Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013"

Transkrypt

1 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką) oceniono na 28,4 mln ton (wzrost w stosunku do szacunku wrześniowego o 0,2 mln ton). Zbiory te były o 0,6% mniejsze niż w 2012 r., ale o 6,2% większe od średnich zbiorów z lat Na spadek produkcji zbóż miało wpływ przede wszystkim ograniczenie powierzchni uprawy (w skali roku o 3,2%). Jednak w wyniku większej powierzchni uprawy zbóż ozimych oraz wyższych niż przed rokiem ich plonów, jak również zwiększenia udziału zasiewów kukurydzy, spadek produkcji zbóż był niewielki. W 2013 r. pszenicy zebrano blisko 9,5 mln ton (wzrost o 10%), żyta 3,3 mln ton (wzrost o 14%), a jęczmienia ponad 2,9 mln ton (spadek o 30%). Zbiory kukurydzy GUS ocenił na ponad 4 mln ton, tj. o 1,2% wyżej niż rok wcześniej. Zasiewy ozimin pod zbiory 2014 roku Z oceny przeprowadzonej przez GUS w listopadzie 2013 r. wynika, że obszar zasiewów zbóż ozimych jest zbliżony do notowanego w poprzednim roku i wynosi 4,4 mln ha. Uprawy ozime przed wejściem w stan zimowego spoczynku były właściwie wyrośnięte i dobrze rozkrzewione. GUS ocenia stan zasiewów zbóż ozimych na 3,6 3,8 stopnia kwalifikacyjnego wobec 3,5 3,7 w 2012 r. Skup zbóż W listopadzie 2013 r. odnotowano sezonowe zmniejszenie podaży ziarna do skupu. Według danych GUS zbóż podstawowych z mieszankami skupiono 565 tys. ton, tj. o 38% mniej niż w październiku 2013 r. Było to jednak o 5% więcej niż rok wcześniej. tys. ton Skup zbóż podstaw owych 0 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI z b o ż a o g. p s z e n i c a ż y t o Skup pszenicy wyniósł 399 tys. ton (w tym 112 tys. ton pszenicy paszowej), o 30,5% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 7% więcej niż w listopadzie 2012 r. Dostawy żyta do skupu w listopadzie 2013 r. ukształtowały się na poziomie 94 tys. ton, o 34% niższym niż w poprzednim miesiącu, ale o 86% wyższym niż przed rokiem. Skup jęczmienia zmniejszył się do 18 tys. ton, o 83% w porównaniu z październikiem 2013 r. Jednocześnie był on o 75% mniejszy niż rok wcześniej. W listopadzie 2013 r. podmioty rynkowe skupiły także 420 tys. ton kukurydzy, tj. o 30% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16% mniej niż rok wcześniej. Według danych meldunkowych GUS, łącznie w ciągu pięciu miesięcy bieżącego sezonu (lipiec listopad 2013 r.) skup zbóż podstawowych z mieszankami był o 7,5% mniejszy niż w tym samym okresie po- Agencja Rynku Rolnego 1

2 przedniego roku i wyniósł 4,1 mln ton. Pszenicy skupiono 2,6 mln ton (o 5% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.), jęczmienia 505 tys. ton (o 32% mniej), a żyta 646 tys. ton (o 12% więcej). Skup kukurydzy był o 22% mniejszy i ukształtował się na poziomie 1,2 mln ton. Handel zagraniczny Od początku roku gospodarczego 2013/2014 eksport zbóż z Polski utrzymuje się na wysokim poziomie. Według obliczeń ARR (na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów) łącznie w pierwszych czterech miesiącach (tj. lipiec październik 2013 r.) z kraju wywieziono 1,8 mln ton ziarna zbóż (w tym 864 tys. ton pszenicy, 399 tys. ton żyta i 221 tys. ton kukurydzy). Było to o 15% więcej niż w tym samym okresie 2012 r. Więcej niż przed rokiem wyeksportowano również produktów pierwotnego przetwórstwa (o 25%) oraz produktów wysoko przetworzonych (o 9%). Większy jest również import zbóż do kraju. Przyczyniła się do tego ograniczona podaż krajowych zbóż oraz niższe niż w Polsce ceny zbóż na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. W okresie pierwszych czterech miesięcy sezonu 2013/2014 do kraju przywieziono 361 tys. ton ziarna zbóż, o 24% więcej niż przed rokiem. W strukturze importu ziarna dominowała pszenica (71%) oraz kukurydza (13%). Import produktów pierwotnego przetwórstwa był o 22% mniejszy niż rok wcześniej, a produktów wysoko przetworzonych o 12% większy. Wartościowe saldo handlu zbożami i przetworami zbożowymi w okresie lipiec październik 2013 r. było dodatnie i wyniosło 446 mln EUR wobec 431 mln EUR w analogicznym okresie 2012 r Agencja Rynku Rolnego 2 mln EUR Obroty handlu zagranicznego zbożami (w okresie lipiec-październik) / / / / / /2014 Eksport Import Saldo Źródło: opracowanie ARR na podstawie wstępnych danych MF. Od początku sezonu 2013/2014 w przywozie z krajów trzecich, w ramach kontyngentów taryfowych, pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN ) obowiązuje stawka celna 12 EUR/t 1, a jęczmienia (kod CN 1003) 16 EUR/t 2. Cło jest zerowe jedynie w odniesieniu do przywozu kukurydzy 3. Roczny kontyngent taryfowy na kukurydzę został rozdysponowany w całości (278 tys. ton) na początku października 2013 r. Pozostałe ww. kontyngenty zostały wykorzystane częściowo. Na początku 2014 r. otwarte zostały kontyngenty taryfowe na przywóz zbóż z krajów trzecich na rok bieżący. W sezonie 2013/2014 stawki celne 4 w imporcie do UE (poza kontyngentami) pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej (o kodach ex CN do siewu 1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. 3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. 4 Rozporządzenie KE nr 1411/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.

3 i ex wysokiej jakości innej niż do siewu), żyta, kukurydzy i sorgo zostały utrzymane na poziomie zerowym. W Unii Europejskiej w okresie pierwszych sześciu miesięcy sezonu 2013/2014 (od 1 lipca do 17 grudnia 2013 r.) wolumen eksportu zbóż, tak jak rok wcześniej, znacznie przewyższał import. Zgodnie z wydanymi pozwoleniami unijni przedsiębiorcy zadeklarowali eksport 21,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych, o 56,5% więcej niż rok wcześniej. W tym czasie wolumen produktów zbożowych sprowadzonych do UE (według wydanych pozwoleń importowych) ukształtował się na poziomie 5,8 mln ton, o 25% niższym niż w analogicznym okresie 2012 r. Działania ARR na rynku zbóż Administrowanie handlem zagranicznym W pierwszej połowie sezonu 2013/2014 (lipiec grudzień) Agencja Rynku Rolnego wydała pozwolenia na przywóz 150,5 tys. ton zbóż z krajów trzecich, o 2,4 razy więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Pozwolenia dotyczyły głównie kukurydzy (140,3 tys. ton) i pszenicy (8,1 tys. ton, w tym 3,3 tys. ton pszenicy durum). Jednocześnie na podstawie wniosków złożonych w ARR handlowcy uzyskali pozwolenia na eksport poza obszar celny UE 369 tys. ton ziarna zbóż (w tym przede wszystkim pszenicy 330 tys. ton oraz jęczmienia 28 tys. ton) wobec 149 tys. ton w tym samym okresie sezonu 2012/2013. Dopłaty do materiału siewnego W 2013 r. do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło 62,4 tys. wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z tytułu wykorzystanego materiału siewnego. Do 31 grudnia 2013 r., w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, na podstawie rozliczonych wniosków, ARR wypłaciła rolnikom 86,4 mln zł dopłat do wykorzystanego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w uprawach zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r., od 1 stycznia 2014 r. maksymalna kwota pomocy de minimis w rolnictwie na beneficjenta została podniesiona do 15 tys. EUR w okresie trzech lat podatkowych. Zwiększone zostały także maksymalne łączne kwoty pomocy de minimis przyznawanej przez poszczególne państwa członkowskie przedsiębiorstwom z sektora produkcji rolnej. Dla Polski kwota pomocy została zwiększona ze 119,5 mln EUR do 225,7 mln EUR. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych 5 Agencja Rynku Rolnego obsługuje Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, który ma na celu wspieranie marketingu rolnego oraz wzrost spożycia i promocji przetworów zbożowych. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. na konto funduszu wpłynęło blisko 4,3 mln zł. Ze zgromadzonych środków funduszu współfinansowano przede wszystkim akcje promocyjne takie jak: Rola pieczywa i przetworów zbożowych w codziennej diecie, Piknik zbożowy, Kasza na zdrowie, na stół na co dzień, Dodaj energii sobie i innym oraz Chleb to brzmi godnie. 5 Ustawa o funduszach promocji produktów rolnospożywczych z 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z późn. zm.) Agencja Rynku Rolnego 3

4 Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu zbóż (bez VAT) Utrzymujący się popyt oraz mniejsza podaż zbóż w listopadzie 2013 r. spowodowały dalszy sezonowy wzrost ich cen (z wyjątkiem jęczmienia). Ceny zbóż nadal były jednak niższe niż przed rokiem. Według danych GUS przeciętna cena skupu pszenicy w listopadzie 2013 r. ukształtowała się na poziomie 742 zł/t, o 1% wyższym niż miesiąc wcześniej, ale o 23,5% niższym niż przed rokiem. W zależności od rejonu kraju przeciętna cena pszenicy kształtowała się od 698 zł/t w woj. podkarpackim i 705 zł/t w woj. opolskim do 770 zł/t w woj. warmińsko-mazurskim oraz 766 zł/t w woj. mazowieckim i pomorskim. Jęczmień przeciętnie w kraju skupowano po 739 zł/t, tj. o 2% taniej niż w październiku 2013 r. i o 11% taniej niż przed rokiem. Za jęczmień paszowy uzyskiwano średnio 724 zł/t, tj. o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu, a za browarny 782 zł/t, o 2% mniej. W porównaniu z listopadem 2012 r. jęczmień paszowy był o 10% tańszy, a browarny o 15% tańszy. zł za tonę Ceny skupu jęczmienia paszow ego i kukurydzy 500 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI jęczmień paszow y kukurydza zł za tonę Ceny skupu pszenicy i żyta 400 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI p s z e n i c a ż y t o W listopadzie 2013 r. żyto w skupie podrożało do 543 zł/t, tj. o 5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Cena ta była jednak o 25% niższa niż rok wcześniej. Najniższe ceny tego ziarna uzyskiwano w woj. podlaskim 474 zł/t oraz w woj. lubelskim 493 zł/t, a najwyższe w woj. świętokrzyskim 626 zł/t i w woj. zachodniopomorskim 574 zł/t. Za kukurydzę przeciętnie w kraju płacono 572 zł/t, tj. o 5% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 20% mniej niż przed rokiem. W okresie pierwszych trzech tygodni grudnia 2013 r. notowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych. W tym czasie, według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w kraju płacono o 3,5% więcej niż miesiąc wcześniej, za żyto konsumpcyjne o 5% więcej, za jęczmień paszowy o blisko 7% więcej, a za kukurydzę o 2% więcej. Targowiskowe ceny zbóż W okresie żniw 2013 r. na krajowych targowiskach utrzymywała się spadkowa tendencja cen zbóż. W okresie wrzesień październik 2013 r. ceny pszenicy i żyta były stabilne, a jęczmienia rosły. Według danych GUS w listopadzie przeciętna targowiskowa cena pszenicy nieznacznie Agencja Rynku Rolnego 4

5 wzrosła (do 891 zł/t), żyta obniżyła się o 1% (do 659 zł/t), a jęczmienia utrzymała na poziomie z października (825 zł/t). W odniesieniu do notowań sprzed roku żyto było o 17% tańsze, pszenica o 9% tańsza, a jęczmień o 6% tańszy. zł/tonę Średnie ceny zbóż na targowiskach VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI pszenica żyto jęczmień W okresie trzech pierwszych tygodni grudnia 2013 r. na targowiskach monitorowanych przez ZSRIR MRiRW ceny zbóż podstawowych, podobnie jak w skupie, wzrosły. W tym czasie za pszenicę i za żyto średnio w kraju płacono o około 2% więcej niż w tym samym okresie listopada 2013 r., a za jęczmień o 3% więcej. Cena kukurydzy uległa natomiast dalszemu obniżeniu (o 3%). Ceny zbóż na giełdach krajowych W listopadzie 2013 r. przeciętna transakcyjna cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 764 zł/t i była o 5% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 27% niższa niż przed rokiem. Za żyto konsumpcyjne uzyskiwano 535 zł/t, o 26% mniej niż rok wcześniej. Cena kukurydzy ukształtowała się na poziomie 675 zł/t, o 1% wyższym niż w październiku 2013 r., ale o 21% niższym niż w analogicznym okresie 2012 r. W grudniu 2013 r. średnia transakcyjna cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 748 zł/t i była o 2% niższa niż miesiąc wcześniej i o 30% niższa niż przed rokiem. Jęczmień paszowy przeciętnie sprzedawano po 780 zł/t, o 16% taniej niż rok wcześniej. Za kukurydzę uzyskiwano średnio 655 zł/t, o 3% mniej niż miesiąc wcześniej i o 28% mniej niż przed rokiem. Ceny zbóż na giełdach zagranicznych 6 W listopadzie 2013 r. popyt na zboża, zwłaszcza ze strony tradycyjnych importerów (kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu), przyczynił się do wzrostu cen pszenicy i kukurydzy na giełdach europejskich. Na monitorowanych giełdach w USA notowano spadki cen zbóż. W grudniu 2013 r. na giełdach Europy Zachodniej przeważały wzrosty cen zbóż. W miesiącu tym średnie ceny pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie w Niemczech i we Francji były o 1 2% wyższe niż w listopadzie 2013 r. W tym czasie na giełdzie w USA cena pszenicy SRW, Nr 2 obniżyła się o 2%, a HRW, Nr 1 o 4%. Na Ukrainie giełdowa cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła przeciętnie o 2%, a w Argentynie o 10%. Na giełdzie w Niemczech ceny jęczmienia paszowego w grudniu 2013 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły o 3%, a we Francji i w USA uległy obniżeniu odpowiednio o 2% i o 1%. W tym czasie giełdowe ceny kukurydzy w USA praktycznie nie uległy zmianie, a we Francji i w Argentynie wzrosły o 1 2%. Na giełdzie MATIF w Paryżu 2 stycznia 2014 r. (za FAPA) cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na marzec 2014 r., wynosiła 203 EUR/t (843 zł/t) i była o 3% niższa niż na początku grudnia 2013 r. Kukury- 6 Obliczenia ARR na podstawie danych FAPA. Agencja Rynku Rolnego 5

6 dzę z terminem dostawy na marzec 2014 r. sprzedawano po 174 EUR/t (725 zł/t), o 4% taniej niż przed miesiącem. W transakcjach terminowych na giełdzie w Budapeszcie (BCE) w notowaniu z 19 grudnia 2013 r. cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na marzec 2014 r. była o 13% wyższa niż miesiąc wcześniej, kształtując się na poziomie 252 USD/t (768 zł/t). W tym czasie cena kukurydzy z dostawą na marzec 2014 r. wzrosła do 215 USD/t (656 zł/t), tj. o 4%. Ceny skupu zbóż w Unii Europejskiej Ceny skupu zbóż na rynkach wewnętrznych krajów Unii Europejskiej również utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem. Według danych Komisji Europejskiej w pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w UE wynosiła 189 EUR/t (791 zł/t), o 25% mniej niż przed rokiem. Najniższy poziom cen tego ziarna notowany był na Słowacji 149 EUR/t (624 zł/t). EUR/tonę Ceny skupu pszenicy w wybranych krajach UE VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Czechy Niemcy Polska Słowacja Węgry Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. Największe roczne spadki cen pszenicy odnotowano m.in. w krajach, z których polscy przedsiębiorcy importują zboże, tj. na Słowacji i w Czechach (odpowiednio o 35% i o 34%). W tym czasie w Polsce ceny pszenicy obniżyły się do 184 EUR/t (769 zł/t). W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej w Polsce były o 7% niższe niż w Niemczech i o 10% niższe niż we Francji, ale wyższe niż w Czechach (o 9%), na Węgrzech (o 11%) i na Słowacji (o 23%). W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. za jęczmień paszowy średnio na obszarze UE płacono 174 EUR/t (730 zł/t), o 24% mniej niż przed rokiem. Najmniej za jęczmień uzyskiwali dostawcy w Finlandii 135 EUR/t (566 zł/t) i w Bułgarii 153 EUR/t (638 zł/t). W ciągu roku największy spadek cen jęczmienia odnotowano w Finlandii (o 36%) i w Hiszpanii (o 34%). W Niemczech i we Francji ceny jęczmienia paszowego, w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., obniżyły się o 23 26%. W Polsce cena tego zboża wynosiła 184 EUR/t (771 zł/t) i była o 15% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Jednocześnie jęczmień paszowy w Polsce był droższy niż w Niemczech i we Francji odpowiednio o 1% i o 5% oraz droższy niż na Węgrzech (o 12%) i na Słowacji (o 18%). Przeciętna cena kukurydzy w UE w pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. wyniosła 163 EUR/t (682 zł/t) i była o 31% niższa niż przed rokiem. Największe spadki cen kukurydzy w porównaniu z cenami sprzed roku odnotowano w Bułgarii (o 38%), na Węgrzech (o 38%) oraz na Słowacji (o 36%). W Polsce za kukurydzę w skupie płacono 154 EUR/t (644 zł/t), o 20% mniej niż w Niemczech, ale o 9% więcej niż na Słowacji. W odniesieniu do cen notowanych przed rokiem polska kukurydza była o 31% tańsza. Agencja Rynku Rolnego 6

7 Rejestrowany skup zbóż Okres Zboża podstawowe 1) skup zmiana wielkości skupu w % skup Pszenica w tym skup paszowej zmiana wielkości skupu w % zmiana wielkości zmiana wielkości skup skup skup skupu w % skupu w % w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna Żyto Jęczmień paszowy Kukurydza zmiana wielkości skupu w % 2012 I 342,4-10,6-15,2 281,9 124,0-8,4-13,6 16,4-20,7-24,1 11,3-8,6-10,9 73,6-38,6 12,0 II 385,2 12,5-25,6 322,3 144,9 14,4-18,3 18,7 14,5-52,9 13,0 14,7-35,0 95,6 29,9 13,9 III 420,8 9,2 1,9 354,3 167,9 9,9 15,2 21,4 14,1-30,8 13,5 4,0-43,7 108,6 13,7 67,3 IV 324,6-22,8 17,0 276,8 129,8-21,9 29,8 16,0-25,1-11,3 11,6-14,2-49,4 81,0-25,5 70,5 V 392,2 20,8 33,0 322,4 158,3 16,5 48,4 21,1 31,4 3,0 21,7 87,4-31,9 86,2 6,4 73,2 VI 308,7-21,3 35,8 256,8 124,0-20,4 58,6 16,5-21,8-6,7 16,6-23,8-24,5 78,0-9,5 31,2 Skup sprawozdawczy 2011/ ,7 x 1, , ,0 x 7,8 614,9 x -12,3 306,3 x -8, ,0 x 59, VII 570,4 84,8 66,8 282,6 116,7 10,0 59,6 87,0 428,7 471,7 79,5 380,2 41,9 66,7-14,5 104,7 VIII 1 936,4 239,5 25, ,6 401,0 290,9-2,6 279,6 221,3 177,9 187,7 136,2 171,2 71,7 7,5 604,5 Skup IX 821,8-57,6-21,8 539,5 208,5-51,2-34,2 94,9-66,1 15,9 64,1-65,8 50,8 132,1 84,3 75,9 meldunkowy X 614,0-25,3 16,2 426,6 136,4-20,9 12,5 63,5-33,1-11,5 41,5-35,3 79,0 766,4 480,0 62,8 XI 539,8-12,1 21,6 372,8 110,5-12,6 3,4 50,5-20,4 70,2 53,6 29,2 249,9 498,5-35,0 53,8 XII 357,4-33,8-6,7 258,7 72,8-30,6-15,9 36,6-27,6 77,4 24,9-53,5 101,2 162,1-67,5 35, I 313,0-12,4-8,6 208,0 69,2-19,6-26,2 34,9-4,6 113,4 22,0-11,6 94,5 105,6-34,8 43,5 II 403,9 29,0 4,9 280,5 77,8 34,9-13,0 43,8 25,6 134,0 33,6 52,8 159,1 107,8 2,1 12,8 III 312,8-22,6-25,7 200,4 65,5-28,5-43,4 46,6 6,1 117,6 23,9-29,0 76,8 119,1 10,5 9,6 IV 270,2-13,6-16,8 189,1 66,0-5,6-31,7 28,8-38,1 79,8 23,8-0,5 104,9 90,6-23,9 11,9 V 392,9 45,4 0,2 277,9 99,7 46,9-13,8 32,6 13,1 54,8 42,6 79,3 96,1 123,7 36,6 43,6 VI 270,0-31,3-12,5 179,4 71,1-35,5-30,1 30,6-6,2 85,7 34,8-18,4 110,0 113,9-7,9 46,0 Skup sprawozdawczy 2012/ ,0 x 6, , ,1 x -12, ,1 x 85,4 632,0 x 106, ,2 x 55, VII 408,6 51,4-28,4 205,1 64,9 14,4-27,4 59,8 95,5-31,3 70,7 103,3-11,1 81,9-28,1 22,8 skup meldunkowy VIII 1 473,6 260,6-23,9 868,1 281,3 323,1-21,4 220,4 268,9-21,2 67,6-4,4-64,0 42,2-48,5-41,2 IX 785,5-46,7-4,4 533,6 148,9-38,5-1,1 127,7-42,1 34,6 18,2-73,1-71,6 60,4 43,2-54,3 X 912,9 16,2 48,7 573,3 161,4 7,4 34,4 143,6 12,4 126,1 44,3 143,5 6,9 598,0 890,8-22,0 XI 565,0-38,1 4,7 398,6 112,3-30,5 6,9 94,1-34,4 86,4 10,9-75,4-79,6 419,9-29,8-15,8 VII - XI ,6 x -7, ,7 768,7 x -5,4 645,6 x 12,2 211,7 x -50, ,3 x -21,7 1) Zboża podstawowe (bez ziarna siewnego) z mieszankami zbożowymi (nie obejmują kukurydzy). Skup meldunkowy Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. Agencja Rynku Rolnego 7

8 Średnie ceny skupu (bez VAT) Pszenica Żyto Jęczmień paszowy Kukurydza Okres w zł/t zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % w zł/t w zł/t w zł/t miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 2012 I 783 3,1-12, ,4 6, ,0 0, ,6-9,4 II 795 1,5-15, ,0 2, ,3-1, ,1-13,0 III 803 1,0-12, ,1 5, ,8-0, ,1-13,5 IV ,9-5, ,6 8, ,6 9, ,6-8,3 V 933 3,9-5, ,5 4, ,5 7, ,9-7,8 VI 907-2,8-8, ,7 6, ,4 8, ,1-11,1 2011/2012* 793 x 3,6 754 x 28,3 720 x 17,5 668 x -8, VII 908 0,2 5, ,3 6, ,6 15, ,9-9,6 VIII 897-1,2 18, ,3 6, ,5 16, ,4-9,8 IX 915 2,0 19, ,1-3, ,6 12, ,0 12,0 X 925 1,1 22, ,5-12, ,1 12, ,6 15,7 XI 971 4,9 29, ,0-7, ,9 15, ,5 17,4 XII ,7 33, ,9-6, ,9 19, ,7 18, I ,8 31, ,2-2, ,0 14, ,2 20,1 II ,4 28, ,6-6, ,1 9, ,5 13,5 III 979-4,1 22, ,2-5, ,6 3, ,8 8,1 IV 973-0,7 8, ,7-9, ,5-5, ,8 2,2 V 955-1,8 2, ,5-17, ,3-5, ,3-2,8 VI 897-6,1-1, ,4-23, ,7-9, ,6-5,4 2012/2013* 936 x 18,0 725 x -3,8 793 x 10,2 746 x 11, VII ,1-11, ,0-31, ,1-16, ,6-3,7 VIII ,5-27, ,8-39, ,5-20, ,2-11,0 IX 705 8,6-23, ,5-31, ,6-15, ,4 4,0 X 734 4,2-20, ,1-28, ,9-9, ,6-18,2 XI 742 1,1-23, ,8-25, ,6-10, ,1-20,0 VII - XI x -22,9 492 x -33,2 661 x -15,9 592 x -16,0 * Ceny za rok gospodarczy (z wyjątkiem jęczmienia paszowego) według danych sprawozdawczych. Ceny jęczmienia paszowego za rok gospodarczy - na podstawie miesięcznych danych meldunkowych. Agencja Rynku Rolnego 8

9 Ceny skupu zbóż bez VAT według siedziby producenta Pszenica Żyto Wyszczególnienie w listopadzie 2013 r. w zł/kg zmiana ceny w % zmiana ceny w % w listopadzie 2013 r. miesięczna roczna w zł/kg miesięczna roczna POLSKA 742 1,1-23, ,8-25,3 Dolnośląskie 724 4,4-26, ,8-28,8 Kujawsko-pomorskie 752 1,5-23, ,1-29,8 Lubelskie 723 4,2-23, ,7-26,4 Lubuskie 753 2,6-21, ,0-27,0 Łódzkie 759 3,4-23, ,7-20,8 Małopolskie 718 4,0-23, ,3-22,7 Mazowieckie 766 5,7-20, ,8-27,5 Opolskie 705 0,2-27, ,2-26,9 Podkarpackie 698 4,5-25, ,7-27,2 Podlaskie 726-0,6-25, ,3-29,4 Pomorskie 766-0,7-21, ,8-26,2 Śląskie 734 2,9-23, ,6-29,0 Świętokrzyskie 744 5,4-21, ,1 Warmińsko-mazurskie 770 4,3-19, ,4-25,9 Wielkopolskie 757 3,5-23, ,9-26,9 Zachodniopomorskie 756-2,6-22, ,2-22,4 (-) - dane nie raportowane przez GUS. Agencja Rynku Rolnego 9

10 Ceny zbóż na krajowych giełdach towarowych Towar Cena w listopadzie 2013 r. w zł/t Zmiana średniej ceny w % minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna Transakcje: pszenica konsumpcyjna ,8-26,9 żyto konsumpcyjne ,7 kukurydza ,1-21,1 Oferty sprzedaży: pszenica konsumpcyjna ,5-24,5 pszenica paszowa ,9-22,9 żyto konsumpcyjne ,0-27,7 jęczmień paszowy ,0-5,8 kukurydza ,8-25,0 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych z krajowych giełd towarowych. Agencja Rynku Rolnego 10

11 Ceny zbóż na rynkach zagranicznych Wyszczególnienie Jedn. miary Średnia cena w listopadzie 2013 r. Zmiana średniej ceny w % miesięczna roczna Średnia cena w zł/t Pszenica konsumpcyjna: HRW, Nr 1 (USA, Zat. Meks.) USD/t 306-5,0-15,5 948 SRW, Nr 2 (USA, Zat. Meks.) USD/t 274-2,7-21,1 850 Argentyna (Rosario) USD/t 303-0,8-9,7 938 Francja (Rouen) EUR/t 204 2,1-24,6 854 Niemcy, 13% (porty Bałtyku) EUR/t 220 1,1-25,7 920 Ukraina, 3 kl. (porty M. Czarnego) USD/t ,9 10,0 892 Jęczmień paszowy Francja (Rouen) EUR/t 177-1,3-26,8 742 Niemcy (Hamburg) USD/t 248-0,2-21,7 767 USA (Mineapolis) USD/t 157-2,0-37,1 486 Kukurydza USA, Nr 2, żółta (Zat. Meks.) USD/t 199-1,3-38,7 616 Francja (Bordeaux) EUR/t 174 0,4-30,6 729 Argentyna USD/t 208 0,7-28,3 644 Wg NBP średni kurs USD w listopadzie 2013 r. wynosił 3,0998 zł, a EUR - 4,1882 zł. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA. Agencja Rynku Rolnego 11

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013 Czynniki podażowo-popytowe Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż Według szacunku GUS (opublikowanego 24 września) krajowe zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą i gryką) ukształtowały się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Po zwiększeniu dostaw w lipcu i sierpniu 2013 r., we wrześniu skup zbóż podstawowych z mieszankami uległ sezonowemu ograniczeniu do 786 tys. ton. Poziom

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Rynek zbóż Wstępna ocena przezimowania zbóż Według badań GUS przeprowadzonych w marcu 2015 r., zboża ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 45/2010

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 45/2010 RYNEK ZBÓś TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu listopada br. na rynku krajowym przewaŝały wzrosty cen zbóŝ. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Ceny zbóŝ w Polsce w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej obserwowanej na rynkach zagranicznych. Według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK ZBÓŻ. Podaż zbóż

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK ZBÓŻ. Podaż zbóż RYNEK ZBÓŻ Podaż zbóż Prognoza światowych zbiorów na sezon 2017/2018 1 W sierpniu 2017 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) nieznacznie podwyższył prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2017/2018 oceniając

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od początku września br. na rynku krajowym notowany jest niewielki spadek cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich objętych

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2017 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość rolna jako źródło wiedzy i wsparcia dla rolnictwa

Rachunkowość rolna jako źródło wiedzy i wsparcia dla rolnictwa Rachunkowość rolna jako źródło wiedzy i wsparcia dla rolnictwa Zbigniew Floriańczyk Wiesław Łopaciuk Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB Innowacyjna Wieś Pomorskie spotkania z nauką

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.09. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu r. W sierpniu r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa Narodowy Bank Polski Warszawa, 22 kwietnia 2004 r.

Konferencja prasowa Narodowy Bank Polski Warszawa, 22 kwietnia 2004 r. Konferencja prasowa Narodowy Bank Polski Warszawa, 22 kwietnia 2004 r. Narodowy Bank Polski uruchomił 15 kwietnia infolinię, na którą każdy może zgłosić informacje zarówno o wzrostach, jak i o spadkach

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 26/2010 8 lipiec

Bardziej szczegółowo

Wstęp Notowania targowiskowe

Wstęp Notowania targowiskowe Wstęp Zakończony sezon zbożowy 2010/2011 był bardzo burzliwy. Słabe zbiory zbóż oraz rzepaku spowodowały silny wzrost cen. Z jednej strony był to powód do zadowolenia dla producentów, którzy mogli odrobić

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.08.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 r. W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wzrosły

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 6/20 14 luty 20 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2017 13 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/2010 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 36/20 16 września

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 48/2010 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Ceny pszenicy netto wg województw w I kwartale 2011 roku w zł/t

Tabela 1. Ceny pszenicy netto wg województw w I kwartale 2011 roku w zł/t Rynek zbóż Notowania targowiskowe zbóż w I kwartale 2011 roku utrzymywały tendencje wzrostową, która została zapoczątkowana w ubiegłym roku. W I kwartale tego roku wszystkie rodzaje zbóż drożały oscylując

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20. 02. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 r. Na rynku rolnym w styczniu 2017 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 17/2015 (17-30.VIII.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Utrzymujące się korzystne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2005 5 maja 2005

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21. 03. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lutym 2017 r. Na rynku rolnym w lutym 2017 r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 44/2008 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/2009 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2008 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 50/20 23 grudzień

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/21 7 kwietnia 21

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 53/2009 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2011 12 maja 2011

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 29/2005 21 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 10/2009 12 marca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2008 6 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 3/2010 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 39/2008 2 października

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2006 23 lutego

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 32/2010 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.06.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w maju 2016 r. Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 538 tys. szt. i w porównaniu

Bardziej szczegółowo