DOKUMENTACJA ZAWIERA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA ZAWIERA:"

Transkrypt

1 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja c.o., wentylacji i klimatyzacji chłodniczej rzut parteru rys. nr 2 3. Instalacja c.o., wentylacji i klimatyzacji chłodniczej rzut piętra rys. nr 3 4. Rozwinięcie instalacji c.o. rys. nr 4

2 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji chłodniczej w projektowanym budynku dydaktycznym na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie przy ul. T. Kubraka dz. nr Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora tj. Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego są następujące zagadnienia techniczne: wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym budynku, klimatyzacja chłodnicza pomieszczenia serwera i pracowni komputerowej, wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczeń, które wymagają takiej wentylacji. 3. Materiały do projektowania 3.1. Projekt architektoniczno budowlany budynku Uzgodnienia z Inwestorem przed fazą projektową Uzgodnienia międzybranżowe Warunki techniczne zasilania w ciepło w/w budynku Obowiązujące normy i przepisy Informacje uzyskane od dostawcy ciepła tj. PEC w Kolnie.

3 3 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania Projektowany budynek ogrzewany będzie instalacją centralnego ogrzewania wodną zasilaną z węzła wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicach w budynku warsztatowym. W węźle c.o. przygotowywany jest czynnik grzejny tj. woda o temp. t z /t p = 90/70 C wg informacji PEC w Kolnie dostarczanym do budynku przyłączem c.o. zaprojektowanym z rur preizolowanych. Instalację c.o. w budynku zaprojektowano na wniosek Inwestora z rur miedzianych łączonych lutem twardym, a przy grzejnikach i armaturze na połączenia gwintowane. W budynku zaprojektowano tzw. system rozdzielaczowo szafkowy z czterema szafkami rozdzielaczowymi wnękowymi z których wyprowadzone będą przewody zasilający i powrotny dla zasilenia grzejników. Lokalizację szafek rozdzielaczowych pokazano w części rysunkowej projektu. Rurociągi miedziane z miedzi twardej prowadzone będą od w/w szafek w wylewkach betonowych posadzek piętra i parteru głównie wzdłuż ścian zewnętrznych budynku. Zasilenie grzejników zaprojektowano od dołu /z posadzki/ poprzez zestaw zaworowy kątowy lub prosty. Na klatce schodowej zaprojektowano oddzielny pion dla zasilania grzejników z boku. Rurociągi miedziane należy prowadzić w wylewkach betonowych w izolacji termicznej np. termaflex grubości 5 10 mm co zapewni samokompensację wydłużeń termicznych. Na przewodach poziomych należy stosować wydłużki typu U na dłuższych odcinkach z mocowaniem rur do posadzki betonowej. Szafki rozdzielaczowe zlokalizowano w miejscach ogólnodostępnych co zapewnia ewentualne odcięcie obwodu grzejnego w przypadku takiej konieczności. Jako elementy grzejne w pomieszczeniach dobrano grzejniki stalowe płytowe np. firmy Rettig PURMO zasilane od dołu a na klatce schodowej z boku. Pod każdym grzejnikiem projektuje się zestaw zaworowy odcinający dany grzejnik. W/w grzejniki wyposażone są we wkładki zaworowe

4 4 przystosowane do zamontowania głowicy termostatycznej firmy np. Danfoss. Rozstawy głowic podano na rozwinięciach instalacji. Na pionie c.o. klatki schodowej w najwyższym punkcie należy zamontować automatyczny odpowietrznik pionu z zaworem odcinającym φ 15 mm. Zapotrzebowanie ciepła dla celów centralnego ogrzewania i wentylacji obliczone wg obowiązujących norm wynosi: Q c.o. = Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach c.o. w pomieszczeniu technicznym winno wynosić H d 3200 dapa. Strata ciśnienia na przyłączu c.o. od rozdzielaczy w węźle do rozdzielaczy w projektowanym budynku wynosi: H str. = 3150 dapa. Przy zmianie wysokości prowadzenia rurociągów poziomych w hallu należy je prowadzić w tulejach ochronnych z rur PVC ukośnie usytuowanych do poziomu i wyższego hallu. Po wykonaniu instalacji całość poddać próbie na szczelność i ciśnienie p = 0,9 MPa bez grzejników. Regulację instalacji c.o. należy przeprowadzić na gorąco przez okres 72 godzin z protokołem odbioru przez inspektora nadzoru. 5. Wentylacja mechaniczna wywiewcza Dla części pomieszczeń, które wymagają wzmożonej wentylacji wywiewnej zaprojektowano wywiewy wymuszone. Dla wszystkich węzłów sanitarnych projektuje się wywiewy przy pomocy wentylatorów osiowych, łazienkowych typu EDM uruchamianych wyłącznikiem światła do danego pomieszczenia. W/w wentylatory będą zamontowane na kratkach wywiewnych wentylacji grawitacyjnej. Wzmożony wywiew powietrza ponadto zaprojektowano dla sali komputerowej, przy pomocy wentylatora dachowego WD16 pracowni chemicznej z digestorium oraz dla szatni przy pomocy WD20 tj. dla n = 4 w/h powietrza. Powyższe wentylatory zlokalizowane będą na kanałach

5 5 wentylacyjnych murowanych na dachu budynku. Uruchamianie wentylatorów dowolne w zależności od potrzeb. Pod wentylatorami na dachu należy zamontować wyłączniki remontowe napięcia dla konserwatora. Wentylatory na dachu montować na tłumikach akustycznych murowanych φ 160 i φ 200 mm. W przypadku gdyby inwestor zakupił digestorium z wmontowanym wentylatorem wyciągowym wówczas nie należy montować wentylatora wyciągowego na dachu /z digestorium/ 6. Klimatyzacja chłodnicza W celu odprowadzenia nadmiaru ciepła z pomieszczenia serwera komputerów oraz z pracowni komputerowej przy włączonych komputerach na wszystkich stanowiskach projektuje się klimatyzację chłodniczą. W pomieszczeniu serwera dobrano klimatyzator o mocy chłodniczej Q całk. = 3,4 kw firmy FUJITSU o symbolu: jednostka wewnętrzna ASY12FB, jednostka zewnętrzna AOY12FB o mocy elektrycznej P = 1,33 kw. Dla pracowni komputerowej dobrano klimatyzator o mocy chłodniczej Q = 5,4 kw tj. ASY18FB, z jednostką zewnętrzną AOY18FB o mocy elektrycznej P = 1,9 kw. Obydwa klimatyzatory typu ściennego sterowane pilotem. Jednostki zewnętrzne należy montować na zewnątrz na wysokości 3,0 4 m i zabezpieczyć je przed kradzieżą kratą ze stali kształtowej. Przewody skroplin z klimatyzatorów wyprowadzić na zewnątrz nad teren wraz z okablowaniem, przewodami obiegu freonu oraz przewodami skroplin dokonują w całości firmy i dlatego w projekcie szczegóły te pominięto rysunkowo. Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie należy uziemić. 7. Uwagi końcowe

6 6 Całość robót budowlano montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami Dz. U. Nr 75, wytycznymi montażu rur, grzejników i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II. Opracował: inż. Tomasz Barszcz

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Instalacja oddymiania mechanicznego oraz przebudowa wodnej instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo