Zawartość opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość opracowania"

Transkrypt

1 Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 1 Zawartość opracowania 1 Opis techniczny Podstawa opracowania Przedmiot opracowania INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Wentylacja nawiewna (1N) do pomieszczeń ochrony Wentylacja wywiewna (1W) pomieszczeń ochrony Wentylacja nawiewna (2N) do pomieszczeń WC publicznego dla klientów parkingu Wentylacja wywiewna (2W) z pomieszczeń WC publicznego dla klientów parkingu INSTALACJA WENTYLACJI NATURALNEJ KLIMATYZACJA Uwagi końcowe Rysunki ISW01. Rzut parteru wentylacja mechaniczna, naturalna i klimatyzacja Załączniki...9

2 Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 2 1 OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania Umowa nr IO/128/2009 i 01/134/001/001322//09/I/I zawarta pomiędzy Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa ul. Senatorska 37 i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Warszawa, ul. Targowa 74 a CBPBBK KOLPROJEKT Sp. z o.o Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie: ZADANIE NR 1, Dokumentacja projektowa budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (PARK&RIDE), Warszawa Ursus Niedźwiadek oraz przejścia podziemnego pod linią kolejową Nr 447 Warszawa Zachodnia Grodzisk Mazowiecki i pod linią Nr 1 Warszawa Centralna Katowice Koncepcja parkingu wykonana przez firmę Sener Sp. Z o.o. z sierpnia 2009r Uzgodnienia międzybranżowe Normy, rozporządzenia i obowiązujące przepisy. 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej, wentylacji naturalnej i klimatyzacji pomieszczenia ochrony. 1.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Wentylacja nawiewna (1N) do pomieszczeń ochrony. W pomieszczeniach ochrony projektuje się wentylację mechaniczną. Projektuje się układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, dostarczającej świeże i oczyszczone powietrze do następujących pomieszczeń : Pomieszczenie ochrony nr 20 - w ilości 115 m 3 /h tj. 3 w/h Pokój socjalny ochrony nr 19 - w ilości 120 m 3 /h tj. 4 w/h WC dla personelu nr 18 - w ilości 50 m 3 /h Łącznie do w/w pomieszczeń będzie 285 m 3 /h za pomocą kanałowego zestawu nawiewnego firmy Systemair. Zewnętrzne powietrze będzie przygotowywane w urządzeniach firmy Systemair. Powietrze nawiewane będzie poprzez czerpnię dachową. Obróbka powietrza realizowana będzie w zestawie kanałowych urządzeń składających się z: filtra kanałowego typu FGR 200 (kaseta filtracyjna z filtrem EU3); nagrzewnicy kanałowej elektrycznej CBM 200-5,0 3x400V; z kanałowym czujnikiem temperatury i z termostatem elektronicznym (lub nagrzewnicy CB 200-5,0 bez kanałowego czujnika temp. sterowaną regulatorem typu PULSATOR) wentylatora kanałowego K200M, o wyd. 285 m 3 /h (wydatek wyregulować za pomocą regulatora

3 Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 3 transformatorowego RE 1,5) z zabezpieczeniem TK szybkozłączek montażowych do wentylatora FK200; tłumika kanałowego LDC , Transport powietrza za pomocą kanałów typu SPIRO wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg PN- B i PN-EN Kanały łączyć za pomocą kształtek systemowych wyposażonych w uszczelkę np. firmy ALNOR lun LINDAB. Odcinek do nagrzewnicy prowadzony w pomieszczeniu ogrzewanym zaizolować wełną mineralną typu Ventimat 6418 ALU f. Isover gr 3 cm. Kanały montować do stropu za pomocą zawiesi systemowych.nawiew powietrza do pomieszczeń personelu realizować poprzez nawiewniki z regulacją wydajności (zawory) typu KE dn200 i dn160 firmy RDJ Klima. Wentylacja nawiewno wywiewna pracowała będzie równocześnie i uruchamiana będzie wyłącznikiem serwisowym zlokalizowanym w pokoju socjalnym personelu Wentylacja wywiewna (1W) pomieszczeń ochrony. Projektuje się układ wentylacji mechanicznej wywiewnej 1W zintegrowany z układem nawiewnym 1N, usuwający zużyte powietrze z w/w pomieszczeń w ilości łącznej 285m 3 /h za pomocą kanałowego zestawu nawiewnego firmy Systemair. Powietrze usuwane będzie poprzez wyrzutnię ścienną typu IGC 200, zlokalizowaną pod stropem parteru. Wywiew powietrza realizowany będzie w zestawie kanałowych urządzeń składających się z: wentylatora kanałowego K200M, o wyd. 285 m 3 /h (wydatek wyregulować za pomocą regulatora transformatorowego RE 1,5) z zabezpieczeniem TK, szybkozłączek montażowych do wentylatora FK200, tłumika kanałowego LDC Transport powietrza za pomocą kanałów typu SPIRO wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg PN- B i PN-EN Kanały łączyć za pomocą kształtek systemowych wyposażonych w uszczelkę np. firmy ALNOR lun LINDAB. Odcinek wentylacji prowadzony w pomieszczeniu nie ogrzewanym tj. nad stanowiskami parkingowymi zaizolować wełną mineralną typu Ventimat 6418 ALU f. Isover gr 5 cm. Kanały montować do stropu za pomocą zawiesi systemowych. Wywiew powietrza z pomieszczenia ochrony, pokoju socjalnego i WC personelu realizować poprzez wywiewniki z regulacją wydajności (zawory) typu KK dn100 i dn160 firmy RDJ Klima. Wentylacja nawiewno wywiewna pracowała będzie równocześnie i uruchamiana będzie wyłącznikiem serwisowym zlokalizowanym w pokoju socjalnym personelu Wentylacja nawiewna (2N) do pomieszczeń WC publicznego dla klientów parkingu. W pomieszczeniach WC dla klientów parkingu projektuje się wentylację mechaniczną. Projektuje się układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, dostarczającej świeże i oczyszczone powietrze do następujących pomieszczeń: Pomieszczenie przedsionka nr 10 - w ilości 50 m 3 /h

4 Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 4 Pom. z umywalką kobiety nr 11 - w ilości 50 m 3 /h Pom z umywalką mężczyźni nr 14 - w ilości 75 m 3 /h Łącznie do w/w pomieszczeń będzie 175 m 3 /h za pomocą kanałowego zestawu nawiewnego firmy Systemair. Zewnętrzne powietrze będzie przygotowywane w urządzeniach firmy Systemair. Powietrze nawiewane będzie poprzez czerpnię dachową. Obróbka powietrza realizowana będzie w zestawie kanałowych urządzeń składających się z: filtra kanałowego typu FGR 160 (kaseta filtracyjna z filtrem EU3); nagrzewnicy kanałowej elektrycznej CBM 160-2,1 ;230V; z kanałowym czujnikiem temperatury i z termostatem elektronicznym (lub nagrzewnicy CB 160-2,1 bez kanałowego czujnika temp. sterowaną regulatorem typu PULSATOR) wentylatora kanałowego K150/160M, o wyd. 175 m 3 /h (wydatek wyregulować za pomocą regulatora transformatorowego REU 1,5 o dwóch regulatorach 5-stopniowych) z zabezpieczeniem TK szybkozłączek montażowych do wentylatora FK160; tłumika kanałowego LDC , Transport powietrza za pomocą kanałów typu SPIRO wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg PN- B i PN-EN Kanały łączyć za pomocą kształtek systemowych wyposażonych w uszczelkę np. firmy ALNOR lub LINDAB. Odcinek do nagrzewnicy prowadzony w pomieszczeniu ogrzewanym zaizolować wełną mineralną typu Ventimat 6418 ALU f. Isover gr 3 cm. Kanały montować do stropu za pomocą zawiesi systemowych. Nawiew powietrza do pomieszczeń WC realizować poprzez nawiewniki z regulacją wydajności (zawory) typu KE dn100 i dn125 firmy RDJ Klima. Nawiew powietrza realizowany będzie do pomieszczeń przedsionków, zaś wywiew powietrza bezpośrednio z WC kobiet, mężczyzn i WC dla niepełnosprawnych. Wentylacja nawiewno wywiewna pracowała będzie równocześnie i załączana będzie wyłącznikiem serwisowym głównym zlokalizowanym w pokoju socjalnym personelu. Wyłącznik umożliwiał będzie całkowite wyłączenie wentylacji. W czasie pracy parkingu wentylacja będzie działa w trybie czuwania (ze zmniejszoną wydajnością). Nominalna praca wentylacji realizowana będzie w momencie korzystania za pomieszczeń WC. W przedsionku nr 10 projektuje się czujkę typu PIR (IR24P) przełączającą wentylację nawiewno-wywiewną z trybu czuwania na tryb pracy nominalnej podczas korzystania z pomieszczeń WC. Regulator obrotów typu REU1,5 umożliwia ustawienie dwóch prędkości obrotowych wentylatorów nawiewnego i wywiewnego (dla trybu czuwania i pracy) i przełączanie za pośrednictwem czujki PIR. Regulatory obrotów i wyłącznik serwisowy montować w pokoju socjalnym personelu nr Wentylacja wywiewna (2W) z pomieszczeń WC publicznego dla klientów parkingu. Projektuje się układ wentylacji mechanicznej wywiewnej 2W zintegrowany z układem nawiewnym 2N, usuwający zużyte powietrze z w/w pomieszczeń w ilości łącznej 285m 3 /h za pomocą kanałowego zestawu nawiewnego firmy Systemair. Powietrze usuwane będzie bezpośrednio z pomieszczeń WC żeńskiego, męskiego i dla osób niepełnosprawnych Powietrze usuwane będzie poprzez wyrzutnię ścienną typu IGC

5 Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str , zlokalizowaną pod stropem parteru przy ścianie ażurowej w kierunku torów. Wywiew powietrza realizowany będzie w zestawie kanałowych urządzeń składających się z : wentylatora kanałowego K150/160M, o wyd. 175 m 3 /h (wydatek wyregulować za pomocą regulatora transformatorowego REU 1,5 dwustopniowego- dwa tryby pracy działające razem z nawiewem ) z zabezpieczeniem TK szybkozłączek montażowych do wentylatora FK160; tłumika kanałowego LDC , Transport powietrza za pomocą kanałów typu SPIRO wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg PN- B i PN-EN Kanały łączyć za pomocą kształtek systemowych wyposażonych w uszczelkę np. firmy ALNOR lun LINDAB. Odcinek wentylacji prowadzony w pomieszczeniu nie ogrzewanym tj. nad stanowiskami parkingowymi zaizolować wełną mineralną typu Ventimat 6418 ALU f. Isover gr 5 cm. Kanały montować do stropu za pomocą zawiesi systemowych. Wywiew powietrza z pomieszczeń WC realizować poprzez wywiewniki z regulacją wydajności (zawory) typu KK dn100 i dn80 firmy RDJ Klima. Wentylacja nawiewno- wywiewna pracowała będzie równocześnie i uruchamiana będzie wyłącznikiem serwisowym zlokalizowanym w pokoju socjalnym personelu. Automatyka pracy w dwóch trybach (czuwania i pracy nominalnej ) opisana została w układzie nawiewnym 2N. 1.4 INSTALACJA WENTYLACJI NATURALNEJ. Projektuje się wentylację naturalną dostarczającą świeże powietrze do pomieszczeń technicznych nr 04, 03 i 04. Nawiew powietrza realizowany będzie poprzez czerpnie nawiewne ścienne dn 100 z żaluzjami poziomymi lokalizowane w ścianie zewnętrznej pomieszczenia 02 i 03 na wys. +2,3 nad posadzką. W ścianie zamontować kanał doprowadzający dn100 z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO wg PN-B i PN-EN W ścianie wewnętrznej od strony pomieszczenia zamontować przeciwpożarowy zawór odcinający (EIS60) typu BX-1H dn 100 z wyzwalaczem topikowym firmy GRFIT CIAT. Nawiew powietrza do pomieszczenia nr 04 zrealizować poprzez czerpnię j.w. dn 100 zlokalizowaną w ścianie zewnętrznej korytarzyka, a następnie kanałem SPIRO dn 100 izolowanym wełną j.w. gr 3cm. Wewnątrz pomieszczenia zamontować zawór ppoż BX-1H j.w. Wywiew naturalny z w/w pomieszczeń zrealizować poprzez analogiczne elementy wentylacyjne jak. w nawiewie tj. zawór ppoż BX-1H dn100 w ścianie wewnętrznej, kanał łączący SPIRO dn100 i wyrzutnię ścienną. Wywiewy realizować w przeciwległych ścianach w kierunku pomieszczenia garażu, zgodnie z rysunkiem. 1.5 KLIMATYZACJA. W pomieszczeniu OCHRONY nr 20 zainstalować klimatyzator. Dobrano klimatyzator typu SPLIT z jedną jednostką wewnętrzną ścienną współpracującą z jednostką zewnętrzną umieszczoną na ścianie pomieszczenia od strony garażu. Umiejscowienie jednostek podano na rysunku. Od jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy odprowadzić skropliny rurą φ18mm PVC, najlepiej do pionu kanalizacyjnego nr 1 (włączenie zasyfonować) lub wyprowadzić na zewnątrz. Jednostkę wewnętrzną połączyć z jednostką zewnętrzną rurami miedzianymi φ6,35/9,52 fabrycznie

6 Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 6 izolowanymi cieplnie. Parametry pracy jednostki będą nastawiane ze zdalnego sterownika bezprzewodowego (pilota). Jednostkę zewnętrzną należy uziemić. Wszystkie przewody muszą być instalowane przez wykwalifikowanego technika chłodnictwa. Należy używać obcinaka do rur. Przed podłączeniem okolice połączeń kielichowych posmarować eterem lub olejem estrowym. Używać rur bez szwu ze stopów miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym (ISO 1337). Zawartość obcych substancji wewnątrz przewodów (w tym olejów używanych przy produkcji) nie może przekraczać 30mg/10m. Ponieważ ciśnienie obliczeniowe czynnika chłodniczego wynosi 4,0 MPa należy stosować przewody miedziane o grubszych ściankach. Rury w trakcie montażu zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz rury pyłów, wilgoci i innych substancji obcych poprzez zaciśnięcie rury na końcu lub zaklejenie taśmą. Do układu czynnika chłodniczego nie należy wpuszczać żadnych substancji (np. powietrza itp.), poza właściwym czynnikiem chłodniczym. Podczas lutowania przewodów miedzianych nie wolno stosować topników. Do lutowania używać wypełniacza miedziano-fosforowego (BCuP) nie wymagającego topnika. Po lutowaniu przewody przedmuchać azotem. Nieprzedmuchanie azotem powoduje powstanie filmu tlenowego wewnątrz rur, co wpłynie niekorzystnie na pracę zaworów i sprężarek systemu chłodniczego i uniemożliwi poprawne działanie instalacji. Podczas montażu należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się do ich wnętrza obcych substancji, takich jak wilgoć i zanieczyszczenia. Po zakończeniu montażu sprawdzić, czy nie występują wycieki gazu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia i jego zetknięciu ze źródłem ognia może wydzielić się toksyczny gaz. W razie stwierdzenia nieszczelności natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. Jeżeli doszło do wycieku, nie należy dotykać czynnika nieosłoniętymi dłońmi. Grozi to odmrożeniem. Przy montażu należy używać narzędzi (np. węża do napełniania przewodu wskaźnika) stosowanych wyłącznie w układach na R410A. TEST SZCZELNOŚCI I OSUSZANIE PRÓŻNIOWE. Szczelność urządzeń została sprawdzona fabrycznie. Próbę szczelności i osuszanie próżniowe należy przeprowadzić przez otwory serwisowe przez otwory serwisowe zaworów odcinających po stronie cieczowej i gazowej urządzenia zewnętrznego. Do próby szczelności stosować azot w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i gazowych wytworzyć ciśnienie 4,0 MPa (40 barów). Wynik próby można uznać za pomyślny, jeżeli ciśnienie nie spadnie w ciągu 24 godzin. W razie spadku ciśnienia należy sprawdzić, którędy wydobywa się azot i zlikwidować nieszczelność. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy przeprowadzić osuszanie próżniowe przewodów. Do osuszania stosować pompę zdolną do wytworzenia podciśnienia -100,7 kpa. System przewodów cieczowych i gazowych należy opróżniać za pomocą pompy próżniowej przez ponad 2 godziny; podciśnienie w układzie powinno wynosić -100,7 kpa. Układ należy pozostawić w takim stanie na

7 Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 7 ponad 1 godzinę, a następnie sprawdzić, czy wskazanie ciśnienia wzrosło, czy nie. Jeśli wzrosło, to do układu dostała się wilgoć albo występują w nim nieszczelności. IZOLOWANIE PRZEWODÓW CIECZOWYCH I GAZOWYCH. Po zakończeniu testu szczelności i osuszania próżniowego przewody cieczowe i gazowe, a także rozgałęzienia należy zaizolować. Należy zaizolować przewody gazowe i cieczowe dla wszystkich urządzeń. Do izolowania przewodów po stronie cieczowej należy stosować piankę polietylenową odporną na temperaturę 70 0 C, a do izolacji przewodów po stronie gazowej piankę polietylenową odporną na temperaturę C. Minimalna grubość izolacji wynosi 6mm. Uwaga na powierzchni izolacji mogą gromadzić się skropliny. Można stosować rury miedziane przeznaczone do instalacji chłodniczych fabrycznie izolowane. Przewody cieczowe i gazowe prowadzone na zewnątrz budynku do jednostki zewnętrznej zaizolować izolacjami do instalacji chłodniczych odpornych na promienie UV np. ThermaSmart prod. Thermaflex. Grubości otulin: rura φ6,35 grubość otuliny 13mm, rura φ9,52 grubość otuliny 19mm, NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM. Urządzenie zewnętrzne jest fabrycznie napełnione czynnikiem chłodniczym, lecz w zależności od długości sieci przewodów urządzenie zewnętrzne może wymagać dodatkowego napełnienia czynnikiem. Przed napełnianiem czynnikiem chłodniczym wszystkie prace elektryczne i związane z instalacją rurową muszą być zakończone. Czynnik chłodniczy R410A należy dodawać w stanie ciekłym wlewając go przez króciec cieczowy. Napełnianie czynnikiem chłodniczym wykonać zgodnie z zleceniami producenta urządzeń. 1.6 Uwagi końcowe. Instalacje wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i przepisami i ich aktualizacjami oraz zasadami wiedzy technicznej. Całość robót wentylacyjnych wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt nr 5. Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia z projektantem w trybie nadzoru autorskiego. Należy przestrzegać zaleceń i wymogów zawartych w załączonych uzgodnieniach projektu budowlanego. Projekt instalacji należy rozpatrywać wspólnie z projektami branżowymi. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze i dopasować.

8 Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 8 2 RYSUNKI. 2.1 ISW01. Rzut parteru wentylacja mechaniczna, naturalna i klimatyzacja.

9 Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 9 3 ZAŁĄCZNIKI 3.1. Uprawnienia i przynależność do izby inżynierów projektantów Uprawnienia i przynależność do izby inżynierów sprawdzającego Oświadczenia projektantów i sprawdzającego.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo