Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień r."

Transkrypt

1 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień r. Na dzień r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto ,18 zł Grupa Grunty o powierzchni 602,8416 ha i grunty rolne - o pow. 12,5671 ha grunty zabudowane - o pow. 14,7397ha drogi wewnętrzne - o pow. 0,7356 ha drogi powiatowe - o pow. 574,7992 ha Grupa l Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego Grupa 2 biekty inżynierii lądowej wodnej Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne Grupa 4 ogólnego zastosowania Grupa 5 specjalistyczne Grupa 6 Urządzenia techniczne Grupa 7 Środki transportu Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane Grupa 9 Inwentarz żywy wartości ,04 zł ,10 zł l ,22 zł ,52 zł ,20 zł ,64 zł ,00 zł ,57 zł l ,75 zł ,16 zł l ,08 zł l ,80 zł ,14 zł 0,00 zł

2 2 Zmiany w stanie mienia powiatowego w okresie od r. do r. W wymienionym okresie i powierzchnia gruntów Powiatu Kolskiego zwiększyła się na skutek: l. Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe o łącznej pow. 1,4124 ha i wartości ,50 zł 2. Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego dwie nieruchomości gruntowe położone w Kole przy ul. Prusa i Powst. Wlkp. - zajęte pod drogę publiczną będące w użytkowaniu wieczystym range Polska i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole, o łącznej powierzchni 0,0374 ha i wartości: 561,00 zł. 3. W następstwie zmian w ewidencji gruntów przybyło o 4,7476 ha nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe oddane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole, bez zmiany ich wartości. W wymienionym okresie i powierzchnia gruntów Powiatu Kolskiego zmniejszyła się na skutek: l. Powiat przekazał Gminie Miejskiej w Kole nieruchomości zajęte pod drogę w Kole, ul. Żeromskiego o pow. 0,6831 ha i wartości: ,00 zł 2. Dokonano sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Barłogach, gm. Grzegorzew, o pow. 0,2031 ha i wartości: 2920,00 zł. W wymienionym okresie środków trwałych, w/g grup KŚT, zmieniła się zgodnie z poniższą tabelą. Nazwa jednostki Grupa organizacyjnej pis zmiany Wartość Zwiększenia razem: w tym: 74193,60 Przebudowa i modernizacja sieci Zespół Szkół Ekonomiczno - teieinformatycznej w pracowni Administracyjnych w Kole dydaktycznej. 9987,60 Starostwo 64206,00 Zmniejszenia 1 w tym: razem:

3 3 Powiatowy Zarząd Dróg w Zwiększenia razem: w tym: ,92 Przyjęcie środków trwałych z Kole inwestycji - inwestycje drogowe ,82 Starostwo Powiatowe w Przebudowa drogi ul. Żeromskiego Kole w Kole -otrzymane od PZ w Kole ,05 Starostwo Powiatowe w Droga wew. dojazdowa w Kole przy Kole ul. Poniatowskiego ,05 Zmniejszenia razem: 2 w tym: ,05 Przebudowa drogi ul. Żeromskiego Powiatowy Zarząd Dróg w w Kole -przekazanie do Starostwa Kole Powiatowego ,05 Zwiększenia razem: 3 Zmniejszenia razem: Zwiększenia razem: w tym: ,48 Powiatowe Centrum Pomocy Zakup zestawu komputerowego Rodzinie w Kole z urządzeniem wielofunkcyjnym 6494,01 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Zakup komputera 3978,15 Powiatowy Urząd Pracy w 4 Kole Zakup serwera 3517,80 Dom Pomocy Społecznej w Sprzęt komputerowy otrzymany od Kole Starostwa Powlatoweno w kole 23386,18 Starostwo Powiatowe w Kole Zakup sprzętu kornputeroweqo 53701,34 Zmniejszenia razem: w tym: ,14 Dom Pomocy Społecznej w Kole Likwidacja sprzętu kornouteroweqo 1 990,00 ZSRCKU w Kościelcu Kasacja serwerów ,66 Starostwo Powiatowe w Nieodpłatne przekazanie sprzętu Kole komputeroweqo do DPS w Kole 23386,18 Zespół Szkół Ekonomiczno - Likwidacja zużytego i zepsutego Administracyjnych w Kole sprzętu komputeroweqo 15728,30 Zwiększenia razem: w tym: ,87 Dom Pomocy Społecznej w Zakup pieca konwekcyjno- 5 Kole paroweqo wraz z wyposażeniem ,87 Zmniejszenia w tym: razem:

4 4 Zwiększenia razem: 6 w tym: Zmniejszenia razem: w tym: 24238,00 ZSRCKU w Kościelcu Kasacja projektora CTX 14600,00 ZSRCKU w Kościelcu Kasacja projektora BENQMB ,00 Zwiększenia razem: w tym: ,00 Zakup samochodu Ford Transit Specjalny środek Szkolno- Coustom Kombi do przewozu osób 7 Wychowawczy niepełnosprawnych ,00 Starostwo Powiatowe w Zakup samochodu osobowego Kole TYTA VERS 85000,00 Zmniejszenia razem: w tym: ,00 Sprzedaż samochodu Starostwo Powiatowe w 02.CAN.GBBG285 KIA CARNIVAL Kole VYAGE ,00 Zwiększenia razem: w tym: ,77 Specjalny środek Szkolno- Wychowawczy Zakup kserokopiarki 3668,77 Liceum gólnokształcące w Kole Zakup urządzenia kopiującego 4499,00 Starostwo Powiatowe w 8 Kole Zakup kopiarki TASKalfa 4052ci 15867,00 PCPR w Kole Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 6 150,00 Zmniejszenia razem: w tym: 5335,00 Specjalny środek Szkolno- Wychowawczy Likwidacja zużytej kserokopiarki 5335,00 9 Zwiększenia razem: 0,00 Zmniejszenia razem: 0,00 Zwiększenia ogółem grupy 1-9: ,64 Zmniejszenia ogółem grupy 1-9: ,19 Zwiększenia grupa ,50 Zmniejszenia grupa 13850,00 Razem zwiększenia ,14 Razem zmniejszenia ,19

5 5 Stan mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień r według jednostek. Starostwo Powiatowe w Kole - trwały zarząd L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,66 Grunty - razem, w tym: ,32 - razem powierz. (ha): 0,7403 grunty rolne: powierz. (ha) 0,0000 grunty zabudowane:powierz.(ha) 0, ,32 drogi wewnętrzne:powierz. (ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. (ha) 0,0000 Gr. Gr.1 do lokalu niemieszkalnego ,90 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej 4821,44 Gr 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00

6 6 Gr.4 zastosowania 0,00 Gr.5 specjalistyczne 0,00 Gr.6 Urządzenia techniczne 0,00 Gr.? Środki transportu 0,00 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane 0,00 o-.s Inwentarz żywy 0,00 Starostwo Powiatowe w Kole -mienie bez zarządu L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,70 Grunty - razem, w tym: 68184,62 - razem powierz. (ha): 2,9205 grunty rolne: powierz. (ha) 0, ,10 grunty zabudowane:powierz.(ha) 0,0000 0,00 drogi wewnętrzne:powierz. (ha) 0, ,52 drogi powiatowe: powierz. (ha) 2,0078 Gr ,00 Gr.1 do lokalu niemieszkalnego 0,00 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej ,65 Gr3 Kotły i maszyny energetyczne 14343,00 Gr.4 zastosowania ,82 Gr.5 specjalistyczne 0,00 Gr.6 Urządzenia techniczne ,25 Srodki transportu Gr.? ,00

7 7 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane ,35 Inwentarz żywy GL9 0,00 Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,30 Grunty - razem, w tym: ,31 - razem powierz. (ha): 0,4566 grunty rolne: powierz. (ha) 0,00 0,00 grunty zabudowane:powierz.(ha) 0, ,31 drogi wewnętrzne:powierz. (ha) 0,00 0,00 drogi powiatowe: powierz. (ha) 0,00 GL 0,00 Gr.1 do lokalu niemieszkalnego ,68 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej 10774,04 Gr 3 Kotły i maszyny energetyczne ,25 GrA zastosowania Gr.5 specjalistyczne 0,00 Urządzenia techniczne Gr ,00 Srodki transportu GL7 0,00 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane ,02 Inwentarz żywy o-.s 0,00

8 8 Specjalny środek Szkolno - Wychowawczy w Kole L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,29 Grunty - razem, w tym: 95000,00 - razem powierz. (ha): 0,7681 grunty rolne: powierz. (ha) 0,0000.grunty zabudowane:powierz.(ha) 0, ,00 drogi wewnętrzne:powierz. (ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. (ha) 0,0000 Gr. Gr.1 do lokalu niemieszkalnego ,25 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej 0,00 Gr3 Kotły i maszyny energetyczne 83855,27 Gr.4 zastosowania 0,00 Gr.5 specjalistyczne 0,00 Gr.6 Urządzenia techniczne 0,00 Gr.7 Środki transportu ,00 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane 3668,77 Gr.9 Inwentarz żywy 0,00 Liceum gólnokształcące w Kole L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,15 Grunty - razem, w tym: ,68 Gr. - razem powierz. (ha): 1,6870

9 9 grunty rolne: powierz. (ha) 0,0000 grunty zabudowane:powierz.(ha) 1, ,68 drogi wewnętrzne: powierz. (ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. Jha) 0,0000 Gr.1 do lokalu niemieszkalnego Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej ,81 Gr 3 Kotły i maszyny ener-g_ety_czne 0,00 GrA zastosowania 5800,00 Gr.S specjalistyczne 0,00 Gr.6 Urządzenia techniczne 49793,42 Gr.7 Środki transportu 0,00 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane 43723,80 Gr.9 Inwentarz żywy 0,00 Dom Pomocy Społecznej w Kole L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,79 Grunty - razem, w tym: ,00 - razem Dowierz. (ha): 2,3958 grunty rolne: powierz. (ha) 0,0000 grunty zabudowane:powierz.(ha) 2, ,00 drogi wewnętrzne:_gowierz.{ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. (ha) 0,0000 Gr.

10 10 Gr.1 do lokalu niemieszkalnego ,30 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej ,08 Gr 3 Kotły i maszyny energetyczne ,69 GrA zastosowania ,13 Gr.5 specj aiistyczn e 89979,10 Gr.6 Urządzenia techniczne ,67 Gr.7 Środki transportu ,00 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane ,82 Gr.9 Inwentarz żywy 0,00 Zespół Szkół Technicznych w Kole L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,73 Grunty - razem, w tym: ,71 - razem powierz. (ha): 2,8657 grunty rolne: powierz. (ha) 0,0000 grunty zabudowane:powierz.(ha) 2, ,71 drogi wewnętrzne:powierz. (ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. (ha) 0,0000 r;. n '-'I. V n v Gr.1 do lokalu niemieszkalnego ,89 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej ,50 Gr 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 Gr.4 zastosowania ,15

11 II Gr.5 specjalistyczne 7000,00 Gr.6 Urządzenia techniczne 68195,78 Gr.7 Środki transportu ,00 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane 36068,70 Gr.9 Inwentarz żywy 0,00 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,73 Grunty - razem, w tym: 85200,00 - razem _Qowierz. (ha): 15,2452 grunty rolne: powierz. (ha) 11, ,00 grunty zabudowane:powierz.(ha) 3, ,00 drogi wewn~trzne:powierz. (ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. (ha) 0,0000 Gr. Gr.1 do lokalu niemieszkalnego ,41 Gr.2 biekty inzynierii 19dowej i wodnej ,76 Gr 3 Kotły i maszyn_yenergetyczne 18774,12 Gr.4 zastosowania ,30 Gr.5 specjalistyczne ,75 Gr.6 Urządzenia techniczne ,95 Gr.7 Środki transportu ,20 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane ,24 Gr.9 Inwentarz żyw_y 0,00

12 12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,73 Grunty - razem, w tym: ,00 - razem powierz. (ha): 1,9499 grunty rolne: powierz. (ha) 1, ,00 grunty zabudowane:powierz.(ha) 0, ,00 drogi wewnętrzne:powierz. (ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. (ha) 0,0000 Gr. Gr.1 do lokalu niemieszkalnego ,16 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej 25368,91 Gr 3 Kotły i maszyny enerqetvczne 0,00 Gr.4 zastosowania 4308,00 Gr.5 specjalistyczne 0,00 Gr.6 Urządzenia techniczne 9500,00 Gr.7 Środki transportu 0,00 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane 39334,66 Gr.9 Inwentarz żywy 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Kole L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,22 Gr. Grunty - razem, w tym: ,10

13 13 - razem powierz. (ha): 573,1121.grunty rolne: powierz. (ha) 0,0000 grunty zabudowane:powierz.(ha) 0, ,38 drogi wewnętrzne:powierz. (ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. (ha) 572, ,72 Gr.1 do lokalu niemieszkalnego 70074,78 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej ,81 Gr3 Kotły i maszyny energetyczne 3699,00 Gr.4 zastosowania 5848,00 Gr.5 specjalistyczne ,31 Gr.6 Urządzenia techniczne 62009,62 Gr.7 Środki transportu ,60 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane 18054,00 Gr.9 Inwentarz żywy 0,00 Bursa Szkolna w Kole L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,86 Grunty - razem, \.,AI tym: 1()7,_, "U~7R?,,-- - razem powierz. (ha): 0,6819 I grunty rolne: powierz. (ha) 0,0000 grunty zabudowane:powierz.(ha) 0, ,14 drogi wewnętrzne:powierz. (ha) 0,0000 Gr. drogi powiatowe: powierz. (ha) 0,0185

14 ,48 Gr.1 do lokalu niemieszkalnego ,44 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej 0,00 Gr 3 Kotły i maszyny energetyczne 10632,24 GrA zastosowa nia 6834,00 Gr.5 specjalistyczne 4390,00 Gr.6 Urządzenia techniczne 15631,56 Gr.7 Środki transportu ,00 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane 0,00 Gr.9 Inwentarz żywy 0,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,95 Grunty - razem, w tym: - razem powierz. (ha): 0,0000 grunty rolne: powierz. (ha) 0,0000 grunty zabudowane:powierz.(ha) 0,0000 drogi wewnętrzne:powierz. (ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. {ha\ 0,0000 Gr. Gr.1 do lokalu niemieszkalnego 0,00 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej 0,00 Gr 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 GrA zastosowania 32730,95

15 IS Gr.5 specjalistyczne 0,00 Gr.6 Urządzenia techniczne 0,00 Gr.7 Środki transportu 0,00 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane 12433,00 Gr.9 Inwentarz żywy 0,00 Powiatowy Urząd Pracy w Kole L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem ,86 Grunty - razem, w tym: 66586,68 - razem powierz. (ha): 0,0000 grunty rolne: powierz. (ha) 0,0000 grunty zabudowane:powierz.(ha) 0, ,68 drogi wewnętrzne:powierz. (ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. (ha) 0,0000 Gr. Gr.1 do lokalu niemieszkalnego ,39 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej 0,00 Gr3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 Gr.4 zastosowa nia ,45 Gr.5 specjalistyczne Gr.6 Urządzenia techniczne 23370,56 Gr.7 Środki transportu 68480,00 0,00 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i Gr.8 niesklasyfikowane ,78 c-.s Inwentarz żywy 0,00

16 16 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna L.p. pis mienia r. Środki trwałe - razem 15900,21 Grunty - razem, w tym: - razem powierz. (ha): 0,0000 grunty rolne: powierz. (ha) 0,0000 Gr. grunty zabudowane: powierz.(ha) 0,0000 drogi wewnętrzne: powierz. (ha) 0,0000 drogi powiatowe: powierz. (ha) 0,0000 Gr.1 do lokalu niemieszkalnego 0,00 Gr.2 biekty inzynierii lądowej i wodnej 0,00 Gr 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 GrA zastosowania ,94 Gr.5 specja listyczne Gr.6 Urządzenia techniczne 3754,27 0,00 Gr.7 Środki transportu 0,00 Gr.8 Gr.9 Narzędzia, przyrządy,ruchomości niesklasyfikowane Inwentarz żywy i 0,00 0,00 Razem jednostki ,18

17 17 W okresie od l r. do r. uzyskano dochody z mienia, z następujących tytułów: l) trwałego zarządu zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu -dział 700 rozdz ,01 zł Po stronie wydatków środki te przeznaczono na wydatki związane z obsługą gruntów i nieruchomości stanowiących własność powiatu. 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych: -dział 700 rozdz ,29 zł, -dział 801 rozdz ,00 zł, -dział 801 rozdz ,45 zł, -dział 801 rozdz ,01 zł, -dział 852 rozdz ,78 zł, -dział 854 rozdz ,76 zł, w następujących jednostkach: -Starostwo Powiatowe w Kole, -Liceum gólnokształcące w Kole, -Zespół Szkół Technicznych w Kole, -Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, -Zespół Szkół ReKU w Kościelcu, -Bursa Szkolna w Kole, -Dorn Pomocy Społecznej w Kole, przy ul. Poniatowskiego -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie 3) sprzedaży wyrobów i składników majątkowych: - dział 600 rozdz zł

18 18 - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - dział 750 rozdz ,00 zł -Starostwo Powiatowe w Kole - dział 80 I rozdz ,40 zł - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - dział 852 rozdz ,00 zł - Dom Pomocy Społecznej w Kole, przy ul. Poniatowskiego Po stronie wydatków środki te przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w w/w jednostkach organizacyjnych powiatu poza Starostwem Powiatowym. Zestawienie inwestycji - środki trwałe w budowie na dzień r. L.p. Nazwa jednostki Nazwa inwestycji Wartość organizacyjnej w zł l. Starostwo Powiatowe Budowa Sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu 1 200,00 2. Starostwo Powiatowe Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i 78649,21 Bursy Szkolnej w Kole na potrzeby SSW w Kole 3. Starostwo Powiatowe Nowoczesne technologie w kształceniu 50000,00 zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 4. Starostwo Powiatowe Przebudowa sali konferencyjnej w 7473,00 budynku Starostwa Powiatowego w Kole 5. ZST w Kole Przebudowa boiska szkolnego ,57

19 19 6. ZSRCKU w Montaż instalacji solarnej w budynku Kościelcu szkoły wraz z modernizacją źródła ciepła I 69657,43 instalacji centralnego ogrzewania 7. Liceum Budowa placu parkingowo-apelowego z 6888,00 gólnokształcące w dostosowaniem do osób niepełnosprawnych Kole 8. Powiatowy Zarząd Przebudowa ul. Konopnickiej w Kole ,00 Dróg w Kole 9. Powiatowy Zarząd Przebudowa ul. Poniatowskiego w Kole 9345,00 Dróg w Kole 10. Powiatowy Zarząd Budowa drogi Powiatowej nr 3206P 22090,70 Dróg w Kole Ł uczywno- Drzewce 11. Powiatowy Zarząd Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P ,00 Dróg w Kole Kaleń Mała- Jasieniec 12. Powiatowy Zarząd Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P 48371,50 Dróg w Kole 13. Powiatowy Zarząd Modernizacja ulicy Umińskiego 6220,00 Dróg w Kole 14. Powiatowy Zarząd Budowa drogi łączącej drogę pow. nr 3205P 54981,00 Dróg w Kole z drogą wojewódzką Powiatowy Zarząd Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w m ,00 Dróg w Kole Grzegorzew Powiatowy Zarząd Przebudowa ulic Toruńskiej-Towarowej ,99 Dróg w Kole Piaski w Kole 17. Powiatowy Zarząd Wykonanie dokumentacji technicznej 17712,00 Dróg w Kole branzy drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Grodzkiej w Kole Razem : ,40

20 20 Powiat posiada jeden udział w wysokości 1 000,00 zł w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z 0.0. w Poznaniu.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. 295 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Zarząd Dróg. Wzrost o kwotę Powiatowych. Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN.C.-IV/7723-2/4/23/01

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Zarząd Dróg. Wzrost o kwotę Powiatowych. Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN.C.-IV/7723-2/4/23/01 Lp. Nazwa jednostki Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (wg stanu na 30 września 2007 r.) Dane dotyczące innych niż własność

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3313 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNRGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ w sprawie wykonania Planu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

U -grunty 939, l tys zł - nieruchomości 19.225,6 tys. zł - mienie ruchome 6. 974,4 tys. zł

U -grunty 939, l tys zł - nieruchomości 19.225,6 tys. zł - mienie ruchome 6. 974,4 tys. zł Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Krośnieńskiego Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia informację o stanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU.

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU. INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU. Majątek trwały Urzędu Gminy Żerków Lp. Grupa Wyszczególnienie dzień 31.12.2013 r. dzień 31.12.2014 r. wartości 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2015 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY lp MIENIE GMINNE - AKTYWA TRWAŁE Stan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2013 31.12.2014 Różnica 1. Grunty 72 709 103,30 72 948 769,07 239 665,77 2. Budynki 59 413 910,83 59 732 668,24 318

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2014 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM: ,90 =============================================================

OGÓŁEM: ,90 ============================================================= INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OPORÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU ORAZ O ZMIANYACH W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD DN.01.01.2011 DO DNIA 31.12.2011 R. 1. Wartość środków trwałych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 2 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2011 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2010 31.12.2011 Różnica 1. Grunty 55 730 191,61 73 618 736,46 17 888 544,85 2. Budynki i lokale 56 624 783,05 58 447

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 2334 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ z dnia 22 maja 2012 r. z wykonania Planu

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. Rozdzi ał Nazwa zadania Plan Finansowanie zadania Kwota ,00

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. Rozdzi ał Nazwa zadania Plan Finansowanie zadania Kwota ,00 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/198/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. Dział Rozdzi ał Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1.10.2003 r. do 30.09.2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1.10.2003 r. do 30.09.2004 r. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1.10.2003 r. do 30.09.2004 r. I. W wymienionym okresie Gmina zbyła i nabyła papiery wartościowe a) zbyła na łączną kwotę 4.875,00zł. - udziały w spółce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KONINA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KONINA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KONINA wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Wartość mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE

SPRAWOZDANIE OPISOWE SPRAWOZDANIE OPISOWE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2015 ROK CZ. 3 Gmina Dąbrowa Zielona Pl. Kościuszki 31 42-265 Dąbrowa Zielona INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe ,10 0, ,10 stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)*

Wydatki majątkowe ,10 0, ,10 stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)* Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 78/XII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 listopada 2015 r. Wydatki majątkowe Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 150 Przetwórstwo przemysłowe 15011

Bardziej szczegółowo

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r.

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r. Załącznik Nr 3 Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Starostwo 1 600 000 740 337,00 46,3 1 600 000 740 337,00 0 0,00 O470

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.) I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 roku wynosi ogółem 25.108.396,32

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + )

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + ) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łagiewniki - 1 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 180

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok. Działając na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień rok Zmiany dotyczące zwiększenia Obręb Wieliszew

Stan na dzień rok Zmiany dotyczące zwiększenia Obręb Wieliszew Załącznik nr 5 Do Zarządzenia nr 23/2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012r. Stan na dzień 31.12.2011 rok Zmiany dotyczące zwiększenia Obręb Wieliszew Mienie komunalne zwiększenie i zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH. z dnia 14 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH. z dnia 14 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH w sprawie wykonania Planu Finansowego za 2012 rok Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013 wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok.

UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok. UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/239/12 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku. I. Zgodnie z art.267 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 marca 2011 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od r. do r. sporządzona na podstawie:

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od r. do r. sporządzona na podstawie: INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. sporządzona na podstawie: art. 267. ust. 1 pkt. 3. lit. a - e, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Plan przychodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005 Powiat Wrzesiński Załacznik nr 1 do Uchwały nr21/iii/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2006 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2005 r. BUDŻET

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SKIERNIEWICE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SKIERNIEWICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SKIERNIEWICE Skierniewice, marzec 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Lp Zestawienie gruntów Wartość w zł Powierzchnia w ha Różnica wartości w stosunku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 157 UCHWAŁA NR II/20/2014 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 535/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi 570 959 861 zł. W stosunku do 30 września 2009 r. wartość mienia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH 2007 2008 w złotych Rodzaj mienia I. Grunty : 479 044,00 846 600,00 Przewidywane wykonanie w 2007 r. Plan na 2008 r. Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r.

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r. 1 Załącznik do zarządzenia nr 78.2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2011 r. IINFORMACJJA O STANIIE MIIENIIA KOMUNALNEGO GMIINY GUBIIN O STATUSIIE MIIEJJSKIIM STAN NA DZIEŃ R. GUBIN 29 MARZEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja sporządzona jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 6050 2 6050 Budowa sieci wodociagowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrośc, Skórzewo I etap Budowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ r. 0 Grunty ,38 - Grunty orne ,22 -

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ r. 0 Grunty ,38 - Grunty orne ,22 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r. I. Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2015 URZĄD GMINY Grupa Nazwa Wartość ewidencyjna środka trwałego Amortyzacja 0 Grunty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2017 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Planowane zadania majątkowe na 2015 r.

Planowane zadania majątkowe na 2015 r. Planowane zadania majątkowe na 2015 r. Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej nr IX.63.2015 z dnia 30.06.2015 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego wkład własny Powiatu Kredyty i pożyczki środki pochodzące

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/550/2009 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Grunty I.GRUNTY OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku 2014

Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2014 ZA ROK 2014 PLAN - z nia z j.s.t czyszc czyszc Ministerstw sowan ie z, DPS Wielka Nieszawka Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 07 grudnia 2016 roku

UCHWALA NR ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 07 grudnia 2016 roku UCHWALA NR 0025.100.141.2016 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/201/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXXV/201/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XXXV/201/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2005r.

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2005r. Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2005r. Stan mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Ogólna wartość majątku Gminy Żabno na dzień 30.09.2005 wynosi: 65.112.327,48 zł w tym:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2010 Informacją objęto wszystkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/100/16 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO. z dnia 30 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/100/16 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO. z dnia 30 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 1107 UCHWAŁA NR XXVIII/100/16 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU.

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU. INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU. Majątek trwały Urzędu Gminy Żerków Lp. Grupa Wyszczególnienie dzień dzień 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. wartości 1

Bardziej szczegółowo

Planowane zadania remontowe na 2015 r. rok budżetowy 2015 (7+8)

Planowane zadania remontowe na 2015 r. rok budżetowy 2015 (7+8) Tabela do uchwały budżetowej nr XIV.90.2015 z dnia 3.12.2015 Planowane zadania remontowe na 2015 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania remontowego rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODŹCU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODŹCU UM TABELA NR 3 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD MIEJSKI NOOGRODŹCU 1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA) l.p. yszczególnienie Zwiększenie 1 Grunty (gr. 0) ogółem: (ha) 1 251,07 19,19-87,54 1 182,72

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CCIV/780/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR CCIV/780/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA NR CCIV/780/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Lubińskiego za rok 2013 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr z dnia INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. 1 rolne działki budowlane tereny rekreacyjne Stan na dzień 31.X. roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w Gminie Brody na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo