6. VI. Urządzenia techniczne 7. VII. Środki transportu 8. VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Wartość majątku Zmiana wartości 2013/ 2012 Brutto , , ,40 113% umorzenie , , ,31 netto , , ,09 113% Brutto , , ,05 103% umorzenie , ,47 830,84 netto , , ,21 105% Brutto , ,95 0,00 100% umorzenie , , ,00 netto , , ,00 92% Brutto , , ,84 105% umorzenie , , ,80 netto , , ,04 113% Brutto , , ,05 109% umorzenie , , ,08 netto , ,20-914,03 93% Brutto , , ,08 139% umorzenie , , ,80 netto , , ,28 155% Brutto , ,80 0,00 100% umorzenie , ,80 0,00 Brutto , , ,82 203% umorzenie , , ,42 netto , , ,40 215% Brutto , , ,24 115% umorzenie , , ,25 Netto , , ,99 116% 13

14 Lp. Grupy Zbiory biblioteczne Środki trwałe w budowie Wartość majątku Zmiana wartości POZOSTAŁE 2013/ 2012 Brutto , , ,14 108% umorzenie , , ,36 netto , , ,22 9% ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,21 92% umorzenie , , ,71 netto 5.330,50 0, ,50 0% Brutto , , ,75 80% umorzenie , , ,92 netto , , ,83 73% W BUDOWIE Brutto 0, , ,07 0% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto 0, , ,07 % Brutto , , ,49 115% umorzenie , , ,98 netto , , ,51 116,75% Tabela nr 13. Wartość mienia Zespoły Szkolno Przedszkolne * Ilość jednostek - 2 Lp. Grupy Brutto , ,39 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,52 2. II. 3. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto , , ,52 97% Brutto , ,22-700,00 100% umorzenie , , ,91 netto , , ,91 97% Brutto , , ,56 123% umorzenie , , ,27 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,29 114% Specjalistyczne maszyny, Brutto , ,51 617,41 102% 4. V. urządzenia umorzenie 9.760, , ,42 i aparaty netto , , ,01 83% Brutto , , ,17 157% 5. VI. Urządzenia techniczne umorzenie 300, , ,00 netto , , ,17 142% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,71 147% 6. VIII. ruchomości umorzenie , , ,30 i wyposażenie netto , , ,41 128% Brutto , , ,85 101% umorzenie , , ,42 7. netto , , ,57 97% POZOSTAŁE Brutto , , ,29 101% umorzenie , , ,29 14

15 Lp. Grupy ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , ,53 859,67 101% 8. Zbiory biblioteczne umorzenie , ,53 859, Środki trwałe w budowie Brutto , , ,22 78% umorzenie , , ,72 netto 2.855,00 197, ,50 7% W BUDOWIE Brutto 0, , ,00 0% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto 0, , ,00 0% Brutto , , ,59 101% umorzenie , , ,66 netto , , ,07 98% Tabela nr 14. Wartość mienia - Państwowa Szkoła Muzyczna Lp. Grupy Brutto , ,15 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,30 2. III. 3. IV. Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,30 94% Brutto 9.023, ,00 0,00 100% umorzenie 9.023, ,00 0,00 Brutto , , ,79 112% umorzenie , , ,33 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto 821, ,86 505,46 162% Brutto 1.228, , ,97 344% 4. VI. Urządzenia techniczne umorzenie 51,20 249,06 197,86 netto 1.177, , ,11 338% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,23 159% 5. VIII. ruchomości umorzenie 8.320, , ,70 i wyposażenie netto , , ,53 138% Brutto , , ,99 103% umorzenie , , ,19 netto , , ,20 98% POZOSTAŁE 6. Brutto , , ,84 99% umorzenie , , ,84 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,93 105% 7. Zbiory biblioteczne umorzenie , , ,93 8. Brutto 6.470, ,52 0,00 100% umorzenie 6.188, ,52 282,35 netto 282,35 0,00-282,35 0% Brutto , , ,08 101% umorzenie , , ,63 netto , , ,55 98% 15

16 Tabela nr 15. Wartość mienia - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Lp. Grupy Brutto , ,69 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie 3.683, , ,60 2. II. 3. IV. 4. VIII. 5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto , , ,60 97,33% Brutto , , ,82 114% umorzenie , , ,50 netto , , ,32 113% Brutto 0, , ,44 0% umorzenie 0, , ,29 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto 0, , ,15 0% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,49 162% ruchomości umorzenie 1.719, , ,40 i wyposażenie netto , , ,09 145% Brutto , , ,75 124% umorzenie , , ,79 netto , , ,96 112% POZOSTAŁE Brutto , ,92 377,98 100% umorzenie , ,92 377,98 6. Zbiory biblioteczne 7. ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto 6.190, ,89 0,00 100% umorzenie 6.190, ,89 0,00 Brutto , ,25 899,00 103% umorzenie , ,25 107,91 netto 107,91 899,00 791,09 833% Brutto , , ,73 110% umorzenie , , ,68 netto , ,05 112% Tabela nr 16. Wartość mienia - Pozostałe placówki, w tym: Młodzieżowy Dom Kultury Gliwicki Ośrodek Metodyczny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lp. Grupy Brutto , , ,00 40% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,68 2 II. 3. III. 4. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,32 39% Brutto ,12 0, ,12 0% umorzenie 8.021,81 0, ,81 netto ,31 0, ,31 0% Brutto , , ,01 73% umorzenie , , ,71 netto , , ,30 68% Brutto , , ,05 158% umorzenie , , ,04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,01 143% 5. VI. Urządzenia techniczne Brutto , , ,99 102% umorzenie , , ,59 netto , , ,60 94% 16

17 Lp. Grupy Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,07 153% 6. VIII. ruchomości umorzenie , , ,83 i wyposażenie netto , , ,24 144% Brutto , , ,02 49% umorzenie , , ,74 netto , , ,28 45% POZOSTAŁE 7. Brutto , , ,85 96% umorzenie , , ,85 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,94 105% 8. Zbiory biblioteczne umorzenie , , , Środki trwałe w budowie Brutto , , ,08 109% umorzenie , , ,63 netto , , ,55 90% W BUDOWIE Brutto 0, , ,96 0% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto 0, , ,96 0% Brutto , , ,89 67% umorzenie , , ,02 netto , , ,87 55% Tabela nr 17. ZBIORCZO Wartość mienia jednostek oświatowych Ilość jednostek - 83 Lp. Grupy Wartość majątku Brutto , , ,36 105% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,51 2. II. 3. III. 4. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,85 103% Brutto , , ,10 125% umorzenie , , ,76 netto , , ,34 130% Brutto , , ,63 107% umorzenie , , ,16 netto , , ,53 99% Brutto , , ,92 115% umorzenie , , ,33 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,59 113% Specjalistyczne Brutto , , ,42 91% 5. V. maszyny, urządzenia umorzenie , ,83-208,27 i aparaty netto , , ,15 81% Brutto , , ,06 114% 6. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,11 netto , , ,95 110% Brutto , , ,01 92% 7. VII. Środki transportu umorzenie , , ,99 netto , , ,00 66% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,48 159% 8. VIII. ruchomości umorzenie , , ,33 i wyposażenie netto , , ,15 163% 17

18 Lp. Grupy Wartość majątku Brutto , , ,12 108% umorzenie , , ,92 netto , , ,20 107% POZOSTAŁE 9. Brutto , , ,74 100% umorzenie , , ,20 netto , , ,94 1% ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto , , ,92 101% 10. Zbiory biblioteczne umorzenie , , , Środki trwałe w budowie netto ,94 0, ,94 0% Brutto , , ,10 97% umorzenie , , ,74 netto , , ,84 38% W BUDOWIE Brutto , , , % umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto , , , % Brutto , , ,33 107% umorzenie , , ,72 netto , , , Jednostki budżetowe pomocy społecznej Tabela nr 18. Wartość mienia Ośrodka Pomocy Społecznej Lp. Grupy Zmiana wartości 2013/ 2012 Brutto , , ,57 106% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,72 netto , , ,85 104% Maszyny, urządzenia Brutto , , ,71 109% 2. IV. i aparaty ogólnego umorzenie , , ,17 zastosowania netto , , ,46 75% Specjalistyczne Brutto 8.619, , ,11 76% 3. V. maszyny, urządzenia umorzenie 6.518,03 965, ,94 i aparaty netto 2.101, , ,83 268% Brutto , , ,67 144% 4. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,17 netto , , ,50 161% Brutto , ,68 0,00 100% 5. VII. Środki transportu umorzenie , ,68 0,00 Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,96 224% 6. VIII. ruchomości umorzenie , , ,54 i wyposażenie netto , , ,42 312% Brutto , , ,80 114% umorzenie , , ,66 7. netto , , ,14 112% POZOSTAŁE Brutto , , ,88 99% umorzenie , , ,88 18

19 Lp. Grupy 8. 9 Środki trwałe w budowie Zmiana wartości 2013/ 2012 Brutto , , ,47 120% umorzenie , , ,25 netto , , ,22 175% ŚRODKI W BUDOWIE Brutto , ,00 0,00 100% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto , ,00 0,00 0% Brutto , , ,39 110% umorzenie , , ,03 netto , , ,36 102% Tabela nr 19. Wartość mienia Żłobków Miejskich Lp. Grupy Brutto , , ,93 108% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,00 netto , , ,93 107% Maszyny, urządzenia Brutto 1.895, , ,00 213% 2. IV. i aparaty ogólnego umorzenie 1.895, ,00 321,00 zastosowania netto 0, , ,00 0% Brutto , , ,00 130% 3. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,00 netto 7.144, , ,00 122% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,98 101% 4. VIII. ruchomości umorzenie , , ,17 i wyposażenie netto , , ,19 79% Brutto , , ,91 108% umorzenie , , , Środki trwałe w budowie netto , , ,74 107% POZOSTAŁE Brutto , , ,28 99% umorzenie , , ,28 Brutto , , ,60 123% umorzenie , ,13 663,00 netto 80, , , % ŚRODKI W BUDOWIE Brutto 0, , ,00 0% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto 0, , ,00 0% Brutto , , ,23 108% umorzenie , , ,89 netto , , ,34 107% 19

20 Tabela nr 20. Wartość mienia Domu Dziecka Nr 1 Lp. Grupy Brutto , ,80 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,94 2. II. 3. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto , , ,94 97% Brutto , ,16 0,00 100% umorzenie , , ,34 netto , , ,34 92% Brutto 8.913, , ,42 487% umorzenie 222, , ,14 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto 8.690, , ,28 467% Brutto 3.648, ,00 0,00 100% 4. VI. Urządzenia techniczne umorzenie 364,80 729,60 364,80 netto 3.283, ,40-364,80 89% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,14 129% 5. VIII. ruchomości umorzenie , , ,95 i wyposażenie netto , , ,19 132% Brutto , , ,56 103% umorzenie , , ,17 netto , , ,39 98% POZOSTAŁE 6. Brutto , , ,07 90% umorzenie , , ,07 7. Brutto , , ,29 67% umorzenie , , ,73 netto 0, , ,44 0% Brutto , ,301, ,20 102% umorzenie , , ,63 netto , , ,83 105% Tabela nr 21. Wartość mienia Domu Dziecka Nr 2 Lp. Grupy Brutto , ,99 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,23 2. II. 3. III. 4. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,23 96% Brutto , ,93 0,00 100% umorzenie , , ,70 netto , , ,70 95% Brutto , ,00 0,00 100% umorzenie 4.519, ,07 889,00 netto 8.180, ,93-889,00 90% Brutto , , ,50 265% umorzenie 4.557, , ,20 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania * netto , , ,30 268% Specjalistyczne maszyny, Brutto , , ,00 133% 5. V. urządzenia umorzenie , , ,84 i aparaty netto 9.378, , ,16 149% Brutto , , ,20 119% 6. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,68 netto , , ,52 111% 20

21 Lp. Grupy Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,28 170% 7. VIII. ruchomości umorzenie , , ,95 i wyposażenie netto , , ,33 189% Brutto 1.729,078, , ,98 107% umorzenie , , ,62 netto , , ,38 99% POZOSTAŁE 8. Brutto , , ,98 94% umorzenie , , ,98 ZBIORY BIBLIOTECZNE Brutto 8.851, ,13 0,00 100% 9. Zbiory biblioteczne umorzenie 8.851, ,13 0, Środki trwałe w budowie Brutto , , ,47 81% umorzenie , , ,57 netto 5.574, ,70 488,90 437% W BUDOWIE Brutto , , ,00 154% umorzenie 0,00 0,00 0,00 netto , , ,00 100% Brutto , , ,53 104% umorzenie , , ,05 netto 1.192,648, , ,48 104% Tabela nr 22. Wartość mienia Domu Dziecka Nr 3 Lp. Grupy Zmiana wartości 2013/ 2012 Brutto , ,59 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie 0, , ,84 netto , , ,84 97% Maszyny, urządzenia Brutto , ,07 0,00 100% 2. IV. i aparaty ogólnego umorzenie , , ,12 zastosowania netto , , ,12 37% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,99 107% 3. VIII ruchomości umorzenie , , ,61 i wyposażenie netto , , ,62 82% Brutto , , ,99 100% umorzenie , , ,57 netto , , ,58 97% POZOSTAŁE 4. Brutto , ,03 311,97 100% umorzenie , ,03 311,97 5. Brutto , , ,00 117% umorzenie , , ,91 netto 2.985, , ,91 65% Brutto , , ,96 100% umorzenie , , ,45 netto , , ,49 97% 21

22 Tabela nr 23. Wartość mienia Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom Lp. Grupy 1. I. Budynki i lokale 2. III. 3. IV. Kotły i maszyny energetyczne Zmiana wartości 2013/ 2012 Brutto , , ,97 101% umorzenie , , ,50 - netto , , ,53 97% Brutto , , ,42 80% umorzenie , , ,02 - netto , , ,60 220% Brutto , ,00 0,00 100% umorzenie 9.066, , ,00 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,00 53% Brutto , , ,00 101% 4. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,46 - netto , , ,46 114% Brutto , ,67 0, % 5. VII. Środki transportu umorzenie , ,67 0,00 - Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,48 94% 6. VIII. ruchomości umorzenie , , ,79 - i wyposażenie netto , , ,69 78% Brutto , , ,93 101% umorzenie , , ,23 netto , , ,16 97% POZOSTAŁE 7. Brutto , , ,65 106% umorzenie , , ,65-8. Brutto , , ,62 91% umorzenie , ,34-201,62 netto 2.575, , ,00 50% Brutto , , ,90 100% umorzenie , , ,26 netto , , ,16 98% Tabela nr 24. Wartość mienia Domu Pomocy Społecznej Opoka Lp. Grupy Brutto , ,66 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,00 2. II. 3. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto , , ,00 95% Brutto , ,88 0,00 100% umorzenie , , ,95 netto , , ,95 90% Brutto 6.845, , ,70 128% umorzenie 2.237, , ,62 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto 4.608, ,23 424,08 109% 4. VI. Urządzenia techniczne 5. VII. Środki transportu Brutto , ,37 0,00 100% umorzenie , , ,40 netto , , ,40 42% Brutto , ,00 0,00 100% umorzenie , ,00 0,00 22

23 Lp. Grupy 6. VIII Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,01 103% ruchomości umorzenie , , ,93 i wyposażenie netto , , ,08 107% Brutto , , ,71 100% umorzenie , , ,90 netto , , ,19 94% POZOSTAŁE Brutto , ,60-403,81 100% umorzenie , ,60-403,81 - Brutto , ,99 0,00 94% umorzenie , ,99 0,00 - netto 0,00 0,00 0,00 - Brutto , , ,90 100% umorzenie , , ,09 - netto , , ,19 94% Tabela nr 25. Wartość mienia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Lp. Grupy Brutto , ,28 0,00 100% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,78 2. II. 3. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto , , ,78 97% Brutto , ,82 0,00 100% umorzenie , , ,15 netto , , ,15 95% Brutto 8.095, ,38 0,00 100% umorzenie 3.235, , ,20 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto 4.859, , ,20 68% Brutto , ,25 0,00 100% 4. VI. Urządzenia techniczne umorzenie 0, , ,03 netto , , ,03 90% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,00 120% 5. VIII. ruchomości umorzenie , , ,74 i wyposażenie netto 5.613, , ,26 155% Brutto , , ,00 100% umorzenie , , ,90 netto , , ,90 97% POZOSTAŁE 6. Brutto , , ,94 92% umorzenie , , ,94 7. Brutto , , ,00 65% umorzenie , , ,00 Brutto , , ,94 100% umorzenie , , ,96 netto , , ,90 97% 23

24 Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej Tabela nr 26. Wartość mienia Powiatowego Urzędu Pracy Lp. Grupy 1. IV. 2. VI. 3. VIII Zmiana wartości 2013/ 2012 Maszyny, urządzenia Brutto , , ,95 105% i aparaty ogólnego umorzenie , , ,23 zastosowania netto , , ,18 203% Brutto , ,00 0,00 100% Urządzenia umorzenie 6.872, , ,80 techniczne netto 5.815, , ,80 78% Narzędzia, przyrządy, Brutto , , ,30 159% ruchomości umorzenie , , ,37 i wyposażenie netto , , ,93 217% Brutto , , ,25 110% umorzenie , , ,06 netto , , ,31 201% POZOSTAŁE Brutto , , ,82 107% umorzenie , , ,82 Brutto , ,98 0,00 100% umorzenie , ,98 0,00 Brutto , , ,07 108% umorzenie , , ,76 netto , , ,31 201% Tabela nr 27. ZBIORCZO - Wartość mienia jednostek budżetowych pomocy społecznej i polityki społecznej Lp. Grupy Wartość majątku Brutto , , ,47 102% 1. I. Budynki i lokale umorzenie , , ,01 2. II. 3. III. 4. IV. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne netto , , ,54 99% Brutto , ,79 0,00 100% umorzenie , , ,14 netto , , ,14 93% Brutto , , ,42 81% umorzenie , , ,02 netto , ,60 187% Brutto , , ,28 110% umorzenie , , ,22 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania netto , , ,62 112% Specjalistyczne Brutto , , ,89 117% 5. V. maszyny, urządzenia umorzenie , , ,10 i aparaty netto , , ,99 171% Brutto , , ,87 105% 6. VI. Urządzenia techniczne umorzenie , , ,42 netto , , ,45 117% Brutto , ,35 0,00 100% 7. VII Środki transportu umorzenie , ,35 0,00 24

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. 295 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych - 2006 1. III Liceum Ogólnokształcące 2. Dom Dziecka nr 3 3. Górnośląskie Centrum Edukacyjne 4. Przedszkole Miejskie nr 27 5. Przedszkole Miejskie nr 38

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 7 jednostek. Zadania gminne realizują jednostki: - Dom Kultury Klub XIII Muz" - Miejski Ośrodek Kultury -Dom Kultury "Słowianin" - Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr PM-4878/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia r. IV. Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr PM-4878/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia r. IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 4 do zarządzenia nr PM-4878/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13.11.2009 r. IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. WSTĘP Tabele przedstawiają wartość majątku gminy w ujęciu dynamicznym,

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres Urząd Miasta Łodzi Druk Nr... z dnia... INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres 01.01.2016 r. 31.12.2016 r. Łódź, marzec 2017 r. SPIS TREŚCI W S T Ę P...1 I. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM... 1.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. DRUK NR 48/11 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres Urząd Miasta Łodzi Druk Nr... z dnia... INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Łódź, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI W S T Ę P...1 I. MAJATEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2013 Wydatki razem 388 773 476 Wydatki bieżące 229 056 060 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 152 455 336 statutowe wydatki jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r.

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r. Słupsk, 06.03.2014r. R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Raport o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 1. Mienie komunalne Gminy Bielsko-Biała wg grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.

Wykres nr 1. Mienie komunalne Gminy Bielsko-Biała wg grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych. Grupa 0 ERRATA do str. 12 Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko -Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. Wartość środków trwałych mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 301/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 301/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 301/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres Urząd Miasta Łodzi Druk Nr... z dnia... INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. Łódź, marzec 2016 r. SPIS TREŚCI W S T Ę P...1 I. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 3247/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017 roku

Zarządzenie 3247/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017 roku Zarządzenie 347/07 z dnia 6 maja 07 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Płock Na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK w tym na: WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi Załącznik Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU (OKRES SPRAWOZDAWCZY OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.10.2009 R.) 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIA MAJĄTKU GMINY

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2018r. Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017r. (zawiera

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 8.03.2017 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Plan wydatków budżetu na 2004 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 marca 2015 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 407/XXIX/2012 RADY MIASTA RYBNIKA

UCHWAŁA NR 407/XXIX/2012 RADY MIASTA RYBNIKA Or.0007.178.2012 2012/106461 UCHWAŁA NR 407/XXIX/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

uzupełniająca do sprawozdania finansowego

uzupełniająca do sprawozdania finansowego I N F O R M A C J A D O D A T K O W A uzupełniająca do sprawozdania finansowego I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1.1 Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RESZLU 1.2 siedzibę jednostki 11-440 RESZEL, UL.M.KONOPNICKIEJ

Bardziej szczegółowo

23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany str.1 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 412 330 2 188 350 223 980 2 412 330 2 055 849 356

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 0 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 016 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok Dział Rozdział Treść Własne Zlecone Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5 000,00 5 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na Inspekcja Weterynaryjna

Prace geodezyjno-urządzeniowe na Inspekcja Weterynaryjna na do uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2002r. z 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 445 000 445 000 269 000 0 0 0 0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 116 000 116 000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

2012/ UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

2012/ UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Projekt z dnia 21 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... 2012/099508 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Działając na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, marzec 2016 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1198 UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 330/XXVI/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

UCHWAŁA NR 330/XXVI/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Or.0007.101.2012 2012/072261 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 330/XXVI/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, luty 2014 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element do

Bardziej szczegółowo

Powiat Golubsko-Dobrzyński

Powiat Golubsko-Dobrzyński Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura % wyk. wykonania Dochody ogółem- z tego: 45.883.363,25 46.275.335,20 100 100,85 1. - dochody własne 10.783.411,00 11.114.757,73 24,02 103,07 2. -dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

kwota w zł. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/371/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 listopada 2017r. WYDATKI LISTOPAD/2017

kwota w zł. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/371/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 listopada 2017r. WYDATKI LISTOPAD/2017 Dział 600 - Transport i łączność WYDATKI BIEŻĄCE 72 000,00 72 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72 000,00 72 000,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 10 000,00 10 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 198 462,00 0,00 198 462,00

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Siedlce Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016. Minister Finansów określił obowiązek sporządzania bilansu

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

,00 495,00 0, , , , , , ,00 0,00 99, ,00

,00 495,00 0, , , , , , ,00 0,00 99, ,00 Załącznik nr 1 ZARZĄD POWIATU do Uchwały nr 1147/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2018-10-25 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 863/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskie o z dnia 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017

UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Na podstawie art. 212 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2771/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 2771/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 77/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 0 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania łącznego Gminy - Miasto Płock Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH Tabela Nr ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH Lp. Opis mienia wg grup rodzajowych Pow. w (ha) wartość złotych Pow. w (ha) wartość złotych (+) zwiększenia () zmniejszenia 6 (6) Użytki rolne Grunty

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Plan dochodów na 2013 rok

TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Plan dochodów na 2013 rok TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy Plan dochodów na 2013 rok w złotych Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31 r. Załącznik nr 3 Grunty Wartość księgowa Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Powierzchnia Wartość Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH Tabela Nr ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH Lp. Opis mienia wg grup rodzajowych dzień dzień Różnice Pow. w (ha) wartość złotych Pow. w (ha) wartość złotych (+) zwiększenia () zmniejszenia 6

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 5 55 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 236 91 7135 CMENTARZE 2 83 WPŁYWY Z USŁUG 2 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 36 91 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 267/XX/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

UCHWAŁA NR 267/XX/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Or.0007.38.2012 2012/020193 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 267/XX/2012 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym: 1375_Zarządzenie PMK 3051-2016 zal nr 2 str. 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany w zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 813 000 1 813

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3104/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 3104/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 3104/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy - Miasto Płock". Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKRE

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKRE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE NR LIII/1549/10 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 28 PAŻDZERNIKA

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia nr... z dnia... Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (zawiera tabele o nr od 1 do 26). ... Tabela

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr V.25.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa. wg stanu na dzień roku

Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa. wg stanu na dzień roku Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa wg stanu na dzień 31.12.2016 roku Rzeszów, marzec 2017 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP 1. Cel opracowania.. 4 2. Podstawa prawna 5 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo