GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH"

Transkrypt

1 GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spory wzrost cen pszenicy na giełdzie CBOT w marcu br., głównie pod wpływem spodziewanego wyraźnego zmniejszenia jej areału w USA pod zbiory w sezonie 2016/17. Stabilne ceny pszenicy na giełdzie EURONEXT-MATIF w marcu br. Utrzymujący się wysoki kurs euro do dolara oraz dobra/bardzo dobra kondycja zasiewów pszenicy ozimej u głównych producentów Europie Zachodniej to czynniki, które ciążyły na cenach pszenicy. Globalny bilans zbóż w sezonach 2013/14- (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 II 2016) III 2016) Zapasy początkowe 340,6 405,3 456,7 455,9 12,5% Zbiory 1996,4 2024,0 2000,1 1995,9-1,4% Popyt Ogółem 1931,7 1973,4 1972,6 1971,0-0,1% Zapasy końcowe 405,3 455,9 484,2 480,8 5,5% wskaźnik zapasy-zużycie 21,0% 23,1% 24,5% 24,4% prognoza Rekordowo wysokie zapasy zbóż, dobra kondycja zasiewów ozimin oraz optymistyczne prognozy zbiorów w kolejnym sezonie 2016/17 powinny wywierać presję na ceny zbóż w końcówce bieżącego sezonu. Kondycja bilansów głównych zbóż i oleistych na świecie w końcu sezonu (wg stanu na koniec marca 2016) bilans pszenicy bilans kukurydzy komfortowy komfortowy Spory wzrost cen rzepaku na giełdach światowych w marcu br., pod wpływem ograniczonej podaży rynkowej nasion i notowanej zwyżki cen soi. Ciągle napięty bilans rzepaku będzie wsparciem dla jego cen w końcu bieżącego sezonu. Według prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) dotyczących kolejnego sezonu 2016/17, globalne zbiory zbóż ogółem w sezonie 2016/17 wyniosą 1997 mln ton i będą o 7 mln ton mniejsze od wielkości produkcji osiągniętej w bieżącym sezonie. Z tej wielkości, zbiory pszenicy przewidywane są na 713 mln ton (- 3,0% sezon do sezonu), kukurydzy mln ton (+2,1%), a jęczmienia mln ton (- 3,6%). Zapasy zbóż ogółem na koniec sezonu 2016/17 spodziewane są na poziomie 466 mln ton i będą zbliżone do wielkości zapasów na koniec bieżącego sezonu. Taki poziom globalnych zapasów zbóż byłby największy od 29 lat. euro/t euro/t 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 400,00 390,00 380,00 370,00 360,00 350,00 14.X X.15 bilans rzepaku bilans soi 9.XI.15 MATIF: CENY PSZENICY KONSUMPCYJNEJ W SEZONIE (kontrakt najbliższy, EURO/t) 20.XI.15 3.XII XII XII I I.16 MATIF: CENY RZEPAKU W SEZONIE (kontrakt najbliższy, EURO/t) 8.II II.16 napięty komfortowy 3.III III III.16 USD/t USD/t 200,00 195,00 190,00 185,00 180,00 175,00 170,00 165,00 160,00 14.X ,00 350,00 340,00 330,00 320,00 27.X.15 9.XI XI.15 CBOT: CENY PSZENICY SRW W SEZONIE (kontrakt najbliższy, USD/t) 3.XII XII XII I I.16 CBOT: CENY SOI W SEZONIE (kontrakt najbliższy, USD/t) 8.II II.16 3.III III III.16 IGC przewiduje, iż globalne zbiory rzepaku w kolejnym sezonie 2016/17 ulegną zmniejszeniu trzeci sezon z rzędu i wyniosą 66,4 mln ton, głównie w wyniku spodziewanej mniejszej produkcji na Ukrainie, w UE-28 i Chinach. 340,00 330,00 14.X X.15 9.XI XI.15 3.XII XII XII I I.16 8.II II.16 3.III III III ,00 300,00 14.X X.15 9.XI XI.15 3.XII XII XII I I.16 8.II II.16 3.III III III.16 [Wpisz tekst]

2 1 SPIS TREŚCI I. ZBOŻA 2 1. Podaż i popyt na zboża w sezonie 2 Pszenica Jęczmień Kukurydza Żyto 2. Ceny zbóż na świecie 7 II. NASIONA OLEISTE Podaż i popyt na nasiona oleiste w sezonie 10 Rzepak Soja 2. Ceny nasion oleistych na świecie 12 III. KONDYCJA UPRAW I PROGNOZA ZBIORÓW ZBÓŻ I OLEISTYCH NA ŚWIECIE W SEZONIE 2016/ Kondycja upraw i przebieg prac polowych Prognoza światowych zbiorów zbóż w sezonie 2016/ Prognoza światowych zbiorów rzepaku i soi w sezonie 2016/

3 2 I. ZBOŻA 1. PODAŻ I POPYT NA ZBOŻA W SEZONIE Globalne Zapasy Zbóż na Koniec Bieżącego Sezonu Spodziewane na Najwyższym Poziomie od 29 Lat Według marcowych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, łączne zbiory zbóż na świecie (bez ryżu) w bieżącym sezonie wyniosą około 1996 mln ton, tj. o 4 mln ton mniej niż przewidywano przed miesiącem oraz o 28 mln ton (o 1,4%) mniej od wielkości produkcji zbóż osiągniętej w sezonie poprzednim. Z tej wielkości, globalna produkcja pszenicy w sezonie wyniesie rekordowe 732 mln ton, tj. o 0,9% wi ęcej niż zebrano w sezonie, kukurydzy 969,6 mln ton (-4,0%), a jęczmienia - 146,1 mln ton (+3,7%). TABELA 1 Globalny bilans zbóż ogółem w sezonach 2013/14- (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 II 2016) III 2016) Zapasy początkowe 340,6 405,3 456,7 455,9 12,5% Zbiory 1996,4 2024,0 2000,1 1995,9-1,4% Popyt Ogółem 1931,7 1973,4 1972,6 1971,0-0,1% Zapasy końcowe 405,3 455,9 484,2 480,8 5,5% wskaźnik zapasy-zużycie 21,0% 23,1% 24,5% 24,4% prognoza Globalne zapasy zbóż na koniec bieżącego sezonu spodziewane są obecnie na poziomie około 481 mln ton, tj. o 5,5% powyżej wielkości zapasów w sezonie poprzednim, co byłoby najwyższym poziomem zapasów od 29 lat. 600,0 WYKRES 1 Globalne zapasy zbóż w sezonach 2001/02- (mln ton) 500,0 400,0 mln ton 300,0 200,0 100,0 0,0 2001/ / / / / / / / / / / / /14 (III) 2

4 3 PSZENICA Nieznaczna Korekta Prognozy Globalnych Zbiorów i Zapasów Pszenicy w Bieżącym Sezonie, Ciągle Rekordowa Produkcja Pszenicy na Świecie Według zaktualizowanych prognoz USDA, światowe zbiory pszenicy w bieżącym sezonie pobiją kolejny rekord i wyniosą ponad 732 mln ton, tj. o 7 mln ton więcej od wielkości produkcji tego zboża w minionym sezonie. W porównaniu do prognozy lutego br., USDA zmniejszył globalną produkcję pszenicy o 3,5 mln ton, korygując ocenę zbiorów przede wszystkim w Australii o 1,5 mln ton do 24,5 mln ton oraz w Indiach o 2,4 mln ton do 86,5 mln ton. W związku ze zmniejszeniem prognoz globalnego zużycia pszenicy o ponad 2 mln ton do 709,4 mln ton w porównaniu do oceny z lutego br. (będącej wynikiem korekty zużycia tego zboża w Indiach i krajach Afryki Północnej), zapasy pszenicy na koniec bieżącego sezonu spodziewane są na ciągle rekordowo wysokim poziomie prawie 238 mln ton, tj. o 1,3 mln ton mniejszym od prognozy z lutego br., ale o 22,9 mln ton wyższym od wielkości zapasów na koniec minionego sezonu. Szacunek wielkości zbiorów pszenicy w UE-28 w sezonie został zwiększony o 0,5 mln ton do rekordowego poziomu 158,5 mln ton, co jest wielkością o 1,8 mln ton większą od zbiorów w poprzednim sezonie. USDA utrzymał prognozę eksportu pszenicy z UE-28 w sezonie na poziomie 32,5 mln ton, o 2,9 mln ton mniej od wielkości eksportu pszenicy w poprzednim sezonie. Zapasy pszenicy w UE-28 na koniec sezonu cały czas przewidywane są na poziomie 20,2 mln ton, tj. o 0,9 mln ton więcej od prognozy ze stycznia br. oraz o 6,5 mln ton więcej od poziomu zapasów na koniec sezonu. TABELA 2 Globalny bilans pszenicy w sezonach 2013/14- (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 II 2016) III 2016) Zapasy początkowe 177,06 194,09 214,51 214,65 10,6% Zbiory 715,36 725,47 735,77 732,32 0,9% Popyt Ogółem 698,33 704,91 711,41 709,37 0,6% Zapasy końcowe 194,09 214,65 238,87 237,59 10,7% wskaźnik zapasy-zużycie 27,8% 30,5% 33,6% 33,5% prognoza TABELA 3 Zbiory pszenicy u kluczowych producentów w sezonie na tle wcześniejszych sezonów (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 * UE ,6 156,7 158,5 1,1% USA 58,1 55,1 55,8 1,3% Rosja 52,1 59,1 61,0 3,2% Kanada 37,5 29,4 27,6-6,1% Australia 25,3 23,1 24,5 6,1% Ukraina 22,3 24,8 27,3 10,1% Kazachstan 13,9 13,0 13,7 5,4% Argentyna 10,5 12,5 11,0-12,0% Chiny 121,9 126,2 130,2 3,2% Indie 93,5 95,9 86,5-9,8% ŚWIAT OGÓŁEM 715,4 725,5 732,3 0,9% *szacunki/prognozy 3

5 4 JĘCZMIEŃ Globalne Zbiory Jęczmienia w Bieżącym Sezonie Ciągle Spodziewane na Najwyższym Poziomie od 6 Lat Według prognoz USDA z marca br., światowe zbiory jęczmienia w bieżącym sezonie wyniosą ponad 146 mln ton, tj. praktycznie bez zmian w porównaniu do poprzedniej oceny z lutego br., ale o 5,2 mln ton więcej od wielkości zbiorów w poprzednim sezonie. Taka wielkość globalnej produkcji jęczmienia będzie największa od 6 lat. Większe zbiory jęczmienia w UE-28, Kanadzie i Australii zrekompensowały spadek jego produkcji w Rosji i na Ukrainie. Zbiory jęczmienia w UE-28 cały czas szacowane są na 61,0 mln ton, tj. o 0,8% więcej od wielkości produkcji w poprzednim sezonie. Światowe zużycie jęczmienia w sezonie w dalszym ciągu przewidywane jest na poziomie 146 mln ton, tj. o ponad 5 mln ton więcej od rozdysponowana tego zboża w poprzednim sezonie. Wyraźny spadek zbiorów kukurydzy wpłynie bowiem na większe zużycie innych zbóż na cele paszowe, w tym jęczmienia. Zapasy jęczmienia na świecie na koniec sezonu spodziewane są obecnie na poziomie 24,2 mln ton, tj. o 0,4 mln ton mniej niż przewidywano w lutym br. Taka wielkość będzie zbliżona do komfortowego poziomu zapasów tego zboża na koniec minionego sezonu. TABELA 4 Globalny bilans jęczmienia w sezonach 2013/14- (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 II 2016) III 2016) Zapasy początkowe 20,43 24,02 24,55 24,10 0,3% Zbiory 144,36 140,95 146,16 146,14 3,7% Popyt Ogółem 140,78 140,86 146,15 146,00 3,6% Zapasy końcowe 24,02 24,10 24,56 24,24 0,6% wskaźnik zapasy-zużycie 17,1% 17,1% 16,8% 16,6% prognoza TABELA 5 Zbiory jęczmienia u kluczowych producentów w sezonie na tle wcześniejszych sezonów (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 * UE-28 59,7 60,5 61,0 0,8% Rosja 15,4 20,0 17,1-14,5% Kanada 10,2 7,1 8,2 15,5% Australia 9,2 8,0 8,7 8,7% Ukraina 7,6 9,5 8,8-7,4% USA 4,7 4,0 4,7 17,5% Argentyna 4,8 2,9 3,6 24,1% Kazachstan 2,5 2,4 2,7 12,5% Turcja 7,3 4,0 7,4 85,0% ŚWIAT OGÓŁEM 144,4 140,9 146,1 3,7% *szacunki/prognozy 4

6 5 KUKURYDZA Spodziewany Dalszy Wzrost Globalnych Zapasów Kukurydzy na Koniec Sezonu Według marcowych prognoz USDA, globalne zbiory kukurydzy w sezonie wyniosą prawie 970 mln ton, tj. o 0,5 mln ton mniej od prognozy z lutego br. oraz o 40,1 mln ton mniej od wielkości produkcji tego zboża w sezonie. W stosunku do lutowej oceny, USDA zmniejszył przede wszystkim prognozę zbiorów kukurydzy w RPA o 0,5 mln ton do 6,5 mln ton. Obecnie trwają zbiory kukurydzy w krajach położonych na Półkuli Południowej. Na koniec marca br., kukurydzę w Brazylii zebrano już z około 75% areału uprawy. Zbiory tego zboża w Argentynie są we wstępnej fazie, a nawracające opady deszczu spowalniają prace żniwne. W związku z nieznacznym zwiększeniem prognozy zużycia kukurydzy na świecie, globalne zapasy kukurydzy na koniec sezonu spodziewane są obecnie na poziomie prawie 207 mln ton, a więc o 1,8 mln ton mniejszym od prognozy zapasów z lutego br., ale o 1,9 mln ton większym od wielkości zapasów na koniec poprzedniego sezonu. TABELA 6 Globalny bilans kukurydzy w sezonach 2013/14- (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 II 2016) III 2016) Zapasy początkowe 132,75 174,79 206,18 205,11 17,3% Zbiory 991, ,70 970,08 969,60-4,0% Popyt Ogółem 949,34 979,36 967,45 967,78-1,2% Zapasy końcowe 174,79 205,11 208,81 206,97 0,9% wskaźnik zapasy-zużycie 18,4% 20,9% 21,6% 21,4% prognoza TABELA 7 Zbiory kukurydzy u kluczowych producentów w sezonie na tle wcześniejszych sezonów (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 * USA 351,3 361,1 345,5-4,3% Brazylia 80,0 85,0 84,0-1,2% Ukraina 30,9 28,5 23,3-18,2% Argentyna 26,0 27,0 27,0 0,0% Chiny 218,5 215,6 224,6 4,2% UE-28 64,6 75,8 57,8-23,7% Indie 24,3 24,2 21,0-13,2% RPA 14,9 10,8 6,5-39,8% ŚWIAT OGÓŁEM 991,4 1009,7 969,6-4,0% *szacunki/prognozy 5

7 6 ŻYTO Ciągle Napięty Bilans Żyta w Bieżącym Sezonie W marcu br. USDA nie dokonał wielu zmian w globalnym bilansie żyta. Światowa produkcja żyta w bieżącym sezonie ciągle spodziewana jest na poziomie 12,3 mln ton, tj. o 2,2 mln ton mniejszym od produkcji tego zboża osiągniętej w sezonie. Taka wielkość zbiorów żyta będzie najmniejsza od 3 sezonów. Mniejsze zbiory wymuszą spadek globalnego zużycia żyta w bieżącym sezonie do około 12,4 mln ton, tj. o 2,3 mln ton mniej od wielkości jego rozdysponowania w minionym sezonie. Zużycie żyta ulegnie największemu spadkowi w Rosji i UE-28. Światowe zapasy żyta na koniec sezonu ciągle spodziewane są na poziomie około 1,6 mln ton, tj. o 0,1 mln ton mniejszym od i tak niskiego poziomu zapasów tego zboża w poprzednim sezonie. Spadek zapasów żyta wystąpi przede wszystkim w Rosji i UE-28. TABELA 8 Globalny bilans żyta w sezonach 2013/14- (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 II 2016) III 2016) Zapasy początkowe 1,37 1,92 1,63 1,71-10,9% Zbiory 15,74 14,47 12,29 12,30-15,0% Popyt Ogółem 15,19 14,68 12,36 12,39-15,6% Zapasy końcowe 1,92 1,71 1,63 1,61-5,8% wskaźnik zapasy-zużycie 12,6% 11,6% 13,2% 13,0% prognoza TABELA 9 Zbiory żyta u kluczowych producentów w sezonie na tle wcześniejszych sezonów (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 UE-28 10,2 8,9 8,0-10,1% Rosja 3,4 3,3 2,1-36,4% Ukraina 0,6 0,5 0,4-20,0% Kanada 0,2 0,2 0,2 0,0% ŚWIAT OGÓŁEM 15,7 14,5 12,3-15,2% szacunki/prognozy Źródło: IGC/USDA 6

8 7 2. CENY ZBÓŻ NA ŚWIECIE PSZENICA Wyraźny Wzrost Cen Pszenicy na Giełdzie w Chicago, Stabilne Ceny Pszenicy na Giełdzie w Paryżu w Marcu br. Na przestrzeni miesiąca marca br., ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie wzrosły, głównie pod wpływem obaw o stan zasiewów pszenicy ozimej oraz spodziewanego wyraźnego zmniejszenia areału zasiewów pszenicy ozimej w USA pod zbiory w 2016 roku. W I połowie miesiąca, rozszerzający się obszar na Wielkich Równinach w USA, na którym notowano brak opadów budził obawy uczestników rynku o stan zasiewów pszenicy ozimej, co sprzyjało zamykaniu krótkich pozycji przez fundusze spekulacyjne w tym okresie. Niemniej jednak, prognozy obfitych opadów deszczu w kwietniu br. nieco ostudziły nastroje uczestników rynku. W końcu miesiąca, ceny pszenicy za oceanem ponownie zaczęły rosnąć, w znacznej mierze pod wpływem prognoz USDA wskazujących na znaczne zmniejszenie areału zasiewów pszenicy w USA pod zbiory w 2016 roku. Areał uprawy pszenicy ogółem spodziewany jest bowiem na poziomie 20,1 mln ha, tj. o 9% mniej od powierzchni ubiegłorocznej (22,1 mln ha) i najmniej od 1970 roku. W końcu marca br., cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliższym (maj 2016) na giełdzie w Chicago wyniosła 173,94 USD/t i była o 6,1% wyższa od ceny tego zboża na początku miesiąca. Z kolei, cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2016 wyniosła 176,59 USD/t i była o 6,2% wyższa (ceny według stanu na dzień 31 marca br.). W marcu br., ceny pszenicy na giełdzie EURONEXT MATIF nie uległy większym zmianom. Notowany wzrost eksportu pszenicy z unijnego rynku wspierał ceny tego zboża na giełdzie paryskiej. Z drugiej jednak strony, utrzymujący się wysoki kurs euro do dolara oraz dobra/bardzo dobra kondycja zasiewów pszenicy ozimej u głównych producentów Europie Zachodniej to czynniki, które ciążyły na cenach pszenicy. Według ostatnich ocen biura rolnego FranceAgriMer, na dzień 28/03 około 92% zasiewów pszenicy ozimej we Francji było w dobrej/bardzo dobrej kondycji, co jest najlepszym stanem upraw tego zboża od 5 lat. W dniu 31 marca br., cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (maj 2016) na giełdzie MATIF wyniosła 152,75 EUR/t i była o 0,3% niższa w porównaniu do ceny tego zboża na początku miesiąca. Z kolei, cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2016 wyniosła 161,75 euro/t i była o 0,3% wyższa. WYKRESY 1-2 Ceny pszenicy w kontraktach najbliższych na giełdach EURONEXT MATIF i CBOT w sezonie 190,00 MATIF: CENY PSZENICY KONSUMPCYJNEJ W SEZONIE (kontrakt najbliższy, EURO/t) 200,00 CBOT: CENY PSZENICY SRW W SEZONIE (kontrakt najbliższy, USD/t) 195,00 180,00 190,00 170,00 185,00 euro/t 160,00 150,00 180,00 175,00 170,00 140,00 165,00 130,00 160,00 14.X X X.15 9.XI XI XI.15 3.XII XII XII XII.15 8.I I I.16 3.II II II II.16 8.III III III X X X.15 9.XI XI XI.15 3.XII XII XII XII.15 USD/t 8.I I I.16 3.II II II II.16 8.III III III.16 Źródło: EURONEXT-MATIF, CBOT 7

9 8 Czynniki kształtujące ceny pszenicy w kolejnych miesiącach sezonu spodziewane mniejsze zbiory pszenicy w Rosji i na Ukrainie w 2016 roku. Według prognoz firmy analitycznej SovEcon, tegoroczne zbiory pszenicy w Rosji wyniosą 57 mln ton wobec 62 mln ton zebranych w 2015 roku. Z kolei, firma analityczna UkrAgroConsult prognozuje, iż tegoroczne zbiory pszenicy na Ukrainie wyniosą 18,5 mln ton wobec 26,5 mln ton zebranych przed rokiem. utrzymujące się niskie zaangażowanie kapitału spekulacyjnego na rynku pszenicy. Zajmowane pozycje przez kapitał spekulacyjny wskazują na wysoką podaż i mocne fundamenty rynku pszenicy, pomimo spodziewanego wyraźnego zmniejszenia areału uprawy i zbiorów pszenicy w USA w 2016 roku. Przy obecnym mocno ograniczonym zaangażowaniu kapitału, pojawienie się niepokojących sygnałów rynkowych może doprowadzić do odkupywania kontraktów i zamiany pozycji na długą przez spekulantów. utrzymująca się silna konkurencja pomiędzy kluczowymi eksporterami o rynki zbytu. Bardzo duże zapasy pszenicy w posiadaniu eksporterów powodują, iż na rynku utrzymuje się ostra walka o rynki zbytu, co wywiera presję na ceny. rekordowo wysokie globalne zapasy pszenicy, z którymi rynek wejdzie w kolejny sezon 2016/17. USDA obecnie prognozuje zapasy pszenicy na koniec bieżącego sezonu na nieco niższym niż przed miesiącem, ale ciągle rekordowo wysokim poziomie prawie 238 mln ton, tj. o 22,9 mln ton więcej od wielkości zapasów na koniec minionego sezonu. Z tej wielkości, zapasy pszenicy u głównych światowych eksporterów wyniosą około 67 mln ton i osiągną poziom nie notowany od 5 sezonów. spodziewane wysokie zbiory i bardzo wysokie zapasy pszenicy w kolejnym sezonie 2016/17. Według prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), w związku ze spodziewanym mniejszym areałem zbiorów i niższymi plonami, globalne zbiory pszenicy w kolejnym sezonie 2016/17 wstępnie przewidywane są na poziomie około 713 mln ton, tj. o 21 mln ton mniej od wielkości produkcji tego zboża w bieżącym sezonie. Mniejsze zużycie paszowe pszenicy wpłynie na niewielki spadek światowego zużycia pszenicy w sezonie 2016/17 o około 1% do 716 mln ton. Zapasy pszenicy na świecie na koniec sezonu 2016/17 wstępnie przewidywane są na poziomie około 211 mln ton. Taki poziom zapasów byłby drugim co do wielkości w historii. WYKRES 3 Przewidywane kształtowanie się światowych cen pszenicy w krótkim okresie (IV-VI 2016) 8

10 9 KUKURYDZA Niewielkie Zmiany Cen Kukurydzy na Giełdzie w Chicago i w Paryżu w Marcu br. W marcu br., ceny kukurydzy na giełdzie w Chicago nieznacznie osłabły. Utrzymująca się silna konkurencja w eksporcie na rynku światowym, perspektywy bardzo wysokich zbiorów kukurydzy w Brazylii i Argentynie, a także spodziewane przez USDA zwiększenie areału zasiewów kukurydzy przez amerykańskich farmerów do największego poziomu od 1944 roku to czynniki, które ciążyły na cenach tego zboża za oceanem. W końcu marca br., cena kukurydzy w kontrakcie najbliższym (maj 2016) na giełdzie w Chicago wyniosła 138,34 USD/t i była o 1,2% niższa od ceny tego zboża na początku miesiąca. Z kolei, cena kukurydzy w kontrakcie czerwcowym 2016 wyniosła 139,99 USD/t i była o 1,3% niższa (ceny według stanu na dzień 31 marca br.). Z kolei, w marcu br. ceny kukurydzy na giełdzie EURONEXT-MATIF nieznacznie wzrosły, na co wpłynęła uszczuplona rynkowa podaż tego zboża na unijnym rynku. W końcu marca br., cena kukurydzy w kontrakcie najbliższym (czerwiec 2016) na giełdzie w Paryżu wyniosła 151,75 euro/t i była o 0,7% wyższa od ceny tego zboża na początku miesiąca. Z kolei, cena kukurydzy w kontrakcie sierpniowym 2016 wyniosła 158,00 euro/t i była o 2,1% wyższa (ceny według stanu na dzień 31 marca br.). WYKRESY 4-5 Ceny kukurydzy w kontraktach najbliższych na giełdach EURONEXT MATIF i CBOT sezonie MATIF: CENY KUKURYDZY W SEZONIE ROKU (kontrakt najbliższy, EURO/t) CBOT: CENY KUKURYDZY W SEZONIE (kontrakt najbliższy, USD/t) 190,00 180,00 180,00 170,00 170,00 160,00 euro/t 160,00 150,00 150,00 140,00 140,00 130,00 130,00 120,00 14.X X.15 9.XI XI.15 3.XII XII XII I I.16 8.II II.16 3.III III III X X.15 9.XI XI.15 3.XII XII XII I.16 USD/t 26.I.16 8.II II.16 3.III III III.16 Źródło: EURONEXT-MATIF, CBOT Czynniki kształtujące ceny kukurydzy w kolejnych miesiącach sezonu planowane zmniejszenie areału zasiewów kukurydzy na rzecz soi przez Chiny. Do 2020 roku, Ministerstwo Rolnictwa Chin planuje zmniejszenie areału zasiewów kukurydzy o 3,3 mln ha. W ramach realizacji tych zamierzeń, areał uprawy kukurydzy pod zbiory w sezonie 2016/17 ma ulec zmniejszeniu o 650 tys. ha. bardzo wysokie zbiory kukurydzy w krajach Ameryki Południowej. Obecnie w Brazylii i Argentynie trwają zbiory tego zboża, a ich łączna produkcja w tych krajach przewidywana jest na 111 mln ton, a więc jedynie o 1 mln ton mniej od rekordowej wielkości zbiorów w poprzednim sezonie. bardzo wysokie zapasy kukurydzy na świecie na koniec bieżącego sezonu. Ocenia się, iż globalne zapasy kukurydzy na koniec sezonu wyniosą około 207 mln ton, a więc niewiele mniej niż w poprzednim sezonie i ciągle na poziomie wyższym od średniej wieloletniej wielkości 9

11 10 zapasów. Wielkość zapasów kukurydzy u głównych eksporterów w dalszym ciągu utrzyma się na komfortowym poziomie około 59 mln ton. spodziewany wzrost globalnych zbiorów i zapasów kukurydzy w kolejnym sezonie 2016/17. Według wstępnych prognoz IGC, światowa produkcja kukurydzy w nadchodzącym sezonie 2016/17 wyniesie około 993 mln ton, tj. o 21 mln ton więcej od oceny zbiorów tego zboża w bieżącym sezonie. Areał zasiewów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych (będących największym producentem tego zboża na świecie) przewidywany jest na najwyższym poziomie od 1944 roku. Tak więc wzrost zbiorów kukurydzy będzie głównie wynikiem zwiększenia areału jej uprawy na świecie. Pomimo spodziewanego wzrostu zużycia, zapasy kukurydzy na koniec kolejnego sezonu 2016/17 mogą wzrosnąć do 208 mln ton, tj. do najwyższego poziomu od 30 lat. z początkiem kolejnego sezonu 2016/17 Chiny zakończą program interwencyjnego skupu kukurydzy, co może oznaczać uwalnianie istotnych ilości ziarna na rynek. Odejście od programu dotychczas wspierającego ceny kukurydzy na rynku wewnętrznym spowoduje ich spadek i zbliżenie do cen na rynku światowym. Odsprzedaż zapasów na wolnym rynku może mieć więc znaczący wpływ na kształtowanie się cen kukurydzy i to nie tylko na wewnętrznym rynku chińskim, ale i na rynku globalnym. WYKRES 6 Przewidywane kształtowanie się światowych ceny kukurydzy w krótkim okresie (IV-VI 2016) II. NASIONA OLEISTE 1. PODAŻ I POPYT NA NASIONA OLEISTE W SEZONIE Według marcowych prognoz USDA, światowa produkcja nasion i owoców roślin oleistych (soi, bawełny, orzeszków ziemnych, rzepaku, słonecznika, ziaren palmowych, kopry), w sezonie wyniesie 526,9 mln ton, tj, o 0,5 mln ton mniej od wcześniejszej prognozy i o 8,8 mln ton mniej od wielkości zbiorów w poprzednim sezonie. Spodziewane rekordowe zbiory nasion soi i słonecznika nie zrekompensują mniejszej światowej produkcji nasion rzepaku i bawełny. RZEPAK Wyraźny Spadek Globalnych Zapasów Rzepaku na Koniec Bieżącego Sezonu Według prognoz USDA z marca br., światowe zbiory rzepaku w bieżącym sezonie wyniosą 67,5 mln ton, tj. o 0,2 mln ton mniej niż przewidywano przed miesiącem oraz o 4,5 mln ton mniej niż zebrano w minionym sezonie. Spośród wszystkich głównych światowych producentów, wzrost zbiorów rzepaku w sezonie zanotowała jedynie Kanada. Globalne rozdysponowanie rzepaku w sezonie w dalszym ciągu przewidywane jest na poziomie około 69,4 mln ton, tj. o 2,4 mln ton mniej od wielkości zużycia rzepaku w poprzednim sezonie. Zużycie rzepaku spadnie na rzecz większego zużycia soi, której bilans w bieżącym sezonie jest znacznie bardziej komfortowy. Obecnie przewiduje się, iż zapasy rzepaku na koniec bieżącego sezonu wyniosą jedynie 4,5 mln ton i będą o 2,4 mln ton mniejsze niż w poprzednim sezonie. 10

12 11 TABELA 10 Globalny bilans rzepaku w sezonach 2013/14- (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 II 2016) III 2016) Zapasy początkowe 5,05 7,54 6,90 6,87-8,9% Zbiory 71,82 71,96 67,68 67,45-6,3% Popyt Ogółem 69,33 71,76 69,37 69,43-3,2% Zapasy końcowe 7,54 6,87 4,85 4,52-34,2% wskaźnik zapasy-zużycie 10,9% 9,6% 7,0% 6,5% prognoza TABELA 11 Zbiory rzepaku u kluczowych producentów w sezonie na tle wcześniejszych sezonów (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 UE-28 21,3 24,5 21,8-11,0% Ukraina 2,4 2,2 1,8-18,2% Kanada 18,6 16,4 17,2 4,9% Australia 3,8 3,4 2,9-14,7% Chiny 14,5 14,8 14,1-4,7% ŚWIAT OGÓŁEM 71,8 72,0 67,5-6,3% *szacunki/prognozy Źródło: IGC/USDA SOJA Zwiększenie Prognoz Światowych Zbiorów i Zapasów Soi w Sezonie, Komfortowy Globalny Bilans Soi Według zaktualizowanych prognoz USDA, globalne zbiory soi w sezonie wyniosą rekordowe 320,2 mln ton, tj. o 0,3 mln ton mniej od oceny z lutego br., ale o 1,6 mln ton więcej od dotychczas rekordowej wielkości zbiorów soi w sezonie. USDA utrzymał prognozy zbiorów soi w Brazylii i Argentynie na poziomach odpowiednio 100 mln ton i 58,5 mln ton. Zapotrzebowanie rynku światowego na soję w sezonie przewidywane jest obecnie na poziomie 315,8 mln ton, tj. o 1,3 mln ton większym od oceny sprzed miesiąca oraz o 16,4 mln ton większym niż w poprzednim sezonie, na co wpłynęło dalsze zwiększenie prognoz jej zużycia w Chinach. Z kolei, zapasy soi na koniec kolejnego sezonu przewidywane są obecnie na poziomie 78,9 mln ton, a więc o 1,5 mln ton mniejszym od prognozy sprzed miesiąca, ale ciągle o 1,8 mln ton większym od wielkości zapasów na koniec poprzedniego sezonu. Wszystko za sprawą rekordowo wysokich zapasów soi z jakim rynek wszedł w nowy sezon i spodziewanej ciągle rekordowo wysokiej produkcji. 11

13 12 TABELA 12 Globalny bilans soi w sezonach 2013/14- (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 II 2016) III 2016) Zapasy początkowe 54,67 61,67 77,08 77,14 25,1% Zbiory 282,75 318,57 320,51 320,21 0,5% Popyt Ogółem 274,82 299,36 314,52 315,75 5,5% Zapasy końcowe 61,67 77,14 80,42 78,87 2,2% wskaźnik zapasy-zużycie 22,4% 25,8% 25,6% 25,0% prognoza TABELA 13 Zbiory soi u kluczowych producentów w sezonie na tle wcześniejszych sezonów (mln ton) Wyszczególnienie 2013/14 USA 91,4 106,9 106,9 0,0% Brazylia 86,7 96,2 100,0 4,0% Argentyna 53,5 61,4 58,5-4,7% Chiny 12,0 12,2 12,0-1,6% Indie 9,5 8,7 8,0-8,0% Paragwaj 8,2 8,1 8,8 8,6% Kanada 5,4 6,0 6,2 3,3% ŚWIAT OGÓŁEM 282,7 318,6 320,2 0,5% szacunki/prognozy Źródło: IGC/USDA 2. CENY NASION OLEISTYCH NA ŚWIECIE RZEPAK Wyraźna Zwyżka Cen Rzepaku na Rynku Światowym w Marcu br. W marcu br., ceny rzepaku na giełdach światowych wyraźnie wzrosły, w znacznej mierze pod wpływem ograniczonej podaży rynkowej nasion, notowanej zwyżki cen soi, a także przesunięciem przez Chiny wejścia w życie bardziej restrykcyjnych norm jakościowych w odniesieniu do importowanej canoli z 1 kwietnia br. na 1 września br. W końcu marca br., cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2015) na giełdzie EURONEXT-MATIF wyniosła 366,50 euro/t i była o 5,6% wyższa od ceny rzepaku na początku miesiąca. Z kolei, cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2016 wyniosła 356,50 USD/t i była o 4,3% wyższa (ceny wg stanu na 31 marca br.). 12

14 13 WYKRESY 7-8 Ceny rzepaku i kanadyjskiej canoli w kontraktach najbliższych na giełdach EURONEXT MATIF i WCE w sezonie MATIF: CENY RZEPAKU W SEZONIE (kontrakt najbliższy, EURO/t) WINNIPEG: CENY CANOLI W SEZONIE (kontrakt najbliższy, CAD/t) 400,00 500,00 390,00 490,00 380,00 480,00 euro/t 370,00 360,00 470,00 350,00 460,00 340,00 450,00 330,00 440,00 14.X X.15 3.XI XI XI.15 2.XII XII XII.15 4.I I I.16 2.II II II.16 2.III III III X X.15 3.XI XI XI.15 2.XII XII XII.15 CAD/t 4.I I I.16 2.II II II.16 2.III III III.16 Źródło: EURONEXT-MATIF, WCE Czynniki kształtujące ceny rzepaku w kolejnych miesiącach sezonu napięty globalny bilans rzepaku i wyraźny spadek zapasów rzepaku na koniec bieżącego sezonu. przełożenie przez chińskie służby fitosanitarne wejścia w życie bardziej restrykcyjnych standardów jakościowych w odniesieniu do importowanej kanadyjskiej oraz australijskiej canoli z 1 kwietnia br. na 1 września br. przewidywany spadek globalnych zbiorów rzepaku w kolejnym sezonie 2016/17. Według wstępnych prognoz, światowa produkcja rzepaku w kolejnym sezonie 2016/17 ulegnie zmniejszeniu trzeci sezon z rzędu i wyniesie 66,4 mln ton, głównie w wyniku spodziewanych mniejszych zbiorów na Ukrainie, w UE-28 i Chinach. Produkcja rzepaku w UE-28 przewidywana jest obecnie na oko ło 21,3 mln ton, tj. o 0,5 mln ton mniej niż zebrano w 2015 roku. Zapasy rzepaku na koniec sezonu 2016/17 ulegną dalszej redukcji i prognozowane są na 4,8 mln ton, tj. 0,6 mln ton mniej od wielkości zapasów spodziewanej na koniec bieżącego sezonu. możliwy dalszy wzrost cen ropy naftowej na rynku światowym, które pośrednio wpływają na kształtowanie się cen nasion oleistych i produktów ich przerobu. spodziewany mniejszy przerób rzepaku na świecie zarówno w sezonie jak i w kolejnym sezonie 2016/17 będący wynikiem słabszych zbiorów i utrzymujących się niskich marż przetwórczych. komfortowy światowy bilans soi w bieżącym sezonie. WYKRES 9 Przewidywane kształtowanie się światowych cen rzepaku/canoli w krótkim okresie (IV-VI 2016) 13

15 14 SOJA Silny Wzrost Światowych Cen Soi w Marcu br. W marcu br., ceny soi na giełdzie w Chicago wzrosły do poziomu nie notowanego od sierpnia 2015 roku. Notowany wzrost kursu brazylijskiego reala do dolara i związana z tym poprawa konkurencyjności amerykańskiej soi w eksporcie, zwyżka cen olejów roślinnych oraz mniejsze od oczekiwań rynku prognozy wielkości areału zasiewów soi w USA wpłynęły na silną zwyżkę cen soi na rynku amerykańskim. W końcu marca br., cena soi w kontrakcie najbliższym (maj 2016) na giełdzie w Chicago wyniosła 334,59 USD/t i była o 6,1% wyższa od jej ceny na początku miesiąca. Z kolei, cena soi w kontrakcie sierpniowym 2016 wyniosła 337,16 USD/t i była o 6,3% wyższa (ceny według stanu na dzień 31 marca br.). WYKRES 10 Ceny soi w kontrakcie najbliższym na giełdzie CBOT w sezonie CBOT: CENY SOI W SEZONIE (kontrakt najbliższy, USD/t) 360,00 350,00 USD/t 340,00 330,00 320,00 310,00 300,00 14.X X.15 9.XI XI.15 3.XII XII XII I I.16 8.II II.16 3.III III III.16 Źródło: CBOT Czynniki kształtujące ceny soi w kolejnych miesiącach sezonu opady deszczu opóźniające zbiory soi w Argentynie. ciągle relatywnie niskie zaangażowanie kapitału spekulacyjnego na rynku soi. Pojawienie się niepokojących sygnałów rynkowych może doprowadzić do odkupywania kontraktów i zamiany pozycji na długą przez spekulantów. możliwe dalsze odbicie cen ropy naftowej na rynku światowym, które pośrednio wpływają na kształtowanie się cen nasion oleistych i produktów ich przerobu. komfortowy globalny bilans soi w bieżącym sezonie i dalszy wzrost zapasów. spodziewane zwiększenie areału uprawy soi przez Chiny i mniejsze zapotrzebowanie tego kraju na śrutę sojową w kolejnym sezonie 2016/17. prognoza wysokich globalnych zbiorów soi w kolejnym sezonie 2016/17. Światowa produkcja soi w kolejnym sezonie 2016/17 wstępnie prognozowana jest na poziomie około 320 mln ton, tj. o 3 mln ton mniej od wielkości zbiorów w bieżącym sezonie. Niemniej jednak, w dalszym ciągu byłby to bardzo 14

16 15 wysoki poziom produkcji. Spadek zbiorów będzie głównie wynikiem zmniejszenia areału uprawy soi na świecie, po raz pierwszy od czterech sezonów. WYKRES 11 Przewidywane kształtowanie się światowych cen soi w krótkim okresie (IV-VI 2016) III. KONDYCJA UPRAW I PROGNOZA ZBIORÓW ZBÓŻ I OLEISTYCH NA ŚWIECIE W SEZONIE 2016/17 1. KONDYCJA UPRAW I PRZEBIEG PRAC POLOWYCH PÓŁKULA PÓŁNOCNA Oziminy w UE-28 generalnie są w dobrej kondycji. Według ostatnich ocen unijnego ośrodka badawczego MARS, w związku z łagodną zimą w większości krajów europejskich, oziminy w UE-28 są w dobrej kondycji i dobrze rozwinięte. Dlatego też prognozy odnośnie wielkości produkcji roślinnej dla Wspólnoty są optymistyczne. W okresie zimy, straty mrozowe głównie wystąpiły w końcu grudnia 2015 i na początku stycznia Spośród wszystkich krajów UE-28, największe straty mrozowe zanotowano w Polsce, we wschodnich regionach Bułgarii i Rumunii, w krajach bałtyckich i na południu Finlandii. Według wstępnych prognoz MARS, średnie plony pszenicy miękkiej w UE-28 w 2016 roku wyniosą 5,96 t/ha i będą o 4,8% mniejsze niż przed rokiem. Z kolei, MARS przewiduje średnie plony jęczmienia ozimego w UE-28 na 5,82 t/ha (spadek o 4,9%), kukurydzy - 7,12 t/ha (o 10,9% wi ęcej), a rzepaku - 3,31 t/ha (o 1,4% mniej niż w 2015 roku). MAPA 1 Obszary w UE, w których w okresie zimy notowano anomalie pogodowe niebieskie pasy - nadmierne opady deszczu czerwone pasy - brak wystarczających opadów błękitne pasy - fala mroźnej pogody bordowe pasy - susza żółte kropki - akumulacja zbyt wysokich temperatur Źródło: EU MARS 15

17 16 W związku z nietypowo ciepłą zimą w Rosji, w niektórych regionach tego kraju wiosenna wegetacja pszenicy ozimej rozpoczęła się o kilka tygodni wcześniej niż zazwyczaj. Straty mrozowe w oziminach wystąpiły jedynie lokalnie. Siewy pszenicy ozimej w Rosji zakłócał brak opadów i susza. Tym samym łączny areał uprawy pszenicy w Rosji może wynieść około 24,5 mln ha, tj. o 3% mniej niż przed rokiem, co będzie skutkować spadkiem produkcji pszenicy w 2016 roku. W związku z suszą panującą w trakcie siewów ozimin na Ukrainie, w centralnej i południowej części tego kraju rośliny weszły w stan zimowego spoczynku w słabej kondycji. Pomimo notowanej w ostatnim okresie poprawy uwilgotnienia gleby, znacznie wi ększy niż zazwyczaj areał zasiewów pszenicy ozimej będzie musiał zostać przesiany uprawami jarymi. Dlatego też areał uprawy pszenicy na Ukrainie pod zbiory w 2016 roku może być najmniejszy od 4 lat, a zbiory tego zboża mogą spaść przynajmniej o 20% rok do roku. Zasiewy pszenicy ozimej w USA w dobrej kondycji. W pierwszym w tym roku raporcie USDA nt. stanu upraw w USA podano, iż na dzień 3 kwietnia br. w dobrej/bardzo dobrej kondycji znajdowało się 59% areału uprawy pszenicy ozimej wobec 55% spodziewanych przez rynek i 44% w tym samym okresie przed rokiem. Z kolei, w złej/bardzo złej kondycji znajdowało się 7% areału uprawy wobec 16% przed rokiem. PÓŁKULA PÓŁUDNIOWA Rozległa, zimowa susza wpłynęła na wyraźne osłabienie kondycji zasiewów pszenicy ozimej w Maroku. Ostatnie opady deszczu przyszły za późno, aby zniwelować straty w zasiewach. Po ostatnim, wyższym niż zazwyczaj zbiorze, tegoroczne zbiory pszenicy w Maroku mogą wynieść jedynie 4,5 mln ton, tj. o 40% mniej rok do roku. Pomimo niskiego poziomu opadów notowanego także w Algierii i Tunezji, w okresie zimowym warunki pogodowe w tych krajach były na ogół korzystniejsze niż w Maroku, stąd też tegoroczne zbiory pszenicy w Algierii i Tunezji powinny być zbliżone do średnich wieloletnich. W Brazylii trwają zbiory kukurydzy i soi. Na koniec marca, uprawy te zebrano z około 2/3 areału. Trwające zbiory soi opóźniają siewy kukurydzy pod drugi zbiór. Zbiory kukurydzy i soi trwają także w Argentynie, ale nawracające opady deszczu spowalniają prace żniwne. 16

18 17 MAPA 2 Odchylenie wielkości opadów atmosferycznych od normy w Europie w marcu 2016 roku (%) Źródło: NOAA 17

19 18 MAPA 3 Odchylenie temperatury od normy w Europie w marcu 2016 roku (st. C): Źródło: NOAA 18

20 19 2. PROGNOZA ŚWIATOWYCH ZBIORÓW ZBÓŻ W SEZONIE 2016/17 Według pierwszych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) dotyczących kolejnego sezonu 2016/17, globalne zbiory zbóż ogółem w sezonie 2016/17 wyniosą 1997 mln ton i będą o 7 mln ton mniejsze od wielkości produkcji osiągniętej w bieżącym sezonie. Z tej wielkości, zbiory pszenicy przewidywane są na 713 mln ton (-3,0% sezon do sezonu), kukurydzy mln ton (+2,1%), a jęczmienia mln ton (-3,6%). Zapasy zbóż ogółem na koniec sezonu 2016/17 spodziewane są na poziomie 466 mln ton, podobnie jak na koniec bieżącego sezonu. Taki poziom globalnych zapasów zbóż byłby największy od 29 lat. Według prognoz IGC, w związku ze spodziewanym mniejszym areałem zbiorów i niższymi plonami, globalne zbiory pszenicy w kolejnym sezonie 2016/17 wstępnie przewidywane są na poziomie około 713 mln ton, tj. o 21 mln ton mniej od wielkości produkcji tego zboża w bieżącym sezonie. Mniejsze zużycie paszowe pszenicy wpłynie na niewielki spadek światowego zużycia pszenicy w sezonie 2016/17 o około 1% do 716 mln ton. Zapasy pszenicy na świecie na koniec sezonu 2016/17 wstępnie przewidywane są na poziomie około 211 mln ton, tj. o 3 mln ton mniejszym od spodziewanych rekordowych zapasów pszenicy na koniec bieżącego sezonu. Taki poziom zapasów byłby drugim co do wielkości w historii. Jak przewiduje IGC, światowa produkcja kukurydzy w kolejnym sezonie 2016/17 wyniesie około 993 mln ton, tj. o 21 mln ton więcej od oceny zbiorów tego zboża w bieżącym sezonie. Wzrost zbiorów kukurydzy będzie głównie wynikiem zwiększenia areału jej uprawy na świecie. Pomimo spodziewanego wzrostu zużycia, zapasy kukurydzy na koniec kolejnego sezonu 2016/17 mogą wzrosnąć do 208 mln ton, tj. do najwyższego poziomu od 30 lat. W związku ze spodziewanym spadkiem plonów, globalna produkcja jęczmienia w kolejnym sezonie 2016/17 przewidywana jest przez IGC na około 142 mln ton, tj. o 6 mln ton mniej niż zebrano w bieżącym sezonie. Spodziewany wzrost zużycia pszenicy i kukurydzy wpłynie na dalsze zmniejszenie zużycia tego zboża na cele paszowe w kolejnym sezonie 2016/17 do około 141 mln ton, tj. o 2 mln ton w porównaniu z obecnym sezonem. W kolejnym sezonie 2016/17, globalne zapasy jęczmienia prawdopodobnie ponownie wzrosną o około 2 mln ton do najwyższego od 7 lat poziomu 32 mln ton. IGC przewiduje, iż globalne zbiory żyta w kolejnym sezonie 2016/17 wyniosą ponad 13 mln ton, tj. o 0,5 mln ton więcej niż zebrano w bieżącym sezonie. Taka wielkość produkcji będzie jednak ciągle niższa od średniej wieloletniej. Strategie Grains obecnie prognozuje łączne zbiory zbóż w UE-28 w 2016 roku na poziomie 308,9 mln ton, tj. o 0,8 mln ton więcej od prognozy z lutego br. i o 0,5 mln ton mniej od wielkości zbiorów w 2015 roku. Z tej wielkości, zbiory pszenicy miękkiej przewidywane są na poziomie 143,6 mln ton (-5% rok do roku), jęczmienia -- 60,1 mln ton (-1%), a kukurydzy -- 63,9 mln ton (+11%). SG przewiduje wzrost eksportu pszenicy z UE-28 w kolejnym sezonie 2016/17 o 1,6 mln ton do 30,4 mln ton w związku ze spodziewanymi mniejszymi zbiorami na Ukrainie. Większy eksport wpłynie na spadek zapasów pszenicy w UE-28 na koniec nadchodzącego sezonu 2016/17 o 2,3 mln ton do 14,3 mln ton. 19

21 20 3. PROGNOZA ŚWIATOWYCH ZBIORÓW RZEPAKU I SOI W SEZONIE 2016/17 Według wstępnych prognoz IGC, światowa produkcja rzepaku w kolejnym sezonie 2016/17 ulegnie zmniejszeniu trzeci sezon z rzędu i wyniesie 66,4 mln ton, głównie w wyniku spodziewanych mniejszych zbiorów na Ukrainie, w UE-28 i Chinach. Produkcja rzepaku w UE-28 przewidywana jest obecnie na około 21,3 mln ton, tj. o 0,5 mln ton mniej niż zebrano w 2015 roku. Zapasy rzepaku na koniec sezonu 2016/17 ulegną dalszej redukcji i prognozowane są na 4,8 mln ton, tj. 0,6 mln ton mniej od wielkości zapasów spodziewanej na koniec bieżącego sezonu. Jak przewiduje Strategie Grains, zbiory rzepaku w UE-28 w sezonie 2016/17 wynios ą 21,4 mln ton wobec 21,9 mln ton zebranych w bieżącym sezonie. SG obecnie przewiduje tegoroczne zbiory rzepaku w Niemczech na poziomie 5,17 mln ton (+3,1% rok do roku), Francji - 5,27 mln ton (podobnie jak przed rokiem), Wlk. Brytanii - 2,10 mln ton (-18% rok do roku), a w Polsce na 2,65 mln ton (-5% rok do roku). SG przewiduje spadek tłoczenia rzepaku w UE-28 w nadchodzącym sezonie 2016/17 o 0,9 mln ton do 22,7 mln ton i spadek zapasów rzepaku w UE-28 na koniec sezonu o 0,1 mln ton do 1,2 mln ton. TABELA 15 Zaktualizowane prognozy zbiorów rzepaku w wybranych krajach UE-28 w kolejnym sezonie 2016/17 na tle dwóch wcześniejszych sezonów (mln ton) Wyszczególnienie 2016/ /17 UE-28 24,50 21,90 21,40-2,3% z tego: prognozy Źródło: Strategie Grains Niemcy 6,20 5,00 5,17 3,4% Francja 5,50 5,27 5,27 0,0% Polska 3,30 2,80 2,65-5,4% Wlk. Brytania 2,50 2,55 2,10-17,6% Czechy 1,55 1,26 1,28 1,6% Rumunia 1,20 1,00 1,00 0,0% Globalne zbiory soi w kolejnym sezonie 2016/17 wstępnie prognozowane są na poziomie około 320 mln ton, tj. o 3 mln ton mniej niż w bieżącym sezonie. Spadek produkcji będzie głównie wynikiem zmniejszenia areału uprawy soi na świecie, po raz pierwszy od czterech sezonów. 20

22 21 Niniejszy materiał został przygotowany dla klientów BGŻ BNP PARIBAS S.A. przez SPARKS Polska Sp. z o.o. i jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za wyraz poglądów Banku BGŻ BNP PARIBAS ani za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny SPARKS Polska Sp. z o.o. w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym tak że elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w łącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w Raporcie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Raport opracowany przez firmę Sparks Polska Sp. z o.o. W celu pozyskania szerszej analizy skontaktuj się z 21

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Rekordowy zasiew kukurydzy

Rekordowy zasiew kukurydzy 3 lipca 2013 Rekordowy zasiew kukurydzy Rys. 1 Wykres tygodniowy kontraktu kontynuacyjnego na kukurydzę notowanego na giełdzie CBOT Źródło: TMS Direct Notowania kontraktu kontynuacyjnego na kukurydzę na

Bardziej szczegółowo

12.04.2011. komentarz surowcowy

12.04.2011. komentarz surowcowy 12.4.211 Ostatni tydzień charakteryzował się dużymi wzrostami cen surowców. Rosnące ceny ropy i korzystny sentyment na rynkach finansowych wspierały wzrosty cen większości surowców. Utrzymująca się niepewność

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Rekordowe prognozy zbiorów i zapasów

Rekordowe prognozy zbiorów i zapasów 05 września 2014 r. Rekordowe prognozy zbiorów i zapasów Tegoroczne zbiory kukurydzy w USA najprawdopodobniej będą najwyższe w historii. 12 sierpnia poznaliśmy raport WASDE (szacunki światowych podaży

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH 08-01-16 08-01-30 08-02-13 08-02-27 08-03-12 08-03-26 08-04-09 08-04-23 08-05-07 08-05-21 08-06-04 08-06-18 08-07-02 08-07-16 08-07-30 08-08-13 08-08-27 08-09-10 08-09-24 08-10-08 08-10-22 08-11-05 08-11-19

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

26.04.2011. komentarz surowcowy

26.04.2011. komentarz surowcowy 26.4.211 Ostatni tydzień przyniósł na rynku surowców rekordowe poziomy cen metali szlachetnych (głównie na fali osłabiającego się dolara). Ceny złota pobiły nowy historyczny rekord, srebro wzrosło do poziomów

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ)

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ) Jerzy Grabiński Produkcja zbóż w Polsce-stan obecny i perspektywy Według szacunków GUS produkcja zbóż w Polsce w 29 roku wyniosła 29,8 mln ton i była o 7,8% wyższa niż w roku poprzednim. Taka produkcja

Bardziej szczegółowo

Niekorzystna pogoda zagrożeniem dla zbiorów

Niekorzystna pogoda zagrożeniem dla zbiorów 9 lipca 2013 Niekorzystna pogoda zagrożeniem dla zbiorów Nieprzewidywalna pogoda w obszarze upraw soi w Stanach Zjednoczonych (tzw. soybean Belt) prawdopodobnie zwiększać będzie zmienność cen zbiorów do

Bardziej szczegółowo

Źródło: www.minrol.gov.pl

Źródło: www.minrol.gov.pl Rynek zbóż i rzepaku Kończący się rok dla producentów zbóż i rzepaku obfitował w wiele wydarzeń mniej lub bardziej sprzyjających. Początek roku mimo srogiej zimy nie przyniósł większych strat w uprawach,

Bardziej szczegółowo

Światowy Rynek Zbóż, Oleistych i Komponentów Paszowych Opracowanie sygnalne

Światowy Rynek Zbóż, Oleistych i Komponentów Paszowych Opracowanie sygnalne Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa Opracowanie wydaje: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 1 stycznia, 01 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 33-II, 13 kwietnia 2015 r.

Oil Express nr 33-II, 13 kwietnia 2015 r. r. Prognozy produkcji oleistych w 2015 r. - Coceral Francuska organizacja COCERAL podała do wiadomości marcowe-finalne szacunki zbiorów roślin oleistych w Unii w 2014 roku oraz pierwsze prognozy na 2015

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 lutego, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r.

Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ceny zbóż na rynku krajowym w dalszym ciągu kształtują się pod wpływem niskiej rynkowej podaży ziarna.

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 36-II, 9 czerwca 2015 r.

Oil Express nr 36-II, 9 czerwca 2015 r. r. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PSPO I IZP Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wraz z Izbą Gospodarczą Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz ma zaszczyt zaprosid Paostwa na międzynarodową,

Bardziej szczegółowo

15.03.2011 PSZENICA. komentarz surowcowy

15.03.2011 PSZENICA. komentarz surowcowy PSZENICA W ostatnim tygodniu na rynku surowców dominowały nieprzerwanie informacje z krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Znamienny okazał się również wyższy niż oczekiwano odczyt CPI i PPI w Chinach.

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dorocznym spotkaniu branżowym Izby, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 września, 2010 r. źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Miniony, krótki z racji długiego weekendu tydzień nie przyniósł zmian na krajowym rynku zbożowym. W dalszym

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa. Zmiana cen skupu zbóż oraz cen żywności i produktów zbożowych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa. Zmiana cen skupu zbóż oraz cen żywności i produktów zbożowych gru-1 Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 31 sierpnia 215 Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa Trendy bieżące Niedobór opadów był niekorzystny dla rozwoju upraw. Szacuje się, że zbiory zbóż w 215 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń Biuletyn Inwestorski Nr 1/2012 Styczeń Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Przyszedł czas na podsumowanie minionego roku oraz noworoczne postanowienia. Stali czytelnicy Biuletynu nie będą zaskoczeni,

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. Ceny ziarna w dalszym ciągu znajdują

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2011. Październik

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2011. Październik Biuletyn Inwestorski Nr 1/2011 Październik Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Od początku 2011 r. wyniki spółek przetwórstwa spożywczego pozostają pod presją wysokich cen surowców, co zdecydowanie

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC 5-8 czerwca 2013, Kraków www.fefaccongress2013.eu Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 110 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 4 czerwca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 9 stycznia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 9 stycznia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 9 stycznia, 2012 r. I. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu - po okresie wyraźnych wzrostów notowanych w poprzednich 2 tygodniach - notowania

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC

Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015 Spotkanie rozpoczęto omówieniem aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej. Produkcja mleka w pierwszym kwartale spadła o 1,3% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 44-II, 13 października 2015 r.

Oil Express nr 44-II, 13 października 2015 r. nr 44-II, 13 października 2015 r. Zbiory roślin oleistych w 2015 wg Coceral W Unii Europejskiej na koniec obecnego sezonu przewidywany jest spadek o 10 proc. produkcji surowców oleistych, na skutek niższej

Bardziej szczegółowo

Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia

Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia prof. dr hab. Eberhard Makosz IV Międzynarodowa Konferencja Porzeczkowa Białowieża, 2 6 czerwca 2014 r. Światowa produkcja

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru stan i perspektywy

Rynek cukru stan i perspektywy Rynek cukru stan i perspektywy Rafał Strachota Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Konferencja Burak Cukier Perspektywy, Poznań, 6 października 2015 r. Rynek cukru w Polsce Tutaj dodaj pierwszy

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 18 czerwca r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 5 cze Cena w zł/t EURONEXT - Paryż Pszenica konsumpcyjna Wrzesień

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r.

Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r. Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r. Misja, strategia i rozwój kompetencji Agro Misja. Umocnienie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski, Stanisław Rolbiecki Katedra Melioracji i Agrometeorologii Wydział Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/2015 22 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2015 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

nr 11-II, 26 maja 2014

nr 11-II, 26 maja 2014 nr 11-II, 26 maja 2014 Konferencja IHAR 19-20 maja w Poznaniu W dniach 19-20 maja bieżącego roku odbyła się XXXII Konferencja Naukowa Rośliny Oleiste organizowana przez IHAR Oddział Poznań i komitet Fizjologii,

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 1 października, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 1 października, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 1 października, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Sucha i słoneczna pogoda powoduje, iż na południu kraju rozkręcają się zbiory kukurydzy na ziarno.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Debata: www.kgo.agh.edu.pl. Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Aktualna sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla kamiennego

Debata: www.kgo.agh.edu.pl. Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Aktualna sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla kamiennego Kraków, 11 czerwca 212 Debata: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Aktualna sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla kamiennego Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke dr inż. Zbigniew Grudziński

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

2010-04-03 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-04-03 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 1 2010-04-03 SPIS TREŚCI W tym tygodniu Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA

Bardziej szczegółowo

Organizmy modyfikowane genetycznie

Organizmy modyfikowane genetycznie Organizmy modyfikowane genetycznie C o to jest G M O? Organizmy Modyfikowane Genetycznie GMO (z ang. Genetically Modified Organism) - Organizmy Transgeniczne - są to organizmy, które zawierają w swoim

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny 72010 /229/ /199/ Biuletyn Informacyjny Lipiec 2010 Nr 7 (229) Biuletyn Informacyjny ISSN 1233-2437 nakład 7000 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Redakcja: Biuro

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 14.08.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

OECD-FAO Agricultural Outlook 2012. Przegląd rolniczy OECD-FAO: 2012. Summary in Polish. Streszczenie w języku polskim

OECD-FAO Agricultural Outlook 2012. Przegląd rolniczy OECD-FAO: 2012. Summary in Polish. Streszczenie w języku polskim OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 Summary in Polish Read the full book on: 10.1787/agr_outlook-2012-en Przegląd rolniczy OECD-FAO: 2012 Streszczenie w języku polskim Przedstawiamy osiemnaste wydanie Przeglądu

Bardziej szczegółowo

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Rosja zwiększyła produkcje ropy naftowej w czerwcu bieżącego roku utrzymując pozycję czołowego producenta. Jednakże analitycy zwracają uwagę na problemy mogące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 34-II, 27 kwietnia 2015 r.

Oil Express nr 34-II, 27 kwietnia 2015 r. r. Walne Zebranie Członków PSPO Dnia 16 kwietnia odbyło się ósme Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, które tradycyjnie już zostało zorganizowane w zabytkowym gmachu budynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r.

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO Pleszew, dnia 20.09.2012r. STRUKTURA UŻYTKÓW W POWIECIE PLESZEWSKIM grunty zabudowane i zurbanizowane 4,10% wody 0,35% użytki

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 2 Maroko realizuje reformy i kontynuuje program uniezależniania się od tzw. ciężkich paliw kopalnych. Jest pionierem na kontynencie afrykańskim w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI mgr Anna Górska Doktorant SGH referat nt. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach -2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. POJĘCIE I FORMY BIZ... 2 2. BIZ NA ŚWIECIE... 3 WNIOSKI...

Bardziej szczegółowo

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 2010-06-19 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 2,00 9,70 3,00

Bardziej szczegółowo

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny 25 wrzesień 215 r. 5 lat funduszu Lyxor WIG2 UCITS ETF rynek wtórny 22 września 215 r. minęło dokładnie pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor WIG2

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

2010-07-10 SPIS TREŚCI

2010-07-10 SPIS TREŚCI 2010-07-10 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 2,00 9,70 2,70

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych Wyciąg z raportu Uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne Polski sprawiają, że konieczne jest zaproponowanie modelu rynku gazu, który odpowiadał będzie na wyzwania stojące przed tym rynkiem w aspekcie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo