WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT"

Transkrypt

1 WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT We wrześniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 708,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana na 655,2 mln ton wobec 697,2 mln ton sezon wcześniej. Produkcja zbóż paszowych w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 1245,5 mln ton. W sezonie 2012/13 oceniono na 1127,8 mln ton wobec 1150,6 mln ton w poprzednim sezonie. Produkcja jęczmienia w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 141,7 mln ton. W sezonie 2012/13 została oszacowana na 129,3 mln ton wobec 134,3 mln ton sezon wcześniej. Światowa podaż pszenicy w sezonie 2013/14 wzrosła wg. szacunków o 3 mln ton, wraz ze wzrostem produkcji, który przeważył nad spadkiem mniejszych zapasów otwarcia. Produkcja pszenicy jest obecnie prognozowana na rekordowym poziomie 708,9 mln ton, tj. o 3,5 mln wyższym, niż miesiąc temu. Większa produkcja w Kanadzie, krajach UE i WNP-12 przeważa nad spadkami w Iranie i Paragwaju. Produkcja wzrosła o 2 mln ton w Kanadzie. Produkcja w UE rośnie o 1,5 mln ton po tym, jak potwierdzają się doniesienia o większych zbiorach w Wielkiej Brytanii i Niemczech na Zachodzie oraz na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii na Wschodzie. Małe wzrosty odnotowuje się w tym miesiącu także w Polsce i w Czechach, a także w Serbii. W krajach WNP-12 produkcja wzrosła o 1 mln ton, po tym jak dobre wyniki zbiorów pozwoliły ją zwiększyć na Ukrainie o 0,5 mln ton a nieco mniejsze wzrosty zanotowano również w Turkmenistanie i w Tadżykistanie. Prognoza produkcji pszenicy maleje w tym miesiącu o 1 mln ton w Iranie i o 0,4 mln ton w Paragwaju. Światowa konsumpcja pszenicy w sezonie 2013/14 wg. prognoz nieco maleje przy spadkach wykorzystania paszowego w Australii, Korei Południowej i Arabii Saudyjskiej, które przeważają nad wzrostami dla pasz

2 pszenicznych w Kanadzie i w Brazylii oraz nad wzrostem wykorzystania spożywczego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Indonezji. Światowy handel pszenicą rośnie przy większym imporcie prognozowanym dla Egiptu, Iranu i Brazylii. Spadek importu odnotuje się w Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Wietnamie. Po większych zbiorach, eksport rośnie o 1 mln ton w krajach UE i o 0,5 mln ton w Kanadzie. Wzrosty te są częściowo redukowane przez spadki: o 0,4 mln ton w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i po 0,3 mln ton w Paragwaju i w Uzbekistanie. Przy nieco mniejszej konsumpcji, ale przy większej produkcji, stan światowych zapasów zamknięcia ma wzrosnąć o 3,3 mln ton i zakłada się, że światowy stan zapasów pszenicy w sezonie 2013/14 wzrośnie. W segmencie zbóż paszowych wg. USDA na podkreślenie zasługuje spodziewany znaczny wzrost globalnej produkcji kukurydzy z 860 mln ton w ubiegłym sezonie do 956,67 mln ton w bieżącym. Na poprawę bilansu kukurydzy w skali globu wpłynie przede wszystkim znaczna zwyżka produkcji tego gatunku w Stanach Zjednoczonych. Pomimo nie najlepszych warunków pogodowych dla upraw kukurydzy w niektórych obszarach USDA podniosła przewidywaną wysokość amerykańskiej produkcji tego gatunku w sezonie 2013/14 z 349,6 mln ton do 351,64 mln ton. Jest to aż o 22% więcej w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem. Dla rynku unijnego istotne będzie znaczny wzrost produkcji kukurydzy w UE. Amerykański Departament Rolny podaje prognozę tegorocznej unijnej produkcji tego gatunku na 65 mln ton, tj. o 11% więcej niż sezon wcześniej. Trzeba odnotować rekordową wysokość produkcji kukurydzy na Ukrainie, która ma osiągnąć 29 mln ton wobec 20,92 mln ton sezon wcześniej. Oznacza to wzrost o 38,6% rok do roku. Ukraina ma zwiększyć eksport kukurydzy z 13,3 mln ton w zeszłym sezonie do 18 mln ton w bieżącym. W najnowszym raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa podwyższyła prognozy tegorocznych zbiorów zbóż na świecie łącznie o 9 mln ton do mln ton. Oznacza to bardzo dobry wynik globalnej produkcji zbożowej, o 8% przekraczający zeszłoroczne zbiory. Światowy bilans zbożowy wygląda lepiej niż miesiąc wcześniej. Prognozowane zapasy zbóż na koniec sezonu zostały podwyższone o 3 mln ton do 365 mln ton. Spodziewane jest także zwiększenie globalnego spożycia. Prognoza produkcji pszenicy została skorygowana w górę o 4 mln ton do 691 mln ton. Na dodatnią korektę złożyły się zwłaszcza spodziewane wyższe zbiory w Kanadzie, Unii Europejskiej, Kazachstanie oraz na Ukrainie. Oczekiwane zapasy końcowe pozostawiono jednak na tym samym poziomie co sierpniowym raporcie tj. w wysokości 176 mln ton. Oznacza to ich wzrost o 2 mln ton w porównaniu z ubiegłym sezonem. FAO podwyższyło prognozy globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2013/14 do rekordowych 2,492 mld ton, tj. o 0,5% więcej w porównaniu z lipcem br. Oznacza to 7,7% wzrost światowej produkcji zbożowej w stosunku do 2012 roku. FAO obecnie szacuje światowa produkcję zbóż paszowych na 1,285 mld ton, co daje 10,5% wzrost sezon do sezonu. W przypadku pszenicy sezonowa zwyżka wynosi 7,6%, a produkcja tego gatunku oceniana jest na 710 mln ton.

3 PRODUKCJA ZBÓŻ UNIA EUROPEJSKA Francuska firma analityczna Strategie Grains podwyższyła szacunki tegorocznych zbiorów zbóż ogółem w UE w 2013 roku o 0,9 mln ton do 301,1 mln ton. Jest to wysokość zbiorów o 8% przekraczająca ubiegłoroczny poziom. Szacunek zbiorów pszenicy miękkiej został podniesiony o 1,3 mln ton w stosunku do wcześniejszych przewidywań do 135,5 mln ton. Oznacza to poziom produkcji pszenicy zwyczajnej o 8% wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem. Ostatnia korekta została wykonana ze względu na poprawę oszacowań dla kilku krajów członkowskich, w tym przede wszystkim dla Francji o 600 tys. ton. Mniejsze dodatnie korekty dotyczyły także następujących krajów: Bułgarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Litwy co łącznie daje zwyżkę o 0,9 mln ton w stosunku do sierpniowych przewidywań. Niewielkie negatywne korekty zostały natomiast wykonane dla Irlandii oraz Polski. Strategie Grains skorygowało w górę także wysokość szacunków jęczmienia we wspólnocie o 800 tys. ton do 59,1 mln ton. Daje to 8% zwyżkę produkcji tego gatunku rok do roku. We wrześniu podniesiono ocenę zbiorów jęczmienia w następujących krajów członkowskich UE: Danii, Francji, Irlandii, Szwecji oraz Niemiec. PRODUKCJA ZBÓŻ RYNEK WSCHODNI W 2013 roku Ukraina odnotuje rekordowe zbiory zbóż szacowane na około 58 mln ton. Jeśli rzeczywiście taka wysokość produkcji zbożowej zostanie osiągnięta, to oznaczać to będzie niekwestionowany rekord, przekraczający poprzedni z 2011 r. wynoszący 56,7 mln ton. Ukraina zebrała w tym roku około 23 mln ton pszenicy (w wadzie przed czyszczeniem i suszeniem) wobec 15,8 mln ton rok wcześniej. Nadspodziewanie wysokie zbiory mogą pozwolić Ukrainie na zwiększenie eksportu pszenicy do co najmniej 9 mln ton wobec 7 mln ton sezon wcześniej. Ministerstwo Rolnictwa Rosji poinformowało, że do dnia 16 września br. Rosja zebrała 44,4 mln ton pszenicy. Całkowite zbiory tego gatunku w Rosji w tym roku są prognozowane na 50 mln ton. Ma to pozwolić na odbudowanie mocno nadwątlonych zapasów w tym na zbudowanie rezerw interwencyjnych oraz umożliwić wzrost eksportu. Do połowy września br. zebrano 71,1 mln ton zbóż, w tym 44,4 mln ton pszenicy, 13,9 mln ton jęczmienia oraz 1 mln ton kukurydzy. Do 18 września br. w Kazachstanie zebrano 10,4 mln ton ziarna zbóż z 8,77 mln ha, co odpowiada 55,6% obsianego areału poinformowało Ministerstwo Rolnictwa kraju. Największy udział w zbiorach ma pszenica, która stanowi 86% dotychczas zebranego ziarna. Tegoroczne zbiory zbóż są prognozowane w wysokości 16,3 mln ton (w wadze po suszeniu i czyszczeniu). Oznacza to znaczący wzrost kazachskiej produkcji zbożowej w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem wynoszącym zaledwie 12,9 mln ton. Będzie to jednak sporo poniżej rekordu, który zostało odnotowany w 2011 r. Wówczas Kazachstan zebrał aż 27 mln ton ziarna zbóż.

4 W sezonie 2013/14 Kraj ma potencjał eksportowy szacowany na 7-8 mln ton. W poprzednim sezonie, dzięki zgromadzonym zapasom, poziom eksportu wyniósł 7,1 mln ton. Rekordowy wywóz został odnotowany w sezonie 2011/12 w wysokości 12,1 mln ton. W bieżącym roku średnie plony wynoszą 1,19 ton z ha, istotnie więcej w porównaniu do 0,84 t/ha w ubiegłym sezonie. W Rosji wolniej niż rok wcześniej przebiegają zasiewy zbóż ozimych na zbiór w 2014 roku. Dotychczas obsiano 5,3 mln ha, co stanowi 32,2% planowanej powierzchni upraw. W analogicznym okresie ubiegłego roku areał zasiewów wynosił 7,1 mln ha. Powodem opóźnień są obfite opady deszczu. Rosja planuje obsiać zbożami ozimymi areał 16,4 mln ha. Jest to nieco tylko poniżej powierzchni z poprzedniego roku, wynoszącej 16,7 mln ha. Pszenica ozima stanowi zazwyczaj około 40% areału pszenicy. Na Ukrainie obfite opady odnotowane w większości obszarów kraju spowodowały spowolnienie tempa zasiewów zbóż ozimych, wzmogły sie też obawy o wyniki przyszłorocznych zbiorów pszenicy poinformowali urzędnicy Ministerstwa Rolnictwa. Pola są zbyt mokre, aby mogły na nie wjechać maszyny rolnicze. Dotychczas ukraińscy rolnicy obsiali pszenicą ozimą areał 691 tys. ha, znacząco mniej w porównaniu z 1,9 mln ha w analogicznym okresie rok wcześniej. Planowana powierzchnia upraw zbóż ozimych, w większości pszenicy, miała być na ubiegłorocznym poziomie, tj. w wysokości około 8,1 mln ha.

5 ŚWIATOWY BILANS PSZENICY I ZBÓŻ PASZOWYCH (MLN TON) Wyszczególnienie Produkcja Eksport Spożycie Zapasy końcowe Pszenica 2011/12 697,2 153,8 688,3 199,6 2012/13 655,3 147,1 686,7 174,4 705,4 151,9 702,0 173,0 Zboża paszowe 1) 2011/ ,5 133,4 1154,8 165,6 2012/ ,5 127,9 1142,9 151,2 1245,6 134,4 1215,2 181,7 1) kukurydza, jęczmień, sorgo, żyto, owies, proso, mieszanki zbożowe, SZACUNEK, PROGNOZA BILANS PSZENICY I ZBÓŻ PASZOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ (MLN TON) Wyszczególnienie Produkcja Import Eksport Spożycie Pszenica Zboża paszowe Zapasy końcowe 2011/12 138,1 7,4 16,7 126,9 13,8 2012/13 133,0 5,7 22,2 121,0 9,4 2013/14 141,4 5,0 22,0 122,7 11,0 2011/12 150,0 6,9 6,5 151,1 16,1 2012/13 145,1 11,4 6,7 153,6 12,3 2013/14 155,3 7,9 7,1 155,3 13,1 BILANS PSZENICY I ZBÓŻ PASZOWYCH W KRAJACH WNP (MLN TON) Pszenica Wyszczególnienie Produkcja Import Eksport Spożycie Zboża paszowe Zapasy końcowe 2011/12 115,0 8,0 39,8 79,8 27,1 2012/13 77,2 7,5 26,2 71,4 14,2 2013/14 107,0 6,8 37,4 75,4 15,1 2011/12 78,7 1,0 24,6 54,4 6,2 2012/13 69,0 0,8 20,9 50,3 4,8 2013/14 85,2 0,8 27,0 56,3 7,5

6 PSZENICA- POWIERZCHNIA UPRAW I PRODUKCJA Powierzchnia uprawy Produkcja Kraj/Region (mln ha) (mln ton) 2011/ /13 Świat 221,23 215,83 220,88 697,16 655,27 708,89 Azja Płd.: USA 18,50 19,83 18,51 54,41 61,76 57,54 Chiny 24,27 24,14 24,25 117,40 120,60 121,00 Indie 29,40 29,86 29,40 86,87 94,88 92,46 Pakistan 8,90 8,66 8,67 25,00 23,30 24,00 Afganistan 2,10 2,51 2,50 2,50 4,15 4,05 Kanada 8,55 9,35 10,50 25,29 27,20 29,20 Australia 14,10 13,50 13,70 29,91 22,08 25,50 Środkowy Wschód: Afryka Płn.: Turcja 7,70 7,80 7,70 18,80 15,50 18,00 Iran 6,80 7,00 7,00 13,50 14,00 15,50 Syria 1,60 1,60 1,55 3,85 3,70 4,20 Egipt 1,28 1,35 1,40 8,40 8,50 8,80 Maroko 3,04 3,14 3,28 5,80 3,87 6,80 Argentyna 5,17 3,50 3,90 15,50 10,00 12,00 Pozostałe kraje 17,96 17,09 18,27 44,25 42,27 45,46 UE-27 25,83 25,82 26,03 137,23 133,05 142,90 Francja 5,41 5,31 5,40 35,99 38,15 38,55 Niemcy 3,25 3,06 3,15 22,78 22,41 24,70 Wielka Brytania 1,97 1,99 1,60 15,26 13,26 12,10 Polska 2,26 2,10 2,23 9,34 8,61 9,40 Hiszpania 1,99 2,17 2,21 6,90 5,09 7,70 Włochy 1,65 1,85 1,82 6,12 7,45 7,13 Dania 0,74 0,62 0,70 4,84 4,23 5,00 Węgry 0,98 1,08 1,10 4,10 3,97 5,00 Rumunia 1,95 1,83 2,05 7,10 5,30 7,40 Bułgaria 1,14 1,09 1,15 4,46 4,33 4,75 Kraje WNP: Rosja 24,81 21,30 24,00 56,24 37,72 54,00 Ukraina 6,66 5,63 6,50 22,32 15,76 22,00 Kazachstan 13,69 12,40 12,50 22,73 9,84 17,00 Uzbekistan 1,40 1,40 1,40 6,30 6,70 6,70 SZACUNEK, PROGNOZA

7 ZBOŻA PASZOWE - POWIERZCHNIA UPRAW I PRODUKCJA Kraj/Region Powierzchnia uprawy (mln ha) Produkcja (mln ton) Afryka Świat 314,01 317,79 322, , , ,54 USA 36,96 39,20 40,39 323,73 286,01 367,75 Chiny 35,61 37,08 37,67 199,30 212,39 217,48 Brazylia 16,23 16,94 16,58 75,88 83,77 74,81 Argentyna 6,02 6,38 6,01 30,11 37,45 36,16 Nigeria 15,13 12,93 13,25 17,42 18,57 19,20 Płd. Afryka 3,99 4,12 4,06 13,26 12,71 13,49 Etiopia 5,47 5,39 5,41 11,44 11,36 11,60 Egipt 0,91 0,96 0,94 6,56 6,86 6,66 Indie 27,71 24,88 26,08 42,25 39,91 41,54 Indonezja 3,12 3,00 3,15 8,85 8,00 9,20 Filipiny 2,56 2,59 2,60 7,13 7,26 7,40 Tajlandia 1,04 1,11 1,13 4,35 4,65 4,86 Meksyk 8,04 8,74 8,69 25,75 28,03 29,47 Kanada 4,95 5,32 5,17 22,92 24,30 25,64 Australia 5,27 5,09 5,30 12,26 10,06 11,14 Turcja 3,99 4,16 4,25 11,28 10,58 12,88 Pozostałe kraje 25,99 26,20 26,20 63,21 61,70 66,67 EU-27 30,21 31,31 31,54 149,99 145,10 156,24 Kraje WNP: Francja 3,72 3,97 4,05 27,51 30,10 29,81 Niemcy 3,24 3,46 3,41 19,14 22,99 21,47 Polska 5,45 5,53 5,76 17,43 19,80 19,19 Hiszpania 3,80 3,80 3,85 14,17 11,28 15,19 Włochy 1,43 1,40 1,27 10,99 9,09 9,04 Węgry 1,68 1,67 1,71 9,53 6,30 8,71 Wielka Brytania 1,11 1,15 1,40 6,25 6,29 7,62 Rumunia 3,22 3,38 3,25 12,38 7,55 12,25 Rosja 14,38 14,18 15,65 33,08 28,66 35,10 Ukraina 8,01 8,55 8,87 33,48 29,53 37,97 Kazachstan 1,82 1,95 2,15 3,40 2,28 3,00 SZACUNEK, PROGNOZA

8 JĘCZMIEŃ - POWIERZCHNIA UPRAW I PRODUKCJA Powierzchnia uprawy Produkcja Kraj/Region (mln ha) (mln ton) Świat 49,56 50,56 50,86 134,34 129,34 141,70 USA 0,91 1,31 1,24 3,39 4,80 4,74 Kanada 2,40 2,75 2,60 7,89 8,01 9,00 Australia 3,72 3,68 3,75 8,22 6,76 7,40 Turcja 3,20 3,30 3,33 7,00 5,50 7,30 Chiny 0,62 0,63 0,63 2,30 2,35 2,30 Iran 1,60 1,68 1,68 2,90 3,40 3,40 Maroko 2,03 1,89 1,69 2,34 1,20 2,70 Etiopia 1,01 1,02 1,02 1,59 1,62 1,63 Indie 0,78 0,77 0,78 1,66 1,62 1,74 Argentyna 1,16 1,50 1,20 4,50 5,20 4,30 Meksyk 0,22 0,21 0,22 0,49 0,56 0,55 Irak 1,13 0,60 1,07 1,00 0,50 0,94 Algieria 1,00 1,00 1,00 1,35 1,50 1,75 Pozostałe kraje 4,20 4,52 4,38 7,04 7,26 7,45 EU-27 11,99 12,53 12,43 52,03 54,57 58,10 Niemcy 1,60 1,68 1,58 8,73 10,39 10,30 Francja 1,55 1,69 1,60 8,78 11,35 10,50 Hiszpania 2,70 2,68 2,71 8,33 5,98 9,25 Wielka Brytania 0,97 1,00 1,25 5,49 5,52 6,80 Dania 0,60 0,72 0,67 3,26 3,90 3,70 Polska 1,02 1,16 1,02 3,45 4,20 3,50 Republika Czeska 0,37 0,38 0,35 1,81 1,62 1,55 Finlandia 0,43 0,47 0,50 1,48 1,61 1,75 Szwecja 0,32 0,37 0,37 1,43 1,70 1,68 Kraje WNP: Włochy 0,27 0,25 0,25 0,95 0,96 0,93 Węgry 0,26 0,28 0,27 0,99 1,00 1,10 Austria 0,15 0,15 0,15 0,86 0,66 0,74 Rosja 7,70 7,63 8,20 16,94 13,95 17,00 Ukraina 3,68 3,29 3,30 9,10 6,94 7,50 Kazachstan 1,52 1,60 1,60 2,59 1,50 2,20 Białoruś 0,70 0,65 0,55 2,01 2,10 1,70 SZACUNEK, PROGNOZA

9 OWIES - POWIERZCHNIA UPRAW I PRODUKCJA Powierzchnia uprawy Produkcja Kraj/Region (mln ha) (mln ton) Świat 10,30 10,18 10,36 22,48 21,11 22,50 USA 0,38 0,42 0,47 0,78 0,93 1,09 Kanada 1,08 0,96 0,99 3,16 2,68 3,10 Australia 0,73 0,70 0,67 1,27 1,05 1,20 Chiny 0,20 0,20 0,20 0,60 0,60 0,58 Brazylia 0,15 0,17 0,17 0,35 0,36 0,38 Argentyna 0,22 0,20 0,20 0,35 0,40 0,40 Chile 0,10 0,11 0,11 0,51 0,56 0,60 Norwegia 0,07 0,07 0,07 0,23 0,23 0,23 Turcja 0,10 0,10 0,10 0,21 0,21 0,21 Serbia 0,07 0,05 0,05 0,12 0,09 0,09 Pozostałe kraje 1,01 1,01 1,01 0,54 0,52 0,54 EU-27 2,69 2,67 2,70 7,91 7,88 8,06 Polska 0,55 0,51 0,54 1,38 1,50 1,30 Finlandia 0,32 0,34 0,36 1,10 1,16 1,20 Hiszpania 0,49 0,44 0,45 1,08 0,68 1,02 Niemcy 0,14 0,15 0,14 0,63 0,76 0,65 Szwecja 0,18 0,19 0,20 0,69 0,76 0,76 Wielka Brytania 0,11 0,12 0,12 0,61 0,68 0,68 Kraje WNP: Francja 0,08 0,08 0,09 0,32 0,38 0,40 Włochy 0,13 0,12 0,11 0,30 0,29 0,29 Dania 0,05 0,05 0,05 0,21 0,26 0,25 Rumunia 0,18 0,17 0,17 0,35 0,30 0,32 Republika Czeska 0,05 0,05 0,04 0,16 0,17 0,15 Węgry 0,05 0,05 0,05 0,13 0,14 0,13 Austria 0,03 0,03 0,02 0,11 0,09 0,11 Irlandia 0,02 0,02 0,02 0,17 0,14 0,17 Litwa 0,06 0,07 0,07 0,13 0,11 0,14 Rosja 2,93 2,86 3,00 5,33 4,03 5,00 Ukraina 0,28 0,30 0,25 0,51 0,60 0,45 Białoruś 0,17 0,20 0,16 0,45 0,60 0,45 Kazachstan 0,14 0,15 0,15 0,26 0,20 0,20 SZACUNEK, PROGNOZA

10 ŻYTO - POWIERZCHNIA UPRAW I PRODUKCJA Kraj/Region Powierzchnia uprawy (mln ha) Produkcja (mln ton) Świat 4,89 5,22 5,73 12,19 14,16 15,60 USA 0,10 0,10 0,13 0,16 0,18 0,22 Kanada 0,10 0,13 0,08 0,24 0,34 0,16 Turcja 0,14 0,14 0,14 0,35 0,35 0,35 Argentyna 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04 Australia 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,02 Szwajcaria 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 Pozostałe kraje 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 EU-27 2,26 2,36 2,54 6,90 8,69 9,04 Polska 1,09 1,04 1,15 2,60 2,90 3,16 Niemcy 0,61 0,71 0,78 2,52 3,88 3,90 Hiszpania 0,15 0,16 0,16 0,37 0,26 0,37 Litwa 0,04 0,05 0,05 0,09 0,13 0,10 Łotwa 0,03 0,04 0,04 0,06 0,12 0,09 Francja 0,03 0,03 0,03 0,12 0,16 0,16 Dania 0,06 0,06 0,06 0,29 0,34 0,34 Republika Czeska 0,03 0,03 0,04 0,12 0,15 0,17 Austria 0,05 0,05 0,05 0,20 0,21 0,21 Szwecja 0,02 0,02 0,02 0,13 0,13 0,13 Węgry 0,03 0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 Słowacja 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 Finlandia 0,03 0,02 0,02 0,08 0,06 0,06 Wieka Brytania 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 Rumunia 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 Grecja 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 Portugalia 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Kraje WNP: Rosja 1,52 1,42 1,80 2,97 2,13 3,50 Białoruś 0,34 0,60 0,60 0,80 1,60 1,50 Ukraina 0,28 0,30 0,30 0,58 0,68 0,65 Kazachstan 0,03 0,05 0,05 0,03 0,05 0,05 SZACUNEK, PROGNOZA Źródło: APK-Inform - Information Agency wrzesień 2013 r. FAMMU/FAPA - Światowy rynek zbóż, oleistych i komponentów paszowych, 2013r. IGC - International Grains Council wrzesień 2013 r. USDA Foreign Agricultural Service, wrzesień 2013 r. Opracowane przez Biuro Krajowej Federacji Producentów Zbóż

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W kwietniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 712,5 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2012 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2011/12 prognozowana jest na 692,9 mln ton. W sezonie 2010/11 produkcja została

Bardziej szczegółowo

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm):

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm): Strona 1 z 9 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: Wysłano: 6 grudnia 2016 00:45 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 4 października 2016 00:41 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 40/2016 + wrześniowe

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 października 2016 23:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 42/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: "Sparks Polska" Wysłano: 13 września 2016 00:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 17/2015 (17-30.VIII.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Utrzymujące się korzystne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 15/2016 (18-31.VII. RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup ubiegłorocznych zbóż, deklarując

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016)

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 2 listopada 2016 01:34 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 44/2016 TYDZIEŃ 44/2016

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 10/2017 (6-12 MARCA 2017) "W

TYDZIEŃ 10/2017 (6-12 MARCA 2017) W Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 7 marca 2017 01:37 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 10/2017 + lutowe mapy

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH W sezonie, świat stanął w obliczu rekordowo wysokich zbiorów zbóż. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z sierpnia br., łączne zbiory zbóż na

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2017 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 19/2016 (12-25..IX.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA W kraju trwają zbiory kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Prognozowana na kolejne dni września słoneczna, sucha i ciepła

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 23/2016 (7-20.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA W większości regionów kraju, zbiory kukurydzy na ziarno są już w końcowej fazie. W województwie opolskim, zaawansowanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2017 13 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Ceny zbóŝ w Polsce w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej obserwowanej na rynkach zagranicznych. Według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze ("Energia Gigawat" - 9/2015) Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 11 października 2016 01:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 41/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 52/2016 (26-31 GRUDNIA 2016)

TYDZIEŃ 52/2016 (26-31 GRUDNIA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 27 grudnia 2016 11:16 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 52/2016 TYDZIEŃ 52/2016

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2012 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 21/2016 (10-23.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po suchym wrześniu br., notowane z początkiem października poprawią uwilgotnienie gleby w wielu regionach kraju i zapewne

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 27 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż konsumpcyjna Listopad 13 208,5 207,8 872,0

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według zaktualizowanych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z lipca br., łączne zbiory zbóż na świecie w bieżącym sezonie wyniosą około 2041 mln ton,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2013 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre!

Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre! .pl https://www..pl Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 grudnia 2016 Zwiększa się produkcja ziemniaka na świecie. Prognozy na najbliższe lata globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Dalsze zwiększenie prognoz światowych zbiorów zbóż w sezonie. Według ostatnich prognoz USDA (Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa), łączne globalne zbiory zbóż w

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 1/2012 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 1/2016 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 26 luty r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. MATIF - Paryż Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw konsumpcyjna Cena w Euro/t Cena w zł/t Marzec 13 242,5 242,5 1011,6 1012,7

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Warszawa, 10.06.2011 r. Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Wprowadzenie W 2010 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz drugi roczne

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spodziewane mniejsze globalne zbiory i zapasy zbóż w nadchodzącym sezonie. Według pierwszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z maja br., łączne

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 26/2016 (19-31.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. W wielu regionach kraju rynkowa podaż ziarna

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 01/2014 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 41/20 20 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/20 27 października

Bardziej szczegółowo

Energetyczne statystyki światowe za 2015 rok

Energetyczne statystyki światowe za 2015 rok Energetyczne statystyki światowe za 2015 rok Autor: Jacek Balcewicz ("Energetyka Gigawat" - Zmierzch węgla już widać węgiel tani, ale jeszcze nie najtańszy spadek Ukrainy na wszystkich frontach w produkcji

Bardziej szczegółowo

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru?

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? .pl https://www..pl Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? Autor: Ewa Ploplis Data: 31 stycznia 2017 Produkcja cukru w Polsce w sezonie 2016/2017 może przekroczyć 2 mln t. W bieżącym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 48/2011 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/20 26 listopada

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spory wzrost cen pszenicy na giełdzie CBOT w marcu br., głównie pod wpływem spodziewanego wyraźnego zmniejszenia jej areału w USA pod zbiory w sezonie 2016/17. Stabilne

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą wzrostu obrotów ziarnem na rynku krajowym. Handel ziarnem na szerszym rynku pozostaje ograniczony, co wynika z utrzymującej

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ MICHAŁ KOLEŚNIKOW Warszawa, 2/10/2015 Sytuacja na rynku globalnym Światowe ceny zbóż na poziomie znacznie niższym niż przed rokiem Indeks cen żywności FAO (2002-04 = 100) 300 280

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 02/2017 19 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 30/2014 31 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/2015 22 października

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 43/2016 (24-30 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 43/2016 (24-30 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 25 października 2016 10:46 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 43/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 7/2012 23 lutego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/15 24 grudnia 15

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 39/2014 2 października

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 02/2015 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 08/2015 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 29/2017 27 lipca

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 47/2016 (21-27 LISTOPADA 2016) W

TYDZIEŃ 47/2016 (21-27 LISTOPADA 2016) W Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 22 listopada 2016 01:08 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 47/2016 TYDZIEŃ 47/2016

Bardziej szczegółowo

Nosecka. Zbiory, zapotrzebowanie i opłacalno. acalność. produkcji wybranych owoców w jagodowych (truskawki, maliny, porzeczki czarne) r.

Nosecka. Zbiory, zapotrzebowanie i opłacalno. acalność. produkcji wybranych owoców w jagodowych (truskawki, maliny, porzeczki czarne) r. Zbiory, zapotrzebowanie i opłacalno acalność produkcji wybranych owoców w jagodowych (truskawki, maliny, porzeczki czarne) Bożena Nosecka Zakład ad Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB 4 marca 211 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 25/2016 (5-18.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 20/2014 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 45/2013 14 listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 45/2010

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 45/2010 RYNEK ZBÓś TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu listopada br. na rynku krajowym przewaŝały wzrosty cen zbóŝ. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2015 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 35/2017 7 września

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/2016 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 14/2017 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/2017 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 30/2016 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo